czwartek, 30 maja 2019

ŚWIĘTE KRYSZTAŁOWE SERCE – LISA RENEE maj 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. Siły miłości są jednym z Wiecznym Duchem Boga, który rezyduje w naszych świętych kryształowych sercach i są najsilniejszymi dostępnymi na tej planecie siłami uzdrawiającymi oraz harmonizującymi. Kiedy otwieramy nasze kryształowe serce, zaczynamy pracować z duchowymi mocami, takimi jak współczucie, empatia, przebaczanie i hojność wobec innych - świadomymi żywymi siłami. Kryształowe serce działa jak energetyczna brama dla wyższych ciał duchowych i otwiera wszystkie wyższe centra częstotliwości, które istnieją w głowie, koronie oraz poza nią, do warstw morfogenetycznych, w których znajdują się plany. Ci z nas, którzy budzą święte kryształowe serce, tworzą na wewnętrznych kanałach pionowych i w systemie siatki planetarnej nowe konfiguracje siatek krystalicznych kwiatów lotosowego serca. W tym czasie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest chronienie świętych serc.

Wiedza jest mocą, gdy jest właściwie stosowana w rozwoju osobistym, i kiedy jest wykorzystywana w dążeniu do pozytywnych zmian oraz wewnętrznej duchowej transformacji. Kiedy zdobyta wiedza jest stosowana w kontekście empirycznym, aby mogła się wynurzyć mądrość wiedzy komórkowej, zaczyna reprezentować wolną świadomość. Niemniej jednak, ciągłe pragnienie zdobywania wiedzy może również powodować rozpraszanie umysłowe, przez co blokuje się zdolność do pełnego doświadczania życia i relacji z innymi. Nadmierne poleganie na intelekcie i ciągłe szukanie odpowiedzi w świecie zewnętrznym, przy jednoczesnym ignorowaniu szeptów świętego kryształowego serca, odwraca uwagę od odkrywania wrodzonej mądrości, wewnętrznej prawdy.

W tym czasie niezwykle ważne jest badanie i zrozumienie działania świętego kryształowego serca - czystego serca, które mieści w sobie uczucia i język, z pomocą którego komunikujemy się bezpośrednio z Bogiem i które obdarowuje doświadczaniem bezwarunkowej miłości oraz pokoju. Kiedy rozpoznajemy podpis energii wokół nas i możemy odczuć coś głębiej, z większą świadomością, wtedy przejawia się w nas święty rezonans serca. Energie odczuwane instynktownie są wyższymi funkcjami kompleksu serca i są sposobem, w jaki serce, jako organ postrzegania, powinno funkcjonować we wszystkich ludziach.

Dlatego najważniejszym układem narządów i składnikiem duchowego ciała świetlistego każdej osoby na Ziemi jest święty kompleks kryształowego serca, który działa, aby otrzymywać i przekazywać wszechkierunkowe siły miłości, przez które rodzi się wewnętrzna mądrość wiedzy komórkowej. Każdy z nas ma wewnętrzny kompas, czyli system duchowego kierowania, opierający się na siłach miłości płynących z kompleksu serca. Nasze święte kryształowe serce prowadzi nas do bezpiecznej przystani i będzie najlepszym wyborem, jeśli uda nam się uspokoić umysł i rzeczywiście go słuchać. Kryzys, przed którym stoi ludzkość, to kryzys świadomości, który wynika z braku miłości i z zamkniętych serc, a także z braku samoświadomości, by wiedzieć, co głęboko motywuje nasze zachowania. Poprzez otwarcie świętego kryształowego serca, zyskujemy również szerszą wiedzę o zdrowiu, utrzymujemy równowagę energetyczną, która służy jako siła uzdrawiająca, przekazywana, aby stać się prawdziwymi czynnikami duchowego uzdrawiania na tym świecie.

Siły miłości są jednym z Wiecznym Duchem Boga, który rezyduje w świętym kryształowym sercu i są bezzwględnie najsilniejszymi siłami uzdrawiającymi oraz harmonizującymi dostępnymi na tej planecie. Kiedy odnajdziemy prawdziwą miłość, która wypływa z wnętrza Jaźni, we wnętrzu ciała świetlistego aktywuje się kompleks kryształowego serca, po czym przyciągamy i ucieleśniamy najwyższe cechy inteligencji duszy-ducha.

Ciało ziemskie funkcjonuje jako kompleks świętego kryształowego serca dla całego Układu Słonecznego i dlatego tak ważne jest teraz, aby ludzkość świadomie pracowała nad otwarciem swoich serc, co pomoże wznieść całą planetę, podnieść świadomość nawet na światach, które istnieją poza nią. Podczas cyklu wznoszenia się, gdy ludzkość podnosi i rozszerza zbiorową świadomość, wywiera to wpływ na sąsiednie światy i inne gatunki. Otwarcie kryształowego serca oznacza poświęcenie siebie, aby nauczyć się być Miłością, kochać siebie, kochać innych, kochać Ziemię i jej stworzenia. Grupy dusz, które wcielają się na Ziemi, otrzymują planetarny odcisk DNA, który zawiera unikalne konfiguracje serca indywidualnch ciał świetlnych, zbudowanych na szablonie diamentowego słońca i zawierają zasadę kosmicznego serca Kristosa. Fizyczne DNA zmodyfikowane w niższych wymiarach przez hybrydyzacje Obcych poprzez bezpośrednią fizyczną manipulację genetyczną, można skorygować. Kompleks serca może połączyć się z wyższą inteligencją duchową i przełamać te zniekształcenia poprzez uduchowienie ciała emocjonalnego. Dotyczy to DNA wszystkich gadów i ssaków, nawet jeśli reprezentują diametralnie przeciwne zasady. Potencjał ten pozostaje uśpiony do chwili, aż jednostka zdecyduje się ewoluować w kierunku przebudzenia i miłości, poszukując znaczącego związku z Wszechjednią. Zasada serca Kosmicznego Kristosa opiera się na płci, generując wewnętrzny i zewnętrzny płomień serca, męski i żeński kompleks serca, który jednoczy się, by połączyć się w Jedność. Można to osiągnąć poprzez biologiczny proces duchowego wznoszenia się na Ziemi, który naturalnie przekształca się w wewnętrzny płomień serca, łącząc zasady płci, krążąc i generując siły wszechkierunkowej miłości poprzez zjednoczenie hierogamiczne.

Podczas duchowych inicjacji, które w trakcie przesunięcia następują szybciej, najbardziej krytycznym aspektem przebudzenia jest nauczenie się, jak otworzyć kryształowe serce i oswoić się z poszerzającym się spektrum emocji, rozwiązując konflikty emocjonalne. Kiedy otwieramy kryształowe serce, zaczynamy pracować z duchowymi mocami, które same w sobie są świadomymi żywymi siłami, takimi jak oparte na sercu cechy odczuwania i wyrażania współczucia, empatii, przebaczenia oraz hojności wobec innych.

Kompleks serce – mózg

Kryształowe serce działa jak energetyczna brama wyższych ciał duchowych i otwiera wszystkie wyższe centra częstotliwości, które istnieją wewnątrz głowy, korony oraz poza nią, do warstw morfogenetycznych, w których znajdują się plany. Kiedy zaczniemy aktywować kompleks kryształowego serca, zaczniemy rozpoznawać inteligencję charakterystyczną dla mózgu-serca, funkcjonującą jako odczuwająco-myślący aspekt świadomości, który zaczyna rozwijać bezpośrednią komórkową wiedzę wynikającą z doświadczeń. Rozwinięty kompleks serce-mózg udoskonala szereg wyższych zmysłów, co pozwala na odczytywanie sygnatur energii i dekodowanie inteligentnych informacji w polu poprzez odczuwanie ich w sercu.

Kompleks serce-mózg jest strukturą, którą można najlepiej zdefiniować jako oryginalny, organiczny projekt i funkcja zbiorowej ludzkiej duszy oraz matrycy monady, a także połaczenia jej pamięci komórkowej z siecią planetarnej świadomości serca. Cała siatka planetarna zawiera krystaliczną pamięć komórkową, zakodowaną informację, którą można zinterpretować i odczuć w przebudzonym krystalicznym sercu. Ten kompleks serce-mózg jest częścią układu nerwowego ciała planetarnego, a jego komórki nerwowe bezpośrednio przekazują i przechodzą przez poszczególne zmysły ludzkiego ciała. Kompleks serce-mózg jest kierowany przez odbiorniki i nadajniki energetyczne, poprzez poziomy czuciowe i uczuciowe świadomości o wyższej częstotliwości. W efekcie funkcja serce-mózg jest syntezą odczuć zmysłowych i inteligencji niewerbalnej, czyli telepatii komórkowej, która również uierunkowuje świadomość obserwatora w ciałach duchowo-energetycznych.

Ta specyficzna brama świadomości jest żeńską zasadą energetyczną, ale jej funkcje w sieci kryształowego serca ciała planetarnego zostały zamknięte, uszkodzone i zablokowane, dlatego zamknęły serce zbiorowej świadomości podczas ostatniego mrocznego cyklu. Pierwotny astralny kompleks serca Ziemi jest widmem światła czwartego wymiaru, fali zielonej i łączy się bezpośrednio z wyższym mózgiem planety, logosem planetarnym, który jest ultrafioletowym pasmem światła. Te obszary ziemskiego mózgu były specjalnie przeznaczone do wszczepiania obcych maszyn, instalowania fałszywej sieci świadomości chrystusowej, aby zablokować te specyficzne funkcje kryształowego serca u większości ludzkości. Aby odbudować diamentową sieć kryształowych serc, muszą zostać przesunięte linie geomantyczne, ciała wymiarowe i związane z nimi struktury, robiąc miejsce dla nowej struktury co pomoże aktywować siatki diamentowe. Oto, co się teraz dzieje: wyburzenie blokad i sztucznych struktur siatki, które utrzymują zniekształcenia w warstwach osobowości, usuwanie uszkodzeń i produktów odpadowych wytworzonych przez miazmaty, które zablokowały 45-stopniową pozycję kąta siatek diamentowych. Wszelkie śmieci i podobne treści tych uszkodzonych obszarów siatki są rozbijane na mniejsze jednostki świadomości, które są ponownie asymilowane lub przekształcane. Rezultatem jest zapadnięcie się fałszywych linii czasu i rozpuszczenie membran czakr, co znacznie pogarsza funkcjonowanie matrycy osobowości 3D.

Zatem kobieca zasada w myślącym aspekcie kryształowego serca zawiera o wiele więcej duchowej inteligencji i rozszerzonej świadomości niż na niższej płaszczyźnie astralnej czy poziomach trójwymiarowych, które tworzą matrycę osobowości ego. Nasze silne instynktowne pragnienia i myśli dotyczące potrzeb oraz pragnień pochodzą z niższej płaszczyzny astralnej i są pełne mrzonek oraz iluzji. Te substancje myślowe rozwijają się w ustalone wzorce systemów przekonań, które zostają zamknięte w ciele mentalnym, co wpływa na osobowość i nawyki, które tworzą naszą wersję rzeczywistości. Myśli i obrazy każdej osoby, które są tworzone przez umysł ego, odzwierciedlają się w wielowymiarowych zbiorowych warstwach świadomości, które składają się na strukturę ludzkiej i planetarnej anatomii. Lustrzane odbicia między myślokształtami ciał mentalnych odciskają się jako wzory w ciałach fizycznych i duchowych. Te mentalne zniekształcenia blokują wyżej wymiarowe aspekty duchowej świadomości, które stopniowo ucieleśniają się w naturalnym cyklu biologicznego procesu wznoszenia.

Matryca osobowości blokuje Kryształowe Serce

W wyniku zniekształceń planetarnych spowodowanych nadużywaniem technologicznej kontroli umysłu nakierowanej na matrycę osobowości ludzkości, te nagromadzone zaburzenia psychiczne i destrukcyjne zachowania wpływają na ludzki odcisk genetyczny, który blokuje naturalne zestrojenie duszy oraz duchową integrację z fizycznym ciałem wielu ludzi na Ziemi. Przy oryginalnym ludzkim odcisku DNA, od urodzenia do 12 roku życia, dziecko przechodzi proces akrecji i absorbowania całego spektrum częstotliwości linii czasu 3D, które jednocześnie aktywują i montują nici DNA 1D-2D-3D. Po osiągnięciu wieku biologicznego 12 lat, dziecko wchodzi w proces integracji duszy, w którym otwiera się serce i zaczyna ucieleśnianie duszy. Z powodu blokady ludzkiego odcisku genetycznego wpływającego na proces integracji duszy, wiele osób tkwi w niższych warstwach matrycy osobowości, bez otwarcia serca. Blokada serca hamuje ciało emocjonalne, tworząc tendencję do cofania umysłu do poziomu rozwoju duchowego 12-letniego dziecka, zwłaszcza gdy myśli oparte są na strachu i pojawia się silny stres.

Ponieważ planetarne wznoszenie wiąże się z początkiem pierwszego dużego cyklu ekspansji, który reprezentuje przesunięcie do następnego wszechświata harmonicznego, na poziomie mikrokosmicznym reprezentuje to proces integracji duszy, dotyczący każdego człowieka na Ziemi. Napływające do planety częstotliwości wpływają na całą sieć i na częstotliwość świadomości duszy. Te częstotliwości mogą wywierać ogromny nacisk na nieprzygotowane ciało mentalne i fizyczne, generując rodzaj przyduszania umysłu oraz ciała. Jeśli osoba opiera sie przede wszystkim na inteligencji osobowości, to przenoszone częstotliwości duszy i wyższe znacznie zwiększą nacisk na psychikę oraz pogorszenie stanu zdrowia. Może to dodatkowo zwiększyć blokadę energetyczną w ciele świetlnym, które, jeśli nie zostanie skorygowane, może zacząć przejawiać choroby lub może dojść do śmierci fizycznej. Kompleks kryształowego serca działa jak ogromny zawór upuszczający ciśnienie. Jeśli jednostka zacznie otwierać serce i wyrażać więcej miłości, życzliwości, wdzięczności, te częstotliwości miłości oparte na sercu mogą współtworzyć cudowne uzdrowienia.

Programowanie ciała mentalnego osadzone w trzech warstwach ego, matrycy osobowości, cierpi z powodu rozbicia, a nawet zmiażdżenia przez ciśnienie generowane z częstotliwości duszy i plazmy. W niektórych środowiskach intelektualnych i akademickich może to spowodować załamania psychiczne. W tym stanie matryca osobowości i ciało podlegają stopniowemu zwiększaniu zagęszczenia molekularnego w polu ludzkiej energii, co powoli rozpuszcza niższe częstotliwości ego, jak również sztuczne i niezwykle niszczące negatywne aspekty osobowości. Aby przystosować się do planetarnych zmian, jednostka musi nauczyć się otwierać centrum serca i zgłębiać sens życia dzięki doświadczaniu miłości własnej i miłującej dobroci. Ego musi podporządkować się rozwojowi cech wyższego serca, zastępując ufność w dogmaty lub przekonania dotyczące natury rzeczywistości, utworzone przez intelekt matrycy osobowości. Proces ten nazywany jest śmiercią ego lub ciemną nocą duszy, i wtedy ego musi oddać stery, pozwalając na otwarcie centrum serca, aby wezwać inteligencję duszy.

Tarcza osierdzia serca

Osierdzie jest podwójną błoną z tkanki łącznej w kształcie worka, który mieści w sobie fizyczny narząd serca i korzenie wszystkich dużych naczyń, które przenoszą krew do i z serca.

Osierdzie wydziela płyn osierdziowy, którego funkcje są podobne do funkcji płynu mózgowo-rdzeniowego. Osierdzie pomaga chronić narząd, ale jego duchowa funkcja pozwala duchowej esencji podróżowac po kanałach i otwierać bezpośrednią komunikację z Boskim Źródłem. Gdy centrum kryształowego serca rozwija się, by uosabiać ducha monady, otwiera się na kwitnące wewnętrzne gwiezdne wrota, przez które ciało świadomości może podróżować w czasie.

Osierdzie jest energetyczną osłoną, która okrywa kompleks serca i chroni wyższe serce przed nadmiernie niszczącymi emocjami, chroni też dostęp do duszy i ciała duchowego. Wokół osierdzia może też istnieć gęsta blokada energii mentalnych zniekształceń stworzona przez negatywne wzorce ego i kontroli umysłu. Ta blokada rozpuszcza się, gdy zacznie się otwierać centrum serca, a ten etap wiąże sę z procesem integracji duszy, gdy dusza ponownie wprowadza się do kompleksu serca, co można odczuwać fjako ból fizyczny i co może być niszczące emocjonalnie. Ten etap procesu integracji duszy wybija w tych blokadach świetliste otwory, mogą temu również towarzyszyć bolesne doświadczenia, tna przykład zakończenie ważnej relacji. Niektórzy ludzie mogą odczuwać ten etap tak, jakby ich fizyczne serce rzeczywiście pękało.

Kanał osierdzia łączy obwody energetyczne między fizycznym aktem seksualnym a doświadczeniem emocjonalnym podczas i po aktywności seksualnej, w związku z czym emocjonalne zniszczenie czy złamanie serca może być wywołane podczas interakcji z partnerami seksualnymi. Jeśli kanał osierdzia pozostaje zablokowany, utrudnia zmysłowe doznania miłości płynącej z serca, generowanej przez otwarte serce. Angażując się w seks bez miłości, zakłócamy więź emocjonalną i połączenie serc między kochankami, zwiększając energetyczne blokady wokół osierdzia. Zasadniczo przydusza to klatkę piersiową, przyczyniając się do paraliżu emocji i zdolności czuciowych u osób uprawiających seks bez połączenia z sercem lub bez miłości. Dlatego zwykle w destrukcyjnych wzorcach relacji przejawia się problem z osierdziem, który może spowodować zamknąięcie ośrodka serca i może dalej eskalować w lęk przed intymnością, a nawet perwersję seksualną.

Gdy doświadczamy ziemskiego życia, w pewnym momencie stykamy się z bólem emocjonalnym, a rezultat takiego cierpienia wywołanego przez negatywne emocje generuje negatywne wibracje. Te negatywne wibracje kumulują się z czasem, a kiedy pozostają niezagojone, dochodzi do blokowania ciała emocjonalnego / duszy, która nie może wyrażać się przez centrum serca, utrudniając dopływ sił miłości i sił Bożych do naszego życia. Osierdzie ma silny wpływ na jakość psychiki i emocji, co kształtuje interpretację miłości lub strachu, która zależy od tego, czy kompleks serca jest otwarty czy zamknięty.

Miłość własna, samoakceptacja, wyrażanie siebie, a także praktykowanie dobroci wobec innych, duchowo uzdrawia serce, umysł i ciało oraz pozwala, aby przez kanał osierdzia przepływało więcej miłości i radości. Otwarcie kanałów serca i osierdzia jest najważniejszą bramą, która wspiera nas w znajdowaniu wewnętrznego spokoju oraz odnowy, nawet gdy trwa czas wielkich przemian i duchowego kryzysu.

Kwiaty kryształowego lotosu serca

Ci z nas, u których budzi się święte kryształowe serce, budują nowe siatki krystalicznych kwiatów serca w wewnętrznych kanałach pionowych i w systemie siatki planetarnej. Kwiaty kryształowego lotosu serca zastępują połączenia maszyn sztucznej inteligencji z obszarami fantomowymi i zamienają przestarzałe funkcje systemu czakr 3D. Są to portale energetyczne punktu zerowego, które istniały na innych płaszczyznach wymiarowych, gdzie funkcjonowały jako systemy diamentowego serca i przemieszczały energię wyższej świadomości duchowej w sieciach diagonalnych - systemy te są teraz wprowadzane do tej rzeczywistości. Wcześniej te kwiaty lotosu i ich sieci nie były dostępne na Ziemi, ponieważ były połączone z wyższymi płaszczyznami kreacyjnymi, które uruchamiają pętle sprzężenia zwrotnego z punktem zerowym. Krystaliczne kwiaty lotosowego serca rozkwitają na ziemskim ciele niczym eteryczny ogród pięknych kwiatów z częstotliwościami światła oraz dźwięku wypełnionymi bukietem inspirujących zapachów. Zmiany zachodzące w wyniku powstającej sieci tych krystalicznych kwiatów wpływają na królestwo roślin i fizyczne kwiaty na Ziemi, co można obserwować w tym czasie choćby na gatunkach róż. Krystaliczna struktura różanego serca ma szczególne znaczenie na osi czasu Jeszuy, jako powracająca na zaatakowaną Ziemię obietnica przywrócenia świadomości Chystusa-Sofii w tym upadłym Wszechświecie, która sięga początków kosmicznych ras Kristos z Andromedy. Nowa eteryczna sieć kryształowych kwiatów lotosu pochodzi z kompleksu świętego serca Kryształowej Róży eonicznej pary. Służy to również do odmładzania układów narządów ludzkich poprzez dostrojenie ich do skorygowanych proporcji, które ewoluują w kolejne etapy ciała świetlnego diamentowego słońca.

Gdy duchowy wtajemniczona osoba pracuje nad oczyszczeniem swojego umysłu, ciała i narządów płciowych z programów seksualnej niedoli oraz odwrócenia płci, podnosząc niższe impulsy i instynktowne pragnienia do serca, organy rozrodcze działają na wyższym poziomie energetycznym, dzięki czemu mogą współtworzyć te nowe kwiaty lotosu serca. Ta nowa planetarna konfiguracja zmienia sposób, w jaki energia świadomości męsko-żeńskiej rodzi się w świecie materii, ponieważ prawa naturalne są konstruowane zgodnie z zasadami wiecznej miłości - jako podstawa reprodukcji całego życia.

Kompleks grasicy

Kompleks grasicy znajduje się w wyższym centrum serca, na szczycie mostka, skąd można uzyskać dostęp do Gwiazdy Duszy, aby aktywować i uosabiać wszystkie trzy warstwy tożsamości duszy. Gwiazda Duszy jest maleńką niebiesko-białą iskrą światła na centralnym kanale pionowym, która – przy otwartym wyższym sercu - otworzy dostęp między warstwami duszy i warstwami monadycznymi. Napływające częstotliwości duszy planety są kierowane do tego szczególnego centrum wyższego serca, aktywując cały kompleks grasicy, co przyciąga warstwy duszy, po czym rozpoczyna się duchowe połączenie z warstwami monadycznymi. Kompleks grasicy reguluje zmiany w metabolizmie, przesuwa funkcje w układzie hormonalnym i zaczyna oczyszczać krew z pomocą krystalicznych formacji w komórkach krwi. Kompleks grasicy (ósma czakra) działa bezpośrednio w zespole wzgórza (dziewiąta czakra), aby wzbudzić stały atom nasienny, który aktywuje się tworząc oddychający krystaliczny lotos lub serce róży. Ta aktywacja w kompleksie grasicy jest pierwszym etapem wznoszącej się świadomości, która przenosi się do pól morfogenetycznych, gdzie znajdują się plany, i w rezultacie jednostka staje się bardziej świadoma innych tożsamości i żyć jako wieczna istota. Kompleks grasicy reguluje zmiany funkcji metabolicznych, zaś jeśli otwarcie centrum serca jest blokowane przez ciało mentalne, może się to przejawiać szeregiem problemów fizycznych, które nagle wpływają na układ metaboliczny, gruczoł grasicy i funkcje serca.

Alta major i kompleks grasicy

Według strażników centrum Alta Major znajduje się u podstawy czaszki, gdzie szyja styka się z czaszką. Uważa się, że jest to układ wzgórza, dziewiąta czakra morfogenetyczna, która bezpośrednio koresponduje z rdzeniem przedłużonym i daje dostęp do uniwersalnego prądu Antahkarana. Z powodu umieszczenia go w głowie określa się go również jako Usta Boga lub Bogini. To centrum energetyczne w ciele świetlnym bezpośrednio reguluje wiele aspektów funkcji mózgu i gruczołów, a obwody łączą się z centrum Hara, które reprezentuje miejsce, gdzie tożsamość monadyczna zakotwicza się w ciele fizycznym.

Aby utrzymać połączenie oraz komunikację z wyższym centrum serca znajdującym się w gruczole grasicy, i aby zbudować konfigurację oddechu kryształowego lotosu w świętym kryształowym sercu, muszą zostać połączone, a następnie podtrzymane trzy główne centra energii w głowie. Te trzy centra energii działają jako trójca i składają się z trzech głównych gruczołów mózgowych: podwzgórze, przysadka i szyszynka. Obwody energetyczne między nimi istnieją od czubka głowy, do środka czoła lub górnej środkowej linii włosów, a następnie do podstawy czaszki. Ten obwód komunikuje się z warstwami świadomości monadycznej, przenosząc wibracje z informacjami w dół do ciała, a następnie wzorzec planu duchowego jest wyrażany przez centrum gardła i głos. Obwód ten umożliwia uświadomienie sobie głębokiej ekspresji serca w sferze ziemskiej poprzez wniesienie osobistej duchowej misji lub boskiej intencji do sfery fizycznej.

Centrum Alta Major jest niezwykle wrażliwym portalem wyższej świadomości, który ostrzega nas przed negatywnymi energiami, bytami lub toksycznymi wpływami środowiskowymi. Jako wrażliwy portal świadomości, który łączy się bezpośrednio z mózgiem i kompleksem wyższego serca, jest bardzo wyczulony na różnorakie implanty, ataki psychiczne i brak zestrojenia. Kiedy centrum Alta Major jest nieharmonijne, zakłóca funkcjonowanie mózgu, komunikację z poziomu serca i wyższą percepcję zmysłową. Blokada w tym rejonie ciała może skutkować szeregiem fizycznych dolegliwości i blokad duchowych, ca co najważniejsze: odpychaniem pełnego ucieleśnienia monady i uniemożliwieniem aktywacji stałego atomu nasiennego w kompleksie wyższego serca.

Centrum Alta Major jest połączone z kością atlas/dźwigacz lub C1, która jest pierwszym kręgiem szyjnym - podobnym do pierścienia na styku czaszki i szyi. Atlas wspiera ciężar czaszki, ma fasety, które pozwalają głowie poruszać się w górę i w dół i są odpowiedzialne za prawidłową pracę kręgosłupa. Drugi krąg szyjny nazywany obrotnikiem lub C2, znajdujący się tuż pod atlasem, umożliwia głowie ruch z boku na bok. Razem Atlas i Axis określa się jako górny odcinek kręgosłupa szyjnego. Dźwigacz i obrotnik są ważne neurologicznie, ponieważ pień mózgu rozciąga się aż do obrotnika, który kontroluje i koordynuje praktycznie wszystkie funkcje życiowe ciała.
Jeśli to ważne połączenie jest zablokowane, źle ustawione lub posiada implant, blokuje zespół wzgórza i otwór 9. czakry - bramę duchową rdzenia, przez którą może ucieleśnić się monadyczna tożsamość, a świadomość może uzyskać dostęp do wyższych wymiarów. Większość ludzi na Ziemi uległa rozmaitym urazom fizycznym i emocjonalnym, do których przyczyniły się założone implanty i energetyczne pasożyty mające zapobiec ucieleśnienie duszy i monady. Jest to bezpośrednio związane z kręgiem C1, dyslokacją C2 z tyłu czaszki i kręgosłupa, wraz z powikłaniami spowodowanymi przez nieusunięte implanty ukrzyżowania. Dzięki latom badań i skutecznego usuwania tych implantów z własnego ciała, uważam, że dyslokacja tych kręgów jest elementem osabiającym ciało, który umożliwia pasożytom energetycznymm osadzanie się, blokując proces ucieleśniania naturalnej duchowości.

Jest to powszechna nakładka - obcy implant, który celowo przemieścił C1 oraz C2, i wydaje się być to związane z ukrytą historią genetycznej manipulacji Annunaki na Ziemi będącej skutkiem Lucyferiańskiej Rebelii i wojen Michała. W niektórych przypadkach ludzie mogą pozbyć się tego przy pomocy sesji eterycznej lub poprzez dokonanie fizycznej korekty.

Proces regulacji nazywany jest nastawianiem Atlasu, którego dokonuje wykwalifikowany chiropraktyk za pomocą specyficznego narzędzia pochodzącego ze Szwajcarii, które nazywa się Profilax. To narzędzie wyglada jak mały młotek, za pomocą którego dokonuje się ześrodkowania czaszki z drugim kręgiem, tak aby szyja była idealnie wyważona. Naturalnie istnieje wiele kontrowersji wokół tej procedury, więc jest to coś, co należy głęboko rozważyć, co wymaga dociekania, badań i osobistego rozeznania.

Podstawowe ludzkie zmysły

Zmysły pozwalają człowiekowi na fizyczne odbieranie informacji z otoczenia - na świadomą percepcję i doświadczanie fizyczności. Jak tradycyjnie uznaje się w narracji 3D, ludzie mają pięć podstawowych zmysłów, którymi są: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Ponadto uzgodnio, że większość ludzi ma pewien stopień zdolności sensorycznych do rozpoznawania temperatury, równowagi, wibracji, ruchów własnych i pozycji ciała, a także doświadcza odczuć wewnętrznej stymulacji, takich jak uczucie głodu lub pragnienia. Możliwości pięciu głównych zmysłów mają znacznie szerszy zakres niż to, co się powszechnie przyjmuje lub co można zidentyfikować poprzez analizę przy użyciu metod naukowych. W wymiarach niższej częstotliwości dotyczy to większości ludzkości i osób zestrojonych z macierzą osobowości. W ramach wzorca instrukcji dla drugiego wymiaru planety, istnieje tarcza planetarna, informująca wzorzec organów postrzegania, które istnieją w ludzkich ciałach fizycznych. Podstawowe zmysły są doświadczane jako rezultat dwuwymiarowych warstw pola magnetycznego, które wysyła fale dźwiękowe odbierane przez odbiorniki energii ludzkiego ciała świetlnego. Są one przetwarzane jako wibracja elektryczna, która informuje specyficzne aspekty narządów czuciowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Kiedy rozpoczynamy proces integracji duszy, wraz z wyższymi zmysłami przychodzą struktury duszy i wyższych ciał duchowych, które wykraczają poza zmysły oparte na matrycy osobowości i niższych wymiarach. Wyższe zmysły są bezpośrednio połączone z niższymi zmysłami i poszerzają percepcję o poziomy wyższego wymiaru lub warstw duchowych. W wyniku blokad, głównie tych, które zamykają centrum serca, blokuje to również odbiorniki energii w strukturach nadialnych, uniemożliwiając odbieranie impulsów z wyższych ciał duchowych. Aspekty wyższej świadomości zrekompensują to naturalnymi sposobami, doprowadzając świadomość do wyższych wymiarów doświadczeń lub kierując uwagę osoby na analizę snów lub empatycznych, intuicyjnych wrażeń.

Wyższa percepcja zmysłowa

Istnieje wiele wyższych zmysłów, które nie są uznawane za normalne cechy duchowo przebudzonej istoty ludzkiej, a te wyższe zmysły mogą się uaktywnić, gdy osoba przyswaja wyższe częstotliwości duchowe. Osoby, które przejawiają te wyższe zmysły, nie są szczególnie uzdolnione, po prostu uzewnętrzniają potencjały aktywowanego DNA ludzkości wcześniej niż inni. Wyższa percepcja zmysłowa i wszystkie zmysły są sterowane przez struktury DNA, a ci, którzy aktywowali centrum serca i mają niewiele zniekształceń w osobistym planie, będą mieli większą swobodę w aktywowaniu tych uśpionych zdolności. Jeśli osoba odmawia uznania, że wyższe zdolności postrzegania istnieją jako coś naturalnego, lub jeśli nie pasuje to do jej systemu przekonań, wtedy całkowicie wyłącza te zdolności. W miarę jak planeta przechodzi w następną harmoniczną, populacja Ziemi jest poddawana napływającym wzorcom częstotliwości duszy 4D-5D-6D, które aktywują nowy zestaw wyższych zdolności sensorycznych. Niestety, kontrolerzy chcąc zwalczyć możliwość pojawienia się tych wyższych zmysłów, narażają populację na różnorakie formy i strategie kontroli umysłu wdrażane przez programy wymuszonych szczepień oraz rozpylanie smug chemicznych.

Wszystkie nasze podstawowe i wyższe zmysły są bezpośrednio splecione oraz połączone w anatomiczną strukturę ciała świetlnego i nie działają niezależnie. Odbiorniki energii podstawowych zdolności sensorycznych umieszczane są w kompletnej triadzie warstw, formując poziome ciała mentalne, które tworzą podstawę wewnętrznej struktury ciał świetlnych. Odbiorniki energii zostały zablokowane, gdy po inwazji sumeryjsko-egipskiej odłączone zostało ludzkie DNA, co uniemożliwiło przenoszenie i wymianę impulsów energetycznych oraz danych na strukturę nadialną i centralny układ nerwowy. Kiedy postaramy się otworzyć serce i uzdrowić ciało duchowe, będziemy w stanie usunąć blokady nadialne i stopniowo uleczyć kod genetyczny, a następnie rozwinąć wyższe funkcje sensoryczne.

Oprócz podstawowych zmysłów, które są naturalnymi funkcjami ludzkiego DNA w wymiarach niższych częstotliwości, kiedy przesuwamy się w górę skali częstotliwości do płaszczyzny duszy, monady, awatara i riszi, z dostępem do płaszczyzny każdego wymiaru, uaktywniamy dodatkowe wyższe zmysły. Niektóre z tych wyższych zmysłów będą doświadczane podczas snu lub w stanie czuwania na innych płaszczyznach rzeczywistości, a inne mogą być nawet ucieleśnione fizycznie. W wyniku przejścia do wszechświata harmonicznego duszy, głównym wyższym zmysłem, z którym możemy się zetknąć, jest telepatia komórkowa, umożliwiająca wewnętrzne bezpośrednie czytanie i wyczuwanie sygnatur energii. Telepatia komórkowa jest połączona z warstwami macierzy duszy - ta zdolność zmysłowa zostaje włączona, kiedy dusza jest w pełni ucieleśniona. Ponieważ ciało duszy jest ściśle związane z ludzkim sercem i jest prawdziwym ciałem emocjonalnym, jeśli jednostka jest gotowa otworzyć i uzdrowić swoje serce, samoistnie przyciągnie to częstotliwości duszy oraz umiejętność telepatii komórkowej.

Dla tych, którzy uzyskują dostęp do płaszczyzn monadycznych lub ucieleśniają swoją matrycę monadyczną, transmutacja umożliwia zmianę formy i transmigrację. Ponadto może dokonywać transmigracji własnej świadomości w zakresie wykrywania i zdalnego widzenia innych wymiarów oraz rzeczywistości, może też zacząć w naturalny sposób tam się pojawiać. Należy zauważyć, że bezcielesne istoty NAA stacjonujące w płaszczyznach monadycznych również wykorzystują te szczególne zdolności zmysłowe zwane zdolnościami psionicznymi, które aktywowały za pomocą środków czysto mentalnych. Zdolności psioniczne są z pewnością znacznie wyższymi zmysłami ciała mentalnego niż te, które są dostępne dla większości ziemskich ludzi w tym czasie, jednakże są pozbawione energii serca. Z tego powodu mają znacznie bardziej ograniczone możliwości niż to, co istnieje w wyższych potencjałach aktywacji oryginalnego ludzkiego DNA.

Kiedy zaczynamy uzyskiwać dostęp do płaszczyzn awatara lub ucieleśniać diamentową matrycę słońca Chrystusa, transfiguracja pozwala na pojawienie się wielu emulacji holograficznych w kilku miejscach na raz, dzięki czemu pojaia się naturalna zdolność do bilokacji. Transfiguracja pozwala także na uczynienie ciała świadomości niezwykle małym lub bardzo dużym, aby uzyskać wgląd w bardzo małe lub duże obiekty. Na przykład, pomniejsz się i zobacz atomy węgla oraz fulereny, lub stań się bardzo duży, aby obejrzeć całą planetę. Zdolność do transfiguracji jest dowolna i jest związana z zaangażowaniem w bycie GSF oraz zdobyciem kosmicznego obywatelstwa, które oferuje pełną duchową wolność podróżowania w czasie i poza czas oraz do innych Wszechświatów.

Niezwykle rzadkie w tym czasie na Ziemi, płaszczyzny rishi pozwalają świadomości płomienia założyciela w dowolnym momencie wchodzić i wychodzić z wymiarowania. Jest to poziom istnienia jako ciało słonecznego płomienia, zdolne do tworzenia dowolnej liczby form i wchodzenia, a następnie opuszczania rzeczywistości w czasie i poza czasem.

Ochrona naszych świętych serc

W tym czasie, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby codziennie starać się chronić święte serca, pozostając otwartymi, czując, doświadczając i wymieniając uczucia miłości. Oznacza to, że we wszystkim, o czym decydujemy, w każdej chwili, nigdy nie zapominamy, żeby przez nasze serca płynęły miłość i współczucie. Ta cecha oparta na sercu jest wyraźnie cechą anielsko-ludzką, jest to nasze święte kryształowe serce, które określa, co to naprawdę znaczy być uduchowionym i wiecznym człowiekiem. Uświadomić sobie, że gdy napotykamy przeciwności losu, nie odłączamy żadnej części ciała od sił miłości, od dawania, przyjmowania czy wymiany miłości, współczucia oraz empatii do życia. Musimy skupić się na tych wyższych cechach miłości i zrozumienia, jakich doświadczamy w codziennym życiu, i zidentyfikować to, co możemy dawać, aby wymieniać bezwarunkową miłość i dobroć z innymi ludźmi.

Podczas tej burzliwej fazy musimy dostrzec, że wiele kontrolujących ciemnych sił jest zdesperowanych, i że mogą wykorzystać każde traumatyczne doświadczenie lub program strachu, za pomocą którego będą manipulować wydarzeniami w celu wynaturzenia, zdrady i złamania serca człowieka. Metody, za pomocą których planują skazić ludzkie serce, to próba zastraszenia i zmuszenia ludzi do nieświadomego wpadania w pułapki, gdzie manipuluje się ich osobistą zgodą. Celowe wprowadzanie w błąd przez oszukiwanie, gaslighting i manipulowanie ludźmi w celu wywoływania lęku o zdrady i porzucenie, dodatkowo wyzwalające archetypy ofiara-kat, które mogą prowadzić do przejęcia przez podczepienia mrocznych duchów. Za każdym razem, gdy wchodzimy w interakcję ze światem trzeciego wymiaru i filarami kontrolera społeczeństwa, istnieje możliwość manipulacji i ataku. Wiele razy to, co jest nam pokazywane jawnie, ma odwracać uwagę od większego ukrytego programu, który ma być pułapką świadomości. To, co wielu z nas widzi w mediach głównego nurtu, nie jest prawdziwe. Gdzieś pod spodem skrywają się oszustwa mające na celu manipulowanie masami, aby wyrażały zgodę na niewiadomo co, zgadzały się na szkodliwy odwrócony system, martwą energię lub karmienie antyludzkich programów.

Trwa bezpośredni atak na ludzkie serca, który staje się coraz bardziej agresywny w dążeniu do całkowitego unicestwienia. My wszyscy, którzy jesteśmy oddani i świadomi służenia naszemu duchowemu źródłu, wiemy, że element świętego kryształowego serca toczy duchową walkę. Zdajemy sobie sprawę, że centrum serca jest odpowiedzialne za głębokie uczucia emocjonalne, które pozwalają nam aktywować wyższe zmysły i komunikować się bezpośrednio z naszymi ciałami duchowymi oraz Bogiem. Pod żadnym pozorem nie pozwolimy, by cokolwiek szkodziło naszym świętym sercom lub odebrało nam człowieczeństwo, które jest miłością, dobrocią, współczuciem i empatią, jaką mamy dla siebie nawzajem, dla tej Ziemi oraz dla stworzeń tej Ziemi. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze święte kryształowe serca przed atakiem zewnętrznych ciemnych sił i nieetycznych ludzi, którzy podżegają do wszelkich form zdrady, zwłaszcza duchowej zdrady i do złamania serca.

Wiedząc, w jaki sposób neutralizujemy duchowe plany zdrady dotyczące przejęcia kontroli nad naszą psychiką, widzimy, jak te programy wyraźnie rozgrywają się w archetypowych dramatach, rozpoznajemy programy strachu działający w poszczególnych osobach, grupach lub strukturach. Jednocześnie musimy się kontrolować i zobowiązać do wyeliminowania wszelkich form oszustwa lub współpracy z oszustami. Rozwijanie integralności osobistej poprzez bycie autentycznym i przejrzystym dla innych, oraz proszenie o ustalanie wzajemnych porozumień, tak aby nie osądzać i być miłym. Kiedy możemy rozpoznać występki lub gierki ego, które są wzmacniane przez innych, wtedy możemy zacząć rozpoznawać prawdziwe plany ukryte w strukturze. Kiedy widzimy uruchomiony program strachu, wted nie może on automatycznie manipulować naszą podświadomością, ponieważ został zidentyfikowany, a z tej perspektywy widzimy, że jego celem jest wzbudzanie strachu i podziałów. Odmów bycia agentem chaosu, pobudzania strachu lub podziałów, kropka. Jest to jedna z najważniejszych koncepcji wojny psychologicznej, która pomaga nam zrozumieć, dlaczego strażnicy kładą taki nacisk na dostrzeganie ciemności, pułapek świadomości, postrzeganie mrocznych planów dzielenia i zdobywania. Ponieważ gdy zobaczysz taktykę, nie oddasz jej swojej mocy - w tej sytuacji ciemna energia nie ma nad tobą władzy, nie może tobą manipulować.

Duch zdrady

NAA wykorzystały ducha zdrady w celu atakowania ludzkich serc, aby ludzie łamali swoje serca oraz aby nie mieli do siebie nawzajem zaufania. Duch zdrady jest jednym z najważniejszych narzędzi do prowadzenia wojny psycho-emocjonalnej. Zdrada jest spowodowana lękiem genetycznie zakorzenionym w zasadzie żeńskiej i pochodzi z traumatycznych doświadczeń holokaustu Lemurian, a jeszcze wcześniej – z okresu wojen galaktycznych prowadzonych przez Lutnian. Tamte tragiczne wydarzenia stworzyły ten szczególny wzorzec strachu przed zdradą w pamięci komórkowej matrycy planetarnej i w konsekwencji, w pamięci zbiorowej ludzkości. Te wzorce strachu były zapisywane w różnych warstwach pól energetycznych zbiorowej pamięci nieświadomej, pozostawiając trwały ślad w wielu indywidualnych warstwach świadomości, które brały udział w tamtych zdarzeniach. Traumatyczne zapisy historii holokaustu z innych linii czasu zostały usunięte z umysłu świadomego, ale są zapisane w matrycy energii i komórkach każdej żywej istoty.

Co więcej, nasiona tego strachu zostały wykorzystane przez brutalne religie NAA w celu sfabrykowania narracji fałszywego Chrystusa, w której cykl życia istoty ludzkiej miał być poddany manipulacjom przez negatywne archetypy i kontrolę umysłu, w celu zaprogramowania śmierci komórkowej. Kontrola umysłu ma na celu powtórzenie tych samych wątków zdrady, porzucenia i śmierci u każdej istoty ludzkiej przez wszystkie ziemskie reinkarnacje. Te archetypowe siły, które składają się na fabułę zdrady, są wzmocnione w wersji chrześcijańskich religii NAA, gdzie te same siły zdrady wpływają na podświadome wzorce jednostki.

Duch zdrady jest wymuszany jako strach wynikający z ukrzyżowania Chrystusa, która jest pokrętną formą ofiarowania ludzkiej krwi, powodującą złamanie serca i odrzucenie prawdziwych zasad duchowych. Roczny cykl kultu religijnego dotyczącego narodzin, ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest oparty na duchu zdrady, który jest też związany z duchem oszustwa. Ci, którzy nas zdradzają, są także zwodzicielami, a niszczącym skutkiem zdrady i kłamstw jest to, że niszczą nasze poczucie rzeczywistości, zaufanie do innych, przez co tracimy niewinność. Kiedy doświadczamy zmieniającego życie wydarzenia, którego katalizatorem są oszustwa i zdrada, doznajemy złamania serca i szkód emocjonalnych, łatwo wpadając w rolę ofiary-kata, gdzie możemy być jeszcze bardziej manipulowani. Ustanowienie tego powtarzającego się cyklu zdrady powoduje poważne szkody emocjonalne, które zamykają ludzkie serca, niszczona jest integralność i osobiste zaufanie, a następnie niszczony jest charakter moralny, cnoty i etyka.

Tak więc duch zdrady związany jest z bolesnym strachem ukrytym w zbiorowej świadomości, odczuwany, gdy zostaje się oszukanym, a następnie zdradzonym przez tych, którym ufałeś i kochałeś najbardziej. To naruszenie zaufania i więzi. Akt zdrady tworzy układ negatywnych zachowań, myśli i uczuć zarówno u ofiar, jak i sprawców. Duchowa zdrada jest jednym z najbardziej toksycznych i szkodliwych emocjonalnie lęków, ponieważ zdrada pochodzi od tego, co reprezentowało Boga, ducha lub świętość. Aby zniszczyć kryształowe centrum serca istoty ludzkiej, NAA celuje w duchową zdradę i traumę zdrady, skłaniając jednostkę do odrzucenia Boga, duchowych zasad i człowieczeństwa, aby zwabić ofiary w mroczne programy czy opętanie. Te metody zwbudzania traumy zdrady w wyraźnym celu łamania ludzkich serc są wykorzystywane w masowej kontroli umysłu, takich jak programowanie seksualnej niedoli, i systematycznie przeprowadzanie satanistycznych rytuałów - na wszystkich poziomach.

Uzdrawianie serca

Ochrona i uzdrowienie serca może u każdego przebiegać odmiennie, jednak aby przywrócić przepływ miłości i osiągnąć dobry poziom energii, warto poświęcić uwagę przekazom płynącym z serca. Ludzkie serce jest harmonizatorem energii i naturalnie przywraca równowagę w ciele, jednak trzeba się nauczyć, jak zrównoważyć odczuwanie serca z systemami wierzeń umysłu. Odczuwanie serca oznacza, że zwracamy uwagę na wewnętrzne odczucia, emocje i potrzeby, wyczuwając naturalne rytmy i odkrywając głębsze wymiary wielowymiarowego serca. Kiedy serce jest zamknięte, jest to zazwyczaj skutek wcześniejszej traumy i bólu, których doświadczalismy w dzieciństwie i które nosiliśmy jako miazmaty, często z innych wcieleń. Aby otworzyć serce, będziemy musieli być gotowi stawić czoła każdemu skrywanemu, nierozwiązanemu bólowi, cieniowi, może to dotyczyć emocji takich jak smutek, żal i rozpacz.

Jak wcześniej wspominałam, kiedy zaczniemy przełamywać barierę energetyczną, która otaczała nasze osierdzie i serce, poczujemy głębię ran duszy, zdrady, porzucenia i bólu. To kwintesencja ciemnej nocy duszy. Jednak warto pamiętać, kiedy przechodzicie przez ten trudny etap uzdrawiania serca, wynurzacie się z tego wszystkiego, co było niewypowiedziane i niewysłuchane, i że tamte uczucia oraz głęboko zakorzeniony żal przerodzi się w duchową siłę oraz odnowę, które będą tego warte. Praktykowanie współczucia wobec siebie i przebaczenie innym, praca nad empatią, to sposoby rozwijania cech opartych na sercu, które pomagają pracować z intensywnymi emocjami. Są to początkowe etapy duchowego uzdrawiania i otwarcia serc. Możemy odkryć akceptację siebie, znaleźć radość, poczuć szacunek i czerpać przyjemność z najprostszych rzeczy w życiu. Oto kilka czynników, które pomogą nam stworzyć spokojną oazę dla siebie, nawet gdy będziemy narażeni na siły chaosu podczas zmian zachodzących na planecie.

*Zajęcie się hałasem mentalnym: nadmierna paplanina mentalna, negatywna rozmowa ze sobą i rozgrywanie archetypów dramatu, generuje nierównowagę w całym ciele oraz energetycznie blokuje serce. Aby odzyskać równowagę energetyczną we wszystkich czterech głównych układach ciała, musimy być w stanie siedzieć w spokoju i wyciszyć myśli. Zaczyna się od poznania negatywnego ego i nauczenia się, jak kontrolować impulsy i wyciszać umysł: poprzez medytację lub oddech. Aby uleczyć i otworzyć święte serce, musimy oczyścić negatywne ego, zredukować hałas mentalny i zewnętrzne zakłócenia.

*Przebaczenie: Aby oczyścić osłonę osierdzia i związane z nią blokady energetyczne wokół kompleksu serca, prawdopodobnie będziemy musieli wybaczyć sobie i innym. Przebaczenie innej osobie lub okoliczności jest najhojniejszym darem dla siebie. Kiedy wybaczamy innym postrzegane wykroczenia, uwalniamy się od więzów, uwikłań i sznurów, które manifestują bolesne wzorce, takie jak osądy, traumę czy gniew.

Puszczanie: Dla wielu ludzi, którzy przechodzą głębokie, szokujące lub trudne emocjonalnie wyzwania, takie jak kończenie związków, może to prowadzić do głębokich negatywnych emocji, takich jak gniew, trauma czy gorycz, które blokują posuwanie się naprzód w życiu. Ból takich wydarzeń może zmusić nas do cierpienia z powodu złamanego serca, które zarówno fizycznie, jak i energetycznie powoduje zamknięcie serca. Jeśli możemy spojrzeć na życie jak na lekcje, w których uczymy się, jak wzmacniać ducha, uczucie złamanego serca daje możliwość zbadania wymiarów wewnętrznej Jaźni. Życie i poddanie się chwili bieżącej, powoduje nieosądzanie i pozbycie się oczekiwań innych. Niech wszystko odpłynie.

*Wnikliwość: Jeśli postępujemy lekkomyślnie, podejmując szybkie i niedbałe decyzje oparte na niższych impulsach, przeszkadza to w podejmowaniu dobrych decyzji, osłabiając umiejętnośc rozpoznawania. Trzeba rozwijac się duchowo, aby móc dostrzec, co do nas pasuje, bez osądu i bez troski o to, co mogą myśleć inni. Gdy pozwolisz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, czyli ucieleśnieniem prawdy duszy, pozwolisz innym być dokładnie tym, kim muszą być.

*Zrób inwentaryzację: Kiedy czujemy się niezadowoleni z obecnych życiowych warunków, nadszedł czas, aby przywrócić równowagę energetyczną poprzez inwentaryzację. Co teraz robisz w życiu, co w tej chwili przynosi ci sensowne relacje, spełnienie i uczucie radości? Jeśli oczekujemy, ze inni dadzą nam na coś pozwolenie, lub, aby doświadczyć miłości i szczęścia, polegamy na relacjach lub wydarzeniach zewnętrznych, to nas to zawiedzie. Kiedy skupiamy się tylko na tym, żeby czerpać szczęście z zewnatrz, odziała to tymczasowo, poza tym wtedy nie słuchamy prawdziwych przekazów, które płyną z naszych serc.

*Stwórz priorytety: Kiedy już zajmiemy się inwentaryzacją i zaczynamy słuchać serca w celu uzyskania większej jasności co do tego, jak stworzyć sensowne więzi i przyjmować więcej miłości, będziemy chcieli zastosować naszą nową odkrytą świadomość, współtworzyć zdrowszy styl życia i bardziej zrównoważone relacje. Jeśli jesteśmy zbyt poważni i zbyt często zapracowani, bez filuterii i humoru, również stwarzamy nierównowagę, która zamyka nasze serce. Musimy ponownie ocenić zobowiązania, zmniejszyć stres i postarać się usunąć wszelkie obszary, w których zobowiązania lub negatywne interakcje nie wspierają już naturalnego przepływu energii.

Kiedy jesteśmy w energetycznej równowadze ze sobą, jesteśmy w równowadze z duchową Jaźnią, sercem i przestajemy odczuwać wokół siebie zamieszanie lub cierpienie. To jest droga do odzyskania zdrowia i spokoju. Módlmy się, aby wszystkie ludzkie serca zostały uzdrowione i znalazły wewnętrzny spokój.

Prosimy ukochanego wewnętrznego Chrystusa, boską Jaźń, strażników i rodzinę, o pomoc w utrzymywaniu stanu bezwarunkowej miłości, współczucia, empatii i prawdziwej troski o całą ludzkość i życie na tej planecie, o wszystko, co dzieje się w tych czasach. Niech na tę Ziemię powróci Boski plan i niech wesprze wszystkich naszych braci oraz siostry, niech uleczy i otworzy ich serca, aby naprawdę mogli doświadczyć doskonałej miłości i pokoju, jakim jest Bóg.

Proszę, weź tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do tego czasu pozostańcie w świetlistej ścieżce swojego serca Awatar Christos Sophia. Bądź uprzejmy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

sobota, 4 maja 2019

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA – LISA RENEE kwiecień 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło strony

Szablon holograficzny i wewnętrzny Chrystus

Struktura naszego świata, konstrukcja stworzenia zawarta jest w strukturze naszej świadomości, która jest falą energii doświadczającą w materii. Dzieje się tak za pośrednictwem planu, który nie jest widoczny, ale jest wyrażany za pomocą szablonu holograficznego. Substancją wszystkich struktur świadomości rządzą prawa naturalne, a inteligentna energia organizuje Wszechświat jako matrycę czasu dla ewolucji świadomości, jak również duchowy wzorzec instruujący budowę ludzkiego ciała i wszystkich żywych rzeczy. Holograficzny szablon, w którym przejawia się materia, umieszczony jest w falach stojących, które utrzymują stały punkt w siatce ze specyficznymi zależnościami matematycznymi i geometrycznymi działającymi jako zestaw instrukcji dla energetycznych krzywych (form fal), włączanych i wyłączanych w zależności od wzorca częstotliwości.

Formy fal energetycznych tworzących szablon holograficzny, na którym manifestuje się materia, są inteligentne i świadome, co oznacza, że w hologramie istnieją istoty czujące w postaci wzorca strukturalnego, i to nie są tylko rzeczy nieożywione. Wszystko istnieje jako żywa świadoma istota, z którą możemy się komunikować na pewnym poziomie. Nasze ciało świetliste, duchowy wzorzec i holograficzny szablon mają własne życie i starają się ewoluować, ponieważ wszystkie są połączone z jednostkami świadomości Boga. Zdolność odczuwania naszych komórek istnieje w mniejszym systemie energii, a inteligencja, która bytuje w szablonie holograficznym, faktycznie czeka, aż się obudzimy i skomunikujemy, aby poprowadzić je do większego systemu energii. Nawet nasze komórki są inteligentną energią, która chce się rozwijać i wzrastać w świadomości. Duchowa odpowiedzialność polega na tym, że świadomość jest wszędzie, co oznacza, że wszystko jest świadomą istotą, która może się z nami komunikować, a wszystkie świadome istoty mogą zostać zapytane, jakie są ich preferencje w tym momencie interakcji, które najlepiej służą wzajemnym relacjom.

Ramy przejawionego stworzenia w naszym Wszechświecie zaczynają się od wiecznego boskiego Źródła lub centralnego punktu wszelkiego zjednoczenia, a rozchodząc się obniżają wibracje poprzez samo przejście, skazując świadomość na pojedynczy punkt skupienia, który tworzy intencję kreacji. Całe stworzenie, od nieprzejawionych do urzeczywistnionych form, wyłania się z energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, i ostatecznie wszystkie te formy świadomości powrócą do centralnego punktu całego zjednoczenia, łącząc się z Wszechjednią. Zatem wieczna świadomość boskiego Źródła znajduje się w nas i wokół nas, każda żywa istota jest naturalnym przejawem jednostek inteligentnej świadomości, które istnieją we wszystkich emanachach boskiego Źródła lub Wszechjedni. Jednostki inteligentnej świadomości lub Duch Żywego Boga, który istnieje we wszystkich rzeczach, nazywany jest wewnętrznym Chrystusem, zbudowanym według Uniwersalnych Praw Naturalnych. Możemy to zrozumieć dzięki poszanowaniu całego życia i dzięki filozofiom opisanym w Prawie Jedni.

Wewnętrzny Chrystus jest osobistym boskim wzorcem energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, z którego pochodzą wszystkie rzeczy. Prawo Jedni jest prawem rządzącym wiecznym boskim planem i energią świadomości wewnętrznego Chrystusa, a więc są one zamienne. Aby rozwinąć wieczny wzorzec wewnętrznego Chrystusa, musimy dostosować się i przestrzegać zasad Praw Naturalnych, Prawa Jedyni. Prawo Jedni opiera się na poznaniu naszego najwyższego wyrazu czyli tego, że nasza bezpośrednia relacja z Bogiem jest Miłością i ta czysta świadomość wyraża się poprzez wewnętrznego Chrystusa lub Żywego Ducha Boga. Starożytna wiedza o wewnętrznym Chrystusie, która znajduje się w naszym oryginalnym boskim wzorcu, należy do wszystkich ludzi, niezależnie od przynależności religijnej lub systemu wierzeń. Ta starożytna duchowa mądrość filozofii Prawa Jedni była powszechnie znana całej ludzkości aż do Buntu Lucyferian. Wtedy, pod koniec Kataklizmu Atlantydzkiego, planeta popadła w epokę mroku, a wszystkie pierwotne nauki duchowe wewnętrznego Chrystusa zostały wyeliminowane i sfałszowane.

Kosmiczny Chrustys, kody Krist-Krystallah

Siatka 12-to elementowego Drzewa jest pierwszym poziomem organizacji strukturalnej w warstwach nieoznaczonych, funkcjonuje jako architektura, która dokonuje wymiarowania energii świadomości i jest podstawowym szablonem holograficznym, w którym istnieją ustrukturyzowane formy morfogenetyczne. Siatka ta jest wzorcem, który ustawia stosunki równowagi energetycznej wewnątrz podstawowego ciała przejawionego, a to jest ustalane przez inteligentnego ducha wewnętrznego Chrystusa, w tak zwanym kodzie Krist Ta uniwersalna siatka Drzewa została stworzona w oparciu o zasadę płci w zewnętrznym męskim kodowaniu Krist i wewnętrznym kodowaniu Krystallah, które łączą się ze sobą, tworząc splecione wzory. Wzorce te tworzą wymiarowanie, poprzez które świadomość może przejawiać się jako zindywidualizowana forma. Holograficzne szablony Krist-Krystallah są tym, co zapoczątkowało pierwszą przyczynę dźwięku-światła, przemieniając świadomość w manifestację w uniwersalnych wymiarach czasu. Utrzymuje idealną równowagę między wewnętrzną a zewnętrzną zasadą płci, co pozwala wszystkim kreacjom mieć początki i zakończenia w wielu cyklach ewolucji.

W wyniku aktywacji Paliadorian, w szablonie ludzkiej siatki 12-elementowego Drzewa zostało przywrócone kodowanie holograficznego szablonu wewnętrznej kobiecości Krystallah, dzięki czemu może dojśc do urzeczywistnienia kompletnej formy Krist-Krystallah w postaci wewnętrznej do zewnętrznej, męskiej i żeńskiej formy plazmowej krystar. To dopasowuje się bezpośrednio do Słonecznego Logosu awatara Chrystusa i przekazuje poprawione wzorce inteligencji Prawa Płci do siatki planetarnej. W epoce mroku szablon manifestacji rdzenia siatki 12 został zniekształcony na skutek uszkodzenia sieci planetarnych i inwazji Obcych, co odwróciło zasadę płci w zbiorowym szablonie rasy ludzkiej. Odwrócenie płci to zniekształcenie stworzone przez kosmitów w szablonie planetarnym, które przyczyniło się do wielu problemów ze świadomością i konfliktów duchowych w kwestii pomieszania płci i dysforii płci.

Pierwsze fale, które mają być urzeczywistnione we właściwych wzorcach płci w kodowaniu Krist-Krystallah na tej linii wznoszenia się, są tworzone przez prototypy wznoszenia, które służą rekultywacji misji Chrystusa, jako efekt gradacji paliadoriańskiej aktywacji.

Kod Krist rządzi widmem częstotliwości i falami wymiarowymi, które są transmitowane z każdej sfery wymiarowej lub pieczęci w uniwersalnej siatce, z których każda reprezentuje wymiar czasu i matryce mentalne ułożone jako kryształ myślowy. Te krystalizacje myśli są źródłami spływających prądów energetycznych, które przepływają i łączą się między wielowymiarowymi poziomami, dzięki czemu uzyskują dostęp do różnych czasów, przestrzeni i wymiarów, dlatego też posiadają szereg doświadczeń świadomości.

Kod Krist resetuje bazową strukturę ciała świetlnego do prawidłowych stosunków matematycznych i strukturalnych linii bilansu energetycznego, a precyzyjne kąty kontrolują kierunek wirowania i dopasowują całe ciało świadomości do ustawienia neutralnego punktu w ciele przejawionym. Punkt neutralny jest punktem tworzenia, w którym boskie Źródło generuje pętlę sprzężenia zwrotnego ze zindywidualizowaną iskrą światła, a to umożliwia przywrócenie punktu zerowego do wszystkich warstw świadomości jednostki, co z kolei naturalnie buduje ciało świetlne, by pomieściło wewnetrznego Chrystusa. Kod Krist ustala poprawne proporcje matematyczne w siatce 12-elementowego Drzewa, którego naturalną funkcją jest generowanie iskry dźwiękowej wewnętrznego Chrystusa, ta zaś generuje stałe zaopatrzenie w energię i wieczną ekspresję życia. Dzięki temu w ciele nośnika żywej świadomości może być utrzymywana wieczna podaż energii z boskiego Źródła, wymieniana w centralnym punkcie ze wszystkimi stacjami tożsamości podróżującymi jednocześnie przez wiele wymiarów.

Jako świadomi i przebudzeni ludzie na ścieżce wniebowstąpienia, mamy obowiązek wiedzieć, że każdy z nas jest częścią rozszerzonego ciała Boga, i uznać, że wszystkie rzeczy powrócą do Boga, niezależnie od tego, czy zachowają wiedzę i wspomnienia komórkowe tożsamości w czasie, jako kosmiczny obywatel czy jako mniejsze jednostki świadomości kosmicznego pyłu.

Sieć Kaduceusza i fałszywy wąż Kundalini

Odkąd na linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu została przywrócona struktura Słonecznego Logosu, osoby będące na misji chrystusowej lub na ścieżce wznoszenia w warstwach monadycznych i poza nią, aby odzyskać i urzeczywistnić słoneczne aspekty awatara Chrystusa, przechodzą przez głębokie zmiany w nadialnej strukturze ciała świetlistego. Zmiany w paśmie nadialnym są trudne do opisania, ale jeśli spojrzymy na tradycyjne azjatyckie nauki jogiczne kundalini trzech głównych kanałów oddechowych, to w pierwszych siedmiu sferach energii czakr zauważymy fałszywy narząd w postaci węża kundalini. Możemy sobie wyobrazić, że działają one w wielowymiarowych warstwach energii, prany, esencji życiowych i subtelnych energii w kanałach wewnętrznych oraz w obwodach energetycznych. Te kanały energetyczne zasilają i łączą się ze wszystkimi wewnętrznymi systemami, narządami i gruczołami, gdzie każda funkcjonująca część ciała opiera się na informacjach otrzymywanych z układu nerwowego oraz mózgu, które komunikują się z ciałem duchowym ze struktury nadialnej. Od czasu instalacji sieci Kaduceusza, kanały te wykorzystywały energie sztucznych osi czasu utworzone z powtarzających się pętli czasowych AI, sił księżycowych i magnetycznych, odwróconych wzorców płci, a teraz muszą być stopniowo demontowane, rozpuszczane, następnie ponownie konfigurowane oraz przekierowane na ścieżkę słoneczną przygotowaną w tym czasie przez krystaliczne struktury Diamentowego Słońca.

Podczas styczniowych transmisji dzięki prawu cykli Koziorożca, dostrzegliśmy kolejny etap paliadoriańskich aktywacji, w którym ciało planetarne przechodzi systematyczny demontaż sieci Kaduceuszów. Ta sieć NAA wymuszała fałszywe światło oraz księżycowe ścieżki na planecie, a zatem i w naszych własnych ciałach poprzez połaczenie ciała świetlistego z architekturą planetarną. Chociaż niektórzy z nas zdemontowali Kaduceusz fałszywego węża kundalini, teraz przekształcił się on w makrokosmos jako projekt siatki planetarnej strażników Kryształowej Gwiazdy. Systematyczny demontaż tych sieci rozproszonych na całym świecie daje efekty w skali od makro po mikro, wpływającna funkcjonowanie bioneurologii, jako że struktura nadialna również doświadcza szeregu zmian i rekonfiguracji. Wiele z tych oczyszczeń i zmian jest związanych z osobistą historią każdej jednostki z zachodnim systemem medycznym, dzięki któremu sieć Kaduceuszów jest wzmocniona przez standardową interakcję i procedury, takie jak implanty chorób wszczepiane podczas hospitalizacji.

Aby móc połączyć kropki, przypomnijmy sobie formę Kaduceusza, który symbolicznie reprezentuje filar kontrolny korporacji medycznych i farmaceutycznych, a także to, co jest promowane jako systemy opieki zdrowotnej. Kaduceusz jest tradycyjnym symbolem Hermesa i przedstawia dwa węże wijące się wokół uskrzydlonego kija. Jest często mylnie używany jako symbol medycyny zamiast laski Asklepiosa (Eskulapa), oplecionego wężem kija greckiego boga Asklepiosa, bóstwa związanego z leczeniem i medycyną. Oba te wężowe symbole są wciąż używane w czasach nowożytnych, gdzie są związane z medycyną i opieką zdrowotną.

Sieć Kaduceusza działa na odwróconym prądzie promieniowania fioletowego 7D i została pomieszana z symboliką węża, która jest powszechnie używana do opisu pola energii ludzkiej poprzez system czakr. Odwrócona plazma wytworzona przez tę obcą maszynerię jest przeznaczona do zasilania tych przepływów, aby wykiełkować nasienie demonów w ciele cienia ludzkości. Geometria Kaduceusza była przedłużeniem wykorzystywanym do zakotwiczenia ludzkiego ciała świetlnego dla wyrównania z systemami odwróconymi łączącymi się z czarną gwiazdą Abaddon i związaniem z implantami ukrzyżowania 7D oraz odpowiednimi sieciami NAA. W ten sposób wykorzystano również prądy Kelipot Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie nadpisywać organiczną architekturę 12-elementowej siatki Drzewa i instalować sztuczne maszyny oraz fałszywe wspomnienia w liniach czasu Ziemi. Podczas egipskich linii czasu niebieski rdzeń pionowy Tary został wykorzystany do dematerializowania części pól 2D powodujących pęknięcie świata podziemnego lub rozerwanie w czasie. Geometria Kaduceusza była fałszywą wkładką świetlną, która została zainstalowana, aby wykorzystać szczelinę świata podziemnego na polach 2D i kontrolować strumień czarnej energii w celu generowania kreacji w odwrotnej architekturze mrocznej Matki, w tak zwanych światach Łona.

Sieć Kaduceusza była instalacją, która powstała w celu uzyskania dostępu i kontrolowania gwiezdnych wrót ósmego wymiaru w efekcie szkód zadanych podczas Wojen Oriona, i późniejszych szkód generowanych przez zbiorowy umysł monadyczny 8D w uniwersalnej matrycy czasu. To wydarzenie spowodowało rozłączenie między wyższej wymiarowymi aspektami Jaźni, które istnieją w wymiarach prematerii powyżej 8D, i tożsamościami w liniach czasowych, które istniały poniżej. Wraz z odbudową monadycznej swiadomości umysłu galaktycznego 8D, trwającym oczyszczaniem metatronicznych odwróceń i związanej z nimi architektury, która ma na to wpływ, trwają prace strażników nad odzyskaniem i ponownym złożeniem duchowych esencji ciał monadycznych, wyrównaniem oraz zmianą położenia wewnątrz ludzkich ciał świetistych.

Kaduceusz jest jednym z symboli używanych w świecie codziennym do reprezentowania i egzekwowania technologii maszynerii Bestii oraz sieci ograniczających częstotliwość. Kaduceusz został zaprojektowany, aby dzielić pola płci i je odwracać, ponieważ rzutuje sekwencje odwrócone na Ziemię, skutecznie mieszając oryginalny wzór ludzkiego DNA i ognistych liter. Te wzorce odwrócenia pomagają utrzymać w miejscu obszary matrycy widmowej stref hibernacji, których NAA używają, aby pozostać w ukryciu przed tymi, którzy żyją na powierzchni planety. Sieć Kaduceusza ma za zadanie uszkadzać i wyłączać rdzeń poziomy Ziemi. Większe sieci Kaduceusza można znaleźć w niektórych większych miastach, w których osoby pracujące w sieci mogą wyczuć dużą liczbę węży pełzających po liniach lub wirach mocy, wiele razy w pobliżu głównych instytucji medycznych, w tym korporacji biotechnologicznych czy farmaceutycznych. Są one używane do zasysania lokalnych energii z siatki Ziemi i przekazywania ich przez sieć Kaduceusza, która z kolei zasila obszary fantomowe lub strefy hibernacji. Każda firma medyczna zajmująca się lekami lub szpital, który posługuje się symbolem Kaduceusza, ma związek z celowym niszczeniem układu gruczołów i uszkadzaniem ludzkiego DNA, ostatecznie zbierając energię przeznaczoną do zasilenia maszynerii Bestii. Właśnie dlatego u człowieka przyjmującego wiele leków na receptę lub innych specyfików jest tendencja do uzewnętrzniania pasożytów wyglądających na węża, które przyczepiają się do aury. Gdy o tym wiemy, możemy je usunąć, a jeśli absolutnie koniecznie musimy przyjąć takie farmaceutyki, należy je pobłogosławić i oczyścić, aby działały w harmonii z wyższą świadomością.

Teraz zdajemy sobie sprawę, że sieć Kaduceusza uruchamia specyficzne widmo częstotliwości, ale opiera się głównie na odwróconej energii fioletowego promienia 7D. Duża część tej masy energii jest uruchamiana tak, aby mogła cyrkulowac i łączyć się z galaktycznymi wrotami do Saturna jako nadajnik 7D i ma interfejsy w warstwach atomowych 1D. Jest to obszar, który NAA kontroluje w znaczacym stopniu, co ma związek z transmisją czerwonej fali 1D ofiara/kat i programowaniem myślokształtów przetrwania/strachu w całej sieci planetarnej. Wiemy również, że generowane w tych sieciach odwrócone strumienie plazmy przyczyniają się do rozwoju wszelkich form odwróconej czarnej plazmy przeznaczonej dla grup śmiertelnych demonów i mają powiązania z kiełkowaniem nasion demonów powodując czarne kwitnienie. Czarne kwitnienie to energie metatronicznego odwrócenia, które zapadają w wewnętrzny kanał pionowy, przejmują centralną kolumnę zainfekowanej, nieświadomej lub opętanej osoby i umieszczają w kompleksie serca czarne słońce - tam, gdzie powinien znajdować się szablon kryształowego serca. Oczywiście, celem Czarnych Słońc jest genetyczne zmutowanie ludzkiego DNA, aby ciała fizyczne mogły być wykorzystywane jako naczynia przechowujące świadomość czarnej plazmy.

Zmiana architektury w strukturze nadialnej

Jeśli chodzi o strukturę nadialną, Kaduceusz ma nakładkę na systemach nadialnych w kilku warstwach ludzkiego ciała świetlnego, w tym w warstwach eterycznych i matrycy duszy, a także w wierzchniej warstwie osiowych linii tonalnych, dzięki którym zakłóca prawidłowe działanie wewnętrznych kanałów pionowych. W pewnym sensie wydaje się, że sieć nadialna Kaduceusza nakłada się na podstawowe nadialne warstwy duszy ludzkiego ciała świetlnego. Ta fałszywa nakładka przekierowywała kanały energetyczne do prądu odwracającego, czyli sił księżycowych, używanych do przejęcia energii duszy. Zasadniczo nadialna sieć Kaduceusza narzucona na ludzkie ciało tworzy ścieżkę wznoszącą dla form księżycowych, czyli wspomaga zasilanie energii duszy księżycową świadomością i powiązanymi formami księżycowego łańcucha.

Niezależnie od tego, nakładka konfiguracji Kaduceusza na prąd tchnienia Ida-Pingala jest określana jako prowadzenie fałszywego światła i światła księżycowego przez jego nakładkę nadialną. Nadszedł czas, aby wyewoluować poza tę księżycową strukturę i przenieść się do nadialnych transmisji Słonecznego Logosu, płynących z tęczowych włókien plazmy łączących się z rozległą siecią Słońc Gwiazd, które mogą być również określane jako Galaktyczne lub Kosmiczne Słońca, a są to Paliadorianie ze światów Boga. Jest to długofalowy projekt ewolucji. Jak można sobie wyobrazić, rekonfiguracja i modernizacja ludzkiej struktury nadialnej ciała świetlistego i centralnego układu nerwowego nie jest na ogół czymś, co może zdarzyć się bardzo szybko, chyba że potwierdza to umowa przedurodzeniowa. Jako ludzie żyjący w świecie materialnym, musimy funkcjonować w określonym środowisku, odziedziczonym w wyniku inkarnacji na planecie Ziemi. Jednak obecna faza wydaje się być kamieniem milowym w ulepszaniu struktury nadialnej i rekonfiguracji ośrodkowego układu nerwowego, przez co możemy doświadczyć zupełnie innych, niezwykłych objawów, takich jak zmiany metaboliczne i części ciała przechodzące tymczasowo w tryb pasywny.

Ponieważ ludzka struktura nadialna traci kanały księżycowe, wpływa to na komunikację fizycznego centralnego układu nerwowego. W szczególności na nadi, które biegną od środkowej kolumny przez stożki czakr, w dół do każdej kończyny - ręki, i palca dłoni, stopy i palca stóp. Pojawia się mrowienie, które zaczyna się od stawu, na przykład od kolana w dół przez goleń do palców stóp, i od stawu łokciowego do palców dłoni. Ponieważ nowa neurologia nadialna już się przejawia i jest kalibrowana w kryształowym ciele, występuje mrowienie, gorączka, kołatanie serca i czasowe drętwienie części ciała. Energia nadialna kompleksu serca jest wysyłana bezpośrednio z ramion, spływa do każdej dłoni, po czym rozprzestrzenia się na palce – aż po ich koniuszki. Pierwotne struktury nadialne odpowiedzialne za poruszanie się w wewnętrznych sił duchowych górę po całym ciele w celu aktywacji wyższych częstotliwości znajdują się w okolicy środka gardła, wiele łączników nadialnych - od odbytnicy po usta i gardło, łączy się ze wszystkimi otworami twarzy. Centrum gardła 5D jest głównym ośrodkiem, który popycha i przesuwa aktywację kundalini, aby krążyła we wszystkich częściach ciała.

Dzieci gwiazd posiadają pewne częstotliwości, architekturę holograficzną lub określone wzorce, które powinny być aktywowane w siatce Ziemi, i dlatego, gdy następują poważne zdarzenia, takie jak demontaż sieci Kaduceusza, niektórzy z nas, jako pracownicy sieci, mogą doświadczać bardziej bezpośrednich i ostrych objawów. Problem ten nabiera tempa, dlatego warto poświęcić mu więcej uwagi i uczestniczyć w nim tak świadomie, jak to możliwe, aby wspierać zmiany zachodzące w strukturze nadalnej i ośrodkowym układzie nerwowym. To pomoże nam zredukować stres i zadbać o ciało, ponieważ w procesie bioneurologicznej kalibracji do szablonu ciała kryształowego mogą wystąpić nagłe, dziwne i niezwykłe objawy neurologiczne. Zwykle wtedy potrzebujemy więcej odpoczynku i wyluzowania. Musimy się posuwać naprzód i oceniać zapasy energii, uważając na zbyt duży wysiłek. Jednak podczas intensywnych faz kundalini możemy potrzebować rozciągać ciało i poruszać nim, aby zwiększyć cyrkulację oraz ruch energii.

Błędne postrzeganie dekonstrukcji

Większość z nas całkowicie błędnie rozumie to, co widzimy lub interpretujemy jako naturę rzeczywistości. Zmieniająca się architektura i aktywacje częstotliwości plazmy zwiększają wzmocnione polaryzacje w zewnętrznym krajobrazie, które dekonstruują części paradygmatu 3D. Jeśli spojrzymy tylko na fragmentaryczne wydarzenia planu fizycznego, brakuje nam sporej części ogólnego obrazu, w którym rozwija się inteligentny plan wznoszenia się planety. Identyfikowanie się z płaszczyzną materialną może spowodować, że tworzymy błędne wyobrażenia o tym, co jest dobre a co złe, co zwiększa podział między grupami ludzi. Gdy nabywamy więcej wiedzy na temat naturalnych cykli życia, wiemy, że aby powstało coś nowego, trzeba zdekonstruować obecną formę i jej fundament. Ten fakt dobrze obrazuje koncepcja i ewentualne doświadczenie zmartwychwstania. Aby alchemia sił zadziałała, pojawia się cud, który jest produktem ubocznym naturalnych praw Boga, dlatego chcąc się odrodzić, musimy uśmiercić ego. U wielu osób dzieje się to szybko. Śmierć ego jest śmiercią fantomową, której doświadczamy, gdy stajemy w obliczu desperacji - wewnętrznej lub zewnętrznej ciemności, a gdy stajemy w obliczu ciemności, musimy pamiętać, że ten cień nie jest prawdziwa duchową Jaźnią. Etapy śmierci ego mogą nas katapultować w ciemną noc duszy lub nawet na poziom psycho-duchowego kryzysu.

Jeśli do postrzegania rzeczywistości wykorzystujemy negatywne ego, bardzo cierpimy, a więc byłoby dobrze pozwolić temu wszystkiemu odejść. Musimy kochać i akceptować siebie za to, kim jesteśmy teraz, a nie za to, kim powinniśmy być. Jest to znaczący postęp na linii czasu wzniesienia planety, a to, co znosimy, jest bardzo złożone, ponieważ odnosi się do przekształcania wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy jako Ziemianie.

Bądź na tym świecie, lecz nie z tego. Zajmij się swoim ciałem. Praktykuj miłującą dobroć, która jest duchową kryształową zasadą dostępną w tym życiu i wiedz, że jesteś pod ochroną tej miłości. Nie bój się. Wielu da się zwieść przez to, co się dzieje, tak, jakby ciemność rozwijała kontrolę nad światem. Niektórzy ludzie ulegają tej mrocznej iluzji. Jednak to, co zawsze było ukryte, musi zostać ujawnione, rozliczone a także oczyszczone i usunięte. Ludzkość dostrzeże te znaki w świecie materialnym - każdy poprzez własny poziom rozwiniętej świadomości duchowej lub poprzez kontrolowaną zbiorową narrację, która w znacznej większości ogranicza się do negatywnej retoryki ego. Podczas tej duchowej podróży trzymaj blisko serca ducha cierpliwości, wytrwaj w zbieraniu pereł prawdy i nigdy nie pozwól, aby twoje spojrzenie odchylało się od siły Miłości, którą jest Bóg.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną niezalezną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa.