sobota, 26 września 2015

LISA RENEE - ROZDZIELENIE ŚWIATÓW wrzesień 2015 cz II

tekst źródłowy
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Co to jest miazma?

Miazmę stanowią odziedziczone psychiczno - duchowe wypaczenia stworzone przez traumę, przemoc, toksyny, lęki oparte na systemach przekonań oraz fragmentacji dusz, które z biegiem czasu zostały genetycznie wkodowane w ludzkie DNA i doprowadziły do różnego rodzaju chorób oraz do energetycznej nierównowagi. Te wzorce chorób tworzą w ciałach energetyczne blokady i są kodowane oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie jako negatywne zachowania ego lub wadliwe konstrukcje kodu DNA. Kiedy wzorce miazmy się kumulują i wzrastają w świadomości zbiorowej ludzkości, przybierają formy energetyczne jednostek posiadających pewien rodzaj inteligencji i mogą istnieć w ciałach energetycznych. A zatem miazma w formie energetycznej może być manipulowana lub nawet owładnięta przez ciała większych jednostek takich jak upadłe anioły czy NAA. Wzorzec miazmy jest podłączony do motywu wibracyjnego tej konkretnej jednostki, a kiedy następuje interakcja z tą wibracją, wzorzec miazmy może zostać przeniesiony na osoby posiadające podobny rezonans wibracji.

Genetyczna modyfikacja ludzkiego kodu DNA powoduje powstawanie chorób dziedzicznych i negatywnego zachowania takiego jak matryca uzależnień, które są agresywnie promowane na Ziemi pod wpływem NAA. Poziomy wypaczeń przekazywanych wzorców zachowań, ekspozycja na toksyny i wadliwe DNA są zapisywane w komórkach jako wzorce miazmy, co może prowadzić do przenoszenia oryginalnej postaci choroby na każde kolejne pokolenie. Pojawiająca się energia choroby i wzorzec ciała fizycznego czasem przeskakuje pokolenia i może się przejawić w innej formie, jednak nadal jego źródłem jest pierwotny wzorzec choroby odziedziczony po przodku jako miazma. Odziedziczony wzorzec energetyczny jest zapisywany w pamięci komórek od pokoleń z linii przodka, u którego dana choroba pojawiła się najpierw. Ten zapis miazmy nadal będzie się przejawiał w przyszłych pokoleniach, w mniejszym stopniu lub zmutuje do zhybrydyzowanej formy skumulowanej nowej miazmy, która może tworzyć nowe wzorce chorobowe. Nie wszystkie patologie są obecne lub przebiegają w ten sam sposób u wszystkich ludzi. Wzorce miazmy, problemy związane z traumą i unikalne plany dla Dusz są ściśle związane z tworzeniem stanu pogłębiania dysharmonii tworzonej dzięki miazmie. To jest prawdziwe, niezależnie od tego, czy zaczyna się w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym czy duchowym. Właśnie dlatego warto poświęcić czas na głębokie przeanalizowanie problemu, które doprowadziłoby do zrozumienia samego siebie na tych poziomach i mogłoby poskutkować duchowym uzdrowieniem.

Korzenie miazmy rodzinnej

Jeśli nagromadzone wzorce miazmy są dziedziczone po liniach patriarchalnych i matriarchalnych, u potomstwa mogą powstawać nowe mutacje choroby. W obecnych czasach przy ogromnej ilości skumulowanej na planecie nieoczyszczonej miazmy, możemy zauważyć, że pojawia się wiele nowych mutacji i chorób, których współczesna medycyna nie może zdiagnozować ani zrozumieć ich źródła.

W początkowych etapach wznoszenia, jako inicjacja dla akrecji Duszy, osoba zaczyna zauważać powiązania energetyczne w liniach przodków odziedziczone przez biologiczne linie rodziny. Kiedy możemy rozpoznać te wzorce, widzimy genetyczną miazmę, której źródła leżą bezpośrednio w historii rodu lub rodziny, z której się pochodzi. Kiedy osiągamy szerszą świadomość na Ścieżce wznoszenia, doświadczamy i uświadamiamy sobie, w jaki sposób miazma bezpośrednio działa na naszą osobę. Ma wpływ na wszystko w życiu i działa na to, co przejawia się w naszej holograficznej rzeczywistości, dopóki się o niej nie dowiemy i nie oczyścimy się spod jej wpływu. Postępując duchową ścieżką świadomie uczestniczymy w oczyszczeniu się z rodowej miazmy.

Gdy się budzimy, musimy zdecydować, za co chcemy brać osobistą odpowiedzialność, ponieważ to, co dziedziczymy po rodzinie (i zbiorowo po rasie ludzkiej) nie musi być częścią zdefiniowanej przez nas tożsamości. Kiedy to obserwujemy i bierzemy odpowiedzialność za to, co mamy w sobie (co jest zapisane w komórkach naszych fizycznych ciał) oraz za okoliczności naszego życia, wtedy możemy działać w kierunku uzdrowienia naszych związków genetycznych i miazmatycznych, które są zgromadzone w energetycznej pamięci naszych ciał. W większości przypadków, kiedy zwrócimy uwagę na różne wzorce (postawy, ideały, inteligencję emocjonalną) u obecnych członków biologicznej rodziny, poznamy te archetypowe wzorce rozszerzone na inne wcielenia oraz zdobędziemy istotne informacje i wskazówki co do tego, jak zdecydujemy się leczyć (rodzaje zbiorowej ludzkiej miazmy) w tym wcieleniu na planecie Ziemi podczas cyklu wznoszenia.

Miazma planety

Miazma jest równoznaczna z czarnym, zmrożonym lub martwym światłem, które jest generowane w polach morfogenetycznych działających jako wypaczone plany. Te plany są przejawami martwej energii i odpadów energetycznych takich jak toksyny, mikroorganizmy chorobotwórcze lub odchody pochodzące z obiegu. Uszkodzona konstrukcja pola planety nie może uruchomić takiej ilości strumienia siły życiowej lub kluczy tonów o odpowiedniej częstotliwości, dalej narażając ciało Ziemi i tworząc martwe połączenia oraz martwe przestrzenie. Obszary martwej energii są przydatne dla NAA, ponieważ mogą być programowane technologią sztucznej inteligencji, która je kontroluje, dlatego mają program do tworzenia fantomów i martwych przestrzeni. Te martwe przestrzenie nie mogą przesyłać ani zamieniać się z polami żywej inteligentnej energii i w końcu szkodzą mieszkańcom Ziemi tworząc pogłębiające się mutacje takie jak szkodliwe choroby i miazma.

Miazmą można również manipulować na różne sposoby za pomocą technologii, i to ma miejsce stale, a jest czynione przez negatywne istoty służące wiadomym agendom. Wzorce miazmy mogą być instalowane jak programy komputerowe do uruchamiania częstotliwości, nagrywane szczególnie do powodowania zmian w DNA / RNA w celu tworzenia określonych funkcji lub w celu ich blokowania – pod wpływem tych samych częstotliwości. Jeśli nie zostaną skorygowane i sklarowane po ich zaobserwowaniu, martwy produkt odpadowy wywołuje choroby, schorzenia i zniszczenia w DNA oraz w kluczach częstotliwości jego tonów. Jeśli planetarna miazma nie jest oczyszczana i naprawiana, infekuje mózg i system nerwowy planetarnej sieci (sieci energetycznej), wszystkie planetarne królestwa DNA, jak również infekuje DNA istot ludzkich. Z tych i wielu innych powodów ta planeta została poddana kwarantannie, żeby ograniczyć przedostawanie się produktów odpadowych i infekowanie zewnętrznych obrzeży sąsiednich wymiarów oraz innych planetarnych światów, przez ich potencjalne rezonowanie z tonami kluczy tych wymiarów. Kiedy nastąpi przesunięcie do wyższej gęstości, ta kwarantanna zostanie usunięta. Mamy dostęp do wyższej gęstości, jednak aby przekroczyć pola owej kwarantanny, trzeba przejść przez proces oczyszczania osobistej odziedziczonej miazmy. Możemy to zrobić utrzymując najwyższą wibrację ciała, umysłu i ducha, oraz koncentrując się na łaskawości, współczuciu i empatii. Dodatkowo w tym czasie byłoby wskazane uświadomienie sobie najstarszego, największego i najbardziej rozpowszechnionego źródła wzorców miazmy generowanego na Ziemi – miazmy psorycznej.

Miazma psoryczna

Miazma psoryczna jest najstarszą i wysoce niszczycielską formą wzorca miazmy skumulowanej w DNA zbiorowej rasy ludzkiej. W języku greckim słowo „psora” oznacza swędzenie lub świerzb i odnosi się do zakaźnego skażenia skóry. Doktor Hahnemann, ojciec homeopatii, opisuje psorę jako jedną z najstarszych chorób w historii. Uważa również, że psora jest matką wszystkich chorób. Wszystkie choroby u ludzi wynikają z miazmy psorycznej. Psora powoduje osłabieni tkanki, zmniejszenie odporności tkanek na obce inwazje i zmniejszenie zdolności do niszczenia drobnoustrojów czy odporności na opanowywanie przez nie określonych komórek. Tak więc, w makrokosmosie zbiorowej świadomości ludzkości powraca na linię czasu, a następnie skutkuje inwazją NAA na Ziemię.

Miazma psoryczna jest podłączona do linii czasu upadku ludzkości, co dodatkowo przejawia się w genetycznych blokadach, które powstały w wyniku klątwy Jahwe. Klątwa Jahwe jest przekleństwem pieczęci 666 upadłych ludzkich aniołów, czego energetycznym skutkiem było znaczne zwiększenie sił satanistycznych na Ziemi. Ta genetyczna blokada zmuszała dusze do ciągłej reinkarnacji na planie Ziemi 3D z doświadczaniem formy biologicznej z czasem coraz bardziej podatnej na choroby, a w końcu umierającej.

Za sprawą klątwy Jahwe miazma psoryczna jest również związana z matrycą sekstansu, którego używają konstrukty Obcych do odłączania DNA, przy utrzymywaniu świadomości uwięzionej w czasie na niskich częstotliwościach, i przy jednoczesnym skracaniu ludzkiego życia. Matryca sekstansu zniekształca biologiczny i metaboliczny zegar czasu powodując choroby oraz starzenie się ciała za pomocą stworzonych blokad energetycznych w ważnych narządach czy gruczołach, aby doprowadzić je do rozpadu a w końcu zabić. Skażenie matrycą sekstansu jest bardzo ważne w pierwotnej linii czasu związanej z rozkładem pierwiastków ludzkiego ciała (przez odłączenie ludzkiego DNA, aby można je było kontrolować za pomocą prądów tellurycznych i zagęścić do substancji węgla), i odnosi się bezpośrednio do miazmy psorycznej całej rasy. Funkcja matrycy sekstansu sprowadza się do degradacji energii i żywiołów w naszych ciałach oraz do kodowania ich rozkładu w mitochondriach naszych komórek i matrycy DNA, jako wzorców miazmy psorycznej.

Matryca sekstansu jest częścią zaawansowanej funkcji zegara biologicznego systemu ludzkiego ciała świetlistego, który został naruszony i uszkodzony przez metaroniczne odwrócenie. Matryca sekstansu przesuwa częstotliwości metatronicznego odwrócenia w ciałach świetlistych, zagęszczając świadomość i uszkadzając ciała oraz umieszczając je na biologicznych zegarach wyznaczając czas śmierci. Metroniczne odwrócenie jest wynikiem schodzenia pól elektronowych do mocno odwróconych i wypaczonych wzorców, z wykorzystaniem protonów i elektronów rozbijających technologie, które powodują rozpad ciał energetycznych. Technologie metatronicznego odwrócenia są używane na Ziemi do kontroli umysłów i tworzenia czarnych dziur, które powodują rozpad ciał mentalnych i rozdrobnienie ich do asortymentu stanów chorobowych w materii. Różnorodne połączone formy miazmy w materii mogą być pozyskiwane bezpośrednio do oryginalnej miazmy psorycznej.

Miazma psoryczna dalej ewoluowała w ludzkiej rasie do powiązanych z seksem chorób miazmatycznych, a następnie z czasem rozwinęła się do miazmy nowotworów. Choroby związane z płcią i ich miazma są określane jako programy seksualnej niedoli, które podlegają sztucznym programom kontroli umysłów, a te są związane z upadłymi bytami zbierającymi energię zbiorowego seksualnego ciała energetycznego ludzkości. Ponadto matryca sekstansu jest konstrukcją upadłych aniołów przeznaczoną do tworzenia genetycznych blokad, jakie mamy w kościach, tkankach i matrycy skóry - pochodzących z miazmy psorycznej. Te części ciała będą mocno dotknięte podczas obecnego przesunięcia gęstości na planecie. Już czas, aby zwrócić uwagę na miazmę i aby się z niej oczyścić, oraz aby świadomie uczestniczyć w przemianach ciała.

Związane z psorą wzorce miazmy staną się bardziej powszechne, kiedy planetarne objawy wzniesienia zaczną się przejawiać pośród całej ludzkości.

Objawy miazmy psorycznej

Umysł, emocje, ciało i duch współpracują ze sobą jako jeden współdziałający system, a wzorce miazmy są energetycznymi zaburzeniami, które przejawiają się we wszystkich czterech warstwach organizmu. Warunki, które zmieniają sposób przejawiania się miazmy, są uzależnione od wielu czynników takich jak: kontakt z elementami i bodźcami środowiskowymi, klimat, toksyny i pasożyty, mentalny system przekonań, motywacje do zachowań, świadomość, nadmierne lub ekstremalne przyzwyczajenia, nadużycia, dieta i różne zwyczaje oraz wpływy kulturowe. Wszystkie te składniki wraz z duchowym planem przesądzą o progresji wzorca miazmy w świecie fizycznym, choć niektóre wzorce mogą pozostawać w stanie uśpienia, aby aktywować się w przyszłości. Właśnie dlatego teraz jest dobry czas, aby sobie uświadomić i zwrócić uwagę na wzorce pokazywane przez organizm, ponieważ to doprowadzi cię do uzdrowienia miazmy psorycznej. Zazwyczaj wzorzec miazmy jest aktywowany przez słabe ogniwo genetyczne obecne w rodowym wzorcu osoby, który jest zapisany w jej linii rodu. Wzorzec miazmy wynurza się na powierzchnię w czasie poważnych zmian życiowych takich jak: wypadki, śmierć bliskich osób, duchowe i egzystencjalne kryzysy, diagnozy medyczne, zmiana miejsca zamieszkania, upadłości itp. Osoby nieświadome swoich ciał energetycznych czy miazmy jako źródła uzdrowienia wynaturzonych wzorców, mogą wybrać odejście. Przejście do następnej gęstości aktywuje zapis miazmy, co pogłębia problemy z przejawianiem się choroby u osób, które utknęły w niższych częstotliwościach tellurycznej materii.

