niedziela, 10 maja 2015

POSIADANIE WOLNEJ DUSZY – Lisa Renee, kwiecień 2015 cz I

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, żyjemy w wielowymiarowym świecie, w którym istnieją różne duchowe siły, jakich nawet sobie nie wyobrażacie. Membrany oddzielające różne rzeczywistości ulegają rozpadowi wraz z każdym kolejnym otwarciem portalu, i coraz więcej istot dzieli z nami przestrzeń. Dla tych z nas, którzy kroczą Ścieżką zrozumienia, pojawiły się nowe poziomy wsparcia. Ten biuletyn posłuży jako baza, a omówię w nim konieczność posiadania wolnej duszy oraz zaproponuję narzędzia do duchowego wyzwolenia. Dobrą wiadomością jest to, że ostatnie zmiany w strukturze spowodowały, iż teraz o wiele łatwiej będzie dokonać ekstrakcji pasożytów i jednostek, które nękały tę planetę.

Od czasu grudniowego otwarcia dużego portalu nastąpiły kolejne wydarzenia, dzięki którym dokonały się radykalne zmiany uniwersalnej struktury geomantycznej. Chodzi o architekturę łączącą ciała niebieskie, gwiazdozbiory i gwiazdy z naszą planetą. Podczas Wielkanocnego Tygodnia z konstelacji Wielkiego Psa (Canis Major) i układu gwiezdnego Syriusza otrzymaliśmy transmisje aktywujące ciało planetarne w celu komunikacji z inteligentną żywą matrycą. Włączyły się wcześniej uśpione lub uszkodzone łącza komunikacyjne i sieci ley lines. Nie da się tego obejść z pomocą maszynerii Obcych czy sztucznych linii czasu. Chodzi o triady sieci komunikacji, które można przyrównać do nowego międzygalaktycznego bezprzewodowego Internetu łączącego Ziemię z Syriuszem B i ogromnym Słońcem Syriusza.

Główna oś tej sieci została umiejscowiona na linii 33-go równoleżnika północnego i jest pomyślana jako wsparcie dla gwiezdnych dzieci, które pracują na sieci służąc kosmicznemu prawu suwerenności. Dodatkowo, ta nowa sieć wstrzymuje inwazję Obcych rozlokowanych na linii planetarnego równika, co ma związek z plagą gniazd i fantomów tuneli czasoprzestrzennych.

To jest ważne, ponieważ jest to punkt zwrotny w wojnie o świadome wspomnienia, które dotyczą przeszłych linii czasowych ewolucji rasy ludzkiej na tej planecie. Ta planeta była w stanie wojny o wiedzę, gdzie prawda o historii ewolucji ludzkości została wymazana. Dokonały tego liczne konkurujące ze sobą gatunki tworzące grupy NAA, próbujące całkowicie zniszczyć zapisy historyczne w liniach czasu. Obecna faza ujawni więcej dogłębnego pozaziemskiego zaangażowania w naszą planetę i ludzkość. To oznacza, że na wyższy poziom wyjawienia będą podniesione wszystkie kwestie związane z kontrolą umysłów przez Obcych, hybrydyzacją, uprowadzeniami, programami wojskowymi (jak MILAB i nadużywające technologii tajne programy kosmiczne), historią galaktyki, podziemnymi bazami oraz licznymi gatunkami z nami współdziałającymi.

Wkraczamy w potencjalnie wybuchowe linie czasu z pozaziemskimi ujawnieniami, które otwierają się w tym roku i zamkną się w roku 2017. Dlatego powinniśmy mieć większe rozeznanie odnośnie licznych programów sił, z którymi mamy do czynienia. Są to zarówno siły widzialne jak i niewidzialne, które wykorzystują nasz brak świadomości. Ponieważ my budzimy się z ciemnych mileniów hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych, co jest głównym powodem uwięzienia naszej świadomości, musimy pozbyć się tych pasożytów i odzyskać suwerenne prawo do władania własną duszą. Mamy zapewnioną podstawową wiedzę do rozwiązywania najczęstszych problemów pasożytnictwa, które jest wynikiem hybrydyzacji, implantacji i genetycznych manipulacji na ludzkiej świadomości. Wiedząc o tym, każdy ma prawo dokonać identyfikacji i usunięcia źródła duchowej opresji. Zgodnie z prawem zgody możemy zakazać zewnętrznego dostępu i wpływu na nasze ciało duchowe.

Aby być duchowo wolnym od kontrolowania umysłu i energetycznego opętania, trzeba zrozumieć konieczność korzystania z prawa do władania niezależną wolną duszą znajdującą się wewnątrz ciała i pola energii. Oryginalny wzorzec dla wszystkich, którzy wcielają się w ludzkie ciała na tej planecie zawiera w sobie zapis o posiadaniu niezależnej wolnej duszy.

Implanty Obcych są własnością reptilian

Ogrom ludzi na tej Ziemi nosi bagaż pełnej gamy fragmentów, podczepień, zapisów rodowych, implantów Obcych, upadłych aniołów i potencjalnie – obcych gospodarzy będących efektem hybrydyzacji, miazmy, karmicznych linii krwi, lub porwań przez Obcych. Programowana kontrola umysłów i holograficzne wklejki umożliwiają infiltrację świadomości jednostki przez podpis energetyczny lub implant Obcych. Programy do kontrolowania umysłów egzekwowane przez implanty i ich jednostki oraz podczepienia lub zawładnięcia, to dwie strony tego samego medalu. Energetyczny podpis obcego implantu zależy od genetycznych i świadomych związków tej osoby z jednostką, która umieszcza implant w ludzkim obiekcie. Wiele z tych jednostek wierzy, że ludzie są ich osobistą własnością, a taki obcy implant będzie wysyłał specyficzne informacje od gatunku z pozawymiarowego źródła, który rości sobie prawa do tej jednostki, rodziny czy grupy.

Według reptoidów i innych inwazyjnych gatunków z NAA, ludzie są ich osobistym mieniem do wykorzystania jako źródło służące interesom agendy. Stopień, w jakim sprawują swą łaskawą władzę nad ludźmi, jest równy stopniowi w jakim to może służyć ich programowi zniewolenia. Ogólnie są dobrze kalkulującymi kłamcami i mistrzowskimi oszustami mówiącymi wszystko, co ludzie chcą usłyszeć - w celu manipulowania efektami służącymi ich agendzie. Jak farmer, który ma w stadzie chorą krowę, a jednak robi wszystko, aby z tej krowy uzyskać więcej mleka i nadal więcej zarabiać na całej hodowli. To są zbiorowe myślokształty tych z NAA, którzy uważają ludzi za część ich ogólnego portfela inwestycyjnego.

Wielu lokatorów = opętanie duszy

Przez prawo zgody masz niezawisłe prawo do zarządzania własną przestrzenią i żądania wyłączności na władanie duszą zamieszkującą twoje ciało, związaną z twoim umysłem i świadomością. Samodzielne władanie duszą jest pierwotnym zapisem w matrycy duszy dla wymiarów: czwartego, piątego i szóstego, które łączą te trzy warstwy w jedną kompletną całość z całkowicie zintegrowaną świadomością mieszkającą w ciele fizycznym. Wiele osób na tej Ziemi nie jest jedynymi posiadaczami własnych dusz i ma wielu lokatorów, liczne fragmenty innych dusz, podczepienia czy jednostki nimi zarządzające. Jak to się stało?

Programy hybrydyzacji, hodowli, genetycznych modyfikacji i manipulacji ludzkim DNA prowadzą ukryte agendy licznych gatunków dokonujących inwazji spoza wymiaru. Manipulacja ludzkim DNA jest dokonywana zarówno dla poprawy genetycznie preferowanych linii krwi, które są hybrydami z - głównie - genetyką gadzią, natomiast inne są genetycznymi zboczeniami i uproszczeniami w celu stworzenia klasy niewolników. Czy dana osoba została porwana a następnie odmieniona genetycznie z ulepszeniem potrzebnym do wykonywania określonych ról, czy została odmieniona w celu stania się duchowym zombie, obie metody genetycznych modyfikacji są skutkiem inwazji gatunków agendy w celu całkowitego zdominowania zasobów Ziemi. Ludzie są pogrupowani w planetarnych zasobach jako źródła niewolniczej pracy, replikowania do klonów, kopiowania do przyszłych sztucznych hologramów, lub wykorzystywani jako narzędzia przetargowe z innymi gatunkami. Na przykład dzieci są łakomym kąskiem i są sprzedawane przez grupy NAA dla seksualnego niewolnictwa na planecie i poza nią. To dlatego seksualne niewolnictwo jest globalną epidemią i to się nie zmieni, dopóki ludzie nie zrozumieją, że programy seksualnej niedoli i pedofilii są efektem działań NAA (pochodzą od nich). To nie pochodzi od ludzi.

Główne gatunki, które porywają i hybrydyzują ludzi oraz manipulują ich genami, należą do ras reptoidalnych i insektoidalnych. Kontrolerzy wojskowi preferują istoty wzmocnione za pomocą reptiliańskiej genetyki, ponieważ takie osoby mają wyższe umiejętności psioniczne, które obejmują zdalne postrzeganie, projekcje astralne i zmiennokształtność. Członkowie genetycznie zmanipulowanych linii rodów są od wielu lat rekrutowani do wojska i wykorzystywani w różnych tajnych operacjach. Chodzi między innymi o MILAB i tajne programy kosmiczne, które są właściwie prowadzone przy wsparciu archonckich matactw i negatywnych agend Obcych. To jest kolejny punkt wprowadzania w życie zniewalania ludzkości, a tym samym przejmowania pełnej władzy nad istotami ludzkimi. Wiele osób żyjących dzisiaj na Ziemi to efekty hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych – takie osoby mają genetyczne predyspozycje do udostępniania ciała wielu różnym jednostkom spoza tego wymiaru. Jeśli istota ludzka została genetycznie zmodyfikowana przez Obcych, jej ciało może być używane jako portal dla obcej świadomości. Lecz bez względu na to, jaki rodzaj hybrydyzacji został dokonany, każda istota ma prawo do wyłączności na władanie własną duszą i powinna móc zrehabilitować swoją świadomość do stanu niezależnej i wolnej istoty boskiej. Kluczem jest praktykowanie prawa Jedni i wyrzucenie z umysłu elementu drapieżnika, który został tam wprowadzony.

Co to jest MILAB?

To jest skrót od „militarnych uprowadzeń”. Jednym z przejawów MILAB są fałszywe operacje wojskowe prowadzone na przykład w celu przekonania społeczeństwa, że miało miejsce spotkanie z pozaziemskimi istotami, które w rzeczywistości było aktorską inscenizacją. Inne MILAB to regularne uprowadzenia przez Obcych, po czym tacy ludzie są szkoleni i wykorzystywani jako bardzo ciemni agenci, jako czynniki militarnej inteligencji przeznaczone do różnych celów, w tym do tajnych programów kosmicznych. MILAB to zasadniczo zmilitaryzowane kooperujące programy pracujące z licznymi dokonującymi inwazji gatunkami spoza Ziemi, na przykład z gadami, które interesują się wykorzystywaniem ziemskich zasobów. Niektóre są zainteresowane ludzka pracą niewolniczą, genetyczną hybrydyzacją, programami hodowlanymi, zniewalaniem seksualnym i innymi celami służącymi tej inwazyjnej agendzie. Inni MILAB to porwani przez Obcych, którzy mają genetyczne udoskonalenia lub wzmocnienia wynikające z wprowadzenia obcych genów, w efekcie czego mają wyższe zdolności postrzegania używane do tajnych operacji wojskowych.

Niektórzy MILAB mający duże zdolności psioniczne, są szkoleni na astralnych operatorów i mogą być wysyłani w dowolne miejsca na planie astralnym, na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. Przy operacjach wojskowych na powierzchni dowodzą i kontrolują z platform napowietrznych, przekazują instrukcje dla podstawowego personelu i służą jako łącza komunikacji pomiędzy centralą a oddziałami w terenie. Astralni operatorzy posiadający zdolność zdalnego widzenia są wykorzystywani w podobny sposób, służąc jako połączenia komunikacyjne przez projekcję świadomości do różnych miejsc.

Istnieje wiele programów wojskowych uruchomionych równolegle, jednak szkolenia i operacje są podobne, ponieważ wszystkie odziały służby wojskowej - wojska lądowe, marynarka i lotnictwo - posiadają ukryte sekcje kontrolne MILAB. DARPA jest organizacją, która posiada na wysokich poziomach głębokie mroczne projekty MILAB. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) jest odpowiedzialną za rozwój nowoczesnych technologii na potrzeby wojska agencją Departamentu Obrony USA. DARPA powstała w 1958 roku jako Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA), a została powołana przez prezydenta Eisenhowera, ojca tajnych programów kosmicznych. Większość uprowadzeń, augmentacji i iniekcji jest dokonywana przez lekarzy z zewnątrz, z dala od głównych działań, zatrudnianych przez wiele poziomów organizacji. Kontrola umysłów, zastraszanie i torturowanie dorównujące obelżywym rytuałom satanicznym (Satanic Ritual Abuse – SRA) są praktykowane przez tych lekarzy jako sposób na kontrolowanie swoich więźniów. Skanowanie MILAB dla projektów specjalnych odbywa się w bazach wojskowych. Niektórzy MILAB, oprócz zastosowań kosmicznych, mieszają się ze społecznością na całym świecie i są używani do przeprowadzania mrocznych operacji. Niektórzy sterując ludzkimi umysłami przeprowadzają tajne operacje, które mają wyglądać jak publiczne wypadki i jako takie mają być nagłaśniane przez media – takie osoby nazywają się Sleeper (uśpieni).

Strategiczne metody inwazji NAA

Wiele razy omawialiśmy główne strefy kontroli umysłów w formie psychologicznej i biologicznej wojny stosowanej wobec ludzkości. Ta podła strategia archontów jest wykorzystywana, aby ludzie popadli we władanie inwazyjnych gatunków. Główna strategia polega na implantowaniu umysłu drapieżnika, który jest obcą formą myśli i hybrydyzacji ludzkiego ciała, żeby przyjęło to archonckie zachowanie jako normalne i społecznie akceptowalne. Im więcej posiadasz w sobie gadziej genetyki, tym łatwiej jest ci przyjąć, że można oszukiwać, manipulować, wykorzystywać mniej uprzywilejowanych, a nawet zabijać, dokonywać gwałtów czy uprawiać seks z dziećmi.

Pełne opętanie człowieka, czyniące go mieniem osobistym oraz panowanie nad zasobami Ziemi jest przeprowadzane za pomocą następujących metod:

* NAA używa do kontroli umysłów strategii archonckich podstępów jako globalnej taktyki zniewalającej, która jest egzekwowana głównie przez elitę rządzącą składającą się z ludzi skrzyżowanych z Obcymi.
* Programy hybrydyzacji ludzi, w których ciałach dominowaliby Obcy, dla wielu gadzich gatunków w konspiracji i poza planetą.
* MILAB i związane z nimi tajne programy kosmiczne współpracują z negatywnymi obcymi, którzy celowo oszukują, manipulują i eksperymentują na społeczeństwie.
* Genetyczne modyfikacje, powiększanie, przypadłości pleomorficzne, i eksperymenty technologiczne na ludzkim genomie.
* Maszyneria Obcych, implanty, sztuczne linie czasu, pułapki świadomości, technologie używające broni psychologicznej, sztuczna inteligencja tworzona z genetycznych replikacji i akumulacji, z zaawansowaną technologią spoza planety.
* Duchowe opętania i liczni mieszkańcy duszy (dusz) w celu odbierania siły życiowej dla różnych celów NAA, na i poza planetą.

Prawo zgody

Abyście mogli odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, umysłem i duchową świadomością - odbierając ją ludzkim kontrolerom i negatywnym Obcym, którzy nadużywają naturalnego prawa struktury na naszej Ziemi - omówimy teraz podstawy prawa zgody i jego konstruktywne znaczenie.

Prawo zgody jest ważne, ponieważ kiedy z niego korzystamy, możemy sobie zabezpieczyć swobodę samostanowienia i możemy odzyskać wszelkie wyrzucone ze świadomości treści dotyczące podejmowanych decyzji oraz związane z nimi działania. Wszystkie organiczne i nieorganiczne elementy (na przykład implanty) podłączone do ciała – fizyczne, mentalne, emocjonalne czy duchowe, należą do ciebie. Wszystko, co masz w ciele i świadomości, należy do ciebie. Każdy z nas może nadać sobie prawo, żeby tylko on mógł zarządzać swoimi organami i funkcjami własnego ciała. Zgodnie z uprawnieniami rozkaż całej zawartości swojej osobistej świadomości, żeby działała tylko za twoim w pełni świadomym przyzwoleniem.

Chcąc to zrobić najpierw zastosuj tarczę ochronną 12D, co ułatwi ci rozpoznanie i zlokalizowanie implantów Obcych, bytów oraz duchowych opresji, które muszą być usunięte ze świadomości.

Z mocą intencji możemy zachować myślokształt tego, na co wyrazimy zgodę. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że myślokształty, ich jakość i siła wibracji, jak również energetyczne konsekwencje ich stworzenia, mają wpływ na nich i na innych. Suma podpisu energetycznego jest tym, co łączy nas ze zborową świadomością całego ciała planety. To, co obserwujemy dzisiaj w skali globalnej, jest skutkiem wszystkich pojedynczych myślokształtów każdego człowieka, które składają się na zbiorową świadomość Ziemi. Kiedy zwrócisz uwagę na to, co się dzieje na Ziemi, zobaczysz obraz stanu wibracji przekrojowych zbiorowych myślokształtów lub to, co ludzie naprawdę myślą.

To co myślimy jest tym, co tworzymy przez intencję, zgodę i strukturę.

Łączna suma energetycznych intencji ze zgromadzonych przez całe życie myśli jest bardziej istotna niż zwykły język werbalny wykorzystywany do ustalania intencji, zgody i do zarządzania. To oznacza, że energetyczny podpis serca jest dużo ważniejszy niż wypowiadane słowa. Każdy może wypowiedzieć słowa, które nic nie znaczą, każdy może kłamać i oszukiwać innych.

Fakt, że nasze myśli płyną automatycznie w ramach programów kontrolowania umysłów przez archonckie mistyfikacje oznacza, że zgodziliśmy się na te myślokształty, nawet jeśli zrobiliśmy to nieświadomie. Jest to główny czynnik w eksploatowaniu ludzi przez archontów związany z programowaną kontrolą umysłów. Odbierając ludziom wiedzę o osobistej intencji, eliminują osobistą zgodę, która jest nieodłącznym prawem każdego człowieka. Gdy nie rozumiemy intencji, a zgodę wyrażamy energetycznie, jesteśmy zniewoleni i poddajemy się duchowemu uciskowi oraz zawładnięciu. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę z tych duchowych opresji, lecz wiele osób jest zupełnie nieświadomych, jakby spali i nie wiedzieli, że ich ciało jest gniazdem negatywnych duchowo-energetycznych podczepień.

Dziedziczone konsekwencje karmiczne

Negatywne duchowo energetyczne podczepienia wpływają na umysł, myślokształty, stany emocjonalne oraz systemy wierzeń i zazwyczaj bywają odpowiedzialne za stany lękowe, depresję, ucisk, a także nienawiść. Kiedy ktoś jest opętany przez negatywne duchy, te mogą sprowokować u niego choroby i dolegliwości. Im dana osoba ma bardziej chore ciało, umysł i emocje, tym bardziej chora jest jej dusza, która dzieli się na fragmenty (ulega rozdrobnieniu). Energetyczne konsekwencje mogą być kumulowane przez wiele wcieleń, mogą istnieć w bieżącym życiu od dziecka lub pojawić się w dowolnym wieku biologicznym. Wiele chorych dzieci odziedziczyło karmiczną miazmę rodziny lub rodu, a ich genetyczny zapis przechowuje w DNA energetyczne skutki poczynań rodziców i protoplastów. Jeśli nie rozumiesz dziedziczenia karmicznych skutków poprzednich działań i nie zmieniasz duchowo uwłaczających wzorców ani nie oczyścisz duchowych opresji, energetyczne blokady przejawią się jako wzorce chorób lub inne spaczenia.

Duchy przodków i duchy rodziny

Do ciała energetycznego mogą być przyczepione nieoczyszczone konflikty mentalne, emocjonalne lub duchowe z linii czasu z przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, dając negatywny oddźwięk duchowy. Mogą to być też duchy przodków lub rodziny, które podczepiają się do ciała lub jego duchowych części. Jeśli przodkowie opuścili swoje ciała, a nie byli duchowo wolni, mogli przylgnąć do ciała czekając na uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie ich bólu. Czasami te duchy przodków i rodzin są podłączone do narządów i splątane z częściami ciała duchowego. To właśnie są „niedopasowane części ciała”, które można zauważyć podczas procesu oczyszczania ciała duchowego.

Podczas cyklu wznoszenia wielu z nas jest tu, aby sfinalizować, skompletować i zakończyć te niezrównoważone cykle energetyczne oraz ich negatywny wpływ na historię genetyczną, zapis DNA, astralny recykling i wzorce zapisane w linii rodziny. I kiedy robimy postępy związane z oczyszczaniem własnego rodu, nasze oczyszczające starania mogą rozciągnąć się na miasta, narody, plemiona, a nawet na globalną pracę dla całej populacji ludzkiej. To oznacza, że duchowy cel wielu z nas polega na oczyszczaniu nierozwiązanych konfliktów i duchowych problemów w patriarchalnych, matriarchalnych i rodowych liniach krwi oraz na liniach czasu. Proces uzdrawiania rodowego DNA jest nazywany uwalnianiem genetycznej ścieżki i jest główną duchową misją wielu gwiezdnych dzieci i indygo. Wiele gwiezdnych dzieci celowo wcieliło się w różnych grupach dusz znanych jako linie rodzin fałszywych rodziców. We wczesnych etapach duchowego przebudzania każdy z nas musi poświęcić się wyczyszczeniu kwestii przodków, niezależnie od tego czy ma tego świadomość czy nie. Problemy przodków są dziedziczone w zapisie DNA i będą się przejawiać w specyficznych archetypach oraz wzorcach życiowych doświadczeń. Kiedy jesteś nieświadomy, dosłownie powtarzasz te wzorce wielokrotnie, ponieważ przejmujesz je bezpośrednio od wzorców zachować przodków. Ludzie są zaskoczeni, dowiadując się ile tych samych wzorców przejawiało się u krewnych, a oni nie zdawali sobie z tego sprawy.

W procesie przebudzania ludzie czują pęd do badania historii swego rodu i odkrywają wiele podobnych wzorców u zmarłych przodków. To jest to, co rozumie się przez stwierdzenie „grzechy ojca są dziedziczone przez synów”. Ten patriarchalny zwrot pochodzi z biblii i zawiera wiele prawdy. Zanim nie staniemy się istotami świadomymi, jesteśmy przeznaczeni do powtarzania tych samych zachowań, wzorców i do odgrywania tych samych archetypowych oraz rodowych historii. Aby uzdrowić swoją historię, trzeba uzdrowić rodową przeszłość. Przebadaj rodowe zachowania i wzorce - swoje i rodziny. z której pochodzisz - a dostaniesz dokładne wskazówki co do tego, jaki jest cel twojej duszy oraz aktualne obowiązki związane z duchowym oczyszczeniem. Wybieramy sobie rodzinę z wielu powodów, a główny jest związany z oczyszczeniem linii krwi przodków, którą ucieleśniamy poprzez zapis biologiczny DNA. Większość gwiezdnych dzieci inkarnujących się podczas tego cyklu, wybrało duże wyzwanie związane z liną krwi. Osoby biorące na siebie odpowiedzialność za uzdrowienie linii krwi, chcące zakończyć cykl, otrzymają odpowiednie duchowe wsparcie.

Wielu z nas cierpi z powodu kompleksu Orphan (od tł. - związanego z poczuciem sieroctwa), na różnych etapach oczyszczania przodków i procesu uzdrawiania. Kiedy realizujemy ten proces świadomie, możemy cudownie uzdrowić nie tylko siebie, ale i członków rodziny oraz przodków, a także całą historię rodów. Tu wchodzi w grę sekret mistrzowskiej liczby 777. Kiedy wznosząca się istota uczestniczy w duchowym wznoszeniu do świadomości kosmicznego Chrystusa, to będzie miało wpływ na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość siedmiu pokoleń jej rodów. Obecna Jaźń inicjuje uzdrowienie całych linii krwi z linii czasowych z przeszłości i przyszłości, z obecnej pozycji tożsamości. To jest tajemnica, a NAA desperacko stara się ukryć ją przed ludzkością.

4 komentarze:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń