wtorek, 26 września 2017

LISA RENEE wrzesień 2017 POKONANIE STRACHU cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, aby przezwyciężyć strach, musimy zrozumieć prawdziwe powody, dla których się boimy, i musimy zdać sobie sprawę, że nasze lęki ukazują miejsca wewnątrz nas, które wymagają uwagi. Wielu ludzi przejęło drapieżne systemy przekonań oparte na strachu lub kontroli umysłu szerzone przez Obcych w celu zniewolenia świadomości. Wszyscy ludzie poddający się niepohamowanym emocjonalnym stanom wywołującym strach, przyciągną demoniczne lub mroczne duchy, które generują w ich ciałach świetlistych energetyczne blokady i podczepienia. W tym krytycznym okresie bifurkacji każda osoba decyduje, czy chce żyć w duchowej niewoli czy wolności. Aby wesprzeć pozytywny proces, przyjrzymy się naszym lękom i wewnętrznym duchowym lekcjom, które musimy jeszcze przerobić, a także miejscom, w których ciemność blokuje nas od znalezienia harmonii w bezpośrednim związku z Bogiem.

Podczas przemieszczania się przez szczyt przesunięcia linii czasu i zdarzenia wyzwalającego, wiele osób przebija bariery amnezji uzyskując dostęp do mrocznych treści podświadomości i ciała bolesnego, gdzie tkwi zbiorowy strach. Ludzie są doprowadzeni do poziomu, na którym uciekają przed lękami, ponieważ pragną uniknąć mroku i odczuwania bólu, chcą także je pogrzebać głęboko pod murami świadomego postrzegania, aby w końcu o nich zapomnieć. Te miejsca skrywające mrok, niezaleczony ból i strach przepychają się przez wewnętrzne bariery i wyłaniają na pełny widok świadomego umysłu. Może to się przejawiać jako olbrzymie upusty psychicznego i emocjonalnego ciśnienia, co nasila postrzeganie strachu, bólu, lęku oraz cierpienia, których doświadczamy. W wyniku bombardowania formami strachu, jego częstotliwość przemieszcza się po naszym systemie nerwowym, zaś kiedy patrzymy przez jego pryzmat, czujemy się przytłoczeni a nawet psychicznie sparaliżowani.

Podczas mrocznej nocy duszy wielu ludzi nie ma jasności co do rzeczywistego źródła pochodzenia impulsów strachu i bólu. Spora część tego, czego obecnie doświadczasz, jest wzmacniane przez ukryty strach, traumę i emocjonalne rany z przeszłości. Nie możemy uciekać od mroku i nie możemy się ukryć przed skrywanymi czy pogrzebanymi lękami. W tym miesiącu badamy pojęcie strachu, dzięki czemu będziemy mogli widzieć makrokosmiczny program wykorzystujący jego częstotliwość, co skutkuje narastaniem ciemności w naszym świecie i stwarzanie zniewalającej kontroli umysłów. Aby odzyskać zdrowie i duchową wolność, musimy dążyć do pokonania strachu.

Strach to fizyczna, umysłowa, emocjonalna i duchowa niewola. Niszczy zdolność rozszerzania światła świadomości, stwarza zaś umysłowe niewolnictwo. Nieposkromiony strach jest niszczycielem: niszczy miłość, niszczy zaufanie, niszczy życie, niszczy związki i niszczy ludzi. Rozprzestrzenianie kontroli umysłu opartej na strachu i mrocznych duchów kradnących podświadome myśli oraz zbiorowych systemów przekonań to główne narzędzia manipulacji świadomością Negatywnej Agendy Obcych oraz kontrolerów. Wszyscy mieszkańcy Ziemi zostali uwarunkowani tak, aby myśli o strachu ciągle tłukły się po ich podświadomości, tym samym przyciągając i rodząc jeszcze więcej mroku.

Jeśli chcemy zrozumieć, jak działa strach ukryty w cieniach ciemności, a następnie odnaleźć siłę, aby w pełni przekształcić go w światło, potrzeba osobistej woli i zaangażowania. Wszyscy mamy wewnętrzną moc, by przekształcić ciemność w światło. Aby zmierzyć się z najgłębszymi i najgorszymi lękami i być gotowym podjąć wysiłek, aby je przezwyciężyć, trzeba wykazać się odwagą - to droga, którą wszyscy musimy pójść, jeśli chcemy zapewnić naszej świadomości wolność podczas tego cyklu wznoszenia. Pokonanie lęków jest ważną lekcją duchową w rozwoju wyższej świadomości. Aby pozbyć się mistyfikacji i zobaczyć, skąd pochodzą, musimy zająć się lękami – musimy je obserwować. Kiedy mamy odwagę odnieść się do naszych utajonych lęków, stajemy naprzeciw ukrytych miejsc mroku, które istniały w częściach nas.

Aby przezwyciężyć strach, musimy zrozumieć prawdziwe powody, dla których się boimy, i musimy zdać sobie sprawę, że te lęki wskazują miejsca wewnątrz nas, które wymagają uwagi. Abyśmy mogli dalej rozwijać się i wzrastać, musimy podarować tym miejscom bezwarunkową miłość oraz duchowe zrozumienie. Strach hamuje rozwój i postęp emocjonalny, blokuje interakcje z wewnętrznym duchem oraz rodzi dysharmonię w relacjach z Bogiem.

Właściwe myślenie w obliczu strachu

W tym krytycznym okresie bifurkacji każda osoba sama zadecyduje, czy chce żyć duchowo zniewolona czy wolna. Ta decyzja zaczyna się od przejęcia kontroli nad umysłem i pozbycia się blokad poprzez postanowienie stawienia czoła mrokowi oraz przezwyciężenie strachu. W takim przypadku należy zaangażować się w odpowiednie dostosowanie stylu życia i skupić się na ewolucji oraz rozwijaniu głębszego związku z Bogiem poprzez modlitwę, która wesprze pokonywaniu mroku i osiągnięciu duchowej wolności. Wiąże się to z koniecznością przeprogramowania umysłu i postarania się o właściwe myślenie oraz o pozbycie się wszystkich obaw, które utrudniają relacje z własnym duchem. Właściwe myślenie daje nam osobistą moc, dzięki której możemy usunąć stan cierpiętnictwa. Należy zaprzestać osądzania, obawiania się i interpretowania, a kiedy takie myśli się pojawią, trzeba je tylko obserwować, a następnie puścić.

Trzeba na różne sposoby przeanalizować częstotliwość strachu, która wpływa na podświadome postawy i zachowania, zwracając uwagę na to, jak myślimy i interpretujemy nasz świat przez wewnętrzny dialog. Programy strachu trzeba wydobyć z ciała, pozbawić ich kontrolowania świadomości, zwracając uwagę na to, na czym polegała pochodząca ze strachu lekcja. Lęk demonstruje nam duchowe lekcje, pokazując, gdzie ciemność utrudnia nam znalezienie harmonii w bezpośrednim związku z Bogiem, dlatego musimy je jeszcze wewnętrznie przepracować. Jak bardzo trzeba będzie się postarać, jak stawić czoła lękom i powstrzymać je przed kontrolą umysłu i kontrolą życia, aby być wolnym?

Kiedy mentalnie skupiamy się tylko na postrzeganych zagrożeniach, łatwo nas kontrolować i manipulować nami przez martwe punkty powstałe z naszych własnych obaw. One wyznaczają stan niewiedzy psychicznej i cierpienia. Przez wieczne obawy i lęki eliminujemy podstawowe myślenie, funkcje wykonawcze oraz emocjonalne umiejętności samoregulacji, które pomagają nam rozwiązać życiowe dylematy. Nie uda się stawić czoła wyzwaniom ani rozwiązywać problemów skutecznie, gdy w umyśle tkwi bojaźń. Pokonanie strachu jest główną lekcją, musimy odzyskać kontrolę nad umysłem i móc dokładnie ocenić siebie na tle otoczenia. Pokonanie strachu obejmuje także klucze otwierające drzwi do zarządzania własnym życiem, a także prowadzi do osiągnięcia wolności umysłowej, emocjonalnej i duchowej lub życia bez cierpienia.

Kiedy pokonamy lęki, możemy uwolnić się od impulsywnych reakcji, które są wynikiem dominacji opartej na taktyce używanej w codziennym świecie, a także od manipulatorów wykorzystujących agresję i zastraszanie, aby przejąć kontrolę nad naszym postrzeganiem oraz reakcjami emocjonalnymi. Wiedząc o tym, możemy potraktować te interakcje jako lekcje przyspieszające osobisty wzrost, dzięki którym uzyskujemy niesamowitą siłę duchową. Żyjemy w świecie kontrolowanym na poziomie umysłów, gdzie wykorzystuje się postrzeganie poprzez strach, co wiąże się z budowaniem społecznego niewolnictwa. Jakie kroki można teraz podjąć, aby uwolnić się od wzorców psychicznego zniewolenia i osobistego cierpienia, a stworzyć silne umysłowe umiejętności ponownego rozpoznania strachu oraz ulepszenia zdolności emocjonalnej samoregulacji? Jakie duchowe lekcje ujawnia ci strach?

Częstotliwość strachu i uczucie niepewności

Częstotliwość lęku jest tym, co sprawia, że ludzie czują się zagrożeni i niepewni a także rozłączeni oraz oddzieleni od innych, co generuje rozłam w świecie. Rozłam w jedności rodzi samooszukiwanie, fałszywe postrzeganie i wiele negatywnych wad ego, które generują relatywnie niebezpieczne osoby. Osoby pozbawione empatii lub etycznego postępowania mają skłonność do głębokiej krytyki, obwiniania lub osądzania innych. Kiedy rządzi nami strach, rządzi nami mrok. To wyznacza również nasze relacje, które wygaszają możliwość dzielenia się głębokimi ludzkimi połączeniami od serca i tworzenia empatycznych oraz romantycznych więzi. Proszę pamiętać o tym, że kiedy strach zakorzeni się w mroku, może bardzo łatwo zniszczyć etyczne zachowania, szacunek i empatię dla innych.

Strach niszczy nadzieję na współpracę między ludźmi, którzy przełamują współczującą komunikację skierowaną na rozwiązywanie problemów w większych sprawach, które mają wpływ na całą ludzkość. Typ kontrolera, który wykorzystuje strach by manipulować innymi za moc, może z łatwością – za jednych zamachem - zniszczyć powstałą jedność, pozytywy i zaufanie zyskane w organizacji lub społeczności. Tak więc strach jest głównym narzędziem manipulacyjnym archetypu kontrolera, którego celem jest wytworzenie postrzegania zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa w towarzystwie innych oraz w jakiejkolwiek sytuacji społecznej. To rodzi także relatywnie niepewne siebie osoby, które stają się nieetyczne, nonszalanckie i nie mają empatii dla innych.

Zasadniczo takie osoby mają słaby charakter oraz tendencję do narastania strachu i rozbieżności, co sprawia, że inni ludzie w ich obecności również czują się niepewnie. Wielu takich ludzi zbudowało mury, aby dystansować się od innych ze względu na ukryte lęki, które wynikają z nieuleczonej osobistej traumy. Każdy z nas przebywał kiedyś w towarzystwie takiej niepewnej osoby i zapewne zauważył, jak niekomfortowo czuł się w jej obecności. Kiedy nie możemy być sobą w obecności innych, bo boimy się, że w przeciwnym wypadku będą nas osądzać, prześladować lub atakować, czujemy się niespokojni, wydrenowani i niepewni. Takimi relatywnie niebezpiecznymi ludźmi rządzą ich lęki, a ich reakcje i impulsy są zazwyczaj nieświadomymi, niedostrzeganymi przez nich psychicznymi lub emocjonalnymi wyzwalaczami.

Przypomnijmy sobie, że pewne opierające się na lęku negatywne cechy ego tworzą relatywnie niebezpieczne osoby - ludzi, wobec których nie możemy być całkowicie szczerzy z obawy, że odpowiedzą nam atakiem lub karą. Tacy ludzie będą osądzać, obwiniać, manipulować, oszukiwać, obmawiać, będą narcystyczni, emocjonalnie niestabilni, nieodpowiedzialni, maniakalni, a dodatkowo będą domagać się uznania. Czyż za takimi zachowaniami nie kryje się ogrom mroku? Gdy znajdziemy się w towarzystwie ludzi, którzy wykazują te negatywne cechy ego, musimy stworzyć silne granice i określić warunki naszych kontaktów z nimi. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba całkowitego odcięcia się od nich. Z ciągłego karmienia niszczących, szkodliwych lub obraźliwych wzorców relacji, których nie można naprawić lub zmienić, nie wynika nic pożytecznego. Jeśli chcemy, aby ogród się rozrastał, to nasiona siejemy tam, gdzie jest żyzna gleba. I aby przesunąć się z negatywnej polaryzacji strachu, trzeba wyrwać chwasty lub odejść od tego wzorca relacji, co będzie aktem miłosierdzia i przejawem wewnętrznego mistrzostwa.

Jeśli jednak często czujemy się niepewni w towarzystwie innych, być może musimy pozbyć się powodów, dla których się boimy, i rozpoznać cechy osób, które wykazują niebezpieczne zachowania, oraz to, czy się różnią od tych, którzy wykazują odpowiedzialne oraz bezpieczne zachowania. Oznacza to również, że jeśli czujemy się zagrożeni, naszym duchowym obowiązkiem jest budowanie w sobie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa poprzez rozwijanie wewnętrznej siły, opartej na wyższych cechach, które dadzą poczucie bezpieczeństwa nam i tym, którzy są wokół nas. Silne podstawy duchowe zbudowane są na podstawach prawego moralnego charakteru i zaufania do siebie oraz do innych. Ufność opiera się na etycznych zachowaniach oraz moralnym postępowaniu, gdzie wszyscy ludzie są traktowani z równym szacunkiem i życzliwością, i mogą być tacy jacy są, bez konsekwencji. Czy czujesz się bezpiecznie będąc pośród innych, czy jesteś osobą bezpieczną dla innych? Wiele razy to, czego obawiamy się ze strony innych jest ukrytym nieświadomym zachowaniem, którego nie pozbyliśmy się z naszych najgłębszych pokładów Jaźni. Dopóki nie chcemy spojrzeć na te ukryte obawy, z łatwością możemy je emitować lub przekazywać innym.

Podstawową zasadą wyodrębniania lęków i zastępowanie negatywnych cech pozytywnymi jest monitorowanie codziennych przemyśleń i zachowań. Możemy patrzeć na zachowanie GSF lub po prostu przestrzegać Złotej Reguły: traktuj innych, jak sam chcesz być traktowany i staraj się budować poczucie własnej wartości szanując innych oraz to, co robisz.

Warto sobie uświadomić, że obecna powszechna rzeczywistość akceptująca negatywne egotyczne zachowania i częstotliwości strachu została użyta przeciwko ludziom na Ziemi jako osłabiająca broń psychologiczna. Strach jest w naszym otoczeniu powszechny, co powoduje, że wokół nas mogą żyć relatywnie niebezpieczne osoby. Strach osłabia moralny charakter i osłabia wyższe cechy: hojność, życzliwość i tolerancję wobec innych. Stwarzanie w mediach głównego nurtu nie kończących się wrogów podtrzymuje masowe szukanie ciągłych zagrożeń, które stwarzają coraz więcej obaw i uczą ludzkość bezradności. Lęki przedostają się do naszego życia osobistego, infekując nasze myśli, zachowania i relacje. Częstotliwość strachu kreuje brak poczucia bezpieczeństwa, gdyż możemy być niebezpieczni dla innych, zaś inni mogą być niebezpieczni dla nas. Wiedza, że żyjemy na planecie więzionej przez masową transmisję częstotliwości strachu, może pomóc nam wyzwolić się z głównych emisji programów strachu i lęku związanego z ludźmi wokół nas. Odmawiajmy przejmowania i przekazywania strachu. Kiedy widzimy, że skądś napływa strach, możemy skupić się wewnętrznie i odsiać to, co napłynęło z zewnątrz. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, jakie lęki mogliśmy przejąć przez kontakty z zastraszonymi ludźmi, a także dostrzec zewnętrzne programy, które wykorzystują formę elektronicznego prześladowania i kontrolę umysłu opartą na strachu.

Ustanowienie bezpieczeństwa w celu pokonania strachu

Jeśli zaczniemy rozpoznawać cechy, które definiują bezpiecznych ludzi i bezpieczne relacje, najpierw musimy zrozumieć, czym jest bezpieczna osoba i dlaczego potrzebujemy tego rodzaju bezpieczeństwa, aby przezwyciężyć strach. W naszym życiu potrzebujemy ludzi, którzy będą wobec nas szczerzy, którzy poinformują nas, kiedy stwarzamy szkody i ewentualnie, co będziemy musieli zmienić, aby się poprawić. Potrzebujemy przyjaciół, którzy są uczciwi wobec naszych słabości oraz wad, i którzy nas nie potępią. Związki, w których ludzie czują się zawstydzeni, winni lub obwiniają nas za działania są niszczące i traumatyczne, hamują emocjonalny czy duchowy rozwój. Tacy ludzie, którzy żądają, abyśmy byli inni niż jesteśmy, w innym przypadku nas nie akceptują i nie kochają, nie dają poczucia bezpieczeństwa. Miłość warunkowa, na którą trzeba sobie zasłużyć, jest bezużyteczna, gdyż składa się z projekcji z negatywnych żądań ego i nie jest prawdziwą miłością. Jeśli nie mamy przy sobie osoby, przy której czulibyśmy się pewnie, możemy stać się jej przykładem. Przecież chcemy pozbyć się obaw i poprawiać charakter, aby przyciągnąć do siebie podobne osoby.

Bezpieczni ludzie mogą współistnieć z innymi, z którymi łączą się na głębokim intymnym poziomie. Bezpieczni ludzie mogą rozmawiać ze sobą szczerze, bez obrażania się i nie brania wszystkiego do siebie. Bezpieczni ludzie dają innym możliwość wzrastania, tak jak Bóg zamierzał. Bezpieczni ludzie wyrażają pozytywne uczucia i inspirują dobre uczynki, takie jak służenie innym. Bezpieczni ludzie tworzą relacje, które pozwalają innym być takimi, jakimi są i zbliżają nas do poczucia zjednoczenia oraz jedności z całym życiem.

Aby uzdrowić ciało mentalne i emocjonalne, aby przezwyciężyć lęki, musimy wiedzieć, jak uzyskać wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa oraz jak rozpoznać, co sprawia, że czujemy się zagrożeni. Warto dbać o ciało, konsekwentnie przeprowadzać medytacje lub praktyki duchowe, unikać narażania na autodestrukcyjne zachowania, i nauczyć się, jak radzić sobie z bojaźliwymi, traumatycznymi reakcjami, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem jest określenie, co sprawia, że czujemy się bezpiecznie i stabilnie, a następnym - robienie tych rzeczy codziennie. Musimy podjąć wysiłek, aby rozpoznać, jakich wyborów dokonujemy i wprowadzać zmiany w otoczeniu, które mogą zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu w przestrzeni fizycznej. Oceniaj fizyczne oraz emocjonalne bezpieczeństwo swego środowiska i zdaj sobie sprawę, że może trzeba będzie pozbyć się z otoczenia szkodzących ci ludzi lub sytuacji, oraz wprowadzić niezbędne zmiany w stylu życia. Kiedy jesteśmy bardziej kompetentni w emocjonalnej samoregulacji, zwiększa się nasze wewnętrzne bezpieczeństwo, dzięki czemu możemy ufać innym, ponieważ odkrywamy, że naprawdę mamy w sobie potencjał pomagający poczuć pocieszenie i bezpieczeństwo.

Oszuści manipulują postrzeganiem strachu

Ważną częścią poprawy poczucia bezpieczeństwa jest podniesienie poziomu emocjonalnej kompetencji, dzięki której dostrzeżemy, kiedy negatywne emocje osłabiają spostrzegawczość i interpretację zdarzeń. Jeśli ludzie widzą rzeczywistość tylko przez pryzmat strachu, wtedy jest ona przeważnie oparta na fałszywych dowodach, które wydają się prawdziwe. Oszuści manipulują innymi za pomocą strachu. Kiedy jesteśmy w stanie panować nad emocjami, unikamy komunikacji poprzez chore lęki, które powodują niechciane emocje. Wszyscy możemy nauczyć się uwalniać od myśli i emocji opartych na strachu, takich jak gniew, zgorzknienie, niechęć, złość czy inne niszczące emocje, które nas ranią. Jednak wszędzie, gdzie się znajdziemy na tym świecie, będziemy mieli okazję zobaczyć, że ciemne siły stale manipulują tymi samymi lękami u innych, aby przejąć nad nimi kontrolę.

Wszyscy oszuści i ciemne siły, ludzkie czy nieludzkie, które mają interes w sprawowaniu władzy i kontroli albo zajmują wyższą pozycję umożliwiającą rządzenie innymi, będą próbować manipulować najgłębszymi, najmroczniejszymi lękami, z których większość jest ukryta przed umysłem świadomym. W ten sposób działa system 3D na Ziemi, dopóki pozostaje w rękach kontrolerów, którzy chcą utrzymać ludzkość w służebności. Wielu ludzi podświadomie przyjmuje systemy przekonań opartych na umyśle drapieżnika, które szerzą Obcy za pomocą kontroli umysłu w celu zniewolenia świadomości. Dopóki będziemy pozwalali, aby kontrolował nas strach, dopóty te ciemne siły - widoczne i niewidzialne - będą używać taktyki zastraszania przy każdej okazji do manipulowania naszym umysłowym postrzeganiem, tak abyśmy pozostawali w niewoli. Dlatego musimy się kontrolować, analizować własne lęki i niepokoje oraz szukać ich źródeł, obserwując płynące myśli oraz zachowania, gdyż ukrywamy to, czego najbardziej się boimy. Te ukryte lęki dostrzegamy przez impulsy lub wewnętrzny dialog, który toczymy w umyśle. To, co pozostaje ukryte i stłumione, może nami bezwiednie manipulować, przez co jesteśmy kontrolowani przez siły zewnętrzne. Mroczne siły manipulują całą zawartością naszych ukrytych lęków, a wszyscy jesteśmy narażeni na pewien poziom tej ciemnej manipulacji.

Niewola w pętli strachu

Kiedy rozbijemy główne przyczyny doświadczania strachu w naszym życiu, musimy ocenić, z której strony mamy negatywną polaryzację i gdzie najbardziej narażamy się na eksploatację. Strach jest wykorzystywany do tworzenia ofiar i katów, którzy zamieniają się miejscami tworząc pętle zniewolenia w tej samej polaryzacji. Ludzie żyją w strachu, czując, że są ofiarami, kiedy ich oprawcy także żyją w strachu jako kaci. Jest to wymienna pętla zniewolenia, której nie złamiesz, dopóki nie zobaczysz, po której stronie polaryzacji grasz. Aby złamać cykl strachu związany z pętlą zniewolenia, musimy przestać odgrywać ten wzorzec ujemnej polaryzacji opartej na strachu i musimy sięgnąć po bezwarunkową boską miłość.

Wielu ludzi, którzy żyją z chorymi podświadomymi lękami, waha się między uczuciem zagrożenia spowodowanym tymi lękami, a potem wyżywa się na innych, aby odzyskać wrażenie posiadania osobistej kontroli nad otoczeniem. Czy, aby poczuć się bezpieczniej manipulujemy i kontrolujemy środowisko oraz ludzi, a jednocześnie podświadomie boimy się i wszędzie widzimy zagrożenia? Czy codziennie – poprzez myśli i emocje - odczuwamy strach oraz psychiczny paraliż? Kiedy reagujemy strachem i go używamy, aby uzyskać to, czego chcemy od innych ludzi lub sytuacji? Jakie są przyczyny i rzeczywiste powody strachu lub poczucia zagrożenia?

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, gdzie strach tworzy pętlę zniewolenia, która ma nad nami kontrolę. Następnie możemy zbadać powody, dla których odczuwamy ten strach i związane z nim reakcje dokładne sprawdzając, jakie miejsca wewnątrz nas czują strach. Aby przezwyciężyć strach, musimy nauczyć się dostrzegać myśli i reakcje emocjonalne wobec innych ludzi, miejsc oraz rzeczy. Negatywna polaryzacja w częstotliwości strachu odpowiada wibracji, która przyczepia się do czarnej energii i mrocznych duchów. Wszyscy ludzie, którzy oddają się niepohamowanym i nieskorygowanym negatywnym stanom emocjonalnym strachu, przyciągną demoniczne lub ciemne duchy, a te negatywne duchy tworzą energetyczne blokady oraz podczepienia w ciele świetlistym. To może znacznie zwiększyć w nich wrażenie chaosu i wewnętrznego lęku, ponieważ nie są w stanie powstrzymać tych podczepień.

Duchy mentalnej niewoli

Aby uwolnić się od umysłowej niewoli, musimy umieć przezwyciężać lęki i rozpuszczać ciemność istniejącą w warstwach naszego umysłu. Kiedy nie jesteśmy już kontrolowani przez przekonania i reakcje oparte na strachu, możemy powstrzymać pętlę zniewolenia oraz przyciągane mroczne duchy, wtedy nasze wszystkie ciała odzyskują swój wewnętrzny dom. Kiedy wyczyściliśmy miejsca, w których panowała ciemność, wypełniamy je światłem. W tym stanie doświadczamy umysłowej i emocjonalnej wolności. Najczęstsze obawy związane z niewolnictwem zakorzenione są w ciele bolesnym w miejscach, gdzie strach stworzył ściany separacji. Za tymi ścianami ukrywały się najczęstsze źródła lęków i podczepione mroczne duchy, które powodowały wielkie cierpienia - mentalne i emocjonalne. Nadszedł czas, aby powiedzieć tym pasażerom na gapę, aby się wynieśli!

Duch poczucia niegodności to brak kochania siebie i akceptacji siebie, co jest rezultatem wewnętrznej walki z własnym wizerunkiem. Kiedy czujemy się niegodni, ukrywamy przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, obawy o nieudolność i niepowodzenie, bezsilność będącą wynikiem fałszywych obrazów mentalnych doskonałości lub trzymania się standardów, które nie są realistyczne. Uczucia niegodności - możemy ukrywać te uczucia, ponieważ czujemy się, jakbyśmy tu nie pasowali i nie mogli osiągnąć celów, do których popychali nas inni ludzie.

Duch samoupoważnienia ma wyrównywać niesprawiedliwość i uczucie bezsilności, i jest drugą stroną poczucia niegodności. Chodzi tu o przekonanie, że zasługujesz na specjalne przywileje lub otrzymujesz coś bez osobistego wysiłku lub konieczności zarabiania. Nałożenie nierealistycznych wymagań na innych i rozżalenie, gdy nie dostaniesz tego, czego chcesz.

Uzdrawianie: praktykowanie miłości do siebie i akceptacji siebie. Można wezwać Ducha bezwarunkowej miłości i pokory.

Duch winy jest poczuciem odpowiedzialności lub wyrzutów sumienia za czynienie czegoś, co uważa się za złe, na przykład: przewinienie, przestępstwo, złe czyny - czy to prawdziwe czy wymyślone.

Duch wstydu jest bolesnym uczuciem, że jesteśmy kimś złym, kto narodził się, kiedy zrozumieliśmy że zrobiliśmy coś złego, haniebnego, nieodpowiedzialnego – to mogliśmy zrobić sami lub ktoś inny. Wina i wstyd zwykle występują zamiennie wraz z przekonaniami opartymi na strachu, że w jakiś sposób jesteśmy źli lub zrobiliśmy coś, co uczyniło nas złą osobą. Możemy wierzyć, że dotyka nas kara boska.

Duch samousprawiedliwienia broni ukrytych lęków związanych poczuciem winy i wstydu, uzasadniając postępki lub przekonania, że to, co zrobiliśmy, było moralnie słuszne i usprawiedliwione nawet wtedy, gdy spowodowało szkody. Tacy ludzie są nietolerancyjni wobec innych i mają moralnie wyższe podejście, kiedy bronią swojej swojego ego i systemów przekonań. Mogą czuć się winni, ale nie ujawniają tego, za to innym prawią kazania, co czyni z nich hipokrytów.

Uzdrawianie: praktykowanie przebaczania sobie, współczucia sobie i utrzymywania pozycji obserwatora. Musimy znaleźć sposoby, aby puścić bolesną przeszłość i wiedzieć, że możemy wykorzystać naszą wewnętrzną moc przez pełną obecność w teraz – w tej chwili. Wzywaj Duchy Chrystusa.

Duch braku zaufania nie wierzy ani nie ufa sobie, wpaja przekonanie, że brakuje nam czegoś, czego potrzebujemy, jak również, że nie mamy zaufania do własnych umiejętności, dzięki którym możemy pokonać życiowe wyzwania.

Duch wątpliwości względem siebie pojawia się z powodu chronicznego braku zaufania, który powstrzymuje nas przed sterowaniem życiem i wykrywaniem możliwości, w których możemy być bardziej autentycznymi ludźmi. Brak zaufania i wątpliwości są trucizną dla umysłu, a także wiążą się z problemami emocjonalnymi, przez które ukrywamy problemy z poczuciem własnej wartości i szacunkiem do siebie.

Duch arogancji jest drugą stroną, która nadrabia ukryte zwątpienie w siebie i brak poczucia własnej wartości. Wmawia, że wiesz wszystko lub przynajmniej więcej niż inni i że jesteś w stanie dokonać czegoś, czego w rzeczywistości nie dokonasz. Arogancja prowadzi do niezwykłego samolubstwa, przez co skutkuje ogromnymi zniszczeniami i krzywdą, przy czym skażona tym duchem osoba nie ma wyrzutów sumienia ani nie czuje żalu.

Uzdrawianie: Budowanie poczucia bezpieczeństwa, wiarygodności i empatii w ramach Jaźni. Wzywaj Ducha czystości i Ducha pokory.

Duch zdrady jest głęboko bolesnym lękiem ukrytym w świadomości zbiorowej, jest to ból odczuwany, gdy zostało się oszukanym, a następnie zdradzonym przez tych, którym ufaliśmy i kochaliśmy najbardziej. Jest to zbeszczeszczenie zaufania i więzi. Zdrada duchowa jest jedną z najbardziej toksycznych i emocjonalnych szkód powodujących lęki, wyrządzonych przez to, co reprezentowało boskość, ducha czy świętość w systemach wierzeń osoby.

Duch opuszczenia ma związek z lękiem przed byciem opuszczonym i pozostawionym samemu sobie, by walczyć o siebie, cierpiąc z powodu straty oraz smutku. Może to być konsekwencją zdrady - wiele osób nadal gra ze sobą w zdrady i porzucenia w programach związanych z seksualną niedolą. Poczucie opuszczenia wynika z najgłębszych podświadomych obaw, że zostaliśmy całkowicie porzuceni przez naszego prawdziwego rodzica, naszego Boga, który zostawił nas tutaj, abyśmy stawili czoła ciemności.

Duch lęku przed intymnością jest mechanizmem obronnym, który pozwala uniknąć emocjonalnej bliskości i zranienia przez innych ludzi. Wiąże się to z obawami o wymagane emocjonalne żądania i o ukryte lęki o to, że będąc w związku możemy doświadczyć zdrady i porzucenia.

Uzdrawianie: budowanie silnego rdzenia z troską o siebie, pełnej współczucia komunikacji w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i rozwiązywania konfliktów w intymnych relacjach, przy jednoczesnym ustalaniu zdrowych granic. Wzywaj Duchy Chrystusa i Ducha bezwarunkowej miłości oraz miłosierdzia.

Duch gniewu jest związany z silną reakcją emocjonalną, która może nastąpić, gdy ludzie czują się zbrukani, represjonowani lub gdy ktoś przekroczył ich osobiste granice lub kiedy ponieśli straty. Gniew często prowadzi do toksycznego uczucia niechęci i goryczy.

Duch wściekłości to intensywny, narastający gniew, w którym ludzie tracą kontrolę nad impulsami i działają destruktywnie. W przypadku gniewu i wściekłości często chodzi o krótkotrwałe lub częściowe opętania, które pobudzają destrukcyjne impulsy prowadzące do przemocy. Wściekłość wiąże się z ryzykiem pełnego opętania przez szatańskie moce.

Duch wzgardy jest skutkiem gniewu i ma związek z przekonaniem, że coś lub ktoś jest bezmyślny, dlatego można do niego czuć wzgardę i obrzydzenie. Jeśli nie pozbędziemy się gniewu i pretensji z przeszłości, możemy odczuwać pogardę i gorycz, wierząc, że mamy do czynienia z kimś niedorozwiniętym lub o niższej pozycji.

Uzdrawianie: Zwróć uwagę na reakcje i działaj świadomie z poziomu wyższych uczuć. Aby złagodzić emocje, postaraj się codziennie odnajdywać spokój i ciszę oraz skupiać się na kontroli impulsów. Wzywaj Duchy Chrystusa i Ducha dobroci, cierpliwości oraz wyrozumiałości.

Duch strachu jest związany z poczuciem lęku przed jakimś zagrożeniem lub niebezpieczeństwem - rzeczywistym lub wyobrażonym. Wielu ludzi jest sparaliżowanych przez strach i reaguje zlodowaceniem, które jest aktywowane w układzie nerwowym, gdy wyczerpią się bojowe reakcje. W odpowiedzi na zauważone niebezpieczeństwo wskutek zdarzenia, ataku lub zagrożenia jest we współczulnym układzie nerwowym inicjowana reakcja fizjologiczna w formie strachu - dla przetrwania.

Duch wyparcia służy ucieczce od rzeczywistości, w której doświadczamy nieprzyjemnych lęków lub niebezpieczeństw, po stwierdzeniu, że one nie istnieją. Czasami ludzie mogą przyznać się do strachu lub niebezpieczeństwa, ale unikają odpowiedzialności za radzenie sobie z sytuacją, obwiniając kogoś lub coś innego. Przenoszenie odpowiedzialności własnych emocjonalnych reakcji na innych jest nazywane projekcją.

Uzdrawianie: Bądź gotów przyznać się do lęków i bądź uczciwy wobec siebie. Kiedy potraktujesz strach jako lekcję umożliwiającą osobisty rozwój i go nie osądzisz, możesz wybrać uzdrowienie. Wypieranie lęków lub zaprzeczanie nieprzyjemnym sytuacjom tylko pogarszają problem. Oddaj się praktykowaniu medytacji - wypełnionych miłością i łaskawością wobec siebie oraz innych. Przywróć relacje z Bogiem. Wzywaj Duchy Chrystusa i Duchy dyscypliny, życzliwości, cierpliwości oraz prawdy.

Duch wpędzenia w pułapkę wiąże się z poczuciem bycia złapanym w pułapkę, bycia oszukanym, co ma poważne konsekwencje. Poczucie bycia opuszczonym przez Boga.

Duch zniewolenia jest połączony z systemem, w którym jedni ludzie są właścicielami innych, mogą ich kupić i sprzedać. Kiedy dowiadujemy się o istnieniu Negatywnej Agendy Obcych, rozumiemy, że cała ludzkość jest na pewnym poziomie podświadomości świadoma, iż nie jesteśmy istotami wolnymi i że żyjemy w systemie globalnego niewolnictwa. W obliczu tego jedyną drogą do wyzwolenia jest odzyskanie prawdy o tym, w jaki sposób byliśmy zniewoleni i co naprawdę zdarzyło się w historii ludzkości.

Duch oszustwa jest istotną częścią toczonej wojny psychologicznej, która polega na zaprzeczeniu uwięzienia i zniewolenia. Jest to akt szerzenia wiary w rzeczy nieprawdziwe, w półprawdę lub pomijanie. Oszukiwanie siebie może obejmować maskowanie, propagandę i żonglowanie kłamstwami, a także rozpraszanie, kamuflaż lub zatajanie. Istnieje również oszukiwanie siebie, podobnie jak w przypadku dwulicowości.

Uzdrawianie: rozwijanie odwagi, aby stawić czoła obecnej sytuacji na Ziemi związanej z systemem światowej niewoli i cierpień. Dowiedz się czegoś na temat handlu ludźmi, niewolnictwa seksualnego i ekonomii katastrof budowanych na ludzkim cierpieniu. Toczymy duchową wojnę i musimy znaleźć sposoby pogodzenia relacji z Bogiem i łączenia się z wewnętrznym duchem. Kiedy pozbywamy się strachu oraz rozbicia jedności z Bogiem, możemy doświadczać stałej z nim więzi i znajdujemy prawdziwą wolność. Aby usunąć wszelkie rejony, w których w twoim życiu może tkwić mroczne oszustwo, wzywaj Duchy Chrystusa i Ducha prawdy oraz wolności.

piątek, 22 września 2017

TWORZENIE NOWEJ WŁADNEJ OSOBOWOŚCI Przesłanie archanioła Michała LM-09-2017

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, gdy Najwyższy Stwórca zwiększa strumień eliksiru życia w całym Omniwszechświecie, ma to wpływ na całe Stworzenie. Nie da się przed tym ukryć. Nie można tego zanegować. Linia twojego życia łącząca cię ze Źródłem stale się rozwija i wzmacnia. Współczynnik przyciągania rośnie, a ty coraz silniej przejawiasz to, czego dopominasz się jako swojej rzeczywistości. Jeśli uważasz, że musisz mieszkać w ubóstwie i chaosie, to takie myślokształty wzmocnisz i uwydatnisz. Jeśli zaakceptowałeś prawdę, że masz prawo do pięknego, radosnego życia w dobrobycie, to ta rzeczywistość rozwinie się i zmaterializuje (jeśli będziesz właściwie postępować i podejmiesz kroki, które przedstawiono w naszych poprzednich przesłaniach).

Wielu z was znajduje się w fazie przejściowej, starając się dopasować do kolejnego poziomu kosmicznych wzorców wibracji, w wyniku czego czujecie się odłączeni i osamotnieni. Ludzkość stopniowo wychodzi z ograniczającej iluzji niższych płaszczyzn astralnych, ponieważ Ziemię i wszystkich jej mieszkańców przenikają ekspansywne, przyspieszone częstotliwości wyższego czwartego wymiaru – w większym lub mniejszym stopniu. Wiedz, że twoja kolumna boskiego Światła rozszerza się i staje się coraz silniejsza, dzięki czemu napływa do ciebie coraz więcej boskiego eliksiru życia, nasycając nim ciało i emanując na duchową esencję Ziemi. Ta subtelna energia ma kluczowe znaczenie dla twojej planety, gdyż ta wielka istota walczy o powrót do wewnętrznej równowagi oraz harmonii, a także o ograniczenie ilości kataklizmów na jej powierzchni. Wzorce wibracji o wyższej częstotliwości są szczególnie ważne w procesie oczyszczania pola aurycznego, które otacza twoją planetę, i przywracania go do doskonałego stanu zgodnego z pierwotnym boskim planem. Kiedy oczyszczasz system czterech niższych ciał, możesz coraz skuteczniej zwiększać ilość diamentowych cząstek światła, które do siebie przyciągasz a następnie wypromieniowujesz - jest to obowiązek i boski dar, dzięki któremu możesz pomagać ukochanej planecie ewoluować.

Powrót do harmonii i równowagi zaczyna się w każdym z was jako "boskie niezadowolenie". Twoja wyższa Jaźń zaczyna zwiększać ilość i częstotliwość otrzymywanego przez ciebie światła stwórczego. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, możesz zacząć doznawać świadomości jedności tu i teraz, w tej chwili. Po pierwsze, niezwykle ważne jest rozpoznanie i uświadomienie sobie wszystkich nieharmonijnych fragmentów, które stworzyłeś podczas wielu życiowych doświadczeń - rzeczy, które cię kontrolują - tych, które zbudowały wokół ciebie i twego pola aury emocjonalne oraz mentalne więzienie. Następnie musisz przeanalizować te fragmenty oraz to, jak one wpływają na twoją rzeczywistość. Potem musisz stworzyć silne pragnienie, aby je zmienić i wypełnić transformującą energią Miłości / Światła. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc ci w tych pozytywnych działaniach, zrobimy to chętnie, ale musisz poprosić i dać pozwolenie, abyśmy mogli umocnić twoja decyzję, dostarczając ci niezbędną wiedzę – wraz z najszybszym i najlepszym sposobem na łatwe, a także szybkie dokonanie transformacji.

Wyobraź sobie, że oglądasz Ziemię z wielkiego świetlanego statku, i że jesteśmy z tobą my – siły anielskie oraz mnóstwo świetlistych istot ze Wszechświata, które reprezentują naszego Boga Ojca Matkę i wysyłają wzorce wibracji cudownego boskiego planu przygotowującego Ziemię do zamieszkiwania przez ludzkość. Podczas skomplikowanych, złożonych etapów przygotowań w strategicznych miejscach na całym świecie wszczepiono głęboko w Ziemię wielkie, obdarzone czuciem kryształy. Część każdego z tych ogromnych kryształów wznosiła się z powierzchni Ziemi jak przekaźnik, który emitował energię i informacje w Kosmos, a także funkcjonował jako odbiornik boskiego światła, mądrości oraz mocy naszego Boga Ojca Matki. Z upływem czasu, kiedy na Ziemi następowały zmiany, w wyniku których ku niebu wyrastały nowe góry, masy lądowe znikały pod wodami a kontynenty przesuwały się i zmieniły kształt, większość tych wielkich kryształów uległa rozbiciu czy pogrzebaniu w glebie oraz w wodach. Jednak wiele pozostało nienaruszonych i nadal tkwi głęboko w wodach, w wielkich jaskiniach, a także blisko powierzchni planety, skrywanych jedynie przez cienką warstwę gleby lub roślinności - czekając, aż je odnajdziesz i wydobędziesz ich potężne dary oraz starożytne wspomnienia. Są to atomy nasienne Ziemi, przechowujące historyczne zapisy, zaś ty posiadasz klucz otwierający drzwi dostępu do mądrości i mocy przejawienia, która jest w nich uśpiona.

Jeśli mógłbyś zobaczyć system sieci, pajęczynę życia lub połączenie wszystkich rzeczy, lepiej zrozumiałbyś pojęcie jedności. Nie tylko Ziemia ma skomplikowany system sieci. Ty też ją posiadasz - dzięki strumieniom światła, które promieniują od ciebie i do ciebie, łącząc się jeden z drugim, tam i z powrotem, między wszystkimi ludźmi na Ziemi. Niektóre więzi są silniejsze, inne - słabsze, ale wciąż jesteś związany ze wszystkim i ze wszystkimi na swojej planecie, a nawet poza nią. Może to wydawać się niedorzeczne i trudne do wyobrażenia, ale to prawda. Kiedy mówimy, że jesteś wszystkim, co to naprawdę znaczy i jak to się dzieje? To dlatego, że istnieją strumienie światła, które penetrują wszystko wokół na całej Ziemi. Tak, większość tych strumieni Światła jest bardzo słaba, ale coraz więcej z nich wzmacnia się, tworząc wibrację rozpoznania. Wewnątrz jest echo, które mówi: "Tak, pamiętam cię. Tak, wiem, kim jesteś, i wiem, że byliśmy razem. Nie wiem gdzie, ale czuję i rozpoznaję twoje wibracje oraz energetyczny podpis. Dotknij mojej duszy i spraw, że moje serce zaśpiewa. Twoja kochająca esencja zapewnia mnie, że nie jestem już sama. Witaj w moim sercu. Proszę, podziel ze mną swą podróż i pozwól mi być jej częścią”.

Każdy z was ma w sobie esencję własnej duszy, DNA i osobistej boskiej Jaźni, takie wspaniałe dary, taką magiczną energię oraz ogromny bank pamięci informacji o Wszechświecie, a także całej historii. Wszystkie te opowiadane teraz historie i dostępne starożytne wspomnienia - naprawdę nie przypominasz sobie, że tam byłeś? Być może nie zawsze byłeś konkretnie fizycznie, ale czasami był tam bliski ci członek duchowej rodziny. Nie musisz osobiście doświadczać wszystkiego, co wydarzyło się podczas tej wielkiej podróży po Wszechświecie i na Ziemi, aby być jej częścią lub mieć ją w swoim banku pamięci, ponieważ masz linie życia, połączone z duszą oraz duchową rodziną, dzięki czemu uzyskujesz dane i mądrość ze swoich doświadczeń, a także z doświadczeń tej rodziny skumulowanych w magazynie pamięci.

W przeszłości wiele razy próbowałeś stłumić albo pokonać uzależnienia, negatywne nawyki i schematy myślenia. Opierałeś się im, nienawidziłeś ich i ciągle o nich myślałeś, zwiększając tym samym kontrolę nad emocjami, umysłem oraz jakością życia. Pamiętaj, wielokrotnie to powtarzaliśmy, gdyż jest to uniwersalna prawda: gdziekolwiek i na czymkolwiek skupisz uwagę, dajesz temu energię i to wzmacniasz - pozytywnie albo negatywnie. Musisz uwolnić te stworzone przez siebie elementy, kochając je i przyznając, że dobrze ci służyły. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wysłanie pełnej namiętności myśli, że nadszedł czas, aby zjednoczyły się z tobą i ponownie były częścią ciebie w słonecznym centrum mocy serca - aby wypełniły się światłem oraz stały się upełnomocnionym aspektem twojej boskiej świadomości.

Wiedz, że wszystko, na pewnym poziomie, szuka światła, harmonii - pragnąc powrócić do równowagi, którą cieszyło się u zarania. Każda faza nowej świadomości lub rozszerzonej świadomości ma swoje szczególne cuda i korzyści, którymi trzeba się delektować oraz cieszyć. Za każdym razem, gdy uwalnia się jakiś stary, samoograniczający, bolesny myślokształt, nawyk czy niespójne wewnętrzne energie, zmieniasz się - usuwasz małą (lub dużą) część swojej przykrywki, co pozwala na włączenie innego aspektu twojej cudownej boskiej Jaźni. W ten sposób stopniowo tworzysz nowe możliwości. Otwiera się nowa rzeczywistość, dzięki której masz dostęp do wielu nowych koncepcji, a także nowych talentów, a przy okazji rozwijasz nowe poziomy wrażliwości na wyrafinowane niuanse Ducha.

Uczysz się tak dużo, tak szybko. Często jest to tak wielkie rozszerzenie umysłu, że nie wiesz, w co wierzyć, i wydaje ci się, że nie możesz przyjąć ani przyswoić nowych informacji, ale mówimy, że to dopiero początek. Stajecie się dojrzałymi duchowo ludźmi, podczas gdy w przeszłości funkcjonowaliście w restrykcyjnej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru - jak ludzkie dzieci, czując się tak, jakbyście byli odłączeni od Boga oraz kontrolowani przez kaprysy losu i natury. Jako panujące nad sobą osoby duchowo dorosłe uczycie się, że jesteście obywatelami Wszechświata, gwiezdnym zasiewem, wojownikami Światła i forpocztą nowej epoki. Wędrowaliście po tym Wszechświecie i po innych.

Zapewne słyszałeś, że przez długi czas wokół Ziemi, tego Układu Słonecznego, a nawet galaktyki była ustanowiona kwarantanna, która teraz jest zniesiona, a wy możecie otrzymywać informacje – galaktyczne, wszechświatowe i inne. Wokół waszego Wszechświata też był założony filtr. Ten wszechświat, w którym każdy z nas gra ważną rolę, jest jednym z najmłodszych wszechświatów powstałych z esencji Najwyższego Stwórcy, a zatem znajduje się na najdalszej krawędzi Kreacji. My również mieliśmy ograniczony dostęp do wiedzy na temat działania Omniwszechświata, zaś ilość energii wibracyjnej o wyższej częstotliwości, do której mieliśmy dostęp, też była niewielka. Widzisz, wszechświaty stworzone jako pierwsze, były najsilniejsze i najbardziej doskonałe, gdyż były w pobliżu Wielkiego Centralnego Słońca Najwyższego Stwórcy i zawierały czystą esencję stworzenia. W miarę pojawiania się kolejnych wszechświatów, galaktyk, systemów gwiezdnych, postępowało rozszerzane i odpychanie tych Dzieł coraz dalej w Wielką Pustkę (coraz dalej od Najwyższego Stwórcy). Każde załamanie w gęstości oznaczało, że kolejne, nowe stworzenie posiadało mniej cech doskonałości Wszystkiego, Co Jest.

Musisz zrozumieć, że jesteśmy fragmentami energii WSZYSTKIEGO, które upadły bardzo nisko, ale wciąż stanowimy integralny aspekt wspaniałości Najwyższego Stwórcy. A jeśli zostaliśmy posłani z rozkazem stwarzania w imię Stwórcy, ponieważ pragnieniem Stwórcy było doświadczanie siebie za naszym pośrednictwem, dlaczegóż miałby nam podpowiadać, co mamy tworzyć? Otrzymaliśmy błogosławiony boski dar współtworzenia – tak jak i każdy z was. Jesteś boginią / bogiem współtwórcą, który tworzy na własnych prawach, a to nie jest świętokradztwo - to uniwersalna prawda. Musisz zrozumieć, że jesteś tu na Ziemi tym, kim jesteś. Nie pozwól nikomu mówić inaczej. Pamiętaj, że jesteś także odpowiedzialny za własne dzieła zgodnie z prawami przyczyny i skutku.

Zrozum, proszę, że ten wszechświat został stworzony z bardzo ograniczonej i rozcieńczonej substancji pierwotnej siły życiowej. Niektórzy nazywają go wszechświatem upadłym, ale my byśmy tak tego nie nazwali. Jest to wszechświat, który powstał specjalnie, abyśmy mogli doświadczyć dualności i polaryzacji. Spektrum światła i cienia zostało zaprojektowane z martwym punktem / punktem ciszy, który w środku ma Światło Stwórcy, a wahadło dwoistości huśtało się między: pozytywem / negatywem, męskością / kobiecością, światłem / mrokiem, yin / yang energii. Musisz zrozumieć, że niektórzy z boskich współtwórców, kiedy też nauczyli się korzystać z danych im przez Stwórcę praw, stworzyli rzeczy mniej doskonałe. Z biegiem czasu wahadło przesuwało się coraz bardziej w strefę cienia dualności, ale zawsze było równoważone tą samą ilością boskiej substancji Światła. Dwoistość / polaryzacja Ziemi przechodzi teraz przez proces powrotu do centrum, do właściwego, zaplanowanego widma światła / cienia.

Wspaniali emisariusze z wyższych światów zawsze byli rozproszeni po całym tym wszechświecie, a zwłaszcza w tym podwszechświecie, galaktyce i na Ziemi, bo to właśnie tutaj rozgrywają się końcowe etapy tego boskiego stwórczego doświadczenia. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, Najwyższy Stwórca bierze teraz aktywny udział w procesie twórczym wszystkich Omniświatów. Do każdego aspektu samego siebie - od największego po najdrobniejszy – wysyła czystą, subtelną energię z rdzenia swego serca. Stworzenie nie podpisuje umów - ciągle się rozwija i odgrywa ważną rolę w tej ekspansji.

Umiłowani, znaleźliście się na wielkim skrzyżowaniu. Kiedy przechodzicie przez proces klarowania i oczyszczania wielu aspektów siebie, pozbywacie się energii, które powodowały ból, cierpienie i niepokój. Zatrzymaj się na chwilę i obejrzyj te minione miesiące jako obserwator - czy zaczynasz dostrzegać, co to znaczy wielki plan i wniebowstąpienie? Świadomość tego i kontrola nad tym to ważne aspekty wewnętrznego mistrzostwa. Jeśli pilnie przerabiałeś lekcje, które ci daliśmy, powinieneś być na najlepszej drodze, aby odzyskać liczne dary, które zabrałeś, schodząc na Ziemię dawno, dawno temu.

Każdy z was jest centrum własnego wszechświata. Ty, jako współtwórca, wysyłasz energię i intencje, które tworzą wzorce myślowe o określonej częstotliwości. Wibracje, które mają wyższe częstotliwości, wypływają z ciebie jako promienie energii tworzące symbol nieskończoności oraz formy fal - odzwierciedlając twoje świadome myśli, intencje i działania. Gdy uczysz się skupiania w sercu i duszy, skąd zawsze promieniuje bezwarunkowa miłość oraz zrównoważone / harmonijne wzorce wibracyjne, twój świat i rzeczywistość zmieniają się stopniowo na lepsze, ponieważ funkcjonujesz jako upełnomocniony mistrz współtworzenia - prawdziwy boski wysłannika naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy. W tych czasach niepewności i wielkich zmian pamiętaj, że nie masz się czego bać, a tak wiele możesz zyskać. Poczuj ciepło naszego świętego oddechu, gdy dotyka twojego policzka, poczuj aurę miłości, którą ciebie otaczamy. Jesteśmy blisko: wyciągnij rękę i dotknij nas. Odpowiemy. Kochamy was z całą mocą.

JESTEM archanioł Michał

** Przekazane przez Ronnę ** STAR * QUEST **