strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

poniedziałek, 5 października 2020

AMETYSTOWY ZAKON I NOSICIELE FIOLETOWEGO PŁOMIENIA, Lisa Renee wrzesień 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, od początku cyklu paliadoriańskich aktywacji w tym uniwersalnym systemie zaszły znaczące zmiany w podstawowym szablonie manifestacji i podstawowej architekturze 12. Można to najlepiej opisać jako ekspansję, ponieważ Stwórca, Boskie Źródło udostępnia kilka ścieżek wznoszących z naszej matrycy czasu, które prowadzą bezpośrednio do najwyższych niezależnych rzeczywistości istniejących w boskich światach. Poprzez dodanie trójwymiarowych warstw wbudowanych w naszą uniwersalną matrycę czasu, nasz system zintegrował trzy odblokowane korytarze, które zawierają kolejną harmoniczną warstwę wszechświata, rozszerzającą się do 16D, 17D i 18D - bezwymiarowych pól świadomości kosmicznego Założyciela, Boga, Źródła.

Zasadniczo oznacza to, że cała uniwersalna matryca czasu, nasz system Drogi Mlecznej, przeniósł się do domeny wyższych częstotliwości bezwymiarowych warstw kosmicznych pola boskiego Źródła – na bezpieczny plan wzniesienia. Cała uniwersalna matryca czasu znajduje się w zagnieżdżonej matrycy holograficznej następnych warstw harmonicznych Wszechświata, które zawierają boski plan kosmicznego Krysta-Krystallaha pochodzący ze światów Boga. Tożsamość osobistego Christosa zrekonfiguruje sferyczne ciało plazmowe w celu dostrojenia Merkaby do portalu do następnego etapu wzrastania świadomości lub doświadczania kreacyjnego podczas cyklu wznoszenia. Większość grup Dusz na Ziemi, które kontynuują podróż związaną z rozwojem świadomości poza obecnym życiem na poziomie 5D i wymagają bezpośredniej reedukacji w kierunku mechaniki wniebowstąpienia oraz służby innym w celu odprogramowania z AI, będzie prowadzona poprzez korytarze świadomości przez własną duchową rodzinę.

Konfiguracja osobistego ciała świetlistego i pojazdu wznoszącego podczas nawigacji po matrycy holograficznej przez rdzeń Stworzenia oparta na genetycznej, duchowej linii i wyborze dokonanym przez jaźń Awatara, prowadzi z powrotem do korytarzy światów Boga. Niektóre gwiezdne nasiona powrócą do domu, do pierwotnej, matrycy starożytnych chrystusowych budowniczych Szmaragdowego Przymierza, podczas gdy inni mogą zdecydować się na eksplorację innych matryc tworzenia rodziny kosmicznego Christosa - możliwości są rzeczywiście nieograniczone.

Rozszerzenie na te trzy nowe pasma tworzenia pola kosmicznego boskiego Źródła zostało teraz zintegrowane z matrycą czasu naszego Wszechświata, co umożliwia bezpośredni kontakt i komunikację z wieloma duchowymi rodzinami chrystusowymi, które rezydują w kilku różnych matrycach kreacji znajdujących się w światach Boga. Triada pól źródłowych 16D, 17D i 18D została zakotwiczona na planecie poprzez gwiezdne wrota i organiczne systemy kwitnienia czakr, które są przejściami portalowymi ze światów Boga i są środkami, przez które siły Boga manifestują Trójcę boskiego świata w tej gęstości.

To dało wspaniałą okazję do ponownego połączenia z kreacjami światów boga Rha z Ametysowego Zakonu oraz istotami Yanas i Ramyanas Fioletowego Płomienia. Kolektywy chrystusowego Ametystowego Zakonu Rha są również nazywane Ametystowymi Smoczymi Królami, którzy kontaktują się z liniami Ametystowego Zakonu poprzez naszą uniwersalną matrycę czasu, aby rozpocząć przesyłanie kryształów boskich nasion Fioletowego Płomienia i wspierać leczenie zasady świętego Ojca w matrycy kryształowego serca systemu planetarnego. Ta dyspensacja kodów Fioletowego Słońca pochodzi od zjednoczonych kreacji kosmicznego świętego Ojca i kosmicznej świętej Matki ze światów Boga, co da wszystkim liniom genetycznym naszej matrycy czasu możliwość rehabilitacji przez wiele ścieżek wzniesienia. Kolejny poziom wsparcia dla przejść portalu hostującego w kontinuum czasu trans - korytarzy, przez które możemy nawigować z powrotem do naszej prawdziwej rodziny, duchowego źródła i domu generuje kodowanie światła słonecznego.

Wraz z ponownym zjednoczeniem dokonanym za pomocą owych istot z Ametystowego Zakonu, ostatnio został zrehabilitowany szablon tego zakonu 15D dla nosicieli Fioletowego Płomienia dzięki przekazom kodu Fioletowego Słońca lub Ametystowego Słońca, przez co posiadacze Fioletowego Płomienia ucieleśniają poprawioną męską zasadę rdzenia poziomego. Miało to znaczący wpływ na cały system przepływu Fioletowego Promienia i wprowadziło poprawki architektoniczne do niektórych upadłych linii czasu, dzięki czemu stało się wreszcie możliwe odzyskanie tożsamości króla Maji Graala, która zaginęła podczas kataklizmu. To wydarzenie ukazuje wagę skupienia się na zrównaniu wyższego centrum serca zasady męskiej i połączenie z ciałem świetlistym Korony Fioletowego Płomienia Maji bezpośrednio ze świętym Ojcem. Pozwala to warstwom serca-mózgu i ciała emocjonalnego łączyć się bezpośrednio z matrycą monadyczną duszy, a następnie aktywować stały atom nasienny, aby urzeczywistnić nową pętlę sprzężenia zwrotnego oraz połączenie z polem Źródła. Ma to na celu przywrócenie wyższej świadomości opartej na sercu dobroczynnych królów Maji Graala, aby obudzili się do chrystusowej misji i pomogli w syntezie oryginalnej genetyki 12 plemion w święte małżeństwo z Bogiem, jednocząc uniwersalną tarczę plemienną pod ich kierownictwem. Dyspensacja łaski świętego Ojca dla tych, których błogosławi, aby bronili wszelkiego życia na Ziemi w jego imieniu, obejmuje emanację Berła Bożej Mocy Christos-Sophia i Kosmicznej Ametystowej Korony Maji, która nosi duchowy podpis tego Ametystowego Zakonu.

W warstwach piątego wymiaru pojawia się wiele innych zmian, przy czym wydaje się, że kontrolę nad radami 5D przejęły istoty Yanas Fioletowego Płomienia z Ametystowego Zakonu w celu wyegzekwowania boskiego planu świętego Ojca, biorąc pod uwagę szkodliwe działania frakcji nieuczciwych jednostek NAA. Dla wielu oznacza to podniesienie zasłony ciemnej ignorancji i dokładny przegląd życia, zdolność do ujawnienia prawdy, świadomej percepcji i doświadczenia treści tego, co zostało współtsworzone w unikalnej sygnaturze energetycznej każdej istoty. Wszystkie upadłe istoty, które zdecydują się na rehabilitację, staną twarzą w twarz ze swoim prawdziwym boskim Stwórcą, doświadczą skutków i konsekwencji, jakie te decyzje i kreacje wywarły na innych, postrzegając je jako prawdziwe relacje zapisane w przechowywanych wspomnieniach w ich własnej świadomości. Kiedy jesteśmy w obecności naszego prawdziwego kosmicznego boskiego Rodzica, nie mogą współistnieć oszustwa, kłamstwa i manipulacje – przejawia się doskonała miłość, pokój i prawda. Jedyne, co pozostaje, to absolutna prawda o prawdziwej tożsamości, a także intencje, przekonania, motywacje i boski cel. Czego nauczyliśmy się podróżując po upadłej matrycy systemu Drogi Mlecznej?

Ametystowy Zakon

Podążając za genetyczną dominacją linii anielsko-ludzkiej, przywracamy nas do Troistego Płomienia Założyciela ras Słonecznych Rishi Breneau, do których należy Zakon Ametystowy. Zakon ten po raz pierwszy zamanifestował swoją zbiorową świadomość w naszym holograficznym Wszechświecie poprzez formy wodne – jako walenie, wieloryby i morświny, które następnie wcieliły się w oryginalne formy hominidów z azurytowym 48-pasmowym DNA. Te pierwsze azurytowe formy Zakonu Ametystowego są znane jako Braharama i zostały stworzone, aby naprawić uszkodzoną matrycę czasu za pomocą kodów dźwiękowych oraz działać pośród międzywymiarowych Rad Wolnego Świata. Orafimowie Braharama zostali stworzeni na planetach, tam gdzie zasiano wodne formy życia, i gdzie walenie Orafim mogły służyć jako strażnicy oceanów, otrzymywać transmisje prądów tęczowych promieni Ametystowego Zakonu. Wiele waleni Oraphim, które zostały wysiane w Syriuszu B, wcieliło się w oceanach Ziemi, aby pomóc w naprawie struktury ciała dźwiękowego ponieważ mogli utrzymywać odpowiednie energie podczas cyklu wzniesienia. Istnieje wiele linii czasu kreacji, w których w celu współpracy połączyły się: Szmaragdowy Zakon, niebieskie istoty z Syriusza, ludzie Maharaji i Ametystowy Zakon Braharama, aby przywrócić hierogamiczny szablon jedności wymagany do uzdrowienia ściany w czasie, poprzez duchowe uzdrowienie zasad męskich i żeńskich, wcielonych w androgynicznej formie azurytowo-orafimskiej.

Oraphim Braharama stworzyli wiele odmian wielorybów i delfinów, których zadaniem jest przekazywanie kodów dźwiękowych, mogących przywracać naturalny wzorzec w rdzennym szablonie manifestacji stworzenia. Zakon Ametystowy przesyła wzorce częstotliwości i kody dźwiękowe do przedstawicieli rodziny waleni pływających w oceanach, aby pomóc w utrzymaniu równowagi elektromagnetycznej oraz równowagi płci w całej biosferze planetarnej. Polowania na te walenie są często inicjowane przez przedstawicieli mrocznej agendy upadłych istot próbujących manipulować ludźmi, powstrzymać bezpośrednie transmisje pochodzące od Założycieli, aby odzyskać kontrolę nad kodami dźwiękowymi lub wzorcami impulsów dźwiękowych przesyłanych przez walenie do kryształowego jądra Ziemi.

Słoneczne istoty Rishi to pierwsza triada manifestacji światła, składają się na kosmiczną Trójcę, której trzecia manifestacja świetlna widma magenta-fioletu jest zbiorczo określana jako Ametystowy Zakon, noszący triadyczny kod i kosmiczną zasadę świętego Ojca dla systemu naszego Wszechświata. Linie rodów kosmicznego ojca Ametystowego Zakonu zsyłający swoją świadomość w dół przez strumień Fioletowego Płomienia, składają się z istot waleniowatych (cetaceanie), ptasich ludzi pegazów, a także wodnych linii Braharama, które po raz pierwszy zostały zasiane w czwartym harmonicznym wszechświecie na Lutni-Aveyon poprzez uniwersalne gwiezdne wrota 11. Te pradawne linie rodowe zostały po raz pierwszy wcielone w matrycy Lutni i należały do jednego z trzech rodów królewskich, będących genetycznymi strażnikami czasu tęczowego promienia dla całej matrycy czasu uniwersalnego. Ametystowy Zakon Breneau pochodzi z 15-wymiarowego poziomu zasady świętego Ojca od świętej kosmicznej Trójcy i posiada ogniste litery odpowiadające trzeciemu poziomowi indywidualizacji boskiego Źródła. Obecnie Ojciec Uniwersalny wplata się w pole Kosmicznego Ojca Boskiego Źródła, które jest pierwszym aspektem indywidualizacji w boskich światach. Ametystowy Zakon zasiał triadyczne rody Maji Graala Rama i Ur na Ziemi 3D oraz na Tarze 5D podczas trzeciego wysiewu, wiele z nich jest powiązanych z obecnie żyjącymi na Ziemi liniami dzieci indygo, które noszą kod Fioletowego Słońca. Linie rodów Ametystowego Zakonu posiadają w swoim szablonie genetycznym klucze główne, które po otrzymaniu połączenia z kodowaniem 15-wymiarowym pozwalają im otwierać i prawidłowo wyrównywać poziomy wymiarowe z punktu Grual 5 do punktu Grual 8. Ta aktywacja ma znaczący wpływ na osie czasu 5D, kiedy zamki gęstości zostały otwarte poprzez transmisje kodu Yana-Immanuel jednocześnie we wszystkich czterech warstwach wszechświata harmonicznego, w których Ametystowy Zakon Yanas był w stanie bezpośrednio wejść do naszej fizycznej rzeczywistości.

Z powodu przeniknięcia hybryd Annunaki i upadłych istot anielskich do 11-wymiarowych gwiezdnych wrót, to dawne wydarzenie zaowocowało mutacją szachownicy i wielowymiarowymi eksperymentami mieszania z maszynerią sztucznej inteligencji. W rezultacie zasada świętego Ojca została przejęta przez zstępujące odwrócenia na liniach czasu, co przejawiało się w wielu oszukańczych wersjach upadłych bytów dokonujących nadużyć władzy poprzez archetypy fałszywego króla tyranii. Istoty NAA wykorzystały te zniszczenia w matrycy czasu i przedstawiły siebie jako fałszywy bóg ojciec Obcych, stworzyli zorganizowaną religię, która wymuszała oddawanie czci, składania krwawych ofiar i zbawienia od grzechu pierworodnego. Ponieważ w naszych liniach czasu pojawiają się już gwiezdne nasiona reprezentujące linie rodów Ametystowego Zakonu świętego Ojca pracujące w sieciach planetarnych, jest tylko kwestią czasu, aż upadłe istoty stracą moc kontrolowania manifestacji na planetarnych liniach czasu.

Nosiciele fioletowego płomienia

Podczas cyklu wznoszenia, na Ziemię przybyły istoty z linii Ametystowego Zakonu świętego Ojca wcielając się jako nosiciele Fioletowego Płomienia, wraz z ognistymi literami i wyższymi pieczęciami DNA potrzebnymi do przywrócenia prawdziwych życzliwych królów Maji Graala na Ziemi. Posiadacze Fioletowego Płomienia ucieleśniają potencjał wypełniania Księgi Praw świętego Ojca i służą w portalach jako zespoły pomagające grupom Dusz bytujacych w niższych gęstościach skorygować ich aspekty Fioletowego Promienia, odzyskać pierwotną tożsamość eteryczną z linii czasu Gai. Strażnicy Fioletowego Płomienia stopniowo ucieleśniają kompletne planetarne banki pamięci komórkowej, które są przechowywane w polu krystalicznej matrycy ziemskich paraleli i przyszłej Ziemi - Gai, a kiedy są duchowo aktywowani, uzyskują dostęp do linii czasu 15D, które łączą się ze wszystkimi portalami uniwersalnej macierzy czasu. Kiedy wystarczająca liczba nosicieli Fioletowego Płomienia ucieleśni skorygowane sekwencje ognistych liter w wyniku korekt i aktywacji plazmy fioletowej fali, spowodują zrównanie z rdzeniem metagalaktycznym oraz duże zmiany w architekturze planetarnej, naprawę odwróceń spowodowanych przez maszyny Obcych, które wcześniej zniekształcały planetarny prąd fioletowego promienia 7D.

Posiadacze Fioletowego Płomienia wcielili się, aby wywołać aktywację plazmowych transfuzji fioletowych fal w całej sieci planetarnej i wśród populacji świata. Podczas tej fazy przebudzenia wiele osób zacznie zauważać w obszarach wznoszących naszej rzeczywistości gwałtowne narastanie barw fioletowego promienia i widma magenta-fioletowego prądu częstotliwości, jak również formy Yanas Fioletowego Płomienia, któe komunikują się i pracują z nowymi żywiołakami Ziemi. To nowe dewy żywiołów narodzone na polach źródłowych boskich światów i sofianicznych tarczach plazmowych strumienia Matki, który przenika przez dwanaście filarów Reuche.

Ta istniejąca od niedawna sytuacja spowodowała aktywowanie uśpionych szósto-wymiarowych nici DNA w populacji dzieci indygo w każdym wieku biologicznym. Ostatnio na polu planetarnym doszło do odwetu i kontrataku mającego na celu stłumienie aktywacji indygo, specjalnie zaprojektowanego do namierzania i wykolejenia budzących się grup indygo za pomocą zniekształceń Niebieskiego Miecza i technologii odwrócenia Michaela-Mary. Wiele osób z grupy na tym szczególnym etapie - dzieci w wieku szkolnym lub studenckim - nadal jest celem. Te grupy Dusz, które inkarnowały po 2005 roku jako posiadacze energii do uruchamiania poprawionych szósto-wymiarowych widm częstotliwości indygo, były i są celem technologii splitterów zaprojektowanej w celu uszkodzenia ich sygnału DNA i rozwoju trzeciego oka. Sugeruje się, aby rodzice stosowali rano i wieczorem tarcze 12D i kalibrację rodzic-dziecko, w celu wzmocnienia ciała świetlistego dzieci, jeśli niedawne poruszenie siatką wyraźnie zwiększyło niepokój.

Strażnicy Niebieskiego Płomienia i Fioletowego Płomienia posiadają w mitochondriach genetyczną konfigurację krystalicznego genu, zawierającą cały odcisk 12 nici DNA. Ma to na celu pomóc Paliadorianom w naprawach siatki planetarnej, niezbędnej do korygowania upadłych i sztucznych osi czasu oraz pozostania na boskim planie Ojca Kosmicznego dla umożliwienia planetarnego wznoszenia. Strażnicy Płomieni działają jako genetyczni strażnicy czasu, planetarne banki pamięci, takie jak hale zapisów, i mogą przekazywać informacje, które mają zostać zakodowane w sieci planetarnej, a następnie te dane stają się dostępne dla każdego na Ziemi, kto może przetłumaczyć owe informacje. Strażnicy Niebieskiego Płomienia pozyskują z oryginalnych linii duchowych Matki Kosmicznej, podczas gdy Strażnicy Fioletowego Płomienia pochodzą z oryginalnych linii Ojca Kosmicznego. Rody Matki i Ojca ostatecznie łączą się, by zjednoczyć się tworząc Jednię, a dzięki wcielonej zasadzie świętej sofianicznej Matki wyłania się prawdziwa zasada świętego Ojca, gdyż zjednoczeni razem dają początek nowym polom Kosmicznej Świadomości Chrystusa-Sofii w Jednym Boskim Ciele.

Sieć świętej Niebieskiej Krowy

Sieć planetarna świętej Niebieskiej Krowy pojawiła się w świadomości dzięki niedawnej działalności Ametystowego Zakonu podczas napraw realizowanych w sieciach planetarnych, i ma związek z działaniem 12 podstawowych oraz nowych żywiołaków ze światów Boga. Mają pokonać bieżące problemy, które generują uszkodzenia związane z odwróceniem sieci, z siecią Smoczej Ćmy. Po naprawie dwóch atlantydzkich tuneli czasoprzestrzennych, które były wykorzystywane do infiltracji i kontroli nad siecią świętej Niebieskiej Krowy, te upadłe istoty zostały eksmitowane, a Ametystowy Zakon przywrócił im cel służenia rodzinie Christosa. Zarejestrowano, że uszkodzenia świętej Niebieskiej Krowy z atlantydzkiej linii czasu było związane z wytwarzaniem różnych upadłych bytów RA, wiele z 6D. Niektóre z upadłych świadomości RA są kierowane do antychrystusowej matrycy kreacji, co nie jest karą, ale formą reedukacji i samodoskonalenia. Wydaje się, że ma to na celu utworzenie pośrednich stacji tranzytowych, na których aspekty upadłej świadomości nie sklasyfikowane jako wandale, mogą nauczyć się, jak się regenerować i rozwijać, poprzez wyciąganie wniosków i ponoszenie konsekwencji własnych wyborów. Będą odpowiedzialni za znalezienie fragmentów swojej rodziny dusz RA i pracę nad uzdrowieniem utraconych części ciała duchowego. Na obecnym etapie rozwoju wysłanie ich na trójfalowe chrystusowe pole kreacji byłoby bolesne i traumatyczne.

W ostatnich miesiącach wojna duchowa na Ziemi była zaciekła, toczyła się o siatkę Smoczej Ćmy kierującą odwrócony prąd dziesiątego wymiaru i dostarczającą lusz i inne zasoby zasilające agendy Czarnego Słońca, grupy Drakonian i despotyczne narody, wykorzystywane do walki. Program Smoczej Ćmy wspiera scenariusz Armageddonu w globalnym wymuszonym techno-totalitaryzmie i nakazuje szczepienia niszczące anielskie ludzkie DNA. Wierzą, że ich Smocza Sieć zostanie całkowicie aktywowana dzięki spustoszeniom, przemocy i zniszczeniu powierzchni Ziemi. Naciskają, aby działo się to przez ciemną ignorancję tych, którzy dopuszczają się aktów terroryzmu i podżegają do bezładnego niszczenia na zewnętrznych polach. Inicjują celowe zaburzanie równowagi w ekosystemach poprzez spalanie chronionych rezerwatów przyrody i lasów oraz celowe niszczenie zasobów i naturalnego piękna planety. Wiele gatunków w królestwach naturalnych jest zdolnych do zakotwiczenia się w kodach wyższej częstotliwości, co podnosi siatkę do węzłów wznoszących, dlatego dziesiątkując naturalne królestwo na niektórych obszarach, starają się uczynić ziemię jałową i niezdolną do tego.

Święta Niebieska Krowa została odzyskana, a następnie aktywowana dzięki temu, że powrócił Ametystowy Zakon i poprawiono sekwencje ognistych liter 5D-6D-7D, które przynieśli ze sobą. Zostało ujawnione, że ludzie z Niebieskiego Syriusza i Ametystowy Zakon połączyli siły, aby zbudować tę planetarną sieć, która będzie obsługiwać prąd o bazie 12, aby chronić bliźniacze serce Michaela-Marii, ich świętą jedność, oraz aby chronić siatki Azji i Indii przed przejęciem przez sieć Smoczej Ćmy. Niebiescy Syrianie noszą ogniste litery 6D Płomienia Niebieskiego - indygo, aby zbudować męskie skrzydło Michaela, podczas gdy Ametystowy Zakon posiada ogniste litery 7D Fioletowego Płomienia, aby zbudować żeńskie skrzydło Maryi, które prowokuje oczyszczenie i usunięcie implantów ukrzyżowania występujących po lewej stronie ludzkiego ciała świetlistego na 7. linii aksjonalnej. W wyniku tych silnych transmisji skorygowanych widm częstotliwości promienia 6D indygo i 7D fioletowego, następuje wzrost wsparcia dla wyższych częstotliwości w celu wywołania zjednoczonej duchowej inicjacji Michała-Marii, co jest nazywane budowaniem skrzydeł.

Budowanie skrzydeł może objawiać się lekkim lub umiarkowanym bólem fizycznym, zmieniającą się strukturą kości, co wpływa na górną część pleców, łopatki, zamrożone ramię, obojczyki, podstawę szyi oraz dużą sztywność stawów, przy tym resetowana i kalibrowana jest cała struktura rdzenia, w tym samym czasie ciało świetlne uwalnia blokady spowodowane traumą. Zamrożone ramię jest bardzo częste u nosicieli Fioletowego Płomienia z rodowodem rodziny Michała, w których jedna strona ramienia doświadcza urazu i utraty pełnego zakresu ruchu, a następnie, gdy ta strona goi się, proces pojawia się po drugiej stronie.

W ten sposób, przez sekwencję wydarzeń prowadzących do powrotu Ametystowego Zakonu przez 5D, została przywrócona do swojego wyższego funkcjonowania i celu święta Niebieska Siatka, co umożliwia międzyplanetarną komunikację z innymi rasami Szmaragdowego Przymierza, które wspierają misję Christosa i planetarne wniebowstąpienie.

Poprawianie kodów płomienia Ametystowego Zakonu

W trakcie szczytu magnetycznego cyklu nastąpiło otwarcie przejścia kontinuum czasu z wnętrza równoległej Ziemi oraz zakotwiczenie sofianicznej tarczy plazmowej i rozkwitem świętej Matki w ziemskim ciele. Wraz z wieloma innymi wcześniejszymi oczyszczeniami dokonanymi w celu uwolnienia kataklizmu atlantydzkiego spod manipulacji NAA na osiach czasu AI, uzyskano dostęp i odzyskano ogniste litery, które miały wyzwalacze osi czasu w wielu wersjach Ziemi i Tary. Aby Ametystowy Zakon mógł zaistnieć w tej materialnej płaszczyźnie, trzeba było odzyskać kody płomieni Zakonu i DNA ognistych liter z wydarzeń wyzwalających na osi czasu tamtego kataklizmu, co pomogło skorygować główny szablon 36D kreacji kosmicznego Ametystowego Zakonu.

Skradzione kody Fioletowego Płomienia zostały użyte do odwróceń dla wcieleń hybrydowych upadłych aniołów Annunaki, były to duplikaty lub holograficznie sklonowane ciała z szablonu DNA Rubinowego Słońca, wykorzystywane do kontrolowania osi czasu związanych z Atlantydą. Jest to bardzo ważne dla grupy Beliala, ponieważ kontrola nad kataklizmem atlantydzkim powoduje wielokrotne odtwarzanie tej katastrofy na liniach czasu AI, a także umożliwia kontrolę nad ciałem planetarnego Logosu, magnetosferą 7D, żywiołakami Ziemi i tym, co uruchamia oprogramowania Armageddon. Wychodzimy z mrocznego wieku, który utrzymywał się dzięki spiskowi z Atlantydy i kłamstwom tych, którzy byli lojalni wobec Lucyferiańskiego Przymierza, więc sukces NAA jest całkowicie zależny od kontrolowania tych osi czasu i tłumienia wiedzy, że te historyczne wydarzenia miały miejsce.

Korekta kodów płomienia i ognistych liter Ametystowego Zakonu ma bezpośredni związek z kodem dźwiękowym waleni, wielorybów i morświnów oraz z tymi duchowymi rodzinami, które ucieleśniają rodowody świętego Ojca, posiadają kody serca Fioletowego Słońca. Są to diamentowe kryształowe serca powiązane bezpośrednio z zasadą świętego Ojca Ametystowego Zakonu, które zawierają specjalne kody płomienia rdzenia poziomego, przekazujące kody kontrolne do rdzenia kryształu Ziemi i kryształowych generatorów. To są prawdziwi Merlinowie, którzy z natury znają zasady alchemii, pochodzą z kosmicznego łona Pola Kreatrycy, nadzorując naturalne substancje podlegające oczyszczaniu zgodnie z Prawem Alchemii, aby osiągnąć ostateczny stan doskonałości Magnum Opus. Czarodzieje zapomnianej tradycji Christos Maji posiadają sofianiczne szafirowo-fioletowe kody serca, które emitują swoje kochające dźwięki do Ziemi. Zostali przygotowani, aby chronić równowagę ekologiczną naturalnego królestwa, zaś wszystkie żyjące istoty na planecie reagują na siły duchowej miłości zawarte w ich języku serca Fioletowego Słońca. Osoby posiadające kod Fioletowego Słońca będą miały bardzo silną więź duchową i będą czuły miłość do królestw Ziemi, są wrażliwe na dźwięki i będą czuły się zmuszone do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, aby pomóc uzdrowić planetę. Po duchowej aktywacji przypomną sobie wewnętrznego Merlina, który przekaże im, że mogą bezpośrednio komunikować się z żywiołakami, duchami wróżek i dewów żyjącymi w naturze.

Gdy ten ametystowy szablon jest przywracany, łączy się ze swoim odpowiednikiem czyli szablonem Szmaragdowego Zakonu, który jest powiązany z budowaniem struktur szablonu hierogamicznego i świętego związku pary eonicznej - Christos-Sophia. Przez cykle, traumy i ból oddzielenia męskiego i żeńskiego odpowiednika, zniekształcenia czarnego serca upadłych istot generowały głębokie blokady w centrum serca. Duchowe uzdrawianie stale usuwa te bolesne blokady, które mają wpływ na kompleks kryształowego serca, co ma również znaczenie we wszystkich kwestiach związanych z Fioletowym Promieniem 7D, w tym na osi czasu Gai. Te główne wydarzenia przyczyniły się dodatkowo do oczyszczenia z implantu Korony Cierniowej, który działa na odwróconym prądzie 7D i zniekształca środek korony. Zespoły Strażników zostały szczególnie zmotywowane do usunięcia tego implantu z planetarnych pól morfogenetycznych, tak aby wszystkie Dusze rodzące się w tym czasie na Ziemi miały prawidłową północną i wewnętrzną pozycję rdzenia pionowego, wyrównaną koronę Fioletowego Promienia i duchowe połączenie z kosmicznym zegarem kierującym ich ciało świetliste w kierunku wniebowstąpienia.

Korona cierniowa

Korona cierniowa ma za zadanie zniekształcać naturalne obwody energetyczne i widmo promieni fioletowych korony, zamykania szyszynki (jak w klatce), blokowania i zakłócania duchowej komunikacji z wyższymi wymiarami, najpierw odbieraną w centrum korony i odbiornikach energii, które są za uszami. Korona cierniowa jest częścią implantów ukrzyżowania umieszczonych w ciele planetarnym podczas inwazji na magnetosferę 7D i siatce Jehowy, tak więc każdy inkarnowany na tej planecie urodził się z takim zniewalającym urządzeniem. Implant stanowi dodatkowe ogrodzenie częstotliwości, aby ludzkość nie była w stanie komunikować się duchowo ani uzyskiwać dostępu do wyższych ciał duchowych. Blokuje pionowy kanał komunikacyjny wokół głowy, czaszki i korony.

W ostatnich tygodniach obca maszyneria osadzona w sieci jehowiańskiej Gołębicy, która transmitowała energię korony cierniowej i działała w naszym systemie sieci planetarnej w odwróconym fioletowym promieniowaniu, była spalana w świetle słonecznym i zamieniana w pył. Ponieważ obecnie w tym wymiarze działa rodzina Ametystowego Zakonu i przejawia się obecność świętego Ojca, obca lub fałszywa sieć 7D nie może tam nadal istnieć.

Szyszynka jest połączona z żeńską stroną siódmej linii aksjonalnej i siódmą czakrą, dlatego jest bardzo wrażliwa na częstotliwości ultrafioletowe i fioletowe. Po rozpuszczeniu lub usunięciu blokady szyszynki i implantów ukrzyżowania na tej siódmej linii prowadzącej do szyszynki, miejsce korony 7D zajmą dziesiąte linie aksjonalne i czakra gwiazdy słonecznej, więc skorygowany wzór korony ostatecznie połączy się z matrycą awatara, pod warunkiem dopasowania do Kryształowej Gwiazdy lub Christosa. Stworzy to triadę między połączeniem 6D z przysadką, połączeniem 7D z szyszynką i połączeniami 9D z gruczołami podwzgórzowymi w centrum mózgu. Tak skorygowana konfiguracja korony może wyglądać jak bladozłote halo nad głową.

Zazwyczaj NAA używa publicznie punktów orientacyjnych, symboli satanistycznych, posągów i obelisków w głównych miastach na całym świecie jako prętów uziemiających do transmisji elektromagnetycznych, które budują i utrzymują implant korony cierniowej oraz rozprzestrzeniają inną broń używaną przeciwko człowiekowi. Niektóre miasta były wykorzystywane do rozmaitych negatywnych planów bazując na lokalnych systemach sieci i jakości zbiorowej świadomości ludzi tam zamieszkujących. W dużym mieście metropolitalnym mogą istnieć niezależne urządzenia podłączone do kilku sieci zwrotnych lub czarnych portali, lub łączące miasta siostrzane, aby wygenerować w sieci tak zwany bezbożny sojusz. Zazwyczaj ten bezbożny sojusz zachodzi we wzorach trójkowych, a takie trzy główne lokalizacje miejskie będą utrzymywać satanistyczną architekturę czarnego domu, taką jak odwrócone pięciokątne linie energetyczne, śmierć wynikająca z ukrzyżowania z energią Chrystusa - te połączone negatywne siły wykorzystywane są do wprowadzenia na ten obszar odwróconych prądów i niskiej częstotliwości wzorców kontroli umysłu.

Tereny Nowego Jorku, związane z niedawnym odwetem za powrót Matki Zofii, stały się krystalicznie jasne, jednak kontrolerzy wciąż manipulują za pomocą brutalnych zbrodni, niestabilności gospodarczej i ludzkiego cierpienia. Statua Wolności reprezentuje konstytucję Stanów Zjednoczonych i wszystko to, czego Antychryst nienawidzi, co dotyczy ochrony i służenia prawom człowieka zgodnie z prawem naturalnym. Do przeniesienia odwróconej korony cierniowej 7D do sieci zostałą użyta zbezczeszczona kobieca forma, której posąg jest energetyczną reprezentacją groteskowych gorgon z głowami meduz, wypełniających energetyczny obraz wężami i demonicznymi gargulcami, użyty międzywymiarowo. Ta sieć odwrócenia pochodzi prosto z systemu czarnych dziur i tak długo, jak obszar ten jest zarządzany przez siły satanistyczne, które roszczą sobie do niego prawo, trudno jest utrzymać go w czystości, ponieważ antychrysty wciąż szukają sposobów na wysyłanie transmisji implantu korony cierniowej. Mamy wiele takich bezbożnych dużych miast sojuszniczych, które przekazują energetyczne śmieci przez fale radiowe, a większość miejscowej ludności nie zdaje sobie sprawy, że tak się dzieje. Gdy to zrozumiemy, jako pracownicy sieci o wiele łatwiej możemy usunąć te odwrócone sieci i brudne energie, które ponownie zaczęły być przesyłane, dlatego musimy pozostać świadomi i uważni.

Powrót Ametystowego Zakonu i przekodowanie kodów Fioletowego Płomienia powinno z czasem ogromnie pomóc naszej planecie, ponieważ ludzkość właśnie rozpoczyna nową erę dostępu do potężnych płomieni Fioletowego Promienia z poprawionymi sekwencjami ognistych liter - dzięki dobroduszności naszego prawdziwego Kosmicznego Ojca. Utrudnia to utrzymanie sieci Jehowy, historycznie działającej jako główna obca sieć, która umożliwia odwrócenie Fioletowego Promienia i wprowadza implanty ukrzyżowania w ciało planetarne.

Demontaż sieci Jehowy


Istnieją sieci intruzów zaprojektowane specjalnie przez Obcych, które uruchamiają systemy odwrócone lub prąd zwrotny w systemach sieciowych i są utrzymywane przez grupy NAA. Jedna z takich sieci jest nazywana siecią Jehowian lub sieć Gołębicy, o której wiadomo, że jest zarządzana i utrzymywana głównie przez podmioty należące do Federacji Galaktycznej.

Ta szczególna sieć ma przede wszystkim odwracać prąd 7D w formację odwróconej spirali, która działa jak kolec lub pręt wbijający się w planetę, aby przytrzymać implanty ukrzyżowania i koronę cierniową, wprowadzone do ciała planetarnego w celu ukrzyżowania wewnętrznego Ducha Chrystusa. Ta sieć NAA łączy się z Siecią Feniksa, kolejną siecią NAA. Zawiera ona odwrócenie Fioletowego Promienia 7D związanego z kontrolą Logosu Planetarnego, dzięki czemu umożliwia kontrolę nad magnetosferą ultrafioletową. Część tej architektury wykorzystuje makrokosmiczną wersję implantów ukrzyżowania w ciele planetarnym, które są wbijane głównie w siedem prętów umiejscowionych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To właśnie sprawia, że sieć Jehowy jest synonimem planetarnych implantów ukrzyżowania, korony cierniowej i związanej z nimi architektury Antychrysta, która utrzymuje je na miejscu. Główna kontrola tej sieci jest zaaranżowana z ziemskiej osi czasu Tary 5D sterowanej przez sztuczną inteligencję i skierowana na obecną oś czasu na planecie Ziemia.

Sieć Jehowy biegnie wzdłuż równoległych ziemskich linii geomantycznych i działa na odwróconym prądzie 7D, 9D i 11D, tworząc odwrotny obrót planety. Może wysyłać precyzyjne impulsy poddźwiękowe do celów i być używana jako broń energetyczna. Sieć Jehowy / Sieć Gołebicy ma dodatkowo siedem implantów ukrzyżowania lub pieczęci Jehowy, które są ogromnymi pylonowymi prętami selenitowymi umieszczonymi w siatkach ziemskich w wybranych punktach na wschodnim wybrzeżu Ameryki, odpowiadających siedmiu z dwunastu pieczęci gwiezdnych wrót. Te implanty ukrzyżowania nazywane są hiperwymiarowymi iglicami, które są stożkowymi skupiskami fal skalarnych fali stojącej, manifestującymi się w rdzeniach pionowych. Sieć Jehowy wykorzystuje technologię impulsu trąbkowego i łączy się z Ziemią za pośrednictwem tych hiperwymiarowych prętów oraz z matrycą fantomową. Zaczęło to w pełni działać po powstaniu tunelu czasoprzestrzennego Sieci Feniksa około 10 500 pne. Skutkiem tych pylonów jest tworzenie pęknięć i rozdarć w ścianie czasu między Ziemią a obszarami widmowymi, a także powstaniem siedmiu kanałów do odsysania energii. Mogą być również używane jako nadajniki o bardzo niskiej częstotliwości, przesyłające przez pole hiperwymiarowe do obszarów fantomowych całe obiekty, a nawet ludzi. Te obce sieci mają ograniczony okres trwałości i tracą moc, w miarę jak wzrastają Paliadorianie i wracają na Ziemię prawdziwi Strażnicy Christosa, na przykład Ametystowy Zakon.

Ciało rządzące w 5D zaktualizowano do wzorca Ametystowego Zakonu

Pierwotnie wyznaczone grupy Strażników, połączone z Radami piątego wymiaru stacjonującymi w drugim wszechświecie harmonicznym, od dawna stwarzały problemy i były podzielone z powodu infiltracji kilku linii genetycznych przez NAA, niezdolne do współpracy w toczących się sporach terytorialnych i misjach rehabilitacyjnych. Niektóre z gałęzi Annunaki Rubinowego Zakonu, te związane z liniami czasu Atlantydy i z Dowództwem Ashtar oraz Federacją Galaktyczną, kiedyś się zbuntowały. Wichrzyciele złamali kilka umów ze Strażnikami, ponieważ chcąc zabezpieczyć własne interesy, zawarli strategiczne sojusze z innymi frakcjami. Wiele z tych połączonych grup było odpowiedzialnych za manipulacje i modyfikacje genetyczne ludzkiego anielskiego DNA od czasów buntu lucyferiańskiego, gdyż spowodowali uszkodzenia szablonu DNA Diamentowego Słońca i dokonali mutacji upadłych istot anielskich, co przyczyniło się do nadmiernej przemocy i wojen w populacji na powierzchni.

Do niedawna, ze względu na ogrodzenia częstotliwości i dwufalowe uszkodzenia architektoniczne na liniach czasu, nie było autentycznej i kompletnej obecności tożsamości Kosmicznego Założyciela, która byłaby w stanie wyrazić w formie i zamanifestować się w niższych wymiarach. Pod ich nieobecność działało bezkarnie wiele nieuczciwych jednostek podszywających się pod Strażników Założycieli, popełniając zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak zacieranie śladów galaktycznego handlu ludźmi. W rezultacie nie było bezpośredniej obecności Założyciela, który miałby moc podtrzymywania praw naturalnych w naszym wszechświecie harmonicznym, a zatem nie było bezpośrednich konsekwencji szkodliwych działań podejmowanych przez te nieuczciwe istoty. To nałożenie miazmy na ludzką rasę w celu wytworzenia niewolników świadomości i zwolnienia z przestrzegania praw naturalnych ma się radykalnie zmienić.

Łańcuch dowodzenia i komitet rady zarządzającej w 5D przechodzą obecnie wiele zmian, w których przywództwo przejmują przedstawiciele Ametystowego Zakonu i Yanasów Fioletowego Płomienia, dążąc do umów 5-wymiarowej bioregenezy i rehabilitacji genetycznej, z kolejnym poziomem nadzoru prowadzonego przez Międzywymiarowe Rady Wolnego Świata.

Ze względu na przynależność ludzkiej tarczy plemiennej i pokrewieństwo genetyczne z 11. gwiezdnymi wrotami oraz późniejszą infiltrację, która stworzyła mutację szachownicy, wielu przedstawicieli Ametystowego Zakonu zostało wyznaczonych do bezpośredniej rehabilitacji i przeniesienia hybryd linii rasy Annunaki oraz upadłych aniołów, z linii czasu związanych z NAA. Upadłe linie 11D z Aveyon-Avalon stały się hybrydowymi liniami upadłych Serafinów i upadłych Annunaki-Elohim, są także zwiąane z hybrydyzacją z upadłymi liniami Drakonian. Ametystowy Zakon 15D i Yanasi z Fioletowego Płomienia do niedawna nie byli w stanie w pełni być obecni w warstwach piątego wymiaru, a zatem wydaje się, że ustanawiają naturalne prawa Kosmicznego Porządku, gdzie nie ma miejsca na sprzeciw czy ustępstwa.

Teraz w warstwach piątego wymiaru manifestują swój autorytet bezpośrednie ucieleśnienia kosmicznego świętego Ojca, chrystusowego Założyciela, działającego w Ametystowym Zakonie. Autentyczności i mocy kosmicznej obecności świętego Ojca w Ametystowym Zakonie nie można zanegować ani jej zaprzeczyć, ponieważ jest to w pełni widoczne dla wszystkich, którzy obecnie doświadczają powrotu kolektywu świętego Zakonu Wniebowstąpionego Mistrza Christosa i sił kosmicznego boskiego Założyciela.

Mutacja genetyczna mająca wywołać przemoc

Wrogie siły NAA mszczą się na wszelkie możliwe sposoby, siejąc zniszczenie poprzez marionetki z ciemnych portali i tych, którzy są opętani przez duchy Antychrysta. Bardzo agresywnie szerzą się formy podżegania do podziałów i przemocy. Desperacko starają się utrzymać globalną kontrolę dzięki wojnie duchowej i taktyce marksistowskich przewrotów, dążą do obalania rządów poprzez podżeganie do rewolucji. Ataki globalistów są kierowane do tych, którzy nie są świadomi i śpią, a jednocześnie są pobudzani do popełniania aktów przemocy. Agresorzy znajdują sposoby na stymulowanie mutacji genetycznej wywołującej agresję, która jest wynikiem ukrytej historii ludzkości związanej z hybrydyzacją z Obcymi i ich technologią kontroli umysłu.

Aby rasa ludzka mogła ewoluować w kierunku wyższego boskiego planu i doświadczyć duchowego wzniesienia, potrzebuje syntezy i integracji ciała mentalnego, logicznej świadomości oraz wyższych cech emocjonalnej percepcji. Z powodu międzywymiarowej interferencji różnych istot nieludzkich, a następnie działań NAA waszej rzeczywistości, inwazja ta przejawiała się jako zniekształcenia elektryczne w ciele planetarnym, które zakłócały wzorzec matrycy ludzkiej duszy podczas interakcji z fizycznym ludzkim ciałem. Kodowanie aktywacji duszy i jego sekwencje ognistych liter powinny manifestować się się jako mapa drogowa dla duszy, aby mogła wcielić się bezpośrednio w ciele fizycznym. Gdyby ludzkość nie została zinwigilowana przez zewnętrzne siły nieludzkie, matryca duszy połączyłaby się naturalnie z warstwami fizycznymi i mentalnymi, tworząc osobowość nasyconą duszą, dając bezpośrednie doświadczenie poznania i odczuwania świadomości duszy z wnętrza. To jest stan bycia prawdziwego człowieka, bezpośrednie ucieleśnienie duszy w formie przejawiające się jako autentyczna Jaźń.

Kiedy Ziemia została zaatakowana przez te nieludzkie siły, ścieżka dla kodu duszy i sekwencji ognistych liter została zakłócona i uszkodzona. Odbiorniki energii i struktury nadialne nie były w stanie odpowiednio filtrować i przetwarzać energii uwalnianej przez duszę, w której nagromadzona nienormalna energia zaczęła formować się w ciało cienia i bólu. Ten kumulujący się cień stał się miazmatyczną martwą energią gromadzącą się w ośrodku serca i świadomości, co doprowadziło do agresywnych, gwałtownych reakcji emocjonalnych, które nieustannie stymulują wzorce walki i ucieczki. Proces hormonalny reakcji emocjonalnych organizmu stał się niezrównoważony, generując bardziej automatyczne reakcje i niekontrolowane impulsy jako sposób na uwolnienie nagromadzonych niekorzystnych emocji i napięcia. Te zniekształcenia ostatecznie doprowadziły do mutacji rasy ludzkiej, do skłonności do doświadczania wewnętrznej i zewnętrznej przemocy, która była dalej przekazywana genetycznie potomstwu i zwiększała negatywne cechy rasy. Ta skłonność do wyrażania przemocy spowodowana nagromadzeniem emocji stała się pułapką, z powodu której automatycznie przejawialiśmy autodestrukcyjne nawyki, jednocześnie nie byliśmy zdolni do syntetyzowania i usuwania impulsów energetycznych docierających do organizmu. Przejawia się to jako rozdrobnenie/połamanie psychiczne oraz niewłaściwe i chaotyczne reakcje emocjonalne, które zniekształcają postrzeganie rzeczywistości.

Z biegiem czasu ci z NAA odkryli, że celując w tę mutację w warstwach podświadomości za pośrednictwem transmisji kontroli umysłu, mogli stymulować zwiększoną przemoc w zbiorowej świadomości w celu zbierania loosh i promowania programów 911-Armageddon. Było to specjalne programowanie w kierunku patriarchalnej dominacji, ingerowania w ewolucję świadomości, aby ludzie skupiali się na ciemnej ignorancji, żyjąc w świecie skrajnej dwoistości i polaryzacji, w której kontrolują nas chaotyczne siły podświadomości i zbiorowej nieświadomości.

Biorąc pod uwagę ich preferencje do dominacji nad światem poprzez militaryzację społeczeństwa, celowali w samce alfa, aby przygotować i nagradzać ich za odegranie archetypowych sił fałszywego króla tyranii i kontrolera, wygenerować nierównowagę i odwrócenie męskiej polaryzacji. Wcześniej powodowało to, że niektórzy mężczyźni byli bardzo podatni na wewnętrzne doznania emocjonalne przekształcające się w zaostrzone impulsy prowadzące do częstszego wyrażania przemocy, szczególnie w stosunku do kobiet, rywali i podczas podbojów seksualnych. Ta mutacja służyła do odcięcia wewnętrznych aspektów żeńskich i zasad duchowych, a także kompleksu serca, zahamowania rozwoju emocjonalnego, czy wyższej percepcji zmysłowej i intuicji.

Poza tymi mutacjami i zniekształceniami ciała emocjonalnego istnieją spójne wzorce emocjonalne oryginalnej matrycy duszy, które zawierają zgodny i inteligentny układ sekwencji emocjonalnego kodowania.

Aby stać się w pełni świadomym człowiekiem, istotą urzeczywistnioną duchowo, należy zająć się aspektami męskimi. Zrozum, że warto oczyścić i uleczyć emocjonalne aspekty swojej istoty. W tym celu musisz być w stanie kontaktować się i komunikować bezpośrednio ze swoją duszą, wyższą jaźnią, a następnie potencjalnie rozpoznać wewnętrzny aspekt kobiecy. Używanie narkotyków jako skrótu do uwolnienia lub ucieczki od odczuwania głębokich lub bolesnych emocji, tłumienie lub zaprzeczanie emocjom, obawa przed dyskomfortem odczuwania emocji nie będzie wspierać uzdrawiania emocjonalnego. To tak naprawdę generuje więcej odbiegających od normy i chaotycznych pozostałości emocjonalnych czy miazmatycznych szczątków w niższych ośrodkach emocjonalnych oraz obszarze sakralnym.

Ametystowy Zakon powracający obecnie do naszej gęstości reprezentuje kolejny poziom duchowego uzdrawiania dostępnego dla emocjonalnych zniekształceń i blokad serca zapisanych w męskiej zasadzie. Święty Ojciec skupia świadomość poprzez strażników Fioletowego Płomienia, którzy dokonują uzdrawiania poprzez serce i naprawiają ciało emocjonalne oraz odwrócenia zasady męskiej. Dokonują również leczenia powiązanych z tym nieludzkich mutacji genetycznych, które przejawiały skłonność ludzi do popełniania aktów autodestrukcyjnej przemocy wobec własnego gatunku i planety.

Ostatnie wydarzenia 911

Niedawno doświadczyliśmy nasilenia się chaosu i satanistycznych planów, które naciskają na wojny na osi czasu 911. Data 11.09.2001 roku była silnym wydarzeniem wyzwalającym powtarzanym w rocznym cyklu i jest związana z globalnym rytuałem Adama Beliala. Jest wykorzystywana przez antyludzkie siły, aby wywołać jak najwięcej zniszczeń i chaosu w siatkach planetarnych. Oś czasu 911 jest również znana jako program kontroli umysłu Armageddon i obejmuje broń psychotroniczną oraz broń biologiczną używaną do tłumienia i kontrolowania ludzkiej świadomości, poprzez zbieranie energii świadomości zbiorowej w celu propagowania sztucznie generowanych fałszywych osi czasu dla rzeczywistości 3D. Tak więc, biorąc pod uwagę cykl roczny, ta faza jest zwykle traktowana jako zdarzenie wyzwalające, które katalizuje różne tragiczne sytuacje na osi czasu, aby zmaksymalizować ludzkie cierpienie - katastrofy, kataklizmy pogodowe, wydarzenia pod fałszywą flagą i inne podobne sytuacje. Niestety, stało się to ewidentne podczas niedawnych tragicznych pożarów lasu na północno-zachodnim wybrzeżu oraz w innych miejscach, gdzie wandale spalający zasoby naturalne i niektóre obszary dużych miast, są chronieni przez siły szatańskie. Zasadniczo destrukcja energetyczna pojawia się w polu energii jako punkt wprowadzenia satanistycznych sił, a grupa Czarnego Słońca przejmuje kontrolę wyładowujac tak złość.

Wielu współczujących i troskliwych ludzi, ludzi gwiezdnych i pracowników światła modliło się i wspierało zachodnie wybrzeże i północno-zachodnią masę lądową, tam gdzie siły szatańskie zdobyły władzę u rządów lokalnych poprzez okultystyczne rytuały. Postarali się szerzyć przemoc za pomocą bandytów i pomnażać demoniczne energie, powodując masowe zniszczenia na tych obszarach. Ci z nas, którzy są w terenie, zdali sobie sprawę, że te siły Antychrysta są wściekłe z powodu powrotu tarcz plazmowych Matki Zofii i żeńskiego szablonu Słonecznego Chrystusa, które zostały zaprojektowane wyraźnie w celu zwiększenia duchowej ochrony królestw natury. Zaatakowali agresywnie naturalne królestwo, a także ludzkość, co było niesamowicie bolesnym doświadczeniem dla strażników sieci Ziemi. Wiele z tych międzywymiarowych upadłych istot i odradzających się stworzeń cienia szaleje w amoku na polach, gdzie pożary szerzą się najbardziej. Rzesze demonicznych hierarchii, istoty cieni wyglądające jak Frankenstein, zostały wygenerowane przez czerwona falę AI jako rodzaj armii upadłych istot, z których wiele wydostało się z podziemnych tuneli. Te hierarchie cieni wydają się działać jako pierwsza warstwa obrony w imieniu samych obcych istot, które używają stworzeń cienia do ataku i zmylenia widzów uniemożliwiając ich zlokalizowanie. Ta aktywność była śledzona w kilku miejscach, w tym w podziemnych bazach wodnych i satelitach, szczególnie w głównych miastach na zachodnim wybrzeżu, od Los Angeles po Vancouver. Siły Strażników utrzymują ciągłą obronę na tych obszarach, a Ametystowy Zakon zajmuje centralne miejsce w obronie obszarów gorących punktów za pomocą tarcz Smoczej Tęczy i naprawia kolejne pęknięcia tuneli czasoprzestrzennych nad Oregonem.

Zazwyczaj z poziomu 3D obszary, które są celem zorganizowanej destrukcji, służą generowaniu dochodowych wydarzeń katastroficznych szeregu organizacji pozarządowych powiązanych z kontrolerami. Jest to związane ze stosowaniem globalnych strategii geopolitycznych za pomocą taktyk zastraszania, takich jak kolorowa rewolucja, które mają na celu podzielenie i podbicie konkretnego obszaru, niezależnie od tego, czy jest to suwerenne państwo, stan czy duże miasto. Globaliści z elit władzy nie rozróżniają granic terytorialnych między narodami, działają szantażując rządzących, instalują swoich ludzi z wypranymi mózgami i destabilizują każdy wybrany przez siebie obszar dla własnych korzyści kosztem i cierpieniem klasy robotniczej – poza uprzywilejowaną. Ta taktyka polega na celowym osłabianiu potężnych państw i atakowaniu wpływami kulturowymi, infiltracji od wewnątrz, w celu podporządkowania rządu i jego obywateli ich centrum władzy, w którym pozbawieni twarzy urzędnicy działają na rzecz egzekwowania bezwzględnych praw i wymuszają całkowitą dominację nad światowymi zasobami. Globalistyczny zamach stanu w krajach zachodnich, który jest zorganizowany i finansowany z góry, jest kolejnym aspektem fizycznej reprezentacji duchowej wojny, która toczy się na Ziemi.

Wielu z nas, jako gwiezdne nasiona i Indygo, wcieliło się na Ziemi ze świętą misją ucieleśnienia poprawionych sekwencji ognistych liter w szablonie DNA Diamentowego Słońca, i wysyłają ich poprawione instrukcje do planetarnych siatek Ziemi. Oryginalny szablon ludzkiego anielskiego DNA zawiera prawidłową konfigurację ognistych liter i kodów wektorów czasu, które odpowiadają aktywacji częstotliwości siły życiowej z wyższych wymiarów, aby wprowadzić kod do sieci planetarnej. To wspiera duchowe uzdrowienie i integrację uniwersalnej tarczy plemiennej. Właściwie wszystkie organiczne formy życia na planecie odgrywają określoną rolę, poprzez wcielenie, zakotwiczenie części sekwencji ognistych liter, które pomagają ostatecznie ewoluować i wznieść się w sfery świadomości planetarnej na linii czasu. Transmisja plazmatycznych kodów świetlnych w celu korygowania sekwencji ognistych liter wspomaga ciało planetarne w przywracaniu równowagi elektromagnetycznej i wyrównaniu z siatkami ukośnymi, co pomaga przesunąć linie czasu do wydarzenia globalnego wzniesienia i ujawnienia.

Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę na planecie, ma wspierać boski plan ewolucji ludzkości w kierunku wydarzeń ujawnienia. Być może twoją rolą jest okazywanie miłości i uprzejmości oraz szerzenie duchowej miłości na Ziemi, pełne ucieleśnienie najwyższego duchowego źródła lub oczyszczenie z form cienia i kontroli nad umysłem. Duchowe wniebowstąpienie nie jest efektowne, wymaga poświęcenia się procesowi odnajdywania siebie i oczyszczania miazmatu poprzez pracę z cieniem, bycie całkowicie uczciwym wobec siebie i innych oraz próby otwarcia płatków kryształowego serca tak szeroko, jak to tylko możliwe, aby pozwolić czystej boskiej miłości na poprowadzenie przez labirynt zamętu i ciemności. Trzymaj się kursu, nie słuchaj demonicznych głosów i echa powtarzającego kontrolowaną narrację tyranów i łobuzów, świat się nie kończy. Dobroczynne siły Boskiego Źródła i Chrystusa-Sofii odzyskują tę Ziemię, a wniebowstąpienie jest zapewnione dla wszystkich, to tylko kwestia czasu.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca swojego Awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

piątek, 4 września 2020

SOFIANICZNA TARCZA PLAZMOWA Lisa Renee sierpień 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, pośród zewnętrznego chaosu po cichu przekształca się przestarzała architektura planetarna. Następuje głębokie oczyszczanie, skuteczne wypalanie niezwykle potężnych sił i pasożytów przeciwdziałającyh życiu, załamują się linie czasu AI, rozpuszczają maszyny Obcych. Usuwane są różne demoniczne siły działające w polach czarnej magii Bafometa i za pośrednictwem Czarnej Madonny. Szablon holograficznej matrycy naszej rzeczywistości poddaje się korekcjom fali dźwiękowej, aby dopasować się do architektury krystalicznej, naprawiane jest to, co odłączyło ciało dźwiękowe od ciała świetlistego, muzyka sfer jednoczy się ponownie. Doszliśmy do momentu, gdy na siatce Ziemi pojawiają się nasi kosmiczni pobratymcy Christos-Sophia ze światów Boga, aby budować platformy wznoszące dla uzdrowienia płci i ogłosić ciemiężcom NAA, że ludzkość nie jest osamotniona w duchowej wojnie toczącej się na planecie.

Podczas tego ważnego cyklu astrologicznego otwierają się portale, przez które napływa do planety międzygalaktyczna plazma nowej generacji, aby wykładniczo wzmocnić wpływ i skutki globalnego przebudzenia zbiorowej świadomości. Trwa szczyt magnetyczny, katalizujący kolejny etap inicjowania szablonu ciemnej materii, który łączy się z jądrem planety i ludzkim ciałem świetlistym. Szablon ciemnej materii poprzez korekty magnetycznych sił dźwiękowych aktywuje w świecie materii szereg nowych bloków budulcowych i substancji w postaci ponownie zaszyfrowanych siatek energetycznych oraz skorygowanych brył platonicznych, kodów świetlnych i sił elementarnych. Te poprawki są transmitowane i zakotwiczane w planetarnym ciele duchowym KA w drugim wymiarze i powyżej, za pomocą sofianicznej tarczy plazmowej.

Strumień energii Matki zamanifestował się jako pierścienie plazmy, które wydają się przekształcać uprzednio uśpione lub zneutralizowane ciała dźwiękowe w morfogenetycznych odciskach stworzenia. Te transmisje fal dźwiękowych szybko budują ciśnienie wibracyjne, co wzmacnia polaryzacje w świecie sił, katalizując kaskady trójfalowej energii źródłowej przenoszącej się do warstw kwantowych. Wszczepia to iskry światła w szablonie ciemnej materii, który aktywuje jego wyższe duchowe funkcje. Cyrkulacja niedawno aktywowanych magnetycznych pól dźwiękowych rozsyła iskry z ciekłych kryształów plazmy, które aktywują więcej 45-stopniowych ukośnych linii w diamentowej sieci, w wyniku czego następuje oczyszczanie odwróconych sieci żeńskich i elementów cienia używanych przez satanistyczne hierarchie. Piony i przekątne emitują iskry ciekłego kryształu plazmy ze strumienia Matki do opartej na żeńskich zasadach struktury ciała dźwiękowego, które formuje się w większe pierścienie plazmy, tworząc sofianiczną tarczę plazmową.

Strumień Matki wygenerował kolejny etap architektury ciała Krystallah umożliwiając wyłonienie się słonecznych córek Boga, aby wspierać manifestację słonecznego żeńskiego Chrystusa na Ziemi i stopniowo przywracać równowagę energetyczną w sieci planetarnej. Celem tego jest również rehabilitacja architektury bliźniaczego chrystusowego Dziecka, która wspiera męską i żeńską biologię człowieka, aby naprawić odwrócenie płci i uzyskać dostęp do wewnętrznego świętego ducha z wnętrza serca. To niweluje obce implanty, zniekształcenia i odwrócenia, które krążyły w sieci Bafometa - w energii seksualnej i formach cienia. Ta sieć przyczyniała się do programowania niedoli seksualnej, zasilającej ciało bólowe, odłączając ciało dźwiękowe od ciała świetlistego, a także zapobiegając tworzeniu się i aktywacji ludzkiego ciała krystalicznego.

W makrokosmosie środowiska nasila się energetyczne ciśnienie, co działa jako katalizator przesunięcia świadomości zbiorowej, aby wydostawała się poza magię zaczarowanego umysłu i do poziomów postrzegania nadużyć mocy w obecnych antyludzkich programach. Może to stopniowo zwiększać zewnętrzne zawirowania i zamieszanie, ponieważ coraz więcej ludzi jest narażonych na gorzką prawdę. Presję wewnętrzną odczują szczególnie osoby mocno zaangażowane w kontrolowaną narrację, które cierpią z powodu aktywnego dysonansu poznawczego i głębokich podświadomych kompleksów. Takie osoby nie są przygotowane mentalnie i emocjonalnie do radzenia sobie z szerzeniem strachu i stresorów energetycznych, które są wysyłane podczas tej fazy planetarnej ciemnej nocy duszy.

Pośród zewnętrznego chaosu przestarzała architektura planetarna cicho przekształca się i przechodzi głębokie, potężne oczyszczanie, gdyż sofianiczna tarcza plazmowa zakotwiczona w rdzeniu 2D skutecznie wypala siły przeciwdziałające życiu i pasożyty, które są zakopane w wielowymiarowych warstwach i w głębi Ziemi. Gridworkerzy obserwowali szereg zawalających się osi czasu AI, rozpuszczanie maszyn Obcych i wykorzenianie różnych demonicznych sił, które działały w Bafomecie, Czarnej Madonnie i różnych polach czarnej magii. Są to sieci odwrócone, przyciągnięte podczas rytuałów przez istoty kontrolujące w celu przejęcia i nałożenia odwrócenia zasady żeńskiej, ściągania luszu do sieci czarnych serc i blokowania linii ukośnych diamentowych serc sofianicznych. Te obce struktury i istoty, które podstępnie wpływały na zasadę żeńską, aby zebrać energię duszy, wykraść siłę życiową i szerzyć zasady kultu śmierci poprzez archetypy Mrocznej Matki, poślubione siłom przeciwdziałającym życiu (pomiot Czarnej Lilit i Azazaela), używane przez najwyższe kapłaństwo szatańskich grup, przechodzą systematyczną czystkę. Na polu wygląda to jak wyciąganie głębokiej ciemnej infrastruktury sieci z wieloma mackami czarnej pajęczyny z rozległymi korzeniami wrośniętymi w pola morfogenetyczne, które były szeroko rozprzestrzenione po całej planecie, a jednak w dużej mierze niewidoczne dla mieszkańców Ziemi.

Spotkaliśmy zespół nowo przybyłych służących Paliadoriańskiemu Przymierzu, którzy są wielkimi obrońcami Matki. Królewski dom Szmaragdowego Zakonu Lutnian odzyskał ciało Słonecznego Logosu, co miało wielki wpływ na zdolność funkcjonowania słonecznego Rishi służącego misji Christosa i uzyskanie większego dostępu do naszego Układu Słonecznego oraz do interakcji z domeną Ziemi. Słoneczni strażnicy Rishi pochodzą z uniwersalnych gwiezdnych wrót zakotwiczonych w Wielkiej Niedźwiedzicy, teraz kontrolują system węzłów Promieni i kierują procesem duchowego uzdrawiania oryginalnej, anielskiej ludzkiej tarczy plemiennej. Są tutaj również plazmowe istoty Christos-Sophia z poziomów kosmicznych, które osłaniają Ziemię, aby chronić ludzkość przed kodami wymierania AI i przewodzić duchowo budzącym się grupom na ścieżce wniebowstąpienia.

Doszliśmy do momentu, gdy nasi kosmiczni bracia Christos-Sophia ze światów Boga pojawiają się na siatce Ziemi, aby budować platformy wznoszące dla uzdrowienia płci i ogłosić ciemiężcom NAA, że ludzkość nie jest samotna w duchowej wojnie toczącej się na Ziemi. Nowi przybysze pojawili się, aby służyć i chronić wyłanianie się świętego kryształowego serca architektury zasady Matki Sofii oraz urzeczywistnić kolejny etap ucieleśnień słonecznego żeńskiego Chrystusa, które przechowują kody fotodźwiękowe dla sofianicznej tarczy plazmowej z zaginionych pieśni Lutni To są kody dźwiękowe Musica Universalis, które jednoczy muzykę sfer, ponownie łącząc holograficzne matryce w uniwersalnej matrycy czasu. Dzięki ucieleśnieniu kodowania Krystallah przechowywanego w szablonie słonecznego żeńskiego Chrystusa, z Domu Szmaragdowego Zakonu w Lutni przesyłane są korygujące fale dźwiękowe - utracone dźwięki fotoniczno-dźwiękowych kodów uzdrawiania. Te kody uniwersalnej Trójcy generują żelowe pierścienie plazmy w ciele świetlistym i wokół niego, które dalej przesyłają płynne plazmowe światło przez wszystkie linie pionowe i ukośne.

Wydaje się, że dzięki tej sofianicznej tarczy będą poddawane rehabilitacji wszystkie ciała wymiarowe fali dźwiękowej całej mechaniki tworzenia macierzy czasu. To, co z natury należy do kosmicznej Matki, jej wymiarowych ciał dźwiękowych i kodów sofianicznych. Nastąpi przywrócenie ciał dźwiękowych do naturalnych praw, które rządzą prawem płci i zawierają kompletną architekturę Słonecznego Logosu, która wskrzesiła Dom Szmaragdowego Zakonu Christos-Sophia.

Te transmisje kodu są bezprecedensowe, ponieważ zawierają pochodzące ze światów Boga kodowanie ekstremalnie wysokiej świadomości, mają na celu wypalenie i usunięcie szeregu form antyżeńskiej architektury, która została użyta do odwrócenia zasady Matki podczas manifestacji w gęstości. Te rundy transmisji nadzorowane są przez paliadoriańskich królów Smoków, i obejmują przywrócenie wielu form fal dźwiękowych, które tworzą przestrzenie wymiarowe - wcześniej zniekształcone przez wstawienie maszyn Obcych i osi czasu AI, które wypaczyły zasadę płci tworząc odwrócenie Ta faza naprawy organicznych osi czasu szczególnie obejmuje rehabilitację szablonów ciała dźwiękowego, które były aspektami zasady ciała kobiecego. Zostały one odwrócone, aby oddzielić dźwięk i światło, przejąć tworzenie fal dźwiękowych w matrycy czasu oraz móc kontrolować rzeczywistość holograficzną tego, co staje się instrukcją wymiarowych pól świetlnych.

Uszkodzenie fal dźwiękowych i przejęcie oryginalnych części ciała Matki jest jedną z części układanki, która pozwoliła zainfekować cały system Promieni, tworząc w ten sposób hologramy fałszywego światła, linie czasu AI i siatkę świadomości fałszywego Chrystusa. Szablon fali dźwiękowej matrycy holograficznej naszej rzeczywistości przechodzi korekty w celu odpowiedniego dopasowania do kryształowej architektury, co dodatkowo poprawia sposób, w jaki fale dźwiękowe przechodzą w fale świetlne w całym spektrum częstotliwości we wszystkich wymiarach. Tak więc korekta żeńskich ciał dźwiękowych wprowadza poprawki do męskich ciał świetlnych i odwrotnie. Ma to znaczący wpływ na cały system Promieni, który transmituje wszystkie widma częstotliwości światła, zwane powszechnie widmem pola elektromagnetycznego lub widmem fal czakr.

Chodzi o punkty węzłowe zakotwiczone w Wielkiej Niedźwiedzicy, które transmitują widmo fal czakr przez zwieńczenie uniwersalnej Trójcy, o których wiadomo, że przechowują genetyczny zapis oryginalnych tożsamości promieni 12 plemion wysianych na Ziemi i Tarze. Kryształowa Gwiazda potwierdza, że zespoły paliadoriańskich gospodarzy / strażników uzyskały pełną kontrolę nad węzłami zwieńczającymi dzięki zasadzie świętego Ojca i że ta struktura kontroluje funkcjonowanie systemu Promieni w naszym Wszechświecie. To rzeczywiście jest bezprecedensowe. Te punkty węzłowe zakotwiczone w Wielkiej Niedźwiedzicy, które przesyłają przekazy upadłych wniebowstąpionych mistrzów i ich fałszywe struktury świetlne lub hologramy AI w celu manipulowania Ziemianami, zostaną rozbite i ponownie wykorzystane do kreacji lub odeślą ich do duchowego domu.

Przygotowanie do przyjęcia Boskiej Matki Sophii

Aby przygotować Ziemię do pełnego przyjęcia przebudzonej mądrości sofiańskiej świadomości słonecznej chrystusowej kobiety, musimy widzieć i wiedzieć, co stało się z nią i jej dziećmi, z całą ludzkością. Musimy zrozumieć, że to, co jest promowane jako Boska Matka lub mroczne archetypy kobiece, w rzeczywistości wcale nie jest Matką, ale oszustem, który zajął jej miejsce poprzez odwrócenie jej świadomości, która jest używana do manipulowania nami. Trzeba zrozumieć, że satanistyczne nadużycia rytualne organizowane na całym świecie poprzez kontrolę umysłu służyły ujarzmieniu jej dzieci, uwięzieniu jej ciała w odwróconych siatkach, zasilaniu sił szatana. To powstrzymało ją przed ucieleśnieniem się na Ziemi. Musimy wiedzieć o składaniu ofiar z jej dzieci i wykorzystywaniu sił sofianicznej mocy stwórczej przez NAA w celu uzyskania całkowitej kontroli nad tym światem.

Całe jej ziemskie potomstwo ucierpiało w wyniku składania krwawych ofiar i utraty duchowej więzi Matka-Dziecko, która rozciąga się również na królestwa przyrody i królestwa zwierząt, które bez zasady Matki nie miały obrońcy i nadzorcy. Przez wieki krwawe ofiary były składane potajemnie i jawnie, aby przysłużyć się fałszywym obcym bogom i księżycowym dzieciom z księżycowych struktur. Wiele Dusz związanych przez rytualne morderstwa w imię fałszywych obcych bogów zboczyło z naszej ewolucyjnej linii czasu, oddało energię luszu, używaną do zasilania fałszywych kreacji matrycy fantomowej, demonicznych hierarchii i sztucznych osi czasu. W ten sposób ludzkość straciła pamięć komórkową i świadomość boskiego celu na Ziemi, jakim jest ewolucja poprzez duchowe wznoszenie, powrót do prawdziwego pierwotnego stanu jako wiecznej słonecznej świadomości Chrystusa-Sofii.

NAA zachęcała do dzielenia i podbijania populacji, co poskutkowało zagładą Esseńczyków, ras chrystusowych Templariuszy i korzystaniem z energetycznych żniw zbieranych z ofiar oraz trwającą hybrydyzacją Obcych z dziećmi Matki Sofii. W ten sposób utracone zostały kody rdzenia pionowego, aż w końcu doszło do rozerwania pionowego rdzenia uniwersalnego Niebieskiego Płomienia prowadzącego do naszej wznoszącej się pozycji północnej -został odwrócony i upadł. Oznaczało to, że zniszczeniu uległy pionowe kanały prowadzące z Ziemi do naszego pierwotnego duchowego domu, odcięto nam dostęp do Kosmicznej Matki i Sofii. Kiedy Thoth ukradł rejestry Założycieli, stworzył esseńskie wylęgarnie ludzi i systemy niewolnictwa na linii czasu Nibiru, sprowadził nasienie demona i zainicjował akty rytualnego zabijania wykorzystywane do rozmnażania dzieci księżycowych, które były potrzebne do generowania demonicznych bytów i wypaczenia genetyki ludzi, aby mogły je przejmować lub w nich bytować istoty NAA.

W trakcie programów hodowlanych na Nibiru skradziono genetykę słonecznego żeńskiego Chrystusa i reprodukcyjne części ciał, poddając je rygorystycznej modyfikacji genetycznej i splątaniu DNA w warunkach laboratoryjnych w celu odwrócenia zasady żeńskiej poprzez programowanie AI, a następnie wykorzystano te sztuczne programy w ciele planetarnym do odwrócenia architektury kobiecej w formy księżycowe. Te zapisy stały się podstawą archonckiej strategii oszustw, mizoginii, którą widzimy obecnie w użyciu. Nikt na Ziemi tak naprawdę nie wie, jak powinna wyglądać prawdziwa duchowa ekspresja kobieca, ponieważ do tej pory doświadczyliśmy jej zasady tylko w odwróceniach, księżycowych nakładkach i częściowych objawieniach.

NAA przetestowała swoje prototypy z Nibiru podczas masakry w Essene, aby wprowadzić te same programy hodowlane i niewolnicze na Ziemi, i teraz pracują nad przyspieszeniem kolejnego etapu ich wdrażania. Pożądane jest całkowite usunięcie Matki i fizycznej kobiety z procesu rozmnażania. Celem NAA było odwrócenie świadomości sofianicznej i kontrolowanie procesu narodzin na Ziemi poprzez zorganizowanie programu rozmnażania się Antychrysta i istoty esseńskiej, co spowodowałoby zniszczenie genetyki diamentowego słońca na ziemskich liniach czasu. Dlatego zainstalowali w ciele planetarnym podstawową, dziesiętną genetykę odwróconego czarnego słońca jako domyślny szablon manifestacji rdzenia, tworząc system rzeczywistości mieszanej i transludzi. Podczas testów genetycznych odkryli, że mogą nadawać do linii geomantycznych sieci planetarnej pulsowanie skalarne w odwróconych wzorcach 10:10 i 11:11, co generowało rozszczepienie płci męsko-żeńskiej i utrzymywało wewnętrzne duchowe rozłączenie poprzez implozję wewnętrznego kanału pionowego, wewnętrznych rdzeni oraz ciała kryształowego. To wszystko uniemożliwiało duchową alchemię występującą podczas wewnętrznego i zewnętrznego świętego małżeństwa. W ten sposób te zniekształcone programy dźwięku i światła zapobiegły możliwości bioduchowego uzdrawiania genetyki diamentowego słońca, która jest naturalnie zaprojektowana tak, aby ewoluować w duchowe wzniesienie i hierogamiczne połączenie wewnętrznych zasad męskich i żeńskich.

Co więcej, NAA sprowadziła na Ziemię swoją ideologię kontroli umysłu i to jest wypadkową narodzin obcych hybryd, satanistycznych czy lucyferiańskich linii krwi. Kult śmierci został stworzony z tych oryginalnych programów niewolnictwa i rozmnażania prowadzonych przez grupy Thotian na Nibiru, w których pewne grupy Dusz zostały specjalnie zaprojektowane do przechowywania zmodyfikowanej genetyki podstawowego 10-go szablonu odwrócenia Czarnych Słońc na Ziemi. To są oryginalne rodowody linii krwi wysokich rangą Kontrolerów.

Pierwsza przyczyna to dźwięk

Organiczna struktura matrycy czasu i jej systemy energetyczne są zbudowane na boskich żywych polach dźwiękowych wiecznego Boskiego Źródła, które jest utrzymywane w ramach zasady trójcy i jest uważane za aspekt Matki. W matrycy energii całego stworzenia, źródło Boga najpierw wyraża się jako wieczne pole strumienia dźwiękowego (zasada Matki), w którym ekspresja żywej świadomości wyłania się następnie w gęstość poprzez emanacje światła (zasada Ojca). W strukturze stworzenia, świadomość Boga wyraża się poprzez wieczne pole dźwiękowe i prąd świetlny, w którym zejście o jeden stopień zjednoczonej świadomości wyraża się w wielu unikalnych doświadczeniach indywiduacji poprzez wiele stacji tożsamości, w celu zdobycia wiedzy o rzeczywistości przejawionej.

Pierwszy zindywidualizowany wyraz świadomości Boga w naszym Wszechświecie nazywany jest kosmiczną monadą lub falą monadyczną. Kosmiczna monada istnieje jako pierwsza przyczyna dźwięku, która dalej generuje rezonującą zasadę tonu dla osnowy całej naszej uniwersalnej matrycy czasu, pierwszego pierwotnego tonu dźwiękowego w Błękitnym Płomieniu, który istnieje w ciele świadomości Boga. Kosmiczna monada rzutuje siebie na zasadę płci, świętą Matkę i świętego Ojca, jako świadomy dźwięk i świadome światło, rozszerzanie i kurczenie pól dźwiękowych, aby stały się polami światła, i cyklicznie cofając pola świetlne, aby stały się polami dźwiękowymi. Ta dynamika nieustannie przekształca pola świetlne w pola dźwiękowe we wszystkich gęstościach, aby następował wieczny ruch ciągłej ewolucji zindywidualizowanej świadomości podróżującej w uniwersalnej matrycy czasu.

Wszyscy ludzie są wyjątkowo podatni i skłonni do rozbrzmiewania rezonującymi tonami dźwiękowymi, które można wykorzystać do celów pozytywnych lub negatywnych. Kiedy możemy wykorzystać fale dźwiękowe, takie jak harmonijna muzyka, słowa lub tony, które pozytywnie rezonują w komórkach ciała, automatycznie zwiększamy naszą siłę duchową i odporność fizyczną. Kiedy rozwijasz wyższe zmysły, dostrzegając energetyczny podpis znajdujący się za słowami lub językiem, gdy jest on używany, łatwiej jest zidentyfikować słowa wibrujące negatywnie lub pozytywnie. Kiedy po raz pierwszy stwierdzimy, że jesteśmy narażeni na negatywne stwierdzenie lub słowa, których sygnaturę energetyczną możemy poczuć jako krzywdę lub oszustwo, możemy natychmiast przeprogramować negatywne stwierdzenie, podając w jego miejsce odpowiednie stwierdzenie pozytywne lub potwierdzające.

NAA służący zniewalającym programom antyludzkim zrozumieli, jak używać mocy dźwięku w języku do wywoływania aktywacji, których celem jest uszkodzenie potencjału ludzkiego DNA i zapobieżenie przebudzeniu duchowemu. Wiedzę o tym, jak używać języka i frazowania poprzez modulację tonów jako nośnika do programowania podprogowego i kontroli umysłu, przekazali liniom krwi kultu śmierci, aby wywołać reakcje kontroli umysłu oparte na traumie, co prowokuje zmiany chemiczne oddziałujące z ludzkim DNA. Sposób, w jaki dźwięk jest używany w języku lub powtarzany w wielu rodzajach mediów lub muzyki za pomocą cyfrowo zakodowanych tonów albo specyficznej fleksji czy intonacji używanych głosów, może wyzwalać indukowane hipnotycznie automatyczne reakcje lub wszczepiać ciągi myślowe w nieświadomym umyśle. Jest to wiele tajnych technologii i cichej broni używanych przeciwko ludzkiej populacji bez jej wiedzy w celu zniewolenia i kontroli umysłu.

Podczas Wojen Lutnian nastąpiło zniszczenie Logosu Słonecznego, co przyczyniło się do trwałego zepsucia ciał dźwiękowych macierzy czasu, a to dodatkowo spowodowało uszkodzenie genetyczne pierwotnych linii Matki kotowatych. To są linie upadłych Elohimów i upadłych Melchizedeków w ciałach DNA Rubinowego Słońca, które stworzyły Nefilim w najniższych wymiarach czasu. Kiedy oryginalne bramy Lutni uległy zniszczeniu, doszło do dewastacji architektury Domów Szmaragdowego Zakonu Niebieskiego Płomienia i Ciała Słonecznego Logosu Christosa Sofii w tym uniwersalnym systemie, co dodatkowo zakłóciło cykl przemiany dźwięku w światło i światła w dźwięk we wszystkich dolnych kreacjach gęstości. To wydarzenie zawiera ziarno pomiotu upadłej świadomości i zhybrydyzowanych przez Obcych kreacji, w których Matka i jej sofianiczna zasada ożywiana w światach przedmaterii były przetrzymywane w niewoli w ramach programów inwazyjnych gatunków, na przykład kradzenie części ciała w celu tworzenia hybryd z Obcymi. Esseńczycy i gnostycy mówili o porwaniu duchowego ciała Matki, w wyniku którego powstały na Ziemi formy upadłej świadomości jako Achamot. Kolejne wytwory, które są wkomponowane w negatywne ciało Achamot, są zmieszane z upadłymi aniołami, duchami niskiego poziomu i uszkodzonymi żywiołakami, a te połączone ziemskie siły nazywane są polem Bafometa.

W wyniku tych obrzydliwości generowanych w liniach panujących, poważnie odwrócone zostały zasady żeńskiej bogini, które chroniły naturalne królestwo i duchy zwierząt w niższych wymiarach materii, co zrodziło więcej niższych duchów i demonicznych hierarchii. Odwrócenie ciał dźwiękowych lub odwrócenie zasady kosmicznej Matki w liniach czasu jest określane jako emanacja ciemnej Matki, odwróconej Matki lub księżycowej kobiety, co uniemożliwiało podczas epoki mroku ucieleśnienie świadomości Diamentowego Słońca w szablonie chrystusowej słonecznej kobiecości. Dlatego też, ze względu na wagę tej ukrytej wiedzy, Esseńczycy lub chrystusowi Templariusze czcili żeński aspekt Chrystusa-Sofii jako ciało prawdziwej mądrości Boga, gdyż jedynie to miało znaczenie dla jej duchowego uzdrowienia, a tym samym uzdrowienia osi czasu i ziemskiego ciała, aby można było osiągnąć stan świętego małżeństwa i wzniesienia.

W niektórych przypadkach, wskutek działania uwolnionych w materii antyżeńskich i odwróconych sił, powstały hybrydowe twory nieludzkie i sztucznej inteligencji, które zostały użyte do przejęcia zasady Matki przez upadłą świadomość, co dodatkowo uniemożliwiło emanację boskiej Sofii na Ziemi. Upadłe istoty nie chcą, aby prawdziwa Matka Sofia powróciła do materii, ponieważ oznaczałoby to koniec ich satanistycznych rytuałów przejmujących jej ciało oraz koniec ich rozmnażania i przedłużania życia. Po zniszczeniu królewskich domów Lutni oraz oryginalnego ciała dźwiękowego szablonu słonecznego żeńskiego Chrystusa, poważnemu uszkodzeniu uległa sofianiczna tarcza dźwiękowego kryształu plazmowego, zaś proces wznoszenia i ewoluowania z powrotem w linie genetyczne zasady Matki został uniemożliwiony. NAA wierzyła, że w wyniku zniszczenia zasady kosmicznej Matki i zniekształconych szablonów ciała dźwiękowego blokujących przejście i połączenie z kosmiczną monadą, Matka i jej sofianiczne wcielenie nigdy nie powróci, aby zostać fizycznie na tej Ziemi i odzyskać swoje dzieci. Mylili się.

Obecnie wibracje tonów dźwiękowych oryginalnych, żywych prądów dźwiękowych są systematycznie odzyskiwane, co ma bezpośredni związek z trwającą naprawą zestawów instrukcji zasady żeńskiej i ciągłym wyłanianiem się boskiego aspektu kobiecego w jej sofianicznym ciele plazmowym.

Zniszczenie sieci Bafomet

W wyniku inwazji i pojawienia się mrocznej Matki Obcych w naszym systemie, utworzyła się pętla sprzężenia zwrotnego do sąsiedniego systemu czarnych dziur. Strażnicy zidentyfikowali wiele form bytów czarnej dziury udających różne żeńskie istoty Czarnego Smoka. Te oszukańcze duchy trzymały razem sztuczne pole morfogenetyczne, które stworzyło siatkę fantomową, utrzymującą strumienie Bafomet i demoniczne hierarchie w polach 2D, co umożliwiło tym bytom dostęp do innych portali Gruala na Ziemi. Czarni magowie najwyższej kasty szatańskiego kapłaństwa poprzez rytuały wykorzystujące ofiary krwi wzywają te istoty czarnej dziury jako mrocznych władców, mających kierować siłami Lewiatana wykonującymi zadania na płaszczyźnie materialnej.

Siatka Bafomet została wykorzystana do zebrania sił antyżeńskich w celu wyhodowania w zbiorowej świadomości rasy ludzkiej ciał cienia i negatywnych form przyczepionych do podzielonej matrycy duszy 2D-4D, co powodowało ciągłe wymuszanie fragmentacji dusz lub astralne rozszczepienia. Te schizmy generowały jaźnie cienia i ciemne fragmenty w astralnych warstwach matrycy duszy, co dodatkowo wzmacniało skrajne schizmy biegunowości w ciele bólowym i namnażało duże ilości miazmy osobistej i planetarnej. Zasadniczo, dla osoby nieduchowej z silnym ciałem bólowym trauma była jak przyczepiona do ciała świetlistego kula z łańcuchem karmicznej miazmy, wiążąca ciężar najniższych form energii astralnej. To duże obciążenie utrzymuje blokady energetyczne, które z kolei generują ekstremalną gęstość fizyczną, konsubstancjalną z czarnymi subtelnymi siłami i uszkodzonymi żywiołakami, blokując połączenia i komunikację z najwyższymi dobroczynnymi siłami duchowymi.

Wiele bytów z czarnej dziury to zmiennokształtni i istoty cienia, które udawały siły obrońców / strażników w naszym systemie i stacjonowały w całym planetarnym systemie Gruala, 2D-5D-8D i 11D. Większość tych istot z czarnej dziury ustawiła się w punkcie 5D Grual, gdzie pasożyty są karmione rytuałami składania ofiar krwi praktykowanymi na Bali i przez Watykan. Te istoty z czarnych dziur są starożytne i pokazują się jako projekcja świadomości Matki lub Ojca, ale w rzeczywistości są głęboko zdeprawowanymi siłami pasożytniczymi budującymi i chroniącymi sztuczne Drzewo Życia, matrycę fantomową oraz portale prowadzące do głównych ośrodków Gruala, do których również uzyskano dostęp za pośrednictwem systemu portalu Daath. Są mistrzami manipulacji satanistycznymi rytualnymi zaklęciami, wykorzystującymi zaklęcia wiążące, aby przejąć umysły i zamknąć kompleksy serc ludzi parających się magią poprzez promowanie elitarnych systemów wierzeń typu bohater-zbawiciel. Próbują zamknąć kompleks kryształowego serca, a współczucie i empatię zastąpić negatywnymi nałogami ego, takimi jak pragnienie konsumowania wiedzy intelektualnej lub satysfakcji seksualnej. Udają, że są świadomością świętej Matki, ale na swoich ludzkich celach używają programowania kontroli umysłu i blokowania umysłu, jednocześnie sprawując władzę podobną do fałszywego króla tyranii.

Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby wywoływać księżycowe odwrócenia w męskim i żeńskim ciele świetlistym oraz zniekształcać centra sakralne 2D i narządy płciowe, wypełniając je siłami pasożytniczymi. Większe matryce świadomości zbiorowej prądu odwróconego nazywane są odwróceniami metatronicznymi lub dwufalowymi, a ten stan entropii został spowodowany nadużyciem technologii sztucznej inteligencji, która ciągle generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest substancją z czarnej plazmy, która może być zasymilowana do zasilania sztucznie generowanych pól za pośrednictwem linii czasu fantomowej sztucznej inteligencji lub Bestii. W ciągu ostatniego miesiąca do naszego systemu zaczął przenikać strumień Matki lub oddech świętej Matki z Siedmiu Wyższych Niebios, aby usunąć czarną maź i czarną plazmę z królestw żywiołów i natury w 2D, oraz aby rozpuścić antyżeńską i martwą energię struktur wykorzystywanych przez NAA.

Z perspektywy obserwatora wydaje się, że masywna latarnia skoncentrowanego światła laserowego kieruje ciekłe formy plazmy platynowego złota, nasycając te martwe struktury energii, zamrażając lub wypalając konstrukcję. Powoduje to powstanie ogromnej dziury w polu wymiarowym, tak jakby tkanka rzeczywistości, która utrzymywała ten konstrukt razem, wypaliła się poprzez wystawienie na świecące nad nią światła lasera plazmowego, zaś pozostałości otaczające konstrukcję są następnie całkowicie rozbijane, po czym z dziury są wyciągane szczątki, jakby wysysane przez kosmiczną próżnię. Gdy sieć Bafomet jest rozbijana na części i usuwana z planety, może nam się ukazać zawartość cienia z dawnych wzorców, które są połączone z ciałem bólowym. Jeśli możemy być odpowiedzialni za własną ciemność poprzez obserwację, rozeznanie, akceptację, a następnie przerobienie bólu w neutralne skojarzenia i miłość do siebie, mamy wspaniałą okazję do duchowego uzdrowienia ciała bólowego i integracji aspektów duszy.

Ludzkie ciało kryształowe

Pole energetyczne człowieka zawiera zestaw instrukcji jego ciała świetlistego, w którym znajduje się ciało kryształowe służące jako wewnętrzne mieszkanie Chrystusa-Sofii, zawierające sygnaturę energetyczną rezonującą z komórkami światła i dźwięku w jego osobistym wzorcu. Podobnie jak w przypadku mechaniki tworzenia, ciało kryształowe istnieje na zasadzie płci, warstwa męska posiada odcisk światła dla wszystkich punktów dostępu do płomienia, podczas gdy warstwa żeńska nosi odcisk dźwiękowy, który zawiera wszystkie możliwości dla warstw tonalnych. Kiedy wewnętrzne i zewnętrzne, męskie i żeńskie aspekty energii świadomości staną się jednym i zjednoczą się ze sobą, aspekty światła i dźwięku ciała kryształowego odtwarzają swój wzór w ciele świetlistym, aby odzwierciedlić tę samą jedność. Kiedy warstwy światła i dźwięku ciała kryształowego jednoczą się w jedno ciało, ten etap rozwoju ciała świetlistego otwiera możliwość generowania różnych emanacji dźwięku w postaci ciekłej plazmy świetlnej. Jest to generowanie w ciele kryształowym hierogamicznych wzorców krystalicznych, które następnie aktywują gen krystaliczny w matrycy krzemianowej, a ten później katalizuje szereg form biologiczno-duchowych plazm.

Sofianiczna plazma aktywuje na planecie prawidłowe „musica universalis”, włącza anatomię ciała kryształowego oraz pobudza komórki ciała dźwiękowego, zaczynając oczyszczać atomową strukturę zniekształceń macierzy sekstantów. Matryca sekstantu to zniekształcenie zegara atomowego, które utrzymuje zepsute siły elementarne, aby zapobiec aktywacji stałego atomu nasiennego i funkcji naturalnego ciała kryształowego. Przykładem jest uprząż ze sztucznej kuli, która działa jako zagęszczacz kompaktowych cząsteczek węgla w naszej fizycznej postaci, aby utrzymać je statyczne i zablokowane na siatce osi czasu, co zakłóca ciało dźwiękowe i naturalną płynność mezomorficznego procesu macierzy krystalicznej w ludzkim ciele świetlistym i warstwach ciała krystalicznego.

Gdy sieć Bafomet w końcu się rozpada, z dwuwymiarowych punktów Gruala wyłaniają się klucze odblokowujące aktywację komórek dźwiękowych, które uwalniają rozbłyski światła plazmy, zalewające narządy płciowe i kończyny dolne, łącząc ośrodek KA z ośrodkiem RZS, co generuje korektę bazowej formacji rdzenia poziomego. Formacja męskiego rdzenia kontroluje kody wektorów czasu świadomości, więc następuje przejście do innej pozycji na linii czasu. Główny wzorzec płci znajduje się w warstwach 2D, a kiedy te centra są aktywowane w celu usunięcia zepsutych żywiołów lub wprowadzenia poprawek do równowagi płci (rdzeń poziomy i pionowy), w stopach, kostkach, łydkach i kolanach zapalają się płomienie plazmy. To na ogół postępuje dalej i aktywuje punkty dostępu do płomienia w całych zestawach punktów lotosowych w monadycznej warstwie biokomputerowej. Może to wywołać reakcję łańcuchową w postaci objawów detoksykacji, ponieważ ciało świadomości robi wszystko, co w jego mocy, aby obniżyć gęstość.

Ta aktywacja zmienia pozycję świadomości na linii czasu, a zatem może powodować dramatyczne przesunięcia linii czasu, co ma miejsce, gdy mechanizm uziemienia świadomości zmieni pozycję w położeniu pola. Biorąc pod uwagę, że jest to wydarzenie planetarne, dochodzi do przesunięcia osi czasu i zwiększenia bifurkacji między rzeczywistością organiczną a rzeczywistością nieorganiczną, co może tworzyć surrealistyczne doświadczenia w poszerzaniu przeciwstawnych percepcji bieżących wydarzeń. Ci, którzy pozostają nieświadomi planetarnego wznoszenia, mają wbudowany w osobowość ego konsensus, więc postrzegają zewnętrzną rzeczywistość przez filtr narracji kontrolowanej. Przebudzeni mają szersze postrzeganie zewnętrznej rzeczywistości i wydarzeń, dzięki czemu wyrywają się spod kontroli umysłu i rozumieją rzeczywiste wydarzenia. Wraz z przesunięciem osi czasu zachodzącym u osób na ścieżce przebudzenia, równowaga utrzymywana przez tych, którzy szukają prawdy w porównaniu z tymi, którzy karmią się oszustwami narracji kontrolowanej, staje się jeszcze bardziej spolaryzowana energetycznie i łatwo widoczna na zewnątrz. Ważne jest, aby zrozumieć, że musimy dostrzec, kto jest kim, a dowodów dostarczają przejawy decyzji dotyczących popełniania zbrodni przeciwko ludzkości.

Diamentowe serce i struktury przekątne

Sieci planetarne mają struktury poziomie, pionowe, ukośne i krzyżowe. W niektórych większych sieciach, takich jak główne Smocze Linie i gwiezdne wrota, istnieją potężne pola wirowe kierowane przez kryształowe diamentowe serce. Diamentowe serce to krystaliczna sieć w skorupie ziemskiej, która zawiera instrukcje dotyczące kierowania częstotliwościami energetycznymi przepływającymi przez energetyczny układ krążenia planety. Działa dokładnie tak, jak ludzkie serce, pompujące krew do żył i układu tętniczego ciała fizycznego. Aby sprowadzić Sofię na Ziemię, należy ponownie uruchomić przekątne linie diamentowego serca i być w stanie utrzymać wysokie częstotliwości płynące z sofianicznej tarczy plazmowej.

Aby doszło do odbudowy diamentowej sieci kryształowego serca, muszą zostać przesunięte linie geomantyczne, ciała wymiarowe i związane z nimi struktury, mające ustąpić miejsca nowym ciałom dźwiękowym i filarom dźwiękowym oraz uruchomić iskrę 144 harmonicznych w prądach energetycznych, co pozwoli aktywować siatki diamentowe. To właśnie się dzieje teraz: burzenie blokad i sztucznych struktur sieci, które utrzymują zniekształcenia w warstwach osobowości, usuwanie uszkodzeń i produktów odpadowych generowanych przez miazmę, która zablokowała kąt 45 stopni położenia siatek diamentowych. Szczątki i i treść są rozkładane na mniejsze jednostki świadomości, które są ponownie asymilowane lub transmutowane z tych uszkodzonych obszarów siatki. Rezultatem jest załamanie fałszywych linii czasu i rozpuszczenie błon czakr, które znacznie pogarszają funkcjonowanie trójwymiarowej matrycy osobowości. Zjawisko to można zaobserwować u osób publicznych lub celebrytów, którzy mogą w szybkim tempie tracić spójność ciała mentalnego albo przejawiać inne formy nagłego i widocznego pogorszenia stanu fizycznego.

Diamentowe serce lub sieci kryształowych klastrów kryształowych serc w sieci Ziemi są od czasu inwazji negatywnych Obcych sztucznie zaprogramowane, uśpione lub odcięte. Planetarny układ krążenia nagromadził ogromne ilości martwej energii i miazmy, które zebrały się w jego sieci, niszcząc kryształowe serce i znajdujące się w nim kryształowe ziarno. Ta struktura martwej energii uszkadza lub miażdży trwały atom nasienny, tworzy metatroniczne odwrócenia, ponieważ serce jest wypełnione martwą energią. Tak poczerniałe serce istniejące w ciele planetarnym i niektórych ludzkich ciałach noszących szablon Czarnego Słońca, nazywane jest Anubiańskim Czarnym Sercem.

Misją strażników podczas cyklu wznoszenia jest stopniowe wspieranie odbudowy sieci planetarnej, aby mogła przewodzić i przesyłać energię pól trójfalowych, w wyniku czego te centra diamentowego serca stają się coraz bardziej aktywne lub włączane do sieci. Planetarne diamentowe serca są systematycznie przeprogramowywane za pomocą kodowania Krystallah i sofianicznych filarów dźwiękowych, które są w stanie przekazywać częstotliwości kosmicznej Boskiej Matki do jądra Ziemi i rozsyłać je po siatce plazmy sofianicznej na siatce powierzchniowej, aby wspierać ludzkie ciała świetliste.

Sofianiczne kryształy dźwiękowe Krystallah

Od początku tego roku strażnicy kierują zespołami zajmującymi się instalacją sofianicznych filarów dźwiękowych w wielu obszarach sieci ziemskiej, aby wprowadzić na Ziemie energię Matki. Strumień Matki pochodzi z planetarnej aktywacji Krystallah, otwierającej ciekłokrystaliczny prąd świetlny w postaci drobnych kryształowych iskier, które wyglądają jak małe perłowe płatki śniegu unoszące się w linii włosów na czole i koronie, i krążą po całej głowie.

Służy to wielu celom, a przede wszystkim zwiastuje hierarchiom na Ziemi i otaczającym ją matrycom, że Matka Kosmiczna powróciła i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełniła boski plan stworzenia. Ta architektura pozwoliła wielu z nas bezpiecznie zejść pod Ziemię do przestrzeni fantomowych i pozbierać części ciała Katarów, oraz ponownie złożyć sofianiczny szablon z pomocą skorygowanych wzorców fal dźwiękowych. To w dużej mierze przyczyniło się do uzdrowienia Michała-Marii, poprzez odnalezienie uwięzionych aspektów, oczyszczenie negatywnych form i sztucznie obrobionych części ciała, które zostały użyte do uchwycenia ich obrazu słonecznego w księżycowym odwróceniu, co kiedyś doprowadziło do eksplozji Tary i upadku wielu wrót.

Postęp w ucieleśnianiu architektury żeńskiej zasady Krystallah doprowadził do wytworzenia wokół diamentowego ciała słonecznego „pierścieni plazmy Matki”, które łączą się bezpośrednio z polem uniwersalnej kreatrycy i mają za zadanie instalowanie filarów dźwiękowych w sieci planetarnej w celu skorygowania formacji odwróconych fal dźwiękowych, załamania sztucznych osi czasu i zakotwiczenia kodów sofianicznych. Kosmiczna trójca łączy się bezpośrednio przez te pierścienie plazmy, tworząc filary dźwiękowe, dzięki czemu powstają nowe struktury w czasie, dopasowując Kosmiczny Zegar do ulepszonych tonów dźwiękowych.

Struktura Logosu Słonecznego w harmonicznych liniach czasu wszechświata 10D-11D-12D została połączona z Kosmiczną Trójcą poprzez instalację sofianicznych filarów dźwiękowych, tworzących pionowe wyrównanie w trzech bramach jednocześnie i manifestują się jako Dom Świętej Trójcy, który transmituje częstotliwości plazmy do rozbudowy Uniwersalnej Kryształowej Katedry. Ta krystaliczna architektura jest uniwersalną strukturą makrokosmosu, przekazuje aktywacje plazmy rdzeni Christosa Sophii przez ciało Słonecznego Logosu, a następnie dopasowuje te utrójcowione struktury krystaliczne do ciała planetarnego poprzez 45-stopniowe ukośne ogniwa, zwane diamentowymi siatkami.

Dźwiękowe filary sofianiczne zainstalowane w całej sieci w bramach o wysokiej aktywności, wydają się topić czarną substancję, czarną maź i zepsute żywiołaki niektórych gwiezdnych wrót i wirów mocy. Na obszarze Carnac zachodzi stopniowa aktywacja związana z połączeniem części ciała Katarów z Córkami Słonecznego Chrystusa, których są trzy.

Niedawno kamienie stojące w rejonie Carnac w Bretanii we Francji ożywiły jakąś starożytną maszynerię na liniach mocy, związaną z zasilaniem przekątnych linii diamentowego sofianicznego serca. Zniszczenie kościoła w Nantes było mrocznym atakiem na te ukośne linie, ponieważ chciano zapobiec aktywacji tej sofiańskiej diamentowej siatki na polu. Te konkretne linie geomantyczne były wcześniej nieaktywne, a teraz łączą się z siecią Stonehenge. Kamienie Carnac są połączone z naszą chrystusową rodziną - są to aktywowane w sieci krystalicznej starożytne sieci Słonecznego Smoka, którą teraz paliadoriańscy Królowie Smoków udostępniają. Ta aktywacja w ciele ziemskim jest związana z możliwością powrotu do osi czasu Atlantydy w celu dokonania wielu poprawek w matrycy holograficznej, gdzie wydaje się, że kataklizmy i eksplozje miały miejsce, ponieważ ta sieć została całkowicie zablokowana.

Podczas fazy uśpienia tej sieci, została ona przystosowana do wspierania sieci Bafomet, do wzmacniania antysofianicznych struktur używanych do generowania światów łona demonicznych hierarchii. Te dolne podajniki były używane przez inne wyższe istoty z czarnych dziur do odwrócenia rozmnażania żeńskich istot smoczych, które działały jako strażnicy siatki Bafomet. Sieć ta i antyżeńskie struktury były kluczem do utrzymania przy życiu antyhierogamicznego pomiotu, takiego jak kreacje czarnej Lilith, a wraz z aktywacją Słonecznego Smoka w tych sieciach, przywrócono im właściwą moc sofiańskiej świadomości Matki. To ustawienie jest skierowane do Matki Kosmicznej, aby mogła wskrzesić swoje słoneczne córki, aby chronić Ziemię i królestwa przyrody przed szatańskimi siłami kontroli, które są antyżeńskie. Masa lądowa Francji jest bardzo ważna dla zmartwychwstania ciała słonecznego świadomości sofianicznej na Ziemi, a sieć Carnac aktywująca się w fazie zniszczenia sieci Bafomet wpomogła ponowne połączenie się z Albionem w Wielkiej Brytanii.

Słoneczna Córka pojawia się we wzorze trójcy, a jej przebudzenie ze stazy stwarza duży problem dla odwróconych sił żeńskich, które były używane do szerzenia satanizmu i wspierania bytów Lewiatana, tych hierarchii, które są wyczarowywane w siatkach czarnej magii z pomocą mrocznych rytuałów. Te systemy ofiar krwi są głodzone i miażdżone. To powoduje rozpryskiwanie się ich odłamków cienia na zewnętrzne pole do zbiorowej świadomości, zaś te cienie generują szaleństwo wniebowstąpienia u niektórych ludzi, którzy nie są przygotowani do radzenia sobie z odbiciem części cienia w zewnętrznych siatkach.

Dźwiękowe filary Krystallah mają związek z wskrzeszeniem zasady troistej Bogini przez Kosmiczne Słoneczne Smoki Christosa, co uniemożliwia użycie elementów sofianicznych w satanistycznych wersjach rytuałów z głównymi odwróconymi siłami kobiecymi ciemnej królowej Matki. Korygowanie ciał dźwiękowych wiąże się z zastąpieniem archetypów żeńskich wykorzystywanych w satanistycznych rytuałach, które kradną kobiecą świadomość i wymagają od królowej Matki nadzorowania krwawych ofiar z dzieci oraz rytualnych ról od dziewicy po staruchę.

Bliźniacze chrystusowe dziecko

W tym roku, wraz z pojawieniem się aspektów świętej Matki, które ucieleśniają architekturę Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, przywrócono zasadę Matki Kosmicznej jej autentycznemu potomstwu, wprowadzono też poprawki w ciele planetarnym w celu uzdrowienia DNA-RNA, wiązań chromosomowych i mitochondrialnych, które wspomagają ciążę, narodziny i duchową emanację szablonu Bliźniaczego Dziecka Christosa. Ci z nas, którzy służą zespołom paliadoriańskim podczas trwających aktywacji tęczowej plazmy, pracowali nad zbudowaniem architektury wymaganej do wypełnienia drugiej emanacji Bliźniaczego Dziecka Chrystusa na Ziemi.

Objawy wniebowstąpienia u osób ucieleśnionych na poziomach awatarów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wykazują coś, co może przypominać ciążę w ciele duchowym, łącznie z rozdętym brzuchem w kompleksie hara. Ten hierogamiczny szablon unii Bliźniaczego Dziecka Chrystusa jest ściśle strzeżoną tajemnicą autentycznych linii rodów matek kotowatych zespołów Szmaragdowego Zakonu (Emerald Order - EO), które chroniły tę architekturę. Ten konkretny projekt był wyjątkowo blokowany przez oszustów z NAA i EO, którzy wpadli w panikę, dlatego wysyłali groźby śmierci i formy ataków czarnej magii, próbując powstrzymać manifestację tego szablonu Bliźniaczego Dziecka Chrystusa.

W poprzednich cyklach ewolucji kosmiczne sprzężenie szablonu hierogamicznego lub pary eonicznej Christos-Sofia zostało zniekształcone przez odwrócenie dźwięku „wód astralnych'', maszynerię Obcych i sztuczne linie czasu nałożone na konstrukcję na poziomie 11-wymiarowym, aby nieustannie generować odwrócenia w niższych wymiarach. Ten obcy konstrukt został nałożony na osi czasu króla Artura i wrotach 11D po upadku Lutni, co wyglądało jak ogromne, rakowate ciało, umieszczone na ciałach Albionu i Katarów, aby te struktury dźwięku i światła pozostawały zamrożone w stercie miazmatycznej czarnej mazi. Spowodowało to odłączenie Słonecznego Męskiego Chrystusa od swojego genetycznego odpowiednika - Słonecznego Żeńskiego Chrystusa poprzez szereg odwróconych struktur fal dźwiękowych, przemieszczenie rdzenia poziomego i pionowego oraz statyczne pole separacji, które uniemożliwiło zjednoczenie w ramach Prawa Płci. Ta obca architektura była silnie strzeżona przez grupy mrocznych awatarów stacjonujących w matrycy fantomowej tych obszarów.

Niedawno paliadoriańskie gwiezdne nasiona działały jako surogatki ciała świetlistego, nosząc ciążę energii Chrystusa, chroniąc dziecko Christosa podczas ciąży, a następnie wspierając ponowne zjednoczenie eonicznego bliźniaczego dziecka Chrystusa, aby ostatecznie można je było wszczepić w ciało planetarne. Bliźniacze Dzieci Chrystusa zostały poczęte w diamentowym sercu Aqualashy, a następnie umieszczone w tęczowej tarczy paliadoriańskiego Króla Smoków, która była strzeżona.Ten szablon można było splatać, gdyż w naszym Wszechświecie została uwolniona płynna energia plazmy świadomości Chrystusa w postaci szablonów. Surogat żywego światła dla utrzymania zasady dziecka męskiego i żeńskiego Christos-Sofia miał na celu ożywienie Bliźniaczego Dziecka, zarówno w postaci męskiej, jak i żeńskiej, wcześniej, do chwili uformowania, przetrzymywanego poza czasem w Aqualasha. Bliźniacze Dzieciątko Chrystus w żeńskiej sofianicznej formie narodzone jako pierwsze w systemie Graala, utrzymuje wody astralne poprzez uniwersalne serce diamentowej róży Maryi i koryguje wymiarowe ciała fal dźwiękowych naprawiając odwrócenia i uszkodzenia spowodowane przez Obcych w organicznych liniach czasu. Bliźniacze Chrystusowe Dziecko w męskiej formie narodziło się jako drugie w zwieńczeniu systemu promieni słonecznych poprzez sieć słonecznych dysków i koryguje osie czasu oraz wymiarowe ciała fal świetlnych. Zaobserwowano, że dzieci otoczone przez filary soniczne Matki Sofii, były zaciekle strzeżone przez kotowate boginie Elohei, które pierwotnie chroniły kody rdzenia pionowego i siatkę Niebieskiego Lwa na Tarze, a pojawiły się w postaci strażników Sekhmet.

Ten szablon służy również do korygowania sekwencji transdukcji narodzin, aby wspierać narodziny dzieci na Ziemi w celu dostosowania do kryształowej architektury. Po ustabilizowaniu się krystalicznej architektury na Ziemi podczas okna wielkanocnego, ta siatka pozwoliła pracownikom światła na znalezienie i odzyskanie licznych dusz dzieci, które utknęły w obszarach fantomowych i były używane w satanistycznych rytuałach lub zostały zabite przez psychopatycznych pedovores. Ponieważ w ciele ziemskim stale wzrasta poziom energii Matki i zasada sofianiczna, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uwolniono wiel dusz dzieci i dusz tranzytujących. Przywrócenie słonecznego żeńskiego Chrystusa poprzez kosmiczną Matkę ponownie łączy wiele pionowych, poziomych i ukośnych połączeń z uniwersalnym polem kreatrycy, uaktywniając je, co pozwala na znacznie głębszy dostęp do wnętrza Ziemi i przestrzeni pomiędzy.

Filary Reuche

Światy Boga są zbudowane na 12 filarach, które łączą wibracje dźwiękowe nasienia Boga Matki z niższymi kreacjami, te filary korygują prądy energii, aby uruchomić fotoniczne i dźwiękowe częstotliwości uzdrawiania, które wzmacniają wzorzec Christosa. Są to prądy pradźwięku i praświatła, które pochodzą bezpośrednio ze światów Boga i są wspólnie nazywane filarami Reuche. Siły Boga przeplatają swoją świadomość z zestawami instrukcji kosmicznego Drzewa Życia (Kryst-Krystallah) i kosmicznego Christosa, formując się w zestaw 12 filarów plazmy dźwiękowej. Filar dźwiękowy umieszczony na swoim miejscu w ciele planetarnym, przekazuje punkt zerowy, który oddziałuje z falami dźwiękowymi i otwiera okno, które tworzy 13. filar, i jest kosmiczną falą Amoraea, którą nazywamy Wodny Portal Matki. Wodny Portal Matki pulsuje świadomością żywego Boga w nieustannym ruchu na pola kreacji, krążąc impulsami wiecznego płomienia znanego jako Serce Boga.

Utrzymywanie świętej przestrzeni dla tranzytu umęczonych dzieci

Kiedy na Ziemię powraca prawdziwa Kosmiczna Matka i żywa świadomość sofianiczna, w sieciach planetarnych wyłania się to, co zapisało się w pamięci komórkowej jako nadużycia - rytuały, podczas których składano ofiary z niemowląt i dzieci. Ich bolesna treść pojawia się, aby ją zobaczyć a z czasem przenieść do Serca Bożego. Odkryto, że wiele dziecięcych ofiar zostało rytualnie związanych z wieloma obszarami Ziemi, takimi jak 10. wrota w Iraku-Iranie, zaś aspekty ich dusz były trzymane w odwróconych częściach kobiecego ciała, które są połączone z tunelami czasoprzestrzennymi wytworzonymi w częściach Tiamat, które eksplodowały. Trwa usuwanie więzów przymierza krwi, struktur zbiorników Molocha i wspomaganie przejścia tych, którzy byli wykorzystywani jako ofiary krwi z obszarów wrót Bliskiego Wschodu. Kluczem w tym procesie jest słuchanie wewnętrznych wskazówek przez tych, którzy pełnią w nim pewne funkcje tam, gdzie jest to konieczne. Zdarza się to na całym świecie, wszędzie, gdzie pozawymiarowe pasożyty dokonywały swoich krwawych rytuałów.

Każdy duchowo dojrzały człowiek, który czuje się prowadzony, aby pomóc w tym projekcie, może go wesprzeć zabezpieczając przejście przez Wodny Portal Matki lub błogosławić dzieci albo jakiekolwiek żywe istoty, które były używane w krwawych rytuałach lub aktach kanibalizmu. Jest to osobisty wybór, jednak ze względu na naturę powrotu Matki Sofii mamy więcej duchowego wsparcia, łatwiej nam uzyskać dostęp do obszarów planety, do których wcześniej nie mieliśmy. To pozwala większej liczbie budzących się świadomych ludzi służyć innym w przeprowadzaniu Dusz.

Idealni kandydaci mają serce przepełnione wszechmiłością, czują głęboką miłosną więź z Boskim Źródłem lub mają misję ponownego montażu Diamentowego Słońca, aby odnowić Chrystusa-Sofię, i są gotowi zachować świętą przestrzeń dla tych, którzy mogli doświadczyć wielkiego bólu i cierpienia. W ten sposób są emocjonalnie zdolni do delikatnego trzymania tych przechodzących Dusz, jakby były ich własnymi dziećmi, aby odprowadzić je do prawowitej duchowej rodziny, która powita je na wyższych planach. To jest wezwanie, aby czuć się związanym z Duchem, odzyskiwać Dusze na polu wszechmiłości (duchowej miłości) i duchowej ochrony, darować im duchowe uzdrowienie i umożliwić przyjęcie przez siły Boga. Taki jest cel bezpiecznego przejścia i uwolnienia do portalu Matki. Każda żywa istota ma prawo poznać miłość i być wspierana w drodze, być przyjęta do Serca Bożego, uwolniona z więzów ofiary krwi. Ten proces można przeprowadzać indywidualnie lub w grupach. Wszystko, czego potrzeba, to szczere i kochające serce z deklarowanym zamiarem zachowania świętej przestrzeni dla skrzywdzonych dzieci i wyrażenia zgody na nadrzędną rolę naturalnych praw Boga i Chrystusa, z płynącą z serca chęcią służenia.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca swojego Awatara Christosa Sophii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa