piątek, 29 lipca 2016

LISA RENEE. PRZESUNIĘCIE LINII CZASU. Lipiec 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Droga wznosząca się Rodzino, zbliżamy się do okresu wyraźniej widocznych oraz bardziej namacalnych zmian naszej planety i zbiorowej świadomości ludzkości. Zrozumienie, że takie zmiany zachodzą - wiedza na ich temat - może być dodatkową zachętą, nawet wówczas, gdy wymagają coraz większego nakładu pracy. Ci, którzy nie są w stanie uczestniczyć w tych zmianach świadomie, i tak wezmą w nich udział. Ziemia zmienia tożsamość i zaczyna uosabiać swoją duszę, a wszyscy, którzy nadal na niej żyją, dokonają tego wraz z nią. Jednak, kiedy taka nieświadoma ludzkość przenosi się na wyższy poziom częstotliwości, a wszystko to, co było skrywane, niewidoczne, niezagojone i niezintegrowane, wydostanie się na powierzchnię, niebawem możemy być świadkami zbiorowej ciemnej nocy ludzkich dusz. Może pojawić się chaos. Dlatego w niniejszym biuletynie przyjrzymy się mechanice procesu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy wzorowo uczestniczyć w tych zmianach – zarówno na poziomie mikro jak i makro.

Pojawia się wiele subtelnych przekształceń sił występujących na poziomie kwantowym planetarnego mainframe (od tł.: mainframe - główna struktura np. komputera – niezawodne komputery głównego szeregu, główna jednostka powtarzająca dane, coś jak superkomputer), przez co zmienia się sposób organizacji oraz przejawiania na świecie zewnętrznych i zbiorowych pól energii. To przesunęło sposób przekazu inteligentnych informacji oryginalnego wzorca ludzkiej rasy do zbiorowego pola świadomości Ziemi. Gdy pola zbiorowe przesuwają się w ten sposób, to oznacza, że nastąpiła zmiana częstotliwości w układzie zbiorowym, który wpływa na ogólny rozwój świadomości na planecie, a zatem na przeskok linii czasu.

Jako że następuje przesunięcie linii czasu, przemieszczają się także współrzędne lokalizacji oraz energetyczna zwartość przeszłych i przyszłych linii czasu istniejących na ziemskiej płaszczyźnie - wszystkie w tym samym czasie. Mają miejsce mocne przekazy światła plazmy i nowych kodów czasowych, które są przesączane do Ziemi podczas jej przechodzenia przez Srebrne Wrota - na punkcie przecięcia pomiędzy ścieżkami obiegu Słońca i galaktycznego Równika, który otwiera bramę pomiędzy konstelacją Byka a Bliźniętami. Gdy Słońce przemierza znak Bliźniąt, przekaz jego zodiakalnych zasad znacząco wpływa na ciało Ziemi, a tym samym działa na zachowanie zbiorowej świadomości ludzkości. Obecnie jest wysoka presja w kierunku syntetyzowania par przeciwieństw, które istnieją w świecie sił, aby wyewoluować poza gęstość czarnej substancji ukrytej w ziemskich polach zbiorowej świadomości. Wiele tej czarnej substancji przejawiło się w liniach czasu z powodu osadzonych tam struktur Obcych, które imitują zasadę tworzenia Matki, i jest tym, co ciemne jednostki zazwyczaj przechwytują. Budowanie ciśnienia pomiędzy tymi przeciwstawnymi siłami i grupami osiąga swój szczyt, rozwidlając się poza ramy czasowe lub je przecinając. To jest dodatkowo wzmacniane w polach zbiorowych, zwłaszcza w okresie przesilenia letniego do połowy lipca, jako planetarne przesunięci linii czasu.

Nowe linie czasu powinny wznieść się ponad przeszłe historie dotyczące hybrydyzacji Obcych i niszczycielskie programy oprawców, które były zainstalowane w niższej świadomości zbiorowej. Te nowe linie czasu są podobne do drogi startowej samolotu, który został zaprojektowany, aby pomóc zlikwidować obecną ziemską rzeczywistość (będącą wynikiem nagromadzonych energii ostatnich destrukcyjnych dziejów związanych z NAA), oraz aby połączyć się z wyższym potencjałem rzeczywistości związanej z boską istotą ludzką żyjącą na przyszłej Ziemi. Jesteśmy na pasie startowym, który prowadzi nas teraz do możliwości urzeczywistnienia lepszych okoliczności życia na przyszłych liniach czasu. Nie wszyscy są na tej samej linii czasu. Postaraj się zapamiętać ten fakt, ponieważ może ci się przydać, kiedy zaczniesz doświadczać intensywnych, nagłych i spontanicznych sytuacji odmieniających twoje życie, które są obecnie bardziej prawdopodobne.

W różnych regionach planety i wewnątrz kryształowych jaskiń pojawiają się nowe linie czasu, ponieważ zbiorowe DNA ludzkości dostaje uaktualniony nadruk, który jest ponownie łączony z nowymi przyszłymi wspomnieniami. Te obszary planety posiadają historię jej zasiewu wraz z całym zapisem genetycznym i dziejami 12-tu planetarnych plemion. Energetyczne wiry pasm niżej wymiarowych częstotliwości przetaczają się przez punkty Graala planety, po czym ulegają rozpadowi, przez co zmieniają się zapisy pamięci gatunków. Przesunięcie linii czasu zmienia dotychczasowe zdarzenia spustowe rejestrowane w całej historii, a tym samym zachodzi reakcja łańcuchowa, która zmienia przyszłe wspomnienia w kodach rodowych i genetycznych plemiennej tożsamości na planecie. Oryginalny zestaw instrukcji jest przenoszony z przebudzonego ciała Albionu – w ten sposób planetarne struktury przekazują starożytną historię prawdziwych początków ludzkości od starożytnych twórców ras. Pamięć naszego gatunku sięga o wiele dalej wstecz, przed zasiew planetarnych jednostek plemiennych. Przekazuje informacje polu świadomości zbiorowej i innym gatunkom nieludzkim, że ludzkość nie pochodzi od Annunaki czy innych ras poza-planetarnych czy innych, które w przeszłości były zaangażowane w genetyczne modyfikacje oraz klonowanie ludzkiego genomu. Ciało Albionu i ciało Kathara zawierają zasady świętego Ojca oraz świętej Matki na Ziemi. Ponieważ te ciała stopniowo się łączą, do pola zbiorowej świadomości uwalnia się więcej oryginalnego kodowania, które zawiera prawdziwą tożsamość starożytnej rasy budowniczych. To wydarzenie bezpośrednio zmieni wiele historii i linii czasu zapisanych na temat Ziemi.

Nieśmiertelność kontra wieczny byt

Gdy budzi się ciało Albionu, kod genetyczny historii ludzkiego ciała ujawnia hybrydyzacje Obcych i odłączenie DNA na całej linii czasu, zgodnie z wymogami przejściowego ziemskiego eksperymentu, wymagające rehabilitacji lub tranzytu nieśmiertelnych regresywnych jednostek pod koniec cyklu wzniesienia. Ta mroczna historia odrzuca fałszywe linie czasu i programy AI oraz rejony z fantomowymi matrycami, które są wynikiem skumulowania pamięci gatunków z ras regresywnych. Rasy NAA ściągały swój umysł drapieżcy do trójwymiarowej Ziemi, aby przejąć zbiorową świadomość (umysł globalny), a następnie stopniowo przejmować ludzkie ciała, które noszą zapisy kodów wieczności. Podczas cyklu wznoszenia mieliśmy możliwość śledzenia przenikania AI do grup nieśmiertelnych jednostek regresywnych, punktów ich powstawania i związku przyczynowego na liniach czasu. Większość tych pojawiających się regresywnych jednostek z NAA jest w pewnym punkcie ich linii czasu infekowanych i asymilowanych przez AI. Ten odwrócony projekt struktury sieci planetarnych miał pojawić się na planie Ziemi 3D, aby zaszczepić deprawację lub wszczepić i ostatecznie wyeliminować przyszłe linie czasu oraz aby rozprzestrzenić tę infekcję w sieci czasu uniwersalnego. Eksperymenty genetyczne były przeprowadzane po to, aby uzyskać genetyczne powiązania z kodami DNA ponad dwudziestu nieśmiertelnych ras pozaziemskich (implanty Obcych) - z oryginalnymi kodami wiecznego DNA ludzi. Obserwacja zastosowań genetycznych eksperymentów nad tym, żeby uzyskać nieśmiertelność wspólnej rasy natychmiast – zamiast osiągnąć ją poprzez ewolucję - ujawnia, jak wojna na linii czasu wpłynęła na wiele gatunków.

Pamiętamy, jak wrócić do życia w naszej prawdziwej postaci - jako prawdziwi ludzie, jako starożytne, wieczne i nieskończone istoty z Boskiego Źródła. Nasze ciała, wieczne źródła Diamentowego Słońca, ostatecznie zastąpią wszystkie zhybrydyzowane pozaziemskie (lub od innych gatunków) kody DNA po wskrzeszeniu podczas cyku wznoszenia. Aby wskrzesić boskie i wieczne ciało źródła, musimy przestrzegać naturalnych praw Wszechświata, prawa Jedni. Unieszkodliwianie implantów Obcych i ich genetycznych modyfikacji, które stworzyły regresywne hybrydy, jak również uszkodzone linie czasu, już się rozpoczęło. Ta rehabilitacja jest udostępniana dzięki powrotowi z Aqualinowego Słońca do Ziemi zasady Matki Arc, pulsującej niebieskie plazmy.

Przesunięcie do drugiego harmonicznego Wszechświata

Szczyt cyklu wznoszenia oznacza koniec zbiorowej linii czasu 3D na Ziemi. Kiedy planeta osiąga wyższe częstotliwości, które znajdują się w przyszłej czasoprzestrzeni, następuje przesunięcie planetarnej świadomości do przyszłej oktawy wymiarowej. To przeskakuje całe pole planetarnej świadomości, zatem zbiorowa świadomość ludzkości przenosi się na przyszłe linie czasu, rezonujące ze znacznie wyższymi częstotliwościami wymiarów. Wielu z nas, którzy są na linii czasu wznoszenia, przekroczyło już te niższe linie czasu wymiarowego. Trzeba sobie uświadomić, że jest to wydarzenie planetarne, które ma wpływ na wszystko na Ziemi i poza nią.

Pod koniec roku 2017 ciało planety wzniesie się na wyższe pasmo częstotliwości, które znajduje się w następnym harmonicznym Wszechświecie. To wydarzenie zmieni planetarne współrzędne i planetarne linie czasu, zmieniając tym samym punkt czasoprzestrzeni wszechświata, w którym planeta się znajduje. Podczas cyklu wznoszenia zbiorowa świadomość na planecie jest przesuwana przez pasma częstotliwości wymiarów dość regularnie. Jednak główne przesunięcie zbiorowej świadomości będzie wiązało się z przetaczaniem planety od najniższych trzech pasm częstotliwości 1D, 2D i 3D do pasm wyższej częstotliwości w następnym harmonicznym Wszechświecie. To oznacza, że trzy niższe pasma wymiarowej częstotliwości przestaną istnieć. Pozostaną nagromadzone częstotliwości, które generowała własna świadomość zbiorowości – chodzi o energie, które ludzie tworzą z własnych mentalnych przekonań, zachowań i działań. Ci, którzy po tej zmianie pozostaną w świadomości trzeciego wymiaru, znajdą się w jeszcze bardziej niewygodnym położeniu, będą czuli, że są pod presją i nie będą szczęśliwi. Tak więc wielu będzie czuło parcie do szybkiej transformacji poprzez alchemiczny temat syntezy polaryzacji, która pomaga zakończyć sprawy związane z tymi starymi karmicznymi wzorcami z przeszłości, jeśli będą gotowi pomóc im odejść. Ten oczyszczający proces będzie dodawał lub odejmował odpowiednie wzorce planu, które być może będą wymuszały zapoznanie się z nowymi współrzędnymi ziemskiej sieci, oraz szukanie pomocy w pozbyciu się wpływów destabilizujących lub ciemnych sił z życia. Jesteśmy oczyszczani dogłębnie, wszystko w nas jest przetwarzane na wyższe światło i świadomość, które mają być stabilizowane oraz syntetyzowane w organizmie w celu poprawy energetycznej spójności i duchowej wytrzymałości. Naszym aktualnym zadaniem jest praktykowanie bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co widzimy i postrzeganie wszystkiego oraz wszystkich wokół nas jako połączonych w jednolitą całość. Jednocześnie powinniśmy wyrażać jasne intencje odnośnie akceptacji wyższego autorytetu. Takie intencje wraz ze współczuciem utrzymają nasze serca otwarte i dostrojone do pola źródłowego, co sprawi, że przejście będzie bardziej komfortowe.

Głęboka rekonfiguracja, która zachodzi wewnątrz holograficznej geografii planety, jest rzutowana na funkcjonowanie siły transmisji gwiezdnych wrót, węzłów mocy, linii geomantycznych i promieni. W efekcie to spływa do zbiorowej świadomości rasy ludzkiej, bezpośrednio wpływając na funkcje świadomości ludzkiego ciała świetlistego, duchowej tożsamości i linii czasu. Architektura makrokosmosu przechodzi drastyczne zmiany, a to powoduje reakcję łańcuchową, która głęboko zmienia konfigurację pola energii człowieka i jego ciała świetlistego. Zdarzenia, które głęboko zmieniają nasze pola energii, wytwarzają radykalne zmiany w stylu naszego życia i relacji z innymi.

Linie czasu transcendecji

Te niedawne transmisje skonfigurowały nowe przyszłe wektory czasu, które mają wpływ na miejsca i współrzędne rejestrowane przez cały czas, a to z kolei przesuwa indywidualne oraz grupowe linie czasu świadomości. Niektóre z grupowych linii czasu świadomości poddawane ekstremalnym zmianom, są podłączone do linii planetarnych przynależności plemiennych, przemieszczania się ras i infiltracji, ataków przez upadłe linie Melchizedeka w dziejach ras Hibiru (biała rasa) oraz społeczności Esseńczyków. Upadli Melchizedekowie byli prowadzeni przez duchy lucyferiańskich oszustów, przez archetyp oprawcy używani do kontrolowania innych za pomocą systemu wierzeń fałszywego króla tyranii. Niektóre z tych plemion lub ras muszą zadośćuczynić mieszkańcom Ziemi skutki ich uczestnictwa, które doprowadziło do ludobójstwa i ofiary z krwi grup Ziemian oraz poddania ich w niewolę upadłym aniołom.

Kiedy w trakcie przenoszenia przez linie czasu dostrzegamy nieuleczone problemy, które utrzymują nas na uwięzi niższych energii na linii czasu 3D, mamy możliwość wyjść poza te ograniczenia. Szybkie przepychanie przez stare linie czasu możemy odebrać jako atakowanie ostatnich barier ciemnymi energiami, ale chodzi o to, aby rozpoznać, dlaczego tak się dzieje i aby się nie poddawać. Wiele z tych ciemnych przeszkód jest utrzymywanych na swoim miejscu przez upadłe istoty anielskie. Musimy stawić im czoła i dostrzec ich bolesny emocjonalny motyw, następnie dopytać serca, na co mogliśmy się umówić w dążeniu do nieujrzenia szerszej prawdy. Jeśli uda nam się dotrzeć do głębi tego tematu, poznamy jego przyczyny i rozpuścimy energię, która po tym przestanie stanowić przeszkodę. Wtedy możemy osiągnąć wyższe punkty transcendencji wynoszące nas ponad te ciemne przeszkody, które wcześniej przejawiały się jako bariery w wyrażaniu siebie w najlepszy sposób oraz przeszkody w osiąganiu celu. Aby pomóc sobie w przekraczaniu starych linii czasu w sytuacjach granicznych i by uzyskać dostęp do zasobów, musimy być gotowi zmobilizować się i poświęcić czas na uzdrowienie siebie, dostrzeżenie jądra prawdy w tej materii i odpuszczenie starych wzorców w celu ich uwolnienia. Kiedy potwierdzimy nasze duchowe połączenia i zaangażowanie w praktykowanie bezwarunkową miłość oraz bezwarunkowe wybaczenie, będziemy w stanie pokonać wiele przeszkód i miazmy, które zgromadziliśmy podczas kolejnych wcieleń, kierując uzdrawianie i energię transcendencji do innych tożsamości, które mogą być uwięzione w innych liniach czasu.

Rozpuszczanie warstw niżej wymiarowych energii

Proces rozpuszczania warstw niżej wymiarowych energii w polu świadomości i przemieniania zawartości ich cząstek do częstotliwości pasma następnego wymiaru jest częścią mechanizmu wznoszenia. Kiedy ciało planetarne lub ludzkie rozwija się przez tych wiele poziomów pasm częstotliwości, energetyczne powłoki w aurze stopniowo przechodzą przemianę formy. Gdy osobiste pole energii jest mocno przyrośnięte do pasm częstotliwości wymiarów, które tworzą jeden harmoniczny Wszechświat, zaczynają się rozpuszczać warstwy energii korespondujące z tymi niższymi wymiarami. Cząstki zawarte w rozpuszczających się warstwach aury otwierają się na warstwy aury dla następnego wyższego wymiaru, które znajdują się w kolejnym harmonicznym Wszechświecie. Tak wygląda dynamika wznoszenia, dzięki której ludzkość i jej świadomość stopniowo ewoluują przenosząc doświadczenia z przestrzeni jednego wymiaru do kolejnego. Aktywacje częstotliwości są naturalną częścią procesu akrecji światła i ewolucji świadomości oraz występują w tempie pulsacji cząstek w niższym wymiarze przyspieszającym do rytmów kolejnych pasm częstotliwości.

Niektórzy z nas zauważyli, że już wiele lat temu nasze niższe centra energetyczne uległy przesunięciu, a błony czakr zostały rozpuszczone. Główne centra energii są wciąż obecne, ale weszły w nowy cykl uruchamiający siły witalne w całym ciele i wszystkich jego systemach – gruczoły, narządy i meridiany - są teraz bardziej wydajne. Stożki czakr zostały wchłonięte do aspektów ciała o wyższej częstotliwości i ponownie całkowicie skonfigurowane w energii aury. Ten sam proces transmutacji stał się widoczny w obszarach zewnętrznych ciała planety, a i niższe centra energii w polach zbiorowych są rozpuszczane. Ciało planetarne transmutuje swoją formę 3D i przygotowuje się na zbliżające się zestrojenie z cyklem następnego okresu czasowego.

Transmutacja formy 3D

To przesunięcie wzmacnia wszystkie polaryzacje energetyczne na kuli ziemskiej, więc dla niektórych oznacza spotęgowanie wewnętrznej ciemności, a u wielu innych – wewnętrznego światła i duchowego wsparcia. To przekształca warstwy atmosfery planetarnego pola magnetycznego, jak również tony rezonansu magnetycznego, które emituje wewnętrzne jądro naszej planety. To zmienia rezonans magnetyczny, który jest związany z myślokształtami zbiorowej świadomości i archetypami przechowywanymi w umyśle globalnym. To oznacza, że i podstawy zasad panujących w naszej materii są przekształcane, co może radykalnie wpłynąć na przeobrażenie naszych doświadczeń i wspomnień dotyczących materii, zmienić wspomnienia, jakie zostały zarejestrowane w czasie i przestrzeni. Rzeczy, które znamy lub pamiętamy jako wspomnienia z przeszłości, mogą zacząć zmieniać same siebie i możemy czuć je inaczej, jakby były całkowicie innym przeżyciem. Kiedy przeniesiemy się do nowych linii czasu, przesunie się nam także punkt ciężkości świadomości, który ma bezpośredni wpływ na ewolucję tożsamości we wszystkich liniach czasu. To może przesunąć proces dostosowania lub ucieleśniania doznań związany z wyższą duchową tożsamością. Mieszkańcy Ziemi ponownie będą mogli połączyć się z poziomem rozwoju świadomości, który jest podłączony do jednej z duchowych tożsamości z przyszłości. Na każdym etapie ewolucji świadomości, w zależności od elementów, które zostały ponownie przyłączone, można identyfikować się z tożsamością duszy, monady lub awatara Chrystusa, co pozwala wiecznej Jaźni w pełni zarządzać ciałem żyjącym na Ziemi zgodnie z boską wolą. Kiedy pragniemy ewoluować do wiecznej nieskończonej Jaźni będącej naszą prawdziwą tożsamością, stajemy się zharmonizowani i zestrojeni z liniami czasu kosmicznego prawa suwerenności.

Przygotowanie do roku 2017

Wielu z nas szykuje się na planetarne zestrojenie z następnym harmonicznym Wszechświatem mające nastąpić pod koniec 2017 roku, do którego potrzeba wielu planetarnych pracowników sieciowych, którzy muszą uprzątnąć liczne linie czasu, urządzenia i struktury z implantów, które są zapisane w polu zbiorowej świadomości, bądź pochodzą ze zgromadzonych ostatnio energii miazmatycznych, albo też zostały utworzone za pomocą sztucznej inteligencji. To pięcioletnie okno jest bardzo ważne w dotrzymaniu ostatecznego terminu aktualizacji misji kotwienia planety na nowych liniach czasu zbiorowej świadomości pod koniec 2017 roku. W celu zachowania tego terminu, planeta musi podnieść próg częstotliwości podstawowej w świadomości ludzi, którzy tworzą zbiorową świadomość na naszej planecie.

Pod koniec 2017 roku planeta zostanie poddana dokładnemu pomiarowi pola kwantowego, które bezpośrednio wpływa na linie czasu przyszłej ewolucji wszystkich mieszkańców przechodzących przez korytarz świadomości. Ciało Ziemi zostanie zakotwiczone w nowym wektorze czasoprzestrzeni przyszłego wymiaru, która znajduje się na paśmie linii czasu częstotliwości 5D. Ta zmiana lokalizacji będzie miała bezpośredni wpływ na zbiorową świadomość, chociaż wielu mieszkańców nie będzie zdawało sobie sprawy, że zaszła jakaś zmiana.

Podczas cyklu bifurkacji ciało planety stopniowo było poddawane subatomowemu przesunięciu w niższych polach struktur cząstek, co powoduje załamanie sił w niższych wymiarach i je wyrzuca, kiedy jednostki są stamtąd usuwane, a resztki energii łączą się z następną oktawą wyższych częstotliwości harmonicznych. W wyniku tego punkt w czasie i przestrzeni, gdzie znajduje się ciało planety i kontinuum czasu, w którym istniejemy jako świadomość zbiorowa, jest przenoszony do następnego harmonicznego Wszechświata. Dlatego świadomość zbiorowa zacznie podlegać prawom związanym z polami energii w tej nowej czasoprzestrzeni.

Ci z nas, którzy na ścieżce wznoszenia dokonali już wcześniej przemiany świadomości, współistnieją na planecie z wieloma ludźmi, którzy nadal utrzymują niższe energie, upadające wraz z upadającymi liniami czasu 3D. Tak więc podział na liniach czasu i schizmy częstotliwości istnieją równolegle do siebie, ale każda osoba, która dokonuje przesuwania się po spirali w górę albo w dół, w rzeczywistości znajduje się na innym miejscu linii czasu. Pozycja tożsamości jest umiejscowiona w innym punkcie kontinuum czasoprzestrzeni.

Zbiorowe pola planety są zaplanowane tak, aby dusza mogła przejść do linii czasu czwartego, piątego i szóstego pola wymiaru następnego harmonicznego Wszechświata. Dla ludzi na Ziemi, którzy jeszcze nie rozwinęli się do stopnia, w którym mogliby rozpuścić membrany swoich czakr, widma fal wymiarów – czwartego, piątego i szóstego będą stopniowo zastępowane i zostaną połączone z niższymi centrami energii, gdzie wcześniej istniały czakry: pierwsza, druga i trzecia. Położenie matrycy duszy będzie w pełni ucieleśnione w rdzeniu ludzkiego ciała, co wyeliminuje bariery pomiędzy splotem słonecznym a sercem. Wielu z nas nie ma już skonfigurowanych dolnych czakr, chociaż wciąż żyje na ziemskiej płaszczyźnie. Te planetarne wydarzenia zmieniają konfigurację centr energii / czakr - na Ziemi oraz w każdym człowieku – w oparciu o jego duchową integrację i unikatową konstrukcję genetyczną.

czwartek, 14 lipca 2016

LISA RENEE PSYCHOLOGIA DUSZY czerwiec 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Trauma i choroby duszy
Za stan zdrowia każdej osoby odpowiada subtelna równowaga pomiędzy energiami ciała, umysłu i duszy. Przyczyną wszystkich zaburzeń psychicznych i wielu chorób patologicznych jest ciągłe wystawianie się na negatywne stresujące okoliczności oraz związana z nimi trauma. Ekstremalne stany stresu, które powstają za sprawą negatywnych energii i negatywnych duchów, powodują załamania lub uszkodzenia duszy w najsłabszych ogniwach genetycznego rejestru oraz oraz ich zapisanie w komórkach ciała. W przypadku wystąpienia energetycznych uszkodzeń, ciało wysyła sygnały elektromagnetyczne powiadamiając komórki rejestrujące, że w systemie ciał nastąpiła energetyczna dysharmonia, która upośledza funkcjonowanie ciała, umysłu i duszy. Wiadomość o braku równowagi zmienia chemię mózgu i metabolizm ciała, co może skutkować licznymi urazami, które przejawią się z zapisu genetycznego zranienia duszy. To słabe ogniwo w rejestrze traumy duszy może pochodzić z zapisu rodu lub genetycznie związanej rodziny, i działa tak długo, jak długo te przedawnione zapisy pozostają w ciele duchowym. Geny przodków przenoszą linki związane z przejawianiem niezrównoważonego zachowania lub emocji, które są zapisane w komórkach ciała i które określają rodzaje zaburzeń albo chorób, na które taka osoba jest podatna. Negatywne energie wzmacniają skłonność do chorób, a jeżeli się ich nie skoryguje, pojawia się możliwość dalszego narastania negatywnej emocjonalnej energii pogłębiającej stan choroby w matrycach ciała. Czynnik decydujący o tym, jaki rodzaj choroby będzie się przejawiał, jest zapisany w genach i jest funkcją w pamięci niepowtarzalnej genetyki każdego człowieka.

Oddzielenie umysłu od duszy

Bez tej istotnej wiedzy o duszy, współczesna psychiatria potajemnie pogłębia duchowe nadużycia NAA stosując socjotechniczne i biologiczne metody rytualnych nadużyć. Takie metody opieki medycznej mają na celu wywołanie odseparowania ciała mentalnego, co ostatecznie powoduje spękania w ludzkiej duszy. Inżynieria społeczna również jest formą kontroli umysłów i usiłuje manipulować ludźmi, dając im pozorne poczucie kompetencji i poinformowania przez dezinformujące środki oraz struktury społeczne, pozbawiając prawa do prywatności w celu przejęcia kontroli nad ich zachowaniem. Podstawową metodą jest stosowanie taktyki zastraszania i okłamywania poprzez kontrolowanie percepcji oraz generowanie osobistych i zbiorowych form lęku – prawdziwego lub wyimaginowanego.

Istnieje program anty-duszy mający na celu egzekwowanie podstawowych standardowych metod psychiatrycznej opieki medycznej działający w taki sposób, aby chory mógł być w pełni kontrolowany tylko przez zachodnie medyczne i militarne zlepki interesów korporacji. Pod uwagę brane są tylko dochody i zyski generowane z fizycznych patologii, a publicznie używane farmaceutyki mające leczyć zaburzenia i choroby tylko je pogłębiają. Prowokowanie i utrzymywanie stanów chorobowych do tworzenia konsumentów medycznych na całe życie, nie tylko znacznie hamuje ludzką świadomość, lecz generuje wielomiliardowe przychody na całym świecie. The American Psychiatric Association / APA oferuje wspólny język i standardowe kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w celu diagnozowania oraz stabilizowania fizycznych lub mentalnych zaburzeń / DSM. System rozwinął się przede wszystkim w armii Stanów Zjednoczonych po II Wojnie Światowej. Obecnie jest wykorzystywany przez wszystkie zarządzające agencje ściśle połączone licznymi przepisami prawa i zasadami, które tworzą współczesne instytucje medyczne takie jak: agencje regulacyjne leków, ubezpieczeniowe firmy medyczne, lekarze kliniczni, szpitale, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak również psycholodzy wojskowi. Oczywiście system jest szczelnie chroniony prawami autorskimi i nadal zarabia miliony dolarów, nawet z samych publikacji oraz dystrybucji instrukcji.

Kombinacja rosnących ogromnych zysków z medycyny oraz z leków, uszkadzanie bio-neurologicznego funkcjonowania spowodowane przyjmowaniem leków, standaryzacja kategorii diagnoz psychiatrycznych przydatnych dla programów dehumanizacji i traktowanie ludzi przez medycynę jak jednostek pozbawionych dusz tworzy doskonały front dla NAA. To pozwala im nadal wymuszać standardy opieki medycznej związane z wykorzystywaniem innych, które są celowo używane do oddzielania umysłu od duszy przyczyniając się do powstawania odłączonych i brutalnych ludzi. Lekarze są zmuszani do zobowiązywania się i akceptowania wykorzystywania ludzi, pozbawiania ich ludzkiej godności, możliwości wyboru oraz dobrego samopoczucia – a wszystko to w pod płaszczykiem opieki zdrowotnej. Oczywistym jest, że ta motywacja znacznie osłabia i dezorientuje wielu ludzi, co czyni ich podatnymi na wszelkiego rodzaju oszustwa oraz ciemne manipulacje. To prowadzi do prostych form kontroli umysłu, zmusza społeczność do akceptowania antyludzkich zachowań, brania leków zmieniających umysł, wiary, że pigułka uleczy dolegliwości i poważne cierpienia w stanach chorobowych, a ostatecznie chodzi tu o zawładnięcie przez ciemne siły.

Kiedy możemy dojrzeć większy obraz tego, co dzieje się na Ziemi, coraz wyraźniej widzimy przyczyny procesu dehumanizacji na polu psychiatrycznym i medycznym. Te struktury pokazują się jako przeznaczone do leczenia i pomagania ludziom, jednak ich główną motywacją jest zarabianie pieniędzy z tytułu przedłużania cierpienia i chorób u innych. Czy zauważyliście odwrócenia wewnątrz tych struktur: że sprzedaje się co innego niż się przedstawia? Na przykład medyczna organizacja badawcza może promować siebie jako poświęcają miliony dolarów dotacji otrzymywanych od firm farmaceutycznych na poszukiwania lekarstwa na raka, ale w rzeczywistości żadna z tych firm nie chce znaleźć tego lekarstwa, ponieważ nie byłoby to dla nich opłacalne. Wszystkie te placówki w zasadzie stają się towarzystwem wzajemnej finansowej adoracji ku uciesze NAA. Odpowiedzi kryją się za mechanizmami wykorzystywanymi w społeczeństwie, mającymi na celu spowodowanie oddzielenia u ludzi ich bezpośredniego związku z duchowością, za pośrednictwem tych samych taktyk, które są stosowane podczas rytualnych nadużyć.

Wykorzystywanie duchowych zasad w celu kontroli umysłów

Scharakteryzujemy wszystkie ukryte formy, celowe oszustwa i manipulacje stosowane w celu kontrolowania umysłów innych ludzi, tak aby uwierzyli w uwłaczające treści, rzutowane do ich umysłów w taki sposób, aby sądzili, że pochodzą z ich wnętrza. Metody bazujące na ludzkiej traumie są używane do tego, aby całkowicie zawładnąć czyimś umysłem, uzyskać pełną kontrolę nad ludźmi i nadal wykorzystywać ich ciała oraz dusze. Zatem twórcy stojący za wszystkimi metodami kontroli umysłu stosowanymi na tej Ziemi, wykorzystują duchowe zasady, aby ich system kontrolny odizolował ludzi od prawdy o Bogu, duszy i duchu. Ich program ma na celu dehumanizację wszystkich istot ludzkich poprzez stwierdzenie, że dusza nie istnieje, celowo poniżając ludzi, tak aby uwierzyli, że nie są żadnymi duchowymi istotami, dzięki czemu staną się zwierzętami, które są zdolne tylko do zwierzęcych reakcji. W ten sposób dochodzi do tego, że nie ceni się ani nie szanuje życia jako takiego, a społeczeństwo utwierdza się w akceptacji i przeświadczeniu, że można torturować i zabijać inne żywe istoty.

Trzeba zrozumieć, że zasadą wykorzystywaną do kontrolowania wszystkich ludzi na tej Ziemi przez ciemne szatańskie siły jest wzbudzanie strachu, gniewu i dezorientacji w dowolnych pojęciach związanych z opisem Boga, duszy i ducha. Gdy ludzie są stale poddawani różnym formom lęków, bólu, traumy, żalu i strat, kiedy czują, że mogą wybrać tylko pomiędzy byciem ofiarą lub katem, wtedy łatwo dają się manipulować i popełniają wszelakie ohydne oraz zdeprawowane czyny. Przez nienawiść ludzi do samych siebie ciemne siły duchowe kierują nienawiść do życia i wszystkich świętych rzeczy posiadających duchową naturę. Wyraża się to poprzez brak empatii, brak moralnego współczucia wobec bólu, krzywdy i cierpienia, które powodują. Te destrukcyjne przekonania i działania głęboko ranią umysł, ciało i duszę tej osoby oraz osoby, które zostały podporządkowane tym ciemnym wpływom lub rządom terroru. Ludzie (oraz ich wewnętrzne dzieci) mogą być świadomie lub nieświadomie uwarunkowani, aby wierzyć, że jesteśmy skazani na życie w piekielnym świecie zaaranżowanym przez nienawistnego Boga, który sprawia, że strasznie cierpimy, ponieważ jesteśmy złymi i grzesznymi istotami. Takie przesłanie przekazują rzeszom ludzi religie. Tak więc NAA podejmuje wszelkie starania, aby ludzie utwierdzili się w przekonaniu, że Bóg ich opuścił. Albo że bogowie innych ludzi są agresywni i źli i muszą zostać zabici, albo że nie istnieje natura Boga i duszy i że została sfabrykowana przez urojone umysły tyranicznych religii. To jest kontrola umysłów NAA skonfigurowana w taki sposób, aby ludzie odrzucili wewnętrznego ducha jako coś boskiego. Kiedy nienawidzą Boga lub uważają go za coś, co wywołuje strach, brutalnie odrzucają własną wewnętrzną Jaźń i światło duszy przez tę sama siłę nienawiści, przy pomocy której zostali zaprogramowani.

Podsumowanie stosowanych na świecie rytuałów satanistycznych związanych z rytualnymi gwałtami dokonywanymi na ludziach.

Chociaż trudno zaakceptować fakt, że istnieje światowy program związany z satanistycznymi rytualnymi gwałtami, to ten program dodatkowo wspiera główne metody stojące za oszukańczą strategią archoncką, które można zauważyć potajemnie działające w różnych strukturach społecznych, na przykład w dziedzinie medycyny. Kiedy jesteśmy poinformowani, jak ta metoda działa na rzecz tworzenia socjopatów, jak jest wzmacniana w nieświadomych umysłach ludzi, możemy się chronić i zabezpieczać przed dalszymi takimi manipulacjami. Świadomość tego co się dzieje i duchowe zaangażowanie pomaga służyć naszej najwyższej ekspresji, która ostatecznie chroni nas przed wykorzystywaniem. Dlatego musimy zrobić podsumowanie podstawowych formuł socjopatycznego wpływania na umysły stosowanych przez te programy:

Kontrola umysłu oparta o traumę w celu zniewolenia: celowe tworzenie warunków, które już na etapach wczesnego dzieciństwa wywołują ból, udręki i tramę, a także wzmacnianie i rozwijanie reakcji na nie aż po okres dorosłości, aby duchowe nadużycia były uznane za normę, oraz aby były wewnętrznie akceptowane u siebie, u innych i w strukturach społecznych. Rytualne satanistyczne gwałty wiążą się z traumą opartą na kontroli umysłu wykorzystywaną do zniewolenia ludzi.

Wykorzystywanie duchowych zasad w celu odrzucenia duszy: nadużywanie duchowych zasad we wszystkich formach kontroli społecznej, które powodują izolację i wyłączenie ze struktury i uczestnictwa z poczuciem naturalnego współistnienia z połączoną duchową świadomością. Zamiarem jest oczyszczenie się z nienawiści do siebie i do tego, co jest najświętsze w duchowych zasadach boskich. Prowokowanie ludzi do nieświadomego popełniania poważnych szkód u siebie i innych, bez uczucia żalu i brania za to odpowiedzialności. Wprowadzanie do publicznej wiadomości i umacnianie różnych anty-duchowych ideologicznych przekonań. Kontrola umysłu spowodowana satanistycznymi rytualnymi gwałtami służy temu, aby ludzie czuli się odrzuceni, źli, wykorzystywani oraz aby pragnęli odwetu wobec swoich oprawców (lub tych których uważają za winnych), co wciąga ich w pętlę zniewolenia świadomości.

Odłączenia, fragmentowanie i odczłowieczanie ludzi: kiedy ludzie doświadczają ekstremalnego bólu i traumy związanej z wykorzystywaniem (zwłaszcza, gdy jest to powtarzane i nie bierze się pod uwagę uzdrowienia tego), może nastąpić oddzielenie od ciała i rzeczywistości, aby zyskać ulgę. W chwili rozłączenia następuje rozdzielenie umysłu, warstwy emocjonalnej i ciała duchowego. To wywołuje odłączenie warstw ciała świetlistego i funkcji pomiędzy umysłem a duszą, co powoduje energetyczne załamania, odczłowieczenie oraz wyjątkową wrażliwość. Wykorzystywanie i ludzie stosujący ich formy nie mają poczucia emocjonalnej spójności, osobistych granic ani szacunku do samych siebie, co umożliwia łatwe kontrolowanie ich umysłów oraz przygotowywanie na dalsze infiltracje sił ciemności, a także zniewolenie świadomości. Takie istoty są celowo odczłowieczane, aby myślały o sobie jak o zwierzętach oraz aby tak się zachowywały (lub nawet gorzej, ponieważ zwierzęta nie torturują nikogo dla sportu). Po odczłowieczeniu, elementy dotąd spójne, są od siebie oddzielone, a takie istoty są zdezorientowane i osłabione.

Przyciąganie i rozprzestrzenianie negatywnych duchów i sił szatańskich: bolesne duchowe rozdzielenie tworzy rozdzielające energetycznie zachowania, które rozłączają wszystkie elementy wielu warstw istniejących w człowieku oddzielając aspekty świadomości w różnych światach czasoprzestrzeni. Przykładem jest program rozszczepienia wewnętrznego elementu żeńskiego od męskiego i tworzenie zewnętrznej seksualnej niedoli oraz mizoginii. Ten wewnętrzny podział i rozłam duszy przyciąga negatywne istoty duchowe, które mogą tworzyć przyczepy. Manipulują bólem danej osoby, aby uzyskać do niej dostęp, a następnie kontrolować niektóre warstwy jej umysłu, ciała i ducha. Negatywna jednostka zasila się energią uzyskaną ze źródła bólu wytwarzanego przez istotę ludzką. Ten cykl pasożytnictwa potęguje duchowe okaleczenia, przez co jednostka może tworzyć alternatywne osobowości.

Tworzenie osobowości alternatywnych, by przejąć kontrolę nad ciałem: w ciężkich przypadkach rozszczepienia psychicznego (jaźni), gdy osobę do odłączenia się napędza bardzo silny ból, w momencie gdy ta dystansuje się od swego ciała, dusza wraz z umysłem tworzą mechanizmy radzenia sobie z tym, aby przeżyć. Aby oddzielić się od bolesnej traumy doznawanej przez ciało, dusza oddziela się od umysłu i rozdziela na mniejsze pod-osobowości lub tworzy alternatywne tożsamości. To są tak zwani odmieńcy. Dysocjacja i utajnieni odmieńcy z demonicznymi więzami pojawiają się powszechnie, szczególnie w przypadku gwałtu lub skrajnej brutalności fizycznej. Odmieńcy są ukryci w podświadomości z obawy przed wewnętrznym dzieckiem, które chce chronić świadomy umysł lub ciało fizyczne przed dostrzeganiem jakiejkolwiek bardziej bolesnej traumy. Wielokrotnie ludzie nie pamiętają dokładnie, co się z nimi działo, chyba że pojawia się kolejny istotny uraz lub poddają się regresowi hipnotycznemu czy wprowadzeniu w odmienny stan świadomości. Wiele osób ignoruje przeszłą ekstremalną traumę, ponieważ czuje presję, aby przetrwać w świecie. Osobowość odmieńca może być stworzona nieumyślnie z rozszczepienia zaistniałego podczas jakiegoś traumatycznego zdarzenia albo może być stworzona celowo i zaprogramowana jako załącznik do tożsamości, który ma określony system wierzeń. Odmieniec, który jest zaprogramowany ze specyficznym systemem przekonań, może wykonywać pewne funkcje automatycznie i nieświadomie wtedy, kiedy są one wywoływane w jakimś konkretnym przypadku. Alternatywne tożsamości są stosowane w zaprogramowanych umysłach, kiedy ktoś jest czystą kartą lub został poddany czyszczeniu świadomości. Ludzie posiadający liczne osobowości, do których można też zaliczyć osobowości sataniczne, tracą kontrolę nad wieloma aspektami własnego umysłu, ciała i duszy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ma więcej niż jedną osobowość, mimo iż jest to na Ziemi bardzo rozpowszechnione. Te dodatkowe osobowości łatwo ulegają sugestywnym formom programowania i kontrolowania umysłu i będą działać zgodnie z nimi, kiedy dostaną impuls. Gdy człowiek funkcjonuje jak nieprzytomny, tracąc kontrolę nad własnym umysłem i ciałem, po takiej akcji nie może sobie przypomnieć, co się właściwie stało, a to dlatego, że ma alternatywną tożsamość, która na pewien czas przejęła kontrolę nad jego ciałem. To alter ego jest zazwyczaj również manipulowane przez negatywne jednostki lub siły szatańskie. Chodzi o czarne programy wojskowe tworzące zabójców działających na komendę za pomocą słów - wyzwalaczy w oparciu o metody satanistycznego programowania rytualnych nadużyć związanych z duchowym gwałtem. To mogą być cząstkowe narzędzia tworzone do oprogramowania alternatywnych tożsamości lub całkowite negatywne duchowe opętanie. Osoba z ukrytą tożsamością stworzoną przez spowodowanie traumy, może łatwo przeskakiwać pomiędzy różnymi tożsamościami, które publiczność widzi jako maski. Zasadniczo są to aktorzy i aktorki grający w filmie, który jest aranżowany przez negatywne duchy lub siły szatańskie, którzy nawet nie są świadomi, że w nim uczestniczą.

Sfałszowane projekcje do tworzenia destrukcyjnych działań, samooszukiwania i eskapizmu: negatywne jednostki (zarówno ludzkie jak i nieludzkie) celowo stwarzają więcej bólu i traumy u osoby uważanej za słabszą, aby wpędzić ją w działania, które wprowadzą umysł i duszę tej osoby w stan zniewolenia oraz poddaństwa wobec ich programu. Programowanie kat – ofiara jest wzmacniane w całym społeczeństwie przez wzbudzania myśli o odłączeniu i bezsilności. Negatywne jednostki działają jak oszuści podszywający się pod umysły. Fałszywe projekcje negatywnych zachowań, wyobrażeń i działań są po to, aby osoba uznała, że szkodliwa opcja jest jedynym sposobem na pokonanie bólu, traumy czy niepokoju. Albo uważają, że fałszywa projekcja jest drogą ucieczki, dzięki której osiągną szczęście i radość. Rzeczywistość jest taka, że kiedy osoba podejmuje autodestrukcyjne działania, to wzmacnia gromadzone energie cierpienia, co sprawia wewnętrzne wrażenie bólu i uzależnienia. W przypadkach astralnego szczęścia osoba żyje w stanie urojenia w celu uniknięcia dyskomfortu i bólu, które pojawiłyby się, gdyby zobaczyła prawdę na temat tego, co się stało.

Wiara w podstępne kłamstwa tworzy demoniczne więzi i astralne sznury: w każdej chwili możemy odrzucić prawdę i zaakceptować kłamstwa, aby wygodnie pozostać w kręgu swoich przekonań lub lęków dotyczących samounicestwienia. Kiedy człowiek ufa negatywnym myślom odbieranym od negatywnych jednostek, oraz wierzy że pochodzą od własnego umysłu i wpływają na destrukcyjne zachowania, jednostka jest skutecznie oszukiwana. To przejawia się jako rozszczepienia z astralnymi lub satanistycznymi więzami. Zasadniczo jednostki te jako przynęty używają emocjonalnego haczyka w oparciu o manipulowanie różnymi formami traumy lub bólu, który prowadzi osobę. Ciemne siły przyczepią się do ran tej osoby za jej zgodą, która pojawiła się w okresie destrukcyjnych zachowań – obecnych lub z przeszłości. Kiedy ludzie pozwalają, aby osoby, które ich nie kochają i są negatywne, miały dostęp do ich genitaliów, przywiązywały się do nich seksualnie, te energie mogą być też przekazywane podczas takiego kontaktu. Taka osoba jest drenowana i manipulowana przez ciemne przywiązania, które są zasilane przewodem z jakiejś części ciała człowieka.

Tworzenie socjopatów i psychopatów: ostatecznie, gdy osoba osiągnie swój punkt krytyczny i nie może wydostać się z kręgu bolesnej traumy, oddziela się tracąc możliwość posiadania uczuć emocjonalnych przez złamane i poczerniałe serca. Niektóre z tych osób wciąż inkarnują się z poranioną i porozrywaną duszą, przeżywając wielokrotnie te same traumy. Mogą używać form eskapizmu przez zażywanie narkotyków lub innych form uzależnienia, aby móc się wycofać lub znieczulić. Mogą też stać się katami, aby kontynuować cykl nadużyć wyrządzając innym niesamowity ból, którego i oni doznali z rąk innych. Jedno jest pewne: ludzie są wykorzystywani jako pionki w grze satanistycznych rytuałów na szachownicy NAA, a wielu jest nieświadomych duchowej rzeczywistości, w której żyjemy. Brak empatii i współczucia wobec siebie, jak również wobec wielu poważnych nadużyć popełnianych wobec innych produkuje narcyzów, socjopatów i psychopatów. Kiedy człowiek ma złamane serce i odłączoną duszę, to generuje skrajne zakłócenia prowadzące do chorób ciała i duszy. To są główne cele, za którymi stoi ta szatańska machina.

Edukowane wspólnoty duchowej, aby każdy z jej członków był współczującym świadkiem.

Jeśli nie weźmiemy pod uwagę duchowych wymiarów zniewalania i kontrolowania umysłów oraz historii eksperymentów na ludzkiej społeczności, jakie mają miejsce na Ziemi, wtedy nie zobaczymy podstaw całego systemu kontroli umysłów sterowanego przez NAA. W wielu z metod satanistycznych rytualnych gwałtów chodzi o tworzenie ludzkich marionetek na masową skalę, co można przyrównać do zachowania Niemców pod rządami Hitlera albo nordyckich Obcych, którzy są powiązani z programami czarnego Słońca. Podstawowym narzędziem takiego programowania jest strach wywoływany u ofiar za pomocą prowokowania terroryzmu – strach bez wytchnienia od bólu i lęku. Aby wzbudzić u swoich ofiar dogłębne przerażenie, programiści i kontrolerzy z NAA chcą zyskać pełną kontrolę nad każdym aspektem człowieka.

W rezultacie wiele ofiar ma głębokie fobie i lęki prowadzące do przekonania, że nie doświadczyli żadnych krzywd. Takie ofiary są również dalej traumatyzowane przez wielu terapeutów przeszkolonych zgodnie z głównym nurtem medycyny i psychiatrii, którzy tak sterują pacjentami, że ci w końcu zaprzeczają prawdziwości swoich doświadczeń. Tacy psychiatrzy traktują swe ofiary tak, jakby ich doświadczenia nie były niczym więcej niż urojeniami i nonsensami, zaszczepiając w nich jeszcze większe poczucie winy, wstydu i obaw przed ośmieszeniem. Taka ofiara nie jest w stanie przezwyciężyć wewnętrznego lęku i publicznie powiedzieć prawdę, nawet opowiedzenie swojej historii po wielu latach napotyka na bolesną przeszkodę bólu nie do pokonania. Jako że jesteśmy częścią duchowej wspólnoty, musimy sobie uświadomić fakt, że szerzące się nadużycia dokonywane na ludzkiej rasie były popełniane codziennie za pocą różnych metod. Zawód psychologa nie jest dostosowany do rozwiązywania któregokolwiek z psychicznych czy duchowych wymiarów człowieczeństwa, nie mówiąc już o potwierdzeniu niewiarygodnej traumy związanej z satanistycznymi rytualnymi gwałtami. Takie pokrzywdzone osoby potrzebują zakazu ich osądzania i pełnej współczucia obserwacji, zaś społeczeństwo potrzebuje uświadomienia, że takie procedury istnieją i nie są tylko fantazją grupy psychotycznych ludzi.

Prawda jest trudna, lecz czyni nas wolnymi - umożliwia pielęgnowanie bezpośredniego związku z mocą wiecznej miłości Boskiego Ducha. Wszystkie formy zaprzeczania istnienia wymiarów duchowych ostatecznie powodują złe skutki. Nie możemy odrzucić samej natury tego, kim jesteśmy jako istoty duchowe i musimy przyznać, że dzielimy tę Ziemię z wieloma innymi rodzajami sił duchowych. Mamy ciała fizyczne i umysły, ale one są ze sobą powiązane oraz misternie splątane z duszą i duchem, a więc musimy połączyć wszystkie nasze ciała, aby pomóc im powrócić do równowagi, aby być w stanie leczyć prawdziwe serce ludzkości.

Módlmy się, aby te słowa połączyły nasze serca, aby te dołączyły do świętego suwerennego wiecznego światła Boga utrzymując w nas moc miłości / światła, moc wypowiadania własnej prawdy i wiedzy, abyśmy mogli poddać się pełnej władzy Chrystusa – Sofii. Jednostki upadłe, szatańskie hierarchie czy inne podobne jednostki nie mają tu władzy ani autorytetu. Módlmy się do Boga, do zbiorowej ludzkiej duszy i do świętego Ducha kosmicznej, prawdziwej Matki, aby uwolnić, przejść i oczyścić wszystkie wymysły oraz struktury wykorzystywane do wspierania ludzkiego cierpienia, które są powiązane z upadłymi jednostkami szatańskich duchów, aby te struktury zostały wyrzucone i nie miały tu władzy! Wzywamy ducha Chrystusa, ducha czystości, aby wzmocnił naszą pracę, abyśmy mogli w pełni reprezentować wieczną moc i władzę, która jest świadomością Kosmicznego Chrystusa. Niech pokój będzie z wami, w ciele, umyśle, sercu i duszy.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym przejawionym prawem. Jestem niezawisłą, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa – Sofii. Proszę, bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu. Lisa.


UWAGA TŁUMACZKI: Pojęcie „satanistyczne gwałty rytualne” odnosi się do pojęć: gwałty na tle rytualnym, zorganizowana przemoc, sadystyczne rytualne wykorzystywanie i inne podobne sformułowania. Jest to dokonywane w grupach a działania są oparte na systemach wierzeń lub ich udawania. Trauma ofiar może prowadzić do dysocjacyjnych zaburzeń tożsamości. Charakterystyczne dla takich rytualnych aktów są powtarzające się symbole i ujednolicone akty, ponieważ dochodzi do nich podczas kultowo – rytualnych rytuałów magicznych, lecz prawdziwe przekonania religijne lub przynależność do sekty nie są tu wymogiem. Takie elementy rytualne można również znaleźć w stereotypowych postępowaniach, szczególnie w dziedzinie pornografii, a zwłaszcza w pornografii dziecięcej. Temat był przedmiotem moralnej paniki powstałej w USA w latach 80-tych, a w pozostałych rejonach świata o dekadę później. Zarzuty dotyczące tego tematu (Satanic ritual abuse - SRA) dotyczyły fizycznego i seksualnego wykorzystywania ludzi w kontekście okultystycznych oraz satanistycznych rytuałów. W swojej najbardziej ekstremalnej formie SRA dotyczyła rzekomego spisku na całym świecie z udziałem bogatych i możnych elit światowych, w którym uprowadzano lub hodowano dzieci, przeznaczając je na ofiary, do pornografii i prostytucji.

Niektóre opisy przypadków przemocy rytualnej, głównie na niwie satanizmu, przypisuje się syndromowi zafałszowania pamięci, sugestywnych technik przesłuchiwania i sensacji wyszukiwanych przez media. Miały też miejsce dochodzenia i procesy sądowe, gdzie prawie każdy aspekt był kontrowersyjny, nawet jego definicja, źródło zarzutów i dowodów związanych z nim i z rzekomymi ofiarami. Prawników, terapeutów i pracowników socjalnych podejrzanych o manipulacje oraz seksualne wykorzystywanie dzieci ogarnęła panika. Oficjalne dochodzenia nie udowodniły istnienia szeroko zakrojonych spisków ani mordów na masową skalę, tylko niewielka liczba sprawdzonych zbrodni może przypominać opowieści o SRA. Ruch stopniowo się uprościł, zrezygnowano ze słowa „satanistyczny” na rzecz pojęć, które mniej odnosiły się do religii, np. „sadystyczny” lub po prostu „rytualne nadużycia” i coraz bardziej utożsamiano go z dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości i antyrządowymi teoriami spiskowymi. W drugiej połowie lat 90-tych zainteresowanie SRA zmniejszyło się i stało się domyślne, a zajmowało się nim tylko niewielu badaczy.

Z Wikipedii angielskiej oraz niemieckiej: KLIK!

sobota, 9 lipca 2016

LISA RENEE PSYCHOLOGIA DUSZY czerwiec 2016

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

„Dusza bowiem barwi się wyobrażeniami” - Marek Aureliusz „Rozmyślania”

Droga wznosząca się Rodzino, kontrolerzy rozpaczliwie pragną, abyśmy zapomnieli, że mamy dusze. Nawet, jeśli istniejemy w świecie materii po brzegi wypełnionym różnymi odmianami dusz, duchów i świadomości, chcieliby usunąć z nas wspomnienia o naszych duszach. A gdy wiemy, w jaki sposób połączyć się z własną duszą, tyrani mają trudności z kontrolowaniem umysłu.

Jeśli nie ogarniemy światowego programu opartego o kontrolę umysłów, nie możemy zrozumieć naszego udziału w strukturach wprowadzonych w celu utrzymania tego stanu. Stajemy się nieświadomymi uczestnikami biorącymi udział w utrwalaniu tych systemów. Trudno jest poświadczyć, ilu ludzi jest na duchowej Ścieżce, a ilu praktyków oraz prowadzących sesje ma na / w sobie to martwe pole i nie może dostrzec wszechobecności tego programu. Niniejszy biuletyn będzie nieco dłuższy, ponieważ chcemy, kawałek po kawałku, doprowadzić do ujawnienia tej matrycy kontrolnej, abyśmy już dłużej nie dali się jej oszukiwać.

Można to porównać do lekarzy żyjących w poprzednich wiekach, którzy nie rozumieli, że powinni myć ręce lub że istnieją zarazki. Pierwszy człowiek, który zasugerował związek pomiędzy niewidocznymi bakteriami a infekcjami pooperacyjnymi, był w swoich czasach pośmiewiskiem. Jednak jego pacjenci nie umierali wskutek infekcji i znacznie szybciej odzyskiwali siły. Istnieje związek pomiędzy ukrytymi formami kontroli umysłów oraz faktem, że tak wielka rzesza ludzi została pochwycona w pułapkę bólu i nie jest świadoma manipulacji przy jej osobowości. Kiedy ludzie stają się tego świadomi i poznają źródło manipulacji, to nie można już ich w żaden sposób kontrolować. Zaczynają także rozumieć, dlaczego nie należy reagować na innych gniewem i przemocą, która zaprasza te ciemne siły. Jeśli nie możemy rozpoznać ani zrozumieć ciemnych sił, nie możemy też rozpoznać i zrozumieć sił światła.

Straż graniczna, monitorowanie matriksa

Żyjemy na planecie w czasach, w których język używany w publicznych dyskursach, kiedy trzeba odnieść się do faktu istnienia, natury i doświadczeń duszy, Ducha lub Boga, jest przekręcany oraz manipulowany w celu wypaczenia jego prawdziwego znaczenia. Kiedy ktoś opisuje doświadczenia świadomości związane z tym tematem, powszechne media to dyskredytują, specjaliści uznają za urojenia, kompromitując lub szybko definiując i przenosząc do kategorii religii. Ci z globalnego Mind Controll nie chcą, aby ludzkość rozwijała świadomość i odkrywała wewnętrzną duchową więź pochodzącą z poziomu duszy zyskując przy tym klarowność, siłę i / lub spokój. Chcą ukołysać ludzkość do wielkiego snu nieświadomości.

Główne filary kontrolujące społeczeństwo wydatkują ogromne ilości środków, aby utrzymać ludzki umysł zajęty zewnętrznymi, rozpraszającymi materialnymi sprawami. Zajmują nasze umysły szerzeniem w nich lęku o przetrwanie, tym samym eliminując twórczy potencjał do odkrywania bezpośredniego połączenia świadomości z Bogiem, duszą i duchem. Aby wzmocnić strach przed śmiercią i świadomością ubóstwa, dokonują zbiorowego prania mózgów za pomocą bardzo szczególnych i ograniczających systemów wierzeń, które działają jak samoegzekwująca taktyka zniewalania świadomości. Ludzie we wszystkich kulturach i środowiskach są przeważnie uczeni, żeby prześladować oraz wyśmiewać tych, którzy chcą odkrywać sposoby samodzielnego myślenia.

Dziedziny nauki i medycyny są agresywnie monitorowane oraz regulowane, ponieważ główne światowe ośrodki są wykorzystywane w celu wzmocnienia przekonań oraz ideologii przeczących duszy, zaś oddających przysługi NAA. Anty-duchowy system przekonań wymaga blokowania postępów czy wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że istnieje dusza oraz odmienne stany świadomości. To obejmuje konsekwentne eliminowanie wszelkiej wiedzy popartej dowodami przyznającymi, że natura, zwierzęta i inne formy życia są w pełni czującymi formami życia. Istnieje wiele danych z dziedzin naukowych, które nie są dopuszczone do publicznego rozpowszechniania, a tym samym „biała księga” badań na tych polach jest w znacznej mierze kontrolowana i szufladkowana.

Podczas wojen światowych i po ich zakończeniu kontrolerzy z tajnych towarzystw NAA wraz ze społecznościami medycznymi oraz naukowymi zaczęli wprowadzać agresywne programy socjotechniczne tworząc dziedzinę psychologii. W efekcie tego środowiska akademickie i kliniczne stworzyły odpowiedni model medyczny, dlatego są zorientowane na patologię, która całkowicie ignoruje energetyczną rzeczywistość świadomości i naturę duszy. W trakcie tego cyklu wznoszenia musimy pomagać sobie nawzajem, żeby zrozumieć wpływy tego procesu na ludzkość oraz przedefiniować psychologiczną naturę i istnienie duszy. Trzeba zacząć od zrozumienia historii i intencji stojących za taką formą psychologii, jaka jest obecnie promowana. Dusza jest esencją tego, kim jesteśmy oraz tego, że niektórzy z nas skupiają się na najbardziej autentycznej części swojej rzeczywistej natury. Aby nastąpiło prawdziwe uzdrowienie, będąca częścią nas dusza może najsilniej i najskuteczniej wpłynąć na zmiany psychiczne oraz zmiany w zachowaniu, może też znacząco poprawić naszą samoocenę i pewność siebie.

Psychologia słowa wiąże się z tradycjami greckimi, które definiują studium psyche lub badanie duszy. W Chinach psychologia rozwinęła się na bazie dzieł Lao Tse i Konfucjusza, a następnie rozwinęła się do doktryny buddyzmu. To ciało starożytnej wiedzy wiąże się z odkrywaniem głębokiego wglądu, który może pochodzić od osobistej introspekcji i utrzymywania czystej obserwacji zewnętrznej. Te praktyki mentalne przyczyniają się do rozwoju silnego wnętrza i duchowego fundamentu przez rozwijanie świadomości obserwatora. Starożytne nauki mądrości są związane z praktykowaniem technik skupionego myślenia i działania, z naciskiem na oczyszczenie umysłu, w celu zwiększenia zalet i siły duszy. W drugiej połowie XIX wieku badanie naszego wewnętrznego życia psychicznego polegało na badaniu duszy i wewnętrznego funkcjonowania najgłębszej Jaźni lub istoty. To jest prawdziwe znaczenie psychologii duszy, system zrozumienia pozwalający na konieczną integrację pomiędzy funkcjami umysłu i duszy - uznanie oraz wspieranie struktury ludzkiej świadomości w celu harmonijnego współistnienia. Psychologia duszy jest ważnym narzędziem mogącym pomóc w przekwalifikowaniu umysłu uniemożliwiając łatwe przejęcie przez siły zewnętrzne i innych ludzi. Uczymy się stanu skupienia, by kształtować własny umysł, tak, aby podporządkował się prawdziwemu celowi duszy, co czyni nas silniejszymi ludźmi. Psychologia duszy jest ważnym kluczem do wsparcia rozwoju ludzkiej świadomości w duchowym wzniesieniu. Kiedy naprawdę stajemy się świadomi siebie, świadomość staje się zależna od naszej zdolności do słuchania oraz od osiągnięcia inteligentnej mądrości własnego ciała, umysłu oraz duszy. To pomaga nam zdobywać wiedzę na temat naszej prawdziwej natury, dzięki czemu możemy stale doskonalić wewnętrzną spójność i wzmacniać moralność.

Główny nurt psychologii

Aktualny główny nurt psychologii opiera się na badaniu zachowań, myśli i funkcji umysłu, i na próbach odkrywania koncepcji, które obejmują wszystkie aspekty świadomych oraz nieświadomych doświadczeń składających się na obecną kondycję ludzi. Wielu ludzi wierzy, że obecne pole psychologii ma na celu stworzenie doskonalszego i bardziej humanitarnego społeczeństwa. Jednak bez zastosowania koniecznych składników umożliwiających integrację oraz zrozumienie struktury duszy, psychologia cały czas pozostaje całkowicie przestarzała w rozwiązywaniu rzeczywistych i różnorodnych wpływów umysłu na duszę. Celowe odłączenie umysłu od istnienia duszy jest bardzo szkodliwe i niszczy istoty ludzkie. Ten fakt przyczynia się do przejawiania oderwanych od rzeczywistości i przewlekle nieszczęśliwych ludzi, którzy celowo powodują szkody.

Ludzie z odłączoną duszą zachowują się w podobny sposób jak roboty posiadające sztuczną inteligencję, ponieważ są kształtowani przez środki masowego przekazu, aby podejmować ustalenia w oparciu o ego i chęć przeżycia, bezmyślnie oraz bez odczuwania emocji wobec podejmowania własnych decyzji. Odłączenie odpowiednio popycha w kierunku podstawowych założeń psychologii i bardzo skutecznie pomaga promować agendę transhumanizmu. Dzisiaj, jeśli ludzie są nieszczęśliwi i odłączeni od własnych umysłów oraz dusz, otrzymują leki, oddając kontrolę nad funkcjami ich systemów biologiczno – neurologicznych, co prowadzi do powstawania uzależnień od farmaceutyków. Przyjmowanie leków osłabia system bio-neurologicznego funkcjonowania mózgu i uszkadza ciało duchowe, co praktycznie uniemożliwia osobie doświadczanie ucieleśnienia duszy lub postrzegania jej natury.

Ciało duchowe jest złożone, a właściwie utkane, z kompleksu energetycznych odbiorników połączonych z układem nerwowym i okablowaniem mózgu. Sprowokowanie sztucznego bodźca do centralnego układu nerwowego i mózgu może spowodować zwarcie odbiorników ciała duchowego oraz mózgu, skutecznie uszkodzić połączenia, które przekazują sygnały elektromagnetyczne. Jest to powszechne u ludzi, którzy słyszą w głowach głosy - po jakiejś ekstremalnej traumatycznej sytuacji lub w wyniku przyjmowania narkotyków czy pobytu w szpitalu. Zatem psychologia stosowana bez zrozumienia faktycznego istnienia i natury duszy jest łatwą drogą do biologicznych oraz społecznych eksperymentów przeprowadzanych przez inżynierów kontroli umysłu – przez przepisywanie leków i prowadzenie terapii, które wyłączają energetyczne odbiorniki istniejące pomiędzy mózgiem, ciałem a duszą.

Zorganizowana religia i naukowy ateizm również są szkołami myślenia narzuconymi przez NAA, które powodują indoktrynację ludzi cierpiących z powodu systemu kontrolnego, który bardzo polaryzuje myślenie. Każda ze stron opozycji przedstawia model wszystkiego albo niczego, poważnie ograniczając zakres ludzkiej inteligencji. Agenda utrzymuje ludzi w takim stanie argumentując to okrężnymi dyskusjami, bez analizowania, tak że tracimy i rozpraszamy nasze energie na nieskuteczne projekty lub tematy, które prowadzą donikąd. Polityczne i finansowe interesy są zdominowane przez przepychanki ego o status lub stanowiska, zamiast znalezienia wspólnej płaszczyzny, która nas zjednoczy, aby wspólne energie działały w celach humanitarnych. Musimy przestać przyczyniać się do impasu, a przyczynić się do znalezienia wspólnego języka koncentrując się na znacznie szerszym obrazie. Zawsze trzeba wyrażać się ze współczuciem i uprzejmie wobec innych, ponieważ jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie dialogu.

Dusza i umysł współistnieją ze sobą w energetycznej rzeczywistości, w znacznym stopniu wpływając na siebie nawzajem, niezależnie od jakichkolwiek doktryn religijnych lub naukowych dogmatów. Jeśli wcieliłaś się w ludzkim ciele na Ziemi, to znaczy, że zarówno doświadczenia jak i struktury umysłu oraz duszy masz misternie splecione z prawdziwą świadomością. Ciało duchowe nie jest wykluczone ze swojej naturalnej egzystencji przez jakąkolwiek religię, podobnie jak ciało mentalne nie jest wykluczone w swojej naturalnej egzystencji przez psychologię. Ludzkość musi ominąć ograniczenia spolaryzowanego myślenia i angażowanie się w debaty dotyczące etykietowania innych jako tych, którzy doświadczają osobistej natury duszy jako religijni fanatycy lub mający urojenia. Musi także otworzyć serca na fakt, że dusza jest energią świadomości, która może być mierzona i oceniana w codziennej aktywności istot czujących.

Wpływ naukowego ateizmu

Agenda globalnej kontroli umysłu chce zdefiniować i skatalogować wszystkie humanistyczne filozofie lub bezpośrednie doświadczenia z duszą, Duchem lub Bogiem za pomocą jednego z systemów pośredniczącym w kontrolowaniu umysłów: religii, medycyny, doktryn new age, naukowego ateizmu czy społecznego transhumanizmu itd. - w zależności od możliwości. Według niektórych naukowców i technologów dusza, duch i Bóg to urojenia doświadczane przez ignorantów, zabobonnych ludzi używających religii jako zaczepów stosowanych w celu ukrycia własnych wyparć i lęków związanych z nieuchronnym losem ludzkiego śmiertelnika spętanego umieraniem. Jeśli obserwujemy wojny, przemoc i zniszczenia dokonywane przez Kościół na przestrzeni wieków na tle religijnym, staje się oczywiste, że wiele myślących osób porzuca tyranię reprezentowaną przez religię, jednak szybko zastępuje ją jakąś nowszą wersją. Chociaż w niektórych ateistycznych kręgach celem jest promowanie humanistycznej społeczności światowej opartej na wiarygodnych dowodach naukowych, które są szlachetne i szczere, to nie może uzyskać korzystnego postępu bez przyznania, że naprawdę istnieją rozległe niewidzialne duchowe energetyczne wymiary, podobnie jest z uznaniem istnienia duszy. Ateizm zmierza do zaprzestania nadużyć zasilających religijne przesądy poprzez narzucenie własnego piętna stronniczości, które zostało zatwierdzone jako wersja społeczności naukowo poinformowanego konsensusu.

Niestety, kiedy ludzie są odłączeni od swojej duszy za sprawą sztywnych przekonań, nie zyskają większej świadomości czy zdolności do sensorycznego postrzegania. W celu postrzegania tego, co znajduje się poza iluzją świata materialnego lub trzeciego wymiaru, musimy połączyć się z naszymi ciałami duchowymi. Kiedy jesteśmy podłączeni do wyższych wymiarów świadomości i równocześnie przebywamy w ciałach fizycznych, możemy znacznie zwiększyć zdolność do postrzegania wielu warstw duchowo - energetycznej natury rzeczywistości. W ten sposób wiemy, że świadomy konsensus pomiędzy ludźmi na Ziemi jeszcze nie istnieje. Ziemianie nie zostali poinformowani o pozaziemskiej naturze naszego pochodzenia ani o regularnych interwencjach i kontroli, dokonywanych w sprawach dotyczących planety przez istoty spoza tego świata. Gdy zbiorowość nie jest poinformowana, i jest ciągle okłamywana w celu oparcia istnienia na masowym oszustwie, nie ma czegoś takiego jak poinformowany konsensus.

Zatem naukowy ateizm ma decydujące znaczenie w kształtowaniu obecnych systemów, które kontrolują przekonania na arenie nauki, medycyny i edukacji głównego nurtu, które jednoznacznie potwierdzają, że jesteśmy sami w pozbawionym nadnaturalnych światów Kosmosie.

Anty-duchowa agenda dąży do stworzenia podziału przez spolaryzowanie ludzkiego myślenia do utrzymania zdecydowanych przeciwieństw, których będzie bronić za wszelką cenę, aby jej argument zwyciężył. Uważa, że nie ma wiarygodnych dowodów naukowych na istnienie Boga, duszy czy Ducha. Jednak, jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, brak jest również potwierdzenia czy naukowych dowodów, które by opisywały i potwierdzały:

*Dlaczego i jak się zakochujemy.

*Jak głębokie są emocjonalne więzi między ludźmi komunikującymi się ze sobą telepatycznie.

*Porozumiewanie się człowieka z wieloma rodzajami jednostek i sił nadprzyrodzonych.

*Transcendentalne, intuicyjne i empatyczne doświadczenia świadomości związane z pokutą.

*Synchroniczne wydarzenia, które mają głęboki wpływ na nasze życie, bez wyraźnego logicznego powodu.

*Doświadczenie śmierci, dowody potwierdzające życie pozagrobowe lub projekcje dusz do innych wymiarów.

Miliony ludzi doświadczają tego każdego dnia na całym świecie, bez względu na to, jakie są ich przekonania religijne. Nauka, taka jaka jest dzisiaj – sterowana - nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić tych doświadczeń świadomości związanych z duszą, z empirycznymi danymi opartymi na świadomym konsensusie. Ważne jest, aby wciąż pamiętać, że na każdym polu naukowym i medycznym są piękni oraz mili ludzie. Musimy skupić się na naszych wspólnych humanitarnych celach i zawsze powinniśmy być przyjaźni oraz współczujący dla ludzi zaangażowanych, bez względu na ich system wierzeń.

Myśli mają wpływ na kolory duszy

Nasze myśli oraz sposób w jaki myślimy, mają wielki wpływ na innych, jak i bezpośrednio oddziałują na jakość światła oraz częstotliwości wykazywane przez świadomość, które kształtują duszę oraz ciało duchowe. Pozytywne i przepełnione miłością myśli emanują intensywnie jasnymi kolorami o wysokiej częstotliwości światła, fal dźwiękowych oraz form, które przesuwają się oscylując spektrum kolorów w całym zakresie pola energii. Kiedy skupiamy się na na przesunięciu i zmianie myśli, wzorzec kolorów w aurze oraz jakość źródła światła również ulegają przesunięciu i zmianom. Im jaśniejsza i silniejsza jest częstotliwość światła, które jest generowane z naszej rozwiniętej świadomości, tym więcej siły oraz wpływów ma źródło światła nad innymi i tym skuteczniej podnosi energetykę środowiska. Duchowo silni ludzie mają silne wewnętrzne światło zbudowane na fundamencie mocnego, jasnego i skoncentrowanego umysłu oraz serca. W wyniku rozwinięcia silnego, skupionego i klarownego umysłu oraz serca, intensywne, jasne światło świadomości wędruje daleko i szeroko, ponieważ odzwierciedla - spiralnie na zewnątrz - silną duchowo ludzką istotę. Wewnętrzne światło porusza się w wielu kierunkach, równocześnie jest wchłaniane przez dusze, które znajdują się w sferze jego energetycznego oddziaływania. Gdy światło i barwy o wysokiej częstotliwości są wchłaniane przez ciało duchowe, te same kolory oraz częstotliwości stają się trwałym elementem jego aury.

Negatywne, pozbawione uczuć myśli emitują tępe, zszarzałe oraz gęste kolory o bardzo niskiej częstotliwości światła i fal dźwiękowych. Te negatywne myśli mogą stać się rzeczami, które gromadzą się w zniekształconych i groteskowych formach, a czasem rosną, aby stać się jednostkami zanieczyszczającymi całe pole energetyczne. Te zszarzałe, pociemniałe kolory są gęste i tworzą grubą ścianę ciemnej substancji, która hamuje lub blokuje osobę od gromadzenia jaśniejszego źródła światła, które przestaje krążyć. Osoba z nadmiarem negatywizmów tworzy czarną ścianę, która działa jak odbijające i odpychające światło okrycie ciała. W wielu przypadkach tego rodzaju czarna siła otaczająca ludzkie ciało przyciąga różnego rodzaju negatywne duchy lub siły szatańskie, które współistnieją z myślą i są częścią ich własnej tożsamości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rozpoznawanie i rozeznawanie ciemności, jednostek cienia i czarnych sił, gdy są obecne w tym polu, nie jest tym samym co przyczynianie się do produkowania negatywnych myśli i negatywnych energii. Kiedy obserwujemy jednostki szatańskie lub nawet te ciemne siły, które regularnie atakują gwiezdnych ludzi i pracowników światła, należy obserwować je takimi jakie są, badać ich naturę i zrozumieć, że są one jednostkami bezcielesnymi, cierpiącymi i będącymi w niewoli ogromnej traumy oraz bólu. Gwiezdni ludzie muszą nauczyć się rozpoznawać te ciemne siły, aby móc odbijać i neutralizować ciemne ataki, jak również bronić swego prawa do istnienia na Ziemi. Nowe czasy nauczyły wielu ludzi życia w zaprzeczeniu i akceptowania tylko istnienia czystego światła wypełnionego energią życzliwych oraz kochających sił na Ziemi. Gdy nie chcemy dostrzec lub uznać, że na Ziemi ciemność istnieje jako rodzaj świadomości, pozwalamy sobie żyć w zaprzeczeniu i oszustwie, które sprawiają, że jesteśmy łatwym celem dla kontroli oraz manipulacji ciemnych sił. Kiedy dojrzewamy duchowo, uzyskujemy dostęp do szerszej duchowej prawdy, dzięki której dostrzegamy wszystkie zróżnicowane źródła energii, zarówno ciemne jak i jasne, które tworzą liczne sfery uniwersalnej świadomości.

Destrukcyjne myśli z destrukcyjnych drzwi

Kiedy pozwolimy sobie wyrazić negatywne myśli lub niszczące emocje, takie same energie wprowadzają nasze ciało i aurę przez drzwi – stworzone świadomie lub nieświadomie. Gdy negatywne myśli są wzmacniane i gwałtownie powtarzane, wtedy, jeśli nie mamy kontroli nad zachowaniem ego, tym więcej zbiera się powiązanej z nimi negatywnej energii emocjonalnej oraz jej esencji. Kiedy ludzie obsesyjnie rozmyślają lub zapętlają się w zdaniu na dany temat, co powoduje poczucie lęku i bólu, takie zachowanie rozrasta negatywną energię, co przypomina stopniowe nadmuchiwanie powietrza do balonu. W pewnym momencie balon pęka i zawartość jego wnętrza przedostaje się do otoczenia.

Na przykład, kiedy człowiek traci nad sobą kontrolę, tworzy się nadmiernie skumulowana negatywna energia eksplodująca intensywnie ciemnymi negatywnymi reakcjami wywołując emocjonalny wybuch. Zdarza się, że osoba może przez chwilę znaleźć się we władaniu tych negatywnych emocji, tracąc kontrolę nad osobistymi przymiotami i nie pamiętając swego wybuchu. Takie sytuacje mogą się nasilać, gdy dana osoba przyjmuje narkotyki, alkohol lub inne substancje zmieniające świadomość. Kiedy pojawiają się negatywne wybuchy, wibracyjna negatywna energia emocjonalnych doświadczeń tej osoby jest odczuwana przez negatywne duchy w królestwach ciemności, które mają taką samą wibrację negatywności. Są one wtedy przyciągane do wibracji tej osoby i dostrajają się do jej umysłu przed, w czasie i po wybuchu. Gdy dokona się takie negatywne połączenie, może dodatkowo wzmocnić negatywne myśli i emocje w celu przejścia na jeszcze bardziej negatywne poziomy. Silniejsze i bardziej zdecydowane negatywne myśli zaczynają władać wnętrzem osoby, i bardziej prawdopodobne staje się jej poddanie się takim destrukcyjnym zachowaniom wzmacnianym przez negatywne duchy. Taką osobę może przepełniać wściekłość, dlatego nie będzie zdolna do samodzielnej reakcji. Może zachowywać się destrukcyjnie wobec siebie i innych, nawet jeśli jest to sprzeczne z systemem jej przekonań. Wszelkie negatywne natrętne myśli oraz przemoc pochodzą ze źródła czerni tworzącego negatywne i satanistyczne siły, a te ciemne duchy można zobaczyć w pobliżu wszystkich destrukcyjnych działań. Wszystkie działania związane z destrukcją, przemocą i szaleństwem, które można zaobserwować w dzisiejszym świecie, są wynikiem działań negatywnych duchów lub szatańskiego opętania osoby, która doznała ogromnego duchowego zranienia. Te negatywne duchy współistniejące w naszym świecie pochodzą z innych wymiarów czasoprzestrzeni takich jak podziemne światy lub królestwa ciemności. Negatywne duchy stale próbują przejąć ludzkie ciała i umysły, aby je wykorzystać zniewalając osobę w celu przeprowadzenia telepatycznego przeniesienia do niej swojej energii. Tak więc, wszystkie oszukańcze duchy są duchami negatywnymi, które, by osiągnąć swoje cele, używają kontroli umysłu i oszustw, manipulując ludźmi żyjącymi w świecie materialnym na wszystkich czterech poziomach ich ciał.

Jest to bardzo realne zagrożenie dla ludzi, które pojawia się dokładnie w chwili zaistnienia negatywnej emocji. Chyba, że ktoś mentalnie oraz emocjonalnie pragnie lub na poziomie ciała i umysłu zgadza się na destrukcyjne sterowanie przez siły zewnętrzne.

Nigdy nie można przecenić istotnej roli sprzeciwu wobec tych negatywnych myśli i destrukcyjnych działań, które są bezpodstawnie telepatycznie rzutowane na umysł oraz ciało.

U osoby, która pozwala sobie na bycie kontrolowaną przez destrukcyjne myśli i negatywne duchy, co dodatkowo prowadzi do destrukcyjnych działań, pojawiają się tragiczne konsekwencje w postaci energetycznych długów. Jeżeli dana osoba dopuszcza się takich działań, popada w niewolę sił ciemności, które zaczynają kontrolować jej umysł i popychają w kierunku dalszych takich akcji. Kiedy osoba robi to stale, nie rozpoznając duszy ani nie rozumiejąc, że może być chroniona boskimi prawami naturalnymi, przez własne szkodliwe wybory ulega kontroli umysłu lub fizycznym prawom, za sprawą których przejawiają się ciemne siły. Podejmowanie destrukcyjnych działań i następstwa ich energetycznych pozostałości zapisują się w komórkach ludzkiego ciała uszkadzając energetyczną spójność ciała, umysłu i duszy. Szczególnie szkodliwe dla duszy są zdarzenia, podczas których człowiek dokonuje niemoralnych czynów w imię religii lub traktuje je jako służbę Bogu, uzasadniając je gwałtownymi uczuciami religijnymi. Takie grupy czyniących zniszczenia ludzi sprowadzają do ludzkich ciał bardzo negatywne energie, co prowadzi do całkowitego unicestwienia, opętania oraz zniewolenie przez negatywne duchy, a to przejawia się i agresywnie rozprzestrzenia w postaci chorób ciał: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i duchowego.