wtorek, 19 maja 2015

POSIADANIE WOLNEJ DUSZY – Lisa Renee, kwiecień 2015 cz III

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Fałszywa matryca wznoszenia (False Ascension Matrix – FAM)

Fałszywa matryca wznoszenia jest nieorganiczną technologią Obcych zainstalowaną na płaszczyźnie astralnej 4D i kontrolowaną głównie w wyższych polach dźwięku w liniach czasu 5D. To jest strumień fałszywego białego światła (światło fałszywej świadomości chrystusowej wykorzystywane przez ducha oszusta), które jest pozyskiwane i manipulowane na matrycy duszy z królestw niższych wymiarów. To fałszywe białe światło tworzy pokręcone taśmy z wieloma implantami Obcych i technologiami bioneurologicznej kontroli umysłów, które działają na ludzkie dusze i umysły (poprzez manipulacje falami o niższej częstotliwości). Dzięki tej taśmie na planie astralnym możliwe jest używanie holograficznych wstawek i instalowanie programów (jak w the Horseman Pulsing the Armageddon Software), żeby kontrolować umysły istot ludzkich, tworząc i wspierając systemy wierzeń w celu wywoływania lęku, praktykowania religii i kontrolowanej tyranii. To jest element tłumienia świadomości ludzkości w tym cyklu wznoszenia, który wymusza reinkarnację do niższych królestw pól czasu na Ziemi. Z perspektywy opiekunów jest to recykling dusz tworzący zniewolonych, podporządkowanych pracowników archontów - na planecie i poza planetą. To jest pożądane przez archontów i NAA, ponieważ jest źródłem, które zasila ich energią - wytwarzaną a następnie zabieraną zarówno z planety jak i z ludzi. Gdy już jesteśmy świadomi FAM, możemy wyczyścić to z planu astralnego i wyeliminować tego wpływ z naszego ciała duchowego.

Sieć czarnej magii

Aleister Crowley skontaktował się, w Egipcie w Kairze w 1904 roku, z negatywnymi obcymi szarymi reptilianami (Aiwass), aby rozpocząć indoktrynację wspierającą NAA. Odegrał znaczącą rolę w infiltracji tajnych stowarzyszeń i świadomie dał narzędzia, rytuały i artefakty dla iluminatów. Tak zaczęła się ludzka historia z rządami cieni (black ops) i przemysłem zbrojeniowym, w który partycypowały negatywne technologie Obcych w zamian za dusze, porwania i genetyczne eksperymenty mutacyjne prowadzone na ludziach. W większości przypadków te dusze były poddawane rytuałom i uwiązywane do czarnomagicznych sieci Totha - usidlane w celu odbierania im energii.

Zbiorowa świadomość tych czarnomagicznych sieci była instalowana i kontrolowana przez archetypy świadomości atlantydzkich nauczycieli i gwiezdnych władców (Warden), Aleistera Crowleya, jego mentora Totha i frakcje reptiliańskich negatywnych Obcych. Reptiliańscy władcy wykorzystali Aleistera Crowleya jako marionetkę, aby wyrwać w polu planety międzywymiarową dziurę, która do dziś jest używana przez gatunki dokonujące inwazji. Czarna magia jest technologiczną manipulacją świadomości sił świata, użytkowaną aby przysłużyć się sobie oraz negatywnym celom ego nie zważając na świadomą zgodę czy energetyczne konsekwencje dla innych. Istnieje wiele różnych poziomów szerzenia czarnej magii. Czarna magia jest formą satanizmu. Zaawansowane rytuały satanistyczne, włącznie z ofiarami z krwi, pedofilią i sodomią, to uznana ścieżka według tradycji tyfoniańskiej, używana w celu urzeczywistnienia nieśmiertelności w ludzkich hybrydach oraz ludziach zaangażowanych w tych siłach NAA. Ci ludzie uważają, że siły Obcych z NAA mają o wiele więcej możliwości na Ziemi niż siły chrystusowe, dlatego sprzymierzyli się z siłami duchów oszustów sprzedając dusze własne i innych ludzi. Trzeba oczyścić się z czarnej magii, czarnych magów, oraz z sieci czarnej magii w ciele i w Ziemi.

Maszyneria Obcych i holograficzne wstawki

Dla tych z nas, którzy pochodzą z rodzin indygo i kryształowej gwiazdy, ważne jest zrozumienie, że implanty Obcych są sztuczną maszynerią używaną do poddawania nas kontroli umysłów, prześladowaniom i robienia z nas celów wiktymizacji. Musimy stać się ekspertami w psychologiczno – duchowej walce toczącej się przeciwko nam i przestać grać w ich umysłowe gry. Usterka jest zbiorowym programem wirusowym wpływającym lub zakłócającym nasze osobiste naturalne procesy ciała i systemów nerwowych. Implanty Obcych i podstępne działania archontów przyczyniają się do powstawania chorób fizycznych, emocjonalnych, psychicznych, mentalnych i duchowych. Holograficzne wstawki są jak programy zainstalowane w naszych ciałach świetlistych, z fałszywą lub prawdziwą pamięcią zaprogramowaną w naszej świadomości w celu kontrolowania naszych umysłów lub genetycznych manipulacji na DNA przez NAA. Holograficzne wstawki są używane do zaginania czasu i przestrzeni, a zatem do manipulowania liniami czasu. Wstawki są implantowane w warstwach świadomości przez manipulowanie częstotliwoścami pól energii lub ciała świetlistego. Przeskanuj swoje ciała, sprawdzając czy nosisz maszynerię Obcych i holograficzne wstawki pamiętając o tarczy 12D, a jeśli coś znajdziesz – rozpuść to. Proszę, w przypadku ciężkich przypadkach wiktymizacji i ataków psychotronicznych sprawdź kalibrację HG i moduły implantów Obcych na naszej stronie internetowej.

Klony

Wojskowa technologia szaraków i inna maszyneria Obcych używana przez NAA jest przeznaczona do tworzenia klonów istot ludzkich zamieszkujących planetę za pomocą technologii przechwytywania dusz i manipulowania sztucznymi liniami czasu. Wyższy szczebel wojsk Echelon (Echelon - globalna sieć elektronicznego wywiadu) może mieć związek z technologiami podróży w czasie przypominającymi technologię zwierciadła, jak w powieści Lewisa Carrolla „Alicja po drugiej stronie lustra”. To jest technologia polegająca na rozszczepianiu światła i przechwytywania obrazu wykorzystywana do przechwytywania dusz, zwierząt, duchów natury – chodzi o różnorodne poziomy przechwytywania z holograficznym odzwierciedlaniem dokładnych replik przedmiotów / osób / zwierząt i przesyłaniem ich do innego fantomowego wymiaru. Można to przyrównać do technologii komputerowych „serwerów lustrzanych”. Gdy chce się mieć wiele kopii zawartości tej samej strony internetowej dostępnej w wielu językach, trzeba stworzyć duplikaty strony oryginalnej i replikować jej projekcję na wiele adresów IP (umiejscowienie wektora w czasie i przestrzeni). Technologia przechwytywania dusz działa podobnie. Przechwytuje dusze lub przypadkowe formy życia (na przykład zwierzęta) i przesyła ich genetyczne sygnatury do urządzenia odpompowującego używanego przez wojskowych szaraków (w fantomowym polu tunelu czasoprzestrzennego), używając równocześnie jako siły napędowej i paszy dla technologii operacyjnych czarnych dziur. Odbierz swoje klony / duplikaty i obrazy twojego DNA powstałe bez twojej zgody od wszystkich genetycznych zbieraczy i zabroń im do siebie dostępu na przyszłość.

Negatywna forma lub cień ciała

Mamy dwie potencjalne rzeczywistości współistniejące w ramach fizycznej materii, o różnych prędkościach wibracji, które tworzą dziwny fenomen rzutujący się z osobistego pola aury, nazywany formą negatywu. Wielu z nas może doświadczyć tego ciemnego aspektu swojej negatywne formy wypływającej na powierzchnię, tak że może zintegrować polaryzację jej symultanicznej rzeczywistości z innych pól czasoprzestrzeni. Kiedy nie jesteśmy zdezorientowani i możemy widzieć co to jest, możemy to wyczyścić. W niektórych przypadkach musimy całkowicie zniszczyć jego zestaw instrukcji i go odesłać, aby ponownie scalił się z Boskim Źródłem. Negatywna forma może być karmiczną formą lub miazmą uzyskiwaną jako odprysk naszej równoczesnej inkarnacji, w której doświadczyliśmy traumy lub zdarzenia, które może być wykorzystane do manipulowania czasem teraźniejszym. Może też być serią sztucznych lub martwych ciał świetlistych wykorzystanych przez kontrolujące nasze holograficzne odbicie siły, które odtworzyły nasz materiał genetyczny i roszczą sobie do niego prawa. Niektóre z tych zniekształconych ciał pochodzą z naszej upadłej historii lub zniszczonego ciała astralnego powstałego z oddzielenia 2D/4D. Czarne Słońce i program Beliala może posiadać umowy z naszymi negatywnymi formami i używać ich do manipulacji lub przyłączania do nas bytów. Wyczyść te duchowe prześladowania i zamknij dostęp.

Programy Czarnego Słońca

Grupa Oriona składa się z jednostek z innych wymiarów uosabiających siły sataniczne. Uznają ideologię drapieżców, którzy wykorzystują kobiety jako niewolnice lub do rozpłodu, poszukują innych planet w celach panowania nad nimi, zwalczając i zabijając istniejącą na nich kulturę. Ich pozycja w NAA i konsorcjum negatywnych Obcych jest nazywana Programem Czarnego Słońca. Są drapieżnymi siłami posiadającymi umysł predatora, i są odpowiedzialni za stworzenie w ludziach bardzo negatywnego ego poprzez program kontroli umysłów. Wprowadzili też przez kartele bankowe zniewolenie finansowe i związane z długami zniewolenie Ziemi.

Czarne Słońca dosłownie odnoszą się też do „czarnych słońc” z ich genetycznych linii DNA. Na przestrzeni tysiącleci podżegania do wojowniczej agresji we wszechświatowych liniach czasu Czarne Słońca odwróciły ich DNA, przenicowując10 pasm DNA (odwracając 10D) od bieżącego odwróconego strumienia życia, wykorzystując to we wrotach z Iranu, aby je zasilić. Utrwalają odwrócony strumień 10D na planecie Ziemi korzystając z obszaru, który mają pod kontrolą w Iranie i Iraku. W swoich ciałach są zdolni tylko do istnienia w świadomości trójwymiarowej, natomiast mają dostęp do 10-wymiarowego pola świadomości. Pochodzą głównie z rodziny klasy satanicznej, choć działają i współpracują z rodzinami lucyferiańskimi, dzieląc z nimi wojenne łupy z kontrolowanej planety. Ze względu na budowę swoich ciał nie mogą korzystać z gwiezdnych wrót, dlatego wykorzystują ludzi - do tego albo do rozrywania otwartych portali międzywymiarowych. Poprzez wampiryzm i odsysanie energii z żywych istot i planety, mogą w ograniczony sposób do pewnego stopnia przedłużać swoje życie. Zakończ wszystkie programy związane z czarnym słońcem, bytami, klonami i implantami zakazując im dostępu do twojego ciała, DNA i świadomości.

Programy Beliala

Przez energetyczne zniewolenie świadomości Seraphim, upadli aniołowie byli zmuszeni rozegrać program lucyferiańskiej rebelii jako synowie Beliala. Negatywna Agenda Obcych (NAA) starała się wymusić na planecie, aby służyła licznym agendom dokonującym inwazji przez nałożenie sztucznych i zreplikowanych pól czasu. Wykorzystując siły życiowe rasy ludzkiej i królestw będących pod ludzką domeną, wprowadzili reptiliańską genetykę na bazie odwróconych sparowanych pasm pozaziemskiego DNA. Aby móc kontrolować ludzkie umysły, wykorzystali liczne formy maszynerii Obcych i zmilitaryzowanego uzbrojenia, umieszczając w ludzkiej rasie holograficzne wkładki i liczne implanty.

Synowie Beliala, reptilianie Nibiru – Annunaki z NWO (New World Order) tworzą zespół agend 911 linii czasu i mają siedzibę w 11-tych gwiezdnych wrotach w Wielkiej Brytanii. Są to twórcy technologii NRG (Nephilim Reversal Grid). Ich odwrócona sieć obejmuje głównie linie genetycznych upadłych Elohimów, odpowiedzialnych ras Nefilim chcących uzdrowić genetyczne hybrydyzacje DNA rasy Elohimów – Lutnian. Niepowodzenie tego programu, a następnie wygnanie Nefilim i wymordowanie tej rasy, spowodowało wojny z Nefilim. Odwróconą siatkę Nefilim umieszczono w Wielkiej Brytanii, aby odwrócić wszystkie pary mające zhybrydyzowaną genetykę, zwłaszcza wszelki materiał genetyczny, który został zaprojektowany w celu ujednolicenia lub połączenia genetyki w świętym związku małżeńskim, który jest celem Diamentowego Słońca. NRG wspiera i przekazuje kontrolę umysłów dotyczącą seksualnych nieszczęść, mizoginii i wielu form nieprawidłowych zachowań w zbiorowości ludzkiej. Chodzi o transmisję nienawiści pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do gwałtów, brutalności w stosunku do dzieci i kobiet na całym świecie. Zakończ wszystkie programy Beliala, usuń byty i implanty z dostępu do twojego ciała, DNA i świadomości.

Duchowe wyzwolenie

Ci z nas, zobowiązani przez prawo Jedni do promowania niezależności i wolności dla ludzkości oraz planety, tworzą szerszą sieć i mają większe energetyczne wsparcie, niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli niepokoją was zawładnięcia, implanty i byty, powyżej zaproponowane działania powinny przynieść ulgę, jednak wymagają pewnej dozy zaangażowania w proces. Trzeba pamiętać że wróciliśmy na Ziemię, aby się udoskonalić oraz kształcić te jednostki i tutejsze negatywne energie. Wymaga to nauczenia się, jak te jednostki myślą, jakie mają strategie, skąd pochodzą i w jaki sposób zinfiltrowały tę planetę. Toczymy wojnę o świadomość, wojnę psychologiczno – duchową o uwolnienie ludzkości, a to wymaga opanowania. W wielu przypadkach będzie to wymagało bezpośredniego doświadczenia implantów, bytów, ataków psychicznych i form obcej agresji. Nie możemy uzdrowić świadomości naszej planety, dopóki dokładnie nie zrozumiemy, jak została uszkodzona z pomocą reptiliańskiego wirusa i sztucznej maszynerii Obcych. Proszę, bądźcie cierpliwi podczas przeprowadzania procesu i panujcie nad swoją przestrzenią jako istoty boskie – niezależne – wolne.

Zestaw narzędzi do duchowego uwolnienia znajduje się na naszych stronach internetowych.

Proszę, weź z tego materiału tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję ci za męstwo i odwagę, za bycie poszukiwaczem prawdy.

Jestem przejawionym kosmicznym niezależnym prawem. Jestem boska, samowładna, wolna!

DODATKOWE INFORMACJE

12 wymiarowa tarcza ochronna jest to podstawowa technika zalecana do ochrony ciała świetlistego. 12D tarcza jest organiczną częścią ciała świetlistego każdej ludzkiej istoty, naprawionego i aktywowanego przy użyciu techniki wewnętrznego ogniskowania 12D tarczy. Częstotliwością aktywującą tę poziomą tarczę i jej pionowy filar światła jest częstotliwość widma platynowo - białego promienia. Obecny 12D promień wrócił do części sieci naziemnej i do ludzkości na początku 2000 roku. Tu znajdziesz film instruktażowy: YouTube.com.

12 wymiarowy promień. Ten 12-to wymiarowy promień (promień jest określeniem widma fali cząstek energii) jest jednostką świadomości i poziomu istoty przejawiającej się w 12-tym wymiarze. Jest to pierwszy wymiar indywiualizacji, w którym został dla ludzkości stworzony oryginalny boski projekt w formie awatara z 12-to pasmowym DNA. Pierwszy Stwórca stworzył promień troisty składający się z połączenia promieni: niebieskiego (13D), złotego (14D) i fioletowego (15D). Te trzy pierwotne pola dźwięku stworzyły wszystkie z 15 modeli wymiarów naszej matrycy czasu uniwersalnego, monadycznego boskiego planu dla ludzkiej Kryształowej Gwiazdy lub istoty o chrystusowej świadomości. To jest również znane jako silikatowa matryca, krystaliczne ciało trzymające kody odwiecznej zasady chrystusowej. Wciąż trwające życie wieczne w ekspansji Źródła Jedni. Podczas pracy z tym 12D promieniem można na nowo połączyć pamięć ze swoim ciałem krystalicznym, aby je ucieleśnić. To daje większą skuteczność przechodzenia cykli wznoszenia.

piątek, 15 maja 2015

POSIADANIE WOLNEJ DUSZY – Lisa Renee, kwiecień 2015 cz II

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska 


Świadome działanie

Całkowita suma nieświadomych skumulowanych wibracji myślowych i wypowiedzianych słów będzie powstrzymywać człowieka przed możliwością rozpoznania, że naprawdę energetycznie dokonał jakiegoś wyboru. Oznacza to, że taki człowiek nie jest świadom uczestnictwa w czymś, na co nie wyraził osobistej zgody, zaś wyboru dokonuje przypadkowo, na podstawie skumulowanego rezonansu częstotliwości. Na przykład może to oznaczać, że jeśli umyślnie oszukasz inną osobę, która dała ci na to przyzwolenie, właśnie wyrażasz zgodę, aby do twojego ciała duchowego podczepił się demoniczny duch o tej samej wibracji, który będzie cię oszukiwał oraz tobą manipulował. Celowe kłamstwo jest ziarnem satanizmu otwierającym drzwi dla tych sił, aby się do ciebie przyłączyły.

Z sumy wibracji ciała człowieka, z jego myśli, emocji, działań i zachowań jest wyliczany średni rezonans częstotliwości. Ta ogólna częstotliwość rezonansowa przesądza o intencjach i energetycznej strukturze osoby. Umiejscawia ją w wibracjach odpowiedniej linii czasu, narażając na wibracje innych podobnych jednostek i duchowych sił.

To oznacza, że świadome dyscyplinowanie i kontrolowanie myśli jest wyjątkowo ważne, ponieważ myśli gromadzą energię do tworzenia intencji, zgody i kompetencji - zgodnie z prawem.

Prawa: intencji, zgody, kompetencji i struktury, są celowo ukryte przed społecznością i manipulowane przez NAA, aby kontrolować ludzi, którzy nie są świadomi tych energetycznych praw. Dlatego też nie wiedzą, że przestrzegając tych praw, mogą odzyskać osobistą władzę, przejąć kontrolę nad duchową i energetyczną świadomością.

Jeśli nie korzystasz z tych praw świadomie, zgadzasz się, aby pośrednią władzę nad tobą przejęli ci z NAA i ich fałszywy bóg Ojciec manipulujący ludzkością razem z negatywnymi siłami duchowymi. One ukształtowały ludzką kulturę w kierunku umysłu drapieżcy. Realizują to za pomocą licznych programów do kontrolowania umysłów, fałszowania rzeczywistości i historii, jaką przedstawia się ludziom. Wraz z tymi wieloma kłamstwami i oszustwami wmówiono nam, że myślokształty drapieżnego umysłu są wytworem ludzi, a zatem są naturalne. Kiedy poddajemy się zwodzeniom i kontroli umysłów, szeregi duchowych prześladowców i negatywnych energetycznych bytów mają łatwy dostęp do naszych ciał duchowych oraz do świadomości. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując ich umysłowym przyzwoleniem. Poprzez usunięcie intencjonalnych myśli i uczynienie ich automatycznymi reakcjami w umyśle nieświadomym, są w stanie uzyskać dostęp i zawładnąć duszą. Niczego nie podejrzewający ludzie nie potrafią dostrzec tych podstępów oraz kłamstw, i są łatwo manipulowani przez negatywne siły duchowe, które przyczepiają się, czerpiąc siły życiowe - źródło energii dla fałszywych bogów NAA.

Zachowanie zależy od stopnia duchowego rozwoju

Im bardziej rozdrobniona i uszkodzona jest czyjaś dusza (pełniąca lub nawet w ogóle nie pełniąca swojej funkcji), tym bardziej wypaczone są myśli i tym bardziej drapieżne zachowanie. Wypaczona lub prześladowana duchowo osoba ma na sobie bagaż w postaci duchów przodków, bytów, implantów i/lub negatywnych sił duchowych. Można to w prosty sposób zauważyć obserwując jej zachowanie, myśli i sposób postrzegania rzeczywistości. Kiedy będąc świadomym istnienia NAA i ich archonckiej kłamliwej strategii, zwróci się uwagę na zachowanie oraz energetykę ludzi, można bardzo wyraźnie zobaczyć, kto jest opętany i kontrolowany przez byt. To można dostrzec za pomocą wizji czy po prostu obserwując negatywne lub fałszywe zachowanie osoby, jej mowę i symetrię jej ciała. Jeśli osoba jest opętana przez byt, można wyczuć strach, nienawiść lub negatywną energię wychodzącą z jej ciała energetycznego. Częstokroć taką osobowość odbiera się jako fałszywą, nienaturalną, nieszczerą, lansującą siebie, a nawet odpychającą. Jest to tożsamość wymuszona i zazwyczaj funkcjonuje pod wpływem bytu, który nią włada.

Wymuszone tożsamości i umysłowe slajdy

Kontrola umysłów i umysłowe slajdy są wszczepianymi strukturami określanymi jako przestrzenie martwej energii, wykorzystywanymi do filtrowania energii duszy poprzez tworzenie wymuszonej tożsamości. Wymuszona tożsamość jest formą nakładki filtrującej sposób postrzegania tożsamości archetypowej, działającej jako antyludzki program kontroli umysłu pracujący w ludzkim ciele. Program bada energię czakr (spektrum ich częstotliwości) i piętno DNA osoby, wzmacnia jej archetypowy wzorzec ego, dostrajając się tak, aby móc ją bezpośrednio kontrolować. W celu manipulowania przekonaniami i bezpośredniego działania wewnątrz takiej osoby, wprowadza się za pośrednictwem jej systemu czakr archetypowe filtry umysłu wzmacniające programy ego, a w niektórych przypadkach implantuje się fałszywe wspomnienia, myślokształty lub holograficzne filmy. We wszystkim tym chodzi o uzyskanie dostępu i kontrolowanie planety Ziemi oraz wielu poziomów zasobów, jakie tu się znajdują, włącznie z kontrolą nad liniami czasu i technologiami. Wykorzystywana jest zbiorowa energia osobistych sił życiowych (dusz). Te życiodajne energie składają się z wielowymiarowych zbiorowych matryc dusz ludzkich, o których tak wielu zapomniało, że należą bezpośrednio do ludzi. Gdy ktoś ma kontrolę nad czyimś umysłem, ma kontrolę nad funkcjami i czynnościami ciała fizycznego, a także wszystkich jego części. W ten sposób można przywłaszczyć sobie energię duszy. Ktokolwiek kontroluje umysł, kontroluje matrycę duszy.

Umysłowe slajdy są holograficznymi wstawkami, które wyzwalają w systemie nerwowym pewne sensacje zaprojektowane tak, aby utrzymać ludzi w stanie zaślepienia i niewiedzy, co się z nimi dzieje. Wiele osób porwanych przez kosmitów ma takie umysłowe slajdy wyparte ze świadomości i ukryte głęboko za murami nieświadomości. Nieaprobowane elementy są wystawione na działanie kontroli i zarządzane przez jednostki Obcych, którzy programują slajdy umysłowe aktywujące się wtedy, kiedy będą odczytane lub wypowiedziane pewne słowa, frazy lub kody. Czasami, kiedy człowiek dozna urazu w straumatyzowanej części ciała, tłumione wspomnienia związane z uprowadzeniem przez Obcych mogą się wyświetlać w formie przebłysków tego doświadczenia. Umysłowe slajdy są wprowadzane do systemu nerwowego człowieka aktywując technologie kontroli jego umysłu, a wtedy mózg zaczyna pulsować jako odbiornik. To może przybrać formę kontroli umysłu metodą „skrypt” (to znaczy, że wydaje ci się, jakoby porwanie nigdy nie miało miejsca, to tylko twoja wyobraźnia, objaw lęków lub obłąkania) lub odtwarzanie obrazów czy filmów w umyśle danej osoby. Pod wpływem niczym nie popartych słów (na przykład: uprowadzenie przez Obcych, NAA, reptilianie, sponiewieranie przez rytuał satanistyczny, UFO, implant, MILAB itd.) mogą się ujawnić niektóre objawy posiadania umysłowych slajdów:

* Zasypianie lub uczucie senności (układ nerwowy jest poddawany usypianiu).
* Odczucie szoku elektrycznego lub kuksańca w splot słoneczny.
* Konieczność opuszczenia pomieszczenia i odejścia od komunikatora / informacji.
* Odczuwanie rozdrażnienia lub nadmiernego pobudzenia, wewnętrzna lub zewnętrzna przemoc.
* Przymus palenia papierosów lub samoleczenia narkotykami.
* Opór w formie odmownych agresywnych reakcji, szufladkowanie informacji jako niedorzecznej.
* Wrogie uczucia generowane słownym atakiem posłańca (programowanie VV).
* Przywoływanie negatywnych obrazów lub negatywnych emocji w celu odrzucenia informacji.
* Niedobre sny z ekstremalnie negatywnymi obrazami lub zakłócenia w stanie astralnym przez świadome śnienie.

U osób ze specyficznie ukierunkowaną formą kontroli umysłu (na przykład przez trening ultra lub super żołnierza) techniki te mają na celu ich dysocjację przez wielokrotne wystawianie na tortury, terror, narkotyki. Taka osoba ma celowo zdefragmentowany umysł i zostaje uwiązana do demonicznego ducha działającego jako strażnik tego fragmentu osobowości. Umysłowe slajdy mogą aktywować specyficzne alternatywne osobowości ofiary, która ma wykonać szereg zadań w czasie, kiedy włada nią lub kontroluje ją alternatywna osobowość. Kiedy ten czas upłynął lub się wypalił, człowiek może nie pamiętać co robił. Ten zaprogramowany fragment wchodzi w stan uśpienia. Gdy osoby były specjalnie poddawane kontroli umysłu lub torturowane, aby stać się „uśpionymi agentami”, łatwo mogą zostać opętane i wykorzystywane do dokonywania różnych nikczemnych działań lub przestępstw. Reptiliańskie jednostki mają szczególną satysfakcję z korzystania z drastycznych tortur i zadawania człowiekowi cierpienia, kiedy nim zawładną.

Te negatywne jednostki starają się wywołać u człowieka tak wiele bólu i cierpienia, jak to możliwe, oraz spowodować, aby wibracje tego bólu i udręki emanowały do środowiska. Ich celem jest wzbudzenie negatywnych uczuć lub emocjonalnego bólu, depresji i poczucia beznadziei, które prowadzą ludzi do szukania ulgi w stanach uzależnień. Cały cykl jest utrwalany za pomocą kontroli umysłu i jego opętania przez jednostkę Obcych, która żywi się tą negatywną energią.

Rozpoznawanie duchów

Dlatego ważne jest rozpoznawanie cech duchów i energetycznych sił, które z nami współdziałają oraz mają wpływ na nasze energie. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że istnieją ciemne duchy, które są przypisane do konkretnych celów - przez ludzi i nieludzi, którzy je przywołują. Żyjemy w wielowymiarowym świecie z różnymi odmianami sił duchowych, jakie trudno sobie wyobrazić. Istnieją duchy nienawiści, gwałtu, ubóstwa czy pedofilii. Te bardzo negatywne duchy są tworzone i używane przez NAA do wykorzystywania ludzi poprzez ich przywary. Nie chcemy się z nimi bezpośrednio komunikować, chyba że jesteśmy przygotowani do ich wypędzenia. Oznacza to, że musimy być nieulękli i absolutnie czyści pod względem duchowych kompetencji. Większość z tej zbiorowości duchowych sił mogła być wcielona na Ziemi, i w swoim czasie mogła robić to samo. Ważne jest, że absolutnie wszystko na Ziemi posiada jakiś rodzaj świadomości lub ducha. Kiedy obserwujemy je działające na masową skalę, oznacza to, że za impulsem do działania stoi rodzaj ducha świadomości. Istnieją ciemne duchy i istnieją duchy prawdy oraz Światła. Te niższe negatywne duchy przejawiają się w wielu ludziach manipulując nimi. Taka jest natura świadomości, więc bardzo ważne jest, aby rozpoznać jakość i naturę sił duchowych.

Duchy oszuści i upadłe anioły

Duch oszust jest definiowany jako dowolny byt lub człowiek, który wypowiada się lub podejmuje działania nie ucieleśniające go ani w żaden sposób nie współgrające z jego istotą. Zasadniczo jest kłamcą, który może przekręcać sedno prawdy.

Duch oszust jest duchem lucyferiańskim lub satanicznym, który promuje fałszywe znaczenie Światła i formy anty-życia za pomocą oszustw, kłamstw przez zaniechanie i manipulacje, za pomocą złośliwego sprzyjania celowemu szkodzeniu, śmierci czy destrukcji, służąc własnym celom. Te systemy wierzeń są bazą negatywnego ego i uzewnętrzniają się przez umysł drapieżcy reptiliańskiej grupy z Oriona.

Ludzkość wcielona w zniewolonej, związanej z oszustwami rzeczywistości, bez prawdziwej duchowej tożsamości, zmaga się z poważnym kryzysem tożsamości, nieświadoma celu i nieświadoma, że ktoś ingeruje w połączenie z wewnętrznym źródłem. Mieliśmy uwierzyć w wartość podszywającego się ducha i jego cele bazujące na litości i życzliwości do człowieka, nie wiedząc że jego ukryte motywacje są związane ze szkodzeniem i zniewalaniem ludzi. Duch oszust ukrył się w naszych szkołach, rządach, szpitalach. W karierach, przywódcach, członkach rodzin, rzeczach które traktujemy jak świętość, a wreszcie nawet wewnątrz nas. Wierzyliśmy, że ten duch kochał nas i troszczył się o nas, lecz widzimy że to nie jest prawda. Duch oszust nie jest w stanie wiedzieć, co to jest prawdziwa miłość lub życzliwość dla życia, dla dzieci, dla wartości humanitarnych.

Demony należą do grupy duchów oszustów, które mogą być ludźmi lub nieludźmi, mogą również obejmować ludzi oddzielonych od swoich dusz lub bezcielesne duchy, które nigdy nie zamieszkiwały ludzkiego ciała. Demony mogą być uznane za istoty cielesne, ponieważ są niższymi istotami duchowymi, które nie są ożywione przez tchnienie Boga i nie mogą istnieć w wyższych sferach niebiańskich. Ludzie i nieludzie mogą wyczarować te duchy, a następnie być przez nie i ich materię lub negatywna naturę opętani, zwłaszcza jeśli nie są mentalnie czyści czy emocjonalnie zrównoważeni. Przy hierarchiach duchów oszustów istnieje i jest ucieleśnionych wiele jednostek z NAA. Wywołaj wszystkie oszukańcze lucyferiańskie i sataniczne siły, aby się z nich oczyścić i zablokować im dostęp do twojej świadomości i ciała świetlistego.

Opętanie

Wiele nieświadomych istot ludzkich zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że noszą martwą energię, obce byty i negatywne implanty nie zdając sobie sprawy, że są oddzielone od swoich dusz i mają umysły pod kontrolą, która ogranicza im dalszy rozwój świadomości. Innymi słowy: chodzi o zniewolenie osoby bez jej zgody. Jest to forma poddaństwa lub wzięcia w niewolę przez ducha oszusta. Duch oszust może być duchem lucyferiańskim lub satanicznym. W ten sposób przejawia się duchowo - energetyczne zniewolenie i na planecie Ziemi jest ono nagminne.

Jeśli taki stan utrzymuje się w osobie dłużej wraz z dalszym destrukcyjnym zachowaniem w stosunku do siebie i innych, staje się życiowym wzorcem, a osoba zostaje zassana w gęstość boleśnie niskiej samooceny, fobii, lęków i nałogów. Większość czasu przeżyje pośród warstw astralnego gruzu, zasiedlonych bytów, bezosobowych sił żywiołów, a czasem pod wpływem demonicznego opętania. Opętanie nie oznacza, że będzie lewitować lub działać demonicznie. Nie ma się absolutnie czego wstydzić ani mieć poczucia winy wobec tego stanu, ponieważ taka cierpiąca osoba jest zdefragmentowana i zdezorientowana. Powodem jest zawładnięcie ciała, które znacznie zwiększa cierpienie, udrękę i ból. Istnieje wiele różnych odmian możliwych opętań, jednak jedyną możliwością usunięcia tych rzeczy jest postaranie się o oczyszczenie siebie i nauczenie się, że każdy ma moc, aby siebie uzdrowić i przejąć energetyczną niezależność oraz wolność. Kiedy uczymy się stwarzać wewnętrzną przestrzeń, aby wyraźnie komunikować się z własnym duchowym źródłem oraz urzeczywistniać je przez praktykowanie cnót, możemy zacząć wędrówkę ku osobistej wolności i całkowite uwolnienie od cierpienia oraz opętania. Ucząc się i praktykując cnoty i odpowiednie zachowanie praktykujemy prawa Jedni. Żebyście mogli oczyścić się z opętań, w dalszej części artykułu zalecę wyzwalające duchowe ćwiczenia.

Pułapki świadomości

Ważne jest, aby uświadomić umysłowi, że świadomość nie potrzebuje ciała, by istnieć. Wiedza, że świadomość istnieje po śmierci biologicznej, pomaga utrzymać władzę nad osobistą świadomością i pomaga w bezpiecznym przejściu, kiedy opuszcza się ciało. Równie ważne jest, aby wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że - niezależnie od tego czy to w stanie snu czy medytacji - istnieje wiele hiperwymiarowych przestrzeni, fałszywych okien, astralnych iluzji oraz pułapek świadomości, które mogą wyglądać jak przejścia do wyższego Światła. Są to tak zwane pułapki przestrzeni fałszywego białego światła wzniesienia. Są też miejsca używane jako pułapki dla duszy lub świadomości wykorzystywane, aby zatrzymać świadomość osoby, która będzie się w nich zachowywała podobnie jak chomik w kole - kręcąc się w kółko i nie przechodząc dalej.

Właśnie dlatego tak ważne jest rozeznanie i zrozumienie, w jaki sposób działa świadomość oraz koncentracja uwagi na rozwoju osobistej świadomości. Fałszywe białe światło i pułapki świadomości są jak maszyny, nie są w pełni rozumne. Raczej są jak replikatory lub sztuczna inteligencja, która może być rozpoznana przez kogoś, kto rozwinął zdolności sensoryczne i czucie przez świadomość serca. Gdy ochronisz się tarczą 12D, masz otwarte serce i ducha chrystusowego, natychmiast poczujesz ostrość tych nieczujących matryc. Można poczuć to jak coś maszynowego, sztucznego, metalicznego, ostrego i można poczuć lub usłyszeć metaliczny dźwięk podobny do szelestu aluminiowej folii. Kiedy ktoś aktywnie dąży do poszerzenia świadomości i zna te pułapki świadomości, może ich uniknąć. W niektórych przypadkach można nawet być częścią brygad roboczych pracujących na sieci, aby te sieci demontować i uwalniać uwięzione w nich dusze. Pułapki świadomości są obcymi maszynami stworzonymi przez NAA w celu wymuszania recyklingu i kontroli nad duszami. Można usunąć pułapki świadomości, wywołując je i odcinając tę sztuczną maszynerię od połączenia z ciałem.

niedziela, 10 maja 2015

POSIADANIE WOLNEJ DUSZY – Lisa Renee, kwiecień 2015 cz I

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, żyjemy w wielowymiarowym świecie, w którym istnieją różne duchowe siły, jakich nawet sobie nie wyobrażacie. Membrany oddzielające różne rzeczywistości ulegają rozpadowi wraz z każdym kolejnym otwarciem portalu, i coraz więcej istot dzieli z nami przestrzeń. Dla tych z nas, którzy kroczą Ścieżką zrozumienia, pojawiły się nowe poziomy wsparcia. Ten biuletyn posłuży jako baza, a omówię w nim konieczność posiadania wolnej duszy oraz zaproponuję narzędzia do duchowego wyzwolenia. Dobrą wiadomością jest to, że ostatnie zmiany w strukturze spowodowały, iż teraz o wiele łatwiej będzie dokonać ekstrakcji pasożytów i jednostek, które nękały tę planetę.

Od czasu grudniowego otwarcia dużego portalu nastąpiły kolejne wydarzenia, dzięki którym dokonały się radykalne zmiany uniwersalnej struktury geomantycznej. Chodzi o architekturę łączącą ciała niebieskie, gwiazdozbiory i gwiazdy z naszą planetą. Podczas Wielkanocnego Tygodnia z konstelacji Wielkiego Psa (Canis Major) i układu gwiezdnego Syriusza otrzymaliśmy transmisje aktywujące ciało planetarne w celu komunikacji z inteligentną żywą matrycą. Włączyły się wcześniej uśpione lub uszkodzone łącza komunikacyjne i sieci ley lines. Nie da się tego obejść z pomocą maszynerii Obcych czy sztucznych linii czasu. Chodzi o triady sieci komunikacji, które można przyrównać do nowego międzygalaktycznego bezprzewodowego Internetu łączącego Ziemię z Syriuszem B i ogromnym Słońcem Syriusza.

Główna oś tej sieci została umiejscowiona na linii 33-go równoleżnika północnego i jest pomyślana jako wsparcie dla gwiezdnych dzieci, które pracują na sieci służąc kosmicznemu prawu suwerenności. Dodatkowo, ta nowa sieć wstrzymuje inwazję Obcych rozlokowanych na linii planetarnego równika, co ma związek z plagą gniazd i fantomów tuneli czasoprzestrzennych.

To jest ważne, ponieważ jest to punkt zwrotny w wojnie o świadome wspomnienia, które dotyczą przeszłych linii czasowych ewolucji rasy ludzkiej na tej planecie. Ta planeta była w stanie wojny o wiedzę, gdzie prawda o historii ewolucji ludzkości została wymazana. Dokonały tego liczne konkurujące ze sobą gatunki tworzące grupy NAA, próbujące całkowicie zniszczyć zapisy historyczne w liniach czasu. Obecna faza ujawni więcej dogłębnego pozaziemskiego zaangażowania w naszą planetę i ludzkość. To oznacza, że na wyższy poziom wyjawienia będą podniesione wszystkie kwestie związane z kontrolą umysłów przez Obcych, hybrydyzacją, uprowadzeniami, programami wojskowymi (jak MILAB i nadużywające technologii tajne programy kosmiczne), historią galaktyki, podziemnymi bazami oraz licznymi gatunkami z nami współdziałającymi.

Wkraczamy w potencjalnie wybuchowe linie czasu z pozaziemskimi ujawnieniami, które otwierają się w tym roku i zamkną się w roku 2017. Dlatego powinniśmy mieć większe rozeznanie odnośnie licznych programów sił, z którymi mamy do czynienia. Są to zarówno siły widzialne jak i niewidzialne, które wykorzystują nasz brak świadomości. Ponieważ my budzimy się z ciemnych mileniów hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych, co jest głównym powodem uwięzienia naszej świadomości, musimy pozbyć się tych pasożytów i odzyskać suwerenne prawo do władania własną duszą. Mamy zapewnioną podstawową wiedzę do rozwiązywania najczęstszych problemów pasożytnictwa, które jest wynikiem hybrydyzacji, implantacji i genetycznych manipulacji na ludzkiej świadomości. Wiedząc o tym, każdy ma prawo dokonać identyfikacji i usunięcia źródła duchowej opresji. Zgodnie z prawem zgody możemy zakazać zewnętrznego dostępu i wpływu na nasze ciało duchowe.

Aby być duchowo wolnym od kontrolowania umysłu i energetycznego opętania, trzeba zrozumieć konieczność korzystania z prawa do władania niezależną wolną duszą znajdującą się wewnątrz ciała i pola energii. Oryginalny wzorzec dla wszystkich, którzy wcielają się w ludzkie ciała na tej planecie zawiera w sobie zapis o posiadaniu niezależnej wolnej duszy.

Implanty Obcych są własnością reptilian

Ogrom ludzi na tej Ziemi nosi bagaż pełnej gamy fragmentów, podczepień, zapisów rodowych, implantów Obcych, upadłych aniołów i potencjalnie – obcych gospodarzy będących efektem hybrydyzacji, miazmy, karmicznych linii krwi, lub porwań przez Obcych. Programowana kontrola umysłów i holograficzne wklejki umożliwiają infiltrację świadomości jednostki przez podpis energetyczny lub implant Obcych. Programy do kontrolowania umysłów egzekwowane przez implanty i ich jednostki oraz podczepienia lub zawładnięcia, to dwie strony tego samego medalu. Energetyczny podpis obcego implantu zależy od genetycznych i świadomych związków tej osoby z jednostką, która umieszcza implant w ludzkim obiekcie. Wiele z tych jednostek wierzy, że ludzie są ich osobistą własnością, a taki obcy implant będzie wysyłał specyficzne informacje od gatunku z pozawymiarowego źródła, który rości sobie prawa do tej jednostki, rodziny czy grupy.

Według reptoidów i innych inwazyjnych gatunków z NAA, ludzie są ich osobistym mieniem do wykorzystania jako źródło służące interesom agendy. Stopień, w jakim sprawują swą łaskawą władzę nad ludźmi, jest równy stopniowi w jakim to może służyć ich programowi zniewolenia. Ogólnie są dobrze kalkulującymi kłamcami i mistrzowskimi oszustami mówiącymi wszystko, co ludzie chcą usłyszeć - w celu manipulowania efektami służącymi ich agendzie. Jak farmer, który ma w stadzie chorą krowę, a jednak robi wszystko, aby z tej krowy uzyskać więcej mleka i nadal więcej zarabiać na całej hodowli. To są zbiorowe myślokształty tych z NAA, którzy uważają ludzi za część ich ogólnego portfela inwestycyjnego.

Wielu lokatorów = opętanie duszy

Przez prawo zgody masz niezawisłe prawo do zarządzania własną przestrzenią i żądania wyłączności na władanie duszą zamieszkującą twoje ciało, związaną z twoim umysłem i świadomością. Samodzielne władanie duszą jest pierwotnym zapisem w matrycy duszy dla wymiarów: czwartego, piątego i szóstego, które łączą te trzy warstwy w jedną kompletną całość z całkowicie zintegrowaną świadomością mieszkającą w ciele fizycznym. Wiele osób na tej Ziemi nie jest jedynymi posiadaczami własnych dusz i ma wielu lokatorów, liczne fragmenty innych dusz, podczepienia czy jednostki nimi zarządzające. Jak to się stało?

Programy hybrydyzacji, hodowli, genetycznych modyfikacji i manipulacji ludzkim DNA prowadzą ukryte agendy licznych gatunków dokonujących inwazji spoza wymiaru. Manipulacja ludzkim DNA jest dokonywana zarówno dla poprawy genetycznie preferowanych linii krwi, które są hybrydami z - głównie - genetyką gadzią, natomiast inne są genetycznymi zboczeniami i uproszczeniami w celu stworzenia klasy niewolników. Czy dana osoba została porwana a następnie odmieniona genetycznie z ulepszeniem potrzebnym do wykonywania określonych ról, czy została odmieniona w celu stania się duchowym zombie, obie metody genetycznych modyfikacji są skutkiem inwazji gatunków agendy w celu całkowitego zdominowania zasobów Ziemi. Ludzie są pogrupowani w planetarnych zasobach jako źródła niewolniczej pracy, replikowania do klonów, kopiowania do przyszłych sztucznych hologramów, lub wykorzystywani jako narzędzia przetargowe z innymi gatunkami. Na przykład dzieci są łakomym kąskiem i są sprzedawane przez grupy NAA dla seksualnego niewolnictwa na planecie i poza nią. To dlatego seksualne niewolnictwo jest globalną epidemią i to się nie zmieni, dopóki ludzie nie zrozumieją, że programy seksualnej niedoli i pedofilii są efektem działań NAA (pochodzą od nich). To nie pochodzi od ludzi.

Główne gatunki, które porywają i hybrydyzują ludzi oraz manipulują ich genami, należą do ras reptoidalnych i insektoidalnych. Kontrolerzy wojskowi preferują istoty wzmocnione za pomocą reptiliańskiej genetyki, ponieważ takie osoby mają wyższe umiejętności psioniczne, które obejmują zdalne postrzeganie, projekcje astralne i zmiennokształtność. Członkowie genetycznie zmanipulowanych linii rodów są od wielu lat rekrutowani do wojska i wykorzystywani w różnych tajnych operacjach. Chodzi między innymi o MILAB i tajne programy kosmiczne, które są właściwie prowadzone przy wsparciu archonckich matactw i negatywnych agend Obcych. To jest kolejny punkt wprowadzania w życie zniewalania ludzkości, a tym samym przejmowania pełnej władzy nad istotami ludzkimi. Wiele osób żyjących dzisiaj na Ziemi to efekty hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych – takie osoby mają genetyczne predyspozycje do udostępniania ciała wielu różnym jednostkom spoza tego wymiaru. Jeśli istota ludzka została genetycznie zmodyfikowana przez Obcych, jej ciało może być używane jako portal dla obcej świadomości. Lecz bez względu na to, jaki rodzaj hybrydyzacji został dokonany, każda istota ma prawo do wyłączności na władanie własną duszą i powinna móc zrehabilitować swoją świadomość do stanu niezależnej i wolnej istoty boskiej. Kluczem jest praktykowanie prawa Jedni i wyrzucenie z umysłu elementu drapieżnika, który został tam wprowadzony.

Co to jest MILAB?

To jest skrót od „militarnych uprowadzeń”. Jednym z przejawów MILAB są fałszywe operacje wojskowe prowadzone na przykład w celu przekonania społeczeństwa, że miało miejsce spotkanie z pozaziemskimi istotami, które w rzeczywistości było aktorską inscenizacją. Inne MILAB to regularne uprowadzenia przez Obcych, po czym tacy ludzie są szkoleni i wykorzystywani jako bardzo ciemni agenci, jako czynniki militarnej inteligencji przeznaczone do różnych celów, w tym do tajnych programów kosmicznych. MILAB to zasadniczo zmilitaryzowane kooperujące programy pracujące z licznymi dokonującymi inwazji gatunkami spoza Ziemi, na przykład z gadami, które interesują się wykorzystywaniem ziemskich zasobów. Niektóre są zainteresowane ludzka pracą niewolniczą, genetyczną hybrydyzacją, programami hodowlanymi, zniewalaniem seksualnym i innymi celami służącymi tej inwazyjnej agendzie. Inni MILAB to porwani przez Obcych, którzy mają genetyczne udoskonalenia lub wzmocnienia wynikające z wprowadzenia obcych genów, w efekcie czego mają wyższe zdolności postrzegania używane do tajnych operacji wojskowych.

Niektórzy MILAB mający duże zdolności psioniczne, są szkoleni na astralnych operatorów i mogą być wysyłani w dowolne miejsca na planie astralnym, na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. Przy operacjach wojskowych na powierzchni dowodzą i kontrolują z platform napowietrznych, przekazują instrukcje dla podstawowego personelu i służą jako łącza komunikacji pomiędzy centralą a oddziałami w terenie. Astralni operatorzy posiadający zdolność zdalnego widzenia są wykorzystywani w podobny sposób, służąc jako połączenia komunikacyjne przez projekcję świadomości do różnych miejsc.

Istnieje wiele programów wojskowych uruchomionych równolegle, jednak szkolenia i operacje są podobne, ponieważ wszystkie odziały służby wojskowej - wojska lądowe, marynarka i lotnictwo - posiadają ukryte sekcje kontrolne MILAB. DARPA jest organizacją, która posiada na wysokich poziomach głębokie mroczne projekty MILAB. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) jest odpowiedzialną za rozwój nowoczesnych technologii na potrzeby wojska agencją Departamentu Obrony USA. DARPA powstała w 1958 roku jako Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA), a została powołana przez prezydenta Eisenhowera, ojca tajnych programów kosmicznych. Większość uprowadzeń, augmentacji i iniekcji jest dokonywana przez lekarzy z zewnątrz, z dala od głównych działań, zatrudnianych przez wiele poziomów organizacji. Kontrola umysłów, zastraszanie i torturowanie dorównujące obelżywym rytuałom satanicznym (Satanic Ritual Abuse – SRA) są praktykowane przez tych lekarzy jako sposób na kontrolowanie swoich więźniów. Skanowanie MILAB dla projektów specjalnych odbywa się w bazach wojskowych. Niektórzy MILAB, oprócz zastosowań kosmicznych, mieszają się ze społecznością na całym świecie i są używani do przeprowadzania mrocznych operacji. Niektórzy sterując ludzkimi umysłami przeprowadzają tajne operacje, które mają wyglądać jak publiczne wypadki i jako takie mają być nagłaśniane przez media – takie osoby nazywają się Sleeper (uśpieni).

Strategiczne metody inwazji NAA

Wiele razy omawialiśmy główne strefy kontroli umysłów w formie psychologicznej i biologicznej wojny stosowanej wobec ludzkości. Ta podła strategia archontów jest wykorzystywana, aby ludzie popadli we władanie inwazyjnych gatunków. Główna strategia polega na implantowaniu umysłu drapieżnika, który jest obcą formą myśli i hybrydyzacji ludzkiego ciała, żeby przyjęło to archonckie zachowanie jako normalne i społecznie akceptowalne. Im więcej posiadasz w sobie gadziej genetyki, tym łatwiej jest ci przyjąć, że można oszukiwać, manipulować, wykorzystywać mniej uprzywilejowanych, a nawet zabijać, dokonywać gwałtów czy uprawiać seks z dziećmi.

Pełne opętanie człowieka, czyniące go mieniem osobistym oraz panowanie nad zasobami Ziemi jest przeprowadzane za pomocą następujących metod:

* NAA używa do kontroli umysłów strategii archonckich podstępów jako globalnej taktyki zniewalającej, która jest egzekwowana głównie przez elitę rządzącą składającą się z ludzi skrzyżowanych z Obcymi.
* Programy hybrydyzacji ludzi, w których ciałach dominowaliby Obcy, dla wielu gadzich gatunków w konspiracji i poza planetą.
* MILAB i związane z nimi tajne programy kosmiczne współpracują z negatywnymi obcymi, którzy celowo oszukują, manipulują i eksperymentują na społeczeństwie.
* Genetyczne modyfikacje, powiększanie, przypadłości pleomorficzne, i eksperymenty technologiczne na ludzkim genomie.
* Maszyneria Obcych, implanty, sztuczne linie czasu, pułapki świadomości, technologie używające broni psychologicznej, sztuczna inteligencja tworzona z genetycznych replikacji i akumulacji, z zaawansowaną technologią spoza planety.
* Duchowe opętania i liczni mieszkańcy duszy (dusz) w celu odbierania siły życiowej dla różnych celów NAA, na i poza planetą.

Prawo zgody

Abyście mogli odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, umysłem i duchową świadomością - odbierając ją ludzkim kontrolerom i negatywnym Obcym, którzy nadużywają naturalnego prawa struktury na naszej Ziemi - omówimy teraz podstawy prawa zgody i jego konstruktywne znaczenie.

Prawo zgody jest ważne, ponieważ kiedy z niego korzystamy, możemy sobie zabezpieczyć swobodę samostanowienia i możemy odzyskać wszelkie wyrzucone ze świadomości treści dotyczące podejmowanych decyzji oraz związane z nimi działania. Wszystkie organiczne i nieorganiczne elementy (na przykład implanty) podłączone do ciała – fizyczne, mentalne, emocjonalne czy duchowe, należą do ciebie. Wszystko, co masz w ciele i świadomości, należy do ciebie. Każdy z nas może nadać sobie prawo, żeby tylko on mógł zarządzać swoimi organami i funkcjami własnego ciała. Zgodnie z uprawnieniami rozkaż całej zawartości swojej osobistej świadomości, żeby działała tylko za twoim w pełni świadomym przyzwoleniem.

Chcąc to zrobić najpierw zastosuj tarczę ochronną 12D, co ułatwi ci rozpoznanie i zlokalizowanie implantów Obcych, bytów oraz duchowych opresji, które muszą być usunięte ze świadomości.

Z mocą intencji możemy zachować myślokształt tego, na co wyrazimy zgodę. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że myślokształty, ich jakość i siła wibracji, jak również energetyczne konsekwencje ich stworzenia, mają wpływ na nich i na innych. Suma podpisu energetycznego jest tym, co łączy nas ze zborową świadomością całego ciała planety. To, co obserwujemy dzisiaj w skali globalnej, jest skutkiem wszystkich pojedynczych myślokształtów każdego człowieka, które składają się na zbiorową świadomość Ziemi. Kiedy zwrócisz uwagę na to, co się dzieje na Ziemi, zobaczysz obraz stanu wibracji przekrojowych zbiorowych myślokształtów lub to, co ludzie naprawdę myślą.

To co myślimy jest tym, co tworzymy przez intencję, zgodę i strukturę.

Łączna suma energetycznych intencji ze zgromadzonych przez całe życie myśli jest bardziej istotna niż zwykły język werbalny wykorzystywany do ustalania intencji, zgody i do zarządzania. To oznacza, że energetyczny podpis serca jest dużo ważniejszy niż wypowiadane słowa. Każdy może wypowiedzieć słowa, które nic nie znaczą, każdy może kłamać i oszukiwać innych.

Fakt, że nasze myśli płyną automatycznie w ramach programów kontrolowania umysłów przez archonckie mistyfikacje oznacza, że zgodziliśmy się na te myślokształty, nawet jeśli zrobiliśmy to nieświadomie. Jest to główny czynnik w eksploatowaniu ludzi przez archontów związany z programowaną kontrolą umysłów. Odbierając ludziom wiedzę o osobistej intencji, eliminują osobistą zgodę, która jest nieodłącznym prawem każdego człowieka. Gdy nie rozumiemy intencji, a zgodę wyrażamy energetycznie, jesteśmy zniewoleni i poddajemy się duchowemu uciskowi oraz zawładnięciu. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę z tych duchowych opresji, lecz wiele osób jest zupełnie nieświadomych, jakby spali i nie wiedzieli, że ich ciało jest gniazdem negatywnych duchowo-energetycznych podczepień.

Dziedziczone konsekwencje karmiczne

Negatywne duchowo energetyczne podczepienia wpływają na umysł, myślokształty, stany emocjonalne oraz systemy wierzeń i zazwyczaj bywają odpowiedzialne za stany lękowe, depresję, ucisk, a także nienawiść. Kiedy ktoś jest opętany przez negatywne duchy, te mogą sprowokować u niego choroby i dolegliwości. Im dana osoba ma bardziej chore ciało, umysł i emocje, tym bardziej chora jest jej dusza, która dzieli się na fragmenty (ulega rozdrobnieniu). Energetyczne konsekwencje mogą być kumulowane przez wiele wcieleń, mogą istnieć w bieżącym życiu od dziecka lub pojawić się w dowolnym wieku biologicznym. Wiele chorych dzieci odziedziczyło karmiczną miazmę rodziny lub rodu, a ich genetyczny zapis przechowuje w DNA energetyczne skutki poczynań rodziców i protoplastów. Jeśli nie rozumiesz dziedziczenia karmicznych skutków poprzednich działań i nie zmieniasz duchowo uwłaczających wzorców ani nie oczyścisz duchowych opresji, energetyczne blokady przejawią się jako wzorce chorób lub inne spaczenia.

Duchy przodków i duchy rodziny

Do ciała energetycznego mogą być przyczepione nieoczyszczone konflikty mentalne, emocjonalne lub duchowe z linii czasu z przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, dając negatywny oddźwięk duchowy. Mogą to być też duchy przodków lub rodziny, które podczepiają się do ciała lub jego duchowych części. Jeśli przodkowie opuścili swoje ciała, a nie byli duchowo wolni, mogli przylgnąć do ciała czekając na uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie ich bólu. Czasami te duchy przodków i rodzin są podłączone do narządów i splątane z częściami ciała duchowego. To właśnie są „niedopasowane części ciała”, które można zauważyć podczas procesu oczyszczania ciała duchowego.

Podczas cyklu wznoszenia wielu z nas jest tu, aby sfinalizować, skompletować i zakończyć te niezrównoważone cykle energetyczne oraz ich negatywny wpływ na historię genetyczną, zapis DNA, astralny recykling i wzorce zapisane w linii rodziny. I kiedy robimy postępy związane z oczyszczaniem własnego rodu, nasze oczyszczające starania mogą rozciągnąć się na miasta, narody, plemiona, a nawet na globalną pracę dla całej populacji ludzkiej. To oznacza, że duchowy cel wielu z nas polega na oczyszczaniu nierozwiązanych konfliktów i duchowych problemów w patriarchalnych, matriarchalnych i rodowych liniach krwi oraz na liniach czasu. Proces uzdrawiania rodowego DNA jest nazywany uwalnianiem genetycznej ścieżki i jest główną duchową misją wielu gwiezdnych dzieci i indygo. Wiele gwiezdnych dzieci celowo wcieliło się w różnych grupach dusz znanych jako linie rodzin fałszywych rodziców. We wczesnych etapach duchowego przebudzania każdy z nas musi poświęcić się wyczyszczeniu kwestii przodków, niezależnie od tego czy ma tego świadomość czy nie. Problemy przodków są dziedziczone w zapisie DNA i będą się przejawiać w specyficznych archetypach oraz wzorcach życiowych doświadczeń. Kiedy jesteś nieświadomy, dosłownie powtarzasz te wzorce wielokrotnie, ponieważ przejmujesz je bezpośrednio od wzorców zachować przodków. Ludzie są zaskoczeni, dowiadując się ile tych samych wzorców przejawiało się u krewnych, a oni nie zdawali sobie z tego sprawy.

W procesie przebudzania ludzie czują pęd do badania historii swego rodu i odkrywają wiele podobnych wzorców u zmarłych przodków. To jest to, co rozumie się przez stwierdzenie „grzechy ojca są dziedziczone przez synów”. Ten patriarchalny zwrot pochodzi z biblii i zawiera wiele prawdy. Zanim nie staniemy się istotami świadomymi, jesteśmy przeznaczeni do powtarzania tych samych zachowań, wzorców i do odgrywania tych samych archetypowych oraz rodowych historii. Aby uzdrowić swoją historię, trzeba uzdrowić rodową przeszłość. Przebadaj rodowe zachowania i wzorce - swoje i rodziny. z której pochodzisz - a dostaniesz dokładne wskazówki co do tego, jaki jest cel twojej duszy oraz aktualne obowiązki związane z duchowym oczyszczeniem. Wybieramy sobie rodzinę z wielu powodów, a główny jest związany z oczyszczeniem linii krwi przodków, którą ucieleśniamy poprzez zapis biologiczny DNA. Większość gwiezdnych dzieci inkarnujących się podczas tego cyklu, wybrało duże wyzwanie związane z liną krwi. Osoby biorące na siebie odpowiedzialność za uzdrowienie linii krwi, chcące zakończyć cykl, otrzymają odpowiednie duchowe wsparcie.

Wielu z nas cierpi z powodu kompleksu Orphan (od tł. - związanego z poczuciem sieroctwa), na różnych etapach oczyszczania przodków i procesu uzdrawiania. Kiedy realizujemy ten proces świadomie, możemy cudownie uzdrowić nie tylko siebie, ale i członków rodziny oraz przodków, a także całą historię rodów. Tu wchodzi w grę sekret mistrzowskiej liczby 777. Kiedy wznosząca się istota uczestniczy w duchowym wznoszeniu do świadomości kosmicznego Chrystusa, to będzie miało wpływ na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość siedmiu pokoleń jej rodów. Obecna Jaźń inicjuje uzdrowienie całych linii krwi z linii czasowych z przeszłości i przyszłości, z obecnej pozycji tożsamości. To jest tajemnica, a NAA desperacko stara się ukryć ją przed ludzkością.

wtorek, 5 maja 2015

LISA RENEE – PORTAL ŚWIADOMOŚCI / 2015 II część

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Zasada męskiej i żeńskiej gwiazdy

Męska i żeńska zasada tworzenia jest reprezentowana w ciele, a działanie każdego ciała jest jej posłuszne i zgodne z przepływem energii elektromagnetycznej oraz ze świadomością. Kiedy poszerzamy świadomość i jednoczymy energetyczne aspekty płci, stajemy się androgyniczni i obupłciowi. Oznacza to, że bez względu na to, jakie mamy ciało, jest ono zunifikowane – posiada zasadę zarówno męską jak i żeńską, co potencjalnie przejawia wzniesione diamentowe słoneczne ciało Christos - Sofia.

Zasada męska i męskie narządy płciowe reprezentują materialne ciało kreacji w numerologii piątki (5). Kiedy w męskim ciele krąży energia połączona z wszystkimi żywiołami Ziemi, jest reprezentowane przez pięcioramienna gwiazdę znaną jako pentagram. To jest człowiek w mikrokosmosie symbolizujący nasze miejsce w makrokosmosie i filozofię hermetyzmu – jak na górze, tak i na dole. Przykładem mogą być przedstawiony przez Leonarda da Vinci człowiek w pięcioramiennej gwieździe – człowiek wirtuwiański. Możemy zrozumieć, dlaczego Pentagram został uznany przez ludzi niedoinformowanych co do jego prawdziwego znaczenia jako symbol strachu i szatana. Nie możemy bać się zasady płci. Czy jesteśmy w ciele męskim czy żeńskim, dopóki nie aktywujemy w sobie prawdziwej duchowej i żeńskiej zasady, pozostajemy w symbolu pięcioramiennej gwiazdy. Taki jest ziemski człowiek zanim połączy się z niebem lub ożywionym świętym Duchem.

Zasada żeńska i żeńskie narządy płciowe symbolizują niebo lub duchową zasadę tworzenia, zjednoczenie nieba z Ziemią i jest reprezentowana przez numerologiczną szóstkę (6). Kiedy żeńska zasada duchowa łączy się z ze wszystkimi pięcioma żywiołami Ziemi, jest tworzony szósty punkt niebiańskiego berła. Berło jest pionowo połączone z Boską głową, która z pięcioramiennej gwiazdy wyewoluowała do sześcioramiennej gwiazdy. Sześcioramienna gwiazda jest również znana jako gwiazda Merkaby lub gwiazda Dawida. Gwiazda Dawida pochodzi od terminu „dom Dawidowy” odnosząc się do dynastii Dawida, która pojawia się wiele razy w Biblii. To jest dość mylące, ponieważ kody Dawida są faktycznie przekazywane przez linię matki, linię krwi świętego Ducha, i mają rodowód matriarchalny. (Być może gwiazda Dawida powinna być zmieniona na gwiazdę Nitzevet, domniemaną matkę króla Dawida.) Zasada żeńska jest tutaj reprezentowana przez świętego Ducha, który zstąpił z Nieba, obejmuje zrównoważoną zasadę męską na Ziemi, i ożywia ducha zarówno męskiego jak i żeńskiego, tworząc zjednoczenie.

Tak więc sześcioramienna gwiazda Merkaby reprezentuje zjednoczenie poprzez równowagę energetyczną zaprowadzoną przez duchową zasadę żeńską. Wiele praktyk okultystycznych nadużywało tego symbolu w celach magicznych, oraz do przywoływania sił szatańskich. To nie znaczy, że ten symbol jest z natury ciemny lub zły. To oznacza, że zasada Matki i jej sił stwórczych została wykorzystana przez egoistycznych czarnych magów. Kiedy jej zasada jest odwrócona, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, jest anty-życiem, anty-niebem i formą szatańskiego brzucha bestii, 666. Siły szatańskie rodzą się z gwałtu i grabieży upadłej zasady żeńskiej, mizoginii i świętokradztwa oraz zniesławienia świętego Ducha. Kiedy ludzie nienawidzą zasady żeńskiej i nadużywają ducha Matki, szerzą i tworzą na Ziemi różne siły diaboliczne.

To są charakterystyczne zasady energetyczne i nie są w pełni zależne od ciała fizycznego, które posiada płeć, jednak obie te wewnętrzne energie są obecne wewnątrz wszystkich istot ludzkich. Czy jesteś kobietą czy mężczyzną, masz dostęp do energetycznej świadomości - zarówno zasady męskiej jak i żeńskiej.

Geometryczna forma piątki jest nierozerwalnie związana z męskimi narządami płciowymi. Gdy weźmiemy siedem otworów w twarzy i i połączymy je z męskimi otworami seksualnymi oraz portalami wymiarowymi, otrzymamy liczbę dwanaście (12). Prawidłowy wzorzec elektrycznego spinu dla uniwersalnej zasady męskiej to 12 :12. Sama architektura w ciele planety jest siecią Drzewa Życia, a liczby12 :12 tworzą pierwsze wyobrażenie Boga jako Hu-Man (Adam), to się nazywa Albion.

Geometryczna forma szóstki jest nieodłącznie związana z narządami płciowymi kobiety. Gdy weźmiemy siedem otworów w twarzy i połączymy je z żeńskimi otworami płciowymi i wymiarowymi portalami, otrzymamy liczbę trzynaście (13). Prawidłowy wzorzec elektrycznego spinu dla uniwersalnej zasady żeńskiej to 13 :13.Ta sama konstrukcja istnieje w jądrze planety jako Matka Arc. Kiedy 13:13 jest rzutowane jako pierwsze pole dźwięku Boga z uniwersalnej kreatrycy, schodzi Duch święty i tworzą się kolory napełniające Albion paletą muzyki barw. Ta muzyka jest nazywana Katar.

Kiedy te elektromagnetyczne wzorce kodów gwiazdy męskiego Albionu i kodów gwiazdy żeńskiego Katara jednoczą się ze sobą harmonijnie, tworzą laskę i berło.

Narządy męskie i zasada Ziemi

Wszystkie narządy płciowe są otworami działającymi jako święte zasady, które służą jako kanały fizyczne do swoich duchowych odpowiedników przyłączonych w innym wymiarze. U większości osób, które nie dbają o swoje narządy płciowe lub nie postrzegają ich jako świętych naczyń, narządy płciowe są przyłączone bezpośrednio do 2-go wymiaru przez dolną czakrę sakralną. Aby utrzymać ludzi nieświadomych swoich narządów płciowych, wywołano u nich poczucie wstydu i winy a seks skategoryzowano jako tabu lub sprowadzono do funkcji sportowej, wykorzystując do utrzymania ludzi w stanie ignorancji wobec własnego ciała. 2-gi wymiar jest miejscem lokacji porwań przez jednostki upadłe, które przyczepiają do narządów płciowych implanty w celu wydrenowania z energii twórczej, oraz aby stworzyć ból i uzależnienie poprzez program seksualnej męki. Kiedy zyskujemy świadomość, chcemy przekierować nasze energie seksualne do wyższych wymiarów poprzez czakrę serca i ostatecznie powierzyć je kochającej Jaźni chrystusowego awatara. Powinniśmy tak ustawić duchowy cel, aby nie angażować się w stosunki seksualne, chyba że nasze serce przepełnia miłość i wyrażamy pełną zgodę na akt wchodząc w monogamiczny związek w celu jego rozpoznania. Z im większą liczbą osób mamy seks, tym więcej tworzymy sznurów astralnych i nasze narządy płciowe są pozbawiane energii oraz jesteśmy narażeni na większą ilość zagrożeń. Pamiętaj, że energia seksualna ma potencjał być największym producentem energii życiowej, którą NAA i jednostki upadłe mogą zabierać z twojego ciała. Bardzo istotne jest, aby nigdy nie angażować się w aktywność seksualną z osobą używającą przemocy lub dominującą. Nie daj nikomu takiemu dostęp do twoich świętych ośrodków seksualnych! Przyjrzyjmy się pięciu męskim narządom płciowym, które funkcjonują jako portale świadomości do innych wymiarów:

*gruczoł krokowy (ukryty, dostęp przez odbytnicę);
*prawe jądro do prawego moczowodu;
*lewe jądro do lewego moczowodu;
*odbytnica;
*penis / cewka moczowa.

Ponieważ główne męskie narządy płciowe są na zewnątrz, nieco zmniejszają podatność osoby na atak energetyczny. Jądra i odbytnica są bardziej narażone u mężczyzn homoseksualistów. Ogólnie rzecz ujmując, opętania seksualne organów męskich są wykorzystywane do odbierania energii z organów żeńskich lub z odbytnicy. Krocze to obszar, w którym spotyka się osiem głównych meridianów połączonych z astralnymi warstwami ciała duchowego. Kiedy obchodzimy się z naszymi narządami płciowymi nieostrożnie lub w takich przypadkach jak gwałt czy przemoc seksualna, jeśli człowiek popełniający gwałt posiada łącznik w postaci penisa, może spowodować kradzież i upust energii duchowej z osoby, którą wykorzystuje lub która nie jest z nim w związku. Jeśli rytuału satanistycznego z użyciem seksu dokonuje kobieta, będzie używać jako kanału sztucznego penisa, z pomocą którego dokonuje odessania z ofiary energii, kierując ją do jednostki, która nią podczas tego rytuału zawładnęła.

Gdy narządy płciowe są zaśmiecone implantami i negatywną energią, ta za ich pośrednictwem dostaje się do aury i kanałów meridianów, a następnie do wyższego ciała duchowego. Negatywne jednostki przedkładają wchodzenie do ciała duchowego przez narządy płciowe, ponieważ tą drogą mogą uzyskać od tej osoby duże zapasy energii siły życiowej. Im głębiej wryją się w ciało, tym większy zadają ból, cierpienie, uzależnienie i tym większej męki doświadczy osoba. W bezpośrednim demonicznym opętaniu infiltrowany obszar ciała będzie miał głębokie wrażenie palenia odczuwanego na powierzchni skóry lub w organach wewnętrznych. Dzieci wykorzystywane są seksualnie, ponieważ kiedy narządy rodne są penetrowane w ten sposób, jednostka diabelska może się łatwo przyczepić i związać z dzieckiem. Jednostka będzie w stanie używać tego ciała przez całe życie człowieka.

Narządy żeńskie są zasadą duchową

Kiedy zaczynamy więcej wiedzieć o tym, w jaki sposób działa zasada płci, możemy zobaczyć dlaczego żeńska zasada duchowa została ukrzyżowana i zniszczona i dlaczego w każdy możliwy sposób jest rozpowszechniana dezinformacja. Gdy pierwiastek Ziemi o zasadzie męskiej łączy się z żeńską siłą duchową, a energia ich płci jest równoważona poprzez święty związek, Niebo łączy się z Ziemią. Niektóre kobiety mogą być zorientowane na swoje ciało mentalne i wyrażają się jak mężczyźni. Niektórzy mężczyźni mogą być zorientowani na ciało czuciowe i serce oraz mogą wyrażać siebie jako kobiety. Niektórzy ludzie mają zharmonizowane obie zasady. Ważne jest aby zrozumieć, że obie opcje są równe pod względem wartości i obie muszą się równoważyć w celu osiągnięcia hierogamicznej unii, Nieba na Ziemi. Przyjrzyjmy się wszystkim sześciu żeńskim narządom seksualnym, które funkcjonują jako portale świadomości do innych wymiarów:

*szyjka macicy będąca wejściem do macicy;
*prawy jajnik;
*lewy jajnik;
*odbytnica;
*pochwa;
*łechtaczka/cewka moczowa.

Ponieważ żeńskie narządy płciowe są głównie wewnętrzne, narządy żeńskie są bardziej podatne na ataki energetyczne w konsekwencji seksualnego wykorzystywania. Kobieta, ponieważ jej narządy są wewnątrz i dostęp do szyjki macicy jest poprzez stosunek płciowy, może ponieść znacznie większe straty duchowej energii. Wszelakie myślokształty osoby wchodzącej do ciała kobiety uzyskują dostęp do wejścia szyjki jej macicy i będą tam wszczepiane. Więc, jeśli kobieta uprawia seks z mężczyzną, który jej nie kocha, a jest opętany przez żądzę, przemoc lub ciemne jednostki, podczas odbywania stosunku podmioty te będą przenosić się do jej ciała przez otwór szyjki macicy. To dlatego gwałt jest poważną duchową profanacją, rani kobietę - każdy rejon jej ciała, z czego bardzo trudno się wyleczyć. Dopóki implant gwałtu i winnej jednostki nie zostanie usunięty, ofiara gwałtu jest emocjonalnie sparaliżowana, ponieważ i jej dusza doświadczyła bezpośredniego zbeszczeszczenia. Osoba nieustannie gwałcona lub prostytuująca się będzie się podświadomie odcinać od aktu i znajdzie mechanizmy radzenia sobie ze stresem, zwykle przez uzależnienia.

W brutalnych religiach NAA panuje przekonanie, że podcinanie narządów płciowych sprawia, iż takie osoby stają się czyste. Cięcie narządów u obu płci jest seksualną udręką, a u dziecka z takim programem nadużycia dochodzi do zburzenia świętych zasad, które natura zaprojektowała w organach. Wycinanie czy podcinanie genitaliów uszkadza portal świadomości seksualnej, przez co czyni go bardziej podatnym na kontrolę Obcych, aby mogli odbierać osobie energię seksualną. Główne źródło implantacji w okolicach genitaliów powstałych podczas cięcia narządów dziecka nazywa się Moloch. Wszędzie tam, gdzie ciało jest cięte skalpelem, oprócz uszkodzeń skóry i nerwów są ponoszone szkody eteryczne i auryczne.

Kiedy mężczyzna jest obrzezany, uszkadzana jest geometria organiczna (wzorzec w aurze) w narządach płciowych, co usuwa i uniemożliwia ideę równowagi męskości 12 : 12 w jego portalu świadomości, niszcząc jego połączenie z ciałem Albion. To samo dzieje się u kobiet - jeśli ciało jest okaleczone aby uniemożliwić osiągnięcie równowagi 13:13 w portalu świadomości, niszczone jest połączenie z ciałem Katara. Naszym duchowym celem jest doprowadzenie energii duchowej do energetycznej równowagi we wszystkich naszych portalach świadomości.

Narządy płciowe są okaleczane po to, aby zerwać i zapobiec świętemu małżeństwu pomiędzy płciami na Ziemi, co jest programem antychrysta. NAA zorientowali się, że najprostszym sposobem na usunięcie tych naturalnych funkcji, zasad geometrycznych związanych z numerologią w organizmie, było uszkodzenie narządów płciowych i stałe nadużywanie energii seksualnych istot ludzkich. Właśnie dlatego zaczynają dokonywać seksualnych nadużyć w tak młodym wieku, jak to możliwe, wykorzystując dzieci przez formy seksualnych nadużyć dopuszczane w danej społeczności. W bardziej zaawansowanych stadiach to jest dodatkowo tak zaaranżowane, aby dziecko zostało zdysocjowane i przekształcony w istotę o wielu osobowościach, wskutek poddawania silnemu bólowi i wykorzystywaniu dziecka (i dorosłego). Proszę zwrócić uwagę, że dzieci są celami, i jako duchowo dojrzali członkowie społeczeństwa możemy starać się je uświadamiać i lepiej chronić. Maltretowanie i torturowanie kobiet oraz dzieci jest obecnie czarną plagą ludzkości, i jest rozprzestrzeniane przez zainfekowane umysłów drapieżnymi energiami Obcych.

Dziecko jako obiekt

Dzieci z tej Ziemi mają przed sobą wiele wyzwań i potrzebują duchowo dojrzałych rodziców, nauczycieli oraz doradców, którzy przeprowadzą ich przez labirynt chaosu i ingerencji, na które są narażone. Czwarta strategia NAA egzekwowana przez oszukańczych archontów polega na wykorzystywaniu i poświęcaniu dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania ich seksualnie. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć dziecko, kiedy jest w odpowiednim wieku, aby uznały swoje narządy za coś świętego oraz aby chroniły je i energię seksualną przed drapieżnikami. Niestety, wiele dzieci dorasta bez rodziców nie mogąc nauczyć się tej lekcji. Musimy pomagać rozwijającym się dzieciom i uświadamiać je, żeby nikomu nie pozwalały dotykać swoich narządów i że powinny mieć kontrolę nad każdym aspektem swojej seksualności, bez wstydu czy poczucia winy.

Ciemne siły skupiają się na ludzkich dzieciach lub młodych ludziach z problemami seksualnymi, podkręcając ból i tajoną udrękę. Dzieci, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego, mają zakłócona orientacje seksualną lub płciową, zazwyczaj mają ogromną ilość emocjonalnego bólu związanego z seksualnym wstydem i poczuciem winy. Nowe częstotliwości, które pojawiają się na planecie, wzmagają seksualną dwuznaczność i androgynizm. Wielu rozwijających się nastolatków może odbierać sygnały, że są gejami, transseksualistami lub biseksualistami jako zboczenie i z tego powodu czują się przerażeni i zawstydzeni. Jako ludzie dbający o innych, musimy zdać sobie sprawę, że problemem w naszym społeczeństwie nie jest orientacja seksualna, tylko zamieszanie, lekkomyślność i bezsensowne akty seksualne, w których do intymności seksualnej nie dochodzi przez miłość i troskę o drugiego człowieka. Jeśli dziecko otrzymało wzorzec kochania siebie i wiedzę, że są ludzie godni i zasługujący na miłość (na przykładzie rodziców), na ogół nie poszukują troski czy miłości poza stałym związkiem i w przypadkowym seksie. Rozwiązły czy dorywczy seks bez miłości boli wszystkich zainteresowanych i jest najbardziej szkodliwym uczynkiem dla ducha.

Ciemne siły wiedzą że dzieci i młodzież są łatwym celem, dlatego próbują manipulować nimi na różne sposoby. Jako rodzic, jesteś duchowym przewodnikiem dla swojego dziecka, dopóki nie ukończy 21 lat i masz prawo nakazać mu chronić tę przestrzeń zgodnie z prawami natury tłumacząc to rodzicielką troską i miłością. Jako rodzice musimy być wymagający, jednak nie możemy nadużywać władzy rodzicielskiej i nie możemy być nadopiekuńczy, jednak musimy podejmować kroki, aby wychować swoje dzieci, tak żeby umiały zając stanowisko w przypadku konfrontacji z ciemnymi jednostkami, seksualnymi drapieżnikami, i innymi dziećmi, które mogą być wykorzystywane przez te same siły.

Niestety, dzieci ludzi praktykujących religie, którzy wierzą w ofiary ze zwierząt, czarną magię i angażują się w rytuały, są narażone ze względu na energie ich otoczenia. Kiedy ktoś zajmuje się jakimikolwiek rytualnymi ofiarowaniami, to wyczarowuje i przywołuje wiele niskich duchów, które przyczepiają się do każdego, kto jest w domu lub miejscu. Demoniczny duch może przyczepić się do obiektów w domu i wskoczyć na osobę, gdy jest słaba czy chora. Osoby biorące udział w rytualnym ofiarowaniu lub kulcie i inni blisko nich, mają połamane i popękane aury ze względu na brak wiedzy o świecie duchów. Dzieci tych osób są w grupie wysokiego ryzyka stania się ciemnymi portalami. Kiedy takie dzieci dorosną, już do końca życia mogą być poddawane bardziej uwłaczającym i karmicznym manipulacjom.

Skorumpowani przywódcy stosujący seksualne przekręty

Wiedząc o tym, że ludzkie narządy płciowe są święte i że są portalami świadomości, możemy zrozumieć strategię archonckich oszustw związanych z programowaniem seksualnej niedoli. Ma to związek z dużą ilością skorumpowanych ziemskich przywódców i ludzi u władzy, którzy korzystają z przekrętów związanych z seksem.

Co to jest seksualny przekręt? To niemoralne manipulacje seksualnością z celowym używaniem dwuznacznych słów i mowy ciała, a tuszowanie prawdy na temat matactw kryjących się za prawdziwymi motywami działania tych osób za plecami.

NAA i jednostki z nimi powiązane są bardzo dobrzy w wykorzystywaniu ludzkich słabostek poprzez władzę i korupcję. NAA pożądają ludzkiej energii seksualnej i bardzo się starają wybierać przywódców z wewnętrznymi problemami emocjonalno–seksualnymi, dzięki czemu mogą ich lub ich zwolenników wykorzystywać. To się dzieje w grupach duchowych przywódców, new age, postępie ludzkości i branżach guru / ekspert / joga. Niektórzy głodni sukcesu elokwentni charyzmatycy, którzy łyknęli nieco wiedzy, stają się ciemnymi portalami mocy i korupcji, zaczynając uprawiać seks z licznymi zwolennikami, podżegając do seksu grupowego lub zaczynając prowadzić pewne zaawansowane zajęcia seksualne. Wzorzec jest powtarzalny i przewidywalny, stała wersja szablonu kurtuazji programu seksualnej niedoli prowokowanej przez NAA. Wszyscy widzieliśmy to tak wiele razy, dlatego trzymajmy się z dala od osób lub rzeczy, które używają emocjonalnej manipulacji, uwodzenia lub dwuznaczności, stosują zaloty lub chcą, aby się przed nimi obnażyć. To nie jest święta ani zaawansowana seksualność. W wielu przypadkach to jest sposób, aby uwiązać twoje narządy i stworzyć seksualną traumę. Ogólnie to ujmując: taka osoba nadużywa swojej władzy i lubi kontrolować innych ludzi, którzy tak naprawdę są manipulowani przez jednostkę posiadającą ciemny portal. Kiedy jesteś sam z liderem w pomieszczeniu lub w trakcie warsztatów, których tematem jest seksualność, pamiętaj o kilku wytycznych:

*Jeśli czujesz się nieswojo w brzuchu (jelita), prawdopodobnie to nie jest dla ciebie dobre. Zaufaj intuicji i odczuciom, działaj zgodnie z nimi, zadbaj o siebie.
*Niektórzy skorumpowani ludzie są żądni władzy i wpływów, a pierwszym sposobem na wprowadzenie w życie ich panowania nad innymi jest na ogół manipulacja emocjonalno-seksualna.
*Jeśli przywódca lub osoba będąca u władzy zaczyna manipulować tobą grając w seksualne gierki, nie kul się ani nie wchodź w nie. Jak tylko wykryjesz tego typu sondowanie, natychmiast pokaż takiej osobie jej miejsce.
*Bądź uczciwa i przejrzysta w komunikacji, nie akceptuj ludzi, którzy kłamią, zwodzą i manipulują przez seks. Każ im się wytłumaczyć bezpośrednio pytając o motywację.
*Wielu mężczyzn w tych czasach mówi, że kocha kobiety i zasadę żeńską, a jednaj je szufladkują i próbują uprawiać seks z tak wieloma z nich, jak to możliwe. Uważają kobiety za obiekty seksualne nie kochając ich, to jest mizoginia i żądza.
*Wiele kobiet pada u stóp potężnych mężczyzn i nadskakuje im jak bohaterom, którzy mieliby się nimi zaopiekować, a oni tylko nimi manipulują przez fałszywe uwodzenie ( kod księżniczki). To jest niebezpieczne gra, w której nikt nie wygrywa.
*Nie pozwól nikomu dotykać swoich genitaliów bez pełnej i całkowitej zgody na takie działania. *Seks z guru cię nie oświeci. Magowie wykorzystują seksualną energię do stymulacji Kundalini, to nie jest prawdziwa wysoka duchowa świadomość.
*Z im większa ilością osób uprawiasz seks, tym więcej masz astralnych połączeń, które prowadzą do twojej duszy i tym więcej emocjonalnego gruzu jest podłączonego do twojego 2D ciała. To tworzy ból. Posprzątaj to!

Nie należy wstydzić się tego, co jest naturalną częścią ludzkiej biologii lub seksualności. Jednak przeniesienie tego do odpowiedzialnej perspektywy wyższej świętej seksualności przynosi naszym energiom seksualnym miłość, szacunek i godność. Są one cenne i warte miłości. Możemy udostępniać te intymne części siebie ludziom, których kochamy i którym ufamy, którzy szanują nasze ciała jako naczynia dla Ducha i boskości.

Proszę ,weź z powyższego tylko to, co przysporzy ci duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuje ci za odwagę i męstwo poszukiwacza prawdy.

Jestem kosmicznym niezawisłym przejawionym prawem. Jestem boska, samowładna, wolna!

Do następnego spotkania. Z miłością Lisa

piątek, 1 maja 2015

LISA RENEE – PORTAL ŚWIADOMOŚCI / 2015 I część

oryginalny tekst: www.isabeaux.net
tłumaczenie Teresa Serafinowska
Droga wznosząca się Rodzino, wszystko co dzieje się w sferze ducha, ma bezpośredni wpływ na świat fizyczny. Wszystkie wydarzenia w świecie fizycznym odzwierciedlają to, co dzieje się w świecie duchowym. To co dzieje się z ciałem, przejawia się w zewnętrznej rzeczywistości.

W tym biuletynie porozmawiamy o seksie i seksualności jako portalu świadomości. Chodzi o uświadomienie i nabranie pewności siebie. Ponieważ każdy z nas stara się budować swój duchowy dom, musimy wziąć duchową odpowiedzialność za nasze energie seksualne. W jaki sposób te portale świadomości działają? Jak je chronić? Zanim zaczniesz czytać dalej, wiedz że zostaną tu omówione niektóre trudne tematy dotyczące seksualności – gwałt i wykorzystywanie podczas rytuałów, okaleczanie narządów płciowych oraz pedofilia. Nie możemy dokonywać świadomych wyborów bez dokładnej oceny szerszej gry jaka się tu rozgrywa, prowadzonej przez NAA, która stara się wykorzystać i nadużywać naszych seksualnych energii.

W tym energetycznym wszechświecie portale świadomości mają elementy fizyczne, które współpracują z elementami duchowo – energetycznymi. Elementy fizyczne nie mogą być oddzielone od elementów duchowych. One mają bezpośredni wpływ na wszystko, co możemy widzieć w postaci przejawionej, i przeważnie na to czego nie możemy zobaczyć fizycznymi oczami. Dlatego musimy nauczyć się poszerzać oczy duchowe, aby zwiększyć wyższą percepcję zmysłową. Gdy mamy rozwinięte wyższe postrzeganie zmysłowe, możemy lepiej dostrzec cechy świata duchowego. Możemy lepiej wiedzieć, z którymi portalami świadomości wchodzimy w interakcje.

Wszystkie ludzkie czakry i wszystkie otwory ciała stanowią portale świadomości. Na Ścieżce poszerzania świadomości i zwiększania duchowej inteligencji musimy lepiej rozumieć ten fakt, aby skuteczniej chronić swoje ciała. Otwory w ludzkim ciele są oknami rdzennego ducha (esencji Ducha). Jeśli nie są zabezpieczone, mogą być wykorzystywane przez negatywne siły. Ważne jest, aby oczyszczać i chronić ciało na wszelkie sposoby szanując je, wzmacniając i kochając jako bezpośredni fizyczny kanał dla esencji naszego Ducha. Trzeba zrozumieć, że ludzkie ciało jest wielowymiarowym portalem świadomości, który współdziała z naszymi duchowo – energetycznymi cechami. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec tych duchowych właściwości, ciała portalu świadomości pozostaną bez ochrony i mogą przez nie przenikać niższe duchy. Kiedy nauczymy się dbać o swoje ciało, zaczynamy chronić je za pomocą ekranującej tarczy 12D i zaczynamy dowodzić naszą osobistą przestrzenią jako niezależnym bytem służącym wiecznemu światłu Boga. Kiedy już zdajemy sobie sprawę, że te portale świadomości istnieją w otworach naszego ciała, możemy skierować częstotliwości świadomości chrystusowej do tych obszarów naszego ciała, aby je chronić przed wykorzystywaniem jako ciemnych portali.

Portal marcowej równonocy

Kiedy chrystusowa świadomość schodzi do swojej matrycy diamentowo-słonecznego ciała i zaczyna ucieleśniać się w coraz większej liczbie przedstawicieli ludzkiej rasy, przesuwamy się do trzynastego stadium galaktycznego cyklu alchemicznego prawa Ryb. Zachodzi to u tych na Ścieżce wznoszenia, którzy uzyskali moc uduchawiania ciała i potrafią przemienić zniszczalne elementy fizyczne w niezniszczalnego ducha prawdy. Ponieważ częstotliwość świadomości kosmicznego Chrystusa zstępuje do ludzkiego ciała, dochodzi do spotkania kosmicznego Chrystusa z upadłymi hierarchiami w portalach świadomości, które znajdują się w świecie fizycznym. Następuje duchowa walka pomiędzy duchem kosmicznego Chrystusa schodzącego na Ziemię - tam gdzie mieszkanie dla niego zostało przygotowane, a tymi ludzkimi i ziemskimi ciałami, które są opętane oraz wykorzystywane jako ciemne portale. To osiąga swój punk kulminacyjny podczas marcowej równonocy i trwa do Niedzieli Wielkanocnej. Niektóre ciemne byty odejdą bez trudu przez portale tranzytów, podczas gdy inne, przywiązane do Ziemi, nie będą chciały opuścić swoich terytoriów i będą walczyć. Te siły duchowe zasiedlają ludzkie ciała i póki są na ziemskim poziomie, będą się bić o ludzką świadomość żyjącą na tej Ziemi.

Ten kosmiczny chrystusowy portal świadomości otwiera się na 33 dni 11 marca, co rozwściecza siły Antychrysta i jego ziemskich sługusów. Będą chcieli wziąć odwet wykorzystując ten portal, aby posiąść i nękać tak wielu ludzi, jak to możliwe. Jesteśmy świadomi, że manipulacji dokonują ciemne moce - działające jak ciemne portale, które są odłączone od duchowego źródła. Znamy ich ciemna taktykę! Nie bójcie się tych sił, ponieważ one są częścią Ziemi. Bramy wszechświata są otwarte i rodziny świadomości kosmicznego Chrystusa są na naszej planecie, a kiedy dostroimy się do ich częstotliwości, są w stanie nas wesprzeć. Zachowaj spokój, módl się i utrzymuj swoje myśli w stanie najwyższej miłości – do siebie i innych. Możliwe, że na światowej arenie będzie można obserwować pewne bardzo trudne wydarzenia. Niektórzy ludzie w okresie otwarcia portalu opuszczą Ziemię zabierając ze sobą hierarchie upadłych bytów. Na tym etapie cyklu wznoszenia na ziemskim planie ścierają się ze sobą różne duchowe siły, co służy wyrugowaniu ze świata materialnego upadłych hierarchii tu osadzonych.

Religie programują umysł planetarny, aby uczynić ludzi głuchymi, niemymi i ślepymi na wyższe duchowe prawdy. Aplikują ludziom takie półprawdy, że ci czują się nieadekwatni lub przerażeni, kiedy odkrywają głębszą wiedzę duchową. Religijne programowanie chrześcijańskie nie ma związku z prawdziwą kosmiczną chrystusową świadomością dlatego tak mało osób zdaje sobie sprawę, że kosmiczny Chrystus jest na Ziemi - w ludzkich ciałach.

Tworzenie brutalnych religii i rytuałów

Po inwazji na planetę, która zachodziła stopniowo od czasu lucyferiańskiego buntu, intruzi stworzyli Negatywną Agendę Obcych (NAA), aby przygotować mieszkańców planety na czczenie fałszywych bogów. Aby wyegzekwować w ludzkiej kulturze patriarchalną dominację, wybrali pewne archetypy fałszywego ojca i prezentowali je jako patriarchalnych proroków głoszących ich religie. Używając metod prania mózgu wykorzystujących strategię militaryzacji połączoną z technologiczną kontrolą umysłów, wprowadzono do planetarnego umysłu umysł drapieżnika i odpowiednie religie. Gdy planetarny umysł został opanowany, zbiorowy umysł rasy ludzkiej też został na zawsze zmieniony. W ciągu pokoleń religijnego programowania konsekwentnie wymazywano ludziom świadomość i dokonywano zbiorowego recyklingu dusz, a prawda o inwazji NAA została zapomniana.

To umożliwiło NAA zacząć zabijać, zawojowywać, prześladować i torturować ludzi, każąc im wierzyć, że są zobowiązani do różnych szaleńczych „religijnych” rytuałów. Powtarzające się rytuały są w religii ortodoksyjnej po to, aby kontrolować ludzkie umysły i sterować surowymi dogmatycznymi przekonaniami zmieszanymi z obsesyjnym poziomem lęku. Implanty do kontroli umysłów są używane w celu aktywowania lęku w osobie dokonującej rytuału, modlitwy i ofiary, choć sporadycznie są przeznaczane do odrębnego zadania. Można zauważyć, że w implancie religijnego fanatyka lub satanistycznego rytuału, strach i niepokój danej osoby zasilają jednostkę wampiryczną. Taka jednostka stymuluje następnie więź z religijnym lub rytualnym uzależnieniem, aby kontynuować produkowanie takiej energii. Gdy umysł ludzki popada w dogmatyzm, obsesję i rytuały, wyłącza się i traci dostęp do wolnego, otwartego myślenia. Ostatecznie strach i inne formy myślowe dzielą umysł, co może prowadzić do dwubiegunowości i objawów maniakalnych, a w końcu do generowania licznych odmiennych osobowości. Gdy umysł jest podzielony, ciało łatwo może stać się ciemnym portalem. Każda z wielu takich osobowości jest związana z wersją jednostki demonicznej lub poziomem hierarchii sił upadłych aniołów, które rządzą alternatywną osobowością i manipulują jej osobistą energią - wysysając ją. W ten sposób w ludzkim ciele powstaje ciemny portal.

Większość zorganizowanych religii zostało zaprojektowanych tak, aby ludzie poddali się inwazjom obcych bogów na Ziemię. Gdyby udało im się zreplikować kod genetyczny i podtrzymać siłę życiową, mogliby istnieć na Ziemi bez degeneracji i rozkładu ich naturalnych ciał. Stworzyli już swoje hybrydy i programy do ich hodowli, aby stopniowo genetycznie modyfikowane ludzkie ciało mogło być użyte do inkarnacji tych ras. Podczas astralnych uprowadzeń w trakcie snu lub poprzez współpracę z wojskiem przy programach MILAB oni eksperymentują z genami, ze sztuczną inteligencją i cyborgizacją ludzkiej genetyki, aby pomóc tym pozawymiarowym swobodnie zamieszkiwać Ziemię w ludzkich zhybrydyzowanych ciałach. Przypomina to stwierdzenie, że upadli aniołowie i ich hierarchie, które wcześniej nie mogły wcielać się w ludzkie ciała, teraz mają taką możliwość poprzez dostęp do portali świadomości. Niektórzy z nas zauważyli ludzkie ciała z czarnymi lub martwymi oczami lub nie posiadające normalnej ludzkiej aury. W wielu przypadkach to są ciemne portale dla upadłych aniołów lub galaktycznych ciemnych duchów. Kiedy ciało umiera, upadły anioł lub świadomość galaktycznego ducha opuszcza to ciało wychodząc z niego.

Ludzkość została w dużej mierze przymuszona do zaakceptowania religijnej przemocy i prania mózgów przez skorumpowane autorytety religijne, aby być przygotowana do zaakceptowania fałszywych bogów Obcych. Przez znęcanie się, groźby i zastraszanie stosowane na przestrzeni wielu pokoleń ludzie zaakceptowali przemoc i krwawe ofiary jako boską wolę. Zaakceptowali również otępiające poziomy prześladowań, degradacji i dyskryminacji poprzez zawstydzanie, poniżanie czy bicie. Zaordynowano im to, aby uwierzyli że potrzebują świętego pośrednika, a sami nie są godni otrzymania wiedzy duchowej ani prawdy. Tym pośrednikiem jest fałszywy bóg ojciec – Obcy, który przejął kontrolę nad bezpośrednim połączeniem z siłami twórczymi, żywiołami Ziemi i zakłócił wewnętrznego ducha człowieka.

To dlatego najbardziej duchowa wiedza na tej Ziemi jest demonizowana i manipulowana poprzez wywoływanie w ludziach obaw, jakoby była dziełem szatana. Tak długo, jak długo ludzie będą terroryzowani w aspekcie zdobywania wiedzy i prawdy, nadal ze strachu będą od tej wiedzy uciekać. Wiedza to potęga i dlatego NAA uniemożliwia do niej dostęp. Przykładem może tu być zabijanie w krajach muzułmańskich dziewcząt w wieku szkolnym i kobiet, które domagają się podstawowego prawa do edukacji lub nauczenia się, jak prowadzić samochód. W globalnej populacji pod bezpośrednim ostrzałem są wszelkie poziomy otwartego źródła informacji, wiedzy i edukacji. To jest kierowane przez NAA, przez ich odgórne poziomy dowodzenia. Możemy myśleć, że to zależy od ludzi, lecz tak nie jest. To dlatego musimy dokładać starań, aby samodzielnie kształcić się na temat tego, co dzieje się na Ziemi w tym czasie.

Demonizacja Ziemi i symboli

Ponieważ agenda intruzów jest tu aby kontrolować, manipulować i odsysać ziemskie zasoby, żywioły i wszelkie naturalne siły Ziemi, wszystkie one zostały celowo zdemonizowane przez religie, jakoby były dziełem szatana. Zarówno pierwsi chrześcijanie jak i okultyści częstokroć dzielili złe duchy na żywioły ognia, wody, powietrza i Ziemi.

To jest terroryzowanie przeciętnego człowieka indoktrynując go za pośrednictwem zorganizowanych religii, aby wzbudzić w nim strach przed jakimkolwiek znakiem lub symbolem, który reprezentuje Ziemię, naturę, zodiak, alchemię, geometrię, płeć lub żywioły biorące udział w tworzeniu.

Żaden z tych elementów nie jest z natury zły. Jednostki upadłe w rytuałach satanistycznych celowo nadużywają sił natury, robiąc z nich narzędzie szatana. Ważne jest, aby dostrzec różnicę i aby te siły natury i składniki zostały zwrócone prawowitym właścicielom, a wiele z tych kodów kreacji należy do katarskiego ciała świętej Matki.

Ważne jest też, aby każdy z nas rozwinął wysoki poziom rozeznania i nie wskakiwał pod wpływem takich symboli w strach lub osądzanie. Natura tworzenia obejmuje wiele klas duchów, i jeśli ktoś obawia się, że przyjdzie do niego szatan, ten nigdy nie osiągnie poziomu mądrości, która pozwoli mu odkryć prawdziwy sens relacji z Duchem Bożym. Musimy wiedzieć kim jesteśmy i co mamy do zrobienia, żeby uzyskać dostęp do własnej wewnętrznej duchowości. Musimy zmierzyć się z ciemnością, aby wznieść się ponad jej kontrolę nad nami. Nie ma nic potężniejszego od wewnętrznego ducha chrystusowego, a jednak dzielimy się planetą z wieloma ludźmi owładniętymi mocą szatana i kontrolowanymi umysłowo, którzy żyją w sojuszu z dokarmianymi przez nich siłami satanistycznymi i lucyferycznymi, w ogóle o tym nie wiedząc. Wielu uważa się za pobożnych, a jednak karmi te negatywne siły w imieniu brutalnych religii. Nie możemy się tego bać, musimy zaakceptować to jako właściwą ocenę obecnej sytuacji na Ziemi i wybrać prawdziwy duchowy autorytet - bez wahania i wątpliwości. Kosmiczny Chrystus powrócił, aby odzyskać Ziemię i jej królestwa, aby uwolnić ją od negatywnych sił duchowych wraz z ich nadużyciami i tyranią.

Szatan jest ogromnym pasożytem

To prawda, że siły szatańskie agresywnie rozprzestrzeniły się po Ziemi dzięki promocji NAA w satanistycznych rytuałach wykorzystujących nadużycia, militaryzację i religie związane z przemocą. Za pomocą strategii archonckich kłamstw zarekwirowali wiele ziemskich materialnych energii. Stało się tak w dużej mierze dlatego, że dzięki oszustwom wciąż pozostają w ukryciu, a ludzie nie zdają sobie sprawy że pozwolili na to, co się stało. Do konsumpcji energii ziemskich sił, włącznie z siłami życiowymi ludzi, stosowana jest maszyneria Obcych, sztuczna inteligencja. Trzeba pamiętać, że hierarchie szatańskie i lucyferyczne nie są niczym więcej niż pasożytami. Oni muszą pasożytować i władać ludzkością oraz Ziemią, aby istnieć i się wzmacniać. Oni z natury nie cierpią ludzi i pragną szerzyć udrękę oraz niedolę, gdyż żywią się ludzkim bólem. Kiedy uwolnimy umysł od kontroli przez Obcych i ich bogów, musimy pamiętać, że ważnym elementem jest dalsze rozwijanie naszej mocy i czystości. Jako duchowo dojrzali ludzie, musimy wyrosnąć z ideologii terrorystycznych najeźdźców związanej z prześladowaniami ludzi i wiedzieć, że jesteśmy boskimi ludźmi związanymi przez Boga, który jest w nas, z wieczną prawdą i wiecznym Światłem.

Cała ludzkość, każdy z nas, posiada w sobie moc tego prawdziwego Boskiego ducha. Każda osoba musi zażądać tej prawdy i nigdy nie pozwolić jej odejść ani oddać komukolwiek czy czemukolwiek. Prawdziwy Duch ma moc wyzwolenia od tych upadłych aniołów, ich ziemskich sił i oszustów pełniących rolę więziennych strażników, od satanistycznych i lucyferycznych sił NAA.

Żywioły Ziemi i ich symbole zostały zdemonizowane i sponiewierane, żeby ludzie żyli w strachu przed karą dokonywaną przez ich fałszywych bogów. Ta taktyka służy utrzymaniu ludzi w ryzach broniąc im dostępu do duchowej wiedzy, co uniemożliwia im poszerzanie świadomości. Ludzie w dobrej wierze ferują wyroki wymuszające ignorancję, na przykład: ten symbol jest ciemny, ten żywioł jest zły, tego treść jest satanistyczna. Wiele osób nie ma zielonego pojęcia, o czym naprawdę mówią. Niektórzy bogowie Obcych zasilają ich ego, aby powtarzali słowo w słowo skrypty religijne Obcych przeznaczone do kontrolowania umysłów. Oni są ciemnymi portalami wprowadzającymi w życie ludzkie zniewolenie odtwarzając archetypy cierpiętnictwa lub bohaterstwa. Religia NAA chce stworzyć tak wielu męczenników, jak to możliwe. Aplikuje wstawki intelektualne typu „nie jesteś godzien dostępu do tej wiedzy duchowej”, „jesteś wyrobnikiem, więc trzymaj się z dala od tej duchowej informacji”, „musisz się podporządkować mojej tyranii, ignorancji i władzy bez pytania”.

Musimy rozwiać te poważne nieścisłości i ciemną ignorancję lansowaną w dobrym mniemaniu przez duchowo niedoinformowanych lub bazujących na strachu egoistycznych ludzi. Nigdy trafnie nie ocenią mądrości i klarowności, aż nie będą wolni od strachu i w pełni zaangażowani w swoją duchową prawdę i duchową prawdę innych, ponad wszystko. Duchowa prawda jest nieulękła i bezpieczna. Zawsze można mówić prawdę osobie, która żyje w prawdzie.

Ciemne portale są konsubstancjalne z upadłymi aniołami

Od drugiej połowy 2012 roku ludzkie ciało jest bardziej podatne na wykorzystanie jako ciemny portal, kiedy człowiek staje się konsubstancjalny ze zbiorowymi siłami ego reprezentowanymi przez sataniczne lub ciemne galaktyczne warstwy tych hierarchii. Dodatkowo to jest zaostrzane przez zmiany magnetycznych i grawitacyjnych pól Ziemi, co skutkuje rozpadem niektórych membran wymiarowych. W zasadzie można to porównać do sytuacji, w której ryby z kilku małych akwariów zostają zebrane w jednym dużym, gdzie wszystkie pływają swobodnie. To ma skutki zarówno pozytywne jak i negatywne - dla nieprzygotowanych do radzenia sobie z tymi nowymi siłami wchodzącymi w ich osobistą rzeczywistość.

Jeśli ktoś koncentruje się na ego i będzie ulegać tym negatywnym siłom, łatwo podda się temu głównemu myślokształtowi. Później negatywne myślokształty mogą pogłębić się do stanu opętania, specyficznego dla hierarchii upadłych aniołów. Oto główne domy ego, które są wykorzystywane jako ciemne portale do zawładnięcia przez tych upadłych aniołów lub ciemną galaktyczną hierarchię:

*Szatan/Moloch – gniew/wściekłość;
*Lucyfer – pycha/prawo do czegoś (roszczenie);
*Lewiatan – zawiść/zazdrość/pożądanie;
*Belial/Ba`al – kłamstwo/korupcja;
*Mammon – chciwość/skąpstwo;
*Asmodaj/Bafomet – pożądliwość/uzależnienie;
*Belzebub – obżarstwo/marnotrawstwo;
*Baalpeor/Belfegor – lenistwo/zniechęcenie;

Upadli aniołowie są częścią oszukańczych duchów. Mogą być ludźmi lub nie-ludźmi, mogą być oddzielonymi od swoich dusz lub bezcielesnymi duchami, które nigdy nie zamieszkiwały ludzkich ciał. Demony mogą być uznawane za materialne istoty cielesne, ponieważ są niższymi istotami duchowymi, które nie są inspirowane przez tchnienie Boga i nie mogą istnieć w wyższych sferach niebieskich. Ludzie i nieludzie mogą przywołać te ziemskie duchy, a następnie być przez nie i ich materialną lub negatywną naturę owładnięte, zwłaszcza jeśli nie są mentalnie czyści i emocjonalnie zrównoważeni. Jeśli siły te nie zostały skorygowane, w końcu przynoszą człowiekowi udrękę i i niedolę.

Największe ryzyko ponoszą ludzie, którzy nie rozwinęli kontroli nad impulsami i nie wyczyścili negatywnego automatycznego działania ego. Można temu zaradzić poprzez konsekwentne medytacje, modlitwy i samodzielne dochodzenie do bycia w czasie „teraz” jako świadomy obserwator. Kiedy ktoś nas prosi o pomoc, możemy go wseprzeć informując o słabych punktach i wadach pojawiających się u dorosłych i u dzieci.

Stadia ryzyka w ludzkim ciele

W jaki sposób ciemne siły i jednostki upadłe podłączają się lub przenikają do ludzkiego ciała tworząc ciemny portal?

*Po pierwsze, kiedy jesteśmy lekkomyślni i nieostrożni z naszym ciałem, dogadzając swemu ego (szczególnie ze strachu, poczucia winy i wstydu) lub ciągle angażujemy się w negatywne emocjonalne sytuacje i nie dyscyplinujemy świadomości, jesteśmy na skraju ryzyka.
*Po drugie, kiedy funkcjonujemy automatyczne, mamy obsesyjne mentalne stany zapętlenia, hipnotyczne lub medytacyjne (bez ochronnej tarczy 12D), trzymamy przy ciele lub w pobliżu głowy telefon komórkowy czy inne technologie, zakłócające na okrągło nasze pole elektromagnetyczne, wchodzimy w drugie stadium ryzyka.
*Po trzecie, kiedy ulegamy uzależnieniom – poprzez narkotyki, alkohol, papierosy, obżarstwo, lub przyjmujemy leki psychoaktywne / psychotropowe, które zmieniają działanie mózgu, albo kiedy jesteśmy hospitalizowani, wkraczamy w trzecie stadium ryzyka.
*Po czwarte, kiedy pozwalamy sobie na rozwiązłą aktywność seksualną, mamy seksualne uzależnienia, doświadczamy seksualnej kompromitacji, gramy w gierki uwodzenia, korzystamy z regularnych form pornografii, klubów seksualnych i prostytucji lub angażujemy się w grupy seksualne, jesteśmy w czwartym etapie ryzyka.
*Piąta jest sfera dewiacji i perwersji seksualnej, która jest całkowicie kontrolowana przez jednostki nami władające. Takie zachowania jak pedofilia, sadyzm, dziwny fetyszyzm seksualny lub jakakolwiek forma przemocy, gdzie receptory przyjemności i bólu są odwrócone w matrycy duszy. Osoba z odwróconymi centrami przyjemności (czerpie przyjemność z zadawania bólu lub aktów przemocy) jest pod kontrolą sił satanicznych.

Ludzie mogą mieć słabszą energetycznie lewą stronę z powodu planetarnych implantów ukrzyżowania, które tam są osadzone wraz z odpowiednią miazmą implantowaną po lewej stronie ciała. Ponadto, kiedy stajemy się bardziej świadomi innych wcieleń, możemy uświadomić sobie urazy z tych wcieleń (lub obecnego), które mogą pokazać się jako rozdarcia aury lub energetyczne osłabienie. Większość ludzi ma dodatkowe osłabienia, zwykle po lewej stronie czaszki w kierunku przedniej części czoła z tych powodów.

6D trzecie oko i 7D czakra korony bywają zdeformowane z powodu zniekształconego promienia indygo i fioletowego wraz z pozostałościami 7D axiatonalnych implantów. W polach 6D została użyta technologia wykorzystująca spliter (http://pl.wikipedia.org/wiki/Spliter), aby powstrzymać ludzi indygo przed aktywacją u nich szyszynki i przysadki. (To czuje się i wygląda jak biały statyczny szum, który powoduje dezorientację i niszczy zdolność mózgu do spójnego wzorca myślenia.) Aby usunąć spliter, trzeba wezwać 13-ty promień Matki Arc i uruchomić częstotliwość jej akwamarynowej plazmy w głowie, w celu uleczenia spaczeń promienia niebieskiego i indygo.

Następnie mamy kwestię planetarnej osi Ziemi, która jest wychylona od pionu pod kątem 23 stopni, aby wytworzyć naturalne orbitowanie Ziemi wokół Słońca. To nie jest oryginalna i naturalna ścieżka orbitowania naszej planety. Ponieważ ludzka czaszka jest mikrokosmosem globu ziemskiego i mózgu, nasza prawdziwa pozycja na północ jest wyłączona. Chodzi tu o prawidłowe umieszczenie czakry korony. Takie przechylenie jest otwartym portalem dla linii ciągów księżycowych, przez osłabione pole magnetyczne, które przejawia się jako osłabienie lewej części ciała ludzkiej czaszki. Jest to kolejny powód, aby ochraniać i osłaniać całokształt swej czaszki, głowy i twarzy.

Ważne jest aby zrozumieć, że im masz silniejsze pole auryczne i im więcej wiedzy, tym mniej narażasz się na wszystkie te słabe punkty i zagrożenia. Celem jest skupić czas i uwagę na rozwoju ciała duchowego oraz na narzędziach do tworzenia energii poprzez medytacje, wzmocnić ciało energetyczne, powstrzymać ucieczkę energii poprzez skupienie myśli na jednym celu.

Dodatkowo, kiedy człowiek jest pomiędzy różnymi stanami świadomości, duchowo – energetyczne ciała tej osoby są w jakimś stanie przejściowym pomiędzy wymiarami. Te momenty energetycznego przejścia są oknami, gdzie aura jest bardziej podatna na manipulację lub podłączenia. Należy zwrócić na to szczególną uwagę i zwiększyć korzystanie z tarczy 12D, zarządzając osobistą przestrzenią, kiedy ty lub bliscy są:

*w trakcie narodzin dziecka – matka i dziecko;
*podczas doświadczania śmierci, wychodzenia z ciała;
*w trakcie aktu seksualnego lub innych aktywności seksualnych;
*wszelkie sytuacje, kiedy następuje utrata świadomości (np. cios w głowę);
*grupowa medytacja lub ćwiczenia duchowe bez ochrony (brak w nich doświadczeń związanych z NAA);
*hospitalizacja, zwłaszcza, kiedy są podawane leki;
*spanie w hotelach lub innych miejscach wcześniej nie odwiedzanych (stany hipnotyzujące, usypiające);
*zaangażowanie w ekstremalne traumatyczne wydarzenia lub współczujące obserwacje tych wydarzeń.

Otwory w ciele człowieka jako portale do innych wymiarów

Ludzkie ciało posiada otwory, które zgodnie z boskimi zasadami służą jako fizyczne kanały do swoich duchowych odpowiedników podłączonych w innym wymiarze. U większości ludzi, którzy są duchowo aktywni,wszystkie otwory na twarzy, a jest ich siedem, są bezpośrednio połączone z umysłem archetypowym w piątym wymiarze oraz są związane z czakrą gardła. Właśnie dlatego obserwujemy falę powszechnych wzorców chorobowych, które mają związek z zablokowaną czakrą gardła lub wzorcem 5D. Najpierw przyjrzyjmy się wszystkim siedmiu otworom znajdującym się na twarzy:
1.Prawe oko, przewód nosowo-łzowy, oko ojca, pochodzenie, (stożek rogówki oka, nerw wzrokowy);
2.Lewe oko, przewód nosowo-łzowy (oko matki, ród, stożek i nerw wzrokowy);
3.Prawe ucho (równowaga i ruch, słuch/wiązka nerwów czaszkowych);
4.Lewe ucho (równowaga i ruch, słuch/wiązka nerwów wzrokowych);
5.Prawe nozdrze (męska zasada mentalna, praniczna siła życiowa, zasada słoneczna);
6.Lewe nozdrze (żeńska zasada emocjonalna, praniczna siła życiowa, zasada duchowa);
7.Jama ustna i język (połączona zasada męska i żeńska).

Nasze oczy zbierają światło z otoczenia, a następnie regulują i skupiają je przez soczewki w celu wytworzenia obrazu, przekształcają ten obraz na zestaw sygnałów elektrycznych i przesyłają je do mózgu za pomocą skomplikowanych szlaków neuronalnych. Nasz systemy przekonań negatywnego ego tworzy filtry, które mogą być implantami ograniczającymi widmo światła, przez co powstają obrazy, które są akceptowane przez nasze oczy. Dlatego ważne jest aby utrzymać otwarty i elastyczny umysł, inaczej spektrum światła i filtry w oczach będą poddawane kontroli i ograniczeniom. Chodzi o to, że negatywne ego kontroluje twoją wizję - to co możesz zobaczyć a czego nie, kontrolując tym samym umysł. Osoba z tak sterowanym umysłem będzie widzieć dużo mniej niż osoba z otwartym i wolnym umysłem.

Nasze prawe ucho koresponduje z liniami axiatonalnymi rezonującymi przede wszystkim z planem mentalnym 3D, 6D i 9D. Słyszenie przez lewe ucho koresponduje z liniami axiatonalnymi 4D, 7D i 10D. Lewe ucho jest wykorzystywane do transmisji z planu astralnego. Wskutek tego wiele istot astralnych i upadłych wysyłają wiadomości do ludzkiego systemu nerwowego głównie przez ten obszar. Kiedy o tym wiemy, powinniśmy oczyścić ten rejon od astralnych manipulacji. Jak już uzdrowimy naszą lewą stronę i lewe ucho, usuwając maszynerię Obcych i astralnych pośredników, jesteśmy w stanie odbierać transmisję częstotliwości z Jaźni awatara Chrystusa. Awatar chrystusowej Jaźni jest utworzony z ciała pochodzącego z Lutni i kieruje falę nośną przez 10-ty wymiar bezpośrednio komunikując się z ciałem i świadomością. W końcu chcemy mieć ciało kompletnie zarządzane i kontrolowane przez awatara chrystusowej Jaźni.

Prawe nozdrze reprezentuje energię fizyczną dla ciała i umysłu. Oddychanie przez prawe nozdrze ma związek z cyrkulacją większej ilości energii i równoważy procesy metaboliczne. Oddychanie przez lewą dziurkę ułatwia dostęp do prawej czującej półkuli mózgu. Oddychanie przez prawą dziurkę daje dostęp do lewej półkuli mózgu związanej z myśleniem. Świadomy oddech naprzemienny pozwala aktywować dostęp do całego mózgu. Kiedy oddychamy zarówno prawym jak i lewym nozdrzem, tworzymy równowagę. Jeśli takie oddychanie sprawia ci trudność, i chcesz sklarować ten obszar zarówno fizycznie jak i energetycznie, to musisz nad tym popracować oraz pomedytować. Nierównowaga w myśleniu zatyka nozdrza i ścieżkę oddychania.

Usta i język są bardzo ważne, ponieważ reprezentują zjednoczenie męskości i kobiecości, a ścieżka oddechu w jamie ustnej bezpośrednio łączy z organami płciowymi. Usta oznaczają słowo wypowiedziane przez Logos tworzenia. Kiedy czakra gardła jest czysta, głos i ogień ducha oddechu przepływają w wypowiedzianych słowach. Otwarte usta i wargi odpowiadają żeńskim organom płciowym. Język oznacza intonację częstotliwości, generowanie słów reprezentowanych przez organy męskie. Razem język i usta przedstawiają unię męsko - żeńską, a kiedy są prawidłowo używane, tworzą wewnętrzną jedność hierogamiczną To co wkładamy do ust, staje się częścią naszego ciała. To, co mówimy, przejawia się w naszym świecie. Kiedy ten rejon jest infiltrowany lub chory, wpływa na funkcję mózgu.

Koniec części I