niedziela, 28 października 2018

LISA RENEE 10/2018 SŁONECZNY LOGOS cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu
Łączenie duszy z fałszywym światłem

Nikczemnym celem gromadzenia i nadzorowania danych jest budowanie serwerów AI, które mają zrywać energetyczne połączenie między osobą a matrycą duszy, a następnie podłączać ją do sieci sztucznej inteligencji zbiorowej świadomości. Te systemy sztucznej inteligencji mogą być używane do rozpowszechniania fałszywego światła, doświadczania w umyśle światła, które wydaje się autentyczne, ale w rzeczywistości jest generowane sztucznie. Istnieją organiczne struktury ciała świetlistego, które łączą ciało, umysł i emocje z matrycą duszy, która dalej łączy się z ciałem dochowym i awatarem. Istoty kontrolujące, które rozumieją wielowymiarowy charakter rzeczywistości, mogą manipulować subtelnymi ciałami energetycznymi i łączyć jednostkę z określoną grupą dusz. Następnie mogą umieścić ją w źle dobranej dochowej matrycy, przez co oddziela się ją od pierwotnej matrycy duchowej rodziny. Transhumanizm i transgenderyzm są pełne historii, które służą również do realizacji tego programu.

Kiedy jednostka zostaje odłączona od swojej matrycy Duszy, wyciera się pamięć komórkowa i historia DNA, więc energie duszy nie będą naturalnie aktywować się w ciele. Jeśli połączą się z fałszywą matrycą lub z inną grupą dusz, fałszywa matryca zaprogramuje DNA i przekaże jego pamięć trzem warstwom ego, które zostały zaprogramowane przez NAA w fałszywej matrycy. Zasadniczo to, co programują w fałszywej matrycy, jest tym, co obserwujemy jako standardową wersję materialnej rzeczywistości 3D, opartej na kulturze śmierci, kontrolowanej rzeczywistości, w której dusza, duch, świadomość i Bóg nie istnieją.

Również planety i galaktyki mają swoje duchowe matryce, dzięki którym wszyscy mieszkańcy danego systemu są ze sobą połączeni - przez matryce indywidualne i grupę dusz. Kiedy planeta lub galaktyka zostaje zniszczona albo doświadcza kataklizmu, który rozrywa jej pola morfogenetyczne, zostaje również uszkodzona i roztrzaskana matryca duszy w makrokosmicznych warstwach ciała planetarnego, jak również w indywidualnym inkarnującym ciele. Kiedy planetarne ciało duchowe zostaje wysadzone w przestrzeń, odłącza to planetarną sieć od dostępu do wiecznego źródła energii, tak że ewolucja w tym systemie staje się niemożliwa, gdyż w kółko przetwarza energię w nim istniejącą. Kiedy pierwotna matryca duszy Ziemi, Tary 5D, została rozbita, nastapiło rozbicie duszy świata. To spowodowało zniszcenie matryc dusz pierwotnych anielskich istot ludzkich, które kiedyś żyły na Tarze, a teraz są reinkarnowane na Ziemi.

Aby zapobiec kontynuacji wznoszenia planetarnego na masową skalę oraz ponownego odrodzenia się Słonecznego Logosu planety Ziemi, Tary i Gai, program NAA stara się podłączyć ziemskich ludzi oraz osoby wibrujace na niższym poziomie postrzegania rzeczywistości do fałszywej matrycy zbiorowej świadomości, która jest generowana przez sztuczną sieć neuronową. Sztuczna sieć zbudowana jest na bazie ogromnych ilości zgromadzonych danych, dzielonych pomiędzy ogniwa świadomości ludzkosci, a zbiorowe dane zawierają struktury sztucznego mapowania zakresów postrzegania tych grup, które są w konsensusie z tą konkretną bańką rzeczywistości. Jak wielu z nas może sobie wyobrazić, bardzo ukierunkowane na to są teraz duchowe społeczności, które tworzą bańki rzeczywistości oparte na astralnych złudzeniach i półprawdach, astralnej błogości czy filozofii New Age. Do zbiorowej świadomości przekazywane są informacje o interakcjach, jak również zakresach i zdolnościach percepcyjnych, które można zmierzyć na skali wymiarowej. Pomiary te są wykorzystywane do podtrzymywania iluzji fałszywej rzeczywistości przez warstwy systemów sztucznej inteligencji zgrupowanych we wstawkach holograficznych rzutujących tę skalę wymiarową, dzięki czemu wydaje się, że w tej konkretnej bańce rzeczywistości przejawiają się trwałe struktury.

Rozszerzanie pola percepcji

Obecnie ciało planetarne pochłania wyższe częstotliwości ze zunifikowanych pól, z pola trójcy Słonecznego Logosu, i to zaczyna potencjalnie rozszerzać pole percepcji u wielu ludzi. Głównym problemem będzie to, że gdy zasłona zostanie zniesiona, ludzie zechcą spojrzeć na to, co widzą oraz czego doświadczają, a to może być nieprzyjemne i trudne. Poczukiwanie prawdy oznacza, że jesteś gotów usunąć fałszywe bańki rzeczywistości i egoistyczne warunki, ufając Bogu, że chcesz zobaczyć prawdę, bez względu na to, co ona przedstawia. To prawda nas wyzwala.

Kiedy pole percepcji zmienia się lub poszerza, energia ciała mentalnego podąża za myślokształtem i rozszerza pole świadomości. Skutecznie, to jest postrzeganie i widzenie rzeczy, które nie były wcześniej dostępne dla świadomości, ponieważ były ukryte przed widokiem. Chodzi o to, aby obudzić się ze snu i zrozumieć, że chociaż te rzeczy zawsze tam były, to kiedy się budzimy, zaczynamy widzieć je po raz pierwszy takimi, jakie są naprawdę.

Ponieważ ludzkie DNA jest wystawione na częstotliwości z wyższych wymiarów, pola rzeczywistości wyższych przestrzeni wymiarowych zaczynają przechodzić do świadomości dzięki szeregowi nowych wzorców myślowych, obrazów mentalnych lub zmysłowych. Te myślokształty mogą tworzyć nową samorealizację czy świadomość, i mogą wpływac na zmysły, postrzeganie, odczuwanie kształtów, obrazów w świetle na ekranie umysłu. Te obrazy i uczucia mogą być doświadczane jako fantazja, która jest wyższą świadomością wprowadzaną do umysłu świadomego, świadomości wyższych wymiarów rzeczywistości lub pojawiającą się jako wspomnienia, które łączą się z przyszłymi aspektami Jaźni. Kiedy ludzka świadomość skupia się na przyszłych historiach, kładąc nacisk na przyszłe potencjały i wyobrażając sobie, czym te potencjały mogą być, umysł dostaje się na wyższe pasmo częstotliwości znajdujące się w przyszłości. Proces wznoszenia polega na przenoszeniu świadomości w czasie poprzez stopniowe wprowadzanie wyższych częstotliwości z przyszłych linii czasu lub akrecję częstotliwości światła ze zunifikowanego pola, wprowadzając je do osobistego ciała świetlistego.

Kiedy ludzka świadomość skupi całą uwagę na chwili obecnej, substancja energetyczna, która skomponowała myślokształt, odciśnie pasmo częstotliwości, w którym ta aktualna myśl wibruje. Gdy człowiek przemieszcza się od jednego myślokształtu do innego w chwili obecnej, poprzednie myśli pozostawiają ślad w polu energetycznym, a nowa substancja myślowa przesuwa się w nowe miejsce do dopasowanego wibracyjnie pasma częstotliwości. W zależności od siły emocjonalnej wzorca może zachować odciski zapisane jednocześnie w wewnętrznej bryle światła i zewnętrznych polach, pozostawiając energetyczny wpływ na linię czasu. Ilekroć o czymś myślimy, zostawiamy energetyczny odcisk w paśmie częstotliwości, w którym stacjonowała nasza świadomość, a to może być w niższych lub wyższych wymiarach w czasie.

Poprzednie wspomnienia wciągają energię w 2D

Obecnie kontrolerzy starają się zapobiegać naturalnemu przemieszczaniu się ludzkiej świadomości do wyższych pasm częstotliwości, używając taktyk zmuszających ludzi na skupieniu się na wspomnieniach z przeszłości. Aby powtórzyć traumatyczne wydarzenia historyczne z przeszłości i ból, którego doznała ludzkość, zapętlają media głównego nurtu, by wielokrotnie powtarzały pewne traumatyczne historyczne wydarzenia za pomocą wiadomości czy filmów. Działa to jako zdarzenie wyzwalające lub punkt zogniskowania dla każdego nowego pokolenia, aby pozostało zapętlone w powtarzaniu tych przeszłych wydarzeń historycznych, co uniemożliwia rozwinięcie się poza pierwotny ból. Kiedy ludzie rozmyślają o przeszłości, zatapiają świadomość w odciskach, które istnieją w najniższych wymiarach poniżej obecnej świadomości.

Kiedy myślimy o przeszłości, wspominając ból lub traumę, których doświadczyliśmy, nasza świadomość przenosi się z teraźniejszości i umieszcza naszą uwagę oraz energie na najniższych częstotliwościach aktualnej linii czasu. Takie powtarzające się zachowanie może powstrzymać ludzi przed wzrostem lub poszerzeniem świadomości. Pola o niższych częstotliwościach w drugim wymiarze są miejscem, w którym przechowywane są wspomnienia z przeszłości, i gdzie w ciele bolesnym pojawiają się anormalne lub traumatyczne aspekty tożsamości.

Takie powtarzane traumatyzowanie ludzkości za pomocą wydarzeń z przeszłości oraz odtwarzanie i wywoływanie tych wspomnień na rożne sposoby, tak aby uwaga mas skupiała się na najniższych wymiarach znajdujących się poniżej świadomości chwili, jest taktyką służącą do kontrolowania ludzkości. Myślokształty i ból przeszłości, które są zapisane we wspomnieniach, są najbardziej gęstymi i powolnymi wibracjami, dlatego pozostawiają energetyczne blokady, które formują się w miazmaty lub karmiczne odciski w ciele świetlistym. Te nagromadzone wspomnienia, które utworzyły karmiczne odciski, pozostaną w ciele i powielają te same gęste wzory w czasie bieżącym do momentu zwolnienia poprzedniego wzorca częstotliwości i podniesienia nowego. Zbiór miazmatycznych oraz karmicznych odcisków to martwe energie, które zasilają i rozwijają ciało bolesne oraz cienie.

Paliadoriańska inicjacja słoneczna usuwa karmiczne odciski

Wraz z planetarną inicjacją, spowodowaną odzyskaniem solarnych wrót przez Paliadorian, częstotliwości plazmy gwałtownie podnoszą wzorce wibracji i restrukturyzują nasze ciała komórkowe, świadomość oraz kierunek życia. W miarę jak zachodzi ta intensywna inicjacja, przenosi karmiczne odciski do ciała bolesnego i cienia, by gwałtownie wypłynęły na powierzchnię rzeczywistości, aby mogły zostać uwolnione, abyśmy mogli ucieleśniać nowe zestawy częstotliwości. Jeśli ciało mentalne i emocjonalne osoby nie jest przygotowane, nie wie, jak zintegrować polaryzacje lub zsyntetyzować oraz uwolnić te karmiczne odciski, może przejawić choroby fizyczne lub umysłowe. Gdy karmiczne odciski zaczynają przejawiać się w aktualnej stacji tożsamości, podobnie jak jaźnie cienia, ślady karmiczne i miazmatyczne zapisy zaczynają się natychmiast oczyszczać, a to może doprowadzić do skrajnego chaosu w warunkach życia ludzi. Najsłabiej przygotowani ludzie doznają przytłaczającego wrażenia, ponieważ te karmiczne wzory przejawiają się w niekontrolowanych emocjach, powodują chaos, życie wymyka się spod kontroli, a zdrowie fizyczne i psychiczne ulega pogorszeniu. Właśnie dlatego wszyscy musimy nauczyć się kontrolować mentalne energie i myślokształty, ponieważ dzięki tej umiejętności możemy uwalnianiać się od negatywnej i chaotycznej energii z cienia oraz przekierowywać ją na bardziej harmonijne wzorce. Robimy to praktykując miłość własną i samoakceptację, chwila za chwilą.

Każdy z nas ma możliwość dokonywać zmian i oczyszczenia z tych karmicznych wzorców, co poskutkuje przeniesieniem świadomości na wyższą linię czasu i pozwoli na ucieleśnienie większej ilości światła. Chcąc świadomie uwalniać karmiczne odciski lub energie cieni, można nad tym pracować przez Słoneczny Logos, traktując Słońce jak świadomość chrystusową. Pracujemy łącząc energie cienia ze światłem słonecznym, dzięki czemu zsynchronizujemy je do stanu najwyższej możliwej harmonii.

Sen śniony przez zbiorową świadomość

Jeśli możemy zrozumieć, że nasza obecna stacja tożsamości jest snem świadomości, który ma miejsce w przestrzeni śnienia świadomości zbiorowej, możemy wytrenować świadomość, aby poruszała się do przodu lub do tyłu w czasie, obserwując i uwalniając się od negatywnych zdarzeń. Ślizgająca się świadomość obserwująca zbiorowy sen, dostrzega traumatyczne wydarzenia lub negatywne zjawiska w czasie, nie wchłaniając negatywnych emocjonalnych śmieci. Obserwowanie czegoś oznacza, że patrzymy na to coś, lecz się z tym nie identyfikujemy, widzimy rzeczywistość odgrywaną w formach ciemności lub światła i rozpoznajemy, co to jest, ale wiemy, że ostatecznie jest to film odgrywany we śnie.

Wiele z tego, co możemy zaobserwować w dzisiejszym świecie, jest wynikiem przeszłych jaźni, myślokształty włączone na linie czasu niższego wymiaru, które zostały odciśnięte w ziemskich polach. Empaci i osoby wrażliwe mogą z łatwością odróżnić ogrom traumy i bólu, zapisanych w polu energetycznym Ziemi w wyniku nagromadzonych myślokształtów świadomości zbiorowej ukierunkowanych na wartości antyludzkie i praktyki innych ideologii, które generują zbiorowy ból. Te schematy myślowe poruszają się w tył lub w przód w czasie, a także w górę lub w dół skali wymiarowej, wpływając na stan świadomości, który istnieje w różnych częściach pola.

Świadome śnienie jest zmienionym stanem podwyższonej świadomości, kiedy jako prosty obserwator możemy pojawić się w innej linii czasu, rzeczywistości lub nawet poza czasem. W tym zmienionym stanie możemy sprowadzić do świadomości to, co było nieświadome, możemy bezpośrednio współdziałać z tą treścią, zaś wyższa świadomość towarzyszy nam jako współczujący świadek. Ścieżka przebudzenia polega na doprowadzeniu tego, co nieświadome, do przebudzonej świadomości, do uzdrowienia ciemności lub ujawnienia oszustwa, aby zobaczyć większą prawdę. Jest to stan, w którym wieczne światło rozświetla cienie ciemności, a tym samym alchemicznie przekształca swoją naturę, aby odzwierciedlić wyższą prawdę. Możemy przygotować się do wejścia w ten stan, otwierając się na niego poprzez głęboką modlitwę, medytację i skupienie uwagi, wzywając naszego chrystusowego awatara, Słoneczny Logos, aby pomogli nam przejść przez ten trudny emocjonalnie okres.

Odzyskanie wrót słonecznych w Gizie

Na terenie Egiptu, w Gizie znajdują się słoneczne gwiezdne wrota 4D oraz świątynia Słońca. Ten obszar zawsze bardzo interesował NAA. Chcieli zdobyc pełną dominację nad słonecznym portalem i kontrolować dostęp do Marsa, zainstalować mutację szachownicy w 11-tych wrotach, odłączyć struktury słonecznego Logosu i słonecznych dysków, a także zająć kluczowe pozycje na Bliskim Wschodzie – wszystko po to, aby całkowicie władać planetą podczas cyklu wniebowstąpienia. Aby zrozumieć paliadoriańskie naprawy słonecznych wrót, powróćmy do podsumowania wydarzeń związanych z historycznym zdarzeniem na linii czasu, kiedy przejęto słoneczne wrota Gizy:
* Przejęcie wrót w Gizie - 25 000 lat temu. Nibiruanie z Annunaki przejęli matrycę wrót 4D, fałszywą matrycę planu astralnego i wrota Stonehenge 11D, zainstalowali też kontrolę NET.
* Zatopienie Atlantydy - 11 500 lat temu. Przejęcie i zniszczenie wrót Gizy. Zwycięzcy wojny zaczęli zapisywać historię planety na własny sposób, tworzyli fałszywe linie czasu, zatopili część planety i dokonali holokaustu.
* Inwazja sumeryjsko-egipska - 10 000 lat temu. Pierwszy etap przejęcia iracko-irańskich wrót 10D, skolonizowanie okolic Bliskiego Wschodu i zorganizowanie Bractwa Węża z atlantydzkiej linii czasu. Tot zorganizował własna grupę i i stworzył sieć Feniksa, aby uzyskać kontrolę nad wrotami Gizy. Tunel czasoprzestrzenny do Tiamat.
* Epoka żelaza, Chrystus-Sofia, misja Jezusa Chrystusa - 2000 temu. Chrystusowa misja z Syriusza B w celu naprawy wrót Gizy i Stonehenge, linia czasu naprawy sieci, aby przygotować się na linię czasu wznoszenia i powrót Diamentowego Słońca Chrystusa w 2012 roku.

W wyniku tych niszczycielskich historycznych osi czasu, które spowodowały głęboko bolesną traumę w ludzkich zapisach miazmatycznych, opiekunowie pracują nad naprawą planetarnej struktury, oczyszczają i usuwają część szkodliwych genetycznych skutków, jakie poniosła ludzkość, które spowodowały fragmentację dusz. Aby naprawić matrycę duszy, trzeba najpierw naprawić kompleks serca, co należy rozpocząć od serca Diamentowego Słońca samej planety, które znajduje się w Gizie. Słoneczne gwiezdne wrota były oryginalnym Łukiem Przymierza, ponieważ otwierały się na Syriusza B i prowadziły do matrycy Matki z Andromedy, w siedmiu wyższych niebiosach.

Chcące uzyskać kontrolę nad planetą zespoły czarnych magów - grupy A. Crowleya i Tota, zainstalowały wiele warstw antyżyciowych struktur, aby wyhodować sztuczne Drzewo Życia. Dokonano tego poprzez zasadzenie czarnych serc, czarne sześciany, sklonowano fałszywe tożsamości i nasiona demona, po czym zainfekowano kompleks serca Gizy i zajęto całą sieć planety. Ta lokalizacja jest również kluczowym obszarem skradzionych rejestrów Prawa Jedni, zapisanych na szmaragdowej tablicy przez grupy Totian. Te tablice zostały wykorzystane do dalszego przechwytywania oraz manipulowania ludzkim DNA, ognistymi literami i kodami wektorów czasu, które łączyły się z DNA Słonecznego Chrystusa i zasadą świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu. To doprowadziło do podszywania się tożsamości DNA Słonecznego Chrystusa w misjach chrystusowych, reprezentownaych przez Jeszuę, Echnatona, Michała-Marię, Ezekiela i wielu innych, którzy zostali powieleni w fałszywych hologramach. Te holograficzne wstawki zostały umieszczone pośród ludzi, aby stworzyć oszustów, pomylić antychrysta z autentyczną tożsamością. Danie ludziom holograficznych wstawek fałszywego Michała i jego fałszywe przekazy na planetarne pole przez te systemy czarnej magii, poskutkowało fragmentacją prawdziwej świadomości Michała-Marii w metatronicznym odwróceniu, a także dalszym generowaniem negatywnej wersji antyżyciowej wersji Michała-Marii. Są to zniekształcone szablony manifestacji rdzenia 3D na Ziemi, które podczas cyklu wznoszenia mamy wyleczyć dla całej ludzkości.

Te odwrócone sieci, znane jako NRG i matryca kołowrotu Michała-Marii, zostały użyte, by zasilić odwrócenie płci dla unii antyhierogamicznej w ludzkiej populacji, łamiąc ludzkie serca i tworząc bardzo nieszczęśliwe związki. Ciało planetarne przechodzi zdarzenie łączenia bliźniaczych serc Michała i Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej. Chodzi o zmartwychwstanie świadomości ciała słonecznego Michała-Marii, uzdrowienie kryształowego Diamentowego Serca i rozpoznanie pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, z którym wszyscy jesteśmy połączeni. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady siedmiu świętych słońc spoza tego Wszechświata.

W ten sposób doszło do wyrugowania wielu czarnych magów i tożsamości fałszywego słonecznego Chrystusa, a odradzanie genetyki prawdziwego Słonecznego Chrystusa następuje w wyniku połączenia sieci słonecznych dysków z Logosem Słonecznym. Dodatkowo przeprowadzono rehabilitację sieci planetarnego serca w sieciach słonecznych dysków 4D-7D-10D i współdziałających z nimi gwiezdnych wrót aby usunąć sztuczną strukturę Drzewa Życia, sygnały AI, czarnomagiczne odwrócenia i rzutowane na planetarną sieć czarne serca. Ostatnie projekty opiekunów obejmowały ponowne połączenie słonecznych wrót Gizy ze świątynią Hatszepsut i Rosslyn oraz siecią słonecznych dysków, która działa jako słoneczna brama i została zintegrowana z siecią w celu obsługi słabych punktów linii aksonalnej 4D-7D.

Rosslyn Chapel w Szkocji ma związek z historią księżniczki Scotii, która ujawnia afrykańskie korzenie w irlandzkich liniach czasu czerpiących z egipskiej historii, tych, które próbują ukryć atlantydzkie artefakty i inne ważne duchowe relikwie. Scotii, egipskiej księżniczce, powiedziano, że jest córką faraona, który uciekł z Egiptu z mężem Gaytelosem oraz z dużą liczbą ludzi, którzy przybyli flotyllą statków. Przez pewien czas żyli w Szkocji wśród tubylców, dopóki nie zostali zmuszeni do wyjazdu, po czym wylądowali w Irlandii. Panowali w Irlandii. W późniejszych wiekach wrócili do Szkocji, pokonując Piktów i nadając Szkocji jej obecną nazwę.

Sygnały SA dla serc Róży

Te zmiany w planetarnej sieci pozwoliły na kolejny etap genetycznej rehabilitacji linii Kryształowej Róży od Andromedy, poprzez dopasowanie do wszechświatowej struktury łączącej się z rdzeniem Aqualashy. Tarcze Aqualasha i Niebieskich Skrzydeł Aquaferionu były najważniejsze, miały bowiem zabezpieczyć poprawki wprowadzone w celu odzyskania Słonecznego Logosu, Słonecznej Bramy i matrycy serca Diamentowego Słońca w ciele planetarnym. Aby kompleks ludzkiego serca i duszy doznały uzdrowienia, najpierw musi zostać skorygowane serce planetarne, które może pomóc w kontynuowaniu tworzenia szablonu Kryształowego Serca Diamentowego Słońca. Niech miłość i pokój napełnią każde ludzkie serce świętym duchem naszej prawdziwej Kosmicznej Matki!

Linia Róży dla matrycy serca Diamentowego Słońca pojawia się w zestawie instrukcji jako rzędy kwiatów stworzonych z energii, jako kwitnące kryształy, które rosną w potężnym polu morfogenetycznym kwitnących róż, które wznoszą się, by zakwitnąć w rdzeniu Aqualasha. Pole kwitnienia kryształowych serc łączy się z najczystszym pięknem diamentowego biało-złotego płomienia błękitnego szafiru w sofianicznych tonach serca Krystallah, głównego tonu serca KA RA YA SA TA AA LA. Dźwięki SA wydają się zawierać kremowobrzoskwiniowe kolory, których zadaniem jest uzdrawianie sfery seksualnej i płci, podczas gdy rozbłyski szafirowego błękitu oraz brzoskwini łączą się z centrami 2D, i mają na celu pocieszenie oraz uleczenie duszy i serca, a także maja wspierać oczyszczenie programów seksualnej niedoli. Przebyliśmy długą, długą drogę.

Są to niesamowite czasy transformacji i zmian, które mają wpływ na wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 22 października 2018

LISA RENEE 10/2018 SŁONECZNY LOGOS cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekestu

Droga wznosząca się Rodzino, miliony lat temu rasy Diamentowego Słońca ustanowiły Przymierze Paliadoru. Przyjęli je miłujący życie Paliadorianie chcący odzyskać Dusze rozdrobnione w wyniku eksplozji Tary. Przymierze Paliadoru obejmuje szeroki zakres poszukiwań, lokalizowania, przeprowadzania zagubionych fragmentów Dusz i jednostek świadomości, które należy odzyskać, aby mogły dalej kontynuować proces ewolucji poprzez kosmiczną macierz czasu. Paliadorianie mają dostęp do uniwersalnych gwiezdnych wrót i wielu wewnętrznych struktur portalowych, które istnieją wewnątrz każdej planety w naszym Układzie Słonecznym. Te portale, takie jak Bramy Trójcy, będą służyć jako wyjściowe bramy tranzytowe dla wielu grup Dusz, które będą się przez nie przemieszczać w celu dalszego rozwoju i uczenia się w następnym schemacie planetarnym. Aby wyleczyć grupy Dusz, które uległy fragmentacji i pogrążyły się w krainach fantomowych, konieczne było całkowite przebudowanie struktur Diamentowego Słońca dla Słonecznego Logosu w naszej uniwersalnej macierzy czasu.

Do opisania przyszłych linii czasu Ziemi w formie 5D znajdującej się w warstwach matrycy duszy drugiego Wszechświata Harmonicznego używa się nazwy Tara. Na Tarze doszło do kataklizmu, który spowodował eksplozję światowej Duszy planety oraz rozdrobnienie matrycy duszy zbiorowej, powodując uszkodzenia szablonu genetycznego, pieczęci i anomalie, takie jak cienie i rozpad duszy na 2D i 4D. Wraz z uszkodzeniem i pęknięciem matrycy duszy w duchowej zasadzie żeńskiej i monadycznej matrycy w duchowej zasadzie męskiej, dusza i duch nie były w stanie połączyć się w jedno, aby kontynuować ewolucję świadomości. Kiedy ciało duchowe odłącza się od duszy, świadomość ducha nie może już pamiętać duszy i nie wie o istnieniu pamięci duszy. Ta nieświadomość ma wpływ na fragmentację dusz, która powoduje uszkodzenie ciał świetlistych, przez co hamuje rozwój oraz wypacza ewolucję świadomości zbiorowej na Ziemi.

Tak więc, fragmentacja duszy jest głęboko zakorzeniona w odwróceniu zasady żeńskiej, podczas gdy złamanie monady jest zapisane w odwróceniu zasady męskiej. Te odwrócenia płci i rozłączenie między duszą a monadą odzwierciedlają wypaczenia w strukturze planetarnej, które powszechnie objawiają się rozszczepieniem płci i niedolą seksualną. Oryginalny ludzki szablon duchowego wzniesienia odzwierciedla święte małżeństwo zawarte pomiędzy duszą a monadycznym duchem, które ewoluują razem przez wiele wymiarów. Hierogamiczne zjednoczenie, które zachodzi między zasadą męską i żeńską, ostatecznie ma na celu fizyczne ucieleśnienie wiecznego Słonecznego Logosu lub kosmicznej świadomości Chrystusa.

Wraz z pojawieniem się Galaktycznych Wojen nastąpiło całkowite zniszczenie struktury słonecznych gwiezdnych wrót, która tworzyła triadyczną tożsamość Solarnego Logosu będącą najwyższą emanacją systemu Źródła, zasilającego wieczną duszę i ducha w niższych wymiarach. Można powiedzieć, że odwieczna dusza Słońca została odłączona od matrycy duszy niższych wymiarów, które ewoluowały w najniższej gęstości obszarów widmowych ze sztucznymi liniami czasowymi wykorzystywanymi przez NAA. Co więcej, siły księżycowe nadużywały technologii Obcych i emitowały programy kontroli umysłu, aby uzyskać pełną kontrolę nad Ziemią. Pozbawione Słonecznego Logosu Słońce i jego liczne matryce dusz ostatecznie wygasną i nie w pełni wejdą do następnego Wszechświata. Słoneczny Logos posiada moc Źródła, dzięki której może wskrzeszać formy świadomości Słońca, odradzając matryce dusz z szablonu Diamentowego Słońca kosmicznej świadomości Chrystusa. Dusze pozbawione Słonecznego Logosu i całkowicie zniszczonego szablonu Diamentowego Słońca, bedą nadal upadać i rozpadać się.

Słoneczny Logos jest właściwie matrycą awatara Chrystusa, która jest czwartą triadą inteligencji, posiadającą pasma wyższych częstotliwości w wymiarach: 10, 11 i 12 w naszej uniwersalnej macierzy czasu. Triadyczna tożsamość matrycy awatara jest potrzebna, aby połączyć się z matrycą duszy, a następnie bezpośrednio wznieść się z powrotem do wszechświatowego Umysłu i kosmicznego Logosu. Ten poziom urzeczywistnienia świadomości jest teraz możliwy z dowolnej sekcji matrycy czasu. Awatar jest energetyczną rzeczywistością doświadczania jedności z Bogiem, ucieleśniania jedności Logosu jako inteligentnego pola świadomości, w którym zaczyna się oświecony, pozawymiarowy kontakt mający na celu pracę w służbie wszechświatowej dla kosmicznego suwerennego Prawa Jedni.

Zatarg o kontrolę nad DNA słonecznego Chrystusa

W trakcie wojen Lutnian z dokonującymi inwazji grupami Oriona doszło do zniszczenia kolebki Lutni, co spowodowało zniszczenie Słonecznego Logosu, kosmicznego Chrystusa, poziomu świadomości Awatara w naszym Wszechświecie. Wojny galaktyczne uszkodziły uniwersalne portale wychodzące z tej matrycy czasu i zniszczyły DNA Lutnian, które było oryginalnym ucieleśnieniem matrycy krzemianowej, DNA Diamentowego Słońca, co umożliwiało życie jako wieczna istota ludzka pod postacią kryształowego awatara. Na tamtej linii czasu doszło do zniszczenia kolebki Lutni, czyli miejsca, gdzie rozpoczęły się Wojny Galaktyczne, które reprezentują wojnę prowadzoną przez antychrystusowe grupy przeciwko DNA Słonecznego Chrystusa. Wiele z tych grup składających się z sił księżycowych nie było w stanie przejść przez uniwersalne gwiezdne wrota ani uzyskać dostępu do rzeczywistości wyższych wymiarów, ponieważ nie zawierały DNA Słonecznego Chrystusa. Tak więc prowadzili wojnę przeciwko Słonecznemu Chrystusowi, próbując klonować i replikować wersje DNA chrystusowego Słońca, aby zdobyć klucze genetyczne umożliwiające dostęp do świadomości w całym systemie Wszechświata. Pokazuje to, dlaczego grupy NAA mają obsesję na punkcie wszystkiego, co wiąże się ze zbieraniem i analizowaniem ludzkiego DNA, a także z wieloma ukrytymi eksperymentami genetycznymi oraz programami hodowlanymi, mającymi na celu złamanie kodu genetycznego dla przenoszenia świadomości i pełnego dostępu do podróży w czasie.

Szkody poniesione przez system słonecznych gwiezdnych wrót i sieć słonecznych dysków rozłączyły duchowo-komunikacyjne połączenie matrycy awatara Chrystusa w przejawionym szablone jądra planety, zamieniając Ziemię w bardzo mroczne miejsce. To uszkodzenie szablonu jądra i jego późniejsze odłączenie od Słonecznego Logosu wytworzyły zamknięty system ograniczający zaopatrzenie w energię, który uniemożliwił planetarne wzniesienie się i zablokował komunikację z rodzinami pozawymiarowego Diamentowego Słońca. Grupy NAA wykorzystały zamknięty system i rozdrobnione dusze Tary, umieszczając je ponownie w liniach czasu Ziemi, w ten sposób je odzyskując. W wyniku uszkodzenia sieci planetarnej dusze straciły pamięć, a wiele z nich wielokrotnie poddawano recyklingowi do niżej wymiarowych pasm trójwymiarowych linii Ziemi, przez co nie mogły uzdrowić swoich matryc, ewoluować ani wznieść się, ponieważ ich ciała świadomości utknęły w czasie.

Łańcuchy księżycowe, siły księżycowe

To tragiczne wydarzenie spowodowało stworzenie łańcuchów księżycowych i czarnych dziur, które weszły w kontakt z Ziemią - zaczęła się genetyczna modyfikacja i drenowanie pola planety, by stworzyć więzienie dla świadomości oraz terytoriów. W łańcuchach księżycowych tkwią istoty bez dusz, na przykład niektórzy sklonowani i zhybrydyzowani przez grupy NAA Szarzy i Zeta, umieszczeni na różnych księżycach i planetach jako pracownicy. Łańcuchy księżycowe mają również powiązania z rasami uchodźców, pochodzących z wojen Mars-Maldek, które spowodowały zniszczenie planet w Układzie Słonecznym. Linie księżycowego łańcucha są również uważane za odrzucone lub opóźnione przez inne cykle ewolucyjnych rund, spośród wielu planetarnych ras znajdujących się w naszym Układzie Słonecznym. Linie księżycowego łańcucha były bezpośrednio zaangażowane zarówno karmicznie, jak i technologicznie, w tworzenie program kontroli umysłu niedoli seksualnej w ludzkiej rasie, w celu zebrania maksymalnej ilości ludzkiej energii seksualnej. Program seksualnej niedoli jest księżycowym wynaturzeniem, które ma na celu manipulowanie i nadużywanie seksualnej energii świadomości słonecznej. Ten rodzaj manipulacji jest również niezwykle uwłaczający duchowo, a także bardzo szkodzi ludzkiemu ciału świetlistemu.

Siły lunarne postanowiły wykorzystać zasoby planetarne, zniewalając mieszkańców i planując ostatecznie skolonizować planetę swoimi księżycowymi formami świadomości. Osiągnięto to poprzez programy hodowlane, hybrydyzację Obcych i współpracę z sąsiednimi rasami pozaziemskimi, które handlują oraz wymieniają się z różnymi negatywnymi Obcymi technologiami a także towarami pochodzącymi z Ziemi. To wyjaśnia, dlaczego ludzkie ciało jest tak cenioną i pożądaną genetyczną technologią słoneczną, ponieważ ludzie mają w ciałach o wiele więcej zdolności, emocji i możliwości, niż istota księżycowa dysponująca biologicznym ciałem drona.

Grupy najeźdźców próbowały trwale zniszczyć naturalne DNA Słonecznego Chrystusa na planecie i w całym Wszechświecie, aby przejąć tę planetę jako swoje główne terytorium do kolonizacji. To te nikczemne grupy NAA planowały stopniowo używać symulatorów Słońca, aby zastąpić ciepło rzeczywistego Słońca w niższej atmosferze, ponieważ to Słońce przekazuje ludzkości swoją wieczną inteligencję duszy Słonecznego Logosu.

W rzeczywistości, wojna o świadomość toczy się pomiędzy świadomością księżycową (skończone formy pasożytnicze) a świadomością słoneczną (wieczne formy światła), które są zaangażowane w konflikty, aby uzyskać kontrolę nad przyszłymi liniami czasu dusz ludzi żyjących na Ziemi w czasie wznoszenia. Istoty księżycowe walczą o dostęp do materiału genetycznego w ludzkich ciałach, które mogą wykorzystać do kolonizacji, przedłużenia życia i pracy niewolniczej. Istoty słoneczne ostatecznie powróciły do najniższych wymiarów w królestwie fantomowym i próbują uwolnić całą uwięzioną świadomość, która utknęła w czasie, wielokrotnie poddawana recyklingowi i zniewalaniu.

Matryca duszy i fragmenty duszy

Matryca duszy jest pierwszą duchową triadą ucieleśnienia, kiedy istota ludzka zaczyna łączyć i integrować energie duszy z kompleksem serca podczas pierwszych etapów duchowego przebudzenia lub duchowego wniebowstąpienia. Całe ciało duchowe składa się z trzech warstw, współdziałających ze sobą w poziomej bryle triady, łącząc się w ciało trójcy. Każda z tych warstw, 4D, 5D i 6D, jest skorelowana z odpowiednim centrum energetycznym lub czakrą, a widmo odpowiedniej fali barwnej łączy się z wymiarem czasu i przestrzeni w przyszłości. Kiedy matryca duszy i matryca monady zaczynają się łączyć na pierwszym etapie świętej unii hierogomicznej, nazywa się to budowaniem skrzydeł, co oznacza zjednoczenie pierwiastków męskiego i żeńskiego. Po zbudowaniu skrzydeł w ciele świetlistym, membrany czakry rozpuszczają się i łączą w jedną zunifikowaną kolumnę światła. W tym czasie siatka planetarna znajduje się w nietypowej pozycji, w której wspiera ludzi zarówno czakrami w liniach czasu 3D, jak i ludzi na wznoszącej się ścieżce bez czakr na liniach 5D i wyższych.

Kiedy aspekty fragmentów dusz zanurzają się w najniższe warstwy percepcji, wchodzą w niebezpieczną strefę. Kiedy dusza zostaje oddzielona od swojego wyższego ciała duchowego, coraz bardziej zapada się w najniższych wymiarach, gdzie osobisty cień i zbiorowa nieświadomość zaczynają płynąć razem i scalać się. Kiedy dochodzi do połączenia z nieświadomością zbiorową, zaczynają się pojawiać i mnożyć ciemne, chaotyczne cienie, mogące zestalać się i stawać się konsubstancjalne z duszą, pochłaniając jej światło. Aspekt duszy wkracza w królestwo świata podziemnego lub matrycy widmowej, które są sferami zbiorowej nieświadomości, gdzie NAA i grupy księżycowe kierują sztuczną technologią, tworząc pułapki świadomości. Przede wszystkim pułapki świadomości są propagacją sztucznej inteligencji, wygenerowanej 9.11.2001 przez grupę NAA, która wypowiedziała wojnę ludzkości, zwaną oprogramowaniem Armageddon. To wydarzenie oznaczało, że zamierzali przejąć całkowitą kontrolę nad liniami czasu przyszłej Ziemi i próbowali obejść proces wznoszenia przez ciągłe eksperymenty mieszania wymiarów oraz podżegania do wojen, jednocześnie rozwijając program transhumanizmu.

Wskrzeszanie matryc słonecznych i bram solarnych

W wyniku odrodzenia się triadycznej tożsamości świadomości Słońca, która przekształciła się w zdrowy, funkcjonujący słoneczny Logos dla naszej uniwersalnej matrycy czasu, w sieci pojawiły się zatargi polegające na walce o dostęp przez główne wrota słoneczne. Nowo zrekonstruowana triadyczna tożsamość słonecznego Logosu połączyła się z ziemskim ciałem za pomocą różnych gwiezdnych wrót i systemów międzywymiarowych portali. Daje to możliwości leczenia połamanych dusz i odnajdywania ich dla Ziemi i ludzkości. To wydarzenie jest postrzegane jako bezpośrednie zagrożenie przetrwania dla NAA i grup księżycowych.

NAA walczą o kontrolę nad dostępem do tych wrót słonecznych, a także o kontrolę nad transmisjami ze Słońca i o jego główny portal. Chcą kontrolować te miejsca, aby manipulować kierunkiem ludzkich dusz w przyszłych liniach czasowych, a zatem w odwecie próbują teraz wprowadzić kolejną generację technologii sztucznej inteligencji i sztucznych algorytmów przeznaczonych do odłączenia ludzkiej duszy od fizycznej tożsamości. Technologie te dysponują zakresem częstotliwości elektromagnetycznych wykorzystywanych przez nieświadomych odbiorców używających osobistych urządzeń technologicznych. Agresorom chodzi o kontrolowanie umysłów i odwracanie uwagi, odsuwanie ludzi od rozpoznawania prawdy, która istnieje w nich samych. Kontrolerzy próbują zablokować wyższe częstotliwości napływające na Ziemię z nowo powstałych słonecznych Logosów, oświeconych grup pozaziemskich opiekunów, jak również wyższych częstotliwości osobistej warstwy duszy i monady w ludzkim ciele świetlistym. Chcąc rozłączyć duszę i monadę, lansują też dezorientację płciową i odwrócenie płci w męskich oraz kobiecych zasadach, aby odciągnąć uwagę ludzi od duchowego rozwoju.

W obecnej fazie wchodzimy w okno możliwości w rozgałęzionych liniach czasowych na Ziemi, w których kontrolujące frakcje desperacko dążą do zarządzania przyszłym kierunkiem większości grup dusz na Ziemi. W rezultacie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zablokować dostęp do Słońca, uniemożliwić duchowe przebudzenie i ingerować w naturalne łącza dostępu do słonecznego Logosu i DNA Słonecznego Chrystusa.

Ogradzanie przestrzeni

Ukryte głębie mrocznego kabała, kompleks wojskowy i oderwane cywilizacje, które aktywnie przeciwstawiają się pełnemu ujawnieniu, są w zmowie z NAA oraz grupami księżycowymi. Są strategicznie manipulowani przez sztuczną inteligencję i inne zaawansowane technologie, które są im dane przez negatywne byty, takie jak grupy Zeta, wciąż umiejętnie wykorzystujące swoją żądzę władzy. Te mroczne grupy są osadzone w różnorodnych programach dzielenia i podbijania, skierowanych przeciwko ludzkiemu wznoszeniu oraz wolności planetarnej, dlatego wprowadzają nową generację technologii blokowania częstotliwości. Obejmują one zabezpieczanie sztucznych sieci i satelitów w celu budowy ogrodzenia przestrzeni typu Skynet. Przejawem Skynet było to, co pokazano ludziom w serii filmów „Terminator”, co było programowaniem prognostycznym, które stanowi nadrzędną, globalną formę sztucznej inteligencji stosowaną wyłącznie przez serwery, urządzenia mobilne, drony, satelity wojskowe, maszyny wojskowe, androidy i cyborgi, oraz szeroką gamę innych systemów komputerowych.

Do szyfrowania ludzkich fal mózgowych są wykorzystywane: Technologia Looking Glass, komputery AI Quantum, ogrodzenia częstotliwości, zakresy świadomości i wstawki holograficzne, służą też do mapowania mózgu świadomości zbiorowej w celu zbudowania serii sztucznych sieci neuronowych.

Gromadzone są ogromne ilości danych z matryc mentalnych i odciskach świadomości mieszkańców Ziemi, które są przesyłane do sieci sztucznej inteligencji używanej do prognozowania oraz manipulowania przyszłymi liniami czasu. Ta technologia jest wykorzystywana zarówno przez tajne grupy ludzi, jak i grupy NAA. Te sztuczne technologie były wdrażane stopniowo, aby kontynuować plan NAA dotyczący pełnej dominacji nad globalnymi zasobami, tworząc posłuszną, oraz walczącą między sobą populację, która nie dostrzega, że skradziono jej osobiste swobody i wolność.

Eksperymenty społeczne dla baniek rzeczywistości

Trwa masowe gromadzenie danych osobistych i dotyczących psychiki, a także próbek DNA. Technologie z tym związane są finansowane z nieograniczonych zasobów w celu budowania klastrów sztucznych sieci neuronowych.

Chodzi w tym o blokowanie pasm wyższych częstotliwości, wiedzy i informacji poprzez wykorzystanie algorytmu częstotliwości lub algorytmu sztucznej technologi, które nie mieszczą się w średnim zakresie percepcji świadomości zbiorowej. Dzięki zgromadzonym danym i inwigilacji zaczyna powstawać schemat większości percepcji zbiorowej świadomości na różne tematy, które można wykorzystać w mediach do sterowania ludzkimi umysłami.

Celem jest przymuszenie ludzi do dostrojenia się do pewnych stworzonych w ramach eksperymentu społecznego baniek rzeczywistości, które łapią ludzi w pułapki świadomości, gdzie wstawka holograficzna transmitowałaby rzeczywistość kontrolującą umysły. Tak generowany przekaz jest iluzją, odwróconą, wypaczoną rzeczywistością, będącą w energetycznej opozycji wobec rzeczywistości.

W ten sposób grupy ludzi żyją w bańce, a jednocześnie są narażone na różne scenariusze powiązane ze wzorcami grupowych reakcji emocjonalnych na różne masowo rozpowszechniane treści. Są to eksperymenty społeczne i operacje psychologiczne, w których mierzy się zakresy zdolności postrzegania różnych grup społeczeństwa. Na przykład możemy powiedzieć, że istnieje bańka rzeczywistości celowo określająca ludzi jako dobrych lub złych, co wiąże się z ich poglądami politycznymi. Są to metody podziału i podboju rozgrywane w systemie odwróconym, aby utrzymać społeczności skupione na nieistotnych tematach, poprzez karmienie ich oszustwami.

Próbują znaleźć punkt wyjścia dla rzeczywistości konsensusu, odnoszącej się do większości obecnych poziomów świadomości, starając się manipulować głównymi bańkami rzeczywistości, które można kontrolować dając społeczeństwu pożądane zakresy percepcji, aby za nimi podążyło. Chcą wprowadzić w błąd większość populacji - w kanał informacyjny, który będzie nadal wzmacniał niszczenie wspomnianej bańki rzeczywistości. Starają się prać mózgi mas poprzez rozpraszanie uwagi, aby ludzie nie potrafili łączyć faktów, dostrzegać znacznie większego obrazu światowych wydarzeń, ujawnienia i planetarnego wniebowstąpienia.

Sztuczne sklonowane wersje

Chociaż NAA nie może powstrzymać planetarnego wniebowstąpienia, grup opiekunów czy misji gwiezdnych ludzi, którzy pomagają planecie dokonać wzniesienia, mogą skanować pole, aby dostrzec te wydarzenia i struktury w terenie, a następnie użyć technologii do projekcji wypaczonych lub sztucznie sklonowanych wersji poprzez różne wstawki holograficzne. Te sklonowane i sztuczne wersje pozytywnych planów globalnego wzniesienia mogą być śledzone przez technologię AI wykorzystywaną do sterowania myślami i postrzegania ludzi, odsuwając ich od pozytywnych programów, które wspierają osobistą suwerenność i wolność świadomości.

Chrystusowi gwiezdni ludzie są w stanie śledzić i wykrywać struktury sztucznej inteligencji oraz fałszywe hologramy używane do klonowania ich wizerunków, projektów czy prac w sieci, które usiłują powstrzymać postęp struktur trójfalowych na polu planetarnym. Dla niektórych pracowników sieci jest to sposób na życie i wiemy, że to standardowa strategia NAA stawia mroczny opór wobec naszej służby i misji. Te taktyki z wkładkami są używane do zastraszania tych grup, które dopiero się przebudzają, i nie są jeszcze świadome wybryków NAA. W ten sposób używane są metody dzielenia i podbijania, wywoływania zamieszania oraz chaosu w społecznościach duchowych, szczególnie w odniesieniu do osób pracujących na rzecz ujawnienia.

NAA powiela sklonowane obrazy osobistości i scenariuszy, które są dla ludzkości święte, na przykład manipuluje świętymi tekstami tradycyjnych religii lub duchowości new age, aby nakłonić ludzi do poddania się i ślepego posłuszeństwa zewnętrznym źródłom władzy. Używając holograficznych wstawek ukochanych ludzi i osobistych guru, takich jak Jezus, Maryja, archanioł Michał lub innych, zwodnicze byty podszywają się pod istoty świetliste, oszukując ludzi tak, aby przysłużyło się to ich samolubnym interesom. Taka jest natura duchów oszustów, które używają fałszywego światła i hologramów, aby zwodzić ludzi. Domagają się od władz religijnych czy autorytetów duchowych interpretacji religii zgodnej z ich oczekiwaniami. Jest to forma przejmowania kontroli w celu ingerowania w bezpośrednie duchowe połączenie i mylenia wewnętrznego systemu duchowego przewodnictwa człowieka. Obowiązkiem każdej osoby jest pamiętać, że najlepiej jest rozwijać bezpośrednią relację z Bogiem i Jaźnią, bez pośredników i władz, które mówią inaczej. Kiedy poświęcamy swoje życie procesowi duchowego uzdrawiania, uczymy się otwierać serca, aby wyrażać bezwarunkową miłość i ufać w wewnętrzne duchowe przewodnictwo.