poniedziałek, 21 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA LISA RENEE październik 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Neurony lustrzane

Neuron lustrzany jest komórką, która się inicjuje, gdy osoba obserwuje czynność wykonywaną przez inną osobę. Neurony inicjujące się w odpowiedzi na dostrzeżenie działań podjętych przez czyjeś ciało są nazywane neuronami lustrzanymi. Dlatego warto wiedzieć, że obserwując zachowanie innych komórek nerwowych lub neuronów w nas, inicjujemy podobne zestawy połączeń w naszym ciele, które odzwierciedlają te, które są uruchomione w obserwowanej przez nas osobie. To oznacza, że osoba oglądająca kogoś innego zaczyna realizować ten sam schemat działania za pośrednictwem informacji przeniesionych przez impulsy nerwowe. We wczesnych fazach rozwoju dziecka neurony lustrzane wspomagają jego rozwój przez lustrzane właściwości - ono naśladuje powtarzające się zachowania rodziców oraz środowiska. W przypadku niektórych dzieci autystycznych upośledzenie bioneurologiczne przejawia się jako słabsze funkcjonowanie neuronów lustrzanych. Odłączenie aktywności neuronalnej tych neuronów upośledza rozwój emocjonalny. Ogranicza to wzajemne uczuciowe więzi między ludźmi, oraz uczucia empatii.

Świadomy człowiek może kontemplować głębokie znaczenie neuronów lustrzanych w doznawaniu uczucia empatii, a także wpływ negatywnych wzorców myślowych, które łatwo mogą doprowadzić do form grupowej kontroli umysłu na naszej planecie. Za sprawą obserwacji powtarzających się zachowań, cyklicznie nadawanych tych samych obrazów, powielanych tych samych fraz językowych, i w konsekwencji poprzez ich stosowanie, w mózgu powstają pewne wzorce, które są budowane przez impulsy nerwowe. Te powtarzające się impulsy tworzą skojarzenia i w końcu powodują powstawanie mentalnych map. Powtarzające się sygnały transmitowane w impulsach nerwowych map mentalnych są dziełem grup ludzi, by następnie rozprzestrzeniać się dalej przez sam fakt ich obserwacji. Jeśli zaangażowani w to ludzie są nieświadomi swoich reakcji i tego, co obserwują, absorbują sygnały od tych większych grup, a następnie tworzą podobne mapy mentalne. Osoby nieświadome większych negatywnych wzorców mogą odzwierciedlać dokładnie te same myśli i zachowania - kopiowane z otoczenia - ucząc tych samych wzorców swoje dzieci. Jednak lustrzane neurony mogą także pomóc nam wyczuć intencje i uczucia kryjące się za działaniami innych ludzi. Dlatego neurony lustrzane są neurologiczną podstawą ludzkiej zdolności do wyczuwania głębszych zakresów emocji, które są również związane z uczuciem empatii i rozwijania wyższej percepcji sensorycznej. Skąd mamy wiedzieć, kiedy język ciała danej osoby emituje sygnały, czy jest smutny lub zły albo spokojny i szczęśliwy? Jak czujemy dobre lub złe wibracje, kiedy jesteśmy pośród grupy ludzi? Neurony lustrzane zbierają informacje sensoryczne przez stałą obserwację ludzi oraz rzeczy z otoczenia i je na swój sposób interpretują, przekazując do pamięci świadomości.

Kiedy poszerzamy świadomość, zyskujemy głębsze połączenie z wewnętrznym duchem i kontrolę nad funkcjami neuronów, a typ informacji jest sygnalizowany do ciała. Poprzez proces przebudzenia do głębszej samorealizacji, osoba staje się bardziej świadoma. Kiedy jej stan świadomości jest jeszcze bardziej poszerzony, neurony zaczynają się zmieniać i dostosowywać do nowych warunków rozszerzonej rzeczywistości. To z kolei zwiększa aktywność mózgu, który otwiera się na znaczące zmiany, które mogą włączyć nowe synapsy, co w efekcie może całkowicie przemapować mózg. Podatność mózgu na adaptacje powoduje radykalne przesunięcia w świadomości, zachowaniu, sposobie myślenia i empatii, a to nazywa się neuroplastycznością. Zdolność świadomości do przekierowywania ruchu neuronów w mózgu wpływa na potencjał siły i działania połączeń nerwowych oraz ścieżek, co może całkowicie przesunąć mentalną mapę w mózgu. Elastyczność nerwowa i mentalna odgrywa dużą rolę w w zdolności danej osoby do aktywacji wyższego poznania, rozwija wyższą świadomość i pamięć dostępu oraz funkcje czuciowe w mózgu. Oznacza to, że bezpośrednie doświadczenia świadomości oraz praktyki duchowe zmieniają zarówno fizyczną strukturę mózgu (anatomia) jak i organizację jego funkcjonowania (fizjologia), co skutkuje pozytywnymi zmianami prowadzącymi do większej swobody świadomości. Duchowe praktyki, takie jak współczująca medytacja, pomagają zwiększyć samoświadomość poprzez poprawę funkcjonowania mózgu, zwiększają też aktywność neuronów lustrzanych, jednocześnie wzmacniając układ nerwowy. Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek możliwości biologicznej, mamy dostęp do neuronów lustrzanych i korzystamy z nich tak, aby mogły się mnożyć pogłębiając zdolności naszej świadomości.

W ten sposób, zmieniając stan świadomości poprzez wzniecanie neuronów lustrzanych w ciele, przekazujemy sygnały o tym, co dzieje się w środowisku. Doświadczamy tych sygnałów lub impulsów nerwowych bazujących na rezonansie świadomości drugiej osoby i jak to jest związane z działaniem lub wynikiem zdarzenia, które obserwujemy. To oznacza, że neurony mogą odzwierciedlać to, co ma znaczenie dla danej osoby lub jest z nią związane. Rezonans świadomości będzie interpretował impulsy nerwowe jako harmonijne, neutralne lub niezgodne z sygnałami ciała fizycznego. Człowiek dysponujący poszerzoną świadomością jest w stanie dokładnie zinterpretować sygnały własnego ciała, kiedy jest wystawiony na harmonijne, niespójne lub neutralne energie, co jest miarą jego rozwoju oraz odzwierciedla to, czy ma wystarczające połączenia, aby przywrócić zdrowe funkcjonowanie własnego systemu nerwowego i mózgu.

Neurony lustrzane i aktywność neuronalna w żywej tkance ludzkiego ciała oraz mózgu są bezpośrednio połączone ze świadomością energetyczną, z duszą tej osoby.

Zgodnie z tym duchowo – energetyczne funkcje świadomości mają bezpośredni wpływ na wszystkie aktywności komórek nerwowych, neuronów lustrzanych i zdrowe funkcjonowanie całego układu nerwowego oraz mózgu. Świadomość przenoszona do ciała syntetycznego, na przykład przez biologiczne drony, nie ma tej samej biologicznej sieci neuronowej czy aktywności mózgu albo funkcji neuronów lustrzanych. Dlatego typy jednostek, które wykorzystują sieci sztucznej inteligencji i dokonują projekcji świadomości do sztucznych ciał, nie są w stanie doświadczyć bezpośredniego zrozumienia zakresów emocji czy wygenerować uczucie empatii dla innych żywych istot. Faktycznie są to podmioty pozbawione duszy. To dlatego mają obsesję na punkcie transhumanizmu i studiują temat genetyki wewnątrz żywych tkanek ludzkich ciał. Ludzie mają istotny zakres stanów emocjonalnych i zmysłowych, których mogą doświadczać, które te jednostki uznają za tajemnicze, ponieważ nie mogą wygenerować ich u siebie. Niestety, w wyniku bio-neurologicznych zaburzeń - w połączeniu z systemami kontroli umysłu opartymi na traumie - wiele ludzi żyjących w tym czasie na Ziemi traci zdolność do wyrażania wyższych emocji i empatii. Jest to wynikiem odłączenia duszy, hybrydyzacji z Obcymi, kontroli umysłu, przemocy i traumy - wpływających zarówno na świadomość jak i na funkcjonowanie systemu neurologicznego, mózgu oraz ciała. Praktykowanie uważnej medytacji i wyższych emocjonalnych zachowań związanych z miłującym współczuciem, pokojem, leczy ludzki układ nerwowy a także liczne choroby powstałe za sprawą wzorców dostających się do mózgu.

Zdolności empatyczne neuronów lustrzanych

Kiedy możemy się zrelaksować w wewnętrznej ciszy naszej istoty, która istnieje bez myśli, i czujemy się na tyle bezpieczni, aby pozwolić sobie poczuć wewnętrzną głębię, wtedy otwieramy drzwi, przez które możemy dojrzeć cudze uczucia. Kiedy wczuwamy się w uczucia i emocje innych ludzi, do głosu dochodzą neurony lustrzane. Kiedy te neurony lustrzane wzniecają się w naszych mózgach i aurach, wpływa to również na mózgi oraz aury ludzi nas otaczających. Proces empatyzacji z emocjami i odczuciami innych oraz własnymi to proces ucieleśniania empatii. Empatia jest funkcją duszy, i oba te elementy ucieleśniają się razem jako część przymiotów zdobywanych w trakcie łączenia z wyższą świadomością.

Kiedy jesteśmy obecni w danej chwili i zdajemy sobie sprawę ze stanu własnej świadomości, empatyczne zdolności naszych neuronów lustrzanych budzą się w odpowiedzi na postrzeganie innej osoby, a to pozwala nam poczuć, jak to jest być w jej sytuacji. Jest to pozycja wyjściowa do rozwijania miłującego współczucia poprzez czucie empatii do innych. Współczucie i empatia to podstawy miłości, to są tkanki, które łączą wszystkich ludzi oraz rzeczy, łączą nas ze wszelkim życiem stanowiąc podstawę światowego humanizmu. Kiedy jesteśmy w stanie wczuć się w inną osobę i wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy znaleźli się w jej skórze, wtedy odczuwamy prawdziwą empatię. Jak byśmy się czuli gdyby działo się z nami to, co z nimi? Lustro świadomości odbija z powrotem za pomocą neuronów lustrzanych – czując w ten sposób, możemy przemyśleć własne poczucie tożsamości i wzorce emocjonalne. Tak widzimy i czujemy własne wzorce odzwierciedlające się w nas samych i w innych. W takiej chwili samorealizacji, kiedy czujemy głęboką empatię, nie mamy wyboru i doświadczamy kogoś innego jak samego siebie. Wtedy znika pozorne poczucie separacji.

Im częściej podróżujemy po tych szlakach neuralnych stworzonych przez duszę w mózgu, tym więcej wykazujemy autorefleksji i empatii, tym więcej generujemy neuronów lustrzanych, a one zmieniają naszą osobistą mapę mentalną i, potencjalnie, mapy mentalne innych.

Mapy mentalne i osobiste schematy

Pamięć przestrzenna jest częścią funkcji pamięci w mózgu, która jest odpowiedzialna za rejestrowanie informacji na temat otoczenia osoby i świadomość jej orientacji w czasie oraz przestrzeni. Pamięć przestrzenna działa jak mapa mentalna, posiada informacje osobiste dotyczące dostępu, kodu, gromadzenia i przywoływania informacji na temat lokalizacji oraz charakterystyki zdarzeń, których osoba doświadcza w życiu codziennym. Każdy z nas ma własną mapę mentalną, stworzoną z zebranych wspomnień dotyczących bezpośrednich doświadczeń. Kiedy przez całe życie gromadzimy wspomnienia, zyskujemy wzorce myślenia i zachowania, które tworzą ramy lub schemat organizowania całej zawartości pamięci w systemie ciała mentalnego. Spójność i wytrzymałość tych mentalnych ram lub schematu jest tym, co określa sposoby, w jakie jesteśmy w stanie postrzegać nowe informacje i wiedzę.

Mapa mentalna działa jak sieć mainframe, która tworzy nasz osobisty schemat i dekoduje język - jest obiektywem, przez który wszystko widzimy. Mentalne mapy i osobiste schematy większości ludzi zostały stworzone z automatycznych myśli generowanych w zbiorowej nieświadomości z treści umysłu nieświadomego. Tak więc, większość ludzi zwraca uwagę tylko na te rzeczy, które pasują do ich osobistego schematu nieświadomych i świadomych przekonań, których używają do wyjaśnienia natury rzeczywistości oraz zrozumienia otaczającego ich świata. Mają tendencje do powtarzania interpretacji nowych informacji, które są sprzeczne z ich przekonaniami, tak aby dopasować je do własnego schematu. Schemat osobisty wpływa na sposób postrzegania rzeczy i ostatecznie może zablokować przyswajanie nowych informacji, jeśli przekonania są mentalnie sztywne. To może prowadzić osobę do wybiórczego pamiętania tylko niektórych rzeczy. Większość ludzi tworzy skróty myślowe, ponieważ to wymaga od nich najmniejszego wysiłku. Najczęściej wybierają wyjaśnienia, których interpretacja jest dla nich dostępna, a jeśli ta nie pasuje do ich osobistego schematu, po prostu ją odrzucają. Na przykład znamy używane wielokrotnie określenia służące do zdyskredytowania scenariusza porwania lub obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających: balon meteorologiczny, gaz bagienny, uwaga poszukiwacza, teoria spiskowa. Takie wyjaśnienia służą dopasowaniu tych doświadczeń do schematu kontroli umysłu NAA.

Nasz osobisty schemat reprezentuje zdobytą wiedzę podstawową, która formuje się w mowie i znaczeniu używanym do wyrażenia połączeń pomiędzy pojęciami. Nasza mapa mentalna jest tym, co pozwala na wizualizację obrazów okiem umysłu – pozwala tak zobaczyć wyobrażenia myślowe i rzeczy. Kiedy przez całe życie gromadzimy wiedzę, zyskujemy wzorce myślowe i zachowania, które tworzą ramy dla organizacji systemu ciała mentalnego, sposób, w jaki jesteśmy w stanie dostrzec i skategoryzować nowe informacje. Jeśli uda nam się stworzyć mentalną mapę poszerzonej bioneurologicznej świadomości, zwanej także wzniesieniem, możemy otworzyć umysł i rozważyć nowe podstawy wiedzy, która pomaga nam zwiększyć neuroplastyczność, aktywować nowe partie mózgu oraz sieci neuronowych, co z kolei pomaga poszerzyć osobisty schemat.

Etapy wzniesienia poszerzające bioneurologiczną świadomość

Etapy wzniesienia są związane ze ściągnięciem do nas w materię i zakotwiczeniem w ciele fizycznym - poprzez sukcesywną aktywację - Kundalini, warstw światła i dźwięku z naszych ciał duchowych, które posiadają wyższe częstotliwości. Przekazy elektromagnetycznych częstotliwości występują dzięki wielu funkcjom naszej bioneurologii, między innymi przez OUN, mózg i fizyczne części ciała oraz strukturę nadialną oraz duchowe części ciała. Jednocześnie wzniesienie jest przesunięciem energetycznego widma wzorców częstotliwości przechowywanych w fizycznej Jaźni. Kiedy wchłaniamy je do warstw ludzkiego pola bioenergetycznego i je aktywujemy, aktywuje się zestaw instrukcji wyższego DNA. To wywołuje łańcuch zdarzeń, które powodują kompletną transformację i transmutację różnych wzorców oraz programów myślowych przechowywanych w tożsamości, która przesuwa linie czasu i zmienia kierunek świadomości danej osoby. Kiedy ta jest duchowo aktywna, stare wzorce tożsamości zaczynają się przesuwać i przeinstalowywać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce oraz we wzorcu pamięci jako wibracja energetyczna ciała. Biologiczny proces wzniesienia przejawia fizyczne, psychiczne i emocjonalne objawy powodujące duchowy kryzys nazywany ciemną nocą duszy. Osoby nie znające kontekstu wzniesienia, pozwalają sobie na traktowanie przez system medyczny jako chore i otrzymują leki, które blokują ich rozwój duchowy. Sami musimy mieć rozeznanie co do naszych dolegliwości, aby znaleźć własną prawdę i przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem. Nie możemy zdać odpowiedzialności na innych.

Etap pierwszy - inicjacja

Duchowa inicjacja dotyczy ciała fizycznego, ponieważ łączy je z nową falą częstotliwości elektromagnetycznej ukrytej w warstwach ciała duchowego. To aktywuje się zgodnie z osobistym planem wraz z wyższymi częstotliwościami, które stają się dostępne lub są generowane na planecie. Celem jest zainicjowanie bio-neurologicznego połączenia z warstwą częstotliwości zakodowanej elektromagnetycznej informacji, która jest przeznaczona do wsparcia aktywacji i podłączenia do wyższych kodów DNA. Każdy z nas posiada wyższą inteligencję i to jest ten aspekt, który kieruje procesem wznoszenia fizycznej Jaźni. Istnieją grupy przewodników wznoszenia związanych z duchową linią rodu osoby, którzy pojawiają się, aby wesprzeć ją w procesie inicjacji. Zasadniczo osoba jest gotowa do duchowej inicjacji, gdy załącza się jej neurologiczna struktura i zaczyna się narastanie elektromagnetycznych kodów światła oraz częstotliwości duszy przez aktywację Kundalini. Taka aktywacja przyciąga nowe struktury neurologiczne i sieci neuronowe, które działają jako odbiorniki energii, tak że osoba może wchłonąć nowe częstotliwości i inteligencję do aury. Aktywacja Kundalini wiąże się także z aktywacją odbiorników częstotliwości DNA zwanych odbiornikami Apparthi, które działają jak wiązka splotu nerwowego służąca do przesyłu kodów DNA i inteligencji do ciała świetlistego. Ponadto DNA ma 12 pod-pasm nazywanych kodami lub ognistymi literami. Litery takie są alfabetem komórkowym DNA, a stają się aktywne i zorganizowane dzięki neurologicznym odbiornikom, kiedy zaczynamy absorbować częstotliwości pierwszej oktawy następnego wymiaru, do którego się wznosimy. Ciało zazwyczaj szuka spójnego procesu inicjowania do następnych warstw o wyższej częstotliwości w celu uzyskania harmonicznego tonu, aby wspomóc fizyczną Jaźń i ciało w aklimatyzacji częstotliwości w ciele świetlistym. Zbyt duża lub zbyt szybka ekspozycja na wysokie częstotliwości elektromagnetyczne może spowodować poważne uszkodzenia układu neurologicznego i mózgu – skutkując psychozami. Każda osoba ma specyficzną sygnaturę energetyczną (ścieżka wcielenia), która określa szczegóły przebudzenia. Gwiezdni ludzie i indygo są pierwszymi falami ludzi przebudzonych duchowo, a każda osoba posiada odrębną ścieżkę wzniesienia, jednak to samo połączenie wewnętrzne w procesie bio-duchowej transformacji elektromagnetycznej. Poszerzenie świadomości następuje przez progresywne stany inicjacji, dokonywane dzięki sukcesywnie zwiększającym się częstotliwościom elektromagnetycznym spowodowanym przez aktywację Kundalini, które są przekazywane do całej bio-neurologii.

Etap drugi: absorpcja

Nowa częstotliwość elektromagnetyczna jest wprowadzana w aurę i przekazywana do ciała przez OUN i mózg, po czym wraz z informacją jest stopniowo całkowicie wchłaniana przez ciało świetliste. Każda osoba przechodzi przez ten proces na własny sposób, a częstotliwości powodują wynurzanie się różnego rodzaju doświadczeń, ponieważ ujawniają karmiczne lekcje, kwestie wewnętrznego mistrzostwa, innych wcieleń, widzenie zmarłych krewnych, emocjonalne i duchowe rozwiązywanie konfliktów, itd. Spirale Kundalini przemieszczają się w górę kręgosłupa wzdłuż nerwów rdzeniowych, a elektromagnetyczna częstotliwość w miarę przesuwania w górę wpływa do czakr i ciał duchowych. Kiedy ta nowa częstotliwość zaczyna narastać w ciele świetlistym, ujawniają się cielesne blokady energetyczne. Na tym etapie przepracowywania karmicznych wzorców może pojawić się wypieranie lub usuwanie martwych zatorów świetlnych lub miazmy, co jest potrzebne do sklarowania i dokonania duchowego postępu. Podczas tego etapu może dochodzić do materializacji tych duchowych energii i mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Sukcesywne oczyszczanie psycho-emocjonalnych blokad energetycznych otworzy dostęp do wyższej inteligencji i poszerzania świadomości dzięki wyższej duchowej tożsamości danej osoby.

Kiedy to przemieszczenie za pośrednictwem pasm wymiarowych i łączy komunikacyjnych do wyższej inteligencji wejdzie w tryb on-line, dostrzegają to istoty pozawymiarowe takie jak zaawansowane ET. Te będą atakować wznoszącą się osobę, aby utrzymać ją pod kontrolą lub aby wypaczyć proces wznoszenia. Na przykład, kiedy wznosimy się do wymiarów duchowych, osoba zaczyna absorbować częstotliwości duszy w swoim centrum serca poprzez struktury nadialne, które transmitują te informacje do jej OUN i mózgu. W każdym wymiarze (4D-5D-6D) istnieje 12 podharmonicznych tonów, które tworzą trzy warstwy ciała duchowego. Osoba zaczynająca przyjmować pierwszy podharmoniczny ton warstwy duszy i chcąca wypełnić się całym spektrum 4D, musi wchłonąć wszystkie 12. Proces trwa tak długo, aż wypełni się cała skala harmoniczna wymiarów, w których wszyscy mamy aspekty naszych ciał duchowych. Te nuty częstotliwości drążą warstwy naszych ciał świetlistych, aż w pełni się w nich zakotwiczą i połączą ze strukturą fizyczną. Ten proces nazywa się akrecją światła. Za ten proces jest odpowiedzialne połączenie naszej naturalnej biologii, inteligencji duszy i monad, a wyższa inteligencja robi to tak gładko, jak to możliwe. Jeśli osoba jest oporna lub nie rozumie, co się z nią dzieje, może blokować postęp i kontynuację duchowej komunikacji. NAA podżega strach w procesie rozwoju duchowego, aby go wstrzymać.

Etap trzeci – integracja

Aura przyjmuje częstotliwości nowych sygnałów elektromagnetycznych z wędrującej w górę spirali Kundalini, w zależności od poziomu świadomości tożsamości, czakr lub ciał sferycznych, jak również wtedy, kiedy DNA jest aktywowane w kierunku zintegrowania fizycznej Jaźni. Kiedy jednostka zaczyna komasować nowe energie, może rozwijać nowe sieci neuronowe i zwiększać zdolności telepatyczne lub rozwijać wyższe zdolności czuciowe. Istnieje wiele symptomów wznoszenia powodujących zmiany w każdej dziedzinie ludzkiego istnienia - fizyczne, mentalne i emocjonalne – które zmieniają percepcję lub poczucie tożsamości, co prowadzi do obumarcia ego. Jeśli umysł ego nie jest przygotowany na te zmiany w świadomości, to może wywoływać psycho-duchowy kryzys oraz problemy, i może nie radzić sobie z puszczaniem tego. Ponieważ brak jest informacji o procesie wznoszenia, większość ludzi czuje się bardzo zdezorientowana, a nawet przestraszona – tacy ludzie myślą, że są chorzy lub tracą poczytalność. Ci z NAA są z tego powodu szczęśliwi i jeszcze wzmacniają takie wypaczone narracje. Symptomy wznoszenia, aktywacji Kundalini, duchowego kryzysu i przypominania sobie traumy oraz nadużyć z obecnego oraz poprzednich wcieleń, mogą być błędnie identyfikowane jako przypadki medyczne.

Etap czwarty - wzniesienie

Po wchłonięciu wszystkich pasm częstotliwości i kodów zestawu instrukcji stosownego wymiaru, które zachodzi w ramach triadycznego strumienia Kundalini, częstotliwości spowodują uaktualnienie systemów, co poskutkuje wejściem na nowe poziomy duchowej świadomości - pod względem zwiększenia świadomości planetarnej, wyższej percepcji zmysłowej i doświadczania energii jako siły inteligentnej. Ludzkość poszerza świadomość ewoluując i łącząc się z planetarną świadomością, a to przesuwa ludzi żyjących na Ziemi do procesu rehabilitacji i praktykowania wyższych zasad służenia innym. Kiedy człowiek rozwija się do monady wyższych sfer (8D+) lub należy do gwiezdnego zasiewu, zaczyna przejawiać świadomość wyższych inteligentnych istot pozaziemskich – świetlistych i mrocznych - i wzajemnie z nimi oddziaływać, jak również z innymi poziomami planetarnej lub gwiezdnej świadomości. Ciało monadyczne zaczyna tworzyć ciało sferyczne, aby umożliwić narastania płynnego światła plazmy, a to powoduje tworzenie ciała wiecznego boskiego źródła lub ciała kryształowo-diamentowego słońca. Ciało to można utożsamić z kosmicznym suwerennym prawem Jedni, o które toczy się galaktyczna wojna – chodzi o kontrolowanie jego zawartości i diamentowej struktury. To są wymiary ciekłego światła plazmowego lub hydroplazmicznego światła w polach anty-cząsteczek, które łączą się z boskim polem punktu zerowego poza czasem i wymiarowością. Kiedy osoba komunikuje się z poziomami monadycznymi oraz z poziomami awatara i je ucieleśnia, jest kierowana wyłącznie ku misjom i służbie dla innych. Kiedy jest wcielona po to, aby służyć Ziemi lub z konkretną misją duchową, zaczyna dostrzegać holograficzną architekturę, na przykład planetarne bramy, gwiezdne wrota, planetarne siatki, co zazwyczaj czyni ją pracownikiem sieci.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolną istotą boską!

Do następnego oświecającego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie samych i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa

wtorek, 15 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA - LISA RENEE październik 2016 cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy patrzymy na obraz zniewolenia świadomości z szerszej perspektywy, dostrzegamy liczne programy NAA do targetowania mózgu, ośrodkowego układu nerwowego i myślokształtów każdej osoby żyjącej na Ziemi. W szerzeniu programu transhumanizmu widzimy lansowanie hybrydyzacji i sztucznej integracji z fałszywymi sieciami neuronowymi mającymi sterować centralnym układem nerwowym oraz mózgiem. Coraz wyraźniej rozumiemy, że ludzka neurobiologia jest przewodnikiem dla empatii, która, jako że posiada funkcje duchowe, łączy nas z wyższą świadomością, a NAA i ich bezduszne sługusy z AI - zainfekowane syntetyczne istoty - nie mają bioobwodów dla empatii. W gruncie rzeczy miotamy się pomiędzy ludzkimi EMPATAMI a ludźmi zhybrydyzowanymi z Obcymi i pozawymiarowymi Obcymi, którzy nie są EMPATAMI. W tym miesiącu zajmiemy się głębiej bioneurologią i bioobwodami związanymi z empatią. Dowiecie się, jak z pomocą środków chemicznych i fal ELF steruje się ośrodkowym układem nerwowym i jak niszczy się ludzką zdolność do empatii. Zrozumiecie, w jaki sposób etapy wznoszenia i bio-neurologicznego poszerzania zwiększają zdolność do empatii, dostrajając nas do służby na rzecz innych i pracy na planetarnej sieci.

Nauka o neurobiologii oraz neurologii jest używana zamiennie w odniesieniu do gałęzi biologii, która skupia się na strukturze, a także funkcji, układu nerwowego i mózgu. Dziedzina neurobiologii obejmuje również badanie biologicznych sieci neuronowych w celu replikacji ich funkcji podczas produkcji sztucznych sieci neuronowych. Sztuczna sieć neuronowa jest siecią sztucznej inteligencji, która naśladuje funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i mózgu istot żywych takich jak ludzie oraz zwierzęta. Odkrycia na polu neurobiologii doprowadziły do ogromnej ekspansji i popytu na masowe produkty konsumenckie wytwarzane dla potężnych zysków wielu branż przemysłowych związanych z biotechnologią oraz lekami. Biotechnologia jest związana ze stosowaniem żywych systemów i organizmów dla rozwoju lub wytwarzania produktów, ze szczególnym naciskiem na genetyczne manipulacje mikroorganizmów oraz ich chemiczne reakcje. Obecnie środki pozyskiwania technologicznego lub kontroli farmaceutycznej nad sieciami neuronowymi, mapowaniem mózgu, genetycznymi modyfikacjami oraz eksploatacją systemów biologicznych są towarem, którym handluje się na planecie. Dążenie do uzyskania całkowitej kontroli nad bioneurologią życia to potężny biznes skrywający bardzo mroczną tajemnicę. Podczas obecnej fazy bifurkacji za zamkniętymi przed areną publiczną drzwiami jest toczona niezwykle gorąca dyskusja wokół ujawnienia tajnych metod technologicznych wykorzystywanych do bioneurologicznego zniewolenia, które odbijają się echem po całym Układzie Słonecznym.

Doświadczanie uczucia empatii przez ludzkość daje podstawę do zachowywania szacunku dla czującej żywej świadomości, a teraz możemy łatwiej zobaczyć, jak ci, którzy doszli do władzy, są bez wyrzutów sumienia zdolni do popełniania poważnych szkód u innych. Ogromna część populacji jest odłączona od życia i pozbawiona empatii, a my możemy łatwiej zauważyć, jak ich destrukcyjne myślokształty dają się przekształcać w obsesje na punkcie materii i własności. Następuje eskalacja korupcji, łapówkarstwa i technologicznych nadużyć narzucanych przez uprawnionych kontrolerów korporacyjnych, które są bardzo trudne do zaobserwowania. Jesteśmy zalewani oszukańczymi kampaniami marketingowymi i sprytnymi formami zastraszania, które mają zmusić nas do akceptacji szerszych programów neurobiologicznej kontroli wkomponowanej w zbiorową konsumpcję. Ludzie są zastraszani i robią ze swoich dzieci eksperymentalne świnki morskie, co ma służyć powstawaniu przyszłych generacji zaprogramowanych konsumentów. Żyjemy w czasach przejściowych, a to oznacza, że będziemy musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi tego, co możemy zrobić, aby wydostać się z grona ludzi dokarmiających globalny system świadomości - zniewolonych i poddanych kontroli umysłu. Warto zrobić rozeznanie i spojrzeć na statystyki dotyczące chorób bioneurologicznych oraz rozważyć, kto i po co chce uzyskać pełną kontrolę nad ludźmi oraz zwierzętami. Jakie liczne nieetyczne metody są wykorzystywane w celu uzyskania bioneurologicznej kontroli nad ludźmi, które czynią ich chorymi? Jeśli jesteśmy gotowi otworzyć swoje umysły i zobaczyć wyraźny obraz interesów korporacyjnych ukrywających znacznie większy globalny program bioneurologicznej kontroli, wtedy możemy podjąć pewne kroki, aby się wzmocnić. Aby chronić nasze systemy nerwowe i mózgi, powinniśmy zdać sobie sprawę z ich szeroko zakrojonych programów, a wtedy możemy odebrać im dostęp do naszych ciał świadomie odmawiając i pozostając swą obecnością w tu i teraz.

Nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji, które pomogłyby ludziom zrozumieć, że funkcje bioneurologiczne są bezpośrednio odpowiedzialne za połączenie z ciałami duchowymi, i że jeśli nasza bioneurologia jest zhakowana, jesteśmy skutecznie odłączani od emocji, serc oraz dusz. Stąd brak wiedzy podanej do publicznej wiadomości na temat krytycznej roli systemu nerwowego w doświadczaniu energetycznych połączeń z życiem - w tym zawiera się odczuwanie empatii, duchowe przebudzenie, telepatia komórkowa i rozwój wszelkich form wyższej percepcji zmysłowej. Mózg kontrolowany przez impulsy myślowe wysyłane ze sztucznych sieci neuronowych nie czuje empatii ani powiązania z życiem. Zdrowe funkcjonowanie OUN i mózgu są najbardziej istotnymi elementami w prawidłowej transmisji sygnałów elektromagnetycznych DNA oraz impulsów częstotliwości, które również komunikują się bezpośrednio z eterycznymi sieciami neuronowymi istniejącymi w ciałach dusza / duch. Podczas cyklu wznoszenia dla tego etapu przebudzenia, jak również w rodzącej się nowej generacji, niektóre osoby doświadczają pozytywnych form mutacji genetycznych, które mają wpływ na rozwój układu nerwowego i procesu zachodzącego w mózgu. Aby temu przeciwdziałać, medycy są zmuszani do intensywnego „leczenia” wszystkich osób, które mieszczą się pod etykietką duchowego kryzysu lub zaburzeń układu nerwowego jak ADHD czy postaci autyzmu.

Jeśli nasza bioneurologia jest nieustannie atakowana, zaszczepiana, zaburzana narkotykami i przeładowywana koktajlami energetycznych i chemicznych toksyn, wpływa to negatywnie nie tylko na odporność i zdrowie, lecz również łatwo blokuje komunikację pomiędzy ciałem fizycznym, mózgiem oraz wyższymi ciałami świadomości. Kiedy ciało ludzkie jest zalewane wieloma sygnałami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości w połączeniu z konkretnymi toksynami chemicznymi, wytwarza unikalne implanty eteryczne, które blokują przekazy wyższej częstotliwości pomiędzy układem nerwowym a mózgiem. Na przykład zaobserwowano, że pewne typy wzorców elektrycznych i / lub substancji pochodzących z chemitrails (rozpylanych przez samoloty smug chemicznych) często bywają podobne do typów grypy występujących na danym obszarze. Emisje elektryczne do lokalnego środowiska w połączeniu ze środkiem chemicznym i / lub zastrzykami wytwarzają w społeczeństwie szeroki wachlarz skutków biochemicznych, w tym bioneurologicznych, i dotyczących stanu świadomości. Kiedy te metody są wykorzystywane do blokowania impulsów nerwowych w OUN, to upośledza zdolność mózgu do przetwarzania rzeczywistości i przywoływania pamięci. Następnie to blokuje mózg przed odbiorem sygnałów komunikacyjnych z wyższych częstotliwości - tych, które występują powyżej dolnej skali częstotliwości rzeczywistości materialnej. Kombinacja ta jest powszechnie stosowana jako rodzaj zlokalizowanej elektrochemicznie indukowanej częstotliwości izolującej ludzką bioneurologię. Takie blokady odgradzają częstotliwości umożliwiające rozwój wyższej świadomości, i upośledzają bioduchowy rozwój oraz proces wznoszenia u danej osoby. W celu usunięcia takich tłumiących świadomość blokad częstotliwości, musimy najpierw dostrzec, że one w ogóle istnieją.

Przekierowanie OUN za pomocą elektronicznego molestowania

Gdy ciało i mózg są blokowane jakimiś metodami lub formami bioneurologicznego nękania, to przekierowuje system nerwowy i mózg, tak że staje się on bardziej dostępny dla transmisji myślowych generowanych z zewnętrznych źródeł przez elektromagnetyczne impulsy, takie jak sztuczne sieci neuronowe. Sztuczne sieci stale wysyłają elektromagnetyczne informacje za pomocą środków masowego przekazu, aby utrzymać ludzi w stanie kojarzącym się wyłącznie z bezsensownymi dramatami, opowieściami o tragediach i niedobrymi emocjami. Obecna rola mediów polega na utrzymaniu OUN w gamie negatywnych myśli oraz fiksacji lub obsesji na punkcie zewnętrznych bodźców fizycznych albo na rzeczach materialnych. W wielu formach mediów i marketingu pojawiają się elektroniczne próby włamań do sieci neuronowych, podczas których do mózgu przesyłane są pewne wiadomości. Na przykład obrazy świetlne i dźwiękowe przesyłane przez media poprzez filmy, Internet lub inne nośniki przekazują holograficzne informacje, a czasem implanty częstotliwości do OUN i mózgu, a ofiary przyswajają je wtedy, kiedy skupiają na nich uwagę. Najbardziej popularną formą masowego przekazu jest propaganda stosowana przez kliki prowadzące kontrolę umysłu, która jest używana do kształtowania aktywności mózgu i mentalnego mapowania. Przesyłane treści mają utwierdzić odbiorców, że takie holograficzne obrazy są naturą ich rzeczywistości.

Istnieje wiele transmisji zewnętrznych, zarówno fal dźwięku jak i światła (słuchowe i obrazowe) pochodzących z określonych zakresów elektromagnetycznego widma częstotliwości. Niektóre z tych przekazów są naturalne oraz ludzkie, podczas gdy inne służą sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ciało ludzkie emituje fale elektromagnetyczne i sygnały z bardzo niskiej skali częstotliwości wykorzystywane do kontrolowania większości funkcji mózgu oraz ciała. Ekstremalnie niskie częstotliwości mogą być łatwo wysyłane za pośrednictwem różnych technologii i są wykorzystywane do elektronicznego szykanowania oraz ukierunkowywania ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planety i na jej powierzchnię w celu neurologicznej kontroli systemu oraz mózgów poszczególnych osób a także grup ludzi. Technologia kontroli umysłu i implanty są czymś prawdziwym, zostało to ustalone oraz potwierdzone, chociaż media ci o tym nie powiedzą. Technologia istnieje, sprzęt jest na swoim miejscu, jak również patenty i agencje, które tym się zajmują, a korzysta się z nich już przez długi czas.

Kontrola umysłu służy do wytwarzania społecznie akceptowanych systemów przekonań i tworzenia antyludzkich systemów wartości, które sterują myślami, podobnie jak wojny oraz zabijanie w imię pokoju. Dopóki planeta jest w stanie wojny ze sobą, a ludzkość myśli, że jest w stanie wojny ze sobą nawzajem, karmimy system kontroli umysłu NAA, co pozwala kontynuować wampirzenie na zasobach planety. Częstotliwości kontroli umysłu i formy elektronicznego molestowania generują w ludzkich organizmach bioneurologiczne zaburzenia, które odwracają oraz zakłócają sygnały mózgowe. Szatańska agenda służy odwracaniu funkcji ludzkiej neurologii przez kondycjonowanie ludzi do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania własnych centr przyjemności. Cykl korelacji pomiędzy ośrodkami bólu oraz przyjemności jest wzmacniany i doprowadzany do takiej formy, która przeradza się w szkodliwe nałogi czy nawet dewiacje. Gdy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą oraz z ludźmi, zaczynamy wyraźnie dostrzegać program przeznaczony do atakowania oraz uszkadzania u nich układu nerwowego. Kiedy stajemy się bardziej świadomi tego, jak w organizmie są wzajemnie powiązane funkcje neurologiczne oraz mentalne i emocjonalne, to jesteśmy przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli oraz emocji. Wtedy możemy otwierać i trenować nasze ścieżki neuronowe, a następnie odbierać wiadomości bezpośrednio od świadomości naszych wyższych ciał - od Jaźni duszy i Ducha, przesłaniając nimi wiadomości od trzech warstw ego, które są głównymi widmami częstotliwości służącymi do elektronicznego molestowania i kontroli umysłu.

Zaburzenia bioneurologii

Bioneurologiczne zaburzenia obejmują schorzenia mentalne mające związek z rozstrojem emocjonalnym i zachowawczym, na przykład autyzm. Pod tym pojęciem ukrywa się też szereg chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia, choroba Parkinsona. Jak pokazują statystyki, ilość przypadków chorób neurologicznych i psychicznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat, dlatego należy zadać sobie pytanie, co się zmieniło oraz co uszkadza ludzką neurobiologię. To są fakty, które nie mogą być zakwestionowane przez społeczność naukową i medyczną. Obecnie stwierdzono, że jeden z 42 chłopców przejawia oznaki autyzmu klasyfikowanego jako choroba bioneurologiczna. Jeden na 3 seniorów umrze z powodu choroby Alzheimera, a u jednej z 9 osób powyżej 65 roku życia rozpoznano już tę chorobę. Według National Alliance jedna na 25 osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych doświadcza poważnej choroby psychicznej, która upośledza codzienne funkcjonowanie, przez co jest uzależniona od środków psychoaktywnych. Natomiast średnio jedna osoba z czterech cierpi z powodu ogólnych nieokreślonych zaburzeń psychicznych. Ta ogromna ilość środków psychoaktywnych jest na całym świecie przepisywana ludzkiej populacji, osobom w każdym wieku, a leki te działają tak, że przejmują kontrolę nad funkcjami ośrodkowego układu nerwowego i mózgu.

Wszystko, co przejmuje kontrolę nad funkcjami układu nerwowego, może potencjalnie zakłócić lub uszkodzić świadomość siebie i ogólny stan świadomości danej osoby.

Jakie są długoterminowe skutki konsumpcji leków, które działają w kierunku kontrolowania systemu nerwowego i mózgu? Czy obniżają odporność i ostatecznie generują liczne choroby, takie jak choroba Alzheimera? Zdrowy rozsądek mówi nam, że jeśli stajemy się konsumentami szeregu produktów medycznych, w bardziej zaawansowanym wieku będziemy przyjmować ich jeszcze więcej, a całe życie przeżyjemy w stanie uzależnienia od systemu medycznego - za cenę setek tysięcy dolarów na osobę. Wielu ludzi zbankrutowało próbując zapłacić za skandaliczne koszty leczenia członków rodzin. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że konwencjonalna opieka medyczna nie jest opieką zdrowotną. Jest produktem konsumenckim przeznaczonym dla mas, i jest niezwykle opłacalnym biznesem nie mającym nic wspólnego z leczeniem ludzi. Te ponadnarodowe korporacje mają osiągnięcia dzięki nieludzkiemu nadzorowi i kontroli nad sposobami zarządzania, a ostatecznie służą programom spoza planety. Te programy obejmują prowokowanie masowych zaburzeń bioneurologicznych w celu uzyskania pełnej kontroli nad gatunkiem ludzkim i wszelkim życiem.

Skutkiem zaburzeń bioneurologicznych jest to, że ludzie stają się mentalnie nastawieni tylko na sferę zewnętrzną i są pod ostrzałem sztucznej stymulacji elektromagnetycznej. Nie są w stanie uzyskać dostępu do wewnętrznych emocji, empatii czy współczucia, ani wyczuć jakości energii wokół siebie. Bioneurologiczne upośledzenie stopniowo powoduje odłączenie duszy i mentalną fragmentację. Kiedy osoba jest odłączona od wewnętrznych Jaźni poprzez bioneurologiczne zaburzenia, nie jest w stanie dostrzec różnic pomiędzy własnymi myślami a tymi, które napływają z zewnątrz. Nie potrafi dostrzec kontroli nad myślami, które przesyła do środowiska. Jest to ogólny profil wielu ludzi żyjących w środowisku 3D, których boneurologiczne funkcje są automatyczne kontrolowane przez narkotyki, kontrolę umysłu, implanty, uzależnienia, seksualność i konsekwentne komunikaty marketingowe każące im nabywać coraz więcej dóbr konsumpcyjnych. Żyjemy w społeczeństwie, które przedkłada dobra konsumpcyjne nad wartości ludzkie. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi grających w tę materialną grę, nie zdaje sobie sprawy z zewnętrznej kontroli nad ich układem nerwowym i mózgiem, skutkującej nadmiernym konsumpcjonizmem oraz materializmem. Osoby pozbawione samoświadomości i wiedzy na temat funkcji ich bioneurologii oraz świadomości jako takiej, są cofniętymi w rozwoju, odłączonymi od umysłu sztucznie sterowanymi robotami. Ludzie żyjący na Ziemi są poddawani metodycznym procedurom kontrolowanej dehumanizacji przez dysocjację. Aby zdehumanizować ludzi, NAA stosuje metody kontroli umysłu oparte o traumę, traktując ich i naturę bez empatii, godności czy szacunku oraz umyślnie odłączając od dostępu do ich wyższej inteligencji i świadomych funkcji. To jest łatwe do wykonania, jeśli uzyska się dostęp do ludzkiego ciała poprzez kontrolowane impulsy wysyłane do OUN i myśli transmitowane do mózgu jako odbiornika.

Gdy stajemy się bardziej świadomi tego, jak pracuje nasz układ nerwowy i mózg – jak odbiera, przekazuje oraz interpretuje sygnały i funkcje ciała, zdajemy sobie sprawę, że jest to istotna funkcja naszej świadomości. Dlatego należy ustalać energetyczną jakość sygnałów, które są przetwarzane przez nasz układ nerwowy i mózg. Zdrowie naszego OUN i jego zdolność do wysyłania sygnałów energii o wysokiej częstotliwości, są odpowiedzialne za istotne funkcje, które umożliwiają nam bezpośrednią komunikację z naszymi energiami dusza /duch. Sygnały energii o wysokiej częstotliwości takich jak: miłość, współczucie, empatia i duchowa więź, pomogą nam naprawiać system nerwowy, a następnie ponownie nawiązać bliższy kontakt z duszą / duchem i odbierać inteligentne przekazy z tego źródła. Sztuczne sygnały i niskie częstotliwości takie jak strach, nienawiść, przemoc lub zazdrość, uszkadzają system nerwowy i odłączają nas od duszy / ducha.

Struktura nadialna jest planem ośrodkowego układu nerwowego

Ludzkie ciało świetliste lub aura składa się z energii wielu połączonych ze sobą warstw pól elektromagnetycznych, które rozciągają się na całe ciało fizyczne tworząc energetyczną tarczę pokrywającą i chroniącą wszystkie ciała. Kiedy medytujesz i praktykujesz ekranowanie ciał naszą 12D tarczą, skupiasz uwagę na ciele świetlistym, przez co je wzmacniasz i chronisz, rozwijając przy tym świadomość własnego ciała. Ciało świetliste jest strukturą, która musi mieścić energie elektromagnetyczne ciał dusza /duch, i łączyć je z warstwą fizyczną ciała. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego przez strukturę nadialną, która jest duchową częścią ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i nadajników, które są nierozerwalnie związane z połączonymi ze sobą funkcjami przesyłania wiadomości w warstwach świadomości dusza / duch.

Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nasz ośrodkowy układ nerwowy i mózg mają energetyczne odpowiedniki, które mają własną specyficzną budowę potrzebną do zarządzania impulsami nerwowymi na osobistym planie świadomości. Struktura nadialna jest energetycznym wzorcem dla ciała energetycznego OUN. Ma misternie utkaną strukturę odbiorników i przekaźników energii do tkanki ciała – chodzi o membrany nazywane kapsułami nadialnymi. To jest warstwa, która stanowi część matrycy duszy. Jest aktywowana w w zespolonej funkcji serca i posiada panel kontrolny oraz zestaw instrukcji umieszczony w warstwach astralnych na poziomie 4D. Kiedy następuje integracja z monadą, struktura nadialna integruje się z wyższymi funkcjami serca aktywowanymi przez grasicę, która zarządza obwodami w ciele kryształowym. Gdy struktura nadialna jest uszkodzona, osoba nie może doświadczać głębokich uczuć i traci życiowe doświadczenia z poziomu serca, pogarszając odczuwanie empatii. Struktura nadialna jest ciałem sensorycznym duszy. Splot nadialny jest epicentrum sensorycznych funkcji pozwalających na odbieranie impulsów pojawiających się w całej strukturze nadialnej. Jest nieodłącznym elementem funkcjonowania całego kompleksu serca, inteligentnego odczuwania przez serce, więc jest to ośrodek związany z odczuwaniem na linii serca / mózgu. Jest to centralny obszar, z którego dana osoba odbiera najgłębsze doznania uczuć płynących z serca, gdy są to uczucia miłości, empatii i współczucia. Kapsuła nadialna jest ciałem tkanki, membraną, która jest utkana warstwowo i mieści w sobie całą strukturę nadialną. Kapsuła nadialna może zostać rozerwana, spalona lub zniszczona za sprawą różnych technologicznych czy emocjonalnych nadużyć i powiązanej z nimi duchowej traumy zaburzającej oraz uszkadzającej funkcje nadialne. NAA posiada bezpośredni program do niszczenia struktur nadialnych w ludzkich ciałach świetlistych, dlatego warto o tym wiedzieć i podejmować kroki w celu osobistej ochrony.

Misterna matryca nadialna łączy ze sobą wszystkie warstwy ciał duchowych. Na przykład tkanka nadialna łączy ciało fizyczne w celu integracji z warstwami duszy, a następnie scala się z warstwami monadycznymi, później z warstwami płynnej plazmy Jaźni awatara. Bez struktury nadialnej działającej w aurze jako odbiornik i przekaźnik energii, ciało duchowej świadomości nie może prawidłowo zintegrować się ani nawet połączyć z ciałem fizycznym. Ciało fizyczne wydaje się stałe, lecz jest czystą energią wibrująca z określoną częstotliwością, która wytwarza liczne drobne impulsy elektryczne. Te impulsy pochodzą z ciała fizycznego i muszą być zharmonizowane z częstotliwościami świadomości duszy, aby łączyć się z nimi przez serce a następnie łączyć się ze sobą nawzajem za pomocą nadi. Dlatego też, gdy lepiej rozumiemy, jak ważna jest nasza struktura nadialna i jej funkcje związane z przekazywaniem wiadomości bezpośrednio pomiędzy naszymi matrycami duszy a OUN, widzimy, dlaczego NAA stara się je kontrolować.

Struktura nadialna w matrycy duszy jest tym, co wysyła sygnały i zakodowane wiadomości do fizycznego OUN oraz do mózgu. Kompleksowe dane są kodowane i przechowywane w falach elektromagnetycznych częstotliwości tworzących warstwy dusza / duch, a te generują holograficzne obrazy świetlne, które przekazują kody DNA oraz powiązane z nimi informacje do biologii. DNA działa jako holograficzny projektor elektromagnetycznie zakodowanych informacji przekazując je do biochemicznych sygnałów informacyjnych w celu komunikowania się z jądrem struktury ciała świetlistego. OUN odbiera te sygnały DNA z zakodowanymi informacjami i działa w kierunku koordynacji informacji elektromagnetycznych do pozostałych komórek ciała. Komórki przekazują impulsy elektromagnetyczne na zewnątrz do ciała aury, a taka informacja jest odbierana i interpretowana przez mózg, który porządkuje dane oraz generuje biochemiczne przemiany.

Prawidłowe funkcjonowanie struktury nadialnej jest zależne od biochemicznych warunków w funkcji mózgu i zdrowia emocjonalnego kompleksu serca, który jest zdefiniowany przez to, jakie mamy rozwinięte emocjonalne wpływy - w celu dostrojenia się do inteligencji duszy. Na przykład, jeśli człowiek ma złamane serce, rozdrobnioną duszę, wyraża negatywne emocje i jest straumatyzowany, zamyka swój kompleks serca, wtedy takie duchowe uszkodzenia mają kolosalne znaczenie dla struktury nadialnej. Psycho-emocjonalna trauma w połączeniu z określonymi psychoaktywnymi lekami stosowanymi do biochemicznego leczenia umysłu, jeszcze bardziej pogarsza funkcje elektromagnetyczne OUN i umysłowe tej osoby. Gdy osoba jest narażona na spożywanie substancji psychoaktywnych, które specjalnie generują biochemiczne ścieżki, wpływa to na struktury protein i tworzenie kwasów nukleinowych DNA/RNA i na to, jak te informacje są zapisywane w komórkach. Dlatego przyjmowane substancje chemiczne, które zmieniają funkcjonowanie mózgu, mogą zakłócać sygnały elektromagnetyczne działające jako łączniki między OUN, mózgiem i częściami ciała, a także blokują wyższe połączenia duchowe, ponieważ wyłączają odbiorniki DNA. Zatem rekreacyjne stosowanie leków i roślin psychoaktywnych powinno być także traktowane z dużą ostrożnością, wiedzą oraz szacunkiem wobec ich bezpośrednich wpływów na funkcje biochemiczne ciała. NAA wykorzystuje sygnały AI w celu hakowania z ich pomocą bioneurologii. To jest dobry moment, aby stwierdzić, że powszechny traumatyczny stan ludzkich serc i umysłów jest związany z psychoemocjonalnym gruzem i duchowymi urazami, które skutkują bioneurologicznymi uszkodzeniami. Są to czynniki bezpośrednio powiązane z pogłębiającą się epidemią chorób psychicznych na Ziemi.

Jednak, kiedy para dusza/duch jest skomunikowana z ciałem świetlistym i OUN, działa podobnie jak łącze między odbiornikiem a nadajnikiem energii, przesyłając impulsy do komórek nerwowych oraz mózgu. Komórki nerwowe budują nowe sieci neuronowe, które instruują mózg i duchową inteligencję, jak podłączyć energetyczne obwody potrzebne do powiększenia pola elektromagnetycznego, a to otwiera energetycznie aurę, która wystaje poza obręb ciała. Jakość energii aury będzie się odzwierciedlała w postaci energetycznej równowagi w funkcjach fizycznych, mentalnych, umysłowych i duchowych, oraz będzie się przejawiać w myślach, zachowaniach i działaniach.

Jakość, kolor i wielkość energii osoby jest bezpośrednio związana z jej stanem zdrowia, bioneurologicznego funkcjonowania i duchowych powiązań, do których ta osoba ma dostęp. Osoba z większą i lepszą energią aury jest zdrowsza oraz bardziej zrównoważona, układ nerwowy i umysł funkcjonuje u niej lepiej niż u osoby posiadającej aurę o słabszych parametrach. Małe, szare, mętne aury będą produkować więcej blokad i dysproporcji takich jak: zaburzenia psychiczne albo defekty w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego.

Ludzki układ nerwowy zawiera miliony komórek nerwowych zwanych neuronami lub komórkami nerwowymi. Takie komórki wyspecjalizowane są w przesyłaniu wiadomości z jednych części naszego ciała do innych. Zadaniem komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego jest przekazywanie sygnałów i komunikatów elektrycznych w całym organizmie oraz pomiędzy duchowo – energetycznymi warstwami ciała dusza / duch do fizycznych komórek oraz mózgu.

Neuron lub komórka nerwowa jest pobudzaną elektrycznie komórką, która przetwarza oraz przesyła informacje za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych. Sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi są przekazywane za pomocą synaps, które są strukturami połączeń wykonanych z innych komórek. Komórki nerwowe są podstawowymi elementami mózgu i rdzenia kręgowego całego centralnego systemu nerwowego.

Sposób, w jaki połączenia neuronowe powstają w mózgu, przypomina ruch podczas podróżowania drogami głównymi i autostradami. Chodzi o to, że takie drogi są najczęściej użytkowane - i w ludzkim mózgu jest podobnie. Sygnały znajdują główne szlaki nerwowe formowane przez najpopularniejsze i powtarzające się formy myślowe, które następnie formują się w połączenia nerwowe. W ten sposób mózg przetwarza sygnały i trasy, które są odbierane oraz podłączane do głównych ścieżek nerwowych w oparciu o najczęściej występujące wzorce myślowe.

czwartek, 3 listopada 2016

MODLITWY ZWIĄZANE Z RODZINĄ MICHAŁA – LISA RENEE

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst oryginalny

Niniejszą aktualizację dedykuję galaktycznym wojownikom i rodzinie Michała – każdy z nich będzie rozumiał, o czym tu mówię. Na tej osi czasu od 9.11 do 10.10 miała miejsce eskalacja konfliktów związanych z dostępem do układu gwiezdnych wrót, co wydaje się być produktem ubocznym generowanym przez system czarnych dziur, gdy stopniowo dochodzimy do planetarnego wyrównania, które nastąpi pod koniec 2017 roku. Dlatego niektóre grupy z gwiezdnego zasiewu lub pracujące na sieci zaobserwowały działania rozpoznawcze w polach jak również agresywne ataki mające na celu nękanie, a nawet próby wzięcia zakładników spośród członków linii rodziny Michała lub Seraphim / Avian na Ziemi. W kontynuacji dyskusji na temat ataków skierowanych przeciwko męskości, chcę utrwalić te doświadczenia pisząc o nich na blogu, ponieważ bardzo trapi mnie to, co się dzieje, i mam nadzieję, że moje uwagi pomogą członkom tej duchowej rodziny oraz innym, którzy mają podobne doświadczenia. Ta faza międzygalaktycznych oraz planetarnych wydarzeń jest ukrywana przed społecznością i zdaje się być agresywnym programem roszczącym sobie prawa do wzięcia we władanie przede wszystkim męskich aspektów i męskich ciał, chociaż w grę mogą wchodzić też kobiety i inkarnowane teraz dzieci, które są związane z liniami ptasimi (Avian) Michała z czasów lucyferiańskiego najazdu. Wychodzi na jaw, że niektórzy członkowie rodziny Michała byli wzięci jako zakładnicy i byli przetrzymywani wbrew własnej woli, co jest bardzo przykre oraz niepokojące. Czuję, że teraz trzeba mieć się na baczności, aby w razie potrzeby dać świadectwo takiej sytuacji w celu zatrzymania manipulacji naszą męskością i męskimi aspektami, a także partnerami czy członkami rodziny płci męskiej, wobec których została skierowana ta agresja.

Większość z nas wie, że upadłe jednostki anielskie przebywające w Układzie Słonecznym uważają się za bogów ponad ludźmi, a my te grupy fałszywych bogów obejmujemy definicją NAA. Czuję, że niektóre z tych grup dostrzegają, iż tracą panowanie nad terytorium w Układzie Słonecznym i w rezultacie podczas tej fazy planetarnej bifurkacji wydają się być jeszcze bardziej agresywni kontrolując, tropiąc, tagując i nękając ludzi. Ostatnio sama zetknęłam się z molestowaniem i agresją skierowaną przeciwko związkom damsko – męskim, które były ukierunkowane na porywanie ciał, klonowanie czy branie jako duchowych zakładników. To otworzyło możliwość śledzenia ciał monadycznych rodziny Michała i uzyskania więcej informacji, gdzie są one zdeponowane lub zamrożone - w pewnych przestrzeniach czarnych dziur, które są podłączone do ciała Ziemi.

Coś dzieje się z liniami czasu połączonymi z buntem Lucyfera, które w tym czasie przypominają gniazda szerszeni, a ciemne siły są tym poruszone i usiłują zawładnąć ludźmi, których uważają za własność - za jednostki im podległe z racji zdobycia terytorium, na którym ci żyją. Stan własności obejmuje również rzeczy do zabawy i zwierzęta domowe - widziałam jednostki Beliala roszczące sobie prawa do mężczyzn heteroseksualnych, ponieważ uważają ich za symbol statusu i chcą ich traktować jak seksualne zwierzęta. Potrzeba dużo siły, aby pozostać w tym wszystkim neutralnym i nie poddać się kpinom, degradacji, poniżeniom przeznaczonym dla rodziny Michała. Więc, proszę, weź z poniższego tekstu tylko to, co może posłużyć ci za wsparcie w obecnym stanie. Chciałabym, aby mężczyźni byli przygotowani na różne duchowe niespodzianki, szczególnie ci, którzy nie noszą silnej energii żeńskiej lub nie weszli w proces wznoszenia i duchowego przebudzenia świadomości. Czuję, że w tej fazie męski aspekt Ziemi rozpaczliwie potrzebuje modlitwy i duchowej mocy prawdziwych kobiecych aspektów Matki, i że to przyczyni się do ich wzmocnienia oraz wsparcia.

Niektóre z kluczowych tematów na osi czasu obracają się wokół lucyferiańskiego podboju i linii czasu związanych z wojnami:

*Wpływ na męskie, poziome linie geomantyczne (ley lines) sieci Złotego Orła, Złotego Promienia, linii upadłych Seraphim, którzy mieli związek z wojennym oprogramowaniem i wojennymi historiami, ponieważ mają ciężkie nakładki militarne zawierające technologie AI.

*Historia WW2 związana z nazistami, którzy uzyskali dostęp do Wschodnich Wrót, konstelacji Byka i byczej symboliki związanej z podbojem Aldebarana. Aldebaran jako gwiazda i planeta ma powiązania z niebiańskimi holograficznymi strukturami, które łączą ekliptyki Ziemi oraz Taurusa, jest jedną z czterech gwiazd królewskich, zaś teraz jest z nią problem, ponieważ ma związek z bramą solarną (SG), która może być używana do opuszczenia tego Układu Słonecznego.

*Mam wrażenie, że fragment tego (SG) obszaru (rejon Srebrnej Bramy gwiazdozbioru Byka), został potraktowany jako zakładnik, dzięki któremu mogą zażądać dostępu do tej bramy w celu wyjścia, i może się okazać, że zamierzają wziąć jako zakładników rodzinę Michała (tych, którzy zostali przez nich naznaczeni podczas buntu Lucyfera) i użyć ich jako karty przetargowej. Toczą negocjacje w celu opuszczenia Układu Słonecznego. Nie widziałam bezpośrednio, czy odnieśli sukces, lecz wiem, że starają się osiągnąć swój cel.

*Podczas gdy oni negocjują możliwość ewakuacji, równocześnie korzystają z nowej technologii AI, którą opisywałam wcześniej jako nano Origami, składana nano technologia, która jest używana jako uprząż do przechwytywania lub odgradzania od pewnych częstotliwości. Ta technologia może ułatwiać przejście do różnych form geometrycznych, które działają jako program w polach morfogenetycznych do wchodzenia i wychodzenia w sferę fizyczną, coś w rodzaju tymczasowego tunelu / przejścia, to otwiera się i funkcjonuje w formie klatek jak kule (sfery) AI. (Wyobraź sobie istotę sferyczną lub orb, lecz to jest replika AI tej organicznej sfery).

Ci z nas, którzy są uziemieni, mają potężną moc mogącą powstrzymać to od eskalowania, jeśli zdadzą sobie sprawę, że to dzieje się z naszym Michałem lub męskimi członkami rodziny. W tym czasie dochodziło do wymazywania świadomości, a u mnie wyczyszczono ją tak, że zapomniałam o tej nowej technologii AI i musiałam zająć się tym ponownie ponownie po tym, jak origami AI próbowało pochwycić kogoś z linii Michała jako swego osobistego zwierzaka.

Dodatkowo, kiedy śledzę te lucyferiańskie uzurpowane prawo własności i roszczenia wobec rodziny Michała, to wiedzie mnie to ku strażnikom Graala na Ziemi, którzy byli zaangażowani w ochronę punktu Graala lub 2-giej Bramy na Wzgórzu Świątynnym. Źródło roszczeń znajduje się przy wejściu bramy gmachu na skale. Linie esseńskie, linie Michała, plemiona 2D pracowały wspólnie, aby chronić punkt Graala na Ziemi. Wygląda to na bezpośredni związek pomiędzy opiekunami pomarańczowego rodu Michała 2D i strażnikami Ziemi, którzy przybyli, aby aktywować zadania rodu, i zostało to przejęte przez GET, więc pojawił się konflikt pomiędzy systemem rodu i łącznikami do sieci Solomona z odłamu lucyferiańskiego (tych co dokonali podboju).

Proszę, nie denerwujcie się tym, o czym was informuję i zwracajcie uwagę na ludzi wokół siebie, ponieważ być może jesteście w stanie im pomóc. Warto wiedzieć, jak się modlić i powierzać ciało Bogu, jak się chronić, kiedy zawierzy się GSF i kosmicznemu prawu suwerenności, a wtedy to staje się amortyzatorem broniącym przed ich możliwościami ingerowania. Największym problemem jest nie dawanie zgody i odebranie im uprawnień, trwając niezłomnie przy swojej duchowej mocy oraz potwierdzając, komu i czemu służysz. Oni nadal nękają, ale nie mogą odebrać ci praw, które udowodnisz poprzez zastosowanie komend (tym samym zażądasz swoich praw). Ich wpływ bywa skuteczny, lecz kiedy ktoś nie wie, co się dzieje, wtedy grają w oszukańcze i podstępne gierki.

Masz prawo do recytowania i zarządzania boskimi prawami służącymi większemu dobru, masz moc do żądania dla innych istot wolności - zgodnie z boskimi prawami dotyczącymi człowieka na mocy praw boskich. Wszyscy ludzie mają to prawo, lecz nie rozumieją, więc ty w wielu przypadkach możesz działać jako ich przedstawiciel, jeśli uznasz, że dzieje im się krzywda, że są uwięzieni lub zniewoleni przez te siły, nawet o tym nie wiedząc. Najbardziej właściwe byłoby, gdyby dana osoba była w pobliżu ciebie, wtedy możesz widzieć, co się z nią dzieje, lub gdyby była członkiem twojej rodziny czy partnerem / małżonkiem. Pamiętaj, że bezgłośne mówienie wprost ze swego serca ma tę samą moc, jak wyrażanie tego własnymi słowami głośno. Ja dostarczam wam przykładowe treści na okoliczność, kiedy trudno wam znaleźć słowa, co zdarza się w przypadkach, kiedy wielokrotnie mieliście wymazywaną pamięć, a chcąc zwerbalizować prośbę w najlepszy sposób, czujecie wewnętrzną pustkę. Proponuję pobłogosławić i uznać za świętość tych wszystkich, co do których masz przekonanie, że są w jakiś sposób prześladowani.

Przykład modlitwy indywidualnej:

Ukochana święta Obecności - Stwórco Wszechrzeczy, jestem ciebie współodczuwającym dowodem podlegającym kosmicznemu prawu suwerenności. Ja …..... (pełne nazwisko i imię) modlę się z całego serca o błogosławieństwo dla … i jego / jej ochronę przez wieczne światło Boga i o błogosławieństwo Ducha świętego oraz ducha chrystusowego, aby ją/jego w pełni uwolnić od duchowych obciążeń i kajdan, które zostały na nią/niego nałożone przez szarlatanów i fałszywych bogów wiecznego światła. Poprzez światło Boga Jam Jest, poprzez moc miłości w moim sercu uznaję za świętość i błogosławię …....... , aby został/a uwolniona/y i odzyskał/a najwyższy potencjał oraz swą prawdziwą naturę, a także żeby wreszcie mogła/mógł być wolną suwerenną istotą boską pławiącą się w odwiecznym świetle Boga, teraz i na zawsze.

Dla tych, którzy są w związku małżeńskim / partnerskim):

Ukochana święta Obecności, w kosmicznym prawie suwerenności jestem ciebie współodczwającym dowodem. W służbie mojemu partnerowi / mężowi (pełne imię i nazwisko) ….... modlę się z całego serca o pobłogosławienie go i roztoczenie nad nim ochrony w formie wiecznego boskiego Światła, o błogosławieństwa świętego Ducha i ducha chrystusowego, oraz aby był całkowicie uwolniony od duchowych obciążeń i kajdan nałożonych na niego przez kłamców i fałszywych bogów. Poprzez światło Boga JAM JEST, przez moc miłości w moim sercu, poświęcam i błogosławię mego męża …... aby został uwolniony i aby odzyskał swój największy potencjał oraz prawdziwą naturę, a także aby mógł być wolną niezależną boską istotą pławiącą się w odwiecznym Świetle Boga, teraz i na zawsze. Mego męża uważam za wybranego przez Boga do świętej unii ze mną hierogamicznego partnera, za prawdziwego duchowego partnera, abyśmy się wzajemnie chronili, kochali i dbali o siebie. Niech w oczach Boga będzie on istotą błogosławioną, a nasze małżeństwo i zjednoczenie niech trwa w autorytecie praw boskich i kosmicznych praw suwerenności. Wyrzekam i wypieram się wszystkich prawnych konstrukcji lub sfałszowanych przez oszustów zapisów, które ingerują w naszą zdolność do osiągnięcia prawdziwej duchowej jedności i z boską miłością w sercu błogosławię nasz związek jako świętość, jako święte przymierze, któremu dedykujemy całą istotę osobistą i zbiorową aby służyć wyłącznie boskim celom. Ukochana święta Obecności, proszę, prowadź nas w nasz związek, aby był związkiem równych sobie, w którym możemy dzielić się naszą miłością, światłem i mocą oraz je mnożyć, w duchowej współpracy, aby móc dawać najlepsze świadectwo naszego wyrazu i naszej prawdziwej natury, oraz że razem możemy reprezentować prawdziwą kochającą duchową ekspresję, która niech służy jako przykład naszej bezwarunkowej miłości, współczucia i miłosierdzia. Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym!

Dla tych, którzy nie są dobrze zorientowani w rodzinie Michała poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie, aby mogli zrozumieć szerszy ogląd tego, co jest skonfliktowane, kiedy planeta jest bardziej podatna na ingerencje podczas przesuwania się do następnego harmonicznego wszechświata.

Rodzina Michała

Do rodziny Michała należą potomkowie Błękitnego Promienia – promienia pierwszego zakonu założycieli, Melchizedeków, którzy są strażnikami Wschodu przy jednej z czterech gwiazd królewskich - gwieździe Aldebaran znajdującej się w konstelacji Byka. Należeli do posiadaczy świadomości strażników systemu łuku portalu 3-6-9-12 i toczyli wojny z wieloma agresywnymi oraz dokuczliwymi rasami, które chciały przejąć kontrolę nad tą bramą dostępu prowadzącą poza matryce czasu uniwersalnego. Mogliśmy również odnosić się do tej bramy jak do portalu 11:11, który jest w stanie dać dostęp do sieci bram Arc, w których te rody Michała pełnią funkcję portali świadomości – jak na górze, tak i na dole. Naturalnie agenda lucyferiańska ma na celu zaburzanie, wychwytywanie i torturowanie linii świadomości Michała, bo jeśli jej przedstawiciele mogli zdobyć zakładników z rodziny Michała, wierzyli, że mogą też w końcu uzyskać kontrolę nad systemem portali Arc lub węzły Matki Arc. Rodzina Michała zgodziła się być częścią genetycznej rehabilitacji rasy upadłych aniołów (Seraphim) zgadzając się na wspieranie świadomości poprzez strzeżenie poziomej (horyzontalnej) siatki systemu Ziemi znanej jako system sieci Złotego Orła. Ta sieć jest w około 57% infiltrowana przez system kodów odwrócenia strumienia 10D lub 55 sieci, przy czym nurt strumienia jest kierowany (jego kierunek) i zarządzany przez kontrolerów NAA lub reptiliańską rasę oszustów. Główna brama Złotego Orła będąca ostoją infiltracji jest bramą 10-ciowymiarową i znajduje się w Iranie / Iraku. Wojna, walki i śmierć wielu ludzi w tej części planety służą za wikt ciemnej energii krążącej, aby zasilić szatańską odwróconą sieć oraz aby zachować nad znaczącymi portalami tej części planety kontrolę, która rozszerza się globalnie. Kontrolerzy NAA kryjący się za fasadą fałszywego króla tyranii są oraz zawsze będą stosować doktrynę „dziel i rządź” poprzez strategię kata / ofiary, będą też toczyć wojny i pozyskiwać krwawe ofiary. Ten rejon Ziemi jest najbardziej znany z kreowania obserwacji fałszywego Michała i transmisji, które mogą być uzurpowanymi channelingami, a które są wysyłane z sieci Złotego Orła.

Bunt Lucyfera

Jednym z uwydatnionych wydarzeń wrogiego wzornictwa i zmilitaryzowanych strajków, które są zachowane w naszej pamięci komórkowej oraz ukrytej historii jest bunt Lucyfera, który osiągnął swój szczyt w końcowej fazie cyklu związanego z kataklizmem dotykającym atlantydzką rasę rdzenną. Z perspektywy stróża był to skutek wychodzenia z wcześniejszego cyklu astronomicznego, około 26 000 lat temu, podczas precesji równonocy według miary na osi czasu. W eksperymencie ewolucyjnym atlantydzki kataklizm był traumatycznym wydarzeniem, które wprawiło w ruch pewne następstwa, których ludzie mieli doświadczać w następnym cyklu. Przez ostatnie 26 000 lat mieliśmy na planecie do czynienia z konsekwencjami poprzedniego cyklu - z mrocznym cyklem ewolucji podlegającym ciemnym zasadom. Ta nadal trwająca epoka ciemności zbliża się ku końcowi. Z ostatnim przecięciem linii czasu i bifurkacji w hologramie planety była odgrywana spora część pamięci komórkowej zapisanej w historii, dlatego ma wpływ na nasze życie osobiste. Dostaliśmy duchowe zadanie, aby zakończyć cykl wrogiego wzorca zapoczątkowany przez lucyferiańską agendę poprzez podłączenie nowych potencjałów na przyszłe czasy.

Przez energetyczne zniewolenie świadomości Seraphim, upadłe anioły były zobowiązane rozegrać programy kontroli umysłu pochodzące z lucyferiańskiego buntu, jako synowie Beliala. I tak zagrali swoją część, jak to było podyktowane przez struktury planetarnej sieci – ze względu na kontrolę ze strony NAA. Dodatkowo zostało to aktywowane w wielu miejscach (przez wiele innych źródeł) poza planetą, a część tych negatywnych Obcych połączyła siły, aby wykorzystać słabe punkty ludzkości i planety.

Atlantydzka linia czasu

W czasach, kiedy Atlantyda doświadczała kataklizmów i tego, co znamy jako bunt Lucyfera mający miejsce około 26 000 – 30 000 lat temu, planetarne gwiezdne wrota /bramy i siatki dostały się pod kontrolę ras związanych z NAA takich jak reptilianie, Annunaki i drakonianie. To wtedy ta siatka wpadła w łapy tych pozawymiarowych istot, które używały tych siatek odwrotnie niż były zaprojektowane i niezgodnie z intencją dotyczącą gromadzenia DNA oraz rozwoju rasy ludzkiej. Ten ostatni 26 000-letni cykl stał się ciemnym cyklem ludzkiej ewolucji.

Inwazja NAA

Kiedy nasz planetarny Logos został zaatakowany i uszkodzony przez gadzich kontrolerów z NAA, odbiło się to drastycznym echem na planecie i naszej rasie. To oznaczało, że nie mogliśmy już swobodnie tworzyć i ewoluować zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, straciliśmy pamięć nie rozumiejąc, co się z nami stało. Byliśmy zmuszani do ciągłych inkarnacji (recykling) bez pamięci poprzednich wcieleń. Nie wiedzieliśmy, kim naprawdę jesteśmy, dokąd zmierzamy albo jaki jest nasz prawdziwy związek z Bogiem, a także jaki jest nasz cel jako ludzkości. Z czasem większość z nas straciła poczucie łączności z matrycą duszy stając się odrętwiała z bólu i starając się przetrwać w antyludzkich strukturach. Stało się tak, że planeta nie należała już do ludzi lecz do istot „obcych” prawdziwej naturze człowieka.

Modlitwy za rodziny Michała

Ukochany Boże, Stwórco Wszechrzeczy, otwórz wszystkie kanały światła, oczyść wszystkie świetlne struktury naszych rodzin, abyśmy byli w pełni połączeni z żywymi kodami Światła i abyśmy z nimi rezonowali.

Apelujemy do zbiorowej Jaźni naszego boskiego awatara, do siły stróżów posłanych przez Boskie Źródło, kryształowych rodzin Aurora, i zespołu strażników mentorów, tych dostrojonych do misji prawa Jedni, abyśmy razem pracowali dla najwyższego przejawu dotyczącego wymiany bezbrzeżnego Światła, miłości i mocy BOGA Stwórcy Wszechrzeczy zgodnie z Boskim porządkiem i harmonią.

(teraz szybko połącz się z 12-to wymiarową tarczą ochronną).

Nakazuję, aby to miejsce było święte w imieniu Boga oraz aby było poświęcone służbie Światłu Jednego Źródła.

(połącz się z wewnętrznym jądrem).

A/Szczerze i od serca zadeklaruj zamiar, aby rozwiązać kwestie autorytetu i odłożyć swoje ego, a służyć Bogu Stwórcy Wszechrzeczy i Jedności.

B/ Wyraź życzenie: Oświadczam, że pragnę służyć mojemu Źródłu. Zobowiązuję się służyć z największą mocą i z całych sił, jestem suwerenną wolną istotą boską!

C/Aktywuj połączenie z wewnętrznym Duchem i rdzeniem tarczy bazowej (pole 12-wymiarowe oraz dolne i górne elementy).

D/ Z poziomu 12-wymiarowej tarczy celowo utwórz kanał łączący cię ze zjednoczoną Inteligencją lub Kryształową Gwiazdą.

E/Wykonaj test graniczny z twoją 12-wymiarową tarczą przesuwając ją ku zewnętrznej ściance z wirującym światłem i dekretem: Szyfruję moją tarczę z triadą GSF wraz ze słowami – Jestem Bogiem, jestem suwerenna, jestem wolna.”

W głowie lub na głos – kierując się odczuciami – powtórz poniższą komendę:

Ustanawiamy pole intencjonalne naszej grupy poświęcone prawu Jedni i temu, co zarządza Boskim Planem ogólnej ludzkiej suwerenności i jedności. Teraz jesteśmy intencjonalnie połączeni z planetarnymi polami świadomości, ponieważ zobowiązaliśmy się do pełnienia misji w służbie Bogu, aby usunąć ból i tortury na linii czasu lucyferiańskiej rebelii. Nasza grupa jest połączona przez pole intencjonalne z mocą praw przyrodzonych i z siłami inteligencji działającymi na Ziemi oraz z kosmiczną świadomością Boga tu obecną. Naszym celem jest być czystymi kanałami Światła z Boskiego Źródła w jedności oraz przez utrzymywanie, urzeczywistnianie, władanie i ponoszenie odpowiedzialności za to, do czego zostaliśmy powołani - do reprezentowania wszystkich ludzkich świętych rodów, a także do utrzymywania mocy świadomości chrystusowej rodziny Michała. Modlimy się, aby wolność i suwerenność została zwrócona im teraz na wszystkich liniach czasu – przeszłych, obecnych i przyszłych.

Z sercem i oddaniem w celu współtworzenia z siłami Chrystusa modlimy się i prosimy kosmiczną inteligencję Boga o zastosowanie bezpośredniej interwencji na rzecz rodziny Michała oraz o Aldebarana, aby odzyskał go prawowity właściciel zgodnie z kosmicznym prawem suwerenności w celu doświadczania wyższej rzeczywistości przez naszą rodzinę, którą rozpoznajemy w rodzinie Michała.

Kiedy dojdziemy do stanu bycia świadkami końca czasu, ujrzymy lucyferiańską rebelię oraz szkody, jakie ta spowodowała w naszej rodzinie Michała i Aldebarana, a także w Ziemi. Z mocą całego serca i mocą awatara wznoszenia pragniemy wpłynąć na powrót świadomości i uzdrowić pola galaktyczne oraz planetarne, aby zniszczyć wszystkie linie czasu używane przez agendy Armagedonu w celu wyrządzenia szkód Ziemi i ludzkości - zgodne z dawnymi historiami. Wzywamy moc naszego jedynego Źródła Światła w celu spożytkowania sił Natury, aby przywrócić harmonię i pokój na tej umiłowanej planecie oraz rozszerzyć miłość, światło i moc na rodzinę Michała.

Jako 12D awatar i Światło Boga którym JAM JEST, wybieram reprezentowanie mocy Boga w celu uwolnienia rodziny Michała – chcę, aby odzyskała wolność świadomości na mocy boskiej suwerenności na Ziemi i poza nią. Proszę, aby te słowa i intencja reprezentowały rodzinę Michała i system planetarny oraz gwiezdny Aldebarana, zgodnie z kosmicznym prawem suwerenności dla tych, którzy sami nie są zdolni (są ubezwłasnowolnieni) i nie mogą wyrazić tego, że pragną być wolni i żyć w spokoju.

Dla każdego z osobna i dla wszystkich anulujemy wszelkie zgody i kontrakty zawarte przez każdą jednostkę lub jej przewodnika na tej linii czasu albo w innych rzeczywistościach, a które wykorzystują związane z lucyferiańską rebelią programy Armagedonu na Ziemi, mające szkodzić ludzkości. Rozwiązuję wszystkie fałszywe matryce, kontrolerów, implanty lub złudzenia, które mogły zaciemniać mój najwyższy boski cel i misję duszy - z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - związane z lucyferiańską rebelią i Aldebaranem. Ponadto oświadczam, że reprezentuję rodzinę Michała i w jej imieniu anuluję wszystkie takie umowy – to ma być nieodwracalne oraz trwałe we wszystkich przedziałach czasowych, wszystkich rzeczywistościach i w zgodzie wolą Bożą. Wybieram doskonałość i trwanie w wiecznej światłości oraz reprezentowanie pełnej suwerenności, wolności i pokoju dla wszystkich ludzi, także dla rodziny Michała na tej planecie. JESTEM JEDNOŚCIĄ.

Ukochany Boże wolnej ludzkości na linii czasu Armagedonu, zniewolenia i ludobójstwa oraz programów związanych z lucyferiańską rebelią na wykorzystywanej Ziemi i Aldebaranie, dającą uprawnienia dla dowolnej technologii AI agend wojskowych dla kontrolowania Ziemi. Zarządzam na tej ukochanej Ziemi dominium, aby zostały tu przywrócone Boskie prawa przyrodzone, świadomość zjednoczona w Chrystusie i aby to rozciągnęło się poza planetę i jej historię związaną z lucyferiańską rebelią - na Aldebaran. Zarządzam upadek i zakończenie - przez rezygnację - programowania armagedonu przez jakiekolwiek oprogramowania linii czasu powiązane z wydarzeniami, które związane są z karmieniem linii czasu Armagedonu, zniewolenia i ludobójstwa oraz upadek wszystkich powiązanych z nimi linii czasu związanych z operacjami fałszywej flagi.

W polu punktu zerowego i zjednoczonej świadomości zarządzam, że odzyskuję obecność doskonałości w jednym Źródle Światła dla całej rasy ludzkiej oraz dla Ziemi. Jako przedstawiciel opiekunów oczyszczam wszystkie rodowe lub miazmatyczne zapisy - zapis ludzkiego hologramu od rebelii lucyferiańskiej, historie pochodzenia związane z rodziną Michała i zapis planetarnego interfejsu pamięci komórkowej. Przywracam zapis Boskiego wzorca do wszystkich warstw ludzkich rodzin powiązanych z rodziną Michała, aby zjednoczyły się w wibracji prawdy, wyzwolenia, suwerenności i wolności, TERAZ.

Ukochany Stwórco Ojcze Matko, nasze rodziny chrystusowe z Kryształowej Gwiazdy:

Prosimy Matkę o wzmocnienie i obwarowanie filaru Bramy Łuku w naszej wspólnocie jako bramy tranzytowej dla wszystkich energii i jednostek, które są kierowane do i przez strażnika Kryształowej Gwiazdy w celu eksmisji oraz oczyszczenia ze sztucznych technologii mających zadanie wyrządzenia szkody. Prosimy Ojca, aby wzniecił prawdziwie dobrotliwego króla Chrystusa, który przesłoni fałszywego króla tyranii i zakończy ten cykl czasowy związany z lucyferiańską rebelią.

Ukochany Ojcze, proszę, ożyw serca chrystusowe we wszystkich mężczyznach, proszę reanimuj chrystusową zasadę męską w rodzinie Michała, aby Ziemia mogła odzyskać pokój. Proszę, zakończ wojny przeciwko ludom Ziemi popełniane podstępnie przez fałszywego króla sponsorowanego przez Oriona i reptiliański patriarchat, aby manipulować historią lucyferiańskiej rebelii. Proszę, przywróć pokojowe i miłujące serca i napełnij je mądrością świętego Ojca w prawdziwej miłości i współczujących działaniach względem Ziemi, jej ludzi, jej królestw. Proszę, ujawnij prawdę o świetle i prawdziwej drodze w sercach mężczyzn na planecie i poza nią. Proszę, uwolnij Ziemię od zniewolenia przez oszustwa fałszywego króla tyranii i wznieć obraz boskiej chwały w sercach mężczyzn, niech wróci do nas czystość i świadomość Michała.

Niech wszystkie nasze świetlane rodziny zostaną pobłogosławione Boskim pokojem. Ukochana Matko, proszę, wlej swoje Boskie Światło i świętego Ducha do serc wszystkich bytów, przypominając im, że znasz ich osobiście, niech poznają twoją opiekę, pociechę, niech doświadczą pokoju, wiecznej i trwałej miłości w sercach i dobrego samopoczucia. Proszę, niech ci, którzy cierpią, zaznają spokoju i szczęścia. Matko, proszę broń Boże dzieci na Ziemi.

Obyśmy utrzymywali w sercach kochająca modlitwę za wszystkich tych, którzy w naszej społeczności mają być ze sobą połączeni poprzez pokój i miłość, niech poznają braterstwo i przyjaźń za sprawą naszych intencji, myśli, emocji i zachowań. Obyśmy wszyscy zwiększali naszą dobroć i czystość przez kochające serca. Proszę, rozszerz swą miłość na braci i siostry należących do tej społeczności życząc im pokoju, miłości, szczęścia, dobrobytu w każdy sposób, który spowoduje, że ich duch się wzniesie.

Ukochany Boże, proszę, pociesz ludy Ziemi, niech też będą objęci tymi zmianami. Sprowadź swoje ludy z powrotem do stanu wzajemnej miłości, wspólnej modlitwy do miłujących aspektów Boga, a także pomóż im dbać o siebie nawzajem.

Pozwól nam tu dzisiaj być silnymi, niezwyciężonymi i wiecznymi duchami. Niech z tego transformującego czasu, w którym wiele osób czuje strach, ból i smutek, wynikną błogosławieństwa i dobro.

Dziękuję Boże, dziękuję Boże. Dziękuję Boże! I tak już jest. KOCHAM CIĘ MICHALE, TERAZ I NA ZAWSZE!

Niech wieczne światło Boga będzie z wami jako światło przewodnie w doskonałym spokoju i harmonii. Jesteśmy w tym razem.

Z miłością, Lisa.