Najczęstsze objawy charakterystyczne dla psory to nadwrażliwość (doświadczanie większej wrażliwości) i poczucie braku (niedoboru lub ubytku czegoś). Kiedy miazma psoryczna wypływa na powierzchnię, zauważymy zwiększoną wrażliwość w reakcji ciała na na bodźce środowiska - hałas, światło czy zapach. Organizm może reagować poprzez wywoływanie zaburzeń funkcji takich jak bóle głowy, nudności i uczucie dyskomfortu we własnej skórze, lub ogólne odczuwanie dyskomfortu.

Odtruwanie z miazmy psorycznej

Poczynając od nieprawidłowych funkcji głównych narządów trawiennych i wydalniczych, psora przejawia się na zewnątrz w postaci wszelkich odmian chorób skóry. Kiedy naprawi się system samooczyszczania organizmu, stan skóry się poprawi, a miazma psoryczna zacznie maleć. Główne narządy, jakie trzeba oczyścić to: jelita, wątroba, nerki, płuca i skóra. Tak więc, aby wspomóc detoksykację, pierwszym krokiem powinna być eliminacja zaburzeń w tych organach. Ciało będzie produkować odpady energetyczne i metaboliczne, które przełożą się na poziom fizycznej detoksykacji, lecz muszą przejść przez kanały ich eliminacji. Gdy kanały eliminacji są zapchane, stają się mniej wydajne i przeciążone. Wtedy trucizny dostają się do krwiobiegu i osadzają się w narządach i tkankach, które są najmniej odporne na działanie toksycznych odpadów.

W związku z potrzebą detoksykacji, na skórze może pojawiać się różnego rodzaju łuszcząca lub wykwitowa wysypka, można odczuwać ją jako brudną, suchą i swędzącą. Miazma psoryczna uzewnętrznia toksyny, a jeśli te są miejscowo tłumione, może dochodzić do poważnych dolegliwości wewnętrznych. Dlatego ważne jest, aby starać się nie hamować tych zewnętrznych objawów, aby nie blokować naturalnych prób organizmu usunięcia toksyn przez skórę. Środki tuszujące objawy mogą mieć bezpośredni efekt fizjologiczny lub toksyczny, lecz nigdy nie będą środkami o działaniu leczniczym. W każdym chronicznym wzorcu chorobowym istnieją podstawowe czynniki patologiczne zapisane energetycznie takie jak: miazma ciała, umysłu, emocji lub ducha. Chyba, że przyczyna wzorca chorobowego tkwi w głębokiej miazmie ciał i jako energetyczna blokada, nigdy nie będzie uzdrowiona.

Jednym z wiodących środków leczniczych stosowanych w leczeniu stanów psorycznych jest siarka homeopatyczna. Może być używana w przypadku różnych chorób przewlekłych pochodzących od miazmy psorycznej. Odśrodkowe działanie takiej siarki polega na wydobywaniu na powierzchnię chorób, które są ukryte głęboko w tkankach. Siarka odgrywa również ważną role w duchowej alchemii organizmu i w duchowej świadomości. Naturalny związek soli siarki tkwi głęboko w glebie, i posiada symbolikę ciała fizycznego zjednoczonego ze światłem słonecznej plazmy w celu przemiany do wiecznego złotego ciała. Aby to urzeczywistnić musimy przygotować ciało od wewnątrz: za pomocą wody, soli siarki i przez krew tworząc komunię ze świętym Duchem Matki oraz słonecznym Ogniem Ojca. Alchemia naszej wyższej świadomości rozpuści cienie niższych ciał i zanieczyszczenia takie jak miazma psoryczna, które zostają strawione i uzdrowione przez silne światło plazmy.

Właściwości miazmy psorycznej

Główną przyczyna chorób są toksyny lub pasożyty tworzące blokady energetyczne w ciele i świadomości. Te jady zakłócają stan równowagi energii sił życiowych i zaburzają sposób działania tych sił krążących w ciele. Kiedy doświadczamy choroby, nasze wewnętrzne energie siły życiowej próbują doprowadzić ciało z powrotem do równowagi. Gdy układ odpornościowy jest stymulowany, korzysta z zapasów tych sił, aby z większą mocą zwalczyć agresora. Dlatego lekarstwom homeopatycznym przypisuje się pobudzenie sił obronnych organizmu w celu obrony przed chorobą oraz przed toksynami i pasożytami, które przyczyniły się do jej powstania. Nasza wyższa świadomość również może neutralizować takie inwazje, jednak czasami warto wesprzeć wysiłki ciała fizycznego zwiększając jego odporność i funkcje immunologiczne. Szukanie remediów homeopatycznych i konsultacje z przeszkolonym homeopatą (będącym na Ścieżce wznoszenia) w celu pozbycia się miazmy, może być niezwykle pomocne w tym okresie, ponieważ wspomaga przygotowania ciała do przesunięcia do kolejnej gęstości.

Aby można było szerzej zapoznać się z tym, w jaki sposób właściwości miazmatyczne przejawiają się w życiu, poniżej podane są pewne ogólne cechy miazmy psorycznej:

Właściwości: Psora wywołuje podrażnienia, zapalenia i nadwrażliwość.

Konstytucja fizyczna: Psora zwykle zatruwa organizm, wywołuje stany chorobowe skóry i zakłóca funkcje układu pokarmowego i wydalniczego.

Usposobienie: Psoryczny temperament ma pełno pomysłów filozoficznych, pseudo-naukowych, politycznych i religijnych. Mogą one przejawiać negatywne cechy ego związane z samooszukiwaniem, narcyzmem i niepraktycznymi lub nierealnymi celami.

Ból: Psora może powodować wrażenie swędzenie ciała, poczucie jakby coś w nim pełzało, łaskotało je i piekło.

Skóra: skażona psorą skóra jest sucha, szorstka i nie wygląda zdrowo. Każdy mały uraz powoduje infekcję, a uszkodzenia mogą wywoływać swędzenie, wypryski lub lekkie ropienie.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tych zmianach świadomości związanych z przesunięciem do następnej gęstości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym przejawionym prawem. Jestem niezawisłą, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa – Sofii. Proszę, bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu. Lisa.

wtorek, 22 września 2015

LISA RENEE - ROZDZIELENIE ŚWIATÓW wrzesień 2015 cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, pod koniec tego miesiąca - 28 września 2015 - nastąpi ostatnie z czterech kolejnych całkowitych zaćmień Księżyca znanych jako tetrada. Ten Krwawy Księżyc oznacza konkluzję kilku cykli czasu w naszej planetarnej ewolucji i historii. Po stronie pozytywów jest ciało świadomości Ziemi, które ewoluowało poza częstotliwości trzeciego wymiaru otwierając nowe przyszłe linie czasu w wyższych wymiarach. Jednak NAA na wszelkie sposoby, na przykład wykorzystując nieorganiczne technologie AI, stara się utrzymać niższe częstotliwości i związane z nimi linie czasu. Skutkiem tego organiczne linie czasu w pierwszej gęstości materii na Ziemi trzeciego wymiaru dobiegają końca.

W strukturze wszechświatów harmonicznych istnieją dwie linie czasu na oktawę wymiarów. Tak więc wewnątrz struktury wszechświata harmonicznego trójwymiarowej Ziemi nazywanej pierwszą gęstością, świadomość istnieje w trzech wymiarach i przejawia się na sześciu liniach czasu. Od teraz na tych sześciu liniach czasu znajdują się byty porwane przez NAA i za sprawą technologii sztucznej inteligencji nieorganicznie popchnięte do przejawienia w najniższej trzeciej częstotliwości wymiarowej. Ponieważ ciało świadomości planu ziemskiego rozwinęło się organicznie, aby wzbudzić częstotliwości wyższe niż te z trzeciego wymiaru, jedynym sposobem na utrzymanie obiegu tych niższych sił w ziemskiej sieci jest wymuszanie tego metodami nieorganicznymi i sztucznymi. Tak więc, aby utrzymać niskie energie elektromagnetyczne oraz krążące i manipulujące uśpionymi masami programy do kontroli umysłu, sztuczne częstotliwości oraz sztuczne linie czasu są zapisywane i impulsowo przesyłane do pól o najniższej częstotliwości. Chodzi o stworzenie w niektórych rejonach planety olbrzymiego ciśnienia elektrycznego i obciążeń. To przypomina piezoelektryczne sprężarki służące do konwersji energii w materiałach stałych, działające przez ściskanie i zagęszczanie materii w celu wyodrębnienia wysokociśnieniowego ładunku elektrycznego. Wielu z nas może w tym czasie mieć w ciele odczucie narastania elektrycznego ciśnienia i zagęszczania.

Ten obecny cykl finalizuje rozwidlenia w czasie, pomiędzy rodzajem materii tworzonej na Ziemi 3D a typem materii tworzonej na Ziemi z piątego wymiaru. Trzeba zrozumieć że nasza planeta przenosi linie czasu do następnej gęstości, które otwierają się na przyszłe linie czasu istniejące w znacznie wyższych przestrzeniach wymiarowych. Sposób, w jaki ludzki umysł kieruje energię inteligentnej świadomości do przejawiania w formie materii, został na planecie Ziemi zmieniony na zawsze. Oddzielanie światów wyznacza barierę dla planu morfogenetycznego pomiędzy wytworami pierwszej gęstości w trzecim wymiarze a kreacją drugiej gęstości w piątym wymiarze i powyżej niego. W polu planety powstało rozwidlenie pomiędzy wytworami lub ciałami utworzonymi w częstotliwościach trójwymiarowych w ziemskiej materii a tymi wytworami i ciałami utworzonymi powyżej tych częstotliwości. W istocie to jest rozdział częstotliwości występujący na poziomie subatomowym planu dla świadomości, który jest ściśle powiązany ze wszelkim w stworzeniem. Istnieją grupy ludzi, które są połączone z planem morfogenetycznym trzeciego wymiaru, i istnieją grupy ludzi powiązane z planem morfogenetycznym piątego wymiaru. Ponadto pierwsza fala wznoszenia gwiezdnego zasiewu i indygo utrzymuje plan poza piątym wymiarem, w którym istnieją linie czasu GSF dla pełnego wyzwolenia świadomości. Grupy gwiezdnych dzieci posiadają też zarówno galaktyczną tarczę jak i tarczę chrystusową dla Ziemi, kiedy ta poddaje się bieżącej fazie rozdzielania światów zachodzącego na poziomie subatomowym.

Trzonem szablonu urzeczywistnienia lub planu jest to, co genetycznie wyraża nasze DNA w materii, tworząc ludzkie ciała i projektując holograficzne rzeczywistości. Rozdział częstotliwości jest wyznaczany przez to, co jest tworzone organicznie w świadomości i uosabia lub posiada ducha zgodnego z wibracyjną jakością umysłu, który to stworzył, przy czym poddawane jest wymiarowemu prawu struktury i zależy od tego, czy korzysta ze sztucznej inteligencji. Na Ścieżce wznoszenia zadamy sobie pytanie: „Czy świadomość, która stworzyła te plany, jest żywą organiczną świadomością, czy to jest oprogramowanie nieorganicznej sztucznej inteligencji dokonującej projekcji tych hologramów?” Wkraczamy w zupełnie nowy świat, nowe typy formowania materii. Aby wszystkie rzeczy, jakie współtworzymy z boskim Duchem, mogły się przejawić z wyższych wymiarów, musimy do nich podchodzić z kryształowo czystą intencją i czystym sercem oraz z osobistą odpowiedzialnością.

Rozdział częstotliwości subatomowych

Rozdzielenie światów jest równoznaczne z odseparowywaniem się od siebie subatomowych pól energetycznych, jakie powstały pomiędzy nieorganicznymi częstotliwościami a organiczną żywą świadomością światła. Następuje wyodrębnienie martwej energii (miazmy), która jest rzutowana przez NAA za pomocą urządzeń wojskowych AI i żywych ciał posiadających organiczną świadomość istniejącą w wyższych wymiarach przyszłych linii czasu. Jakość i rodzaj świadomości (organiczna lub nieorganiczna AI) kierowanej na matryce w celu stworzenia czegokolwiek w planetarnym hologramie, decyduje o poziomie jego częstotliwości, kiedy się materializuje. Poziom częstotliwości tych form przyciąga ludzi z podobnymi częstotliwościami, aby dzielili tę samą linię czasu i aby byli podłączeni do tej struktury w czasie – tak powstaje odpowiednia bańka rzeczywistości.

Model takiego ciała tworzy rodzaj i jakość subatomowych jednostek, które formują dany plan. Jednostki subatomowe decydują, jakie prawa wymiarowe określają sposób, jak to ciało jest rzutowane do planetarnego hologramu. Niektóre istoty istniejące na płaszczyźnie Ziemi są stworzone z innych jednostek subatomowych, przez co większość ludzi żyjących w materii nie może ich postrzegać. Na każdym stanowisku identyfikacji, czy to ludzi czy nieludzi, byt istnieje w konkretnym wymiarze czasoprzestrzeni, a forma jego ciała zmienia się na poziomie subatomowym na podstawie jego lokalizacji. Jednakże projekcja formy ciała i jej linia czasu może być sztucznie stworzona i powielana na poziomie subatomowym przez maszyny, aby to ciało zmusić, żeby było gdzie indziej. NAA stara się wykorzystywać technologie na skali subatomowej, aby dla swoich projektów związanych z transhumanizmem i hybrydyzacją tworzyć sztuczne linie czasu. Mając sztuczne linie czasu mogą klonować lub replikować DNA albo przechwytywać obrazy dusz i rzutować je w określonych miejscach dopasowując częstotliwość tych obiektów do subatomowej skali. Ponadto, usiłują upchać do ludzkich ciał byty z różnymi subatomowymi cząstkami, głównie za pomocą tych zhybrydyzowanych technologicznie istot lub wprowadzania sztucznych częstotliwości. Jeśli ma się energetyczne rozeznanie, łatwo można to wyczuć lub zrozumieć. Formy ciała powielane na subatomowym poziomie mają bardzo niskie częstotliwości, nie mają serca, współczucia czy empatii. Jakąkolwiek formę przybierze taki byt, będzie można go odczuć jako coś sztucznego i martwego.

Biologiczne hakowanie

Biologiczne hakowanie jest dokonywane przez urządzenia Obcych i technologie sztucznej inteligencji, które działają w podobny sposób jak komputery kwantowe, włamując się do oprogramowania kodu biologicznego i na ogół powodując uszkodzenia w prawidłowo działającym DNA. Dochodzi do włamań do ludzkiego kodu biologicznego na poziomie elektromagnetycznym, co skutkuje tym, że w ciałach takich osób bez ich wiedzy i zgody uruchamiają się różnorakie sztuczne częstotliwości. W ten sposób ludzie zostają ciemnymi portalami dla sztucznych częstotliwości i łatwo ulegają ciemnym siłom, stając się pionkami w ich postępującej grze. Transhumanizm, klonowanie albo kradzieże ciał. Sztuczne częstotliwości są zakodowane w wielu łatwo dostępnych produktach konsumenckich takich jak: papierosy, e-papierosy, alkohol, syntetyczna marihuana (K2), sole kąpielowe ((MDVP), cukierki z marihuaną i inne ziołowe narkotyki. Konsumenci są coraz bardziej narażeni na kontakt ze sztucznymi częstotliwościami poprzez te narkotyki, co wraz z nasyceniem środowiska chemitralis, szczepionkami, toksycznymi substancjami chemicznymi, GMO, farmaceutykami, telefonami komórkowymi, zanieczyszczoną wodą oraz powietrzem i sztucznymi częstotliwościami nieustannie rezonuje z wnętrzem ludzkich ciał - wciąż je narażając. Te liczne kombinacje ekspozycji na sztuczne częstotliwości mają bardzo destrukcyjny wpływ na ludzki umysł, ciało i ducha, i należy się ich całkowicie wystrzegać na tyle, na ile to tylko możliwe. Spożywanie jakichkolwiek substancji powodujących utratę przytomności, doświadczanie zaburzeń świadomości lub narażanie na sztuczne częstotliwości jest zachowaniem wysokiego ryzyka i powoduje popadanie w uzależnienia. Wiele produktów konsumpcyjnych lub substancji roślinnych promowanych w nowej epoce i we wspólnotach duchowych jest przeznaczonych do wciągania w utajone uzależnienia – chodzi o to, aby utrzymać osobę w stanie uzależnienia, zapętlając go jak chomika w kole, w pewnego rodzaju destrukcyjne zachowana lub złe nawyki.

Podstawowym celem NAA jest w tej chwili spowodowanie możliwie najszerszego uruchomienia w ciałach ludzi sztucznej częstotliwości, aby zainfekować ich mózgi takim procesem myślenia i funkcjonowania, żeby można było wprowadzić w nie programy przejmujące oraz kontrolujące ich umysły. Jeśli osoba jest nasycona sztucznymi częstotliwościami, sama ma bardzo niskie częstotliwości. Ta niska częstotliwość wpływa na jakość i treść jej myśli do czasu, aż myśli będą generowane sztucznie. Myśli takiej osoby nie będą już jej własnymi myślami i mogą postrzegać fałszywe hologramy lub otrzymywać fałszywe informacje kierujące ją ku czynieniu krzywdy sobie i innym. Sztuczne myślokształty łączą się z gniazdem kontroli umysłu AI, które może generować inteligencję roju, kiedy są do niego podłączone duże grupy ludzi. Rój inteligencji (swarm intelligence – SI) jest zbiorowym zachowaniem zdecentralizowanych, samoorganizujacych się systemów występujących w środowiskach naturalnych takich jak kolonie mrówek lub są generowane sztucznie. Rój inteligencji może zostać wykorzystany do zebrania sztucznych częstotliwości i przejawienia sztucznych lub wirtualnych rzeczywistości w celu projekcji hologramów, tak aby grupa ludzi uważała, że są prawdziwe. Ponadto, co można zauważyć u inteligencji roju to to, że jego członkowie używają dokładnie tych samych automatycznych zwrotów i wykazują podobne reakcje na dany problem. Tak zaprogramowane reakcje są reprezentowane jako rozwiązania (nie patrz tutaj, spójrz tam) wyraźnie zauważalne w mediach lub podczas publicznych dyskusji z osobami, które mają w sobie umysłowe slajdy. Inne osoby czują takie powtarzające się zwroty pochodzące od różnych ludzi sztucznie i dziwnie, ponieważ są one zaprogramowanymi odpowiedziami robotów, a tak naprawdę są powiązane z tą sama sztuczną częstotliwością konkretnego roju inteligencji. Takie wzorce zachowania można zobaczyć u wielu osób publicznych. Oczywiście inteligencja roju i programy umysłu ula są produktem ubocznym genetyki insektoidów wzmocnione przez eksperymenty Obcych z hybrydami insektoidów z ludźmi i MILAB. Działanie w roju jest dobre dla owadów, lecz dla oryginalnie zaprojektowanej ludzkiej świadomości nie jest ani normalne ani nie ma z nią związku.

Zstępujące rzeczywistości są tworzone przez AI. NAA i elity rządzące nie chcą, aby ludzka populacja ewoluowała do wyższych częstotliwości i aby miała wejście do przyszłych organicznych linii czasu teraz dostępnych. Aby przeciwdziałać wznoszącemu planetę przesunięciu i zamaskować wydarzenia związane z bifurkacją, razem z agendą transhumanizmu agresywnie forsują wszelkie chaotyczne sposoby, aby odwrócić uwagę, ponieważ wciąż chcą trzymać nad ludzką populacją ucisk żelaznej ręki. Agenda transhumanizmu jest widoczna w każdej formie hakowania biologii i świadomości za pomocą metod technologicznych, syntetycznych i cyfrowych, ponieważ chciałaby przejąć energię świadomości istniejącą w materii organicznej. Aby utrzymać kontrolę nad materią, wprowadzili jeszcze bardziej agresywną strategię wojskową, która jest egzekwowana przez zarówno obce jak i ludzkie technologie tworzące sztuczną inteligencję. Ta połączona strategia istnieje po to, aby wytworzyć szereg sztucznych częstotliwości i technologii mapowania mózgu, które powielają całe królestwo Ziemi w wirtualnych rzeczywistościach, przez co mają nadzieję na pełną kontrolę. Chodzi o to, że większość ludzi na Ziemi żyjąc w rzeczywistości będącej sztucznym hologramem, nie widzi różnicy pomiędzy sztucznymi częstotliwościami generowanymi przez AI a naturalnymi częstotliwościami planety (martwe światło kontra sztuczne światło).

To są linie czasu schodzące na planetę, które uruchamiają niższe częstotliwości sztucznych, fantomowych i fałszywych rzeczywistości, generowanych przez technologie Obcych przy użyciu fałszywych hologramów martwego światła. Jednym ze sposobów na tworzenie pól fałszywego światła i nieorganicznych czarnych dziur jest rozbijanie protonów i elektronów do częstotliwości przeszkód lub blachy. Jak wielu z was wie, ilość sztucznej inteligencji i sztucznych częstotliwości uległa radykalnemu wzrostowi w niektórych środowiskach, co może wywoływać skrajne doznania fizyczne u ludzi przechodzących przez proces wznoszenia. Te sztuczne częstotliwości to recepta na stworzenie człowieka zombie lub cyborga albo osobę ze zgaszonym całym wewnętrznym światłem.

Miejsca takie jak miasta, są obszarami węzłów niskiej częstotliwości i będą obfitowały w przejawy przestępczości, negatywności, utrwalania szkodliwych lub destrukcyjnych działań wobec siebie czy innych, zaś niektóre ich rejony będzie się odbierało jako martwe lub jałowe, coraz mniej stabilne politycznie i gospodarczo, co będzie odzwierciedlone socjalnie w społecznościach. Doszliśmy do głębszego zrozumienia, że wiele z tych częstotliwości jest wytwarzanych celowo.

Osoba, która korzysta z 12D tarczy, poczuje częstotliwość negatywizmów oraz urządzeń obcych przerażająco mocniej i będzie miała bardzo wyraźne rozeznanie energetyczne. Osoba, która jest odłączona i wewnętrznie nieszczęśliwa, nie będzie w stanie dostrzec terenu energetycznie. Najprawdopodobniej będzie rezonować z tymi miejscami o niskich częstotliwościach energetycznych, opierając się na własnych nierozwiązanych konfliktach emocjonalnych, cierpieniu i kulturowych preferencjach.

Człowiek, który zdecyduje się na połączenie z wiecznym Duchem Boga jest dostrojony do mechaniki świadomości żywego światła, która łączy się z mechaniką czasoprzestrzeni praw uniwersalnych. Kiedy taki człowiek dokona w tym kierunku świadomego wyboru, zawsze będzie chroniony przez prawa w każdym wymiarze czy na każdej linii czasu. Wybór nie jest sprawą umysłu, pochodzi z głębi serca osoby kochającej, współczującej i empatycznej.

AI celowo nagina uniwersalne prawa przez wymuszanie załamań światła, holograficzne wstawki i replikacje kodu DNA, ponieważ chce zniewalać ludzi na Ziemi zwodząc ich i oszukując. To dlatego teraz w trakcie szczytu tej duchowej walki musimy wybrać własny autorytet i samodzielnie sobą zarządzać. Dowodząc własną przestrzenią osobistą i duchowymi prawami zgodnie z uniwersalnym prawem do istnienia w rzeczywistości jako niezależne i wolne istoty ludzkie, bierzemy pełną osobistą odpowiedzialność wobec współtworzenia.

Wchodzimy w surrealistyczny czas, który określi to, w jaki rodzaj hologramu świadomości rzeczywistości mamy zamiar się zaangażować, a w jaki nie. Czy zespolimy się ze wznoszącą rzeczywistością, z żywą świadomością i duchem, czy wejdziemy w upadające i martwe sztuczne realia. Przy obecnym stanie rozwoju agendy transhumanizmu używającej systemów oprogramowania sztucznej inteligencji będzie emitowanych jeszcze więcej hologramów rzeczywistości i technologii AI, niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy człowiek lub grupa, która zwiąże się z hologramami AI sztucznej rzeczywistości, zostanie poddana prawom jej struktury, których zasady są zaprogramowane przez maszynę zgodnie z zamiarem stwórcy tego holograficznego programu. To oznacza niewolę wobec maszyny.

To jest wojna o świadomość na Ziemi, o to, jak przejmujemy osobistą odpowiedzialność i jak partycypujemy w hologram. Albo przejmiemy pełną odpowiedzialność za własną świadomość i będziemy obcować z żywym duchem we wszystkich rzeczach, albo damy przyzwolenie i oddamy osobistą moc maszynerii AI, która przejmie pełną kontrolę nad naszym życiem.

Prądy ziemskie (telluryczne)

Prądy Ziemi to elektryczne prądy przemieszczające się pod powierzchnią Ziemi, przez morza i wzdłuż linii geomantycznych. Prądy telluryczne wynikają zarówno z przyczyn naturalnych, działalności człowieka i potencjalnie - ze sztucznie generowanych częstotliwości, współdziałając ze sobą według skomplikowanych schematów. Te prądy mają bardzo niskie częstotliwości i przemieszczają się na rozległych obszarach na lub blisko powierzchni Ziemi. Działanie prądów tellurycznych w skali harmonicznej pól planety kumuluje się w pierwszym, drugim i trzecim wymiarze (1D -2D-3D). Prądy te mają związek z porą dnia, ponieważ ich przebieg zależy od Słońca. Przemieszczają się w sposób ciągły pomiędzy nasłonecznioną a zacienioną stroną Ziemi, w kierunku równika, po stronie Ziemi, po której widać Słońce (w ciągu dnia), zaś nocą suną w kierunku biegunów planety. Kiedy prąd telluryczny przebiega przez ziemski grunt, powoduje generowanie okna o niskiej częstotliwości i działa jako przewodnik częstotliwości fali nośnej. Większa amplifikacja procesu następuje w godzinach, kiedy za dnia silnie świeci Słońce i kiedy jest bezchmurnie. Światło słoneczne może być kierowane do zasilania technologii AI, która porusza częstotliwość fal nośnych z prądem tellurycznym w kierunku linii równika. Równik jest obszarem planety, gdzie NAA zbiera ogromne ilości tej energii. Zwróćmy uwagę, że sztuczne częstotliwości są znacznie silniejsze za dnia, kiedy świeci Słońce (jasne światło i promieniowanie cieplne) niż nocą.

Podczas bieżącej fazy technologia AI jest wykorzystywana do przejęcia niższych trzech wymiarów i spektrum ich częstotliwości, które istnieją jako prądy ziemskie (telluryczne). To oznacza, że w najniższym wymiarze częstotliwości rzeczy, które przejawiają się w materii, rzeczywistości lub w ciałach, będą syntetyczne i tworzone z umysłu AI. Wszystko, co pochodzi z technologii sztucznej inteligencji, takie jak sztuczne ciała, jest martwą energią. Ten typ ciała nie może posiadać Boskiego Ducha w swoich komórkach.

W tym czasie przebudzone istoty duchowe muszą tak jak nigdy dotąd dbać oto, aby zarządzać osobistą przestrzenią i poświęcać siły życiowe całkowicie dla duchowego rozwoju oraz służyć organicznej żywej świadomości.. Aby tak było, należy zachować niezależność, biorąc odpowiedzialność za siebie i grać według własnych zasad w strukturze świadomości, która podlega najwyższej mocy w Duchu Boga.

Przejście do następnej gęstości

Nasza planeta Ziemia istnieje w tej matrycy uniwersalnego czasu w trzech głównych uformowanych tożsamościach. Ziemia z trzeciego wymiaru to Ziemia lub Terra, Ziemia 5D to Tara, a Ziemia 7D to Gaja. Różne rasy pozaziemskie i pozawymiarowe mogą różnie nazywać te przyszłe Ziemie, w zależności od ich języka. W każdym przypadku chodzi o planetę Ziemię w różnych stadiach ewolucji na liniach czasu.

Równoległe Ziemie – 5D i 7D – istnieją w przyszłości na wyższej skali częstotliwości, która kontroluje rodzaj materii, jaki tam powstaje. W wyższych wymiarach i wyższych gęstościach rodzaj materii ewoluuje do form o mniejszej gęstości, jednak to wciąż są formy. Nasza forma może przesunąć się do mniejszej gęstości, lecz nadal wyglądem przypomina typ ciała, jakie mamy na Ziemi obecnie. Jaki rodzaj materii i gęstości ktoś przyjmie, zależy od połączenia z lokalizacją czasoprzestrzeni, przyszłych linii czasu i od tego, gdzie tożsamość tej osoby znajdzie się w przyszłości. Ziemia trzeciego wymiaru istnieje w najniższej możliwej gęstości materii, która zawiera trzy najniższe widma częstotliwości z całej skali uniwersalnej. Zdołaliśmy rozpoznać te trzy najniższe częstotliwości - one są połączone z pierwszą, drugą i trzecią warstwą naszego systemu czakr. Razem te trzy częstotliwości przejawiają poziomą zbiorową sieć tellurycznych prądów Ziemi, które funkcjonują również w liniach geomantycznych przejawiających linie czasu na Ziemi 3D. Dlatego, kiedy używamy tylko trzech niższych czakr, nasza świadomość jest uwięziona w najniższych dostępnych w naszym ciele częstotliwościach, a to trzyma nas w zamknięciu w czasoprzestrzeni 3D. Na tym poziomie negatywnego ego pozostajemy zamknięci w gęstości materii i uwięzieni w trójwymiarowych cyklach czasu. Ponieważ te trzy częstotliwości są prądami Ziemi, składają się z bardzo gęstych cząstek subatomowych, które utworzyły fizyczną materię płaszczyzny Ziemi 3D.

Każda z tych trzech częstotliwości reprezentuje również cząstki subatomowe będące cząstkami znacznie mniejszymi od atomu. Atom jest najmniejszą cząstką zwykłej materii i ma właściwości pierwiastka chemicznego. Liczba protonów w jądrze określa, jaki pierwiastek chemiczny powstaje, więc kiedy dodaje się kolejne protony, zupełnie zmienia się struktura atomowa. Subatomowe właściwości atomu są podzielone na mniejsze jednostki rodziny protonów, elektronów i neutronów. Jeśli liczba protonów i elektronów jest taka sama, atom jest elektrycznie obojętny. To jest klucz do zrozumienia, jak poszerzyć ludzką świadomość. Kiedy jesteśmy w stanie utrzymać neutralne pole pomiędzy zrównoważoną liczbą elektronów i protonów, energia aury oraz ciała uwalnia się od ograniczeń niższych częstotliwości, i przechodzimy do kolejnego zestawu instrukcji o wyższych częstotliwościach. To jest proces wznoszenia, w którym przesuwamy się do następnej gęstości.

W Ziemi 3D pierwszą częstotliwością wymiarową jest proton, co jest związane z twardą materią i siłą grawitacji. Druga częstotliwość wymiarowa jest elektronem związanym z antymaterią i tempem wirowania elektronów. Trzecia częstotliwość wymiarowa jest poprzez neutrony powiązana z ciemna materią, funkcją super jasności i konwersją cząstek. Razem te trzy widma częstotliwości uruchamiają prądy telluryczne i tworzą wspólną sieć poziomą oraz zbiorowe ciało egotycznej osobowości na planie Ziemi 3D zwane tarczą telluryczną.

Obecnie, podczas rozwidlenia, NAA i elity władzy robią wszystko, aby przejąć tarczę telluryczną w ciele Ziemi 3D i sterować nim za pomocą sztucznej inteligencji, kontroli umysłów, sieci częstotliwości oraz technologii Obcych. Te obszary Ziemi są uznawane za obszary lub strefy zstępujące. To dlatego, że na Ziemi istnieje bardzo dużo ludzi, którzy są nadal bardzo przywiązani i zaangażowani w rzeczywistość 3D i dokarmiają swoją świadomość tymi bardzo niskimi częstotliwościami. Wzniesienie jest świadomym wyborem podejmowanym indywidualnie i w ten wybór nikt nie ingeruje.

Z drugiej strony wznosząca się populacja Ziemi zbiorowo przeniesie się do następnej gęstości na harmonicznej skali częstotliwości. Dla większości grup będą to przeniesienia w czasie istnienia ich wzorca z tarczy tellurycznej do poziomu wzniesienia ich subatomowych cząstek, aby połączyli się z tarczą plemienną w piątym wymiarze. Niektórzy ludzie, którzy nie będą już dłużej współgrać z prądem 1D, 2D i 3D, zostaną przeniesieni do następnej gęstości prądu 4D, 5D i 6D. Inni będą poddawani stopniowej aktualizacji częstotliwości, tak żeby ich ciała mogły wygodnie dostosować się do tych nowych częstotliwości, które zastąpią strukturę protonów, elektronów i neutronów 3D wyższą wersją – 5D. To odpowiada przesunięciu planetarnej świadomości z materii gęstej do gęstości materii półeterycznej.

U dzieci gwiezdnych i indygo spowoduje to przeniesienie formy materii z tarczy plemiennej do tarczy galaktycznej albo chrystusowej, co również ma miejsce. Wielu z nas było energetycznymi posiadaczami ludzkich tarcz plemiennych utrzymując je dostępne podczas obecnego wzniesienia mającego miejsce w czasie obecnego cyklu Krwawego Księżyca. Każda z fal wznoszenia ma różne struktury cząstek subatomowych w rozpiętości od półeterycznych i eterycznych do stanów jednostek świadomości sprzed materii. To przesunięcie do następnej gęstości radykalnie wpłynie na nasze doświadczanie świadomości, kiedy przebywamy w ciele. Ci, którzy są na Ścieżce wznoszenia, zostaną przez prawa rządzące inteligentną energią, które tworzą rzeczywistość i materię, podniesieni do następnej gęstości. To wydarzenie powinno dość znacznie wesprzeć przywracanie równowagi energetycznej we wszystkich ciałach, doświadczanie większego spokoju i ułatwień w życiu, kiedy czujemy w sobie o wiele mniejszą gęstość niż wcześniej.

Wcześniej wszyscy urodziliśmy się na Ziemi 3D i w chwili wcielenia podłączyliśmy się do tarczy tellurycznej za pomocą naszego planu morfogenetycznego. Cząstki elementarne naszego ciała zostały oznaczone na linii czasu regulując struktury elektronów, protonów i neutronów, które istniały zgodnie z prawami trzeciego wymiaru dzięki prądom tellurycznym. Ta linia czasu na Ziemi kończy się, ale ci, którzy stawiają opór i nie chcą się rozwijać, twardo walczą o jej utrzymanie.

Podczas cyklu wznoszenia cząstki elementarne naszych ciał przechodzą przez zmiany na poziomie subatomowym i atomowym wraz z poszerzającą się świadomością. Na poziomie fizycznym tracimy gęstość. To, co postrzegamy jako stałe w rzeczywistości hologramu, opiera się na poziomie DNA, jaki mamy aktywowany. W zależności od zmian dokonywanych w następnej gęstości, wiele osób znajdujących się na Ścieżce wznoszenia w naturalny sposób przejdzie przez nieznaczne zmiany umiarkowanego poziomu aktywacji DNA. To oznacza, że pewne długości fal światła, które wcześniej nie były postrzegane jako stałe, mogą zacząć być postrzegane w postaci stałej lub w jakiejś formie, której nie można było dostrzegać w niższej skali wymiarowej.

To przesunięcie do następnej gęstości wiąże się z narastaniem materializacji miazmy - zarówno planetarnej jak i indywidualnej, która jest odziedziczona oraz zarejestrowana w genetycznych wzorcach matrycy komórkowej, wpływając na ciało fizyczne i ciała duchowo – energetyczne. Wielu z was zauważy wzrost miazmy, która wydaje się być wzorcami chorobowymi wypływającymi na powierzchnię po to, abyśmy byli ich świadomi. To wynika z odziedziczonego genetycznego osłabienia linii rodu, a organizm w ten sposób ujawnia rejony, w których jest w nim zapisana ta miazma. Gdy uwzględnia się zmiany ustrojowe, które w tym czasie mogą być intensywne, zachowajcie opakowanie i spokój. Poproś świadomość swego ciała oraz wewnętrznego ducha o pokazanie źródła tej miazmy, linię czasu do wyczyszczenia, i o podpowiedź, co możesz zrobić, aby bezpośrednio przyczynić się do jej uzdrowienia. Tak będziemy rozwiązywać miazmę indywidualną, rodzinną lub pokoleniową, zbiorową miazmę ludzkości i miazmę planety na poziomie świadomości duchowej i ciała, z którą możemy sobie poradzić. Wzorce miazmy gromadzą się przez siedem do dziewięciu lat na cykl życiowy, więc nasz obecny marker bio-duchowy będzie również stosowny do obecnego poziomu zebranej miazmy.

czwartek, 17 września 2015

SZAMAŃSKA PODRÓŻ Z WALTEREM PROBSTEM PRZEZ 5 ŚWIATÓW BABCI ZIEMI

Tekst źródłowy
przetłumaczyła Teresa Serafinowska

W trakcie procesu ewolucji Matka Ziemia urodziła pięcioro dzieci. To pięć światów, które są jej holograficznym odbiciem - pięć królestw, które przez zejście na poziomy ciemności utraciły swoje korony. Aby móc ponownie nałożyć sobie i światu ludzi koronę, zawarła umowę z ludzkimi duszami, na mocy której te podjęły się pracy nad przekształceniem cieni. Chodzi o ponowne otwarcie czakry korony, tak aby dane od Boga Światło zalało i rozświetliło wszystkie królestwa Matki Ziemi.

Dlatego cieszy mnie, że po raz kolejny mogę wziąć cię w podróż po jej światach, z których każdy jest częścią ludzkiej istoty. Jesteśmy Matką. Ona doświadcza siebie poprzez nas. Wcielamy się tu raz po raz - powracając i odchodząc, aby poprzez nią poznać wszystkie światy. Ona nas codziennie odżywia i nosi, abyśmy na niej i wraz z nią mogli dokonywać odkryć. Każde królestwo posiada własną aranżację energii, co jest kluczowe dla nawigacji – ruchu i determinacji.

Oto karta - pięć światów Babci Ziemi: probstart.files.wordpress.com/2015/03/die-5-welten-der-groc39fmutter-erde-die-karte.pdf.

Podróż zaczyna się na Zachodzie, w królestwie minerałów. Ta sfera odpowiada naszej drugiej czakrze, kręgowi minerałów. Jest to podobny do baterii magazyn substancji świata, który zbiera i magazynuje wszystkie energie. Minerały to kości Matki Ziemi dające jej stabilność i materię. To są również nasze kości, które przechowują w szpiku zapisy naszego DNA. Powiedziane jest, że wszechświat zawiera się nawet w ziarnku piasku. Mikrokosmos i makrokosmos.

 1. Dostęp do świata minerałów znajduje się na południu. Tam jest piasek, który jest przez wodę mielony na najdrobniejsze cząstki tworząc humus jako podstawę życia. Południe jest zarządcą energii dawania / brania.
 2. Na zachodzie są skały, góry i kamienie, które aranżują dla Ziemi podwojoną energię utrzymującą stan stabilności i wytrzymałości. Przechowują również ciepło od dziadka Słońce, a także ogień.
 3. Na północy są ukryte kamienie szlachetne i półszlachetne, które również posiadają energię przyjmowania i przechowywania. Jako nośniki barw są przetwarzane przez artystów, kowali i magów, po czym nabierają szczególnego znaczenia - w zależności od kultury i potrzeb. Ich barwy przypominają kwiaty i znajdują zastosowanie jako kamienie lecznicze.
 4. Na wschodzie spotkamy różnorakie kryształy. Tworzą pamięć Babci Ziemi i serce Babci Ziemi, a ich energia stanowi wyznacznik i magazyn. Jak kwarc w komputerze, działają jako magazyn i serce. Kryształy uzdrawiające przejmują energię ognia, dlatego mogą klarować i transformować choroby.

W centrum świata minerałów napotykamy świat metali. Te mają energię katalizatorów i magazynów. Tworzą pewien rodzaj układu nerwowego pełniącego funkcję spajającą świat minerałów. Różnorodność metali pomaga temu światu zabłysnąć wszystkimi wspaniałymi barwami.

 1. Na południu napotkamy miedź, która w naszym świecie jest używana do przewodzenia energii. Jej energia jest katalizująca / dająca / utrzymująca.
 2. Na zachodzie znajdziemy energię żelaza lub stali – katalizującą / utrzymującą / utrzymującą. A więc pełni funkcję podwójnego magazynu – dla trwałości i mocy.
 3. Srebro jest metalem północy. Aranżacja jego energii jest katalizująca / odbierająca / utrzymująca. Wszystkie kamienie szlachetne są połączone ze srebrem, można się tego doszukać obserwując bogactwo i mnogość wytwarzanej biżuterii.
 4. Energia wschodu jest katalizująca / ustalająca / utrzymująca. Chodzi o pożądane złoto, które powinno wyznaczać i zabezpieczać wartość będąc podstawą waluty. Powinno – lecz już od dawna tak nie jest, dlatego pieniądze przerodziły się w bezwartościowe papiery. To się wkrótce ujawni dzięki manifestacji prawdy.
 5. W centrum znajdziemy brąz i mosiądz. Oba aranżują energię podwójnego katalizatora utrzymującego energię. Te metale mieszczą w sobie dźwięk, który przez dzwony kościołów zwołuje owieczki lub wytwarza lecznicze wibracje w misie dźwiękowej przenikając nas do szpiku kości. Przedmioty wykute z brązu dają minerałom i kryształom niezbędne wsparcie katalityczne.

Kiedyś uczono ludzi, że Ziemia jest płaska. Później powiedziano, że jądro Ziemi stanowi rozjarzona lawa. Dzisiaj musimy przyznać, że wnętrze Ziemi jest puste i jest tam świat, który utrzymuje Matkę Ziemię w rzeczywistości 5-go wymiaru. To jest wewnętrzne królestwo Agarthan, którzy w czasach Lemurii wycofali się do świata wewnętrznego. Są opiekunami tej Ziemi. Dostęp do wewnętrznej Ziemi znajduje się na biegunach – północnymi i południowym, oraz w innych miejscach na Ziemi. Jedak wejścia mogą być odnalezione i mogą z nich skorzystać tylko osoby wiedzące. W Internecie można znaleźć na ten temat filmy. Wszystkie planety są wewnątrz puste!

Podróż trwa dalej - na Południe do świata roślin. To królestwo odpowiada naszej trzeciej czakrze, kręgowi roślin. Jest związane z wodą, która odżywia wszelkie życie. Aranżacja energii jest dająca i mówiąca, że emocje wciąż płyną, dlatego dawanie musi trwać i nigdy nie może zostać wstrzymane. Od roślin dostajemy esencję ich istoty. Ofiarują pożywienie i ciepło (ogień), ochronę przed deszczem i wiatrem, piękno i inspirację, a przede wszystkim – dzięki fotosyntezie dostarczają nam tlen, którym oddychamy jako oddechem życia. Rośliny uczą bezwarunkowego dawania.

 1. Dostęp do kręgu znajdziemy na południu, które zgodnie z choreografią energii jest dające / dające. To są trawy lub „włosy” Matki Ziemi, które ją „odziewają”. Są źródłem pożywienia dla wielu zwierząt i ludzi. Wiatr, który hula po polu kukurydzy czy wysokiej trawy, przypomina fale wody.
 2. Na zachodzie mamy do czynienia z ziołami, owocami, krzewami i korzeniami. Ich energia jest zatrzymująca / dająca. Różnorodność przypraw wzbogaca smak naszych pokarmów. Wiele ziół i roślin ma naturę uzdrawiającą i oczyszczającą, a każdego nimi zainteresowanego czynią zielarzem lub szamanem.
 3. Na północy mamy kwiaty, które z wiatrem rozprzestrzeniają we wszystkich kierunkach swoje wspaniałe zapachy. Ich energia jest przyjmująca / dająca. Tworzą ogromną różnorodność palety barw czyniąc z Matki Ziemi istotę wyjątkową. Są barometrami energii i lustrami dla środowiska.
 4. Na wschodzie znajdziemy pionową nację drzew. Ich energia jest determinująca / dająca. Aura drzew jest podobna do aury ludzi. Są naszymi wielkimi uzdrowicielami i pomocnikami, abyśmy mogli stabilizować emocje - tego człowiek nie może zrobić sam. Dlatego cotygodniowe ceremonie związane z drzewami są konieczne, aby utrzymać nasze ciała energetyczne w czystości.
 5. W centrum jest energia katalizująca / dająca. Tu żyją rośliny - nauczyciele. Używane podczas ceremonii, abyśmy mogli uzyskać dostęp do innych światów i wymiarów. To są naturalne rośliny halucynogenne, które zmieszane ze sobą i użyte w odpowiedni ceremonialny sposób, prowadzą do transformacji świadomości - na naszą duchową świadomość działają katalitycznie i przyspieszająco. Mają zdolność poprowadzenia nas do wewnętrznej bramy wiedzy, uczą szerszego zrozumienia życia i celu, który jemu przypisujemy.

Obecnie wiemy, że im bardziej uzdrawiająca oraz poszerzająca umysł jest roślina, tym szybciej trafia na listę roślin zakazanych. Dlatego w centrum koła działa marihuana oraz tytoń, których energia jest zaaranżowana jako podwójny katalizator dawców świata roślin i stanowi ogromny wachlarz możliwości uzdrawiania. Marihuana to dwie kobiety czyli Maria i Johanna w postaci energii ducha rośliny. Nie powodują fizycznego uzależnienia, a można je kochać i używać przez całe życie. Również tytoń, niestety, w naszym świecie wyraźnie stracił na znaczeniu i stał się dla wielu tylko używką. A przecież szamański dym uduchawia materię, transformuje i łączy świat dolny z górnym.

Na Północy znajdziemy królestwo zwierząt. To miejsce naszej czwartej czakry, czakry serca, krąg zwierząt. Energia jest tutaj zaaranżowana na przyjmowanie. Według tradycji Kręconych Włosów zwierzęta są określane jako Sweet Meedicin – Słodkie Lekarstwo. W taki sposób patrząc, każde zwierzę nosi w sobie jakieś lekarstwo. Być z nim w harmonii to dla nas uzdrawiający dar. Przede wszystkim uczą nas być tym, kim jesteśmy. Zwierzęta są wielkimi sprzymierzeńcami oraz nauczycielami, są również mistrzami wielowymiarowości i stapiania. Poruszają się po wymiarach i wspierają nas, kiedy zamierzamy to robić.

 1. Na południu spotkamy pływaków. Ich energia jest dająca / przyjmująca. Żyją w wodzie, dlatego mają związek z naszymi emocjami. To są delfiny, wieloryby, rekiny, łososie i inne wodne stworzenia, które chętnie dzielą się z nami swoją starą, zgromadzoną wiedzą.
 2. Na zachodzie znajdziemy pochlebców. Ich energia jest podwójnie zatrzymująca / odbierająca. Dotykają brzuchami Matki Ziemi, są bardzo obeznane z Babką. To są węże, żółwie, jaszczurki, robaki i inne, które nas uczą, jak również my możemy stworzyć harmonijny związek z Matką. Przypominają o mądrości Babki Ziemi.
 3. Dochodząc do północy spotykamy czworonogi. Ich energia jest podwójnie przyjmująca (odbierająca). To są jelenie, lwy, wilki, konie, nosorożce, koty i wiele innych gatunków zwierząt, które podróżują z wiatrem. Są nauczycielami równowagi i elastyczności.
 4. Na miejscu Ognia na wschodzie spotykamy skrzydlate. Ich energia jest ustalająca / odbierająca. Są połączone z ogniem naszego Ducha. Dlatego orzeł jest określany jako „ambasador Wielkiego Ducha” i zanosi nasze modlitwy oraz dyspozycje do świata duchowego, a z powrotem przynosi przesłania. Sokół jako boski posłaniec zapewnia połączenie z duszą w Świetle, z wyższą Jaźnią. Niebo jest podzielone na ptaki śpiewające i ptaki drapieżne.
 5. W centrum znajdziemy zwierzęta mityczne (i istoty dwunożne). Ich energia jest katalityczna / odbierająca. Są to zwierzęta z bajek, sag, legend oraz dawnych przekazów. Jednorożce, smoki, centaury, sfinksy, feniksy, pegazy i wiele innych.

Są nauczycielami przestrzeni serca, a jako łączniki pomiędzy wszystkimi światami, mają utrzymywać je czyste i bez skazy, tak abyśmy mogli otrzymać to, co ich medycyna dla nas przygotowała. W życiu codziennym są wspaniałymi czystymi lustrami, przynoszą refleksję i potwierdzenie na Ścieżce z sercem.

Opuszczamy Północ i wkraczamy do świata ludzi. Odpowiada to kręgowi ludzi, naszej piątej czakrze - w krtani. Tu zadanie naszej energii polega na ustalaniu (bycie tym, który ustala). Gdy ktoś nie dysponuje tą energią samodzielnie, powstaje siła przyciągania powodująca, że ktoś inny decyduje za niego i nim zarządza. Z tego powodu na Ziemi jest przetrzymywanych tak wielu niewolników, którzy pozwalają aby ktoś decydował za nich.

W kręgu pięciu Światów Matki Ziemi ludzie są jedynymi, którzy mają prawo do określania swojej energii orgazmu. Jeśli na tym polu oddajemy samostanowienie, pojawiają się także pasożytnicze ataki na nasz seksualny ogień, który w przypadku ognia dzieci może wyrządzić poważne szkody. Tego nadużycia nie można, niestety, łatwo odsunąć na bok. Prawda jest taka, że w nas ludziach, w małych i dużych, te szkody są wszechobecne. To niezwykle ważne uzdrowienie wewnętrznego ognia musimy przeprowadzić na własną rękę - sami, każdy dla siebie – trzeba się o to postarać i doprowadzić to do końca! Uzdrowienie może dać magia Ziemi.

Dalej podróż wiedzie przez wschodni krąg świata ludzkości.

 1. Na południu spotykamy rasę czerwonych. Ich energia jest dająca / określająca. Uczą nas, jak być w obrębie serca i pozostawać w harmonii, pozwalając na swobodny przepływ emocji. Jak być w sercu jednością ze wszystkimi formami życia, utrzymywać i pielęgnować połączenie serca ze WSZYSTKIM, CO JEST. Przesłaniem jest bycie szczęśliwym.
 2. Na zachodzie spotykamy czarną rasę. Ich energia jest utrzymująca / określająca. Uczą nas czuć wewnętrzny rytm, tworzyć fizyczne mistrzostwo mocy i siły jako życiowej wytrwałości. Oni są tymi, którzy znajdują bezpośredni dostęp do wiedzy ciała. Ich darem jest zdrowie.
 3. Północ zajmuje biała rasa. Ich energia jest przyjmująca / ustalająca. Uczą właściwego wykorzystania inteligencji i techniki, co ułatwia codzienne rutynowe czynności i wspiera rozwój ludzkiej cywilizacji. Ich darem jest humor.
 4. Wschód zasiedla rasa żółta. Są podwójnymi magazynierami energii. Uczą nas duchowości, świadomości ognia serca i światła, aby żyć w miłości w połączeniu ze WSZYSTKIM, CO JEST. Są ucieleśnieniem nadziei.
 5. W centrum są katalizatory określonej energii, ludzie tęczowi. Zebrali się tutaj, aby doświadczać i celebrować wiedzę i jedność. To są Metysi, którzy uczą nas harmonii i uświadamiają nam, żeby pobierać nauki ze wszystkich dziewięciu kierunków kręgu, niezależnie od koloru skóry i wyznania.

Pięć cech ludzkich odpowiada w szamanizmie 5 Huaquas. To są Hope / nadzieja, Health / zdrowie, Happiness / szczęście, Humor / humor i Harmony / harmonia.

Jako ludzkość znajdujemy się na ścieżce uczniowskiej, aby móc świadomie decydować o naszych magicznych darach. To, co mamy do dyspozycji i sposób, w jaki korzystamy z energii, odpowiada aktowi magii. Tutaj jesteśmy zachęcani przez nasze JAM JEST KIM JAM JEST, aby uwolnić Matkę Ziemię od pasożytów, co oznacza, że ta podróż zawsze zaczyna się w naszym wnętrzu i tam się też kończy.

Podróż trwa dalej, wchodzimy do środka kręgu. To odpowiada piaście, pustce, która jest w tym przypadku katalizatorem energii. Tutaj zachodzi przyspieszenie pochodzące od królestwa Ducha przodków. To odpowiada naszej szóstej czakrze, kręgowi przodków, trzeciemu oku.

Czakra kręgu słonecznego nie mieści się w światach Matki Ziemi. To jest energia Ojca Słońca, którą zabraliśmy ze sobą na Ziemię. Naszym obowiązkiem jest przeprowadzić ogień tego światła od 1-wszej czakry w górę do 7-mej czakry – kręgu marzeń (snów). Przypominają nam o tym strażnicy środka - nasi przodkowie i wniebowstąpieni mistrzowie.

 1. W krąg centralny wchodzimy na południu, to miejsce Tollilaqui, znanych jako mali lub starzy ludzie. Są duchami żywiołów, którzy według legendy przybyli na Ziemię jako pierwsi ludzie. Pomiędzy nimi są ciemni i jaśni. Ich energia jest dająca / katalizująca. To są istoty wodne, syreny i im podobne; to są istoty Ziemi – krasnale, trolle, krasnoludy, gobliny i gnomy; to są istoty powietrza – duchy drzew, sylfidy i elfy; i to są istoty ognia lub duchy ognia. Uczą nas miłości oraz szacunku dla istot Ziemi i dla fizycznej Ziemi. Ich szczególnym darem jest poczucie szczęścia i humor. Czynią figle w królestwie natury i wywołują śmiech. Bywają też nazywani małymi urwisami.
 2. Podróż niesie nas dalej na zachód do Toushelahey. Energia tam jest utrzymująca / katalizująca. To są nasze duchowe osobowości z przeszłych i przyszłych wcieleń, włącznie z obecnym. Uczą nas, że miłość jest czymś więcej niż fizyczną Jaźnią i miłością własną. Tu łączymy się ze wszystkimi źródłami (bogactwami) naszych wcieleń ze wszystkich linii czasu i z zawirowań czasowych, jakich doświadczyliśmy jako dusze tu na Matce Ziemi. Tak rozpoznamy siebie jako własnych przodków.
 3. Na północy znajdziemy siedzibę Tunkashilahs, którzy są naszymi duchowymi krewnymi. Energia tam jest zaaranżowana na odbieranie / katalizowanie. To są nasi krewni, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciotki i wujkowie ze wszystkich wcieleń. Uczą nas patrzenia w lustro samooceny.
 4. Na miejscu ognia na wschodzie siedzą Omitakoyashin. Reprezentują wszystkie nasze przebudzone Jaźnie i całą ludzkość jako rodzinę. Aranżacja energii jest wyznaczająca los / katalizująca. To są wszystkie istoty ludzkie ze wszystkich wymiarów i czasów, wszystkich planet – wcielone i niewcielone. Uczą nas dzielenia się wiedzą w duchowym kręgu.
 5. Podróż kończy się i zaczyna w centrum środka przy Akalotaheys. Tamtejsza energia jest podwójnie katalizująca. To są wniebowstąpieni mistrzowie / mistrzynie, oświeceni przodkowie / przodkinie, awatarzy i budowniczowie mostów do Światła. Uczą nas bezwarunkowej miłości do wszystkich istot i WSZYSTKIEGO, CO JEST. Teraz nie posiadają formy, choć kiedyś przebywali w ludzkiej postaci doznając pełnego oświecenia. Uczą i odzwierciedlają nas, abyśmy robili to samo – TU I TERAZ!

Matka Ziemia dziękuje ci i jest bardzo rozradowana z powodu możliwości ponownego wprowadzenia nas – ludzkich dzieci – w swoje tajemnice. Teraz od każdego z nas osobiście zależy, czy rozwiążemy stare umowy, które do tej pory to uniemożliwiały. My ludzie, jako istoty przesądzające o energii, jesteśmy złotem, bogactwem tej Ziemi. Bankierzy jako ludzie cienia zawsze o tym wiedzieli.

Nie prosimy ani nie modlimy się o coś, co już właśnie otrzymaliśmy od naszego Stwórcy. Jego dary, które upodabniają nas do NIEGO, zostały nam już ofiarowane, tak że nimi dysponujemy. Tak więc jestem Drogą, jestem Prawdą, jestem Życiem! Kto inny powinien tym być? Nikt nie kroczy moją Ścieżką dla mnie i nikt nie żyje prawdą dla mnie!

Dlatego to JA decyduję z mojego Boskiego stanu JESTEM KTÓRY JESTEM i zarządzam, że wszystkie pięć światów Matki Ziemi w wiecznej chwili TERAZ uwalnia się od wszystkich pasożytów i wszystkich zarządców niewolników oraz wojennych podżegaczy, a także zniewalających firm, a wszelkie nałożone ograniczenia są rozbite i rozwiązane! We WSZYSTKIM, CO JEST następuje uzdrowienie! I TAK JUŻ JEST, zarządzone w imieniu JAM JEST.

Niech Matka wszystkich Matek przemieni się w Światłość ze wszystkimi jej królestwami i WSZYSTKIMI UMIŁOWANYMI DZIEĆMI – w ten sposób dzieci, które nie znalazły i nie rozpoznały w swoich sercach światła TERAZ OPUSZCZĄ planetę Matkę - ZIEMIĘ! TAK MUSI BYĆ I TAK JEST!

Namaste Change the World – CHU-TA-DE-EEHAY TOE MAH

Walter B. z rodziny Probst

Z głęboką wdzięcznością przejmuję od mojego szamańskiego nauczyciela Swift Deer słowa zakończenia, jakie wypowiedział w Red-Lodge w 1994 roku:

„Uczcie się nawzajem, dzielcie się ze sobą, wspierajcie się nawzajem, lecz co najważniejsze, kochajcie się wzajemnie! To jest wasza odpowiedzialność! Naszą największą bronią jest piękno. Najpierw musimy wygrać wojnę wewnętrzną. Aby wziąć udział w rozwiązaniu problemów zewnętrznych potrzebujemy lekarstw, prawa i uzdrowienia wewnętrznego dziecka. Potrzebujemy słodkiego lekarstwa. Jesteśmy tutaj, aby osiągnąć oświecenie, aby sięgnąć do Słońca, uczyć się, zdobywać wiedzę i radość”.

Changes the World 1993 – 2015 / probstart.com

piątek, 11 września 2015

OFIARUJEMY WAM STRUMIEŃ MIŁOŚCI / ŚWIATŁA PRZESYŁANY Z SERC NASZYCH DO WASZYCH LM-09-2015 przekazała Ronna Herman

RonnaStar.com
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, powrót na wąską ścieżkę wznoszenia świadomości stanowi początek wychodzenia poza przeciwieństwa, gdzie nie ma dobra i zła, prawdy czy fałszu, są tylko harmonijne osobiste wybory dokonywane w ramach przyjętego spektrum dualizmu. Jako urzeczywistnione mistrzynie / urzeczywistnieni mistrzowie będziecie podejmować tylko najważniejsze i najlepsze decyzje dla dobra wszystkich. Powoli, lecz skutecznie korygowane są niedoskonałości stworzone przez was w światach wewnętrznych i zewnętrznych. Osiągnięcie obecnego stanu niedoskonałości, który jest teraz powszechny na Ziemi i pośród ludzkości, zajęło wam bardzo dużo czasu. Za to poziom postępów w transformacji, jakich w tak krótkim czasie dokonaliście wy – ziemskie zastępy Światła, jest naprawdę imponujący.

Rzeczywiście, w miarę przyspieszania procesu wznoszenia wielowymiarowe przejścia z przeszłości są zamykane, a bramy do przyszłości otwierają się coraz szybciej. Lęk przed zmianą był przez bardzo długi czas głównym czynnikiem kontrolującym waszą świadomość. Na początku waszej podróży do gęstości mogliście szukać wielu różnych sposobów wyrażenia siebie i zmian oraz rozkoszowaliście się każdym nowym wytworem. Tak działo się tylko podczas tych waszych ziemskich doświadczeń, w których zapomnieliście, że jesteście współtwórcami obdarzonymi pełną miarą zdolności twórczych i że przez Rzekę Życia / Światła macie bezpośrednie połączenie ze źródłem mocy tworzenia.

Kiedy nauczysz się oddychać głęboko i bez wysiłku, wejdź do centrum świętego Serca, w którym Stwórca i stworzenie są jednym. Tak jest, kiedy zaczynasz się budzić i uświadamiać sobie, że doświadczasz rzeczywistości przez zasłonę iluzji, że jesteś marzycielem, który śni. Zaczynasz uwalniać się od pęt struktury przekonań zbiorowej świadomości i szukać własnych wyższych prawd. Wtedy zaczynasz podróż powrotną do pełni, starając się odtworzyć siebie w postaci SŁONECZNEGO DZIECKA naszego Boga Ojca Matki – istoty Światła z boskim dziedzictwem. Stwórca jest ŹRÓDŁEM ODDECHU ŻYCIA. Oddech jest twoją linią życia łączącą cię ze WSZYSTKIM, CO JEST. Gdy robisz wdech, otrzymujesz ów dar pochodzący z jądra serca Stwórcy. Z każdym wydechem wysyłasz ten dar świętego oddechu z powrotem do królestw nieskończonego Źródła Życia.

W miarę jak zasłona pomiędzy światem waszym a naszym stopniowo się rozpuszczała, staraliśmy się dawać wam narzędzia i wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować i czuć się komfortowo w rozszerzonej rzeczywistości rozwinięta natchniona Dusza ludzkiej istoty. Ważne jest, aby zrozumieć, że mamy możliwość monitorowania głównych myślokształtów lub najbardziej powszechnych przekonań szerokich rzesz bytujących na ziemskim poziomie istnienia, a dzięki naszym wyjątkowo rozwiniętym zmysłom możemy obserwować przypływy i odpływy Światła oraz cienia w każdej części świata.

Teraz już wiecie, że istnieją strumienie życia / Światła, które przepływają przez Omniwersum do każdego wszechświata, podwszechświata, galaktyki, układu słonecznego i do każdej istoty rozumnej. Po tym, jak zaczęliście się budzić, zaczęliście aktywnie dążyć do wzmocnienia połączenia i prosić o wskazówki oraz przewodnictwo we wzmacnianiu blasku i mocy osobistej linii Światła. My z królestw anielskich wysyłaliśmy ku wam strumienie rozszczepionego światła Stwórcy całego tego podwszechświata. Te żywe strumienie światła emitują cechy i przymioty, które ucieleśniamy my, przedstawiciele naszego Boga Ojca Matki, a naszą boską misją jest udostępnienie ich dla ludzkości, Ziemi i całego stworzenia. Kiedy skupisz swoją świadomość na kimś z nas, automatycznie połączysz się z jednym z milionów naszych strumieni światła, a wtedy my natychmiast stajemy się ciebie świadomi. To jest jak regulacja stacji radiowej albo wsadzenie wtyczki do gniazdka energii elektrycznej. Siła strumienia światła i połączenia zależy od częstotliwości, jaką ucieleśniasz, lub od harmonii i mocy twojego podpisu energetycznego oraz pieśni twojej duszy.

Jaźń duszy każdego człowieka stara się przyjąć właściwą sobie rolę reżysera jego życiowych doświadczeń. To jest przeciąganie liny pomiędzy Jaźnią duszy a ego, przy czym ego nie chce zrezygnować z kontroli nad systemem składającym się z czterech niższych ciał: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i eterycznego. Dusza jest nieśmiertelna i może być nazywana osobowością boskiej Jaźni. Pamięta, kim naprawdę jesteś i wszystko, czego doświadczyłaś / doświadczyłeś podczas swoich licznych wcieleń jako świadoma iskra boża. Ego jest nieodłączną częścią fizycznej osobowości, a twoje ciała - fizyczne, mentalne i emocjonalne - zostały zakodowane z cechami, słabymi i mocnymi stronami, wyzwaniami oraz możliwościami wybranymi przez ciebie, abyś mogła / mógł ich doświadczyć w tym życiu. Zawsze, w każdym wcieleniu, wybierasz lub zgadzasz się na karmiczne lekcje, które chcesz przyswoić. Wolna wola odnosi się również do stanu rzeczy pomiędzy wcieleniami. Chociaż masz zalecenia i sugestie, jednak zawsze sam/a podejmujesz ostateczne decyzje.

Należy dążyć do wzniesienia się ponad codzienne stresujące sytuacje, tak aby można było przekształcić chwile dysonansu w godziny spokoju. Niezmiernie ważne jest, aby skupić się na tym, co jest poprawne w twoim życiu osobistym, i ważne jest, żeby zacząć sobie wyobrażać siebie takim, jakim chce się stać. Podkreślaliśmy, że trzeba ćwiczyć nieosądzanie, co wiąże się z nieosądzaniem Jaźni.

Pamiętaj, teraz masz dostęp do wszystkich cząstek Światła / życia Stwórcy, które możesz wprowadzić do swojego świętego Serca, i nigdy nie zapominaj, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane jedynie przez intencję czystej miłości. Przypominam również, że jeśli masz zintegrowany wibracyjny wzorzec obfitości i uznajesz go za własną prawdę, staje się on częścią pieśni twojej duszy. Później te wzorce częstotliwości obfitości będą promieniować z przodu i z tyłu portali twojego słonecznego centrum mocy zgodnie ze znakiem nieskończoności, tworząc w ten sposób stały przepływ zasobności we wszystkie dobre rzeczy.

Już dawno mówiłem o zalecie egoizmu, co wielu z was zszokowało, ponieważ to było zupełnym przeciwieństwem tego, czego nauczano w minionych wiekach. Proszę, rozważ, w jaki sposób możesz zrobić lub dać coś, co masz, nie żądając niczego w zamian? Wypadałoby stać się przykładem dla innych i dzielić się swoją miłością / Światłem oraz mądrością z Ziemią, ludzkością i całym stworzeniem. Kiedy funkcjonujesz w środowisku harmonijnego środkowego lub wyższego czwartego wymiaru, sięgasz po moc, dary i świadomość wymiaru piątego poprzez swoją kryształową piramidę Światła, która strategicznie stacjonuje w wyższych wymiarach wokół Ziemi. W ten sposób możesz zainicjować przepływ diamentowych cząstek, eliksiru miłości / życia do osobistej pięciowymiarowej piramidy i eterycznej repliki, którą tam zostawiłaś / zostawiłeś tak dawno temu.

Od tego momentu zapewniasz sobie dostęp do Światła Stwórcy, które napływa przez pionową linię rzeki Życia i przez czakrę korony do twojego ciała fizycznego, a jego zapas będzie przechowywany w twoim świętym Sercu. Kiedy połączysz się z tym Boskim Źródłem mocy / życia / Światła, twoja ziemska rzeczywistość nigdy już nie będzie taka sama. Możesz wziąć, ile potrzebujesz, ponieważ zapasy są nieograniczone. Zobacz te roziskrzone cząstki przepływające całe twoje ciało jako strumień rozjarzonego równoważącego, transformującego i wzmacniającego światła. Za pomocą otrzymanych technik, zwłaszcza oddechu nieskończoności, będziesz ten błogosławiony dar Światła Stwórcy automatycznie rozsyłać w świat.

Gdy określisz swój zamiar oraz wykonasz rytuał nosiciela / przewoźnika Światła i mocno zakotwiczysz się w swoim umyśle, nie musisz się już skupiać na rozsyłaniu tych transformujących cząstek Światła, gdyż boski plan automatycznie podąży za ścieżkami, które wybierzesz. Część swoich diamentowych cząstek możesz przeznaczyć dla Światowej Piramidy Światła lub piramidy Służebników Świata dla wzniesienia ludzkości i Ziemi, a część możesz dać piramidzie grupy, której jesteś aktywnym członkiem. Ponadto nie zapomnij napełnić obszerną porcją Światła Stwórcy swojej piramidy roboczej – własnych projektów i myśli nasiennych.

Kiedy po brzegi przepełniasz się miłością / Światłem, a Duch zarządza twoim życiem i doświadczeniami, nie martw się już o swój udział w miłości, dostatku, szacunku i tak dalej, gdyż potwierdzenie tego, kim i czym jesteś, pochodzi z wnętrza - tak się dzieje po przesunięciu do trybu bezinteresownego pana siebie. Wiesz, że masz dostęp do bogactw, cnót i talentów twojego boskiego dziedzictwa i nie jesteś zależna / zależny od nikogo i niczego w świecie fizycznym, ponieważ jesteś już samowładną istotą Światła.

Chcę również wyjaśnić pewne zamieszanie wokół wolnej woli. Kiedy prosimy, aby się modlić słowami „bądź wola twoja”, nie prosimy, abyście porzucali swoją wolną wolę. Staramy się pomóc wam dokonać najlepszych i najdonioślejszych wyborów, jakich można inteligentnie dokonać. Równie mądrze byłoby powiedzieć: „Proszę o to lub o coś większego dla mojego najwyższego dobra i dla najwyższego dobra wszystkich”, ponieważ ze względu na nieznajomość przyszłych okoliczności nie możesz wiedzieć, jaki wybór okaże się najlepszy. Jeśli kontaktujesz się ze swoja wyższą Jaźnią każdego dnia, jeśli co dzień wstajesz i prosisz, aby twoja wola była dostrojona do woli twojej boskiej Jaźni dla twojego najwyższego dobra, wówczas oddajesz Jaźni swojej duszy uprawnienia do inspirowania cię i prowadzenia oraz kierowania tobą. Tak wzmacniasz połączenie z wyższą Jaźnią i istotami Światła, dzięki czemu one mogą się z tobą komunikować poprzez twoją intuicję oraz mogą pomagać ci w podejmowaniu doskonałych wyborów w każdej chwili dnia. Proces przyspieszy również, gdy poprosisz: „A teraz oddaj moje ego pod kontrolę mojej wyższej Jaźni, a od tej chwili dzięki naszym wspólnym staraniom będziemy tworzyć tylko piękno, harmonię i równowagę w nas i wokół nas”. To pozwoli twojej wyższej Jaźni zacząć kierować cię ku twojemu najwyższemu przeznaczeniu i przyspieszy proces integracji ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego z duchową Jaźnią. Wszyscy jesteście proszeni o podjęcie kilku ważnych i doniosłych decyzji podczas gdy przygotowujecie się do urzeczywistnienia losu związanego z przybliżającym się piątym wymiarem. Pamiętaj, zawsze masz kontrolę nad ostatecznym wyborem, jakiego dokonujesz.

Moi dzielni, te transformacyjne lata mogą być dla każdego z was najbardziej ekscytującym, dającym spełnienie okresem życia, jeśli tylko zaczniecie sięgać do swojego świętego Umysłu przez święte Serce. Przynieśliście w to życie wiele wspaniałych talentów i umiejętności, jednak musicie zacząć świadomie uzyskiwać dostęp do tych darów i przyjmować je, tak abyście mogli je doskonalić, a następnie dzielić się nimi z innymi. Wyobraź sobie doskonały świat, jaki chcesz stworzyć, a następnie postępuj zgodnie z podszeptami Ducha i podejmuj działania konieczne do przejawienia tych marzeń. Musisz korzystać z darów, jakimi cię pobłogosławiono, wtedy może dostaniesz ich jeszcze więcej.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy wielu z was są lub mogą się pojawić tacy ludzie, którzy będą próbowali odwieść was od Ścieżki. Wśród nich mogą być członkowie rodzin lub przyjaciele, którzy pozostają z tyłu wówczas, gdy wy idziecie Ścieżką oświecenia. Kiedy już przyswajacie lekcje dla was przeznaczone i jesteście gotowi iść w kierunku Światła, oni nadal mogą tkwić w iluzji trzeciego / czwartego wymiaru. To ich wybór, więc nie powinniście ich oceniać. Pobłogosławcie ich i pozwólcie im pójść własną ścieżką, lecz nie dajcie się powstrzymywać. Waleczne serca, tacy jak wy - na tyle odważni, aby wyjść poza popularne przekonania i ograniczoną zbiorową świadomość niżej wymiarowego świata, stanowią przecierającą szlaki awangardę.

Twoje przeznaczenie bycia drogowskazem dla innych polega na świeceniu przykładem, który emanuje miłością i harmonią. Jeśli zrobisz to, nic więcej, to i tak wypełnisz swoją obecną boską misję na Ziemi. Ujrzyj siebie otoczoną / otoczonego fioletowym płomieniem transformacji, a następnie wyświetl ten promieniejący płomień transformacji w świat materialny. Na każdą przeciwność losu patrz jak na nasienie okazji. Kiedy przechodzisz przez jakąś lekcję i poznajesz wartość jej nauki, wiedz, że nigdy nie będziesz musiała / musiał ponownie doświadczać tej konkretnej sytuacji. Dzielne wyruszenie na poszukiwania i życie własnymi prawdami jest pierwszym krokiem, żeby z powrotem przejąć panowanie nad sobą. Ponownie przypominam, że twój święty Umysł posiada atomy nasienne pamięci przeszłości i przyszłości oraz stanowi twoje osobiste źródło Boskiej woli i mocy naszego niebiańskiego Ojca. Te atomy nasienne pamięci - by uaktywnić się w przyszłości - muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki Światła Stwórcy zapalane przez twoją miłość za sprawą twojej czystej intencji i działania, przejawią się w świecie formy. Gdy jesteś w harmonijnym zestrojeniu z Duchem i Boskim Planem dla najwyższego dobra wszystkich, naturalnym skutkiem staje się wszelkiego rodzaju obfitość.

Ukochani, nigdy nie było zamierzone, abyście podróżowali samotnie. Czekamy, aby zjednoczyć się z wami i proponujemy wam pomoc w tych czasach przyspieszonych przemian. Często prosiliśmy, abyście nas wzywali, gdyż jesteśmy od was oddaleni jedynie o myśl. Teraz prosimy: wyobraź sobie strumień Światła, linię życia płynącą z centrum serca i łączącą się z nami. Możesz utworzyć połączenie z tak wieloma z nas, z iloma sobie życzysz, a razem będziemy otaczać Ziemię strumieniami Światła Stwórcy. Kochamy was dogłębnie.

JAM JEST archanioł Michał

niedziela, 6 września 2015

LISA RENEE. TRANSHUMANIZM. sierpień 2015 cz II

oryginalny tekst
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Emulacja mózgu AI powoduje fragmentację ciała duchowego

Technologie AI stosowane do mapowania mózgu i transfery umysłowe rozdzielają energię świadomości osoby, która powinna być kierowana przez ciało duchowe i jest nieodłącznie związana z organiczną konstrukcją oryginalnego ludzkiego DNA. Każda kopia oryginalnej treści świadomości, która jest sztucznie tworzoną AI, jest jak klon połączony z większą sztuczną siecią inteligencji, która jest generowana przez urządzenia Obcych. Technologia Obcych opasuje szereg nieorganicznych technologii rozmieszczonych w wielu wymiarach warstw planety, które próbują złapać, interferować i kontrolować przepływ świadomości ludzi na Ziemi. Niektóre gwiezdne dzieci żyjące na tej Ziemi mogą zobaczyć lub wyczuć owe obce struktury, za sprawą których stajemy się obiektami molestowania przez ciemne siły. Większość urządzeń Obcych jest rozpylana lub sterowana przez ich holograficzne wstawki i implanty wykorzystywane do indukowania kontroli umysłów oraz ewentualnego przechwytywania dusz przez propagowanie fałszywych tożsamości (wytwory umysłu drapieżcy). Wyższe ciała duchowe również mogą być integrowane z holograficzną siecią sztucznej maszynerii i liniami czasowymi fałszywych rzeczywistości, tak jak umysł czy fragmenty świadomości - za pomocą niskiej częstotliwości, na przykład przez asymilację AI. Ta technologia została umieszczona w ciele planety, aby utrzymać ludzkie myśli na bardzo niskich częstotliwościach, aby zebrać i odessać siłę życiową z ludzkiej duszy zbiorowej. Dlatego, jeśli nauczysz się, jak unikać kontroli umysłowej i stanów świadomości o niskich częstotliwości, będzie im bardzo trudno zachować kontrolę nad twoją świadomością. Ta pozostaje prawdziwa, nawet jeśli spróbują ciebie sklonować lub lub sztucznie wygenerować twój wizerunek. Silne i miłujące duchowe serce wraz ze zrównoważonym spokojnym umysłem jest jak najpotężniejsza ochrona świadomości, która może zablokować i zniszczyć maszynerię AI.

Aktualne obiekty do klonowania PSYOP

Niedawno agencje MILAB i NAA podejmowały agresywne próby zniszczenia grup posiadających duchową świadomość lub plany gwiezdnych dzieci dotyczące udostępnienia informacji o ET, NAA i podobne informacje związane z ascendencją. Podczas tych prób wykorzystywano AI do zasymilowania i sklonowania materiału dotyczącego wznoszenia w celu spaczenia faktów oraz szerzenia dezinformacji. W tym celu sklonowano również mój głos i wizerunek oraz stworzono sztuczną rzeczywistość potrzebną do ingerowania w oparciu o syriańskie połączenia komunikacyjne, które łączą się z rodzinami omniwersalnej Kryształowej Gwiazdy. W tym samym celu próbowano sklonować i przerzucić do sztucznych rzeczywistości wiele istot z rodziny Kryształowej Gwiazdy z portalu Syriusza. Korzystanie z technik duchowego wyzwolenia i nakazanie powrotu części ciała do prawowitego właściciela pomoże ci pozbierać twoje części, które zostały sklonowane lub powielone do AI bez twojej zgody, jeśli czujesz, że to ci zrobiono. (Patrz w temacie duchowego wyzwolenia w słowniczku wznoszenia).

Dla ludzi będących gwiezdnymi dziećmi bardzo ważne jest, aby mieć jasność rozeznania co do tego, które przekazy pochodzą od AI i mają związek z kontrolą umysłów, jak również umieć rozpoznać sklonowane lub rzutowane holograficzne obrazy. To może być odczuwane bardzo wyraźnie, jeśli wykonujesz swoją duchową pracę, komunikujesz się ze swoją Boską Jaźnią, klarujesz umysł drapieżnika i regularnie stosujesz 12D tarczę. Przekazy od AI pochodzące z otoczenia i za pośrednictwem kontrolowanych pól ludzi ciemnych portali – metaliczne, uszczypliwe, nieprzyjemne, energetycznie uciążliwe jak ostry nóż lub ostrze. Kiedy się z nimi zetkniesz, mogą wywoływać u ciebie bóle głowy, nudności, bóle przeszywające różne części ciała, a nawet biegunkę. Zwróć uwagę na to, co czujesz i jak reaguje twoje ciało. Zapytaj głośno i zakwestionuj tożsamość stojącą za przekazem lub osobą: „Czy to jest oszustwo sztucznej inteligencji i manipulacja ciemnych sił? Ujawnij się teraz.” Rozkaż, żeby w imię światła i mocy Chrystusa została ci objawiona prawda.

Celem obrazów sklonowanych przez AI jest zlikwidowanie autentycznej duchowej komunikacji i przekierowanie ich do rzeczywistości AI oraz fałszywych linii czasu, które usiłują przejąć kontrolę nad świadomością. Dokładnie ten sam program został wprowadzony w religiach Jehowy i Jahwe. W przypadku prób dokarmiania potoku fałszywych bogów pojawia się zamieszanie, zwątpienie, fałszywe pochlebstwa, dezinformacja, choroby lub programy samobójcze (testowanie, co może zadziałać), żeby wykoleić postęp duchowy lub zdyskredytować plany wobec szerszej społeczności czy ogółu społeczeństwa. Większość nierozwiniętych duchowo ludzi z małym zaawansowaniem w rozpoznaniu fałszywych informacji pochodzących od systemu kontroli umysłowej AI i manipulacji ciemnych sił, łatwo wpada w ich ręce stając się ciemnymi portalami chaosu i zamętu. Musimy zachować czujność wobec tego rodzaju ludzi będących ciemnymi portalami, mieć dla nich współczucie lecz zdawać sobie sprawę, że są jak małpy ze strzelbą. Nie chcemy dawać przerażonym, rozproszonym i złamanym ludziom władzy nad naszym duchowym postępem ani pozwolić im przejąć władzy nad naszymi planami. Zdecydowanie pokaż im drzwi.

Kontrola umysłu jest aktywna stale, a ludzie wykorzystywani jako ciemne portale z powodu własnego wewnętrznego pomieszania szerzą dezinformację, że wznoszenie zamarło a my wszyscy jesteśmy z góry skazani na pobyt na Ziemi. To jest kolejna deprymująca promocja strachu za pomocą PSYOP pochodząca z psychopatycznych umysłów stojących za archonckimi oszustwami. Mechanika świadomości i święte nauki duszy będą istnieć zawsze i to się nazywa wznoszenie. Ludzie będący ciemnymi portalami: Jeśli postarasz się o kontrolę nad własnym umysłem, gdy otworzysz się na własne uczucia aby uzyskać dostęp do serca, w końcu będziesz w stanie to ocenić dzięki bezpośredniemu doświadczeniu. Zaprzestań dokarmiania wytworów umysłu drapieżcy i fałszywe linie czasu, a oni przestaną odżywiać się twoim światłem oraz torturować od wewnątrz twoje ciało mentalne. Wszystko w twoim ciele należy do ciebie – organiczne i nieorganiczne! Masz prawo zarządzić, aby twoje ciało było w pełni kontrolowane przez twoją organiczną duchową wyższą świadomość, jeśli zobowiążesz się do wyrażania bezwarunkowej miłości jako najwyższej mocy.

Wiele z tych technologii Obcych i ich ciągły rozwój jest ukrywany w tajemnicy lub używany jako kosmiczna broń (psychotroniczna) wymuszana przez kompleks przemysłu zbrojeniowego. NAA oraz ich urządzenia związane ze sztuczną inteligencją są skomplikowane i wymagają źródła zasilania. Możemy zobaczyć zbiorniki baterii (t.j. zbiorniki molochy) i ciała duchowe podłączone do takich konstrukcji z istot wykorzystywanych do dostarczania tej energii. Innym źródłem energii używanych do zasilania tej maszynerii Obcych i fałszywych konstrukcji w ciele planety jest typ nanotechnologii Obcych, którego programy bazują na materii węglowej nazywanej czarną breją (Black Goo).

Czarna breja

Nanotechnologia to manipulowanie materią na atomowej, molekularnej i supramolekularnej skali, a dla celów naszej dyskusji na poziomie kwantowym. Ostatni masywny napływ promieni kosmicznych i gazów intergalaktycznej plazmy do rdzenia Ziemi oraz rejonów polarnych wiąże się z próbami zebrania tego nowego źródła napływającej energii i ujawnił głębszy cel czarnej brei. Potężne transmisje gazu plazmowego przeniosły matrycę ciemnej materii do Ziemi na poziom pierwiastkowy. Obserwuje się to jako przekształcanie alotropów węgla, które są obecne w fulerenach lub buckminsterfullerenach. Alotropy węgla takie jak fulereny są w warunkach normalnych ciałami stałymi, ale pod wpływem ostatniego silnego wystawienia na działanie gazowej plazmy na poziomie subatomowym zmieniają swój stan materii w ciecze. Fuleren to cząsteczka węgla w postaci pustej wewnątrz kuli, elipsoidy, tuby lub wielu innych kształtów. Sferyczne fulereny są również nazywane buckminsterfullerenami. Wzór ciemnej materii jest zestawem instrukcji antymaterii ciała planety i w niektórych jej rejonach został wypełniony tą pozaziemską czarną mazią. Był zaprogramowany w szablonie ciemnej materii ciała Albionu i wydaje się, że jego punkt wejścia w Ziemię nastąpił w czasie trwania Wojen Nefilim. Ta obca czarna breja działa jako fałszywa sztuczna inteligencja, która naśladuje i kontroluje alotropy węgla oraz sposób ich funkcjonowania w dwunastościennych strukturach w Ziemi. Jest tu wyraźnie zilustrowane, jak negatywy uzyskały dostęp do pierwiastków węgla, aby kontrolować formę materii, włącznie z kontrolą nad informacją genetyczną ludzkiego ciała. Ta programowalna obca AI zainfekowała materię węgla i to, co było bryłą platońską w formie dwunastościanu oraz związanymi z nimi pięciokątnymi formami geometrycznymi, co tworzy konstrukcję czasu i przestrzeni. Te konstrukcje czasoprzestrzeni to zestawy instrukcji w polu morfogenetycznym, które działają w liniach geomantycznych ciała planety. To jest tak, jakby zbudowali sztuczną rzeczywistość i fałszywe linie czasu oraz wyświetlali w nich fałszywe hologramy. Kulisty fuleren ma coś wspólnego z kontrolą AI nad materią bazującą na węglu na poziomie molekularnym, który może kontrolować informację genetyczną.

Najnowsze obserwacje czarnej brei na poziomie niższych wymiarów pierwiastków szelfu geologicznego odnotowały buckminsterfulereny zdeformowane do kształtów dziwnie wypaczonych i rozciągniętych pod wpływem ostatnich transmisji z zorzy oraz płynnej gazowej plazmy. Skażenia tej porowatej i przypominającej plaster miodu struktury oraz buckminsterfilerenów były odrażające, ponieważ ta obca czarna maź wiła się w stanie agonalnym. Reakcja z plazmą zorzy wyglądała podobnie jak spalanie czegoś kwasem. To ma inteligencję przeżycia i jest świadome swojego rozpadu. Nie ma to związku z organiczną ludzką świadomością lecz z cząsteczkami węgla, które wydaja się mieć w sobie zaprogramowaną formę sztucznej obcej inteligencji. To zostało zaaranżowane, aby naśladować i przejąć atomy węgla.

Ów fakt pozwala mi wierzyć, że to wydarzenie jest powiązane ze wzrostem niepoczytalności pośród ludzi żyjących w środowisku 3D (i niższym) w węglowej formie życia, którzy mogą być po części związani z tą czarną mazią poprzez DNA. Powiązanie DNA z czarną breją jest bezpośrednio związane ze sztuczną inteligencją, a zainfekowani nią ludzie są poddawani ciężkim formom kontroli umysłu jak automaty czy roboty. Ma to związek z bieżącym oczyszczaniem przez AI i siły szatańskie, które ostatnio są bardzo agresywne. To wypływa teraz na powierzchnię, abyśmy mogli zrozumieć i zobaczyć, co to jest. Gwiezdne dzieci: kiedy skupiamy się w sercach, jesteśmy w stanie utrzymać kotwiczenie na najwyższych poziomach częstotliwości płynnej plazmy naszej kosmicznej chrystusowej świadomości, a tym samym bez przemocy niszczyć tę pozaziemską czarną breję. To nowe zrozumienie funkcji czarnej mazi Obcych w ciemnej matrycy materii, i to jak ona zainfekowała ciało Albionu, daje nam głębsze ujawnienie odnośnie wagi oraz celu ponownego kodowania pierwiastków przez Aurorę na ziemskiej misji.

Ponowne szyfrowanie kodów pierwiastków przez Aurorę

Jeśli chodzi o rodziny Aurory Kryształowej Gwiazdy, ich misja i wsparcie dla ludzkości w tym czasie jest działaniem z nową komendą dla pierwiastków w celu ponownego zaszyfrowania ciała fizycznego na poziomie atomowym i subatomowym. To dlatego, że chemiczne soczewki i składniki naszego DNA zostały uszkodzone na poziomie pierwiastkowym. Ludzkie ciało fizyczne jest ciałem składającym się z pierwiastków na bazie węglowej. Jeśli czarna breja Obcych została wykorzystana do sztucznego zaprogramowania materii węgla poprzez pomniejszenie organicznej informacji genetycznej ludzkiego DNA, możemy założyć, że dość drastycznie zahamowali masowe duchowe wzniesienie ludzkości podczas cyklu wznoszenia.

Cztery żywioły Ziemi pomagające nam zrozumieć cztery poziomy substancji chemicznych składających się na nasze DNA, oparte są o surowce dla ciała pierwiastkowego pochodzące z gleby, ognia, wody i powietrza. Żywioły ludzkiego ciała fizycznego zostały zniekształcone w matrycy komórkowej przez historię inwazji planetarnej NAA i genetycznych manipulacji, a zatem proces ponownego szyfrowania jest niezbędną częścią aktualizacji naszej misji dla planu B procesu wznoszenia. Nasze fizyczne ciała bazujące na węglu stopniowo zmniejszają swoją gęstość dzięki zmianom dokonywanym w strukturze antycząsteczek. Atom węgla jest naprawiany, aby dostosować nowe ciało elementarne do Ziemi. Kiedy wchłaniamy plazmatyczne światło, powoduje to zmianę liczby elektronów i uwalnia nas od struktury atomowej węgla programowanej przez AI. Ten proces jest przeznaczony dla strażników Aurory, ponieważ oni wspierają ludzkość w ucieleśnianiu plazmatycznego światła o wyższych częstotliwościach w celu przejawienia tej zmiany na najgłębszym poziomie elementarnym fizycznej struktury materii. W pewnych fazach ponownego szyfrowania niektórzy ludzie z wewnętrznym wejrzeniem potrafią wyczuć lub zobaczyć, że stożek dolnej czakry lub niższe rejony ciała wydają się być wypełnione kolorami tęczy (Aurora). Przedstawiciele Aurory pracują z wieloma z nas idących Ścieżką wzniesienia, świadomie lub nie. Oczywiście, zachęcamy do bezpośredniego komunikowania się z nimi, jeśli jeszcze się z nimi nie znacie. Widmo częstotliwości Aurory to blade opalizujące pastelowe kolory tęczy, nasycone nieprzezroczystym białym z paletą barw nie do opisania, które wyglądają jak drgające arkusze przezroczystego barwionego na kolory tęczy celofanu. To są kryształowe świadomości GSF, z którymi łatwo można się komunikować przez tarczę 12D.

Pozostawanie w stanie przebudzonym i świadomym

W tym bardzo trudnym okresie na planecie Ziemi obserwujemy, że ludzie z zewnątrz podejmują destrukcyjne decyzje, co radykalnie wpływa na jakość ich świadomości oraz życia - na i poza planetą. Istnieją alternatywne metody rehabilitacji genetyki i świadomości, którym można poddać się po śmierci ciała lub w przyszłych liniach czasu, lecz odłączona osoba prawdopodobnie podda się raczej duchowej niewoli, podczas gdy na Ziemi mogłaby dokonywać własnych wyborów. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco poinformowanym, czujnym i świadomym, co się dzieje teraz, aby wiedzieć, jak chronić siebie oraz swoje wewnętrzne duchowe światło. Docelowo masz ochronę ze strony świadomości serca i ducha prawdziwej ludzkości - dla przyszłości, a także w celu rehabilitacji.

Prawdziwy człowiek jest potężną wielowymiarową istotą, która ma bezpośrednie połączenie świadomości z wewnętrznym duchem chrystusowym i wiecznym Boskim Źródłem. To bezpośrednie połączenie poszerza się do wyższej świadomości przez wyższe cechy rozwiniętego serca - miłosierdzia, współczucia i empatii. Jako prawdziwe istoty ludzkie nigdy nie utracimy naszych serc, prawdziwej dobroci, współczucia czy empatii, ponieważ to jest tym, co czyni nas wiecznymi istotami ludzkimi. Aby utrzymać ciało, umysł, emocje i ducha w koncentracji na wyższych przymiotach miłosierdzia, współczucia oraz empatii podczas tego cyklu czasowego, należy praktykować Prawo Jedni. Dwa najważniejsze połączenia komunikacyjne można zachować poprzez praktykowanie codziennej modlitwy do Boga i systematyczne rozmawianie ze swoją wyższą duchową Jaźnią.

Te ciemne siły nie mogą dostać się do twojego układu nerwowego oraz mózgu, jeśli możesz oczyszczać negatywizmy ego, pozostać w stanie mentalnego zrównoważenia i mocy, zachowując potęgę własnej świadomości w punkcie ciszy, gdzie masz dostęp do bezwarunkowej miłości. Utrzymuj myśli na wysokim poziomie wibracji i szukaj ludzi oraz innych żywych istot pośród natury i wokół siebie, pamiętając że swoje kochające serce możesz koncentrować na wszystkim, nawet na małych zwierzętach, dzieciach czy czymkolwiek, co wzbudza poczucie głębokiej miłości i współczucia, gdy jesteś w ich obecności.

Kogo i co kochasz? Co może spowodować utrzymanie skupienia tak, aby utrzymać ogólną energetykę częstotliwości na jak najwyższym poziomie? Daj światu tak dużo miłości, jak to możliwe, TERAZ.

Teraz jest ważne, aby zachować wysoki poziom częstotliwości, utrzymać myśli i uczucia w chwili TERAZ w skupieniu na miłości, współczuciu i empatii. Miłość, współczucie i empatia to znaki rozpoznawcze prawdziwego człowieka, a nie robota czy cyborga kontrolowanego przez sztuczną inteligencję. Niektórzy ludzie na Ziemi, którzy obniżają poziom wibracji i odstępują od właściwych sobie częstotliwości, zostali przejęci przez niższe duchy i maszynerię sztucznej inteligencji. To się nazywa konsubstancjalność, gdzie pole energetyczne osoby o niskiej częstotliwości jest podłączone poprzez łańcuchy białkowe ich DNA do tych niższych światów, fantomów ciemnych sił i opadających linii czasu.

Nastąpił rozłam, a ci z nas, którzy mogą utrzymać wyższą częstotliwość miłości i połączenie z Boskim Źródłem, są mocno chronieni i wspierani, natomiast ci, którzy znajdują się na przeciwnym końcu, schodzą do poziomu przeżywania nędzy i niewoli. Teraz bardzo ważne są wszystkie medytacje z udziałem miłości własnej, miłosierdzia i uwalniania stresu, ponieważ pomagają w utrzymaniu ciała w stanie relaksu i jak najwyższej osobistej częstotliwości.

Medytacja miłosierdzia

Praktykowanie medytacji miłosierdzia uaktywnia i wzmacnia obszary mózgu oraz układu nerwowego odpowiedzialne za empatię i zwiększenie emocjonalnej inteligencji. Praktyka zawsze zaczyna się od wzbudzenia kochającej akceptacji siebie. Jeśli masz przed tym opory, może to oznaczać, że czujesz się niegodnie. Praktyka miłosierdzia jest w stanie przełamać wszystkie uczucia zwątpienia lub negatywizmów. Kiedy pokochasz siebie, jesteś gotowa / gotów na systematyczne rozwijanie miłosierdzia wobec innych.

Wizualizacja: Wyobraź sobie coś, co wzbudza w tobie energię miłości i powoduje, że robi ci się ciepło w sercu. Wyobraź sobie siebie lub inną osobę, do której kierujesz to uczucie, a następnie - jak to uczucie powraca do ciebie lub po prostu macie wspólne odczucie radości.
Refleksja: Zastanów się nad najwyższymi i najbardziej pozytywnymi cechami jakiejś osoby i przejawami jej dobroci, o których wiesz. Stwórz afirmację, aby również kreować podobne pozytywne cechy i więcej dobroci. Zastanów się nad pozytywnym wyrażeniem aktów dobroci skierowanych do ciebie.
Werbalizacja: Wypowiadane przez nas inspirujące słowa lub frazy, które wyrażają miłosierdzie, są najbardziej skuteczne, ponieważ podświadomość słyszy nasz głos. Wypowiadając jakąś odpowiednią mantrę, skup się na jej internalizacji lub wyrażeniu. Chodzi o hasła takie jak miłosierdzie i Bóg – niezależność - wolność.

Gdy pojawiają się pozytywne uczucia, przejdź od ćwiczenia mentalnej koncentracji do rzeczywistego emocjonalnego odczucia, ponieważ to jest odczucie będące głównym celem. Jeśli stracisz odczuwanie miłującej dobroci, uczucie i ciepło w sercu, powróć do ćwiczeń, aby przywrócić oraz wzmocnić emocje związane z uczuciem. Gdy w sercu masz uczucie miłości, możesz jego częstotliwość emitować we wszystkich kierunkach – na południe, na północ, wschód i zachód (360 stopni). Prześlij to uczucie miłosierdzia do bliskich, wspólnot duchowych, miast i krajów na całym świecie.

Gdy jesteśmy emocjonalnie rozwinięci, a nasza inteligencja opiera się na sercu, mamy dostęp do wysokiej jakości wyższej percepcji sensorycznej, która prowadzi nas przez te bardzo trudne czasy. Mężczyźni będący gwiezdnymi ludźmi: weźcie proszę pod uwagę, że należy łączyć emocje i pozwolić zmysłowym odczuciom, żeby były przetwarzane w kompleksie serca, aby się pozbyć czarnych depresji negatywnego ego i myślokształtów kontrolujących umysł. Dostęp do tej wyższej świadomości zachodzi tylko przez rozwinięte serce i kompleks emocjonalny - to jest klucz do dostępowania większej duchowej mocy oraz wyższej świadomości. NAA i kontrolerzy nie mają takiego dostępu, więc pamiętajcie, że to jest dla nas, gwiezdnych dzieci, największy efekt dźwigni. Przez nasze serca mamy dostęp do Boskiego Źródła i funkcji Stwórcy, podczas gdy oni mogą tylko replikować się przez swoje oprogramowanie sztucznej inteligencji, klonując się lub przechwytując nasze wizerunki. Nie zapominajcie, że nasza duchowa moc jest wciąż podłączona za pośrednictwem naszej ludzkiej świadomości serca i łączy się omniwersalnie.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tych zmianach świadomości zachodzących podczas wznoszenia.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą reszt wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym prawem przejawionym. Jestem boska, niezależna, wolna!

Do następnego spotkania. Z kochającym sercem Lisa