środa, 20 kwietnia 2022

NAUKI KOSMICZNEGO CHRYSTUSOWEGO SMOKA Lisa Renee kwiecień 2022

 tekst źródłowy

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, nauki kosmicznego chrystusowego smoka są ezoterycznymi doktrynami szkół tajemnych, które pierwotnie pochodziły od Szmaragdowych Założycieli, i były chronione przez starożytny Kościół Celtycki, utworzony na Ziemi wiele tysięcy lat temu przez Azurytów, którzy przeżyli hiperborejskie wojny elektryczne na Gai. Te wcześniejsze pierwsze fale zespołów misji Christosa były podróżnikami w czasie przybyłymi do tej gęstości przez system gwiezdnych wrót w pobliżu Morza Irlandzkiego i Morza Północnego. Zespoły z misji Christosa przynoszące wiedzę i nauki kosmicznego chrystusowego smoka, wkroczyły do położonych między Szkocją a Norwegią wysp na Morzu Północnoatlantyckim, po czym wielu z nich osiedliło się na najbardziej wysuniętym na północ krańcu Alby, czyli Szkocji i Hibernii. Ta azurytowa linia Wniebowstąpionych Mistrzów w misji chrystusowej przybyła, aby uczyć i prowadzić anielskie plemiona ludzkie, pomóc im odbudować cywilizacje po powodziach z epoki lodowcowej, które spowodowały globalną katastrofę, a także sporządzić spis uszkodzeń sieci planetarnej, oraz ocenić warunki przyszłych misji rehabilitacyjnych.Aby nauczać i prowadzić ludzkość zgodnie z naukami tego kosmicznego smoka, zorganizowali się według dyrektyw misji Chrystusa, a później byli znani jako Kościół Celtycki. Ze względu na fakt, że byli wędrowcami, we wcześniejszych czasach nie budowali żadnych budynków ani świątyń przeznaczonych do nauczania. Posiadali krystyczną i świętą naturę, zaś ich wygląd zewnętrzny i zachowanie odzwierciedlały najwyższe cechy ludzkiej dobroci, etycznego postępowania, wyrafinowania i inteligentnej szlachetności, co sprawiło, że wiele tysięcy lat później nazwano ich Aryjczykami. Słowo aryjski to opis, który pierwotnie miał znaczenie bycia szanowanym, współczującym nauczycielem, który daje przykład, samozrealizowaną jednostką, która przedstawiała się jako wysoce cywilizowana, szlachetna i wolna, bez odniesienia do żadnego pochodzenia etnicznego czy kasty. Niestety, termin „aryjski” jest przykładem tego, jak słowa mogą zostać przejęte, pozbawione faktycznego znaczenia i dalej manipulowane w złowrogich celach promowania ideologii kontroli umysłu używanych przez kontrolerów.Omawiane przez nas nauki zostały wprowadzone do linii czasu tego niższego wszechświata harmonicznego przez duchowe rodziny hiperborejskie 7D po buncie lucyferiańskim i ponownie po kataklizmie atlantydzkim, aby pomóc zachować anielskie ludzkie święte nauki Prawa Jedni. Prawo Jedni zawiera informacje opisujące zapisy genetyczne 12 plemion esseńskich i podaje szczegóły dotyczące prawdziwego historycznego pochodzenia ludzkości oraz biologicznej zdolności wznoszenia się. Kościół Celtycki posiadał tę konkretną wiedzę o możliwości ucieleśnienia świętej unii hierogamicznej, aby ewoluować w kosmicznego Chrystusa, który ma zjednoczyć i poślubić wewnętrzną zasadę płci w całym stworzeniu i sprowadzić niebiańską muzykę Christosa-Sofii z niebios na Ziemię. Nauki kosmicznego smoka Chrystusa-Sofii były po raz pierwszy nauczane przez plemiona Esseńczyków przenoszących rody pierwotnego Kościoła celtyckiego na potężne linie geomantyczne wokół basenu Morza Śródziemnego. Zespoły misji Christosa wybrały ten obszar do zakotwiczenia na Ziemi częstotliwości, która połączyła się z kilkoma ważnymi gwiezdnymi wrotami obejmującymi południową Europę od Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Syrii, Izraela po Afrykę Północną, w tym Wyspy Kanaryjskie i Azory. Tak więc wszystkie te regiony posiadają energetyczne odciski i fizyczne dowody migrujących plemion Kościoła Celtyckiego, które przeważały na tych obszarach, zanim stały się ofiarami masakry lub zostały wypędzone przez służące NAA linie genetyczne, zostały zmodyfikowane i przygotowane do polowania na linie rodów Christosa.Autentyczne celtyckie grupy esseńczyków z Hyperborei były protoplastami oryginalnych nauk Chrystusa Nazarejczyka, zawierających wiedzę o oryginalnych lokalizacjach templariuszy Diamentowego Słońca, męskich i żeńskich liniach Chrystusa-Sofii, historycznych i anielskich ludzkich zapisach genetycznych dla Ziemi, gdy ta była pod mrocznym oblężeniem. Niestety, tajne plany ludobójcze mające na celu wykorzenienie tych rodów, które przechowują zapisy celtycko-druidzkich linii krwi Graala, mają długą historię powtarzających się kampanii znanych jako celtyckie masakry i ofiary z druidów. Wiele z tych celtycko-druidzkich rodów Graala było adeptami Kościoła Celtyckiego, którzy w starożytnych czasach stawali się faraonami lub królami Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Z powodu duchowej mocy drzemiącej w ich liniach krwi, ich nazwiska rodowe, podobieństwa i spuścizny zostały skradzione przez hybrydy NAA, zastępując ich oszustami i sklonowanymi tożsamościami, zaciemniając kto jest kim i oszukując mieszkańców poprzez fałszywe pisemne dokumenty historyczne.Matka Maria Zofia jest kosmicznym smokiemStarożytny świat naszych esseńskich poprzedników z Kościoła Celtyckiego posiadał wyższą wiedzę o uniwersalnym systemie miar i matematycznych kątach krystycznych, które aktywowały wyższe duchowe potencjały alchemicznej ekspresji w każdej żywej istocie na planecie. Nauki te obejmowały Drzewo Życia KA-THA-RA i rytuały duchowej inicjacji do rzeczywistości o wyższych częstotliwościach, które pobudzały biologiczne możliwości wznoszenia się istot ludzkich, aby mogły osiągnąć wyzwolenie świadomości od duchowych ciemiężców i złodziei. W starożytnej kulturze Kościoła Celtyckiego duchowa władza nad kosmicznymi naukami o unii hierogamicznej i tajemnice wniebowstąpienia były utrzymywane przez żeńską linię smoczej Matki, która później obejmowała linię inkarnacji Marii Magdaleny Zofii. Po rzymskiej inwazji na Galię, nauki te zostały przeniesione pod ziemię przez tajne sekty sióstr Awalonu i niektórych mnichów benedyktyńskich, którzy byli mistrzami alchemii dzięki trwającym całe życie studiowaniu tych nauk. Tak więc ci oddani mnisi byli odpowiedzialni za wybór miejsc budowy i sporządzanie planów architektonicznych, które zawierały ezoteryczne symbole tych nauk, które można znaleźć w starożytnych gotyckich katedrach we Francji, poświęconych Maryi. Niezależnie od tego, czy uważa się ją za matkę Chrystusa, czy za żonę Chrystusa, w tym kontekście Maryja otrzymuje suwerenny tytuł i jest ezoterycznie znana jako smocza Matka.W okresie inwazji normańsko-francuskiej w Wielkiej Brytanii przenieśli swoją wersję wiedzy tajemnej Marii Magdaleny z Galii do chrześcijańskich kościołów, które budowano na istniejących już smoczych liniach i sieciach energetycznych. Normanowie-Francuzi wnieśli posmak wcześniejszej wiedzy celtyckiej o świętych zasadach geometrycznych, które były zachowywane w boskiej architekturze, a później połączono ją ze starożytną wiedzą gaelicką, która wciąż była zachowana w kulturze, języku i na ziemiach z tamtych czasów.Nauki kosmicznego chrystusowego smoka i wszystko, co było związane z wiedzą smoczej Matki, czego przykładem było dziedzictwo Marii Magdaleny Zofii, zostało stopniowo zbezczeszczone, zniszczone lub przekształcone w narracje zatwierdzone przez Watykan. Drakonianie, którzy przed 2000 lat zajęli Rzym, stopniowo zinfiltrowali grecką wiedzę i święte teksty w celu zbudowania Kościoła Rzymskiego, który był wykorzystywany do ukrywania i obalania oryginalnych nauk esseńskiego smoka Sofii i szerzenia religijnej kontroli umysłu oraz złośliwej mizoginii. To zapoczątkowało wdrożenie przez NAA zorganizowanych religii skłaniających się ku patriarchalnej dominacji, które były wykorzystywane do zniekształcania wiedzy oraz wymazywania wiedzy na temat istnienia wewnętrznego Chrystusa.Misją Watykanu, kierowaną przez NAA, było unicestwienie i wypaczenie oryginalnych nauk kosmicznego Chrystusa, chronionych przez linie esseńczyków, a następnie zaatakowanie osób posiadających sofianiczną wiedzę w celu jej eksterminacji. Kontrolujące obce frakcje wymyśliły brutalne narracje o czczeniu planetarnego ukrzyżowanego Chrystusa w celu stworzenia kontrolowanych niewolników, poprzez stopniowe wprowadzanie sztywnych dogmatycznych wierzeń zaprojektowanych, aby duchowo oddzielić ludzi od siebie i zerwać ich wrodzone bioneurologiczne połączenie z inteligencją planetarną. Nazwa i podpis Watykanu opiera się na słowie Vaticanus, które w rzeczywistości oznacza Smoka, używanego w duchu kpiny przez Czarne Słońca, aby zbezcześcić smoczą Matkę i ukryć jej starożytną sofianiczną mądrość. Potęga Watykanu została zademonstrowana w mizoginistycznych zniszczeniach, jakich użyli najeźdźcy - Antychryści, narzucając swoje demonizujące narracje za pośrednictwem władzy kościelnej, by wzniecić masową histerię i oskarżyć wiele niewinnych istnień o czary, i w ten sposób usprawiedliwić mordercze polowania na czarownice. Przekręcając znaczenie starożytnej mądrości i świętej prawdy, które pierwotnie zostały skradzione Matce smoków i bezpośrednim liniom jej rodu chroniącym święte hierogamiczne nauki Chrystusa-Sofii, duchowa prawda słonecznej kobiety Chrystusa została celowo zgaszona przez tych handlarzy mocą, którzy próbowali zniewolić ludzkość.Chrystusowe słoneczne smoki tworzą unię hierogamicznąSłoneczne Smoki reprezentjące kosmicznego Chrystusa to wieczne Kosmiczne Słońca, które są pierwotnymi architektami tej kreacji Drogi Mlecznej-Procyak, w której zbiorowa zjednoczona inteligencja świadomości kosmicznego Chrystusa działa jako podstawowe siły twórcze, które jako systemy promieni tworzą elektromagnetyzm, zestawy instrukcji i substancje pierwiastkowe. Te jednostki świadomości to inteligencje, które formują się w kody kreacji i formuły geomantyczne, są budulcem i surowcami, które łączą się alchemicznie, aby wygenerować królestwa przyrody i ożywić ich planetarne formy życia. Chrystusowe słoneczne smoki są hierogamiczne w swojej zasadzie płci, która służy funkcji integracji polaryzacji i harmonizacji wielowymiarowych energii w systemach kreacji. Ożywiając strumienie świadomości przenoszą swoje wieczne życie na wiele typów form geomantycznych powiązanych z zasadami męskimi albo żeńskimi, które tworzą sieć planetarną i królestwo materii. Ci twórcy - Kosmiczne Słońca - są wiecznymi, suwerennymi świadomościami słonecznymi, które wybierają podróżowanie międzywymiarowe z przemieniających ciał Smoczego Boga, mogących reprezentować różne systemy promieni i linie genetyczne, w których wszystkie formy czerpią z organicznej świadomości stwórcy z domen Źródła Kosmicznego Boga.Słoneczne Smoki Riszi są niebiańską formą reprezentantów Kosmicznych Słońc Chrystusa ze światów Boga, wkraczającą w macierz czasu i stają się zwymiarowane, co oznacza, że przyjmują bardziej namacalną formę, aby ucieleśnić się w tym czasie i przestrzeni. Rasy tych słonecznych smoków są prawdziwymi starożytnymi rasami budowniczych i strażnikami stworzenia tego fizycznego królestwa. Wiele z nich jest szczególnie splecionych z planetarnymi krajobrazami, ponieważ pozostałości ich smoczych części można znaleźć w wielu cudownych geograficznych cechach majestatycznych gór, kanionów i mórz. Ciała smoków, smocze linie, smocze węzły i smocze jaja są cechami duchowymi, które pozostawały uśpione, dopóki niedawne aktywacje słoneczne nie zmieniły radykalnie pola magnetycznego i rozpoczęła się planetarna inicjacja eukatarystyczna.Dowiedzieliśmy się, że podczas wniebowstąpienia na planecie Matka smoków musi zająć miejsce jako nadzorca Kosmicznego Smoka na Ziemi, aby dzięki jej życiodajnej obecności i świętemu duchowi można było w końcu odzyskać i ożywić części smoków. Smoki i części ich ciał duchowych istnieją na całej planecie w formach fizycznych i energetycznych, chociaż ich świadomości pozostawały w zastoju podczas mrocznego eonu, kiedy duchowo dryfowaliśmy po morzach chaosu, bez naszej kosmicznej świętej Matki.Archetypowo smoki są zwykle przedstawiane w tradycyjnych opowieściach i folklorze jako strażnicy, którzy żyją w ogromnych ciemnych jaskiniach i strzegą cennych przedmiotów lub skarbów. Główne mity kulturowe zostały stworzone po inwazji NAA, aby zniekształcić ezoteryczne znaczenie smoków, gdzie to dobrzy bohaterowie zabijają złe, zionące ogniem smoki, które grożą zabiciem ludzi. Tak więc, w zależności od miejsca zamieszkania i kultury, z której pochodzisz, możesz uważać smoki za destrukcyjne i złe stworzenia, albo za życzliwych i etycznych obrońców świata. Wraz z duchowym przebudzeniem Ziemi, jej pierwotni twórcy – smoki strażnicy - wzywają do powrotu rodziny kosmicznego słonecznego smoka. Powrót Szmaragdowego Zakonu w połączeniu z pierwotnymi założycielami – kosmicznymi smokami - ma zapewnić, że wszystkie dusze utracone w widmowej matrycy zostaną ostatecznie zwrócone Boskiemu Źródłu. W rezultacie długoterminowa misja przywrócenia duchowej wolności i wstąpienia Ziemi-Tary-Gai z upadłej matrycy jest również nazywana Szmaragdowym Przymierzem. Te duchowe rodziny chrystusowe są żywymi smokami, twórcami naszej planetarnej świadomości i są rzeczywistymi aspektami sieci planetarnej, która obejmuje wielowymiarowe warstwy ciała świetlistego Albionu, doznającego teraz serii aktywacji za sprawą kosmicznego smoka Chrystusa.Kosmiczny chrystusowy smok i wiedza TemplariuszyNauki smoka obejmowały geodezyjną wiedzę o Ziemi, liniach geomantycznych, gwiezdnych wrotach, kopułach plazmowych, matematykę platońską i zasady architektoniczne oparte na cymatyce, które wykorzystywały darmową energię z naturalnych systemów tworzenia i miały świadomość map gwiazd, które tworzą sieć planety. Tak więc planetarna wiedza Templariuszy zawarta w Szmaragdowych Rejestrach Założycieli była również nazywana naukami Smoka, ponieważ nauczała o tajemnicach holograficznej matrycy, która stworzyła wszechświatowe Drzewo Życia, o istnieniu prądów energii poruszających się wzdłuż linii geomantycznych. i liniach aksjonalnych sieci planetarnej, które później stały się znane jako Smocze Linie. Ta planeta jest wypełniona mnóstwem pożytecznych archetypowych wyrażeń i świętych wzorców twórczych w świętych miejscach, które zostały przeznaczone dla ludzkości do eksploracji na radosnej i pełnej przygód ścieżce wniebowstąpienia. To zdumienie i odkrywanie podczas poszerzania świadomości poprzez komunikowanie się z inteligencją Ziemi w celu poznania holograficznej geografii naszej pięknej planety, zostało nam skradzione przez ogrodzenia częstotliwości i kontrolę umysłu.Ta sama wiedza o smokach Templariuszach została zastosowana przy projektowaniu wielu przykładów starożytnej architektury oraz w budowaniu oszałamiających budowli, takich jak wiele gotyckich katedr. Część z nich została pierwotnie zaprojektowana jako święte miejsca rytualne dla szkół tajemnych smoków i jako świątynie uzdrawiania celowo zbudowane na potężnych liniach siatki planetarnej, które zbiegały się w energetyczne węzły i systemy portalowe. Obecnie wiele z tych starożytnych gotyckich katedr przechodzi specyficzne dostrajanie do trwających aktywacji słonecznych sieci planetarnych, aby obudzić smocze linie, smocze węzły, smocze skrzydła, smocze kopuły i smocze jaja. Są to organiczne elementy energii holograficznej geografii ciała planetarnego, które obejmują prądy częstotliwości biegnące w wielowymiarowych systemach energetycznych, formujące wzorce języka światła w geomantyczne projekty elektromagnetyczne. Siatka planetarna to żywy, starożytny system mapowania wielu widm energetycznych świadomości wypełniony inteligentnymi geometrycznymi wzorami kodów służących do kreacji wszechświatów. W ten sposób kosmiczna świadomość Chrystusa i strumienie umysłu Boga komunikują się z ludźmi na planecie. Te wzorce tworzą hologramy, które są ponownie ustawiane i łączone z ich poprawnymi astrologicznymi mapami gwiazd oraz prawami alchemicznymi istniejącymi w obrębie wzorców tych gwiazdozbiorów i odpowiadających im linii geomantycznych, które wprowadzają te konkretne częstotliwości do siatki Ziemi.Smoki i ich różne części można uznać za podstawową metodę tego, jak chrystusowe Kosmiczne Słońca, które pochodzą z ras założycielskich Szmaragdowego Zakonu, są w stanie wysyłać swoje wieczne prądy i częstotliwości plazmy słonecznej do różnych kreacji i bezpośrednio oddziaływać z ciałem planetarnym oraz nami wszystkimi. Anielscy ludzie są węzłami energetycznymi ciała planetarnego, a kiedy się budzimy, możemy komunikować się z planetarnymi, galaktycznymi i uniwersalnymi poziomami świadomości Kosmicznego Chrystusa, które znajdują się w nas i w wielu elementach sieci planetarnej. Wielu kosmicznych obywateli, zwanych także Kosmicznymi Chrystusami, wykorzystuje suwerenne boskie ciała, które przybierają formy smoka, ponieważ organiczne spirale smoczej technologii Boga do podróży w czasie pozwalają na nieograniczone możliwości transmigracji.Ta sama wiedza Templariuszy istniała na całym świecie w starożytnej kulturze ludzkiej i rozciągała się na wiele najstarszych świętych buddyjskich i hinduskich świątyń. Takie przykłady wciąż można zobaczyć w pozostałych spektakularnych artefaktach i jantrach znalezionych w jaskiniach Ajanta i Ellora w Maharashtrze. To nie przypadek, że Maharashtra jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów Indii. Główne miasta i centra finansowe zostały celowo ustawione w pobliżu potężnych smoczych linii i geometrycznych siatek yantra w celu zbierania ich potężnych energii dla elit, a także ukrywania ich naturalnych duchowych korzyści przed wiedzą publiczną. Starożytni templariusze i budowniczowie stworzyli w tej lokalnej sieci spektakularną boską architekturę i geometryczne projekty jantr, aby kierować smoczą energię do świątyń, podziemnych jaskiń i tuneli.Ten obszar siatki zawiera wiele przecięć smoczych węzłów, które były wykorzystywane do tworzenia potężnych połączeń, do bezpośredniej komunikacji z Bogami żyjącymi powyżej i czerpania z nich wyższych korzyści energetycznych. Ta konkretna lokalizacja siatki zawiera wiele konfiguracji yantra, które łączą się z potężnymi otworami portalowymi Tary, zasady Potrójnej Słonecznej Bogini, która uosabia wyższe cechy prawdy i wyzwolenia, obecnie odzyskiwane w celu wspierania planetarnej świadomości zbiorowej. Jaskinie Ellora i system tuneli mają duchowe połączenia jantry z planetarną świadomością Kosmicznej Matki w jej potrójnych formach: w przeszłości jako Zielona Tara, w teraźniejszości jako Niebieska Tara wyzwolicielka, a w przyszłości jako Biała Tara, która reprezentuje zmartwychwstałą Kosmiczną Matkę Sofię, która istnieje jako wieczny filar boskiej łaski poza wszelkim czasem i przestrzenią.Siatka planetarna wzmacnia strumienie inteligencji w połączeniach wyższej świadomości, które można osiągnąć poprzez konstruowanie duchowo zaprojektowanych budynków na tych smoczych węzłach, które działają jako nadprzyrodzony transformator energii zbiegających się na linii siatki. Te energie formują się w strumienie inteligencji świadomości przesyłane bezpośrednio do struktury nadialnej ciała świetlistego człowieka, który znajdzie się w tym miejscu. Odnosiliśmy się również do zbieżnych przecięć niektórych potężnych linii siatki jako punktów kielicha, stanowiących fontanny przepływu energii punktu zerowego, które wlewają się w linie geomantyczne. Tak piękne, wzmocnione duchowo struktury zostały zbudowane ze zrozumieniem złożonej matematycznej wiedzy o boskiej architekturze, i działają podobnie do grającego instrumentu muzycznego. Niezależnie od tego, czy to świątynia naszego ciała, czy zewnętrzna świątynia, obie są starannie zaprojektowane, aby zmaksymalizować duchowe połączenie, uznając, że istnieją zasady, które oczyszczają nasz instrument tak, aby grał tony rezonujące z energią, która tworzy muzyczny pomost. Muzyczny most można osiągnąć w medytacji i podczas grania muzyki, która zawiera te harmoniczne tony i nuty łączące teraźniejszość i przestrzeń z żywą, wieczną tkaniną światła wyższych częstotliwości, a nawet mogą uzyskać połączenie z całym Kosmosem.Starożytni adepci różnych frakcji oryginalnych nauk Kosmicznego Smoka Chrystusa zrozumieli ważną naturę praktyk duchowych, medytacji i śpiewania świętych pieśni oraz mantr w określonych czasach, miejscach i podczas kosmologicznych wyrównań, aby zbudować harmonijny muzyczny most do Boga. Zdawali sobie sprawę, że bardzo ważne jest utrzymywanie potężnych połączeń sieciowych ze strumieniami niebiańskiej inteligencji, które dalej utrzymują duchowe połączenia z mapami gwiazd, będącymi węzłami energetycznymi połączonymi z ciałem planetarnym. Aby dostosować przejawy materii i przyszłe cele lokalnej społeczności do boskiego porządku i praw naturalnych, wszystkie myśli, słowa i działania związane z tymi pożądanymi przyszłymi wydarzeniami dla ich społeczności zostały zdefiniowane w świątyniach uzdrawiania, zbudowanych dla tych grupowych praktyk duchowych. Uczestnicy społeczności wiedzieli, że aby zachować równowagę z naturą i osiągnąć energetyczny przepływ obfitości na swoich ziemiach, muszą być odpowiednio połączeni z szeregiem sił duchowych. Świat sił, które są bezpośrednio reprezentowane przez królestwa niebieskie, składa się z gwiazd i konstelacji połączonych z naturalnymi królestwami ziemskiego królestwa. Taki był pierwotny boski cel prawdziwych hierogamicznych królów i królowych, łatwo rozpoznawalny dzięki oczywistej emanacji ich aury i promieniejącego tęczowego światła. Ich słoneczne bliźniacze wcielenie służyło ziemiom i narodom, gdyż prowadziły i odżywiały smocze linie i siatki, aby zapewnić, że prosperują w zrównoważonych energiach i pomnażają obfitość energetyczną poprzez krystyczną aurę ich zjednoczonego poprzez święte małżeństwo ciała świetlnego jako jednia z królestwami niebiańskimi.Dbanie o Ziemię jak MatkaNasza planeta jest Matką Kosmiczną, należy do Szmaragdowego Zakonu, jest boskim dawcą życia, to przez nią przepłynęła wodno-szmaragdowa energia pochodząca z Kosmicznego Łona, która skierowała nas w tę żmudną duchową podróż. Każdemu z nas zlecono zadanie odnalezienia źródła jej ożywiającego świętego Ducha, który budzi w nas wewnętrznego Chrystusa. Od każdego z nas zależy rozpoznanie boskości tkwiącej w ziemskim stworzeniu, z którym jesteśmy bezpośrednio związani i którego jesteśmy częścią. Gdy budzimy się, aby rozpoznać boskość w tym, co istnieje, możemy zrozumieć, że zostaliśmy stworzeni jako dokładne repliki hologramu planetarnego i że stanowimy obraz Boga. Jesteśmy jednym anielskim gatunkiem ludzkim, stworzonym przez naszą Kosmiczną Matkę i Kosmicznego Ojca, aby stać się Strażnikami powierzchni Ziemi, obudzić w sobie wewnętrznego Chrystusa, oraz chronić święte miejsca tej planety i siebie nawzajem. Obejmuje to rozbudowane obwody sieci Szmaragdowego Kryształowego Serca, która działa jako superszybki Internet i międzygalaktyczna autostrada, która łączy się z inteligencją Kosmicznego Boga.Poprzez duchowe trudy osobistego oczyszczenia zgodne z boskim celem, którym jest uzyskanie wewnętrznego i zewnętrznego świętego małżeństwa w hierogamicznym zjednoczeniu, wielowymiarowe ciało duchowe zostaje przekształcone, następuje otwarcie Szmaragdowego Kryształu Serca, aby połączyć się bezpośrednio z siecią Kosmicznego Szmaragdowego Kryształu Serca. Kiedy bliźniacze kryształowe serce jednostki duchowo rozkwitnie po wypełnieniu wewnętrznej alchemii wynikającej ze słonecznej symbiozy płynnej plazmy słonecznej płynącej z warstw sofianicznych zakotwiczonych w formie materialnej, sieć diamentowego serca otwiera się na wszystkie strony co 45 stopni, aby bezpośrednio skomunikować się ze świadomością kosmicznego Chrystusa. Jest to podobne do aktywacji kwiatu kryształowego serca, który staje się routerem łączącym z punktem zerowym, pozwalającym uzyskać dostęp do strumieni świadomości Boga w spirali poza czasem, co jest funkcją systemu siatki planetarnej lub ciała świetlistego Albionu.Ta infrastruktura jest na stałe wpisana w bioneurologię wszystkich istot ludzkich żyjących w zgodzie z prawami natury, które łączą się z naturalnymi królestwami na planecie, aby otrzymywać te strumienie inteligencji bezpośrednio z sieci planetarnej. Na całym świecie istnieją święte miejsca, które znacznie wzmacniają strumienie komunikacji z rzeczywistościami wyższych wymiarów, gwiazd i galaktyk, które oddziałują z planetą. Ta planeta jest miniaturową wersją ogromnej Galaktyki, posiada potężną sieć Szmaragdowego Kryształowego Serca, i jest kosmicznym lustrem duchowej anatomii anielskich ludzi, a wszystkie elementy Galaktyki można znaleźć wewnątrz ludzkiego ciała.Dlatego Ziemia potrzebuje globalnego przebudzenia ludzkości, abyśmy mogli częściej wchodzić z nią w interakcje i komunikować się z nią, oraz uzyskać duchowy wgląd potrzebny do faktycznej dbałości o planetę. Kiedy ciemny Kabał upadnie, cała ludzkość będzie musiała aktywnie współpracować, aby odtruć wszystkie ziemie, wody i powietrze, musi stać się wystarczająco odpowiedzialna, aby zaopiekować się świątyniami i świętymi miejscami. Wiele z tych świętych miejsc istniejących na całym świecie, zostało ukrytych przed publicznym dostępem. W tych miejscach, które są właściwie utrzymywane dzięki dostępowi do kochających modlitewnych i medytacyjnych energii płynących od grup opiekuńczych istot ludzkich, następuje potężna wymiana świadomości, która aktywuje przepływ energii do sieci, roznosząc je dookoła, co poprawia aspekty ludzkiej cywilizacji. Pod przewodnictwem Kosmicznej Matki Smoka pracuje 13 innych smoków, aby zmaksymalizować zdolność transmisji planetarnych punktu zerowego, tak aby energia zbiorowej świadomości w naturalnych królestwach była utrzymywana na najwyższym poziomie dla osiągnięcia równowagi potrzebnej do utrzymania zdrowych systemów.


Przebudzenie smoczych istotChodzi o 13 smoczych istot, które są otoczone skorupą ziemską. One są tu od eonów jako strażnicy linii geomantycznych, gotowe do przebudzenia i ochrony chrystusowego Dziecka, gdy kosmiczny smok narodzi Złote Smocze Jajo, gdy to Jajo pęka lub coś się z niego wykluje. Te istoty pozostawały na Ziemi we śnie, aż do punktu krytycznego globalnego przebudzenia, kiedy Matka Smoków powraca jako jej najpełniejsza boska emanacja w swoim ciele Smoczej Kosmicznej Matki Christosa Sophii. Trzynaście głównych smoczych istot służy jako ogromne rezerwuary energii do przesyłania sił witalnych i złotych żywiołaków ognia poprzez smocze oddechy, przenosząc piękne iskrzące fontanny ognia płynnej plazmy, kody żywego światła, opary duchowe, boski eter i perliste substancje z Oka Boga do linii energetycznych. Każdy z tych smoków ucieleśnia własną energię astrologiczną lub zasady kosmologiczne, które oddziałują bezpośrednio z głównym systemem tworzenia promieni zlokalizowanym w Wielkiej Niedźwiedzicy. Moglibyśmy powiedzieć, że Kosmiczne Słońca Chrystusa wysyłają zasady swoich promieni i astrologiczne odpowiedniki poprzez 13 głównych smoczych ciał wplątanych w matrycę planetarną, aby mogły uwolnić te częstotliwości świadomości słonecznej i kody geomantyczne do warstw ciała świetlistego Albionu.Matka Smoków to pradawny Kosmiczny Smok, który nadzoruje cztery smocze królestwa w świecie środka, świecie wewnętrznym, świecie zewnętrznym i centrum domen kreacji, które składają się na całość świadomości wszechświatowej, galaktycznej i planetarnej. Kosmiczna smocza Matka nadzoruje również miliony smoczych jaj, które są przeznaczone do aktywacji ciała świetlistego istot ludzkich i dla duchowej korzyści różnych gatunków żyjących na planecie. Zauważyliśmy, że Kosmiczna Matka nadzoruje również funkcje smoka-strażnika, który znajdował się w domenach świata pośredniego wszechświatowej matrycy ciemnej materii.Traktowane z boskim szacunkiem, czcią i kochającym sercem, ziemskie smoki są życzliwe, ale jako budzący się obrońcy są niesamowicie potężni jak nieokiełznane ziemskie siły natury. Na całej planecie istnieje wiele innych planetarnych smoków krajobrazowych, smoków astrologicznych i posiadających inne zadania, które zostaną odkryte na następnym etapie naszej podróży związanej z przebudzeniem. Niektóre z nich wydają się mieć potężne złote ciała z kryształowymi oczami, które wyglądają jak kolorowe klejnoty lub kamienie szlachetne. W tym czasie, gdy podczas Wielkanocy aktywuje się linia świętego Michała, świadomość odzyskało osiem z 13 głównych smoczych istot przebywających na planecie. Rozpoczyna się ich przebudzenie w punktach przecięcia się między Górą świętego Michała w Kornwalii w Anglii a Mont-Saint-Michel na linii Apollo we Francji.Zjednoczenie tych Smoczych Linii generuje nowe formuły geomantyczne, gdyż przechodzą przez bliźniacze serce słonecznych romboidalnych wzorów siatki diamentowej do globalnej unii hierogamicznej. Ta nowa planetarna aktywacja następuje wraz z przywróceniem Potrójnego Słonecznego Chrystusa Marii w jej wszechświatowym ciele Róży Ankh, co skutkuje świętym małżeństwem z Potrójnym Słonecznym Męskim Chrystusem zjednoczonym przez Melchizedeka-Metatrona-Michała. Ich potomstwo Christos-Sophia to ogromne Kosmiczne Smocze Jajo, które po wykluciu zainicjuje w sieciach potężną integrację szyszynki i przysadki, zwaną aktywacją Perły. Przebudzenie Smoka ma miejsce w następujących obszarach siatki planetarnej.*Avebury Henge, Anglia

*Kanion Chaco, Nowy Meksyk

*Glastonbury, Anglia

*Wielki Kanion, Arizona

*Katedra w Lincoln, Anglia

*Mont-Saint-Michel, Francja

*Kopiec Węża, Ohio

*Uluru, AustraliaKażdy z tych głównych smoków może się rozmnażać poprzez smocze jaja, zakotwiczone na szczycie smoczych węzłów, które znajdują się na przecięciu smoczych linii ucieleśniających zasady energetyczne na planecie. Smocze jaja zawierają wiele wariantów darów duchowych, wszystkie wypełnione są wzmocnionymi energiami i kodami częstotliwości, które umożliwiają dalsze budowanie właściwości ciała świetlistego. Smocze jaja to duchowe inicjacje i łaskawe dary od samych smoków, które umożliwiają inicjację na wielu poziomach duchowego procesu wznoszenia. Z biegiem czasu, każda osoba krocząca ścieżką wniebowstąpienia, jest w końcu obdarowywana własnym Kosmicznym Jajkiem zrodzonym w jej wnętrzu, co prowadzi anielskiego człowieka do ucieleśnienia męskiej i żeńskiej równowagi energetycznej poprzez hierogamiczne zjednoczenie, a następnie ostatecznie ewoluuje w suwerennego Kosmicznego Chrystusa.Wielkanocne wydarzenie, aktywacja kosmicznego smoczego jaja i perełChrześcijańskie święto Wielkanocy to pierwsza niedziela po pierwszej pełni księżyca, która przypada po wiosennej równonocy i symbolicznie reprezentuje zmartwychwstanie Chrystusa. Chociaż jajka były symbolem płodności i odrodzenia, w kontekście religijnym jajka wielkanocne zaczęły symbolizować pusty grób Jezusa, w ktorym został wskrzeszony. Kościół Rzymski narzucił swoje wierzenia, aby zmusić i nawrócić tych, którzy pamiętali starożytne kultury i historie, aby zniszczyć wiele oryginalnych tradycji celtyckich i świąt, które były związane z Boginią Matką i oryginalnymi naukami Kosmicznego Smoka Chrystusa. W ten sposób Kościół przejął te celtyckie i pogańskie święta, używając kalendarza księżycowego i dodając własne symbole i krwawych męczenników, schrystianizowane i zatwierdzone przez papieża. Dalsze dodawanie fałszywych nakładek dogmatycznej patriarchalnej dominacji na te same tradycje w celu naśladowania uroczystych rytuałów Bogini i zebrania potężnych energii połączonych z pewnymi kosmologicznymi wyrównaniami, które mają ogromny wpływ na sieć planetarną.


Linia świętego Michała jest główną smoczą linią, której wyższy wyraz niedawno się częściowo przebudził w związku z wydarzeniami związanymi z namaszczeniem słonecznym Chrystusa Michała, gdy zajął on swoje miejsce w niebiańskiej Jerozolimie w maju ubiegłego roku podczas cyklu Byka. Słoneczny chrystusowy smok Michael przebudził się i jest 13. smoczą linią Ouroboros dla Ziemi, Tary i Gai. Teraz nadszedł czas, aby ujawnić powrót kosmicznej smoczej Matki Marii, która jest jego bosko poślubioną żoną. Mnisi benedyktyńscy w VII wieku, którzy poświęcili się naukom Smoka Maryi, byli odpowiedzialni za budowę wielu kościołów i opactw na linii świętego Michała z zamiarem maksymalizacji duchowych połączeń komunikacyjnych niebios z parafianami. Smocza linia świętego Michała całkowicie otacza Ziemię. Ta dobrze znana Smocza Linia łączy wiele świętych miejsc poświęconych św. Michałowi na południowych obszarach Wielkiej Brytanii. Głównym epicentrum aktywacji wielkanocnej jest przesyłanie przez Avebury planetarnej aktywacji perłowej, co dalej łączy te słoneczne energie ze Wzgórzem Glastonbury, mostem Burrow Mump, latarnią świetego Michała i najdalej wysuniętym na południe punktem góry Saint Michaels (świętego Michała).Syriusz i Canopus jest połączony z Avebury Henge poprzez spiralne transmisje DNA ze splecionej złotej i srebrnej energii zjednoczonej męskości i żeńskości, które mają dokonać wprowadzenia tego splecionego srebrno-złotego prądu do linii Michała i Marii, aby pobudzić Kosmiczne Jajo do wyklucia słonecznej inicjacji i aktywacji Perły.W zeszłym roku słoneczna żeńska forma Chrystusa – Maria Zofia została ponownie przebudzona jako pierwsza emanacja Potrójnej Słonecznej Bogini powracającej w swoją żeńską formę Słonecznego Smoka, aby odzyskać należne jej miejsce jako Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, łącząc się ze swoim świętym mężem Chrystusem Michałem i tworząc zaczątki unii hierogamicznej. Dowiedzieliśmy się, gdzie podczas nadchodzących świąt wielkanocnych na linii świętego Michała i w Avebury Henge odbywa się ich święty hierogamiczny ślub tych kosmicznych smoków. Dzięki temu ich niebiańskie połączenie w nasłonecznionym łożu małżeńskim Kosmicznego Chrystusa Sophii rodzi dla Ziemi potomstwo - Kosmicznego Chrystusa, które przybiera formę po wylęgu z Kosmicznego Złotego Smoczego Jaja.Nazywa się to aktywacją Perły stanowiącą słoneczne namaszczenie związku małżeńskiego między szyszynką a przysadką mózgową, które otwiera proces solaryzacji ludzkiego ciała świetlistego, transfiguracji świadomości księżycowej w słoneczną i przywdziania w Szaty Chwały.Od zeszłego roku, w wyniku odzyskania jej potężnych duchowych części ciała, które są połączone z historiami słonecznej Marii i Tiamat, oraz odzyskania i ponownego połączenia jej części Kosmicznego Smoka, poza planetą doszło do wielu wojen o sieci i wojen duchowych. Trwa demontaż antyhierogamicznej obcej maszynerii, która została wykorzystana do wypaczania, odwracania i klonowania jej świętego wizerunku, podpisu energetycznego i świętego ducha dla różnych satanistycznych planów, gdy Obcy wygenerowali Mroczną Matkę. Reanimacja Potrójnej Słonecznej Bogini w jej formie Słonecznego Chrystusa Marii była aktywnie związana z sekwencyjną aktywacją wielu gotyckich katedr na całym świecie, które pierwotnie zostały zbudowane na smoczych węzłach w jej imieniu i linii rodu Marii Magdaleny Zofii.Ponadto te katedry były pierwotnie otoczone przez tętniące życiem społeczności, służyły jako tajemne szkoły poświęcone studiowaniu nauk Kosmicznego Smoka - chrystusowego Słonecznego Smoka i planetarnych Templariuszy chronionych przez tysiąclecia przez Kościół Celtycki. Gdy Słoneczna Maryja powraca do naszego świata jako Kosmiczny Smok, te pogrzebane historie ze starożytnych świętych tekstów esseńskiego Kościoła celtyckiego przypominają nam o aktywacji Perły, wraz z wieloma ukrytymi komórkowymi wspomnieniami naszej dawno zapomnianej przeszłości.Katedra w Lincoln i oś czasu Abrahama LincolnaPodczas grudniowych aktywacji katedr zespoły Strażników pracowały nad oczyszczeniem katedry Lincolna i pomnika Lincolna, wtedy to kopuły plazmy gwiezdnej zostały dodatkowo wyrównane z bramami gwiazdy Syriusz, aby wprowadzić poprawki do fal 6D Indygo i nawiązać dalsze połączenia z 13. Słonecznym Królem Smokiem Chrystusem Michałem. To rozpoczęło etapy zakotwiczenia prawdziwej obecności dobrotliwego świętego Ojca na naszej planecie i usunięcia odwróconej czarnej architektury używanej przez tych, którzy jego udawali. Dowiedzieliśmy się, że podczas gdy Smocza Linia Michała przechodzi aktywację do Perły, katedra w Lincoln ma smoka Wodnika, który właśnie budzi się jako obrońca strażników tych, którzy ucieleśniają Prawa Naturalne, by bronić wolności poprzez słoneczny rdzeń poziomy i łuki królewskie.Powodem, dla którego jest to ważne, jest to, że to wzmocnienie Praw Naturalnych Boga poprzez solaryzację Magna Carta i dokumentów konstytucyjnych ustanowiło zasadę, że każdy podlega Prawu, nawet król, i gwarantuje boskie prawa wszystkim ludziom. Lincoln to jedyne miejsce na świecie, w którym można znaleźć oryginalne kopie zarówno Magna Carta z 1215 r., jak i Karty Lasu z 1217 r. Oba statuty są własnością Katedry w Lincoln.Abraham Lincoln, pochodzący z chrystusowego gwiezdnego plemienia, kontynuował pracę na rzecz wolności ludzkości na osi czasu wniebowstąpienia, współtworząc z tym samym prawem struktury amerykańską konstytucję, był autorem Proklamacji Emancypacji. Po edykcie cara Aleksandra II o wyzwoleniu poddanych rosyjskich w celu przywrócenia wolności i zniesienia pańszczyzny, w grudniu 1863 r. Lincoln wydał proklamację o amnestii i odbudowie. Kluczowe przepisy wymagały, aby stany zaakceptowały Proklamację Emancypacji, a tym samym wolność swoich niewolników, a także zaakceptowały ustawy o konfiskacie, a także ustawę zakazującą niewolnictwa na terytoriach Stanów Zjednoczonych. Car Aleksander Wyzwoliciel i prezydent Lincoln, łagodnie mówiący bojownicy o wolność, podzielili podobny los, ponieważ obaj zostali zamordowani przez bankierów Kabała, którzy sprzeciwiali się dawaniu wolności zwykłym ludziom lub chłopom. Od tego czasu, jeśli ich rody doszły do władzy, byli ścigani i mordowani w ramach mściwego odwetu za ich pierwotne cele, które miały doprowadzić do wyzwolenia narodów. Jednym z przykładów tego, co stało się z rodem Lincolna, jest spojrzenie wstecz na traumatyczne wydarzenia w historii rodziny Kennedych, znane jako klątwa Kennedy'ego. Innym przykładem jest linia krwi cara Aleksandra, która prowadzi do brutalnej egzekucji cara Mikołaja i jego rodziny przez wyszkolonych przez marksistów bolszewickich żołnierzy. To daje nam wskazówkę, że prawdziwe ukryte dziedzictwo Rosji i prawdziwe dziedzictwo Ameryki są głęboko splecione, zgodnie z którym ogłosili wolność zgodną z pierwotnym prawem struktury, które kieruje się prawami boskimi. Tak więc obecne wydarzenia na arenie światowej są ważne dla ujawnienia osi czasu wniebowstąpienia w celu odrzucenia niewolnictwa i tyranii oraz zapewnienia globalnej wolności człowieka na przyszłość.Obecnie na Ziemi realizowany jest proces zgodnie z naturalnymi prawami Boga reprezentowanymi w powrocie Łuków Królewskich, które są proklamacjami świętego Ojca stwierdzającymi, że siłą rządzącą w tej domenie są jego prawa, i że jego zasada jest absolutną prawdą dla wszystkich istot ludzkich. Uruchomiło to nowe wydarzenia na polu planetarnym, w których określone rodziny rządzące z elit władzy, wcześniej występujące jako królowie, prezydenci i monarchowie, którzy zawarli porozumienia w celu zapewnienia związków politycznych w satanistycznych wcieleniach, są bardzo wyraźnie widoczne w działaniach globalnego SRA. Te elitarne grupy władzy wierzyły, że są doskonale chronione przez hierarchów księżycowych demonów i sił NAA, ponieważ ich rzekomy Bóg jest tworem satanistycznym lub lucyferiańskim. Gdy ich szatańska struktura ludzkiego niewolnictwa upada, ujawnia się więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób dokonali swoich czynów i jak utrzymali podstawy władzy w polityce poprzez praktykowanie satanizmu, zabijanie wyzwolicieli i organizowanie handlu ludźmi dla Obcych.Obecnie Strażnicy przeprowadzili obszerne śledztwo i zdemaskowali sklonowane tożsamości i oszustów, którzy zostali podstawieni do linii krwi cara i prezydenta, dokonali porwania i mrocznej manipulacji spuścizną cara Aleksandra II, Lincolna i Kennedy'ego, co było w pełni kontrolowane przez ciemną klikę i wspierane przez NAA. Tak było do niedawna.Niech nasza bezpośrednia więź ze świętym duchem Bożym i naszymi kosmicznymi świętymi Rodzicami da nam ostateczne panowanie nad sobą w duchu cierpliwości i wytrwałości w służbie Bożej woli.Z wielką radością i szacunkiem jestem w domu w słonecznym świetle Christosa i Christosa-Sofii!


Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy emanują bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.


Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii.


Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!


Z kochającym sercem, Lisa