poniedziałek, 25 lutego 2019

LISA RENEE - SATANIZM I LUCYFERIANIZM luty 2019 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. Większość z nas może czuć, że moralność i kultura w coraz szybszym tempie ulegają zepsuciu, ale bardzo niewielu ludzi wie, że jest to zgodne z planem. Dopóki nie zobaczymy, że te wynaturzenia stają się normą, nie rozpoznamy ukrytych motywacji oraz tego, że ludzkość nieświadomie wyraża na nie zgodę, gdyż nie ma wolnego wyboru. Odpowiedzialność za to ponoszą dwie główne frakcje sprzedając społeczeństwu coś, co nie jest tym, czym wydaje się być. Te złożone siły, dwie energie, od dawna działają w ziemskiej rzeczywistości, a zostały przejęte i wzmocnione przez grupy najeźdźców spoza planety. Grupy te wywierają ogromny wpływ na ludzkość, a umiejętność odczytania ich sygnatur i odkodowania ich programów oznacza szansę na zachowanie osobistej uczciwości oraz wolności wyboru pod czas tego cyklu wznoszenia.

Satanizm i lucyferianizm to obecnie dominujące kultury, które działają metodycznie i potajemnie z pomocą szeregu eksperymentalnych metod inżynierii społecznej. Działają w celu sprawowania masowej kontroli dzięki coraz większej liczbie broni elektromagnetycznej i chemicznej celującej w nieświadomą populację Ziemi. Większość ludzi nadal nie jest w stanie rozpoznać agresywnych planów, które bezpośrednio promują kulturę śmierci. Programy te opierają się na manipulowaniu satanistycznymi i lucyferiańskimi doktrynami oraz ideologiami, a ich zwolennicy wciąż oszukują opinię publiczną, naciskając na powszechną akceptację, jednocześnie unikając ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ich działania. Te grupy kontrolerów pragną, aby bardziej ekstremalne satanistyczne i lucyferyczne ideologie oraz pokrewne im zachowania czy rytuały były włączane do głównego nurtu i zintegrowane społecznie. Tak więc celem programu jest wprowadzenie tych praktyk do głównego nurtu, tak aby stały się prawnie chronione, mimo iż ich różne szkodliwe działania są ujawniane lub obserwowane na forum publicznym.

W tym miesiącu chcemy przekazać wiedzę, ujawnić zagrożenia, wyeliminować liczne przykrywki, zamieszanie i taktyki gaslightingu, które są wykorzystywane przez głównych zwolenników tych mrocznych ideologii. Ma to pomóc w uniknięciu padania na kolana i traktowaniu tematu jako tabu, co uniemożliwiłoby otwarte informowanie o praktykach sklasyfikowanych jako satanizm lub lucyferianizm.

Temat, w którym nakłada się warstwy na warstwy oszustw, kłamstw i historii, aby zmylić rzesze co do prawdziwego źródła i intencji stojącej za tymi praktykami, jest bardzo złożony. Droga do osiągnięcia samorealizacji i większego oświecenia może być pokonana na wiele sposobów. Toczą się dyskusje i debaty na temat tego, co często określa się ścieżką prawej i lewej ręki, oraz, czy zakazane działania mogą być używane dla duchowych korzyści. W tym biuletynie postaram się zdefiniować szersze globalne programy najsilniejszych satanistycznych i lucyferycznych praktyków, tych z elit władzy, którzy mają za opiekunów Obcych, a używają tych praktyk, by bezpośrednio skontaktować się z NAA i czynić czary przeciwko ludzkości.

Satanizm lub lucyferianizm jest publicznie przedstawiany niedokładnie, jako iluzje lub twory niestabilnego oraz przesądnego umysłu, i jest kojarzony z religiami. Dyskusje na temat satanizmu i lucyferianizmu ograniczają się do teorii spiskowych lub cichych rozmów za zamkniętymi drzwiami członków kleru, egzorcystów i tajnych stowarzyszeń. Wielu ludzi stara się wierzyć, że te duchowe siły, rytuały i doktryny nie istnieją, że są wyimaginowane i nie mają wpływu na świat ani na odpowiednio wykształcone umysły. Jest to absolutnie niedokładne. Ludzie muszą umieć rozpoznawać satanizm i lucyferianizm w działaniu, gdyż ideologia ta jest reprezentowana poprzez symbole i praktyki kształtujące normy kulturowe oraz społeczne, ponieważ jest używana jako rodzaj czarnoksięstwa, czarnej magii, bezpośrednio skażającej umysły, co znacznie wpływa na to, jak ludzie myślą i postrzegają własną rzeczywistość.

