poniedziałek, 23 czerwca 2014

ŚWIADOMOŚC ZWIERZĄT: DOBROTLIWA NATURA KOTÓW I PSÓW - ŚWIĘTE FELIDAE część II

Filtry liniowej świadomości

Człowiek również istnieje równocześnie na innych poziomach, jednak jego fizyczny mózg funkcjonujący w częstotliwości trzeciego wymiaru, nie może świadomie i klarownie samodzielnie interpretować innych światów. Umysł, który jest wewnętrznym odpowiednikiem mózgu, może czasem dostrzec znacznie szerszy wymiar jakiegoś ewentualnego wydarzenia przez nagłą krystaliczno – elektryczną eksplozję intuicji lub zrozumienie, jednak na werbalnym poziomie nie może tego odpowiednio opisać. Krystaliczne impulsy elektryczne dostrzegane w waszym trójwymiarowym systemie, są tylko niewielką cząsteczką ogromnego krystaliczno – elektrycznego systemu w Kosmosie.

Fizyczny mózg człowieka nie jest zdolny samodzielnie dokładnie dostrzec lub zdeszyfrować częstotliwości powyżej polaryzacji. Sam fizyczny umysł nie jest w stanie ogarnąć niezliczonej złożoności i rozmiarów krystaliczno – elektrycznego potencjału oraz istniejących realiów. I, chociaż te nie są osiągalne dla ludzkiego umysłu, są natomiast dostępne na wyższym poziomie umysłu nie-fizycznego - można się do nich dostać przez umysł w Mer-Ka-Nie.

Dlatego proszę was, pamiętajcie, że prawdziwe pochodzenie, wieczne źródło oraz siła waszej boskiej inteligencji i świadomości nigdy nie były zakorzenione na poziomie fizycznym. Każdy człowiek istnieje w innych światach, innych rzeczywistościach i innych wymiarach a Jaźń, jak to określacie, jest małą częścią pełnej tożsamości. Dzięki filtrom, które tkwią w fizycznym mózgu, jesteście zdolni skupiać się na świecie fizycznym wokół was, i takie skupienie umożliwia panowanie nad poziomem fizycznym. Zapewniamy, że filtry mają sens, ponieważ gdyby fizyczny mózg nie był chroniony przez ego, świadomość odbierałaby ciągły strumień telepatycznej komunikacji, która by was dekoncentrowała, i byłoby bardzo ciężko utrzymać w liniowym postrzeganiu stałe poczucie tożsamości.

Dzięki ego macie silne poczucie tożsamości w świecie fizycznym, ponieważ jesteście w nim w jakimś określonym celu. Lecz powtarzam, to nie jest wasza prawdziwa tożsamość - z kosmicznej perspektywy.

Ludzki mózg na poziomie fizycznym po prostu nie jest wyposażony tak, aby móc rozumieć znaczenie sygnałów przychodzących z wyższych wymiarów. Wasze standardowe umysły nie mogą ich odczytać. Mózgowi te impulsy jawią się jako chaotyczna mieszanka oddzielnych migawek / obrazów. Mózg egotyczny, oparty na czasie liniowym, nie może dostrzegać danych, które nie są oparte na sekwencyjnej ciągłości chwil.

Co ciekawe, mogą to niektóre istoty z królestwa zwierząt, szczególnie kotowate.

Noszące tę prawdę psy i niektóre rasy kotów skutecznie działają na innych zbiegających się płaszczyznach, dlatego mówię wam, tu tkwi powód, dla którego te istoty ze świadomych kultur zostały uznane za strażników. Dlatego pies szczeka, lub kot domowy szybko reaguje na energie, których ludzkie oko nie dostrzega.

Wasi naukowcy rozumieją, że istnieją widma światła. Rozumieją też, że przeciętny człowiek jest w stanie dostrzegać fizycznie tylko to, co jest określane jako węższy zakres światła widzialnego. Psy i pewne koty mogą widzieć (i czuć) o wiele szersze sensoryczne pasmo. Mówię wam również, że fizyczna materia też występuje w falach spektralnych. Istnieją różne widma materii.

Wasz system fizycznej rzeczywistości na Ziemi nie jest proporcjonalnie tak rozległy i złożony, jak wiele innych rzeczywistości. Wąskie widma określonych wymiarów fizycznej materii prawie nie wskazują na owocną różnorodność wyższych wymiarów nie-fizycznych... Jeszcze nie rozpoznajecie charakteru nie-fizyczności w waszej własnej galaktyce, nie mówiąc już o kosmosie. Mówię wam, że wszechświaty mogą istnieć wewnątrz cząsteczek, a inne wersje Ziemi współistnieją legalnie tam, gdzie teraz siedzicie, aby przeczytać te słowa.

Królestwo zwierząt – zapomniani nauczyciele

Omawiane przez nas istoty żyjące w ciałach zwierząt, nauczyły ludzi o wiele więcej, niż się wam wydaje.

Istoty, które nazywacie zwierzętami, dysponują wysoką inteligencją, w unikany sposób sformatowaną do matrycy wzoru myślenia dopasowanego do ziemskiej płaszczyzny.

Zwierzęta są tutaj zgodnie z wcześniejszymi umowami, po to, aby wesprzeć ludzkość na wielu poziomach, a ich aspekty są bardziej złożone, niż to możecie obecnie pojąć. Pomagają wam lepiej zrozumieć i doświadczać lekcji tego uniwersytetu rozwoju ludzkości, po czym powrócą do swojego mistrzowskiego źródła.

Zgodnie z mentalnym wzorcem ziemskich wcieleń ludzie są pewnych rzeczy nieświadomi. Dlatego mimo wielkiej odpowiedzialności za traktowanie zwierząt z respektem, królestwo zwierząt nie obciąża was winą. Mentalny format waszego życia na Ziemi jest skonstruowany w taki sposób, że wina nie jest w was wpisana. Natomiast zwierzęta domowe posiadają instynktowny wzorzec życzliwości i bezwarunkowego wsparcia.

Jedna z różnic pomiędzy wcielonymi na Ziemi psami a kotowatymi jest taka, że psy są bardziej fizyczne niż koty. Koty wchodzą w bardziej eteryczne pole antymaterii, natomiast psy są umiejscowione bardziej w materii. Psy reagują bardziej na bezpośrednie częstotliwości waszych emocji, natomiast koty bardziej na wibracje i emanację światła. Psy czują i reagują na złość oraz poczucie winy w bardziej namacalny sposób niż koty. Koty nie potrafią znaleźć winy, a taka izolacja od ludzkich fal emocji powoduje wrażenie, że są nieprzystępne.

Zwierzęce totemy

Królestwo zwierząt ma pełniejsze, wyższe zrozumienie i świadomość niż inne świadome królestwa Ziemi, i zawsze miało sposobność, aby uczyć ludzkość. Niestety, w obecnych czasach raczej zapomnieliście, jak dużo nauczyliście się od przedstawicieli królestwa zwierząt. Ludzie żyjący w społecznościach i kulturach wiejskich obserwowali zwierzęta roślinożerne, dzięki czemu poznali rośliny, które te spożywały jako karmę oraz jako lekarstwo. Dlatego wiedzieli, które rośliny można uprawiać a których należy unikać. Umiejętność przetrwania i zachowań społecznych zwierząt przyswoili nie tylko obserwując, lecz także kontaktując się z nimi telepatycznie.

Ludzkość w swoich wcześniejszych wcieleniach, które ją kształtowały, bardziej identyfikowała się z królestwem zwierząt i rozumiała inteligencję oraz mądrość ofiarowaną jej przez naturalne instynktowne wzorce, traktując je jak mądrych nauczycieli. Dlatego i zwierzęta identyfikowały się z ludzkością oraz wpływały na nią do pewnego, rzeczywiście znaczącego stopnia.

Pierwotni mieszkańcy Ameryki czcili duchy zwierząt jako posłańców mądrości, a ich totemy uważali za symbole wyższej zbiorowej świadomości planety, objawionej eterycznie, aby wspomóc ludzkość.

Wiedza i intuicyjna komunikacja królestwa zwierząt ze świadomością żywiołaków oraz dewów żywej Ziemi, z królestwem minerałów, ogniem czy powietrzem, wynika ze zrozumienia, że one mogą stanowić wielką pomoc dla ludzkości w tych czasach przesunięcia Ziemi.

Pytanie do Metatrona: Powiedziałeś wcześniej, że Felidae są gwiezdnym zasiewem i źródłem świadomości dla ziemskich gatunków kotów i psów. Czy wszystkie ziemskie zwierzęta pochodzą z Syriusza A, z gwiezdnego zasiewu kotowatych?

Metatron: Nie. Syriusz A jest źródłem humanoidalnych i kotowatych. Syriusz B jest źródłem świętych waleniowatych – delfinów i waleni. Delfiny i walenie pochodzą z jednego źródła – od waleniowatych (Cetacea), podobnie koty i psy z jednego źródła – gwiezdnego zasiewu kotowatych (Felidae).

Syriusz jest nie tylko gwiazdą binarną (systemem z dwiema gwiazdami) z krążącymi wokół planetami. Jest częstotliwością wibracji królestwa, które osiągnęło krystaliczne wzniesienie. W związku z tym oferuje święty niebiański rezonans i sposób bycia w znacznie rozszerzonym stanie świadomości. Syriusz ma dostęp do wszystkich wymiarów, zarówno fizycznych jak i niefizycznych. Gwiazdy Syriusza są portalami do tych innych wymiarów, a Hatorzy, istoty kotowate i waleniowate przejawiają się tu w różnych matrycach / formach, pomagając ludzkości wzrastać w świadomości, równoważyć Ziemię – dzięki temu odnajdziecie drogę do Domu. Syrianie są nadawcami i odbiorcami tej energii.

Inni członkowie królestwa zwierząt, żyjący na Ziemi, pochodzą z różnych źródeł. Konie na przykład wywodzą się ze źródła arkturiańskiego.

Zwierzęta naprawdę były waszymi nauczycielami, chociaż nie wybrały ludzkiej ścieżki rozwoju - jak powiedziałem, zwierzęta nie są na Ziemi, aby rozwijać aspekt swojej duszy, lecz aby wspierać aspekt duszy ludzkiej. Mogę was zapewnić, że ludzkość jako gatunek nie mogłaby posuwać się naprzód, gdyby nie było tu istot z królestwa zwierząt. W rzeczywistości niektóre zwierzęta, jak wół i inne ssaki oraz ptactwo zgodnie z umowami zgodziły się być źródłem pożywienia dla ludzkości. Dziwi was, że to się stało na drodze umowy? I, nawet jeśli dziś o tym nie mówimy, również królestwo roślin oferuje ludzkości ogromne wsparcie.

Zwierzęta hodowlane wybierają ziemskie wcielenia dla pozytywnych celów. Koty i psy pełnią wyjątkową rolę uczestniczenia w życiu ludzkiego społeczeństwa. To wynika z wyższych, pierwotnie uzgodnionych umów usługowych. I chciałbym dodać, że połączenie osobowości ze zwierzętami domowymi, z genetycznie poprawionym rodowodem kotowatych, daje większe możliwości.

Wzajemne oddziaływanie

Wiele osób odkrywa, że o wiele łatwiej jest im nawiązywać kontakty z czworonogami niż z innymi ludźmi. Zwierzęta domowe nie sprzeciwiają się. Koty i psy są szczególnie oddane, wspomagając ludzi w pokonywaniu blokad, przede wszystkim dotyczy to ludzi starszych i samotnych. Oba gatunki – psy i koty, pomagają ludziom uczyć się na nowo kochać i otwierać swoje serca. Psy są połączone z ludzkim ciałem emocjonalnym, a koty z ludzkim poziomem psychicznym / mentalnym. Oba są bardzo różnymi przejawami kotowatych, jednak są nastawione na pomaganie, oba są wyjątkowo zdolne do tworzenia aspektu osobowości swojego właściciela.

Jeśli człowiek tworzy fragment osobowości z kotowatym lub psowatym, ta energia może się wspaniale rozwinąć i - aby go nadal wspierać - częstokroć narodzić na nowo / przewinąć się w innym swoim wcieleniu jeszcze w tym wcieleniu właściciela. Dlatego człowiek może mieć przy sobie tą samą istotę energetyczną swojego kota czy psa w kolejnych ciałach psów czy kotów, na przestrzeni 70 lat .

Na przykład oba koty i oba psy, którymi obecnie opiekuje się Tyberonn, były z nim w różnych ciałach we wcześniejszym wcieleniu w Egipcie jako oswojone lamparty.

Pytanie do Metatrona: Zwierzęta domowe są często dla swoich właścicieli jak członkowie rodziny. A kiedy odchodzą, właściciele są całkowicie załamani. Czy ta sama esencja duszy zwierzęcia może narodzić się natychmiast, kiedy jego posiadacz chce mieć nowe zwierzę?

Metaron: Połączenie osobowości zwierzęcia domowego jest w istocie specyficzną częścią ludzkiego właściciela, fragmentem jego osobowości. Jeśli takie zwierzę fizycznie umiera, połączony fizycznie fragment świadomości zostaje w całości na poziomie eterycznym, aby nadal być w łączności z człowiekiem.

Kiedy zwierzę umrze lub się zagubi, opiekun często jest w stanie czuć jego esencję, a nawet widzieć je we śnie. Właściciel może komunikować się z osobowością istoty zwierzęcia, która faktycznie rodzi się w ciele kolejnego zwierzęcia. Najlepiej, kiedy w ciągu 2 – 3 tygodni po zejściu starego dostaje się nowe zwierzę należące do tej samej rasy, co poprzedni zwierzak. W nowym ciele charakterystyczne oznaki osobowości i cechy dotychczasowego zwierzęcia pokażą się w krótkim czasie, a wtedy związek i wsparcie będzie kontynuowane.

W przypadku nowych zwierząt domowych i innej rasy lub innej matrycy astrologicznej, podobieństwa mogą nie ujawnić się natychmiast, lecz mieszanka esencji i wsparcie będą miały to samo źródło. Ważne jest, aby to rozumieć.

Odpowiedzialność

Kochani ludzie, w roku 2014 i w kolejnych latach będziecie zmuszeni przejąć większą odpowiedzialność, ale też mieć silną świadomość dla wsparcia, jakie jest wam ofiarowane przez królestwa żywej Ziemi. Nie możecie już dłużej przymykać oczu na nadużycia wobec tych dobrotliwych istot i wszelkich form życia, dlatego mówię wam że wszystko jest energią, wszystko jest świadomością.

W nowym paradygmacie to staje się coraz bardziej oczywiste. Czasy, kiedy postrzegaliście zwierzęta jako niższe formy świadomości, były związane ze starymi energiami. Trzeba to rozważyć i zaprzestać zamykania zwierząt w klatkach, przetrzymywania w ogrodach zoologicznych i akwariach. To dotyczy też sposobu umieszczania w zbiornikach - dla rozrywki - delfinów, które mają większą świadomość, i waleni – taka forma jest ogólnie tolerowanym okrucieństwem.

Pytanie doMetatrona: Wyjaśniłeś, że pewne zwierzęta wyraziły zgodę, by służyć na Ziemi jako źródło pożywienia w celu wspierania ludzi. Czy to prawda?

Metatron: Wasze dusze weszły do biologii i ciał, kiedy tworzyły liczne formy życia na Ziemi pre-dualnej. Rozszerzenie większości form życia nastąpiło w epoce nazywanej przez was eksplozją kambryjską, ponad 500 milionów lat temu. Ludzkość pojawiła się w przybliżeniu przed 200 milionami lat, biorąc pod uwagę bieżący strumień czasoprzestrzeni w aspekcie liniowym.

Natura królestwa zwierząt ewoluowała w taki sposób, że dominują gatunki mięsożerne. Musicie zrozumieć, że wzorzec stadny, zbiorowa świadomość zwierząt - wzorzec myślowy, który mocno przenika pole stadne -wiąże się z instynktami. W pewnym sensie każdy wyodrębniony dziki gatunek zwierząt jest jak drzewo, a fizyczne zwierzęta to jego liście. W naturze zwierząt, w brutalnym aspekcie ich zstąpienia nie ma cząstki indywidualnej. Chociaż może trudno wam zrozumieć, że jedna rasa zwierząt stanowi żer dla innej - dzieje się tak, ponieważ w przeszłości zawarły umowę zgodną z aktualnym paradygmatem, że jeden gatunek będzie stanowił źródło pokarmu dla drugiego. Zwierzęta w tym aspekcie mają umysł stadny - zbiorowa świadomość integruje wiele dzikich ciał. Natura znalazła w tym wrodzonym procesie równowagę. Kiedy za źródło pokarmu posłuży młody, stary lub osłabiony członek pola umysłu stadnego jakiegoś gatunku królestwa zwierząt, nie ginie świadomość indywidualna, ponieważ takie zwierzę nie ma aspektu zindywidualizowanego, choć tak może się wam wydawać.

Wzorzec umysłu stadnego pozostaje żywy i stopniowo się udoskonala, a przeżywają osobniki silniejsze. Świadomość zwierzęcia, które jest zwyczajnie pożerane, wycofuje się i jednostka na nowo przyłącza się do wzorca całej grupy. Umysł stadny na swoim wyższym poziomie rozumie to i daje na to przyzwolenie. Zwierzę w taki sposób pochwycone, a następnie pożerane, nie jest świadome - w ludzkim rozumieniu - a jego energia po prostu natychmiast z powrotem przenika do pola ciała stada. To może być dla was zagmatwane, lecz w pewnym sensie można to brutalnie przyrównać do przycinania krzewu lub drzewa. Grupa przetrwa pośród Natury, kiedy wpisze się w warunki, które umożliwiają przeżycie gatunku, podobnie jak drzewo lub krzew wypuści nowe liście, kiedy jakieś są usuwane.

Drzewo przetrwa, w podobny sposób przetrwają gatunki.

Odpowiem teraz na twoje pytanie: ludzkość u swego zarania oparła się na pewnej biologii, która wymuszała konieczność spożywania pokarmu, aby przetrwać. Jak już powiedziałem, stało się tak za sprawą przyzwolenia planety Ziemi. Polowanie, aby wyrazić się według waszych pojęć, stało się sposobem na przeżycie, a dzięki temu, że wasze grupy społeczne rozwijały się, odbywało się to w trybie honorowym i za obopólną zgodą. Ofiara była uhonorowana. Lecz w dzisiejszych czasach polowanie stało się sportem, pogonią za zdobyczą, gonitwą za pierwotną emocją. Taki cel pochodzi z dolnej czakry - forma władzy dla rozrywki..., to nie jest właściwe, bo nie dzieje się z konieczności. Tłumaczenie, że takie polowania są potrzebne, aby zachować kontrolę..., lub chów zwierząt przeznaczonych do polowania na farmach..., kiedy polowanie odbywa się dla emocji lub zabawy / sportu - jest niewłaściwe i nieodpowiednie, to nie jest wyższa ścieżka. Rozumiecie różnicę?

Zakończenie

W obecnych czasach, w pewnych kręgach ludzkich jest moda na wielkie, chciwe niszczenie Ziemi i ich królestw, traktując zwierzęta i rośliny nieorganicznie.

Zaś niektóre kręgi New Age traktują ogół ludzi jak aroganckich grzeszników, którzy zanieczyszczają Ziemię i niszczą naturalne królestwa ziemskie kosztem przyszłych pokoleń.

Uważam, że po części to prawda i zmiany są konieczne. Jednak nie usprawiedliwiamy niewłaściwych i nieodpowiedzialnych akcji tych ludzi.

Chodzi o to, że niektórzy, chcąc aby było lepiej, tymczasem czują się beznadziejnie straceni, myślą, że zmiany na lepsze nie nastąpią. Połączona determinacja do czynienia zmian na lepsze jest niezbędna, jednak trzeba zaprzestać skupiania się na niewierze. To jest fałszywy sposób stwarzania nowej Ziemi. Koncentracja na beznadziei i zwątpieniu stwarza beznadziejne zwątpienie.

Dlatego daję wam wgląd w nadzieję. Chcę podkreślić, że Ziemia jest dynamicznym przejawem waszych myśli. Ludzkość jest wciąż współtwórcą Ziemi i Omni-Ziemi we wszystkich prawdopodobnych rzeczywistościach.

Kochani Mistrzowie, powiadam wam, że Ziemia jest wspaniałą i celową iluzją, stworzoną całkowicie przez myśli. Ogół ludzkości w obecnych czasach nie zdaje sobie sprawy z faktu bycia współtwórcami Ziemi, której będzie doświadczać.

W holograficznym programie czasu istnieją inne wersje prawdopodobnych rzeczywistości, w których światli uduchowieni ludzie darzą się wzajemnym szacunkiem, w których Ziemia i wszystkie jej królestwa żyją w pięknej harmonii. Programowanie dualizmu ziemskiego poziomu jest inteligentne i bosko zaplanowane. Proces rozwoju tego doświadczenia bierze pod uwagę krzywą uczenia się.

I mówię wam, że Ziemi tak naprawdę nie da się zniszczyć. Możecie i będziecie tworzyć wzniesioną Ziemię za sprawą pozytywnego skupienia na manifestacji, nie zaś koncentracji na zwątpieniu, że to jeszcze się nie stało.

Ani Ziemi, ani żadnemu z ziemskich królestw – minerałów, roślin czy zwierząt – nie zostało zabrane nic, co nie było wcześniej uzgodnione, i co nie jest dozwolone w liniowym hologramie dramatu rzeczywistości.

Może się wam wydać dziwne, że świadomość królestwa zwierząt wchodzi w fizyczność i ziemskie formy na podstawie wyboru, i że świadomość takich zwierząt miała szeroki wachlarz rozwiązań, aby będąc świadomie w stanie nieświadomości, wspierać ludzkość w ewolucji.

W niezbyt odległej przyszłości ludzkość zrozumie i zacznie szanować nie tylko istoty z królestwa zwierząt, lecz także kochać wzajemnie siebie oraz piękną Ziemię, która was żywi. To nadejdzie. To się stanie. Nowa Ziemia w roku 2014 i w kolejnych latach oferuje każdemu z was możliwości, aby się wznieść i w stanie theta stwarzać spójne krystaliczne wymiary! Od 2014 do 2038 zajdą ogromne zmiany - zakodowane przez was przemiany, które wybraliście oraz postanowiliście zrealizować i rozprzestrzenić. To są nasiona Nowej Ziemi, Ziemi pięknej, Ziemi która świadomie wspomaga wznoszenie ludzkości. A więc stwarzajcie!!!

Jestem Metatron i dziele się z wami tymi prawdami. Wy jesteście ukochani.

ŚWIADOMOŚC ZWIERZĄT: DOBROTLIWA NATURA KOTÓW I PSÓW - ŚWIĘTE FELIDAE część I

archanioł Metatron via Tyberonn 12 maja 2014 
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pozdrawiam Mistrzów! Jestem Metatron, pan Światła. Są tu ze mną energie z królestwa aniołów, wniebowstąpieni mistrzowie z Kosmicznej Rady Światła i dobrotliwe istoty z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego. Pozdrawiamy was – każdego z osobna – w chwili TERAZ bezwarunkowej miłości.

Kochani, jesteście tutaj aby się uczyć, dlatego przypominamy, że uniwersytet spolaryzowanej Ziemi został stworzony specjalnie dla rozwoju ludzkich dusz.

Boska inteligencja stworzyła, a właściwie współ-stworzyła, na spolaryzowanej Ziemi pole nauki i miejsce spotkań w celu prowadzenia procesu pedagogicznego na tej wersji Omni -Ziemi. To jest iluzja, stworzona celowo za pomocą myśli, i ona nie może zostać zniszczona. Weźcie to pod uwagę. Lecz nie sądźcie, że nie ponosicie żadnej odpowiedzialności za opiekę nad Ziemią i wspierającymi ją królestwami, ponieważ to również jest częścią procesu nauki.

Sens tego ziemskiego planu jest związany z dojrzewaniem waszych dusz. Ziemia się na to zgodziła i wspiera misję Boskiego projektu, a wszystkie jej królestwa są jego częścią. Dlatego mówimy wam, że pośród was żyją wyjątkowe istoty - wersje Boskiej inteligencji, które są tutaj, aby wesprzeć realizację waszych celów i zamiarów. Niektóre z nich to istoty mistrzowskie. Odwiedzają was, by wam pomagać, i przychodzą w postaci awatara - z pełną świadomością. Jednak powinniście wiedzieć, że są też wersje dobrotliwych istot mistrzowskich, które, chcąc wspomóc ludzkość, zgodziły się zaistnieć w pewnych formach niższych.

Niektóre istoty należące do ziemskiego królestwa zwierząt przybyły, aby was wspierać. Po części chcą wyrazić siebie, jednak w ziemskim wymiarze żyją ze świadomością stadną. Ziemskie zwierzęta nie funkcjonują na poziomie indywidualnym, lecz na poziomie całego gatunku, natomiast ich najwyższy poziom wychodzi ponad lekcje dualizmu.

Dlatego w trakcie tego spotkania pomówimy o świętych kotowatych (Felidae) z Syriusza A.

Wspaniałe istoty, które przynoszą ludziom ogromne wsparcie należą do świętej rodziny kotów i psów (Canidae).

Kotowate reprezentują w pełni rozwinięty i doskonale świadomy krystaliczny przejaw Boskiej inteligencji. Są członkami zarówno Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego, jak również Rady Mistrzów Nibiruańskich. Oba gatunki są wam życzliwe i zaangażowane w przesunięcie świadomości rozwijającej się planety i tych planetarnych ras, które są gotowe wejść na kolejny poziom wzniesienia.

Kotowate

Kotowate (Felidae) – gatunek kota żyjący na Syriuszu A - to istoty, które pojawiają się na Ziemi w określonych rolach i formach od pradawnych czasów. Wersje żyjące obecnie na ziemskim poziomie w formie fizycznej należą do rodziny kotów i psów. Te istoty z krwi i kości są tu, aby was wspierać, a ich ziemska matryca zawiera tylko część świadomości ich syriańskiej natury.

Dusza zbiorowa kotowatych pojawiła się tu nie po to, aby rozwijać swój gatunek, lecz po coś większego – aby wspierać Ziemię i ludzkość oraz towarzyszyć wam w ewolucji. Największa część ich świadomości jest poza ziemskim poziomem. Koty funkcjonują w szerokim spektrum eterycznym lub ukrytej antymaterii.

Ze swoją pełną świadomością żyły i objawiały się tu w epokach Lemurii, Atlantydy oraz we wczesnym Egipcie. Większość świętych kotowatych była zaangażowana w technologie genetyczne w Świątyni Oczyszczania (na Posejdonii) na Atlantydzie, za czasów rozkwitu prawa Jedni. Ich działania były bardzo pozytywne i szlachetne, jednak z biegiem czasu, przed smutnym końcem ostatniej epoki Atlantydy, ta technika zaczęła być wykorzystywana w tragiczny sposób przez aryjskich Synów Beliala.

Mistrzowie kotowatych z Syriusza A i waleni (Cetacea) z Syriusza B zostali przysłani, aby jednoczyć ludzkiego Ducha z fizyczną materią. Nie chodzi tu tylko o siłę życiową w fizycznej formie, lecz też o instalację w fizycznej matrycy wyższych poziomów czakr, wielowymiarowej świadomości na poziomie Mer-Ka-Na.

Możliwość energetycznej pracy z ludzkością oznacza aktywację wyższych czakr i wyższych, krystalicznych ciał świetlistych. Ten wyższy szczebel jest związany ze świadomością chrystusową, a walenie / delfiny są krystalicznymi mistrzami. Ich odnowiona rola na Ziemi polega na wsparciu jej przesunięcia z upadających, spolaryzowanych sieci magnetycznych do rozwijających się sieci krystalicznych.

Pytanie do Metatrona: Skoro tak, to istoty z Syriusza B są głównie istotami wodnymi, a z Syriusza A – kotowatymi?

Metatron: Królestwo Syriusza B to głównie woda, a Cetaceanie – delfiny i walenie, to istoty wodne. Niemniej jednak - z poziomem świadomości na tyle wysokim, aby urzeczywistniać formy, które żyją zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

Formy życia z siostrzanej gwiazdy - Syriusza A – to przejawy życia inne niż walenie. Syriusz A jest zamieszkały przez istoty humanoidalne (ich gwiezdny zasiew) oraz przez święty gwiezdny zasiew kotowatych. Wszystkie są istotami posiadającymi boską inteligencję, którą wyrażają na różne sposoby, a na Ziemi pełnią funkcję wspierającą.

Wszystkie wchodzą w kontakt z waszą planetą na wielu płaszczyznach, w niezliczonych formach.

Pytanie do Metatrona: Powiedziałeś, że na planecie Ziemia tylko ludzie przechodzą przez proces duchowego rozwoju. Czyż delfiny i walenie nie są na wysokim poziomie świadomości i ewolucji?

Metatron: Święte walenie są rzeczywiście w wysokim stadium rozwoju. Lecz nie są na Ziemi po to, aby się rozwijać. Są już rozwinięte. Zrozumcie, że są tu, na Ziemi, aby wesprzeć planetę i wspomóc również ludzi. Walenie są tu fizycznie, aby zakotwiczyć energię w części ziemskich wód, aby umożliwić planecie zharmonizowanie i ułatwić przejście ze stanu magnetycznego do krystalicznego. Eteryczny, niefizyczny powrót „złotego delfina” oznacza przybycie mistrzowskich waleni - awatarów, którzy zapewniają bezpośrednie wsparcie dla ludzi rozwijających się do krystalicznej formy Mer-Ka-Na.

Walenie wspomagają ludzkość nie tylko w postaci fizycznej, lecz także w mistrzostwie eterycznym - w tym szczególnie pomocne były w Atlantydzie, Środkowej Ameryce i Egipcie. Ale w obecnej, zaniżonej formie wspierają w dziedzinach emocjonalnych oraz mentalnych, a dzisiejszy główny temat prezentacji to Felidae w postaci kotów i psów.

Pytanie do Metatrona: Jestem zafascynowany informacjami na temat kotów i psów z Syriusza A. Rozmawiasz z psami i kotami? Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?

Metatron: Pewne rasy domowych kotów i psów są rzeczywiście wyjątkowym zasiewem Felidae gwiezdnego pochodzenia. Wypełniają określone zadania we wspieraniu ludzi. Udomowione wersje kotów i psów zostały stworzone genetycznie za Złotych Czasów Atlantydy.

Genetycznie stworzone wersje istot z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego miały pełnić funkcję pomocniczą – jak powiedziałem. Miały pomagać ludziom, którzy coraz bardziej zakorzeniali się w gęstości.

To, co nazywacie psami i kotami, pochodzi z tego samego źródła - są potomkami gwiezdnego zasiewu kotowatych. Koty i psy mają różne formy fizyczne – lecz z tego samego źródła.

Kotowate z Syriusza A są w pełni świadomymi istotami krystalicznymi. Są połączone w zbiorowej świadomości jedności, jednak zachowują indywidualne tożsamości aspektualne z większym polem harmonicznym. Pole zbiorowe wybrało wspomaganie ludzkości ze wszechświata waszego i innych.

Koty i psy

Oba rodzaje zwierząt – koty i psy – pochodzące z tego źródła, służą jako dobroczynne energie, które wspierają swoich ludzkich właścicieli. Oba mają zdolność do mieszania swojej energii z ludźmi, aby ich oczyszczać i łączyć się z fragmentami osobowości swoich ludzkich opiekunów. Dlatego często zaczynają wykazywać fizyczne cechy swoich panów, chociaż ten aspekt jest bardziej powszechny u psów.

Pies przejawia ekstremalną wierność i bezwarunkową miłość. To oddanie jest przez ludzi odbierane energetycznie i może wspomóc na wiele sposobów. Psy i koty stały się towarzyszami, uzdrowicielami oraz obrońcami. Kot ze swoim polem świadomości działa bardziej na poziomie eterycznym (antymaterii). Z tego powodu wiele minionych kultur czciło formy kotowatych, takie jak: jaguara, lwa, tygrysa czy pumę.

Te istoty dobrze postrzegają eteryczne myślokształty oraz ofiarują ludziom ukrytą siłę i ochronę. Kot domowy jest w stanie ochronić swego właściciela przed niepożądanymi myślokształtami i negatywnymi energiami. Niektóre rasy psów również mają taką zdolność, lecz ona objawia się w inny sposób.

Uzdrowienie wibracji

Mruczenie kota jest zbawienne – uzdrawia, naprawia i chroni ludzką aurę. Mistyczny aspekt kota jest znany od dawna, dlatego wielu pradawnym kulturom towarzyszyły koty świątynne, koty były również towarzyszami i sprzymierzeńcami szamanów.

Wilki i inne rasy psów też mają taką zdolność. Zarówno koty jak i psy mogą czuć lepiej czy widzieć więcej niż ludzkie oczy. Koty i psy są terapeutami pokrzywdzonych dzieci, nieuleczalnie chorych pacjentów, ludzi skłonnych do depresji i starszych osób w domach opieki - to tylko przykłady zakresu uzdrawiających działań zwierząt, które są coraz bardziej znane, a w przyszłości będą jeszcze bardziej powszechne.

Koty widzą poza światłem widzialnym i mogą widzieć ludzką aurę, ludzkie pole elektromagnetyczne oraz wszystkie rodzaje promieniowania energii niewidzialnej dla ludzkich oczu. Szerokie spektrum pola światła widziane przez koty, jest zdumiewające. Koty widzą zarówno materię niefizyczną jak i niematerię. Koty mogą też pomagać ludziom lepiej rozumieć ich sny i wstawki ze świata snów... i są też w stanie rozjaśnić wam świadomość, kiedy jesteście w długotrwałym śnie – innymi słowy: wspomagają większą klarowność świadomości u człowieka będącego w stanie snu...

Psy są skupione bardziej na polu materii, czują pole auryczne i są ekstremalnie zdolne rozumieć bezpośredni rezonans ludzkiego pola emocjonalnego. Ponadto pies pomaga człowiekowi zrozumieć własne uczucia i emocjonalne blokady, a także mocniej zakotwiczyć się w stanie równowagi. Później omówimy te cechy szerzej.

Służba widzących oczu psów dla niewidomych to inny zakres ich pracy, podczas której powstają silne więzi. Psy są również zdolne odbierać dysharmonie ludzkiego ciała, czując je węchem, dlatego często kładą się swoim ciałem na ciele człowieka w miejscu, w którym występuje choroba, i emitują energię pomagającą zrównoważyć pola nieharmonijne. Wyczuwają chorobę za pomocą telepatii.

Koty zapewniają podobną pomoc, jednak one bezpośrednio widzą nieharmonijne miejsca u ludzi. Kot widzi ludzką aurę z wielką klarownością, z żywymi kolorami i z detalami. Kot, aby pomóc w zharmonizowaniu, będzie takie miejsce dotykał i mruczał, lub wyśle równoważącą wibrację czy barwę.

Wyjątkowe połączenie z ludzką świadomością

Wersje Felidae i Canidae - kotów i psów - są przecież fragmentami pełnej świadomości i spektrów energii ich syriańskich aspektów.

Ich ziemski przejaw jest specjalnie rozwinięty w ten sposób, ponieważ ich formy połączone z ludźmi służą temu, aby - krótko mówiąc - utworzyć pomiędzy człowiekiem a domowym zwierzęciem trzecią świadomość, co jest ze wszech miar dobroczynne dla rozwoju ludzkiego pana.

Ziemska świadomość większości psów i kotów działa bardziej jako wyzwalany instynktownie silny wzorzec mentalny. Jego ideą (dobroczynną) jest dana od Boga technika DNA, dzięki której posiadają szczególne boskie cechy umożliwiające zjednoczenie z ludźmi, z którymi współpracują.

Kiedy pojawi się partnerstwo, te istoty mogą telepatycznie odbierać obrazy myślowe wysyłane przez ich właścicieli. Tak, jak ludzie mogą za pomocą myśli zaprogramować żywe kryształy, tak i psy czy koty mogą uczynić podobnie, choć w innej formie. Można to nazwać tworzeniem w kocie lub psie aspektu ludzkiej osobowości. A wtedy zwierzę domowe jest w stanie wspierać ludzi pod względem fizycznym i emocjonalnym - dla dobrego samopoczucia, energetyzowania, uzdrawiania, towarzystwa, opieki, wykrywania chorób, zasklepiania szczelin w aurach oraz dla ochrony fizycznej i eterycznej.

Wiele osób ma zwierzęta – koty i psy, które pomagają im przepracować blokady. W zależności od jednostki, taka blokada może mieć wiele przyczyn. Najczęściej zwierzęta pomagają ludziom przebudzić ich zdolności i wyrazić miłość. Okazanie przywiązania do domowego zwierzęcia jest bardzo łatwe, a dla wielu jest to o wiele prostsze, niż wyrażenie miłości i dobroci wobec innych ludzi.

Bardzo często, kiedy człowiek się starzeje, dzieci odchodzą, a współmałżonek umiera, pojawia się naturalna faza izolacji. Kontakt ze zwierzęciem może wtedy wzbudzić przepływ miłości - przez troskliwą opiekę. Takie działanie pobudza u izolowanego właściciela siłę życiową i zaczyna się wzajemne, bardzo terapeutyczne, oddziaływanie.

Powiadam wam, że w działaniach psów i kotów jest wiele więcej inscenizacji i inteligencji, niż to można dostrzec.

Trzecie pole pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem domowym

Kiedy za sprawą kontaktu tworzy się trzecia świadomość, rozszerza się ona na pole obu stron. To budzi w nich cechy, jakich dotąd żadna ze stron nie posiadała. Innymi słowy - emocjonalne pole świadomości rozszerza się i w efekcie powstaje trzecia świadomość, która rozciągając się, zmienia indywidualną świadomość obojga. Zwierzę uzyskuje zdolność do bycia czymś pozytywnym, przynoszącym miłość i naukę - tak to wyrażę - kanalizując w ten sposób większą część swojej boskiej syriańskiej świadomości.

Gotowość człowieka na taki kontakt umożliwia mu uzyskanie zamierzonego celu, i w tym wyjątkowym polu, stworzonym przez obie strony, następuje ważny wzrost obojga. Udomowione zwierzę przed połączeniem z człowiekiem funkcjonuje w świadomości stadnej, a indywidualna osobowość jest stwarzana, kiedy powstaje taka więź. Rozumiecie to?

Pytanie do Metatrona: Czy mówisz nam, że zwierzęta nie mają osobowości, dopóki nie połączą się z ludźmi, aby stworzyć z nimi połączenie świadomości?

Metatron: W pewnym sensie jest tak, jak mówisz. Lecz aby było jasne, nie mówimy, że zwierzęta przed połączeniem nie dysponują indywidualnymi aspektami. Wszystkie inkarnują w ciałach fizycznych, i w rzeczy samej do pewnego stopnia ich cechy zależą od grawitacji planet, która ma wpływ na wszelkie ziemskie życie. Lecz do chwili połączenia z ludźmi są ograniczone tylko do świadomości duszy stadnej. Ściśle ze sobą współdziałają, a każdy jej zindywidualizowany fragment pobudza jej rozwój. Jednak nie twierdzę, że zwierzęta bez takiego połączenia nie dysponują celem zbiorowym.

Celem zbiorowym jest wyjątkowa służba w poszerzonym polu. Kontakt człowieka z duszą stadną zwierząt domowych powoduje transformację pojedynczego kota lub psa. Zatem to interakcja z człowiekiem stwarza u zwierzęcia domowego pole osobiste. Można powiedzieć, że zwierzę zgodziło się na zaprogramowanie jako zwierzę domowe dla wyższego celu - aby służyć ludzkiemu właścicielowi mentalnie, emocjonalnie i swoją osobowością.

Wtedy powstaje trzecie pole - fragment ludzkiej świadomości, który służy obopólnej korzyści, widzicie sami. Nadrzędnym celem kotowatych jest dawanie ludziom wsparcia. Jednak strona kotowatych też ma ma możliwość wyboru i akceptowania ludzi, a jeśli obie strony się nawzajem zaakceptują, to w takim połączeniu również dusza zbiorowa może grać większą rolę, ofiarując ludziom za pośrednictwem zwierząt mądrość, ochronę i uzdrawianie. Zrozumcie więc, że to trzecie, połączone pole stanowi przewodnictwo - bardzo rozszerzone, - które ma miejsce z powodu umownego zobowiązania.

Atlanci, Lemurianie, a szczególnie Egipcjanie, współpracowali z kotowatymi - w celu ochrony i transferu wiedzy. Egipskie świątynie skrywają wiele hieroglifów wyobrażających kotowate - kocia głowa z ludzkim ciałem, z umieszczoną nad głową tarczą słoneczną symbolizującą kompletne oświecenie. Ich przeciwieństwem jest Sfinks, który na kotowatym ciele nosi ludzką głowę.

Pytanie do Metatrona: W jaki dokładnie sposób koty i psy mogą chronić ludzi? Czy to przez ich większą świadomość innych wymiarów?

Metatron: Tak, dzięki specjalnej zgodzie innych królestw, które są niewidzialne dla ludzkich fizycznych zmysłów, co właśnie objaśniłem.

Zwierzęta domowe lub wersje istot z Syriusza chroniące ludzi, działają w piękny sposób, neutralizując niekorzystne energie za pomocą silnych emisji dobroczynnych wibracji, wysyłanych przez te syriańskie kotowate do ludzi. Syriańskie istoty po dokładnym zdiagnozowaniu potrzeby, emitują niezbędne wibracje pomocne opiekunom.

Nie zawsze zdajecie sobie sprawę, że kiedy jesteście zdeprymowani lub zdenerwowani, w waszych aurach powstają pęknięcia. Takie stany tworzą negatywne pola i otwierają was na elektryczne podczepienia, które was energetycznie wyczerpują.

Kot, który mruczy, wibruje głębokim zadowoleniem, a frekwencja tej wibracji uzdrawia i może zneutralizować negatywne pola, odparowując je. Podobnie, kiedy psy podczas zabawy skaczą, biegają oraz kręcą się przy tym radośnie, wtedy są jak delfiny, zdolne do stwarzania oczyszczających wirów energii i przyciągania wyjątkowo korzystnych wibracji, które nie tylko pokonują wibracje negatywne, ale też stwarzają osłonę blokującą ich ponowne wprowadzenie.

Koty patrolują granice pomieszczenia, domu lub ogrodu, wypromieniowując przy tym pole ochronne.

Już mówiłem, że Felidae i Canidae - koty i psy - pochodzą z tego samego źródła – z Syriusza A. Jedak na Syriuszu A ich osobowości są w pełni rozwinięte. Jak już powiedziałem, zwierzęta domowe żyjące na Ziemi są ich fizycznymi wersjami, stworzonymi z pomocą genetyki przez Syrian, aby wspomóc ludzi w sposób, jaki tu omawiamy.

Pytanie do Metatrona: Aby mieć jasność na ten temat, mówisz, że koty i psy pochodzą z tego samego syriańskiego źródła?

Metatron: Z wyższych pierwotnych źródeł – tak. Oba gatunki pochodzą od krystalicznych, w pełni rozwiniętych mistrzów z Syriusza A - od kotowatych. Psy i koty, pochodzą z tego samego źródła. Na Syriuszu żyją krystaliczne istoty świetliste, które z waszej perspektywy nie są fizyczne - objawiają się w krystalicznych formach światła.

Jak już wspomniałem, kotowate, chcąc wam pomagać, pojawiały się na waszej planecie w różnych czasach, w pełnej postaci mistrzowskiej awatara. Kotowate są mistrzami zespolenia ducha z ciałem i wspierały wbudowanie u ludzi oryginalnego pełnego DNA. Dlatego rzeczywiście rasy ludzkie posiadają w swoim DNA aspekty syriańskie / kotowate – niektórzy mają ich więcej od innych. Za jeden z wielu aspektualnych przykładów mogą posłużyć osoby o bardzo atletycznych i zwinnych ciałach.

Pytanie do Metrona: Pytanie z ciekawości – dlaczego psy gonią koty, skoro pochodzą z tego samego syriańskiego źródła?

Metatron: Psy gonią koty, aby je złapać. Ale tu następują zwroty, i to dość szybko (śmiech)! Krótka odpowiedź jest taka, że psy pracują bardziej w sferze fizycznej, a koty w niefizycznej..., jedne w materii, drugie w niematerii. Oba pracują po przeciwnych stronach torusa - jedne na zewnątrz, drugie wewnątrz. Psy w materii, koty na poziomie bardziej eterycznym, widzicie to. Chcę wam wyjaśnić, że właściwie zmysły psów i kotów żyjących na ziemskim poziomie są przeciwieństwami tej samej częstotliwości. Ogólnie koty, w tym koty udomowione, są bardziej introwertyczne niż psy, natomiast psy są skierowane bardziej na zewnątrz – ekstrawertyczne. Ich częstotliwości są po przeciwnych biegunach i wzajemnie się przyciągają..., jednak się nie neutralizują. Przekonacie się, że psy i koty wychowane lub żyjące w tym samym gospodarstwie domowym tworzą szczególne więzi miłości. To zjawisko narasta zwłaszcza wtedy, kiedy zwierzęta we wcześniejszych wcieleniach stworzyły z ludźmi wspólny fragment osobowości. Na przykład – Tyberonn ma w domu 2 koty i 2 psy. Współpracują ze sobą i są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, a wszystkie 4 są związane z dwójką swoich ludzkich opiekunów. Chcę również dodać, że jeden z psów, suczka, częściej bywała tu w przeszłości jako kot.

Święte Felidae objawiające się na waszym ziemskim poziomie mają wyjątkową zdolność funkcjonowania równocześnie w wewnętrznych i zewnętrznych projekcjach świata - o wiele bardziej niż ludzie. Musicie zdać sobie sprawę, że w dowolnym momencie, kiedy obserwujecie fizyczne zwierzęta kotowate, one równocześnie istnieją na innym poziomie wymiarowym. Często współdziałają w innych królestwach, choć ciałem są w fizyczności.

poniedziałek, 16 czerwca 2014

KRYSZTAŁOWE CIAŁO ŚWIETLISTE część II

Utrzymywanie równowagi

Jeszcze raz należy podkreślić, że najlepszym sposobem na pozostawanie w stanie wewnętrznej równowagi jest systematyczne uziemianie się. W przeciwnym przypadku można stracić odpowiedni stosunek do materialnej rzeczywistości i skupić się wyłącznie na wyższych wymiarach, co może spowodować całkowite oderwanie od Ziemi. Cały proces przemiany nie polega na zmienianie się w anioła, tylko na doprowadzeniu do równowagi całej naszej Istoty w taki sposób, aby powstała spójna i harmonijna całość. Aby wesprzeć rozwój w nas istoty anielskiej, należy otworzyć i sklarować dolne czakry. One muszą obracać się ze swoją 100% siłą. To spowoduje, że osoba będzie mocno ugruntowana w materii i będzie się z tym dobrze czuła. Ludzki anioł ma dobre samopoczucie oraz na poziomie materialnym wszystko, czego potrzebuje, ponieważ jest to przyciągane za sprawą dobrze pracującej dolnej czakry. Tu nie ma braków i walki o byt.
Ludzki anioł jest też absolutnie wolny od dramatów emocjonalnych. W pełni aktywna czakra sakralna sprawia, że osoba ma całkowicie przepracowaną karmę czy „grzechy” i znajduje się w stanie absolutnej akceptacji i w wewnętrznej harmonii ze Wszystkim Co Jest. Ludzkie anioły stwarzają pokój, ponieważ wiedzą, że Ziemia jest miejscem przyjaznym i pełnym miłości. Wiedzą, że dramaty emocjonalne i gwałt są iluzorycznymi grami odgrywanymi przez istoty, które z duchowego punktu widzenia są dziećmi. Gdy czakra sakralna wiruje z pełną mocą, dramaty emocjonalne stają się rzeczą podrzędną. Ludzki anioł nie jest opanowany przez energię umysłu pochodząca ze splotu słonecznego. Dla wielu ten krok jest najtrudniejszy, gdyż umysł kierowany przez ego (rozum egocentryczny) sprzeciwia się byciu czymś drugorzędnym, gdy czakra słoneczna osiąga swoją pełną moc. Ponieważ wtedy staje się tym, czym powinien być, czyli częścią całości, a nie energią dominującą. Jednak mimo, iż początkowo pracuje dość gorączkowo, to z biegiem czasu dopasowuje się, uspakaja i zaczyna akceptować nową rolę. Staje się to wtedy, gdy czuje się bezpiecznie w nowym polu energii z białego światła. A wtedy centrum istoty staje się czakra serca umożliwiając dostęp do wyższych poziomów świadomości.

Czas przełomu

Po osiągnięciu pełnej rekalibracji następuje przerwa, podczas której pozornie nic się nie dzieje. Przyrównuje się to do bycia w matczynej macicy. W tym czasie pojawia się możliwość integracji i bycia ze sobą, ponieważ na świat przychodzi nowa Istota. Taka przerwa może trwać nawet miesiącami. W tym okresie podwyższają się wibracje, co może objawiać się stanami wyczerpania i niezdolności do normalnego funkcjonowania. Osoba będąca w takim stanie spotyka się ze swoją pierwotną twarzą, oddaje się swojej boskiej Jaźni, pozbywa się lęków i niepewności niższej Jaźni. Odkrywa, że zawsze była bezpieczna i chroniona. Odnajduje w sobie miłość i pokój. Znajduje się w wibracjach białego światła - tak rodzi się ludzki anioł.

Radzenie sobie z objawami wstępowania

Wypowiedź jest odpowiedzią archanioła Michała dla osoby, która właśnie przeżywa takie objawy w cięższej formie: To, co nazywacie „objaw wstępowania” to powstające fizyczne dysharmonie, gdy istota stając się międzywymiarowa, odbiera bardzo intensywnie kosmiczne energie, jednak nie jest zdolna do utrzymania się w stanie równowagi. (…)
Przekazujemy tu opis drogi, receptę na umożliwienie zdolności do przekraczania kolejnych bram gwiezdnych i wirów energetycznych, tak aby nie tracić przy tym równowagi, nie popadać w zdezorientowanie i choroby. Klucz tkwi w całkowitej integracji wyższych i niższych energii (…). Inny problem to nadmierna egzaltacja i pobudzenie bądź płaczliwość i stany depresyjne. Są to rozgrywki z ego. Nie są to natomiast objawy uzdrawiania wewnętrznego dziecka, ponieważ większość istot wstąpionych / wzniesionych ma ten proces za sobą. To jest znak, że niższe czakry są wytrącone z równowagi. Są wprawdzie aktywne za sprawą energii z wyższych czakr, jednak podwyższanie prędkości ich wirowania powoduje rozchwianie, a w efekcie nawet niewielkie uszkodzenia. Ludzie nie potrafią temu przeciwdziałać. Gdy niższe czakry nabierają prędkości chcąc dorównać wibracjom czakr wyższych, wtedy niewiele możecie zrobić. Możecie jedynie pozwolić procesowi zachodzić ufając, że wkrótce odczujecie jego korzyści. Jest to naturalne i dzieje się automatycznie. W odpowiednim momencie i miejscu dla zharmonizowania otrzymacie odpowiednią dawkę wyżej wymiarowej energii. Ten okres jest ograniczony w czasie i wreszcie odkryjecie, że możecie zrównoważyć ciała energetyczne i fizyczne. Proces możecie wesprzeć poprzez samo zrozumienie tego faktu. Kluczem jest serce, które musi być całkowicie otwarte, aby mógł przez was przepływać pełen strumień kosmicznej energii stwórczej. Kiedy wasze systemy się zrównoważą, a serce będzie otwarte, wtedy wszystko będzie funkcjonowało bez zakłóceń. Wtedy będziecie mogli osiągnąć prawie wszystko. Jednak to będzie możliwe za sprawą serca a nie głowy. Gdy tylko głowa lub ego będzie chciało mieć proces pod kontrolą, strumień przestanie płynąć. Manifestacja cudów zostanie zablokowana, a wy poczujecie się, jakbyście byli w przedpieklu, jakby wszystko stanęło w miejscu. Sami wytwarzacie energię ślepego zaułka, gdy w określonym czasie nie chcecie przyjąć cudu, który mógłby się przydarzyć w waszym życiu. Racjonalny umysł mówi „nie, to nie jest możliwe” i tak zamyka energie cudu dla waszego życia. Wtedy zaczynacie żyć w stanie wyraźnego „nic”, a moglibyście żyć w bogactwie i pełni, gdybyście tylko pozwolili sercu się tam poprowadzić. Wszystko, czego do tego potrzebujecie, to po prostu bycie w stanie odczuwania, bez osądzania, analizowania i reagowania poprzez ego. Ego będzie musiało nauczyć się współpracy z sercem, słuchania jego przewodnictwa. Nieraz macie duży wewnętrzny opór przed przyjęciem tak dużej dawki energii, która do was płynie, a za którą tęsknicie i wy i Kosmos. Próbujecie mocno trzymać się starych programów i przekonań, wyczerpując się przy tym całkowicie. Już czas, by pozostawić stare i pozwolić zaistnieć pełni miłości i materialnego dobrobytu, jaki chce wam dostarczyć w obecnych czasach Boska Stwórcza Inteligencja.
Każdego dnia spędzajcie trochę czasu na świeżym powietrzu, na spacerze lub przy pracy w ogrodzie. To pomoże wam w uziemieniu. Spróbujcie ograniczyć konsumpcję wszelkich przetworzonych środków spożywczych i skoncentrujcie się na pożywieniu ze świeżych owoców i warzyw z ekologicznych upraw, jedzcie naturalny ryż i kiełki. To również dostarczy wam świeżej energii Ziemi. Każdego dnia spędzajcie trochę czasu w ciszy na osobistej medytacji i trosce o siebie - nie o planetę czy ludzi, tylko o siebie. Myślcie, czego potrzebujecie do wzrostu jako osoba i czego może potrzebować dusza i Duch, abyście się wzajemnie wspierali podczas ziemskiej wędrówki. Podarujcie sobie miłość bezwarunkową, a potem dzielcie ją z innymi, także z planetą. Codzienna praktyka wizualizacyjna, jaką zalecamy: zobacz siebie jako postać stojącą. Twoja energia wpływa do Ziemi. Następnie patrz, jak spływa na ciebie energia z Kosmosu, wpływa do czakry korony, przenika coraz niżej a potem w dół do planety. Wnika w jej kryształową sieć. To pomoże ci doskonale się uziemić i jeszcze zasili Ziemię kosmiczną energią.

Kryształowy człowiek

Kryształowy człowiek jest kolejną fazą rozwoju wojownika Światła lub nosiciela Światła. Wojownik Światła pracuje ze światłem, nosiciel Światła nosi światło w sobie i wypromieniowuje je w świat. Kryształowy człowiek sam jest Światłem. Powierzchnie jego kryształu życia zostały wyszlifowane przez wiele doświadczeń i testów, tak że teraz jego wewnętrzne światło mocno promienieje. Ze stworzenia powstał stwórca.
W obecnych czasach rodzą się kryształowe dzieci, a dorośli ludzie przemieniają się w istoty kryształowe dzięki pracy nad sobą i ze sobą.

Na początku był jeden Byt, który podzielił się na dwie Istoty. Taki Byt wędrował przez eony, aż pokrył się kurzem i pyłem. Mnożyły się możliwości eksperymentów i przeżyć. Pierwotny kryształ rozpadł się w pył. Pierwszym kryształowym człowiekiem w tych pylistych czasach był Jezus Chrystus, który przypomniał ludziom, że tak naprawdę są z kryształu. Wędrówka do nowej kryształowej epoki już się rozpoczęła. Mamy przed sobą jeszcze sporo burzliwych lat.

Stara i nowa struktura kryształu naszego ciała świetlnego: 
Każda epoka ma swoją własną strukturę kryształową. Każda taka forma niesie za sobą własną strukturę energetyczną, która odbija się w świadomości ludzi. Im prostsza jest forma, tym niższa wibracja, a tym samym bardziej zamknięta świadomość. Geometria działająca w Erze Ryb zmienia swoją formę. Z podwójnego tetraeder (sześciobok) wyrasta kryształowa struktura chrystusowej sieci: dodekaeder z pokrywami z ikosaeder (na każdej z 12-tu powierzchni formy dodekaeder osiada forma ikosaeder - 20-tościan o podstawie 5-ciokąta, a wyżej 5 trójkątów równobocznych), co po połączeniu daje postać 60 widocznych trójkątów. Nowy kryształ zwiększa strukturę komórkową i świadomość z 6-ciu do 60-ciu części. W sposobie myślenia może to oznaczać, że głębia świadomości i zdolność postrzegania zwiększa się 10-ciokrotnie. W rzeczywistości jednak ta metamorfoza nie zachodzi w sposób liniowy, lecz potencjalny lub międzywymiarowy.
Jest to ten sam kryształ, lecz wyrastają z niego nowe, dodatkowe formy. Pod wpływem światła docierającego do nas z Kosmosu następuje transformacja. Światło, które dociera do nas obecnie, obiera sobie nową drogę. To tak, jakby poustawiać na nowo lub inaczej pryzmaty. Potencjał tego światła może być użyty w zupełnie nowy sposób. Lecz najpierw trzeba się z tą skarbnicą zapoznać.

sobota, 14 czerwca 2014

KRYSZTAŁOWE CIAŁO ŚWIETLISTE część I

Zebrała i przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Materiały pochodzą z przesłań archanioła Michała przez Celię Fenn, wersje oryginalne dostępne na starchildascension.org, zdjęcia tworzenia kryształowego ciała świetlnego pochodzą ze strony auraexploration.com, która jest autorską stroną Sheili Moore zajmującej się analizą aury. Opis kryształowego ciała świetlnego pochodzi ze strony kristallmensch.de. Materiały są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku.

Wiele osób musi walczyć o zasób sił życiowych, doświadczając rozchwiania pomiędzy stanem wysokiego poziomu energii a wyczerpaniem. Takim osobom może się wydawać, jakby wszystko toczyło się wolniej, mogą ich również dotykać trudności z wykonywaniem fizycznych czynności, które dawniej nie stanowiły żadnego problemu. Dla niektórych fizyczna forma życia staje się bardzo uciążliwa, tym bardziej, że są coraz bardziej wrażliwi na wszelkie formy energii.
Problem tkwi w zmianie funkcji systemu energetycznego, który dotąd bazował na energiach siedmiu podstawowych czakr. A spośród nich najczęściej tylko dwie lub trzy dolne były w miarę klarowne i całkowicie czynne. Obecnie ludzkość przechodzi na system z 12-ma czakrami, z których wszystkie muszą być aktywne i sklarowane. W całkowicie przebudzonej istocie wyższe wibracje będą przekazywane przez ósmą i dziewiątą czakrę. To będą ogromne dawki energii.
Tym samym niezwykle ważne staje się systematyczne klarowanie i utrzymywanie w równowadze całego systemu energetycznego. W przeciwnym razie tworzy się energetyczne nadciśnienie powodujące powstawanie problemów na poziomie fizycznym i emocjonalnym. Ci, którzy jeszcze nie aktywowali swojego nowego systemu czakr, ciągle odczuwają następstwa wibracji wyższych częstotliwości 5-go wymiaru. Czują to jako nacisk, szczególnie na głowę. Wydaje się, jakby energia na zewnątrz poruszała się szybciej niż wewnątrz. Nie mogą za nią nadążyć, co powoduje niewyjaśniony stres. Jeśli tak jest, trzeba zwolnić fizyczne tempo życia, aby wibracje wewnętrzne mogły się podwyższyć i zharmonizować z tymi na zewnątrz. Im wyższe są wibracje wewnętrzne, tym spokojniejsza jest osoba i tym łatwiej może się otwierać na wyższe stany świadomości.

O szyszynce

Portalem pomiędzy ciałem fizycznym a światem energii i światła jest system hormonalny ciała. W nim zachodzi przemiana towarzysząca przesyłowi światła z ciała świetlnego na ciało fizyczne. Zachodzą reakcje chemiczne, powstają hormony, które regulują rozdział energii i funkcje organizmu. Przy większych dawkach energii system ulega przestymulowaniu, co przejawia się jako falowanie energii i nierównowaga.
Energia światła, która wychodzi z centrum galaktyki w postaci wibracji, wnika w ciało przez szyszynkę. U ludzkich aniołów jest ona całkowicie aktywna. U ludzi ze starym systemem energetycznym jest wykorzystywana podczas medytacji (wtedy czuje się nacisk na głowę lub 3-cie oko). Osoba taka wtedy „wznosi się” a potem znów „schodzi w dół”. Osoba, która jest „wzniesiona” na stałe, żyje z otwartym portalem - jak w ciągłym stanie medytacji. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo oderwania się od Ziemi i dezorientacji. Dlatego, aby funkcjonować jednocześnie w wyższych wymiarach i na poziomie ziemskim, trzeba być ciągle dobrze uziemionym. Kiedy to się udaje, funkcjonuje się w stanie theta - na tym poziomie następuje tworzenie cudów. Tu intencja przejawia się w postaci materialnej.
Obecnie wiele osób doświadcza w szyszynce przypływów energii. Kiedy ta jest przestymulowana, może doprowadzić do przestymulowania innego ważnego gruczołu, a mianowicie grasicy, co z kolei prowadzi do nierównowagi energetycznej wewnątrz ciała fizycznego. Obydwa gruczoły są w bezpośrednim połączeniu z elektromagnetyczną lub bioenergetyczną centralą przełącznikową ciała.

Kluczem do równowagi jest grasica.

Ten gruczoł kontroluje i reguluje energetyczną aktywność ciała za pomocą hormonów. Pracuje razem z gruczołem tarczycy. Kiedy grasica jest przestymulowana, może przestymulować tarczycę (a na niższych poziomach również nadnercza), przy czym wytwarza energię falami. Takie wyże i niże trwające przez dłuższy czas, mogą z kolei doprowadzić do „wypalenia” nadnerczy lub zmęczenia przez stres. Może również dojść do ekstremalnego przemęczenia fizycznego, ponieważ tarczyca próbując wyrównać energetyczne zakłócenia ciała, popada na zmianę w nadczynność i niedoczynność. Może to również prowadzić do depresji i stanów lękowych, gdyż chemiczne substancje w mózgu, jak np. serotonina, również przy takim stanie popadają w nierównowagę. Skutkiem tego jednostka może przeżywać ekstremalne objawy fizyczne i emocjonalne.
Ludzkie ciało jest fantastycznym samoregulującym organizmem, który zawsze próbuje doprowadzić się do równowagi. Teraz walczy o możliwie najszybsze jej odzyskanie. Kiedy to się powiedzie, nagrodą będzie dłuższe życie, całkowite zdrowie i nieograniczona energia. Jednak wiele osób prowadzi taki tryb życia, który nie pozwala ciału na przeprowadzenie procesów dostrojenia. Dlatego, gdy grasica wykazuje wzrastającą stymulację, należy zwolnić tempo życia. Jeśli się tego nie uczyni, zrobi to ciało. Pojawią się choroby. Ciało musi przeprowadzić swoje procesy, dopasować się bioenergetycznie, dokonać przestrojenia ciała świetlnego i dlatego stwarza stany chorobowe.
Jeśli ktoś czuje się zestresowany lub zmęczony, powinien wypoczywać. Gdy odpocznie, jego wyższa Jaźń spróbuje popracować nad doprowadzeniem systemów do równowagi, aby umożliwić mu dojście do ładu z podwyższonym poziomem napływających energii.

Najlepszym sposobem doprowadzenia ciała do spokoju i równowagi jest praca z oddechem i energią grasicy - portalu energetycznego serca, w którym światło jest przemieniane w energię bezwarunkowej miłości. Proces fizycznego oddychania aktywuje grasicę i czakrę serca. Kiedy ktoś jest zalękniony, spłyca lub wstrzymuje oddech, co uniemożliwia otwarcie czakry serca i zakłóca równowagę na tym poziomie. Podczas głębokiego odprężenia oddychamy głębiej, przepełniając system energią światła wytwarzającą miłość bezwarunkową. Dzieje się tak podczas głębokiej medytacji. Można to odczuć również podczas spacerów pośród natury. Taki spacer reguluje nadmiar stymulacji powodując uczucie głębokiego spokoju i pokoju. Energia przyrody pobudza stan bezwarunkowej miłości, a wtedy otrzymuje się dostęp do wyższych wymiarów, co może nawet objawiać się przebłyskami olśnienia.
Im bardziej ktoś koncentruje się na głębokim, świadomym oddychaniu, tym bardziej aktywuje wydajność grasicy. To wzmacnia również system immunologiczny. Dobrym sposobem na wspieranie procesu przemian jest uprawianie sportu i dobre odżywianie. Zanim nie odbuduje się siły fizycznej, trudno będzie sprostać wymogom, jakie stawiają nowe energie, którymi zasila się ciało. Kryształowe ciało nowej Ziemi to ciało zdrowe i silne. Jest nastawione na ruch, świeże powietrze i aktywność, także poza domem. Im więcej czasu spędza się poza domem, tym silniej wspiera się ciało w samoregulacji i doprowadzaniu do równowagi nowego kryształowego systemu bioenergetycznego. Wtedy zachodzi ewolucyjna przemiana. Kiedy równowaga jest ustabilizowana, odczuwa się wewnętrzny spokój, a wtedy można już w pełni korzystać z nowego systemu czakr. Wtedy można tworzyć cuda, których się pragnie. Im bardziej współpracuje się z ciałem i nowymi energiami - spowalniając tempo życia na zewnątrz i wprowadzając równowagę wewnętrzną i zewnętrzną - tym więcej otrzymuje się korzyści z nowego wspaniałego ciała świetlnego.

Stawanie się „ludzkim aniołem” i rekalibracja do białego ŚwiatłaNa powyższych zdjęciach można zobaczyć, jak wygląda dochodzenie do równowagi i stawanie się ludzkim aniołem. Nad tematem od lat pracuje Sheila Moore z San Diego w Kaliforni.
Aurę nowego ludzkiego anioła pokazuje obrazek znajdujący się w górnym prawym rogu. Aura jest wypełniona białym światłem, zaś czakry są aktywne w 100% (kolorowe słupy poniżej obrazka). Z punktu widzenia energetycznego jest to potężna istota - istota wzniesiona / ludzki anioł. Podobno Sheila widzi takie obrazki 1 lub 2 razy w miesiącu. Archanioł Michał wyjaśnił, że takie osoby przestroiły wibracje swojego ciała świetlnego do właściwej prędkości, aby wytwarzać białe światło. Dzieje się to, gdy kryształowy dorosły człowiek lub ludzki anioł aktywuje się kompletnie. Taka osoba jest siłownią gotową do czynienia cudów. Zdjęcie bezpośrednio pod obrazkiem aury ludzkiego anioła pokazuje osobę będącą jeszcze w fazie przejściowej. Mimo ładnej aury, czakramy są ubogie w energię. Dwa inne zdjęcia również pokazują osoby w fazie przejściowej. Zmniejszenie energii czakr tłumaczy się zmęczeniem, które również jest objawem tego etapu.
Podczas fazy przejściowej osobiste tory energetyczne są układane i aktywowane na nowo. O sposób i prędkość tego procesu troszczy się wyższa Jaźń każdego z nas. Jednak prędkość obrotów czakr jest utrzymywana na niskim poziomie, aby zapobiec uszkodzeniom osoby przez uboczne skutki nierównowagi powstającej podczas tego procesu.
W styczniu 2006 planeta była już gotowa do rekalibracji i nowego połączenia z siecią galaktyczną. Ci, którzy byli przygotowani, zaczęli łączyć się, aby wspólnie produkować białe światło. Dzięki temu sami nabrali pełnej mocy.

wtorek, 3 czerwca 2014

NOWE PROMIENIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ EKSPRESJI LM-05-2014

przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska
 
Ukochani Mistrzowie, będziemy kontynuować nasz przegląd i rozwiniemy niektóre z najistotniejszych technik oraz informacji, jakie dawaliśmy wam przez ostatnie 22 lata. Nadszedł czas, aby uwolnić, przeobrazić lub zaktualizować wiele starych ograniczających myślokształtów i form, które przyjęliście za swoją osobistą rzeczywistość. Jeśli spędzicie trochę czasu na medytacji / kontemplacji, przeglądając struktury, jakie stworzyliście w rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru, które zawierają mentalne, emocjonalne, fizyczne a nawet pewne duchowe ograniczenia, z pewnością uznacie, że nadszedł czas, aby uwolnić się od wielu krępujących powiązań, tak aby móc szybko i z gracją przenieść się do otwierającego się oraz umacniającego świata przyszłości.

Wielu z was czuje, że jest na finiszu długiego, trudnego wyścigu, natomiast wasza energia i entuzjazm pozostają w tyle. Jesteście coraz bardziej rozczarowani splendorem ziemskiej egzystencji, a rzeczy które kiedyś was ekscytowały, wydają się nieco zszarzałe i nudne. To dlatego, że znajdujecie się w dwóch zupełnie innych rzeczywistościach lub kilku wymiarach naraz, a cztery niższe systemy waszych ciał (fizyczne, mentalne, emocjonalne i eteryczne) próbują dostroić się i dogonić swoją duszę / duchową Jaźń. To powoduje, że wasze ziemskie ciała doświadczają wiele stresu i napięć.

Wielu z was już wykonało albo właśnie jest w trakcie robienia skoku kwantowego do galaktycznej świadomości, w której stary świat / stan bytu zapada się szybciej, niż możecie zintegrować subtelne energie / wibracje i idee waszych nowych, wyższych częstotliwości bytowania. W miarę jak uświadamiacie sobie, co się z wami dzieje, przestajecie odczuwać stres i zagubienie. Proszę, uwierzcie, kiedy mówię, że wsparcie jest na wyciągnięcie ręki. Jednym z naszych największych pragnień jest wspomóc was w procesie tak, abyście zrealizowali przejście z łatwością i gracją. W ciągu tych wielu ostatnich lat daliśmy wam mnóstwo informacji, medytacji i ćwiczeń dotyczących transmutacji starych negatywnych wzorców energii. Ten proces jest konieczny, aby zrobić miejsce i przyswoić przenikające was subtelniejsze komórki Światła Stwórcy – wyższe częstotliwości, potężne nowe promienie zindywidualizowanej ekspresji napływające od Najwyższego Stwórcy.

Pierwszym etapem tego procesu było budowanie własnej piramidy Mocy / Światła w piątym wymiarze. Kiedy tworzy się to cudowne miejsce, przygotowuje się podstawę dla kwantowego skoku, o którym mówiłem. Wspaniałe, subtelne energie Najwyższego Stwórcy nie mogą przesłać wiązki światła w dół, bezpośrednio do Ziemi lub do środowiska trzeciego / niższego czwartego wymiaru. Ogrom ludzkości i wiele miejsc na Ziemi nie jest jeszcze gotowych na ten dar – to spowodowałoby zbyt wiele chaosu pośród rzesz ludzkich i na waszej planecie. Zatem proces musi być znacznie spowolniony lub przefiltrowywany w taki sposób, aby był dostępny dla największej korzyści wszystkich.

Wyjaśniałem wam, że promieniejące stacje Światła w kształcie piramid znajdziecie w całym tym podwszechświecie, w każdym wymiarze i podwymiarze, w którym pozostawialiście eteryczne repliki siebie samych za każdym razem, kiedy się oddzielaliście lub rozdzielaliście ze swoją esencją na coraz mniejsze żeńskie i męskie aspekty świadomości. Wasze eteryczne przewody życia / Światła snują wasze ścieżki przez ten podwszechświat. Włókna boskiego Światła, które łączą was z każdym fragmentem waszych Jaźni, są również mocno podłączone do waszych wspaniałych boskich Jaźni / Obecności JAM JEST, Boga Ojca Matki z Wielkiego Centralnego Słońca, a ostatecznie – do Najwyższego Stwórcy.

Kiedy idziecie do światowej Piramidy Światła, która zawiera holograficzną replikę świata, i wdychacie Miłość / Światło Stwórcy - wydychając świętą, bezwarunkową miłość, ta wspaniała energia jest filtrowana lub rozcieńczana tak, że może być odbierana przez wszystkich, którzy są gotowi i chętni, aby otworzyć swoje serca i w ten sposób rozpocząć proces przemiany w galaktyczną duchowo / ludzką istotę.

Kiedy idziecie do osobistych piramid lub piramid stworzonych dla określonego projektu czy zadania, otwieracie drogę ku pełnej mocy i gamy nowych promieni ekspresji, które wlewają się do waszych świątyń Światła oraz wspierają was w staraniach. Gdy tworzycie świętą przestrzeń dla Boskiego Umysłu, przyłączacie się do procesu współtworzenia, otwierając bramę do osobistej obfitości. Przypomnijcie sobie: wiele razy mówiłem, że jesteście panami współtworzenia, o czym wciąż zapominacie. Pamiętajcie też, że bogactwo przychodzi w wielu formach.

Proces oddechu nieskończoności jest innym sposobem dostępu do nowych energii tworzenia. Gdy wzbudzacie czakry wznoszące znajdujące się na szczycie kręgosłupa i u podstawy czaszki, inicjujecie proces otwierania bramy do galaktycznej świadomości. Ten ważny punkt zapłonu jest istotnym elementem bieżącego procesu ludzkiej ewolucji. Cała ludzkość została zaprogramowana dla tego zdarzenia, i prędzej czy później będzie to miało miejsce w każdej Duszy na Ziemi. Kiedy oddychacie oddechem nieskończoności obserwując pętlę w dół do Ziemi i na zewnątrz w eter, pomagacie w tworzeniu tego fantastycznego daru dostępnego dla pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wymiaru oraz każdego aspektu świadomości Boga w nich.

Równie ważne jest nauczenie się zachowania odpowiedniego poziomu świadomości ALFA. Ten pomaga wam w uzyskaniu i utrzymaniu właściwej równowagi w polu energetycznym / aurycznym, dzięki czemu stajecie się doskonale dostrojonymi, harmonijnymi instrumentami, wypromieniowującymi tylko częstotliwości miłości / Światła - bez jakiegokolwiek dysonansu. Wcześniej przedstawiliśmy wam też pojęcie METAWIZJA, obrazujące stan poszerzonej, skupionej świadomości, dzięki której można dostroić się do mądrości swojej wyższej Jaźni i Obecności JAM JEST. To jest jedna z korzyści płynących z bycia mistrzem ALFA. Podczas korzystania z METAWIZJI człowiek staje się zarówno obserwatorem jak i uczestnikiem życia. Szybko odfiltrowuje wszelkie negatywne myślokształty, ucząc się pozwalać tylko Najwyższemu Stwórcy wprowadzać prawdę do pola mocy i panować nad swoją istotą. Konceptualne wizje i intuicja poszerzają się znacznie poza normę. Można to przyrównać do wirusów rozpowszechnionych w sieci światowej technologii komputerowej. Są tacy, którzy z różnych powodów bombardują was niszczącymi energiami, wysyłają fałszywe lub zawierające negatywne / niskie częstotliwości maile. Trzeba tworzyć bariery / filtry i odrzucać te wiadomości / energie w każdy możliwy sposób, i to jest ważne - pozostawać czujnym oraz zawsze o krok przed nimi. To samo dotyczy subtelnych energii, które rozprzestrzeniają się w zbiorowej świadomości ludzkości - trzeba odfiltrowywać nieharmonijne energie, nie pozostawiając zanieczyszczeń, a dopuszczając tylko te wibracje myślowe, które harmonizują z waszą mistrzowską Jaźnią.

Promieniom waszego Układu Słonecznego i galaktyki zostały przypisane numery od jeden do dwunastu, jednak nowe promienie, o których tu mówimy, będą rozpoznane dzięki właściwości ich ekspresji. Chcąc je wyrazić, nie troszczcie się o kolory, bo one mogą być mieszanką któregokolwiek lub wszystkich promieni, jakiekolwiek chcecie wyrazić. Jesteście artystami, budowniczymi i klasyfikatorami tych promieni, a potencjał twórczy jest nieograniczony. Te promienie (które mogą być nazwane podpromieniami dwunastu głównych promieni tego podwszechświata) będą PROMIEN-iami luminescencji i mocy Najwyższego Stwórcy Esencji Światła. Mają być używane nieco inaczej niż siedem promieni Układu Słonecznego i pięć promieni Wyższej Świadomości. Mogą być wykorzystywane w różnorakich kombinacjach i na różne sposoby, ponieważ mają bardzo specjalistyczne energie.

Pozwólcie, że zaczniemy od ciała fizycznego: udaj się do swojej roboczej piramidy Światła i połóż się na kryształowym stole. Leżąc, możesz sobie zażyczyć, aby twoje ciało fizyczne prześwietlił promień zdrowia i witalności, lub promienie piękna, młodzieńczości, koordynacji, siły, mocy, elegancji, klarowności, elastyczności czy innych cech, które przyjdą ci na myśl, a które poprawiłyby twoje fizyczne samopoczucie. Przywołuj i aktywuj tylko jeden lub dwa promienie równocześnie. Wiedz, że twoja boska Obecność JAM JEST i wyższa Jaźń Nadduszy będą monitorować proces, dbając aby twoje ciało wchłonęło odpowiednią ilość tych potężnych energii, nie więcej. Twoje życzenia nie powinny służyć tylko przyspieszeniu transformacji, zawsze możesz zechcieć skorzystać z praw ułatwień i łaski. Mój drogi, masz przy tym dobrze się bawić. Czas bolesnych lekcji, traumy, stresów i niepowodzeń może stać się przeszłością, jeśli pozwolisz sobie przejść przez proces przenoszący cię z królestwa przyczyny i skutku oraz karmy, do sfery, w której działa prawo łaski.

Teraz skoncentruj się na swoim ciele emocjonalnym: stań u wezgłowia kryształowego stołu i zobacz swoje ciało emocjonalne leżące na tym stole, zwracając uwagę na jego formę. Jak to ciało emocjonalne wygląda? Obserwuj je przez chwilę i przyjrzyj się cieniom, barwom oraz kształtom, które to ciało emocjonalne tworzą. To, co ujrzysz, może cię zaskoczyć. Jeśli twoje wewnętrzne widzenie nie jest w tym czasie aktywne, poproś aby się rozbudziło, a tymczasem po prostu intuicyjnie wyczuj kształty i kolory, jakie ci się pokazują. Cokolwiek dostrzeżesz, to będzie ważne, a jeśli będziesz ćwiczyć, wewnętrzne zmysły wyostrzą ci spostrzegawczość. Możesz zacząć od zażądania, aby wylała się na ciebie oraz wypełniła cię częstotliwość promienia czystej miłości Stwórcy, zmywając całkowicie poczucie nieudolności, poczucie winy, wstydu i zwątpienia. Następnie wezwij promień miłosierdzia, promień łaski i wybaczenia, promienie wrażliwości, pasji, pokoju, harmonii, życzliwości, subtelnej intuicji, odwagi i tak dalej. Wówczas patrz, jak twoje ciało emocjonalne wypełnia się każdą z tych wymienionych energii, przyswajając maksymalną, odpowiednią dla tej chwili ilość.

Teraz skup się na ciele mentalnym: Znów stań u wezgłowia kryształowego stołu i zobacz, jak pojawia się na nim ciało mentalne. W jaki sposób to ciało ci się objawia? Czy jest silne i wyraźnie zaznaczone, czy jest zgaszone mętnymi, wyblakłymi kolorami? Poproś o promień prawdy, woli, męstwa, mądrości, inteligencji, koncentracji, kreatywności, boskiej myśli, mowy / wzorców Światła, świętej geometrii, dyscypliny, organizacji, informacji naukowej, ładu; promień przyjmowania; promień dawania / dzielenia się – każdy z nich kolejno spływa w dół przez wielki kryształowy generator, który zwisa nad środkiem stołu twojej osobistej piramidy Światła. Twoja Obecność JAM JEST będzie filtrować esencję każdego promienia ekspresji do twojej eterycznej repliki w jego najczystszej postaci. Zobacz swoją piramidę wypełnioną tą esencją i mocą każdego z tych promieni, które przenikają wszystko wewnątrz. Wiedz, że dar każdego promienia przeniesiesz ze sobą wracając do sfery fizycznej, w której obecnie żyjesz. Masz prawo z tego korzystać i dzielić się tym, gdyż naprawdę wkraczasz do swojej roli jako współtwórca z naszym Bogiem Ojcem Matką.

Możesz też zwrócić uwagę na ciało eteryczne, które zawiera plan twojego ciała świetlistego. Ciało eteryczne otacza ciało fizyczne, a deformacje i niedoskonałości pojawiają się w nim, zanim objawią się w ciele fizycznym. Teraz proces jest odwrócony. W ciele eterycznym jest przechowywana esencja doskonałej formy fizycznej postaci, dlatego tę część swojej istoty trzeba na nowo wypełnić harmonijnym Światłem, które będzie dostępne dla ciała fizycznego. Jak wygląda twoje ciało eteryczne? Czy widać na nim ciemne wstęgi zniekształconej energii? Czy są w nim plamy gęstsze i ciemniejsze od innych? Gdzie one są? Dzięki temu dowiesz się, w których miejscach twoje ciało wypadło z równowagi, gdzie są miejsca najbardziej zagrożone, a gdzie prawdopodobnie możesz doświadczyć kolejnego kryzysu zdrowotnego lub utrudnienia.

Poza tym, będąc w lekkim stanie ALFA, może zechcesz przygotować swoje ciało do odbierania i przejawiania tych potężnych energii, koncentrując się na ciele fizycznym przez tydzień lub dwa. Jeśli w jakikolwiek sposób zaczynasz czuć dezorientację, nieugruntowanie lub czuć się nieswojo, zatrzymaj proces na dzień czy dwa, zanim będziesz go kontynuował. Niech Duch będzie twoim przewodnikiem, i nie wzoruj swoich postępów oraz przemian na kimś innym. Dążysz do własnej boskiej inteligencji i aktywacji własnego twórczego geniuszu. Każdego dnia, lub tak często, jak możesz, poświęć kilka chwil na dostrojenie się do inteligencji swojego ciała fizycznego i jego żywiołów. Na początku twój głęboki umysł podświadomy znał tylko doskonałość, dlatego trzeba go przeprogramować z negatywnych myśli gromadzonych przez wieki, które stopniowo doprowadziły do niedoskonałości, dyskomfortu i utrudnień. Ten proces może potrwać jakiś czas, lecz może rozpuścić negatywne myślokształty i ponownie zainstalować kody doskonałości – ciało kadmoniczne Adam / Ewa. To jest jeden z powodów, dlaczego doświadczasz tak wielu objawów: dezorientacji, apatii, niezdolności do koncentracji i tak dalej. To, czego przejawienie zajęło setki tysięcy lat, można odwrócić w zaskakująco krótkim czasie.

Co najmniej raz w tygodniu koncentruj się na naturze swojego ciała emocjonalnego i dokonuj podsumowania tego, co zmieniło się od czasu ostatniego dostrajania. Czy czujesz równowagę i spokój? Czy jesteś w stanie dać sobie radę ze stresami codziennego życia? Czy jesteś bardziej życzliwy i tolerancyjny wobec ludzi wokół ciebie? Czy jesteś w stanie skupić się na szerokiej perspektywie zamiast na małej historii? Co się poprawiło, a co pogorszyło? Co chcesz zmienić najbardziej? Ustal priorytety, a następnie poproś poszczególne promienie ekspresji o pomoc w stopniowej integracji wszystkich subtelnych cech i energii twojej nowej rzeczywistości.

Również na ciele mentalnym koncentruj się przynajmniej raz w tygodniu. Czy myślisz jaśniej? Czy jesteś w stanie przetworzyć i uporządkować informacje w bardziej efektywny sposób, tak że możesz zbierać pokłosie mądrości poszczególnych doświadczeń i interakcji? Czy jesteś bardziej zdyscyplinowany? Czy uważasz, że wypełniasz swoje obowiązki łatwiej i bardziej radośnie? Czy czujesz się lepiej dostrojony do swojej wyższej inteligencji i miałeś bardziej inspirujące, twórcze pomysły? W jaki sposób przesunęła się twoja świadomość i co się w związku z tym zmieniło? Kiedy tylko zechcesz, możesz skupić się na kolorach promieni, które są na ciebie emitowane – jednak najpierw skoncentruj się na odczuwalnych cechach każdego promienia. Za każdym razem przyswajaj inny promień ekspresji, a pole twojej aury ulegnie przemianie. Od tej pory, jak będziesz emanować miłością / Światłem samego Stwórcy, wchłoniesz więcej cech każdego promienia. Czyniąc tak, zaczniesz emitować swój własny, unikalny promień boskiego Światła - twój dar dla ludzkości.

Kochani, oferujemy wam kolejny sposób na uzyskanie dostępu do waszego boskiego potencjału, na który część z was, pragnąca ponownie połączyć się ze swoją istotą, czekała od wieków. Możemy pokazać drogę, ale to wy musicie podjąć kroki i przejść przez proces. Obiecujemy, że wysiłek się wam opłaci. W braterstwie przedłużamy nasze ręce i mieszamy z wami nasze esencje. Wysyłamy wam promienie pokoju i radości, lecz przede wszystkim, przesyłamy wam naszą miłość.

JAM JEST archanioł Michał, który przynosi wam te prawdy.