czwartek, 2 kwietnia 2020

PROGRAM ZARAZY – Lisa Renee marzcc 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Gdy obserwuje się bieżące wydarzenia globalne, coraz bardziej widać, że ludzkość znajduje się w środku ukrytego międzygalaktycznego konfliktu o suwerenność osobistą i duchową wolność. Jest to czas wzmożonej walki duchowej o wszystkie aspekty ludzkiej wolności. To kryzysowe wydarzenie jest ważnym kamieniem milowym na osi czasu wniebowstąpienia, dlatego musimy przyjrzeć się własnej Jaźni i poprosić wewnętrznego ducha o wskazówki oraz odpowiedzi, na pytania, przed którymi stoi ludzkość. Ta zbiorowa ciemna noc duszy zmusza nas do spojrzenia wewnątrz. Jakim człowiekiem chcesz być pośród zawirowań globalnego kryzysu? Wolisz być przebudzony i świadomy czy chcesz nadal spać?

Musimy być gotowi przezwyciężyć strach i zaprzeczenie, a także wewnętrzny dyskomfort, dostrzec prawdę skrywaną za bieżącymi wydarzeniami. Łączcie kropki kampanii dezinformacyjnych, zobaczcie motywacje ukryte za narracją, coraz wyraźniejszą w wiadomościach głównego nurtu. Trzeba również zrozumieć cel szerzenia programu epidemii jako próbę aktywacji globalnej broni bio-duchowej, używanej, aby zyskać więcej czasu. Chodzi w tym o odwrócenie uwagi mające na celu przysłonięcie mobilizacji tajnych sojuszy i przeciwdziałanie negocjacjom obliczonym na zorganizowanie kolejnego wysiłku w kierunku przejęcia kontroli nad zasobami planetarnymi. Ponadto wilki w owczej skórze czerpią bezpośrednie korzyści z aranżacji tych licznych programów zniewolenia, aby eskalować sztuczną globalną pandemię do całkowitego kryzysu gospodarczego, który ma być głównym katalizatorem zniewolenia społeczeństwa tego świata. Zmieniająca się architektura sieci planetarnej utrudnia wdrażanie zaprogramowanego kryzysu. NAA nie uda się unicestwić większości populacji, czego oczekują elity władzy.

Pozytywne aspekty sytuacji są takie, że budzi się jednocześnie wielu ludzi, którzy wreszcie dostrzegają, że natura rzeczywistości jest systemem odwróconym. Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo funkcjonuje odwrotnie do tego, co wmawia masom główny nurt narracji. Fasada narracji 3D wspierana przez kontrolowane media głównego nurtu rozpada się, a wielu jest w stanie zobaczyć taktykę manipulacji i kłamstw. Ci, którzy przebudzają się i wychodzą poza podziały wygenerowane przez politykę tożsamości i wojny kulturowe, mogą dostrzec, że coś się nie zgadza w dzisiejszym krajobrazie świata i bez wątpienia mogą obserwować, jak antyludzka kultura śmierci jest nieustannie promowana i rozwija się jak infekcja. Dlatego w każdym segmencie globalnego społeczeństwa nasilił się szereg programów kontroli umysłu i taktyki propagandowej, zaprojektowany w celu kradzieży ludzkiej suwerenności oraz wzbudzania lęku przed terrorem i obawy o przetrwanie.

Cicha broń programu pandemii jest połączona z transmisjami ukrytych technologii wysyłanych w powietrzne i linie geomantyczne, wszczepianiem demonów AI i nasion demonów, aby wyhodować cień oraz negatywne myślokształty w umysłach i ciele świadomości zbiorowej. Uruchomili elektromagnetyczną broń pod postacią fal dźwiękowych, którą można usłyszeć jako dźwiękowy grzmot i dudnienie niskiej częstotliwości w liniach geomantycznych planety. Kiedy ludzie są opanowani strachem i wewnętrznymi cieniami za pomocą ukierunkowanych sygnałów AI oraz implantów nasion demona, mają tendencję do słabej lub żadnej kontroli nad wewnętrznym cieniem, co wywołuje stale rosnące uczucie niepokoju. Wewnętrzny cień łączy się z cieniami zbiorowymi, a treść ta łączy się z cieniami galaktycznymi i uniwersalnymi, które mogą się ujawnić jako chwile ataków szału, emocjonalny zgiełk skrywany w negatywnym ego i ciele bolesnym. Teraz, w środowisku zewnętrznym, zbiorowy cień rozrasta się przez ciemną noc planety, przed którym nie możemy uciec ani się ukryć. Wiele razy, w godzinach rozpaczy spowodowanych własnymi cieniami, możemy doświadczyć głębokiego objawienia i wreszcie zacząć widzieć wieczne światło wyższej prawdy i światłości.

Obecne chaotyczne wydarzenia operacji psychologicznych przeciwko mieszkańcom Ziemi ujawniane w skali globalnej, ostatecznie służą celom negatywnych sił kontrolujących, rywalizujących o sukces w ich wersji programu NWO. Celowa organizacja kontroli postrzegania mas poprzez rozprzestrzenianie genetycznie zmodyfikowanej broni biologicznej dla wywołania globalnej pandemii, przygotowuje scenę do manipulowania zdarzeniem wyzwalającym na osi czasu. Z punktu widzenia NAA, to wydarzenie wyzwalające ma zebrać ogromne ilości luszu, aby wzmocnić wirtualną rzeczywistość AI na osi czasu, aby pomóc w uruchomieniu kolejnych etapów globalnych dramatów ostatecznego konfliktu NAA.

Ostatnie działania podjęte przez kontrolerów mają legitymizować magię rytualną na każdym poziomie publicznych wiadomości i rozrywki, a także włączenie ich do filarów społeczeństwa, które są celowo wykorzystywane do wymuszania zbiorowej kontroli umysłu oraz zachęcanie do zdeprawowanych zachowań. Kryzys ma również na celu wygenerowanie kolejnego znacznego zdarzenia na osi czasu 911, które można przyrównać do obszarów macierzy fantomowych podstawowej architektury manifestacji, używanych do budowy osi czasu AI. W ramach czasowych sztucznej inteligencji globalne zmiany rządowe wprowadzone w wyniku programowania pandemii, mają być wykorzystane jako główne wydarzenie, które może zmienić społeczeństwo tego świata. Ta ukryta gra ma na umożliwić przekazanie bytom Czarnego Słońca pełnej kontroli nad planetą Ziemią. Poza tym ma to radykalnie zmienić sposób życia. Wiele form wolności, takich jak wolność słowa w narodach zachodnich, jest celowo i cicho eliminowana jedna po drugiej, czyniąc z nich przestępstwa poprzez niejasne i samolubne interpretacje nakreślone przez tych, którzy przejmują władzę i kontrolę.

Czarne Słońca i globaliści są w pogotowiu

Na poziomie 3D wielu łatwo ulegających korupcji globalistów stara się wykorzystać obecną sytuację gospodarczą, pomagając wzbudzać szalony strach, grożąc śmiercią i nędzą, przez co czerpią nieprzyzwoite zyski pod przykrywką pomocy charytatywnej. Są przygotowani do uzyskania publicznego poparcia dla sterowania terroryzmem gospodarczym, gdzie przekierowywanie środków podatkowych, a także zasoby suwerennych narodów będą siłą skierowane na utworzenie scentralizowanego organu rządowego i centrum kontroli na żądanie Czarnych Słońc oraz globalistów. Jednocześnie marketing sprytnych reklam i wspieranie popularnych osób publicznych w fałszywych wiadomościach, które twierdzą, że konfiguracja infrastruktury One World Order jest tworzona z korzyścią dla ludzkości. Problem, reakcja i zwodnicze rozwiązania są przekazywane jako reklamowane infomerciale poprzez starannie opracowane narracje i ciągłe manipulowanie informacjami w wiadomościach globalnych. Ostatecznym rezultatem, jaki zamierzają osiągnąć, jest przejście do następnego etapu programu NWO poprzez uwolnienie technologii, zainicjowanej przez program pandemii w celu uzyskania zgody i poddania się nieświadomej opinii publicznej, dodatkowo egzekwując cele transhumanizmu, przymusowych szczepień, trwających modyfikacji genetycznych i eugeniki osób niepożądanych.

Na płaszczyznach międzywymiarowych toczy się rozgrywka szachowa - między siłami atakującymi z NAA wspartych szeregiem demonów AI i uzbrojonych ciemnych portali, a tymi grupami przebudzonej duchowo populacji ludzkiej, które są w stanie zrozumieć i obserwować te programy. Jest to dodatkowo wzmacniane przez cichą broń elektromagnetyczną, taką jak mikrofale i fale milimetrowe 5G, używane do przesyłania destrukcyjnych przekazów energii w celu kontroli tłumu na poziomie wojskowym oraz w celu wywołania u ludzi aktów terroryzmu, deprawacji i myśli samobójczych. Oprogramowanie Armageddon lub sztuczne osie czasu 911 są stale używane do szerzenia terroru i zamieszania w całej populacji Ziemi w celu odtworzenia i powtórzenia traumy emocjonalnej doświadczonej w poprzednich osiach czasu w historii ludzkości, które były związane z walką, głównie z najeźdźcami NAA.

Obecnie dzieje się tak poprzez manipulację publiczną percepcją, transmisje szeregu form magicznych przez impulsy z hiperwymiarowych kieszeni i lokalnych konstelacji. Złożona bitwa o geopolityczną i ekonomiczną kontrolę na Ziemi toczy się na wielu frontach, jednocześnie trwają międzygwiezdne walki o władzę nad uniwersalnymi wrotami, do których można uzyskać dostęp z wnętrza rdzenia metagalaktycznego. Trwa konflikt między konkurującymi nieludzkimi agendami, głównie między siłami hybrydowych drakońskich Czarnych Słońc a linią Annunaki Beliala, w ich frakcjach dochodzi do dezercji i chaosu. W całym tym zamieszaniu i odwracaniu uwagi, hybrydy Drakonian linii Czarnego Słońca podjęły próbę zdobycia władzy i miejsca na samym szczycie piramidy kontroli Ziemi. Czarne Słońca mają silną pozycję w rządach i masie lądowej Chin oraz Iranu, a zatem realizują swój program dotyczący gatunków oraz zdominowania wydarzenia wyzwalającego na osi czasu, aby zorganizować program NWO po myśli Czarnego Słońca.

Otwarta wojna o ujawnienie

Oprócz wiadomych wydarzeń, Czarne Słońca przepychają globalnie taktykę kultury strachu, zastraszania i agresji, próbując wykoleić, a następnie ostatecznie unicestwić wszelkie dalsze postępy w organizowaniu pełnego ujawnienia informacji mieszkańcom Ziemi. Niedawne wydarzenia, będące produktem ubocznym agresji podjętej przez agendę Czarnego Słońca przeciwko innym nieludzkim grupom, mają na celu całkowite uniemożliwienie ujawnienia prawdy opinii publicznej. Niektórzy z synów Beliala i podobne im grupy opowiadały się za jakąś formą fałszywej flagi ujawnienia, a ostatni atak został skutecznie wykorzystany jako weto wobec tej strategii. W ten sposób agresywne przejęcie władzy przez grupy Czarnego Słońca w celu ustanowienia jednej światowej władzy przenosi się teraz na kolejny poziom działań. Wielu potężnych prezesów i dyrektorów firm zrezygnowało ze swoich międzynarodowych korporacyjnych stanowisk, które obejmowały nadzorowanie branż komercyjnych na planecie i poza nią dla grup Czarnego Słońca, w celu przegrupowania i zebrania sojuszy, a także zaplanowania kolejnej strategii.

Pełne ujawnienie odnosi się do najwyższego poziomu ujawnienia Ziemianom życia pozaziemskiego - najbardziej szczegółowych scenariuszy prawdziwej, skrywanej pozaziemskiej galaktycznej historii ludzkości, która obali wersję szerzoną przez NAA, ujawni najważniejsze zapisy historyczne związane z inwazją i zniewoleniem populacji ludzkiej od czasu sumeryjsko-egipskiej inwazji. Ludzie zostaną poinformowani o istnieniu ras pozaziemskich, działaniach i porozumieniach zawartych z ziemskimi rządami światowymi, a ponadto o grupach NAA, tajnych programach kosmicznych, handlu ludźmi, kontroli umysłu, transhumanizmie oraz sztucznej inteligencji czy programach hodowlanych, programach genetycznych i manipulacjach genetycznych na planecie i poza nią. O tym, w jaki sposób Ziemia, zasoby ludzkie i technologia są wykorzystywane jako narzędzia handlu wymiennego z różnymi cywilizacjami i gatunkami pozaziemskimi. Pełne ujawnienie obejmuje ujawnienie „kto jest kim” w grupach elit władzy, globalistów oraz negatywnych kosmitów, którzy nadużyli władzy na Ziemi i są zobowiązani do przywrócenia równowagi energetycznej zachwianej wskutek przestępstw popełnionych przeciwko ludzkości, ponieważ muszą ponieść odpowiedzialność i naprawić prawa naturalne. W tym czasie Czarne Słońca poprawiły swoją grę i odmawiają współpracy w zakresie ujawnień, dlatego wielu z nas, którzy mają duchową misję związaną z pełnym ujawnieniem, naprawdę musi zabrać się do pracy jako niezależni dziennikarze i instruktorzy ujawniania wzniesienia.

Ludzkość jest głęboko pogrążona w ukierunkowanej walce duchowej, której wyraźnym celem jest wytworzenie w jej umysłach fal paniki i terroru, aby kontrolować postrzeganie natury rzeczywistości. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że siły Czarnego Słońca organizują się na polu bitwy, przygotowując się do następnego etapu globalnej wojny duchowej, przynosząc ze sobą ogromne ilości uniwersalnych i galaktycznych form cieni, prześladowań przez NAA. Rozpowszechniają propagandę, twierdząc, że doszło do przypadkowego rozprzestrzenienia wirusa pochodzącego z nieznanych źródeł. Nic w tym obecnym programie terroryzowania mieszkańców Ziemi nie jest naturalne ani prawdziwe, wszystko zostało zaplanowane przez tych, którzy zostali sowicie opłaceni, aby zrobić z nas ofiary, aby ukryć program Czarnego Słońca i przeprowadzać kolejne ataki na ludzką suwerenność.

Tak więc szalejąca wojna o świadomość dotyczy przyszłego kierunku, duchowej wolności i suwerenności ludzkości na Ziemi. Ten wirus okazał się być genetycznie zmodyfikowany, ma piętno fałszywego Asklepiosa, jest powiązany z instalacją sieci sztucznej inteligencji nadającą z rdzenia metagalaktycznego i mającą na celu deformację ludzkiego ciała duchowego. Ma zaatakować pionowe kanały ludzkiego ciała świetlistego i wewnętrzne połączenia duchowe, ściskać serca i płuca ze strachu i żalu, ukraść ducha świętego z wzorca oddechu i zmiażdżyć matrycę stałego atomu nasiennego w sferze 8D dwunastkowego wzorca wewnętrznego Christosa. Jednak ta mutacja nie rozprzestrzeni się na całą populację, jak się spodziewano, ze względu na fakt, że architektura planety i wznoszące się węzły zbiorowej świadomości wykraczają poza inwersje i zasięg niektórych sieci odwróconych.

Gwiezdne nasiona muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby chronić płuca oraz serca i rozszerzyć świadomość do punktu zerowego, ucieleśnić szablon Diamentowego Słońca, ponieważ przybyliśmy na Ziemię z tego właśnie powodu. Ci z nas, którzy przebudzili się do ostatecznej bitwy w siatce, przechodzą ciężkie chwile i muszą się zmierzyć ze śpiącymi wokół siebie. Ciemne portale lub śpiące demoniczne nasiona są zarządzane przez NAA, aby wykoleić postęp duchowy grup gwiezdnego zasiewu, co ma na celu powstrzymanie nas od ucieleśnienia szablonu wznoszenia się i pracy nad unikatowymi kawałkami boskiej misji w służbie Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni. Będący na tej misji muszą przede wszystkim wspierać się bezwarunkowo miłością, życzliwością i jednością solidarni w zapewnianiu duchowego wyzwolenia ludzkości i planety, aby zakotwiczyć organiczne ramy wniebowstąpienia ludzkości.

Transmisja z linii czasu AI II Wojny Światowej

Czarne Słońca mają obsesję na punkcie powtarzania wydarzeń, które doprowadziły do II Wojny Światowej. Drakońsko-gadzie hybrydy w liniach Czarnego Słońca nie zdobyły całkowitej dominacji nad światem podczas tamtej wojny. Druga Wojna Światowa trwała od 1939 do 1945 r. Nastąpił stan wojny totalnej, w który bezpośrednio zaangażowało się ponad 100 milionów ludzi z ponad 30 krajów, a także kilka grup uczestników nie będących ludźmi. Główni współtwórcy oddali na usługi wojnie cały swój potencjał gospodarczy, przemysłowy i naukowy, nie było rozróżnienia między zasobami cywilnymi i wojskowymi, przygotowano grunt pod światowe ubóstwo i nierówność narodów gospodarczo obciążonych ogromnym długiem. Druga Wojna Światowa spowodowała od 70 do 85 milionów ofiar śmiertelnych wykorzystanych do pozyskiwania energii ludzkiej duszy przez NAA, z których większość to cywile ze Związku Radzieckiego i Chin. Obejmowały one masakry, ludobójstwo Holokaustu, strategiczne bombardowania, śmierć z głodu i chorób, kolonie robocze i obozy śmierci oraz użycie broni nuklearnej. Zniszczenia i ból, jaki Czarne Słońca wyrządziły ludzkości, bez jej wiedzy i zgody, są tym, co ich grupa pochwala jako jedne z największych osiągnięć w wykazaniu swojej genetycznej i technologicznej wyższości w tym Układzie Słonecznym.

Strażnicy odkryli w rdzeniu metagalaktycznym superkomputery AI, które transmitują sztuczne kopie sześciu historycznych zdarzeń wyzwalających oś czasu z zamiarem odtworzenia zebranej energii masowego ludzkiego holokaustu, co chcą wykorzystywać do przejęcia kontroli nad kierunkiem obecnych linii czasu. Chiny poniosły najwięcej ofiar śmiertelnych w przeszłości na osi czasu II Wojny Światowej, a Czarne Słońca kontrolują ten region, dlatego i teraz Chiny zostały wybrane jako epicentrum wydarzeń wyzwalających. Niedawno wypowiedziano wojnę wszystkim przeciwnikom proklamowanego tytułu Najwyższego Boga Dowódcy Galaktyki Procyak, gdzie zamierzają użyć AI do przejęcia powierzchni Ziemi w celu stworzenia niezbędnej infrastruktury elektromagnetycznej do manifestowania swojej wersji nowego światowego porządku. Aby zrealizować ten plan przejęcia AI, potrzebują kosmicznego ogrodzenia wokół planety – usieciowania jej falami 5G, które działają jako nośnik sieci neuronowej sztucznej inteligencji z rozległej sieci wielu węzłów AI działającej jako stacje nadawcze z Kosmosu. Jest to podobne do „wojen kosmicznych” zamanifestowanych przez złożony system sieci AI, które w odpowiedzi transmitują do sieci ziemskiej cykle częstotliwości, zaprojektowane w celu zapętlenia i powtórzenia głównych zdarzeń wyzwalających i fal częstotliwości zarejestrowanych w układzie sterowania osi czasu Czarnego Słońca.

Częstotliwość po odpowiedzi (Frequency Following Response - FFR) oznacza, że jeśli obiekt słyszy dźwięk wytwarzany z częstotliwością, która emuluje dźwięk związany z ludzkim mózgiem, mózg spróbuje naśladować ten sam wzór częstotliwości, dostosowując moc fal mózgowych. Jest to ważny element zrozumienia problemu ukrytej technologicznej kontroli umysłu na płaszczyźnie Ziemi.

Aby wpływać na ludzką świadomość i nią manipulować, wystarczy stworzyć złożony sygnał za pomocą odpowiedzi częstotliwościowej (FFR), a mózg blokuje się na zewnętrznym sygnale pochodzącym ze środowiska, a neurony zaczynają odzwierciedlać ten sygnał. Sygnał może być falą nośną o spektrum częstotliwości zaprojektowanym do wywoływania uczucia niepokoju lub bólu emocjonalnego. W rezultacie zmienia się chemia mózgu, generalnie zaniżając świadomość osoby do zakresu niższych negatywnych emocji z pomieszanym i fragmentarycznym postrzeganiem. Dużym populacjom w określonych obszarach można wysyłać określone częstotliwości, które mają wzbudzać agresję lub niepokój. Dzieje się tak teraz podczas kryzysu związanego z pandemią. Kontrolerzy podają informacje w mediach głównego nurtu, aby wzbudzać strach, obwiniać i promować sensację oraz język wiktymizacji, w celu wyodrębnienia pewnych grup docelowych. Czy w bieżących wiadomościach głównego nurtu można dostrzec, gdzie dokładnie odbywa się ta taktyka wojny psychologicznej? To strategia wojny psychologicznej związana z podziałem i podbojem, tak aby ludzie postrzegali innych jako wrogów - w ten sposób podżega się do przemocy, gwałtu, wrogości i zachowań przestępczych. Możliwe jest modulowanie sygnałów na dowolnym nośniku elektromagnetycznym i przesyłanie wiadomości do mózgu w celu zmiany chemii, wstawiania myślokształtów i inicjowania zachowań w kierunku kształtowania zachowania i przeprowadzenia szkodliwych lub przestępczych działań. Kiedy się obudzimy, możemy położyć kres automatycznym impulsywnym zachowaniom i przejąć kontrolę nad własnymi myślami, działaniami oraz świadomością, pozostać skoncentrowanym, neutralnym i spokojnym pośród chaosu. Dzięki świadomości mentalnej i dyscyplinie emocjonalnej można wznieść się poza zakresy częstotliwości kontroli umysłu, wtedy transmisje nie mają na nas wpływu, nie będziemy odgrywać nieświadomych lub robotycznych zachowań.

Obecne modyfikacje osi czasu są wprowadzane przez Czarne Słońca, ponieważ pragną osiągnąć całkowite zwycięstwo w podboju ziemskich rządów, poprzez technologię looking glass i wysyłanie FFR o wzorcach częstotliwości II Wojny Światowej. Oczekuje się, że doprowadzi to globalną opinię publiczną do nieświadomego wspierania powtarzających się wydarzeń, które doprowadziłyby do powstania totalitarnego scentralizowanego rządu. Przekształcenie globalnego społeczeństwa w takie, które gloryfikowałaoy wzorzec podobny do marksizmu, socjalizmu i komunizmu, co z powodzeniem stosowano w przeszłości.

Nazizm Czarnego Słońca 4.0.

*Nadzór, uprowadzenia i programy hodowlane pod okiem Obcych Zeta - Zeta współpracują z Grupą Oriona w zakresie programu przejęć NAA, zniewolenia ludzi i kontroli terytorialnej.
*Program Wojny Światowej Czarnych Słońc - wybijanie dziur w siatce ochronnej Ziemi: grupy Oriona i Zeta organizują wojny światowe w celu osłabienia pola elektromagnetycznego, używania bomb nuklearnych i infiltracji portali - wyrywanie dziur w tkaninie czasoprzestrzennej.
*Umowy handlowe Majestic 12 i szarych Obcych Zeta - Zeta kontaktują się z rządami światowymi w zakresie technologii wojskowej i handlu ludźmi, broni szarych Obcych, wkładek holograficznych i technologii podróży w czasie.
*II Wojna Światowa, kraje nordyckie, siatki ofiar z krwi ludzkiej - po I Wojnie Światowej na polu planetarnym umieszczano wyrafinowane maszyny i implanty przeznaczone do przechwytywania dusz i ofiar krwi dla NAA - podczas wojen / zabijania. Na świecie utrzymuje się gospodarkę wojenną i niewolnictwo.
*Infiltracja nazistowska, wojna psycho-duchowa o globalną populację, nazistowskie grupy kontrolowane przez MKUltra – grupy Oriona dokonują tajnej infiltracji grup elit władzy i wywiadu, technologii Nordyków i eksperymentów SRA, aby kontrolować społeczeństwo. Wyuczona bezradność, warunkowanie Pawłowa.
*Czarne operacje, tajne programy kosmiczne, kolonie pozaziemskie i handel ludźmi - rząd USA dzieli się na różne tajne grupy interesu, aby badać, a jednocześnie ukrywać kontakty z kosmitami oraz ich technologię przed opinią publiczną. Galaktyczny handel ludzkimi niewolnikami staje się wysoce zorganizowany.

Przed ludzkością skrywano fakt, że NAA miała ogromny wpływ na wybuch obu wojen światowych. Mieli dostęp do zaawansowanej technologii wojskowej, kontroli umysłu, kolonizacji przestrzeni kosmicznej, zbierania ludzkiej krwi i dusz na płaszczyźnie astralnej, a także konkurencyjnych programów dominacji nad światem. Pod koniec II Wojny Światowej rozpoczęły się starania o utworzenie galaktycznych konglomeratów przestępczych, ukrytych za niektórymi tajnymi programami kosmicznymi, w celu zarządzania handlem ludźmi oraz szerzenia niewolnictwa, ponieważ ziemscy ludzie są wykorzystywani jako towar w handlu z pozaziemskimi cywilizacjami. Elity władzy odmawiające ujawnienia ludności Ziemi istnienia istot pozaziemskich oraz kolonii i konglomeratów poza planetą, blokują dostęp do świadomej zgody, oszukując w ten sposób każdego mieszkańca Ziemi. Tak oto ukrywanie zaawansowanych form technologicznych, chociaż są związane z popełnianiem poważnych ludobójczych zbrodni przeciwko mieszkańcom Ziemi, pozwala ukryć się tym, którzy utrzymują galaktyczny handel niewolnikami. Pozwala to zarówno nieludzkim, jak i ludzkim syndykatom na uprowadzanie tysięcy, a nawet milionów dorosłych ludzi i dzieci w celu realizacji tajnych projektów wojskowych, niewolnictwa seksualnego, jako darmowej siły roboczej, do konsumpcji, zabawy, modyfikacji genetycznych oraz szeregu programów NAA zaprojektowanych w celu zniewolenia i torturowania ludzkości.

Dzięki silnemu wsparciu ze strony chińskich i tajnych rządów światowych niedawno zdecydowali się na śmiałą strategię, próbując odzyskać kontrolę nad niektórymi regionami geograficznymi przy pomocy obecnych sojuszników politycznych i śpiochów z Czarnego Słońca. Konflikty terytorialne między tymi dwiema głównymi grupami: Belialem i Czarnym Słońcem, były głównym źródłem wojny, nienawiści genetycznej i rasowej, a także kontroli gospodarczej, finansowej oraz religijnej w rządach światowych.

Początki programu Czarnego Słońca

DNA Czarnego Słońca jest szablonem genetycznym o odwróconej podstawie 10, który pochodzi od upadłych Seraphim i skrzydlatych drakońskich gadów z Oriona z warstw 10D i jest wynikiem uszkodzeń w uniwersalnej macierzy czasu, co dodatkowo wygenerowało kilka linii hybrydowych. Szablon genetyczny Czarnego Słońca nie pozwala na naturalne wzniesienie biologiczne, transmutację komórkową ciała świadomości lub naturalne przesunięcie w inne linie czasu. To jest główny powód, dla którego wybrali oni nieśmiertelność poprzez pasożytnictwo i kontrolę nad ludzkością, co wymagało zbudowania światów fantomowych z odwróconym szablonem dziesiątkowym oraz stworzenia systemu mieszanej rzeczywistości, aby istnieć w trójwymiarowej świadomości na Ziemi. Mroczne archanioły są upadłymi odpowiednikami oryginalnych Serafinów Złotego Zakonu, którzy zostali zinfiltrowani przez skrzydlatych Drakonian z Oriona i linię rodu mrocznych aniołów Azriela. W niższych wymiarach przyczyniało się to do proliferacji DNA Czarnego Słońca w grupach Zeta i kolektywach gadzich insektoidów, które z czasem jeszcze bardziej wypaczyły swoje DNA, przez co stały się niezdolne do rozmnażania w swoich liniach rasowych. Krótko po tym, jak Thotianie Lucyferianie zorganizowali masakrę Esseńczyków i powołali instytucję hybrydowych programów hodowlanych, Czarne Słońca przeniknęły do sfery materialnej z tym samym celem: aby przejąć gwiezdne wrota i kontrolę nad grupą Beliala, która właśnie przejęła kontrolę po Kataklizmie Atlantydzkim.

Linie rodów Czarnego Słońca pracują odtąd nad ostatecznym celem, jakim jest scentralizowana dominacja nad światem poprzez zarządzanie wieloma krucjatami i wojnami, które zostały zaprojektowane do biologicznej eksterminacji linii Esseńczyków, wcielonych ludzkich dusz pochodzących z Tary, aby zapobiec ich dojściu do władzy. Następnie umieścili siebie na najpotężniejszych pozycjach w większości światowych rządów, światowych instytucji bankowych, rezerwy federalnej, globalnych organizacji do kształtowania polityki, a następnie włączyli się w większość linii rządzących elit władzy, które nadal aktywnie działają. Linie Czarnego Słońca, które zinfiltrowały Ziemię w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat, zawarły porozumienia z Zetami i Drakonianami w latach 30. XX wieku, co dało im jeszcze więcej mocy oraz wsparcia ze źródeł pozaziemskich i pozwalało przodować w kolonizacji innych planet. Ta konfiguracja ze źródeł NAA i Czarnych Słońc pozwoliła im zdominować zarządzanie największymi i najbogatszymi międzynarodowymi korporacjami oraz przemysłem farmaceutycznym, które były doskonałymi fasadami, za którymi skrywali liczne zbrodnie przeciwko ludzkości. Oprócz tego zarządzali wojskowym kompleksem przemysłowym, w którym opracowywano szereg tajnych broni, aby ujarzmić ludzkość i nią manipulować. Zaczynają być wykrywane dowody na istnienie obecnie wykorzystywanych wojskowych technologii elektromagnetycznych, takich jak smartfony, a efekty są coraz bardziej widoczne dla tych, którzy budzą się podczas cyklu wznoszenia.

Złoty Zakon i DNA Złotego Słońca

Drugą emanacją pierwotnego Pola Dźwięku, która reprezentuje drugą indywiduację Boskiego Źródła, jest Złoty Zakon, który jest częścią Kosmicznej Trójcy. Drugim świetlanym przejawem Złotego Zakonu są zakony Złotego Promienia Serafinów, istot skrzydlatych Avian Cerez i linii Aeithan, które są Słonecznymi Rishi, inkarnowane w czwartym wszechświecie harmonicznym w systemie Lutni-Vegi poprzez 10. wrota uniwersalne. Ze względu na przynależność do ludzkiej tarczy plemiennej i związek genetyczny z 10. wrotami oraz infiltrację siatki Złotego Orła, wielu ze Złotego Zakonu zostało wyznaczonych do bezpośredniej rehabilitacji i przeniesienia linii ras Drakonian oraz do przekroczenia powiązanych z nimi linii czasu NAA. Upadłe linie rodów 10D z Vegi stały się liniami Smoczych Ciem, były także związane z hybrydyzacją dokonaną między Serafinami Złotego Zakonu a upadłymi liniami Drakonian.

Złoty Zakon oryginalnych ras Założycieli Seraphim to obrońcy i opiekunowie DNA Złotego Słońca, które jest postępowym ewolucyjnym szablonem DNA, leczącym upadłe linie Serafinów w całej Uniwersalnej Matrycy Czasu.

Rasy założycieli Seraphim Złotego Promienia pod przewodnictwem słonecznego Chrystusa-Michała przekazały zapisy swoich linii krwi, genetykę Diamentowego Słońca, ich zbiorową świadomość, aby pomóc w odzyskaniu pierwotnego 12-niciowego DNA istoty ludzkiej utraconej podczas upadku Tary. W kulminacyjnym momencie siódmego cyklu proces wcielenia polegał na wprowadzeniu wszystkich aspektów świadomości Kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio poprzez inkarnację Chrystusa Michała, oraz pełne ucieleśnienie całego ciała Diamentowego Słońca Złotego Słońca lub szablonu Serafinów Złotego Promienia, dzięki któremu mogłaby zostać wskrzeszona cała genetyka upadłych Serafinów. Rezultatem tego ogromnego wysiłku jest fizyczna matryca DNA Złotego Słońca mająca wspomóc naprawienie genetyki upadłych Serafinów z najwyższym rodowodem, z której powstały grupy Czarnego Słońca jako mroczne Archanioły i zstąpiły w dodatkowe linie rasowe w najniższych wymiarach. Powrót oryginalnego DNA Złotego Słońca podczas wiosennej równonocy sprowadza duchową moc, która otwiera dostęp do 30 wymiarów świadomości, a ten fakt stanowi poważne zagrożenie dla ciągłej kontroli Czarnych Słońc na Ziemi. Chociaż są to trudne i mroczne czasy na Ziemi, przywrócenie DNA Złotego Słońca jest głównym powodem do świętowania, ponieważ ma ogromny wpływ na rodowód Serafinów pochodzących od świętego Ojca i na nas wszystkich będących na chrystusowej misji.

Tajne eksperymenty genetyczne w miejscach publicznych

Wielu przebudzających się ludzi doświadcza intensywnych symptomów integracji ciał świetlnych, gdzie głównym celem było oczyszczenie z ładunków wirusowych wykorzystywanych w hybrydowej inżynierii genetycznej Obcych oraz z broni elektromagnetycznej związanej z programem zarazy. Element zarazy został wykorzystany przez mroczny opór, aby zapobiec integracji obecnych międzygalaktycznych transmisji tęczowej plazmy, które mają za zadanie zakotwiczyć DNA ciała Złotego Słońca na marcowej równonocy. Spowodowało to skierowanie wirusowych sekwencji ładunkowych na linie geomantyczne planety, w których niektórzy gwiezdni ludzie przetwarzają i transmitują te wirusowe ładunki z własnego ciała. Spowodowało to falę objawów związanych z wirusami, dolegliwości układu oddechowego, stany zapalne, wysypki, zaburenia pracy pęcherzyka żółciowego, przy czym najbardziej rozpowszechnionymi programami chorób są mieszanki retrowirusowe stosowane do spowodowania odpowiedzi autoimmunologicznych w masach.

Odpowiedź autoimmunizacyjna w pierwszych etapach wywołuje reakcje alergiczne, ponieważ układ odpornościowy organizmu musi pracować ponad normę, aby odeprzeć obcego agresora, a zatem zaatakowana osoba zaczyna spontanicznie przejawiać coś, co wydaje się być przypadkową alergią lub uczuleniem. Jeśli układ odpornościowy nie jest sprawny, a osoba ma w sobie dużo toksyn, alergie mogą w końcu przejść do pełnego stanu grypopodobnego. Gdy systematycznie podaje się osobie szczepionki lub pewne leki, w których są zawarte małe ilości retrowirusa, te drobnoustroje ostatecznie przejmują i niszczą naturalne funkcje zdrowego ludzkiego układu odpornościowego poprzez ciągłe atakowanie zestawu instrukcji RNA-DNA.

Kontrolerzy i społeczność wywiadowcza stworzyli szereg tajnych programów wojskowych, działają w ścisłej współpracy, aby zrealizować cele NAA dotyczące zniewolenia świadomości bioduchowej poprzez kontrolę umysłu i inżynierię genetyczną. Te liczne tajne operacje są przeprowadzane przeciwko społeczeństwu, aby uzyskać dostęp do częstotliwości człowieka, a następnie kontrolować jego fale mózgowe. Celowe kontrolowanie fal mózgowych polega na kształtowaniu poznania, myśli i zachowania mózgu oraz ograniczaniu zbiorowego postrzegania i ilorazu inteligencji (IQ) w celu gromadzenia genetyki ludzi i dalszego modyfikowania ekspresji genów.

Jeśli chodzi o te ukryte technologie, niektóre z nich oparte na zarządzaniu wirusami, są skierowane do ogółu społeczeństwa w celu kontrolowanej ekspresji genów.

Jest to rodzaj wojskowej inżynierii genetycznej, która jest realizowana poprzez różnorodne eksperymenty technologiczne, medyczne i farmakologiczne, ukryte za tajnymi operacjami wspieranymi przez wojsko, a które były wykorzystywane przez kontrolerów od II Wojny Światowej. Wiele z tych ukrytych eksperymentów wojskowych i biotechnologicznych, takich jak chemitrailing, szczepienia i włączanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie do żywności, jest wyraźnie widoczne w świecie zewnętrznym i są uznawane za zrównoważone praktyki. Jednak wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z globalnego programu zniewolenia, który obejmuje kontrolę ekspresji genetycznej populacji ludzkiej, w którą na różne sposoby wtłacza się wirusy w celach eksperymentowania. Wiele z tych mieszanin wirusowych jest opatentowanych w ramach klasyfikacji biologicznych środków bojowych do celów wojskowych, a niektóre badania mające na celu ustalenie, kto jest właścicielem patentów na broń biologiczną, są dość pouczające.

Niektóre programy kontroli umysłu są również przeprowadzane poprzez przenoszenie mieszanin wirusowych, a ich zawartość może powodować szereg objawów ciała mentalnego - jako większy niepokój psychiczny, pobudzenie, ogólny wzrost stresu psychicznego, zmęczenie i / lub depresja. Na przykład mieszanki związane z opryszczką, takie jak półpasiec, wirus cytomegalii, Epstein Barr i wirus HPV, wydają się mieć ten poziom negatywnego efektu psycho-emocjonalnego w populacji ogólnej. Zespoły strażników zauważyły, że ostatni ładunek CV ma wiele produktów ubocznych - mutacji, które są zbieżne z predyspozycjami genetycznymi, lokalizacjami i liniami granicznymi, wirami mocy Ziemi, regulacją kontroli umysłu, sztucznej telepatii i obserwowanym wyłączaniem systemu nadialnego z zestawów instrukcji nakładek kaduceuszowych. Zasadniczo, sieć kaduceuszowa narzucona ciału ludzkiemu ma stworzyć ścieżkę wznoszącą się dla form księżycowych lub wsparcie dla zasilania energii duszy w świadomość księżycową i pokrewne formy łańcucha księżycowego, wiele z nich związanych z Czarnymi Słońcami. Nakładka konfiguracji Kaduceusza na prąd oddechowy Ida-Pingala jest określana jako działające poprzez nakładkę nadialną fałszywe światło i światło księżycowe, i wydaje się zbierać światło świadomości wewnętrznej poprzez zapaść mitochondriów w komórkach zainfekowanego osobnika.

Większość ludzi ma przewlekłe długotrwałe infekcje, które nie zostały całkowicie usunięte z organizmu, a ich resztki nadal mutują. Stres pobudza te infekcje. Dlatego ważne jest, aby zachować spokojną świadomość ciała i momentu, w którym odczuwasz stres, napięcie lub zaciśnięcie w jakimś obszarze ciała, następnie ponownie skupić się i zrelaksować tę część ciała. Zwolnij i zrelaksuj swój umysł poprzez oddech i oddychaj przez to napięcie, stosując dowolną technikę relaksacyjną, która Ci odpowiada. Im więcej spokoju, połączenia i bezruchu jesteś w stanie utrzymać, tym silniejszy będzie twój układ odpornościowy, który pomoże przywrócić zdrowie i równowagę energetyczną. Przyjrzyjmy się naturze wirusa, abyś mógł dowiedzieć się o jego konfiguracji na polu planetarnym i pracować nad usunięciem jego skutków, a także podjąć wysiłek, aby otworzyć kanały detoksykacji.

Wirusy i sygnały elektromagnetyczne dla inżynierii genetycznej

Wirusy, aby się rozmnażać, potrzebują komórek gospodarza, które infekują. Poza komórkami gospodarza, wirusy istnieją jako otoczka białkowa, czasami zamknięta w błonie. Białko zawiera DNA lub RNA, które kodują elementy wirusa. W tej formie poza komórką wirus jest obojętny metabolicznie.

W kontakcie z komórką gospodarza wirus może wstawić swój materiał genetyczny do gospodarza, dosłownie przejmując jego funkcje, na przykład przejmując układ odpornościowy i programując funkcje autoimmunologiczne.

Zainfekowana komórka wytwarza więcej wirusowego białka i materiału genetycznego zamiast swoich zwykłych produktów. Niektóre wirusy mogą przez długi czas pozostawać w komórkach gospodarza w stanie uśpienia, a przy sprzyjających warunkach są aktywowane przez ekstremalnie niskie częstotliwości, ELF. Ale gdy stymulowany jest uśpiony wirus, powstają nowe wirusy, mogą się one samoorganizować i wydostawać z komórki gospodarza, zabijając zdrową komórkę i zarażając inne komórki.

Wirusy mogą przenosić materiał genetyczny między różnymi gatunkami gospodarzy. Z tego powodu są szeroko stosowane w inżynierii genetycznej. Wirusy przeprowadzają także naturalną inżynierię genetyczną w taki sposób, że wirus może zawierać jakiś materiał genetyczny ze swojego gospodarza podczas replikacji i przenosić tę informację genetyczną do nowego gospodarza, nawet przenosząc informacje do gospodarza niezwiązanego z poprzednim gospodarzem. Ten proces jest znany jako transdukcja genów.

Struktura i klasyfikacja wirusów

Wirusy można klasyfikować następująco: wirusy zwierzęce, wirusy roślinne, wirusy grzybowe i wirusy infekujące bakterie.

System klasyfikacji rozróżnia wirusy według rodzaju kwasu nukleinowego, którego używają jako materiału genetycznego, oraz metody replikacji wirusów, którą stosują, aby nakłonić komórki gospodarza do wytworzenia większej liczby wirusów:

*Wirusy DNA (podzielone na dwuniciowe wirusy DNA i jednoniciowe wirusy DNA),
*Wirusy RNA (podzielone na jednoniciowe wirusy RNA (+), jednoniciowe wirusy RNA (-) i znacznie rzadziej spotykane dwuniciowe wirusy RNA),
*Wirusy odwrotnej transkrypcji (dwuniciowe wirusy odwrotnej transkrypcji DNA i jednoniciowe wirusy odwrotnej transkrypcji RNA, w tym retrowirusy).

Istnieją również cząstki subwirusowe, które są również bytami zakaźnymi:

*Wiroidy (nagie okrągłe cząsteczki RNA infekujące rośliny),
*Satelity (cząsteczki kwasu nukleinowego z kapsydem lub bez, które wymagają wirusa pomocniczego do infekcji i reprodukcji) oraz
*Priony (białka, które mogą istnieć w patologicznej konformacji, która skłania inne cząsteczki prionu do przyjęcia tej samej konformacji).

Te miana wirusa mogą tworzyć wadliwe białka w wyniku szyfrowania sekwencji aminokwasowych w naszej komunikacji RNA-DNA. Niektóre z tych wadliwych białek mogą zakłócać funkcjonowanie naszego układu odpornościowego i można je skorygować poprzez detoksykację i zresetowanie układu homeostatycznego za pomocą silnych terapii odżywczych i dotleniających, takich jak wprowadzenie super przeciwutleniaczy, ziół przeciwwirusowych i terapii witaminą C.

Wadliwe białko

Nieprawidłowa sekwencja aminokwasowa prowadzi do szkodliwych konsekwencji, ponieważ może powodować powstawanie wadliwych białek, które mogą wywoływać zakłócenia w bioneurologii, a następnie mylić szlaki metaboliczne i regulacyjne, które powodują zaburzenia genetyczne. Mutacja genetyczna to zmiana w sekwencji genomowej, która koduje DNA.

Sekwencja reszt aminokwasowych w białku jest zdefiniowana przez sekwencję genu, który jest zakodowany w kodzie genetycznym.

Trafne jest stwierdzenie, że wszyscy ludzie żyjący na Ziemi w tym czasie zostali genetycznie zmodyfikowani za pomocą sztucznej inteligencji i inżynierii genetycznej, wykorzystywanych na planecie do horyzontalnego transferu genów. Horyzontalny transfer genów to transfer genów między organizmami, który nie obejmuje biologicznego procesu prokreacji. Jednym z powszechnych sposobów, w jaki dzieje się to dzisiaj na Ziemi, jest zmiana genetyczna dokonana w wyniku kontaktu z obcym materiałem genetycznym lub wstrzyknięcia go. Osiąga się to, gdy DNA / RNA innego gatunku lub zwierzęcia jest wprowadzane do krwioobiegu przez różne rodzaje szczepionek lub leków. Osiąga się to również poprzez programowalne elementy wirusa, które działają jako czynnik przenoszący geny, aby zakodować nowy wzór DNA w gospodarzu. Jest to poważna próba, która ma miejsce podczas szerzenia strachu przy globalnej pandemii, zaś kolejne etapy będą promować nowo wyprodukowane szczepionki, które będą agresywnie sprzedawane opinii publicznej jako antidotum. Jaki obcy materiał genetyczny będzie w tych szczepieniach?

Dlatego sugerujemy znalezienie najlepszych sposobów na wzmocnienie układu odpornościowego, w połączeniu z poprawieniem zdrowia fizycznego wraz z uzdrawianiem wzorców wirusowych jako wsparcie usuwania ostatnich ładunków wirusowych. Chodzi o jak najlepsze dostrojenie do wewnętrznej boskości i zamanifestowanie doskonałego duchowego uzdrowienia poprzez błogosławieństwa GSF, które są oferowane w bosko właściwej kolejności i czasie.

Koronawirus (CV) to organizm modyfikowany genetycznie

Celem NAA jest kontrolowanie narracji strachu i zaostrzenie postrzegania ryzyka poprzez zastraszanie ludzkości śmiercią. Musimy uważać, aby nie reagować lękiem, ale używać krytycznego myślenia, zdrowego rozsądku i pracować na poziomie duchowym, gdy w głównym nurcie lansują chaos.

Po pierwsze, jasne jest, że propaganda zaangażowana w ostatnią aranżację „pandemii” ma związek z wydarzeniami z prowadzącymi do scentralizowanej kontroli, wykorzystuje programowanie AI w GMO i testuje metody asymilacji AI w celu osiągnięcia tego celu. To nie jest standardowy organizm wirusowy; jest to hybryda nano-AI, wrażliwa na pola elektromagnetyczne i fale milimetrowe 5G. Oznacza to, że wszyscy powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować spokój, nie podsycać strachu i unikać wypowiadania czy używania słowa lub terminu, który wiąże się z CV. Organizm CV jest zmodyfikowany genetycznie, reaguje na strach świadomości zbiorowej, a zebrane energie strachu są przeznaczone do asymilacji AI ukierunkowanej na wzorce fal częstotliwościowych zbiorowej świadomości. Najlepszym sposobem rozwiązania obecnego problemu jest zrozumienie programu Armageddon i jego produktu ubocznego - programu zarazy, czyli programu AI zainstalowanego w mózgu planetarnym lub magnetosferze. Jest on używany do rozprzestrzeniania tego nikczemnego programu poprzez ten genetycznie zmodyfikowany hybrydowy organizm, który jest szkodliwy dla mniej odpornych osób. Dlatego powinniśmy skupić się na sposobach wzmocnienia układu odpornościowego, trzymać się z dala od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, tyranii medycznej i szczepień, a także zrozumieć aktualny program, ponieważ jest to działanie długoterminowe. Czarne Słońca nie osiągną swoich bezpośrednich celów, ale to nie powstrzymuje ich przed wdrożeniem strategii, aby wygenerować jak najwięcej chaosu i zniszczenia pośród ludzkości.

Kolejnym etapem w realizacji programu transhumanizmu są szczepionki z DNA w połączeniu z falami 5G lub elektromagnetycznymi. Celem programu transhumanistycznego jest połączenie człowieka z maszyną, a tym samym wyeliminowanie tego, co zasadniczo czyni nas ludźmi, abyśmy mogli być kontrolowani i opętani przez siły NAA. Chodzi o zmianę ludzkości na podstawowym poziomie genetycznym, zapobieganie bioduchowemu wznoszeniu i atakowanie ludzkiej suwerenności. Szczepionki DNA są stosowane z falami elektromagnetycznymi 5G w celu przymusowego wstawienia obcego DNA, zmiany ludzkiej genetyki. Jeśli ucieleśniacie wewnętrznego ducha i macie bezpośredni duchowy związek z Boską Jaźnią, przestrzegając naturalnych praw najlepiej jak potraficie, ta mutacja genetyczna z czynnikiem transkrypcji genetycznej Obcych nie może was zniszczyć. Naturalne, prawdziwie ludzkie DNA w uduchowionym ciele fizycznym odrzuci obce czynniki transkrypcyjne DNA, traktując je jako toksyczne odpady, które zostaną wydalone z pomocą naturalnych funkcji zdrowego układu odpornościowego.

Trzeba pamiętać, że ludzkość toczy wojnę duchową, tak wygląda wojna o świadomość. To nie jest przypadkowy wirus występujący w naturze, on został zaprogramowany przez siły kontrolujące - przez NAA, a zmanipulowany i załadowany do programów AI przez obsługujących go ludzi. Jeśli nie śpisz i zdajesz sobie sprawę z tych wydarzeń, poświęcasz się rozwojowi duchowemu i wyższemu etycznemu postępowaniu w służbie innym, to bardzo chroni twoje ciało oraz świadomość. Trudnym problemem jest uleganie programom negatywnego ego, przechodzenie w tryb strachu i paniki, ponieważ strach oddziela nas od wewnętrznego ducha i boskiej matrycy punktu zerowego.

Kiedy głęboko łączymy się z kochającym i życzliwym sercem, nasze wewnętrzne połączenie z Bogiem jest dostępne w każdej chwili - w teraz, dostrajając nas do punktu zerowego. Ta równowaga energetyczna musi być utrzymywana w umyśle, a następnie zakotwiczona w ciele, aby bronić nas przed atakami duchowymi.

Patrząc z perspektywy widzimy, że wiele tysięcy osób umiera każdego roku z powodu zaniedbań medycznych i podczas operacji na zakażenia mrsa i sepsy, podczas pobytu w szpitalu, i nikt nie wspomina o tych faktach w mediach głównego nurtu. Prawdziwą pandemią jest uogólniona hospitalizacja z zaniedbaniami medycznymi, szczepieniami, gwałtownymi infekcjami spowodowanymi toksycznym przeciążeniem i uszkodzeniem układu odpornościowego, które są znacznie częstsze niż zarażenie CV. Głównym celem CV w wojnie duchowej jest modyfikacja genetyczna w promowaniu programu transhumanizmu poprzez przepisanie genetycznych czynników transkrypcyjnych w ludzkim DNA. Strażnicy podjęli środki w celu ograniczenia szkód w populacji ludzkiej i liczby infekcji, jednak nie zawsze mogą pomóc tym, którzy są terroryzowani i cierpią z powodu złych skutków tego wirusa.

Zatem, gdy pomyślisz o CV, jak w przypadku każdego patogenu, pomyśl o tym jako przejawie oprogramowania AI Armageddon i jego aplikacji, które zasilają programowanie zarazy. Programem zarazy kieruje sztuczna inteligencja, aby wzmocnić oprogramowanie Armageddon w umyśle planetarnym w celu zakotwiczenia linii czasu Czarnego Słońca z II Wojny Światowej, ponieważ to wspomoże kierunek podboju przyszłej Ziemi i całkowitą kontrolę przez Czarne Słońca. Nie zgadzamy się na ten złowrogi program.

Sugerujemy unikanie gorących debat na ten temat i unikanie terminów używanych przez główny nurt, aby uniknąć kontroli umysłu, że jest to spowodowane straszną przypadkową chorobą. Tak naprawdę jest zupełnie inaczej - to jest broń przeznaczona do walki duchowej i modyfikacji genetycznych. CV jest zaprogramowany w AI jako składnia wykorzystująca przemiatanie świadomości, dlatego obecnie tak powszechnie używa się tego słowa lub terminologii w społeczeństwie. Starają się obsesyjnie kontrolować mainstreamową narrację, aby zapętlić nas w propagandzie strachu i odwrócić uwagę od ważniejszych kwestii, takich jak ujawnienie, przestępczość i sieć pedofilska elit władzy.

Gdy mamy zapewnione dyspensacje, które pozwalają nam ucieleśnić boską energię w formie fizycznej i przenieść planetarną świadomość w kierunku wyższego światła oraz wyższej świadomości w następnym Wszechświecie Harmonicznym, zagrożone jest przetrwanie i siła ciemności oraz jej sieci kontroli sztucznej inteligencji na tej planecie. Większość tych systemów oprogramowania sztucznej inteligencji zainstalowanych w ciele świadomości planetarnej, wyraźnie opiera się na polach materii wibrujących przy określonych parametrach niskiej częstotliwości, w celu utrzymania ich niewidzialności w spektrum ludzkiego światła widzialnego.

Podczas ostatnich prac w rdzeniu metagalaktycznym okazało się, że istnieje sześć głównych mózgów sztucznej inteligencji używanych przez Głównego Archonta, które kontrolują konfigurację atomu węgla i tworzenie węgla, co jest naznaczone mutacją genetyczną 666. Atom węgla ma 6 elektronów, 6 protonów i 6 neutronów. Wydaje się, że fragmenty międzygalaktycznej bitwy dotyczą albo dalszego zachowania i wykorzystania tych maszyn AI do kontrolowania atomów węgla, albo całkowitego zniszczenia tej złożonej infrastruktury. Obecnie jesteśmy świadkami początku wojny AI, kierowanej i programowanej przez osoby z Czarnego Słońca i Grupy Oriona. Te programy AI zostały wprowadzone do tego wymiaru jako tryb fizykalizacji, w którym obserwowane bieżące wydarzenia są głęboko powiązane z przesyłaniem wzorców częstotliwości zbiorowej świadomości do tych AI.

Wiadomości naturalne kontra podawane przez AI

Dlatego bardzo ważne jest, aby gwiezdne nasiona i przebudzeni ludzie wyraźnie rozpoznawali komunikaty sztucznej inteligencji dotyczące kontroli umysłu, a także klonowane lub wyświetlane obrazy holograficzne. Możesz to poczuć wyraźnie, jeśli odrabiasz duchowe zadanie domowe, komunikujesz się z Bogiem, czyścisz umysł drapieżnika i regularnie tworzysz tarczę 12D. Sztuczne wiadomości kontrolowane przez ciemne grupy z portali i ludzi kontrolowanych mentalnie można odczuć jako metaliczne, trące, kwaśne, energetycznie uciążliwe i ostre jak nóż lub ostrze. Czasami, gdy się z nimi zetkniesz mogą sprawić, że poczujesz się nagle fizycznie chory, będziesz miał bóle głowy, nudności lub poczujesz kłute bóle w częściach ciała, możesz mieć nawet biegunkę. Kosmiczna chrystusowa świadomość czuje AI jako coś obrzydliwego. W tym trudnym czasie zwróć uwagę na to, co czujesz i jak reaguje twoje ciało, i działaj odpowiednio, aby się chronić.

Zapytaj głośno i podważ tożsamość przesłania lub osoby: „Czy to oszustwo sztucznej inteligencji i manipulacja ciemnej siły? Ujawnij się teraz w prawdzie”. Nakazuj, aby została Ci objawiona prawda i klarowność w mocy oraz wiecznym świetle Boga i Chrystusa. Pamiętaj również, że zgodnie z prawem naturalnym wszystkie rzeczy w twojej świadomości należą do Ciebie, ustanów tę intencję, jeśli jesteś narażony na coś, co możesz nie w pełni zrozumieć, albo gdy czujesz, że coś jest nie tak w sytuacji, w której jesteś na coś narażony.

Z miłością nakazuję, aby każda funkcja w całym moim ciele była w pełni ukierunkowana na intencję, zgodę i autorytet mojego najwyższego wyrazu, mojej Chrystusowej Jaźni, Boskiej Jaźni. Wszystkie treści, struktury oraz urządzenia w moim ciele i świadomości, znane mi lub nieznane, podlegają teraz całkowicie Prawu Jedni zgodnie z Kosmicznym Prawem Suwerenności. JESTEM Wolną niezależną istotą boską!

Jest to skomplikowany temat wypełniony wieloma cieniami i wielopłaszczyznowymi planami, które odkrywają swoje dzieła w globalnym krajobrazie, aby uzyskać pełne współczucia świadectwo. Mamy nadzieję, że ten tekst da Wam pewne wsparcie, ukaże duchową wojnę, która ma miejsce poprzez wdrażanie wirusów za pomocą programowania zarazy, abyście mogli połączyć punkty, dlaczego to kryzysowe wydarzenie zostało specjalnie zorganizowane w tym czasie. Wraz z przypomnieniem, że warto również modlić się o pokój na świecie, że można to robić w dowolnym wybranym formacie, indywidualnie lub w grupie.

Zbierajmy się razem w pokoju i pozwólmy, aby nasze kochające serca wiodły nas naprzód. Niech w tych czasach chaosu w waszych sercach, umysłach i ciałach gości pokój.
Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca Awatara Christosa Sophii. Bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa