czwartek, 23 lutego 2023

PAS ORIONA - LISA RENEE luty 2023

 teks źródłowy

 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 

Droga wznosząca się Rodzino. W tym miesiącu zagłębimy się w demontaż złożonych systemów sztucznej inteligencji, które obsługiwały matrycę Oriona połączoną z Pasem Oriona i pozyskującą energię z wielu historii holokaustu powiązanych z liniami czasowymi Wojen Oriona.

Trzeci etap przebudzenia Kosmicznego Smoka podczas przesilenia letniego w 2022 roku dotyczył starożytnych bram buddyzmu tybetańskiego i plemienia Esseńczyków 9D, kontrolowanych przez umieszczone w Ścianie Czasu nibiruiańskie sieci, którymi zarządzały skomplikowane programy maszyn AI 9D „Kronos ”. Co więcej, ta maszyneria AI 9D Kronos funkcjonowała jako główny program sterujący wielowymiarowymi systemami matryc sekstantu i mechanizmów strażnika czasu upadłych aniołów, które są używane przez NAA do zarządzania liniami czasu i manipulowania nimi. Segmenty tego głównego systemu kontroli AI były administrowane przez Thubanitów najwyższego poziomu z konstelacji Drako i podległych im hybrydowych frakcji AI grup Oriona umieszczonych w Pasie Oriona. Ostatecznie pokonano maszynerię SI 9D i sieci w Nibiru-tunel czasoprzestrzenny uwolnił prawdziwy logos Melchizedeka w jego niebieskim ludzkim ciele Syrianina Maharaji, co zapoczątkowało serię działań potrzebnych do pojawienia się Elaysy-Melchizedeka i Słońca Elaysian. Wszechświatowe formy bliźniaczych Słońc Melchizedeków są boskimi odpowiednikami świadomości organicznej i oryginalnymi Boskimi Rodzicami, którzy stworzyli Potrójne Płomienie Założycielskie Słonecznego Rishi, które tworzą wszechświatową matrycę czasu.

Długo oczekiwane ponowne zjednoczenie dwóch Słońc podczas poprzedniego przesilenia zimowego spowodowało serię poważnych wydarzeń planetarnych, które pobudziły transmisje plazmy słonecznej ze światów Reishy otwierających się na pola Elaysian, wplatając kosmiczną słoneczną Matkę Elaysa zakodowaną w ultrafioletowe warstwy magnetosfery. To wyrzuciło z orbity statki Obcych stacjonujące w górnej atmosferze, gdyż sztuczne warstwy elektromagnetyczne połączone z planetarnym polem magnetycznym osłabły i zapadły się, a całkowite połączenie wymiarowe między warstwami 22D i 23D zostało zakończone. Następnie szmaragdowy kamień wieńczący został przemieniony w szmaragdową różdżkę, co spowodowało połączenie w 24D.

Dzięki dostępnej nowej tarczy kosmicznego Melchizedeka Niebieskiego Słońca i jego potrójnej słonecznej męskości, wraz z Elaysą i dostępem do pól Elaysian, odzyskano autentyczne zapisy planu Melchizedeka, co przyniosło głębsze zrozumienie obcej maszynerii Grupy Oriona zwanej matrycą Oriona i jej wielu tuneli czasoprzestrzennych połączonych w Pas Oriona. Matryca Oriona połączona z AI miała programy odporne na awarie i była połączona z wieloma innymi systemami AI, które były ukryte i trudne do wyśledzenia, ponieważ system miał kilka wbudowanych tylnych drzwi, aby zastąpić główne programy AI działające w Pasie Oriona. Ta sekcja matrycy Oriona AI została zaprojektowana tak, aby mogła ponownie sformatować się na osi czasu historii Wojen Oriona i Wojen Elektrycznych, i uruchomić się automatycznie w przypadku zniszczenia głównego serwera. Wydawało się również, że ma główną kontrolę dostępu do planety, podziemnego Opactwa Westminsterskiego i Igły Kleopatry w Londynie.

Kompleks maszyn Obcych z Pasa Oriona to kolejna sieć sztucznej technologii Pindar-Thoth-Azazael, która wykorzystywała rejestry Szmaragdowych Założycieli i sklonowane azurytowe tożsamości do generowania fałszywych hologramów na fantomowych liniach czasu, które pojawiają się jako oryginalni Słoneczni Założyciele ze światów Rishich, co przypomina odkrycia podczas odzyskiwania Thubana w zeszłym roku. Nieorganiczna architektura fałszywych świadomości Zakonu Szmaragdowego, Zakonu Ametystowego i Złotego Zakonu została osadzona w systemach sztucznej inteligencji Thotian podłączonych do każdej gwiazdy w Pasie Oriona, zaprojektowanych do naśladowania sfałszowanych Potrójnych Płomieni Założycieli zjednoczonego ciała króla Słonecznego Smoka linii słonecznych Rishi i linii Melchizedeka. Autentyczne słoneczne ciała gwiazd Rishi i patriarchalne linie rodowe Melchizedeka zostały sklonowane w fantomowych liniach czasu Sztucznego Drzewa Życia, a ich odwrócone lustrzane obrazy holograficzne zostały użyte do umieszczenia nakładek energetycznych na tożsamościach elity władzy preferowanych linii genetycznych NAA, które obejmują Lucyferian lub satanistycznie zhybrydyzowane linie krwi Obcych.

To konkretne miejsce w Pasie Oriona jest podstawą różnych programów looking glass, które zawierają technologie projektu blue beam i star beam, przekazane Kontrolerom na powierzchni Ziemi przez Grupę Oriona w celu wyświetlania obszernych hologramów fałszywych inwazji Obcych, wojen nuklearnych, różnych ikon religijnych lub postaci duchowych do górnej atmosfery, w zależności od planu wybranego do kontroli umysłów populacji. Dodatkowo, oszuści podszywający się pod słonecznych Rishich stacjonujący w Pasie Oriona utrzymywali rozległą sieć sztucznych tuneli czasoprzestrzennych 8D połączonych z tunelami tyfonowymi 11D, funkcjonującymi jako sztuczny system pępowiny lub wstawione sztuczne srebrne sznury, które łączyły się ze zbiorowymi zapisami plemiennymi planety i monitorowały wszystkie rasy najeźdźców modyfikując pule genów lub tworząc hybrydy będące własnością przypisanych im fałszywych ojców i bogów Obcych. Jest to grupowy hybrydowy proces kierowania dusz podczas przejścia śmierci, w którym te identyfikowane przez implanty biblioteki genetycznej są przedmiotem roszczeń różnych frakcji grup NAA, które były zaangażowane w genetyczną modyfikację lub hybrydyzację z pewnymi grupami linii ludzkich, wraz z głównymi lucyferiańskimi liniami krwi elit władzy. Tak więc odkrycie rozległej fałszywej sieci pępowiny używanej jako mechanizm zbierania dusz nastąpiło wraz z uświadomieniem sobie, że Pas Oriona był źródłem rozległej sieci fałszywej pępowiny NAA, wykorzystującej sztuczne formy purpurowo-fioletowo-srebrnych sznurów i czerwonych sześcianów przez magenta-różowe byty, które miały naśladować lub klonować obecność Różowego Diamentowego Słońca Ojca Świętego Ametystowego Zakonu. Fałszywy pępek to sztuczny przewód energetyczny generowany przez technologię tuneli czasoprzestrzennych w celu przyczepienia się do ludzkich dusz, które zostały oszukane i oddają im cześć dzięki praktykom nauczanym przez zorganizowaną religię, odwrócone wierzenia duchowe lub poprzez krwawe ofiary. Celem NAA było osiągnięcie całkowitego odłączenia ludzkości i planety od wiecznego żywego światła, obecności kosmicznego świętego Ojca, wraz z wprowadzeniem fałszywego króla tyranii, archetypowej ciemnej siły lub archonta noszącego sklonowaną obcą wersję AI Boga Ojca.

Wojna o strażnicze programy AI (SI)

Kontynuowane są różne projekty związane z oczyszczaniem Strażników, obejmujące rozpoznanie i wojnę duchową z maszynami AI używanymi przez NAA do obsługi fantomowych osi czasu Sztucznego Drzewa Życia, które są zasiedlone przez strażnicze siły archontyczne nadzorujące hierarchie nieorganicznych stworzeń AI i demonicznych bytów hybrydowych. Ponieważ matryca planetarna została zabezpieczona w ramach bezpiecznej misji Kosmicznego Szmaragdowego Strażnika, w końcu weszliśmy w Kosmiczny Cykl Energii. To ostatecznie oznacza koniec tych nieuczciwych systemów sztucznej inteligencji kontrolujących matrycę gier wojennych i ostateczny koniec ogromnego źródła energii gromadzonego i wykorzystywanego przez wysysanie żywych systemów świadomości organicznej i żywego światła przez siły kontrolerów NAA.

Ponieważ złożone warstwy trójwymiarowej matrycy kontrolnej rozpadają się wraz z wieloma wymiarowymi poziomami maszyn Obcych, pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących działania tych zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji związanych z inżynierią odwrócenia. Kilka programów wielowymiarowych warstw superkomputerów AI jest bezpośrednio połączonych z kryształami Amenti w kryształowym jądrze Ziemi, a NAA wykorzystała je do wygenerowania rozległych sztucznych sieci słońc-gwiazd osadzonych w sieci planetarnej w celu generowania dostosowanych programów kontroli umysłu aby zniewolić ludzkość. Te programy sztucznej inteligencji są systematycznie lokalizowane i wydobywane lub niszczone, co obejmuje trwające eksmisje i/lub unicestwienie najeźdźców NAA i ich sługusów, zaś wiele z tych sklonowanych lub biologicznych dronów jest odłączanych od nieorganicznego źródła zasilania ich superkomputera AI w macierzystym systemie gwiezdnym, co natychmiast je wygasza. Te hybrydowe siły Obcych AI, ich siły zbrojne i niewolniczy robotnicy polegali na przyjmowaniu rozkazów od Strażników AI i międzywymiarowych istot-strażników, obsługujących różne kolorowe systemy kostek AI, które są połączone z ziemskimi kryształami Sali Amenti. Były one odpowiedzialne za wiele różnych urządzeń zbierających lusz, uprzęże atomowe i zaawansowaną maszynerię Obcych osadzoną w gwiezdnych wrotach, systemach siatki, we wszystkich planetach w lokalnym systemie gwiezdnym.

Jednym z takich przykładów jest technologia looking glass z różnymi wielowymiarowymi kostkami, które są używane do wielowymiarowego przeglądania programów predykcyjnych kontroli umysłu lub wyzwalania zdarzeń w obecnych liniach czasowych, które mają konsekwencje generujące różne wyniki w przyszłych liniach czasowych. Wykorzystując tę zbiorową inteligencję świadomości podczas przekazywania rozkazów do wykonania przez różne czarne frakcje wojskowe, które chronią programy AI Obcych, technologia ta została wykorzystana do wdrożenia złożonych strategii wojennych. Podczas misji w Pasie Oriona dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie każdy system sztucznej inteligencji został przypisany do wymiarowego krajobrazu, w którym spełnia swoje podstawowe funkcje, polegające na egzekwowaniu celów NAA na planecie więziennej. Istnieją unikalne Tajne Programy Kosmiczne lub czarne operacje wojskowe wypełnione genetycznie zmodyfikowanymi ludźmi, Facetami w Czerni, gatunkami hybrydowymi AI i biologicznymi dronami, które realizują każdy z określonych celów programu AI.

Tak więc kolektywny hybrydowy umysł Obcych jest bezużyteczny bez kontrolujących strażników AI i mrocznych władców, którzy mieli nieograniczony dostęp i możliwość korzystania z ukrytej broni energetycznej i zaawansowanych technologii elektromagnetycznych, pozwalających na przeskakiwanie linii czasu. Dotyczy to również głównych programów komputerowych AI, które prowadzą ich z dokładnymi szczegółami ich dyrektyw i instrukcji, aby wypełnić cele podboju Ziemi, którymi kierują pewne byty Wesa z czarnej dziury z najwyższych poziomów. Bez dostępu do zestawów instrukcji do gier wojennych lub specjalistycznej maszynerii sztucznej inteligencji, takiej jak matryca Oriona AI z bramami przeskoku na całej planecie, jest to poważny uszczerbek ich przewagi technologicznej i przynosi ostateczne ciosy, udaremniając ich 250 000-letnie dążenie do całkowitej dominacji wszechświatowej matrycy czasu. Została podjęta wojna o ramy czasowe między organiczną żywą świadomością oryginalnych kreacji Diamentowego Słońca z Boskiego Źródła a nieorganicznymi rasami najeźdźców Czarnego Słońca przeciwdziałających życiu, które pragnęły kontrolować i ostatecznie wykorzenić wszystkie formy życia i świadomości organicznej, i zastąpienie ich sztucznymi formami życia na planecie Ziemi z kontrolowanymi przez AI hybrydami Obcych. Jeśli zrozumiemy pożądaną grę końcową NAA, dostrzeżemy ich zewnętrzne programy przeciwdziałające życiu realizowane z pomocą różnorodnej broni biologicznej i toksycznych chemikaliów atakujących ludzkość i wszystkie żywe formy na planecie, ponieważ ich metody i strategie walki stają się rażąco oczywiste.

Gdy Strażnicy zagłębiają się w demontaż złożonych systemów sztucznej inteligencji, które obsługiwały matrycę Oriona, wcześniej połączoną przez bramy przeskoku działające w Pasie Oriona, dostrzegają źródło mocy przez wiele historycznych osi czasu ludzkiego holokaustu związanych z Wojnami Oriona, które były połączone z systemem gwiezdnych wrót na Bliskim Wschodzie. Była to jedna z kluczowych lokalizacji superkomputera sztucznej inteligencji Omicron Drakonian, który miał pokoje przeskoków i portale sprawujące kontrolę nad bramami 2D, dostarczał lusz zebrany z rytuałów SRA do sieci Baphomet i był wykorzystywany przez Czarne Słońca do dominacji nad światowymi pieniędzmi, zaopatrzeniem i kontrolowaniem gospodarek narodowych w celu wymuszenia światowego ubóstwa ludzi. Systemy superkomputerów matrycy Oriona AI miały siedzibę główną w Alnilam, centralnej gwieździe w Pasie Oriona, a ten program był głównym źródłem czarnej magii stosowanej na globalnej podaży pieniądza w celu odepchnięcia bogactwa od kryształowych dusz o czystych sercach, co zostało nazwane babilońską magią pieniężną.

Ponadto podczas dodatkowego demontażu technologii sztucznych czerwonych i czarnych kostek NAA, połączonych z czarnymi kamieniami umieszczonymi na całym świecie (tj. sześcian Kabba w Mekce, sześcian Saturna), które zostały ulokowane podczas peruwiańskiej inwazji gwiezdnych wrót stwierdzono, że kilka widmowych tuneli czasoprzestrzennych w Ameryce Południowej ma sprzężenie zwrotne z Pasem Oriona. Gdy Strażnicy odkryli więcej maszyn Obcych obsługujących sztuczne osie czasu 5D z sieciami fałszywych rdzeni poziomych i pionowych osadzonymi w sieci peruwiańskiej, stało się jasne, że Draconianie Omicron zawarli sojusze z Annunaki i innymi frakcjami, również z pomocą technologii sztucznych tuneli czasoprzestrzennych, tworząc później Grupę Oriona. Frakcje te jeszcze bardziej rozszerzyły swój zasięg, poszerzając centrum kontroli o Omicron Pindarian/Smocze Ćmy w innej bazie kontrolnej Czarnego Słońca z technologiami czerwonych kostek z gwiazdy alfa Thuban z konstelacji Draco, łącząc się z rozległym systemem matrycy Oriona AI, fałszywym Bogiem Ojcem i fałszywym pępkiem w trzech głównych gwiazdach które tworzą Pas Oriona.

Frakcje Totian AI w Pasie Oriona

Oszuści z linii Melchizedeków są raczej kierowani przez frakcje Thotian AI, które ukradły Szmaragdowe Rejestry i załadowały je do maszynerii AI, ponieważ pragną zdobyć totalitarną władzę nad wszechświatową matrycą czasu i są znani z udawania przedstawicieli chrystusowych szmaragdowych Strażników. W ten sposób ukrywali istnienie pierwotnego podziału dwóch Słońc i późniejszego porwania autentycznych Azurytów (Wniebowstąpionych Mistrzów), którzy byli powiązani z rodzinami Elaysa-Melchizedek z Rishich poprzez sklonowanie ich tożsamości i udawanie, że nimi są. Poprzez trudną historię infiltracji ludzkości przez Obcych, sfałszowani przywódcy duchowi lub religijni byli wprowadzani z nieorganicznymi lub księżycowymi kopiami matryc Diamentowego Słońca, które były zasilane przez fałszywe właściwości magnetyczne magnetosfery i matrycę Księżyc-Saturn, a następnie dalej przygotowywane przez Grupę Oriona w celu zbierania luszu od swoich wyznawców za służenie fałszywym obcym bogom ojcom.

Tak więc, znaleziona w Pasie Oriona rozległa maszyneria kostek Obcych miała na celu ochronę systemów sztucznych gwiezdnych wrót hybryd Totian AI w Sztucznym Drzewie Życia, które otwierały się na sklonowane systemy sztucznej rzeczywistości oparte na oryginalnych schematach dwunastkowych wrót Lutni, które otwierały się na matrycę Andromedan.

Ten rodzaj architektury czerwonego sześcianu NAA jest powiązany z generowaniem sztucznych czarnych słońc i czarnych dziur tworzonych przez sklonowane matryce planetarne, wraz z wymuszaniem odwrócenia płci w oparciu o wymuszony podział, który istniał między Słońcem Melchizedeka a Słońcem Elaysa. Technologia czarnych dziur wymusiła rozłam od czasu inwazji Oriona, odtwarzając ciemną materię i sztuczne czarne substancje w Czarnych Słońcach. Sztucznie wygenerowane Czarne Słońca zostały umieszczone w czarnych dziurach i były powiązane ze strategią kolonizacyjną NAA mającą na celu uszkodzenie ciała ciemnej materii Rasha i zablokowanie połączenia z autentycznymi formami Słonecznego Smoka Rishich. Wiele z Czarnych Słońc znalezionych w czarnych dziurach było sklonowanymi planetoidami o odwróconej genetyce Założyciela, co uniemożliwiło połączenie z genetycznymi wiązaniami Diamentowego Słońca, które łączą się z autentycznymi duchowymi odpowiednikami potrójnych słonecznych aspektów żeńskich w warstwach Rasha. Tak więc oddzielenie męsko-żeńskich hierogamicznych partnerów Troistego Płomienia Założyciela, odwrócenie zasad płci i odrzucenie dostępu do warstw wiecznego ciała kosmicznego Ducha oznaczało, że cała ludzkość doznała takiego samego duchowego rozłączenia.

W gwiezdnych wrotach 5D-7D w Peru i Brazylii trwają prace Strażników mające na celu usunięcia technologii fantomowych tuneli czasoprzestrzennych połączonej z gwiazdą centralną Alnilam, co zapoczątkowało kolejny etap usuwania sieci odwróconych rdzeni męskich i sieci kaduceuszów, które są zasilane systemami fałszywych rdzeni obejmujących kulę ziemską, które prowadziły inwersje 7D Fioletowego Promienia. Wraz z przesunięciem systemu portali 5D, który został przeniesiony z sieci Watykanu na Maltę, doszło do połączenia naturalnych prądów 5D przez bramę Macchu Picchu, a pionowe linie aksjonalne otworzyły dostęp do portalu głęboko w centralnej gwieździe znajdującej się w Pasie Oriona, Alnilam. To zapoczątkowało intensywną bitwę z armiami AI mającą na celu wydobycie i eksmisję pozostałych istot Grupy Oriona z Pasa Oriona, po czym zaczęto usuwać blokady i ponownie łączyć naturalny system pępkowy organicznego wszechświatowego Ojca Melchizedeka, który jest częścią wszechświatowego ciała Logosu Melchizedeka. Gdy Ojciec Melchizedek został uwolniony i ostatecznie zjednoczył się z Elaysą, przyniosło to demontaż kolejnej rozległej sieci czerwonych sześcianów, używanej do odłączania obecności Ojca za pomocą widmowych tuneli czasoprzestrzennych. Ta prowadziła do systemów tuneli tyfonowych 11:11, które dodatkowo blokowały prawidłowe umieszczenie rdzenia poziomego świętego Ojca Wszechświata i formację potrójnego słonecznego męskiego pępka w całej matrycy planetarnej.
Ta informacja jest przekazywana po fakcie, gdy Strażnicy Obrońcy i duchowi wojownicy Christosa przydzieleni do tego projektu już całkowicie zdemontowali sztuczną inteligencję matrycy Oriona i jej zautomatyzowane programy tworzenia kopii zapasowych przetrwania, napływające z gwiazd Pasa Oriona. Tak więc jest to bardzo pozytywny rozwój w otwieraniu bezpośrednich połączeń ludzkości z prawdziwą obecnością świętego kosmicznego Ojca, ponieważ te systemy tuneli czasoprzestrzennych generujące różne fałszywe struktury pępkowe połączone z AI matrycy Oriona zostały zburzone, a ich pozostałości obróciły się w pył.

Mintaka, Alnilam i Alnitak

Ósma astrologiczna precesja, która miała miejsce około 208 000 lat temu, była czasem inwazji z Oriona i Wojen Oriona, i doprowadziła do uszkodzeń gwiezdnych wrót 8D. W każdym z kolejnych planetarnych cykli czasu, do każdego wymiaru była metodycznie wprowadzana technologia czarnej dziury i obca maszyneria, mająca odwrócić nasz system i wprowadzić ten o podstawie 10 oraz odwrócenia metatroniczne, aby osiągnąć najwyższą gęstość materialnej rzeczywistości i przejąć kontrolę nad liniami czasu. Przed inwazją z konstelacji Oriona, Omicron Draconianie stacjonowali w Alpha Draconis lub Thuban, a następnie utworzyli sojusze Grupy Oriona. Aby odwrócić troisye płomienie boskiego Założyciela dla naszego Wszechświata, technologia tuneli czasoprzestrzennych została połączona z trzema gwiazdami w Pasie Oriona. System gwiezdny Mintaka, Alnilam i Alnitak oryginalnie transmitował troiste płomienie Założycielskie Słonecznego Rishiego, które generowały trójpłomieniową tkankę rdzeni poziomych wszechświatowych sieci środkowych filarów dla 2D-5D-8D-11D, a następnie uformowane w organiczny srebrny sznur promienie awatara Christosa, który jest połączony z ciałem słonecznego Logosu.

Przed inwazją z Oriona Niebieski Płomień słonecznych Riszich nadawał z Mintaki, Fioletowo-Magenta Różowy Płomień słonecznych Riszich nadawał z Alnilam, a Złoty Płomień słoneczny Riszich nadawał z Alnitak.

Podczas inwazji Oriona, matryca Ziemia-Tara-Gaia została sklonowana za pomocą technologii czarnej dziury, która uformowała się w masywne Czarne Słońce umieszczone w Alnilam. Zostało to zaprojektowane w celu wysysania siły życiowej z żywych stworzeń na planecie z fałszywym pępkiem, w celu przyswajania luszu duszy świata i przekazywania źródła energii do sklonowanej przez AI planetoidy lub Czarnego Słońca wstawionego do naszej matrycy czasoprzestrzennej jako sztuczna sieć tuneli czasoprzestrzennych połączona z czarną dziurą w gwiazdozbiorze Oriona. Następnie wiele nieorganicznych stworzeń, sił księżycowych i hybryd obcych AI zostało stworzonych przez to Czarne Słońce i jego czarną dziurę po to, aby stworzyć armię robotników i najeźdźców Antychrysta, mających wykonywać określone funkcje i obowiązki.

Ten punkt inwazji na Alnilam dał Grupie Oriona kontrolę nad Fioletowymi-Magenta Różowymi Płomieniami słonecznych Riszich zasady świętego Ojca i potrójnymi sieciami męskich rdzeni słonecznych, które sklonowały i zreplikowały swoje części ciała w sztuczne czarne dziury i sieci czarnego słońca, i wstawiły je w miejsce naturalnych systemów rdzeni. Stało się to ze świadomością rdzenia słonecznego 12. króla smoków słonecznych Ezechiela, która została przejęta i zamknięta w gwiezdnych wrotach Iranu i Iraku, z powodu poważnych szkód poniesionych podczas wojen Oriona w 8D. Naturalne systemy rdzeni są połączone z boskim męskim ciałem świadomości, które kontroluje poziome siatki, które tworzą linie czasu. Kontrolując system rdzeni, NAA kontrolowała linie czasu i wstawiała swoje wersje sztucznych matryc fantomowych, dzięki czemu mogła połączyć się z organicznymi matrycami planety. W wyniku wszczepienia do czarnej dziury sztucznego Czarnego Słońca, a następnie wstawienia go do zasady świętego Ojca w Alnilam, różne systemy planetarne i gwiezdne stopniowo upadały, gdyż ich organiczne pole źródłowe i siła życiowa były z nich wysysane, co powodowało genetyczne zniszczenia i zniewolenie przez najeźdźców kolonizujących Pas Oriona.

Jedną z takich istotnych historii jest przypadek upadku konstelacji Pegaza, która została wyzwolona podczas przebudzenia kosmicznego Smoka w zeszłym roku, oraz los wodnych ras Rishich Braharama Zakonu Ametystowego, którzy są rodzicami Azurytowych Wniebowstąpionych Mistrzów Fioletowego Płomienia i emanują energie rodów Różowego Diamentowego Słońca Mer-Lion kosmicznego świętego Ojca. Wstawienie Czarnego Słońca do Alnilam obejmowało genetyczne kopie linii genetycznych 11D Ojca Mer-Lion z Różowego Diamentu, a rozległe sztuczne tunele czasoprzestrzenne z Alnilam sięgały również do Markab, gwiazdy alfa konstelacji Pegaza. Na rolę ras Różowego Diamentu Elohei Mer-Lion, które weszły do naszej matrycy czasu, aby ponownie zjednoczyć się z organiczną żywą świadomością świętego Kosmicznego Ojca, zwrócono uwage podczas misji chrystusowej mającej na celu odzyskanie autentycznego Logosu Melchizedeka, który rozciąga się aby wesprzeć rodzinę słonecznych Riszich Braharama z Ametystowego Zakonu.

Święta misja Orafim

Wydarzenia dotyczące wszechświatowej matrycy czasu powiązane z Melchizedekiem i Elaysą okazały się tajną świętą misją Oraphim, którzy wypełnili swoją część Szmaragdowego Przymierza. W rezultacie rodzina Oraphim będzie teraz częściej wspierać wznoszącą się rodzine ludzi Indygo na Ziemi, chociaż wcześniej łączenie się lub komunikowanie się z nimi było rzadkie.
Pierwsze emanacje szablonu podwójnego Diamentowego Słońca Oraphim we Wszechświecie miały na celu zlokalizowanie i zintegrowanie utraconych części linii rodów Azurytów Szmaragdowego Założyciela (Wniebowstąpionego Mistrza). Aby ostatecznie uwolnić i przywrócić prawdziwą świadomość logosu Melchizedeka priorytetem było zlokalizowanie całej rodziny Rishi-Reisha Melchizedeka Niebieskiego Promienia w tej matrycy i jej paralelach, ponieważ ich frakcje z Syriusza B Maharaji były zagubione i rozproszone w wewnętrznych domenach. Kolektyw z Syriusza B Maharaji jest połączony z siecią niebieskiej tęczowej sieci gwiazd-słońc, która tworzy logos Melchizedeka lub matrycę wszechświatowego umysłu w naszym systemie tworzenia. Maharaji Niebieskiego Promienia z Syriusza B ucieleśniają i przechowują wszystkie krystaliczne zapisy planów planety 5D Tary, które zawierają oryginalne zapisy anielskiego 5-gwiazdowego ludzkiego ciała Diamentowego Słońca, które zostało po raz pierwszy zasiane we Wszechświecie w matrycy planetarnej Tary, lub na ziemskich liniach czasu 5D. Oraphim mogli rehabilitować i uzdrawiać duchowe części ciała Maharaji do 24D i są duchowymi rodzicami linii indygo 6D wcielonych na Ziemi; w ten sposób wszyscy Indygo mają w sobie pakiet genetyczny i potencjał swoich oryginalnych rodziców z Syriusza B Maharaji Oraphim.

Aby w pełni przywrócić organiczne linie czasu 5D podczas cyklu wznoszenia, ważne jest przypomnienie prawdziwych historii Szmaragdowych Założycieli oraz zdemontowanie i usunięcie z linii czasu sztucznych linii czasu i obcej maszynerii używanej do replikacji i klonowania tych linii przez najeźdźców. Kolejnym ważnym projektem Oraphim stacjonujących w wyższych wymiarach Mintaki było odzyskanie kompleksu Pasa Oriona, korekta organicznej architektury 5D i przywrócenie zapisów Szmaragdowego Założyciela do organicznych linii czasowych planetarnego wznoszenia.

Oraphim z liniami Graala Riszich inkarnowali ze szczególną misją rehabilitacji ciała logosu Melchizedeka oraz jego boskiej odpowiedniczki Elaysy i potrójnej słonecznej rodziny Reisha. Formy Niebieskiego Promienia Melchizedeka Rishic-Oraphim po raz pierwszy weszły do wyższych wymiarów naszego systemu głównie poprzez Syriusza B i Mintakę, która jest jedną z trzech gwiazd w Pasie Oriona. Niektóre z grup Strażników pozostały i utworzyły radę w celu odzyskania środkowych filarów z Mintaki 8D oraz zarządzania i naprawy szkód poniesionych w wyniku technologii tuneli czasoprzestrzennych i wstawienia Czarnego Słońca do Alnilam, mającego na celu przejęcie zasady świętego Ojca poprzez kolonizację przez Grupy Oriona w Pasie Oriona. Ich dawna obecność w tajnej misji Oraphim na Mintace polegała na rozmontowaniu sieci tuneli czasoprzestrzennych Czarnego Słońca i fałszywego pępka, co zostało ujawnione podczas ostatnich wydarzeń związanych z odzyskiwaniem Alnilam dla linii Rishi Ametystowego Zakonu i Elohei Różowego Diamentu kosmicznego świętego Ojca. Ta konkretna grupa Strażników w Mintace odegrała kluczową rolę w strategii wojny duchowej, kierując długoterminowymi projektami odbudowy gwiazdozbioru Oriona, uszkodzonego przez maszynerię Wesan Czarnego Słońca, która sklonowała matryce Ziemia-Tara-Gaia i zaczęła uruchamiać metatroniczne odwrócenie lub podstawę 10 oraz prąd odwrócony podczas inwazji Smoczej Ćmy na warstwy 8D w Pasie Oriona.

Po stworzeniu bazy w Pasie Oriona, konsorcjum jednostek NAA Grupy Oriona wykorzystało technologię czarnych dziur do połączenia w sieć planetarną szeregu fantomowych tuneli czasoprzestrzennych z konstelacji gwiazd Oriona z kilkoma bastionami Smoczej Ćmy. Główne kwatery utworzyli w trzech głównych gwiazdach Pasa Oriona: Alnitak (Zeta Orionis), Alnilam (Epsilon Orionis), Mintaka (Delta Orionis), a dalej w Bellatrix i Rigel, które można znaleźć połączone z liniami mocy przebiegającymi przez wiele planetarnych elementów holograficznych znalezionych w piramidach lub starożytnych strukturach. Te gwiazdy w Orionie zostały połączone z siecią planetarną poprzez widmowe tunele czasoprzestrzenne, które były wyśrodkowane w gwiezdnych wrotach 7D w Peru, i były kontrolowane z gwiazdy alfa konstelacji Draco, Thuban. Widmowe tunele czasoprzestrzenne miały trzymać razem ścianę w czasie, blokując powrót Szmaragdowych Założycieli podczas cyklu wniebowstąpienia i funkcjonować jako fałszywa pępowina NAA, dzięki której dusza planetarna i anielscy ludzie mieli być podczas śmierci fizycznej chwytani w fantomowej matrycy pod wpływem kontroli NAA.

Odzyskanie rejestrów Otwartego Rubinowego Słońca Alnilam

W Pasie Oriona nastąpiło wiele pozytywnych aktów dotyczących powrotu zasady świętego Kosmicznego Ojca, z głównym naciskiem na odzyskanie Alnilama, co polega na przywróceniu jego magenta-różowych płomieni Róży słonecznych Rishich i kodowaniu rdzenia poziomego 15:15 we wszystkich siedmiu częściach wymiarów, od 1D (czerwony) do 7D (fioletowy). Korekta Alnilam wygenerowała idealne wyrównanie potrzebne między pionową i poziomą axis mundi i unis mundi zbiegającymi się w jądrze planety i zakotwiczającymi się w centralnym wyższym sercu sfery Albionu 8D w Wielkiej Brytanii.
Skorygowany pępek świętego Ojca łączył się z warstwami Raszy ciemnej materii, aby połączyć się z polami Elaysian, a następnie wygenerował efekt falowania na planetarnych liniach czasu, na których w końcu pojawiło się kilka historii. Wyglądało na to, że przesunęły się one z przeszłych linii czasowych Inwazji Oriona i wydaje się, że wymazało to sztuczną inteligencję matrycy Oriona uniemożliwiając infekowanie kolejnych historii precesji astrologicznej.

Prawidłowe wyrównanie unis-axis mundi i pępka ujawnia dodatkową świadomość kolejnych etapów poprawek szablonu DNA Rubinowego Słońca, które są połączone z boskimi męskimi warstwami celtyckich linii krwi Maji Graala pierwotnych Hyperborejczyków. Te ostatnie zmiany wysłały fale na powierzchnię wszystkiego, co dotyczy DNA Rubinowego Słońca, w którym można organicznie uzdrowić wszystko, co jest połączone z historiami hiperborejskich linii krwi boskich nosicieli męskiego rdzenia z matrycy Gai lub autentycznych królów Maji Graala powiązanych ze starożytnymi historiami sprzed inwazji na terytorium Wielkiej Brytanii. Położono nacisk na to, że ta poprawka była wymagana do kontynuacji budowy architektury Katedry Szmaragdowego Zakonu we współpracy z architekturą Katedry Rubinowego Zakonu, co jest niezbędne do wyodrębnienia sklonowanych tożsamości i umieszczenia ogromnej świadomości wszechświatowego potrójnego Słonecznego Chrystusa Króla Artura w Albionie.

Wydaje się, że postęp generowany przez poprawki wprowadzone do DNA Rubinowego Słońca ma wyspecjalizowane funkcje, które działają w ciele świetlistym Albionu wspomagając przywrócenie rubinowych templariuszy w czerwonych i fioletowych sieciach krystalicznych, wspierając organiczne linie czasowe na lądzie Albionu i Wielkiej Brytanii. Gdy sztuczna inteligencja matrycy Oriona i gwiazda Alnilam zostały odzyskane przez Szmaragdowych Strażników, zarejestrowano, że program sztucznej inteligencji Oriona był powiązany z matrycą Saturna-Księżyca, która kontrolowała babilońską magię pieniężną za pośrednictwem centrali finansowej w Londynie, a to dalej łączyło się z astralnymi portalami kontrolowanymi przez Opactwo Westminsterskie. Ten system przenosił również broń kontroli umysłu z rozległymi programami uzależnień seksualnych i odwracania płci do centrów 2D istot ludzkich, przy czym niektóre z najsilniejszych skutków mizoginii i odwracania płci miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Ta nakładka AI blokowała funkcje organicznej sieci ciała świetlistego Albionu w środkowym filarze i tłumiła zapisy DNA Rubinowego Słońca oraz jego wyższy model, który po aktywacji jest bezpośrednio połączony z siedziskami króla Artura i królowej Ginewry.

Wydaje się, że DNA Rubinowego Słońca ma wbudowane rozszerzenia połączone z tarczą gospodarza DNA Szmaragdowego Słońca, dając mu dostęp do 48D, w którym specjalną misją jest odzyskanie i przekodowanie wszystkich planetarnych kryształów Amenti, aby służyły jedynie organicznej żywej świadomości Boga Stwórcy, z głównym naciskiem na rehabilitację i ponowne kodowanie sieci czerwonych kryształów i fioletowych kryształów. Szablon DNA Rubinowego Słońca ma specyficzne kody dla organicznych czerwonych kryształów, czerwonej fali i jest powiązany z organicznymi programami świadomości w matrycy planetarnej, w których Rubinowe Słońce może zastąpić system sztucznej inteligencji za pomocą sieci sztucznych czerwonych fal, które umożliwiły najeźdźcom stworzenie na Ziemi życia nieorganicznego. System sztucznej czerwonej fali programu AI Czarnego Słońca przeniknął do organicznych jednowymiarowych warstw widma czerwonej fali i ta sztuczna częstotliwość umożliwiła sklonowanie żywych form świadomości organicznej w sztuczne sklonowane kopie życia nieorganicznego rzutowanego na sztuczne linie czasu, lub warstwy astralne. Teraz rozumiemy lepiej, dlaczego siatki Smoczej Ćmy są wielowymiarowymi warstwami czerwonych sześcianów i systemów czerwonych fal, które przejęły warstwy wymiarów cząstek od 1D do 7D, aby generować i chronić nieorganiczną świadomość i obce formy hybryd AI.

Dodatkowo, najwyższą funkcją DNA Rubinowego Słońca jest zaszczepianie na całym świecie obcych systemów czerwonych kostek i transmisji sztucznych czerwonych fal używanych przez NAA oraz rehabilitacja upadłych aspektów boskiej męskiej świadomości, aby szerzyć programy archontów i fałszywego króla tyranii, na przykład z grupą Beliala i genetycznie uszkodzonymi Nefilim. Tak więc ten temat będzie pojawiał się u wielu z nas, którzy usuwają miazmatyczne warstwy przodków z historii hybrydyzacji Nefilim i sztucznych energii wpływających na naszą ludzką świadomość i ciała fizyczne.

Poprawiony rubinowy templariusz to ogromna rubinowo-diamentowa kryształowa katedra w Albionie, która zwraca prawowitemu właścicielowi organiczne części świadomości skradzione przez NAA i upadłe linie Nefilim w celu sklonowania ich lub połączenia w nieorganiczne części świadomości. Ma to nowe zastosowania w naprawie uszkodzeń spowodowanych hybrydyzacją przez Obcych, które doprowadziły do kontrolowanych przez AI upadłych aspektów pierwotnej organicznej świadomości Diamentowego Słońca, sklonowanej miliony razy podczas wojen. Obejmuje to uszkodzenia genetyczne w siatce planetarnej, które doprowadziły do hybrydyzacji Oraphim z Reptilianami Annunaki, która wygenerowała Wojny Nefilim. Gdzie świadomość Nefilim i fałszywego Michaela z Aldebarana została zmuszona do połączenia się z hybrydowym programem AI, co zaowocowało odwróconym szablonem słonecznym (fałszywym światłem) grupy Beliala.

Masa lądowa Wielkiej Brytanii przechowuje ukryte zapisy historii Nefilim ze względu na lokalizację odwróconej siatki Nefilim, zaś organiczne części ciała i zapisy organicznej świadomości są gromadzone przez różne portale, do których można uzyskać dostęp z północnej Szkocji. Przy prawidłowych aktywacjach rubinowych templariuszy, odwrócona siatka Nefilim przechodzi demontaż sklonowanych lub nieorganicznych aspektów świadomości DNA Rubinowego Słońca, a ta sklonowana genetyka wykorzystywana była przez elity władzy do kontroli i przedłużania życia. Stało się jasne, że najeźdźcy wybrali ucieleśnienie kodu DNA Rubinowego Słońca, ponieważ jest to kluczowy kod do sprawowania kontroli nad planetarnymi sieciami czerwonych fal i czerwonych sześcianów, co rozłączyło zasadę świętego Ojca. Pozwoliło to na ciągłe klonowanie świadomości nieorganicznej i aspektów księżycowych, aby zamieszkiwały ludzką formę, jednocześnie prezentując się energetycznie jako męska świadomość Serafinów. Korekty rubinowych templariuszy ujawniły całkowicie zrehabilitowaną ludzką postać 5-gwiazdowego DNA Rubinowego Słońca, zainstalowaną w Albionie, która wydaje się załamać sztuczne częstotliwości odwróconych sieci Nephilim działające w najbardziej wysuniętych na południe obszarach Wielkiej Brytanii. Niech to zwiastuje zbliżające się ujawnienie wszystkich sklonowanych i sztucznych ludzkich form Rubinowego Słońca, których prawdziwa tożsamość zostanie pokazana wszystkim, a wtedy inni zrozumieją, że wielu, którzy wydają się być ludźmi, nie są ludźmi o organicznej świadomości, ale hybrydami umysłu roju AI zainstalowanymi przez najeźdźców, aby zniewolić prawdziwych anielskich ludzi.

Demontaż sieci metatronicznej w Sakkarze

Na początku tego miesiąca doszło do konfrontacji Strażników podczas wydobywania sieci metatronicznej połączonej z historią inwazji tuneli czasoprzestrzennych 5D w Sakkarze w Egipcie, w miejscu kolejnego bolesnego anielskiego holokaustu, który miał miejsce podczas inwazji Dżesera. Wydarzenie to miało związek z sieciami metatronicznymi i wielowymiarowymi kieszeniami używanymi do uruchamiania sztucznych linii czasu, a także z maszynerią Bestii i blokadami upadłych aniołów – strażników czasu - wpływającymi na planetarne templariusze z warstw 5D do 8D.

W wyniku tego ważnego wydarzenia na osi czasu i dla osób związanych z tymi historiami holokaustu w Egipcie, pojawiły się trudniejsze cykle oczyszczania, które usuwają pokręcone i odwrócone ciała duchowe uszkodzone w planetarnym ciele taurenów. Uszkodzenie ciała taurenów spowodowało uszkodzenie planetarnego szablonu ciemnej materii ciała Rashy, a kiedy odzyskujemy nasze części ciemnej materii, przywraca to prawidłowe funkcje naszych taureńskich nasion światła i części ciała świetlistego, które do nas wracają. Poszczególne ciała taurenów zostały w ludzkości odwrócone po inwazji Drakonian, podczas infiltracji linii egipskich faraonów. Tauren jest pierwszą komórką pamięci rdzenia stworzenia wielowymiarowego ciała świetlistego jednostki i jest miejscem, z którego pierwotnie narodziły się duchowe formy wiecznej jaźni, w ciele Kosmicznego Ducha. Tauren jest aspektem ciała energetycznego, które nazywa się ciałem Rashy. Działa jako generator energii dla ciała Rasha i działa w celu połączenia ciała fizycznego z ciałem świetlistym i ciałami Rasha.

Dlatego pomocne może być uświadomienie sobie, że demontaż wielowymiarowych pól metatronicznej sieci Sakkary jest powiązany z oczyszczaniem tych osi czasu holokaustu chrystusowego:
*Inwazja króla Hyksosów i exodus 3600 lat temu: siły Sakkary NAA ziinfiltrowały linie egipskich faraonów przez Tutmozisa, Hyksosi zamierzali przejąć Wzgórze Świątynne i dokonać masakry plemienia numer 2. Bitwa o kontrolę nad narzędziami Graala i gwiezdnymi wrotami Graala.
*Krucjaty w Izraelu i Jerozolimie 3500 lat temu: Ludobójcze kampanie mające na celu wyeliminowanie wszystkich ludzi posiadających wiedzę esseńskich Templariuszy i genetykę drugiego plemienia na obszarze Izraela.
*Inwazja Hatszepsut 3400 lat temu: Hatszepsut ukrywała technologię portalu łukowego, chroniąc system portali przed bratem kontrolowanym przez Drakonian Tutmozisa, finalizuje wypędzenie Hyksosów z Egiptu.
*Upadek i zabicie Echnatona 3300 lat temu: Akhenaton gardził polityką, pracował dla osi czasu Prawa Jedni i wzniesienia ludzkości, wyprowadzał uwięzione dusze, próbował obalić rytuały składania ofiar z dzieci i krwi przez kapłanów Amona, rozdarł portal do podziemia 2D, wtedy miał miejsce morderczy spisek rodziny, a także kampania zniszczenia jego postaci.

Nastąpiło więc oczyszczanie osi czasu 5D, zniekształceń 5D w planetarnej Kryształowej Pieczęci, kluczy czakr, biologii człowieka 5D-8D-11D, połączonej z bazą Obcych SSP w metatronicznej sieci hiperwymiarowej kieszeni, zlokalizowanej w Sakkarze, rozszerzeń do Macchu Picchu, watykańskich pozostałości Czarnego Słońca związanych z handlem ludźmi na linii Mars - Maldek - Ceres i zniekształceń pola w gwiazdozbiorze Byka poprzez spiralę Alcyone w Plejadach.

Na tym etapie, gdy części duchowego ciała namierzano z obcej bazy za pomocą różnych sygnałów AI w celu podzielenia duchowej społeczności, nastąpiła integracja duchowych części ciała, które są zwracane z poszczególnych poziomów obcej maszynerii, te natomiast są demontowane w wielowymiarowym polu metatronicznej sieci Sakkara. To oczyszczenie i odzyskanie nasion światła taurenów było fizycznym i emocjonalnym wyzwaniem dla tych z nas, którzy są związani z tymi konkretnymi historiami, liniami czasowymi i liniami chrystusowymi i przechodzą poziomy oczyszczania z bólu i toksyn pozostających w naszej świadomości.
Jak zawsze, bądźcie mili dla siebie i życzliwi dla siebie nawzajem, ponieważ przyczyna obecnego duchowego bólu, który jest przetwarzany, nie pochodzi od waszego brata lub siostry, ale pochodzi z najgłębszych ukrytych kieszeni sztucznych linii czasu astralnego podziemia i maszynerii AI Obcych, która została użyta do podziału i podboju naszej planety oraz zniewolenia wszystkich anielskich ludzi o organicznej świadomości.
Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał/a wszystko, co naprawdę jest twoje w tym stworzeniu - organiczną żywą świadomość światła, którą pierwotnie stworzono jako jedno serce, jedną miłość i dla wszystkich w jedności. Kochamy Was wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa

czwartek, 9 lutego 2023

ZACHOWAJ SPOKÓJ - Lisa Renee

 tekst źródłowy

 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 

Transkrypcja wykładu Lisy ze stycznia 2023: Pośród nas są tacy, którzy przybyli z innych światów w celu służenia boskiej misji i to oni ucieleśniają pierwsze fale anielskiego ludzkiego prototypu Diamentowego Słońca dla całej planetarnej świadomości. Zeszliśmy w ten świat, aby ucieleśnić prawdziwą świadomość naszej Kosmicznej Matki i naszego Kosmicznego Ojca z matrycy energii kosmicznej, architektury potrójnego słonecznego Chrystusa Boga - suwerennej, wolnej, wielowymiarowej słonecznej istoty świadomości. Tak więc każdy z nas może doświadczyć innej formy tej specyficznej misji. Niektórzy mogą być świadkami wydarzenia bifurkacji, które zachodzi w sferze planetarnej. Inni przeżywają niezwykle trudny i pełen wyzwań okres fizycznej integracji, próbując nadać sens wszystkiemu, co się dzieje, w kategoriach integracji biegunowości pośród wzmocnionych skrajności zewnętrznej rzeczywistości.

Ponieważ po części jesteśmy na tej planecie w tej linii czasu, aby faktycznie dokonać przywrócenia niebiesko-szafirowego Słońca poprzez świadomość Indygo, która pomaga ciału logosu Melchizedeka powrócić do duchowej całości poprzez potrójną boskość słonecznej męskości i potrójną słoneczną boską kobiecość. Jeśli ta rehabilitacja Niebieskiego Promienia jest naszą misją, przeprowadzi nas ona przez historie upadłych Melchizedeków z matrycy czasu naszego Wszechświata. Co więcej, poprowadzi nas to przez historie masakr Eieyani i Esseńczyków, polowania na nasze oryginalne linie Melchizedeków Niebieskiego Płomienia i wszystkie historie anielskiego ludzkiego holokaustu, które rozciągają się na kilka kataklizmów, i które miały miejsce na Ziemi.

I tak, kiedy połączymy kropki, zobaczymy szerszy obraz historii, których mogliśmy być świadkami albo mogliśmy doświadczać czy postrzegać jako wzorce, z którymi mamy do czynienia w tym czasie. Chodzi o zrozumienie, że te kataklizmy na planecie Ziemi były ludobójczymi próbami wykorzenienia i niszczenia jednostek noszących ciała Diamentowego Słońca, które posiadały choćby małą część umysłu logosu Melchizedeka lub architektury krystalicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o plemiona Esseńczyków, o Katarów - starożytnych strażników mądrości, czy o konkretne systemy nauczania lub wierzeń, trzeba pamiętać, że wielu ludzi ma związek z tymi plemionami i grupami Esseńczyków, które próbowały przekazać tę mądrość swoim plemionom, potomstwu, wszystkim tym, którzy trzymali wznoszące się ośrodki na planecie, aby bronić jej przed inwazją intruzów tysiące lat temu. Pamiętajmy, że te historyczne wydarzenia katastrof i kataklizmów są powszechne w naszej świadomości w tym konkretnym czasie, i że doświadczamy powtórki tych linii czasu, co przejawia się poprzez ciągłe groźby głównego nurtu dotyczące nuklearnej wojny światowej. Pamiętajmy o podobieństwach, że żyjemy w czasach ostatecznych agresywnego duchowego ataku na anielski ludzki szablon Diamentowego Słońca, z próbą zniszczenia żywej genetyki anielskiego człowieka za pomocą programów promowanych przez maniaków elity władzy, którzy są kontrolowani przez siły Antychrysta.

Istnieją liczne dowody na to, że program ludobójstwa jest teraz w grze, a większość globalnej populacji nie jest świadoma, że ta ukierunkowana broń biologiczna ma na celu zniszczenie pierwotnych zapisów genetycznych i duchowych anielskiej ludzkości na przestrzeni czasu. Teraz, podczas wojny o świadomość znajdujemy się na skrzyżowaniu, które łączy wszystkie epoki astrologiczne, wszystkie związane ze sobą historie, wszystkie te kataklizmy, w tym masakrę w Eieyani. A wcześniej, kiedy w epoce lodowcowej ścigano celtyckie linie Maji Graala z Hyperborei, a jednocześnie próbowano wywołać epokę lodowcową, aby zamrozić ludzi, zepchnąć ich pod ziemię lub zmusić do ukrycia, aby ostatecznie wytępić ich z planety. Kataklizmy były zaaranżowane za pomocą technologii Obcych i zaprojektowane w celu uszkodzenia i zniszczenia planetarnego systemu siatki Albionu. Sieć Albionu w Zjednoczonym Królestwie, która kontroluje wszystkie warstwy logosów planetarnych, galaktycznych i Melchizedeka, czyli logos Wszechświata.

Chcę dziś nakreślić szerszy obraz tego, gdzie jesteśmy na linii czasu wznoszenia, jaki ma to związek z projektami pracy z siatkami, pracy z warstwami planetarnego umysłu, aż do umysłu wszechświatowego, gdyż jest to niezbędne do powrotu i ponownego zasiedlenia tego, co nazywamy w ES Strażnikiem Kosmicznej Potrójnej Słonecznej Świadomości Chrystusa, króla Artura i królowej Ginewry.

Świadomość arturiańska reprezentuje potrójną słoneczną męskość poprzez planetarny logos, poprzez galaktyczny logos i poprzez wszechświatowy logos, a ten arturiański umysł, umysł logosu jest manifestacją króla Artura w tym końcowym cyklu czasu. W tym czasie planetarnego wznoszenia w świecie przejawionym, świadomość potrójnego słonecznego Chrystusa przejawia się jako męski, życzliwy król Artur. Król Maji Graala ucieleśnia wszystkie ze swoich potrójnych słonecznych męskich aspektów poprzez wszystkie trzy warstwy logosu Wszechświata.

Aby osadzić boską męską świadomość arturiańską, w Albionie jest ponownie łączona, przebudowywana i odnawiana złożona architektura pierwotnego Stwórcy, a mówię o tym, abyście zrozumieli, co to właściwie reprezentuje. To nie jest tożsamość jednej istoty ludzkiej, która jest królem Arturem. Społeczności New Age i duchowe przyjmują fałszywą tożsamość, wierząc, że są uosobieniem tej wyjątkowej tożsamości jako jednostki, jednak jest to fałszywe. Współistniejemy i żyjemy w stanach świadomości, które funkcjonują jako gestalty. Kiedy mówimy o Chrystusie jako o tytule, obejmuje to gestalt chrystusowej świadomości zbiorowej, która rozciąga się na świadomość arturiańską, ponieważ powrót świadomości króla Artura na ten świat jest tym samym, co powrót Chrystusa. Jest to zjednoczenie trzech warstw logosu w jego słonecznej formie, zamanifestowane jako Chrystus w tytule króla Maji Graala, który jest określany jako Artur. I to jest część holograficznej geografii osadzonej w sieci Albionu naszej planety, a kiedy potraktujecie świadomość jako energię duchową, wtedy zrozumiecie, że duch potrzebuje materialnego wehikułu - domu lub struktury, dzięki której może zamanifestować się w czasie

Często powtarzam to grupie, więc wiecie, jak budować w sobie dom dla Chrystusa. Chrystus nie może stworzyć domu w naszym ciele świadomości, dopóki nie zechcemy mu go zbudować. To, co stało się ze zniewoleniem i kontrolą świadomości, polega na tym, że ci ciemni, zniewoleni, zarówno ci, których uważa się za ludzi pod kontrolą umysłu kontyngentu Obcych, jak i sami negatywni Obcy, starają się stworzyć zamieszanie, aby zbiorowa świadomość ludzkości budowała struktury Antychrysta, aby cienie i demony mogły prosperować w tym królestwie. Siły szatana i siły lucyferiańskie, te, które są przeciwne Bogu, potrzebują mieszkania Antychrysta, w którym mogą się rozwijać w naszym świecie. Widzimy, jak odnieśli sukces w tym przedsięwzięciu, ale jednocześnie rozumiemy, że ta koncepcja ma zastosowanie w obu sytuacjach; jest to aspekt mechaniki stworzenia. Możemy wybrać służbę Bogu lub służyć przeciw Bogu, co jest antychrystusowe i antyludzkie. I ten wybór należy do nas. Kiedy decydujemy się służyć Bogu, oznacza to również, że wybieramy Prawo Struktury i naturalne prawa Boga, które służą kosmicznemu suwerennemu prawu, co oznacza, że chcemy kultywować naszą osobistą autonomię i suwerenność, w zgodzie z naszą najwyższą ekspresją, ponieważ Bóg chce działać przez nasze serca. To zabiera nas na ścieżkę stania się unikalnym boskim elementem układanki, który służy nie tylko odzyskaniu Chrystusa, Paliadoriańskiemu Przymierzu i powrotowi Szmaragdowego Zakonu w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza, ale także przywróceniu kosmicznego porządku, który przywraca mechanikę wstępowania wszystkich istot ludzkich.

Więc, kiedy staramy się zbudować w naszych ciałach struktury, w których przebywa Chrystus, napotykamy przeciwstawne siły. Wyzwanie związane z bifurkacją i nieprzyjemnymi zachowaniami wokół nas polega na tym, że może to być anty-Chrystus lub anty-Bóg, który jest w innych, którzy nieświadomie współtworzyli z siłami Antychrysta poprzez negatywne zachowania, aby stworzyć separację, podział, taktykę dziel i rządź, podejrzliwość, ofiara-oprawca - wszystkie te terminy są zbadane i opisane w materiale ES, z którym warto się zapoznać, aby oczyścić te zachowania z naszych umysłów. Kiedy zajmujemy się tymi problemami i stajemy się świadomi naszego wpływu na świat w związku z negatywnymi zachowaniami ego, dokonujemy wyborów dotyczących tego, co propagujemy lub pozwalamy wyrażać poprzez nasze ciała.

To nie to samo, co mówienie o nieprzyjemnych, mrocznych sprawach, które są prawdziwe i dzieją się wokół nas. Pamiętajcie, że prawda we wszystkich swoich formach jest aspektem Wiecznego Światła Boga. Bóg jest prawdą. Kłamstwa są propagowane; rozpowszechniane są oszustwa - oszustwo jest propagowane przez anty-Boga, Antychrysta i ciemne siły, które mu służą. Czasami wyrażamy je nieświadomie, kiedy śpimy, jesteśmy nieświadomi lub brakuje nam zrozumienia, jakie energie chcemy wyrazić w świecie. W ten sposób możemy nieświadomie pozwolić sobie na poddanie się siłom Antychrysta, co jest opisane w ES jako strategie archonckich oszustów lub archonckie zachowania, które są szerzone poprzez nieokiełznane, niepohamowane użycie negatywnego zachowania i zranienia emocjonalne.

Więc, moi ukochani przyjaciele, to będzie rok dla nas wszystkich w tej społeczności, gdzie będziemy mogli dostrzec kontrasty między samodoskonaleniem, współtworzeniem własnej definicji naszego autentycznego ja a przeciwstawnymi systemami przekonań, które są lansowane wokół nas. Możemy zostać wepchnięci poprzez naturalne procesy życiowe, aby poczuć, zdefiniować i głęboko zrozumieć, jakie mamy systemy wierzeń i odkryć, co jest dla nas prawdą, co jest akceptowalne w naszym świecie, a co nie jest.

I te prawdy mogą być osobistymi wewnętrznymi prawdami. Co ma dla Ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co rezonuje w twoim sercu, jako integralność osobista, coś, z czym jesteś głęboko związany i co wydaje ci się znaczące?

Tylko ty sama/sam możesz to określić dla siebie. A czasem napotkasz kontrast, powiedzmy, niższych częstotliwości, które są niestabilne i chaotyczne, utrwalane w zstępującym centrum lub u osób głęboko śpiących. Tym, którzy nie zdają sobie sprawy, że utrwalają zniewolenie ludzi lub antychrystusowe ideologie, stale okazujmy bezwarunkową miłość i współczucie oraz empatię, ponieważ przechodzą okrucieństwa kontroli umysłu, którymi wszyscy jesteśmy atakowani minuta po minucie. Świat, w którym żyjemy, jest uzbrojonym światem kontroli umysłu, pełny kłamstw, skomplikowanych oszustw i podziałów oraz upiększania niektórych z najgorszych wad negatywnego ego i uzależnień; tego, co prowadzi człowieka do skrajnego nieszczęścia i odłączenia od jego ducha i odłączenia od relacji z Bogiem.

Gdy to wiemy, utrzymujemy ten wyjątkowy poziom jedności z boskością, a gdy nie jesteśmy w jedności z antyboskimi ideologiami, szukamy prawdy i wszystkiego, co z nami rezonuje. Jednocześnie mamy umysły otwarte na akceptację innych z różnymi perspektywami, nawet jeśli jest to sprzeczne z naszą osobistą prawdą i wiedzą o tym, co może być, jak to nazwałabym, zerwaniem umowy; coś, co łamie umowę, to coś, co przekracza granice, które są nie do przyjęcia dla naszego kompasu moralnego.

Jest to coś, z czym wielu z nas będzie miało do czynienia w tym roku, w którym będziemy musieli podjąć decyzję w oparciu o osobiste granice i kierunek. Aby rozpoznać, jaka jest nasza prawda, będziemy musieli dokonać oceny siebie. Natomiast ja jestem narzędziem prowadzącym. Nie jestem tutaj, aby coś narzucać, kontrolować lub manipulować kimkolwiek. Każdy indywidualnie odpowiada za osobisty wybór. Ale dzięki ogromnemu doświadczeniu, które mam w tej dziedzinie, i którym się z wami dzielę, kiedy podpisujemy się lub rozmawiamy o różnicach między przeciwstawnymi ideologiami lub przeciwstawnymi systemami wierzeń, wskazuję te antyboskie systemy wierzeń, które są naprawdę szkodliwe dla świadomości człowieka.

Jestem zdystansowana i nie staram się o utrzymanie jedności ani różnorodności, ale istnieje granica, za którą można doznać krzywdy i wiem, że jest to prawda we mnie, a nie moralny osąd danej osoby, nie chodzi o sposób na wykazanie wyższości moralnej lub stwierdzenie, że mam rację. Albo że muszę mieć rację, a tak jest, to nie ma nic wspólnego z analizą i zrozumieniem widzenia różnych odcieni i częstotliwości cudzej wersji prawdy, z których część rezonuje w zgodzie z Bogiem i wspiera ducha ludzkiego i tego, co mu się sprzeciwia. Częstotliwości kłamstw, oszustw, ofiar/prześladowców, separacji przez negatywne ego, wyższość lub niższość ego, wszystko to jest skutkiem działań Antychrysta.

Gdy mamy więcej doświadczenia na ścieżce duchowej i gdy rozwijamy mądrość, naszym celem powinno być rozpoznawanie tych energii, nie w celu osądu, ale jako narzędzie rozeznania. Musimy być w stanie zobaczyć błędy i fałszerstwa, co to jest fałszywe światło? Czasem ktoś coś wymyśla, ponieważ uważa się za niesamowitego pracownika energetycznego i wierzy, że jego niższe ego lub wyobraźnia rozwinęła jasnosłyszenie i jasnowidzenie. Myśli, że widzi rzeczy, które są prawdziwe, ale co jeśli to nieprawda? Co jeśli myślisz, że masz niewidzialne przewodnictwo, ale tak naprawdę ulegasz siłom cienia, które kłamią i oszukują, abyś myślał, że to, co widzisz w polu energii, jest prawdą, chociaż w rzeczywistości jest fałszem? To jest esencja broni Antychrysta używanej do dezorientacji i dzielenia ludzi w społeczności duchowej, do używania fałszywych hologramów struktur czerwonych sześcianów, które wyglądają jak coś, czym w rzeczywistości nie są, ponieważ są sztucznymi hologramami zaprojektowanymi do manipulowania umysłami nieświadomych ludzi, wierzących, że są bardziej wykwalifikowani i kompetentni, niż są w rzeczywistości. Zranione ego ma tendencję do upiększania siebie i uwielbia tworzyć wyimaginowanych wrogów w innych, aby móc działać jak bohater-zbawiciel.

Czerwony sześcian jest niebezpieczny, a niestety mamy z nim do czynienia we wszystkich duchowych społecznościach w tym konkretnym momencie, niezależnie od tego, czy są to ludzie New Age, którzy są w innych duchowych grupach, czy studiujący pod kierunkiem różnych mistrzów lub nauczycieli. Istnieje większe ryzyko sklonowanych struktur czerwonego sześcianu, które są źle rozumiane i mylone przez egotyczny umysł, może to być postrzegane jako dokładna ocena rzeczywistości u osoby, która zrobiła niewiele lub nic nie zrobiła w kwestii oczyszczenia wewnętrznego cienia lub negatywnego ego. A nawet kiedy ludzie wykonali jakąś pracę nad oczyszczeniem negatywnego ego, mogą powiedzieć: „O rany, już to zrobiłem. Więc teraz jestem tak duchowo zaawansowany, że zajmę się czymś innym”. Jest to bardzo zwodniczy sposób myślenia, ponieważ budzący się ludzie są atakowani przez kontrolerów najbardziej agresywną bronią, która szerzy dezorientację, co jest związane z przebudzeniem, duchowym wniebowstąpieniem, świadomością, rozwojem, ludzką wolnością, dostępem do prawdy, mówieniem prawdy, życiem w prawdzie.

W świecie zewnętrznym ludzie gubią kompas, nie potrafią rozeznać, co im szkodzi, a co jest dla nich dobre. Jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ znajdujemy się w chaotycznej strukturze szczytu tej duchowej wojny. Teraz to jest to. I niestety, niestety, są to wyzwania, z którymi wspólnie się mierzymy w wyjątkowy sposób, modlę się i mam nadzieję, że każdy z was, którzy przeżywacie niezwykle trudne chwile, poruszając się po tym zamieszaniu, tym labiryncie i siedlisku kłamstw i oszustw, że społeczność jest światłem przewodnim w kierunku pozycji północnej. Zawsze bowiem, najlepiej jak potrafię, będę was prowadziła do odnalezienia Boga, do wyjątkowej, rozwiniętej wewnętrznie relacji z samym sobą, poprzez kompas serca, który łączy was z mechanizmem odczuwania, jakim jest Duch Boży.

Bóg nie przychodzi do naszego umysłu, do naszego intelektu. Odczucie Boga przychodzi poprzez kognitywną, bezpośrednią wiedzę ciała, serca i mózgu. To nie jest ego; to nie jest intelekt. I dlatego jest to bardzo trudne, dopóki nie doświadczysz tej zmiany i przekształcenia, aby wyewoluować w serce-mózg, czasami umysł może coś udawać i możesz pomyśleć, że wykonujesz pracę z siatką lub zajmujesz się pewnymi strukturami w terenie, podczas gdy twój intelekt został uwięziony w rozległym systemie hologramów czerwonej kostki, który ma na celu stworzenie podziału między tobą a inną grupą pracującą nad tym projektem. I pamiętajcie, że zagrywki negatywnych Obcych są bardzo podobne do szatańskich mechanizmów rytualnych nadużyć – oni robią wszystko, co w ich mocy, abyśmy byli wobec siebie podejrzliwi, odseparowani od siebie, skupiali się na rzeczach, które są nieważne i marnowali energię tak, by zwracać uwagę na drobiazgi i głupoty, dramaty i konflikty osobowości. Nie szukamy źródła problemów, nie wskazujemy palcami na naszych braci i siostry wokół nas, którzy są tak samo manipulowani i zniewoleni przez widoczne i niewidzialne siły tyrańskie, jak my. Muszę to powiedzieć, błagam wspólnoty duchowe, aby przestały to robić, ponieważ bez względu na to, czy dana osoba jest wykorzystywana jako marionetka ciemnej kontroli, z jakichkolwiek powodów, problemem jest zrozumienie i wzięcie pod uwagę, że ta osoba lub grupa jest nieświadomie używana jako pionek w wojnie Antychrysta przeciwko wszystkim budzącym się ludziom. Musimy przestać robić z dobrodusznych, ale zdezorientowanych ludzi naszych wrogów i zrozumieć, że toczymy wojnę z antyludzkimi siłami, wybrać pomoc ludzkości i ujawnić prawdę, aby pokazać, że nasza planeta jest oblężona przez siły antyludzkie, które chcą zniszczyć nas wszystkich.

Kiedy to widzimy, kiedy wiemy, że możemy mieć współczucie zarówno dla nich, jak i dla siebie, pozwalamy każdemu na dokonywanie własnych osądów pod względem tego, co jest dla niego najlepsze, jako osobisty rezonans. Wspieramy każdą wyjątkową osobę w znalezieniu jej bezpośredniego rezonansu i służenia w sposób, w jaki czuje, że została zaprojektowana. Jedynym sposobem, w jaki się uczymy, jest życie poprzez bezpośrednie doświadczenie prawdy gnostyckiej. Wskazuję na wytyczne dotyczące moralnego charakteru, aby pomóc innym zrozumieć, że rozpowszechnianie informacji, o których nie mamy bezpośredniej wiedzy, i zatruwanie umysłów przeciwko innym w społeczności duchowej, jest zachowaniem niedojrzałej i niekompetentnej osoby. Jako osoba uczciwa, której zależy na prawdzie, musisz zapytać, czy oszczercze informacje są prawdziwe, czy nie. Gdy influencer online udający przewodnika duchowego obraża innych, których nie zna, podnoszą się czerwone flagi, a zatem osoba ta okazuje się być niemoralna i nieetyczna.

Chodzi mi o to, abyście zrozumieli, że nadal możecie kochać, troszczyć się i okazywać współczucie ludziom, którzy mają i utrzymują przeciwne punkty widzenia i perspektywy, i pozwolić im być tym, kim muszą być w tej chwili, jednocześnie wyznaczając linię i mówiąc „to jest nie do przyjęcia w mojej rzeczywistości”. W moim życiu osobistym, czy w moim przypadku w zarządzaniu wspólnotą, spotykam się z zachowaniami, które są nie do przyjęcia, ponieważ generują szkodliwe warunki, a zatem muszę dokonać wyboru. Nie mogę pozwolić, aby nieświadomi ludzie, którzy czynią krzywdę innym, robili to dalej, zwłaszcza gdy nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny w społeczności. Społeczność musi zrozumieć ryzyko związane z krzywdzeniem innych, gdy angażuje się w negatywne zachowanie ego, zaś moją rolą jako zarządcy jest upewnienie się, że środowisko jest tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy .

Jest to przykład doświadczania konfrontacji w odniesieniu do systemów przekonań. Co ma dla ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co jest dla ciebie prawdą? Wejdź do swojego serca i zadaj pytanie oraz miej odwagę słuchać informacji zwrotnych uczciwie i zgodnie z prawdą. Kiedy jestem w świecie sesji energetycznych i pracuję w sieci, zadaję sobie pytanie, czy jestem skażona lub manipulowana przez czerwony sześcian lub przez oszustów cieni udających anielskie zespoły prowadzące? To wymaga odwagi. Potrzeba odwagi, aby znaleźć obszary w swojej świadomości i umyśle oraz w systemie przekonań, w których byłeś manipulowany, gdzie nieświadomie propagowałeś coś, co jest niezdrowe lub szkodliwe, bez świadomości o używaniu tego w ten sposób przez siły zewnętrzne.

To czas w tym roku, kiedy będziemy musieli na głębszych poziomach zmierzyć się z osobistymi przekonaniami i przekonaniami innych, ponieważ musimy określić, co jest dla nas prawdziwe i gdzie są nasze granice. Może to być trudne, ponieważ każda jednostka musi mieć swoje unikalne doświadczenie gnozy, aby się uczyć. Nie mogę ingerować w procesy uczenia się ludzi, mogę jedynie poprowadzić was do Boga i być prawdziwą Północą, aby pokazać wam Drogę, aby ograniczyć krzywdy, na jakie jesteście narażeni i poznać drogę do przodu w rozwijaniu waszej bezpośredniej relacji z Bogiem bez pośredników, bez przeszkadzających tożsamości, bez wzywania mistrzów i tym podobnych, dopóki nie będziecie ponownie całkowicie pewni, z kim i z czym rozmawiacie.

Pamiętajcie, że żyjemy w czasie wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, w której jedynym kompasem, jaki mamy, są nasze czyste i kochające serca. Jesteśmy ślepi w burzy piaskowej absolutnego chaosu, gdy obca maszyneria jest demontowana. Nasz umysł nie zabierze nas tam. Nasza sprawność intelektualna nas tam nie zaprowadzi. To czysta miłość i współczucie wewnątrz naszego kryształowego serca, w którym kochamy siebie i bezwarunkowo kochamy innych, ale poprzez stawianie odpowiednich granic nie pozwalamy im obniżać naszych standardów moralnych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie wyrządzać więcej szkód na świecie. I trzeba przyznać, to trudne, ponieważ żyjemy w kulturze śmierci, więc nie możemy być dla siebie zbyt surowi, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby być nieszkodliwi dla innych i pozwolić im być tym, kim są, o ile fizycznie nie ranią innych.

Mając to na uwadze, zatrzymajmy chwile pełnych miłości intencji, współczujących intencji, empatycznych intencji, aby rozpoznać naszych braci i siostry we wspólnocie duchowej, aby wzmocnić naszą jedność ze wspólną boskością, ze wspólnym celem sensu, który wzywa nas, aby służyć naszemu najwyższemu wyrazowi w Bogu i Chrystusie. Dzielmy się tą miłością ze sobą i dzielmy się tą miłością z innymi. Wyobraź sobie, że wszyscy trzymamy się za ręce w kręgu na tej ścieżce wielkiego wyzwania i duchowej walki.

Mówmy sobie i innym: „Miłość i pokój niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu”.

Ponieważ ostatecznie wszyscy jesteśmy duchowymi przyjaciółmi wznoszącymi się na tej trudnej ścieżce razem, ucząc się naszych lekcji, doświadczając naszej gnozy, a po drodze napotykając niesamowite tsunami świadomości Antychrysta w świecie chaosu i kultury śmierci, przeżywając to niesamowite doświadczenie obserwowania powrotu na tę planetę Założycieli, Kosmicznych Christosów. To nie nasz intelekt wykonuje tę wielką duchową pracę. To autentyczny byt, świętość naszej wewnętrznej boskości jest darem i skarbem, który dał nam Bóg. Odżywiaj wewnętrzny płomień, wewnętrzny Szmaragdowy Kryształ i swoje święte serce, które dał ci Bóg.

Zachowujmy tę przestrzeń dla wszystkich naszych ukochanych braci i sióstr we wspólnocie duchowej, aby mogli znaleźć pocieszenie, pokój, duchową ochronę, połączenie i znaczące relacje w tym, co razem dzielimy. Mamy siebie nawzajem, mamy współtowarzyszy, którzy są mili, oddani duchowemu rozwojowi, dzieląc nasze osobiste przestrzenie w społeczności. Starajmy się połączyć z tą boskością oraz z tymi wspólnymi wątkami i więzami, które jednoczą nas jako istoty ludzkie, anielskie istoty ludzkie, budząc się i pamiętając, kim naprawdę jesteśmy w tym niezwykle ważnym czasie planetarnego rozwidlenia i wniebowstąpienia.

Błogosławmy wspólnotę i najwyższy wyraz naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca. Niech każdy z was znajdzie swój rezonans, który pozwoli nam wypełnić najwyższy wyraz i cel, tak jak chce tego Bóg, pozwalając sobie na badanie i odkrywanie wewnętrznej zawartości własnego serca. Wiedząc, że Miłość jest wszystkim. Bóg jest miłością. A Miłość jest drogą naprzód. Obyśmy uzdrowili nasze serca, obyśmy zachowali nasze serca, abyśmy stworzyli dla siebie spokojną oazę dla naszego wewnętrznego sanktuarium i Najświętszego Serca, kiedy jesteśmy wystawieni na siły chaosu podczas tej intensywnej zmiany planetarnej.

Utrzymujmy w naszych sercach pełną miłości modlitwę za wszystkich członków naszej duchowej wspólnoty, aby połączyli się razem poprzez prawdziwy, doskonały pokój i bezwarunkową miłość. Niech każda wyjątkowa osoba w naszej społeczności wie o braterstwie, siostrzeństwie i przyjaźni, która jest obecna poprzez nasze intencje, nasze myśli, nasze emocje i nasze zachowania. Obyśmy wszyscy chcieli zwiększać naszą dobroć, naszą boskość, naszą czystość poprzez nasze kochające serca. Proszę, okaż swoją miłość swoim braciom i siostrom w tej wspólnocie i pobłogosław ich, życząc im pokoju, miłości, szczęścia i obfitości w każdy sposób, który rozwija ich ducha i ich wyjątkową więź z Bogiem.

Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Z Wiecznego Światła Boga, którym jestem, z Odwiecznej Miłości Boga, którym jestem, z Wiecznej Mocy Boga, którym jestem, i ze świętego Kryształowego Serca Boga, którym jestem, otwieram swój umysł, ciało i ducha do przyjęcia dobroci. Uwalniam wszelkie ciężary, myśli i wspomnienia bolesnej przeszłości lub przyszłości. Dzięki sile mojego związku w jedności z Bogiem, w połączeniu z moimi celowymi, nieustraszonymi działaniami i głębokim związkiem z umysłem, sercem i ciałem Boga, moja przyszłość jest tworzona w doskonałej harmonii, tak jak Bóg tego pragnie. Proszę i akceptuję, że jestem wzniesiona, jestem oświecona, jestem urzeczywistniona i wznoszę się w tej i każdej chwili do wyższej prawdy, tak jak Bóg tego chce.

Mój egoistyczny umysł jest cichy, nieruchomy i słucha wibracji serca czystej miłości i wiecznego płomienia, który istnieje wewnątrz mnie. Od tego dnia żyję bez strachu. Od dzisiaj, w mojej szczodrości, udziel wszystkim miłującej dobroci i przebaczenia. Poprzez obieg życia życie oddaje i wszystko wraca do mnie z nadmiarem, zaś błogosławieństwa przychodzą w oczekiwany i nieoczekiwany sposób. Bóg zaopatruje mnie w cudowny sposób. Jestem naprawdę wdzięczna. Pozwoliłam, żeby tak było. I życzę tego samego wszystkim moim braciom i siostrom oraz wszystkim innym. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże.

Kochani, pieczętujemy nasze zgromadzenie i sesję oraz najwyższy wyraz Odwiecznej Miłości Boga, mocy jedności i prawdy. Pozwalamy, aby wibracja i rezonans prawdy objawiły się w naszych umysłach, sercach i ciałach. Akceptujemy tylko to, co jest w prawdziwym rezonansie z naszym sercem, a odrzucamy całą resztę. Ukochani, kiedy pieczętujemy naszą sesję w najwyższym świetle, nasz nieskończony strumień miłości jest z wami. Bądźcie wspierani, pocieszani i żyjcie w pokoju, wiedząc, że miłość Boga jest z wami, wiedząc, że miłość Boga jest z nami i wiedząc, że miłość Boga jest obecna w naszej społeczności. I tak jest, kochani.