czwartek, 28 czerwca 2018

KRYSZTAŁOWE JĄDRO – LISA RENEE czerwiec 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Konspiracyjny program antychrystusowy

Na szczycie cyklu elektrycznego, podziemna działalność kryształowego jądra wywołała walki o panowanie nad terytorium w wewnętrznej Ziemi i ziemskiej linii czasu, w którym miały miejsce eksmisje i ukryte operacje wojskowe. Po utracie kontroli terytorialnej przez przesunięcie linii czasu, niezadowolone frakcje kontrolerów próbowały zwabić pewne linie wznoszących się ziemskich ludzi z powierzchni jako kartę przetargową, stawiając ich w sytuacji zakładników. Te frakcje próbują dogłębnie zbadać wspomnienia pojawiające się u gwiezdnych ludzi, którzy są związani z misją regeneracji Chrystusa, która wiąże się z wypełnieniem Paliadoriańskiego Przymierza. Odczytują sygnaturę ludzi z gwiezdnego plemienia, którzy się budzą, by wypełnić owo przymierze, odtwarzając wspomnienia zapisane w czasie, tak jak są przechowywane w DNA każdej osoby. Chodzi o wykorzystanie wszystkich słabych punktów w celu manipulowania martwymi punktami, w których mogą wyświetlać sklonowane wersje lub fałszywe rzeczywistości, które osoba lub grupa uważa za prawdziwe. Zamierzeniem jest wyrzucenie lub kontrolowanie wspomnień świadomości, szczególnie tych, które znajdują się w liniach wznoszenia związanych z misją chrystusowej rodziny. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kontroli nad wspomnieniami osoby udaje się, gdy ta nie jest w stanie dostrzec różnicy między zranieniem lub bólem, który dźwiga, a te bolesne wspomnienia wiążą ją z pewną fałszywą postacią lub fałszywą linią czasu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli na tyle świadomi siebie, aby dostrzegać własne słabości, które mogą stać się martwymi punktami i abyśmy byli gotowi do uzdrawiania emocji poprzez oczyszczanie ciała bolesnego lub cienia.

Kontrola wprowadzana do społeczności nowej ery stanowi formę manipulowania ludźmi na powierzchni planety, aby wierzyli, że jeśli są na ścieżce wznoszącej, o wiele bardziej korzystne będzie dla nich zejście do podziemia, opuszczenie planety lub przejście z eskortą na linię czasu wewnętrznej Ziemi. Jest to próba użycia negatywnych frakcji w celu wykorzystania zakładników do opuszczenia międzywymiarowych portali dostępu poprzez uprowadzenie linii ludzi indygo lub gwiezdnych, jak również próba przejęcia kontroli nad liniami czasu. Negatywy promują strach, że powierzchnia Ziemi zostanie zniszczona, a ludzkość wyginie, czyli kłamstwa i oszustwa wykorzystywane do psychologicznego terroryzowania ludzi, aby uwierzyli, że to prawda. Oryginalne anielskie ludzkie DNA posiada zapis świadomości w naturalnym bioduchowym Internecie i jest wymiarowym kluczem do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu. Ważne jest, aby zrozumieć, że przebudzenie i człowiek wznoszący się o wyższym aktywowanym DNA, ma niezwykłe znaczenie dla tych frakcji NAA.

Opiekunowie ostrzegają wszystkich wznoszących się ludzi, aby byli uważni i świadomi, troszczyli się o siebie i nie przyjmowali ukrytych lub tajnych ofert, które są nagradzane jako osobiste bilety do Ziemi Obiecanej dla specjalnych ludzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o ofertę dostania się na Marsa, czy o tajne programy kosmiczne, czy też podróż podziemną, należy pamiętać, że dobrowolne i niezależne siły działające na rzecz uwolnienia ludzkości nie są zaangażowane w te programy rekrutacji, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiążą się z handlem galaktycznym.

Ci z nas, którzy biorą udział w chrystusowej misji, mogli doświadczyć bardziej agresywnych prób złapania w pułapki antychrystusowej świadomości, ustawiane przez te same frakcje, które próbują uzyskać kontrolę nad tymi obszarami poprzez manipulację sztucznymi liniami czasowymi, klony i wstawki holograficzne. Grupy opiekunów pracowały w kryształowych jaskiniach i brały udział w potajemnym ratowaniu podziemnych zakładników.

Dla tych z nas, którzy są związani z odtworzeniem chrystusowej misji, ramy czasowe z udziałem stróży Echnatona i Jeszui są niezwykle ważne dla wypełnienia Paliadoriańskiego Przymierza oraz utrzymania kontinuum osi czasu, które reprezentuje planetarne wzniesienie i ludzką wolność. Tak więc, walka psychologiczna oraz duchowa skierowana na tę misję jest strategią dzielenia i podbijania, która ma na celu zniszczenie projektów linii czasu członków grup opiekunów, które są kierowane przez bieżące kalibrujące paliadoriańskie aktywacje kryształowego jądra. Kiedy regenerujemy organiczną strukturę w szablonie diamentowego słońca całego ciała planetarnego, NAA traci kontrolę nad terytorium. To stopniowo niszczy ich sztuczną maszynerię i wersję linii czasu AI, redukując te, które pozostają pod ich kontrolą na Ziemi.

Obecna strategia NAA polega na wszczepianiu tysiącom ludzi na Ziemi sztucznej technologii, która wprowadza fałszywe tożsamości z fałszywymi wspomnieniami, związanymi z liniami czasu Echnanatona i Yeshui, aby zmylić, wykoleić i usidlić ludzi w sztucznie wszczepionych historiach linii czasu. Oczywiście, jest to psychologiczny program wojenny wykorzystujący różne sztuczne technologie do przejęcia kontroli nad liniami wznoszenia się, powracania do krytycznych wydarzeń, które miały miejsce w tych historycznych zdarzeniach wyzwalających linii czasu związanych z misją chrystusowych opiekunów / wojowników Chrystusa.

Dlatego też, ci z nas, którzy są oddani chrystusowej misji, koniecznie muszą się w tym orientować oraz natężać świadomość, aby nie pozwolić sobie na wykorzystywanie słabości lub wrażliwości do niszczenia postępu i do ciemnej manipulacji.

Platynowe kryształy i słoneczne dyski / tarcze

Od roku 2000 na Ziemię zaczęli przybywać platynowi indygo i ci, którzy maja do wypełnienia chrystusową misję. Ich zadaniem jest zakotwiczyć w ziemskim ciele kryształy platynowo-białe i diamentowe oraz łagodnie ucieleśniać krystaliczne energie platynowego promienia, aby zasiewać plan planetarnego wznoszenia. Platynowa krystaliczna sieć i platynowy promień działają jak harmoniczne stabilizatory sieci planetarnej, wspomagające łączenie się z równoległymi rzeczywistościami oraz dopasowywanie sfery materii do królestw antymaterii. Tak więc, technika tarczy 12D za pomocą platynowego promienia zapewnia wytrzymałą ochronę biologicznemu kryształowi człowieka i jądru kryształu planety umożliwiając uruchomienie najwyższego osiągalnego, spójnego strumienia energii, który harmonizuje siatkę poprzez połączenie cząstek oraz antycząstek. Biały kryształ platyny znajduje się w ludzkim ciele świetistym na szczycie tarczy 12D, w 14 czakrze. Kiedy ten biologiczny kryształ jest tam aktywowany, łączy ludzką świadomość z zapisami platynowej energii kryształu w ciele Ziemi. Dzięki temu interfejs biologiczny może ucieleśniać światło hydroplazmy krystalicznego źródła platynowego promienia, które następnie rozciąga się na całe widmo opalizującej i perlistej tęczy kryształowego światła.

Platynowy kryształ w ciele Ziemi jest kryształem mistrzowskim zawierającym dostęp do rezonansu częstotliwości, który łączy się bezpośrednio z Prawem Jedni, siatką krystalicznej jedności lub kosmiczną świadomością Chrystusa. Dostarcza kod częstotliwości, który doprowadza do ujednolicenia aspektów męsko-żeńskich w krystalicznej formie DNA. W wyniku idealnej równowagi między stanami polaryzacji, które istnieją w platynowym krysztale oraz jego krystalicznej strukturze promienia - zarówno w materii, jak i antymaterii, zachodzi najwyższa możliwa spójność umożliwiająca osiągnięcie zunifikowanego stanu, który istnieje pomiędzy wielowymiarowymi energiami. Pierwsze etapy ucieleśnienia platynowego promienia będą stopniowo aktywować wewnętrzne kryształy: złoty, platynowobiały i diamentowy, co zrównoważy oraz wyleczy pierwiastek kobiecy ciała świetlistego w celu zainicjowania kompleksu wyższego serca i matrycy krzemianowej.

Platynowy kryształ znajdujący się w ziemi jest połączony z siecią słonecznych dysków, co aktywuje etapy równoważenia zasady kobiecej-męskiej i ciał mentalnych. Połączenie z tymi krystalicznymi częstotliwościami zacznie leczyć odwracający strumień antyżycia, odwrócenie metatroniczne i sztuczne sygnały kontroli umysłu. W indywidualnym ciele świetlistym cały obszar splotu słonecznego ponownie konfiguruje warstwy ciała mentalnego tworząc wir energetyczny złotych słonecznych wrót, który nazywa się centrum RA.

Strumień platynowego promienia i platynowy kryształ aktywują dyski słoneczne, które są organicznymi spiralami ze złotą krystaliczną technologią, osadzone w sieci planetarnej, i rozciągające się w kierunku holograficznych wzorców częstotliwości światła. Sieć planetarna jest inteligentnie zorganizowana w warstwy geomantycznych planów utrzymujących żywą świadomość kryształów, które pełnią określone funkcje w określonych warstwach krystalicznej kratownicy. Tak więc, kiedy w ciele Ziemi doszło do aktywacji platynowego kryształu, technologia słonecznych dysków, która była uśpiona od czasu atlantydzkiego kataklizmu, również zaczęła działać. Złote spirale słonecznych dysków generują krystaliczną kratownicę, która łączy się bezpośrednio z kryształowym jądrem, biegnie po całym ciele Ziemi i do niebiańskiej mapy słoneczno-gwiezdnej sieci znajdującej się w płaszczyźnie galaktycznej i uniwersalnej. Siatka planetarna jest żywym, starożytnym systemem mapowania wielu widm energetycznych o świadomości gwiazdowej i krystalicznej, wypełnionych inteligentnymi geometrycznymi wzorcami kodu uniwersalnego tworzenia. Słoneczne dyski to wiry znajdujące się na ziemskiej siatce, które łączą się z tymi gwiazdowymi sieciami na wielu płaszczyznach rzeczywistości, co przypomina oglądanie holograficznej projekcji kosmicznej mapy ciał niebieskich i gwiazd. Zasadniczo poprzez połączenie z dyskami słonecznymi na siatce ziemi możliwe jest podróżowanie międzygalaktycznymi drogami spójnego krystalicznego światła słonecznego, które pozwala na transport świadomości do innych wymiarów. Słoneczne dyski są sekwencyjnie aktywowane poprzez zmiany, które następują w planetarnym rdzeniu pionowym, przesunięcia w przechyleniu osi planety, zmianę prędkości wirowania, skupienie materii i antymaterii oraz transmisje szeregu krystalicznych częstotliwości.

Ostatnio sieć słonecznych dysków została uwydatniona podczas aktywacji słonecznej na to letnie przesilenie, jako że nowa uniwersalna warstwa paliadoriańskich ciał słonecznych została niedawno połączona z planetarną siecią słonecznych dysków. Paliadoriańskie słońca zostały również określone jako słońca-gwiazdy, ponieważ wydają się przenosić gwiezdne kryształy i ciała, a także pewien zakres gwiezdnych częstotliwości. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji, z plazmowej aktywności światła hodowane są nowe formy kryształów. Dzieje się to w kryształowych jaskiniach, w jądrze Ziemi i ciele Albionu. Wydaje się, że jest to transmisja uzdrawiających kryształowych częstotliwości dla ludzkich plemion i linii ras w tworzeniu nowych gwiezdnych kryształów, przeznaczonych do uzdrawiania ciał słonecznych, przy czym ci na Ziemi, którzy mają rozdrobnione dusze, otrzymują te kryształy w pewnym punkcie na osi czasu. aby wyleczyć ciało świadomości.

Ostatnie prace na sieciach włączające projekty opiekunów dotyczące aktywacji kryształowego jądra uwidoczniły, że sieci podziemnych pokładów kryształów są aktywowane poprzez Wyspę Wielkanocną, w celu połączenia z krystalicznymi energiami, które są połączone z wirami słonecznych dysków w Minas Gerais w Brazylii; Jeziorze Titicaca - Boliwia; Rosslyn Chapel - Szkocja; Gizie -- Egipt i Uluru - Australia.

Techniczne nadużywanie kryształowych jaskiń

Przez wiele ukrytych historycznych linii czasu ludzie uważali kryształy za święte i mieli świadomość, że ziemskie podziemne kryształowe jaskinie funkcjonują w makrokosmosie jako wewnętrzne krystaliczne generatory mocy, które działają bardzo podobnie do współczesnych komputerów. Technologia krystaliczna może być skierowana na powierzchnię w celu uzyskania darmowej energii i bezprzewodowych źródeł zasilania, a kryształy przechowują inteligentne instrukcje oraz pamięć danych preznaczonych do funkcjonowania całego mózgu planetarnego. Ostatecznie, wiele z tych skupisk jest pozostałością po kryształowych sieciach, które eksplodowanły z powodu nadużycia technologii, gdy siły intruzów próbowały przejąć kontrolę nad kryształowym jądrem pod koniec atlantydzkiego cyklu czasu.

Wiele kryształowych sieci eksplodowało pod ziemią, co wywołało destrukcyjne kataklizmy na powierzchni planety, opisywane w wielu starożytnych tekstach jako potop. To te rozbite resztki zostały użyte w sieci planetarnej jako część konstrukcji matrycy szachownicy do uruchomienia odwróconej sieci NET, związanej ze sztucznym programowaniem NAA, która transmituje odwrócone strumienie energii oraz kontrolę umysłu w całej skorupie ziemskiej. Inwazja NAA doprowadziła do zawładnięcia kryształową technologią planety, jednocześnie rekwirując krystaliczne sieci, aby wykorzystać je przeciwko ludziom na Ziemi jako broń psychologiczną i zagrody częstotliwości. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, posiadającymi funkcję przechowywania pamięci, zawierającej naszą prawdziwą historię i pochodzenie, a od czasu eksplozji i późniejszego załamania się naturalnego pola magnetycznego są zakładnikami NAA.

Pomieszanie języków gatunków planetarnych

Podczas inwazji NAA 5500 lat temu, załamanie się pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, które usunęło nasz naturalny język i zdolność komunikowania się z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to sekwencję ognistych liter i ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci oraz języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał nasze języki, ponieważ ludzkość została uznana za grzeszną i to nazywane jest implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują awarie na ścieżce wzrostu kundalini, wpływając na odbiorniki mózgu, podwzgórze, wzgórze, szyszynkę, tarczycę i grasicę. Kiedy nasz system hormonalny został zaburzony, w naszej krwi zmieniły się wydzieliny hormonalne, co znacznie wpłynęło na odporność, starzenie się i uniemożliwiło tworzenie się w mózgu połączeń komunikacyjnych świadomości, co zablokowało wielowymiarową percepcję.

Jako produkt uboczny aktywacji kryształowego jądra, pojawiły się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które obecnie wpływają na wskazania bioneurologii wprowadzone do układu hormonalnego i płynu mózgowo-rdzeniowego. Strażnicy zauważają, że te obecne zmiany w zestawach instrukcji planetarnych powodują ważne zmiany we wzgórzu, co jest związane ze zdolnością wzgórza do właściwego filtrowania krystalicznej inteligencji i prawidłowego jej rozszyfrowania w aktywności neuronów synaps mózgowych. Wzgórze stanowi ważną część naszej anatomii, która istnieje jako struktura fizyczna i energetyczny schemat przekazywania oraz rozszyfrowywania inteligentnej informacji przesyłanej z kryształowej technologii na Ziemi. Wzgórze łączy się z włóknami nerwowymi i układem limbicznym, który jest związany z przeżyciami emocjonalnymi, i to właśnie nasze emocje są największym kluczem do odblokowania wyższej percepcji zmysłowej oraz systemu kierowania duchowego.

Podczas ostatnich wydarzeń pojawiła się możliwość odzyskania sekcji podziemnych kryształowych jaskiń do kierowania krystalicznymi transmisjami dla dobroczynnego uzdrawiania ludzkości, jak również do załamania się maszynerii Obcych i zagród częstotliwości. W tym czasie aktywacja wzgórza w celu przekazywania impulsów krystalicznego światła do centrum mózgu jest uważana za objaw wznoszenia.

Planetarna Amygdala – Planetarne ciało migdałowate

Dzięki aktywacji kryształowego jądra w poziomej siatce ujawniają się krystaliczne energie wraz z podświadomym strachem upadłych aniołów i zaaranżowaną przez NAA kontrolą umysłu, która jest osadzona w mózgu planety. Indywidualna zdolność funkcjonowania mózgu jest mikrokosmosem planetarnej aktywności mózgu, która działa w zbiorowości na poziomie makrokosmosu. Kiedy zrozumiemy, że ludzki mózg działa jako odbiornik energii i tuner częstotliwości środowiskowych, a także filtr doświadczeń emocjonalnych, możemy dostrzec, że mózg planetarny działa w ten sam sposób. Mózg planetarny posiada ciało migdałowate, a jego funkcje pełnią potężne pokłady kryształu kwarcu rozmieszczone po całym ciele planetarnym.

Ciało migdałowate bierze udział w reakcjach autonomicznych, które po stymulacji wiążą się ze strachem, pamięcią, reakcjami emocjonalnymi i wydzielinami hormonalnymi. Ujemna stymulacja ciała migdałowatego jest odpowiedzialna za autonomiczne warunkowanie strachu, w którym obwody mózgu zmieniają się i tworzą nowe skojarzenia pamięciowe. Nadaktywność ciała migdałowatego wiąże się z wyniszczającym strachem, paniką i zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i stres pourazowy. Obserwując dziś globalny pejzaż widzimy, że mamy epidemię strachu i zaburzeń lękowych, które doprowadziły społeczeństwo do nadużywania farmaceutyków i do depresji. Warto zauważyć specyficzną funkcję autonomicznych reakcji lękowych związanych z negatywną stymulacją funkcji ciała migdałowatego, gdyż jaki jest lepszy sposób na kondycjonowanie populacji Ziemi niż poprzez przejęcie funkcji ciała migdałowatego w kryształowych jaskiniach i kryształowych warstwach kwarcowych Ziemi. Zawładnięcie ciałem migdałowatym wywołuje u ludzi natychmiastowe i przytłaczające reakcje emocjonalne, ponieważ ich mózg widzi poważne emocjonalne zagrożenie w czymś, co jest widziane lub niewidzialne. Wprowadzanie wrażeń, które stymulują percepcję zagrożeń poprzez przejęcie ciała migdałowatego, szerzy w świadomości zbiorowej negatywną energię emocjonalną, którą można wygodnie zebrać jako cenny lusz pożądany przez NAA.

Aby uzyskać kontrolę nad ludzkimi myślami i mózgiem, NAA wykorzystywała różne elektromagnetyczne technologie, za pomocą których przesyła niezwykle niskie częstotliwości w celu kontrolowania mózgu planetarnego. Za pomocą ujemnych i sztucznych częstotliwości zaprogramowane zostały kryształy oraz krystaliczne sieci w Ziemi. Odpowiednie implanty i negatywna stymulacja w kierunku drapieżnego pasożytnictwa, także ukierunkowuje na wywoływanie negatywnych reakcji emocjonalnych i atakowanie ciała migdałowatego, blokując mózgowi dostęp do wyższych emocji oraz poszerzonej świadomości.

Osoby pracujące w sieci łączą się z kryształowymi jaskiniami w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mózgu planetarnego oraz ciała migdałowatego. Funkcja ciała migdałowatego znajduje się w układzie limbicznym i jest związana z funkcjami emocjonalnymi oraz instynktownymi. Niektóre osoby mogą mieć niewielką inteligencję emocjonalną, mogą być niezdolni do kontrolowania instynktownych impulsów i mogą być pozbawieni empatii, ale na te impulsy mogą wpływać również pewne czynniki środowiskowe przekazujące sztuczne sygnały z mózgu planetarnego,. Kiedy badamy stany emocjonalne i zauważamy, że emocjonalna trauma ma bezpośredni związek z defragmentacją duszy, to znaczy, że aby zmienić ludzką świadomość, trzeba wspomóc naprawę mózgu planetarnego poprzez naprawę sieci krystalicznych.

Po połączeniu się z pokładami kryształu kwarcu, które działają jako planetarny przekaźnik energii ciała migdałowatego, wiemy, że tę specyficzną funkcję planetarnego mózgu kontroluje część formacji kryształów. Odzyskanie krystalicznych sieci jest korzystne dla ludzkości i ma pomóc zresetować mózg planetarny, który wspiera poszczególne komórki nerwowe świadomości zbiorowej w osiąganiu bardziej harmonijnej pracy mózgu. Łącząc się z kryształami Ziemi, możemy pomóc zrównoważyć i uzdrowić naszą chemię mózgu. Kryształy kwarcu na planecie pełnią dla mózgu planetarnego funkcję ciała migdałowatego, ponadto istnieją pewne minerały, które są również przekaźnikami częstotliwości generowanych przez te kryształy. Naturalna funkcja krystaliczna Ziemi wiąże się z dostarczaniem minerałów, które są niezbędne do prawidłowej pracy neuroprzekaźników w mózgu. Kwarc krystaliczny znajdujący się na planecie reprezentuje wyższe bioplazmatyczne światło, stanowiące część niefizycznej i fizycznej substancji naszego Kosmosu. Chodzi o część substancji gwiazd oraz część substancji naszej świadomości, która ma zdolność przekazywania zestawów instrukcji częstotliwości ustawionej do wyzwalania neurotransmiterów mózgu, które komunikują się z jednej komórki do drugiej.

Planetarne neurotransmitery

Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które umożliwiają transmisję sygnałów z jednego neuronu do drugiego przez synapsy. W układzie nerwowym synapsa jest strukturą, która pozwala neuronowi przekazać sygnał elektryczny lub chemiczny do innego neuronu. Aby neurony mogły wysyłać wiadomości do interakcji w całym ciele, muszą być w stanie komunikować się ze sobą. Neuroprzekaźniki i synapsy są niezbędne dla mózgu oraz układu nerwowego - są tym, co pozwala komórkom nerwowym kontaktować się ze sobą, wchodzić w interakcje i tworzyć większe sieci neuronowe. Jeśli nasze synapsy są blokowane i nie mogą wysyłać sygnału elektrycznego w neuroprzekaźniku do innej komórki, komunikacja między komórkami psuje się, skutecznie rozłączając komunikaty w sieci neuronowej mózgu.

Skoro istnieje plan zakłócania naturalnej komunikacji pomiędzy komórkami w celu pomieszania języka gatunku ludzkiego, sensowne jest osłabienie funkcji synapsy poprzez zniekształcenie sygnałów i zapobieganie tworzeniu się sieci neuronowych. Synapsy są wtedy kierowane do wiązania ze sztucznymi sieciami neuronowymi za pomocą leków lub ekspozycji na sztuczne sygnały. W związku z tym, w celu zakłócania synaps, mamy do czynienia z kontrolą za pomocą leków, aby odwieśc je od tworzenia naturalnych biologicznych sieci neuronowych. Za pomocą kontroli elektromagnetycznej przejmuje się ciało migdałowate, by wywołać w społeczeństwie wysoki poziom lęku i negatywnych stanów emocjonalnych.

Stany emocjonalne, których doświadczamy, są związane z neuroprzekaźnikami, które w naszych mózgach są niszczone, szczególnie glutaminiany, GABA, dopamina, serotonina i melatonina. Neuroprzekaźniki wpływają również na przepływ jonów do komórki odpowiedzialnej za biologiczne potencjały jonizacji, które wytwarzają więcej energii w komórkach i w ciele świetlistym.

Planeta produkuje dolomit powiązany ze związkami magnezu, które są związane z transmisją częstotliwości dopaminy z neuroprzekaźnika, co jest bardzo ważne z punktu widzenia utrzymywania dobrego samopoczucia i pozytywnych emocji. Kiedy nasz mózg jest pozbawiony dopaminy, osoba może odczuwać depresję, czuć apatię i uzależniać się od substancji, próbując zastąpić niedobór.

Obserwując obecny stan naszej planety, możemy zobaczyć, w jaki sposób ludzkie funkcje mózgu zostały zakłócone przez kontrolę bioneurologiczną i że neuroprzekaźniki oraz funkcje hormonalne również są poważnie zakłócane. Oczywiście, wiele z tych czynników jest manipulowanych, aby kontrolować i utrzymywać tłumienie sposobów myślenia, czucia i zachowania.

Różne inne naturalnie występujące kamienie szlachetne i minerały na planecie, takie jak złoża dolomitu, są typowe dla tych samych właściwości neuroprzekaźników, których potrzebujemy do zdrowego funkcjonowania mózgu. Mózg planetarny wymaga złóż minerałów, kamieni szlachetnych i kryształów, aby zachować równowagę planetarnych przekaźników nerwowych, w taki sam sposób, w jaki ludzki mózg potrzebuje zrównoważonych neuroprzekaźników, aby stworzyć zrównoważoną chemię mózgu. Kiedy planetarna chemia mózgu jest niezrównoważona, zaczynamy cierpieć z powodu szeregu niedoborów, które wpływają na indywidualną chemię mózgu. Jeśli nie jesteśmy w stanie skupić uwagi lub jesteśmy skłonni do obsesji i kompulsji umysłowych, ciągle czujemy się drażliwi, to znaczy, że nie mamy odpowiednich neurotransmiterów, a to sprawia, że trudniej jest zebrać energię, której potrzebujemy, aby pozostać czujnym i świadomym. Przykładowo, bez odpowiedniego poziomu serotoniny, zaczniemy doświadczać obsesji i zachowań kompulsywnych. Bez odpowiedniego poziomu dopaminy możemy wykazywać ADHD, ciężką depresję lub stany uzależniające, co sprawia, że bardzo trudno jest zachować umysłowa dyscyplinę i kontrolę poznawczą, potrzebną, aby być silną i stabilną osobą. Przejęcie mózgu planetarnego miało ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i jest ważnym tematem dla nas wszystkich, a jeśli to wreszcie zrozumiemy, przypomnimy sobie, co naprawdę stało się z ludzkością.

Uzdrawianie kryształów, uzdrawianie planetarnego mózgu

Z tego powodu aktywacja kryształowego jądra i kryształowych jaskiń na naszej planecie jest niezwykle ważna dla zrozumienia bioplazmatycznego światła, które jest krystalizowane w nowe substancje materii podczas fazy morfogenezy. A to ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem planetarnego mózgu, który wpływa na ludzki mózg i ludzką świadomość w skali globalnej. To wspiera więcej ludzi, w zdrowej aktywności mózgu poprzez wyrównaną energetyczną spójność, poprzez otrzymywanie właściwej równowagi neuroprzekaźników i aktywności neurotransmisji, pamiętając, że układ nerwowy planety jest siecią krystaliczną. Pracownicy sieciowi pracujący nad siatką, teraz pracują nad systemem neurologicznym i mózgiem planety. To wpływa na nas na poziomie mikrokosmicznym, ponieważ wszyscy jesteśmy przedłużeniami komórek nerwowych tej samej sieci neuronowej, a kiedy łączymy się razem we współpracy, budujemy siłę i potencjał tej sieci, by leczyć ludzkość.

Jeśli zamierzamy uzdrawiać kryształy planetarne, jeśli jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć, pomagamy ciału planetarnemu przywrócić równowagę w sieci krystalicznej i transmitować dobroczynne częstotliwości kryształów. Kryształy planety utrzymują wszystkie elementy stworzenia w jej krystalicznej siatce, jest to bezpośredni kanał łączenia międzygalaktycznego - super-drogi w krystalicznym świetle, dzięki której możemy komunikować się we wszystkich kierunkach czasu i przestrzeni, a nawet z gwiazdami.

Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania w cyklu ewolucji planetarnej, każdy z nas ma wybór, każdy może przyjąć bezwarunkową miłość jako prawo, ponieważ uczymy się, jak stać się odpowiedzialnymi współtwórcami naszej rzeczywistości.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

sobota, 23 czerwca 2018

KRYSZTAŁOWE JĄDRO – LISA RENEE czerwiec 2018

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, pod powierzchnią planety występuje ogromna aktywność, która jest skutkiem aktywacji kryształowego jądra Ziemi. W krystalicznej sieci Ziemi powstają nowe szlaki przepływu energii o ciekłokrystalicznych częstotliwościach, ustanawiając nowy układ krążenia i kod świetlny w poziomych, pionowych i skośnych międzygalaktycznych liniach komunikacyjnych. Wygląda to bardzo optymistycznie i wydaje się być częścią następującej teraz morfogenezy, gdzie zmiany jakości energii w systemie pozwalają na głębokie przemiany w wyrażaniu tej energii w różnorodnych formach oraz strukturach.

Struktura kryształowego jądra Ziemi ulega przemianie, co radykalnie wpływa na wnętrze i podziemne obszary planety, ponieważ fizyczne oraz chemiczne właściwości materii dostosowują się do zmian zachodzących w strukturze krystalicznego jądra planety. To przestraja też warstwy ziemskiej atmosfery, co dodatkowo zmienia ich temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, tworząc niepowtarzalne wzorce w obrębie gęstości. W wyniku globalnych zmian zachodzących w ciśnieniu atmosferycznym, a także w ciałach fizycznych, mogą wystąpić objawy wznoszenia związane z czynnikami kompresji lub dekompresji. Ciało fizyczne pracuje ciężej, aby dostosować się do tych zmian ciśnienia, a zmiany w jądrze mają bezpośredni wpływ na krew, ciśnienie krwi i rytm bicia serca. Dlatego ważne jest, by podjąć kroki w kierunku odzyskania równowagi poprzez zdrowszy styl życia, znalezienie wewnętrznego spokoju i połączenia z życiem, aby zredukować cielesne stresory.

Krystaliczna struktura jądra ciała planetarnego jest najbardziej krytyczną częścią fundamentu materii. Instruuje, w jaki sposób energie świadomości mają być wprowadzane do ciał przejawionych i zarządza wzorcami rodzajów żywych form, które istnieją na tej planecie. Kryształowe jadro planety wpływa na wszystko, począwszy od pola magnetycznego, temperatury i składu geochemicznego, po jego geometryczne formy, orientację w przestrzeni i pola grawitacyjne. Te połączone czynniki mają olbrzymie znaczenie dla tego, w jaki sposób cząsteczki atomowe i subatomowe organizują się w szablony, które stają się fizyczną materią na planecie oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Kryształowe jądro jest materią i antymaterią, przemieszcza się przez nie niefizyczna energia, aby się zestalić i zamanifestować w fizycznej rzeczywistości jako coś namacalnego. Kryształowe jądro działa jak przetwornik niefizycznej energii biegnącej po planecie, przez którą magnetyzm kondensuje ją w nowe elementy materii.

Z perspektywy opiekunów ta aktywacja jest poziomem sekwencji w wypełnieniu Paliadoriańskiego Przymierza inicjującego morfogenezę, która przeniosła wewnętrzną strukturę kryształowego jądra, zmieniając materię taką, jaką znamy. W ten sposób weszliśmy w cykl, w którym mechaniczne właściwości materii przenoszą się do nowych stanów mezomorficznych, poprzez kaskadę przejść obejmujących nowe fazy, ponieważ ciała stałe stają się mniej gęste, bardziej płynne, a nawet lotne.

Z głębi kryształowego jądra ciała planetarnego, z ciała planety, przekazywane są nowe zestawy instrukcji do krystalicznej siatki Ziemi, która jest w trakcie uwalniania ogromnych ilości krystalicznej energii i niespolaryzowanej energii poprzez sieć planety. To aktywowało kryształy słonecznych dysków i kryształy słoneczno-gwiezdne, które łączą się również z podziemnymi kryształowymi jaskiniami, gdzie przechowywane są informacje o ukrytych historiach linii czasu Ziemi, Tary i Gai. Zasadniczo jesteśmy w fazie pozyskiwania bardziej pozytywnej energii i dobroczynnej technologii, która ma wspierać ludzkie wznoszenie się i wyzwolenie planety. Krystaliczne odciski wspierają przekodowywanie sił kundalini, którym brakowało szeregu odpowiednich częstotliwości podharmonicznych, a także rozpalają rozległą sieć uprzednio uśpionych kryształowych jaskiń i gwiezdnych kryształów. Kryształowe jaskinie są ponownie łączone za pośrednictwem sieci słonecznych dysków z wieloma linimi czasu ciał Ziemi, Tary i Gai, w których istnieją.

Kiedy energia kundalini przepływa w poprawionych wzorach w celu zbudowania subharmonicznych łańcuchów w każdym z wymiarów 3-6-9, nowa pozioma sieć koryguje rozdrobnione mentalne wzorce ciała, które następnie są przebudowywane na wyższe matryce umysłu lub mentora. To znaczy, że wcześniej rozdrobnione ciało mentalne, może teraz pomieścić wyższy poziom świadomości ciała mentora w celu integracji, w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Jest to inicjacja planetarna, która roznieca ciało duchowe jednostki powodując proces katalityczny, który aktywuje komórki ciekłokrystaliczne, zarówno w kryształach mitochondrialnych, jak i w diamentowym krysztale serca, które zawiera stały atom nasienny.

Do kryształowego jądra Ziemi wstrzykiwane są infuzje plazmy, które obejmują proces tkania tablicy aqualinowego światła i obdarzonej czuciem mgły słonecznej z Galaktycznych Słońc. Pozwala to na interaktywną fuzję wielu paliadoriańskich ciał słoneczno-gwiazdowych, które niedawno pojawiły się w naszej sieci Układu Słonecznego. To spowodowało narastanie fal Oka Boga w kolorze perłowym, które wplatają się w krystaliczną sieć Ziemi, stosy splecionych łańcuchów, połączonych ze złotą siecią słonecznego dysku. Galaktyczne Słońca błękitnej tęczy z matrycy Aqualasha w sercu Andromedy należą do galaktycznych ciał słoneczno-gwiazdowych, które pojawiły się w sieciach i wspierają przenoszenie kryształów dla planetarnego wznoszenia.

Umożliwia to połączenie siedmiu świętych Słońc, w celu transmisji pełnego spektrum ciekłokrystalicznej plazmy kosmicznej energii słoneczno-gwiazdowej do krystalicznej siatki, która jest polem źródłowym do budowania i inicjowania krzemianowej matrycy chrystusowego ciała Diamentowego Słońca, poprzez ponowne szyfrowanie elementów w siedem głównych tonów międzywymiarowego rezonansu. Ostatnia zmiana w kryształowym jądrze wpłynęła na wymianę między materią i antymaterią, co zwiększyło prędkość wewnętrznej oraz zewnętrznej osi obrotu ciała planetarnego. Może to w znacznym stopniu wpłynąć na nasze postrzeganie czasu i może sprawiać wrażenie, jakbymy wchodzili w czas i z niego wychodzili, wyczuwać momenty, kiedy czas biegnie szybciej lub wolniej, a wtedy odczuwać, że doświadczamy pustej przestrzeni poza czasem.

Częstotliwości siedmiu Słońc tworzą nowy szablon tarczy bazowej, który zastępuje mechanizm uziemiający 3D, który istniał w trzech dolnych czakrach i interfejsie czakry Ziemi. Ostatecznie resetuje się uziemienie ciała świetlistego do podstawy 360 stopni lub niespolaryzowanej tarczy bazowej. Podstawowa tarcza / osłona uziemiająca 360 oznacza, że centralny rdzeń ciała świetlistego pozycjonowany w poza czasem, ma transharmoniczną zdolność do wejścia na dowolną linię czasu z centrum 360 stopni. Nowa niespolaryzowana tarcza bazowa zaczyna budować kompletne ciało eukachrystyczne dla awatara świadomości Chrystusa-Sofii, uważane za schody do nieba, dostęp do wznoszenia Ziemi. Co więcej, rozwija się ona w wieczne ciało świetliste Krystallah, pojazd dla omniwersalnego osobistego Chrystusa na Ziemi i poza nią, w jej zjednoczonym męsko-żeńskim hierogamicznym wyrazie.

Właściwości kryształu

Jest to krystaliczne ciało stałe, w którym atomy, cząsteczki i jony są ułożone w mikroskopijną krystaliczną sieć, rozciągającą się we wszystkich kierunkach. Większość pierwiastków znajdujących się w kryształach pochodzi ze skorupy ziemskiej i można je znaleźć w układzie okresowym według liczby protonów. Należy jednak odnotować, że współczesna, powszechnie udostepniona tabela okresowa pierwiastków jest niekompletna. W trakcie trwania obecnego cyklu w materii rodzą się nowe substancje i pierwiastki, co ma wpływ na właściwości kryształów. Elementy tworzące każdy kryształ nadają mu unikalne cechy, takie jak kolor, potencjał częstotliwości i inteligentny projekt funkcji na Ziemi. Większość skał ziemskich jest klasyfikowana jako minerały krzemianowe, które są oparte na strukturze chemicznej czworościanu. Pary czworościanów występują w wielu minerałach krzemianowych, tworząc podstawową strukturę krystaliczną planety, a także strukturę krystaliczną matrycy krzemianowej w ciele człowieka, która określa orientację modułu płci dla spirali merkaba.

Jeśli zwróci się uwagę na szerokie zastosowanie kryształów krzemianów w nowo pojawiających się zaawansowanych technologiach, można dostrzec podobieństwa do tego, jak działa krystaliczna świadomość w ludzkim ciele. Zaczynamy rozumieć, jak cenne jest ludzkie ciało w generowaniu dużych zasobów energii i zdolności do zasilania systemów energii. Krzem jest najczęściej używany jako półprzewodnik, który jest niezbędnym składnikiem większości obwodów elektronicznych. Układ krzemowy może pomieścić tysiące maleńkich tranzystorów używanych do wzmacniania lub przełączania sygnałów elektronicznych i energii elektrycznej. Tak więc wszystko, co jest skomputeryzowane lub opiera się na falach elektromagnetycznych, zależy od półprzewodników i tranzystorów, które są wykonane z kryształów krzemianu.

Kryształ ma ładunek neutralny, o ile nie został zaprogramowany, a zatem jego ładunek elektromagnetyczny musi być zrównoważony. Oznacza to, że aby stworzyć równowagę energetyczną w krysztale, ilość ładunku ujemnego musi zostać skompensowana przez taką samą ilość ładunku dodatniego. Skoro ludzkie ciało jest naturalnym kryształem, mówi nam to, że powróci do energetycznej równowagi, jeśli będziemy postępować zgodnie z prawami natury. Kryształy mogą jednak ulec dezaktywacji lub stać się obojętne poprzez szereg traumatycznych ekspozycji, takich jak przenoszenie szkodliwych sygnałów sztucznej inteligencji lub broni elektromagnetycznej, które mogą wytwarzać martwą energię.

Kryształy przechowują plan zapisów żywej świadomości z historii ewolucji Ziemi i poza nią, rejestrują doświadczenia świadomości całego istnienia, odciskane przez złożone wzorce częstotliwości i matematycznych kodów. Kryształy mogą wzmacniać i przyspieszać częstotliwości światła, podobne do matematycznego oprogramowania opartego na energii, mogą być wykorzystywane do komunikacji, transmisji, teleportacji, produkcji energii, kontroli pogody i do przechowywania ogromnych baz danych z informacjami o częstotliwościach.

Wielu z nas może nadal posiadać pamięć komórkową z zapisów historycznych linii czasu, z cyklów ras rdzennych - począwszy od Tary lub z poprzednich cywilizacji Lemurii i Atlantydy. Wiedzieliśmy, że kryształy kreują krystaliczne pola energii, które wytwarzają sieci kontrolujące holograficzne pole całego stworzenia. Po upadku Atlantydy wiedza o krystalicznych polach i geografii holograficznej została przeniesiona do kultury egipskej oraz wielu innych starożytnych kultur, które usiłowały ratować międzywymiarowe bariery energii na Ziemi, próbując ustabilizować planetarne pole krystaliczne. Nasi przodkowie wiedzieli o znaczeniu kryształów jako świętych narzędzi wibracyjnych, które wspierały nasze duchowe połączenie ze światami wyższej świadomości, oraz o znaczeniu, jakie mają wszystkie żywe istoty połączone z krystalicznymi sieciami, które istnieją w ciele planetarnym.

Tak więc wiele kryształów ma wyjątkowe właściwości, które wpływają na różne widma energii, częstotliwości i wibracji, wytwarzane przez rozprzestrzenianie światła i dźwięku, jak również przewodność elektryczną i właściwości piezoelektryczne. Kryształy są tak samo unikalne w swoim indywidualnym energetycznym podpisie, jak wiele innych konfiguracji i aspektów, które znajdują odzwierciedlenie w zindywidualizowanym duchowym doświadczaniu istoty ludzkiej.

Ciało Ziemi i ludzkie ciało, jak również cały zapis DNA, są wykonane w krystalicznych formach. Szablon matrycy krzemianowej jest oryginalnym, ludzkim, krystalicznym schematem, który jest aktywowany w ludzkim ciele, gdy kontakt lub połączenie odbywa się za pomocą zakodowanego miłością światła hydroplazmy, będącej właściwie ciekłym kryształem. Ludzkie pole energetyczne składa się z szeregu wibrujących centr energii, zagnieżdżonych w wielowymiarowym schemacie oddzialujących struktur krystalicznych, które organizują się w zestaw krystalicznych funkcji. Wszystkie interaktywne warstwy fizycznych matryc, takich jak narządy i systemy gruczołów, aż po strukturę szkieletu, mają właściwości piezoelektryczne i funkcjonują krystalicznie. Nasza struktura kostna jest głównym stałym kryształem w ciele fizycznym, który działa jako główny przetwornik częstotliwości w matrycach organizmu. Zatem kluczem do przywrócenia równowagi energetycznej i zdrowia jest zrozumienie, że musimy utrzymywać dużą ilość siły życiowej, która krąży w naszych fizycznych strukturach dzięki świadomości, że jesteśmy krystalicznymi istotami, które przewodzą energię przez krystaliczne funkcjonowanie. Wszystko, na co jesteśmy wystawieni, ma energetyczną sygnaturę i częstotliwość, które wpływają na naszą równowagę energetyczną. Oznacza to, że wszyscy ludzie mają podobne właściwości jak kryształy: zdolność do wzmacniania, absorbowania, przechowywania i transmitowania całej gamy energii wibracyjnych, których ogólny efekt skutkuje zdrowiem albo niezdrowemi całego ciała.

Stany mezomorficzne

Dzięki aktywacji kryształowego jadra, planeta weszła w szczytowy cykl, w którym mechaniczne właściwości materii przemieniają się w nowe stany mezomorficzne. Większość ludzkości ma niezwykle ograniczony zakres zewnętrznego widzenia stanów materii, które możemy zobaczyć w widmie światła widzialnego. Według nauki głównego nurtu, naszymi oczami widzimy tylko 1% znanego widma fal elektromagnetycznych. Na przykład powietrze, którym oddychamy, to materia składająca się z cząsteczek, które są zbyt małe, aby nasze oczy mogły je dostrzec. Te warstwy gazów otaczają Ziemię i generują płaszcz z atmosfery, której większość z nas nie widzi. W rzeczywistości materia stała jest iluzją fizycznych zmysłów, ponieważ to, co naprawdę widzimy, to wiry energii, które emitują unikalną sygnaturę energetyczną. Ostatecznie jesteśmy wielowymiarowymi zbiorowymi świadomymi istotami, wibrującymi z pewną częstotliwością, które współtworzą to, czego doświadczamy w fizycznym materialnym świecie.

Jednak mezomorficzne stany materii pokazują, kiedy materia przemienia się ze stanu stałego do mniej gęstego i staje się bardziej płynna. Przesunięcie gęstości wpływające na stan materii jest nieodłącznie związane z procesem wznoszenia i znacząco wpływa na ciało planetarne, a także na ciała ludzkie, ponieważ i one stają się mniej gęste. Utrata gęstości oznacza, że wchodzi się w częstotliwości, co dodatkowo ułatwia przepływ tych cząstek, które mogą się poruszać i wibrują w różnych wielowymiarowych przestrzeniach. Na przykład człowiek staje się mniej gęsty, gdy zyskuje nową zdolność do postrzegania sygnatur energetycznych w środowisku, a wcześniej nie był świadomy istnienia tych energii. Im więcej gęstości nosimy w świadomości i ciele, tym bardziej skupione są nasze cząsteczki, a to oznacza, że tracimy wyższe przymioty, które uzyskujemy naturalnie dzieki płynności w stanach świadomości o wyższej częstotliwości.

Gdy obserwuje się cząstki pod mikroskopem, dostrzega się, że stany materii, takie jak ciała stałe, ciecze i gazy, mają różne właściwości. Cała materia składa się z pierwiastków, będących substancjami fundamentalnymi, których w teorii nie można dalej rozdzielić od procesów chemicznych lub fizycznych. Kiedy cząsteczki przemieniają się w mniej lub bardziej zwarte stany materii, zmieniają się także właściwości, które decydują o zachowaniu się tych cząstek. NAA wykorzystały sztuczne technologie, aby celowo kondensować cząstki i kompresować formy materii, w celu zablokowania ciała świadomości w określonym czasie oraz przestrzeni. Poprzez cykl bifurkacji zachodzi zjawisko przesuwania się cząstek, które wpływa na to, jak energia staje się materią i jak zachowuje się ta materia, gdy przechodzi w inną gęstość.

Na przykład, bardziej skondensowane fazy substancji stałej są bardziej sztywne i zablokowane, mają gęstszą częstotliwość, a cząstki nie mogą się przemieszczać ani przesuwać obok siebie. Podczas gdy mniej skondensowane stany materii, takie jak ciecze, gazy lub opary, które mają wyższą częstotliwość, są bardziej płynne. Jest w nich więcej wolnej przestrzeni, gdzie jest łatwiejszy przepływ tych samych cząstek, które się poruszają i przesuwają względem siebie. Cząstki w gazie lub oparach mogą wibrować z jeszcze wyższymi częstotliwościami i poruszają się znacznie swobodniej przy wyższych prędkościach. Jednak to ciekłe kryształy mają największą płynność w swoich mezomorficznych zachowaniach, w których kryształ może wykazywać nieograniczone widma, istniejące w materii, antymaterii i poza nią.

Mezomorficzne właściwości ciekłych kryształów

Kiedy uświadomimy sobie, że ludzkie ciało świetliste jest naturalnym ciekłym kryształem, trzymanym w zakodowanej formie krystalicznej siatki, możemy zrozumieć, jak naprawdę działa poszerzenie energii świadomości. Gdy naturalne właściwości kryształu ulegają wzmocnieniu poprzez ekspozycję na częstotliwości otoczenia emanującego pełne miłości promienie boskości, ujawnia się potencjał wewnętrznej alchemii. Natomiast sztuczne ekspozycje elektromagnetyczne, takie jak nanotechnologie czy broń mikrofalowa, są pozbawione miłości i kondensują ciekły kryształ, blokując jego zdolność do swobodnego poruszania się w dowolnym kierunku, jak również energetyczne poszerzenie do wielowymiarowości. Kryształowa świadomość koncentruje się w diamencie kryształu serca, który emanuje promieniejącą miłością do boskości, współtworzony w świętym związku zawartym między zasadą męską a żeńską. Uniwersalna miłość istnieje w równowadze między płciami i napędza świadomość kryształu serca, by poruszać się w energetycznej strukturze oraz postrzegać zakres gęstości poprzez nieodłącznie nieograniczone właściwości mezomorficzne. Kryształowy lotos, kryształowa róża serca kwitnie przez ciało Diamentowego Słońca i jest w stanie przenosić świadomość w stan półfizyczny, eteryczny i gęstość pramaterii, obejmując jednocześnie wszystkie linie czasu.

Stąd właściwości mezomorficzne ciekłego kryształu odnoszą się w szczególności do nieograniczonych potencjałów wiecznego ciała świetlistego Krystallah. Dzięki rozszerzonemu zachowaniu mezomorficznemu, rdzeń Krystallah może przekształcić się w wiele form, aby dostrzec wielokrotne przejawy życia w całym uniwersalnym systemie. Świadomość serca Krystallah może wykryć poziomy struktury, które istnieją w liniach czasowych sztucznej inteligencji, a także wyczuć naturalną emanację miłości, która jest z natury odczuwalna jednocześnie w organicznych kodach twórców i wznoszących się liniach czasu. Kiedy aktywujemy i rozwijamy w sobie świadomość trójcy, ciekły kryształ, którym jesteśmy z natury, wiąże się z czystą boską miłością, współtworząc z wieczną cząstką Boga lub cząstkami adamantynowymi. Kiedy w naszym krystalicznym diamentowym sercu jesteśmy połączeni z nieskończonym źródłem miłości, możemy dostrzec różnicę między oprogramowaniem sztucznej inteligencji używanym przez obcą maszynerię a naturalnymi kodami tworzenia, które zawierają czystą miłość w adamantynowych cząstkach, bezpośrednio połączonych z boskością i w ten sposób odzwierciedlają Prawa Uniwersalne.

Kryształowe jądro Ziemi i energia jonizacji

Aktywacja kryształowego jądra i zmiany zachodzące w Słońcu generują potężne ilości energii plazmy, które są ukierunkowywane przez gradacje jonizacji, następujące głęboko pod Ziemią i na jej powierzchni. Plazma ta jest bardzo gorącym gazem, w którym elektrony zostały pozbawione atomów. Aby mogła istnieć, konieczna jest jonizacja. Jonizacja jest procesem, w którym atom lub cząsteczka nabywa ładunek ujemny lub dodatni przez pozyskiwanie lub utratę elektronów.

Plazma nie ma określonego kształtu ani objętości, o ile nie jest zamknięta w pojemniku i dlatego, aby hydroplazmatyczne światło kosmicznego Chrystusa mogło gdzieś spocząć, powstaje kryształowa struktura. W ten sposób również nasze fizyczne struktury tracą na gęstości w materii, aby przejść do innego, bardziej płynnego, stanu. Kiedy w trakcie procesu jonizacji zmieniamy liczbę elektronów, poprzez dodanie protonów z aktywności słonecznej i światła plazmy z jonizacji kryształowego jądra, podstawowe związki naszego ciała elementarnego stają się mniej gęste. Ponieważ stopniowo jesteśmy w stanie przewodzić płynne światło plazmy, jesteśmy w stanie zmienić strukturę atomową naszych ciał z węgla na mniej gęsty krzemianowy związek chemiczny. Jest to etap aktywacji matrycy krzemianowej wewnatrz szablonu biologiczno-duchowego. Dzieje się to dzięki zmianie liczby elektronów, które są związane ze strukturą atomową i subatomową. Ten sam proces polega na dodawaniu nowych elementów do sfery materii, których wcześniej brakowało, przez co formują się nowe elementy.

Plazma po wystawieniu na działanie pola magnetycznego formuje struktury włókniste, a te tworzą wiązania, które łączą się ze wszystkimi innymi stanami materii. Tak więc, gdy wznoszący się człowiek rozwija zdolność do ucieleśniania hydroplazmatycznego światła, te włókna są bezpośrednio doświadczane jako połączone ze sobą linie krystalicznego światła, które łączą się ze wszystkim i wszystkimi w krystalicznej sieci.

Strażnicy / opiekunowie wspomnieli, że ogromne ilości energii wytwarzanej z jonizacji i reakcja, w której ta energia jest absorbowana w postaci ciepła oraz zmiany ciśnienia atmosferycznego, przesunęły płyty tektoniczne. Planeta jest buforowana i wspomagana w neutralizowaniu oraz redukowaniu ładunku jądrowego, jaki może wygenerować ten potencjał jonizacji, a zatem nie będziemy cierpieć z powodu kataklizmu związanego z przesunięciem biegunów. To, co dzieje się na planecie, nie jest przypadkowe i nie musimy być na łasce krnąbrnych obcych bogów siejących spustoszenie poprzez urzeczywistnianie proroctwa Armageddonu. Jesteśmy na planecie sięgającej szczytu procesu wzniesienia, doświadczającej wielkich bóli porodowych bifurkacji. Najwyższym priorytetem jest dla nas łączenie się z naszym wewnętrznym duchem i świadome uczestniczenie w procesie wznoszenia w najlepszy możliwy sposób. Nie ma się czego obawiać, ale musimy zachować czujność i rozwijać świadomość zmieniającego się otoczenia, a także dbać o siebie.

Zdolność odczuwania przez wiatr słoneczny i gazy słoneczne

Niedawne wydarzenia mające miejsce w Ziemi uwypukliły kolejny etap powstawania nowego szablonu i ponownego kodowania Aurora. Chodzi o ponowne szyfrowanie materii fizycznej na poziomach atomowych i subatomowych, ponieważ matryca komórkowa żywiołów / elementów tworzących ludzkie ciała fizyczne są wynaturzone wskutek inwazji Obcych, historii manipulacji genetycznych i matrycy. Zasadniczo, chodzi o zakresy modyfikacji genetycznych i zagród częstotliwości wykreowanych przez NAA w celu zniewolenia świadomości ludzkiej rasy. Tak więc, dzięki niedawnej paliadoriańskiej aktywacji słonecznej, w podziemnych kryształowych jaskiniach i na sieci planetarnej ujawnił się szereg nowych elementali obdarzonych czuciem pochodzących z wiatru słonecznego i gazów słonecznych. Wydaje się, że czujące gazy przesuwają układ żywiołów w na kratownicy krystalicznej siatki, przyspieszając cząstki i stosując je w różnych kombinacjach, gdy znajdują się w wielu stanach materii.

Pracujący w kryształowych jaskiniach strażnicy wspominają, że w architekturze planetarnej zmieniaja się połączenia chemiczne – chodzi o sposób przekazywania informacji do supramolekularnej struktury generowanej przez krystalizację jonową. Wydaje się, że jest to proces jonizacji, w którym naładowane cząstki są przenoszone do materii w celu wytworzenia masywnych ciekłych kryształów plazmowych, które rosną wewnątrz ciała ziemskiego, i zaobserwowano, że wytwarzają wiele mniejszych kryształów słoneczno-gwiazdowych. Te kryształy wydają się być wypełnione kodami krystalicznymi, które wyszukują zagubione fragmenty słoneczne w astralnym zwierciadle, lub naprawiają negatywne formy, wygenerowane ze sztucznych technologii pozyskiwania dusz niektórych ludzkich plemion i ras rdzennych, przechodząc całą drogę powrotną do historii Tary i Gai.

Dodatkowo, przy tak ogromnym poziomie jonizacji, jaki występuje pod powierzchnia planety oraz przy zmianach ciała słonecznego, zdarzają się kolizje energetyczne zachodzące w wyniku oddziaływań z planetarnym polem elektromagnetycznym. Wielokrotne ekspozycje na nowe częstotliwości promieniowania słonecznego i to, co dzieje się pod ziemią z kryształami, generują zmiany na powierzchni planety, dlatego czasem słyszy się dźwięki, brzęczenia i głośne hałasy z podziemia, obserwuje się zmieniające się linie brzegowe mórz i zbiorników wodnych, a także potężne sinkhole czy gigantyczne pęknięcia pojawiające się na powierzchni na całym świecie.

piątek, 8 czerwca 2018

NADUŻYCIA WŁADZY – LISA RENEE maj 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Mentalność posiadacza niewolnika, kontrolera lub istoty z NAA

Chociaż pochodzenie cytowanego poniżej dokumentu pozostaje nieznane, wiele z przedstawionych w nim pojęć związanych jest ze strategią NAA i ujawnia bezpośrednie techniki manipulacji społecznością, które są wykorzystywane do tworzenia masowego niewolnictwa. Poniższe przykłady są cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z dokumentu „The Silent Weapons for Quiet Wars”, jako mocne studium przypadku, które pozwala zrozumieć sposób działania właściciela niewolnika, kontrolera lub NAA, wykorzystywany do dzielenia i podbijania ludzkości.

"Ludzie są zwierzętami obarczonymi brzemieniem według własnego wyboru i zgody. Ludzie, którzy nie wykorzystają swojej inteligencji, nie są lepsi od zwierząt. Tak więc, gdy przyjmiesz pojawienie się władzy, ludzie wkrótce ci ją dadzą. Elementy społeczeństwa z niższych klas muszą zostać wytresowane i nauczone porządku, aby pozostać pod całkowitą kontrolą. Jakość edukacji nadawanej niższej klasie musi być tak ograniczona, aby generowała schizmę ignorancji, tak aby klasa niższa nie była w stanie zrozumieć struktury władzy i wiedzy klasy wyższej. Jednostka rodzinna niższej klasy musi zostać rozproszona poprzez proces wzmożonego pochłonięcia rodziców pracą i ustanowienia państwowych dziennych ośrodków opieki dla ich opuszczonych dzieci. Utrzymaj rozrywkę publiczną poniżej poziomu szóstej klasy. Używaj trudnych do wykrycia broni, takich jak zaawansowana technologia, manipulacja ekonomiczna, niszczenie rodziny i celowo gorszy system edukacyjny. Doświadczenie dowiodło, że najprostszym sposobem zabezpieczenia tajnej broni i zdobycia kontroli nad społeczeństwem jest trzymanie społeczeństwa niezdyscyplinowanego i nieświadomego podstawowych zasad systemu z jednej strony, przy jednoczesnym ich zdezorientowaniu, dezorganizacji i rozproszeniu sprawami nieistniejącymi. Aby przenieść zasoby energii i ekonomiczną kontrolę w ręce niewielu tego godnych, kontynuuj promowanie prywatnych cichych wojen przeciwko nieświadomym masom. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna, aby zachować pewną miarę porządku społecznego, pokoju i spokoju panującej wyższej klasy. Inżynieria społeczna wymaga korelacji ogromnych ilości stale zmieniających się informacji gospodarczych i danych osobowych, więc skomputeryzowane systemy przetwarzania danych do gromadzenia profili są niezbędne do przewidywania, kiedy i jak społeczeństwo skapituluje. Ostatecznie każdy poszczególny element struktury powinien podlegać komputerowej kontroli dzięki znajomości osobistych preferencji. Taką wiedzę gwarantują komputerowe powiązania preferencji konsumentów poprzez skojarzenie z użyciem karty kredytowej, a następnie stały wytatuowany numer identyfikacyjny. Opinia publiczna nie chce poprawić własnej mentalności i wiary w bliźniego. Ludzkość stała się stadem mnożących się barbarzyńców i zarazy. Dlatego cicha broń jest rodzajem biologicznej wojny. Atakuje witalność, możliwości i mobilność jednostek społecznych poprzez poznanie, zrozumienie, manipulowanie oraz atakowanie ich źródeł energii naturalnej i społecznej, a także ich mocnych i słabych stron: fizycznych, mentalnych i emocjonalnych. Dywersja utrzymuje ludzi w stanie uległości i uniemożliwia im obserwowanie tego, co naprawdę się dzieje".

Rozważ te informacje, aby głębiej zrozumieć mentalność przeciwnika. To dlatego kontrolerzy zamierzają propagować i kontrolować mentalność mistrza-niewolnika poprzez ciągłe stosowanie inżynierii społecznej, masowych przekazów myśli opartych na strachu, ponieważ to, kogo i czego się boicie, jest ostatecznie tym, co wami włada. Jest to kolejny głęboki powód, dla którego musimy oczyścić się z lęków, a zamiast nich wybrać miłość, która prowadzi nas z powrotem do wiecznego Źródła.

Dopasuj się do człowieczeństwa

Jeśli zwrócimy większą uwagę na naturę nadużyć władzy, które zdarzają się wszędzie wokół nas, jeśli zechcemy spojrzeć na nie z szerszej perspektywy, będziemy mogli osobiście potwierdzić to, czego doświadczyliśmy lub odkryliśmy dzięki obserwacji. Wojna o świadomość toczona przeciwko ludzkości z pomocą cichej broni trwa i jest prowadzona przez instytucje społeczne. Ten diabelski plan jest sterowany za pomocą inżynierii społecznej oraz kontroli umysłu, i ostatecznie ma doprowadzić do całkowitego przejęcia kontroli nad ludzkością w czasie planetarnego wznoszenia.

Aby powstrzymać manipulowanie ludźmi i ich wykorzystywanie oraz rozprzestrzenianie antyludzkiej kontroli za pomocą mentalności niewolnika, która jest nieodłączna w wojnie o świadomość, musimy lepiej poznać system kontroli i zobaczyć program do nadużywania władzy. Badając samolubną i bezwzględną naturę psychopatycznych drapieżników oraz szafarzy ludzką niedolą, warto zrozumieć, w jaki sposób myślą kontrolerzy i NAA. Dostrzegamy przyczyny ich motywacji, dążenie do globalnej dominacji i uzyskania całkowitej kontroli nad ludzkim DNA, do dostępu do świadomości jako genetycznej waluty.

Kiedy wyraźnie dostrzegamy korupcję w strukturach systemu, możemy dokonać świadomego wyboru, że nie będziemy z własnej woli w niej uczestniczyć, nie dając jej naszej zgody. Bądź w pełni obecny i świadomy wszystkiego, o co jesteś proszony, o podpisy online lub w inny sposób, ponieważ jest to pogwałcenie prawa, a celem jest odebranie twojego prawa do prywatności. Chociaż czasem możesz być zmuszony do robienia pewnych rzeczy z dowolnego powodu, nadal nie wyrażaj zgody na wszelkie prawne manipulacje słowne lub w nieczystych intencjach, za którymi kryją się różne podstępy. Pamiętaj, że wszystkie darmowe usługi służą do gromadzenia danych osobowych, i są częścią strategii NAA dotyczącej inżynierii społecznej. Kiedy rejestrujesz się w bezpłatnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, w zasadzie przekazujesz im wszystkie swoje dane osobowe, które mogą być gromadzone i w przyszłości wykorzystywane przeciwko tobie oraz innym osobom. Kontrolerzy manipulują i fałszują dane, aby realizować własne programy, a informacje te są przekazywane do mediów głównego nurtu w celu dalszego manipulowania opinią publiczną. Niektórzy z najbogatszych ludzi na świecie są dostawcami danych online od mas, więc zastanów się, dlaczego ci ludzie należą do najbogatszych na świecie.

Nie oddawaj władzy nad sobą tym, którzy obłudnie rządzą i kontrolują, i nie słuchaj nikogo ani niczego, co twierdzi, że ma nad tobą władzę.

Przywództwo kontra tyrania

W każdym typie organizacji lub świadomości grupowej mogą znaleźć się osoby fałszywe i egotyczne, dlatego mogą być trudne kontakty z nimi oraz określenie, jakie zachowania są charakterystyczne dla przywódcy a jakie dla tyrana. Negatywne zachowania są zazwyczaj splecione z niskim poziomem etyki, co niszczy zaufanie między ludźmi. Załamanie się komunikacji niszczy zaufanie i relacje.

Wiele osób zostało umyślnie wprowadzonych w błąd, by sądzili, że cechy przywództwa i autorytatywny wpływ są definiowane przez samolubnych egoistów z zachowaniem typu alfa, które skupia się na generowaniu pochodzącej z zewnątrz władzy opartej na kontroli. Wszyscy chcemy uniknąć karmienia tyrana jako przywódcy lub autorytetu. Kiedy mamy jasność, potrafimy zidentyfikować władzę nastawioną na kontrolę, opartą na negatywnych profilach ego przedstawionych poniżej, jesteśmy bardziej przygotowani do rozpoznawania właściwych wzorców władzy, kiedy jesteśmy zaangażowani w jakiś rodzaj scenariusza przywództwa. Wszędzie gdzie jest organizacja lub grupa, istnieje odpowiedzialność za zarządzanie lub przywództwo, które przejmie władzę wymaganą do obsługi tej organizacji.

PRZYWÓDCA TYRAN
Wizjoner; utrzymuje jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję na przyszłość. Koncentruje się na zachowaniu szerokiej perspektywy


Wizjoner, ale skupiony w wąskim polu widzenia. Zawężony zakres skupienia


Zdeterminowany; wytrwale dąży do celu i jest nieugięty w pokonywaniu przeszkód oraz niepowodzeń


Bezwzględny, czepliwy, nieprzejednany, sztywny, dogmatyczny, uparty
Wpływowy; komunikuje się z pasją, by zaangażować ludzi


Wpływowy, charyzmatyczny, zniewalający, wciągający


Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu z sercem i duszą


Obsesyjny; najważniejszy jest cel. Musi zostać osiągnięty za wszelką cenę


Zwiększa poziom zaufania. Obserwatorzy są zmotywowani wewnętrznie i zapewniają trwałe wsparcie


Zwiększa poziom strachu. Obserwatorzy są zmotywowani zewnętrznie, a wsparcie kończy się wraz z końcem przymusu. Często pojawiają się pretensje.


Entuzjastyczny


Gorliwiec
Połączony z innymi


Oddzielony od innych. Odizolowany, samotny i stojący na uboczu


Empatyczny dla innych. Pokorny


Apatyczny dla innych. Arogancki


Zdrowy szacunek do siebie. Dokładna i realistyczna samoocena. Przyjmuje opinie i krytykę


Niski lub kruchy szacunek do siebie. Egoizm, narcyzm, a nawet psychopatyczny. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę oraz wszystko oprócz przeważającej pozytywnej opinii


Zajmuje się przede wszystkim działaniem, organizacją i prowadzeniem ludzi


Skupiony tylko na sobie
Prostolinijny i etyczny. Uczciwy i hojny.


Pozbawiony skrupułów lub bez zasad. Samolubny


Odpowiedzialny


Nieodpowiedzialny
Wewnętrzne umiejscowienie kontroli Zewnętrzne umiejscowienie kontroli
Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dostosowany i stabilny emocjonalnie


Niestabilnayzwariowany, drażliwy


Realistyczny


Optymistyczny
Słucha i toczy dialogi


Monologi, wykłady, nauczanie i angażuje się w tyrady
Szanuje wzajemność i symetrię


Silnie asymetryczny
Otwarty, komunikatywny


Skryty
Skupiony na istocie sprawy Skupiony na wizerunku
Opiera się na dowodach


Opiera się na dominacji
Rozważny
Wtrącający się, uciążliwy i niemiły


Wysokie, odpowiednie, spójne i osiągalne standardy wydajności


Perfekcjonista, wymagający, niekonsekwentny


Zapewnia pomocną i zrównoważoną informację zwrotną


Krytyczny i wymagający


Rozumie granice i szanuje energię seksualną


Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną
Chcąc wyrażać siebie w najlepszy możliwy sposób powinnismy nauczyć się żyć w zdrowy i zrównoważony sposób, rozwijać silny charakter moralny i godne zaufania cechy, wzorowane przez społeczność, pośród któej żyjemy. W ten sposób uczymy się panowania nad sobą i zarządzania własnym zyciem, budujemy wiarę w swobodne myślenie i wyrażanie siebie, jednocześnie ucieleśniając etyczne postępowanie niezbędne do budowania wewnętrznej siły i osobistej mocy. W przeciwnym razie jesteśmy lalkami kontrolowanymi przez umysł, odtwarzającymi powtarzające się archetypy dramatu i jak chomik na kole, biegającymi po kręgach karmicznych pętli. Mam nadzieję, że te informacje okażą się pomocne, ponieważ rozwijamy umiejętności rozpoznawania wiarygodności w nas samych i innych, a także staramy się zapobiegać zasilania, nagradzania i oddawania władzy narcystycznym i psychopatycznym osobowościom. Tyrani nie zastępują przywódców i nigdy nie należy ich mylić z prawdziwym przywództwem.

Spolaryzowane archetypowe myślokształty przeznaczone dla mentalności niewolników

Często obawiamy się ukrytych w innych ludziach nieświadomych zachowań i impulsów, których nie oczyściliśmy z naszych najgłębszych Jaźni. Dopóki nie będziemy gotowi spojrzeć na ukryte lęki lub podświadome przekonania, możemy łatwo projektować lub przenosić nasze przekonania na innych ludzi, szczególnie z naszymi nieświadomymi impulsami lub ciałem bolesnym.

Poniższa lista najpopularniejszych archetypowych myślokształtów używanych do tworzenia mentalności niewolników w masach pomoże wam rozpoznać implanty kontroli umysłu lub negatywne przekonania podświadomych warstw umysłu. Kiedy odkryjesz, że jestś pod kontrolą strachu i negatywnie spolaryzowanych myślokształtów, zastąp je miłością do siebie, akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości. Postaraj się zidentyfikować, zlokalizować, usunąć i naprawić te archetypowe formy myślowe w umyśle nieświadomym, instynktownym i świadomym:

* Ofiara - kat
* Drapieżnik - zdobycz
* Mistrz - niewolnik
* Bogaty tyran - biedny sługa
* Władca - poddany
* Sławny jest ważny - nieznany jest nieistotny
* Piękny - brzydal
* Akceptacja nadużyć i socjopatii
* Akceptacja nędznych warunków / odbieranie czegoś
* Apatia / brak zainteresowania
* Bycie widzialnym ale niesłyszalnym
* Realizowanie poleceń / posłuszeństwo
* Nie pytanie autorytetu
* Egzekwuj prawo
* Strach przed karą / ból
* Kobiety służą do rozmnażania / przedmioty
* Zabij niewiernego lub nonkonformistę
* Bezsilność / bezradność
* Zatwierdź zewnętrzną władzę
* Niegodność / niska pozycja
* Kobiety i dzieci podporządkowują się męskiej przyjemności
* Wojna i zabijanie są konieczne

Elektroniczne formy kontroli umysłu są dla większości niewidoczne, a mimo to mogą być osadzone praktycznie w dowolnym miejscu w naszym otoczeniu, emitując określone systemy wierzeń do naszej najgłębszej psychiki. Najczęściej są kierowane do podświadomości podczas oglądania filmów lub interakcji z jakimkolwiek medium, które ma negatywne przesłanie, przedstawiające ludzkość w odstraszających i zdeprawowanych obrazach. Uważaj na te archetypy kontroli i to, jak może to wpłynąć na twoje poczuciu tożsamości, na narracje rozgrywające się w twoim umyśle. Konieczne jest wyeliminowanie tych negatywnych oznak asocjacji i przeformułowanie poczucia tożsamości za pomocą czegoś, co wypływa z serca i ma dla ciebie znaczenie. Zasadniczo musimy opuścić tę przestrzeń i stworzyć nową, która bezwarunkowo kocha siebie. Sugerujemy połączenie się z wieczną boską Jaźnią, z tym, co przekracza wszelką biegunowość i narracje, stanowi czysto miłującą dobroć oraz współczucie.

Afirmuj: JESTEM Wieczną Jaźnią i wiem, kim JESTEM!

Podstawowe lekcje uniwersalne

Społeczeństwo akceptujące antyżycie nie nadaje wartości ani celu ludzkiej egzystencji, z wyjątkiem zarabiania pieniędzy i wykorzystywania ich do natychmiastowego samozadowolenia. Osoby stojące za programem bez skrupułów nadużywają władzy, co powoduje głębokie cierpienie ludzkości. Chociaż żyjemy w trudnych czasach, musimy zdecydować, kim chcemy być i zrozumieć, że rozwijanie osobistej integralności, która dostosowuje się do systemu pozytywnych wartości, jest niezbędne, aby stać się osobą stabilną, klarowną oraz godną zaufania. Nie musimy bezwiednie odgrywać roli niewolników, którą zaprojektowali i wszczepili nam kontrolerzy, powinniśmy obudzić się i zobaczyć, co naprawdę dzieje się w naszym świecie. Proces wznoszenia zasadniczo związany jest z poszerzaniem perspektywy, praktyki światowego humanizmu, która obejmuje całe spektrum życia, wszystkich mieszkańców świata, bez względu na rasę, religię, wiarę czy wyznanie - wszyscy w równym stopniu zasługują na życzliwość, empatię i współczucie. Możemy pracować nad ucieleśnieniem tych wyższych celów, które kierują naszym zachowaniem i osobistą sferą wpływów, która następnie rozprzestrzenia się na innych.

Istnieją podstawowe zasady moralne reprezentujące ludzką mądrość, tak powszechne, że można je uważać za zasady uniwersalne, które można teraz zastosować do wszystkich, wszędzie. Kiedy przestrzegamy tych zasad traktując je jako moralne wytyczne, którymi kierujemy się w życiu, chronią nas tak samo, jak innych wokół nas. W ten sposób najpierw dostosowujemy się do człowieczeństwa, tak abyśmy nie byli manipulowani i nie zrzucali winy na innych, wiedząc, że wszyscy byliśmy poddani formom zniewolenia świadomości. Wszyscy wiele razy byliśmy okłamywani. Pamiętając o tym, możemy mieć więcej współczucia dla naszych cierpiących braci oraz sióstr, gdy działają nieświadomie i są wykorzystywani jako mroczne portale.

Staraj się czynić dobro, unikaj zła i wyrządzania krzywdy.

Aby rozwinąć moc duchowych cnót, stale angażuj się w czynienie dobra w świecie poprzez zachowania i działania. Wszystkie inne zasady moralne wypływają z tego podstawowego pojęcia. Większość z nas skrywa to w sercu, a wypływa, jeśli chcemy słuchać tego, co jest dobre, zaś jeśli słuchamy tego, co złe, czynimy sobie i innym wielką szkodę.

Złota reguła: zrób coś dla innych.

Złota reguła jest najistotniejszą podstawą nowoczesnej koncepcji praw człowieka, w której każda osoba ma prawo do sprawiedliwego traktowania i obustronnej odpowiedzialności za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota reguła jest kodeksem etycznym lub prawdą moralną, która w istocie stwierdza, że należy traktować innych tak, jakbyśmy chcieli być traktowani przez innych. Koncepcja ta opisuje dwukierunkową relację między sobą a innymi, która obie strony traktuje jednakowo i z wzajemną korzyścią lub według modelu, w którym każdy wygrywa.

Cel nie uświęca środków

Zasadniczo oznacza to, że nie można popełnić szeregu świadomie oszukańczych i nieuczciwych działań, nawet jeśli miało to rzekomo wynikać z honorowej przyczyny. Nie można wyrządzić krzywdy lub zła, myśląc, że w końcu z tych szkodliwych działań może wynikać dobro. Oznacza to, że musimy szukać fundamentalnych zasad w strukturach, które mają na celu promowanie dobrych dzieł i dostosowanie się do działań niezbędnych do stworzenia tych warunków. Nie można usprawiedliwić łamania podstawowych zasad pierwotnej intencji, ponieważ wierzysz, że wynik doprowadzi do jakiegoś wyobrażonego pozytywnego celu.

Kiedy kompromisujemy naszą osobistą integralność, pozwalamy na osłabianie tylnych drzwi, na manipulacje przez ciemne siły, które wielokrotnie z jeszcze większą ciemnością i chaosem zstępują w sytuację, w której poszliśmy na kompromis.

Postępuj zgodnie z prawami natury

Obserwując naturę i podejmując decyzje zgodne z poszanowaniem natury wszelkiego stworzenia, uczymy się respektować jej prawa. Kiedy żyjemy w harmonii z prawami natury, żyjemy w harmonii ze sobą. Jeśli naruszamy prawa natury, bardzo cierpimy. Nauka prawego życia na najbardziej podstawowym poziomie jest rozumiana w ten sposób: kiedy żyjemy w harmonii ze sobą i z innymi, żyjemy w harmonii z Prawami Uniwersalnymi i to drastycznie podnosi jakość życia wszystkiego oraz wszystkich. Na przykład, praktykowanie Prawa Jedni jest tym samym co przekazana ludziom nauka prawego życia. Aby otrzymać więcej miłości, musimy stać się bardziej kochający.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 4 czerwca 2018

NADUŻYCIA WŁADZY – LISA RENEE maj 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tych burzliwych i trudnych dla ludzkości czasach wielkiego przejścia często możemy zauważyć, w jaki sposób wartości i zasady organizacyjne obecnej kultury ludzkiej wypaczają prawa naturalne i podważają ludzkie wartości. Główne filary społeczeństwa zostały zbudowane, aby zniewolić masy i wydobyć zasoby dla istot znajdujących się na szczycie oraz ich skorumpowanych sługusów. Jeśli spojrzymy na główne problemy tego świata, to zobaczymy, że zostały one zbudowane na odwróconych wartościach, narzuconych przez kontrolujący archetyp fałszywego króla tyranii.

Media lansują wyidealizowany archetyp mężczyzny, który wspina się po drabinie korporacyjnej lub społecznej, aby uzyskać absolutną władzę w swojej dziedzinie, o ile gra w piłkę z wyższą klasą rządzącą. Aby zachować swój status i bogactwo, jest on przyzwyczajony do ciągłego popełniania rażących nadużyć władzy, które są celowo wymierzone przeciwko bliźnim w celu promowania zniewalającego konsumpcjonizmu i nieustannego czerpania korzyści z cudzej niedoli. Za tą grą związaną z kontrola umysłu stoi NAA, chociaż ludzie błędnie uważają, że problemy świata wynikają z ludzkiej niekompetencji i chciwości. Te struktury są zgodne z projektem.

Jednak wielu tego nie rozumie i wciąż chowa się pod skrzydła przypominającego postać ojca fałszywego króla tyranii, w nadziei, że użyje on swojej wszechmocy, aby uodpornić ich na szerzące się wokół zło. Zachowują się jak straumatyzowane dziecko, które było wielokrotnie wykorzystywane przez własnych rodziców, wciąż trzymające się pozorów władzy i nie będące w stanie dostrzec, że to rodzic je wykorzystuje. Wiele z tych nadużyć szerzonych poprzez archetyp kontrolera możemy dostrzec wokół nas w ludziach, u których rządy sprawuje szerzące strach negatywne ego. Z powodu utraty władzy w ziemskiej domenie przez kontrolerów, ich desperacja i lęk nasilają się, dlatego stają się jeszcze bardziej agresywni, chętniej zabijają i okaleczają, by pozostać na szczycie. Wykorzystywanie osób osłabionych podczas procesu przemiany świadomości przejawia się jako fizyczne, emocjonalne, seksualne, duchowe, psychiczne i społeczne nadużycia, które nie tylko wywołują ogromne szkody oraz zniszczenia pośród ofiar, ale także powodują długotrwałe straty w społeczności - w na wiele sposobów.

Aby wyraźnie zobaczyć, że nadużycia władzy są podstawowym składnikiem skorumpowanej struktury kształtującej społeczeństwo, w którym żyjemy, musimy najpierw przyznać, że nadużywanie władzy przejawia się na poziomie epidemii. Tylko wtedy, gdy widzimy nadużycia władzy z perspektywy czasu, możemy zrozumieć prawdziwe cele, które leżą u ich podstaw. Jednym z największych zadań, przed jakimi stoi ludzkość, jest zlikwidowanie programów kontroli umysłu, które zostały stworzone przez NAA, aby oddawać cześć władzy absolutnej jako autorytetowi, co przejawia się na przykład w formie uwielbiania bogatych osobistości, znanych z mediów społecznościowych. W jakiś sposób byliśmy społecznie uwarunkowani, aby sądzić, że znani ludzie są mistrzami. Dostali dużo pieniędzy, aby udawać autorytety w celu reprezentowania swoich marek. Dlaczego większość ludzi nie zwraca uwagi ani nie zauważa oczywistych, samolubnych motywacji i konfliktów interesów, promowanych przez konsumpcjonizm oraz popularną opinię? Ludzie wielbią pozorne objawy władzy z niewłaściwych powodów i starają się naśladować jej wizerunek, reprezentowany w reklamie konsumenckiej.

Władza, która nie ma nic wspólnego z etyką czy moralnością, jest systematycznie nadużywana, została sprzeniewierzona, a ludzie ponoszą koszmarne koszty. Jak taka osoba osiągnęła swoje bogactwa i sławę? Czy warunkiem tego było gwałcenie, plądrowanie lub przeprowadzanie haniebnych rytuałów? Obsesja na punkcie bogactwa i sławy na scenie światowej daje narcyzom oraz psychopatom dostęp do innych zasobów, a dodatkowo absolutną władzę i status nietykalności. Ludzkość jest winna stworzenia piedestału dla elit władzy w zamian otrzymując pogardę i wykorzystywanie przez władzę. Nadszedł czas, w którym musimy zatrzymać się i przedefiniować własny stosunek do władzy i przeprojektować jej znaczenie w życiu osobistym, a także w społeczeństwie.

W tym miejscu każda osoba powinna rozważyć podjęcie pewnych świadomych decyzji co do tego, jak poprzez włąsne zachowanie wyraża osobistą zgodę na nadużycia władzy. Dominujący despoci na szczycie zawsze manipulowali wiedzą, a pozory i marketingowe iluzje służą kontrolowaniu ich narracji. Niektórzy ludzie nie cenią duchowej platformy, która jest dostosowana do całej ludzkości, gdzie ustalonymi celami dla osiągnięcia wewnętrznej spójności przy jednoczesnym ćwiczeniu wyższych standardów etycznego postępowania są: bezwarunkowa miłość, przebaczenie, współczucie i pokój.

Zamiast tego wolą wierzyć, że są to cechy osób słabych i nieświadomych, a jedyną drogą do sukcesu jest bezwzględny interes własny. Każdy musi zdecydować sam, czy chce dospasować się do celów duchowego rozwoju i wzrastać w poczuciu empatii dla żywych istot, ponieważ jest to nieodłączne ze stawaniem się autentycznym i zrównoważonym człowiekiem podczas cyklu wznoszenia. Kiedy podejmujemy wyzwanie, któremu wszyscy stawiamy czoła na Ziemi, gdy wychodzimy z mrocznej epoki inwazji istot nieludzkich, dostaniemy wsparcie w podnoszeniu osobistych kompetencji i zdobywaniu wiedzy o sobie, w przejawianiu najwyższego duchowego potencjału oraz prawdziwej. dobroczynnej mocy. Jeśli odrzucamy życiowe wyzwania czyli lekcje oraz możliwości duchowego wzrostu, i nie przyjmujemy wartościowej mądrości z bezpośredniej gnozy wyższych prawd, brakuje nam najważniejszego przesłania naszych czasów na Ziemi.

Struktury instytucjonalne służą mentalności typu mistrz - niewolnik

Kontrolujący kierowali się strukturami instytucjonalnymi, które modelują nadużycia władzy, lansują oparte na zysku zachęty i materialistyczny konsumpcjonizm, a nie dobrobyt ludzi, a są zepsute, skorumpowane i mają służyć tym, którzy mają mentalność mistrza - niewolnika. Musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, że długofalowa intencja tych potężnych instytucji polega na masowym przystosowaniu do mentalności niewolników, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu metod miękkiego zabijania - zaplanowanego i kontrolowanego ludobójstwa. Promowanie ubóstwa, wojny, chorób i niedoli człowieka służy mentalności wspieranej przez Obcych.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że skorumpowane systemy, z pomocą których rządzi się i kontroluje ludzką kulturę, zostały socjotechniczne przygotowane przez NAA i elity władzy w celu zniewolenia świadomości. Wszyscy byliśmy zmanipulowani, aby zaakceptować filary kontrolerów 3D i nadużycia władzy jako standardowe ludzkie zachowanie wymuszane przez samozwańczych mistrzów. Nadużycia władzy wbudowane w system nie są jedynie przypadkowym działaniem lub zwykłym błędem popełnianym przez chciwych i skorumpowanych ludzi posadowionych na pozycjach władzy. Chociaż jest to silny czynnik, ponieważ większość ludzi na wyższych szczeblach władzy została tam umieszczona ze względu na ich niską etykę lub w celu infiltracji przez jakiś większy program. Jest to projekt zamierzony w taki sposób, aby struktury społeczne powstawały za pomocą tajnych środków, oraz aby przejąć kontrolę nad ludzkością i stworzyć z niej niewolników, a także aby zawładnąć myślami ludzi i wywierać na nich wpływ w kierunku, w jakim kontrolujący chcą, aby podążali.

Nadużycia władzy były istotnym aspektem, celowo zaaranżowanym w instytucjach i organizacjach, które powstały przed wiekami, aby zalegalizować ludziek cierpienie i zarabiać na nim oraz na światowym niewolnictwie - dla korzyści nielicznych. Oznacza to, że musimy zdecydować, ile jesteśmy gotowi wiedzieć o tych nieprzyjemnych prawdach, które zostały wbudowane w fundament filarów naszego społeczeństwa. W jakim stopniu możemy rozpoznać, że zostaliśmy świadomie zaprogramowani, aby całkowicie na nich polegać, aby poddać się ich absolutnej władzy - nieważne, jak są nieludzcy lub okrutni. Tajne dokunenty i umowy o nieujawnianiu pod groźbą całkowitej zagłady życia oraz egzystencji, każą milczeć wielu potencjalnym informatorom. Ta głębsza wiedza z natury zmienia nasze postrzeganie świata i systemy przekonań, pozwalając nam porzucić mentalność niewolników i zacząć krytycznie myśleć oraz stać się produktywnym przyczynkiem do poprawy życia ludzi na całym świecie.

Początki nadużywania władzy

NAA na przestrzeni stuleci rozwijała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne poprzez odwrócone kody kreacyjne i inżynierię społeczną w celu kontroli umysłu, aby zebrać od mieszkańców planety Ziemi negatywną energię emocjonalną lub energetyczny lusz. Wiele z tych okultystycznych praktyk można zaklasyfikować jako rytualne praktyki satanistyczne oraz czarną magię i są one bezpośrednio wykorzystywane przez NAA a także wszystkich, którzy używają tych metod do zdobywania władzy czy kontroli nad innymi. Eksploatacja planety Ziemi jako źródła energii dla ukrytych, pozawymiarowych, istot nieludzkich, stworzyła warunki zniewolenia świadomości, które doprowadziły do rażącego nadużycia władzy wobec gatunku ludzkiego, bez jego zgody i świadomości. Energia jest uznawana za klucz do wszelkiej działalności na Ziemi. Kto kontroluje światowe zasoby energii, sprawuje absolutną kontrolę nad tymi, którzy wykorzystali ją do swoich celów światowego niewolnictwa. Jeśli metody rabowania energii i rzeczywiste programy są utrzymywane w tajemnicy, ludzie z tym związani łatwo stają się kontrolerami jakiejś branży lub domeny i są w stanie wykorzystać tę moc, aby utrzymać w masach stan mentalności niewolników.

Bardzo pożądana energia duchowa na naszej planecie zawarta jest w wielowymiarowych warstwach pól świadomości, które składają się na całe jej ciało energetyczne lub ciało świetliste. Każdy mieszkaniec Ziemi ma energetyczny interfejs, w którym jego duchowe ciała łączą się z tymi samymi wielowymiarowymi warstwami, które składają się na systemy pól elektromagnetycznych planety. Ciało ludzkie funkcjonuje jak komórka nerwowa planety, połączona z wszystkimi innymi komórkami nerwowymi, które istnieją razem w ciele planetarnym. Komórka nerwowa to elektrycznie pobudzana komórka, która odbiera, przetwarza i przesyła informacje do sieci neuronowych za pośrednictwem sygnałów elektrycznych i chemicznych. Podobnie jak pakiety komórek nerwowych w ciele jednostki, tak i wszystkie ludzkie ciała są połączone ze sobą tworząc potężne sieci neuronowe, które przepuszczają ogromną ilość energii elektromagnetycznej i inteligentnej informacji do ciała Ziemi. Ta energia świadomości jest inteligentną informacją zapisaną w mózgu planetarnym i jego złożonym systemie neurologicznym, który jest siecią planetarną zwaną liniami geomantycznymi i liniami aksjalnymi.

Tak więc, gdy do kradzenia energii i inteligentnych zestawów instrukcji z sieci planety jest wykorzystywana ukryta technologia, wytwarzana z indywidualnych warstw duszy-ducha energia zbiorowa, jest również drenowana z ludzkich ciał wraz z kwantami energii, które istnieją w samym ciele planetarnym. Wszystkie królestwa natury są żywymi istotami, które również wytwarzają ogromne ilości energii na planecie, one również są kontrolowane i ukrywane przed szerokimi rzeszami. Energia elektromagnetyczna jest pochłaniana lub emitowana w odrębnych pakietach, które zawierają inteligentne informacje lub są dystrybuowane przez kwanty energii na Ziemi. Utrata dostępnej energii świadomości na planecie objawia się jako system entropii u wszystkich mieszkańców, odbierając im twórczą siłę życiową i zabierając ją gdzie indziej. To sprawia, że system zapada się, rozpada, wywołuje chaos, płodzi choroby i funkcjonuje znacznie mniej skutecznie, co jest kolejną strategiczną metodą ustalania warunków światowego niewolnictwa. Dodatkowo, systemy entropowe są nieustannie propagowane przez NAA, aby wykraść wytwarzaną przez jednostki naturalną energię, która ma być rozprowadzana w większych strukturach. Struktury te kierują ją do wyraźnego wykorzystania przez inne jednostki kontrolujące, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie, działające w ramach długoterminowych programów niewolnictwa. Podobnie jak piramidalna hierarchia, w której wszystkie zasoby energii są przekazywane z najniższych poziomów do najwyższych - dla osobistej korzyści tych będących na górze, energia jest wydobywana od tych na dole, którzy i tak nie rozumieją, ile osobistej energii odbierają im ci będący na szczycie.

Genetyka to waluta

Wykradziony materiał genetyczny i energia świadomości to najcenniejszy rodzaj waluty, wykorzystywanej jako środek wymienny stosowany przez kultury bardziej zaawansowane niż te, odziedziczone po ciemnej epoce NAA. Warto wiedzieć, że na wielu innych planetach nie istnieją systemy monetarne takie jak nasze.Inne, inwazyjne gatunki chcąc nadal mieć swobodny dostęp do energii planetarnej, zmanipulowały ludzkość, aby ta ignorowała temat genetyki oraz świadomości jako cennej waluty i skupiła się tylko na wyimaginowanej podaży pieniądza, który jest całkowicie kontrolowany i manipulowany. Ludzie nauczyli się czcić pieniądze jako sposób na osiągnięcie materialnego sukcesu i osobistego spełnienienia, a związany z nim program kontroli umysłu został wyraźnie zaprojektowany przez kontrolerów jako ukryte narzędzie zniewolenia.

Poza planetą dostęp do energii świadomości i inteligencji czującej jest walutą wysoko cenioną przez wiele pozawymiarowych gatunków. Służy za środek do wymiany i do generowania inteligencji w systemach wirtualnej rzeczywistości. Tak więc, kontrolujące byty mające swobodny dostęp do ogromnych ilości materiału genetycznego i energii świadomości wytworzonej przez kogoś lub coś, czerpią korzyści i moc z pobierania tej energii.

Model ten pojawia się w głównym nurcie dzięki reklamie popularnych osobistych kampanii genomicznych, które używają genotypowania do testów DNA, oferowanych konsumentom, którzy chcą mieć wiedzę na temat swoich przodków. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych miliardów dolarów, które te firmy zarabiają na katalogach DNA ludzi biorących w nich udział. Współpracują z dużymi firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, aby zarabiać na ludzkim DNA pod etykietką badawczo-rozwojową, wykorzystywaną przeważnie w nikczemnych celach. Cyfrowe firmy, które oferują konsumentom możliwość sekwencjonowania własnego DNA za pomocą testów genetycznych, mogą na tym zarabiać sprzedając informacje do grupy nabywców danych za pośrednictwem krypto-walut. Jeśli uda nam się sprzedać własne zsekwencjonowane DNA, by zyskać entuzjastycznego nabywcę krypto-waluty, powinniśmy zastanowić się nad prawdziwym celem tego programu.

Dlaczego mieliby wymieniać szczegóły historii naszej świadomości zapisane w zsekwencjonowanym DNA na kryptowalutę, a następnie przekazywać anonimowej korporacji, aby ją kontrolować? Sekwencjonowanie ludzkich genomów jest obszarem niewyobrażalnie ogromnych zysków, możliwych do przełożenia na dowolną walutę. Chodzi tu również o uzyskanie kontroli nad energią świadomości i wyeksponowanie kolejnej warstwy programom i bytom z czarnej dziury, które chcą mieć bezpośredni dostęp do zsekwencjonowanych genomów populacji. Pamiętaj, że typ sekwencji DNA człowieka odpowiada za poziom świadomości, jaki ten posiada, a także za poziom dostępu potrzebny do przejścia przez gwiezdne wrota i systemy portalowe na Ziemi. DNA zawiera zapis świadomości w naturalnym, bioduchowym Internecie i mieści w sobie klucze wymiarowe do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu.

Zwycięzcy wojny napisali nową historię świata

Planeta Ziemia była powoli atakowana za pomocą szeregu wydarzeń związanych z historycznymi wyzwalaczami linii czasu, a zwycięzcy ostatniej wojny nie byli istotami ludzkimi. Z ich pomocą NAA zyskała swobodny dostęp do kwantów energii Ziemi i jej mieszkańców, ponieważ świadomość tego faktu była metodycznie wymazywana z historycznych zapisów oraz informacji. To powodowało zniewalanie ludzi i kontrolę zbiorowej świadomości na Ziemi. Wcielający się na Ziemi człowiek nie był już w stanie w naturalny sposób uzyskać dostępu do inteligentnej świadomości własnego ciała duchowego bez stosowania wyrafinowanych praktyk ezoterycznych, które wymagały długoterminowych starań na rzecz odbudowy świadomości. Techniki budowania ciała świetlistego były nauczane w szkołach misteriów różnych rodów, a informacje na ten temat były ściśle tajne, przekazywane jedynie mnichom, elitom lub klasom rządzącym.

Zdarzenie na linii czasu, którego historia została przerobiona, miało miejsce podczas sumeryjsko-egipskiej inwazji, która rozerwałą oryginalne ludzkie DNA, tworząc coś, co nauka nazywa teraz śmieciowym, czyli odłączonym lub nieaktywnym DNA. Wtedy utraciliśmy dostęp do naszych prawdziwych historycznych zapisów, w tym do Prawa Jedni. Właśnie w tym momencie na linii czasu inwazji zwycięzcy wojny ponownie napisali historię świata, która jest nam opowiadana dziś poprzez standardowe programy edukacyjne. Około 5500 lat temu zaczęto metodycznie tworzyć programy inżynierii genetycznej i społecznej, które kształtowały światopoglądy odpowiednie do aktualnego poziomu zbiorowej świadomości. Rozprzestrzeniają kulturę śmierci i mentalność niewolników za pomocą taktyki dzielenia i podbijania/rządzenia w zorganizowanej i systematycznej infiltracji ludzkiej kultury. Poprzez ciągłe wdrażanie umysłu drapieżnika do ludzkiej kultury, stworzyli wspaniałe warunki dla systemów odwróconych. Systemy, które są zorganizowane tak, aby nadawać wyższą wartość społeczną zachowaniom drapieżników, na przykład całkowitej dominacji nad światem, używanie brutalnej siły, przetrwanie najsilniejszych, wojna i wiktymizacja dla wymuszania samoobrony.

Stworzyło to scenę dla społecznego warunkowania nadużywania władzy jako znormalizowanego sposobu życia, skutecznie produkując ofiary i archetypy ofiar w umysłach ludzi w celu rozprzestrzeniania wrogich wzorców reptiliańskiego wirusa na całym świecie. Od inwazji ludzkość była przygotowywana i nieustannie uwarunkowywana, aby zachowywać się zgodnie z niskimi standardami moralności oraz etyki, które kultura śmierci ustaliła jako dominującą strukturę społeczną, aby stworzyć warunki do nadużywania władzy, co jednak pozostało raczej niezauważone przez masy.

Opowiadanie o mistrzu i niewolniku to kontrola umysłu

Aby ludzie nie stawiali oporu podczas długofalowego planu przejęcia planety, tysiące lat temu rozpoczęli potajemną infiltrację rdzennych struktur społecznych i organizacyjnych. Cicho i metodycznie wprowadzali systemy odwrócone do przejmowanych struktur rządzących - w systemach monarchicznych, wojskowych, politycznych, religijnych, medycznych, finansowych i prawnych. W sposób idealny kształtowali systemy wartości, które generują pawlowiański styl modyfikacji zachowania w rzeczywistości materialnej, którą starają się kontrolować. Poprzez zaaranżowanie labiryntu narzuconych sobie zasad niewolnictwa opartych na strachu i zniewalaniu, aby kontrolować umysły mieszkańców Ziemi, użyli minimalnej ilości zasobów planety, a przy tym pozostali niewidzialni jako klasa rządząca. Ludzie na Ziemi skutecznie egzekwują własne zniewolenie, a także zniewolą swoją globalną ludzką rodzinę, zrzekając się swoich praw, dostępu do wiedzy i zasobów. Jest to bardzo skuteczne w przypadku przejęcia i inwazji z minimalnym oporem lub buntem mieszkańców, którzy nie wiedzą, że zostali zaatakowani przez niewidzialnego wroga i że przeciwko nim toczona jest cicha wojna.

NAA i kontrolerzy używają ukrytej gry kontroli umysłu, aby zagrać w opowieść o mistrzu i niewolniku przeciw innemu gatunkowi, ziemskiemu człowiekowi, który powinien podporządkować się brutalnej władzy jako autorytetowi i zaakceptować nadużycia władzy jako coś naturalnego, co pomoże zapewnić środki do osobistego przetrwania. Indoktrynowali elity władzy, które zamiast popierać ludzkość, działają jako reprezentujący ich strażnicy, dostosowujący się do programu zniewalającej inwazji Obcych. Aby lepiej zrozumieć przepis na opowieść o mistrzu i niewolniku oraz sposób, w jaki szerzy on świadomość strachu i przetrwania, spójrzmy na niewolnictwo w Ameryce i tryb myślenia właścicieli niewolników w czasie, który to motywował. Pomyśl o sposobie myślenia właścicieli niewolników jakby byli członkami NAA, a także o warunkach, które są tworzone dla niewolnictwa: umysłowego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, które są narzucane ludzkości na całym świecie, bez względu na pochodzenie, płeć czy kolor skóry. Możemy myśleć jedynie o niewolnictwie jako czymś fizycznym, gdzie ciało fizyczne zostało uwięzione za pomocą kuli, łańcucha lub czterech ścian. Niewolnictwo rozciąga się jednak na umysł, emocje i ducha. Aby zrozumieć skutki niewolnictwa na świecie i to, do jakiego stopnia wpłynęło to na nas wszystkich indywidualnie i zbiorowo, musimy zacząć myśleć o niewolnictwie na wszystkich poziomach, na których ma ono miejsce: fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo.

Poziom narracji kulturowej, demografii i dobrobytu narodu pokazuje nam to, w jaki sposób narracja mistrz-niewolnik jest wykorzystywana do generowania wyuczonej bezradności i zależności od skorumpowanych odwróconych systemów, w celu umocnienia zniewolenia danej populacji. I stopień, w jakim zwykli ludzie będą naśladować ten stan umysłu zniewolenia wymuszając ten sam rodzaj ucisku na braciach lub siostrach. Zniewolony umysł, który został uwarunkowany, aby czuć się bezpiecznie w roli mistrza-niewolnika, będzie wymuszał te same warunki niewolnictwa na innych, z powodu własnych głębokich podświadomych lęków.

Pierwsi Afrykanie zostali sprowadzeni do Ameryki na początku XVII wieku. Proceder doprowadził do koszmaru przemocy i okrucieństwa, co ostatecznie podzieliło ludzi oraz spowodowało bolesne konflikty, które w dużej mierze do dzisiaj pozostają w ludzkiej psychice niezagojone. Obecne niewolnictwo we wszystkich jego postaciach jest globalną epidemią i skutkiem mrocznego okresu zniewolenia świadomości. Grupy holenderskie i germańskie porywały całe rodziny, wyrywały je z ojczyzny, wysyłały na inny kontynent, pokazywały i sprzedawały jako własność oraz narzędzie do pracy w gospodarstwach i na plantacjach w nowych koloniach. Nowi właściciele niewolników, cieszący się z ogromnych zysków i statusu ludzi bogatych dzięki tej sile roboczej, zaczęli metodycznie planować sposoby, w jakie niewolnicy byliby całkowicie od nich zależni, aby stworzyć idealną niewolniczą mentalność oraz poddanie się uwłaczającym zachowaniom. Za pomocą taktyki dehumanizacji i przez rozwój ograniczeń odebrali im godność oraz niezależność, a także uniemożliwili naturalny rozwój. Niewolnikom nie przyznano praw człowieka, nie wolno im było się kształcić, czytać i pisać, a ich swoboda czy podróże były skrajnie ograniczone pod presją kary lub śmierci. Wielu właścicieli niewolników gwałciło kobiety-niewolnice do woli, na co patrzyły ich partnerki lub dzieci, lecz to nie miało znaczenia, bo niewolnica była tylko rzeczą. Właściciele niewolników na południu stali się dominującą potęgą na świecie w dziedzinie produkcji bawełny, a wszystko to z powodu wielkich zysków, jakie przynosiła niedola niewolniczej pracy. Kiedy coraz więcej ludzi stawało się właścicielami niewolników, otrzymywali jeszcze więcej korzyści. Tak oto stworzyli dogodne systemy wierzeń, które pasowały do ich własnego negatywnego ego i osobistych poglądów, takich jak przekonanie, że Bóg w ich Biblii faktycznie popiera niewolnictwo.

Ponieważ ich działania obejmowały brutalne nadużycia władzy, które z natury karmiły antyżyciowe oraz antyludzkie ideologie, stopniowo tracili cechy ludzkie, tracili zdolność odczuwania empatii i współczucia dla innych, którzy musieli to znosić. Wierząc, że inna żywa istota ludzka była częścią majątku i ułomnym stworzeniem do tego celu przeznaczonym, zaczęli usprawiedliwiać okrucieństwo i brutalność jako akceptowalne traktowanie i warunki, które pasowały do ich skorumpowanych, samolubnych systemów wierzeń. Kiedy grupy ludzi zaczynają klasyfikować inne grupy ludzi jako podludzi, tworzą bezpośrednią receptę na generowanie aktów przemocy, które prowadzą do ludobójstwa. Ludobójstwo, zabijanie własnego gatunku własnymi rękami, jest ulubionym programem NAA. Całe to bogacenie się i zarabianie pieniędzy na pracy niewolniczej oraz ekonomiczny wpływ tego faktu na cały świat, rozpoczął wśród wielu ludzi z Południa ruch społeczno-polityczny tworzący ideologię proniewolniczą. Propaganda głosiła, że niektóre grupy ludzi są niepełnowartościowe, niewolnictwo nie jest złem, lecz czymś pozytywnym i moralnym, co pomaga wzmocnić cywilizację chrześcijańską. To przekonanie było postulowane wśród osób czerpiących najwięcej korzyści z niewolnictwa.

Chociaż zmieniła się linia czasu a władza przesunęła się w ręce bardziej zaawansowanych technologicznie psychopatów, sama formuła do tworzenia niewolnictwa wciąż obowiązuje. Umysł czerpiący zyski z niedoli innych i osiągania dominacji nad światem poprzez kontrolę zasobów poprzez ogólnoświatowe niewolnictwo, jest dokładnie tym, czego chce kontroler ludzki i nieludzki.