czwartek, 30 stycznia 2020

SŁONECZNY ŻEŃSKI CHRYSTUS - LISA RENEE styczeń 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino

Na te czasy czekaliśmy od bardzo dawna, teraz zaczynamy je urzeczywistniać. W ostatnim kwartale 2019 r. znacznie przyspieszyła misja kryształowych chrystusowych strażników, a dzięki trwającej serii paliadoriańskich aktywacji udało się zrealizować kilka projektów. Były one przede wszystkim związane z odzyskaniem Słonecznego Żeńskiego Chrystusa poprzez nowe poziomy ucieleśnionego szablonu Chrystusa - Sofii. Tematy związane z odnowieniem chrystusowej misji w 2020 r. obejmują odzyskanie z systemu czarnej dziury aspektów słonecznej żeńskiej formy Melchizedeka, chociaż ta naprawę chodzi tu o język kodów Matki oraz ponowne złożenie planetarnej architektury katarskiej, wprowadzenie w pole poprawek w zestawach instrukcji tak, by w pełni urzeczywistnić szablon sofianiczny oraz zbiorowe uzdrowienie duchowe prawdziwej żeńskiej zasady powracającej na Ziemię.

Do wielu warstw architektury kobiecości wprowadzane są holograficzne poprawki, następuje ciągły demontaż różnorodnych obcych maszyn i przenoszenie sił satanistycznych, które zostały użyte do projekcji odwróconej Ciemnej Matki w sieci planetarnej od czasu inwazji NAA. Chodzi o księżycowe struktury, używane do dokładniejszego zniekształcania i uszkadzania boskich aspektów kobiecych oraz zapobiegania duchowej aktywacji kodów żeńskiego rdzenia, które są przechowywane w krzemianowej matrycy DNA, które następnie zaczynają przenosić formy dźwiękowe na planetarne linie geomantyczne. Te antyżyciowe struktury sztucznej inteligencji są elementami utrwalającymi entropiczne sieci NAA, które zasilają matrycę księżycową, dystrybuując nieorganiczne odwrócenia magnetyczne i anomalie pola grawitacyjnego, które rozprzestrzeniają czarne subtelne siły umożliwiając rozrost ciał fantomowych. Jako wehikuły ciemnej świadomości dla świadomości księżycowej i bytów czarnej dziury wykorzystywane są rzesze widmowych ciał cienia poruszające się po osiach czasu AI, w mieszanych rzeczywistościach wirtualnych generowanych przez sztuczne Drzewo Życia. Obecne misje planetarne koncentrują się przede wszystkim na odzyskaniu Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, co zostało wyraźnie uwidocznione w kilku projektach naprawczych sieci, które wydają się być realizowane do 2022 r., i obejmują kilka równoległych linii czasu oraz główne historyczne wydarzenia wyzwalające.

Szablon sofianiczny zawiera sekwencyjne etapy ponownego składania architektury Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, co ma na celu naprawę śladów zniekształceń księżycowych, które obejmują odwrócenie magnetyczne osadzone w głównych strukturach żeńskich na planecie Ziemia. Potencjalne zmartwychwstanie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa jest możliwe dzięki niedawnym aktywacjom i zakotwiczeniu kilku struktur ciała Kosmicznego Diamentowego Słońca, takich jak kod nasienny Boskiej Matki (idealny proton) i matryca Krystallah w głównym punkcie Graala na Ziemi i systemie gwiezdnych wrót. W strumieniach energii przemieszczających się po sieci planetarnej zaczęły krążyć zestawy instrukcji dotyczące odzyskania Słonecznego Żeńskiego Chrystusa. Ponieważ biologia żeńska jest w stanie wychwycić te transmisje, dochodzi do naturalnego korygowania odcisków magnetycznych zniekształceń w fizycznej matrycy księżycowej kobiety. Odcisk DNA-RNA w kobiecej biologii jest magnetycznie bardziej odpowiedni do ucieleśnienia kodów Słonecznego Płomienia, które dodatkowo zapalają wewnętrzne kanały pionowe, a to potencjalnie zapala wzorzec Strażnika Płomienia, a tym samym może dodatkowo aktywować kody żeńskiego rdzenia.

Matryca księżycowa to kolejna obca struktura, która przenosi programy kontroli umysłu do ziemskiego pola magnetycznego i utrwala duchowo uwłaczające systemy przekonań w podświadomych warstwach ludzkich rzesz. Pochodzi od nieludzi i jest technologią Obcych, stosowaną do wymuszania głównych celów archonckich oszustów, utrwalającą niszczycielskie ideologie na powierzchni Ziemi, które szerzą mizoginię, seksualną niedolę, poświęcenie dzieci i robienie z ludzi niewolników. Ważne jest zrozumienie, że aby propagować i szerzyć te niszczycielskie ideologie, NAA musiała najpierw wyeliminować obecność prawdziwej zasady Matki na Ziemi. Dołożono wszelkich starań, aby zastąpić ją sztucznym programowaniem i fałszywymi obrazami, a następnie systematycznie niszczyć wszystkie formy mocy wynikające z naturalnej zasady kobiecej w całej kulturze ludzkiej. Te niszczycielskie ideologie są głęboko zakorzenione w kulcie satanistycznym czy lucyferiańskim oraz w ich stylu życia, który jest antyludzki i spełnia główne cele zniewolenia ludności Ziemi. Antyludzkie, antykobiece programowanie jest egzekwowane przez członków elit władzy, kultywowane i wspierane przez nieludzkich agresorów NAA, aby toczyć potajemnie wojnę cichą bronią. Wiele kobiet na Ziemi jest w rzeczywistości kontrolowanych umysłowo i doświadcza seksualnych urazów, przez co działa jako całkowite przeciwieństwo siebie. Oderwane od naturalnej biologii duchowej, dalej promuje cele antykobiecych programów i zastępuje prawdziwą zasadę Matki w całym społeczeństwie kulturą antyduszy.

Dwie spolaryzowane formy wyrazu i kolonizacja dokonywana przez NAA

W macierzy czasu uniwersalnego mamy dwa spolaryzowane urzeczywistnienia oryginalnej projekcji myśli pochodzącej od Umysłu Uniwersalnego lub Umysłu Boga. Jeden aspekt jest spolaryzowany w kierunku elektrycznej zasady męskiej, natomiast drugi aspekt jest spolaryzowany w przeciwstawnym kierunku magnetycznej zasady żeńskiej. Kiedy te energie przejawiają się, oddziałują na siebie, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego w neutralnym polu źródłowym, które generuje unifikację zasad płci. Ta interakcja przejawia całą strukturę stworzenia.

Prawo biegunowości jest naturalną częścią stworzenia, a gdy proces ten zostanie zakłócony lub zablokowany przed powrotem do punktu zerowego, owo stworzenie traci integralność, a struktury i zestawy instrukcji zaczynają ulegać uszkodzeniu. Siły spolaryzowane są naturalnie zaprojektowane tak, aby wracały do pola Boskiego Źródła, a kiedy proces nie może nastapić z powodu uszkodzeń matryc, świadomość wytworzona z interakcji nie jest w stanie przywrócić spójności, harmonii ani dopasować się do praw tego stworzenia. Z powodu inwazji NAA interakcje między tymi spolaryzowanymi siłami zasady męskiej i żeńskiej zostały rozdzielone, a płcie - odwrócone. Doszło do tego, ponieważ zaatakowano i zniszczono zasady Matki i Zofii, aby powstrzymać ją przed ucieleśnieniem w materii. Poprzez celowe usunięcie naturalnej struktury z żywych matryc, które bezpośrednio łączyły się z pionowymi kanałami, co umożliwiało sprzężenie z Kosmiczną Trójcą, zasada Matki i Sofii, która istniała w niższych gęstościach, została wtopiona w sztuczne konstrukty. Blokując pionowe połączenie ze źródłem, mogli zebrać jej energię, aby wytworzyć wirtualną rzeczywistość i różne pasożytnicze stworzenia. Te ciemne stworzenia są częściowo organicznymi, a częściowo sztucznymi, pasożytniczymi demonicznymi hybrydami żywego ducha powstałymi w wyniku gwałtu na zasadzie Matki, a następnie wepchnięcia w obcą maszynerię.

Te zhybrydyzowane stworzenia zostały użyte do kolonizacji systemów sieci i zajęcia wielu przestrzeni ciała ziemskiego i wyżej, które wyżsi członkowie NAA wykorzystali jako pośredników do uzyskania kontroli nad niektórymi punktami mocy, portalami i wirami Ziemi. NAA potajemnie stosowała te same praktyki kolonialne w czasach obecnych, dzięki uzyskaniu pełnej lub częściowej kontroli politycznej nad danym krajem, a następnie wykorzystywaniu go ekonomicznie. Grupy elit władzy uczyły się od najlepszych, NAA, którzy podbijali planety, eksploatowali zasoby, zasiedlali podziemne terytoria i zamieniali mieszkańców na powierzchni w niewolników na długo przed przybyciem na Ziemię. Ziemia jest klejnotem serca całego Wszechświata o statusie planety wstępującej, więc podbicie tego terytorium oznacza dla nich znacznie więcej. Jest miejscem genetycznych modyfikacji mających na celu stworzenie mieszanej rzeczywistości na Ziemi, programu generowania sztucznych osi czasu i struktur fantomowych, które te nieludzkie istoty mogłyby wykorzystać do kolonizacji i egzystowania na Ziemi, nawet jeśli nie mają świadomości pochodzącej z tej planety. Aby tu istnieć, musieli stworzyć mieszaną rzeczywistość osi czasu AI zagnieżdżonych w organicznych osiach czasu, powoli wprowadzając modyfikacje genetyczne u ludzi, którzy stali się gościnni dla ich form z czarnej dziury i poziomu świadomości księżycowej.

Tak więc spowodowali to, że mieszkańcy naszej planety wskutek ciemnej epoki inwazji NAA stracili bezpośrednie połączenie z Boskimi Rodzicami, zasadami świętej Matki i świętego Ojca. Kosmiczni Boscy Rodzice - Matka i Ojciec są tymi, do których powracamy, aby doprowadzili nas z powrotem do światów Boga - prawdziwego duchowego Domu ludzkości. Bez dostępu do zasady naszej świętej Matki nie mieliśmy dostępu do kosmicznej struktury boskiego wzorca dla ucieleśnienia Christosa-Sofii, która przechodzi przez ciało naszej Matki, gdy rodzimy się w światach objawionych jako potomstwo świętych Rodziców, jako Dziecko Słonecznego Chrystusa. Więź Matki z jej potomstwem została skutecznie zerwana, a to rozerwanie między więzią Matki z Dzieckiem stało się dziedziczonym zniekształceniem genetycznym na Ziemi, w które szybko wkroczyły siły księżycowe. Plan Christosa nie mógł zostać ucieleśniony w sposób naturalny podczas ciąży, a zatem ucieleśniona kobieta nie miała świadomej kontroli nad swoim ciałem podczas zapłodnienia lub podczas procesu porodu.

Wkładki księżycowej matrycy umieszczono po części poprzez przeciągnięcie księżycowego satelity, który miał być wykorzystywany jako baza do działań i transmisji programów księżycowych w celu manipulacji polem magnetycznym. Doprowadziło to do zniekształceń reprodukcyjnych u ludzi, takich jak wymuszone programy hodowlane i hybrydyzacje z Obcymi, zaaranżowane w celu przeludnienia Ziemi, aby tworzyć ofiary krwi podczas planowanych wojen końca czasu - Armagedonu. Wojna i zabijanie są w kulturze śmierci NAA normą i są wykorzystywane do satanistycznych rytuałów ofiarowania krwi w celu zebrania luszu dla obcych bogów. Armagedon był ich ostatnim planem polegającym na zebraniu olbrzymich ilości luszu poprzez zainicjowanie globalnego kataklizmu, który zabiłby większość mieszkańców tej planety, przez co zebraliby energię ich dusz w chwili śmierci. Ta oś czasu nigdy się nie urzeczywistni, a koszmar z kosmitami już się skończył. Ludzkość nie jest już sama. Nasi prawdziwi Boscy Rodzice i duchowa rodzina powrócili po nas w chwili otwarcia gwiezdnych wrót podczas cyklu wniebowstąpienia.

Święta Matka i nasiona Boga

Zasada świętej Matki jest aspektem Kosmicznej Trójcy, która trzyma Nasienie Boga. Schodzi w dół do wibracji dźwiękowej protonów, które otwierają się do punktu zerowego przez jej trójfalową bramę trzynastego filaru dostępną przez Akwamarynowy Promień. Kiedy zostanie nawiązane to połączenie z naszym świętym Boskim Rodzicem, jesteśmy błogosławieni hierogamicznym zjednoczeniem lub świętym małżeństwem i ta alchemia świadomości ma miejsce w naszym ciele fizycznym. Matczyne nasienie zostaje zapalone przez jej unię ze świętym Ojcem, przez co powstaje Słoneczne Jajo, które zawiera Złoty Zarodek w kompleksie hara aury. Zarodek ten stopniowo pojawia się we wznoszącym się ludzkim ciele w falach ciekłej plazmy słonecznej Złotego Dziecka o Świadomości Chrystusa.

Ten święty związek zapładnia nasienie Boga w naszym ciele świetlnym, które rodzi Słoneczne Jajo, i to uruchamia światło plazmy Chrystusa, zaczynając kiełkować pod pępkiem z głębi centrum sakralnego. Słoneczne Jajo powstaje w naszym ludzkim ciele, gdy nasienie Boga kiełkuje z głębi kompleksu hara, aby odtworzyć najwyższą duchową tożsamość, zgodnie z planem Christosa, który jest zasilany przez Logos Słońca. Jest to etap transformacji wniebowstąpienia, który odpowiada elementowi aktywacji wewnętrznego Ognia Słonecznego, wypalającego formy cienia i księżycowe pieczęcie z głębi niższych czakr. Proces ten alchemicznie przenosi cały obszar sakralny do świętego oświeconego duchowego światła zmartwychwstałego Chrystusa. Przemiana centrum sakralnego w centrum RA odbywa się stopniowo, aby ciało fizyczne zaaklimatyzowało się w wyższej częstotliwości ucieleśnianego plazmowego Światła Słonecznego.

Plazma ognia słonecznego uwolniona ze Słonecznego Jaja niweluje programy seksualnej niedoli tkwiące w centrach seksualnych za sprawą programów kontroli umysłu, negatywnych form i sił księżycowych. Siły księżycowe zostały połączone z aspektami Mrocznej Matki. Gdy wzrasta poziom plazmy, możemy poczuć, że niższe cienie i traumy zaczynają wyparowywać, i są pochłaniane przez przemieniający Ogień Słoneczny. Ten proces usuwania cienia i negatywnych form z obszarów sakralnych jest określany również jako aktywacja Słonecznego Sacrum, które oczyszcza zasadę księżycową oraz jej sztuczne połączenia i programowanie, które mają na celu kontrolę żeńskich narządów płciowych. Kiedy ten etap ma miejsce, w narządach płciowych może zacząć pojawiać się wiele niezwykłych objawów związanych z wniebowstąpieniem. Może wystąpić nagła świadomość blokad ośrodka sakralnego lub konieczność oczyszczenia i duchowego uzdrowienia męskich czy żeńskich narządów płciowych. Czasami narządy te będą domagać się oczyszczenia z traum przeniesionych z innych wcieleń.

W materii fizycznej zasada Matki reprezentuje biegunowość rdzeni ujemnie naładowanych pól w polu magnetycznym, a zatem jest powiązana z przejawionymi elementami protonów, grawitonów i pozytronów. Kiedy myślimy o siłach pierwotnych i elementarnych, które reprezentują Matkę w materii, jest to bezpośrednio związane z siłami grawitacyjnymi, masą cząstek, siłami jądrowymi, dźwiękiem i grzmotem, a także wszystkimi formami magnetyzmu. Kiedy wiemy więcej o zniekształceniach wpływających na zasadę Boskiej Matki, które generowały w architekturze planetarnej odwrócenie do Ciemnej Matki, warto wziąć pod uwagę środki i metody technologiczne wykorzystywane przez kontrolerów NAA do celowego rozprzestrzeniania mizoginii na Ziemi.

Zbeszczeszczenie ciała sofianicznego

Dzięki zdalnemu przeglądaniu sieci i wielokrotnym sesjom naprawczym na polach planetarnych, ujawniono wiele warstw sztucznych maszyn Obcych, które były wykorzystywane do rozprzestrzeniania odwróceń Mrocznej Matki, klonowania i replikowania żeńskiej zasady sofianicznej poprzez matrycę księżycową i maszynerię Bestii. NAA zastosowały szereg struktur sztucznej inteligencji i ogrodzenia częstotliwości do nadużyć technologicznych, z pomocą których zamierzali wyeliminować i zniszczyć zasadę prawdziwej Matki w stworzeniu, generując efekty falowania i powodując szereg zniekształceń genetycznych w zasadzie żeńskiej na Ziemi. Z tego i wielu innych powodów, planeta nie miała w poprzednich cyklach czasowych dostępu do zasady Matki i sofianicznego wzorca, co uniemożliwiło pełne duchowe urzeczywistnienie i ucieleśnienie organicznego stanu Słonecznej Kobiecości.

W planetarnym układzie krążenia lub sieci zgromadziły się ogromne ilości martwej energii i miazmy, które powstały w wyniku wielu destrukcyjnych zdarzeń zachodzących na liniach czasu, takich jak wojny, ludobójstwo i ukryte nadużycia technologiczne. Nadużycia technologiczne obejmują rzeczy, które możemy dziś zobaczyć gołym okiem: manipulacje pogodą, programy geoinżynierii, mikrofalowanie jonosfery, wszczepianie myśli poprzez kontrolę umysłu i celowe sterowanie kataklizmami za pomocą broni elektromagnetycznej, jednocześnie publicznie twierdzi się, że są to naturalne zmiany klimatu na Ziemi. W końcu te mroczne plany gwałcenia Ziemi i naturalnego królestwa jej zasobów energetycznych miażdżą planetarne sieci kryształowych serc i blokują działanie ich kielichowych konfiguracji. Struktura martwej energii jest toksycznym odpadem, który uszkadza lub miażdży stały atom nasienny w kryształowych matrycach serca, dlatego musi zostać oczyszczony. Powoduje to metatroniczne odwrócenie sztucznego prądu wykorzystywanego do wypełnienia linii łączących z blokadami martwej energii, a to nagromadzenie czarnej zamrożonej martwej energii w naturalnych skrzyżowaniach linii siatki nazywa się Anubiaśkim Czarnym Sercem.

Gdy obserwuje się programy kontrolerów, które mają generować dystopijne koszmary w niektórych regionach świata, nad którymi starają się uzyskać całkowitą kontrolę, widać, że celem jest również kontrolowanie linii energetycznych poprzez blokowanie rozprzestrzeniania się prądu energetycznego o wysokiej częstotliwości w całej masie lądowej. Kiedy transmisje energii o wysokiej częstotliwości uderzają w niektóre obszary Ziemi, mogą przesunąć obszary zstępujące w obszar wznoszący, a to może wywołać efekty przebudzenia populacji zamieszkującej te obszary. Stało się to niedawno we wrotach Matki w Uluru, gdzie z sieci wrót do otaczających linii geomantycznych przesłano potężny piezoelektryczny efekt światła plazmowego o wysokiej częstotliwości i sofianiczne kody Matki. Aby przeciwdziałać temu zdarzeniu, kontrolerzy starali się przejąć kontrolę nad tymi obszarami poprzez wzniecanie pożarów i satanistyczne rytuały – wszędzie tam, gdzie częstotliwości zostały znacznie podniesione. W wyniku tych wzrostów częstotliwości nadawanych przez linie geomantyczne z Uluru, gwałtownie wzrosły zasoby energii w masie lądowej. Z ich punktu widzenia musieli znaleźć sposób na obniżenie tej transmisji energii o wysokiej częstotliwości, zanim fale spontanicznego przebudzenia zaczną wypływać przez linie geomantyczne i zreorganizują system sieci.

Tak więc celowe wywołanie tragicznych pożarów i zniszczenie ekosystemów przyczyniło się do rozprzestrzeniania blokad martwej energii, aby wykreować jałową masę ziemi, która nie jest w stanie utrzymać życia. Nagłe katastrofy odwracają uwagę ludzi, niszczą postęp i podżegają do masowego strachu i żalu. Z powodu emocjonalnej traumy niektórzy ludzie obwinią Boga i odrzucą wszystkie sprawy duchowe, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że pożogi te są organizowane przez ludzi i nieludzkich kontrolerów, a następnie obwinia się za nie Boga. To jest dokładnie to, czego chcą kontrolerzy, aby dokonać masowych zniszczeń oraz demoralizować i odczłowieczać ludność. Wtedy łatwiej jest skłonić populację do odrzucenia czegokolwiek, co łączy świadomość z prawdziwym źródłem Boga, które podnosi naszą częstotliwość i rozszerza świadomość, abyśmy dostrzegali więcej prawdy.

Ponadto spopielone tereny nie są w stanie rezonować jako punkt akupunktury lub kanał energetyczny dla nowych częstotliwości i przesyłanych kodów świetlnych. Z biegiem czasu, jeśli Ziemia zostanie pozostawiona sama sobie, może naturalnie naprawić i podtrzymać życie na obszarach, które zostały tym dotknięte. Kontrolerom chodzi o celowe blokowanie przed otwieraniem sieci kryształowych serc i diagonalnych siatek diamentowych w liniach geomantycznych w tych miejscach. Przebudzeni ludzie mogą gromadzić się w tych obszarach, z sercem wypełnionym czystą miłością i pragnieniem służenia pomocą w komunikacji z ziemią i przyrodą, w naprawie sieci, aby ponownie połączyły się z krystaliczną matrycą, liniami geomantycznymi i lokalnymi gromadami gwiazd.

Te blokady z powodu terytorialnej traumy i poświęcenia krwi zwierząt również zasilają system Anubiańskiego Czarnego Serca, co jest potrzebne do tworzenia obszarów zstępujących dla NAA. Jest to celowe zbezczeszczenie Matki, aby zapobiec wprowadzeniu w życie żeńskiej zasady sofianicznej poprzez celowe blokowanie i odprowadzanie energii siły życiowej krążącej w liniach geomantycznych Ziemi, która powinna zasilać i wspierać przebudzenie mieszkańców planety podczas cyklu wznoszenia. Wiele zabitych drzew i zwierząt było energetycznymi nośnikami nowych częstotliwości, na przykład tysiące spalonych żywcem koali. Wysyłajmy nasze wypełnione miłością modlitwy i myśli do wszystkich żywych stworzeń królestwa Natury, które zostały poświęcone sieciom satanistycznym w Australii.

Dzięki sesjom badawczym siatki planetarnej prowadzonym na przestrzeni lat wiemy, że odwrócona energia życiowa wzorca Christosa-Sofii została zreplikowana w sztuczne ciała o negatywnej formie w matrycach fantomowych, aby uruchomić odwrócone linie Antychrysta. Te odwrócone prądy napływają przez strumienie energii Bafomet i sieci czarnej magii, a siły przeciwdziałające życiu działające w niższych sieciach mają przede wszystkim charakter satanistyczny. Umyślne generowanie i rozprzestrzenianie sił satanistycznych w sieci planetarnej pozwala siłom NAA uzyskiwać coraz głębsze wsparcie w kontrolowaniu Ziemi w celu zniewolenia. Zadaniem programu było ostateczne przejęcie planety poprzez modyfikację genetyczną i wcielenie satanistycznych rodzin spoza planety, przy jednoczesnym powolnym niszczeniu pierwotnych rodów rdzennej populacji Ziemi, które nadal posiadają plan organiczny Christosa. Chociaż trzeba wiedzieć, że ten mroczny plan został zrealizowany, a ich oś czasu zbliża się ku końcowi, musimy zobaczyć, co stało się z planetą i ludzkością, zanim będziemy mogli naprawdę uzdrowić to duchowo. Szokujące odkrycie tego programu kontrolera i negatywnych Obcych poprzez stopniowe ujawnianie jest obecnie potrzebne ludzkości w tych burzliwych czasach ewolucyjnych przemian na Ziemi.

Zaawansowana boska technologia zawarta w architekturze Niebieskiego Płomienia stref Łuku modyfikuje planetarną siatkę, aby transmitowała żeńskie kody sofianiczne, które wspierają pojawienie się duchowego aspektu świętej Matki, aby ostatecznie przejawiły się w formach materii. Uluru był pierwszym etapem globalnych transmisji ogłaszających koniec Obcej Ciemnej Matki i późniejsze zmartwychwstanie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, dlatego widzieliśmy odwet mający na celu powstrzymanie tego. Jednak tego nie można zatrzymać. Zwiastuje to pełny debiut architektury Kosmicznej Matki Krystallah, która rodzi zasadę Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, będącą ucieleśnieniem szablonu świętej Córki według szablonu Christos-Sofia. To jest jej czas narodzin na Ziemi.

Oryginalni genetyczni odpowiednicy i formy słonecznych żeńskich Melchizedeków

W pierwszych falach fizycznego tworzenia rasy Paliadorian zeszły na Ziemię jako energetyczni rówieśnicy, którzy pierwotnie ukazali się w formach pełnoletnich, i były duchową rodziną złożoną z 12 ludzi z sześcioma kobietami i sześcioma mężczyznami. Pierwotne wysianie pięciu ras paliadoriańskich reprezentowało pierwsze pięć linii ras, które obejmowały wszystkie obecne kolory skóry ludzi żyjących na Ziemi: brązowy, czerwony, żółty, czarny i biały. Podczas fizycznego wcielenia te pięć linii ras weszło na Ziemię w różnych lokalizacjach geograficznych w pobliżu ich głównego systemu gwiezdnych wrót, a ta sama liczba 12 ludzi również zamanifestowała się na liniach czasu równoległej Ziemi. Są to pierwsze oryginalne ludzkie ziemskie rody, w których zamanifestowali się mieszkańcy Ziemi i ewoluowali od milionów lat, wraz z przyszłymi rodowodami kilku ras. Oryginalne rasy, które były w stanie zachować integralność swojego kodowania genetycznego, gdy inkarnowały się w każdej linii ras, mogły wznieść się wraz ze swoimi nieśmiertelnymi ciałami przez bramę Amenti. Pierwotny projekt boskiego ludzkiego ciała był nieśmiertelny i zdolny do dematerializacji, mógł podróżować przez naturalne wrota. Pierwotne ziemskie cywilizacje ludzkie kwitły i były bogate, ponieważ żyły zgodnie z naukami Szmaragdowych Założycieli o Prawie Jedni, aż Annunaki zaczęli infiltrować ludzką kulturę, co spowodowało szybkie zmiany genetyczne. Te ingenerencje doprowadziły do ostatecznego zwycięstwa pozawymiarowych najeźdźców podczas Rebelii Lucyferian.

Po kataklizmie atlantydzkim strażnicy Niebieskiego Płomienia i kobiety z oryginalnymi kodami genetycznymi doświadczyli szeregu zmian genetycznych, programów hodowlanych i celowego zakłócenia zasady żeńskiej energii słonecznej poprzez podłączenie zasady żeńskiej z ludzkim ciałem świetlnym do matrycy księżycowej. Niszcząc architekturę słonecznego Logosu i wstawiając księżycową matrycę, aby utrzymać energetyczne położenie planetarnej zasady żeńskiej uniemożliwiło naturalne funkcjonowanie zasady płci rdzenia poziomego i pionowego w aktywacji ludzkiego DNA. Pierwsi posiadacze rdzenia żeńskiego byli pierwotnie wcieleni jako słoneczni żeńscy Melchizedekowie, a każdy z nich miał genetycznego odpowiednika w postaci męskiego partnera, który ucieleśniał taką samą zasadę z rdzeniem męskim, w ten sposób był genetycznie zakodowany jako jego posiadacz. W trakcie wielu inkarnacji oryginalna Słoneczna Kobieta Melchizedek i zasada sofianiczna na Ziemi szybko wtopiły się w księżycowe zniekształcenia i odwrócenie do Ciemnej Matki, które rozproszyły i przejęły słoneczne aspekty jej pierwotnej tożsamości, wciągając je w czarną dziurę, aby były uwięzione w systemach fantomowych.

Dusza Paliadorian inkarnująca się jako kobieta i pracująca nad aktywacją 12-niciowego szablonu DNA w swoim ciele świetlnym, łącząc się ponownie ze swoją oryginalną tożsamością Melchizedeka lub Paliadorian, ucieleśniając Niebieski Płomień, lecz nie aktywując kodów rdzenia swojej oryginalnej Słonecznej Kobiecości, nie byłaby w stanie znaleźć i przyciągnąć swojego genetycznego partnera. Aby działać jako główny duchowy katalizator, oraz pomóc w aktywacji i budowie rdzeni – poziomego i pionowego, w sobie i swoim partnerze musiała pamiętać swoją misję oraz wraz z genetycznym odpowiednikiem utrzymywać pasujące kodowanie genetyczne pierwszego siewu. Musiała też poczekać kilka wcieleń w mrocznych wiekach na koniec cyklu wznoszenia, kiedy częstotliwość planetarna będzie wystarczająco wysoka, aby kody tego rdzenia mogły zostać odzyskane i bezpiecznie aktywowane. Te wyspecjalizowane grupy genetycznych odpowiedników miały oryginalne pakiety kodowania genetycznego Paliadorian i musiały inkarnować na Ziemi w wyrównanych cyklach na osi czasu i w obrębie określonej linii pochodzenia, która dałaby im niezbędne odciski genetyczne, aby spełnić misję chrystusową polegającą na stopniowym wdrażaniu całego pakietu hierogamicznego kodów rdzeni – żeńskiego i męskiego. Kodowanie obu rdzeni zainicjuje się w genetycznych odpowiednikach, którzy ponownie połączą się w święte małżeństwa podczas cyklu wznoszenia i którzy zachowają kod genetyczny oryginalnego planu Christosa.

Łącząc się w hierogamiczną jedność będą w stanie odzyskać oryginalne kody nasion paliadoriańskich z pierwotnych osi czasu historii wcielonej ludzkości, co wiąże się z powrotem świadomości do historycznych osi czasu sprzed inwazji, osi czasu sprzed upadku Tary i Lutni. Ta szczególna aktualizacja misji w celu odzyskania misji Christosa rozpoczęła się podczas wydarzenia Powstania Paliadorian pod koniec 2017 r., aby przygotować Ziemię na serię kosmicznych projektów rekonstrukcji planu w celu naprawy architektury i odzyskania gwiezdnych wrót. Odzyskanie siatek pierwotnych kodów Słonecznego Żeńskiego Melchizedeka, które wskrzeszają zasadę Matki i szablon sofianiczny, co dodatkowo przekształca księżycową kobietę w jej prawdziwą tożsamość jako zmartwychwstałą Słoneczną Kobietę Chrystusa.

Długotrwały proces naprawy sieci ziemskich w celu inicjacji kodów rdzenia Niebieskiego Płomienia Słonecznych Kobiecych Melchizedeków, a następnie aktywacji sieci Łuku Przymierza i Strefy Łuku w ciele Ziemi wymagał niewiarygodnie skomplikowanego planowania i aranżacji. Wymagało to ogromnego wysiłku zespołu wielu przedstawicieli misji Christosa, a proces rozciął się na wiele wymiarów czasu i na wiele inkarnacji obejmujących równoległą rzeczywistość. Po milionach lat podróży w cyklach ewolucji tej matrycy upadłego czasu, zwieńczono tę wielką pracę polegającą na odzyskaniu formy Solarnego Żeńskiego Melchizedeka z układu czarnej dziury. Kolejnym etapem wielkiego dzieła jest pełne wcielenie kodów żeńskiego rdzenia i wysłanie wezwania do genetycznego odpowiednika, który zawiera własne kody, dzięki cemu możliwe jest ucieleśnienie prawdziwego przeznaczenia boskiej kobiecości na Ziemi, jako w pełni urzeczywistnionego Słonecznego Żeńskiego Chrystusa.

Korekta osi czasu Lemurian

Paliadoriańskie projekty związane z pracą na sieciach mające na celu odzyskanie szablonu Słonecznego Żeńskiego Chrystusa nabrały prędkości turbo, odkąd w listopadzie zaczęto emitować kody 8D Yeshui, kiedy to zespoły Yeshui i strażników z powodzeniem przywróciły Ziemi 12-niciową matrycę krzemianową. Ten etap kodowania Immanuela wywołał fale galaktycznych aktywacji, które położyły podwaliny pod kilka nadchodzących projektów dotyczących odzyskiwania gwiezdnych wrót i linii czasu z przeszłych destrukcyjnych wydarzeń, podnosząc świadomość do następnego etapu odzyskiwania szablonów Słonecznej Kobiecości i Katarów na południu Francji oraz w Notre Dame. Wiązało się to z przypomnieniem pierwszego ludobójczego programu na Ziemi, jakim był holokaust Lemurian. Był to zamach na matriarchalne społeczeństwo i słoneczną kobiecość, gdzie wielu poszkodowanych było bezpośrednimi potomkami pierwotnego potomstwa ras paliadorskich, i powierzono im ważną rolę strażników Niebieskiego Płomienia. Tymi głównymi grupami byli Słoneczni Kobiecy Melchizedekowie, którzy byli obrońcami krystalicznej sieci sofianicznego szablonu Matki i strażnikami północnej oraz południowej linii geomantycznej.

Oprogramowanie Armagedon sztucznie zreplikowało kilka osi czasu owego holokaustu, a NAA używa ich jako szablonu do powodowania kataklizmów i niszczenia zasady Matki, ponieważ bazuje na poprzednich wydarzeniach historycznych z pierwszych ludobójczych historii Ziemi. Członkowie kolektywu Yahwe uważają się za architektów systemu Armagedon, jak zapisano w Księdze Objawień, a to szczególne oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości służące do manipulowania osią czasu jest ich dumą i radością, z punktu widzenia roli NAA w podboju ziemskiego terytorium. Główne wojny na osi czasu toczyły się między siłami reprezentującymi energię Chrystusa a siłami Antychrysta i dotyczyły przejawienia na Ziemi osi czasu wniebowstąpienia albo Armagedonu.

Niedawno stało się możliwe zebranie i ponowne połączenie lemuriańskich osi czasu w skorygowaną architekturę krystaliczną, organiczne i sztuczne warstwy zostały ponownie połączone i oddane w zarządzanie Szmaragdowemu Zakonowi. Po przekazaniu zespołom strażników, ci zaczęli wprowadzać poprawki do wewnętrznych systemów wrót, aby usunąć dostęp do tych osi czasu holokaustu, które były kontrolowane głównie w warstwach 8D matrycy Jahwe. To zapoczątkowało kolejną czystkę sztucznych osi czasu używanych do powtarzania traumatycznych wydarzeń holokaustu na Ziemi i pozbywanie się oszustów poprzez usuwanie sklonowanych tożsamości i fałszywych hologramów, których oszuści używali do maskowania się i udawania, że są kronikarzami strażników bytującymi w najpotężniejszych wirach łańcucha wysp na Hawajach. Dzięki korekcie lemuriańskiej linii czasu wiele fragmentów w warstwach 2D, które reprezentują podzielone części ciała Matki znane jako Achamot, ponownie zintegrowano w Strefie Łuku. Gwiezdne nasiona z pochodzenia będący Strażnikami Niebieskiego Płomienia, mogły być poddawane głębokiej emocjonalnej obróbce, po której czuli się śledzeni i ścigani, czuli nienawiść skierowaną na zasadę Boskiej Matki oraz fale smutku i rozpaczy z powodu tego szczególnego wydarzenia. Dzięki tamtemu wydarzeniu Ziemia poznała mizoginię i ekstremalne poziomy nienawiści wobec boskiej kobiecości, wywołane przez najeźdźców NAA. Obecnie kilka karmicznych linii czasu uwypukliło się, co stworzyło wiele niezwykłych i surrealistycznych wydarzeń i ponownych połączeń z ludźmi z przeszłości, którzy mogli mieć związek z tymi liniami czasu. Na ścieżce wniebowstąpienia często musimy przetworzyć emocjonalne resztki i uleczyć złamania dusz, które miały miejsce, gdy ciało Matki zostało rozbite i podzielone na wiele części. Gdy dzięki uzdrawiającym sytuacjom odnajdujemy te elementy i ponownie łączymy części ciała Matki, staje się ona całością w nas, zaś my stajemy się emanacją jej sofianicznego ciała na Ziemi.

Kolejny etap duchowego uzdrowienia boskiej Matki przywrócił krystaliczne tęczowe pola plazmy, aby zalać ziemię Mu, co pozwoliło lemuriańskiej osi czasu na ponowne połączenie się z Kosmicznym Zegarem wiecznej postaci Christosa-Sofii. Pozwoliło to na odzyskanie kodów paliadoriańskich z Lemurii sprzed holokaustu, ziem Mu, które mają siostrzane powiązania z przyszłą Tarą, stając się bliźniaczymi sercami, i doprowadziły do obecnego czasu umożliwiając ucieleśnienie diamentowego serca różanego kryształu Słonecznej Chrystusowej Kobiecości.

Demontaż form Mrocznej Matki AI

Ostatnie duże oczyszczenie siatki na osi czasu holokaustu wymagało kolejnego etapu demontażu fantomów i sztucznych konstrukcji, które kryły w sobie odwrócone stworzenia-matki, hierarchiczny łańcuch sztucznie skonstruowanych hybrydowych mrocznych istot używanych do tworzenia połączeń macierzy księżycowej z zasadą żeńską i żeńskimi ciałami na Ziemi. Zasadniczo są to siły satanistyczne, które zostały zaprojektowane, a następnie umieszczone w architekturze planetarnej, aby uzyskać kontrolę nad żeńską zasadą słoneczną, zmieniając tę wyższą tożsamość w kontrolowaną mentalnie niewolnicę księżycową. Te genetycznie zmodyfikowane stworzenia były wykorzystywane do zasiedlania głównych punktów Graala na Ziemi, aby wymusić działanie maszyn sztucznej inteligencji, które sterują mutacjami księżycowymi poprzez kilka programów, takich jak kontrola umysłu przez religie i seksualna niedola.

Te ostatnie projekty ujawniają więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób na planecie Ziemia są administrowane i uruchamiane obce struktury Mrocznej Matki, które mają wspierać rozprzestrzenianie się satanizmu poprzez ciągłe odwracanie sił kobiecych biegnących wzdłuż linii geomantycznych i celowanie w ludzką populację poprzez najniższe wibracje przeciwdziałające życiu. Te nagromadzone formy odwróconej mrocznej kobiecości są przetwarzane z fantomowych osi czasu AI i Kelipot, tak że empaci oraz osoby pracujące nad tym mogły odczuwać głęboki emocjonalny ból, gdy zaczęła z tego wypływać ogromna nienawiść wobec zasady żeńskiej. Szczytem emocjonalnego oczyszczania tej kolektywnej zasady kobiecej był ostatni tydzień grudnia do Nowego Roku, kiedy to wiele osób, zwłaszcza kobiet, cierpiało na silną grypę wstępującą podczas przetwarzania programów wirusowych uruchamianych z tych miazmatycznych sił tkwiących w Kelipot. Gdy przy ucieleśnianiu Słonecznej Kobiecości siły Kelipot poruszają się po ciele świetlnym, pojawia się negatywna forma odwróconej formy matki i kobiety, aby rozproszyć, przemienić i rozpuścić te ciemne wytwory oraz księżycową matrycę, przez co możemy poczuć ból, aby następnie pozwolić jej w końcu umrzeć.

Może to spowodować wydostanie się niewyobrażalnej ilości ciemnej treści użytej kiedyś do skalania, gwałtu i zniewolenia zasady żeńskiej, kontroli seksualnej i grabieży oryginalnej esseńskiej formy słonecznej kobiecości - to wymaga rozpoznania, oczyszczenia zapisu historycznego, abyśmy mogły uwolnić od tego nasze narządy płciowe.

Przez wiele lat, krok po kroku, powoli jak żółw, pracowaliśmy, aby dojść do etapu zlikwidowania programu seksualnej niedoli. Znaleźliśmy wiele linii energetycznych działających w systemach AI, prądach Kelipot i podstawowych szablonach manifestacji 10, które są używane do uruchamiania NRG przez sieci w Wielkiej Brytanii. Zespoły strażników trafiły do tej sieci, naruszając jej system i wydobywając ciemne formy żeńskie tkwiące w strukturze Kelipot 5D-8D-11D. Te sztuczne konstrukcje replikują bramy Graala oraz ich sferyczne domeny i mają znaczenie w tworzeniu fantomowych kreacji esseńskiego podziału. Ta fałszywa matryca została zainstalowana podczas misji Jeszui poprzez holograficzną replikację naszego oryginalnego materiału genetycznego Christosa, który został następnie uformowany na Ziemi w sztuczne narządy płciowe, które Antychryst zaczął odwracać i gwałcić z pomocą rytuałów satanistycznych. Ciało Matki zostało podzielone na wiele różnych części, a materialne siły satanizmu wzięły te części i sztucznie nasyciły nimi światy macicy stworzone w tym celu do kolonizacji Ziemi - w ten sposób narodził się z nich szereg ciemnych pasożytów i satanistycznych stworzeń. Te światy łona zostały wykorzystane do narodzin stworzeń przeciwdziałających życiu, które skolonizowały tę zgniłą sieć, co doprowadziło do odwróceń i kreacji Mrocznej Matki oraz mutacji dokonywanych przez Obcych, aby kontrolować ciało kobiety i proces narodzin na Ziemi.

Po przesunięciu lemuriańskich linii czasu i usunięciu fragmentów form Mrocznej Matki AI, w kolejnym etapie projektu odzyskiwania Słonecznej Kobiecości pracowano nad odzyskaniem Wzgórza Świątynnego dla zasady Matki. Zespoły strażników musiały uzyskać dostęp do głębokich podziemnych warstw Wzgórza, gdzie znajduje się dojście do podstawowych warstw Matki i ciał Katarów, a następnie je odzyskać i zwrócić.

Wzgórze Świątynne i Graal 2D

Gwiezdne wrota, które łączą się z głównymi wrotami 2D, znajdują się we Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, a korespondujące z nimi miejsce znajduje się w Sarasocie na Florydzie. System wrót Graala 2D jest szczególnie pożądany i ceniony przez NAA, a ten konkretny węzeł został skolonizowany głęboko pod ziemią, skąd jest dostęp do wielu wymiarów całej sieci. Ów konkretny obszar był mocno chroniony i atakowany od czasu inwazji sumeryjskiej. Ponieważ naprawy sieci w tym konkretnym obszarze jest ryzykowne i niebezpieczne, zajęli się nim wysoce wyspecjalizowane zespoły strażników, którzy są ekspertami w budowaniu architektury holograficznej Krist-Krystallah, którą projektowali i organizowali stopniowo od tysięcy lat. Szeroki zakres i ogromna złożoność tych projektów wymagały połączonych działań kilku zespołów strażników, które pracują na różnych stacjach osi czasu w wielu wymiarach, w celu odzyskania kontroli nad tą konkretną siecią gwiezdnych wrót. Aby w tej kwestii odnieść sukces, potrzebne jest skrupulatne planowanie poszczególnych etapów projektu, który musi być realizowany przy użyciu białych rękawiczek i dokładnie w kolejności zgodnej z boskim harmonogramem. Priorytetem było odtworzenie i odzyskanie uwięzionych w podziemnej sieci przedstawicieli linii rodów Lutnian-Syrian-Elohimów z Niebieskiego Promienia, ponieważ większość niebieskich ludzi z zakodowanym awatarem przybyła na Ziemię przez portale Syriusza B, a wielu z nich utknęło w tym obszarze po inwazji NAA.

Przez wiele lat pewne zespoły strażników, które działają jako załoga naziemna, wracały na platformy Aurory między Drogą Mleczną a Andromedą, aby dokonać napraw architektury krystalicznej potrzebnej do korekty Wzgórza Świątynnego, w celu utrzymania zasady słonecznej kobiecości ciała Kosmicznego Krystallah. Chodzi o przywrócenie planecie głównych wrót Graala 2D i przywrócenie im Boskiej Matki oraz szablonu sofianicznego, aby struktura księżycowej kobiety, a także wiele żeńskich form duchów oszustów nie mogło przebywać tam a tym samym w sieci planety. Doszło do walk o dostęp do tej bramy, NAA wykorzystywała struktury Czarnego Sześcianu związane z siecią islamską na Bliskim Wschodzie, która opiera się na strumieniach Bafomet 2D i siatkach czarnej magii. Są to źródła zasilania odwróceń Mrocznej Matki, przy czym energia jest tam zbierana w celu działania minaretowych systemów kontroli umysłu w meczetach, po czym wraca do miejsca posadowienia Czarnego Sześcianu w Mekce. Negatywni kosmici z Czarnego Słońca współtworzyli religie oparte na kontroli, aby realizować własne cele i infiltrować wewnętrzne wrota Watykanu 5D i wrota Wzgórza Świątynnego 2D poprzez koordynację maszynerii Obcych i kultury śmierci, dzięki czemu przejmowali ludzką świadomość zbiorową za pomocą religii – islamskiej i chrześcijańskiej. Synowie Beliala infiltrowali judaizm w celu manipulowania oraz globalnej dominacji. Wielu nieżydowskich członków kabała twierdzi, że są Żydami, aby ukryć się za programem syjonistycznym. Każdy żądny władzy osobnik, zarówno człowiek, jak i nieczłowiek, pragnie posiadać części Bliskiego Wschodu, ponieważ ten obszar zawiera najbardziej strategiczne i najważniejsze planetarne wrota, dzięki którym można zdobyć dominację i sprawować globalną kontrolę.

Architekci strażnika i smoczego króla pracowali nad ponownym stworzeniem szablonów oraz ponownym szyfrowaniem żywiołów w ramach przygotowań do eksmisji demonów AI i przeniesienia stworzeń Mrocznej Matki wykorzystywanych do prokreacji w światach macicy. Te stworzenia Mrocznej Matki mają ogromny zasięg oraz wielkość, i mają za zadanie zakotwiczenie w światach piekła z widmowego świata podziemnego w systemie mieszanej rzeczywistości na Ziemi. Dokonali tego poprzez kolonizację systemu wrót 2D potężnymi formami Antychrysta i różnorodnych pasożytniczych hierarchii satanistycznych, które składają się na zasadę nieświętej trójcy, strukturę odwrotności życia, która automatycznie uruchamia satanistyczne nakładki na niżejwymiarowe linie geomantyczne, które mają dwukierunkowy dostęp do i z systemu czarnej dziury. Pozwala to cieniom, pasożytniczym energiom oraz bytom czarnej dziury biegać po liniach, na których osadzono odwrócenia Ciemnej Matki i architekturę księżycową, ponieważ maja tam demoniczne mieszkania, w których mogą bytować. Nieświęta trójca jest instalowana w celu prowadzenia księżycowych żeńskich odwróceń, rozprzestrzeniania czarnych sił i rozprzestrzeniania powiązanych archetypów Ciemnej Matki, które zostały zaprojektowane w celu uniemożliwienia kobietom na Ziemi pełnego ucieleśnienia szablonu Słonecznej Kobiety Marii. Ten wznoszący się, zbiorowy aspekt kobiecy jest ważnym elementem ciała świetlistego dla ucieleśnienia Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, a także ponownego złożenia skorygowanych świetlistych części ciała i skrzydeł duchowych. Aby przywrócić na tej Ziemi szablon Słonecznej Kobiety Marii, konieczne było całkowite przebudowanie Diamentowego Ciała Słońca dla linii rodów Serafinów Złotego Promienia. Istnieje jeden projekt dla Słonecznego Chrystusa Michała, a inny - dla Słonecznego Chrystusa Marii.

Po odzyskaniu Wzgórza Świątynnego i ponownym podłączeniu go do systemów bram Łuku Matki, które łączą się bezpośrednio ze Strefą Łuku, ponownie podłączono szablon ciała Krystallah, który będzie integrowany w tym roku. Wzgórze Świątynne ma nowe funkcje umożliwiające naprawy sferycznych domen energii istniejących w warstwach od 1D do 4D w celu uzupełnienia tonów rezonatora międzywymiarowego, które rozpuszczają i przerywają działanie siatki czarnej magii i odwrócenia Ciemnej Matki. Oznacza to, że siły satanistyczne, które wzywają siatkę czarnej magii do wzmocnienia swoich kreacji, nie będą już mieć dostępu do zebranej energii luszu, a czarnomagiczne praktyki przestaną być skuteczne w manifestowaniu ich osobistej woli. Jednak fakt, że tracą energię, sprawia, że są jeszcze bardziej zdesperowani i trzeba rozumieć, że będzie to burzliwy okres, ponieważ kontrolerzy będą walczyć o utrzymanie kontroli aż do ostatniego tchu. Niektórzy będą mogli zostać zrehabilitowani, gdy zgodzą się na protokoły, które obejmują ich duchowe uzdrowienie, podczas gdy inni nie dostąpią tej możliwości. Nastawienie NAA polega na tym, że jeśli nie mogą kontrolować i mieć Ziemi dla siebie, to nikt inny też nie może. Pamiętajcie więc, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby siać spustoszenie i zniszczenie, ponieważ tracą dostęp do mocy i kontroli poprzez czarną magię. Oznacza to konieczność pozostawania czujnym i świadomym, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach, ponieważ będą tam wdrażane różne programy grabieżcze.

Rozwiązywane kwestii Matki

Ponieważ obecny etap wznoszenia koncentruje się na powrocie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, jest to czas, w którym wielu z nas będzie głębiej badać, co tak naprawdę znaczy być kobietą, i co to znaczy ucieleśniać prawdziwą zasadę żeńską. Czy to mężczyźni, czy kobiety, jeśli znajdą się na tym etapie duchowego rozwoju będą pracować nad tematem Matki, wewnętrznych kobiecych archetypów i związków. Urodziliśmy się na Ziemi z oszustem - Księżycową Matką, która zawsze była obecna, niosąc księżycową świadomość w sferze seksu, który jest w bezpośredniej opozycji do najwyższego Ja, niezrozumienie, kim jesteśmy jako kobiety na tym świecie i jak to przekonanie ukształtowało naszą rolę jak matki, córki czy żony. W tym roku będziemy kroczyć ścieżką gnozy, pamiętając i głęboko doświadczając odnowionego duchowego związku z zasadą świętej Matki, ponieważ znajdziemy ją głęboko wewnątrz świętego kryształowego serca, gdyż to ono przekazuje nam przesłania boskiej mądrości.

Ona przywraca nam uduchowioną kobiecą zasadę Kosmicznego Ciała Słonecznego, posiada klucze, które otwierają bramy do światów Boga. Należy pielęgnować pełen miłości związek ze świętą Matką, aby uosabiać świadomość Sofii i uzyskać dostęp do ponadczasowej, wiecznej mądrości całego Wszechświata. To Ona posiada prawdziwą moc i wiedzę o tajemnicach ożywiania stworzenia jako samej prima materia, boskiej kwintesencji, która tchnie życie wieczne w formę.

Sofiologia jest czczeniem słonecznego żeńskiego aspektu Christosa, jest wewnętrznym objawieniem mądrości Boga, tak jak zostało przekazane ludzkości, aby w równym stopniu kochać Matkę i Ojca, co na przestrzeni wieków wpływało na wielu starożytnych Esseńczyków i chrześcijańskich mistyków. Starajmy się celebrować Słoneczną Kobiecość i ponownie połączyć się głębiej z obecnością świętej Matki poprzez wspólną modlitwę.

Umiłowana święta Matko, proszę, objaw nam swoje święte serce, zgodnie z boskim porządkiem i harmonią.

Twoja prawdziwa obecność, Twoje sofianiczne ciało i treść Katarów i całą tego boską mądrość.

Proszę o pełne otwarcie mego serca, ponieważ pragnę otrzymać tę boską wiedzę i wyższą świadomość, co pozwoli mi przyjąć szablon boskiej obecności świętej Matki oraz być jednością ze sobą, być jednym z Jednią, wraz ze Wszechświatami.

Razem z naszymi ukochanymi rodzinami Aurory dziękujemy za utrzymanie struktury, która pozwala sofianicznemu ciału naszej najdroższej obecności świętej Matki i wszystkim słonecznym córkom Zofii, narodzić się ponownie na planecie, otrzymać miejsce na tej planecie, gdy celowo tworzymy tę świętą przestrzeń, aby uczcić Boską Matkę i wszystkie jej sofianiczne córki, aby przywrócić ich słoneczną świadomość, ich mądrość, ich wieczną miłość na tej Ziemi: do tego stworzenia, do ciała planety, aby pożywiła całą ludzkość i zalała tą wieczną miłością świadomość zbiorową.

Umiłowana święta Matko, proszę skieruj nas bezpośrednio do swojego serca, do swojego sofijskiego ciała, do twojej sofijskiej mądrości, która właśnie powraca na tę planetę - na tę Ziemię, abyśmy mogli przejawiać tę niebiańską świadomość, na którą ponownie otwieramy nasze umysły i ciała, ofiarując własne serca jako święte boskie naczynia na czystą miłość obecności świętej Matki i Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, ponieważ jest to przejaw obecności Boga.

I tak jest!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Życzymy szczęśliwego okresu świątecznego, ferii zimowych i szczęśliwego nowego roku!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

środa, 1 stycznia 2020

KRYSTALICZNA SIATKA POWIĘZI – LISA RENEE grudzień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. Na powięzi naszych ciał duży wpływ wywarła zmutowana siatka NET i uszkodzona struktura 3D. Matryca tkanki łącznej ciągle przechodzi przez transformacje i proces aktualizacji szyfrowania. Wielu z nas doświadcza nasilenia zmian strukturalnych i dostosowań następujących w matrycy fizycznej, które obejmują kości, skórę oraz krew, wraz ze zmianami w całym układzie tkanki łącznej powięzi. Ta fizyczna transformacja to makrokosmiczna paliadoriańska aktywacja ciał radialnych, powiązana z rozległym projektem wpływającym na całą sferę Ziemi, chociaż są tacy na ścieżce wzniesienia, którzy usuwali te mutacje związane z metatronicznym odwróceniem ze świadomości w poprzednich cyklach. Następuje rozwój oraz przemiana matrycy fizycznej i u większości ludzi przejawi pewne objawy wniebowstąpienia. Dlatego niezwykle ważne jest skupienie się na stworzeniu warunków do poszerzenia świadomości umysłowo-cielesnej, poświęcenie czasu na wewnętrzny spokój i medytację, osobistą refleksję i dbanie o ciało poprzez odpowiedni odpoczynek, a także zarządzanie stresem.

Krystaliczna siatka powięzi znajdująca się wewnątrz ludzkiego ciała wejdzie w tryb aktywny wraz z aktywacjami ciała radialnego, które podniosą świadomość do następnego poziomu świadomości wielowymiarowej, i jest to potrzebne do synchronizacji z odpowiednim korytarzem świadomości. Ta architektura należy do Kosmicznego Zakonu, który przekierowuje poziom świadomości grup do ich następnego cyklu ewolucji lub dokonuje przesunięcia linii czasu, co ostatecznie doprowadzi te grupy świadomości zbiorowej do spotkania w punkcie zerowym podczas cyklu wznoszenia się planety. Układ ciekłokrystaliczny powięzi zwiększa łączność między komórkami i komunikację wewnętrznej świadomości w centralnym układzie nerwowym, aby pokazać nam, które miejsca w ciele musimy leczyć emocjonalnie, aby stać się duchową całością. W wielu przypadkach ta ulepszona sieć powięzi pomaga w korekcie i naprawie centralnego układu nerwowego oraz mózgu - uszkodzonych przez sygnały kontroli umysłu sztucznej inteligencji, implanty obcych i szereg sztucznych nakładek, które są używane do podporządkowania świadomości mieszkańców planety.

Główne impulsy ulepszeń krystalicznej siatki powięzi pochodzą z sekwencji aktywacyjnych ciała radialnego i mają na celu usunięcie zniekształceń AI NET, zarejestrowane w powięzi jako pieczęcie śmierci oraz inne zniekształcenia dokonane na holograficznym szablonie, które utrudniają komunikację między komórkami. Planetarne pieczęcie śmierci znajdują się w warstwach subatomowych i są związane z metatronicznymi zniekształceniami, które osłabiają integralność komórkową, przyspieszają starzenie, zanik mięśni i pogarszają stan fizyczny organizmu. Należy również zauważyć, że nakładki epigenetyczne, które wpływają na programy negatywnego ego w niższych domenach trójwymiarowych, manifestują się przede wszystkim poprzez matrycę osobowości - struktury te w następnym roku ulegną znaczącemu rozpadowi w architekturze planetarnej.

Powięź, narząd informacji sensorycznej

Ciało ludzkie jest pokryte złożoną strukturą łączącą, która formuje się w matrycę ciekłokrystaliczną sieci tkanki łącznej zwanej powięź. Ta sieć tkanki łącznej łączy się z każdym większym układem w ludzkim ciele, a jej celem jest przekazywanie informacji sensorycznych i zestawów instrukcji przez wiele warstw matryc tkankowych, łącząc obwód wewnętrzny z zewnętrznym i tworząc wielowymiarowe warstwy duchowe. To krystaliczna siatka powięzi nasyca nasze komórki wielowymiarowym światłem i dźwiękiem, działając jako najważniejszy energetyczny system komunikacji w ciele fizycznym. Ciekłokrystaliczna sieć powięzi łączy się bezpośrednio ze wszystkimi poziomymi ciałami triady, które tworzą cały układ ciała radialnego, oraz głównymi 12 meridianami, które przecinają się z 12 liniami aksjonalnymi, które następnie komunikują się i wysyłają wiadomości do mózgu oraz do całego systemu nerwowego.

W obrębie tej złożonej sieci zintegrowanych tkanek, odbiorników i przekaźników energii powięź jest inteligentnym materiałem istniejącym pomiędzy komórkami, który pokrywa tkanki komórkowe i łączy te komórki z innymi komórkami w całym ciele. Powięź składa się przede wszystkim z kombinacji substancji, które zawierają różnorodne białka, takie jak włókna kolagenowe i cząsteczki siarki. Te białka strukturalne są splecione jako włókna skręcone razem w potrójne helisy, które tworzą płynną krystaliczną powłokę w całym ciele ludzkim, od stóp do głów. Zawarta w żywym ciele woda działa jak system nawodnienia umożliwiający przewodnictwo elektryczne we włóknach kolagenowych, co działa jak taśma ochronna, jak błoniasta bariera skórna owinięta wokół całego ciała.

Kiedy krystaliczna matryca w ludzkim ciele jest odpowiednio nawodniona, cały żywy system zostaje związany w cząsteczkach wody i jest zelektryfikowany, przekazując sygnały energii z dużo większą prędkością niż ośrodkowy układ nerwowy. Tak więc sieć powięzi staje się półprzewodnikiem przewodzącym elektromagnetyzm. Protony i elektrony iskrzą, aby pomóc w tworzeniu jonów, które są nieodłączne w biologicznym procesie jonizacji wznoszenia, generując plazmatyczne światło. Biologiczny proces jonizacji buduje i wzmacnia ciało świetlne, przygotowując wnętrze ciała i świadomość do przyjmowania oraz ucieleśnienia płynnego światła plazmy.

Działanie piezoelektrycznych efektów sieci powięziowej pozwala na przepływ energii życiowej w celu przemieszczania przez blokady w układzie meridianów i dalszego wspierania jonizacji biologicznej. Na przykład siecią powięzi, która łączy i aktywuje przepływy energii, a następnie porusza jej strumień w powiązanych wewnętrznych obwodach, można manipulować poprzez wywieranie nacisku fizycznego na dowolny zogniskowany obszar, co zmienia dynamikę elektryczną występującą w całej strukturze warstw matryc cielesnych. Dodatkowo, sieć powięzi odbiera impulsy energetyczne, które otrzymujemy z kosmicznego porządku, które zostały odfiltrowane jako transmisje energii do warstw ciała radialnego, które następnie są dalej filtrowane w celu przekazania do poziomych ciał triady lub zwymiarowanych osłon. Sieć powięzi działa jak kondensator potrzebny do zaabsorbowania prądu energetycznego, gdy ciało fizyczne poddawane jest dodatkowej ekspozycji na fale elektromagnetyczne i plazmy międzygalaktyczne, które są przesyłane podczas wznoszenia się planety. Moduluje stopniowe obniżanie aktywacji częstotliwości do poziomu, na którym ciało fizyczne może sobie poradzić aby przetrwać i nie wysadzać obwodów.

Powięź została inteligentnie stworzona w celu zintegrowania wszystkich części ludzkiego ciała z holistyczną żywą matrycą. Jest to pierwotny układ narządów, który został zaprojektowany dla ujednolicenia wszystkich układów ciała w celu syntezy funkcji fizycznych, abyśmy mogli osiągnąc stan równowagi energetycznej lub homeostazy. Kiedy dochodzi do uderzenia w jedną mniejszą część powięzi, komunikuje się ona we wszystkich połączonych ze sobą strukturach, w ten sposób wpływa na cały żywy system ciała.

Powięź to krystaliczna matryca tkanek łącznych, która magazynuje i porusza wodę w całym ciele, a działa jako sieć światłowodowa, przenosząca napięcie i częstotliwość oscylacyjną w całym układzie bioneurologicznym dzięki właściwościom półprzewodnikowym. Powięź istnieje w trzech głównych warstwach: powierzchniowa powięź znajduje się pod warstwami skóry, głębsze warstwy powięzi otaczają i osadzają kości, chrząstki, narządy oraz mózg, a najgłębsze warstwy znajdują się w błonach surowiczych, które wydzielają płyny wypełniające jamy ciała. Te płyny ustrojowe smarują wydzieliny pochodzące z gruczołów i komórek surowiczych, ułatwiając główne funkcje organizmu, takie jak trawienie, oddychanie i wydalanie odpadów metabolicznych. Tak więc, jeśli właściwości ciekłokrystaliczne nie są w stanie funkcjonować z braku nawodnienia lub zablokowania, powięź zestala się i twardnieje, niezdolna do przesyłania sygnałów energetycznych czy informacji, co prowadzi do odczuwania bólu fizycznego, nierównowagi emocjonalnej i problemów z poruszaniem się.

Powięź jest elementem potrzebnym do utrzymywania złożonego wewnętrznego obwodu komunikacji między tkankami komórkowymi, jak komunikacja między komórkami, a także do łączenia wszystkich warstw żywych składników macierzy, które istnieją w ludzkim ciele. Sieć powięzi pomaga w funkcjonowaniu wszystkich układów narządów, utrzymując sieć energetycznej łączności między wszystkimi częściami ciała jednocześnie, zapewniając przy tym powierzchnię smarującą każde włókno każdego mięśnia.

Powięź jest głównym elementem strukturalnym układu wewnętrznego, zapewnia przeciwwagę dla układu kostnego poprzez tensegrity (integralność wymiarowa), jest również systemem przekaźnikowym, kluczowym narządem percepcji sensorycznej i jest potrzebna dla gojenia się ran pourazowych, kontroli stanu zapalnego oraz bólu. Sieć powięzi pozwala ciału być bardziej elastycznym, umożliwia rozciąganie i ściskanie tkanek poruszających się w wielu kierunkach bez utraty ich elastyczności oraz siły. Jednak, gdy powięź zostaje zablokowana przez chroniczny stres lub zastój spowodowany duchową raną lub obrażeniem zewnętrznym, blokada ta może wywołać niekorzystny wpływ na zdrowie, energię, dobre samopoczucie i mobilność - wpływa na całe nasze życie.

Krystaliczna siatka powięzi działa jako transporter inteligentnych informacji, takich jak te otrzymywane z bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego, poprzez przekazywanie tych danych do wewnętrznego pola energetycznego ludzkiego ciała. Informacje zebrane z warunków środowiskowych są przesyłane do komórek ludzkiego ciała w celu ustalenia, które geny są transkrybowane w komórce i jakie zestawy instrukcji są potrzebne do zestawu funkcji w celu optymalizacji układów organizmu. Na przykład komórki w ciele wytwarzają produkty przemiany materii wymagające detoksykacji, a sieć powięzi dostarcza do sieci komórkowej informacje potrzebne komórce, aby ułatwić proces detoksykacji komórkowej, a następnie pomóc dostarczyć składniki odżywcze tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Sieć powięzi pełni tę samą funkcję w zakresie uwalniania i usuwania energetycznych odpowiedników toksyn, takich jak implanty, sygnały AI i pasożyty energetyczne, co obejmuje podczepienia negatywnych istot i nakładki hybrydyzacyjne kosmitów. Te elementy są uważane za zanieczyszczenia energetyczne, które muszą zostać usunięte z żywego krystalicznego ciała i świadomości, ponieważ mają negatywny wpływ – jak odpady przemiany materii, które stają się toksyczne.

Trauma zarejestrowana w powięzi

Żyjemy w kulturze śmierci, która w dużej mierze ignoruje zbieranie ran emocjonalnych, tworzących się jako normalne ludzkie reakcje na wielokrotne terroryzowanie, a także przeżywanie chwil grozy.

Kiedy chroniczny stres i trauma pozostają nieuleczone, ciało przejawia je we wzorcach napięcia oraz blokadach, które mogą utkwić w powięzi. Te wzorce napięcia zaczynają zmieniać i dostosowywać język ciała, ruchy, a także postawę, a wraz z upływem czasu umysł i emocje zaczną dostosowywać się do tej samej sztywności lub wiążących wzorców ciała. Powtarzalne nawyki, które tworzymy w odpowiedzi na ciągłe wzorce stresu, łączą się z automatycznymi reakcjami na pewne zdarzenia lub wyzwalacze, które mogą zacząć zakłócać lub blokować przepływ energii i komunikację komórkową. Zamiast odbierać sygnały od duszy i ducha, powięź zaczyna się zestalać i twardnieć tworząc blokady oraz powodować sztywne trzymanie się wzorców.

Powtarzające się schematy, które lęgna się w umyśle instynktownym, uruchamiają negatywne mechanizmy, wzorce zniekształceń w ruchach i postawie ciała fizycznego. Jeśli w świadomości tkwi sygnał lub wzór strachu, będzie on odtwarzał się w ciele. Kiedy występują emocjonalne wyzwalacze lub sprzężenia z tym, co powstało w traumatycznym wzorze pamięci komórkowej, układ nerwowy nadal odbiera ten sygnał, który przenika przez wzorce nerwowo-mięśniowe, co może skutkować wiązaniem, które blokuje się w powięzi.

Ból emocjonalny, uraz fizyczny i traumatyczne zdarzenia są przechowywane jako blokady w żywej matrycy ciała, w której sieć powięzi funkcjonuje jako system komunikacji komórkowej, magazynujący zapis traumy w krystalicznej matrycy, dopóki źródło bólu nie zostanie usunięte, uwolnione lub zintegrowane. Są to zapisane w warstwach ciała rany energetyczne, często zagrzebane głęboko, które powodują uczucie zapaści i bezradnej rezygnacji, głęboko wpływając na funkcje sieci powięzi, zaburzając jej funkcję duchową. Wspomnienia o traumie zapisane w ciekłokrystalicznej sieci powięzi rozciągają się na wiele wcieleń, galaktyczne historie i historyczne zapisy osi czasu, które wpływają na cykl ewolucyjny oraz zbiorową świadomość całej rasy ludzkiej. Chodzi o wszystko, czego rasa ludzka doświadczała w uniwersalnej macierzy czasu.

Gdy te traumy pozostają nieleczone, generują blokady, a tym samym mogą tworzyć szereg dysharmonii w warstwach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych. Osoba świadoma lub empata może odczytać i wyczuć nagromadzone emocje zapisane w postawie i mowie ciała innych osób, a także uzyskać ocenę okoliczności, w których przechodzą one do bieżących wydarzeń. Wszystkie emocje, myśli i traumy mają unikalną sygnaturę energetyczną, a obserwując język ciała oraz słuchając obecnych warunków energetycznych, możemy otrzymać wiele danych na temat przeszłych doświadczeń, które przyczyniają się do obecnego stanu świadomości osoby, miejsca lub rzeczy. To naturalne, że biologia człowieka interpretuje zakresy odczuć emocjonalnych w ciele, które pomagają nam ocenić odpowiednie działania, gdy jesteśmy świadomi warunków środowiskowych, na które jesteśmy narażeni w obecnych czasach. Funkcję tę ułatwia sieć powięzi na płaszczyźnie fizycznej, podczas gdy matryca duszy ułatwia wyższą percepcję sensoryczną wiedzy komórkowej i przekazuje tę inteligencję energetyczną warstwom fizycznym. Tak więc, gdy nasza sieć powięzi zostaje uszkodzona, zablokowana lub stłumiona przez jakąś formę urazu, zakłóca holistyczny system komunikacji oraz przesyłania wiadomości całej biologii i wielowymiarowych warstw świadomości.

Nieleczone tego typu blokady mogą wywoływać uczucie przytłaczającego stresu, który oddziela nas od duszy i ciała duchowego, napełniając uczuciem strachu oraz przerażenia. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że rany emocjonalne i związane z nimi traumy mogą wywierać kontrolę nad naszą biologią, co wpływa na język ciała i postrzeganie rzeczywistości, a także na ciało świetliste. Te same blokady są również duchowymi ranami, które wywierają kontrolę nad funkcjami ciała świetlistego, niszcząc i tłumiąc świadomość. Wystawienie na traumy emocjonalne jest wykorzystywane jako metoda walki duchowej, dlatego mądrze jest pamiętać, że społeczeństwo kontrolerów 3D związane z kulturą śmierci specjalnie utrudnia nam życie. Poddawanie mas powtarzającym się urazom emocjonalnym jako znormalizowanym zachowaniom społecznym jest aktem walki duchowej, która pozbawia wielu ludzi ich wrodzonej zdolności do poczucia bezpieczeństwa i dostatku. Zakłóca naturalny proces ucieleśniania sygnałów odbieranych od duszy i ducha przez sieć powięzi, utrudniając tym samym zdolność do bycia w pełni sobą, bycia zdolnym do wypełnienia celu życiowego. Atakowanie ludzi częstotliwością strachu, onieśmielanie i wiktymizacja jest skuteczną metodą zniewolenia świadomości stosowaną przez NAA oraz kontrolerów, mającą na celu blokowanie sygnałów od ducha na rzecz generowania sygnałów strachu w powięzi.

Trauma i pasożyty

Trauma może otwierać w ciele ścieżki dla różnych pasożytów energetycznych i niezdrowych duchowych podczepień, które mogą formować się w więzy energetyczne czy odpływy dające im pożywienie, co dalej wytwarza miazmę. W wyższej wizji sensorycznej blokady takie mogą wyglądać w polu energetycznym osoby jak czarna ośmiornica energetyczna z wieloma mackami rozłożonymi w różnych kierunkach. Zablokowanie lub implant można wykryć jako powstałe w wyniku wewnętrznej traumy na osi czasu jednostki, z kilkoma liniami ciemnej energii poruszającymi się po warstwach ciała, więc taka osoba nieświadomie stale odtwarza bolesne wspomnienia tkwiące w zapisie komórkowym. Czasami może to wyglądać jak sznurki lalki marionetki, za pomocą których ciemna istota manipuluje ofiarą w celu wzbudzenia bolesnych reakcji lub uzależnień, które są aktywowane przez pewne emocjonalne lub mentalne wyzwalacze zapisane w jej pamięci. Często te sznury wydają się być owinięte lub osadzone wokół powięzi i stymulują emocjonalne działania lub traumatyczne elementy związane z duchowymi ranami.

Kiedy te głębokie rany tkwią w ciele osoby i mają podłączenia, są również połączone z nadawanymi programami sztucznej kontroli umysłu, które są specyficzne dla bieżącej narracji wprowadzanej w systemach przekonań 3D. Może się zdarzyć, że nie zagojona rana przyciąga istotę pozawymiarową lub negatywnego bezcielesnego ducha, wibrującego na tym samym poziomie częstotliwości bólu, który przyczepia się do ran tej osoby. W ramach tego niszczycielskiego pasożytniczego związku umysł i ciało jednostki zaczną dostosowywać się do negatywnego wzorca bytu, a następnie powięź zaczyna odzwierciedlać ten sam wzorzec, co zaczyna powodować rozkład energii siły życiowej na poziom komunikacji między komórkami.

Tak więc, uzdrowienie sieci powięzi odgrywa ważną rolę na wszystkich poziomach traumy i bólu, czy to sytuacji emocjonalnych, obrażeń fizycznych, stanów zapalnych, kumulacji toksyn, czy też od podczepień takich jak pasożyty energetyczne. Włókna kolagenowe w tkance łącznej powięzi również odgrywają aktywną rolę w przekazywaniu inteligentnej energii pomiędzy mięśniami a strukturą szkieletową, razem działając jako rezonator częstotliwości harmonicznych w matrycach ciała krystalicznego. Im silniejsze środowisko wewnętrzne służące utrzymaniu wibracji i rezonansu częstotliwości harmonicznych duszy, monady oraz awatara, tym silniejsze staje się ciało odpychające pasożyty i siły demoniczne przed drenowaniem i podczepianiem do ciała.

Umysł, emocje i ciało są ze sobą głęboko powiązane za pomocą bioneurologii, ponieważ powięzi mają tendencję do utrzymywania nierozwiązanej traumy emocjonalnej lub fizycznej zarejestrowanej w tkankach, co może blokować pewne wzorce negatywnego myślenia i destrukcyjnych zachowań, które przyciągają negatywne byty. Kiedy powtarzające się cykle negatywnego warunkowania wynikają z nieleczonych traum, gromadzą się w warstwach negatywnej treści emocjonalnej, zwiększając wewnętrzne blokady, tak że osoba może mieć trudności z kontrolowaniem swoich automatycznych impulsów, które zostały ustawione jako mimowolne reakcje traumatyczne. Niestety, negatywne byty i typy kontrolujące, z natury drapieżne, agresywnie wykorzystują inne, które postrzegają jako słabsze z powodu tych zinternalizowanych traum. Traumy są duchowymi ranami, które drastycznie pogarszają ogólną siłę ciał świetlnych i zostały zaprojektowane, aby szkodzić duszy w celu zwiększenia pasożytniczego wyzysku.

Domeny energii sferycznej lub poziome ciała triady

W skali makrokosmicznej uniwersalnej matrycy czasu w środku pola Merkaby znajduje się tarcza lub sfera energii, w której wewnątrz przejawionej formy holograficznej zachodzi proces indywiduacji. Ta sfera energii istnieje w środku pola Merkaby, dokładnie w punkcie centralnym, gdzie trzymany jest plan tej formy, pozwalający rzutować tę świadomość na materię, dzięki czemu indywidualna świadomość doświadcza trójwymiarowego czasu i przestrzeni. Każdy wszechświat harmoniczny składa się z trzech sferycznych domen energii, które są zagnieżdżone w sobie i otoczone barierą częstotliwości, w środku której znajduje się elektromagnetyczny program matematyczny, rzutujący hologram na trzy wymiary czasu.

W uniwersalnej matrycy czasu jest osadzonych pięć wszechświatów harmonicznych, każdy z trzema tarczami lub trzema sferycznymi domenami energii. Każdy podzbiór trzech składa się z przestrzeni wymiarowych, które istnieją w tym konkretnym trójwymiarowym spektrum częstotliwości lub w domenie elektromagnetycznej w tym wszechświecie harmonicznym. Na przykład: pierwszy wszechświat harmoniczny jest miejscem, w którym inkarnowaliśmy w tym cyklu ewolucji tutaj na Ziemi. Składa się z trzech warstw widm wymiarowych częstotliwości w 1D-2D-3D, które składają się z trzech sferycznych domen energii macierzy osobowości i fizycznej płaszczyzny materii. Podczas cyklu wznoszenia ciało planetarne przechodzi w kolejne trzy warstwy spektrum wymiarowego, istniejące w warstwach 4D-5D-6D, te zaś tworzą kolejne trzy sferyczne domeny energii, które obejmują całą matrycę duszy, i to znajduje się w drugim wszechświecie harmonicznym.

Kiedy inkarnujemy w trójwymiarową domenę elektromagnetyczną, odciskamy holograficzny szablon kompletnego uniwersalnego Drzewa Życia, a wszystkie te pięć harmonicznych warstw wszechświata kieruje instrukcjami naszego strumienia świadomości, który doświadcza czasu i przestrzeni. Pięć poziomów wszechświatów harmonicznych reguluje prędkości wirowania dla wszystkich pól Merkaby, które przenoszą prądy elektromagnetyczne, zgodnie z prawami struktury i częstotliwości istniejących w każdym systemie. Na przykład szybkość wirowania planetarnych pól Merkaby reguluje cykle narodzin, ewolucji i śmierci wszystkich gatunków istniejących na planecie.

Opiekunowie twierdzą, że obca maszyneria została zainstalowana w ciele planetarnym głównie w celu kontrolowania prędkości wirowania Merkaby, a tym samym modyfikowania genetycznego i kontrolowania kierunku strumienia zbiorowej świadomości mieszkańców planety. W ten sposób każda jednostka otrzymuje strumień siły życiowej, poziom świadomości, formę materii i doświadczenie z projekcją holograficzną z szablonu DNA swojego ciała świetlnego oraz połączeń, jakie nawiązała ze spiralami Merkaba, które przenoszą się z tych pięciu wszechświatów harmonicznych. To pozwala dopasować pola Merkaby do właściwych pozycji, które ułatwiały wzniesienie planety, a także do dalszej biologicznej duchowej ekspansji jej mieszkańców. W mrocznym cyklu po Rebelii Lucyferian architektura planetarna w niższym wszechświecie harmonicznym została odcięta od interakcji i odbierania transmisji energii organicznej z wszechświatów wyższych harmonicznych. W rezultacie wzniesienie planety i istot ją zamieszkujących w 12-niciowej matrycy krzemianowej stało się niemożliwe.

Wszystko to zmieniło się na osi czasu wzniesienia w 2012 r., dlatego teraz mamy te energetyczne połączenia między osobistym ciałem świetlnym, które jest mikrokosmicznym polem Merkaba, a makrokosmicznym polem Merkaba, które transmituje szereg energii promieni z poziomów planetarnego, galaktycznego i uniwersalnego. Makrokosmiczne strumienie energii promieni są przekazywane przez domeny elektromagnetyczne, i powinny być odbierane przez ciała promieniowania mikrokosmicznego lub ciała radialne zindywidualizowanych form świadomości, istniejących w niższych wszechświatach harmonicznych. Wielu ludzi na Ziemi ma uszkodzone lub zablokowane ciało świetlne, więc nie mogą przyswajać energii makrokosmicznej tych pięciu warstw, które tworzą ciało radialne, a ciało świetlne nie jest w stanie prawidłowo rozprowadzać siły życiowej po całym ciele.

Aby rozszerzyć strumień siły życiowej poza mechanizm kontroli podstawowych 10 sztucznych pól Merkaby na Ziemi i zacząć naprawiać odwrócone pola metatroniczne oraz miazmaty, każdy będzie musiał rozwinąć się duchowo i usunąć maszyny Obcych, fałszywe tożsamości i zacząć płynąć z prądem trójfalowym tarczy Christosa. Wzorzec Christosa jest holograficznym szablonem dwunastkowym, który nieustannie rozszerza się, aby przepuszczać strumienie siły życiowej, które napływają z pól Boskiego Źródła aż do najniższego wszechświata harmonicznego. Te siły fali trójkowej ponownie przeciągają subharmoniczne przez każdą domenę elektromagnetyczną, która utrzymuje oryginalny boski ludzki szablon całego splecionego DNA 12.

Odcisk Christosa zaczyna krążyć i rozszerzać warstwy ciała radialnego strumieni o wyższej częstotliwości do DNA-RNA z linii aksjomatów, które wysyłają go bezpośrednio do osobistej sferycznej domeny energii, kierując prąd do poziomych ciał triady. Każda sferyczna domena energii jest szablonem dla poziomego ciała triady, który odpowiada trzem zgrupowanym niciom DNA połączonym z domeną elektromagnetyczną tego konkretnego wszechświata harmonicznego. Aktywacja pól Merkaby w każdym z wszechświatów harmonicznych odnosi się do jednego zestawu trzech nici DNA, który odpowiada triadzie ciał duchowych; poziomy duszy, monady, awatara i świadomości rishic.

Poziome ciała triady składają się z pól trionowych, jednostek świadomości antymaterii z najwyższego wszechświata harmonicznego, co pozwala zindywidualizowanej świadomości na tworzenie połączeń energetycznych z pierwotnym źródłem światła, które występuje poza macierzą czasu. Korytarze wiodące do światów Boga są również określane jako Punkt Centralny Wszystkich Związków, są to poziomy transmigracyjne i domena prawdziwych Mistrzów Wniebowstąpionych oraz Kosmicznych Obywateli.

Połączone ze sobą warstwy zbiorcze wszystkich pięciu poziomych ciał triady, które obejmują wszystkie sferyczne domeny energii, nazywane są ciałem radialnym. Są to wielowymiarowe sfery tożsamości, które obejmują i chronią poziome ciała triady. Ciało radialne kontroluje wszystkie wewnętrzne domeny energii sferycznej, które dalej rządzą holograficzną projekcją na osiach czasu, których doświadcza indywidualna świadomość, gdy inkarnuje się we wszechświatach harmonicznych. Obieg pola Merkaby wraz z zestawami instrukcji, które przechodzą do osobistej tarczy chrystusowej, a następnie do szablonu DNA poszczególnych osób informuje ciało radialne o konkretnym modelu rzeczywistej manifestacji holograficznej, która jest doświadczana w czasie.

Ciało radialne

Większość nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozległa tkanka łączna sieci powięzi jest przejawem zestawu instrukcji pramaterii kapsułek tkankowych i złożonych pasm krystalicznych, które tworzą wielowymiarową sferę tożsamości, energetyczną strukturę ciała radialnego.

W obrębie duchowej anatomii ludzkiego ciała świetlnego istnieją niezwykle subtelne warstwy kapsułek tkankowych, które działają jak energetyczna skóra, utrzymująca razem pięć sferycznych warstw poziomych ciał triad, które są wspólnie nazywane ciałem radialnym. Pięć poziomych siatek triad to sferyczne domeny energii, które utrzymują pole morfogenetyczne dla ciał mentalnych i stacji tożsamości w czasie. Każda formacja kuli energii w osłonie ciała triady tworzy warstwę w poziomej strukturze 12-elementowej siatki Drzewa i jest bezpośrednio połączona z ciałem mentalnym oraz zasadą męską, która buduje wewnętrzną konfigurację rdzenia pionowego. Ciało radialne utrzymuje sfery w formach, które tworzą kapsułki tkanek lub błony wokół wszystkich warstw naszych poziomych ciał triady, które są tarczami strukturalnymi, działającymi jako dźwigary nośne i podłoga do naszego wewnętrznego mieszkania duchowego.

Wszystkie żywe formy mają ciało radialne, które otacza każdą sferyczną domenę na każdym poziomie gęstości, przez które dzięki instrukcjom w planie ciała świetlnego przepływają prądy siły życiowej. Każda żywa istota posiada taką kapsułkę przypominającą skórę, która otacza całe ciało fizyczne. Ciało radialne składa się ze wszystkich pięciu poziomych ciał triady, które tworzą trzy sferyczne warstwy lub tarcze strukturalne. Tarcze poziome są szablonami organizacyjnymi, które instruują świadomość przebywającą w ciele i jego wielowymiarowe prądy siły życiowej, zarządzając konfiguracją zaginania fal świetlnych i dźwiękowych, aby stworzyć całość wymiarowego hologramu warstwowego. Każda tarcza pozioma rządzi funkcjami tej konkretnej warstwy wymiarowej w czasie i przestrzeni i łączy się bezpośrednio z procesem duchowego wcielenia, dodatkowo kontrolując mechanizm spirali Merkaby w każdej sferze. Kiedy ciała poziome zjednoczą się w polu trójcy, wówczas dwie warstwy tarcz w każdej kulistej domenie aktywują się, wyrównując kapsułki tkanek, przy czym ciała te łączą się, co jest nieodłącznym elementem procesu integracji ciała duchowego, dostrajającego do wzniesienia, aby ułatwić ucieleśnienie wyższej świadomości.

Ciało radialne otrzymuje główny zestaw instrukcji dotyczących swojej formy materii fizycznej i hologramu manifestacji z sieci tarcz awatara Christosa oraz szablonu DNA, a także z osobistej 12-elementowej siatki Drzewa Życia. Gdy wielowymiarowe prądy siły życiowej przemieszczają się przez linie meridianów i docierają do każdej z pięciu sferycznych poziomych warstw tworzących ciało radialne, świadomość rzutuje plan, który uzewnętrznia projekcję holograficzną. W kapsułkach tkankowych poziomych ciał triady, które formują się w zbiorcze ciało radialne, podobnie jak w strukturze nadialnej, istnieją niezwykle subtelne strumienie energii zwane Radis. Te strumienie energii działają jak modulator prądów siły życiowej poruszających się między sferami nieobjawowymi i przejawionymi, które płyną do systemów obiegu energii pól Merkaby, rozmieszczając zestawy instrukcji w całym ciele. Radis są odpowiedzialne za przekształcanie pierwotnych prądów świetlnych i dźwiękowych siły życiowej w jednostki elektromagnetyczne, które są jonowe w celu generowania szerokiej gamy interakcji chemicznych i jonizacji biologicznej. Jon to atom lub cząsteczka, która ma ładunek elektryczny netto z dodatkowymi lub brakującymi elektronami. Zatem pierwotne prądy siły życiowej wytwarzają pola jonowe, generując widmo fal częstotliwości i plazmy, które są podstawą elektromagnetyzmu we wszechświatach niższych harmonicznych.

Ciało radialne działa podobnie do ekranu projekcyjnego, który tworzy nasz ruchomy hologram i określa jakość życia, którego doświadczamy w chwili obecnej. W ten sposób możemy uznać to ciało za filtr świadomości lub soczewkę, przez które świadomość może postrzegać wielowymiarową rzeczywistość lub wieczny czas. Struktury ciała radialnego ułatwiają wielowymiarowej sekwencji transdukcję narodzin, aby wielowymiarowa świadomość doświadczyła materii fizycznej w holograficznym szablonie ciała świetlistego. To w punkcie zerowym, przecięciu pulsów przeszłości do przyszłości, które istnieje w czasie wiecznym i chwili obecnej, przecina się i komunikuje bezpośrednio z całym ciałem radialnym. Kiedy żyjesz w chwili obecnej i obserwujesz otoczenie jako współczujacy obserwator, ciało radialne rzutuje twoją świadomość poza czas, trzymając punkt zero.

Ciało radialne otrzymuje informacje dzięki obiegowi energii spiralnej Merkaby w ramach instrukcji zawartych w osobistym planie i DNA 12-elementowej siatki Drzewa, aby uformować ciało dla świadomości. Podczas procesu wznoszenia, gdy dwa lub więcej ciał poziomych łączą się w ciele radialnym, aktywacja ta tworzy zwymiarowany poziom pojazdu Merkaba. Kiedy generowany jest pojazd Merkaba, struktury niższego wymiaru szablonu ciała poziomego w ciele tym rozpuszczają się, rozszerzając się na poziom kolejnego wszechświata harmonicznego, a następnie wewnątrz pojazdu Merkaba formuje się nowy szablon transharmonicznej ascendencji. Transharmoniczny pojazd Merkaba jest polem trionowym przed światłem i dźwiękiem, w którym świadomość, ciało duchowe, może przenosić się poprzez projekcję myśli do wybranego określonego miejsca w czasie lub poza czasem. Ta zaawansowana zdolność świadomości pojazdu z diamentową matrycą słoneczną Merkaba była replikowana za pomocą maszyn Obcych z częściowym sukcesem, co spowodowało ogromne zniszczenia w organicznej macierzy czasu i jest znane jako technologia Looking Glass opracowana głównie przez grupę Zeta z Oriona.

Meridiany akupunkturowe i powięzi

Linie meridianów łączą się z każdą z pięciu warstw ciała radialnego, są też połączone ze sobą nawzajem, można do nich uzyskać dostęp poprzez punkty akupunkturowe, które rezonują bezpośrednio z ciekłokrystaliczną matrycą sieci tkanek powięzi. W starożytnych tekstach dotyczących akupunktury, sprzed czasów Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy ustalono zasady obecnej tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM), sieć powięzi była w praktyce akupunktury traktowana jako system pośredniczący.

Kanały akupunktury są skorelowane z płaszczyznami powięzi, a punkty akupunktury pobudzają krążenie sygnałów energetycznych przez ścieżki energetyczne stymulując siatkę powięzi. Punkty akupunktury i linie meridianów w ciele fizycznym przebiegają w miejscach, w których w sieci powięzi występuje większa ilość wiązek tkanki łącznej. Wszystkie metody akupunktury bezpośrednio współdziałają z siecią krystaliczną powięzi i korygują nierównowagę energetyczną. Dlatego jednak podczas interakcji z wielowymiarową siecią komunikacyjną w ludzkim ciele nie można stosować ujednoliconych standardów akupunktury.

Sieć powięzi ludzkiego ciała jest fizycznym substratem reprezentowanym przez meridiany energii, które zostały zmapowane w starożytnych czasach, poprzedzając obecny rozwój nauki i są reprezentowane przez tradycyjną medycynę chińską z pewnymi ograniczeniami. Aby głęboko zrozumieć praktykę akupunktury w celu leczenia różnorodnych dolegliwości fizycznych i problemów duchowych, specjalista musi mieć świadomość wielowymiarowych funkcji energetycznych sieci krystalicznej powięzi łączącej komunikację komórkową z komórką, a także podstawowe zrozumienie anatomii ludzkiego ciała świetlistego. Powięź nie jest statycznym składnikiem tkanek miękkich, ale jest kompletnym narządem czuciowym, który chroni ciało przed szeregiem czynników chorobotwórczych.

Meridiany to ciągi punktów akupunkturowych, które są kanałami przepływów energii przez matryce ludzkiego ciała, przecinające się w warstwach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych. Każdy meridian odpowiada określonemu układowi narządów, ale obejmuje także większe funkcje współdziałające z innymi narządami i pokrewnymi energiami. Istnieją bezpośrednie powiązania anatomiczne z punktami akupunktury i liniami meridianów, łączących się z siecią tkanki łącznej powięzi, która kieruje świadomość i informacje sensoryczne do warstw ciała radialnego. Tych 12 głównych meridianów w ciele można badać i lepiej rozumieć za pomocą metod tradycyjnej medycyny chińskiej, które mają na celu zapewnienie dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez trwałą równowagę energetyczną.

Powięź jest matrycą strukturalnego wsparcia dla fizycznego naczynia 3D, gdyż owija się wokół całej macierzy ciała, aby utrzymać funkcje w środowisku wewnętrznym, co umożliwia przepływy energii w postaci punktów akupunktury i meridianów w każdej części ciała. W potrójnych helisach istnieją struny powięziowe, tworzące sieć linii, które są zrównane z meridianami znajdowanymi w danym miejscu. Wszystkie ludzkie narządy i tkanki są pokryte ciekłokrystaliczną matrycą tych tkanek łącznych, tworzących złożoną sieć delikatnych błon, które łączą się i przenikają we wszystkich warstwach macierzy ciała. Dla optymalnego zdrowia i funkcji ludzkie ciało potrzebuje swobodnego, zrównoważonego przepływu energii siły życiowej przez meridiany, linie aksjonalne i ciało świadomości. Akupunktura jest środkiem pomagającym przywrócić równowagę energetyczną w tych systemach poprzez otwarcie połączeń komunikacyjnych między komórkami a warstwami duchowo-energetycznymi.

Istnieje 12 głównych meridianów, które działają w macierzy tkanki łącznej powięzi, które dalej przecinają się w 12 pionowych liniach aksjonalnych, te po połączeniu biegunowości wystrzeliwują diagonalną siatkę diamentową, która wzmacnia większą krystaliczną matrycę ludzkiego pola energetycznego lub ciała świetlnego. Te meridiany i linie aksjonalne działają razem jako holistyczny system, który wprowadza równowagę energetyczną i integralność do struktury oraz funkcji ludzkiego ciała. Kiedy powięź jest zablokowana lub ograniczona, informuje nas, że w naszym układzie meridianów mamy blokadę energetyczną, a ta blokada dodatkowo zatrzymuje dopływ składników odżywczych do tkanek komórkowych.

Akupunktura regulująca obieg chi za pomocą igieł została przedstawiona ponad 2000 lat temu w podręcznikach akupunktury i udowodniono, że zaangażowanie sieci tkanki łącznej w działanie akupunktury w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego jest odpowiedzialne za dostarczenie sygnału energetycznego do niektórych miejsc w matrycy. Istnieją studia przypadków pokazujące odpowiedź tkanki łącznej i wzrost mechanizmu działania otaczających tkanek po wprowadzeniu igły. Wskazuje to, że skuteczność akupunktury zależy bezpośrednio od interakcji z żywą inteligentną świadomością w krystalicznej matrycy powięzi. Ważnym następstwem zrozumienia sieci powięziowej i jej złożonego systemu meridianów jest to, że wzajemne połączenia i interakcje ludzkiego ciała są uważane za całkowicie interaktywne i adaptacyjne, co sugeruje przekonanie, że zrównoważone zdrowie można najlepiej osiągnąć poprzez całościowe i zintegrowane podejście.

Nakładka epigenetyczna

Wraz z aktywacjami ciała radialnego zmienia się pozycja stacji tożsamości, które istniały w punkcie centralnym jednej trójwymiarowej sferycznej domeny w matrycy osobowości, na inną trójwymiarową sferyczną domenę w matrycy duszy. Aktywacje te powodują zmiany w markerach epigenetycznych, połączonych z matrycą kości, mięśni i powięzi, które aktywują nowe poziomy energetycznych ścieżek sygnalizacyjnych.

Epigenetyka odegrała kluczową rolę w kształtowaniu naszej osobowości i poczucia siebie, a także warunkuje nasze systemy przekonań 3D o naturze rzeczywistości. Jest to podstawa wszystkiego, czym myślimy, że jesteśmy, co zostało ukształtowane ze środowiska zewnętrznego, a następnie wchodzi w interakcje z naszą unikalną sygnaturą genetyczną, aby wygenerować szereg reakcji przyczynowo-skutkowych. Programowanie kontroli umysłu, które uruchamia programy negatywnego ego, jest szczególnie ukierunkowane na częstotliwość warstw splotu słonecznego 3D, i jest to główna stacja tożsamości, która formuje się w naszych świadomych funkcjach umysłu oraz matrycy osobowości. Wszystkie zewnętrzne bodźce energetyczne, na które jesteśmy narażeni w świecie materialnym 3D, widzialne i niewidoczne, a także czynniki dziedziczone od przodków i społeczności, są niektórymi kluczowymi składnikami tego, jak nasze geny wyrażają określone cechy, które tworzą sposób świadomego programowania ego. Kiedy rozpoczynamy proces duchowego wniebowstąpienia, otwiera się nasze centrum serca i podczas tych pierwszych etapów przechodzimy przez ciemną noc duszy, wtedy ego się rozpuszcza i niszczy systemy wierzeń utrzymywane wcześniej przez niższe stanowiska tożsamości. Z biegiem czasu i doświadczeniem te epigenetyczne czynniki zewnętrzne wywierają na nas coraz mniejszy wpływ, wzmacnia się prawdziwa, wewnętrzna Jaźń, wewnętrzne duchowe Ja.

Zasadniczo epigenetyka to wpływy biologiczne, które tworzą nakładki na genomy i mogą zmieniać ekspresję genów bez trwałej zmiany struktury DNA. Kiedy rodzimy się w tym świecie, jesteśmy wstępnie zaprogramowani nakładkami epigenetycznymi i zaczynamy nosić te nakładki społecznych myśli i przekonań, z których wiele jest bardzo szkodliwych oraz niszczących dla naszego ciała i świadomości. Jednak gdy rasa ludzka budzi się i zaczyna rozszerzać świadomość, możemy zdecydować o skierowaniu umysłu na pozytywne i wzmacniające myśli oraz obrazy, które przekształcają epigenetyczne nakładki, zmieniając linię czasu i kierunek przeznaczenia, który ma być zgodny z naszym najwyższym wyrazem.

Tak więc, osoby przebudzające się duchowo w nadchodzącym cyklu na 2020 r. i później, będą świadkami poważnych przemian w myślach, przekonaniach i postrzeganiu świadomości zbiorowej, które zostały wcześniej utworzone przez epigenetyczne nakładki 3D i zamknęły zbiorową świadomość w programach negatywnego ego. Daje to możliwość odblokowania tych aspektów świadomości zbiorowej, które są utrzymywane w czasie, jest to odblokowanie umysłu lub zwolnienie blokady czasowej, co pozwoli ciału duchowemu ponownie połączyć się z ciałem fizycznym.

Jak wspomóc powięzi

Wielu z nas ten nowy cykl aktywacji wpływający na sieć powięzi może skłonić do przeanalizowania praktyk opieki zdrowotnej w celu poprawy przewodnictwa matrycy bioelektrycznej, jednocześnie doświadczając fizycznego uwalniania i łagodzenia bólu. Aby przełamać zastałe wzorce lub traumy zarejestrowane w powięzi i ciele energetycznym, można zastosować różne formy masaży, pracy z ciałem oraz powięzią. Akupunktura, metody uwalniania mięśniowo-powięziowe, Somatic Experiencing (SE), ćwiczenia napięcia i uwalniania z traumy (Tension & Trauma Release Exercises lub TRE), terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia strukturalna Sterlinga, a nawet taniec, rozciąganie, medytacja, używanie blastera powięzi lub wałka terapeutycznego (w domu). Niezależnie od tego, w jaki sposób zamierzamy połączyć się z naszą powięzią i otworzyć kanały komunikacji w matrycy ciekłokrystalicznej, starajmy się zwiększyć spójność i zdolność przystosowywania się ciała, gdyż podlega ono ogromnej presji na transformację i ewolucję.

Kiedy patrzymy na fizyczną strukturę powięzi, niezwykle ważne dla utrzymania elastyczności i nawilżenia tkanek są: kolagen, siarka, sole komórkowe, krzemionka, biotyna i nawodnienie. Ponieważ cały system powięzi zmienia się, korzystne może być wsparcie ciała dodatkową suplementacją. Najważniejsze są proszki i płyny kolagenowe wraz z odpowiednim nawodnieniem. Zwłaszcza jeśli masz więcej niż 40 lat i czujesz fizyczne objawy utraty mięśni, sztywności tkanki łącznej, trzeszczenia i sztywności stawów, elastyczności czy ruchomości lub bólu przy jakimkolwiek ruchu fizycznym.

Jak wiemy, są to czasy wielkich zmian, w których elastyczność i zdolność adaptacji mentalnej, emocjonalnej oraz fizycznej zapewniają dodatkowe wsparcie. Obecny proces polega na ciągłym nasłuchiwaniu i odkrywaniu sygnałów, które wysyłają do nas nasze ciała, pozostając jednocześnie tak obecnym i reagującym, jak to tylko możliwe.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Życzymy szczęśliwego okresu świątecznego, ferii zimowych i szczęśliwego nowego roku!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa