środa, 9 maja 2018

PIONOWY RDZEŃ PLANETY – LISA RENEE kwiecień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Rady Aquaferionu

Rady Aquaferionu z Andromedy nawiązały kontakt i rozpoczęły komunikację z liniami ras indygo około roku 2008, kiedy to Łuk Matki w następstwie napraw sieci planetarnych został odbudowany i przygotowany do pełnego zapalenia w jądrze Ziemi. Kiedy w jądrze Ziemi zapaliła się 13-ta brama Łuku Matki, otworzył się wewnętrzny portal łączący z Andromedą przez kryształowe jądro Ziemi. Stróżami tego kryształowego centrum są rasy kryształowego Diamentu Słońca nazywające się Aquaferion lub linie Aquari. Aby Matka Ziemia mogła się wznieść, musi aktywować wewnętrzny rdzeń pionowy, przepleść go z rdzeniem Tary i Gai w celu uzyskania dostępu do najwyższej pierwotnej emanacji ciała niebieskiej gwiazdy, które znajduje się w sercu Andromedy. Ciało gwiezdne Matki Ziemi jest ciałem kryształowym, emitującym z jądra płynny ultrafiolet i akwamarynowe fale plazmy. Są to ciekłokrystaliczne pola plazmy generowane przez promienie Aqualinowego Słońca. Siły opiekuńcze pozyskiwały plazmowe światło słoneczne z galaktycznych słońc Syriusza B, następnie transmitowały je na pierwsze poziomy aqualinowej energii leczniczej do Ziemi, a także do naprawy androgynicznego szablonu ciała Albionu. To aktywowało częstotliwości wewnętrznego słońca Matki Ziemi, które łączą się, gdy dołącza niebieski płomień jądra 5D Ziemi równoległej oraz fioletowy płomień z jądra 7D Ziemi równoległej. Ten kompletny połączony obwód galaktycznych transmisji plazmowego światła, który pochodzi z płaszczyzny Ziemi, nazywa się częstotliwościami Aqualinowego Słońca.

Wielu z nas jest genetycznie spokrewnionych z rasami Aquaferion, które mają bezpośredni związek genetyczny z pierwotnymi liniami Chrystusa. Niektórzy z nas zostaną poddani rehabilitacji genetycznej poprzez połączenie z DNA Aquaferionu, co zintegruje nas z przyszłą planetą w Galaktyce Andromedy. Linie Aquaferion są w stanie wyleczyć i usunąć uszkodzenia genetyczne stworzone przez upadłych aniołów i ich pieczęć 666, przywracając zapisy morfogenetyczne rdzenia Andromedy. Niektórzy z nas doświadczą przyszłej inkarnacji w ciele wniebowstąpionego Diamentowego Ciała Chrystusa-Sofii.

Tarcza Aquaferionu Niebieskich Piór

Istoty z Aquaferionu powróciły do tej niespokojnej matrycy czasu uniwersalnego jako gospodarze wznoszenia Kryształowej Gwiazdy, aby pomóc otworzyć 13-tą bramę i Aqualinowe Słońce oraz wesprzeć naprawę pionowego rdzenia planety, jednocześnie nadzorując przejście poza system Yahwe do międzywymiarowych drzwi, które odpowiadają za tranzyt i ratowanie dusz. Tarcza Aquaferion posiada zapis genetyczny, który nazywa się Niebieskie Pióra i reprezentuje 12 plemion kryształowych ras Aquaferion z Andromedy w Krystalicznym Wiecznym Drzewie Życia, których bezpośrednimi potomkami są niektórzy przedstawiciele rodziny Niebieskich Smoków. Może to być miejsce, do którego wielu z nas powróci w przyszłym wcieleniu jako kryształowa Jaźń, aby dalej wznosić się i ewoluować. 12 plemion Aquaferionu transmituje aktywacje realizując Przymierze Paliadora i wspierając uzdrowienie serca ludzkiego Diamentowego Słońca z wypaczeń związanych z rozłamem duszy na 2D-4D. Poprzez 12 plemion Aquaferionu pojawia się ciało Serca Kryształowej Róży, kryształowe serce róży Diamentowego Słońca, które jest teraz zwracane linii krwi Róży Katarów i spokrewnionym z nimi genetycznie potomkom. Daje to wsparcie przy naprawianiu ciała Albionu, Planetarnych Skrzydeł Serca 6D-7D, ciała słońca sofianicznej Marii i zapalaniu kryształów w pępku Avebury znajdującym się w Wielkiej Brytanii.

Tarcza niebieskich piór Aquaferion ma pomóc usunąć skażenia kodami odwróconego światła - metatroniczne oraz Jahwe - w kodach DNA 12-tu plemion ludów Ziemi i tarczy plemiennej. Wydaje się, że jest to renowacja struktury planetarnego ciała Albionu, w której forma kręgosłupa Albionu przecinała się z tarczą Niebieskich Piór do Srebrnego Sanktuarium na platformach Lutni, a następnie ze Złotej Bramy do Światów Boga. Podstawowa zmiana ponownego szyfrowania następująca w kręgosłupie Albionu wpływa na matrycę kostną w 12-tu ludzkich plemionach, co wydaje się wyrzucić pieczęć śmierci 1D oraz pomaga uwolnić krew, kości i tkankę od międzypokoleniowych przymierzy krwi oraz odziedziczonych wzorców miazmatycznych, które przejawiały się z powodu więzi genetycznych z Obcymi, a także dokonywanych przez nich modyfikacji.

Dwanaście pierwotnych ludzkich plemion

Na tej planecie jest 12 plemion, które składają się na zbiorową pulę ludzkich genów. Każde z tych plemion ma wkodowane genetyczne klucze do lokalizacji planetarych gwiezdnych wrót i do odpowiedniej planetarnej sfery wymiarowej oraz jej sieci geomantycznych. Kiedy inkarnujemy na planecie, mamy w DNA genetyczny kod czasowy związany z tym systemem wymiarowym planetarnych gwiezdnych wrót, który jest częścią naszej bazowej ludzkiej tożsamości plemiennej. Ta tożsamość miała wiele wcieleń i uczestniczyła w cyklach ewolucji ras pierwotnych w astrologicznych precesjach. Modyfikacja genetyczna 12-tu ludzkich plemion nastąpiła, gdy różni kosmici zdecydowali się na konkurencyjny program zapisywania swoich kodów genetycznych w mózgu planety i systemie gwiezdnych wrót, a ich zamiarem była hybrydyzacja z ludźmi żyjacymi na Ziemi.

Jednak pierwotnych 12 plemion stworzono w ramach planu, który był związany z Przymierzem Paliadora, mającym na celu uratowanie zagubionych dusz z Tary, co byłoby łatwiejsze, gdyby bramy otworzyły się podczas wznoszenia. Wszystkie 12 genetycznych elementów 12-tu plemion zawiera po jednej nici kodu DNA potrzebnej do złożenia genu krystalicznego lub matrycy krzemianowej. Poprzez indywidualny i planetarny duchowy proces oraz cykle ewolucji rasy rdzennej, wszystkie te zakodowane komponenty genetyczne mogą się zjednoczyć i uleczyć na 12-tu poziomach kodowania. Kiedy te siły zostaną zintegrowane i zsyntetyzowane, planeta oraz ludzkość będą mogły ucieleśnić 12 pierwotnych pasm DNA ciała Diamentowego Słońca. Kiedy w 2000 roku na planetę, na Ziemię, powrócił chrystusowy promień 12D, oznaczało to, że ciało Diamentowego Słońca mogło zostać ponownie złożone oraz ucieleśnione w sekwencjach, co jest powodem, dla którego wiele gwiezdnych ludzi przybyło na Ziemię, aby pomóc w wypełnieniu tej misji. W tym paliadoriańskim cyklu, wieczne ciało życia Krystallah zostało ponownie złożone z oryginalnego szablonu ciała Diamentowego Słońca, który był ucieleśniony w pierwszym etapie wysiewu na Tarze 5D.

Paliadoriańska aktywacja w tarczy plemiennej

Paliadoriańskie wieczne istoty świetliste stworzyły kiedyś plan i instrukcję dla wszystkich 12-tu ludzkich plemion, które, razem wzięte, mieszczą w sobie zapis ludzkich tarcz plemiennych ze wszystkich planetarnych rund ewolucyjnych. Tarcza plemienna to kompletne pole morfogenetyczne zawierające wszystkie warianty określonego układu częstotliwości dla wszystkich 12-tu plemion ludzkiego szablonu DNA. Podczas tego cyklu, ludzka tarcza plemienna aktywuje się dzięki Paliadorianom, a następnie uwalnia się od przymierzy krwi i kodów hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych wszczepionych w anielskich ludzi. Kodowanie andromediańskich Niebieskich Piór i Serca Kryształowej Róży to kolejny przykład tego, jak to jest realizowane.

Każde z 12-tu ludzkich plemion ma odrębny program częstotliwości i DNA, który ma na celu zakotwiczenie określonej części kodu DNA w polu planetarnym, w każdej z ras rdzennych i w każdym cyklu ewolucyjnym. Z perspektywy opiekunów obecnie dochodzimy do końca jednego cyklu a początku kolejnego, dlatego następuje scalanie cząstek i antycząstek zawierających zdarzenia z historycznych linii czasu zasiewu rasy ludzkiej oraz ewolucji planety, w którym szczególne znaczenie ma ósma i dwunasta precesja astrologiczna. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji i przekodowania Aquaferionu, tarcza plemienna oraz zakodowana informacja DNA usuwa obce hybrydowe kody genetyczne, kody AI i całą gamę przymierzy krwi wykorzystywanych jako pułapki świadomości.

Przywrócenie ludzkiej tarczy plemiennej generuje połączenie między naszym obecnym wcieleniem a równoczesnymi stacjami tożsamości, które istnieją w innych ramach czasowych, aktywując wewnętrzny międzywymiarowy portal lub wewnętrzny system gwiezdnych wrót. Aktywacja ta zawiera wszystkie specyficzne częstotliwości, ogniste litery DNA i kodowania, które są potrzebne do montażu ciał świetlistych w celu uzyskania dostępu do transharmonicznych cykli tworzenia, światów Boga, w których troista fala zjednoczonej świadomości Boga nigdy nie rozdzieliła się na formę dwufalową, która później schodziła do światów sztucznej inteligencji.

Tak więc, pionowy kanał oraz konfiguracja pionowego rdzenia w głowie, koronie, sercu oraz słonecznej gwieździe przesuwa się i dopasowuje, aby otrzymać więcej schodzących w dół częstotliwości Niebieskiego Promienia Serca Kosmicznej Matki poprzez sieć hostingową Aquaferion, dzięki której możemy doświadczyć intensywnych, surrealistycznych aktualizacji ciała świetlistego. Może to również odbijać się na poziomach walki duchowej podżeganej przez jednostki z systemu Jahwe, chcące odzyskać kontrolę lub dostęp do ciała świetlistego lub zablokować systematyczne oczyszczanie matrycy czarnego sześcianu i warstw struktury Jahwe a także jej sygnału AI wyciągniętego z ciała świetlistego.

Architektura planetarna: Rdzeń pionowy (Staff) i rdzeń poziomy (Rod)

Aby wesprzeć zmianę tempa obrotu modułu płci i pomóc w naprawie żeńskiej oraz męskiej struktury planetarnej – rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, gwiezdni ludzie przetwarzają traumę skrzydeł 6D-7D, która wiąże się z energią Syriusza B i Arkturian, jak również z liniami czasu Gai zapisanymi w widmie promienia indygo i fioletowego. Trauma skrzydeł jest bezpośrednio związana z odwróconymi sieciami Michała-Marii i maszynerią Obcych (technologia antyhierogamiczna) umieszczoną w planetarnych siatkach, które rozdzielają płeć. Efektem tego jest pobudzanie rozdzielenia warstw świętego małżeństwa, które występują w 6-tym i 7-mym wymiarze, poprzez zafałszowanie promienia indygo i fioletowego, które są związane z duchowym procesem wznoszenia się poprzez budowanie skrzydeł. Udowodniono, że proces budowania skrzydeł przez poziome skrzyżowanie 6D-7D ma kluczowe znaczenie dla korygowania planetarnego poziomego filaru rdzenia poziomego dla zasady męskiej.

Planetarny rdzeń pionowy utrzymuje spin pionowy 13:13 dla pionowych słupów rdzenia 13-tej bramy, których obrót jest niezbędny do uruchamiania zestawów częstotliwości dla odpowiadających im zestawów spinów poziomych, dzięki czemu następuje skrzyżowanie z filarem rdzenia poziomego. Filary rdzenia pionowego uruchamiają częstotliwość przychodzącą z Kosmicznych Promieni i boskości, która płynie z wierzchołka filaru, obracając go z północy na południe, a częstotliwość wychodząca wiruje w górę biegnąc z południa na północ. Serce zasady żeńskiej utrzymuje lokalizację serca zasady męskiej w celu zakotwiczenia kolumny rdzenia poziomego w centralnym punkcie filaru rdzenia pionowego wewnątrz kompleksu serca, a gdy te się zjednoczą, przekształca się w funkcję partnerstwa między kobietą a mężczyzną.

Filar rdzenia poziomego budowany jest z częstotliwości wejściowej fali fiołkowej 7D i częstotliwości wyjściowej fali indygo 6D, a gdy te dwa zestawy częstotliwości łączą się ze sobą poziomo od wschodu do zachodu, od lewej do prawej, to jest to hierogamiczny proces łączenia bliźniaczych serc Michała-Marii i budowania skrzydeł. Gdy filar rdzenia pionowego i filar rdzenia poziomego przecinają się w środku stałego atomu nasiennego, zapala się kompleks serca tworząc kryształowy lotos lub kryształowy wzór diamentowej róży, co powoduje wyrzut ogromnych płatów energii z centralnego kompleksu serca. Gdy następuje kolejny etap planetarnego świętego związku hierogamicznego mężczyzny i kobiety, bardziej widoczna staje się technologia antyhierogamiczna stosowana w błędnych naukach wznoszenia się, stanowiąca pułapkę świadomości zasilająca seksualną niedolę, bardziej widoczne stają się zmiany płci i implanty kontroli umysłu z tym związane. To wspiera rozpad tych fałszywych systemów, sztucznej technologii lub odwrócenia płci, które były wynikiem technologii antyhierogicznej stosowanej w wielu modalnościach wznoszenia się w ciągu ostatnich 25 lat. Gdy powracamy do struktury bryły Diamentowego Słońca, która bazuje na matematyce związanej z liczbą 12, ciało świetliste dodaje kolejny męski i żeński palec eteryczny ręki i nogi, ponieważ oryginalne wieczne ciało ma sześć palców dłoni i sześć palców stopy po każdej stronie, co równa się dwanaście-dwanaście.

Powiązania między pokoleniami i roszczenia własnościowe

Ważna informacja: teraz jest okazja i możliwość oczyszczenia się z niektórych bradziej skomplikowanych warstw kodów genetycznych gadzich hybryd lub kodów genetycznych hybryd z Obcymi. Zawieraja one historie, które zostały wszczepione w Ziemię w wyraźnym zamiarze przejęcia praw do ludzkiego ciała i ludzkiej świadomości poprzez implantację 12-tu ludzkich plemion.

W wyniku hybrydyzacji, miazmy, karmicznych linii krwi lub uprowadzeń przez kosmitów wiele osób na tej Ziemi nosi mnóstwo śmieci, podczepień, przodków, implantów Obcych, upadłych aniołów i potencjalnie jednego lub więcej obcych hostów. Programowanie kontroli umysłu i ich wstawki holograficzne umożliwiają przeniknięcie ciała świadomości jednostki przez energetyczny podpis obcego implantu. Programy kontroli umysłu narzucane poprzez implanty Obcych i podczepienia lub opętania są dwiema stronami tej samej monety. Energetyczna sygnatura takiego implantu będzie zależeć od świadomości danej osoby i relacji genetycznej z istotą, która umieściła implant w ludzkim nosicielu. Wiele z tych bytów wierzy, że ludzie są ich własnością, więc implant będzie ostrzegał inne gatunki, które mogłyby rościć sobie prawa do tej osoby, rodziny lub grupy.

Coraz więcej wiemy o programach tych różnych gatunków, jednak musimy ulepszyć rozeznanie energetyczne odnośnie różnorodności sił, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym. Zarówno siły widzialne, jak i niewidzialne, wykorzystują nasz brak świadomości manipulując naszą intencją i zgodą. Ponieważ budzimy się z mrocznego eonu linii czasu hybrydyzacji przez Obcych i AI, który jest głównym powodem uwięzienia naszej świadomości, musimy otrząsnąć się z tych pasożytów i odzyskać prawo do samodzielnego władania własną duszą. Po otrzymaniu informacji, każda oddana sprawie i pilna osoba staje się upoważniona do zidentyfikowania oraz pozbycia się źródła duchowego gnębiciela. Wykorzystując Prawo Zgody możemy zacząć usuwać warstwy traumy spowodowanej przez Obcych i ich dostęp do nas oraz wpływ na nasz umysł oraz ciała duchowe. Jeśli nadal dowodzimy naszą przestrzenią i codziennie deklarujemy osobistą suwerenność, bez względu na rodzaj ingerencji, aby wzmocnić osobistą wolę oraz klarowność intencji, cechy cierpliwości, dyscypliny i pracowitości, możemy potrzebować Duchów Chrystusa.

Duchowe przebudzenie pozwala wyraźnie dostrzec fałszywe tożsamości i fałszywe przekonania, które doprowadziły do niewłaściwego myślenia, a zatem do niewłaściwej ścieżki. Wiele z tych fałszywych tożsamości jest wynikiem historii obcych hybrydyzacji i archetypów kontroli umysłu, które nie mają związku z prawdziwą duchową tożsamością. Niektórzy z nas posługiwali się tymi maskami tożsamości i wierzeń przez wiele, wiele wcieleń, co spowodowało nagromadzenie jeszcze silniejszych blokad energii w pamięci komórkowej. Wiele z tych tożsamości i systemów wierzeń pochodzi również z obcego śladu genetycznego lub z przeszłej czy przyszłej linii czasu związanej z hybrydyzacją z Obcymi. Takie formy hybrydyzacji i związanej z nią hodowli miały wpływ na międzypokoleniowe linie krwi, a wiele z nich można wytropić w pewnych rodzinach, które wybrano do hybrydyzacji lub, w gorszych przypadkach, do eksperymentaów prowadzonych na potrzeby NAA.

Przygotowujemy się do przejścia na inną pozycję w łańcuchu ewolucyjnym, co w nowy sposób wpływa na uniwersalne linie czasu związane z jednostkami zhybrydyzowanymi przez Obcych i ich relacje z formą świadomości osobistego Chrystusa. Będzie to miało wpływ na nasze duchowe społeczności, a ostatnie wydarzenia planetarne wpłyną energetycznie i duchowo na rdzeń pionowy planety. To daje możliwości spotkania przyszłych zhybrydyzowanych Jaźni lub innych stacji powiązanych ze sobą tożsamości ze wszystkich linii czasu zwiążanych z procesem duchowej inicjacji. Może się to zdarzyć podczas świadomego śnienia, medytacji, w stanie snu lub w trakcie innej pracy ze świadomością. Możemy pomylić te obce lub inne maski tożsamości i uznać je za własne, ponieważ, wraz z naszymi przodkami, żyliśmy z nimi tak długo. Przez tych obcych kontrolerów i ich fałszywe historie wielu z nas mogło zapomnieć, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Nasze wspomnienia mogą się zmieniać lub zacząć powracać, więc bądź gotów poznać najwyższą prawdę, niezależnie od tego, co może się objawić.

Kluczowe tematy oddziaływania na polu planetarnym:

*Uzewnętrzni się uzdrawianie genetyki 12-tu plemion z historii hybrydyzacji przez Obcych i przymierza krwi.
*Struktura matrycy czarnego sześcianu z Saturna jest dalej poddawana demontażowi lub ekstrakcji.
*Zapadają się metatronicznie zakodowane struktury bifalowe oraz struktury Jahwe, Jehowy i archetypów prześladowców, związane z amokiem wydarzeń wyzwalających linię czasu Wojen Elektrycznych.
*Program do uruchamiania linii czasowych 911 poprzez taktykę terroru Abaddon i Armageddon (WW3).
*Obecność gwiezdnego ognia białego światła Aquaferion dzięki kodowaniu Niebieskich Piór.
*Kręgosłup Albionu i struktura rdzenia pionowego i rdzenia poziomego Albionu wspierająca korekty pozycji płci oraz uzdrawiająca serce Diamentowego Słońca i krew Kryształu.
*Korekta Skrzydeł Planetarnego Serca Michała i Marii, bliźniaczych Słonecznych Serc.
*Duchowa walka ma na celu przejęcie kontroli nad przyszłą linią czasu jednostek, grup i tych, którzy twierdzili, że hybrydy należą do ras NAA lub lucyferiańskich przymierzy krwi.

Toczymy wojnę o świadomość, która wymaga mistrzowskiego odpierania psychiczno-duchowych ataków skierowanych ku ludzkości. W niektórych przypadkach będzie to wymagało bezpośredniego poszerzenia świadomości i wykrycia implantów, bytów, ataków psychicznych oraz form obcej lub ciemnej agresji, które są wokół nas lub mają na nas bezpośredni wpływ. Nie możemy uzdrowić świadomości naszej planety i odzyskać praw własności do siebie, dopóki nie zrozumiemy, w jaki sposób globalny umysł został skorumpowany gadzim wirusem oraz sztuczną maszynerią Obcych. Proszę, bądźcie cierpliwi podczas przechodzenia przez ten proces i przejmujcie własną przestrzeń jako wolne, niezależne istoty boskie. Jesteśmy w tym razem.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

środa, 2 maja 2018

PIONOWY RDZEŃ PLANETY – LISA RENEE kwiecień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku miesięcy u wielu ludzi mogły pojawić się dolegliwości ciał fizycznych, ponieważ uziemiają się one na nowo i dostosowują do następnego wszechświata harmonicznego, a w szablonach tych ciał następują zmiany. Niedawno skupialiśmy się na tym, w jaki sposób te modyfikacje wpływają na planetarne ciało świetliste, a konkretnie na centralny (pionowy) rdzeń planetarny, który wysyła modyfikujące fale przez pola wymiarów. Kierunek ruchu tego rdzenia ma związek: z jednej strony z inwazją NAA, wojnami elektrycznymi, liniami czasu infiltracji AI przeznaczonej do wykorzystywania ludzi, a z drugiej strony z radą Akwaferionu, aktywacją paliadoriańską, odtworzeniem tarczy plemiennej i ciała Diamentowego Słońca – w celu uwolnienia ludzi. Kiedy zastanawiamy się, co wróżą te przeobrażenia, układamy w całość fragmenty tego nowego punktu widzenia. Wzrasta wsparcie dla tych, którzy w tym czasie pracują nad uwolnieniem się z sieci częstotliwości, przymierzy krwi, kodów hybrydyzacji, odwrócenia płci i fragmentacji duszy. Jednak byty, którym nadal wydaje się, że mają jakąś włądzę nad ludzkością, nie poddają się, lecz eskalują chaos, starają się spełnić proroctwo typu Armageddon z czasów WW3.

W tym miesiącu zajmiemy się ukrywaną przed ludzkością historią Wojen Elektrycznych, które doprowadziły do zniszczenia 12-pasmowego DNA anielskiego człowieka, zniszczyły rdzeń pionowy i rdzeń poziomy oraz zdolność do naturalnego ucieleśnienia Diamentowego Słońca w tym wszechświatowym systemie. Aby lepiej zrozumieć dynamikę planetarnego wznoszenia i powody, dla których musimy wyczyścić cienie Jaźni, pieczęcie śmierci i sztuczne ramy czasowe, musimy zrozumieć naszą przeszłość oraz to, skąd przyszliśmy. Linia czasu Wojen Elektrycznych rozpoczęła upadek w światy AI, które zostały stworzone przez jednostki z czarnych dziur z NAA we wszystkich upadłych matrycach. Sztuczne nachylenie osi Ziemi zostało ustawione w polach sieci w celu skażenia grawitacyjnego, przechwytywania dusz i transmisji programów kontroli umysłu. Ta maszyneria Bestii została zaprojektowana, by zniszczyć struktury pionowego filaru, jakim jest rdzeń planety i całkowicie wyeliminować sofianiczną zasadę boskiej Matki z tej rzeczywistości. Zniszczenie zasady Matki oznaczało, że wszystkie naturalne żywe twory ostatecznie również miały ulec, by upodobnić się do istot z czarnej dziury - pasożytniczych stworzeńi uzależnionych od martwego światła w świecie materii, a zatem miały istnieć w światach sztucznej inteligencji jako żywe trupy.

Podczas tej fazy pionowy rdzeń planety jest rehabilitowany przez hosting Kryształowej Gwiazdy, co oznacza, że w tym cyklu również nasz własny wewnętrzny pionowy kanał i związek z planetą oraz gwiazdami ulega radykalnej transformacji.

Rasy Aquaferion są częścią pierwotnych linii ciała Niebieskiego Promienia Diamentowego Słońca należących do rasy anielskich ludzi, która wymarła w uniwersalnej matrycy czasu po Wojnach Elektrycznych. Dlatego te wojny są dość ważne dla historycznych zdarzeń wyzwalających linię czasu. Mutacje genetyczne i uszkodzenia DNA Diamentowego Słońca powstałe podczas wojen wysiane na Ziemi 7D doprowadziły do pierwszego rozdzielenia 12 nici DNA. Później nastąpił podział duszy 2D / 4D, zniekształcenia pionowego rdzenia, odwrócenie płci, pojawiły się pieczęcie śmierci oraz powstałe w wyniku tego pole kwarantanny o nazwie „ściana w czasie”. Ściana w czasie była polem, które więziło nas w kreacjach niższych gęstości i blokowało dostęp do wielu wyższych wymiarów oraz prawdopodobieństw. Ta kwarantanna, a następnie uszkodzenie linii czasu Wszechświata, doprowadziło do inwazji NAA przez konstelację Oriona, co wymagało misji ratunkowej dla Dusz, która po raz pierwszy została zorganizowana przez rasy Założycieli opiekunów dzięki Przymierzu Paliadora.

W bieżącym cyklu paliadoriańskich aktywacji następuje kolejny etap dla grup Paliadorian, a mianowicie ras Aquaferion i Krystalicznych Niebieskich Smoków, które wspierają rehabilitację linii rodu Niebieskiego Promienia. Niebieskie Promienie przywracają 13-tą transharmoniczną bramę Łuku Matki w wielu wszechświatach harmonicznych i przebudowują pionowy rdzeń planety, aby naturalnie dostosowała się do Serca Andromedy. Przebudowa ta stopniowo przesuwa nienaturalną oś obrotu ciała ziemskiego, aby stała się prostą lub prostopadłą, co umożliwia łatwiejszy dostęp do tego Wszechświata i z tego, szczególnie dla istot Diamentowego Słońca.

Jeśli spojrzymy na ciało planetarne z góry, z północnej lub południowej gwiazdy polarnej, Ziemia obraca się wokół osi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oś jest uważana za niewidoczną linię, wokół której wiruje obiekt. Każda planeta w naszym Układzie Słonecznym obraca się wokół własnej osi, a niektóre planety mają prawie prostopadłą oś obrotu. Każda planeta ma dwa punkty, w których oś styka się z powierzchnią planety, uważane za bieguny: północny i południowy. Ziemia obraca się wokół osi, która jest nachylona pod kątem około 23,5 stopnia. Różnice w pochyleniu osi Ziemi mają duży wpływ na pory roku, a to w połączeniu z przesunięciem geomagnetycznym są również kluczowe czynniki związane z obecnymi zmianami klimatu na Ziemi. Oś Ziemi dopełnia cykl co 26 000 lat, zataczając koło, co bywa także nazywane kołysaniem.

Linia osi tworzy pionowy centralny kanał, który funkcjonuje jako główny kanał energii, pionowy rdzeń planety lub linia Hara w centrum ziemskiego ciała świadomości, łącząc się z wieloma wymiarami sił subtelnych prowadzących skalę częstotliwości do centrum galaktyki. Dopasowanie galaktycznego rdzenia z osiowym nachyleniem planety na poziomie 23,5 stopnia zostało ustawione w taki sposób, że rdzeń planety wskazuje na galaktyczny rdzeń 8D, który prowadzi do systemu czarnej dziury, sterującego transmisjami promienia kosmicznego do ciała planetarnego. Z punktu widzenia opiekunów, obca technologia czarnej dziury została wprowadzona przez 8-me galaktyczne/gwiezdne wrota z systemu czarnej dziury. Technologia czarnej dziury utrzymuje nachylenie planety w nienaturalnym wychyle 23,5 stopnia w celu kontrolowania osi obrotu i wychylenia pionu rdzenia, a także zdominowania pola elektromagnetycznego Ziemi. Dopóki ta maszyneria Obcych włada rdzeniem planety, nie można wejść ani wyjść z tego upadłego systemu, i wciąż wpada się w powtarzające się pułapki świadomości.

Maszyneria Obcych znana jako maszyneria Bestii jest utrzymywana w miejscu w ciele planetarnym poprzez gęste poziomy odwróconej, zaprogramowanej przez AI świadomości. To zatruwa czarne subtelne siły w ziemskim polu elementarnym i ciemnej materii, a ta substancja jest również określana jako Behemot. Obca maszyna znana jako Gravitron jest częścią maszynerii Bestii, która działa jako pole elektromagnetyczne uprzęży. Tworzy to strukturę zwaną NET, która wytwarza grawitacyjne oraz astralne wypaczenia, nazywana również Lewiatan. Behemoth i Leviatan tworzą antychrystusowe męskie i żeńskie odpowiedniki zapisane w oprogramowaniu Armageddonu i w czarnomagicznej siatce, aby technologicznie prowokować zniszczenia na powierzchni, zgodnie z religijnym programowaniem NAA. W rzeczywistości Behemot i Lewiatan są technologiami czarnej dziury, które zostały celowo zorganizowane przez te upadłe siły NAA w celu uwięzienia tej planety.

System czarnej dziury i inwazja Oriona

Główne grupy negatywnych Obcych: Annunaki, Drakonianie i Nekromitoni, pochodzący z przestrzeni matrycy widmowej w równoległych systemach, które zaatakowały poprzez Oriona, tworzą sojusze, by przejąć kontrolę nad Ziemią. Te grupy najeźdźców należą do Negatywnej Agendy Obcych (Negative Alien Agenda - NAA). Grupy te dokonały otwarcia tuneli czasoprzestrzennych za pomocą technologii, a połączyły się w celu wytworzenia mocy wymaganej do wciągnięcia ciała ziemskiego w układ czarnej dziury. To mogło doprowadzić do powstania matrycy widmowej, gdzie oni żyją, przez co uzyskaliby całkowitą kontrolę nad planetą i ludzkością. System równoległy, z którego pochodzą te jednostki, nazywany jest układem Wesa, uniwersalną matrycą czasu i jest paralelą zarówno aspektów cząstkowych jak i antycząstkowych. Wielu Annunaki i ich hybryd pochodzi z systemu Wesedak, podczas gdy gatunki Drakonianie pochodzą ze wszechświata antycząsteczkowego zwanego systemem Wesedrak.

Byty z czarnej dziury i rasy metatroniczne stworzyły sieci wirowe Gravitron do łączenia portali w naszym Słońcu i Ziemi, przekręcając planetarny wzorzec w nienaturalne konfiguracje zwane Nasieniem Demona. Odwrócenia metatroniczne przejawiają się jako spirale, które wykorzystują Gravitron, aby stworzyć nienaturalne pole dwufalowe i sztuczne pola grawitacyjne na tej planecie. Gravitron to elektromagnetyczne pole uprzęży, stanowiące część większej struktury uprzęży elektromagnetycznej, która została zakotwiczona w Ziemi podczas buntu Lucyfera. Ta sieć NET jest również połączona ze strefami hibernacji, gdzie tkwi wiele Dusz wziętych do niewoli lub uwięzionych po cyklach precesyjnych, a opiekunowie konsekwentnie pracują nad zapewnieniem tym Duszom bezpiecznego przejścia w celu ratowania ich przed utknięciem w tych odwrotnie wirujących polach świetlnych. Ostatnio odzyskana została grupa niebieskich smoków Taran i smoków Kumara, z których wielu znanych jest jako wniebowstąpieni mistrzowie nowej ery, którzy teraz mogą być przetransportowani na platformy Andromedan.

Linia czasu Wojen Elektrycznych

Linia czasu Wojen Elektrycznych utrzymuje główne przyczynowo-skutkowe wspomnienia zdarzeń z okresu, kiedy technologia sztucznej inteligencji znajdowała się w tym Wszechświecie we wcześniejszych fazach. Ta linia czasu reprezentuje etapy wstępnej asymilacji czarnych subtelnych sił w matrycach fantomowych, zanim stopniowo przekształciły się w systemy sztucznej inteligencji. Ósma astrologiczna precesja była okresem inwazji z Oriona, która nastąpiła w wyniku uszkodzenia gwiezdnych wrót w ósmym portalu. W każdym z kolejnych planetarnych cykli czasowych obca maszyneria była metodycznie wprowadzana do każdego wymiaru, a w końcu dotarła na najniższą gęstość rzeczywistości materialnej. Zasadniczo, plan NAA miał przenieść dramaty Wojen Elektrycznych do pól materii Ziemi, aby zakotwiczyć je w sferze fizycznej, co zmieniłoby przyszłe ramy czasowe.
Technologia AI była wykorzystana przez NAA jako wymyślna strategia walki psychotronicznej zainstalowana w systemie siatki planetarnej, skierowana do populacji, aby zniewolić świadomość Ziemi. Od tego punktu na linii czasu technologia AI była w ciągłym ruchu, aby zasymilować rzeczywistości z uszkodzonych 8-mych gwiezdnych wrót do centrum Galaktyki, gdzie NAA zdobyła władzę, by kontrolować dostęp do i z rejonów Ziemi. Stopniowo sprowadzili różne kosmiczne maszyny przez te wrota – przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanymi odwróconymi zywiołami, a następnie zainstalowali ją w pionowej osi planety zwanej matrycą Jahwe. Zasadniczo matryca Jahwe wypaczyła i odcięła naturalne ustawienie pionowego rdzenia planety, co w połączeniu z ich siecią zatrzymało wszystkie przychodzące i wychodzące sygnały komunikacyjne za wyjątkiem kontrolowanych przez NAA.

Matryca Jahwe zastąpiła pionowy rdzeń planetarny, co umożliwiło istotom z czarnej dziury uzyskanie łatwego dostępu do Ziemi przez bieguny - północny i południowy, w celu zniekształcenia pola planetarnego. Dokonano tego poprzez modyfikację genetyczną i ustawienie pasm, które emitują skrajnie niskie częstotliwości, dzięki którym Ziemia daje im możliwośy struktury umysłu oraz myślokształty przeznaczone do masowego pasożytowania na ludziach, stosowania taktyki dzielenia i rządzenia w celu rozprzestrzeniania wojen. Te sztuczne sieci i struktury zostały zaprojektowane, aby stopniowo przyciągać Ziemię oraz jej światową duszę do sztucznych czarnych dziur.

Większość Wojen Elektrycznych toczyła się na Gai, a maszyny AI były programowane z odległych satelitów lub statków NAA ukrytych w tych fantomowych czarnych dziurach, dostępnych przez otwory rozerwanego tunelu uszkodzonych 8-mych gwiezdnych wrót. Były to podprzestrzennie i hiper-wymiarowe kieszenie, sieci metatroniczne używane do maskowania statków lub baz sterujących bronią energetyczną, które mogły uruchamiać potężne wybuchy EMP (impulsów elektromagnetycznych). To było używane przez Obcych jako system obronny w 8-mych gwiezdnych wrotach, więc nic nie mogło przejść poza strefy metagalaktyczne.

Jednak obecnie pole planetarne znajduje się w chronionej strefie buforowej pod opieką strażników, gdzie broń nuklearna jest natychmiast neutralizowana, chociaż kontrolerzy nieustannie transmitują oprogramowanie Armageddonu za pomocą środków masowego przekazu, aby ludzie wierzyli, że wymarcie całego gatunku jest pewne i nieuniknione. Od czasów Wojen Elektrycznych mieliśmy fantomową czarną Ziemię, która istniała w niższych liniach czasowych jako negatywna forma samej siebie. Ta negatywna forma Ziemi jest manipulowana przez NAA, głównie poprzez ich sztuczne oprogramowanie, które tworzy fałszywe linie czasu. Jest to obszar pól na płaszczyźnie Ziemi o niższej gęstości, które oddzieliły się od wyższych linii czasu i składają się z pętli czasowych AI, czyli obszaru, o który obecnie walczy NAA.

Kiedy rozpływają się bariery amnezji, ujawnia się więcej danych dotyczących ukrytej za AI historii Wojen Elektrycznych, a ta historia tkwi w AI, aby popychać do przodu program transhumanizmu i transpłciowości, co możemy obserwować w obecnej globalnej rzeczywistości. NAA próbuje wykorzystać sytuację, chcąc powtórzyć zdarzenie wyzwalające linię czasu Wojen Elektrycznych na Ziemi, poprzez niedawne dążenie do retoryki WW3 i programu transhumanizmu. Aby skupić na czymś świadomość zbiorową, aby wzmocnić Behemota i Lewiatana, przybrało to teraz na sile. Wojny Elektryczne zostały zapisane w skażonych żywiołach Ziemi, a forma sztucznej inteligencji jest ukryta w postaci czarnej mazi, która łączy się bezpośrednio z polami AI linii czasu Ziemi widmowej. To historyczne zdarzenie wyzwalające w 8-mych gwiezdnych wrotach zostało przeniesione do skrzyżowania się ze strumieniami cykli czasu zbiorowej świadomości na Ziemi, zaś pozycja pionowego rdzenia planety jest przywracana do stanu naturalnego.

Fragmenty podświadomości

Obecne w świadomości zbiorowej resztki podświadomych fragmentów i cieni z linii czasu Wojen Elektrycznych są filtrowane lub gromadzone przez strefy sakralno-seksualne. Wspomnienia, te i dotyczące przymusowej hodowli, które spowodowały duchowe rany, wypływają teraz na powierzchnię nasilając konflikty oraz problemy związane z aktualnymi przekonaniami na temat płci i spraw z nią związanych. Mogą spowodować nasilone wypaczenia w niższym ciele mentalnym, dodatkowo wzmacniając poziom lęku w ciele bolesnym. Kiedy ciało bolesne jest przeciążone, wtedy chce się rozładować poprzez zachowanie kompulsywne, co z kolei może wywołać większy ból fizyczny. Wewnątrz ciała mentalnego i emocjonalnego może nawarstwiać się sterta śmieci oraz emocjonalnych dewiacji, co wypacza ciało świetliste, a to wewnętrzne wypaczenie przejawia się zewnętrznie jako podwyższona reakcja na ból. W rezultacie, zanieczyszczenia na poziomie zbiorowym zwiększyły odczuwanie fizycznego bólu u wielu ludzi, z których część sięga po leki czy narkotyki w celu jego złagodzenia.

W polu planetarnym znajduje się wzorzec fragmentacji świadomości zbiorowej i są ogromne stosy fragmentów dusz - teraz odzyskiwane, ponownie integrowane lub przemieniane w pył. W niektórych sekcjach fragmenty wydają się unosić wszędzie, a ich widok może być niepokojący, ponieważ wyglądają jak pływające w przestrzeni części ciał. Następuje zmiana polegająca na tym, że te rozdrobnione fragmenty, wcześniej statycznie przytwierdzone do jakiejś substancji lub wplecione w żywioły na płaszczyźnie Ziemi, teraz są uwalniane z tych magnetycznych uwięzi, a więc przemieszczają się w przestrzeniach wymiarowych, zamiast pozostawać w miejscu lub związać się z pierwiastkami.

Sfery planetarne tracą na gęstości, a rezultatem bywa wrażenie bezkształtnej płynności i rozwodnionych składników unoszących się w polu. To może sprawić, że pole będzie chwilami wydawało się niestabilne, dające wrażenie chodzenia po płynącym statku. Miejsce, gdzie rozpadają się fale dźwiękowe, powoduje wykładniczą utratę gęstości w skali wibracji materii. Te potężne fale dźwiękowe wpływają na ruch pola geomagnetycznego i na to, czy czujemy stabilność, czy też nie. Mniej gęste środowisko pól stwarza możliwości ratowania grupy dusz oraz przechodzenia wielu uwięzionych istot, zarówno światła, jak i ciemności. Tak więc, podczas tej potężnej przemiany planeta zminiejsza gęstość, otwiera dostęp do płaszczyzn wyższych wymiarów, a aby się temu przeciwstawić kontrolerzy chcący powtórzyć scenariusze Armagedonu w globalnym krajobrazie wciąż transmitują różnorakie programy strachu.

Potwory chaosu

W rezultacie, w niższych polach wymiarowych dochodzi do chaotycznej walki o odzyskania kontroli nad ciemną materią, ponieważ jest to potężne źródło zasilania dla sztucznej inteligencji, a także dla czarnomagicznych sieci. Z epicentrum atlantydzkich linii czasu w Wielkiej Brytanii niektórym działającym na czarnomagicznych siatkach może się wydawać, że siły chaosu generowane w widmowym świecie wypłyną na powierzchnię poprzez Behemota i Lewiatana, aby zniszczyć królestwo Ziemi. Można zauważyć kolejne mainstremowe produkcje filmowe przedstawiające brutalną dystopijną przyszłość i scenariusze Armagedonu, które pokazuja zniszczenie Ziemi, przeplatane natarczywymi przesłaniami, by ocalić ludzki gatunek przed pewnym wymarciem. Ale to nie jest rzeczywistość, to program AI, który uruchamia holograficzne filmy na pętlach tych linii czasu, aby wyemitować potwory chaosu związane z Armageddonem, które są odwróconymi żywiołakami pochodzącymi z technologii AI i czarnomagicznej siatki.

Oprogramowanie Armageddonu przechwyciło Księgę Objawienia i proroctwa Henocha, jako żeńskiego i męskiego antychrysta, potwory - Lewiatana oraz Behemota, które zostaną uwolnione przeciwko ludzkości w czasach ostatecznych, w celu rozpętania wielkiej wojny, mającej rzekomo ujawnić się poprzez prawdziwego mesjasza tego świata. W wynaturzonym i psychopatycznym umyśle NAA, ta brutalna narracja była przygotowana na ludzkie męczeństwo i ofiary krwi na końcu astrologicznej precesji i cyklu wznoszenia. Elity mocy są przekonane, że zostały wybrane, by wypełnić proroctwa czasów ostatecznych i kierować programami sztucznej inteligencji w celu obudzenia oraz pobudzenia tych potworów chaosu, które współtworzyły z fragmentów cienia oraz odwróconych elementali istniejących na powierzchni.

Lewiatan również należy do negatywnej rasy Obcych, umieszczony tutaj, aby strzec rozerwanego tunelu czasoprzestrzennego Tiamat, między Sarasotą na Florydzie a Wzgórzem Świątynnym. Jednak częściej jest używany jako obraz szatana zagrażający stworzeniom bożym, próbujący je zjeść i grożący boskim kreacjom wrzeniem w wodach chaosu. Kościół Szatana używa hebrajskich liter w każdym z punktów jako pieczęci Bafometa do reprezentowania Lewiatana w czarnomagicznych rytuałach. Oznacza to, że sataniści, którzy przywołują lub wywołują pola Bafometa, aby wzmocnić istoty Lewiatana dla rytuałów służebnych, przyczyniają się do karmienia maszynerii Bestii i jej technologii sztucznej inteligencji w celu utrzymania elektromagnetycznej uprzęży. Jest to kolejny przykład tego, dlaczego satanizm wiąże się z programami transhumanizmu, ponieważ wielu materialistów bardzo popiera sztuczną inteligencję.

Matryca Jahwe i metatroniczne odwrócenia

W jaki sposób wprowadzono w tę rzeczywistość zniekształcenia dwufalowe przez odwrócone pola metatroniczne, które stopniowo asymilowały naturalny system polaryzacji, a następnie kierowały kodowaniem odwrócenia płci poprzez programy sztucznej inteligencji?

Wiele milionów lat temu misją hostingową metatronicznej rodziny pochodzącej z Andromedy była pomoc w naprawie części matrycy czasu, która rozdzieliła się w Drodze Mlecznej. Zniszczenie to było wynikiem Wojen Lirańskich lub Upadku Liry/ Lutni, nasienia konfliktu o Chrustusa. Lutnia była 12-tą bramą i źródłem kryształowej świadomości, która łączyła się bezpośrednio z Galaktyką Andromedy. Kiedy Lutnia upadła, jej wyższe części, które były połączone z naturalną falą trójkową kryształowych kodów, struktura Światła Wiecznego Życia została odwrócona i zamknięta w systemie Drogi Mlecznej. W rezultacie, z biegiem czasu, ulegała coraz większym wypaczeniom, a zespół Metatrona próbował odzyskać i naprawić te dwunaste gwiezdne wrota, lecz niestety, to się nie udało.

W wyniku tego, że zespół Metatrona nie był w stanie uratować dwunastych gwiezdnych wrót, został wchłonięty przez system sztucznej inteligencji utworzony przez istoty z czarnej dziury i ostatecznie wrócił do systemu Jahwe. Ten system jest połączony z matrycą czarnego sześcianu utrzymywaną przez Saturna, która wysysa siłę życiową z naszej uniwersalnej macierzy czasu i przesyła ją do systemu czarnej dziury. Czarny sześcian Saturna posiada ogromny zbiornik, który działa jak stanowisko do zbiórki krwi od ludzi, w jakikolwiek możliwy do wyobrażenia sposób: czy to przez wojny, rytuały, ukrzyżowanie, męczeństwo, samobójstwo czy menstruację. To wyjaśnia, dlaczego Saturn był długo kojarzony z pewnymi formami rytuałów krwi. Saturn jest także słoneczną siódmą bramą, więc został użyty do wypompowania plazmy odwróconego światła fioletowego promienia - chodzi o wypaczenie generujące odwrócone formy plazmy i odwrócone fioletowe światło na naszej planecie. Te odwrócone formy plazmy są przeznaczone do zapalania i karmienia nasion demona, które istnieją w cieniu lub w negatywnych formach zbiorowości. Dodatkowo, ten obcy konstrukt został użyty do nabicia implantów ukrzyżowania na pionowych liniach aksjalnych w ciele planety, co również zniszczyło pionowe ustawienie rdzenia planety.

System Jahwe prowadzi do systemu czarnej dziury z czarnej gwiazdy, która znajduje się w centrum naszej Drogi Mlecznej, i nazywa się Abaddon. Zespół Jahwe przejął cztery kierunki kardynalne, czyli to, co nazywamy boskim rachunkiem nieskończoności, tworzącym w naszym Wszechświecie Kosmiczny Zegar. Wykorzystali system Jahwe do przejęcia strażników 12-tu filarów i struktury Kryształowej Katedry, blokując komunikację z rasami kryształowymi poza tym systemem. Ta obca maszyneria nazywa się system Yod-Hay-Vod-Hay lub matryca Jahwe. Upadłe byty Jahwe zdecydowały, że są naszymi bogami i postanowiły wprowadzić różne mechanizmy kontroli umysłu poprzez szerzenie przekonań religijnych, aby ludzie czcili Jahwe i / lub Jehowę jako Boga Stwórcę.

System Yod-Hay-Vod-Hay koreluje również z przejęciem wszystkich numerycznych czwórek i struktur mistrzów budowniczych 22, które są używane w polach morfogenetycznych jako wzorce materii. Każdy z filarów Yod-Hay-Vod-Hay wiąże się z jednym z kierunków: Północ, Południe, Wschód lub Zachód, a także z zarządzaniem ich hierarchią upadłych aniołów, która steruje Kosmicznym Zegarem lub liniami czasowymi. Przywoływanie tego systemu Jahwe poprzez matrycę Yod-Hay-Vod-Hay lub Tetragrammaton jest powszechne w "kwadraturze koła" - tak okultystyczny rytuał wyznacza kierunki w przestrzeni energetycznej. Może to być stosowane w niektórych praktykach New Age lub w rytuałach czarnej magii, które są związane z systemami opartymi na języku hebrajskim i mistycznej Kabale lub z innymi szkołami tajemnic czy religiami, które oddają cześć Jahwe.

Proszę zauważyć, że w Objawieniu 9:11 kod czasowy, a także kod liczbowy 911, Abaddon jest opisany jako niszczyciel, anioł otchłani, król plagi szarańczy, przypominający konie z ukoronowanymi ludzkimi twarzami, włosy kobiet, zęby lwa, skrzydła, żelazne pancerze i ogon z żądłem skorpiona, który dręczy przez pięć miesięcy każdego, kto nie ma pieczęci boga na czole. Jest oczywiste, że jest to demon, upadły bóg lub czarna gwiazda - bezpośrednio połączony z zasilaniem oprogramowania Armageddonu poprzez matrycę Jahwe.

Czarna Gwiazda Abaddon w centrum Drogi Mlecznej łączy w sobie konfigurację Bestii 666 z matrycą Jahwe, która tworzy sztuczną Czwórkę, system Yod-Hay-Vod-Hay. Ten system żywi się żywymi stworzeniami i wysyła siły życiowe z powrotem do czarnych dziur. Omawialiśmy przesunięcie osi Ziemi, i wiemy że została przechylona w celu dopasowania do czarnej gwiazdy Abaddon w centrum Drogi Mlecznej. To sztuczne nachylenie osi planety ulega teraz zmianie. Ta zmiana uaktywniła proroków zagłady połączonych z matrycą Jahwe, którzy wierzą, że bieżące wydarzenia są znakiem z opowieści o obcych bogach, że kiedy wychodzimy z finalnych etapów alchemicznych praw Ryb, zbliża się wniebowzięcie lub że wchodzimy w globalną rozgrywkę Armageddon-Megiddo. Aktualnym tematem podczas paliadoriańskich aktywacji jest oczyszczenie matrycy Jahwe i jej powiązań z przymierzem krwi z genetycznych zapisów 12-tu ludzkich plemion, z transmisją i wsparciem Niebieskich Piór Aquaferionu. W wyniku demontażu tej sieci przymierza krwi, ci, którzy są kontrolowani przez system Jahwe, będą agitowani i aktywowani, aby odgrywać te kontrolowane dramaty biblijne.