strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

środa, 26 czerwca 2019

NOWY WIEK, WNIEBOWSTĄPIENIE I UJAWNIENIE NA TEMAT PRZEJĘCIA KONTROLI LISA RENEE czerwiec 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w obecnym cyklu aktywacji pojawiają się nowe możliwości naprawy i rehabilitacji na poziomach wyższych wymiarów, co wpływa na wszechświatowe linie rodów Melchizedeków. To także powoduje odzyskiwanie nowych warstw pamięci, dzięki czemu można rozpoznać frakcje, które działają przeciwko ludzkości i procesowi wznoszenia. Widzimy, kim są ci, którzy stoją za obecnymi próbami wypaczenia zbiorowego przebudzenia, a także za słabościami, które wykorzystują. Ponieważ zasłony, które ukrywają NAA, stają się coraz cieńsze, wielu z nas przypomina sobie kolejne fragmenty naszej prawdziwej historii, jednocześnie aktywując więcej aspektów pierwotnych planów i kodów świadomości.

Podczas intensywnego cyklu paliadorskich aktywacji, które rozpoczęły się w trakcie szczytu elektrycznego w połowie maja, skupiono się na rehabilitacji uniwersalnych linii Melchizedeków oraz misji rozpoznawczej strażników Szmaragdowego Zakonu, zaangażowanych w odzyskanie wielu aspektów upadłych, skorumpowanych i zainfekowanych, gdy frakcje Melchizedeka wpadły w czarną dziurę, doznając metatronicznych odwróceń. Z fantomowych replik zostały wyodrębnione hologramy sztucznej inteligencji, połączenia wymiarów, celowo zepsuta przez totiańskich Lucyferian azurytowa tarcza. Teraz są one rozszerzone na strukturę Aquafey świętego Ojca, co pozwala na ponowne przygotowanie kodowania uniwersalnego Diamentowego Słońca dla Chrystusa-Sofii i działań związanych z poszukiwaniami rodziny Melchizedeka.

Jest to część procesu ponownego łączenia wszechświatowej sieci tarczy plemiennej, co pozwala na kolejne etapy korekt struktur Szmaragdowego Zakonu Melchizedeka, rozszerzając bezpośredni dostęp do zasady świętego Ojca, poprzez budowę rdzenia poziomego Wszechświata. To wsparcie dla tarczy plemiennej pozwala większej liczbie rodzin Paliadorian i gwiezdnych ludzi wznoszących się Ziemi na bezpośredni dostęp oraz komunikację z omniwszechświatowymi strażnikami Szmaragdowego Zakonu, założycielami i architektami Międzywymiarowych Rad Wolnego Świata. Wielu z nas na Ziemi podczas cyklu wznoszenia, da świadectwo doświadczeń świadomości, aby pokazać bezpośrednie dowody sądom nad tymi grupami NAA, które starały się utrzymać więzienie świadomości na Ziemi, zwłaszcza w przypadku gwiezdnych ludzi i powstrzymać przebudzenie ludności za pomocą agresywnych form cichej wojny technologicznej czy nękania przez mroczne istoty.

Kody wszechświatowych mistrzów Templariuszy, przywracane prawowitym właścicielom, ujawniły tragiczne historie upadłych istot i związane z nimi historyczne linie czasu Totian, szczególnie zaangażowanych w tajny spisek przeciwko ludzkości, aby wykonać Lucyferiańskie Przymierze. Gdy zbiorowej świadomości ujawniono Lucyferiańskie Przymierze między ludźmi a nieludzkimi grupami, wyszło na jaw, że w kontratakach tych totiańskich grup była mowa o nasileniu technologicznej kontroli umysłów, wojnie psycho-emocjonalnej i kontrolowanej opozycji w postaci innych form oszustw, agresji oraz tyranii. To nasila się teraz w skali globalnej i będzie kontynuowane, ponieważ presja jest wymuszana zza kulis.

Tak więc totiańskie grupy Lucyferian i ich sprzymierzeńcy organizują kolejne etapy przejęcia wszystkich społeczności New Age, procesu wznoszenia oraz ujawnienia w taki sposób, jak zrobił szczurołap z Hamelin. Ten kontrolowany opozycyjny program obejmuje także wszelkie organizacje 3D i liderów publicznych posiadających pewną władzę oraz wpływy, mających połączyć ważniejsze punkty, ukrytych kluczowych graczy, którzy są osadzeni na wielu poziomach planetarnej korupcji, stosując gaslighting i propagandę na arenie świata, wykorzystywane jako przykrywki, aby przysłonić konflikty egzopolityczne.

Dziś postaram się pokazać większy obraz bieżących wydarzeń i ludzi stojących za nimi, wrócimy do pierwszego ważnego kroku w planetarnym cyklu wznoszenia, początków wojen sieciowych. Jesteśmy w fazie, w której grupy NAA dostrzegły, że fale wznoszenia rzeczywiście zaczynają budzić populację Ziemian, pomimo utrudnień, sprzętu elektroszokowego oraz zagród częstotliwości, umieszczanych jako sieć NET.

Harmoniczna Konwergencja uruchomiła siły lucyferyczne

Po Harmonicznej Konwergencji w 1987 r. zaczęła działać pewna kosmiczna grupa zadaniowa powołana przez totiańskich Lucyferian i członków Federacji Galaktycznej, aby w pełni kontrolować informacje przekazywane przebudzającej się ludności, w celu całkowitego przejęcia przebudzenia, wznoszenia i ujawnienia. W celu zebrania wszelkich zasobów technologicznych i ludzkich, które były niezbędne do zbudowania rozległej sztucznej sieci neurologicznej z technologią cichego dźwięku, zorganizowano odpowiednie grupy wojskowe. Miało to być wykorzystywane do celowania w ludzi gwiezdnych i indygo, a także do kontrolowania wszystkich przekazów materiału channelingowego, który miał być rozsyłany przebudzającej się populacji pod pozorem przyjaznych ET, wniebowstąpionych mistrzów, a nawet zmarłych sławnych postaci historycznych.

Wraz z intensyfikacją cyklu wznoszenia, wróg podjął wiele przyjaznych kontaktów, aby oszukać opinię publiczną i poddać ludzi implantacji za pomocą różnych technik kontroli umysłu oraz technologicznych barier. Operacje były kierowane głównie przez najbardziej wrogie Smocze Ćmy i Zeta Drakonian z Oriona. Chociaż te grupy mają oddzielne programy, poprzez swoje manipulacje zyskali wielu sprzymierzeńców - wielu ludzi na Ziemi było i jest nawiedzanych przez ludzkich oraz nieludzkich oszustów, również wojskowych, w celach manipulowania i oszukiwania w tematach bieżących spraw o globalnym znaczeniu - w celu kontrolowania przeciwników. Ci operatorzy przeniknęli do wielu obszarów społeczności New Age, wznoszących się ludzi oraz tych, którzy prowadzą śledztwa w kierunku ujawnienia. Są na Ziemi i w przestrzeni, ukryci za wieloma fałszywymi organizacjami, a ich głównym zadaniem jest atakowanie, podżeganie i obalanie niepożądanych tematów poprzez masową propagandę oraz zabijanie osobowości. Ich celem jest przejęcie wszelkich prawdziwych informacji o planetarnym wzniesieniu czy ujawnieniach, które czasami przenikają przez wielowymiarowe bramy komunikacyjne, gdyż kiedy ludzie się budzą, zaczynają odbierać telepatyczne przekazy z różnych źródeł, czemu nie można zapobiec.

Nawet rozsądne, życzliwe istoty, które komunikowały się z channelerami, celowo okłamały ludność New Age z obawy, że nasza duchowo niedojrzała, agresywna, walcząca cywilizacja zainfekuje i zniszczy ich cywilizacje. Byli strapieni sytuacją, dlatego chcieli utrzymać ziemskich ludzi w stanie ograniczonej świadomości, obawiając się, co by się stało, gdybyśmy zostali wypuszczeni z ogrodzeń częstotliwości do wyższych wymiarów jako zbiorowa świadomość.

Przypomina to grę w głuchy telefon, gdzie osoba, z którą kontaktowano się jako ostatnią, otrzymywała informację przesączoną przez wiele filtrów i płotów. Do ludzi docierały jedynie akceptowalne treści, a prawdziwe fakty były przeważnie przeinaczane i zmanipulowane. Zanim informacja dotarła do człowieka będącego telepatą, wiadomości były zmieniane przez różnych pośredników.

Ludzie nie znający podstawowych zasad wojny psychicznej i programowania strachu prowadzonego przeciwko populacji ludzkiej przez NAA, byli bardzo źle przygotowani do nawigacji przez infiltrację Totian. Jest to o tyle trudniejsze, że tak niewielu ludzi jest skłonnych zdyscyplinować umysł lub wziąć odpowiedzialność za oczyszczenie wewnętrznych cieni. Efektem końcowym jest to, że bardzo mało prawdziwych, dokładnych, wysokiej jakości informacji było rozpowszechnianych przez osoby o dość dobrych intencjach, które działały jako kotwice wywiadowcze do udostępniania informacji lub powiązanych materiałów badawczych w społecznościach New Age.

Infiltracja ruchu New Age

Kiedy stało się jasne, że nie ma sposobu na zatrzymanie planetarnego cyklu wznoszenia, który miał rozpocząć się się na początku 2000 r., dokonano szerszych infiltracji przeciwnika. Pozwoliło to grupom Thotian rozszerzyć działanie na infiltrację ludzi gwiezdnych i indygo, a także rozpocząć kontrolę nad szerzącym się ruchem New Age. Gdy do sieci planetarnej rozpocżęły się transmisje Platynowego Promienia i wyższej częstotliwości, jednocześnie grupa Thotian pozyskała wsparcie załogi Federacji Galaktycznej, aby nadzorować cały ruch channelingowy New Age, transmisje były przechwytywane i infiltrowane, a następnie przekazywane jako pochodzące od zespołów powitalnych rzekomo przyjaznych ET. Do tej akcji przyłączyli się szefowie tajnych programów kosmicznych, próbując zinfiltrować kluczowych demaskatorów dokładnymi informacjami, które ujawniły programy Milab i ich zaangażowanie w galaktyczny handel niewolnikami.

Grupy Thota utworzyły sojusze strategiczne, a korzystając z popularnej nazwy Federacji Galaktycznej, nawiązały kontakt z wybranymi członkami Kabała, rządów i linii krwi Iluminatów, którzy następnie zaczęli szeroko infiltrować tajne stowarzyszenia (wolnych Masonów, Templariuszy) i społeczności duchowe. Propaganda Galaktycznej Federacji jako proludzkiej grupy ET jest wykorzystywana do wykolejania duchowych przebudzeń i kierowania ich do ruchu New Age. Jest to taktyka przynęty i przełączania, przenosząca ludzi do kontroli umysłu i różnych systemów wierzeń opartych na strachu, które prowadzą do podporządkowania. Galaktyczna Federacja zinfiltrowała wiele popularnych systemów uzdrawiania duchową energią, aby śledzić i oznaczać uczestników astralnymi implantami. Ruch New Age, który obejmuje przekazywanie informacji od rzekomych wniebowstąpionych mistrzów, jest głównie zdominowany przez grupy Lucyferian z Syriusza A, wykorzystujące przynależność do Federacji Galaktycznej i Dowództwa Ashtar.

Dodatkowo stworzono fałszywe fronty i różne strony internetowe dla różnych popularnych wniebowstąpionych mistrzów, aby manipulować i kontrolować informacje, które były podawane na temat cyklu wzniesienia, i aby ukryć przed ludźmi prawdziwe historie z istotami niebędącymi Ziemianami.

Poprzez fałszywe przykrywki służące do astralnego znakowania i śledzenia ruchu New Age, manipulowano strumieniami danych, aby przyciągnąć indygo. Od dawna trwa kampania ukierunkowana konkretnie na indygo 3, w której niezintegrowane cienie jaźni w aspektach hybrydowych mogą być łatwiej związane z podczepieniami, opętaniami i astralnym gwałtem przez te kontrolujące byty. Jednym z najpopularniejszych fałszywych operacji - przykrywek, które zyskały na znaczeniu w połowie 2000 r., było kierowanie strumieni danych ze sztucznej inteligencji od fałszywego archanioła Michała do rozmaitych channelerów i rozprowadzanie ich na dużą skalę po Internecie. Baza operacji dla tych fałszywych przekazów Michała, która została wyposażona w broń psychotroniczną, znajduje się na siatce Złotego Orła. Są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, aby wprowadzić w błąd opinię publiczną – przekazywane są małe skrawki prawdy splecione z trującymi kłamstwami, by zakłócić zdolność rozróżniania. Zostało to celowo skierowane do ludzi gwiezdnych i indygo, aby wykoleić ich przebudzenie, i śledzić ich w celu wyrwania duszy z ciała lub stworzenia z nich mrocznych portali.

Grupy Thotian Annunaki zorganizowały z Federacją Galaktyczną zmilitaryzowany styl taktyki wojny psychologicznej, aby dalej żerować na duchowych i emocjonalnych pragnieniach przede wszystkim zachodniej populacji judeochrześcijańskiej, poprowadzić ich do fałszywej matrycy wniebowstąpienia na płaszczyźnie astralnej dla zdobycia duszy podczas procesu śmierci. Lucyferyczne grupy Thotian przekazują obecnie różnym guru i poszukiwaczom archetypów szereg wypaczonych półprawd o starożytnych ezoterycznych naukach wznoszenia, które są celowo nastawione na zniewolenie świadomości odbiorców. Wiele przekazów channelingowych opiera się na informacjach, które wywodzą się z osi czasu Atlantydzkich Szkół Tajemnic, pochodzi obecnie od Bractwa Węża, które nabyło starożytne pisemne tłumaczenia skradzionych zakodowanych informacji w zapisach Prawa Jedni. Te zapisy zostały udostępnione i przetłumaczone przez Thota, a następnie w zmienionej formie udostępnione w Szmaragdowych Tablicach. Transmisje Szmaragdowych Tablic do ruchu New Age są mocno wypaczone i osadzone w sztucznej inteligencji oraz programowaniu kontroli umysłu, aby przyciągnąć duchowo przebudzonych Atlantów lub adeptów Szkoły Tajemnic, a następnie oznaczyć i śledzić te grupy w celu kontroli umysłu i duchowego uciskania.

Te fałszywe informacje o wzniesieniu przekształciły się w ruch duchowy New Age, w którym grupa uważa, że kontrola umysłu została wdrożona w celu dotarcia do ukrytych podświadomych lęków, jednocześnie kierując świadomy umysł na osobowość, aby wyraźnie wymazać ze świadomości wszelkie nieprzyjemne aspekty i mroczne tematy. Aby uniemożliwić ludziom stawienie czoła lękowi lub zablokować postrzeganie, poddaje się ich kontroli umysłu poprzez stałe wzmacnianie negatywnych zachowań ego i samooszukiwanie, jednocześnie negując istnienie samej ciemności. Myślenie grup New Age jest lansowane przez grupy Thotian Annunaki, i kieruje umysły ku astralnej błogości oraz samozadowoleniu, dodatkowo pobudzając szkodliwe stany zaprzeczania, a także oszustwa wywołane strachem. Systemy te nagradzają brak odpowiedzialności za czyny i ciągłą negację mrocznych, nieprzyjemnych i zacienionych aspektów rzeczywistości.

Większość ludzi, którzy żyją w licznych formach tego typu negacji, jest przerażona, kiedy staje przed prawdziwymi i dokładnymi faktami o tym, co dzieje się na Ziemi podczas planetarnego cyklu wznoszenia. Ludzie, którzy są najbardziej przerażeni ciemnością, są najbardziej podatni na przejęcie przez kontrolę umysłu New Age. Nierozwiązane i ukryte lęki nie pozwalają stawić im czoła, i dlatego tacy ludzie za wszelką cenę będą bronić fałszywych przekonań, ponieważ ich system wierzeń daje im złudzenie bezpieczeństwa. Negacja polega na stworzeniu bariery myślowej i sprzeczaniu się z bodźcem wywołującym niepokój, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że nie istnieje. Negacja uniemożliwia postrzeganie bardziej nieprzyjemnych aspektów rzeczywistości zewnętrznej. Ludzie, którzy utknęli w takim stanie, mają również tendencję do używania duchowego ich obejścia jako sposobu na wyjaśnienie niewygodnych uczuć.

Duchowe obejście

Duchowe obejście jest aktem zaprzeczania prawdzie w imię wyższej świadomości zgodnie z systemem wierzeń New Age, jak odmowa pomocy innym lub brak współczucia dla cierpiących. Przykładowo: często zdarza się to ofiarom satanistycznego rytualnego nadużycia i czarnym magom, którzy są często uważani przez wyznawców New Age za ofiary ciemnych ataków z powodu ich karmy lub negatywnego zachowania. Jest to generalnie wyjaśniane z niechęcią, ponieważ sytuacja jest uważana za negatywną i musi być udzielone przebaczenie. Jednak ludzie nie chcą badać negatywnej energii w tej sytuacji, ponieważ uważa się, że obniża to wibracje.

Duchowe obejście jest ogólnie mechanizmem obrony ego, używanym przez ludzi, którzy identyfikują się jako pracownicy światła lub są na ścieżce wznoszenia, a nie chcą widzieć negatywizmów lub patrzeć na nieprzyjemne prawdy dziejące się wokół nich. Uważają te nieprzyjemne prawdy za negatywną energię, która obniża ich osobistą wibrację, więc decydują się je zignorować i udawać, że nie istnieją. Etykietują te wydarzenia lub klasyfikują ludzi będących poszukiwaczami prawdy, którzy dzielą ten poziom informacji z innymi, jako sprzyjających negatywizmom i strachowi. W rezultacie mają skłonność okazywania apatii i łatwo poddają się manipulacji ciemnych sił, mają słaby charakter moralny i niższe standardy etyczne w kwestii pomagania bliźnim, ponieważ ich wersja rzeczywistości jest selektywna, a nawet urojeniowa.

Duchowe obejście jest aktem czystego egoizmu pod postacią projekcji siebie jako osoby rozwiniętej i o wyższej świadomości. Profil takiej osoby polega na tym, że ignoruje lub bagatelizuje pewne wydarzenia, które uważa za negatywne, aby uchronić się przed negatywnymi emocjami lub negatywnym myśleniem. W rezultacie zaprzeczają prawdzie lub przyjmują dogodne założenia, aby zracjonalizować powody, dla których tragiczne wydarzenie przydarzyło się innej grupie ludzi. Zazwyczaj nie ma w nich empatii ani współczucia, a winę ponosi ofiara.

Na przykład mogą założyć, że dzieci wykorzystywane jako niewolnicy seksualni mają karmiczne obciążenia, przez które mogą nawet zostać zabite. Dlatego nie trzeba nic z tym robić, natomiast trzeba utrzymać wysoką wibrację, a wszystko będzie się toczyło według boskiego porządku.

Oręż New Age

Podczas cyklu wznoszenia wielu z nas zgromadziło się na Ziemi, aby poznać prawdę, ujawnić prawdziwe wspomnienia i dokładne historie, które zostały skradzione ludzkości, a także dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za te tragiczne wydarzenia, podczas których były zbierane, uszkadzane i wykorzystywane w więzieniu świadomości umysły / tożsamości i ciała duchowe dusz Tary. Więzienie działa jak energetyczna farma, z której można zasilić zestaw sztucznych rzeczywistości dla gangu psychopatycznych, pasożytniczych łobuzów, takich jak Lucyferianie, Thotianie, Annunaki i Galaktyczna Federacja. Z bezbożnym sojuszem zawartym z grupami sąsiadujących inwazyjnych grup pozaziemskich, które chcą uczestniczyć w galaktycznym handlu ludzkimi niewolnikami i zasobami Ziemi.

Dla tych zorganizowanych grup, które służą thotiańskim Lucyferianom, Galaktycznej Federacji i pokrewnym agencjom negatywnych Obcych, najważniejszym celem było upewnienie się, że większość ludzi na Ziemi nie obudzi się, i nie zdoła uświadomić sobie, że tkwili w więzieniu świadomości. Dlatego bardzo ważne było przekazywanie informacji, które odwróciłyby uwagę ludzi od tego, co naprawdę im się przydarzyło, i jak znaleźli się w więzieniu kontroli umysłu.

W ten sposób zmilitaryzowana wojna psychologiczna została rozszerzona jako parasol nad wieloma niepożądanymi tematami, które wyszły na jaw w efekcie zmiany świadomości podczas cyklu wniebowstąpienia. Tematy New Age, wznoszenia i ujawnienia były w dużej mierze uważane za tabu w kontrolowanych mediach głównego nurtu i wciąż pozostają nietykalne. Nietykalny oznacza, że jeśli wybitna osoba złoży publiczne oświadczenie na temat, który jest uważany za nietykalny, bez względu na to, czy jest dokładne i uczciwe, ta osoba zostanie publicznie ukrzyżowana i zagrożona prywatnie. Potencjalnie straci karierę, status i pozycję w społeczności oraz wśród grupy rówieśników. W obecnych czasach globalnej kontroli umysłu ośmieszenie jest najsilniejszą bronią negatywnego ego, używaną w każdej zorganizowanej branży, w tym w społecznościach duchowych, które mogą być jednymi z najgorszych przestępców. Jest to podstawowa zasada wojny psychologicznej, jeśli ktoś jest niezgodny z kontrolowaną narracją i publicznie ujawnia poglądy, może zostać poddany terroryzmowi gospodarczemu i społecznemu, zostanie osobiście potępiony, oskarżony i ukarany za poglądy.

Jednak i tak powstają grupy budzących się i zaniepokojonych obywateli, którzy są zainteresowani odkrywaniem jednego lub więcej nietykalnych tematów, tworzą własne strony i alternatywne ruchy medialne, takie jak UFO-Mufon, Q-anon i New Age, grupy wniebowstąpienia czy ujawnienia. Wiele z tych społeczności zajmuje się szerokim zakresem tematów, badanych przez niezależnych, doświadczonych dziennikarzy, których główny nurt naznaczyłby jako teoretyków spiskowych. Jest to obraźliwe określenie używane w mediach, które głoszą, że te idee są tworzone przez szalonych ludzi. Wykorzystanie terminu „teoretyk spiskowy” jest używane do podważania wszelkich sprzeciwów lub kwestionowania narracji głównego nurtu, a także do metodycznego ukrócenia dostępu do publicznych mediów lub internetowych platform społecznych tworzonych przez te grupy, które starały się ujawnić nietykalne tematy w celu szerszej debaty publicznej. Kiedy ktoś doświadcza bezpośrednich zagrożeń i ataków ludzi z ciemnego portalu oraz mroczne siły tylko dlatego, że otwiera pełen szacunku i współczujący dialog na temat nietykalnego tematu, może być zszokowany i zmieszany. Z tego doświadczenia wynika, że nie jesteśmy wolni, że żyjemy w więzieniu świadomości. Każdy, kto w to nie wierzy, powinien po prostu próbować mówić o tych tematach otwarcie w dowolnym środowisku i obserwować, co nastąpi!

Wiele z tych alternatywnych ruchów ma domyślnie liderów, którzy błyskawicznie zyskują status publiczny online i stają się znani na wielu platformach społecznościowych, tylko po to, by implodować od wewnątrz i całkowicie zgasnąć w ciągu zaledwie kilku lat. Co się dzieje? Przypomnę podstawowe zasady wojny psychologicznej: dzielić i podbijać od wewnątrz, przenikać do przywództwa i wpajać urojenia o wielkości, podburzać negatywne ego, blokować rozeznanie i wiedzę na temat kontrolowanej opozycji w grze – to wszystko ma zniszczyć założenia organizacyjne, na których opiera się ruch danej społeczności. Nic nie jest przypadkowe, mroczna grupa zadaniowa jest wysoce zorganizowana i bardzo wydajna. Będą atakować najsłabsze ogniwa we wszystkich obszarach, w tym te, które kochasz, które są najbardziej wrażliwe, takie jak partnerzy, dzieci czy zwierzęta.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozmiar uszkodzeń sieci w ciele planetarnym wraz z fragmentacją duszy jest tak duży, że jest prawie niemożliwe uzyskanie dokładnych szczegółów, które możemy nazwać faktycznymi prawdami zapisanymi w mózgu planety jako historyczne linie czasu. Nikt nie może powiedzieć dokładnie, kiedy nastąpi ujawnienie lub przewidzieć przyszłe wydarzenia na konkretny dzień czy czas, jest to niemożliwe podczas tego cyklu podróży do punktu zerowego i po spirali czasu. Ludzkość musi zebrać holograficzne kawałki ciał świetlistych i ponownie złożyć je w poprawionej kolejności, aby przeformułować rzeczywiste dowody historyczne zapisane w strumieniu życia świadomości. Nasza świadomość ma doświadczenia, których nigdy nie da się wymazać, a ich treść będzie dostępna po odbudowie planetarnego mózgu, gdy ponownie złożymy i odzyskamy nasze duchowe części ciała, oraz kiedy się wzniesiemy.

Ziemia została poddana formom kontroli umysłu przez elektrowstrząsy i implanty energetyczne, które są wstawiane w celu stłumienia całej populacji, wraz ze sztucznymi rzeczywistościami rzutowanymi na wielowymiarowe hologramy, zarejestrowane z fałszywymi historiami i fałszywymi liniami czasu. Czyli musimy usunąć sztuczną rzeczywistość i hologramy sztucznej inteligencji, aby zobaczyć, co jest fałszywe a co prawdziwe w doświadczeniu ludzkiej świadomości. Oznacza to, że nikt nie zna wszystkich prawd, a rasa ludzka musi się zjednoczyć, aby się duchowo uzdrowić. Musimy być gotowi kopać głęboko i ciężko, aby znaleźć bryłki prawdy ukryte w naszych ciałach świadomości, a jednocześnie przemieszczać się po tej zupie zaciemnienia NAA i kontrolowanej przez umysł dezorientacji. Utrzymywanie ludzkości zdezorientowanej i zubożonej jest strategią wojny psychologicznej, znaną jako taktyka zamieszania, pomagająca rozpowszechniać stek bzdur zmieszanych z kawałkami prawdy. Lansowanie kultury, w której nikt nie czuje, że można ufać sobie nawzajem, i brak rozeznania w kwestii tego, co jest prawdą, a co kłamstwem. To zamieszanie ukradło naszą prawdziwą duchową tożsamość i czyni nas ślepymi na szalejącą obecnie wojnę o ludzką świadomość, która toczy się za zasłoną i na scenie światowej.

Astralna błogość New Age

Jednym z najbardziej interesujących sposobów, w jaki grupy Thotian zaczęły manipulować ruchem New Age, jest promowanie stanów astralnej błogości poprzez zgrabny marketing duchowego konsumpcjonizmu, który z wielu ludzi czyni astralnych ćpunów, chcących uzyskać porcję fałszywej miłości z implantów astralnych. Zmanipulowany stan astralnej błogości jest rodzajem uwarunkowania emocjonalnego, aktywowanych wzorców uzależniających reakcji. Dotyczy to grup, które zostały przejęte przez Thotian. W trakcie takiego stanu człowiek wycofuje się w ustronne miejsce i czuje coś, wydaje mu się, że wydostał się z pola cienia, że sobie poradził. Czyli problem polega na ignorowaniu czerwonych flag i słabości emocjonalnej w życiu codziennym, ponieważ strach przed faktycznym stawieniem czoła głębszym problemom i zmianą stylu życia jest zbyt przytłaczający. Rozwój duchowy polega na pozbyciu się rządów negatywnego ego, na otwartości oraz chęci odczuwania zmian, które muszą nastąpić, a jednocześnie na byciu uczciwym wobec siebie. Jeśli naprawdę jesteśmy wobec siebie szczerzy, wiemy, że musimy się zmienić, ale będziemy musieli zmierzyć się z testem odpowiedzialności. Na duchowym rynku konsumenckim możemy przenieść tę odpowiedzialność na coś innego i udawać, że faktycznie robimy coś duchowego, ponieważ zapłaciliśmy za produkt lub słuchaliśmy jakiegoś guru, który obiecał przebudzenie.

Astralna błogość New Age pełna jest fantastycznych iluzji, myślenia życzeniowego i magicznego, oszukiwania siebie oraz eskapistycznych fantazji na temat tęczy i motyli w życiu, które wydają się być jak film Disneya. Wiele razy ciężko zranieni emocjonalnie ludzie włączają się w ruch New Age, chociaż nie są zainteresowani uzdrawianiem siebie ani ponoszeniem odpowiedzialności za swoje zachowania. Szukają zamiast tego dalszych wymówek, aby kontynuować negatywne zachowania i wprowadzać w błąd innych, w akceptującym to otoczeniu. Aby uzyskać lepsze rozeznanie, podaję najpowszechniejsze przejawy tego stanu:

*Zadowolenie z siebie, niedbalstwo, wykazywanie braku odpowiedzialności i nieświadomość co do stanu innych.
*Łatwa utrata mentalnej orientacji i poczucie przytłoczenia, puste oczy, komunikacja jest pozbawiona ekspresji, niespójna i fragmentaryczna.
*Gdy jest pod wpływem astralnej transmisji częstotliwości od guru, czuje się wyciszony, ale też bywa w stanie ekstazy, euforii jak pod wpływem narkotyków.
*Uzależniające tendencje do ponownego tworzenia stanu astralnej szczęśliwości.
*Rzutowanie duchowych fantazji na innych, oskarżanie innych o ciemnotę, skłonność do emocjonalnych napadów złości, działa jako chaotyczny niszczyciel.
*Nieugruntowany w ciele, dlatego podatny na iluzje, naiwny, podejmuje niewłaściwe decyzje.
*Może być podatny na emocjonalną histerię i archetypy dramatu (toczy się po ziemi płacząc, krzycząc, wchodzi w stan pierwotny lub płodowy - w grupach).
*Brak rozeznania w kwestii energii otoczenia, pokłada zaufanie w nieodpowiednich ludziach i wysoce skorumpowanych organizacjach.
*Rozłączenia w jednej lub więcej warstw aury (tzn. rozłączenie ciała i serca).
*Nie stawia granic, otwarty na wszystko, co może przyjść z astralu, często wraz pasożytami energetycznymi.
*Odrzuca istnienie bólu i strachu, gdy się z nim boryka, nie może odróżnić ciemności od światła.
*Mówi, że wszystko jest Jednią, więc może wziąć wszystko, co masz, ponieważ to jest i jego.
*Brakuje dyscypliny lub odpowiedzialności za siebie, może mylić stany upojenia narkotykowego, stany uzależniające z wyższym stanem świadomości, retraumatyzuje rany i fragmenty siebie poprzez używanie narkotyków w szamańskich podróżach.
*Czuje się bardziej uświęcony niż ty, z dumnym poczuciem własnej wartości deklaruje, że jest na misji duchowej i to daje mu pozwolenie na złe traktowanie innych.
*Osobowość hedonistyczna lub artystyczna, totalnie zmysłowa natura, podążająca za najwyższym podekscytowaniem (rób co chcesz).
*Zaimplantowany przez Obcych, nieświadomy istnienia implantów, kontroli umysłu lub negatywnego ego.
*Niechętny do stawienia czoła negatywizmom czy złym zachowaniom lub zetknięcia się z nimi z obawy, że zostanie osądzony.
*Niski poziom etyczny, ma pretensje, łatwo odrzuca innych i angażuje się w złośliwe plotki.

Te naiwne wizje astralne propagowane przez ruch New Age wypełniły ludzkie umysły zaprzeczaniem, jedną z najsilniejszych form programowania opartego na strachu. Zaprzeczanie naturze rzeczywistości i zaprzeczanie bolesnej prawdzie przez pozostawanie w eskapizmie oraz samozadowoleniu, przez unikanie odpowiedzialności za siebie. Te pozbawione mocy i negatywne cechy stały się głównymi czynnikami, które zdominowały akceptowalne narracje, uwzględniane w myśleniu grupowym ruchu New Age. Niektóre materiały New Age w ten sposób czyniły szokujące szkody emocjonalne, ponieważ nagradzały negatywne i nieetyczne zachowania, takie jak duchowe obejścia, jako dopuszczalne normy w zarządzaniu duchową wspólnotą.

W niektórych kręgach New Age pojawia się psychoza urojeniowa, rozpowszechniana i promowana w celu kształtowania oraz wzmacniania bardzo negatywnych zachowań jako zachowań akceptowalnych. Ma to na celu przygotowanie tych ludzi na gospodarzy i śpiących, aby służyli thotiańskim Lucyferianom. Przejęcie New Age miało miejsce w grupach, które odmawiają dorastania lub przejęcia odpowiedzialności za własne zachowania i za własne życie, co zmusiłoby ich do przyjęcia osobistego systemu wartości, który ewoluowałby w duchową dojrzałość i wewnętrzną spójność.

W kontekście scenicznego stylu wojskowego, rozpowszechniane informacje New Age, dotyczące wniebowstąpienia lub ujawnienia, które są przekazywane przez osoby zajmujące się kontrolą umysłu, służą do uzyskania pełnej kontroli nad przydzielaniem tematów aprobowanych i niepożądanych. Niektóre z tych tematów są coraz bardziej akceptowane w głównym nurcie, zdobywają szerszą publiczność rozwijających się branż komercyjnych, ponieważ motywy New Age pozwalają zarobić miliony dolarów. Przykładowo, po sukcesie telewizyjnego show, można teraz mówić o starożytnych kosmitach, którzy byli zaangażowani w historię ludzkości kilka tysięcy lat temu, ale niedopuszczalne jest mówienie o kosmitach obecnie żyjącymi na Ziemi z nami właśnie teraz.

Bitwa o ujawnienie i kontrolowana opozycja

Ludzkość toczy ukrytą wielowymiarową bitwę o ujawnienie, które następuje stopniowo, gdy zbiorowa świadomość przesuwa się w płaszczyzny wyższych wymiarów w wyniku cyklu wznoszenia. Jest oczywiste, że są utrudnienia w ujawnianiu informacji, ponieważ chodzi o całkowitą kontrolę nad tym, w jaki sposób pewne treści będą udostępniane publicznie. Za pomocą odpowiednich taktyk propagandowych rozpowszechniane są popularne tematy, które służą psychologicznej manipulacji publiczności i kluczowych graczy. Aby propaganda była skuteczna, musi istniec jej wyraziciel, muszą istnieć kluczowi gracze lub osoby na stanowiskach władzy, którzy będą kontrolować media, aby przekazywały informacje uznane powszechnie za wiarygodne, aby dodatkowo zarabiać na tym pieniądze.

Kontrolowana opozycja jest taktyką manipulacji polegającą na umieszczaniu pewnych osób na kluczowych stanowiskach określonego ruchu, który wielokrotnie pojawiał się i oferował publiczności niesamowite fakty lub zadziwiające fragmenty prawdy. Może to być osobowość mająca na celu zdobycie dużej liczby fanów w sieci dzięki rozpowszechnianiu wojen Kabała poprzez ruch Q-anon. Może to guru oferujące aktywację DNA i zdolność do manifestowania czegokolwiek, co chcesz. Dzięki wywołaniu sensacji, marketingowi lub innym metodom dostarczania tego poziomu informacji, przejmują siłę i wpływy od pozyskanych osób, a także kliknięć online i z pieniędzy wydawanych na ich produkty lub oglądania ich podczas wystąpień. Zgromadzona moc i wpływy stawiają ich na piedestał, stają się celebrytami, czczonymi lub uważanymi za bohaterów. Udając, że prowadzą ludzi w pożądanym kierunku, w rzeczywistości zostali tam umieszczeni jako wilk w owczej skórze, aby wykoleić i przejąć pierwotne cele jakiegoś ruchu. Strategia kontrolowanej opozycji działa najlepiej w okolicznościach, w których masy są łatwowierne, bezkrytyczne, brakuje im racjonalnego myślenia, nie są w stanie połączyć kropek i zobaczyć, jak działania, brak działania lub manipulacja informacjami przeznaczonymi dla kontrolowanej jednostki przynoszą korzyść jednostce kontrolującej.

Taktyki oszustw są wykorzystywane do fabrykowania reakcji psychicznych i emocjonalnych, których celem jest przejęcie kontroli, władzy i korzyści na koszt ofiary. Może to być celowe rozpowszechnianie dezinformacji lub jawnych kłamstw w celu stymulowania reakcji emocjonalnych, aby ludzie nie używali krytycznego myślenia w rozpoznawaniu jakości lub prawdziwości informacji, które są im przekazywane. Złotą zasadą oszustwa jest zarządzanie percepcją drugiej osoby, tak że nie wie, że ma miejsce jakiekolwiek oszustwo i akceptuje wszystko, co jej powiesz.. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy okłamywani, jesteśmy w niekorzystnej sytuacji. To blokuje nasze wyższe rozeznanie w określaniu jakości ludzi i przedmiotów emanujących tymi kombinacjami sił, które są ciemne lub jasne, pozytywne lub negatywne, obce lub ludzkie, lub cokolwiek innego.

Ruch ujawniający został celowo skierowany do lewej części mózgu alternatywnych badaczy i prezenterów, którzy nadal działają w oparciu o założenie, że metoda naukowa promowana przez środowisko akademickie jest wiarygodna i próbują dostarczać oparte na dowodach informacje, które mogą być potwierdzone przez wielu biegłych. Ruch w kierunku ujawnienia jest głównie nastawiony na mężczyzn, którzy są spolaryzowani w ciele mentalnym i męskiej energii, o profilu intelektualistów, który opiera się wyłącznie na pięciu podstawowych zmysłach ciała fizycznego. Jeśli widzą coś w widmie światła widzialnego, to w to uwierzą. Tak więc głównym profilem kluczowych ludzi, którzy popularyzują ruch ujawniający, są zazwyczaj poszukiwacze faktów 3D i badacze, a nie bezpośredni doświadczający, stąd wielu nie interesuje się raczej rozwojem duchowym lub poszerzaniem świadomości. Dostarcza to rażące ślepe pole dla mrocznych manipulacji, które pobudzają negatywne zachowania ego i doprowadzają do amoku jego dominacji, w wyniku zdobycia pewnej siły i wpływu, gdzie promowanie marki, towary lub kliknięcia online są ważniejsze niż osobista integralność czy dostarczanie wysokiej jakości prawdziwych ocen aktualnych okoliczności, w których się znajdujemy.

W społeczności New Age, gdzie popularność i rentowność zyskują duże konferencje i panele, pojawiają się kaci i ofiary. Na podstawie osobistych doświadczeń i ciągłej obserwacji kluczowych graczy dostrzegam, że standardowo podczas tych wydarzeń przekazywane są dwulicowe kłamstwa, po ujawnieniu których pojawia się szeroki uśmiech i oklaski publiczności. Większość doświadczonych prezenterów z pozorami osobistej uczciwości i etyki uczy się bardzo szybko, że większość ludzi na tych imprezach to nie przyjaciele lub rówieśnicy. Jeśli odbiegniesz od pożądanych tematów czy narracji lub jeśli jesteś postrzegany jako zagrażający ich mocy, potraktują cię bardzo złośliwie. Takich ludzi można spotkać na tego typu panelach i w tych społecznościach, a jako kontrolowani przez grupy Thotian, gdy czują, że są w jakikolwiek sposób kwestionowani, zaczynają reagować w negatywny sposób i ulegają silnym emocjom.

Niemniej jednak, ujawnienie musi w końcu nastąpić, aby pokazać światu oszustwa, matactwa i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez ludzi oraz nieludzi, którzy spiskowali w celu potajemnego generowania globalnego ludzkiego niewolnictwa i kontroli umysłu, poprzez wdrożenie planu grup NAA do wywoływania na świecie cierpienia oraz stworzenia więzienia świadomości.

Pełne ujawnienie odnosi się do ujawnienia Ziemianom najbardziej szczegółowych scenariuszy naszej prawdziwej ukrytej pozaziemskiej historii galaktycznej. Nie zmanipulowanej przez NAA wersji strategii archonckich oszustw używanej do kontrolowania historycznych zapisów i zniewalania ludzkiej populacji od czasu inwazji sumeryjsko-egipskiej. Ludzie powinni być poinformowani nie tylko o istnieniu ras pozaziemskich i porozumieniach kooperacyjnych zawartych z ziemskimi rządami świata. Powinni też zostać przeszkoleni o grupach NAA, tajnych programach kosmicznych, handlu ludźmi, kontroli umysłu, programach transhumanizmu i sztucznej inteligencji, DNA oraz programach manipulacji genetycznych na planecie oraz poza nią. Jak Ziemia, zasoby ludzkie i technologia są używane w ramach handlu z różnymi cywilizacjami poza planetą i gatunkami pozaziemskimi. Pełne ujawnienie obejmuje ujawnienie grup elity władzy i grup negatywnych Obcych, które nadużyły mocy na Ziemi i są zobowiązane do przywrócenia równowagi energetycznej, naprawienia szkód wyrządzonych ludzkości.

Kolejnym powodem, dla którego ujawnienie jest tak ważne dla tych z nas, którzy starają się poznać prawdę, jest zaprzestanie atakowania osób próbujących rozpowszechniać prawdę przez zubażanie ich finansowo, społecznie i w inny sposób. Zlikwidowałoby to ogromny ciężar gróźb i ataków na tych z nas, którzy działają w kierunku ujawnienia prawdy, którzy poświęcają cały swój czas i energię - to jest praca naszego życia na rzecz pełnego ujawnienia tych informacji, które powinny być swobodnie przekazane populacja Ziemi. Gdyby ludzie nie zostali okłamani, ale poinformowani, byliby znacznie bardziej otwarci a także chętni do zrozumienia praw natury oraz do zobaczenia, w jaki sposób została stworzona obecna kultura śmierci, naruszająca te prawa, aby zniewolić całą ludzkość. Wiele z tego, co dziś widzimy, co szkodzi ludziom na świecie, można by powstrzymać jedynie dzięki krytycznemu myśleniu, zdrowemu rozsądkowi i zdolności do zmniejszenia egoizmu i chciwości.

Mówiąc o egoizmie i chciwości, aby lepiej zrozumieć thotiańskich Lucyferian, jednostki TEE i historyczne tragedie na linii czasu Ziemi związanej z Galaktyczną Federacją, musimy cofnąć się w czasie, aby odkryć oryginalne znaczenie tytułu Lucyfera.

Kim jest oryginalny Lucyfer?

Tytuł Lucyfer wywodzi się z kolektywu ras, pochodzących z nibiruańskich linii ras Annunaki, które następnie połączyły się z rasami Thot-Enki Annunaki i upadłych Serafinów. Podczas ostatnich rund anielskiego zasiewu ludzi na planecie Ziemia, grupy Thoth-Enki Annunaki zawarły porozumienia ze szmaragdowymi strażnikami, w których poprosili o rehabilitację reprezentatywnych linii swoich ras, zamierzając uczestniczyć w rehabilitacji i regeneracji ich DNA. Jednakże, kiedy miały się rozpocząć te programy regeneracji DNA i genetycznego uzdrawiania duchowego, natychmiast uciekli i dołączyli do konkurujących grup Annunaki, ludobójczych programów przeciwko istotom ludzkim. Ich sposób działania na rzecz podziału i podboju Ziemi wykazał bezwzględną wojnę psychologiczną, która obejmuje utrwalanie taktyk fałszerstw, oszustw i gaslightingu dla zniewolenia innych gatunków. Szukają pełnej dominacji i władzy, jest to ich najwyższy system wartości i najważniejszy system wierzeń, któremu pozostają lojalni w służbie sobie.

Historyczne linie czasu, związane z grupami thotiańskich Lucyferian i zaangażowaniem Federacji Galaktycznej w ludzkość, stanowią dramatyczną archetypową fabułę walczących drapieżników, którzy stale zmieniają stronę w wojnie poprzez konsekwentne zawieranie umów z przeciwnikiem. Lubią grać na dwa fronty, zawierają podwójne kontrakty z innymi agencjami kosmitów, tworzyć tymczasowe sojusze strategiczne, które przyniosą korzyść ich ogólnej przewadze nad postrzeganymi przeciwnikami. Według nich przeciwnicy to anielskie istoty ludzkie żyjące na Ziemi, Tarze i Gai oraz ci, którzy chronią je i ich planetarne terytoria, a mianowicie rasy Paliadorian i kryształowych strażników.

Luciferianie wysoko nagradzani w grze wojennej i podboju, w której wykorzystują brutalność i sprytne strategie, walczą o zdobycie władzy i dominacji nad innymi rasami oraz planetami. Dzieje się tak od setek tysięcy lat, a i obecnie niewiele się zmieniło. Thotiańskie grupy lucyferyczne i istoty z sojuszu Federacji Galaktycznej są zaprzysięgłymi wrogami wszystkich anielskich istot ludzkich na Ziemi i poświęciły się utrwalaniu nieustannych wojennych programów ludobójstwa. Pragną unicestwić pierwotną ludzką krzemianowa matrycę DNA z wewnętrznym Chrystusem i wykorzenić oryginalną pokojową, opartą na miłości kulturę ludzką, zastępując ją swoją antyludzką ideologią wojny, ofiarą krwi i nienawiścią do samego siebie.

Te głównie upadłe kolektywy ras hybryd anielskich z Annunaki połączyły się, tworząc programy antychrystusowe i antyludzkiej dominacji, a przez wiele tysięcy lat ewoluowały w formę świadomości zbiorowej, która stała się znana jako Lucyferianie. Ten sojusz został zawarty między kilkoma lucyferiańskimi rasami zbiorowymi, aby pracować nad wprowadzeniem Nowego Porządku Świata, aby przejąć kontrolę terytorialną nad Ziemią, zapobiec planetarnemu wniebowstąpieniu i ostatecznie zniszczyć pierwotne ludzkie 12-to niciowe DNA. Zostało to sformalizowane w porozumieniu tuż przed zainscenizowaniem wydarzeń, które spowodowały zatopienie Atlantydy, a ta zbiorowa, nieziemska umowa nazywana jest Lucyferiańskim Przymierzem.

Sojusz Lucyferian i Federacji Galaktycznej

Kolektywy lucyferiańskich Annunaki zawarły dalsze porozumienia z grupą Federacji Galaktycznej, która otrzymała zadanie od Rady Syrian, aby pomóc chronić wrota planetarne i rozwijające się anielskie rasy ludzkie. Członkowie Annunaki, którzy zostali wciągnięci do Galaktycznej Federacji, chcieli zdobyć kontrolę nad gwiezdnymi wrotami w Gizie i rozszerzyć swoje wyprawy poza ich obecne poziomy dostępu, aby zdobyć dla siebie więcej terytoriów w zewnętrznej domenie. W ten sposób członkowie Federacji Galaktycznej w sojuszu z grupami Thotian stali się głównymi frakcjami odpowiedzialnymi za całkowite zniszczenie i kataklizm, który nastąpił, które pchnęły planetę Ziemię w mroczne wieki i były zorganizowanym programem ludobójstwa.

Co więcej, to oni byli odpowiedzialni za ukrywanie wiedzy o tym fakcie, poprzez ciągłą manipulację i celowe fałszowanie historii pisanej oraz zniszczenie ludzkich zapisów historycznych, które ujawniały istnienie kolonii Atlantydów i wysoce zaawansowane technologie dostępne dla społeczności ludzi na tamtej osi czasu. Prawdziwe i dokładne ukryte zapisy historyczne dostarczają faktycznych naukowych dowodów na bezpośrednie zaangażowanie tych nieziemskich grup lucyferycznych, w których za czasów Atlantydy połączyli się jako królowie Bractwa Węża. Podpisali tajny pakt o nazwie Luciferiańskie Przymierze w celu całkowitego unicestwienia historycznych linii czasu i komórkowych wspomnień ludzkości, wymazania wszelkich zapisów dotyczących wysoce zaawansowanych technologicznie ludzkich cywilizacji, które naturalnie ewoluowały i rozwijały ludzką świadomość oraz ludzką kulturę. Wykorzenienie całej technologii, wspomnień, historii i tożsamości zaawansowanej cywilizacji atlantydzkich kolonii na Ziemi, było spiskiem wprowadzonym przez przymierze krwi zawarte z hybrydowymi ludźmi Illuminati, które do dziś tworzą elity władzy i są replikami grup lucyferiańskich Thotian.

Niszczące wydarzenia spowodowane przez Thota i Galaktyczną Federację

Wiele milionów lat temu Galaktyczna Federacja ściśle współpracowała z Wysoką Radą Syrian, mając służyć jako rasa strażników, która pomogłaby wspierać proces wysiewu i ewolucji planety Ziemia w jej najniższej gęstości, w pierwszym Wszechświecie Harmonicznym, zwanym również trzeciowymiarową linią czasu. Około 50 000 lat temu została zbudowana Wielka Piramida w Gizie jako harmoniczna komora rezonatorowa w międzywymiarowym systemie portalowym, przez który mogły podróżować w czasie odwiedzające Ziemię statki kosmiczne. W ten sposób mogły bardzo szybko uzyskać dostęp do płaszczyzny Ziemi, zwłaszcza gdyby potrzebna była jakaś interwencja. Wyznaczono także lokalizację gwiezdnych wrót i dostęp do wewnętrznej Ziemi. Podczas cyklu, w którym zbudowano Wielką Piramidę lub w czasach przed zatopieniem Atlantydy, Federacja Galaktyczna miała za zadanie chronić portal wrót i znajdującą się w nim komnatę wzniesienia oraz interweniować w przypadku ataku wrogich intruzów, takich jak Annunaki. Jednak prawdziwą intencją stojącą za zaangażowaniem w budowę i utrzymanie tych technologii w najważniejszych gwiezdnych wrotach Ziemi było wykorzystanie ich do planu dominacji, przeprowadzanego potajemnie przez thotiańskie grupy Lucyferian.

Wielka Piramida była Szkołą Tajemnic dla programu duchowego wznoszenia Melchizedeków Niebieskiego Płomienia i pomagała przyspieszyć montaż DNA do przejścia przez portal wewnętrznej Ziemi, który znajdował się pod Sfinksem. Niektóre patriarchalne frakcje Melchizedeków Annunaki były pod wpływem Thota i lekceważyły nauki Prawa Jedni, w ten sposób wchodziły w bezpośredni konflikt z Melchizedekami Niebieskiego Płomienia, którzy mieli dostęp do portali. Gdy zabroniono im dostępu do Wielkiej Piramidy i jej komnat wznoszenia, stali się wrogo nastawieni. Dlatego zorganizowali większą grupową opozycję na Atlantydzie, planując dokonać eksplozji w polu sił ochronnych, aby przejąć kontrolę nad gwiezdnymi wrotami w Gizie. Aby osiągnąć swój cel, uzyskali wsparcie sympatyków z Galaktycznej Federacji, ponieważ wielu z nich pochodziło pierwotnie z linii Annunaki i czuli, że oni również byli niesprawiedliwie dyskryminowani, chociaż byli potężniejsi niż Prawo Jedni. W wyniku infiltracji z Syriusza A jehowiańscy Annunaki przejęli kontrolę nad Galaktyczną Federacją i Dowództwem Ashtar, dołączając do Lucyferiańskiego Przymierza i planując ostatnie etapy Kataklizmu Atlantydzkiego w celu wykorzenienia historycznych zapisów Ziemi, technologii i wiedzy, oraz zesłania mieszkańców Ziemi z powrotem w ciemne wieki.

Te same grupy były odpowiedzialne za skierowanie broni skalarnej na pole planetarne, do 11-tych gwiezdnych wrót Stonehenge we współpracy z Nibiruańczykami, aby wymazać zbiorowe wspomnienia rasy ludzkiej i wyeliminować wszelkie ślady zapisanych historii pochodzących z Atlantydy i tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do kataklizmu. Spowodowali mutację szachownicy. Mutacja szachownicy jest generowana z wielu systemów obcych maszyn, które odwracają prąd energii w sieciach planetarnych, aby podzielić je na częstotliwości dwufalowe. Świadomość dwufalowa pozwala na ekstremalne wzmocnienie biegunowości w energiach zbiorowej świadomości i rozszczepienie między biegunami, aby wytworzyć ekstremalne zagęszczenie. To także powoduje odwrócenie płci w ludzkim ciele świetlistym i podział na płci. Te zmiany mają na celu utrzymanie na płaszczyźnie Ziemi odwróconych sieci, które utrzymują ludzkie odłączone DNA i umożliwiają grupom Thota kontrolować linie czasu na siatkach Ziemi.

Po Kataklizmie Atlantydy, grupy Thotian po raz kolejny nawiązały współpracę z Federacją Galaktyczną, aby przeprowadzić kilka następnych inwazji w regionach sumeryjsko-egipskich w celu przejęcia kontroli nad obszarami gwiezdnych wrót na Bliskim Wschodzie. Sprowadzili do tego obszaru Smocze Ćmy z Oriona, aby usunąć dynastyczne historie egipskie, które zawierały dokładne zapisy 12 plemion anielskich ludzi wysianych na Ziemi, oraz zaawansowane technologie, których używali Egipcjanie, pochodzące bezpośrednio z wiedzy cywilizacji Atlantydy. Wymazywanie dokładnych linii czasu egipskiej historii i konsekwentne manipulowanie informacjami przekazywanymi społeczeństwu trwa nadal w celu wprowadzania w błąd, gaslightingu i utrudniania wszelkich dalszych badań, które połączyłyby spisek atlantydzki z dezinformacją o egipskich artefaktach i rzekomych obecnych odkryciach. Jest to aktywna kampania dezinformacji organizowana przez tych, którzy zobowiązani są służyć Lucyferiańskiemu Przymierzu.

Kontynuowali podbój podczas inwazji Dżesera, aby zyskać poddanie faraona chroniącego artefakty linii Graala i poziomy dostępu do portalu. Dzięki użyciu broni EMP rozmieszczanej za pomocą skoordynowanych nalotów, celowo zniszczyli kilka starożytnych miast i historycznych zapisów z Sumeru, Egiptu i okolic Morza Martwego, spalając przy tym wielu żyjących tam mieszkańców.

Pod rządami faraona Totmesa III (Thota), przyrodniego brata Hatszepsut, Galaktyczna Federacja otrzymała zadanie zniszczenia anielskich ludzkich plemion kodowanych genetycznie do gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, znanych jako strażnicy Graala.

Tak więc prawdziwa i dokładna historia Egiptu została zastąpiona programem Czarnego Słońca, polegającym na wstawieniu egipskiego panteonu bogów, wraz z ich czarnomagicznymi rytuałami, które miały być egzekwowane przez wprowadzenie linii króla Setiana, Hyksosów i kapłanów Węża Amona. Te grupy na Bliskim Wschodzie w końcu zintegrowały się z greckimi szkołami tajemnic i ewoluowały dalej w linie tajnych skorumpowanych stowarzyszeń, które przeformowały się w rycerzy Templariuszy i masonów, niektórzy wykorzystali wizerunek Echnatona jako ich lucyferiańskiego arcykapłana za uchwalenie planu Nowego Porządku Świata. Był to zakulisowy żart skierowany w stronę Federacji Galaktycznej, aby zniesławić jej wizerunek i zakpić z życia. Echnaton był kryształową istotą, która służyła Prawu Jedni, próbując negocjować z tymi nieuczciwymi grupami Annunaki, aby ludzkość mogła wznieść się w oknie 2012 bez ingerencji. Jego negocjacje w sprawie zawarcia traktatu pokojowego nie powiodły się, a wkrótce po tym został zamordowany przez członka rodziny jako heretyk, a jednocześnie został uznany za lucyferiańskiego arcykapłana z hybrydowych linii Illuminati.

Federacja Galaktyczna współpracuje z grupami NAA w kierunku dominacji nad światem i stoi za propagandą kontroli umysłu, że Annunaki są bogami Ziemi i tego Układu Słonecznego, promując się jako boscy aniołowie powracający, by pomóc ludzkości wznieść się, a w rzeczywistości chcą zbałamucić ludność Ziemi, doprowadzić ją do podporządkowania ich planowi zniewolenia według reguł Nowego Porządku Świata.

Nowy Porządek Świata thotiańskiego Lewiatana

Orkiestracja kilku wydarzeń prowadzących do ostatecznego atlantydzkiego kataklizmu i rozerwania tuneli czasoprzestrzennych w systemie gwiezdnych wrót Gizy, była tylko pierwszym etapem wdrażania grup Thotian Annunaki pracujących w sojuszu z Federacją Galaktyczną, w którym połączyli swoje siły w celu zabezpieczenia ich planu dominacji na planecie dla Nowego Porządku Świata. Thotiańskie grupy lucyferyczne specjalnie przygotowały linie rodów Iluminatów, aby byli ich przedstawicielami i członkami ekipy wykonującej zadania fizyczne potrzebne do stopniowego wdrażania planu zniewolenia świadomości Nowego Porządku Świata, aby je w pełni zrealizować podczas szczytowych etapów cyklu wznoszenia. Te ludzkie hybrydy zostały uwarunkowane, zaimplantowane i przygotowane do tego, by być pierwotnymi liniami krwi Lucyferian, które mogłyby zostać przypisane do najwyższego szczebla globalnego przywództwa planetarnego i stałyby się bardziej znane jako thotiański Lewiatan lub linie krwi Iluminatów.

Lucyferianie hodowali linie krwi Thotian Lewiatana i zostali wysłani na kontynent północnoamerykański, aby przejąć kontrolę nad wrotami Gruala w Sarasocie i przygotować grunt pod Stany Zjednoczone Ameryki. Ta lokalizacja została wyznaczona do położenia podwalin pod Nowe Jeruzalem pod kontrolą bytów Lewiatana, w celu zbudowania głównych filarów kontroli społeczeństwa na liniach północnoamerykańskich, które wspierały plan świadomości dla ostatecznego urzeczywistnienia ich wizji globalnego Nowego Porządku Świata. Masa lądowa Stanów Zjednoczonych została wybrana jako epicentrum dowództwa jednostek Thotian i Lewiatana dla realizacji programów wojskowego kompleksu przemysłowego i czarnych operacji, które połączyły ludzi i nieludzi w kilku tajnych programach i tajnych programach kosmicznych. Stany Zjednoczone stały się główną potęgą militarną świata pod ukrytym przywództwem, aby przygotować się do ostatecznego konfliktu lub bitwy Megiddo, po której mieli uzyskać całkowitą kontrolę nad Ziemią i ludzkością, gdy wrota się otworzą i będzie trwało planetarne wzniesienie.

I tak doszliśmy do aktualnych globalnych planów, które wciąż są w grze, gdyż dalej trwa walka o powierzchnię Ziemi z tymi, którzy są lojalni wobec Lucyferiańskiego Przymierza, którzy uruchamiają wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować cele Nowego Porządku Świata pod płaszczykiem socjalizmu i piekła komunizmu, planu ludzkiego niewolnictwa, jakim obdarzyli Marksa przedstawiciele Czarnych Słońc.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda się do duchowego rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostańcie na świetlistej ścieżce serca swojego awatara Chrystusa-Sofii. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

czwartek, 30 maja 2019

ŚWIĘTE KRYSZTAŁOWE SERCE – LISA RENEE maj 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. Siły miłości są jednym z Wiecznym Duchem Boga, który rezyduje w naszych świętych kryształowych sercach i są najsilniejszymi dostępnymi na tej planecie siłami uzdrawiającymi oraz harmonizującymi. Kiedy otwieramy nasze kryształowe serce, zaczynamy pracować z duchowymi mocami, takimi jak współczucie, empatia, przebaczanie i hojność wobec innych - świadomymi żywymi siłami. Kryształowe serce działa jak energetyczna brama dla wyższych ciał duchowych i otwiera wszystkie wyższe centra częstotliwości, które istnieją w głowie, koronie oraz poza nią, do warstw morfogenetycznych, w których znajdują się plany. Ci z nas, którzy budzą święte kryształowe serce, tworzą na wewnętrznych kanałach pionowych i w systemie siatki planetarnej nowe konfiguracje siatek krystalicznych kwiatów lotosowego serca. W tym czasie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest chronienie świętych serc.

Wiedza jest mocą, gdy jest właściwie stosowana w rozwoju osobistym, i kiedy jest wykorzystywana w dążeniu do pozytywnych zmian oraz wewnętrznej duchowej transformacji. Kiedy zdobyta wiedza jest stosowana w kontekście empirycznym, aby mogła się wynurzyć mądrość wiedzy komórkowej, zaczyna reprezentować wolną świadomość. Niemniej jednak, ciągłe pragnienie zdobywania wiedzy może również powodować rozpraszanie umysłowe, przez co blokuje się zdolność do pełnego doświadczania życia i relacji z innymi. Nadmierne poleganie na intelekcie i ciągłe szukanie odpowiedzi w świecie zewnętrznym, przy jednoczesnym ignorowaniu szeptów świętego kryształowego serca, odwraca uwagę od odkrywania wrodzonej mądrości, wewnętrznej prawdy.

W tym czasie niezwykle ważne jest badanie i zrozumienie działania świętego kryształowego serca - czystego serca, które mieści w sobie uczucia i język, z pomocą którego komunikujemy się bezpośrednio z Bogiem i które obdarowuje doświadczaniem bezwarunkowej miłości oraz pokoju. Kiedy rozpoznajemy podpis energii wokół nas i możemy odczuć coś głębiej, z większą świadomością, wtedy przejawia się w nas święty rezonans serca. Energie odczuwane instynktownie są wyższymi funkcjami kompleksu serca i są sposobem, w jaki serce, jako organ postrzegania, powinno funkcjonować we wszystkich ludziach.

Dlatego najważniejszym układem narządów i składnikiem duchowego ciała świetlistego każdej osoby na Ziemi jest święty kompleks kryształowego serca, który działa, aby otrzymywać i przekazywać wszechkierunkowe siły miłości, przez które rodzi się wewnętrzna mądrość wiedzy komórkowej. Każdy z nas ma wewnętrzny kompas, czyli system duchowego kierowania, opierający się na siłach miłości płynących z kompleksu serca. Nasze święte kryształowe serce prowadzi nas do bezpiecznej przystani i będzie najlepszym wyborem, jeśli uda nam się uspokoić umysł i rzeczywiście go słuchać. Kryzys, przed którym stoi ludzkość, to kryzys świadomości, który wynika z braku miłości i z zamkniętych serc, a także z braku samoświadomości, by wiedzieć, co głęboko motywuje nasze zachowania. Poprzez otwarcie świętego kryształowego serca, zyskujemy również szerszą wiedzę o zdrowiu, utrzymujemy równowagę energetyczną, która służy jako siła uzdrawiająca, przekazywana, aby stać się prawdziwymi czynnikami duchowego uzdrawiania na tym świecie.

Siły miłości są jednym z Wiecznym Duchem Boga, który rezyduje w świętym kryształowym sercu i są bezzwględnie najsilniejszymi siłami uzdrawiającymi oraz harmonizującymi dostępnymi na tej planecie. Kiedy odnajdziemy prawdziwą miłość, która wypływa z wnętrza Jaźni, we wnętrzu ciała świetlistego aktywuje się kompleks kryształowego serca, po czym przyciągamy i ucieleśniamy najwyższe cechy inteligencji duszy-ducha.

Ciało ziemskie funkcjonuje jako kompleks świętego kryształowego serca dla całego Układu Słonecznego i dlatego tak ważne jest teraz, aby ludzkość świadomie pracowała nad otwarciem swoich serc, co pomoże wznieść całą planetę, podnieść świadomość nawet na światach, które istnieją poza nią. Podczas cyklu wznoszenia się, gdy ludzkość podnosi i rozszerza zbiorową świadomość, wywiera to wpływ na sąsiednie światy i inne gatunki. Otwarcie kryształowego serca oznacza poświęcenie siebie, aby nauczyć się być Miłością, kochać siebie, kochać innych, kochać Ziemię i jej stworzenia. Grupy dusz, które wcielają się na Ziemi, otrzymują planetarny odcisk DNA, który zawiera unikalne konfiguracje serca indywidualnch ciał świetlnych, zbudowanych na szablonie diamentowego słońca i zawierają zasadę kosmicznego serca Kristosa. Fizyczne DNA zmodyfikowane w niższych wymiarach przez hybrydyzacje Obcych poprzez bezpośrednią fizyczną manipulację genetyczną, można skorygować. Kompleks serca może połączyć się z wyższą inteligencją duchową i przełamać te zniekształcenia poprzez uduchowienie ciała emocjonalnego. Dotyczy to DNA wszystkich gadów i ssaków, nawet jeśli reprezentują diametralnie przeciwne zasady. Potencjał ten pozostaje uśpiony do chwili, aż jednostka zdecyduje się ewoluować w kierunku przebudzenia i miłości, poszukując znaczącego związku z Wszechjednią. Zasada serca Kosmicznego Kristosa opiera się na płci, generując wewnętrzny i zewnętrzny płomień serca, męski i żeński kompleks serca, który jednoczy się, by połączyć się w Jedność. Można to osiągnąć poprzez biologiczny proces duchowego wznoszenia się na Ziemi, który naturalnie przekształca się w wewnętrzny płomień serca, łącząc zasady płci, krążąc i generując siły wszechkierunkowej miłości poprzez zjednoczenie hierogamiczne.

Podczas duchowych inicjacji, które w trakcie przesunięcia następują szybciej, najbardziej krytycznym aspektem przebudzenia jest nauczenie się, jak otworzyć kryształowe serce i oswoić się z poszerzającym się spektrum emocji, rozwiązując konflikty emocjonalne. Kiedy otwieramy kryształowe serce, zaczynamy pracować z duchowymi mocami, które same w sobie są świadomymi żywymi siłami, takimi jak oparte na sercu cechy odczuwania i wyrażania współczucia, empatii, przebaczenia oraz hojności wobec innych.

Kompleks serce – mózg

Kryształowe serce działa jak energetyczna brama wyższych ciał duchowych i otwiera wszystkie wyższe centra częstotliwości, które istnieją wewnątrz głowy, korony oraz poza nią, do warstw morfogenetycznych, w których znajdują się plany. Kiedy zaczniemy aktywować kompleks kryształowego serca, zaczniemy rozpoznawać inteligencję charakterystyczną dla mózgu-serca, funkcjonującą jako odczuwająco-myślący aspekt świadomości, który zaczyna rozwijać bezpośrednią komórkową wiedzę wynikającą z doświadczeń. Rozwinięty kompleks serce-mózg udoskonala szereg wyższych zmysłów, co pozwala na odczytywanie sygnatur energii i dekodowanie inteligentnych informacji w polu poprzez odczuwanie ich w sercu.

Kompleks serce-mózg jest strukturą, którą można najlepiej zdefiniować jako oryginalny, organiczny projekt i funkcja zbiorowej ludzkiej duszy oraz matrycy monady, a także połaczenia jej pamięci komórkowej z siecią planetarnej świadomości serca. Cała siatka planetarna zawiera krystaliczną pamięć komórkową, zakodowaną informację, którą można zinterpretować i odczuć w przebudzonym krystalicznym sercu. Ten kompleks serce-mózg jest częścią układu nerwowego ciała planetarnego, a jego komórki nerwowe bezpośrednio przekazują i przechodzą przez poszczególne zmysły ludzkiego ciała. Kompleks serce-mózg jest kierowany przez odbiorniki i nadajniki energetyczne, poprzez poziomy czuciowe i uczuciowe świadomości o wyższej częstotliwości. W efekcie funkcja serce-mózg jest syntezą odczuć zmysłowych i inteligencji niewerbalnej, czyli telepatii komórkowej, która również uierunkowuje świadomość obserwatora w ciałach duchowo-energetycznych.

Ta specyficzna brama świadomości jest żeńską zasadą energetyczną, ale jej funkcje w sieci kryształowego serca ciała planetarnego zostały zamknięte, uszkodzone i zablokowane, dlatego zamknęły serce zbiorowej świadomości podczas ostatniego mrocznego cyklu. Pierwotny astralny kompleks serca Ziemi jest widmem światła czwartego wymiaru, fali zielonej i łączy się bezpośrednio z wyższym mózgiem planety, logosem planetarnym, który jest ultrafioletowym pasmem światła. Te obszary ziemskiego mózgu były specjalnie przeznaczone do wszczepiania obcych maszyn, instalowania fałszywej sieci świadomości chrystusowej, aby zablokować te specyficzne funkcje kryształowego serca u większości ludzkości. Aby odbudować diamentową sieć kryształowych serc, muszą zostać przesunięte linie geomantyczne, ciała wymiarowe i związane z nimi struktury, robiąc miejsce dla nowej struktury co pomoże aktywować siatki diamentowe. Oto, co się teraz dzieje: wyburzenie blokad i sztucznych struktur siatki, które utrzymują zniekształcenia w warstwach osobowości, usuwanie uszkodzeń i produktów odpadowych wytworzonych przez miazmaty, które zablokowały 45-stopniową pozycję kąta siatek diamentowych. Wszelkie śmieci i podobne treści tych uszkodzonych obszarów siatki są rozbijane na mniejsze jednostki świadomości, które są ponownie asymilowane lub przekształcane. Rezultatem jest zapadnięcie się fałszywych linii czasu i rozpuszczenie membran czakr, co znacznie pogarsza funkcjonowanie matrycy osobowości 3D.

Zatem kobieca zasada w myślącym aspekcie kryształowego serca zawiera o wiele więcej duchowej inteligencji i rozszerzonej świadomości niż na niższej płaszczyźnie astralnej czy poziomach trójwymiarowych, które tworzą matrycę osobowości ego. Nasze silne instynktowne pragnienia i myśli dotyczące potrzeb oraz pragnień pochodzą z niższej płaszczyzny astralnej i są pełne mrzonek oraz iluzji. Te substancje myślowe rozwijają się w ustalone wzorce systemów przekonań, które zostają zamknięte w ciele mentalnym, co wpływa na osobowość i nawyki, które tworzą naszą wersję rzeczywistości. Myśli i obrazy każdej osoby, które są tworzone przez umysł ego, odzwierciedlają się w wielowymiarowych zbiorowych warstwach świadomości, które składają się na strukturę ludzkiej i planetarnej anatomii. Lustrzane odbicia między myślokształtami ciał mentalnych odciskają się jako wzory w ciałach fizycznych i duchowych. Te mentalne zniekształcenia blokują wyżej wymiarowe aspekty duchowej świadomości, które stopniowo ucieleśniają się w naturalnym cyklu biologicznego procesu wznoszenia.

Matryca osobowości blokuje Kryształowe Serce

W wyniku zniekształceń planetarnych spowodowanych nadużywaniem technologicznej kontroli umysłu nakierowanej na matrycę osobowości ludzkości, te nagromadzone zaburzenia psychiczne i destrukcyjne zachowania wpływają na ludzki odcisk genetyczny, który blokuje naturalne zestrojenie duszy oraz duchową integrację z fizycznym ciałem wielu ludzi na Ziemi. Przy oryginalnym ludzkim odcisku DNA, od urodzenia do 12 roku życia, dziecko przechodzi proces akrecji i absorbowania całego spektrum częstotliwości linii czasu 3D, które jednocześnie aktywują i montują nici DNA 1D-2D-3D. Po osiągnięciu wieku biologicznego 12 lat, dziecko wchodzi w proces integracji duszy, w którym otwiera się serce i zaczyna ucieleśnianie duszy. Z powodu blokady ludzkiego odcisku genetycznego wpływającego na proces integracji duszy, wiele osób tkwi w niższych warstwach matrycy osobowości, bez otwarcia serca. Blokada serca hamuje ciało emocjonalne, tworząc tendencję do cofania umysłu do poziomu rozwoju duchowego 12-letniego dziecka, zwłaszcza gdy myśli oparte są na strachu i pojawia się silny stres.

Ponieważ planetarne wznoszenie wiąże się z początkiem pierwszego dużego cyklu ekspansji, który reprezentuje przesunięcie do następnego wszechświata harmonicznego, na poziomie mikrokosmicznym reprezentuje to proces integracji duszy, dotyczący każdego człowieka na Ziemi. Napływające do planety częstotliwości wpływają na całą sieć i na częstotliwość świadomości duszy. Te częstotliwości mogą wywierać ogromny nacisk na nieprzygotowane ciało mentalne i fizyczne, generując rodzaj przyduszania umysłu oraz ciała. Jeśli osoba opiera sie przede wszystkim na inteligencji osobowości, to przenoszone częstotliwości duszy i wyższe znacznie zwiększą nacisk na psychikę oraz pogorszenie stanu zdrowia. Może to dodatkowo zwiększyć blokadę energetyczną w ciele świetlnym, które, jeśli nie zostanie skorygowane, może zacząć przejawiać choroby lub może dojść do śmierci fizycznej. Kompleks kryształowego serca działa jak ogromny zawór upuszczający ciśnienie. Jeśli jednostka zacznie otwierać serce i wyrażać więcej miłości, życzliwości, wdzięczności, te częstotliwości miłości oparte na sercu mogą współtworzyć cudowne uzdrowienia.

Programowanie ciała mentalnego osadzone w trzech warstwach ego, matrycy osobowości, cierpi z powodu rozbicia, a nawet zmiażdżenia przez ciśnienie generowane z częstotliwości duszy i plazmy. W niektórych środowiskach intelektualnych i akademickich może to spowodować załamania psychiczne. W tym stanie matryca osobowości i ciało podlegają stopniowemu zwiększaniu zagęszczenia molekularnego w polu ludzkiej energii, co powoli rozpuszcza niższe częstotliwości ego, jak również sztuczne i niezwykle niszczące negatywne aspekty osobowości. Aby przystosować się do planetarnych zmian, jednostka musi nauczyć się otwierać centrum serca i zgłębiać sens życia dzięki doświadczaniu miłości własnej i miłującej dobroci. Ego musi podporządkować się rozwojowi cech wyższego serca, zastępując ufność w dogmaty lub przekonania dotyczące natury rzeczywistości, utworzone przez intelekt matrycy osobowości. Proces ten nazywany jest śmiercią ego lub ciemną nocą duszy, i wtedy ego musi oddać stery, pozwalając na otwarcie centrum serca, aby wezwać inteligencję duszy.

Tarcza osierdzia serca

Osierdzie jest podwójną błoną z tkanki łącznej w kształcie worka, który mieści w sobie fizyczny narząd serca i korzenie wszystkich dużych naczyń, które przenoszą krew do i z serca.

Osierdzie wydziela płyn osierdziowy, którego funkcje są podobne do funkcji płynu mózgowo-rdzeniowego. Osierdzie pomaga chronić narząd, ale jego duchowa funkcja pozwala duchowej esencji podróżowac po kanałach i otwierać bezpośrednią komunikację z Boskim Źródłem. Gdy centrum kryształowego serca rozwija się, by uosabiać ducha monady, otwiera się na kwitnące wewnętrzne gwiezdne wrota, przez które ciało świadomości może podróżować w czasie.

Osierdzie jest energetyczną osłoną, która okrywa kompleks serca i chroni wyższe serce przed nadmiernie niszczącymi emocjami, chroni też dostęp do duszy i ciała duchowego. Wokół osierdzia może też istnieć gęsta blokada energii mentalnych zniekształceń stworzona przez negatywne wzorce ego i kontroli umysłu. Ta blokada rozpuszcza się, gdy zacznie się otwierać centrum serca, a ten etap wiąże sę z procesem integracji duszy, gdy dusza ponownie wprowadza się do kompleksu serca, co można odczuwać fjako ból fizyczny i co może być niszczące emocjonalnie. Ten etap procesu integracji duszy wybija w tych blokadach świetliste otwory, mogą temu również towarzyszyć bolesne doświadczenia, tna przykład zakończenie ważnej relacji. Niektórzy ludzie mogą odczuwać ten etap tak, jakby ich fizyczne serce rzeczywiście pękało.

Kanał osierdzia łączy obwody energetyczne między fizycznym aktem seksualnym a doświadczeniem emocjonalnym podczas i po aktywności seksualnej, w związku z czym emocjonalne zniszczenie czy złamanie serca może być wywołane podczas interakcji z partnerami seksualnymi. Jeśli kanał osierdzia pozostaje zablokowany, utrudnia zmysłowe doznania miłości płynącej z serca, generowanej przez otwarte serce. Angażując się w seks bez miłości, zakłócamy więź emocjonalną i połączenie serc między kochankami, zwiększając energetyczne blokady wokół osierdzia. Zasadniczo przydusza to klatkę piersiową, przyczyniając się do paraliżu emocji i zdolności czuciowych u osób uprawiających seks bez połączenia z sercem lub bez miłości. Dlatego zwykle w destrukcyjnych wzorcach relacji przejawia się problem z osierdziem, który może spowodować zamknąięcie ośrodka serca i może dalej eskalować w lęk przed intymnością, a nawet perwersję seksualną.

Gdy doświadczamy ziemskiego życia, w pewnym momencie stykamy się z bólem emocjonalnym, a rezultat takiego cierpienia wywołanego przez negatywne emocje generuje negatywne wibracje. Te negatywne wibracje kumulują się z czasem, a kiedy pozostają niezagojone, dochodzi do blokowania ciała emocjonalnego / duszy, która nie może wyrażać się przez centrum serca, utrudniając dopływ sił miłości i sił Bożych do naszego życia. Osierdzie ma silny wpływ na jakość psychiki i emocji, co kształtuje interpretację miłości lub strachu, która zależy od tego, czy kompleks serca jest otwarty czy zamknięty.

Miłość własna, samoakceptacja, wyrażanie siebie, a także praktykowanie dobroci wobec innych, duchowo uzdrawia serce, umysł i ciało oraz pozwala, aby przez kanał osierdzia przepływało więcej miłości i radości. Otwarcie kanałów serca i osierdzia jest najważniejszą bramą, która wspiera nas w znajdowaniu wewnętrznego spokoju oraz odnowy, nawet gdy trwa czas wielkich przemian i duchowego kryzysu.

Kwiaty kryształowego lotosu serca

Ci z nas, u których budzi się święte kryształowe serce, budują nowe siatki krystalicznych kwiatów serca w wewnętrznych kanałach pionowych i w systemie siatki planetarnej. Kwiaty kryształowego lotosu serca zastępują połączenia maszyn sztucznej inteligencji z obszarami fantomowymi i zamienają przestarzałe funkcje systemu czakr 3D. Są to portale energetyczne punktu zerowego, które istniały na innych płaszczyznach wymiarowych, gdzie funkcjonowały jako systemy diamentowego serca i przemieszczały energię wyższej świadomości duchowej w sieciach diagonalnych - systemy te są teraz wprowadzane do tej rzeczywistości. Wcześniej te kwiaty lotosu i ich sieci nie były dostępne na Ziemi, ponieważ były połączone z wyższymi płaszczyznami kreacyjnymi, które uruchamiają pętle sprzężenia zwrotnego z punktem zerowym. Krystaliczne kwiaty lotosowego serca rozkwitają na ziemskim ciele niczym eteryczny ogród pięknych kwiatów z częstotliwościami światła oraz dźwięku wypełnionymi bukietem inspirujących zapachów. Zmiany zachodzące w wyniku powstającej sieci tych krystalicznych kwiatów wpływają na królestwo roślin i fizyczne kwiaty na Ziemi, co można obserwować w tym czasie choćby na gatunkach róż. Krystaliczna struktura różanego serca ma szczególne znaczenie na osi czasu Jeszuy, jako powracająca na zaatakowaną Ziemię obietnica przywrócenia świadomości Chystusa-Sofii w tym upadłym Wszechświecie, która sięga początków kosmicznych ras Kristos z Andromedy. Nowa eteryczna sieć kryształowych kwiatów lotosu pochodzi z kompleksu świętego serca Kryształowej Róży eonicznej pary. Służy to również do odmładzania układów narządów ludzkich poprzez dostrojenie ich do skorygowanych proporcji, które ewoluują w kolejne etapy ciała świetlnego diamentowego słońca.

Gdy duchowy wtajemniczona osoba pracuje nad oczyszczeniem swojego umysłu, ciała i narządów płciowych z programów seksualnej niedoli oraz odwrócenia płci, podnosząc niższe impulsy i instynktowne pragnienia do serca, organy rozrodcze działają na wyższym poziomie energetycznym, dzięki czemu mogą współtworzyć te nowe kwiaty lotosu serca. Ta nowa planetarna konfiguracja zmienia sposób, w jaki energia świadomości męsko-żeńskiej rodzi się w świecie materii, ponieważ prawa naturalne są konstruowane zgodnie z zasadami wiecznej miłości - jako podstawa reprodukcji całego życia.

Kompleks grasicy

Kompleks grasicy znajduje się w wyższym centrum serca, na szczycie mostka, skąd można uzyskać dostęp do Gwiazdy Duszy, aby aktywować i uosabiać wszystkie trzy warstwy tożsamości duszy. Gwiazda Duszy jest maleńką niebiesko-białą iskrą światła na centralnym kanale pionowym, która – przy otwartym wyższym sercu - otworzy dostęp między warstwami duszy i warstwami monadycznymi. Napływające częstotliwości duszy planety są kierowane do tego szczególnego centrum wyższego serca, aktywując cały kompleks grasicy, co przyciąga warstwy duszy, po czym rozpoczyna się duchowe połączenie z warstwami monadycznymi. Kompleks grasicy reguluje zmiany w metabolizmie, przesuwa funkcje w układzie hormonalnym i zaczyna oczyszczać krew z pomocą krystalicznych formacji w komórkach krwi. Kompleks grasicy (ósma czakra) działa bezpośrednio w zespole wzgórza (dziewiąta czakra), aby wzbudzić stały atom nasienny, który aktywuje się tworząc oddychający krystaliczny lotos lub serce róży. Ta aktywacja w kompleksie grasicy jest pierwszym etapem wznoszącej się świadomości, która przenosi się do pól morfogenetycznych, gdzie znajdują się plany, i w rezultacie jednostka staje się bardziej świadoma innych tożsamości i żyć jako wieczna istota. Kompleks grasicy reguluje zmiany funkcji metabolicznych, zaś jeśli otwarcie centrum serca jest blokowane przez ciało mentalne, może się to przejawiać szeregiem problemów fizycznych, które nagle wpływają na układ metaboliczny, gruczoł grasicy i funkcje serca.

Alta major i kompleks grasicy

Według strażników centrum Alta Major znajduje się u podstawy czaszki, gdzie szyja styka się z czaszką. Uważa się, że jest to układ wzgórza, dziewiąta czakra morfogenetyczna, która bezpośrednio koresponduje z rdzeniem przedłużonym i daje dostęp do uniwersalnego prądu Antahkarana. Z powodu umieszczenia go w głowie określa się go również jako Usta Boga lub Bogini. To centrum energetyczne w ciele świetlnym bezpośrednio reguluje wiele aspektów funkcji mózgu i gruczołów, a obwody łączą się z centrum Hara, które reprezentuje miejsce, gdzie tożsamość monadyczna zakotwicza się w ciele fizycznym.

Aby utrzymać połączenie oraz komunikację z wyższym centrum serca znajdującym się w gruczole grasicy, i aby zbudować konfigurację oddechu kryształowego lotosu w świętym kryształowym sercu, muszą zostać połączone, a następnie podtrzymane trzy główne centra energii w głowie. Te trzy centra energii działają jako trójca i składają się z trzech głównych gruczołów mózgowych: podwzgórze, przysadka i szyszynka. Obwody energetyczne między nimi istnieją od czubka głowy, do środka czoła lub górnej środkowej linii włosów, a następnie do podstawy czaszki. Ten obwód komunikuje się z warstwami świadomości monadycznej, przenosząc wibracje z informacjami w dół do ciała, a następnie wzorzec planu duchowego jest wyrażany przez centrum gardła i głos. Obwód ten umożliwia uświadomienie sobie głębokiej ekspresji serca w sferze ziemskiej poprzez wniesienie osobistej duchowej misji lub boskiej intencji do sfery fizycznej.

Centrum Alta Major jest niezwykle wrażliwym portalem wyższej świadomości, który ostrzega nas przed negatywnymi energiami, bytami lub toksycznymi wpływami środowiskowymi. Jako wrażliwy portal świadomości, który łączy się bezpośrednio z mózgiem i kompleksem wyższego serca, jest bardzo wyczulony na różnorakie implanty, ataki psychiczne i brak zestrojenia. Kiedy centrum Alta Major jest nieharmonijne, zakłóca funkcjonowanie mózgu, komunikację z poziomu serca i wyższą percepcję zmysłową. Blokada w tym rejonie ciała może skutkować szeregiem fizycznych dolegliwości i blokad duchowych, ca co najważniejsze: odpychaniem pełnego ucieleśnienia monady i uniemożliwieniem aktywacji stałego atomu nasiennego w kompleksie wyższego serca.

Centrum Alta Major jest połączone z kością atlas/dźwigacz lub C1, która jest pierwszym kręgiem szyjnym - podobnym do pierścienia na styku czaszki i szyi. Atlas wspiera ciężar czaszki, ma fasety, które pozwalają głowie poruszać się w górę i w dół i są odpowiedzialne za prawidłową pracę kręgosłupa. Drugi krąg szyjny nazywany obrotnikiem lub C2, znajdujący się tuż pod atlasem, umożliwia głowie ruch z boku na bok. Razem Atlas i Axis określa się jako górny odcinek kręgosłupa szyjnego. Dźwigacz i obrotnik są ważne neurologicznie, ponieważ pień mózgu rozciąga się aż do obrotnika, który kontroluje i koordynuje praktycznie wszystkie funkcje życiowe ciała.
Jeśli to ważne połączenie jest zablokowane, źle ustawione lub posiada implant, blokuje zespół wzgórza i otwór 9. czakry - bramę duchową rdzenia, przez którą może ucieleśnić się monadyczna tożsamość, a świadomość może uzyskać dostęp do wyższych wymiarów. Większość ludzi na Ziemi uległa rozmaitym urazom fizycznym i emocjonalnym, do których przyczyniły się założone implanty i energetyczne pasożyty mające zapobiec ucieleśnienie duszy i monady. Jest to bezpośrednio związane z kręgiem C1, dyslokacją C2 z tyłu czaszki i kręgosłupa, wraz z powikłaniami spowodowanymi przez nieusunięte implanty ukrzyżowania. Dzięki latom badań i skutecznego usuwania tych implantów z własnego ciała, uważam, że dyslokacja tych kręgów jest elementem osabiającym ciało, który umożliwia pasożytom energetycznymm osadzanie się, blokując proces ucieleśniania naturalnej duchowości.

Jest to powszechna nakładka - obcy implant, który celowo przemieścił C1 oraz C2, i wydaje się być to związane z ukrytą historią genetycznej manipulacji Annunaki na Ziemi będącej skutkiem Lucyferiańskiej Rebelii i wojen Michała. W niektórych przypadkach ludzie mogą pozbyć się tego przy pomocy sesji eterycznej lub poprzez dokonanie fizycznej korekty.

Proces regulacji nazywany jest nastawianiem Atlasu, którego dokonuje wykwalifikowany chiropraktyk za pomocą specyficznego narzędzia pochodzącego ze Szwajcarii, które nazywa się Profilax. To narzędzie wyglada jak mały młotek, za pomocą którego dokonuje się ześrodkowania czaszki z drugim kręgiem, tak aby szyja była idealnie wyważona. Naturalnie istnieje wiele kontrowersji wokół tej procedury, więc jest to coś, co należy głęboko rozważyć, co wymaga dociekania, badań i osobistego rozeznania.

Podstawowe ludzkie zmysły

Zmysły pozwalają człowiekowi na fizyczne odbieranie informacji z otoczenia - na świadomą percepcję i doświadczanie fizyczności. Jak tradycyjnie uznaje się w narracji 3D, ludzie mają pięć podstawowych zmysłów, którymi są: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Ponadto uzgodnio, że większość ludzi ma pewien stopień zdolności sensorycznych do rozpoznawania temperatury, równowagi, wibracji, ruchów własnych i pozycji ciała, a także doświadcza odczuć wewnętrznej stymulacji, takich jak uczucie głodu lub pragnienia. Możliwości pięciu głównych zmysłów mają znacznie szerszy zakres niż to, co się powszechnie przyjmuje lub co można zidentyfikować poprzez analizę przy użyciu metod naukowych. W wymiarach niższej częstotliwości dotyczy to większości ludzkości i osób zestrojonych z macierzą osobowości. W ramach wzorca instrukcji dla drugiego wymiaru planety, istnieje tarcza planetarna, informująca wzorzec organów postrzegania, które istnieją w ludzkich ciałach fizycznych. Podstawowe zmysły są doświadczane jako rezultat dwuwymiarowych warstw pola magnetycznego, które wysyła fale dźwiękowe odbierane przez odbiorniki energii ludzkiego ciała świetlnego. Są one przetwarzane jako wibracja elektryczna, która informuje specyficzne aspekty narządów czuciowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Kiedy rozpoczynamy proces integracji duszy, wraz z wyższymi zmysłami przychodzą struktury duszy i wyższych ciał duchowych, które wykraczają poza zmysły oparte na matrycy osobowości i niższych wymiarach. Wyższe zmysły są bezpośrednio połączone z niższymi zmysłami i poszerzają percepcję o poziomy wyższego wymiaru lub warstw duchowych. W wyniku blokad, głównie tych, które zamykają centrum serca, blokuje to również odbiorniki energii w strukturach nadialnych, uniemożliwiając odbieranie impulsów z wyższych ciał duchowych. Aspekty wyższej świadomości zrekompensują to naturalnymi sposobami, doprowadzając świadomość do wyższych wymiarów doświadczeń lub kierując uwagę osoby na analizę snów lub empatycznych, intuicyjnych wrażeń.

Wyższa percepcja zmysłowa

Istnieje wiele wyższych zmysłów, które nie są uznawane za normalne cechy duchowo przebudzonej istoty ludzkiej, a te wyższe zmysły mogą się uaktywnić, gdy osoba przyswaja wyższe częstotliwości duchowe. Osoby, które przejawiają te wyższe zmysły, nie są szczególnie uzdolnione, po prostu uzewnętrzniają potencjały aktywowanego DNA ludzkości wcześniej niż inni. Wyższa percepcja zmysłowa i wszystkie zmysły są sterowane przez struktury DNA, a ci, którzy aktywowali centrum serca i mają niewiele zniekształceń w osobistym planie, będą mieli większą swobodę w aktywowaniu tych uśpionych zdolności. Jeśli osoba odmawia uznania, że wyższe zdolności postrzegania istnieją jako coś naturalnego, lub jeśli nie pasuje to do jej systemu przekonań, wtedy całkowicie wyłącza te zdolności. W miarę jak planeta przechodzi w następną harmoniczną, populacja Ziemi jest poddawana napływającym wzorcom częstotliwości duszy 4D-5D-6D, które aktywują nowy zestaw wyższych zdolności sensorycznych. Niestety, kontrolerzy chcąc zwalczyć możliwość pojawienia się tych wyższych zmysłów, narażają populację na różnorakie formy i strategie kontroli umysłu wdrażane przez programy wymuszonych szczepień oraz rozpylanie smug chemicznych.

Wszystkie nasze podstawowe i wyższe zmysły są bezpośrednio splecione oraz połączone w anatomiczną strukturę ciała świetlnego i nie działają niezależnie. Odbiorniki energii podstawowych zdolności sensorycznych umieszczane są w kompletnej triadzie warstw, formując poziome ciała mentalne, które tworzą podstawę wewnętrznej struktury ciał świetlnych. Odbiorniki energii zostały zablokowane, gdy po inwazji sumeryjsko-egipskiej odłączone zostało ludzkie DNA, co uniemożliwiło przenoszenie i wymianę impulsów energetycznych oraz danych na strukturę nadialną i centralny układ nerwowy. Kiedy postaramy się otworzyć serce i uzdrowić ciało duchowe, będziemy w stanie usunąć blokady nadialne i stopniowo uleczyć kod genetyczny, a następnie rozwinąć wyższe funkcje sensoryczne.

Oprócz podstawowych zmysłów, które są naturalnymi funkcjami ludzkiego DNA w wymiarach niższych częstotliwości, kiedy przesuwamy się w górę skali częstotliwości do płaszczyzny duszy, monady, awatara i riszi, z dostępem do płaszczyzny każdego wymiaru, uaktywniamy dodatkowe wyższe zmysły. Niektóre z tych wyższych zmysłów będą doświadczane podczas snu lub w stanie czuwania na innych płaszczyznach rzeczywistości, a inne mogą być nawet ucieleśnione fizycznie. W wyniku przejścia do wszechświata harmonicznego duszy, głównym wyższym zmysłem, z którym możemy się zetknąć, jest telepatia komórkowa, umożliwiająca wewnętrzne bezpośrednie czytanie i wyczuwanie sygnatur energii. Telepatia komórkowa jest połączona z warstwami macierzy duszy - ta zdolność zmysłowa zostaje włączona, kiedy dusza jest w pełni ucieleśniona. Ponieważ ciało duszy jest ściśle związane z ludzkim sercem i jest prawdziwym ciałem emocjonalnym, jeśli jednostka jest gotowa otworzyć i uzdrowić swoje serce, samoistnie przyciągnie to częstotliwości duszy oraz umiejętność telepatii komórkowej.

Dla tych, którzy uzyskują dostęp do płaszczyzn monadycznych lub ucieleśniają swoją matrycę monadyczną, transmutacja umożliwia zmianę formy i transmigrację. Ponadto może dokonywać transmigracji własnej świadomości w zakresie wykrywania i zdalnego widzenia innych wymiarów oraz rzeczywistości, może też zacząć w naturalny sposób tam się pojawiać. Należy zauważyć, że bezcielesne istoty NAA stacjonujące w płaszczyznach monadycznych również wykorzystują te szczególne zdolności zmysłowe zwane zdolnościami psionicznymi, które aktywowały za pomocą środków czysto mentalnych. Zdolności psioniczne są z pewnością znacznie wyższymi zmysłami ciała mentalnego niż te, które są dostępne dla większości ziemskich ludzi w tym czasie, jednakże są pozbawione energii serca. Z tego powodu mają znacznie bardziej ograniczone możliwości niż to, co istnieje w wyższych potencjałach aktywacji oryginalnego ludzkiego DNA.

Kiedy zaczynamy uzyskiwać dostęp do płaszczyzn awatara lub ucieleśniać diamentową matrycę słońca Chrystusa, transfiguracja pozwala na pojawienie się wielu emulacji holograficznych w kilku miejscach na raz, dzięki czemu pojaia się naturalna zdolność do bilokacji. Transfiguracja pozwala także na uczynienie ciała świadomości niezwykle małym lub bardzo dużym, aby uzyskać wgląd w bardzo małe lub duże obiekty. Na przykład, pomniejsz się i zobacz atomy węgla oraz fulereny, lub stań się bardzo duży, aby obejrzeć całą planetę. Zdolność do transfiguracji jest dowolna i jest związana z zaangażowaniem w bycie GSF oraz zdobyciem kosmicznego obywatelstwa, które oferuje pełną duchową wolność podróżowania w czasie i poza czas oraz do innych Wszechświatów.

Niezwykle rzadkie w tym czasie na Ziemi, płaszczyzny rishi pozwalają świadomości płomienia założyciela w dowolnym momencie wchodzić i wychodzić z wymiarowania. Jest to poziom istnienia jako ciało słonecznego płomienia, zdolne do tworzenia dowolnej liczby form i wchodzenia, a następnie opuszczania rzeczywistości w czasie i poza czasem.

Ochrona naszych świętych serc

W tym czasie, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby codziennie starać się chronić święte serca, pozostając otwartymi, czując, doświadczając i wymieniając uczucia miłości. Oznacza to, że we wszystkim, o czym decydujemy, w każdej chwili, nigdy nie zapominamy, żeby przez nasze serca płynęły miłość i współczucie. Ta cecha oparta na sercu jest wyraźnie cechą anielsko-ludzką, jest to nasze święte kryształowe serce, które określa, co to naprawdę znaczy być uduchowionym i wiecznym człowiekiem. Uświadomić sobie, że gdy napotykamy przeciwności losu, nie odłączamy żadnej części ciała od sił miłości, od dawania, przyjmowania czy wymiany miłości, współczucia oraz empatii do życia. Musimy skupić się na tych wyższych cechach miłości i zrozumienia, jakich doświadczamy w codziennym życiu, i zidentyfikować to, co możemy dawać, aby wymieniać bezwarunkową miłość i dobroć z innymi ludźmi.

Podczas tej burzliwej fazy musimy dostrzec, że wiele kontrolujących ciemnych sił jest zdesperowanych, i że mogą wykorzystać każde traumatyczne doświadczenie lub program strachu, za pomocą którego będą manipulować wydarzeniami w celu wynaturzenia, zdrady i złamania serca człowieka. Metody, za pomocą których planują skazić ludzkie serce, to próba zastraszenia i zmuszenia ludzi do nieświadomego wpadania w pułapki, gdzie manipuluje się ich osobistą zgodą. Celowe wprowadzanie w błąd przez oszukiwanie, gaslighting i manipulowanie ludźmi w celu wywoływania lęku o zdrady i porzucenie, dodatkowo wyzwalające archetypy ofiara-kat, które mogą prowadzić do przejęcia przez podczepienia mrocznych duchów. Za każdym razem, gdy wchodzimy w interakcję ze światem trzeciego wymiaru i filarami kontrolera społeczeństwa, istnieje możliwość manipulacji i ataku. Wiele razy to, co jest nam pokazywane jawnie, ma odwracać uwagę od większego ukrytego programu, który ma być pułapką świadomości. To, co wielu z nas widzi w mediach głównego nurtu, nie jest prawdziwe. Gdzieś pod spodem skrywają się oszustwa mające na celu manipulowanie masami, aby wyrażały zgodę na niewiadomo co, zgadzały się na szkodliwy odwrócony system, martwą energię lub karmienie antyludzkich programów.

Trwa bezpośredni atak na ludzkie serca, który staje się coraz bardziej agresywny w dążeniu do całkowitego unicestwienia. My wszyscy, którzy jesteśmy oddani i świadomi służenia naszemu duchowemu źródłu, wiemy, że element świętego kryształowego serca toczy duchową walkę. Zdajemy sobie sprawę, że centrum serca jest odpowiedzialne za głębokie uczucia emocjonalne, które pozwalają nam aktywować wyższe zmysły i komunikować się bezpośrednio z naszymi ciałami duchowymi oraz Bogiem. Pod żadnym pozorem nie pozwolimy, by cokolwiek szkodziło naszym świętym sercom lub odebrało nam człowieczeństwo, które jest miłością, dobrocią, współczuciem i empatią, jaką mamy dla siebie nawzajem, dla tej Ziemi oraz dla stworzeń tej Ziemi. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze święte kryształowe serca przed atakiem zewnętrznych ciemnych sił i nieetycznych ludzi, którzy podżegają do wszelkich form zdrady, zwłaszcza duchowej zdrady i do złamania serca.

Wiedząc, w jaki sposób neutralizujemy duchowe plany zdrady dotyczące przejęcia kontroli nad naszą psychiką, widzimy, jak te programy wyraźnie rozgrywają się w archetypowych dramatach, rozpoznajemy programy strachu działający w poszczególnych osobach, grupach lub strukturach. Jednocześnie musimy się kontrolować i zobowiązać do wyeliminowania wszelkich form oszustwa lub współpracy z oszustami. Rozwijanie integralności osobistej poprzez bycie autentycznym i przejrzystym dla innych, oraz proszenie o ustalanie wzajemnych porozumień, tak aby nie osądzać i być miłym. Kiedy możemy rozpoznać występki lub gierki ego, które są wzmacniane przez innych, wtedy możemy zacząć rozpoznawać prawdziwe plany ukryte w strukturze. Kiedy widzimy uruchomiony program strachu, wted nie może on automatycznie manipulować naszą podświadomością, ponieważ został zidentyfikowany, a z tej perspektywy widzimy, że jego celem jest wzbudzanie strachu i podziałów. Odmów bycia agentem chaosu, pobudzania strachu lub podziałów, kropka. Jest to jedna z najważniejszych koncepcji wojny psychologicznej, która pomaga nam zrozumieć, dlaczego strażnicy kładą taki nacisk na dostrzeganie ciemności, pułapek świadomości, postrzeganie mrocznych planów dzielenia i zdobywania. Ponieważ gdy zobaczysz taktykę, nie oddasz jej swojej mocy - w tej sytuacji ciemna energia nie ma nad tobą władzy, nie może tobą manipulować.

Duch zdrady

NAA wykorzystały ducha zdrady w celu atakowania ludzkich serc, aby ludzie łamali swoje serca oraz aby nie mieli do siebie nawzajem zaufania. Duch zdrady jest jednym z najważniejszych narzędzi do prowadzenia wojny psycho-emocjonalnej. Zdrada jest spowodowana lękiem genetycznie zakorzenionym w zasadzie żeńskiej i pochodzi z traumatycznych doświadczeń holokaustu Lemurian, a jeszcze wcześniej – z okresu wojen galaktycznych prowadzonych przez Lutnian. Tamte tragiczne wydarzenia stworzyły ten szczególny wzorzec strachu przed zdradą w pamięci komórkowej matrycy planetarnej i w konsekwencji, w pamięci zbiorowej ludzkości. Te wzorce strachu były zapisywane w różnych warstwach pól energetycznych zbiorowej pamięci nieświadomej, pozostawiając trwały ślad w wielu indywidualnych warstwach świadomości, które brały udział w tamtych zdarzeniach. Traumatyczne zapisy historii holokaustu z innych linii czasu zostały usunięte z umysłu świadomego, ale są zapisane w matrycy energii i komórkach każdej żywej istoty.

Co więcej, nasiona tego strachu zostały wykorzystane przez brutalne religie NAA w celu sfabrykowania narracji fałszywego Chrystusa, w której cykl życia istoty ludzkiej miał być poddany manipulacjom przez negatywne archetypy i kontrolę umysłu, w celu zaprogramowania śmierci komórkowej. Kontrola umysłu ma na celu powtórzenie tych samych wątków zdrady, porzucenia i śmierci u każdej istoty ludzkiej przez wszystkie ziemskie reinkarnacje. Te archetypowe siły, które składają się na fabułę zdrady, są wzmocnione w wersji chrześcijańskich religii NAA, gdzie te same siły zdrady wpływają na podświadome wzorce jednostki.

Duch zdrady jest wymuszany jako strach wynikający z ukrzyżowania Chrystusa, która jest pokrętną formą ofiarowania ludzkiej krwi, powodującą złamanie serca i odrzucenie prawdziwych zasad duchowych. Roczny cykl kultu religijnego dotyczącego narodzin, ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest oparty na duchu zdrady, który jest też związany z duchem oszustwa. Ci, którzy nas zdradzają, są także zwodzicielami, a niszczącym skutkiem zdrady i kłamstw jest to, że niszczą nasze poczucie rzeczywistości, zaufanie do innych, przez co tracimy niewinność. Kiedy doświadczamy zmieniającego życie wydarzenia, którego katalizatorem są oszustwa i zdrada, doznajemy złamania serca i szkód emocjonalnych, łatwo wpadając w rolę ofiary-kata, gdzie możemy być jeszcze bardziej manipulowani. Ustanowienie tego powtarzającego się cyklu zdrady powoduje poważne szkody emocjonalne, które zamykają ludzkie serca, niszczona jest integralność i osobiste zaufanie, a następnie niszczony jest charakter moralny, cnoty i etyka.

Tak więc duch zdrady związany jest z bolesnym strachem ukrytym w zbiorowej świadomości, odczuwany, gdy zostaje się oszukanym, a następnie zdradzonym przez tych, którym ufałeś i kochałeś najbardziej. To naruszenie zaufania i więzi. Akt zdrady tworzy układ negatywnych zachowań, myśli i uczuć zarówno u ofiar, jak i sprawców. Duchowa zdrada jest jednym z najbardziej toksycznych i szkodliwych emocjonalnie lęków, ponieważ zdrada pochodzi od tego, co reprezentowało Boga, ducha lub świętość. Aby zniszczyć kryształowe centrum serca istoty ludzkiej, NAA celuje w duchową zdradę i traumę zdrady, skłaniając jednostkę do odrzucenia Boga, duchowych zasad i człowieczeństwa, aby zwabić ofiary w mroczne programy czy opętanie. Te metody zwbudzania traumy zdrady w wyraźnym celu łamania ludzkich serc są wykorzystywane w masowej kontroli umysłu, takich jak programowanie seksualnej niedoli, i systematycznie przeprowadzanie satanistycznych rytuałów - na wszystkich poziomach.

Uzdrawianie serca

Ochrona i uzdrowienie serca może u każdego przebiegać odmiennie, jednak aby przywrócić przepływ miłości i osiągnąć dobry poziom energii, warto poświęcić uwagę przekazom płynącym z serca. Ludzkie serce jest harmonizatorem energii i naturalnie przywraca równowagę w ciele, jednak trzeba się nauczyć, jak zrównoważyć odczuwanie serca z systemami wierzeń umysłu. Odczuwanie serca oznacza, że zwracamy uwagę na wewnętrzne odczucia, emocje i potrzeby, wyczuwając naturalne rytmy i odkrywając głębsze wymiary wielowymiarowego serca. Kiedy serce jest zamknięte, jest to zazwyczaj skutek wcześniejszej traumy i bólu, których doświadczalismy w dzieciństwie i które nosiliśmy jako miazmaty, często z innych wcieleń. Aby otworzyć serce, będziemy musieli być gotowi stawić czoła każdemu skrywanemu, nierozwiązanemu bólowi, cieniowi, może to dotyczyć emocji takich jak smutek, żal i rozpacz.

Jak wcześniej wspominałam, kiedy zaczniemy przełamywać barierę energetyczną, która otaczała nasze osierdzie i serce, poczujemy głębię ran duszy, zdrady, porzucenia i bólu. To kwintesencja ciemnej nocy duszy. Jednak warto pamiętać, kiedy przechodzicie przez ten trudny etap uzdrawiania serca, wynurzacie się z tego wszystkiego, co było niewypowiedziane i niewysłuchane, i że tamte uczucia oraz głęboko zakorzeniony żal przerodzi się w duchową siłę oraz odnowę, które będą tego warte. Praktykowanie współczucia wobec siebie i przebaczenie innym, praca nad empatią, to sposoby rozwijania cech opartych na sercu, które pomagają pracować z intensywnymi emocjami. Są to początkowe etapy duchowego uzdrawiania i otwarcia serc. Możemy odkryć akceptację siebie, znaleźć radość, poczuć szacunek i czerpać przyjemność z najprostszych rzeczy w życiu. Oto kilka czynników, które pomogą nam stworzyć spokojną oazę dla siebie, nawet gdy będziemy narażeni na siły chaosu podczas zmian zachodzących na planecie.

*Zajęcie się hałasem mentalnym: nadmierna paplanina mentalna, negatywna rozmowa ze sobą i rozgrywanie archetypów dramatu, generuje nierównowagę w całym ciele oraz energetycznie blokuje serce. Aby odzyskać równowagę energetyczną we wszystkich czterech głównych układach ciała, musimy być w stanie siedzieć w spokoju i wyciszyć myśli. Zaczyna się od poznania negatywnego ego i nauczenia się, jak kontrolować impulsy i wyciszać umysł: poprzez medytację lub oddech. Aby uleczyć i otworzyć święte serce, musimy oczyścić negatywne ego, zredukować hałas mentalny i zewnętrzne zakłócenia.

*Przebaczenie: Aby oczyścić osłonę osierdzia i związane z nią blokady energetyczne wokół kompleksu serca, prawdopodobnie będziemy musieli wybaczyć sobie i innym. Przebaczenie innej osobie lub okoliczności jest najhojniejszym darem dla siebie. Kiedy wybaczamy innym postrzegane wykroczenia, uwalniamy się od więzów, uwikłań i sznurów, które manifestują bolesne wzorce, takie jak osądy, traumę czy gniew.

Puszczanie: Dla wielu ludzi, którzy przechodzą głębokie, szokujące lub trudne emocjonalnie wyzwania, takie jak kończenie związków, może to prowadzić do głębokich negatywnych emocji, takich jak gniew, trauma czy gorycz, które blokują posuwanie się naprzód w życiu. Ból takich wydarzeń może zmusić nas do cierpienia z powodu złamanego serca, które zarówno fizycznie, jak i energetycznie powoduje zamknięcie serca. Jeśli możemy spojrzeć na życie jak na lekcje, w których uczymy się, jak wzmacniać ducha, uczucie złamanego serca daje możliwość zbadania wymiarów wewnętrznej Jaźni. Życie i poddanie się chwili bieżącej, powoduje nieosądzanie i pozbycie się oczekiwań innych. Niech wszystko odpłynie.

*Wnikliwość: Jeśli postępujemy lekkomyślnie, podejmując szybkie i niedbałe decyzje oparte na niższych impulsach, przeszkadza to w podejmowaniu dobrych decyzji, osłabiając umiejętnośc rozpoznawania. Trzeba rozwijac się duchowo, aby móc dostrzec, co do nas pasuje, bez osądu i bez troski o to, co mogą myśleć inni. Gdy pozwolisz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, czyli ucieleśnieniem prawdy duszy, pozwolisz innym być dokładnie tym, kim muszą być.

*Zrób inwentaryzację: Kiedy czujemy się niezadowoleni z obecnych życiowych warunków, nadszedł czas, aby przywrócić równowagę energetyczną poprzez inwentaryzację. Co teraz robisz w życiu, co w tej chwili przynosi ci sensowne relacje, spełnienie i uczucie radości? Jeśli oczekujemy, ze inni dadzą nam na coś pozwolenie, lub, aby doświadczyć miłości i szczęścia, polegamy na relacjach lub wydarzeniach zewnętrznych, to nas to zawiedzie. Kiedy skupiamy się tylko na tym, żeby czerpać szczęście z zewnatrz, odziała to tymczasowo, poza tym wtedy nie słuchamy prawdziwych przekazów, które płyną z naszych serc.

*Stwórz priorytety: Kiedy już zajmiemy się inwentaryzacją i zaczynamy słuchać serca w celu uzyskania większej jasności co do tego, jak stworzyć sensowne więzi i przyjmować więcej miłości, będziemy chcieli zastosować naszą nową odkrytą świadomość, współtworzyć zdrowszy styl życia i bardziej zrównoważone relacje. Jeśli jesteśmy zbyt poważni i zbyt często zapracowani, bez filuterii i humoru, również stwarzamy nierównowagę, która zamyka nasze serce. Musimy ponownie ocenić zobowiązania, zmniejszyć stres i postarać się usunąć wszelkie obszary, w których zobowiązania lub negatywne interakcje nie wspierają już naturalnego przepływu energii.

Kiedy jesteśmy w energetycznej równowadze ze sobą, jesteśmy w równowadze z duchową Jaźnią, sercem i przestajemy odczuwać wokół siebie zamieszanie lub cierpienie. To jest droga do odzyskania zdrowia i spokoju. Módlmy się, aby wszystkie ludzkie serca zostały uzdrowione i znalazły wewnętrzny spokój.

Prosimy ukochanego wewnętrznego Chrystusa, boską Jaźń, strażników i rodzinę, o pomoc w utrzymywaniu stanu bezwarunkowej miłości, współczucia, empatii i prawdziwej troski o całą ludzkość i życie na tej planecie, o wszystko, co dzieje się w tych czasach. Niech na tę Ziemię powróci Boski plan i niech wesprze wszystkich naszych braci oraz siostry, niech uleczy i otworzy ich serca, aby naprawdę mogli doświadczyć doskonałej miłości i pokoju, jakim jest Bóg.

Proszę, weź tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do tego czasu pozostańcie w świetlistej ścieżce swojego serca Awatar Christos Sophia. Bądź uprzejmy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa