sobota, 27 listopada 2021

KRYSZTAŁY POMOCNE W UZDRAWIANIU DZIECI – LISA RENEE listopad 2021

Tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

Źródło tekstuDroga wznosząca się Rodzino, ostatnio ametystowi Smoczy Królowie w ramach wsparcia zasady świętego kosmicznego Ojca umieścili w wielowymiarowych warstwach ciała świetlistego Albionu pionowy słup światła w kolorze jasnopurpurowego fioletu. Ametystowy Zakon zakotwiczył Łuki Królewskie, co przyniosło kolejny etap naprawy męskiej zasady słonecznego Chrystusa i żeńskiego słonecznego Chrystusa w Newgrange w Irlandii, tam gdzie znajdują się gwiezdne wrota Łuku Matki. Struktura słonecznego rdzenia męskiego jest dopasowana do energii Chrystusa poprzez wzorzec kodu 15:15:15 ze światów kreacji boga Rha - Yanasów i Ramyanasów Ametystowego Zakonu i Fioletowego Płomienia. Ta poprawka rdzenia zawiera części ciała kosmicznego słonecznego Smoczego Króla i jest dostrojona do Fioletowego Słońca, co pozwala na matematyczne połączenie z pionowym wzorcem słonecznej żeńskiej formy Chrystusa, i pomoże w pełni ją wskrzesić dzięki magnetycznym właściwościom architektury rdzenia żeńskiego 13:13, która uformowała się w uniwersalne ciało Ankh. Poprzez kody płomieni z berła naszego kosmicznego świętego Ojca, które zawierają zakodowane 15:15:15 piaski czasu magenta, a kod ten jest podstawą świętej matematyki starożytnych kosmicznych Budowniczych ze światów Boga. Te kody kosmicznego Ojca z Zakonu Ametystowego zakotwiczają organiczne pętle sprzężenia zwrotnego architektury Kryst-Krystallah, aby przekazywać żywe fioletowe promienie, które pochodzą bezpośrednio z Zakonu Ametystowego. 

Tak więc ostatnio Strażnicy pracują w Irlandii nad wymiarowaniem w polach 11-wymiaru kodu źródłowego naszego kosmicznego świętego Ojca. Ten nowy poziom męskiego kodowania jest określany jako ciało 15:15:15 słonecznego tęczowego Smoczego Króla, które zawiera krystaliczną, diamentową siatkę kompasu wyrównaną do 45-stopni w koronie kosmicznego króla Maji Graala, która dalej otwiera się na serię galaktycznych sieci ciała Ankh, połączonych jako międzywymiarowe bramy do domen źródłowych Kosmicznego Założyciela. Ta niedawna aktywacja nastąpiła w bramie Łuku Matki 11D znajdującej się w Newgrange w Irlandii, która połączyła się z innymi planetarnymi 11-wymiarowymi wrotami wraz z łączami do sieci Kryształowego Diamentowego Serca znajdującej się w Dublinie w Irlandii. 

W rezultacie sieć planetarna przeszła znaczną modernizację dzięki kodom męskiego rdzenia kosmicznego świętego Ojca, które znacznie wzmocniły i udostępniły komunikację z naturalnymi królestwami Ziemi i jej różnymi świadomymi sieciami krystalicznymi. Strażnicy Zakonu Ametystowego pracujący w kryształowym królestwie Aurory, przekazali swoje przesłanie głośno i wyraźnie. Ich aktualnym priorytetem jest ochrona i służenie dzieciom planety poprzez odbijanie szkodliwych energii wynikających z różnych ekspozycji na negatywną energie i broń biologiczną. Środki, za pomocą których oferują swoje wsparcie, mają na celu oczyszczenie i zneutralizowanie tych zgubnych energii, których są w pełni świadomi, a które obejmują technologie sztucznej inteligencji i zestawy instrukcji do wytwarzania wadliwych białek wstrzykiwanych do anielskiej ludzkiej krwi. Ten projekt zastępu Strażników powstał we współpracy z kryształowym królestwem Aurory i sofiańskimi siłami Bogini Matki, które wzmacniają swoje częstotliwości poprzez połączenia duchowe, do których można uzyskać bezpośredni dostęp za pomocą kryształów, kamieni szlachetnych i poprzez kryształowe uzdrawianie. W związku z tym należy zaznajomic dzieci z kryształami i ich właściwościami leczniczymi, aby potrafiły przywołać te cechy kryształów, które zneutralizują szereg szkodliwych energii powszechnych w pewnych środowiskach, takich jak węzły zstępujące lub uszkodzone siatki.

Kryształy reprezentują żywą geometrię \

 Kryształy narodziły się, gdy z unikalnego układu geometrycznych sieci krystalicznych została utworzona Ziemia. Wiele odmian kryształów kontynuuje transformację i rozwój – w zależności od ekspozycji na energie, takie jak plazma słoneczna i emisje radioaktywne, wraz ze zmieniającymi się częstotliwościami, które są utrzymywane w ewoluującej matrycy kryształów planety. Kryształy są strażnikami zbiorowej świadomości całego gatunku planetarnego, ponieważ ewoluują poprzez doświadczenia w wymiarowych liniach czasu. Posiadają odciski planetarnego DNA, które są zestawami instrukcji Diamentowego Słońca dla planetarnej ewolucji i wznoszenia się człowieka, połączonych z Bogiem Stwórcą. Niezależnie od formy kryształu, każdy jego gatunek ma własną, specyficzną nutę częstotliwości i metafizyczne odciski energetyczne, które bezpośrednio wpływają na jego właściwości i sposób funkcjonowania. Kryształy zbudowane są według jednej z siedmiu możliwych form geometrycznych, więc są skrystalizowanymi wyrazami świętych promieni stworzenia, które emanują z Siedmiu Świętych Słońc. Te siedem jasnych gwiazd jest dla nas widocznych w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy, znanej również jako Ursa Major, która dalej łączy się z rozległą siecią Słońce-Gwiazda obejmującą dostęp do galaktycznych słońc Krystallah.

Ponadto kryształy posiadają określoną geometrię, taką jak trójkąt, kwadrat, sześciokąt, romb lub trapez. W sumie istnieje siedem układów kryształów: trójskośny, jednoskośny, rombowy, czworokątny, trygonalny, sześciokątny i sześcienny. Każdy kształt ma dokładną funkcję, która łączy się z formami geometrycznymi ułożonymi w schematach sieci planetarnej. Rodzina kryształów jest określona przez ich sieci i grupy punktowe, utworzone przez połączenie systemów kryształów, które mają grupy przestrzenne przypisane do wspólnego systemu sieci. Kształt sieci decyduje nie tylko o tym, do jakiego układu kryształów należy kamień, ale o wszystkich jego właściwościach fizycznych i wyglądzie. Niektóre osoby zajmujące się uzdrawianiem kryształami uważają, że osiowa symetria kryształu bezpośrednio wpływa na jego właściwości metafizyczne. Na przykład uważa się, że kryształy w układzie sześciennym dają uziemienie, ponieważ sześcian jest symbolem żywiołu Ziemi. Strażnicy wspominają, że niektóre właściwości kryształów są znacznie wzmocnione, kiedy nada im się kształt kulisty, wtedy można uzyskać efekt koncentracji energii, jednak, gdy tylko jest to możliwe, najlepszym wyborem są surowe i naturalne formacje kryształów. Centralne serce kryształu składa się z maleńkich wirujących cząstek wibrujących z określoną częstotliwością, która nadaje kryształowi wyjątkową energię. Niezależnie od formy geometrycznej, jaką przybiera dana krystaliczna struktura, mogą akreować, utrzymywać, konserwować, skupiać lub emitować zakres częstotliwości elektromagnetycznych z systemu promieni w celu duchowego uzdrawiania, równoważenia energii i rozszerzania świadomości.

 Dodatkowo, siły Bogini Matki z akwamarynowych promieni Łuku Matki systematycznie zwiększają swoją obecność, rozświetlając naturalne królestwa Ziemi i aktywnie kierują kryształowym królestwem Aurory, aby ukazać swoją obecność małym dzieciom. Wydaje się, że istnieje specjalna grupa zadaniowa Opiekunów dla dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz inna grupa zadaniowa, z którą mogą się kontaktować rodzice, aby wspierać swoje starsze dzieci. Z tego powodu został wprowadzony panel uzdrawiania kryształami Aurora, aby rodzice mogli wspierać swoje dzieci w tych trudnych czasach. Sugeruje się zapoznanie niemowląt i dzieci z kryształami, a rodzice i opiekunowie powinni zwrócić uwagę na to, do jakich kryształów oni i ich dzieci naturalnie się skłaniają. Celem jest, aby każde młodsze dziecko zachowało wrodzony związek z królestwem kryształów i kamieni szlachetnych, dzieki czemu może zapamiętać swoje wyższe zdolności sensoryczne do naturalnego odblokowywania kryształowych kluczy i aktywowania mocy leczniczych, które naturalnie wypływają z zestawu instrukcji kryształów. Kryształy zapewniają ochronę energetyczną i mają zdolność pochłaniania i transmutacji negatywności, sztucznych częstotliwości, szkodliwych pól, toksyn, ekstrakcji bytów i pomocy w leczeniu wielu innych rodzajów braku równowagi energetycznej.

Jak kryształy mogą wspierać dzieci

 Kryształy mogą być używane, aby pomóc dzieciom w taki sam sposób, jak pomagają dorosłym, ale z dodatkową korzyścią, że większość dzieci, im są młodsze, będzie znacznie bardziej podatna na naturalne uzdrawiające moce kryształów. Młodsze dzieci są z natury bardziej otwarte i duchowe, co pozwala im aktywować wyobraźnię magicznym myśleniem, co może pomóc wygenerować energetyczną więź między kryształem a dzieckiem. Większość młodszych dzieci nie ogranicza swojego myślenia, potrafią zrozumieć, jak wszystko żyje, przenosząc tę świadomość na inteligentne odczucie ich kryształowych opiekunów. Dla dziecka mówienie i komunikowanie się z kryształem jako żywą istotą jest naturalne i normalne. Większość małych dzieci będzie miała naturalne połączenie z królestwem kryształów i minerałów, jednak gwiezdne i kryształowe dzieci mogą być w stanie natychmiast ujawnić biegle umiejętności pracy z kryształami, jeśli pozwoli się im swobodnie je eksplorować. Dziecko trzymające lub będące w pobliżu potężnego kryształu może być w stanie natychmiast usłyszeć ich tony i komunikaty wibracyjne, które odblokowują funkcje wewnątrz kryształu. Następnie mogą poznać, jak połączyć przesłanie tego kryształu z innymi formacjami kryształów, aby oczyścić i przetransmutować ciemne energie z linii geomantycznych. Budowanie obwodów kryształowej siatki jest częścią naszej anielskiej ludzkiej wiedzy, która została wymazana z pamięci po potopie atlantydzkim, ale teraz stopniowo powraca dzięki kryształowym dzieciom. 

Specjalnie wybrane przez dziecko kryształy i określone minerały, które zostały zaprogramowane przez rodzica z energiami miłości intencjami uzdrawiania, mogą być skuteczne we wspieraniu dziecka lub grupy dzieci w różnych sytuacjach. 

* Kryształy i kamienie szlachetne mogą pomóc w:

* Transmutacji i usuwaniu negatywnych energii, oczyszczaniu pola elektromagnetycznego, sztucznych częstotliwości oraz bytów.

* Przekształcaniu karmicznych skutków sztucznych nakładek i odtruwaniu ze skutków wstrzykiwania broni biologicznej..

* Dać dziecku poczucie spokoju, ochrony i bezpieczeństwa poza domem lub z dala od rodziców.

* Pomóc mu się skupić, poprawiając koncentrację i jasność umysłu.

* Pomóc utrzymać zrelaksowane ciało fizyczne, zmniejszając lęk przed rozdzieleniem lub poczucie bycia niedopasowanym. 

* Stworzeniu bardziej pozytywnych skojarzeń, gdy trzeba iść spać i pozostać w samotności w ciemności.

* Wyczyścić napięcie emocjonalne, uśmierzając koszmary, pomagając uwolnić miazmę przodków. 

* Pomóc rozwiązać napięcia rodzeństwa i stłumioną frustrację.

* Wspierać dzieci, aby lepiej radziły sobie z zawirowaniami emocjonalnymi i zmianami społecznymi.

* Utrzymać dzieci ugruntowane i poprawić ich poczucie własnej wartości.

* Utrzymać fizyczną i duchową odporność dzięki programom równoważenia energii w „krysztale wellness”.

* Ustanowić ochronne przestrzenie z kryształowej siatki w salach lekcyjnych, na placach zabaw lub w innych miejscach przyjaznych dzieciom. 

* Zakotwiczyć obecność anielskiego opiekuna w sypialni za pomocą kryształu, który jest przeznaczony do szczególnej ochrony aury dziecka przed infiltracją lub podczepieniem.  

W obliczu obecnego chaosu i zamieszania, które stają się coraz bardziej powszechne, dzieci są na celowniku i ogólnie są pod naciskiem dużo gorszej, szkodliwej energii. Jednym z poważnych tematów są konflikty między tymi dorosłymi, którzy zajmują rzekome stanowiska autorytetów w sprawie zasad maskowania i wstrzykiwania dzieciom toksyn. Dorosłym coraz trudniej jest chronić dzieci przed bieżącymi wydarzeniami, które nasilają się w społeczeństwie i są bardzo niepokojące, ponieważ mogą pozostawić poważne blizny emocjonalne, niepokój psychiczny i przewlekłe problemy zdrowotne. Dlatego wielu szuka sposobów, aby pomóc dzieciom skuteczniej radzić sobie z emocjonalnym zamętem i energetycznym chaosem, który narasta w środowiskach społecznych. Kryształy mogą bardzo przydać się wrażliwym dzieciom w przechodzeniu przez trudne chwile i zmiany życiowe, takie jak przeprowadzka do nowego domu, pójście do nowej szkoły lub nawet emocjonalne przetwarzanie śmierci w rodzinie. 

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że obecne zmiany kulturowe i przemiany, przed którymi stoi ludzkość przechodzącą przez planetarną ciemną noc duszy, mają bezpośredni wpływ na małe dzieci, i że wiele z tych wpływów nie jest z natury pozytywnych. Każde dziecko doświadczy emocjonalnego zamętu z procesu transformacji życia na zmieniającej się i wznoszącej się planecie, bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy chronić je przed tak bolesnymi doświadczeniami. To, co się dzieje, jest ważnym wydarzeniem zmieniającym świadomość, a dusza dziecka wybrała udział w tym szczególnym doświadczeniu wznoszenia, aby uczyć się i rozwijać jako istota duchowa. Kiedy podchodzimy do życia jako duchowych lekcji w kontekście wniebowstąpienia, możemy dostosować nasze myślenie, aby wiedzieć, że te trudne doświadczenia pomogą ukształtować duszę oraz to, kim dziecko ma się stać jako duchowy dorosły. Kiedy mamy odpowiedni kontekst trwającego procesu wznoszenia się planety i dysponujemy praktycznymi duchowymi narzędziami, które pomogą nam przejść przez te trudne czasy, zarówno dorośli, jak i dzieci, wszyscy możemy lepiej radzić sobie z presją i wyzwaniami wynikającymi z interakcji z pandemonium świata zewnętrznego.

Zapoznajemy dzieci z kryształami

W zależności od wieku dziecka, pierwszym etapem zapoznania jego z kryształami będzie omówienie i pokazanie przykładowych kryształów lub kamieni szlachetnych oraz pozwolenie na zabawę i trzymanie kryształu. Zdobądź książkę ze zdjęciami kryształów i krótko opowiedz, co kryształy potrafią. Powiedz, że kryształy to starożytne ziemskie istoty mające niewidzialne energie, które mogą im pomóc w życiu. Zwróć uwagę na poziom zainteresowania dziecka i na fragmenty rozmowy, które ignoruje lub którymi się ekscytuje.

Jeśli dziecko jest zainteresowane, pomóż mu wybrać specjalny kryształ przeznaczony tylko dla niego. Najpierw pokaż kilka kryształów lub kamieni szlachetnych, na przykład w misce z kamieniami lub zabierz dziecko do sklepu z kryształami. Zaproponuj, aby wybrało specjalny kryształ, który będzie z nim przy łóżku lub pod poduszką. Jeśli dziecko jest starsze, wybierz odpowiedni rozmiar, aby mogło nosić kryształ lub kamienie w kieszeni albo szkolnym plecaku.  

Gdy dziecko wybierze kryształ, delikatnie naucz je, jak go używać. Zobacz, jak obchodzi się z kryształem i odpowiednio je poprowadź. Kryształ lepiej sprawdza się noszony przez jakiś czas na ciele dziecka, w kieszeni lub naszyjniku, albo gdy z nim śpi. W ciągu kilku dni, gdy kryształ zostanie oczyszczony i znajdzie się na ciele dziecka lub w jego pobliżu podczas snu, w naturalny sposób dostroi się do aury dziecka. Jeśli dziecko jest narażone na utratę kryształu, zdobądź zapas kamieni lub kryształowych aniołów, aby łatwo je wymienić w razie potrzeby. Dowiedz się o właściwościach kryształu, który wybrało i porozmawiaj z nim o uzdrawiającym wpływie tego kryształu. Pokaż, jak ustalić intencję dotyczącą kryształu, aby kryształ mógł je wesprzeć. Jeśli nie jest wystarczająco duże, aby ustalić intencję, jako kochający rodzic lub dorosły, możesz zaprogramować kryształ w jego imieniu poprzez kryształową medytację.

W tym czasie Zakon Ametystowy sugeruje zapoznanie rodziców z rodziną kryształów ametystów jako głównego opiekuna dziecka lub jego miejsca do spania. Proponowane są ametystowe geody katedralne, gromady kryształów, kryształowe anioły, wieże czy ametystowe berła z różdżkami. Jednak każdy wysokiej jakości kryształ ametystowy dostroi się do duchowej rodziny Ametystowego Zakonu Christosa, która w szczególności wysyła ochronne fioletowe duchowe energie do dusz, które w tym wzmożonym czasie duchowej wojny są dziećmi.  

Jednym z doskonałych przykładów jest zaprogramowanie wybranego kryształu za pomocą tarczy Christosa 12D i płomieni założyciela GSF lub jakiejkolwiek silnej medytacji, aby chronił aurę dziecka podczas snu, gdy jest z dala od domu, lub aby odpychał szkodliwe energie, gdy jest na nie narażone. Każda medytacja oczyszczająca ES może być użyta jako intencja zakotwiczenia w dowolnym wybranym krysztale, a sugerowane jest posiadanie jednego kryształu przeznaczonego na medytację, aby mógł konsekwentnie wzmacniać jego szczególny pozytywny wpływ na środowisko domowe lub zabawę. 

Istnieje wiele kreatywnych sposobów na wprowadzenie kryształów i kamieni mineralnych do Twojego stylu życia i życia Twoich dzieci.

Niektóre z najlepszych sugestii dla dzieci to:

 * Daj dziecku pojedynczy kamień do noszenia w kieszeni, plecaku lub torebce. *Wplataj kryształowe koraliki we włosy lub wiąż je w sznurowadła albo ubrania. *Umieść kryształowe kamienie w wodzie do kąpieli w celu dodatkowego oczyszczenia aury. 

* Umieść większą kryształową geodę lub kryształową wieżę w sypialni w celu ochrony podczas snu.

* Wprowadź do kryształu pozytywne afirmacje w celu wspierania korzystnych wyników.

* Chodź na spacery pośród natury i szukaj unikalnych okazów geologicznych czy specjalnych skał.

* Używaj kryształów w rodzinnych projektach rzemieślniczych, hoduj własne kryształy i korzystaj z otwartych geod.

* Twórz kryształowe siatki do ustalania intencji, takich jak ćwiczenie uważności, skupienia na jednym temacie lub usuwanie zanieczyszczeń EMF i zwiększanie pozytywnych i zdrowych energii.

* Twórz własne spraye z kryształowymi eliksirami i homeopatyczne lekarstwa z kryształową energią z indywidualnymi intencjami modlitewnymi.

Oczyszczanie i dostrajanie kryształów

 Nabyte lub zakupione kryształy powinny zostać oczyszczone. Zaleca się to także po użyciu ich do leczenia aury lub ułożenia kryształowej siatki. Kamienie bębnowe są trwalsze, dlatego polecane dla dzieci i początkujących, ponieważ są niedrogie i łatwe do przechowywania w woreczku lub torbie. Większość kryształów można skutecznie wyczyścić pod bieżącą wodą albo wymoczyć w słonej lub morskiej wodzie. Gdy oczyszczasz kryształ wodą, utrzymuj intencję oczyszczenia go światłem Chrystusa z wszelkich negatywności lub braku równowagi. Ponadto, można naładować i zresetować kryształ do nowych celów i zadań wystawiając go na kilka godzin na działanie światła słonecznego. Podczas czyszczenia kryształu wiedz, że kryształ posiada inteligencję, którą można poświęcić na wypełnienie jego twórczego potencjału uzdrawiania, zgodnie z intencją Boskiego Stwórcy. Kryształy mogą być uśpione z powodu braku aktywności, mogą być wyłączone lub w stanie hibernacji. Przy włączaniu i aktywacji wrodzonych właściwości lecznicze kryształu, naturalnym pomocnikiem będzie dusza, dzieki której iskra boskiej ekspresji inicjuje się w krysztale. Jak w przypadku wszystkich żywych boskich stworzeń, królestwa minerałów i kryształów mają boskie właściwości, a każdy unikalny gatunek stara się jak najlepiej wyrazić siebie, aby ewoluować w zgodzie z twórczymi siłami Boga.\

Naturalne królestwa Ziemi zostały pierwotnie stworzone w boskim celu wspierania ucieleśnienia wyjątkowej miłości duszy, zdrowia, dobrego samopoczucia i ciągłego duchowego rozwoju jej mieszkańców, prowadząc ich do planetarnego wzniesienia. Ziemia jest stworzona, aby być materialnym domem dla anielskiej ludzkiej domeny na powierzchni, zgodnie z uniwersalnymi naturalnymi prawami Boskiego Stwórcy. Oznacza to, że kiedy prawdziwy anielski człowiek jest ucieleśniony w swojej chrystusowej formie, jako strażnik ma o wiele więcej duchowej mocy, trzyma naturalne prawa do ochrony planety o wiele lepiej, niż jakikolwiek nieludzki byt narzucający nienaturalne prawa za pomocą sztucznych częstotliwości, które mają na celu zbeszczeszczenie ludzkości. Prawo struktury i plan Drzewa Życia ujawniają, że anielscy ludzie Diamentowego Słońca są stworzeni na oryginalny obraz tej planety, a zatem nasza zbiorowa świadomość i ludzkie ciała są odbitym lustrem tego, co jest zapisane w krystalicznej matrycy ciała planetarnego. Na planecie jest wiele unikalnych i różnych gatunków, które działają jako nośniki energii, dopóki anielscy ludzie nie wypełnią swojego boskiego zadania. Planeta i jej naturalne królestwa wyraźnie słuchają i działają zgodnie z komunikacją między kochającymi sercami a duszami autentycznych anielskich istot ludzkich, i to jest jeden z powodów, dla których tak ważne jest, aby ludzkość otworzyła swoje serca i ponownie połączyła się z Ziemią podczas bieżącego cyklu wniebowstąpienia. Tak więc każdy uśpiony kryształ, gdy zostanie aktywowany, zostanie zainspirowany do spełnienia swojego najwyższego celu, aby służyć stworzeniu, tym bardziej, że wchodzi w interakcję z ludzką duszą. Dawanie dzieciom dostępu do kryształów ma wzajemnie korzystne cele, które służą również planetarnej sieci świadomości kryształów poprzez współtworzenie bezpośrednio z duszami autentycznych istot ludzkich, które mogą zneutralizować broń AI i podnieść pozytywne globalne wyniki na linii czasu wniebowstąpienia i ujawnienia. 

Moją szczególnie ulubioną intencją oczyszczania jest trzymanie kryształu lub wahadła w mojej prawej ręce nad centrum serca i głośne powiedzenie: „Wzywam wieczne światło Chrystusa, jedność Chrystusa jest moim przewodnikiem, niech ten kryształ zostanie oczyszczony w najczystszej miłości mojej wiecznej Boskiej Jaźni, w Jaźni Jedni”. 

Aby przygotować kryształ do zarejestrowania programu intencji, który chcesz w nim umieścić, najpierw ustal, czy możesz poprowadzić swoje dziecko, aby umieściło intencję w krysztale, czy też będziesz działać w jego imieniu. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na dostrojenie konkretnego kryształu do swojej aury jest medytacja lub spanie z kryształem. Kiedy dajesz dziecku kryształ, poproś je, aby podczas dostrajania się do dowolnej kryształowej wiadomości, trzymało kryształ w dłoniach i zamknęło oczy, skupiając się na odczuciu energii płynącej z kryształu. Niektóre kryształy mogą wydawać się zbyt potężne lub intensywne dla intuicyjnego empaty, więc pamiętaj, że ważne jest znalezienie odpowiedniego kryształu. Skoncentruj się na oddechu, wyobrażając sobie wdech i wydech z wnętrza i z centrum serca. Po trzech wdechach i wydechach z serca, otwórz oczy, i delikatnie skup się na krysztale w dłoniach. Obserwuj minerał, zwróć uwagę na jego kolor, kształt, wielkość i wagę, a także wszelkie wrażenia zmysłowe tego, jak go czujesz. Kiedy poczujesz, że starczy, zamknij ponownie oczy i zaplanuj skupienie się na energiach kryształu i poproś go o jakiekolwiek wiadomości, które może mieć dla Ciebie. To może wystarczyć do zestrojenia się z kryształem. To dobry moment, aby wysłać do kryształu swoje intencje dotyczące wszystkiego, czego od niego oczekujesz. Rozważając właściwości tego kryształu, wyślij do niego swoje intencje i modlitwę prosząc o wsparcie energetyczne. Ten proces można wykonać z intencją stanu snu i jest to idealne rozwiązanie do tworzenia siatek ochronnych dla niemowląt i młodszych dzieci. Umieszczając kryształ w pobliżu łóżka lub pod poduszką starszego dziecka, wyraź swoje intencje i prośby o wsparcie jako wzmacniacza świadomości, który utrzymuje otwarte i czyste wewnętrzne połączenie z Bogiem.

 Jeśli ustanowienie intencji przez dziecko wydaje się łatwe i naturalne, można użyć indywidualnego kryształu lub ustanowić intencję podczas tworzenia kryształowej siatki przeznaczonej do tego celu. Jest to to samo, co pozytywna afirmacja. Kiedy dziecko trzyma swój kryształ lub tworzy kryształową siatkę, poprowadź je do prostej afirmacji i powtórz to zdanie, aby wibracja zachowała się w krysztale. Zasadniczo wspieramy nasze dzieci w dostrajaniu się do naturalnych praw, w rozwijaniu percepcyjnych ścieżek do odczuwania i komunikowania się poprzez inteligencję opartą na sercu oraz w kultywowaniu wewnętrznej stabilności i siły poprzez ustalanie intencji i uczenie się kierowania świadomością w pozytywny sposób. Większość z nas nie miała takiego poziomu zarządzania świadomością jako dzieci, ani takiego poziomu działań na szerszym polu, więc jako rodzice, również się przy tym rozwijacie. 

Sugestie: Jestem kochany! Jestem dzielny! Jestem miły! Jestem inteligentny! Jestem dobrym słuchaczem! Zachowuję spokój! Jestem kreatywny!

Kryształowe siatki

Budowanie kryształowych siatek jest zakodowane w anielskim ludzkim DNA z ukrytych linii czasu zaawansowanych cywilizacji sprzed potopu, w których używanie technologii kryształów do interakcji z żywą inteligencją planety było powszechne i znane. W ten sposób każde dziecko, które może swobodnie odkrywać kryształy, może czerpać ze wspomnień swojej duszy i w naturalny sposób odkrywać, że kryształy tworzą pewne formacje. Dla dzieci budowanie kryształowej siatki to artystyczny i kreatywny projekt, który powinien dać wiele radości, relaksu i zabawy, jednak nie powinien być wymuszony. Dorosły może dać dziecku geometryczny wzór jako gotową siatkę, pomóc ustalić intencję i wypełnić wzór kryształowego układu. Jest to podobne do kolorowanek, ponieważ wypełnia się geometryczny kontur za pomocą kryształów i kamieni szlachetnych, które tworzą wzory i palety barw na wzorze siatki.

Aby rozpocząć tworzenie kryształowej siatki, musisz wybrać bezpieczną, płaską powierzchnię wewnątrz lub na zewnątrz. Zdecyduj, czy chcesz, aby dziecko odwzorowało konkretny geometryczny wzór, czy ma być kreatywne układając kryształy w intuicyjnym, swobodnym układzie. Wyznacz przestrzeń i połącz się z kryształami, poczuj, gdzie kryształy i kamienie chciałyby być umieszczone i tam buduj. Popularną kryształową siatką dla dorosłych jest sześcioramienna gwiazda Merkaba używana jako symbol świetlny w 12D tarczy Christosa, która jest nieodłącznym elementem naszego wzorca ludzkiego ciała świetlistego i naturalnego tworzenia ujednoliconej równowagi męsko-żeńskiej.

 Tworzenie kryształowej siatki jest podobne do budowania koła mandali lub pracy rzemieślniczej, aby stworzyć unikalną grafikę nasyconą krystaliczną energią. Gdy już będziesz mieć zapasy kamieni, zachęć dziecko, aby poczuło i zbadało każdy kryształ, zanim zdecyduje, gdzie go umieścić. Następnie pozwól dziecku zacząć układać kryształy we wzory, które najbardziej mu się podobają. Potencjalnie najlepiej zacząć od środka przestrzeni roboczej z większymi kryształami, a na zewnątrz z różnymi kształtami, rozmiarami i kolorami kryształów, skał lub innych przedmiotów. Tak więc dodanie innych naturalnych elementów do kryształowej siatki może obejmować kwiaty, liście, gałązki, kamienie rzeczne, drewno lub inne cenne przedmioty, w intencji, która łączy się bezpośrednio z dziećmi lub rodziną. Każda kryształowa siatka może być wykonywana co tydzień, z zamiarem wyrażania pozytywnych cech chrystusowych, takich jak intencja dla duchów pokoju, współczucia, cierpliwości, uzdrowienia, ochrony lub cokolwiek jest istotne w danym momencie, aby dziecko mogło wysyłać określone pozytywne energie.

Krystaliczne siatki mają nieograniczone możliwości, można je tworzyć z wyjątkową intencją i boskim celem. Mogą być proste do skonfigurowania jako skuteczne narzędzie do harmonizacji energii i oczyszczania przestrzeni lub być ułożone w złożone geometryczne wzory siatki, które łączą się z naturalnymi liniami Ziemi, w których dzięki medytacji możliwa jest komunikacja telepatyczna z różnymi rodzajami inteligencji. Kryształowe siatki tworzą język obwodów energetycznych, które wysyłają wibracyjną wiadomość do całej sieci, umożliwiając wchodzenie w interakcje z naturalnymi królestwami planety. Zasadniczo każdy gatunek, minerały, rośliny, drzewa, zwierzęta i inni intuicyjni ludzie mogą być telepatycznie połączeni z czystą, opartą na sercu intencją zbudowania kryształowej siatki w tym celu. W ten sposób budowanie kryształowej siatki może być szczególnie wspaniałe do ćwiczenia wyobraźni dzieci i nastolatków, co wiąże się z mentalnym skupieniem się na królestwach przyrody i energii świadomości. Wspomaga to budowanie energetycznych więzi i głębszych połączeń z naturą, pomagając rozwijać pozytywne nastawienie, które zmniejsza stres i niepokój, jednocześnie zachęcając do kreatywności i rozwijania wyobraźni.  

Wiele rdzennych kultur zrozumiało wymianę energii z żywą Ziemią i od zarania dziejów celowo ofiarowuje jej sztukę, muzykę, rytuały celebracyjne, aby wyrazić wdzięczność i uznanie dla królestwa Natury. Tak więc kryształowe siatki są doskonałe do odmawiania modlitw o wsparcie w wielu sprawach osobistych lub rodzinnych, a także do składania specjalnych prezentów i ofiar dla Ziemi i dowolnego z jej gatunków. Na przykład stwierdzono, że kryształowe ofiary modlitewne od ludzi szczególnie lubią otrzymywać drzewa, rzeki, morza, wieloryby i walenie. Siatki kryształowe są również wykorzystywane do formalnych sesji związanych z pracą na sieciach planety, aby wspierać zakotwiczenie trójfalowych częstotliwości kosmicznego Chrystusa, więc kreatywne możliwości budowania kryształowych siatek poprzez unikalne inspiracje i intencje duszy są rzeczywiście nieograniczone. 

Może to być przyjemny projekt rodzinny, w którym rodzice i dzieci wspólnie uczą się o różnych kryształach, budują rodzinną siatkę kryształów z konkretną intencją, a następnie dzielą się doświadczeniami, które mogą zauważyć wraz ze zmianami energetycznymi w gospodarstwie domowym.

Kryształ ametystu

Niektóre z najczęstszych i najłatwiejszych do znalezienia kryształów, które są pozytywne dla dzieci, to ametyst, akwamaryn, kwarc, tygrysie oko, karneol, sodalit i hematyt. W tej chwili z wielu powodów wyjaśniono, że ulubionym kryształem do różnego uzdrawiania i duchowej ochrony dzieci w każdym wieku jest ametyst. Ametyst można łączyć z innymi kryształami, takimi jak selenit i przezroczysty kwarc, w celu wzmocnienia efektu usuwania podczepień lub pasożytniczych zjawisk energetycznych.

Zakon Ametystowy wyjaśnił, że dzięki rodzinie kryształów ametystowych można blokować stresory geopatyczne, transmisje AI, ataki psychiczne, czarną magię, zakłócenia energetyczne i oczyszczać z wielu innych negatywnych energii w różnych przestrzeniach i miejscach, przekształcając ich wibracje w wyższe duchowe. W związku z tym zaapelowali do dorosłych, aby wzywali ich i rodzinę kryształów ametystu w celu wspienia dzieci w domu lub w szkole – chodzi o to, aby umieszczać kryształy ametystu wszędzie tam, gdzie gromadzą się dzieci w miejscach publicznych. Ametyst ma bardzo szczególne duchowe moce uzdrawiające i oczyszczające, które obejmują wiele warstw wymiarów, dlatego ułatwia dostęp siłom Chrystusa Zakonu Ametystowego oraz neutralizowanie i przekształcanie potencjalnych negatywnych energii w siły miłującej dobroci. Ma to szczególne zastosowanie do neutralizowania szkodliwych wpływów i przyszłych skutków obecnej broni biologicznej stosowanej na dzieciach poprzez wstrzykiwane patogeny, a także nanotechnologie i bioczujniki, które są szkodliwymi sztucznymi ekspozycjami i nie są naturalne dla Ziemi ani nie wspierają ludzi w żadnych sposób. 

Kryształy ametystu są w stanie oczyścić krew z toksyn lub zanieczyszczeń, zmniejszać obrzęki, siniaki, urazy i leczyć zaburzenia komórkowe, co wzmacnia integralność komórkową, aby organizm mógł zneutralizować pasożyty. Ametyst ma działanie przeciwpasożytnicze, dlatego jest pomocny we wspieraniu przewodu pokarmowego i jelit, usuwaniu pasożytów i równoważeniu flory jelitowej. Spanie z ametystem wspiera duchowe zestrojenie i połączenie poprzez delikatną stymulację trzeciego oka, pozwalając anielskim zespołom opiekunów dziecka na łatwiejszą komunikację z nim poprzez sny i intuicję. Wzmocnienie duchowego połączenia pomaga dzieciom i dorosłym czuć się bardziej stabilnym emocjonalnie i zrównoważonym energetycznie, zapobiegając emocjonalnym wzlotom i upadkom, zwiększając moc radzenia sobie ze smutkiem i stratą. Ametyst jest bardzo pomocny w równoważeniu półkul mózgu i działa kojąco i uspokajająco na szereg schorzeń neurologicznych, co może pomóc naprawić układ nerwowy narażony na toksyny, podatny na drgawki i napady padaczkowe. Ametyst może pomóc złagodzić bóle głowy i migreny.

Wiele kryształów ametystu ma ostre zakończenia, umieść ten punkt w kierunku twojego ciała, aby pobrać energię, a odwrócony od ciała, aby usunąć energię. Noszenie ametystowych wisiorków na gardle i sercu oraz spanie z kamieniem pod poduszką może zneutralizować ataki psychiczne i koszmary senne, poprawiając jakość snu. Im bardziej kochasz i łączysz się ze swoim kryształem, tym on silniej będzie Cię wspierać.

O zdalnym uzdrawianiu kryształami, rodzic dla dziecka

Nawet niewyszkoleni w uzdrawianiu energetycznym rodzice mogą pomóc swoim dzieciom, gdy czują się zmuszeni do ochrony i kierowania uzdrawiającymi duchowo energiami, co wesprze dzieci w rozwoju i przystosowaniu do dorosłości. Może to dotyczyć innych opiekunów dzieci, takich jak dziadkowie, krewni, rodzina adopcyjna lub rodzice zastępczy, a także użytkowania minerałów we wszelkich przestrzeniach lub miejscach, w których dzieci gromadzą się pod opieką dorosłych. Należy pamiętać, że poniższe wskazówki są bardzo ogólne, i mają pomóc rodzicom, którzy nie są ekspertami w dziedzinie kryształów lub uzdrawiania energią. Jako rodzic masz doskonałe wsparcie duchowe w bezpośredniej uzdrawiającej energii, aby chronić i wspierać swoje dzieci, te wyjątkowe dusze, które są pod twoją opieką. Z tego powodu ten system jest przeznaczony do wspierania rodziców, ale można go łatwo dostosować do wykorzystania w przypadku wielu innych sytuacji.

Ważne jest, aby poznać duchową moc obecną w energii płynącej z kochającego, czystego serca rodzica, który pragnie dać duchowe uzdrowienie, a także moc, która jest nieodłączna w szczerych modlitwach i medytacji. Cała świadomość jest energią, a energia jest świadoma i inteligentna. Dlatego intencja uzdrawiania za pomocą kryształów nie ogranicza się do fizycznej lokalizacji – ich energię można przekazywać na odległość. Ten szczególny system jest przeznaczony dla odpowiedzialnej i przebudzonej osoby dorosłej, która działa jako czysty kanał do wysyłania uzdrawiających energii kryształów do dzieci znajdujących się w jej obecności lub zdalnie, jeśli otrzyma na to pozwolenie. W tym celu należy zapytać wyższego ja dziecka, a następnie słuchać swojego serca w poszukiwaniu odpowiedzi bez oczekiwania. Na obecnym terenie walki duchowej jest wysoce prawdopodobne, że twoja wewnętrzna prośba, by wspierać dzieci w wyrażaniu najwyższej duchowej ekspresji, spotka się z głośnym potwierdzeniem.

Każda istota ludzka ma zdolność rozpoznawania komunikatów wyższej percepcji zmysłowej. Ta telepatyczna komunikacja jest znacznie wzmocniona, gdy mamy specjalną więź emocjonalną lub duchową z inną osobą, na przykład z naszymi dziećmi, wnukami, siostrzenicami i siostrzeńcami. Kluczem będzie uwolnienie ego i pozwolenie sercu i uczuciom, aby prowadziły Cię i dawały odczucia na temat częstotliwości uzdrawiania kryształami, o którą prosi dusza dziecka i wyższe ja. Im częściej przemawiamy do naszego serca i prosimy je o odpowiedzi, jednocześnie odpuszczając wynik, tym więcej wewnętrznych przesłań o tym, jak można dobrze służyć, stanie się jaśniejsze i łatwiejsze do rozeznania. 

Określ metodę HSP: Zanim zrealizujesz prośbę o sesję, najpierw musisz określić, jaka metoda wyższej percepcji zmysłowej jest dla Ciebie najlepsza. Sugerowane są dwie główne opcje, metoda „Tak” lub „Nie” albo użycie wahadła. Jeśli masz inną metodę, w której jesteś biegły, to w porządku. Będziesz potrzebować trochę zaufania do swoich wyższych zdolności sensorycznych lub wahadła, aby na pytania, które zadajesz w imieniu sesji dziecka uzyskać odpowiedzi „tak”,”nie” lub „brak odpowiedzi”. 

Sprawdź, czy Ci wolno: Zawsze, gdy czujemy się prowadzeni, aby być kanałem dla Boga-Chrystusa, aby wysyłać uzdrawiające energie w imieniu dzieci, nawet jeśli są naszymi własnymi dziećmi, powinniśmy najpierw połączyć się bezpośrednio z ich najwyższym ja i zapytać, czy mamy pozwolenie na wysyłanie uzdrawiającej energii. Naszą intencją powinno być zawsze podążanie za przewodnictwem duszy-ducha-Chrystusa dziecka wyrażonym w prawie naturalnym. Kiedy używasz tarczy 12D Christosa do przygotowania przestrzeni uzdrawiania, wyrównuje to energie, aby służyły prawom naturalnym, którymi rządzą chrystusowe zasady Prawa Jedni, a to z kolei pomoże zabezpieczyć sesję zdalną i uniknięcie zakłóceń. Jako rodzic nie możesz ingerować w duchowe lekcje swojego dziecka, ale możesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby oczyścić je z miazmy przodków i usunąć niepotrzebne obciążenia energetyczne i toksyczną energię, która może blokować jego najwyższą duchową ekspresję i bezpośrednie połączenie z Bogiem. Kluczowe znaczenie ma upewnienie się, że jego wewnętrzne połączenia z Bogiem i duchowe połączenia są ot warte, silne i wyrównane w aurze i ciele fizycznym. Należy pamiętać, że większość obecnie akceptowanych interwencji medycznych, takich jak szczepionki i leki, w rzeczywistości odłącza sygnały między komórkami, które komunikują się w obrębie układu nerwowego, a zatem mają tendencję do odłączania lub blokowania zdolności komunikacyjnych duszy dziecka.

Facylitator i samoleczenie

Każdy dorosły lub rodzic, który bierze odpowiedzialność za uzdrowienie siebie i ułatwienie uzdrowienia swoim dzieciom, powinien pamiętać, że każda dorosła osoba jest bezpośrednio odpowiedzialna za osobiste uzdrowienie duchowe. Dorosły rodzic może pełnić rolę opiekuna lub zastępcy duchowego uzdrowienia swojego dziecka do ukończenia 21 roku życia, chyba że występują inne złożone okoliczności duchowe, takie jak niepełnosprawność fizyczna, która może trwać przez całe życie. Dziecko przejmuje dynamikę przodków swojej rodziny oraz biologicznych rodziców wraz z miazmatami i związanymi z nimi dysfunkcjami psychicznymi i emocjonalnymi. Chcąc wyleczyć nasze dzieci, będziemy musieli podjąć kroki, aby uzdrowić siebie, a więc intencją w takich przypadkach powinno być odbicie się w lustrze świadomości – które problemy naszych dzieci odzwierciedlamy jako biologiczny lub adopcyjny rodzic. Jeśli jesteśmy otwarci na ujrzenie tych wzorców świadomości, wiele podobnych wzorców zostanie ujawnionych w nas samych lub z naszej przeszłości, tak że możliwe będzie spontaniczne wzajemne uzdrowienie z miazmy przodków między duszami rodziców i dzieci. Wiele razy, jeśli rodzic leczy poważny problem osobisty, również w dzieciach zachodzą odpowiednie uzdrowienia i zmiany. 

Nasze nieuzdrowione aspekty, nierozwiązane problemy emocjonalne i jakość duchowej siły aury ciała świetlistego wpłyną na jakość uzdrawiających energii, które możemy przekazać przez nasze filtry ego. Dlatego ważne jest, aby facylitator lub rodzic był świadomy tej energetycznej dynamiki i zaangażował się w uwalnianie negatywnych wzorców ego poprzez ścieżkę duchowego uczenia się, która kładzie nacisk na wyrażanie współczucia, przebaczenia, empatii i bezwarunkowej miłości. Wiele razy, w zależności od okoliczności, dzieci mogą jedynie utrzymać status tymczasowego uzdrowienia w kwestiach osobistych, dopóki w linii rodzinnej nie pojawi się kolejna warstwa pokrewnego uzdrowienia rodzicielskiego. Miej to na uwadze, gdy planujesz sesje uzdrawiania kryształami, że stan świadomości rodziców i obecny stan równowagi energetycznej i duchowego uzdrawiania ich dzieci są bezpośrednio ze sobą powiązane i połączone.

Sesja z kryształami

Aby uzyskać wsparcie systemu kryształowego uzdrawiania Aurory, trzeba być dostrojonym do odpowiednich częstotliwości prawa struktury, związanego ze świadomością Kosmicznego Chrystusa dostosowaną do Prawa Jedni. Tak więc facylitator musi zostać zaakceptowany przez system, musi podtrzymywać kochające, pozytywne i życzliwe intencje oraz szanować suwerenność zaangażowanych osób, nie narzucając ani nie ingerując we wskazówki duszy. Sugeruje się więc, aby wzmocnić osobistą tarczę 12D Christosa lub duchową zbroję Boga, chronić swoją aurę, a także zadbać o uziemienie przed i po zakończeniu sesji z kryształami. Krótkie podsumowanie kryształowego panelu Aurory dla dzieci poniżej 21 lat znajduje się poniżej, a na końcu artykułu znajdziesz szablony sesji z zarysem instrukcji. 

Jeśli ten rodzaj pracy sesyjnej jest dla Ciebie nowy, możesz poczuć podczas sesji lekkie zmęczenie lub utratę koncentracji. Jeśli tak się stanie, może być konieczne tymczasowe zamknięcie sesji. Ten rodzaj skupienia jest jak budowanie mięśni i może oznaczać, że sesje będą na początku krótsze, dopóki nie nabędziesz wprawy. Zaczynając każdą sesję, podczas której pracuje się z energiami, zawsze należy dokonać otwarcia, następnie przeprowadzić sesję, a na koniec dokonać oficjalnego zamknięcia i zapieczętowania sesji w wiecznym świetle Boga lub Chrystusa. 

Umiłowana Święta obecności, otwieram tę sesję kryształowego uzdrawiania w prawdziwej świętej miłości i doskonałym pokoju prosząc o zapewnienie duchowego połączenia, ochrony i duchowego uzdrowienia chrystusowego dla mojego/naszego/czyjegoś dziecka lub dzieci [imię lub opis]. Kochani, czy mam pozwolenie na kontynuowanie, czy ta prośba została zatwierdzona?

Sugestie dotyczące kryształowego panelu uzdrawiającego

Dostęp do tej metody uzdrawiania jest zależny od poziomu świadomości, która opiera się na naszych wrodzonych intuicyjnych zdolnościach odczuwania, więc proszę, podążaj za wewnętrznym przewodnictwem i słuchaj odczuć własnej chrystusowej Jaźni. Znasz swoje dzieci lepiej niż ktokolwiek inny, pamiętaj o tym, gdy prosisz o wsparcie energii kryształów podczas poruszania się po kryształowym panelu uzdrawiania. Przygotowując się do sesji kryształowej dla dziecka, przygotuj kilka wydruków pustych szablonów do sesji oraz długopis lub ołówek. W ramach przygotowań do sesji energetycznej, zapisz na kartce imię dziecka, datę urodzenia i wiek. Należy pamiętać, że w spirali nie ma czasu, możemy wybrać powrót do wieku dziecięcego osoby dorosłej (dostęp do wewnętrznego dziecka) lub do określonego wieku dziecka, w którym, jak przypuszczamy, doszło do poważnej traumy. Ten etap prośby o uzdrowienie kryształem osoby w różnym wieku jest zazwyczaj dla bardziej zaawansowanych pracowników sesji energetycznej, a nie dla początkujących. Należy jednak pamiętać, że system może być używany do wspierania osoby dorosłej, kiedy tematem będzie okres, gdy ta osoba była dzieckiem poniżej 21 roku życia.

Aby wzmocnić wewnętrzne mentalne widzenie, zacznij od skupienia się wewnątrz lub za pomocą wahadła przeskanuj zdalnie aurę dziecka, a następnie obejrzyj środkowy pionowy kanał i lokalizacje poszczególnych czakr, od przodu do tyłu, a także z boku. Osoby bardziej zaawansowane mogą zamiast używać szablonu dla systemu czakr dziecka wykorzystać ciało manifestacji rdzenia 12 Drzewa. Kiedy skanujesz pole energetyczne, zapytaj, czy jest jakaś kryształowa energia, która jest potrzebna do uzdrowienia i przywrócenia równowagi danego centrum energii czakry, sfery wymiarowej w 12-elementowej siatce Drzewa lub w całej aurze. Postaraj się przeskanować ciało w swoim umyśle, aby zidentyfikować miejsca osłabienia energii, ciemne plamy, dziury w aurze i łzy. Zwracaj uwagę na wewnętrzne przewodnictwo, przesłania i na to, gdzie kierowana jest twoja uwaga, kontynuuj pracę, zadając pytania „tak” lub „nie” lub używając swojego wahadła, aby uzyskać odpowiedzi „tak”, „nie” lub „odpowiedź niedostępna”. 

Należy pamiętać, że panel uzdrawiający Aurora ma dwie główne funkcje: infuzję energii kryształów i ekstrakcję negatywnej energii. Kryształowe energie na ogół są dostępne we wszystkich kryształach, skałach lub metalach na panelu, co niektóre osoby mogą wyczuwać jako energie poruszające się po spirali zgodnie z ruchem wskazówek zegara podczas transmisji. Proszę, wiedz, że ogólnie korzystne uzdrawiające transmisje energii od osoby do osoby będą kręcić się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Chociaż kiedy prosisz Boga i Christosa, aby poprowadzili sesję, tak jak Bóg by tego chciał, jeśli swoim wewnętrznym okiem nie widzisz spirali energii, nie jest to coś, na czym będziesz musiał się koncentrować. Ekstrakcje ciemnej energii zwykle możliwe sa tylko w przypadku dwóch kamieni - czarne skały, które zostały przeznaczone do ekstrakcji, to obsydian i hematyt. Oznacza to, że jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu na obsydian lub hematyt, powinieneś go użyć (w zależności od wskazania). Ekstrakcje można wyczuć jako energię poruszającą się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, z wrażeniem przyciągania lub magnesowania. Nie martw się, jeśli nie możesz tego wyczuć, to tylko wskazówka. 

Spójrz na szablon Aurora i albo zacznij odliczać numery poszczególnych kryształów - 1-45, aż znajdziesz pozytywną odpowiedź z liczbą, albo intuicyjnie spójrz na każdy z kryształów według częstotliwości kolorów, albo użyj wahadła, aby określić, czy istnieje częstotliwość kryształu, przy którym odpowiedź będzie „tak”. Możliwe jest uzyskanie kombinacji, ponieważ wiele energii kryształów lubi ze sobą współpracować. Otrzymując pozytywną odpowiedź przy jakiejś rodzinie kryształów, intencjonalnie wyślij tę kryształową energię do miejsca zidentyfikowanego w aurze lub części ciała dziecka. Lub użyj wahadła, aby załadować tę konkretną energię kryształu i przekazać ją za pomocą wahadła do obszaru docelowego, używając obrazu ludzkiego ciała na szablonie kryształowego panelu uzdrawiania jako „świadka” osoby, do której wysyłasz uzdrawiającą energię kryształu. Pamiętaj, że system może wysyłać kryształową energię uzdrawiającą w dowolne miejsce, które zidentyfikowałeś w celu uzdrowienia energią, nie jest to ograniczone do żadnego konkretnego obszaru. Tak więc, gdy twoja pewność siebie wzrośnie, możesz zauważyć, że wysyłasz kryształową energię do narządów wewnętrznych, gruczołów, mięśni, układu nerwowego, układu odpornościowego i wszelkich innych elementów organizmu.

Istnieją dwie możliwości ułatwienia transmisji infuzji kryształów. Pierwszą i najłatwiejszą metodą jest użycie systemu liczbowego poprzez liczenie aż do uzyskania odpowiedzi twierdzącej. Odlicz liczby wymienione na kryształowym panelu, a gdy uzyskasz odpowiedź twierdzącą, powiedz głośno: krysztale numer (1-45), przekaż leczniczą energię ukochanemu (imię). Wyobraź sobie, że wewnętrznym okiem widzisz ten kryształowy zastrzyk energii. Poczekaj, aż transmisja infuzji będzie zakończona. Po zakończeniu zapytaj, czy sesja się zakończyła lub czy powinieneś kontynuować - tak lub nie. Kontynuuj powtarzanie tego procesu, zwracając uwagę na wewnętrzne przewodnictwo, odpowiedzi tak lub nie, i intuicyjnie prosząc o oczyszczenia, ekstrakcje lub kryształowe infuzje dla osoby, gdy kierujesz się sercem i techniką wyższej percepcji zmysłowej. Kryształy mają wiele właściwości leczniczych i energetycznych, więc możesz otrzymać wiadomości, jak najlepiej z nimi pracować podczas sesji uzdrawiania, która może rozciągać się na inne rodzaje oczyszczenia.

Teraz druga opcja, która jest najlepsza dla początkujących. Kiedy zidentyfikowałeś kryształ do transmisji energii do określonego obszaru lub części ciała leczonej osoby, narysuj okrąg na obrazku i intencyjnie umieść energię kryształu tam, gdzie jest potrzebna. Narysuj linię z obrazka panelu kryształu zakończoną strzałką wskazującą miejsce w ciele, reprezentowane przez graficzny obraz ciała, który został wskazany do wysyłania energii kryształu. Kontynuuj skanowanie i sprawdzaj, czy do uzdrawiania energią potrzebne są jeszcze jakieś kryształowe energie, a przy każdym elemencie, który znajdziesz podczas wewnętrznego skanowania aury dziecka, zanotuj, gdzie i jakich kryształów energia jest potrzebna, a następnie przekaż ją w ten sam sposób. Zwróć uwagę, aby uleczyć łzy aury, dziury, miejsca osłabione lub ciemne plamy i intencyjnie wydobywaj szkodliwe lub zbędne elementy, jednocześnie wlewając uzdrawiającą energię kryształów dla najwyższej korzyści, zgodnie z intencją Boga. To samo zakreślone kółkiem miejsce na ciele może wymagać częstotliwości więcej niż jednego kryształu. Tak więc, każdy element, który jest zidentyfikowany jako osłabienie aury lub części ciała dziecka, zakreśl na grafice ciała, a następnie narysuj linię od elementu panelu kryształowego do dokładnego miejsca w ciele ze strzałką wskazującą na obszar wyznaczony do uzdrawiania kryształami. 

Pamiętaj, że w prawym dolnym rogu kryształowego panelu są dwie czarne skały, są to hematyt i czarny obsydian. Pamiętaj, że wybierane czarne skały są zazwyczaj przeznaczone do przeprowadzania oczyszczeń i wydobywania negatywnej energii. Ekstrakcja to oczyszczające usunięcie implantu, obcego obiektu, sztucznych struktur, nanotechnologii, podczepienia lub ciemnego bytu. Gdy otrzymasz informację o potrzebie oczyszczenia, powiedz głośno: dziękuję (do obsydianu lub hematytu). Proszę, wydobądź z [imię] to, co jest niepotrzebne i zbędne, tak jak Bóg tego chce. Wyobraź sobie, że widzisz to wydobywanie i oczyszczanie aury. Zatrzymaj się i poczekaj, aż ekstrakcja będzie zakończona.

Jeśli trzeba dokonać ekstrakcji, narysuj okrąg na grafice ciała, tam gdzie ma odbyć się ta ekstrakcja. Następnie narysuj linię ze strzałką wskazującą na obsydian lub hematyt. Zweryfikuj w umyśle, że to jest ekstrakcja, rysując okrąg w chorym miejscu i linię wskazującą na czarne elementy panelu, aby podkreślić i potwierdzić żądanie ekstrakcji. Pamiętaj, że obsydian i hematyt są bardzo pomocne w usuwaniu negatywności i uziemianiu, ale mają też inne właściwości lecznicze. Na potrzeby panelu uzdrawiającego Aurory są one przeznaczone do podstawowego przeprowadzania ekstrakcji poprzez pochłanianie i wysyłanie różnych zebranych ciemnych energii z powrotem do ciała Ziemi w celu transmutacji. Czarny obsydian to czarna skała lawowa pochodząca bezpośrednio z wulkanu i doskonale nadaje się do pełnienia tej funkcji.

Po zakończeniu ekstrakcji przez większość czasu obszar będzie musiał być odżywiany kryształowym źródłem światła, aby przywrócić równowagę, uzdrowić i uszczelnić obszar. Zapytaj, czy do pełnego duchowego uzdrowienia obszaru ekstrakcji potrzebne jest dalsze zasilanie kryształową energią. Kontynuuj powtarzanie tego procesu, zwracając uwagę na wewnętrzne przewodnictwo i intuicyjnie prosząc o oczyszczenia, ekstrakcje lub kryształowe infuzje dla danej osoby, kierując się sercem i techniką wyższej percepcji zmysłowej.

Po zakończeniu zapytaj, czy sesja się zakończyła lub czy powinieneś kontynuować - tak lub nie. Kontynuuj powtarzanie tego procesu, zwracając uwagę na wewnętrzne przewodnictwo i intuicyjnie prosząc o oczyszczenia, ekstrakcje lub kryształowe infuzje dla danej osoby, kierując się sercem i techniką wyższej percepcji zmysłowej. 

Kiedy sesja wydaje się zakończona, upewnij się, że chcesz ją zamknąć i przypieczętować z uznaniem dla kryształowej rodziny i Boga. 

Umiłowana święta Obecności, proszę o usunięcie wszelkich negatywnych wpływów, ponieważ mam pozwolenie na reprezentowanie [imię]. Wyeliminuj, uwolnij, chroń, uwolnij poprzez zestrojenie się z suwerennością, łącząc się z punktem zerowym. Proszę o proste omiecienie Triady, w celu ostatecznego oczyszczenia, aby zapieczętować aurę i zamknąć tę sesję kryształowego uzdrawiania. Dziękuję Ci Boże za tę uzdrawiającą sesję w wiecznej miłości, świetle i mocy Christosa! 

Wzmocnij i zapieczętuj swoją osobistą tarczę Christosa, aby upewnić się, że Twoja aura całkowicie odłączyła się od sesji uzdrawiania, aury dziecka i elementu uzdrawiającego. Czasami małe dzieci, gdy są słabsze lub źle się czują, siedzą w polu aury rodziców, aby uzyskać dodatkowe wsparcie, ale nie jest to właściwe, jeśli kryształowe uzdrowienie zostało przeprowadzone dla dziecka lub dzieci, które nie są Twoimi biologicznymi lub adoptowanymi dziećmi. Komenda „uwolnij” ma pomóc w wyodrębnieniu każdej duszy zaangażowanej w sesję uzdrawiania, co można powiedzieć na głos, aby rozplątać lub usunąć splątanie aury powstałej w wyniku sesji uzdrawiania.

Ten system jest oferowany jest rodzicom i dorosłym, aby mogli wspierać swoje dzieci w utrzymaniu duchowego zestrojenia i połączenia z Bogiem oraz aby sami byli wspierani wewnętrznie i chronieni przez własne wewnętrzne źródło światła. Nie ma nic potężniejszego niż Twoje bezpośrednie połączenie z Boskim Źródłem, które jest ostatecznym duchowym uzdrowicielem. Modlimy się, aby panel leczniczy kryształowego uzdrawiania Aurora, który został prześwietlony przez Zakon Ametystowy, dobrze służył. 

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i ChrystusaDo następnego spotkania pozostań w świetle swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF! 

Z kochającym sercem, Lisa. 

 

Panel do uzdrawiania kryształami można znaleźć pod linkiem do oryginalnego tekstu.