Kiedy w końcu rozpoznajemy i wiemy, co to jest, jego mroczniejsze przejawy można znaleźć wszędzie, otwierają się oczy, dostrzegając obecny stan chaosu, załamania psychiczne i cierpienie ludzi, którzy napędzają świat wokół nas. Gdy ludzie nie rozpoznają tych sił, nawet gdy mają je przed oczami, łatwo nimi manipulować, a wtedy rezygnują z prawa do zgody i autorytetu. Klasyczni mroczni sataniści i lucyferianie wywyższają się wchodząc na najwyższe poziomy narcyzmu i żądzy władzy, używają wiedzy, by czuć się lepszymi i by mieć nieuczciwą przewagę nad innymi. W związku z tym lansują relację pan-niewolnik i myślą, że mają naturalne prawa do bycia mrocznymi panami ludzkości, ponieważ uważają się za mądrzejszych, silniejszych oraz lepszych genetycznie.

Negowanie starożytnej ideologii mrocznej agendy

Chodzi o to, aby zrozumieć, że satanizm i lucyferianizm są starożytnymi ideologiami opartymi na całkowitej tajemnicy, magii czarnoksięskiej i ciągłym ukrywaniu oraz negowaniu ich istnienia przed osobami postronnymi. Wiele z tych ideologii promuje się jako ateistyczne, jednak są one bezpośrednio związane z określonymi formami inteligencji energetycznej. Chodzi o styl życia świadomości, a czasami praktyki religijne - głęboko pochowane za misternie skrywanymi cieniami ezoterycznego okultyzmu, którego macki wpływów rozrosły się poza obecną światową religię, intelektualne rozumowanie lub duchową filozofię. Jest to mroczna, drapieżna świadomość z doktryną, która infiltruje i infekuje każdy aspekt świeckiego społeczeństwa, tworząc odwrócone społeczeństwo, gdzie zasady życia przerodziły się w zasady śmierci. Satanistyczna i lucyferiańska symbolika śmierci, czarna magia oraz ich destrukcyjne wierzenia wciąż są wrzucane do ludzkiej podświadomości poprzez komercyjną rozrywkę, reklamy i szerzenie kultury śmierci. Te ataki na ludzką świadomość są skrupulatnie zaplanowane, przeprowadzane za pomocą eksperymentów inżynierii społecznej przez wiele akademickich think tanków i międzynarodowych komitetów, założonych przez elity władzy, i są prowadzone na najwyższych poziomach przez mistrzów marionetek NAA.

Najpotężniejsze przejawy kultu są związane z elitami władzy, a nieświadomi ludzie są oszukiwani, wierząc, iż główny nurt satanizmu lub lucyferianizmu jest ideologią o prawdziwie łagodnych, szlachetnych i humanitarnych intencjach. Pod postacią marketingowych promocji łagodniejszego i bardziej miłosiernego Szatana lub Lucyfera, nieświadome rzesze są manipulowane i okłamywane, dzięki czemu władcy zdobywają na płaszczyźnie materialnej wszystko, czego chcą. Inne formy tej propagandy używają ateistycznego sterowania umysłem, wmawiając ludziom, że temat nie istnieje, a życie i tak jest bez znaczenia, więc lepiej trzymać się innych i zdobywać co się da - póki można.

Niestety, są to poważne tematy wypełnione skomplikowanymi oszustwami i kłamstwami, szerzonymi, aby praktykujący sataniści oraz lucyferianie mogli przeprowadzać swoje rytuały w celu kontrolowania populacji. Są w pełni zależni od kontrolowania opinii publicznej, ponieważ muszą uzyskać społeczną akceptację swoich wyborów stylu życia, są klasyfikowani jako nieszkodliwi, spotykają się z intelektualistami, ateistami i naukowcami. W ten sposób dążą do powszechnej akceptacji praktyk poprzez polityczną manipulację wysoce kontrowersyjnymi kwestiami. Aby rozproszyć uwagę, ukrywają się za najbardziej liberalnymi ludźmi, którzy nie są świadomi ich planów. Osoby, które wierzą, że wszyscy ludzie powinni być chronieni, nawet ci, którzy wyrządzają krzywdę innym, zapewniają ochronę mrocznym siłom. Bez zrozumienia konsekwencji kryjących się za tymi działaniami, nie mają pojęcia, kogo nieumyślnie chronią. Czy nasze cywilizowane społeczeństwo chce chronić prawa chorych psychicznie i duchowo, kłamliwych agitatorów, swobodnie wykorzystujących technologiczną kontrolę umysłu do tworzenia niewolnictwa na świecie? Albo chronić seks z dziećmi i wykorzystywanie ludzi do składania z nich ofiar, lub rytuały negatywnych Obcych, dzięki którym utrzymują władzę i kontrolę w tym materialnym świecie?

Dlatego te tematy muszą być otwarcie, inteligentnie omawiane z rozsądnymi, elastycznymi i spójnymi umysłami, aby społeczeństwo mogło zrozumieć, skąd pochodzą główne ideologie oraz związane z nimi systemy wierzeń, a także dlaczego te grupy działają w całkowitej tajemnicy i wciąż kłamią, dążąc do uzyskania pełnej dominacji, władzy i globalnej kontroli.

Całkowita tajemnica, nieujawnianie i brutalna kara

Satanistyczne i lucyferyczne siły świadomości mogą istnieć jednocześnie wewnątrz ludzi i bytów nieludzkich, praktykujących satanistyczne lub lucyferyczne ideologie. Mają styl życia, który można również uznać za orientację na służbę sobie, głęboko egoistyczną, narcystyczną i potencjalnie psychopatyczną oraz brutalną osobowość, pragną bogactw i władzy ponad wszystko. Potężne satanistyczne i lucyferyczne kulty działają w systemach odwróconych, egzekwują zachowanie ścisłej tajemnicy i lojalności z wieloma warstwami zdyscyplinowanej biurokracji podzielonej na sekcje, wypełnionej instrumentami prawnymi i umowami o nieujawnianiu sekretów, aby pozostać w cieniu. Mają dostęp do nieograniczonych bogactw, ich projekty są dobrze finansowane i fachowo izolowane poprzez sprawdzoną sieć potężnych ludzi. Ludzie ci są zorganizowani w hierarchiczną, podzieloną na warstwy sieć piramidalnych instytucji i fasad, gdzie każda warstwa ma ograniczoną wiedzę na temat pozostałych segmentów składających się na pełen zakres celów i działań organizacji.

Informator, który ujawnia tajemnice lub jest odstępcą od działalności kultu albo jego stylu życia, jest uważany za zdrajcę, jest szantażowany i przykładnie karany – niezależnie od przewinienia, w zależności od osobistych przekonań lub kodeksu moralnego, jeśli taki istnieje. Wyznawcy kultu będą starali się trwale wymazać lub zniszczyć jego życie i rodzinę, nawet w formie rytualnych tortur i śmierci. W wyniku egzekwowania tak tragicznych konsekwencji wobec osób łamiących tajne porozumienia oraz faktu, że nie ma żadnych przepisów prawnych chroniących przestępców, którzy mają nieograniczone bogactwo, niewielu ludzi jest gotowych pokazać się publicznie i pomagać innym w zdobywaniu wiedzy o tych, którzy przejawiają satanistyczny lub lucyferiański styl życia elit władzy. Z tego powodu nierozsądne i naiwne jest wierzenie, że ocaleni i ofiary owych kultów oraz handlu ludźmi pokażą się publicznie i opowiedzą swoją historię, gdyż w większości przypadków pozostają całkowicie niezabezpieczeni przez prawo.

Formy satanizmu i lucyferianizmu

Ważne jest, aby zrozumieć, że jak w przypadku wszystkich rzeczy, tak i tu istnieje wiele form praktyk społecznie akceptowanych w stylu życia, które można by zidentyfikować jako przejawy satanizmu czy lucyferianizmu, od amatorów po czarnych magów, poprzez umiarkowanych praktyków po fanatyków, którzy ściśle przestrzegają świąt i pór rytuałów. Spektrum intensywności praktyk satanizmu lub lucyferianizmu jest zwykle oparte na poziomie negatywnych wynaturzeń ego osoby, jej osobistych pragnień, żądzy władzy i uzależniających tendencji. Im silniejszy jest pęd ego do natychmiastowego zaspokojenia, tym mniej moralny bodziec, aby wziąć pod uwagę konsekwencje, jakie to działanie wywrze na innych. Samo praktykowanie jakiejkolwiek religii lub stylu życia, tylko dlatego, że ktoś utożsamia się z byciem religijnym lub duchowym, nie czyni z niego osoby dobrej, godnej zaufania i współczującej.

Można dokonywać porównań obserwując wiele sekt chrześcijańskich, które mogą utożsamiać się z Biblią lub naukami Jezusa, ale mają różne zakresy interpretacji i wierzeń w to, co uważa się za boską wolę wobec ludzkości. Ludzie, którzy są chrześcijanami, a jednocześnie popierają ofiarowanie krwi Jezusa przybitego do krzyża, uważając, że tak chciał Bóg, nie mają pojęcia, że ofiara krwi jest czysto satanistyczna i nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. W tym stanie mentalnej dezorientacji żyje wielu ludzi, którzy nieświadomie wspierają odwrócone systemy wierzeń, uważają się za chrześcijan, a jednak tak naprawdę praktykują i łączą się z siłami szatana, które udają chrześcijaństwo. Siły szatana i Lucyfera są wielkimi duchami oszustami, którzy cieszą się z mieszania ludziom w głowach i szydzą z nich. Na przykład, Kościół katolicki jest nękany popełnianą przez duchownych wobec dzieci pedofilią i sodomią, które są głównymi zasadami satanistów o dużej mocy przeprowadzających rytuały dla władzy i kontroli nad innymi. Wiedząc o satanistycznej agendzie i ich praktykach oraz systemach wierzeń, rozumiemy, kto naprawdę kieruje Kościołem katolickim i Watykanem. Siły szatańskie drwią z chrześcijan udając przedstawicieli dobroci, Boga i Chrystusa.

Dodatkowo, wielu młodych ludzi angażuje się w te praktyki, ogłasza się satanistami pod wpływem filmów, sztuki współczesnej lub muzyki, chociaż nie bierze udziału w ofiarach z krwi ludzkiej, ale pozostaje całkowicie nieświadomych duchowo-energetycznych konsekwencji oddawania czci siłom satanistycznym lub lucyferycznym. Wielu nie ma pojęcia, że siły te bezpośrednio łączą się i komunikują z szeregiem Obcych spoza planety, którzy bezpośrednio odpowiadają na niektóre z tych sigili i rytuałów, wielokrotnie infiltrując ludzkie pole energetyczne i implantując ich świadomość, aby stali się ich niewolnikami.

Jednak to, co jest uważane za akceptowalne zachowanie w którejś sekcie kultu satanistycznego, na przykład mord rytualny i kanibalizm niemowląt, może być uznane za moralnie naganne w lucyferycznym systemie wierzeń i na odwrót. Wielu lucyferian nie wierzy, że siły szatana faktycznie istnieją. Mimo to wchodzą w interakcje z tymi siłami w satanistycznym rytuale krwi, odnoszącym się do tej samej siły świadomości, co Lucyfer, bez świadomości tego, kto lub co tak naprawdę jest obecne podczas czarnoksięskiego rytuału. To, co ułatwia zmylenie dwóch odrębnych i oddzielnych sił świadomości - satanizmu i lucyferianizmu, polega na tym, że składają się one z odwróconych płci kobiet i mężczyzn, które są oparte na ideologii służenia sobie. Satanizm nie ma światła i składa się z czarnych subtelnych sił wyczarowanych z najniższych wymiarów zasady żeńskiej i siatek czarnej magii, podczas gdy lucyferianizm jest źródłem fałszywego światła wyczarowanym z wyższych zasad wymiarów męskich, próbując naśladować i kraść oświecenie ze słonecznej świadomości Chrystusa-Sofii. Klasyczny satanista jest zamknięty w niższych trzech warstwach negatywnego ego, skupiony na instynktownych popędach, podczas gdy lucyferianin próbuje zdobyć wyższą wiedzę otwierając trzecie oko, omijając centrum serca.

Ponadto jest wiele osób, które nie są świadome istnienia NAA i mogą identyfikować się z satanistami lub lucyferianami, ale są w pełni zdolne do okazywania zasad szacunku wobec innych i nie pragną wyrządzać nikomu krzywdy. Mogą odrzucić dogmatyczną religię, wybrać wspieranie ludzkiej kreatywności, osobistej wolności, zdobywanie wiedzy i poszukiwanie przyjemności z ziemskiego życia. Dla nich religia chrześcijańska jest moralnie odrażająca, a to, co sprzedawane jest jako lucyferianizm, jest o wiele bardziej pociągające i racjonalne.

Jednak satanizm i lucyferianizm mają wspólną płaszczyznę przekonań zakorzenionych w służbie sobie, wierze, że aby stać się panem świata materialnego i zdobyć bogactwo, prestiż oraz wiedzę, trzeba mieć lepsze pochodzenie i brutalnie sprawować władzę nad innymi, którzy są mniej uprzywilejowani. Te archonckie podszepty pochodzą bezpośrednio z kontroli umysłu nadawanej przez NAA. Rozprzestrzenianie i rozwijanie tajnych praktyk satanizmu oraz lucyferianizmu na Ziemi są głównym celem negatywnych kosmitów, którzy najechali naszą planetę, pragnąc ją zniewolić poprzez manipulacje i oszustwa.

Satanizm i lucyferianizm wiążą się ze świadomością bifalową

Program negatywnych Obcych polega na zmuszeniu mieszkańców planety do służenia kontrolerom wielu gatunków, składających się głównie z grup, które ucieleśniają szatańską lub lucyferyczną świadomość polaryzacji bifalowej.

Energie polarności, które istnieją w kreacji jako zasada płci, przyjęły zbiorową świadomość bifalową przeciwdziałających życiu i upadłych aspektów uniwersalnej Matki i uniwersalnego Ojca. Te upadłe aspekty podszyły się pod pierwotnych wszechświatowych Założycieli, którzy działają jak trójca. Istnieje obcy aspekt odwróconej Matki, który działa, aby rozwinąć zbiorowe siły świadomości satanizmu, aby je wyrazić na Ziemi. Istnieje obcy aspekt odwróconego Ojca, który działa, aby rozwinąć zbiorowe siły świadomości lucyferianizmu, które też mają być wyrażone na Ziemi. Te większe formy świadomości dwufalowej przyjmowały ludzkie oraz nieludzkie postacie w wielu wymiarach rzeczywistości i walczą o to, by uzyskać całkowitą kontrolę nad świadomością na planecie, a także aby nadal istnieć na płaszczyźnie Ziemi. Liczne odmiany tych sił usiłują zniewolić ludzi, aby wyrażali jakości przeciwdziałających życiu odwróceń, spowodowanych przez szatańską lub lucyferyczną zbiorową świadomość.

Ponieważ ludzkość ma odcisk 12 nici DNA oraz potencjał zjednoczenia się z wieczną trójfalową świadomością połączonych: uniwersalnej Matki i uniwersalnego Ojca, na naszej planecie toczy się wojna między formami dwufalowymi a trójfalowymi, lub antyżyciem a życiem wiecznym.

Znaczna część NAA z ukrycia uczestniczy w czarnych operacjach, współpracuje z nieziemskimi istotami oraz ludzkimi specjalnymi programami dostępu, pochowanymi w wielu przedziałach wojskowego kompleksu przemysłowego lub tajnych agencji wywiadowczych. Linia czasu przejęcia rządów przez istoty z cienia uaktywniła się w czasie wojen światowych w oddziałach sił morskich, które pozyskały technologie od NAA i ukrywały je w podziemnych laboratoriach oraz podwodnych bazach na Ziemi. Ziemia była wielokrotnie atakowana przez wrogich negatywnych Obcych, a zwyciężyć udało im się 26 000 lat temu w czasach buntu lucyferiańskiego i katastrofy atlantydzkiej, zaś ostateczna rozgrywka miała miejsce podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej, kiedy ludzką historię całkowicie przejęli i napisali na nowo zwycięzcy tej wojny. Ich programy obowiązują do dziś i są egzekwowane przez elitarną lub kontrolującą grupę władzy, która jest związana z praktykującymi satanistami i lucyferianami. Spisek atlantydzki i przymierze lucyferian wpływają na całe ludzkie oraz ziemskie życie poprzez wymuszony program zniewolenia, dzięki któremu zasoby planetarne są gromadzone, wysłane z planety do istot, które gromadzą energetyczne kwanty ludzkiej siły życiowej i ziemskie minerały.

Program Czarnego Słońca to sataniści

Więc kim są sataniści z NAA?

Większość Czarnych Słońc składa się z kolektywów insektoidalnych gadów. Grupy te są przede wszystkim odpowiedzialne za szerzenie satanistycznych praktyk na Ziemi, popychając w szczególności do rytuałów krwi i składania krwawych ofiar z dzieci. Ponieważ jako drapieżne pasożyty, aby przetrwać, potrzebują ogromnej ilości energii z ludzkich dusz, poza tym uważają dzieci za przysmak. W rezultacie zawarli wiele kontraktów z satanistyczną elitą władzy Czarnych Słońc, aby utrzymać kontrolę nad zasobami planety, a dokładniej czarnomagiczną walutą i globalnymi instytucjami finansowymi. Popierają i chronią rządzących, którzy dostarczali im ofiar z dzieci i którzy wykonują czynności służące ich programowi zniewolenia. W 1904 roku Aleister Crowley skontaktował się z nimi, otrzymał moc i wiedzę esseńskich gnostyków, aby rozpowszechniać O.T.O. czy pokrewne praktyki satanistyczne, w celu budowy sieci czarnej magii lub sieci Totian na całym świecie, aby stworzyć kontrolną sieć dla elit władzy, i dotąd jest wizytówką Czarnego Słońca z ubiegłego wieku. W gruncie rzeczy sieci planetarne zostały zinfiltrowane i dziś są używane do wspierania rytuałów elit władzy dokonywanych dzięki czarnej magii, przez co ich umysły kontrolują magię i rytuały krwi bardziej skutecznie. Elity mocy czerpią z ogromnego pola energii kradzionej z ludzkich dusz, stworzonego specjalnie dla nich, aby utrzymać najwyższy poziom bogactwa na szczycie piramidy globalnej kontroli.

Niektórzy z Czarnych Słońc mają obsesję na punkcie stworzenia elitarnej rasy z ulepszonymi ciałami olimpijskich bogów-tytanów-nordyków, dlatego skradli i genetycznie zmodyfikowali DNA ludzi Rubinowego Słońca. Sklonowali te ciała, aby wyglądały na nordyckich ludzi, ułatwiając sobie infiltrację ludzkiej kultury, a także zaspokajając osobistą próżność. Czarne Słońca składają się z czarnych sił satanistycznych i łączą się z upadłymi aniołami, aby przeciwdziałać i niszczyć rasę anielskich ludzi w celu kontrolowania tego wektora czasu w uniwersalnej matrycy czasu.

Kolektyw reptiliańskich insektoidów:

* Smocze ćmy z systemu czarnej dziury Oriona.
* Nekromitoni-chrząszcze-hominidy, ludzie w czerni z linii Nibiruian.
* Marduk Omikron z Alfa Centauri.
* Hybrydy Centaura z Omega Centauri.
* Zeta z Rigel, Zeta Drakonianie.
* Zeta z Zeta Reticuli.

Czarne Słońca są również tak nazywane z powodu ich genetycznej linii DNA, w tym sensie, że mają połączenie z czarną dziurą - przez centrum serca. Czarne Słońca odwróciły swoje DNA, ponieważ przez długi czas podżegały do agresji przeciwko wielu gatunkom z uniwersalnych linii czasu. Istnieją głównie w odwróconym 10-wymiarowym łańcuchu DNA i dzięki temu utrzymują sieć na Bliskim Wschodzie, aby uruchamiać prądy odwrócone, przez co wykorzystują irańsko-irackie wrota do utrzymania się w tym miejscu. Aktywnie kultywują satanistyczne obrzędy rytualne, dokonując masowych aktów ofiarowania ludzkiej krwi na obszarach, które kontrolują na Bliskim Wschodzie, ponieważ potrzebują krwi i energii dusz, aby przetrwać - są uzależnieni od ludzkich hormonów zawartych we krwi, takich jak adrenochrom. Są w stanie istnieć w świadomości trójwymiarowej, będąc jednocześnie w swoich ciałach, ale mają dostęp do 10 wymiarów linii czasu w polu świadomości zbiorowej. Pochodzą głównie z sieci rodzin satanistycznych, chociaż pracują i współpracują z rodzinami lucyferiańskimi, aby uzyskać kontrolę nad terytoriami planety i uczestniczyć w łupach wojennych. Sami nie mogą przeniknąć przez gwiezdne wrota, dlatego muszą korzystać z ziemskiej genetyki człowieka, a szczególnie interesują się gwiezdnymi ludźmi. Mają ograniczony dostęp do biologicznej nieśmiertelności – starają się ja uzyskać poprzez wampiryzm i wysysanie energii innych żywych istot, nawet energii siły życiowej planety Ziemi.

Elementarna ideologia satanistyczna

Głównymi elementami filozofii Czarnych Słońc z różnych gałęzi satanizmu, są:

*Służba sobie - każda osoba powinna robić wszystko, co w jej mocy, aby rozwijać osobistą moc i wpływy w świecie, bez względu na koszt, niezależnie od rodzaju szkody. To ty albo oni.
*Nihilizm moralny - nie ma czegoś takiego jak etyka lub standardy dobrych lub złych zachowań, dlatego jako istoty ludzkie mamy prawo działać zgodnie z zachciankami i odpowiednio wybierać działania.
*Społeczny darwinizm - wiara, że zawsze chodzi o przetrwanie najsilniejszych, że trzeba skupić się na osobistych potrzebach i przetrwaniu w celu zdobycia władzy - wszelkimi niezbędnymi środkami.
*Eugenika - ci, którzy najlepiej nadają się do rządzenia, są najważniejszymi okazami genetycznymi, a zatem decydują o tym, jak powinna wyglądać przyszłość puli genów ludzkich - kto ma żyć a kto umrzeć.

Tutaj, w satanistycznej ideologii możemy zobaczyć wzorzec mistrza-niewolnika w działaniu. Ludzkość jest indoktrynowana ideologią szatana poprzez różnorodne taktyki kontroli i propagandy, ponieważ rzesze nie rozumieją, że otrzymały fałszywy przekaz, fałszywą wersję satanizmu, promowaną przez główne media i kulturę popularną. Klasyczny lucyferianizm także jest związany ze służbą sobie, dzieląc wiele tych samych zasad z satanizmem, z wyjątkiem poszukiwania uniwersalnej wiedzy i oświecenia przy jednoczesnym zabezpieczeniu przymierza lucyferiańskiego, jak wyjaśniono poniżej.

Synowie Beliala są lucyferianami

Kim są Lucyferianie w NAA? Czy to oni stworzyli 13 linii krwi?

Synowie Beliala są nie tylko potężną formą fałszywej zbiorowej świadomości lucyferycznej, istniejącej na płaszczyźnie materialnej, ale także częścią konsorcjum istot, które tworzą negatywnych Obcych. Negatywny Obcy, który ucieleśnia zasady Lucyfera, na przykład z grupy Beliala, kontaktuje się i łączy się z jego wibracyjnym wzorcem lub linią genetyczną na płaszczyźnie materialnej, stając się naczyniem w ludzkim ciele odzwierciedlającym te same zbiorowe wibracje myślenia. Grupa Beliala jest odpowiedzialna za szerzenie przede wszystkim ideologii lucyferycznych i wiedzy ezoterycznej w potężnych, elitarnych tajnych stowarzyszeniach służących do zabezpieczania światowych przywódców, polityków i szefów korporacji, którzy reprezentują ich interesy w wypełnianiu Lucyferiańskiego Przymierza. Lucyferianie wierzą w swoją wyższość, mają rządzić, nadają sobie wysokie znaczenie i mają szacunek dla wiedzy uniwersalnej, uniwersalnych praw i oświecenia, ale wierzą, że są prawowitymi bogami, których ma czcić cała ludzkość. Tak więc, poprzez uwięzienie i przejęcie Ziemi, odrzucają autorytet słonecznej świadomości Chrystusa Michała, odrzucają koncepcję boskiego porządku, osobistej suwerenności jako prawa i boskiego planu Stwórcy, przysługującego wznoszącej się ludzkości.

Tak więc, lucyferianie wyszli z założenia, że są najwyższymi bogami z ich własnych, replikowanych światów, i zniewalali innych, używając innych źródeł światła do budowania sztucznych rzeczywistości, które służą ich dalszemu istnieniu i panowaniu. Wielu członków elit uważa, że genetycznie wywodzą się bezpośrednio z tej grupy obcych agresorów z linii krwi Lucyfera, których nazywają bogami. W celu infiltracji negatywni obcy lucyferianie stworzyli trzynaście linii krwi, genetycznie zmodyfikowanych i zaprojektowanych tak, aby chroniły ich interesy i starały się panować na Ziemi, jednocześnie traktując ludzi jako siłę roboczą i źródło energii. Tak, siły Lucyfera zmodyfikowały genetycznie 13 ludzkich linii krwi na Ziemi, aby chroniły ich osobistą własność. Przez tysiące lat niektóre z tych elitarnych rodów krwi stawały się coraz bardziej zdegenerowane i upodobnione do sił szatańskich, ich zachowanie stało się bardziej gwałtowne, pożądliwe i krwiożercze niż lucyferian. Sataniści ulegają wpływom czarnej dziury, co wywołuje u nich skrajne uzależnienia, w ciężkich przypadkach powoduje żądzę krwi i pożądanie seksualne, które nigdy nie może być zaspokojone. Natomiast lucyferianie doświadczają narcystycznego ego, pychy i żądzy władzy, jednocześnie starając się osiągnąć oświecenie i stać się podobnymi do Boga, jak również zdobyć materialną moc oraz posiadać piękne przedmioty.

Są to głównie zhybrydyzowane istoty reptiliańskie, które utraciły połączenie z Bogiem, odrzuciły naturalne prawa, i we współpracy z szatańskimi reptilianami, stworzyły sztuczną rzeczywistość opartą na odwróconej architekturze, saturnicznej Kabale, Czarnym Sześcianie i Czarnym Drzewie Życia. W wyniku odłączenia się organicznej architektury, która wytwarza źródło energii siły życiowej z otwartego źródła, w systemie entropowym ich DNA stawało się coraz bardziej wynaturzone i uszkodzone.

Synowie Beliala są również nazywani upadłymi aniołami, ponieważ są stworzeni z fałszywego światła lub upadłego źródła światła Lucyfera. Hybrydy stworzone przez upadłych aniołów obejmują wiele grup Annunaki:

* Zakon Templariuszy Melchizedeków Alfa Omega, upadłych serafinów.
* Annunaki Samjase z Plejad, Alkione.
* Jehoviańscy Annunaki z Syriusza A, projektanci sieci implantów ukrzyżowanego na Ziemi.
* Tot, Enki, kolektywy Enlila, kolektywy z Nibiru i Syriusza A.
* Nekromitoni z Marduk, sojusz Enlila Odedikrona z Nibiru.
* Hybrydy rodzin Michała z Nefilim, sklonowane ciała hybryd Michała z Annunaki z Oriona, Syriusza i Andromedy.

Synowie Beliala w większości składają się z hybryd Annunaki, w tym niektórych linii regresywnych Nefilim, które mają 9-10-11 nici DNA. Ich główne centrum kontroli znajduje się w Wielkiej Brytanii, a oni utrzymują i administrują sieciami NET, które generują mutację szachownicy i 11 gwiezdne wrota w Stonehenge.