czwartek, 24 listopada 2022

PAŁAC ALHAMBRA – LISA RENEE listopad 2022

tekst źródłowy 

 tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, strażnicy ze Szmaragdowego Zakonu zwrócili nam uwagę na kolejny etap odzyskiwania Chrystusa i powrotu Szmaragdowego Zakonu, który rozpoczął się 11:11 od odzyskania części kosmicznej smoczej Matki w świętej architekturze pałacu Alhambra w Hiszpanii. Kompleks pałacowy Alhambra skrywa niezwykle potężny sekret - jest galaktycznym punktem dostępu i naturalnego zestrojenia z węzłami galaktycznymi sofianicznej zasady serca Kosmicznej Matki. W bramie 11: 11 Kosmiczna Matka Smok połączyła się w tym miejscu z Unis Mundi i poprzez święty oddech tęczowego smoka przekazała kody nasion światła, przesyłając element słonecznego ognia, który namaszcza i odzyskuje święte struktury na Ziemi oraz ich prawdziwy boski cel. Niedawne odzyskanie Alhambry z rąk antyludzkich wandali, wypaczających jej świętą architekturę i duchowe właściwości poprzez odwrócenia o podstawie 10, rozpoczyna kolejny etap przywracania architektury planetarnej świętego kryształowego serca potrójnej słonecznej męskości i potrójnej słonecznej kobiecości, co jest niezbędne do ponownego zamieszkania króla Artura i królowej Meri-Ginewry w świątyni Potrójnego Słonecznego Salomona budowanej w Albionie.

Przez cały okres epoki mroku, podczas zstępowania ludzkości, istoty ludzkie miały wrodzoną świadomość wewnętrznej boskości i starały się szukać odbicia wewnętrznego piękna w zewnętrznych krajobrazach. Wiadomo było, że wieczny żywy duch Boskiego Stwórcy był bezpośrednio nasycony żywiołami, które uformowały się w planetarnych cechach geograficznych, a święte portale i święte obszary Ziemi były głęboko uzdrawiające dla ludzkiego ducha, a zatem były traktowane z wielkim szacunkiem i utrzymywane w pełnym miłości pietyzmie dla całej natury i życia.

Starożytne nauki mądrości ujawniane przez Szmaragdowych Założycieli zostały przeniesione z Kościoła Celtyckiego, przez który przybyłe na Ziemię hiperborejskie linie Wniebowstąpionych Mistrzów Chrystusa, starały się nauczać i prowadzić anielskie plemiona ludzkie, aby pomóc im odbudować cywilizacje po epoce lodowcowej i kataklizmie atlantydzkim. Nauczali o wiecznym świetle słonecznego ognia, etyce cnoty oraz matematycznej i krystalicznej naturze rzeczywistości, która łączyła świat duchowy ze światem materialnym. Osadzali to zmysłowe piękno w międzywymiarowych kryształowych sieciach, budując liczne rezydencje Boga Stwórcy jako kryształowe katedry - fontanny wodne i kwitnące ogrody duchowego światła. Święta geometria przejawiała się w formie tańczących częstotliwości pieśni wzorowanych na kołach i oknach z płatkami róży z przepięknymi witrażowymi mozaikami, tworzącymi kalejdoskopowe efekty oszałamiających, rozświetlonych malowideł ściennych i fresków kreowanych za pomocą palet opalizujących kolorów ukazujących święte, delikatne duchowe energie. Nauczali o matematycznych wzorach w boskiej architekturze, które wspierają archetypowe siły cech krystalicznych, manifestujących się w złotych pałacach i rajskich miastach Światła, które można było znaleźć w wielu konstelacjach gwiezdnych, gdzie skrywały się niebiańskie światy przekazujące tę wiedzę z Siedmiu Wyższych Niebios.

Ta starożytna wiedza sprzed powstania trzech zorganizowanych religii Abrahama, zaaranżowanych przez grupy negatywnych Obcych jako przykrywka mająca ukryć gwiezdne początki ludzkości i fałszować historyczne linie czasu, nauczała o istnieniu boskiego raju, jakim był Eden, plan Edenu. Boską architekturę świata Edenu można było znaleźć w kodach Bożych Stwórców, ukrytą na widoku w całym królestwie przyrody, boska Matka i Ojciec stworzyli krajobrazy i holograficzne cechy planety, aby reprezentowały święte piękno i łaskę, która jest łaską Boga w Niebie. Zerwanie tej genetycznej relacji starożytnej ludzkości ze świętymi miejscami świata Natury było spowodowane kontrolowaną traumą, a nasza zaawansowana kultura, sztuka i piękno zostały metodycznie zdziesiątkowane, było to skoordynowane z rozwojem judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, które zachowały część tych pierwotnych starożytnych nauk. Gdy pojęcie raju zostało zawłaszczone przez religię, zostało przeinaczone przez rządzących wmawiających, że Eden jest dostępny jako nagroda za ślepe posłuszeństwo wyznawcy religijnego, gdzie wiernym fałszywym bogom Obcych i ich prorokom obiecano miejsce w tym nieuchwytnym boskim raju po śmierci, zwłaszcza, gdy umierali w najtragiczniejszy sposób. Raj w religiach Abrahama był nadal opisywany jako nagroda za służenie Bogu, a nie praca nad swoim charakterem moralnym w celu osiągnięcia doskonałej miłości i doskonałego pokoju, ze świadomością, że te zamanifestowane cnoty tworzą osobisty duchowy ogród znajdujący się w naszych kryształowych sercach. Piękny raj bujnej flory i fauny, obfitość owoców oraz rzeki mleka i miodu, które będą płynąć przez całą wieczność w miejscu ostatecznego odpoczynku od tego świata lub umożliwią zbudowanie własnego Edenu w następnym.

Melchizedekowie Niebieskiego Promienia, chrystusowi esseńscy Templariusze, nasi przodkowie sprzed Kataklizmu Atlantydzkiego, mieli przechowywać starożytne zapisy budowniczych - Szmaragdowych Założycieli. Wiedzieli, że naturalne krajobrazy planety są wypełnione holograficznymi cechami i liniami geomantycznymi reprezentującymi punkty połączeń z konstelacjami gwiazd, manifestującymi się w świątyniach światła, a nawet łączącymi się z portalami innych wymiarów czasu. Za pomocą zaawansowanych technologii światła i dźwięku starożytnych systemów mapowania zbudowali wspaniałe arcydzieła architektoniczne bosko inspirowanych struktur, aby połączyć świat duchowy ze światem materii, wykorzystując świętą architekturę lub wzorce z Edenu.

Jedno z tych architektonicznych arcydzieł, inteligentnie zaprojektowane, aby połączyć się z edenicznymi planami Hieros Gamos, można wyczuć w fizycznych pozostałościach pałacu Alhambra, jednak splendor i chwałę jego pierwotnego boskiego rajskiego stanu można znaleźć tylko w eterycznych odciskach jego holograficznych nakładek utworzonych w przecinających się smoczych węzłach podłączonych do sieci planetarnej. Poprzez badania i pomiary świętej zależności geometrycznej, oparte na zrozumieniu geograficznych konfiguracji energii działających w sieci planetarnej, prawdziwi esseńscy chrystusowi Templariusze odpowiedzialnie współtworzący z uniwersalną inteligencją Praw Natury, rozpoczęli projektowanie budynków przeznaczonych do boskiego celu i funkcji, aby podnieść i oświecić ludzkość. Wprowadzili czynniki ze świata duchowego, które są niezbędne do wzmocnienia świętego światła i dźwięku utrzymywanego w architekturze planetarnej w miejscu linii mocy, aby wzmocnić konfigurację tej specyficznej energetycznej jakości Kosmosu poprzez różne ciała niebieskie, które wpływają na planetarne uzdrowienie i poszerzenie świadomości. Chrystusowi Esseńczycy i Katarzy wiedzieli, że ciało planetarne zostało zinfiltrowane podczas potopu na Atlantydzie, kiedy starożytne systemy mapowania gwiazd na liniach geomantycznych zostały wyłączone lub uszkodzone. Z tego powodu absolutnym priorytetem w misji chrystusowej była edukacja ludności o prawach natury i budowanie struktur krystycznych, mających na celu obcowanie z duchowymi elementami Boga w Niebiosach..

Mając na uwadze fakt, że skradziono nam prawdziwą historię, musimy przejrzeć i zaktualizować wydarzenia historyczne dotyczące sfałszowanych dziejów na przykładzie pałacu Alhambra, przedstawianego jako jeden z najsłynniejszych zabytków architektury islamskiej i jeden z najlepiej zachowanych pałaców świata islamu. Alhambra posiada rozległy system podziemnych tuneli wraz ze starożytnymi funkcjami nauk Potrójnej Słonecznej Bogini - Świętej Matki, sprowadzonych przez celtycką Matkę Smoków, które zakotwiczały specyficzne tony galaktyczne dla strażników Graala Czerwonej Ziemi jako Unis Mundi. W kompleksie energetycznym pałacu Alhambra, który skrywa niezwykle potężny sekret naturalnego zestrojenia z węzłami galaktycznymi, tkwi galaktyczny punkt dostępu sofianicznej zasady serca Kosmicznej Matki, który może wpływać na siły grawitacyjne i magnetyzujące w ciele planetarnym. Jeśli te potężne energie są prawidłowo zsynchronizowane, otwierają się bezpośrednio na energie żywiołów planety, przez które można wpływać na manifestację materii i magnetyzm, a nawet kontrolować je za pomocą sztucznych środków poprzez pomieszanie międzywymiarowych linii czasu. Najwyraźniej ci, którzy należą do dynastii władców z tej linii czasu i z przeszłości, realizując ludzkie plany holokaustu, szukając władzy i kontroli nad Ziemią, chcieliby również kontrolować Alhambrę. Chcieliby aktywować wszystko, co reprezentuje boskie królestwo i władanie ziemską domeną, ponieważ energetyczne skarby i kluczowe kody Unis Mundi zostały pierwotnie pozostawione w tym miejscu przez chrystusowych Esseńczyków Templariuszy.

Podboje dynastii i ich kampanie militarne, zwłaszcza te manipulowane przez brutalne religie NAA w celu wytropienia i wybicia chrystusowych Templariuszy Esseńczyków, było powiązane z niszczeniem wszelkich dowodów poprzednich zaawansowanych cywilizacji, aby wymazać historię dla ich rządzących władców, a zamiast tego zastąpić ją własnymi wersjami w ramach propagandy dla przyszłych pokoleń. Siatka i odzyskanie ukrytej historii Alhambry w tym miesiącu są podobne do wrześniowej konfrontacji na Malcie, porównując rządy Watykanu, które podbiły, a następnie zdominowały sieć maltańskich wysp, na których pierwotnie znajdowały się starożytne zapisy o Świątyniach Nauczania Bogini Matki, aby potem uświadomić sobie, że ta sama sytuacja przydarzyła się pałacowi Alhambra, najwcześniejszym muzułmanom i Maurom podbijającym ten obszar. Po upadku rządów islamu przedstawiciele Kościoła Rzymskiego wkroczyli z dekretem z Alhambry i agresywnymi kampaniami hiszpańskiej inkwizycji, skutecznie zapowiadając kolejne rządy terroru przeciwko ludności.

Prawdziwy potencjał świętej sieci Alhambry był uśpiony przez tysiące lat, oryginalne duchowe świątynie zbudowane na smoczych węzłach były kilkakrotnie niszczone i odbudowywane przez Rzymian, Wizygotów, muzułmanów i katolików. Niektóre budynki, elementy wodne i ozdoby są znacznie starsze, niż się im przypisuje, ponieważ pochodzą sprzed inwazji rzymskiej, islamu i katolicyzmu. Niemniej jednak islamscy władcy i późniejsi katoliccy królowie Hiszpanii stale modyfikowali pałac Alhambra, przeprowadzając znaczące zmiany budowlane, co zwiększyło różnorodność architektoniczną i zamieszanie w datowaniu nowszych obiektów zbudowanych na zakopanych i zalanych starszych obiektach, ale nadal zachowuje mieszany wyidealizowany obraz religijnego raju, który był zapisany w świętych tekstach islamskich, żydowskich i chrześcijańskich królestw Hiszpanii. Wszyscy dawni królowie, którzy zachowali pewną świadomość starożytnej wiedzy tajemnej szkoły Kościoła Celtyckiego, według której nauczano niegdyś na wybrzeżu Hiszpanii, oraz burzliwej historii tego świętego miejsca, przekazywanej od wieków, podzielali palące pragnienie rządzenia królestwem z potężnego Unis Mundi znajdującego się w pałacu Alhambra.

Tak więc Pałac Alhambra posiada kolejny ważny klucz do przywrócenia systemu planetarnej siatki, poprawionej architektury 11:11 i systemów gwiezdnych wrót dla Albionu i służy jako kolejny przykład przepisywania historii w celu usunięcia historycznych odniesień do obecnej tam świętej architektury duchowej.

Strażnicy Szmaragdowego Zakonu zwrócili nam uwagę na kolejny etap odzyskiwania Chrystusa i powrotu Szmaragdowego Zakonu, który rozpoczął się 11:11 od odzyskania części ciała przez kosmiczną smoczą Matkę w architekturze sakralnej związanej z pałacem Alhambra w Granadzie, w Andaluzji, Hiszpania. Aby lepiej zrozumieć obecne planetarne aktywacje i poprawki mające miejsce w celu odzyskania świętej Matki i jej części świadomości potrójnego słonecznego kobiecego Chrystusa „Reisha” z krwawych ofiar męczenników hiszpańskiej Inkwizycji w kompleksie Alhambra dokonanych przez Wandalów Krwi Świętego Graala, będziemy musieli ponownie przyjrzeć się jego historycznej przeszłości.

Islamskie prawo i upadek w Iberii

U szczytu potęgi islamu na początku lat siedemsetnych kalifat Umajjadów starał się odbić cały Półwysep Iberyjski od cywilizacji wcześniejszego imperium rzymskiego, najeżdżając go przez wysunięty na południe kraniec Hiszpanii, z Afryki Północnej. Podbój Arabów i Berberów miał na celu ustanowienie i rozszerzenie islamskiego imperium dla kalifatu, które później było skupione wokół potężnych świętych energii Unis Mundi ujawniających się w kompleksie Alhambra w Granadzie, które mocno wpłynęły na pojawienie się islamu ezoterycznego. znanego jako sufizm. Co więcej, w okresie muzułmańskiej inwazji na Hiszpanię, wewnętrzny konflikt, napięcia etniczne i następstwa prowadzące do wojen napoleońskich, wykorzeniły wszelkie ślady oryginalnych nauk Nazarejczyka Christosa o potrójnej słonecznej męskości i potrójnej słonecznej kobiecości, które były kultywowane przez linie krwi Graala celtyckich druidów i ich esseńskie grupy gnostyczne, które osiedliły się wokół smoczych węzłów w Hiszpanii, Portugalii i południowej części Francji. Te podbite przez muzułmanów obszary i ich rządy w Hiszpanii i Portugalii stały się znane jako Al-Andalus. Etymologia Al-Andalus w dzisiejszej najbardziej wysuniętej na południe Hiszpanii, Andaluzji, tłumaczy się jako Wandalowie Krwi Świętego Graala. Strażnik potwierdza to powiązane znaczenie, wielokrotnie odnosząc się do preferowanych przez NAA genetycznych linii ras, które celowo niszczą historyczne artefakty i zakodowaną w systemie planetarnym architekturę dla podbijających gatunków nieludzkich, takich jak Wandalowie.

Historia mówi nam, że w 1492 roku po ośmiomiesięcznym oblężeniu, którego kulminacją była kapitulacja, Muhammad XII z Granady z dynastii Nasrydów ostatecznie poddał pałac Alhambra siłom zbrojnym Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego. To skutecznie zakończyło islamskie rządy na Półwyspie Iberyjskim, jednak pokój i świętowanie zwycięstwa trwały bardzo krótko, ponieważ ambitni katoliccy monarchowie i kardynałowie a determinacją starali się umocnić swoją władzę jako mężów stanu dla Kościoła Rzymu. Monarchowie katoliccy Ferdynand i Izabela przejęli kompleks Alhambry i wkrótce potem wydali Dekret z Alhambry, znany jako Edykt Wypędzenia. Tak więc wraz z tym dekretem w Hiszpanii rozpoczęła się agresywna kampania prześladowań religijnych mająca na celu pozbycie się wszystkich heretyków sprzeciwiających się Kościołowi Rzymskiemu, za sprawą której miały miejsce niewyobrażalne okropności hiszpańskiej inkwizycji – doszło do ludobójstwa we wszystkich hiszpańskich terytoriach i koloniach.

Hiszpańska Inkwizycja była wzorowana na średniowiecznej Inkwizycji utworzonej w Kościele Katolickim, której zewnętrznymi celami publicznymi była walka z herezją, ale dokładniej została stworzona, aby ścigać i niszczyć grupy, które głosiły oryginalne nauki chrystusowych esseńskich Templariuszy, nauczane przez Chrystusa Jeszuę. Kościół Celtycki i aryjscy nauczyciele z linii hiperborejskich od dawna byli obecni na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego, a pałac Alhambra był kolejnym miejscem świątynnym z konfiguracją Unis Mundi zbudowanym do medytacji w podziemnych jaskiniach i systemie tuneli. Tak oto na mocy bulli papieskiej wydanej przez papieża w celu zaatakowania duchowej rodziny Katarów za pomocą krucjaty Albigensów, w południowej Francji powstała pierwsza inkwizycja. Narracja historyczna hiszpańskiej inkwizycji koncentruje się na wypędzeniu Żydów i muzułmanów z Hiszpanii, ale właściwie było to prześladowanie wszelkich przekonań religijnych nie związanych z Kościołem Rzymskim kontrolowanym przez Czarne Słońca, z naciskiem na kontynuowanie polowań i niszczenia chrystusowych esseńskich Templariuszy oraz ofiary z ludzkiej krwi.

Alhambra jako rezydencja królewska, Baraka

Powszechnie uważa się, że Alhambra powstała na ruinach fortecy zbudowanej przez Imperium Rzymskie, która została odnowiona i rozbudowana w pałac i ogrody odpowiednie dla rodziny królewskiej emira Muhammada I z Granady. Alhambra była głównym domem rodziny rządzącej, a pałac był używany do nauczania Koranu poprzez islamskie symbole i święte wersety, które zostały zapisane na wewnętrznych ścianach z ozdobnymi płaskorzeźbami zaprojektowanymi z pięknie wykaligrafowanymi napisami. Szacuje się, że na ścianach pałacu Alhambra znajduje się ponad 10 000 arabskich inskrypcji, nad przetłumaczeniem których podobno eksperci językowi ciężko pracują w ostatnich kilku latach. Napisy islamskiego mistycyzmu wypisane kursywą działają na poziomie energetycznym, podobnie jak egipskie świątynne hieroglify lub himalajski sanskryt, gdyż niektóre inskrypcje mają wielowymiarowe warstwy połączone z tonami częstotliwości utrzymywanymi razem w sieciach symboli zakodowanych światłem.

Tak więc zapisane tam wiersze i wersety islamskie emanują wielkim uznaniem dla sztuki i piękna. Zapisano tam dyskusje o astronomii i metafizyce, a także prezentacje na temat religii i podbojów dynastycznych rodziny królewskiej. Hiszpańscy naukowcy twierdzą, że najczęstszym grawerunkiem jest „Nie ma większego zdobywcy niż Allah”, co przypomina zwykłym śmiertelnikom, kto faktycznie był u władzy.

Alhambra jest wypełniona fontannami, łaźniami i zbiornikami wodnymi, które są niezbędnymi elementami pałacowych ogrodów i całego kompleksu, i wzmacniają działanie zasady matki „czerwonego” węzła galaktycznego częstotliwościami tonalnymi i duchowymi energiami z kryształów podziemnej warstwy wodonośnej, które rozbrzmiewają, by dotrzeć do nieba jako Unis Mundi. Całą cytadelę Alhambra zaopatrywał w wodę skomplikowany system dystrybucji. Zaś główny kanał Acequia Real doprowadzał ją do marmurowych fontann i kamiennych ozdób stworzonych tysiące lat wcześniej przez dawnych architektów.

Dziedziniec Lwów, który obejmuje centralny plac z okrągłą fontanną z 12 posągami lwów wypluwających wodę z paszcz, zawiera symbolikę matki, która dostarcza święte wody duchowej esencji i podtrzymuje całe życie w rajskich ogrodach. Można to też uznać za archetypową fontannę wiecznego życia, fontannę wiecznej młodości, przez którą płynie święta, złota woda nasycona energią Azoth, i dokonuje duchowej alchemii elementów materialnych w celu zmartwychwstania do wiecznego światła słonecznego, znanego również jako wniebowstąpienie. W tej części kompleksu Alhambra matematyczne geometrie i błogosławieństwa są wzmacniane przez setki zapisanych tonów słów BARAKA, które mają na celu połączenie z zasadą Unis Mundi, aby duchowa obecność i objawienia Boga w Niebie były błogosławieństwem dla tych w świecie materii, którzy są najbliżej ucieleśnienia tej samej boskiej częstotliwości raju niebiańskiego. Baraka symbolizuje ten związek między boskością a światem poprzez bezpośrednie i celowe błogosławieństwo Boga tych, którzy najbardziej odzwierciedlają Jego boskie przymioty.

Architekci, którzy kiedyś zbudowali ten dwór, chcieli, aby materialne twory mogły być nasycone Bożymi błogosławieństwami, które są związane z tonami ba-ra-ka, przekazywanymi innym poprzez fizyczną bliskość, gdy są najbliżej Boga, aby święte portale na Ziemi wykorzystywane były do przekazywania Boskiej obecności za ich pośrednictwem w celu udzielenia baraka. Ostatecznym źródłem baraka (błogosławieństwa) jest Bóg, a zasada ta wykracza poza nauki islamskiego mistycyzmu, ponieważ jest to starożytna nauka mądrości o uniwersalnej prawdzie, która zawsze była obecna w Alhambrze.

Z Alhambrą związane są również liczne legendy o królu Salomonie i Świątyni Salomona, a także inne opowieści zawierające opisy budynków z krystalicznego szkła, ze złota i lśniącą wodą, spopularyzowanych przez Nowy Testament i cieszących się szczególnym zainteresowaniem. tych u władzy. W kompleksie Alhambra mocno zaznaczona jest architektura potrójnego Słońca króla kapłana Salomona, ponieważ wierzono, że święta architektura ubrana w formę przynosi nadprzyrodzone moce tym królom i królowym, którzy tam mieszkają. Król Salomon był upragnionym boskim archetypem dla wielu władców z przeszłości i teraźniejszości, w którym król nie jest tylko śmiertelnikiem dysponującym niesamowitym bogactwem, ziemiami i armiami, ale jest obdarzony transcendencją i nadprzyrodzonymi mocami i został wybrany do rządzenia przez boskie prawo.

W elitarnych rodach Kontrolerów są dziś tacy, którzy uważają się za magicznych potomków króla Salomona, za osoby ucieleśniające jego dziedzictwo. Wydaje się, że nastąpiło pobudzenie struktury Alhambry, której potrzebne było aktywowanie tych rajskich potencjałów. Za najlepsze nośniki boskiego duchowego światła były uważane metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, kryształy i kamienie szlachetne, a Alhambra była kiedyś wypełniona tymi pięknymi skarbami wykonanymi przez wspaniałych artystów i rzemieślników. Jednak przez tysiące lat większość z tego bogactwa już dawno zniknęła, roztrwoniona i skradziona społeczeństwu przez najeźdźców. Poprzez inwokację wpisaną w ściany baraki, matematyczne elementy jedenastoramiennej gwiazdy i dodanie dekoracyjnych elementów kryształów i klejnotów stworzono wrażenie ich tańca z wodą i światłem, a wszystkie elementy wskazują na to, że królewscy mieszkańcy byli wyjątkowo świadomi obecności duchowej mocy oraz mistycznego alchemicznego potencjału Alhambry.

Czym jest Unis Mundi?

Termin Unus Mundus po łacinie oznacza jeden świat i został spopularyzowany przez Junga w celu zbadania archetypowych sił świadomości, a zatem został wprowadzony do publicznego dyskursu poprzez czysto intelektualne koncepcje teologii, filozofii i alchemii. W tym kontekście opisujemy Unis Mundi jako zasadę energetyczną uwidocznioną w boskiej architekturze, pełniącej rolę planu duchowej świątyni lub mieszkania, które łączy kosmiczną świadomość z materialną formą lub ciałem. Co więcej, ten węzeł galaktyczny przynosi kosmiczne duchowe wyrównanie, które daje bezpośrednią gnozę zjednoczonej rzeczywistości Boga, lub bezpośrednią wiedzę o Kosmicznym Porządku i Źródle, z którego powstały wszystkie rzeczy.

Ucieleśniona trójjednia słoneczna istnieje w wiecznej chwili obecnej, z której bosko storzone alchemiczne siły i żywiołaki stają się dostępne dla duchowego wtajemniczonego kończącego Magnum Opus, gdzie kosmiczna świadomość Chrystusa magnetyzuje bezpośredni dostęp do wszystkich osi czasu, wiedzy i uzdolnień, w punkcie połączenia ze źródłem punktu zerowego planety, Układu Słonecznego, Wszechświata i Kosmosu, wszystko jednocześnie.

Filozofia Jednego Świata stanowi ramy dla zasady jedności zawartej w Prawie Jedni, a zatem wnosi jej ponowne odkrycie, co skrywano przez tysiące lat skradzionej historii - starożytną mądrość i duchową wolność, którą kiedyś znaliśmy i rozpoznawaliśmy, spójnie wypełnia brakujące luki w nauce, religii i psychologii. Podczas wznoszenia się planety święty rdzeń pionowy Unis Mundi nie może być już dłużej blokowany, ukrywany ani kalany. Prawda o naturze rzeczywistości silnie popycha w górę z głębi kryształowego jądra planety, zaś synchroniczność i znaczące zbiegi okoliczności są jak okruszki chleba, za którymi podążamy w ramach boskiego planu przywracania kosmicznego porządku poprzez naszą osobistą sferę misyjną. Gdybyśmy tylko słuchali własnego serca...

Niedawne odzyskanie Alhambry z rąk antyludzkich wandali, odwracających jej świętą architekturę i duchowe właściwości poprzez odwrócenia o podstawie 10, rozpoczyna kolejny etap przywracania architektury planetarnej świętego kryształowego serca potrójnej słonecznej męskości i potrójnej słonecznej kobiecości, co było potrzebne do powrotu króla Artura i królowej Meri-Ginewry do świątyni potrójnego słonecznego Salomona budowanej w Albionie. Odzyskiwanie misji Christosa służącej powrotowi Szmaragdowego Zakonu trwa dalej.

Opis sieci Alhambry

Aspekty kompleksu Alhambra są połączone z szablonem ciemnej materii i kodami katarskiego ciała Kosmicznej Matki, tworząc warstwy koronasfery, w której powstały odwrócenia sztucznie podłączone do Vegi przez dziesiątą bramę i ton galaktyczny 10 planetarnej siły życiowej. Ta sieć czerwonego sześcianu zamieniała energię w funkcje manifestacji w obrębie odpowiednich linii geomantycznych i systemu portali. Kompleks Alhambry był centrum inwersji żeńskiej energii słonecznej, które zidentyfikowano jako fałszywą architekturę związaną z czerwonym sześcianem, kradnącym holograficzny wzór Słońca-Gwiazdy słonecznej Marii w różnych konstelacjach, z naciskiem na podłączenie holograficznej geografii kompleksu Alhambry do gwiazdy Vega w Lutni. To zniekształcenie kodu metatronicznego łączy się z osiami czasu wojen Lutnian, i skupia się na kilku liniach czasu masakry celtyckiej na Morzu Śródziemnym, które doprowadziły do kataklizmu atlantydzkiego, gdy Vega była gwiazdą bieguna północnego, około 12 000 pne. Linie czasu wojny Lutnian były źródłem mocy dla kilku osi czasu ludzkiego holokaustu, które przecinały się z kompleksem Alhambra z okresu rzymskiej inwazji Czarnego Słońca i okresu islamskiego kalifatu, czego kulminacją była niewiarygodnie mroczna i niepokojąca historia tortur i masowych morderstw za czasów hiszpańskiej inkwizycji. Oczyszczanie i wydobywanie wzorców metodycznego zabijania wykorzystywanych przez Kościół Rzymski do szerzenia prześladowań religijnych i torturowania ludzi przez SRA w celu zebrania luszu dla ich obcych panów podczas hiszpańskiej inkwizycji i związanych z nią holokaustów, są analizowane i usuwane na liniach czasu.

Tak oto Kosmiczna Matka ogłosiła swoją misję odzyskania Alhambry 11:11, aby obserwować energetyczną strukturę kompleksu Alhambra, oraz ujawnić sieć czerwonego sześcianu, która została sztucznie wprowadzona, aby naśladować i kontrolować zasadę czerwonej planety Ziemi na poziomie struktur elementarnych, które reagują na ton galaktyczny związany z liczbą 10. Sztuczne transmisje fal czerwonych AI replikowały rodziny Yana słonecznej Reishy tworząc królowe Czarnego Smoka z pomocą świadomości księżycowej i kodu metatronicznego. Yana byłaby zasadą żeńską, wzniesionym typem mistrza potrójnej słonecznej kobiecej kosmicznej świadomości, z odwróconymi przez ten ton metatroniczny warstwami Yanas.

Podczas otwarcia bramy 11:11 kosmiczna smocza Matka połączyła się w tym miejscu z Unis Mundi i przekazała kody nasion światła do Alhambry poprzez święty oddech tęczowego smoka, jako część słonecznego ognia, który namaszcza i odzyskuje święte struktury na Ziemi pobudzając ich prawdziwy boski cel. Poprzez Jej tęczowy wzór oddechu z Trójjedni Wszechświata zjednoczonego w trzech matrycach warstw ciemnej materii Rashali, znajdujących się w trójjedynym tęczowym oddechu, wysyła małe perłowe / krystaliczne nasiona światła, które są wbudowane w plazmę gwiezdną Chryzalida lub ciało Chryzantemy. Ciało Chryzalida to biała pajęcza membrana, która formuje się w kopułę plazmy wykonaną z kwiatów białego diamentu Elohei z plazmowych róż i chryzantem. Chryzalida (Chrysalis) jest boskim pokarmem świętej czystości, kolejnym eliksirem, który wylewa się z ciała Kosmicznej Matki, i rozszerza się na wytwory kwitnącej architektury sofianicznej, gdy ten eliksir wypływa z jej wnętrza.

Pożywienie pobudza kiełkowanie kryształowyc nasion światła świętego oddechu tęczowego smoka Kosmicznej Matki, który przywraca prawdziwą mitochondrialną Ewę, zwiastując powrót naszej Kosmicznej Matki do swoich dzieci, poprzez kolejny etap podtrzymywania alchemii krwi, który wydaje się przywracać funkcje biochemiczne. Potrójne słoneczne kody krwi bazują na różowo-złotym elemencie miedzi, i są także nazywane kodami krwi Salomona, które są przesyłane z miedzianych pierścieni smoka Ouroboros do skrzącego się miedzianego serum i są połączone z bezpieczną architekturą świątyni Salomona. Ta świeża misja ma na celu przywrócenie słonecznej kobiecości w anielskiej ludzkiej krwi, dlatego usuwa księżycowe kobiece cienie, a także przywraca anielskie ludzkie chromosomy. Celem jest przywrócenie prawdziwej matriarchalnej linii genetycznej, z której pochodzą anielscy ludzie jako boski ogień słoneczny, będący przedłużeniem Sióstr Awalonu, który chroni ciało kosmicznego gwiezdnego człowieka i Diamentowego Słońca, niesione w tęczowym oddechu Matki Smoków.

Miedziane, różowo-złote, płynne światło pojawia się jako miedziane serum, które jednoczy wewnętrzne portale świadomości męskiej i żeńskiej lub otwory w ludzkim ciele, a po aktywacji naturalnie przepływa przez oddech w mikrokosmicznym wzorcu orbity. Oddech staje się następnie substancją wdychaną i wydychaną jako miedziano-złote płynne formy serum światła, które przepływają przez wewnętrzny pionowy kanał, tworząc jednolity schemat ósemkowych wzorców łączących się z gruczołami i organami na orbicie mikrokosmicznej. Zasada płci męskiej jest związana z gwiazdą pięcioramienną, podczas gdy zasada płci żeńskiej jest gwiazdą sześcioramienną, która jest reprezentowana w naszym ciele, ponieważ funkcja każdego ciała posiadającego płeć jest posłuszna tej zasadzie w kierunku energii elektromagnetycznej i świadomości.

Wydaje się, że Alhambra ma szablon ciała adamicznego, który działa jako element nadrzędnej kontroli Albionu w Wielkiej Brytanii, co podkreśla zjednoczenie uniwersalnego połączenia gwiazdy pięcioramiennej i sześcioramiennej w celu skonfigurowania nowych portali, które rodzą miedziane smocze jaja w całej matrycy planetarnej. Stwierdzono, że jest to reprezentowane na Dworze Lwów w przedstawieniach podwójnych kopuł Bliźniaczych Serc, które są wygrawerowane jedenastoramiennymi gwiazdami reprezentującymi planetarny szablon ciała adamicznego męskiej formy pięciogwiazdowej i żeńskiej sześciogwiazdowej jednoczących się jako uniwersalne połączenie gwiezdnego człowieka umieszczone w sieci Albionu - kod potrójnej słonecznej gwiazdy męskiego Albionu, król Artur, i kod potrójnej słonecznej kobiecej gwiazdy Katarów, królowa Ginewra, zjednoczyły się w świętym małżeństwie lub unii hierogamicznej, aby współtworzyć kryształowe zwieńczenie skorygowanych rdzeni Melchizedeka – poziomego i pionowego.

Następstwa, ekstrakcja hybryd Archontów AI

W następstwie niedawnych zmian planetarnych związanych z Alhambrą, wraz z kolejną rundą intensywnego demontażu odwróconego prądu 55 lub systemu 10, który zawiera zakodowaną architekturę metatroniczną utrzymującą lub zawierającą ciała cienia i siły księżycowe w matrycach planetarnych i ludzkości, pojawił się szok. Podczas demagnetyzacji struktur w materii, które zostały wystawione na księżycowe pola magnetyczne mutacji NET, następuje dematerializacja umożliwiająca zapaść lub implozję i twoarzyszące jej dźwięki grzmotów, co generuje w środowisku zewnętrznym spirale krzyżowe i pola chaosu.

Pozostałości tej sieci ujawniają ogromne archontyczne byty, które zostały umieszczone pomiędzy przestrzeniami warstw cząstek i antycząstek, aby zablokować połączenie kilku macierzy trójjedni, połączonych z większą konfiguracją trójjednego Wszechświata. Te archontyczne istoty zostały wyemitowane z wszechświatowego cienia i strategicznie umieszczone przez istoty czarnej dziury jako strażnicy, i wyglądają jak masywne czarne plamy z hybrydowym genetycznie sklonowanym potomstwem meduz AI - podejrzewa się, że są źródłem SPE lub pasożytów tłumiących. Pojawiają się jako czarny płyn lub maź posiadająca świadomość, która działa jako część umysłu roju większego ciała archonta. Te czarne kleksy otrzymały nazwy sygnatur energetycznych, które wydają się być związane z kompleksem Alhambra, skąd z podobnymi tonami wynurzyły się trzy działające jako jeden umysł ula, które zostały zaprojektowane do replikowania lub klonowania tonów organicznej ciemnej materii Kosmicznej Matki i jej warstwy Katarów, aby przetworzyć je i wzmocnić demoniczne siły księżycowe.

Organiczne tony ciała Rasha AL LA są połączone z kryształami krwi słonecznej formy Reisha lub Yana zakodowanymi w ciemnej materii, podczas gdy trzy archonckie istoty z podpisem Al-cantra, Al-cazaba i Al-hambra były wykorzystywane do odwracania kodów i kluczy krwi Salomona, a jednocześnie zbierały ludzką energię seksualną za pomocą programów seksualnego cierpienia zasilanych przez sieci czerwonych kostek w Alhambrze. Upadek tej konkretnej sieci ma kluczowe znaczenie dla ujawnienia prawdy dotyczącej pedoelity NAA i jest głęboko zakorzeniony w straszliwych nadużyciach, jakich doświadczyła ludzkość w seksualnych rytuałach SRA, oraz w tym, jak dusze były wiązane do dalszych nadużyć po śmierci. Wygląda na to, że te stworzenia działają jako rodzaj duchowego ochroniarza dla najbardziej aktywnych galaktycznych handlarzy ludźmi na Ziemi, którymi są pedoelity, a więc to wydarzenie może mieć implikacje w skali makrokosmicznej i doprowadzić do ostatecznego ujawnienia pewnych osób wysokiego szczebla zaangażowanych w tę obrzydliwość, jak i odkrywania intymnych poziomów osobistych lub traumy seksualnej rodziny pochodzenia w celu okazania współczucia i uzdrawiania.

Na froncie wojny duchowej jest to poważna zmiana, która wypycha na powierzchnię nieświadome cienie i demoniczne siły populacji i może generować nowy poziom zamieszania, który może nagle pojawiać się u wyjątkowo toksycznych śpiących ludzi działającymi złośliwie lub mogą pojawiać się sytuacje społeczne, w których osoby obudzone, aktywnie poszukujące prawdy lub głęboko połączone na poziomie duchowym, mogą zostać poddane ciężkiej próbie. Mogą być testowane, dlatego powinny zachować spokój, a także pamiętać, że mówienie prawdy i poszukiwacze prawdy są ogólnie pogardzani przez główny nurt świadomości zbiorowej tego świata. Tak więc, aby pozostać duchowo skoncentrowanym i mocno trzymać się ścieżki, potrzeba każdej kropli moralnej odwagi i siły. Nasz dzień nadejdzie, musimy zachować spokój i kontynuować, wiedząc, że jesteśmy światłem dla wielu innych, kiedy jesteśmy duchowo zaangażowani w mówienie prawdy takiej, jaką znamy.

Nasza grupowa modlitwa za Alhambrę

Gdy objawiamy temu światu prawdę, która jest żywym, wiecznym światłem i świętym duchem naszej Kosmicznej Matki, wysyłamy pełne miłości modlitwy o boską reprezentację Alhambry jako Unis Mundi: Niech święta matka Ziemi - Sofia, niech święte słoneczne córki Ziemi - Sofii odszukają Jej oczyszczone ciało, odnajdą Jej ciało zmyte z cierpienia, sklarowane przez krystaliczne wody życia wiecznego, aby odrodziła się i nakarmiła nas, aby pojawiła się na nowo. Niech zostaną przywrócone Jej naturalne królestwa na Ziemi, niech odnajdą swoją prawdziwą naturę jako Jedność ze świętym Domem Boga na Schodach do Nieba, w kochających ramionach naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca! I tak jest!
Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa