sobota, 25 sierpnia 2018

MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ (PUNNETTA) - LISA RENEE sierpień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, jesteśmy świadkami pewnych pozytywnych punktów zwrotnych w wojnie o świadomość, ponieważ Ziemia w sposób naturalny zmniejsza gęstość, co oznacza wyjście poza wpływ maszynerii Obcych używanej w sieciach ziemskich. Planeta przechodzi przez proces budowania skrzydeł 6D-7D, czyli wchodzi na pierwszy poziom unii hierogamicznej, dzięki czemu ten poziom świadomości jest teraz bardziej dostępny dla ludzkości. Ma to szczególne znaczenie dla spełnienia Paliadoriańskiego Przymierza i rehabilitacji Michała-Chrystusa oraz Złotego Promienia Serafim. Wielka Brytania była ostatnio przedmiotem zainteresowania w kwestii ukierunkowania i zmanipulowania energii seksualnej jako źródła energii. Pod Stonehenge nastąpiła aktualizacja diodycznego kryształu Nibiru (Nibiru Diodic Crystal - NDC), głównie kontrolowanego przez zespół z Nibiru -Tota, Enkiego i Enlila, oraz związane z nimi główne centrum gromadzenia danych na temat pobierania energii z seksualnego zniewalania zwanej odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid). W miarę, jak NAA tracą grunt, a jednak dalej chcą zasilać te odwrócone siatki, usiłują rozwinąć formy seksualnej niedoli i zamieszania, które działają w celu odwrócenia, podzielenia oraz zablokowania zasad płci, uniemożliwiając zjednoczenie. Przyjrzymy się zasadom płci w kodach DNA, wpływowi odłączania lub mieszania DNA, które zawiera genetyczne kody czasowe, wpływające na stany tożsamości i kontrolę nad liniami czasowymi Ziemi. Jeśli masz ostatnio wrażenie, że przesuwasz się do innego czasu i przestrzeni, mam nadzieję, że ta informacja przyda ci się w łączeniu kropek.

Przejście do następnego wszechświata harmonicznego skorygowało proporcje cząstek i antycząstek w ciele planetarnym, a także w ludzkich ciałach, zmieniając planetarną i indywidualną szybkość wirowania Merkaby. Spin, który aktywuje połączenie między cząstkami a antycząstkami w najniższych warstwach wymiarowych, wtapia się w warstwy z wyższych wymiarów, co wywołuje efekt depolaryzacji na odcinkach sieci planetarnej. Kiedy pewne polaryzacje syntetyzują się do stanu neutralnego, zmienia się spin i rotacja dostępnego potencjału energii oraz ruch energetyczny prądu na liniach geomantycznych. Zmiany spinu planetarnej Merkaby uwalniają pewne efekty w postaci impulsów dźwiękowych na odcinkach sieci planetarnej. Kilka połączonych zdarzeń astrologicznych - trzy zaćmienia i fala szczytu magnetycznego - aktywowało ogromne ilości prądu plazmowego w całej sieci ziemskiej oraz wcześniej uśpione odcinki na Ziemi i pod jej powierzchnią. W tej chwili pojawiły się lejkowate fontanny energii plazmy generujące uderzenia depolaryzacji, które działają w kilku ważnych ośrodkach mocy na Ziemi, takich jak piramidy w Gizie, Stonehenge czy Wzgórze Świątynne. Otwarcie tych planetarnych bram na ich galaktyczne i wszechświatowe odpowiedniki jest szczególnie ważne dla regeneracji genetycznych kodów czasowych, alfabetu komórkowego oraz naturalnego sekwencjonowania pierwotnego ludzkiego DNA posiadającego 12 nici.

Gdy ciało planetarne aktywuje się do wyższych stacji harmonicznych, NAA usiłuje przeciwdziałać i blokować dostęp do tych wyższych częstotliwości za pomocą sztucznych technologii oraz wstawek holograficznych, atakując Ziemię za pomocą różnych metod elektromagnetycznych. Odkryliśmy kilka rodzajów technologii sonaru sztucznej inteligencji ukierunkowanych na punkty mocy w celu wywołania krążenia o najniższym spektrum częstotliwości i stałego zwiększania zagęszczenia oraz polaryzacji w polu. NAA eksperymentuje z mieszaniem wymiarów i obcą technologią w celu kontrolowania fizycznej matrycy 3D ludzkiej percepcji. Ma to na celu utrzymanie ekstremalnego zagęszczenia płaszczyzny materii 3D, wymaganego do utrzymywania na siatce planetarnej mutacji szachownicy i jej odwróconych sieci. Za odwrócenie sieci odpowiadają różnorodne kosmiczne urządzenia, które używają sztucznej inteligencji do symulowania, replikowania i naśladowania naturalnych sił kreacji w celu zbierania, przesyłu oraz przekierowywania energii świadomości ludzkości do bifalowych odwróceń. Te antyżyciowe odwrócenia zostały zaprogramowane w zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, która umożliwia NAA łatwe odsysanie i wykradanie energii świadomości planety oraz ludzkości. Ich celem jest powstrzymanie ludzkości od wzniesienia i utrzymanie jej w stanie walki oraz podziału. Po to stworzono systemy wierzeń drapieżników, na przykład ukrzyżowanie Chrystusa, które kontynuuje zasilanie odwróconych stanów zbiorowej świadomości poprzez wspieranie krwawych ofiar i kultury śmierci.

W następnym cyklu morfogenezy stany materii jeszcze bardziej się rozrzedzą, co przestawi formy materii w warstwach wielu wymiarów. Stworzy to zmiany w czasie, reorganizując wydarzenia z przeszłości, przenosząc je w różne obszary przyszłych linii czasowych. Ta mutacja zagęszczania pól materii dodatkowo zmieni szybkość wirowania na planetarnych polach Merkaba, co naturalnie skoryguje sekcje poziomych linii geomantycznych, które zasilały różne obce maszyny generujące mutacje szachownicy. Mutacja szachownicy jest potrzebna do wymuszenia działania implantów planetarnego ukrzyżowania, które są w istocie pieczęciami śmierci, zasilającymi sieci poświęcania krwi, takie jak zbiorniki akumulatorów Molocha. Te implanty ukrzyżowania blokują 7-wymiarowe linie aksjonalne i wszystkie systemy energii 7D połączone z zasadą kobiecego ducha po lewej stronie ciała, co upośledziło ludzkie ucieleśnienie zasady Matki-Sofii. Kiedy mutacje szachownicy będą podnoszone lub rozpuszczane w materiale o wyższej częstotliwości, pojawi się efekt depolaryzacji, wiele z pieczęci śmierci również rozpuści się lub uwolni.

Brama Stonehenge w Zjednoczonym Królestwie jest kluczowym elementem umożliwiającym działanie mutacji szachownicy, który pozostaje aktywny we wszystkich globalnych sieciach kontrolowanych przez NAA. Obecnie w sieci toczą się wojny o epicentrum globalnej kontroli, które mają związek z wydarzeniami zachodzącymi w Wielkiej Brytanii. W centrum tego konfliktu znajduje się rodzina Michała, ponieważ jest potrzebna jako zwierzęta domowe dla elity Lucyfera. Konflikt podkreśla agresywne ukierunkowanie na męską zasadę Chrystusa-Michała, w celu uzyskania całkowitej kontroli nad zmieniającą się strukturą rdzeni poziomych na Ziemi.

Zasadniczo mutacja szachownicy jest generowana przez wiele systemów i urządzeń Obcych, które odwracają strumień energii w sieciach planetarnych, aby podzielić je na częstotliwości dwufalowe. Świadomość dwufalowa pozwala na krańcowe wzmocnienie polaryzacji w energiach zbiorowej świadomości i rozszczepienie między biegunami w celu wygenerowania ekstremalnego zagęszczenia. To także powoduje odwrócenie płci w ludzkim ciele świetlistym i rozszczepienie płci. Te zmiany mają na celu utrzymanie na płaszczyźnie Ziemi sieci odwróconych, które utrzymują odłączenie ludzkiego DNA, i kontrolowanie linii czasu na sieciach ziemskich przez NAA.

W tym czasie realizowane są projekty hostingowe strażników, do matrycy szachownicy wprowadzane są poprawki, co oznacza, że jesteśmy w trakcie odzyskiwania wyższych monadycznych tożsamości oraz potencjału umożliwiającego regenerację oraz adaptację DNA, a także genetycznych kodów czasowych zawartych w instrukcji naszego prawdziwego alfabetu komórkowego. Podczas ostatnich serii aktywacji paliadoriańskich skupiono się na gojeniu męskiego rdzenia w warstwach 2D, poprzez odzyskanie autentycznego szablonu manifestacji dla rodzin Chrystusa-Michała. Epicentrum niedawno wskrzeszonego szablonu ciała Złotego Promienia znajduje się w Wielkiej Brytanii i jest prowadzone na liniach Michała-Marii, aby aktywować kody genetyczne chrystusowego Avalonu związane z rodowodem króla Artura. Król Artur jest obrońcą struktur Albionu i jest świadomością kryształowego strażnika Avalon, która znajdowała się w stanie zastoju, dopóki nie powróci świadomość trójfalowa. Genetyka rodziny Michała otrzymała dostęp za pośrednictwem hostingu Kryształowej Gwiazdy, aby przywrócić do życia złoty rdzeń ciała przeznaczony dla linii rodu Złotego Promienia Serafim. To spowodowało, że linie hybrydowe upadłych Annunaki i upadłych Serafim szaleją pragnąc odwetu chcąc odzyskać kontrolę nad tymi obszarami Wielkiej Brytanii - szczególnie zespoły Tota, Enkiego oraz Enlila.

Obecne globalne formy materialne na Ziemi przechodzą przez proces tracenia gęstości, który uwalnia przesunięcie energii siły życiowej, wcześniej zaprzężonej, zagęszczonej lub tkwiącej w ekstremalnej gęstości materii. Stwarza to możliwość przejścia do innego stanu świadomości przy zachowaniu obecnej fizyczności. W pewnych warstwach populacji to tracenie gęstości w naturalny sposób uwalnia implanty Obcych, takie jak implanty ukrzyżowania, które działają jako pieczęcie śmierci. Kiedy materia staje się mniej gęsta, przy pewnym progu zmienia swoje położenie w polu czasu i przestrzeni oraz przegrupowuje się. Nasze ciała fizyczne również przechodzą przez proces tracenia zagęszczenia, ponieważ podstawowe związki naszych ciał elementarnych stają się mniej gęste, zaś świadomość przechodzi w inną rzeczywistość. Ludzkie ciało musi gwałtownie obniżyć gęstość, aby móc się przystosować fizycznie, a fazy ogromnego uwalniania gęstości dają objawy wznoszenia. Powoduje to efekt falowy w sieci planetarnej i systemie gwiezdnych wrót, które również przestawiają się, aby funkcjonować przy znacznie mniejszym stanie gęstości. Stanowi to poważne problemy dla grup NAA, które tracą kontrolę nad sekcjami swoich odwróconych sieci, potrzebnych do prawidłowego działania mutacji szachownicy.

Odwrócenia powodują zagęszczenie materii

Po rebelii Lucyferian, upadłe anielskie frakcje Annunaki, które sympatyzują z programami Nibiru, wszczepiły w Ziemię obce urządzenia, aby utworzyć sieci prądów odwróconych, które wymusiły sztuczne zagęszczenie płaszczyzny 3D i zmiany w zosiowaniu z Nibiru. Obca maszyneria miała zmusić planetę Ziemię do przepuszczania przez planetarne sieci prądów odwróconych, co wymuszało nienaturalne odwrócenie obrotu Merkaby, znacznie zwiększając zagęszczenie materii. Sztuczne odwrócenia działające na planetarnym polu Merkaba zmusiły wewnętrzny spin Merkab indywidualnych do dokonania odwróceń, powodując odwrócenie płci i rozległe mutacje DNA w oryginalnym ciele ludzkim. To skutecznie zniszczyło proces duchowego wznoszenia, zjednoczenia płci i potencjał aktywacji 12 nici DNA, potrzebne do pełnego wzniesienia oraz przejścia przez system gwiezdnych wrót.

Kiedy planetarne pola Merkaba zostały nastawione na bieg odwrotny, każde kolejne pokolenie dostawało do ciała wkładkę powodującą jeszcze silniejsze zatopienie się w najgęstsze obszary ziemskich warstw. Obszar w ciele ludzkim, dzięki któremu następuje zwiększanie gęstości, wiąże się z problemami seksualnej niedoli lansowanej w celu rozdzielenia warstw 2D-4D. Gdy główny szablon manifestacji ludzkiego ciała zszedł w głębsze pola wymiarowe, ciało fizyczne stało się o 66,66 procent gęstsze niż przewidywał pierwotny naturalny plan. Na skutek ogromnego zagęszczenia zniszczeniu uległa genetyczna integralność form życia na Ziemi i właśnie to nazywa się mutacją szachownicy. Na planecie i w ludziach zostały umieszczone różne implanty oraz pieczęcie śmierci, mające utrzymać zagęszczoną formę materii, aby łatwiej dały się wciągnąć do obszarów fantomowych. Aby szybko zwiększyć lub utrzymać gęstość, przesyłane są wyjątkowo niskie częstotliwości, co skutkuje promowaniem prymitywnych i destrukcyjnych zachowań. Jest to wojenna strategia podziału i podboju, mająca automatycznie połączyć ludzką bioneurologię z globalną transmisją kontroli umysłu, która wymusza zniewolenie Ziemi przez NAA, zasilając mutację szachownicy.

Kiedy pod ziemią eksplodowały kryształowe sieci, ich roztrzaskane resztki były również używane w sieci planetarnej jako części konstrukcji matrycy szachownicy do uruchamiania odwróconej sieci NET, które są sekcjami sztucznego programowania, emitującymi prąd zwrotny przez skorupę ziemską. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, zawierających funkcję pamięci zbiorowej z genetycznymi kodami czasowymi i alfabetem komórkowym naszego DNA, który został odłączony podczas inwazji NAA, czasu załamania się naturalnego pola magnetycznego. Bez funkcjonujących genetycznych kodów czasu ciało świadomości jest zablokowane w swoim miejscu przebywania w przestrzeni lub właściwie uwięzione w czasie. Wraz z ostatnimi miesiącami aktywacji kryształowego jądra, te genetyczne kody czasowe są teraz uwalniane w sekwencjach organicznych.

Zasada płci w aktywacji DNA

Kiedy ludzkie pole Merkaba działa w prawidłowych proporcjach, zarówno męskie jak i żeńskie ciało ma ten sam androgeniczny spin Merkaby - dzięki zunifikowanej zasadzie aktywacji ludzkiego DNA. W oryginalnym 12-niciowym szablonie DNA zawarte jest uniwersalne prawo struktury, zgodnie z którym mężczyzna i kobieta są imperatywami biologicznymi oraz duchowymi, które nie mogą istnieć bez siebie nawzajem. Oryginalne ludzkie DNA, nazywane również matrycą krzemianową, jest zbudowane na bazie matrycy rdzenia manifestacji, która zawiera 12 męskich antycząstkowych kodów przyspieszenia DNA i 12 kodów bazowych żeńskich cząstek DNA. Kiedy męskie kody DNA i żeńskie kody DNA łączą się w celu zespolenia nici DNA, tworzą również kody wektora czasu, powstałe z par zasad nukleotydowych, które tworzą nici DNA. Kiedy żeńskie i męskie kody DNA łączą się ze sobą, przejawiają krystaliczne struktury we krwi, które powodują zmiany molekularne w celu przygotowania do transmutacji komórek. Każda z nici DNA reprezentuje sekwencję programów kodu ognistej litery odpowiadającą jednowymiarowemu pasmu częstotliwości świadomości, które są zasadniczo funkcjonującymi kodami czasowymi lub kodami wektorowymi. Te kody czasowe łączą się z naszymi stacjami tożsamości, które składają się na naszą duchową inteligencję ciała, w ten sposób uzyskujemy dostęp do duszy, monady i świadomości awatara w innych przyszłych liniach czasowych. Jeśli te kody czasowe w naszym DNA są uśpione, pozostają odłączone lub uszkodzone, koliduje to z naszą zdolnością do poddania się biologicznemu wzniesieniu, które następuje wtedy, gdy łączymy się i ucieleśniamy te duchowo-energetyczne aspekty nas samych.

W skorygowanej ludzkiej matrycy DNA, 12 kodów wektorowych ludzkiego genomu urzeczywistnia się jako 12 nukleotydów tworzących pary zasad nukleotydowych, które składają się na wszystkie 12 nici DNA. Ze względu na mutację szachownicy, wynik sztucznego dźwiękowego programu kontroli i zagrody częstotliwości zainstalowanej w polu planetarnym w celu wygenerowania tych odwróconych sieci, tylko cztery z tych kodów wektorowych były aktywne w biologicznym życiu Ziemi. W celu blokowania i odwracania polaryzacji w niektórych ziemskich siatkach linii aksjonalnych oraz geomantycznych do sieci odwróconych są kierowane impulsy fotoniczne, tworząc kratkę alternatywnych aktywnych i uśpionych częstotliwości, które przejawiają się w matrycy szachownicy NAA. Ta obca maszyneria stworzyła potężną mutację szachownicy w całym życiu na Ziemi, znacznie zwiększając gęstość materii i rozprzestrzeniając planetarną miazmę, co spowodowało odłączenie wyższych nici ludzkiego DNA, obecnie określanych jako śmieciowe DNA.
   Odłączone DNA

Wchodzimy w fazę, w której ludzkie odwrócone kody DNA umieszczone we wrotach Stonehenge, Gizy i Wzgórza Świątynnego, wcześniej używane do rozrywania ognistych liter oraz alfabetu komórkowego, mogą zostać odzyskane i mogą powrócić do naturalnego sekwencjonowania. Alfabet komórkowy to mechanizm wykorzystywany przez komórkę do wysyłania wiadomości wewnętrznych, takich jak określanie użycia konkretnych białek do naprawy uszkodzeń wyrządzonych genom. Z tego powodu ponownie analizujemy historyczne zdarzenie wyzwalające linię czasu, gdy ludzkie DNA zostało odłączone od Ziemi, co uszkodziło wewnętrzne komunikaty chemiczne w naszych komórkach.

Punktem odniesienia w naszej obecnej historii jest inwazja sumeryjsko-egipska, podczas której ludzkie DNA zostało odłączone od Ziemi. Kiedy to nastąpiło, z naszych świadomych wspomnień została usunięta cała pamięć dotycząca wojny galaktycznej oraz naszych prawdziwych korzeni. Ludzkie DNA i dygresje wibracyjne spowodowały stopniowe zejście populacji grupy Oriona przybywającej do naszego Układu Słonecznego 208 000 lat temu w wyniku Wojen Oriona. Kiedy rozpoczęła się inwazja sumeryjsko-egipska, nastąpiło odłączenie ludzkiego DNA i wymieszanie ognistych liter oraz geometrycznych kodów na planetarnych polach morfogenetycznych, co zablokowało wyższą percepcję zmysłową, a tym samym uniemożliwiło wielowymiarowe postrzeganie innych linii czasu i ras pozawymiarowych. Przejęcie gwiezdnych wrót w Egipcie w czasie buntu Lucyferian pozwoliło hybrydom Annunaki z upadłymi aniołami i grupom NAA na wymazanie zbiorowej pamięci ludzkości w warstwie astralnej oraz warstwach matrycy duszy, w których stworzyli fałszywą matrycę wzniesienia w celu zniewolenia ludzkości i jej wielokrotnej reinkarnacji – w celu recyklingu ludzkich dusz.

W momencie inwazji NAA zablokowali 8-my portal i 12-ty portal planetarnych wrót, blokując w ten sposób 8-mą czakrę i 12-tą czakrę oraz powiązane z nimi centra energetyczne w ciałach ludzkich oraz planetarnych. Załamanie pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, co wywołało skasowanie naszego naturalnego języka i zdolności komunikacji z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to kolejność ognistych liter, ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci i języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał języki gatunków, ponieważ ludzkość została uznana za grzesznicę, co jest nazywane implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują dysfunkcje na ścieżce wzrostu Kundalini, wpływają na odbiorniki mózgu i przekazy hormonalne w podwzgórzu, wzgórzu, szyszynce, tarczycy oraz grasicy. Było to im potrzebne, aby skrócić okres życia ludzi, ponieważ zostaliśmy przeznaczeni do recyklingu na poziom astralny i kierowani do pozaziemskich programów handlowych.

Hybrydy upadłych aniołów z Annunaki

Annunaki pochodzą z Nibiru - dwunastej planety w naszym trójwymiarowym Układzie Słonecznym. Nibiru jest sumeryjską wersją ciała planetarnego zwanego przez starożytnych Babilończyków Marduk. Około 3600 lat trwa obrót Nibiru po skrajnej eliptycznej orbicie, a grupy upadłych aniołów z Annunaki, które wymusiły tę trajektorię, spowodowały przesunięcie siatki Ziemi za pomocą kosmicznej maszynerii używanej teraz do kontrolowania Stonehenge, gdzie są umiejscowione 11-te gwiezdne wrota. Otworzyli te gwiezdne wrota na poziomy galaktyczne, aby dostać się do Nibiru, poza tym zbudowali sztucznego satelitę Piołun (Wormwood), który był używany do otwierania tuneli czasoprzestrzennych, przez co mieli bezpośredni dostęp do i z Syriusza. Piołun pierwotnie powstał z eksplodujących części Maldek i jego księżyców. Obecnie to, co z niego pozostało, jest w istocie pasem asteroid, który strażnicy zabezpieczyli, tak aby nie wszedł w kolizję z orbitą Ziemi, w celu uniknięcia zniszczeń powierzchni naszej planety. Nibiru znajduje się pod kontrolą NAA i działa na odwróconej orbicie oraz odwróconej Merkabie. Odkrycie Nibiru zostało utajnione przez naukę głównego nurtu, ponieważ jest ona kontrolowana przez NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że Nibiru nie spowoduje uszkodzenia Ziemi, ponieważ istnieją zabezpieczenia, które mają złagodzić jej potencjalny wpływ.

Od czasu Lucyferiańskiego Przymierza, upadłe linie Lucyferian Annunaki angażują się w utrwalanie kłamstw dotyczących pochodzenia ludzkości, ponieważ ukradli pierwotny ludzki 12-niciowy szablon DNA oraz zmodyfikowali niektóre ludzkie plemiona za pomocą programów genetycznej hybrydyzacji, aby odebrać im fragmenty DNA. Miało to tak zmodyfikować ludzkie ciała, żeby były kompatybilne z ich liniami rasowymi, oraz żeby mogli przejąć proces inkarnacji i kontrolować ewolucję ludzi w kierunku obsługi ich programów. Podczas masakry Esseńczyków kobiety i członkowie rady wyższej rangi, którzy mieli wyższe kody DNA, zostali zabrani do Nibiru przez hybrydy Tota i Annunaki w celu wymuszonej hodowli. Było to w czasie, gdy Tot złamał umowę Szmaragdowego Przymierza zawartą ze strażnikami i ukradł jedną z holograficznych płyt historycznych, zwanych płytami CDT. Przetłumaczył płytę CDT, po czym napisał znaną zniekształconą wersję Szmaragdowych Tablic z perspektywy nibiruańskich Annunaki.

Wersja historii upadłych Annunaki głosi, że ludzkość wywodzi się od zwierząt i małp, którzy ewoluowali w okresie neandertalskim, przez co bardziej si e rozwinęliśmy, dlatego są naszymi obcymi bogami. Neandertalczycy wymarli, ponieważ nie mieli ludzkiego DNA, byli eksperymentem Annunaki, który się nie powiódł. Aby kontynuować programy hodowlane i eksperymentować z ludzką pulą genową, przedstawia się ich jako przodków gatunku ludzkiego, wstawiając ich w miejsce naszych praprzodków Lutnian.

Hybrydy Annunaki z upadłymi aniołami zostały stworzone, aby zneutralizować i zniszczyć rasę kryształowych ludzi w celu kontrolowania oraz zdominowania tej linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu. Byty te nazywane są także Synami Beliala lub grupą Beliala.

Grupy upadłych aniołów i Annunaki:

* Alfa Omega zakon Templariuszy Melchizedeków, upadli Serafim.
* Annunaki Samjase z Plejad, Alkyone.
* Jehoviańscy Annunaki z Syriusza A, projektanci sieci implantów ukrzyżowania na Ziemi.
* Zespoły Tota, Enkiego, Enlila z Nibiru i Syriusza A.
* Nekromitoni z Marduka, sojusz Enlila Odedikrona z Nibiru.
* Hybrydy Nefilim z rodzin Michała, sklonowane ciała Michała zhybrydyzowane z Annunaki z Oriona, Syriusza, Andromedy, co było skutkiem Wojen Michała na Aldebaranie.

Wszystkie te grupy mają poważne korzyści z zajmowania Wielkiej Brytanii jako centrali globalnej dominacji i kontroli. Zespoły Tota, Enkiego oraz Enlila to hybrydy upadłych aniołów z Annunaki, które pochodzą z Nibiru i tworzą w NAA sojusze z Nekromitonami, Odedikronami, którzy służą nibiruańskim interesom w zdobywaniu terytorium na Ziemi i w tym Układzie Słonecznym. Większość z ich głównych sieci zbiorów znajduje się w Wielkiej Brytanii, a zatem mają interes w posiadaniu terytorium, które jest znane jako centrala gadów. W ostatnich miesiącach zwrócono mi uwagę na technikę rekrutacji i uwodzenia hybrydowych grup Tota, Enkiego i Enlila. Grupy te kontaktują się z preferowanymi liniami krwi na Ziemi w celu stworzenia programu kontroli umysłu następnej generacji, który opiekunowie określają jako budowanie armii Enkiego, z jego kultem New Age.

Centrala kontrolerów FA

Stonehenge zostało zbudowane według specjalnej geometrii na szczycie kryształu diodycznego Nibiru lub Nibiru Diodic Crystal - NDC, w celu przeciwdziałania zdolności NDC do mutowania DNA poprzez odwrócenie planetarnej Merkaby, zmianę jej szybkości wirowania i odwrócenie kodów DNA w systemie sieci Ziemi. NDC powoduje mutację szachownicy, która odwraca sekwencje ognistych liter i tworzy zaśmiecone DNA w oryginalnym ludzkim szablonie. Jest to specjalnie zaprogramowany, wielopiętrowy kryształ. Jest pod kontrolą zespołu Tota, Enkiego oraz Enlila z Nibiru, i działa jako stacja przekaźnikowa dla skalarnych wiązek dźwiękowych, które są pozyskiwane z Nibiru i kierowane do sieci planetarnej.

Siedziba centrali w rejonie Stonehenge działa jako punkt zbioru energii elektromagnetycznej z wielu oddziałów na całym świecie i z linii siatki planetarnej, która pochodzi ze skradzionej siły życiowej. Główne centrum gromadzenia energii z cierpienia na tle seksualnym nazywane jest odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid), która obsługuje centralę w połączeniu z NDC. NRG ma na celu rozbicie hybrydyzowanej genetyki poprzez odwrócenie jakiejkolwiek alchemicznej syntezy, która mogłaby zaistnieć w naturalny sposób między zasadą męską a żeńską poprzez manipulację równowagą elektronowo-protonową. Ma również na celu odrzucanie wszelkich form odbudowy DNA wiązań par odwróconych, które są połączone z DNA Nefilim lub tym, co zostało zhybrydyzowane z genami Reptilian. Jego zadaniem jest stworzenie na Ziemi psychopatów i seksualnych drapieżników, podlegających kontroli umysłu przez seks, aby kontynuować antyżyciowe odwrócenia oraz stosować strategię archonckich oszustów. Przy każdych planetarnych gwiezdnych wrotach istnieją sieci pomocnicze – we wrotach Iranu, odwróceniach Michała-Marii w Calgary, liniach geomantycznych Katarów, w sieciach Smoczej Ćmy i Węża w Azji. Cała gromadzona tam energia jest kierowana na obszary Wielkiej Brytanii w celu dystrybucji poza planetę, dla grup Oriona i Annunaki z Nibiru w celu przekazania grupom NAA.

Siatka NDC jest częścią większej kanadyjskiej sieci kontrolnej – matrycy obrotnicy Michała-Marii, dzięki której w Ameryce Północnej działa kilka mniejszych centr. Odwrócone sieci Michała-Marii są obcą maszynerią, zaprogramowaną siecią planetarną, która dzieli zasadę płci, a przez to powoduje generowanie unii antyhierogamicznej. Skutkiem istnienia tej sieci jest promowanie rozdzielenia warstw duchowych małżeństw, które są przypisane do wymiarów 6 i 7 w ciele świetlistym, wiążą się też z duchowym procesem budowania skrzydeł. Jednak pomimo tej obcej maszynerii udało nam się ostatnio zjednoczyć podpory 6D i 7D w celu wsparcia budowy nowego filaru rdzenia poziomego dla naszej planety. Te odwrócone siatki zasilają również sterowane za pomocą kontroli umysłu systemy przekonań, które promują niedolę seksualną w ludzkiej rasie, a także nienawiść, dezorientację oraz separację między płciami. Celem NAA było podzielenie, odwrócenie i pomieszanie płci w każdy możliwy sposób, tak aby wewnętrzne święte małżeństwo, hierogamiczne zjednoczenie wewnętrznego mężczyzny oraz kobiety, nie mogło zaistnieć w ludzkim ciele.

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

ATLANTYDA I PRAWO JEDNI część II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna

Spójna myśl fotoniczna

Kryształ Phi może być użyty do stworzenia trójdrożnego łącza - emulgacji myśli, geometrii i spójnego światła. Fasetowanie na kwarcu optycznym zbiera światło i silnie je skrapla. Precyzyjny kąt 51 stopni ułatwia wówczas otwarcie pól wymiarowych, a przez to zachodzi wielowymiarowość ponad sekwencyjnym pulsowaniem czasu liniowego. I właśnie dzięki tej wielowymiarowości możliwa jest spójność myśli, a przez to nieskończenie większa ładowność. Kryształy Phi wypełniają lukę bezwładności, pokonując migający aspekt świadomości.

Właśnie dlatego pewne formy i wzorce są umieszczone w optycznych właściwościach fasetowanego kwarcu, że są one bardziej przejrzyste, wielowymiarowe, a to stanowi mosty między zasłonami pomiędzy 3D a wyższymi wymiarami. Kryształy Phi pomagają w wypełnianiu tego, co można określić jako luki bezwładności w procesie myślowym w czasie liniowym. Kryształ Phi rozszerza myśl na wszystkie inne ścieżki i epoki czasu oraz inne systemy rzeczywistości, dając większy zastrzyk energii pozwalającej na zamanifestowanie myślokształtu w rzeczywistości doświadczalnej w 3D. To jest sposób, w jaki potęguje się kreacja.

Twoja świadomość w czasie symultanicznym błyska między wszystkimi ziemskimi wcieleniami. Jest jak wiązka światła w centrum koła, która w ruchu okrężnym realizuje wszystkie ścieżki lub wcielenia. Indywidualne bieżące momenty poznania pojawiają się tylko wtedy, gdy światło świadomości świeci na to szczególne życie. Momenty czasu życia wydają się sekwencyjne, ponieważ nie ma kompetentnej świadomości, gdy światło nie spoczywa na tobie, ale istnieją pewne przerwy na spoczynek, których nie jesteś świadomy w migoczącej naturze ziemskiej świadomości.

Kryształ Phi to instrument precyzyjny. Nie dla wszystkich. Nie jest do położenia na półkę, nie służy do zaspokojenia ciekawości tych, którzy zdobędą go z próżności lub jako nowinkę! Wzywa tych, którzy są gotowi. Ofiarowuje się tym, którzy są odpowiedzialnie przygotowani do poświęcenia, nauki oraz skupienia uwagi na jego intensywnym wykorzystaniu i boskiej tajemnicy.

Te kryształy są czującymi formami bosko inteligentnej świadomości, których święte geometryczne kąty otwierają bramy wymiarów, pozwalając przygotowanemu poszukiwaczowi na wykonanie tańca z twórczą siłą światła i źródła. Świadomość na ziemskim uniwersytecie 3D jest jak ocean, po którym można pływać, ale opanowanie świadomego życia wymaga uczestnictwa i nie jest to sport widowiskowy. Phi oferują ekstremalny postęp tym, którzy mają wystarczającą ilość Światła, aby aktywować się w synergii z matrycą Kosmosu. To są niesamowite narzędzia.

Zakodowane światło

Kryształy Phi są zdolne do tworzenia i emitowania niezwykłej, unikalnej mieszanki światła zakodowanego w idealnie spójnych połączeniach. To może nie być łatwe do uchwycenia, ale jest ważnym aksjomatem, kluczowym aspektem krystalicznego paradygmatu Nowej Ziemi, w energiach sieci 144 i kwantowego pola krystalicznego. Koherencja nie tylko wzmacnia manifestację właściwego zamiaru, jest wzmacniaczem dla bezwładności myśli.

Kiedy właściwie korzysta się z wysokiego poziomu intelektu, myśli o celu i automatycznie wprawia ciało w ruch w odpowiednim kierunku, automatycznie pobudza się pozostałe nieznane poziomy komunikacji, tak aby wszystkie siły ze sobą współpracowały. Kiedy zostanie to zastosowane do amplifikacji kryształu Phi, rzeczywiście rzeultaty bywają niesamowite. W eterze pojawia się siła falująca lub manifestacyjny efekt fali torusa lub coś, co można nazwać polem torsyjnym.

Rozumiemy więc, że to nie jest hokus-pokus, nie nowomoda, wykorzystanie spójnej krystalicznej energii jest raczej wysoce skomplikowaną nauką, którą społeczeństwa z waszej przeszłości oraz przyszłości rozumieją i wykorzystują. Technologie kwarcowe zostały wykorzystane w komputerowych technologiach mikroprocesorów, urządzeniach komunikacyjnych, a nawet w urządzeniach do przechowywania czasu. Jednak w obecnym czasie można odkryć o wiele więcej. Kwarc daje wiele możliwości i może być użyty na wiele sposobów.

To narzędzie to dobroczynny sprzymierzeniec.

Precyzyjnie oszlifowany i fasetowany kryształ Phi oferuje niezwykle zaawansowane możliwości w zakresie odkrywania światów wewnętrznych, wielowymiarowych aspektów wyższych wymiarów krystalicznych, domen anielskich, w których leży twoja prawdziwa istota. Zdolność kryształów Phi do łączenia się z manifestacją myślową w polu theta może rzeczywiście wzbogacić życie mądrego użytkownika.

Jesteśmy gotowi na pytania.

Pytanie od Jamesa Tyberonna: Czy możesz opisać i wyjaśnić różne zastosowania, właściwości i zalety kryształów Phi?

AA Metatron: Rzeczywiście. Najpierw powiem, że format kryształów Phi tworzonych przez Vogla był stosowany przez Atlantów i Arkturian. Wykorzystuje specyficzne podstawowe kąty końcowe, aby aktywować, znacznie udoskonalić i wzmocnić odczuwalną charakterystykę samego kwarcu. Gdy mówiąc o tych krzyształach używasz nazwy "Vogel", pamietaj, że jego (Vogla) praca na płaszczyźnie ziemskiej w obecnym czasie to dopiero początek.

Istnieje wiele różnych dostępnych częstotliwości kryształów Phi i bardzo różnych formatów wibracji rezonansowych, których nie można znaleźć w naturalnie uformowanym kwarcu. Mistrzowie z Atlantydy i Arkturus zrozumieli i opracowali ogromną złożoność technologii kryształów Phi. Rzeczywiście, wiele z ich konstrukcji powstałych w kluczowych węzłach na planecie było misternie zaprojektowanych do emitowania częstotliwości Phi, a niektóre z nich są teraz przebudzane. Jednak te, które uformowały się naturalnie, nie mają tej samej subtelnej wibracji, widzicie?

Zatem to Phi, złote kąty i święte linie tworzą objawienie pulsującej krystalicznej energii, aktywując i łącząc się z kwantowym polem kryształowym, aby ukazać to, co święte, aby objawić najwyższy symbol, najwyższą wibrację tych, które są bóstwem energii krystalicznego światła ze Słońca i Wielkiego Centralnego Słońca. Tak więc element złotego Phi pochodził pierwotnie ze Słońca Syriusza, a teraz zaistniał na Ziemi. I tam, gdzie są obecne wszechmocne kryształy Phi Arkturian, odnajdujemy również prawdziwe, głębokie i mądre wibracje.

Naturalne formacje kwarców na ogół nie mają tak wysokiej częstotliwości i nie mają ani kąta rezonansu Phi, ani nie zawierają stopu złota. Może niektóre, ale nie większość. Te kryształy ze stopów krzemianowo-złotych były pierwotnie używane zarówno w kryształowych czaszkach, jak i mistrzowskich kryształach Atlantów, które dysponują najwyższym polem. Ich rzadkie gniazda w naturalnej postaci istnieją w Brazylii, Tybecie oraz Arkansas głęboko pod powierzchnią, ale są bardzo nieliczne i nie zostały naprawdę udostępnione. Większe ilości i najsilniejsze z nich znajdują się w Arkansas wewnątrz oraz poniżej tego, co nazywa się kryształowym wirem, oraz w Brazylii w Minas Gerais i Bahia.

Naturalne kryształy kwarcu są sześciokątne (tworzące gwiezdne czworościany) i uwalniają spiralną energię phi, która jest emitowana najmocniej przez czubek. Ponieważ niewiele naturalnie uformowanych okazów jest doskonale symetrycznych, Arkturianie i atlantydzcy naukowcy z Atla-Ra opracowali sposób dokładnego cięcia kwarcu w formacie z podwójnym zakończeniem z równie symetrycznym aspektem, aby umożliwić emisję uniwersalnej Siły Życia przez kryształ. Robiąc to, zdali sobie sprawę, że do kryształu może zostać przeniesiona ludzka energia Chi, przez co jest bardziej wysublimowana i wiruje spiralnie do precyzyjnej pozycji ogniskowej w górnym punkcie.

Aby najbardziej płynnie odbierać i udoskonalać energię chi za pomocą wyższej energii Phi, został opracowany kąt bazowy, gdzie jest ona odwrócona pod kątem 51 stopni i 51 minut, co jest kątem ostrosłupowego ośmiościanu foremnego (oktaeder). Jego święty kąt przemienia niebiańską energię do bio-mineralnej sfery pierwotnej polaryzacji planu Ziemi. Jest to kąt totiańsko-metatroniczny wykorzystany w Wielkiej Piramidzie. Niektórzy naukowcy zajmujący się piramidami mierzą go jako 51,8 stopnia, w rzeczywistości jest to 51 stopni, 51 minut i 51 sekund. Czy widzisz mistrzostwo w łączeniu ośmiościanu zgodnie z regułą: jak na górze tak i na dole. Moi drodzy on łączy oba światy i rzeczywiście jest boski w swoim świętym rezonansie.

Istnieją inne precyzyjne kąty, które można wykorzystać do konkretnych celów, zarówno w podstawie, jak i na wierzchołku, które nie zostały jeszcze „odkryte ponownie", ale zostaną ujawnione we właściwym momencie. W TERAZ kąt 51,51: 51 jest najbardziej korzystny dla przebudzenia ludzkości do początkowej fazy urzeczywistnienia PRAWDZIWEJ JAŹNI. Geometria przyciąga precyzyjne święte pole energetyczne. To przyciąga także ludzkie pole, rozumiesz?

Ten, którego nazywa się Marcel Vogel, Khirron, rozpoznał synergię między kryształami i wodą. Kryształy Phi tworzą synergię, która pasuje całkiem przyjemnie do tego, co łączy w sobie wodę i światło, dwa alchemiczne elementy, widzicie? Mieszanka dwóch - takich, które zarówno twardnieją, jak i miękną. To zmiękcza duszę. To wzmacnia ducha, widzisz?

Teraz wszystkie szlifowane kryształy Phi (Vogel) mają siedem wspólnych podstawowych właściwości. Naturalne kryształy kwarcu zawierają tylko niektóre z tych cech, ale cięcie pod kątem Phi znacznie je uszlachetnia i wzmacnia. Widzisz, naturalny nieoszlifowany kwarc jest z natury sześciokątny (sześcioboczny), formacja w naturze występuje w przypadkowych kątach, więc ich formy są nieco nieregularne. Bardzo rzadkie są naturalne formacje podwójnie zakończonego kryształu kwarcu lub w dostatecznie cylindrycznej konstrukcji, która umożliwiłaby przepływ energii i połączenie w spójność.

Podczas gdy wszystkie kryształy kwarcu mają (ogólnie rzecz biorąc) poniższe cechy, jednak bardzo rzadko są na tyle prawidłowo uformowane, aby przepływ był spójny. Należy również zauważyć, że naturalne pokłady kwarcu różnią się częstotliwością, i nie wszystkie ze sobą harmonizują. Ci z was, którzy zbierają okazy kwarców, powinni o tym wiedzieć.

Siedem uogólnionych właściwości przezroczystego naturalnego kwarcu:

> Wzmacniają energie.
> Umożliwiają skupienie.
> Przyjmują i przechowują dane.
> Przekształcają lub wysubtelniają częstotliwości fali świetlnej.
> Przenoszą energie myśli.
> Łączą energie częstotliwości.
> Emitują pole częstotliwości.

Powyżej nie wspomniałem o spójności. Tak więc, aby umożliwić spójność, która je rozróżnia i definiuje, absolutnie konieczne są idealnie dopasowane szlify i precyzyjnie ustawione końcówki podstawy.

Każdy szlif otwiera unikalną postawę, pozycje nakładają się na siebie, ale nie łączą się. Czy rozumiesz? Portale są wykorzystywane z różnych perspektyw. Istnieje wiele rzeczywistości, w których można wybierać, i istnieje wiele wymiarów do zbadania. Gęstości w wymiarach oferują jeszcze więcej różnorodności i nieskończonych sposobów eksplorowania oraz doświadczania życia. Portale to szansa na doświadczenie siebie poza codziennym życiem. Aktywują poserzenie do wnętrza i na zewnątrz, pozwalając użytkownikowi wybrać rzeczywistość, same jej nie wybierają. Doświadczenia wykraczające poza trzeci wymiar najlepiej jest realizować, gdy obecne są: pragnienie, kreatywność, aktywna inteligencja i współudział.

Te świadome doświadczenia transformacyjne są dla ciebie dostępne, ale pamiętaj, że są to możliwości, a nie wymagania. Nie są to warunki wstępne, które musisz pokonać na swojej drodze tu i tam. Nie mogą dać wejścia lub powrotu do miejsca, w którym chcesz przebywać, ale mogą pomóc ci w ich doświadczeniu, jednak tylko wtedy, gdy twoje energie mają konkretny poziom dostrojenia.

Wejście do pola energetycznego portalu lub bramy czasowej nie zapewnia, że będziesz doświadczać tego częściej. Czy to jest zrozumiałe? Iloraz światła poszukiwacza musi być na wystarczająco wysokim poziomie, aby umożliwić połączenie i pozwolić na takie doświadczenie. Jako ludzie lubicie mówić, że najpierw trzeba nauczyć się chodzić, zanim będzie można biegać. To są narzędzia - potężne narzędzia w rękach poszukiwaczy na Ścieżce, którzy są na nie gotowi.

Dodam, że wszystkie modalności prawdziwych kryształów Phi, szczególnie Dream Phi i Vogel Phi (choć istnieją i inne szlify, jeszcze nie ujawnione), są potężnymi instrumentami, które działają w wyższych częstotliwościach, jak również w podczerwieni (poniżej widzialnych) częstotliwości światła i w wielowymiarowości. W rzeczywistości wielu z was natychmiast je rozpozna. Ci z was, którzy wykorzystywali te mistrzowskie uzdrawiające kryształy podczas przeszłych atlantyckich wcieleń, natychmiast zostaną do nich przyciągnięci i mają wrodzone zrozumienie ich możliwości.

Narzędzia te wymagają jednak badań, wymagają współpracy. Nie są "gotowe do użycia" na zawołanie. Aby się z nimi komunikować, zintegrować i synergizować z żywą świadomością każdej jednostki Phi, trzeba się postarać. A wysiłek polega na wysokich wibracjach, intencji, pragnieniu wzrostu, miłości i uzdrowienia. Phi wymagają odpowiedniego czasu na aktywację, integrację i ładowanie.

Energia użytkownika musi być harmonijnie zintegrowana ze świadomością kryształu Phi.

Następnie muszą zostać zaprogramowane. Nie można osiągnąć pożądanych rezultatów bez wcześniejszego wstępnego połączenia z nimi. Kluczową częścią wstępnych działań jest posiadanie wystarczającej wiedzy, a także współodczuwania (iloraz światła), aby móc podnieść częstotliwość na tyle wysoką, aby wejść do ich pola rezonansowego.

Nie mogą i nie powinny być używane do celów innych niż najwyższe dobro. Nie będą działały w żadnej intencji ani myśli innej niż najwyższe dobro.

Pytanie od Jamesa Tyberonna: Minerały, kamienie szlachetne czy kryształy Phi są często drogie i na pozór niedostępne dla wszystkich. Dlaczego tak jest i czy są to narzędzia niezbędne?

AA Metatron: Po pierwsze, kryształy Phi, minerały, kamienie i metale szlachetne są w rzeczywistości dostępne dla każdego, kto ich szuka, dla każdego, kto przyciągnie je do siebie z odpowiednią intencją i wystarczającym ilorazem światła. Phi, jak już powiedzieliśmy, nie są przeznaczone dla wszystkich, a raczej dla tych, którzy są gotowi zastosować najwyższy cel w ich używaniu. Są wzmacniaczami myśli.

Kamienie szlachetne też są dostępne dla wszystkich, i rzeczywiście wzmacniają aurę, równoważą czakry, a nawet mogą dodają siły życiowej, wigoru i długowieczności.

Jednak, aby je do siebie przyciągnąć, należy najpierw przyznać, że królestwo minerałów żyje i jest świadome wszystkich jego niezliczonych odmian. W królestwie tym rzeczywiście tkwi iskra boskości, boskiej świadomości – minerały są równie świadome w pewnych aspektach, jak ludzkość. Jest to fakt, który nie jest jeszcze uznawany przez większość ludzkości, ale jest całkiem prawdziwy.

Jedynym hamulcem jest fakt nieuznawania kryształów i minerałów jako istot czujących. Wasze społeczeństwa i systemy kulturowe wydają niekwestionowane ilości energii lub pieniędzy na nabycie czegoś, co można nazwać luksusem: na odzież, mieszkania i pojazdy. Jednak ludzie nie rozpoznają, że gdyby wymienili pieniądze na pewne minerały, mieliby z tego wielkie korzyści w dziedzinie zdrowia, świadomości i wzmocnienia urzeczywistnienia.

Niektóre wasze cywilizacje uznawały minerały za istoty czujące, a dzięki temu kluczowemu potwierdzeniu mogły się z nimi komunikować i współdziałać. W związku z tym królestwo minerałów łatwo i szczodrze oddało siebie w ofierze ludzkości. Drodzy moi, mówię wam, że czujące królestwo minerałów zareagowało na ich pragnienie, na ich potwierdzenie, na ich wezwanie i stało się dla nich dostępne. Rzeczywiście jest to przykład Prawa Przyciągania.

To samo prawo obowiązuje i dzisiaj, w obecnej rzeczywistości. Chociaż zazwyczaj nie wędrujecie po polach i dolinach, aby znaleźć swoje minerały, nadal jesteście bardzo zdolni do wysłania prośby do królestwa minerałów i ich przejawiania, tych których potrzebujecie, które mogą wam pomóc. Już sam minerał, wrażliwość minerału, na który kiedyś zwróciłeś uwagę, rzeczywiście w końcu do ciebie trafi. To prawda, uwierz w to!

Paradoks polega na tym, że jeśli w to nie wierzysz, to rzeczywiście nic takiego się nie wydarzy. Jeśli nie uznajesz królestwa minerałów za żyjące i czujące, to nie uznajesz jego wrażliwości. Uważam, że wiara jest niezbędna.

Niestety, wiekszość ludzkości postrzega klejnoty i metale szlachetne tylko jako ozdobną biżuterię czy inwestycję. Dlatego przez wielu są uważane za kosztowne ozdoby. Ci, którzy są świadomi ich prawdziwej natury, celu i korzyści energetycznych, rozumieją, że mogą, i poprawiają zdrowie fizyczne oraz że kalibrują i wytwarzają pola energii o wyższej częstotliwości, które mogą oferować niezliczone korzyści tym, którzy je rozumieją.

Jeśli chodzi o twoje pytanie, czy klejnoty, metale i formy krystaliczne są potrzebne. Odpowiem w ten sposób. Samochody, pociągi i samoloty nie są naprawdę potrzebne, możesz chodzić, a jeśli jesteś niezwykłym mistrzem, możesz dokonać astralnej bilokacji. Ale narzędzia, które są zmaterializowane, znacznie ułatwiają transport.

Niektórzy ludzie na duchowej ścieżce pozostają ograniczeni przez mentalność braku. Przejawia się to zarówno w lęku przed ubóstwem, jak i w przekonaniu, że obfitość jest materialnym pobłażaniem sobie. Oba przekonania są błędne, ponieważ wam nie służą. Obfitość jest dostępna dla wszystkich; Paradoks polega na tym, że musisz wierzyć, że obfitość jest nie tylko dostępna, ale jest również drogą ducha. Mistrzowie, kiedy realizujecie Prawa Manifestacji, możecie tworzyć i zdobywać to, czego pragniecie. Tylko upewnijcie się, że służy to waszemu największemu dobru.

Rzeczywiście, te narzędzia, te żywe, krystaliczne formy są dostępne dla tych, którzy są świadomi. A prawda, czy ją akceptujesz, czy nie, polega na tym, że krystaliczne formy to generatory energii, portale częstotliwości i rezonansowe tarcze, które dają niezliczone korzyści.

Pytanie Jamesa Tyberonna do Metatrona: Proszę, wyjaśnij właściwy sposób dbania o ładowanie i programowanie kryształów Phi?

AA Metatron: Metodologia, którą podzieliłeś (rozmawiając z Jamesem Tyberonnem) jest dostępna dla wszystkich i jest dokładną modalnością. Dlatego nie będziemy zbytnio zagłębiali się w informacje, które są dokładne i już łatwo dostępne.

W (powyższym) dyskursie opisaliśmy niezbędną wiarę i wagę uznania, że wszystkie formy krystaliczne mają świadomość. Początkową synergię i komunikację z kryształem osiąga się przede wszystkim poprzez przeniesienie do postaci krystalicznej częstotliwości miłości i prośbę o jej świadomą pomoc. Powinno to odbywać się codziennie z medytacją i ćwiczeniami głębokiego oddychania, aby podnieść wibracje użytkownika. Kiedy osiągasz częstotliwość drgań fali theta, nasycaj krystaliczną formę przez wizualizację. Wyobraź sobie promień miłości z czakry serca płynący bezpośrednio do istoty krystalicznej. Kiedy odczuwasz energię zwrotną (miłości), osiągasz synergię.

W wielu przypadkach w ramionach użytkownika pojawia się uczucie przepływu prądu (mrowienie), które kieruje się w górę do serca. Rzeczywiste odczucia mogą się różnić w zależności osoby. Dla niektórych może to być po prostu poczucie wiedzy.

Po ustaleniu synergii, powinny być stosowane ćwiczenia oddechu nieskończoności, najlepiej podczas medytacji trzymaj kryształ w celu ustalenia intencji lub programowania. Gdy głębokie oddychanie doprowadzi do stanu theta, kryształ zasygnalizuje, że pole jest gotowe na przyjęcie intencji.

W tym momencie użytkownik powinien delikatnie uderzać kryształ Phi końcami palców, aby naładować Phi, a jednocześnie wysyłać określoną intencję użycia. Przenieś wizualizację tego, czego potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy ma to na celu wielowymiarową świadomość, samooczyszczenie, ochronę, czy uzdrowienie siebie lub innych, konkretna intencja powinna być jasna i klarowna.

Proces leczenia, usuwania przeszkód lub choroby odbywa się tylko za zgodą tego, który otrzymuje uzdrowienie. Następnie trzymaj Phi za żeńską podstawę (51 stopni) w dłoni wiodącej i wykonuj okrężne ruchy wokół obszaru ogniska. W przypadku kryształu Phi Vogla krążenie powinno odbywać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla Dream Phi - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wizualizuj i mów, czego oczekujesz. Kontynuuj ten proces, aż otrzymasz jasną odpowiedź, że zadanie osiągnęło maksymalną energię dla sesji. Aby zapieczętować sesję, należy obracać w przeciwnym kierunku, aż pole zostanie zamknięte. Zwykle po trzech do pięciu okrążeń nastapi ponowne uszczelnienie pola.

Najbardziej skuteczną metodą oczyszczania Phi jest energiczne krótkie potrząsanie dłonią wraz z wizualizacją zamiaru usuwania niechcianych energii, można też okadzać go białą szałwią (dym). Bieżąca woda może również uskutecznić ten proces, ale należy zadbać o to, aby róznica pomiędzy temperaturą wody wynosiła nie więcej niż dziesięć stopni od temperatury otoczenia kryształu. Szybkie skurczenie lub poszerzenie wywołane dużymi zmianami temperatury może spowodować pękanie wtrąceń w strukturze kwarcu.

Używanie kryształów Phi do manifestacji

Kiedy kryształy Phi są używane w medytacjach, podczas których osiąga się stan theta, mogą tworzyć fale stojące, które pobudzają mózg w taki sposób, że uwalniane są neurony, a także stymulowana i otwierana jest szyszynka. Kluczem jest dotarcie do fazy theta. Istnieje wiele technik medytacyjnych, które można przy tym wykorzystać.

Modalności

Wszystkie modalności prawdziwych kryształów Phi, zaokrąglonych Phi Vogla, portalowych Dream Phi i fasetowanych Dream Phi Vogla (chociaż istnieją też inne, które nie są wam jeszcze znane), są potężnymi instrumentami, działającymi w wyższych pasmach widma, a także w podczerwieni (poniżej widocznych) częstotliwości światła i w wielowymiarowości. W rzeczywistości wielu z was natychmiast je rozpozna. Ci z was, którzy wykorzystywali te mistrzowskie kryształy uzdrawiania w czasach przeszłych atlantydzkich wcieleń, natychmiast zostaną do nich przyciągnięci i mają wrodzony dar zrozumienia ich możliwości.

Narzędzia te wymagają jednak badań, wymagają interakcji. Nie są gotowe do użycia na zawołanie. Aby się z nimi komunikować, integrować i synergizować, trzeba się postarać. A wysiłek polega na wysokowibracyjnych intencjach, pragnieniu duchowego wzrostu, miłości i uzdrowienia.

Phi potrzebują odpowiedniego czasu na aktywację, integrację i ładowanie. Następnie muszą zostać odpowiednio zaprogramowane. Nie można osiągnąć pożądanych rezultatów bez wcześniejszego z nimi połączenia. Kluczową częścią wstępnego kroku jest posiadanie wystarczającej wiedzy, a także wystarczającego ilorazu światła, aby móc podnieść częstotliwość na tyle wysoką, aby wejść w ich pole rezonansowe. Można powiedzieć, że połączenie dwóch istot energetycznych łączy dwie całości i tworzy większą całość.

Łączą wnętrze i z tym co na zewnątrz, świadomość i z podświadomością, to co przejawione z tym co nie przejawione, odczuwalne i widzialne. Dla uzdrowicieli pracujących w tradycji szamańskiej, kryształy Phi Dream są szczególnie pożytecznym narzędziem, udoskonaleniem prac ekstrakcyjnych. Dream Phi emitują rezonans pola świetlnego, który usuwa negatywne energie, podczepienia i blokady z pola aurycznego, ciała emocjonalnego oraz fizycznego.

Wszystkie kryształy Phi mogą być oczyszczane za pomocą dymu z białej szałwii do poziomu światła i kończą oczyszczenie w tym fotoniczno-tonalnym kontekście. Kryształy te, które zostały dostrojone, są bardzo skuteczne w odpychaniu niekorzystnej lub negatywnej energii myślokształtów.

Phi współdziała w wewnętrznych światach myśli, światach pozbawionych przestrzeni, światach snów, wizji, wyobraźni i paraleli. Te wymiary istnieją i są w pełni prawidłowe. Podobnie, są pewne aspekty ciebie, które łączą się z innymi aspektami ciebie, a proces ten ulega nasileniu. Jeśli dodasz kroplę wody do szklanki, ponownie przyłączy się ona do całości i do oceanu. Tak więc, skoro istnieją większe aspekty waszej boskiej istoty, gdy przyłączycie się do nich ponownie, zmienicie się, rozszerzycie w tym procesie. I to jest stosowne, to ekspansywny charakter celu i paradygmatu każdego człowieka.

Zakończenie

Kryształy Phi to portale, które działają symbiotycznie poprzez szyszynkę. Portale Phi są wykorzystywane na różne sposoby. Do zbadania jest wiele rzeczywistości, z których można wybierać, i wiele wymiarów. Gęstości w wymiarach oferują jeszcze więcej różnorodności i nieskończonych sposobów eksplorowania oraz doświadczania życia. Portale to okazja do doświadczenia wykraczające poza codzienność. Aktywują ekspansję i pozwalają wybrać i zbadać rzeczywistość.

Doświadczenia wykraczające poza trzeci wymiar najlepiej spełnić, gdy obecne są pożądanie, kreatywność, aktywna inteligencja i uczestnictwo. Te świadome doświadczenia transformacyjne są dla ciebie dostępne, ale pamiętaj, że są to możliwości, a nie potrzeby. Nie musisz tego robić. Nie możesz wejść do miejsca, w którym kiedyś przebywałeś, ale możesz ich doświadczyć, jeśli i tylko jeśli twoje energie mają określony poziom dostrojenia ... dostrojenie czystości i skupienia.                                                                              Samo udanie się do portalu pola energetycznego lub bramy czasu, nie zapewni częstego ich doświadczania. Czy to jest zrozumiałe? Aby umożliwić połączenie i mieć taką możliwość, poszukiwacz musi mieć wystarczająco wysoki iloraz światła. Jako ludzie lubicie mówić, że zanim będzie można biegać, najpierw trzeba nauczyc się chodzić. Kryształy to narzędzia, potężne narzędzia w rękach poszukiwaczy na Ścieżce, którzy są gotowi.

Nie mogą i nie powinny być używane do celów innych niż najwyższe dobro. Nie będą działały w żadnej intencji ani myśli innej niż najwyższe dobro. W rzeczy samej, podobnie jak przysięga i święta obietnica Prawa Jedni, kryształy nigdy już nie będą niewłaściwie używane.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

I tak jest ... I tak jest.

piątek, 3 sierpnia 2018

ATLANTYDA I PRAWO JEDNI część I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna

W Atlantydzie po Złotym Wieku, Prawo Jedni było w stanie nadal wibrować na najwyższym poziomie światła oraz energii, nawet gdy poszczególne grupy Atlantów zaczęły upadać w dół spirali przez chciwość i samozadowolenie, stawiając ponad miłością władzę oraz zysk materialny. Edgar Cayce opowiada o Atlantydzie, która była niezwykle zaawansowana naukowo z bardzo złożoną, wysoko rozwiniętą technologią, pozwalającą na budowanie samolotów, unikalnych balonów powietrznych, okrętów podwodnych, wind w głąb ziemi, systemu nadawania podobnego do telewizji, a nawet komputerów! Technologia kryształowa była wykorzystywana do zasilania prawie wszystkiego (chociaż Atlanci używali również gazów i sił elektrycznych ... ale ich głównym źródłem była energia kryształów).
Kamień Tuaoi, nazywany potężnym i strasznym kryształem, częściej nazywany był Ognistym Kamieniem lub Tuaoi. Interesujące jest również to, że w kilku odczytach Cayce traktuje kryształy jak kamienie, np. Kamień Ognia i Kamień Tuoai, wyraźnie odnosząc się do potęgi kryształów.

Cayce zaznaczył, że istnieje wiele pokoleń kryształów, a zaawansowana technologia pozwalała na ich tworzenie - w celu przemysłowym i duchowym - przez tysiące lat. Same kryształy nie były straszne, wręcz przeciwnie, były wyjątkowe i dobroczynne, jeśli ich moc była używana w pożyteczny sposób.
Kryształy nigdy nie były nadużywane przez Prawo Jedni, ale ponieważ aryjscy Synowie Beliala rośli w siłę i wreszcie stali się elitą rządzącą społeczeństwa, zdołali przejąć kontrolę nad kryształami dzięki przebiegłości oraz oszukańczym manewrom politycznym. Pozostawiło to głęboko zakorzeniony obszar żalu.

Niektóre kryształy miały przeznaczenie przemysłowe i energetyczne, a inne były kryształami świątynnymi używanymi do tworzenia pól energetycznych o wysokim rezonansie, kalibracji systemów czakr, uzdrawiania, podróży kosmicznych, edukacji, a nawet odmładzania. Cayce mówi o niektórych kryształach używanych do channelingu i doświadczeń wyjścia z ciała oraz do komunikacji z istotami świętymi, boskimi i nieskończonymi.

 Kryształy przemysłowe były wykorzystywane jako źródła energii, do projekcji pól energii, tworzenia odpowiednich warunków do uprawy gleby, tworzenia hiper-wymiarowych tuneli, napędzania ruchu materii fizycznej, wykopywania wewnętrznych tuneli ziemnych przez odparowywanie warstw i tworzenia wiązek ciągnących (Cayce mówił o wielu generacjach kryształów, co sugeruje, że technologia dotycząca ich zastosowania z czasem ulegała rozdrobnieniu).
W tak zwanym złotym wieku wiele dusz na tej planecie nie było jeszcze w ludzkich ciałach. Wiele istot pozaziemskich przejawiało się w formie świetlistej, zwłaszcza Syrianie, Plejadianie i Arkturianie. Osoby w ciałach fizycznych mogły żyć wyjątkowo długo, czasami nawet przez 10 000 lat - dzięki procesowi odmładzania. Edgar Cayce dał odczyt dla osób, które w poprzednich wcieleniach na Atlantydzie żyli ponad 6000 lat.

Po drugim kataklizmie Atlantydy kontynent rozpadł się na 5 wysp: 3 główne o nazwie Aryan (największa), Og i Posejda. Utracili dawną spójność, a mieszkańcy Aryan popadli w ręce militarystycznego, korporacyjnego kierownictwa. Charyzmatyczne kierownictwo Aryan sprytnie i podstępnie przejęło kontrolę nad technologiami.
Według Cayce, Atlantyda została zniszczona przez zmasowane potężne eksplozje. Ostateczne zniszczenie wynikało z niewłaściwego wykorzystania zaawansowanej technologii przez grupę aryańską, stanowiącą wyraźną opozycję wobec grupy Prawa Jedni z Posejdy.

Zniszczenia następowały przez kilka miesięcy - nie dni czy tygodni, ale miesięcy. Ostateczny koniec przyszedł około 10 500 pne.

Wielu wiarygodnych badaczy akademickich, w tym Graham Hancock i dr Robert Schoch, wysnuwało teorię, że pod koniec ostatniej epoki lodowcowej miał miejsce wielki wysyp asteroidów, dokładnie około 10 500 lat pne (~ 12,500 lat temu) .... co doprowadziło do szybkiego topnienia czapy lodowej i gwałtownego wzrostu poziomu wód. Te daty są zgodne z terminami proponowanymi nie tylko przez Edgara Cayce'a, ale także przez Platona.

Odczyty Cayce'a wskazują, że wystosowano wiele ostrzeżeń i że wielu Atlantów było w stanie uciec przed ostatecznym zatopeniem mas lądowych. Niektórzy w poszukiwaniu schronienia udali się do Wielkiej Brytanii, Europy i Afryki, podczas gdy inni znaleźli azyl w Ameryce Północnej i Południowej.

Chociaż wiele odczytów danych przez Cayce`a zostało wyrażonych według terminologii biblijnej, która na pierwszy rzut oka może być dość trudna do zrozumienia, dzięki bardzo uważnemu studiowaniu tekstów i złożenia ich razem, jak to można zobaczyć, jesteśmy w stanie uzyskać pewien ogólny widok historii Atlantydy zgodny z licznymi przekazami Edgara. Najwcześniejsi Atlanci są opisywani przez Cayce'a jako rozumne projekcje, posiadający półfizyczną postać, w której obie płcie - mężczyzna i kobieta, były obecne w tym samym ciele. Te formy – projekcje wibracji czystego białego światła i energii - stopniowo zaczęły przybierać bardziej materialne kształty oraz gęstość i zaczęły angażować się w akty zwykłego pobłażania sobie. Te zamknięte w ciałach fizycznych projekcje mentalne zaczęły w miarę upływu czasu się rozdzielać na dwie grupy: jedni podążali za Prawami Jedni, a drudzy zdecydowali się podążać za Synami Beliala z wyspy Aryan. Prawo Jedni nadal utrzymywało najwyższe standardy świadomości i było w stanie kontynuować wibrowanie na najwyższym poziomie światła i energii – ludzie nadal pozostawali wierni jednemu Stwórcy / Bogu. Byli dobrodusznym, kochającym społeczeństwem, z matriarchalnymi, spokojnymi i pielęgnującymi cechami oraz aspektami.
Ci z Prawa Jedni byli spokojni, absolutnie pozbawieni przemocy i jako społeczeństwo byli trochę podatni na przebiegłe i zamaskowane polityczne intrygi grupy aryjskiej.

Takie nieagresywne, skupione na pokoju i uczciwości społeczeństwo stało się narzędziem wykorzystanym przez aryjczyków do stworzenia złożonego, przebiegłego oszustwa, które umożliwiło im przejęcie kontroli nad kryształami.

Aryjczycy angażowali się w gromadzenie energii i do celów kontroli nad ówczesnym światem wykorzystywali zaawansowane technologie, włącznie z inżynierią genetyczną czy inżynierią energii kryształów. Rozwinęli rasę genetycznie zmodyfikowanych niewolników. Aryjska frakcja zaczęła wykorzystywać tę technologię do zdominowania świata. Kryształ Tuaoi został użyty do wywoływania trzęsień ziemi na innych obszarach i jako promień śmierci. To destrukcyjne użycie zaburzyło system i doprowadziło do zniszczenia kryształowej płyty głównej. Jego katastrofa i wybuch spowodowały serię trzęsień ziemi i eksplozji w całym systemie energetycznym. Większość żyjących zwolenników Prawa Jedni wyemigrowała do Egiptu, Boliwii-Peru (OG), Jukatanu i Arkansas. Przez kilka pokoleń niektóre obszary przejawiały wyższy status edukacyjny i stały rozwój technologii. Ale gdy zniknęły masy lądowe, z czasem popadły w dezintegrację i rozproszenie. Atlantyda zniknęła. Kiedy nadszedł koniec, ci z Prawa Jedni zbyt późno dostrzegli, że utopia została utracona. Ale ślubowali, że pewnego dnia powrócą i nigdy więcej nie będą naiwni, ani nie będą oszukiwać. Zwrot rozpoczął się w XX wieku i nadal wykładniczo narasta - w 2018 i później. Czy byłeś pośród tych, którzy uznawali Prawa Jedni?

ATLANTYDA, ALCHEMIA I FIZYKA KRYSZTAŁÓW PHI

Wszechmocny potencjał wzmocnionej fali koherentnej


Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna

Pozdrowienia! Jestem Metatron, anioł Światła! Dołączyłem do tej sesji przez Tyberonna z kryształowej służby. Serdecznie pozdrawiam w tej wiecznej chwili TERAZ. Każdego z was witam osobiście w czasie, w którym wasze oczy czytają te słowa.

Mówi się, że ludzie są gatunkiem z amnezją i jest to stwierdzenie dość dokładne. Podczas smutnej śmierci Atlantydy ludność tej planety została znacznie zdziesiątkowana w wyniku wielkich powodzi, które nastąpiły wskutek szybkiego topnienia lodowców, trzęsień ziemi i powstałych potężnych fal tsunami.

Wysoce techniczna cywilizacja Atlantydy, jej wielkie miasta i wiedza zniknęły pod wodami w topieli mułu oraz piasków czasu. I chociaż odizolowane gniazda rozwiniętej cywilizacji przez pewien czas istniały, zdecentralizowana ludzkość zaczęła od nowa, od zera, jak to bywa. A na czoło wysunęła się kwestia przetrwania gatunku, to był alert beta.... niezbędny do przeżycia i utrzymania w nowym, pierwotnym, wymagającym środowisku.

Społeczności, które kiedyś znały sztukę, nauki i wolność pogoni za wyrażaniem siebie, teraz były pochłonięte zadaniami związanymi z przetrwaniem, ponieważ filtry świadomego umysłu z czasem usunęły z przedniego mózgu pamięć wszystkiego, co działo się wcześniej.

Królowie rządzili królestwami, dyktatorzy powstali i upadli, zaś ludzkość upadała głęboko w gęstość pierwotnego minimum. Podczas gdy warunki powoli poprawiają się w powolnym tańcu czasu liniowego, pojawiają się jeszcze nowe formy dywersji, ukryte w mentalnie uwięzionych postawach, które uniemożliwiają zachowanie niezależnego myślenia, i które mierzą sukces podług finansowych zysków.

Nie wszystko złoto, co się świeci

W znacznej części pierwszego świata XXI wieku niewiele jest osób niezależnych. Masy są uwiedzione przez media i odurzone ilością. Wielu jest zniewolonych długami. Rządy stają się korporacjami opartymi na zyskach. 99% zwykłych ludzi to pracownicy korporacji, a nie obywatele dzielący się we wspólnocie.

Kulturowi marzyciele są pogardzani, pracownicy są chwaleni. Równowaga, która pozwala na obie rzeczy, jest w systemie społecznym lekko wypaczona, ponieważ 99% uczy się, jak pracować, ale nie jak żyć. Każda zmiana świadomości musi najpierw pokonać ograniczające bariery programowania kulturowego. A jeśli opór jest głęboko zakorzeniony, przesunięcia mogą następowac wolniej.

Mistrzowie, w szóstym roku Nowej Ziemi wiele się zmienia. Krystaliczne przesunięcie renesansu Wodnika pomaga ludzkości w przebudzeniu się do wyższego wymiaru. Aby móc zachować równowagę w wymaganiach fazy beta i śniącej twórczości theta, w rzeczy samej Ziemia rozszerzyła się w tym czasie na 12 wymiarów.

Pojawiły się różne dziedziny nauki, odmienna fizyka dla każdego wymiaru, istnieją różne podejścia i ścieżki nauki oraz fizyki dostępne dla ludzkości w jej obecnej rzeczywistości. Człowiek oddzielił boskość od nauki w swoim głównym nurcie myślenia. Nauka jest rzeczywiście świętym aspektem całości.

Ludzkość w obecnej epoce w dużej mierze zignorowała nauki, które do tej pory doprowadziłyby do bardzo różnych wniosków. Istnieją alternatywne podejścia do fizyki, które ujawniają znacznie więcej na temat transportu, transmutacji, bilokacji i lokomocji, niż wasza akceptowana mainstreamowa nauka rozumie lub chce zrozumieć. Gdyby gatunek ludzki zgłębił się w pewnych dyscyplinach mentalnych tak dokładnie, jak zbadał zewnętrzne prawa technologiczne, wasza wiedza, środki czy wynikające z tego zrozumienie aspektów wymiarów oraz kryształowej rzeczywistości byłyby zupełnie inne i znacznie bardziej efektywne niż obecnie. Zaakceptowaliście, to co widzicie na zewnątrz i do pewnego stopnia odrzuciliście wewnętrzne możliwości w boskiej świadomości.

Wiedza o kryształach

Wiedza na temat kryształów jest kluczową częścią wyłaniającego się nowego paradygmatu, chociaż w rzeczywistości jest to starożytna wiedza, zapomniana, lecz nie nowa! Teraz, gdy ludzkość postanawia poświęcić się badaniom na temat tego, co nazywa się naukami umysłowymi, naukami o wymiarach i krystalicznych aspektach transportu oraz bilokacji (i faktycznie jest to nauka z prawami, których można się nauczyć, dopracować i praktykować), wtedy odwiedziny w paralelach i wektorach czasoprzestrzeni czy wyższych stanach świadomości staną się bardziej dostępne ... nieprzypadkowe i będą następować zgodnie z życzeniem.

Nadszedł czas, aby rozszerzyć skupienie i na nowo nauczyć się tego, co zostało zapomniane. Aby obudzić świadomego marzyciela theta. Kiedyś ludzkość nauczy się i opanuje fizykę mentalną, wtedy zostanie uwolniona, naprawdę uwolniona od filtrów iluzji, kamuflażu dwoistości fizycznych wzorców.

Rzeczywiście dopiero zaczynasz rozumieć, w jaki sposób Mer-Ka-Na (krystaliczne ciało świetliste), po dostrojeniu przez budujący umysł do pola krystalicznego, odblokowuje ten klucz. Zdolność ta jest teraz znacznie zwiększona, gdy siatka 144 i jej pola krystalicznej energii kończy swój rozwój w nowym paradygmacie 12D nowej planety Ziemi.

Krystaliczna siatka będzie dawała wielką szansę awansu tym z was, którzy chcą poświęcić uwagę tej boskiej nauce o mentalnych sposobach manifestacji i tym, co nazywacie planem astralnym, lub lepiej sformułowanym jako podróż do wyższego wymiaru. Nadszedł czas, aby włączyć boskość, aby szukać theta, utrzymując jednocześnie uziemienie w wersji beta ... obie wersje mogą być zharmonizowane. I w takiej harmonii odkryjesz zdolność współtworzenia z płaszczyzny Ziemi. Umysł jest budowniczym.

Edgar Cayce i powrót Prawa Jedni

Chociaż ludzkość jak dotąd w dużej mierze postrzega Atlantydę jako iluzoryczny mit o dawno zapomnianej i legendarnej epoce, nie ma to znaczenia, ponieważ Atlantyda pozostaje wyzwaniem dla przyjętej teorii. Niezależnie od tego, czy główny nurt antropologii akademickiej akceptuje fakt, że istniała naprawdę, jest czymś w rodzaju punktu spornego, ponieważ pozostaje niezmywalnie odciśnięta w nieświadomej psychice rodzaju ludzkiego. Jest tak, ponieważ nie była mitem, a nawet większość z was tam żyła. I dlatego w całej waszej popotopowej historii adepci od Platona do Edgara Cayce`a mówili o tej monumentalnej i potężnej epoce. Takie akcje wyzwalają psychikę, ponieważ była to imponująca dychotomia wielkości, majestatyczności, wspaniałości i okropności.

Atlantyda była dychotomią dwóch frakcji i niezwykłym społeczeństwem technologicznym. Prawo Jedni z Posejdonii i Synowie Beliala z Aryanu. Ci pierwsi, jak już wspominałem, byli wysoce rozwinięci duchowo, ci ostatni skupiali się na władzy i chciwości. Nie jest moim celem głęboko wnikać w historię i upadek Atlantydy (zostało to częściowo udostępnione we wcześniejszych przekazach i wkrótce ujawnimy znacznie więcej szczegółów w przyszłej książce o Atlantydzie).

Ale powiemy wam, że Prawo Jedni i życzliwi kosmici byli świadomi dewolucji, upadku. Właśnie dlatego wskazówki i wyzwalacze zostały wam przekazane w halach zapisów, świętych miejscach, kręgach zbożowych i przkazach channelingowych, na przykład w pracach osób jasnowidzących, takich jak Edgar Cayce. To dlatego są udostępniane dobroczynne narzędzia w formie kryształów Phi ... które mogą otworzyć szyszynkę!

Właśnie dlatego rok 2012 przyniósł nową erę. Właśnie dlatego promieniowanie słoneczne zmienia waszą planetę i DNA. To dlatego na masową skalę powracają ludzie z Prawa Jedni. Prawo Jedni wiąże się ze świętą obietnicą, że tym razem kryształy nie zostaną użyte niewłaściwie. I aby było jasne, jak już wcześniej mówiliśmy, niewłaściwe użycie dobroczynnych kryształów nie było związane z Prawem Jedni. Kryształy wpadły w ręce grupy aryjskiej przez podstęp.

To było smutne zakończenie, wpisane w waszą pamięć komórkową, a nawet wasza Biblia odnosi się do strasznego i niesamowitego kryształu w Księdze Wyjścia (King James, Webster & and English World, tłumaczenia):

Wstawka redaktorska: Ezechiel. Rozdział 1 Werset 22: "Podobieństwo firmamentu do głów żywych stworzeń było jak kolor strasznego kryształu, rozciągniętego ponad ich głowami." James James Bible.

Wasz Edgar Cayce mówił o atlantydzkiej grupie dusz z Posejdonii, należącej do Prawa Jedni, jako o osiągnięciu najwyższego poziomu duchowej harmonii, jaki kiedykolwiek istniał na planecie Ziemi, wyższej niż jakakolwiek inna era Atlantydy, LeMurii, Egiptu, Og, Ramy, czy Grecji.

Prawo Jedni łączyło się z Arkturianami, Syrianami, Plejadianami Felidianami (kotowate) i Cetaceanami (waleniowate) z Syriusza B. Posejdonianie byli złotą rasą o czystych sercach, żyjący w duchowej jedności. Mieli brązową skórę i złote włosy. Były to wysokie istoty, mające od 300 do 360 cm wzrostu. Stworzyli grupę Atla-Ra, kapłanów i kapłanki naukowców. Używali kryształów, by podróżować po Ziemi i poza nią poprzez mentalne urzeczywistnienie bilokacji w bioplazmatycznej formie Mer-Ka-Na.

I jak Edgar Cayce przyznał, kryształy w różnych formach i pokoleniach były używane do komunikowania się z nieskończonością oraz do podróżowania poza ciało.

Narzędzia dla mistrzów

Mistrzowie, kryształy są żyjącymi sprzymierzeńcami, narzędziami dla mistrzów i są tutaj, aby wam pomóc. Znajomość i wykorzystanie kryształów Phi jest pożądana, a dodatkowo wszystkie formy kryształów stanowią skomplikowane i dobroczynne narzędzia dla wyższej Jaźni w boskich wymiarach. Oferują one zdolności komunikowania się z nieskończonym w rozległym wewnętrznym i zewnętrznym świecie niebiańskim. Rzeczywiście są aspektem przejawu Prawa Jedni we wznoszeniu do nowej krystalicznej formy Nowej Ziemi w 144 energii krystalicznej sieci. ... na rok 2014 i później.

Pytanie od Jamesa Tyberonna: Czy możesz powiedzieć coś o kryształach Phi Vogla, ciętych kryształach Phi i o tym, który je stworzył, o Marcelu Voglu?

AA Metatron: Rzeczywiście! Ich wynalazcą był oczywiście bystry kryształowy mistrz z Atla-Ra, kapłan naukowiec z Atlantydy. Ty, oraz wielu innych z Prawa Jedni Atla-Ra, znaliscie go i intensywnie współpracowaliście z technologią krystaliczną. Dlatego wielu z was rozpoznaje te kryształy i rozumie ich cel oraz potęgę. Jednak tak naprawdę nie wymyślił ich, a raczej przekazał wiedzę o tym samym, co współistnieje w wielowymiarowości. W rzeczywistości większość tego, co uważasz za wymyślone, nie jest nową technologią, raczej jest czerpana zarówno z przyszłości, jak i z zaawansowanej wiedzy technicznej z przeszłości.

Dodam także, że istnieje wiele innych wersji kryształów Phi, które pojawiły się po przejściu Marcela Vogla, a wiele innych jeszcze się pojawi.

Wiedza o kryształach jest niezbędna dla przyszłego wieku kwantowego pola krystalicznego.. (rozmawia z Jamesem Tyberonnem) Ty i wielu innych z Prawa Jedni byliście zaangażowani w tę zaginioną naukę. To dlatego tak wielu fascynuje się nie tylko odmianami kwarcu, ale wszystkimi aspektami królestwa minerałów. Należy jednak pamiętać, że pole kryształowe jest równie ważne, jeśli chodzi o jego częsty związek ze świadomością, myślą, działaniem i manifestowaniem stworzenia.

Widzisz, krystaliczność jest nie tylko najwyższym aspektem królestwa minerałów, ale częstotliwością, w którą wstąpiła wzniesiona Ziemia, a to, czy wznoszący się człowiek wejdzie tam, będzie zależało od indywidualnego ilorazu światła. Tak więc pragniemy z naciskiem powtórzyć, że częstotliwość wibracja określana jako krystaliczna istnieje eterycznie, jak również nasycone nią są minerały.

Mistrz Prawa Jedni którego nazywacie Marcelem Voglem, słusznie przypuszczał, że energia kwarcu jest bardzo podobna do czystej wody, a ponieważ ludzkie ciało ma ponad 70 procent wody, kwarc może być używany do ładowania oraz wpływania na jedno i drugie. Kryształy Phi mogą być użyte do wzmacniania struktury wody, a dobroczynne zamiary można przesyłać do kryształów wody strukturalnej.

Kryształy oszlifowane zgodnie ze świętymi kątami Phi są zdolne do wielu rzeczy, z których większość jest poza obecnym zasięgiem pojmowania ludzkości posiadającej świadomość polaryzacji. Widzisz, kryształy te istnieją ponad spektrum waszego światła widzialnego, w percepcyjnych podziałach krystalicznego światła w promieniowaniu X i ultrafiolecie. Czyniąc to, istnieją w wiecznej próżni lub teraz, poza kolejnością czasu. Jako takie są bramami czasowymi i mogą oferować przebłyski rzeczywistości zarówno w postrzeganej przeszłości, jak i przyszłości. Najprościej mogę to wyjaśnić tak: twoja świadomość w obrębie dualności planetarnej i migającego kontinuum sekwencji jest podzielona na równoległe obszary czasu liniowego i prawdopodobieństwa. Moment TERAZ w wyższym polu ultrafioletowym jest krystaliczną jednostką, która zawiera Uniwersalną Prawdę. Kiedy jesteś w stanie uzyskać dostęp do tej jednostki, osiągasz zdolność rozszerzenia tej prawdy i zyskania kontroli nad swoją rzeczywistością. Kryształem Phi jest legendarny Kamień Filozoficzny, który wspiera twoją świadomość w jednostce krystalicznego alchemicznego momentu TERAZ.

Alchemia zawsze szeroko wykorzystywała analogię, symbolikę i tak dalej, aby odnosić pojęcia transformacyjne do ezoterycznych. W niektórych epokach i kontekstach te metafizyczne aspekty zaczęły dominować, a miriady procesów transformacyjnych były następnie postrzegane jako symbole procesów duchowych.

W hermetycznym spojrzeniu na alchemię Kamień Filozoficzny reprezentował namacalną krystalizację i morficzną transmutację subtelnej substancji w coś większego. Jest to zatem święta metafora wewnętrznego potencjału ducha i rozumu, by ewoluować od niższego stanu niedoskonałości do wyższego stanu oświecenia i doskonałości. Kryształy Phi są narzędziem Mer-Ka-Na, które przenosi nas do alchemicznej podróży. Są jedną ze ścieżek Kamienia Filozoficznego, krystaliczną podróżą do spójnej energii przez Phi.

Czarna dziura w kwarcu

Pewne interesujące aspekty związane z niektórymi formami krystalicznymi dopiero zaczynają być rozumiane przez waszych naukowców. Marcel Vogel słusznie sformułował teorię, że w cząsteczce kwarcu (SiO2) brakowało atomów krzemu, co obecnie nazywa się defektem sieci przestrzennej kryształów. Chodzi o dziury, które występują w piramidzie cząsteczki kwarcu. Brakującym komponentem jest krzem, a ja dodaję, że ta przestrzeń zachowuje formę energetyczną, która jest w stanie odbierać i wzmacniać ludzkie intencje. Jest to rodzaj czarnej dziury, pustej przestrzeni zdolnej do przyjmowania ludzkiej energetycznej intencji! Właśnie dlatego można programować kwarc oraz wiele innych kryształowych minerałów, i jest to ważny powod, dla któreg są one dla was takie korzystne. Kryształy Phi dzięki świętym geometrycznym strukturom emitują unikalną energię, krystaliczne światło. Zmieniają wibracje, jeśli są w rękach sprawnego użytkownika. Zmieniają częstotliwości, na których działają umysły ludzkości. Kryształy Phi chłoną intencję pracujących z nimi osób, a intencja tworzy energię, która jest synergizowana i przekształcana przez krystaliczne światło. A ta wzmocniona energia jest zdolna do manifestacji, dociera do niebios i ziemi, do wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych, widzicie?

Rożne formy kryształów Phi są kompatybilne z różnymi ludźmi. Niektóre z nich są kompatybilne z Ziemią, niektóre z żywiołowymi i światami emocjonalnymi, a inne z królestwami niebiańskimi. Niektóre z nich tworzą częstotliwości odblokowujące pradawne kodowanie, nawet inne kryształy naturalne. Niektóre Phi mają przeszłe i przyszłe klucze sekwencyjne, które otwierają bramy czasowe oraz wymiarowe, ale te są obecnie mniej zrozumiałe, a wiele z nich pozostaje niewykorzystanych i zablokowanych. Ta wiedza jest teraz dostępna dla uczonych i adeptów. Wypłynie i zaoferuje siebie, gdy indywidualny użytkownik stanie się zdolny do jej zrozumienia i odpowiedzialnego z niej korzystania.

Wasi gemmolodzy i krystalografowie zdają sobie sprawę, że pewne krystaliczne kamienie, w tym topaz, turmalin, a zwłaszcza kwarc, mają jakość nazywaną piezoelektrycznością. Jest to dość wyjątkowa zdolność w żywym krysztale, gdyż w określonych spolaryzowanych warunkach może generować elektryczność.

Bryły stałych kryształów mają bardzo regularną strukturę atomowo-cząsteczkową: oznacza to, że pozycje cząsteczek względem siebie powtarzają się w skali atomowej. Te układy struktur krystalicznych służą wielu celom, a w gruncie rzeczy formują strukturę siły życia kryształowej istoty. Jak w przypadku wszystkiego, co żyje, kryształy posiadają pole auryczne, a nawet świadomość. Kryształ kwarcu oferuje wiele funkcji, które czynią go szczególnie korzystnym dla ludzkości, ale w rzeczywistości wszystkie krystaliczne struktury wnoszą niezliczone korzyści.

Jedną z podstawowych cech kryształów kwarcu jest to, że żywe formy mineralne mogą odbierać, przechowywać, odzyskiwać i przekazywać informacje. Wasi główni naukowcy od dawna rozpoznawali zdolność kryształów do przesyłania fal energii. Wasze pierwsze radia używały kryształów jako nadajników, a technologia kryształów lub krzemu jest podstawą waszych komputerów.

Zadaniem kryształu Phi jest wzmocnienie i pogodzenie myśli oraz energii, którymi chcesz kierować. Amplifikacja jest łatwiejsza do zrozumienia, ale spójność jest dla was nieco trudniejszym pojęciem w fizyce lub terminologii metatronicznej. Spójność jest krystalicznym aspektem fal energii światła, każda poszczególna fala jest w inteligentnie uporządkowanej harmonii z każdą inną. Wasze współczesne światło laserowe jest najbardziej widocznym przykładem idealnie spójnego światła. Wszystkie fotony emitowane przez laser mają tę samą częstotliwość i znajdują się w harmonicznej fazie krystalicznej w stanach kwantowych.

Kryształy Phi stymulują szyszynkę

Kryształy Phi są elementem świętej technologii Prawa Jedni, która ponownie wynurza się podczas procesu wznoszenia się Ziemi w krystaliczne wymiary. Rzeczywiście od 12-12-12 coraz łatwiej jest korzystać z tych precyzyjnych narzędzi. A ta użyteczność rośnie, gdy planeta Ziemia przesuwa się do formy krystalicznej. Kryształy Phi są prawdziwymi wzmacniaczami o wysokiej częstotliwości i rzeczywiście mogą być używane w przejawianiu czystej myśli, jak również w przenoszeniu do świadomości wielowymiarowej Jaźni. Kryształy Phi są narzędziami świadomości theta. W stanie theta mogą być używane do tworzenia myślokształtów, do komunikacji z boskością, do leczenia i do odbierania wyżej wymiarowych wizji, a także do wizji z przeszłego / przyszłego życia.

Jak to działa? Gdy kryształ Phi jest zastosowany w medytacji osiągającej stan theta, tworzy fale stojące, które pobudzają mózg w taki sposób, że uwalniane są neurony, a szyszynka jest stymulowana i się otwiera. Kluczem jest dotarcie do etapu theta. Istnieje wiele nauk medytacyjnych, które oferują doskonałe wskazówki dotyczące technik medytacyjnych ... i później o tym opowiemy.