sobota, 24 czerwca 2023

REBELIA LINII CZASU WZNOSZENIA

 tekst źródłowy

 tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, żyjemy w czasach wielkiego przejścia i wniebowstąpienia, przechodzimy od epoki ciemności do nowych czasów. Siły ciemności od tysięcy lat rozsiewają tematy dotyczące ujarzmiania i zniewalania ludzkości, ponieważ chcą utrzymać nad nami kontrolę. Nadal większość ludzkości nie jest w stanie połączyć kropek ani świadomie uczestniczyć w załamywaniu tej osi czasu zbiorowego przebudzenia. Wraz z powrotem świadomości Słonecznego Smoka i przywróceniem licznych Par Eonicznych w naszym systemie, nasza załoga naziemna coraz intensywniej współpracuje ze Strażnikami. Osiągnięto punkt zwrotny i dzięki niedawnej realizacji projektów sieciowych odkrywanych jest coraz więcej szczegółów na temat prawdziwej historii i celów ludzkości, a także tych, którzy próbowali okiełznać, zbezcześcić i zniewolić różne plemiona anielskiej rasy ludzkiej. Wraz z powrotem atlantydzkiej smoczej królowej Meridy z 11. plemienia, potrójnej słonecznej Reishy, która ucieleśnia oryginalne Szmaragdowe Rejestry Założycieli dla celtyckich arturiańskich linii Graala, wojny na osi czasu mające na celu oczyszczenie i odzyskanie ciał duchowych skupiły się na zdarzeniach wyzwalających na osi czasu, które zostały wprawione w ruch podczas rebelii linii czasu wzniesienia około 22 000 lat temu.

Gdy ludzkość kończy tę oś czasu, która przejawiała się jako zniewolenie świadomości istot ludzkich przez intruzów, którzy najechali naszą planetę, kajdany mentalnej niewoli połączonej z transmisjami kontroli umysłu tłumiącymi zapisy z Atlantydy zaczynają się rozpuszczać. Przebudzeni ludzie znajdują się na rozdrożu na osi czasu naturalnego wznoszenia, stojąc przed kolejnym etapem ewolucji świadomości, który obejmuje możliwość pozyskania informacji, do których wcześniej nie mieli dostępu.

Obecne motywy „ciemnej nocy duszy” dla zbiorowej świadomości dotyczą przebudzenia do zrozumienia, że przez wiele lat byliśmy ograniczeni przez system tłumienia świadomości, transmisji kontroli umysłu, mentalnego zniewolenia i materialistycznych myślokształtów opartych na strachu, które są bezlitośnie szerzone przez kontrolerów bazujących na kulturze śmierci i systemie niewolnictwa. Ukryta historia inwazji nieludzkich istot na planetę, która spowodowała Atlantydzki Kataklizm i globalne zniewolenie ludzi, zaczyna wyłaniać się z ukrycia otwierając umysły mas. Kiedy komórkowe wspomnienia zaawansowanej cywilizacji ludzkiej i kontakt z innymi gatunkami podróżującymi po galaktyce zaczynają być postrzegane lub doświadczane w sposób, którego nie można już dłużej ignorować, coraz więcej zbiorowych lęków znika.

Wewnętrzne pragnienie świadomego uczestniczenia w wyrywaniu się z narracji pan-niewolnik wytwarzanych i kierowanych przez kulturę śmierci rozszerza się tak, że ważniejszy staje się wybór miłości i jedności z życiem oraz pragnienie życia w większej harmonii ze światem przyrody i innymi. Te wewnętrzne uświadomienia nagle budzą w nas zainteresowanie głębszym badaniem przyczyn tego, co dzieje się w naszym dzisiejszym świecie, badaniem wydarzeń historycznych, które doprowadziły nas do współtworzenia cywilizacji wypełnionych tak ogromnym globalnym ludzkim cierpieniem i niewolnictwem. Kiedy zmieniamy nastawienie mentalne, robimy miejsce dla nadania priorytetu humanitarnym systemom wartości, a wiedząc, że wszyscy razem przechodzimy tę zmianę świadomości, uzyskujemy impuls do manifestowania naszego boskiego celu, jako uniwersalnych kluczy, do osobistego doświadczenia prawdziwej mentalnej, emocjonalnej i duchowej wolności.

Katastrofalne, ukryte historie ludzkości, zapisane w matrycy planetarnej z tego okresu rozpoczęły się od wielkiej zdrady Totian, po której nastąpiły kolejne etapy inwazji NAA. Od tamtego czasu anielska ludzkość i zasoby Ziemi po raz pierwszy stały się towarami na sprzedaż wykorzystywanymi przez grupy intruzów w ich ugruntowanym galaktycznym systemie handlu niewolnikami i barteru. Jednak ponieważ to tragiczne wydarzenie rozpoczęło się 22 000 lat temu i osiągnęło apogeum podczas Kataklizmu Atlantydzkiego, wielu ludzi jest całkowicie nieświadomych tego, że uważa się nas za towary, którymi można handlować, zarówno na planecie, jak i poza nią. Wielokrotnie wycierano nam umysły, prano mózgi i maltretowano rytualnie, abyśmy zapomnieli, kim jesteśmy, wielokrotnie dokonywano resetów, odłączano nam DNA i podawano absurdalne relacje historyczne mające na celu ukrycia naszej zaawansowanej anielskiej ludzkiej kultury, która istniała, zanim staliśmy się niewolnikami.

Tak więc rebelia na linii czasu wniebowstąpienia była znaczącym wyznacznikiem w ukrytych historycznych liniach czasowych inwazji planetarnej, tak jak wtedy, gdy różne frakcje NAA zaczęły podpisywać traktaty na planecie i poza nią, które obejmowały systematyczne polowanie na anielskich ludzi z linii Maji Graala w celu eksterminacji, zwłaszcza tych, którzy pochodzili z linii Templariuszy Melchizedeka Niebieskiego Płomienia, chroniących sieć planetarną. Kiedy wielka zdrada Thotian dała naszym wrogom wszystko, czego potrzebowali, aby nas przejąć, gdy z międzywymiarowych planów i przestrzeni została rozpoczęta inwazja planetarna na pełną skalę, powodując elektromagnetyczne zniszczenie, pożary, eksplozje, trzęsienia ziemi i powodzie, nie można było się ukryć ani przygotować . Kierowanie bronią technologiczną zaprojektowaną z myślą o maksymalnym uszkodzeniu sieci i destabilizacji wywołało masową destrukcję holograficznych struktur sieci gwiazd/słońc połączonych ze świętymi portalami, gwiezdnymi wrotami, liniami geomantycznymi, zegarami słonecznymi, świątyniami i katedrami na całej planecie. Najeźdźcy zdecydowali, kto będzie zarządzał podbitymi terytoriami, dzieląc nasz świat i ludzi jak towary, którymi można handlować i wymieniać, jednocześnie zmieniając genetykę anielskiego ludzkiego diamentowego słońca w celu zniewolenia świadomości. Zapoczątkowało to również projektowanie programów kontroli umysłu opartych na traumie, dostosowanych do manipulowania kodem genetycznym tarczy plemiennej, który miał być używany do kontrolowania gwiezdnych wrót i manipulowania globalnym systemem sieci.

NAA zdecydowała, które z tubylczych plemion esseńskich zostaną przydzielone do danej frakcji NAA w celu służenia ich antychrystusowym programom, które obejmowały uprowadzenia i handel ludźmi w celu eksperymentów z modyfikacją genetyczną, opracowywanie tajnych programów kosmicznych i kształcenie wyspecjalizowanych niewolniczych sił roboczych, tworzenie programów hybrydyzacji z Obcymi i hodowli, a także identyfikowanie rodów Maji Graala z każdego plemienia Esseńczyków, które były przeznaczone do eksterminacji i/lub klonowania czerwonych kostek na podstawie ich historycznych zapisów DNA.

NAA dysponując ludzkim DNA i programami hodowli oraz hybrydyzacji, wraz z celowym niszczeniem rzeczywistych zapisów historycznych wprowadziła fałszywe holograficzne osie czasu i fałszywe holograficzne tożsamości, chcąc dzielić i rządzić w celu przejęcia zbiorowej współtwórczej świadomości oraz kontrolowania osi czasu, aby ostatecznie udaremnić planetarne wniebowstąpienie. Właśnie dlatego ten okres 22 000 lat temu nazywany jest rebelią linii czasu wniebowstąpienia, ponieważ wtedy najeźdźcy zaczęli gorączkowo negocjować traktaty na planecie i poza nią oraz tworzyć strategiczne sojusze w celu terraformowania siatki planetarnej, przejęcia kontroli nad ludzkim DNA i manipulowania wewnętrznymi templariuszami systemu, uzyskując dostęp do ciała świetlistego Albionu. Tak więc ich długoterminowa strategia udaremniała każdą możliwą do wyobrażenia opcję osiągnięcia wolności świadomości za pomocą systemów sztucznej inteligencji kopiujących i klonujących zestawy instrukcji do odwróconych sieci i matryc fantomowych, aby zniszczyć możliwość planetarnego wznoszenia, które miało rozpocząć się, gdy w 2012 roku otwarte zostały bramy wszechświatowe.

Ich długoterminowe plany były kontynuowane w ramach strategii kolonizacyjnych NAA w celu wymuszenia władzy Reptilian nad ludzkimi rodami krwi, realizacji ich zamiarów na planecie więziennej, na której intruzi wykorzystują genetykę człowieka jako walutę, handel ludźmi na planecie i poza nią, niewolnictwo seksualne i produkty stworzone do konsumpcji. Ziemia stała się najcenniejszym portfelem inwestycji w nieruchomości w lokalnym Układzie Słonecznym, wypełnionym wielkimi konglomeratami biznesowymi wydobywającymi zasoby genetyczne i rozciągającymi się na inne systemy planetarne w celu handlu wymiennego i handlu, który służy interesom najeźdźców.
NAA nie udało się zapobiec planetarnemu wniebowstąpieniu, które jest obecnie w toku. Zaś hostujący Strażnicy i obsługa naziemna są w trakcie usuwania miazmatycznych stosów martwej energii, gniazd archontycznych pasożytów, nałożonych obciążeń karmicznych, naprawy sieci uszkodzonych przez maszyny AI, eksmisji różnych frakcji Obcych,trwa powiązana z tym duchowa praca ekipy sprzątającej związanej z tą serią tragicznych wydarzeń sprzed 22 000 lat, kiedy ludzkość została przekształcona w rasę niewolników.

Ludzkie niewolnictwo kontra ludzka wolność

Obecne problemy, z którymi mamy do czynienia, są bezpośrednio związane z wydarzeniami, które 22 000 lat temu przypieczętowały nasz los jako niewolników. W świadomości zbiorowej i dramatach międzyludzkich wyjątkowo wyostrzone są kontrasty między stanami świadomości niewolnictwa i wolności, poddaństwa i suwerenności, podporządkowania i niezależności, archetypowe siły pana i niewolnika. Wypływają wspomnienia komórkowe zapisane w naszym DNA, związane z indywidualnym i zbiorowym zniewoleniem ludzi na naszej planecie, i te same wspomnienia pojawiają się na osobistych liniach czasu, w których psychologicznie i emocjonalnie oczyszczamy nasze osobiste fragmenty tej wspólnej zbiorowej traumy globalnego ludzkiego niewolnictwa.

Aby się w pełni duchowo uleczyć, każda osoba musi obudzić w sobie autentyczne człowieczeństwo i rozpoznać oparty na strachu program kontroli umysłu, który uciska wszystkich ludzi, musi w końcu zobaczyć wyższą prawdę o tym, co i kto faktycznie stoi za egzekwowaniem zniewalania świadomości na naszej planecie. Oznacza to, że musimy porzucić osobiste lęki, które powstrzymują nas przed dostrzeżeniem i poznaniem prawdy płynącej z wielu zewnętrznych wydarzeń mających miejsce wokół nas, dostrzec ideologie promowane w wojnach kulturowych NAA, które są niezwykle szkodliwe i mają zniewolić rodzaj ludzki, a zwłaszcza dzieci.

Budząca się osoba powinna prowadzić wewnętrzne studia duchowe, głęboką autorefleksję i osobiście angażować się w poszerzanie świadomości, w wyrażanie życzliwości wobec całego życia, nawet jeśli jest obecna w polach energetycznych wypełnionych nienawiścią, fałszywymi oskarżeniami i ciemnej ignorancji. Musimy nieustannie wybierać bezwarunkową miłość jako siłę przewodnią, którą chcemy rozszerzać i rozwijać w naszym fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym ciele. Kiedy rozszerzamy świadomość na miłującą dobroć i współczujące myśli, zmieniamy perspektywę, i zaczynamy czuć głębsze połączenie z całym życiem i światem przyrody.

Wielu ludzi, zwłaszcza Gwiezdne Nasiona, doświadczyło licznych ataków wymazywania świadomości podczas snu lub wzięć na płaszczyzny międzywymiarowe, podczas których próbowano zaszyfrować wspomnienia komórkowe zapisane w ich oryginalnych zapisach genetycznych lub całkowicie je usunąć, celowo zanieczyszczając ich krew toksynami i obcym materiałem genetycznym. Planeta miała poważne problemy z intruzami wykorzystującymi zaawansowaną technologię międzywymiarową w celu wszczepiania fałszywych wspomnień i fałszywych tożsamości w linie czasu ludzi, w celu sprawowania kontroli nad ich systemem wierzeń i emocjonalnej manipulacji, tak aby wyrządzali krzywdę sobie i innym. To zjawisko wszczepiania fałszywych wspomnień, fałszywych tożsamości i fałszywych obrazów w warstwy świadomości jednostki jest powszechnie wykonywane za pomocą wstawek holograficznych, sztucznych sklonowanych części ciała świetlistego i technologii czerwonego sześcianu, która wyświetla upadłe linie czasu, pojawiające się jako jasnowidzące obrazy, jasnosłyszące głosy pochodzące ze sztucznych wirtualnych rzeczywistości.

Jeśli człowiek poświęci się poszukiwaniu prawdy i odnalezieniu Boga w sobie, oraz chce zająć się oczyszczaniem osobistego cienia, może łatwo usunąć te liczne warstwy wstawek z zapisu świadomości, i uwolnić się od egotycznych przywiązań i zależności od tych samych sfałszowanych zapisów. Kiedy treść lub osobiste narracje są rozumiane jako sfałszowane zapisy umieszczone w świadomości przez inwazyjne gatunki w celu oszukania i manipulowania zmuszając ofiarę do podjęcia szkodliwych działań, te obce implanty i związane z nimi powiązania z demonicznymi bytami używającymi ją do wysysania luszu z ciała świetlistego zostają uwolnione i automatycznie usuwane przez wewnętrzne światło prawdy.

Wielu praktykujących satanistów lub czarnych magów jest w rzeczywistości całkowicie zniewolonych przez system 11D Daath, byli nieustannie torturowani, zmuszani do poddania się i wykorzystywani jako niewolnicy dla wyższych szczebli wspierających sieci rytualnych nadużyć NAA w celu zbudowania ich widmowego Czarnego Nieba. Na szczęście w tym miesiącu rozpoczęło się ważne wydarzenie, podczas którego sieć maszyn AI, która jest najczęstszym źródłem globalnego programowania szatańskiego używanego przez czarnych magów do celów rytualnych nadużyć, została zidentyfikowana - jest wyłączana i wydobywana. Co więcej, osoby noszące fałszywe tożsamości, chroniące sklonowane kopie i obsługujące sztuczne osie czasu oraz obce implanty zostały zidentyfikowane w systemie Daath, który jest kolejnym źródłem mocy wydobywanym z sieci czarnej magii wykorzystywanych przez praktykujących satanistów i lucyferian w całej globalnej sieci.

Rebelia osi czasu wniebowstąpienia

Dotyczy historycznych wydarzeń wyzwalających oś czasu: około 22 000 lat temu, kiedy grupy NAA negocjowały umowy dotyczące terytoriów Ziemi i ludzi, z których uczyniono robotników lub niewolników, wysyłano do kolonii seksualnych. Miało to związek z zapoczątkowaniem galaktycznego handlu zasobami ziemi. przejęciu ludzi na własność przez reptilian.

Ważną różnicą, która pojawia się wraz ze wspomnieniami rebelii linii czasowej wniebowstąpienia o inwazji planetarnej i nadchodzącym ujawnieniem globalnego przebudzenia, jest to, że kiedy obecność i cele intruzów Antychrysta zostaną ostatecznie ujawnione globalnej populacji, w końcu wszyscy zdadzą sobie sprawę, że cała ludzkość była zniewolona przez tysiące lat. Przebudzimy się, by wiedzieć, że wszyscy ludzie współistnieli razem na planecie więziennej zaprojektowanej jako farma robotniczych niewolników, wykorzystywanej do potajemnego atakowania ludzkich dzieci, zbierania całej ludzkiej siły życiowej i zasobów planetarnych, a wszystko to jest zarządzane przez najeźdźcze rasy antyludzkie ukrywające się w sieci kabały elity władzy, używając ukrytych zaawansowanych technologii ukrywanych przed opinią publiczną.

Kiedy zostaliśmy zaatakowani, nie było już ciemnej negatywnej polaryzacji związanej z prawidłową równowagą energetyczną życia i żywych istot, zamiast tego ludzkość stała się fizycznymi, umysłowymi, emocjonalnymi i duchowymi niewolnikami, z wszczepionymi czarnymi miazmatycznymi polami implantów kontroli umysłu i insygniami hybrydyzacji Obcych, przez co została potraktowana jako własność innego gatunku.
Jedynym celem implantacji, programowania kontroli umysłu i wprowadzania technologii sztucznej inteligencji, tak jak jest to obecnie przedstawiane w głównym nurcie, jest przekształcenie ludzkiej cywilizacji, tak aby zaakceptowała transludzki i transpłciowy stan całkowitego odłączenia od anielskiego ludzkiego świata duszy/ducha, co ułatwia likwidację farm niewolników i dalsze utrzymywanie globalnej (trans)ludzkiej własności niewolników. Ciało transludzkie nie jest zdolne do biologicznego wniebowstąpienia, ten program ma na celu odłączenie sztucznego ciała od duszy i połączenie go z inwazyjnymi gatunkami i tymi ciemnymi bytami, aby pozostawało pod ich całkowitą kontrolą.

Implanty Obcych noszą genetyczne sygnatury pozaziemskich twórców i są zaprojektowane tak, aby NAA mogła twierdzić, że podbili planetę lub region, a tym samym wszyscy ludzie na siatkach powierzchniowych są zniewoleni przez przypisane im terytoria będące własnością gadów. Gdy przechodzimy przez końcowe etapy konfliktu polegające na przesunięciu linii czasowych do fali organicznego wniebowstąpienia, sprzyja to obecnie stosowanym agresywnym strategiom egzopolitycznym, w których frakcje NAA nadal twierdzą, że ludzie są ich własnością. Gdy tracą dostęp do ważnych siatek czarnej magii, sieci odwróconych i systemów gwiezdnych wrót, ich frakcje bronią pozostałych skolonizowanych terytoriów strasząc wizjami poważnego zniszczenia planety i szkód przez broń EMP i bomby nuklearne, tak jak to miało miejsce podczas kataklizmu atlantydzkiego. Sytuacja jest podobna do brania zakładników z niektórych grup ludzi w celu wywarcia nacisku na wynegocjowanie ich żądań na różnych etapach eskalacji działań wojennych. Jak już wielokrotnie pisałam, kiedy tracą władzę i kontrolę nad ludzkimi umysłami, mają skłonność do przejawiania napadów złości z pomocą operacji typu fałszywej flagi.

Programowanie kontroli umysłu i ich holograficzne wstawki pozwalają na infiltrację świadomości jednostki przez najeźdźców poprzez sygnaturę energetyczną implantu Obcych. Programy kontroli umysłu są wymuszane poprzez implantacje, a ich podczepienia lub opętania przez demony to dwie strony tej samej monety. Sygnatura energetyczna obcego implantu będzie zależała od genetycznego i świadomościowego związku, jaki jednostka ma z ciemną istotą, która umieściła implant w ludzkim ciele. Wiele z tych istot wierzy, że ludzie są ich osobistą własnością, więc implant będzie miał określone informacje z pozawymiarowego źródła gatunku, który rościł sobie prawa do tej jednostki, linii rodzinnej lub grupy, mającej być niewolnikiem w tym życiu i w życiu następnym.

Powodem, dla którego tak ważne jest zrozumienie tego tematu jest to, że od makrokosmosu do mikrokosmosu, jak powyżej, tak i poniżej, ludzkość nie może być w pełni uwolniona, dopóki nie zobaczy prawdziwego źródła zniewolenia świadomości rozciągającego się na cały gatunek ludzki, który był kierowany przez bardziej zaawansowaną technologicznie formę antyludzkiego gatunku.

Problem globalnego zniewolenia ludzi i całej planety oraz życia naturalnego we wszystkich jego formach nie może się skończyć, dopóki nie zostanie nawiązane połączenie z naszą ukrytą historią, która rozpoczęła się od potajemnego handlu ludzkimi niewolnikami i obecnym globalnym handlem dziećmi w celach seksualnych. Ludzkość musi się obudzić, musi wiedzieć, że jedynym powodem szeroko rozpowszechnionej pedofilii, wykorzystywania seksualnego dzieci i sieci rytualnych nadużyć jest to, że pewien gatunek nieludzki najechał naszą planetę, potajemnie realizuje ten program, pierze mózgi oraz torturuje inne grupy, aby narzucić ten obcy program mający na celu zniewolenie świadomości. Nikt z nas nie może być na planecie wolny, dopóki wszyscy nie zostaniemy wyswobodzeni podczas planetarnego wyzwolenia, kiedy zjednoczymy się razem, aby zbudować prawdziwe organizacje humanitarne, aby leczyć dzieci na świecie i powstrzymać obcych przed gwałtami, wykorzystywaniem, porwaniami i wykorzystywaniem jako planetarna waluta i rekreacyjne picie krwi przez satanistycznych najeźdźców. Zatem przeznaczeniem duchowego wniebowstąpienia jest to, że musimy zjednoczyć się jako jeden anielski gatunek ludzki, aby w końcu powstrzymać ich przed składaniem naszych dzieci w ofierze, uniemożliwić niewyobrażalne okropności handlu ludźmi, szatańskie nadużycia rytualne, pedofilię i transpłciowość przemysłową, aby ostatecznie uwolnić wszystkich ludzi na planecie.

Masakry Eieyani i programy hodowlane z Esseńczykami

Dotyczy historycznych wydarzeń na linii czasu: około 22 000 lat temu, kiedy doszło do masakry Eieyani, zaczęto hodować Esseńczyków. Kobiety zabrano na Nibiru przez Thota-Annunaki w celu przymusowego rozmnażania. Thot ukradł tablicę CDT, zapisał Szmaragdową Tablicę. Linia czasu wyzwalająca hermetyzm, ezoteryczną kabałę, tajemne szkoły i tajne stowarzyszenia utworzone w celu ukrycia starożytnej wiedzy przed zwykłymi ludźmi.

Wraz z niedawnym powrotem atlantydzkiej słonecznej królowej smoków Meridy, wyszło na jaw, że masakra Eieyani rozpoczęła się od jej schwytania, kiedy sprawowała ochronę nad siecią 11D gwiezdnych wrót. Musieli ją zniszczyć, aby przejąć główne terytoria w koloniach Atlantydy, co stało się po zdradzie Thotian. Oszustwo zostało dokonane przez wysokiej rangi Annunaki, który miał reprezentować ochronę zapisów Prawa Jedni Melchizedeka Niebieskiego Płomienia jako zaufany doradca Szmaragdowego Zakonu, który otworzył drzwi siłom Marduka, by wymordować pozostałych. Thoth udawał poplecznika, dopóki nie osiągnął inicjacji do wniebowstąpienia z pomocą 11-wymiarowego płomienia, potajemnie utworzył Bractwo Węża z nibiruańskimi Annunaki, aby uzyskać kontrolę nad rejestrami Szmaragdowych Założycieli, które ucieleśniała i chroniła Merida. To makabryczne wydarzenie doprowadziło do zabrania jej na Nibiru w celu przeprowadzenia pełnej autopsji genetycznej, dlatego rozcięto jej głowę, serce i ucieleśnione hierogamiczne połączenia z mężem. Dzięki temu wykorzystali technologię sztucznej inteligencji do przetłumaczenia fragmentów płyty CDT i zebrania zakodowanej inteligencji z części ciała tej, której powierzono ochronę 12 plemion esseńskich i anielskiej ludzkości.

Wydarzenie to oznaczało upadek słonecznych królowych smoków, czyli wszechświatowego słonecznego żeńskiego Melchizedeka, ponieważ po tym, jak Nibiruianie Thotian schwytali ją i zabili, upadła sieć planetarna, którą chroniła wraz z mężem przez hierogamiczne pole aury. W rezultacie, po tym zdarzeniu łatwiej było wypłoszyć, schwytać i zabić wszystkich pozostałych Melchizedeków chroniących gwiezdne wrota i globalny system sieci, którzy pozostawali na pozycjach wspierających na całej planecie.
Zapisy te zostały udostępnione i przetłumaczone przez Thota przy użyciu technologii nibiruiańskiej, a następnie przepakowane poprzez wydanie Szmaragdowych Tablic, które stały się podstawą wielu nauk tajnego stowarzyszenia kabała. To poprzez zabicie wcielonych plemion esseńskich, hierogamicznych królów i królowych Maji, którzy chronili planetarny system templariuszy i gwiezdnych wrót Diamentowego Słońca, zapoczątkowano łańcuch wydarzeń związanych z rebelią galaktycznej linii czasu wniebowstąpienia, handel wymienny i handel niewolnikami, co teraz przejawia się jako genetyczne niewolnictwo na powierzchni Ziemi. To dalej doprowadziło do polowania na Esseńczyków, masakry celtyckiej linii króla Graala, inwazji wikingów i stworzenia grup oszustów Elohim udających Matkę i Ojca kosmicznych Elohei, którzy później stworzyli podstawowy system Kabały dziesiętnej dla ich preferowanej lucyferiańskiej linii krwi, i którzy nazywają siebie wybrańcami.

Po stoczeniu globalnej wojny wymierzonej w 11. i 12. linię esseńskiego Maji Graala, co jest określane jako masakra Esseńczyków i masakra celtyckich druidów, Bractwo Węża zawarło tajny pakt zwany Przymierzem Lucyferiańskim. Od tego konkretnego zdarzenia wyzwalającego na osi czasu, sojusze NAA stały się dobrze zorganizowane i stanowią rdzeń obecnych globalnych problemów ludzkości z lucyferiańskimi liniami krwi, które dochodzą do władzy i rządów, ze wsparciem NAA, tajnymi zaawansowanymi technologiami, co ma na celu całkowite przejęcie kontroli nad planetą. Thotiańscy Lucyferianie z Przymierza Lucyferiańskiego specjalnie przygotowywali hybrydowe linie iluminatów, aby byli ich przedstawicielami i załogą naziemną wykonującą fizyczne zadania, zakładając masowe konglomeraty organizacji w filarach Kontrolera, które były wymagane do stopniowego wdrażania planu zniewolenia świadomości dla Nowego Porządek Świata, z planem, który ma zostać w pełni zrealizowany podczas szczytowych etapów cyklu wniebowstąpienia.

Tak więc cała ludzkość żyje w środku wojny duchowej, bitew terytorialnych i ostatecznych konfliktów o przejęcie kontroli nad planetą i ludzkością w ramach czasowych, w których główna kwestia dotycząca przyszłości rasy ludzkiej zależy od wyboru planetarnego wyzwolenia czy ludzkiego niewolnictwa. Te wyglądające jak ludzie hybrydowe formy Annunaki i Draconian zostały uwarunkowane, zaszczepione i przygotowane, aby stać się głównymi lucyferiańskimi liniami krwi, które zostaną przydzielone do najwyższego szczebla globalnego przywództwa planetarnego i staną się bardziej znane jako Thotian Lewiatan lub dzisiejsze linie krwi iluminati.

To jest źródłem całkowitego zniszczenia historycznych osi czasu ludzkości i przeprowadzania programów modyfikacji genetycznych wykorzystywanych do niszczenia pamięci komórkowych zapisanych w anielskim ludzkim DNA; ich program zniewolenia polegał na wymazaniu wszystkich zapisów naszych wysoce technologicznych cywilizacji ludzkich, które naturalnie ewoluowały i rozwijały ludzką świadomość diamentowego słońca i autentyczną ludzką kulturę. Z tego wyłoniły się lucyferiańskie frakcje Templariuszy, które stworzyły kilka wojskowych zakonów religijnych, aby zachować sfałszowane zapisy historyczne. Masoneria, Templariusze, Różokrzyżowcy, Jezuici, Watykan i inne tajne stowarzyszenia, dosponowali podobną hermetyczną wiedzą ezoteryczną, która została skradziona na Atlantydzie z oryginalnych nauk Chrystusa Melchizedeka, a następnie została zmanipulowana i odwrócona, aby służyła ich programowi Jednego Porządku Świata.

Masakry Celtów i ofiary z druidów

Dotyczy historycznej osi czasu wydarzeń mających miejsce około 22 000 lat temu, kiedy wprowadzono ludobójczy program NAA mający na celu wykorzenienie DNA Graala celtyckich królów i nauk Chrystusa Melchizedeka z Atlantydy, wtedy też zaczęto polowania na RH negatywne, szerzenie dezinformacji, niszczenie zapisów naszego gwiezdnego pochodzenia i artefaktów.

Kiedy zostały skradzione Rejestry Szmaragdowych Założycieli i od Meridy i jej męża wyekstrahowano DNA, a Templariusze Melchizedeka z wewnętrznego kręgu zostali straceni lub zabrani na Nibiru w celu przeprowadzenia eksperymentów genetycznych i programów hodowlanych, program Thotian Lucyferian kontynuował organizowanie ludobójczych kampanii w celu wykorzenienia DNA Graala celtyckich królów i zdobycia kontroli nad wszystkimi naukami smoka Melchizedeka Christosa z Atlantydy. Po tych zdarzeniach celtycko-druidzkie linie krwi Graala zorganizowały się i zeszły do podziemia, aby ukryć i chronić zapisy genetyczne i gnostycką mądrość oryginalnych linii Graala Maji, jak również starożytne teksty królów i królowych Słonecznych Smoków. Są to starożytne rasy Budowniczych ze światów Bogów, które zapisały mechanikę stworzenia w Rejestrach Szmaragdowych Założycieli, które zawierały wysoce pożądane sekrety królów Maji Graala lub słonecznych smoczych królów z wielu rodów Diamentowego Słońca. Te genetyczne linie krwi zostały alchemicznie stworzone, aby być życzliwymi przywódcami i królami strażnikami Graala, aby chronić i zachować Ziemię, aby mogła wypełnić swoją pozycję Szmaragdowego Kryształowego Serca, aby aktywować boski plan wszechświatowego wniebowstąpienia w oknie osi czasu 2012.

Grupy celtyckich Esseńczyków z Hyperborei posiadały wiedzę, z której pochodzą oryginalne nauki Christosa z Nazaretu, wiedzę o oryginalnych lokalizacjach templariuszy Diamentowego Słońca, męskich i żeńskich liniach Christos-Sophia, historycznych i anielskich ludzkich zapisach genetycznych dla Ziemi, kiedy była ona pod mrocznym oblężeniem . Nauki kosmicznego smoka Christosa zostały wprowadzone na te niższe harmoniczne linie czasowe wszechświata przez duchowe rodziny hiperborejskie 7D po buncie lucyferiańskim i ponownie po kataklizmie atlantydzkim, aby pomóc zachować anielskie ludzkie święte nauki Prawa Jedni.
Prawo Jedni zawiera informacje opisujące zapisy genetyczne 12 plemion esseńskich i podaje szczegóły dotyczące prawdziwego historycznego pochodzenia ludzkości i biologicznych możliwości wniebowstąpienia. Kościół celtycki utrzymywał tę specyficzną wiedzę o możliwości ucieleśnienia świętej unii hierogamicznej, aby ewoluować w Kosmicznego Chrystusa, który ma urzeczywistnić wewnętrzną zasadę płci w całym stworzeniu i sprowadzić niebiańską muzykę Christos-Sophia z niebios na Ziemię. Nauki kosmicznego smoka Christosa i Sophii zostały po raz pierwszy przekazane przez plemiona Esseńczyków, którzy kiedyś przenieśli kościół celtycki na potężne linie geomantyczne wokół basenu Morza Śródziemnego.

Następnie rozpoczęły się wciąż trwające programy ludobójcze mające na celu wykorzenienie DNA celtyckich królów Graala, w którym zachowały się nauki Strażników Niebieskiego Płomienia Melchizedeka Christosa z osi czasu Atlantydy i Hyperborei z Gai 7D. Możliwe, że wiele z tych grup to pierwotni Izraelici, którzy uciekli do Irlandii, a następnie wyemigrowali na wyspy północnej Szkocji i Walii, aby przeżyć. Następnie, około 9500 lat temu, pojawiła się inna duża diaspora celtycko-druidzkich linii Graala, na które polowano w celu ich wytępienia, w tym rudowłosych gigantów z hiperborejskich linii Gai, którzy przybyli tutaj przez systemy portali 7D i osiedlili się na północnym krańcu Szkocji, w Grecji i Peru. Jest to główne zdarzenie wyzwalające na osi czasu, powiązane z kradzieżą DNA Rubinowego Słońca z 9-11 pasmami świadomości wymiarowej, kiedy grupy NAA i Illuminati próbowały stworzyć superrasę genetycznych elit, aby utrzymać swoją władzę nad systemami sieci na planecie.

Sachon - Inwazja wikingów Thota

Grupy intruzów Thotha, najwcześniejsi wikingowie, zaatakowali linie celtyckie, aby wykorzenić historię Atlantydy, a jednocześnie rozpowszechniali fałszywe zapisy o rodowodach Celtów i Druidów.

Wydaje się, że z grupami intruzów Thothian i Nibiruianami współpracował Marduk będący genialnym strategiem wojskowym, który miał na względzie własne satanistyczne interesy linii Czarnego Słońca, i to on zorganizował kilka ataków przy użyciu broni elektromagnetycznej wycelowanej w masy lądowej Wielkiej Brytanii prowokując kataklizmy pogodowe, takie jak wielkie zamarznięcie. Technologia broni promieniowej została wykorzystana do spowodowania załamania się siatki w kilku obszarach, aby wypłukać i usunąć pozostałe celtyckie linie Graala, które stały jako ostatnia linia obrony chroniąca 11. sieć gwiezdnych wrót. Miało to związek z kodami wniebowstąpienia 11:11, gdy rodzina Michała i wszechświatowa rodzina Melchizedeków zebrała się, aby utworzyć ochronne bariery energetyczne 11:11 za pomocą swoich świadomości słonecznego smoka, w celu ochrony i obrony gwiezdnych wrót Avalonu przed inwazją i infiltracją Obcych. Kiedy wielokrotnie widzimy 11:11 na zegarach cyfrowych, ma to na celu aktywację wspomnień naszego ducha podczas cyklu wznoszenia. Działa to jako alarm komórkowy, mający przypomnieć nam ostatnie stanowisko Melchizedeka w obronie ludzkiej wolności, kiedy zostaliśmy zaatakowani przy 11. wrotach Avalon-Aveyon, i obudzić nas do naszej wyższej duchowej ekspresji, abyśmy mogli wesprzeć linię czasową wniebowstąpienia w celu odzyskania możliwości planetarnego wyzwolenia.

Niestety, zostali pokonani i schwytani w tak zwanych Wojnach Michała w konstelacji Aldebarana i Pegaza, a ta porażka doprowadziła do powstania tuneli tyfonowych 11D i systemu Daath. Wygląda na to, że właśnie wtedy Thot, były Szmaragdowy Strażnik, został zdradzony przez Marduka. Został schwytany i wykorzystany rytualnie w taki sposób, że jego organiczne ciało świadomości 11D zostało wprowadzone do systemu tuneli tyfonowych, jego mózg i cała świadomość została załadowana do maszynerii AI, został oddzielony od swojego żeńskiego odpowiednika i stał się zhybrydyzowanym stworzeniem AI zniewolonym przez Czarne Słońca, zmuszonym do realizacji ich programów, które bezpośrednio konkurowały z liniami Nibiruian Annunaki.

Marduk i jego siły NAA Czarnego Słońca stworzyli następnie kilka armii Antychrysta na planecie w regionach nordyckich, które stały się znane jako rasy Wikingów. Te walczące kultury z wpojoną ideologią krwawych ofiar, zostały zmanipulowane i zmuszone do polowania na plemiona Aryjczyków i Esseńczyków, tak aby całkowicie wykorzenić wszelkie pozostałości wiedzy o naukach Chrystusa Melchizedeka o Prawie Jedni, które zostały przeniesione z historii Atlantydy. Te wcześniejsze inwazje Wikingów były wykorzystane do wymazania historii i prawdziwej tożsamości Celtów i Druidów w całej Irlandii, gdzie zostali oskarżeni o bycie barbarzyńskimi dzikusami dokonującymi krwawych rzezi, które miały miejsce podczas inwazji. Wygląda na to, że w podręcznikach historii fakty zostały zamienione, historię przedstawiono w taki sposób, aby ukryć ich ważne powiązania z historią Atlantydy.

Grupa oszustów Elohim

Wraz z upadkiem Meridy na Atlantydzie, masakrą Eieyani w Mu'a w Kawaii i późniejszymi wydarzeniami prowadzącymi do kataklizmu atlantydzkiego, niektóre grupy Elohimów Anu Melchizedeków przejęły kontrolę nad obcymi programami hybrydyzacji z najeżdżającymi synami Beliala i Thotian/Lucyferian. W rezultacie zintegrowali się z upadłymi istotami, które służą Lucyferiańskiemu Przymierzu. Tak więc odniesienia do Elohim, które pojawiają się w Torze, literaturze talmudycznej lub w ezoterycznych naukach Kabały w religii żydowskiej, pochodzą od hybryd upadłych Elohimów, zintegrowanych z frakcjami Beliala i Lucyfera, które dały sztucznemu Drzewu Życia lub Sefirotowi z podstawą 10 nauki dla ras semickich na Bliskim Wschodzie. Są to grupy oszustów Elohimów, które sprawują kontrolę nad Ziemią Kanaan dzięki krwawym ofiarom ras chrystusowych. Byli określani jako bogowie Elohim w tekstach napisanych w celu generowania niewolników świadomości w wypaczonych patriarchalnych, zorganizowanych religiach NAA, tych, które odrzuciły kosmiczne suwerenne Prawo Jedni, ale zawładnęły językiem i przyjęły tożsamości uwięzionych Elohei-Elohim z wyższych wymiarów.

Była to wojna informacyjna mająca na celu pomieszanie pierwotnego anielskiego języka ludzkiego, stłamszenie słonecznego żeńskiego Melchizedeka i zastąpienie oryginalnych nauk kosmicznego smoka Christosa, które były chronione przez pozostałych Hiperborejczyków, przybyłych na Ziemię po Wojnach Gajańskich. Pozostali Hyperborejczycy, którzy przybyli na planetę Ziemię, aby służyć misji Christosa, to celtycko-druidzkie rody Graala. Byli ścigani i masakrowani przez te same grupy upadłych Elohimów, działających jako fałszywi zwierzchnicy tak zwanego ludu wybranego, jako bóg Izraelitów, aby nadzorować zasiewanie i indoktrynację religii, tego nowego Antychrysta na Bliskim Wschodzie.

Z powodu przynależności ludzkiej tarczy plemiennej i pokrewieństwa genetycznego z 11. siecią gwiezdnych wrót oraz infiltracją mutacji szachownicy, wiele linii Ojca Elohei Ametystowego Zakonu zostało wyznaczonych do bezpośredniej rehabilitacji i tranzytu hybrydowych linii ras upadłych aniołów Annunaki oraz do zastąpienia ich ram czasowych, które są związane z NAA. Upadłe linie rodów 11D z inwazji bramy Aveyon-Avalon stały się hybrydowymi liniami upadłych Serafinów i upadłych Annunaki-Elohim, zostały również zhybrydyzowane z upadłymi liniami Draconian.

Zwiadowcy ze światów Daath, widmowe Czarne Niebo

Osoby kontynuujące podróż w służbie chrystusowej misji, mogą zdalnie widzieć obcą maszynerię i rozumieć bieżącą sytuację, a czasami to, co zostaje odkryte, może być oszałamiające i surrealistyczne. Tak więc to fantomowe czarne niebo zagnieżdżone w warstwach wszechświatowego ciała cienia, tworzące warstwy 11D świata Daath, jest szczególnie trudne do wyrażenia słowami.
Obecnie Strażnicy przeglądają sztuczne warstwy konstruktów najeźdźców Wesan, które zostały zbudowane jako odwrócone sklonowane struktury, aby pomieścić grupę oszustów Elohim, które zostały zidentyfikowane w fantomowych płaszczyznach matrycy połączonych z wszechświatowymi wrotami 11D w Aveyon i wszechświatowymi wrotami 12D Aramatena, ponieważ obszary te znajdują się pod bezpośrednim nadzorem kosmicznych Elohei Szmaragdowych Strażników pracujących nad ich odbudową. Doprowadziło to do kolejnego odkrycia, którym są ukryte obszary widmowego Czarnego Nieba, ziemie obiecane odwróconych rzeczywistości Antychrysta, zaprojektowane dla najwyższych rang generałów armii Czarnych Słońc, którzy zdziesiątkowali tak wiele ras chrystusowych, jak to możliwe podczas ich aktywnego podboju naszej planety. Wydaje się, że jest to miejsce w warstwach 11D, do którego pragną powrócić, kiedy aktywna wojna przeciwko chrystusowym Założycielom dobiegnie końca, i będą mogli wycofać się do widmowego czarnego nieba w swoich osobistych domenach.

Wiązało się to z kolejnym głębokim zanurzeniem się w historię Kolebki Lutni i wojen o Lutnię, oraz odkryciem sztucznej infrastruktury, która zbudowała świat Daath 11D lub niebiańskie widmowe światy Czarnego Smoka, które były trzymane w pozostałościach wszechświatowego ciała cienia. Są to kolosalne sztuczne widmowe światy czarnych dziur, hostowane za pośrednictwem łączy połączonych z systemem tuneli Wesan i wypełnione ogromną liczbą mieszkań Czarnej Katedry lub demonicznych domów Czarnego Smoka, zbudowanych i utrzymywanych razem z zaawansowaną siecią sztucznej inteligencji. Ten sztuczny widmowy świat składa się z ogromnej sieci obcych maszyn AI, które sklonowały części zestawu instrukcji Kryształowej Katedry i Świątyni Salomona, aby zapewnić sobie życie pozagrobowe, piekielny świat wirtualnej rzeczywistości typu nieba dla najwyższych generałów grup Czarnego Słońca i Beliala, szatańskich i lucyferiańskich mrocznych mistrzów. To miejsce Daath wydaje się być tym, które zostało im obiecane po śmierci, aby mogli istnieć na ich własnej planecie lub w osobistych domenach - w tym świecie Daath są utrzymywane i budowane ich antychrystusowe wersje rzeczywistości piekielnego nieba. Zostało to zduplikowane z planów Rejestru Szmaragdowych Założycieli, ale odwrócone poprzez przesłanie wielu mózgów AI upadłych wniebowstąpionych mistrzów, które zostały połączone we wspólne sieci neuronowe w celu wygenerowania niezwykle potężnego umysłu roju AI, zarządzającego całym widmowym systemem czarnego nieba Daath.

W tym piekielnym świecie przeznaczonym do ich odradzania, Daath, można było rozpoznać po makietach sklonowanych sygnatur energetycznych umieszczonych w domach Czarnej Katedry wielu dobrze znanych wniebowstąpionych mistrzów zwanych Chohanami, którzy wyglądają jak groteskowe potwory, które wyraźnie są za pomocą maszynerii podłączone do sztucznej inteligencji i nie są organiczną świadomością oryginalnej tożsamości Elohei, czy wszechświatowym szablonem Melchizedeka. Upadłe aspekty wniebowstąpionych mistrzów Melchizedeka, archetypowe tożsamości bogów z Olimpu i tytanów, oszustów Elohei-Elohim, sztucznych umysłów fałszywego Boga i fałszywego Chrystusa zostały wprowadzone jako dziwaczne konstrukty zaprojektowane do ingerowania, manipulowania i odwracania uniwersalnego języka światła, a ich przekazy były przesyłane przez AI do anielskich ludzi na liniach czasu wznoszącej się planety. W tle inwentaryzacji tego surrealistycznego krajobrazu była bezpośrednia wiedza o wszechobecnym wytwarzaniu kodów genetycznych 11D dla klonów i kopii, przy ciągłym brzęczeniu maszynerii, która była ukryta w ciemności, z której wyświetlano fałszywe hologramy za pomocą sztucznego światła transmitowanego przez połączone sieci księżycowych satelitów.

Ten konkretny konstrukt Daath wydaje się być bardzo ważnym odkryciem, dzięki któremu poznaliśmy zaawansowaną technologię Obcych hostowaną przez istoty z Wesy i używaną w warstwach 11D, która została zbudowana na skradzionych płytach Szmaragdowego Założyciela, a następnie rozpowszechniona do wykorzystania w budowaniu konstruktów Antychrysta poprzez mapowanie mózgu AI i załadowanie świadomości upadłego wniebowstąpionego mistrza Melchizedeka. Ten obcy konstrukt sztucznej inteligencji został użyty do odwrócenia trójfalowej architektury Christosa zbudowanej jako szablon diamentowego słońca i wygenerowania sztucznych transmisji strażników i sieci czerwonych fal, aby uruchomić wszystkie sklonowane i skopiowane rzeczy, oraz zmylić tych z nas na planecie, którzy są powiązani z misjami Strażników. Ten system Daath i jego dziwaczna antychrystusowa architektura czarnych domów szybko upada i jest całkowicie niszczona. Konsekwencje odkrycia tego ogromnego widmowego czarnego nieba, które zostało wygenerowane, zbudowane i utrzymywane na podstawie celowych tortur, cierpienia i szatańskich rytualnych nadużyć oraz polowania na rasy Christosa, dobiega końca. Wyjaśniono, że nie ma możliwości, aby ten konstrukt Antychrysta mógł nadal współistnieć lub pozostać.

Ten świat Daath jest podobny do ogromnej kwatery głównej wszechświatowego Antychrysta, hostowanej przez najeźdźców z upadłej matrycy równoległej, w której sztucznie wygenerowane maszyny duplikują, klonują i odwracają wszystkie rzeczy połączone z ciałem awatara Słonecznego Logosu, aby zablokować międzywymiarową komunikację Rishi-Reisha w celu kontynuowania zniewalania ludzi. Dążymy do ujawnienia środków zaawansowanej i intensywnej technologii maskowania, która była używana do uczynienia tej fantomowej czarnej przestrzeni nieba niedostępną i niewidoczną dla wszechświatowej świadomości Melchizedeka istniejącej w matrycy czasu, przez którą ta świadomość była wysysana do zasilania tego konstruktu do czasu powrotu Elaysy Melchizedek.
Ta obca maszyneria kompresuje kod genetyczny i zestawy instrukcji Słonecznego Logosu w rozległe sieci umysłowe roju 11D AI, uruchamiając zautomatyzowane widmowe rzeczywistości w całej matrycy czasu, w której przebywamy. To ważne wydarzenie demontażu Daath i widmowych królestw czarnego nieba ma wpływ na wszystkie Gwiezdne Nasiona lub wznoszące się jednostki, ponieważ to odkrycie katalizuje masowy powrót do prawowitego właściciela z ogromną ilością organicznych części świadomości Diamentowego Słońca, które zostały skażone przez sztuczne Rejestry Szmaragdowych Założycieli działające w sieciach umysłów roju AI. W ten sposób sztuczne drzewo życia, konstrukcje księżycowe, hologramy czerwonej fali, sklonowane kopie i implanty stopniowo, falami, zapadają się z wektorów 11D, z kryształowymi rzekami poruszającymi się spiralą w dół, uderzając w każdą warstwę wymiarową, aż zderzy się w pozycji uziemienia 1D i spłaszcza całą sztuczną maszynerię, która uruchamiała fałszywe tożsamości.

Demontaż tego fantomowego systemu czarnego nieba wiąże się z powrotem organicznych duchowych części ciała, co może w osobistym polu energetycznym i poza nim wywołać wrażenie bycia nieustannie atakowanym przez systemy sztucznej inteligencji, sygnały sztucznej inteligencji lub odczuwanie nieprzyjemnej i trudnej energetyki poruszających się sygnatur energetycznych czerwonej fali i kostki Obcych. Kilka ostatnich wydarzeń spowodowało zmiany w widmie fal czerwonych podziemnych jaskiń i dokonywane są zmiany w planetarnym ciele baterii elektrycznej KA, co bezpośrednio wpływa na nasze osobiste ciało energetyczne KA. Podczas tej fazy usuwane, oczyszczane i wydobywane jest to, co zostało stworzone jako fałszywe tożsamości i hologramy AI w celu blokowania i ingerowania w ucieleśnienie wyższych tożsamości duchowych. Wydarzenie to wraz z usuwaniem miazmatów przynosi zarówno inicjację w wyższe częstotliwości logosu słonecznego połączone z 10D-11D-12D, jak i ciężkie ładunki widma sztucznych fal czerwonych i innych sztucznych częstotliwości.

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał/a wszystko, co naprawdę jest twoje w tym stworzeniu - organiczną żywą świadomość światła, którą pierwotnie stworzono jako jedno serce, jedną miłość i dla wszystkich w jedności. Kochamy Was wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa