strony

Wróżby i PrognozyPrzesłania MichałaPrzesłania MetatronaLisa ReneeAtlantydaInneO mnie

sobota, 4 maja 2019

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA – LISA RENEE kwiecień 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło strony

Szablon holograficzny i wewnętrzny Chrystus

Struktura naszego świata, konstrukcja stworzenia zawarta jest w strukturze naszej świadomości, która jest falą energii doświadczającą w materii. Dzieje się tak za pośrednictwem planu, który nie jest widoczny, ale jest wyrażany za pomocą szablonu holograficznego. Substancją wszystkich struktur świadomości rządzą prawa naturalne, a inteligentna energia organizuje Wszechświat jako matrycę czasu dla ewolucji świadomości, jak również duchowy wzorzec instruujący budowę ludzkiego ciała i wszystkich żywych rzeczy. Holograficzny szablon, w którym przejawia się materia, umieszczony jest w falach stojących, które utrzymują stały punkt w siatce ze specyficznymi zależnościami matematycznymi i geometrycznymi działającymi jako zestaw instrukcji dla energetycznych krzywych (form fal), włączanych i wyłączanych w zależności od wzorca częstotliwości.

Formy fal energetycznych tworzących szablon holograficzny, na którym manifestuje się materia, są inteligentne i świadome, co oznacza, że w hologramie istnieją istoty czujące w postaci wzorca strukturalnego, i to nie są tylko rzeczy nieożywione. Wszystko istnieje jako żywa świadoma istota, z którą możemy się komunikować na pewnym poziomie. Nasze ciało świetliste, duchowy wzorzec i holograficzny szablon mają własne życie i starają się ewoluować, ponieważ wszystkie są połączone z jednostkami świadomości Boga. Zdolność odczuwania naszych komórek istnieje w mniejszym systemie energii, a inteligencja, która bytuje w szablonie holograficznym, faktycznie czeka, aż się obudzimy i skomunikujemy, aby poprowadzić je do większego systemu energii. Nawet nasze komórki są inteligentną energią, która chce się rozwijać i wzrastać w świadomości. Duchowa odpowiedzialność polega na tym, że świadomość jest wszędzie, co oznacza, że wszystko jest świadomą istotą, która może się z nami komunikować, a wszystkie świadome istoty mogą zostać zapytane, jakie są ich preferencje w tym momencie interakcji, które najlepiej służą wzajemnym relacjom.

Ramy przejawionego stworzenia w naszym Wszechświecie zaczynają się od wiecznego boskiego Źródła lub centralnego punktu wszelkiego zjednoczenia, a rozchodząc się obniżają wibracje poprzez samo przejście, skazując świadomość na pojedynczy punkt skupienia, który tworzy intencję kreacji. Całe stworzenie, od nieprzejawionych do urzeczywistnionych form, wyłania się z energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, i ostatecznie wszystkie te formy świadomości powrócą do centralnego punktu całego zjednoczenia, łącząc się z Wszechjednią. Zatem wieczna świadomość boskiego Źródła znajduje się w nas i wokół nas, każda żywa istota jest naturalnym przejawem jednostek inteligentnej świadomości, które istnieją we wszystkich emanachach boskiego Źródła lub Wszechjedni. Jednostki inteligentnej świadomości lub Duch Żywego Boga, który istnieje we wszystkich rzeczach, nazywany jest wewnętrznym Chrystusem, zbudowanym według Uniwersalnych Praw Naturalnych. Możemy to zrozumieć dzięki poszanowaniu całego życia i dzięki filozofiom opisanym w Prawie Jedni.

Wewnętrzny Chrystus jest osobistym boskim wzorcem energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, z którego pochodzą wszystkie rzeczy. Prawo Jedni jest prawem rządzącym wiecznym boskim planem i energią świadomości wewnętrznego Chrystusa, a więc są one zamienne. Aby rozwinąć wieczny wzorzec wewnętrznego Chrystusa, musimy dostosować się i przestrzegać zasad Praw Naturalnych, Prawa Jedyni. Prawo Jedni opiera się na poznaniu naszego najwyższego wyrazu czyli tego, że nasza bezpośrednia relacja z Bogiem jest Miłością i ta czysta świadomość wyraża się poprzez wewnętrznego Chrystusa lub Żywego Ducha Boga. Starożytna wiedza o wewnętrznym Chrystusie, która znajduje się w naszym oryginalnym boskim wzorcu, należy do wszystkich ludzi, niezależnie od przynależności religijnej lub systemu wierzeń. Ta starożytna duchowa mądrość filozofii Prawa Jedni była powszechnie znana całej ludzkości aż do Buntu Lucyferian. Wtedy, pod koniec Kataklizmu Atlantydzkiego, planeta popadła w epokę mroku, a wszystkie pierwotne nauki duchowe wewnętrznego Chrystusa zostały wyeliminowane i sfałszowane.

Kosmiczny Chrustys, kody Krist-Krystallah

Siatka 12-to elementowego Drzewa jest pierwszym poziomem organizacji strukturalnej w warstwach nieoznaczonych, funkcjonuje jako architektura, która dokonuje wymiarowania energii świadomości i jest podstawowym szablonem holograficznym, w którym istnieją ustrukturyzowane formy morfogenetyczne. Siatka ta jest wzorcem, który ustawia stosunki równowagi energetycznej wewnątrz podstawowego ciała przejawionego, a to jest ustalane przez inteligentnego ducha wewnętrznego Chrystusa, w tak zwanym kodzie Krist Ta uniwersalna siatka Drzewa została stworzona w oparciu o zasadę płci w zewnętrznym męskim kodowaniu Krist i wewnętrznym kodowaniu Krystallah, które łączą się ze sobą, tworząc splecione wzory. Wzorce te tworzą wymiarowanie, poprzez które świadomość może przejawiać się jako zindywidualizowana forma. Holograficzne szablony Krist-Krystallah są tym, co zapoczątkowało pierwszą przyczynę dźwięku-światła, przemieniając świadomość w manifestację w uniwersalnych wymiarach czasu. Utrzymuje idealną równowagę między wewnętrzną a zewnętrzną zasadą płci, co pozwala wszystkim kreacjom mieć początki i zakończenia w wielu cyklach ewolucji.

W wyniku aktywacji Paliadorian, w szablonie ludzkiej siatki 12-elementowego Drzewa zostało przywrócone kodowanie holograficznego szablonu wewnętrznej kobiecości Krystallah, dzięki czemu może dojśc do urzeczywistnienia kompletnej formy Krist-Krystallah w postaci wewnętrznej do zewnętrznej, męskiej i żeńskiej formy plazmowej krystar. To dopasowuje się bezpośrednio do Słonecznego Logosu awatara Chrystusa i przekazuje poprawione wzorce inteligencji Prawa Płci do siatki planetarnej. W epoce mroku szablon manifestacji rdzenia siatki 12 został zniekształcony na skutek uszkodzenia sieci planetarnych i inwazji Obcych, co odwróciło zasadę płci w zbiorowym szablonie rasy ludzkiej. Odwrócenie płci to zniekształcenie stworzone przez kosmitów w szablonie planetarnym, które przyczyniło się do wielu problemów ze świadomością i konfliktów duchowych w kwestii pomieszania płci i dysforii płci.

Pierwsze fale, które mają być urzeczywistnione we właściwych wzorcach płci w kodowaniu Krist-Krystallah na tej linii wznoszenia się, są tworzone przez prototypy wznoszenia, które służą rekultywacji misji Chrystusa, jako efekt gradacji paliadoriańskiej aktywacji.

Kod Krist rządzi widmem częstotliwości i falami wymiarowymi, które są transmitowane z każdej sfery wymiarowej lub pieczęci w uniwersalnej siatce, z których każda reprezentuje wymiar czasu i matryce mentalne ułożone jako kryształ myślowy. Te krystalizacje myśli są źródłami spływających prądów energetycznych, które przepływają i łączą się między wielowymiarowymi poziomami, dzięki czemu uzyskują dostęp do różnych czasów, przestrzeni i wymiarów, dlatego też posiadają szereg doświadczeń świadomości.

Kod Krist resetuje bazową strukturę ciała świetlnego do prawidłowych stosunków matematycznych i strukturalnych linii bilansu energetycznego, a precyzyjne kąty kontrolują kierunek wirowania i dopasowują całe ciało świadomości do ustawienia neutralnego punktu w ciele przejawionym. Punkt neutralny jest punktem tworzenia, w którym boskie Źródło generuje pętlę sprzężenia zwrotnego ze zindywidualizowaną iskrą światła, a to umożliwia przywrócenie punktu zerowego do wszystkich warstw świadomości jednostki, co z kolei naturalnie buduje ciało świetlne, by pomieściło wewnetrznego Chrystusa. Kod Krist ustala poprawne proporcje matematyczne w siatce 12-elementowego Drzewa, którego naturalną funkcją jest generowanie iskry dźwiękowej wewnętrznego Chrystusa, ta zaś generuje stałe zaopatrzenie w energię i wieczną ekspresję życia. Dzięki temu w ciele nośnika żywej świadomości może być utrzymywana wieczna podaż energii z boskiego Źródła, wymieniana w centralnym punkcie ze wszystkimi stacjami tożsamości podróżującymi jednocześnie przez wiele wymiarów.

Jako świadomi i przebudzeni ludzie na ścieżce wniebowstąpienia, mamy obowiązek wiedzieć, że każdy z nas jest częścią rozszerzonego ciała Boga, i uznać, że wszystkie rzeczy powrócą do Boga, niezależnie od tego, czy zachowają wiedzę i wspomnienia komórkowe tożsamości w czasie, jako kosmiczny obywatel czy jako mniejsze jednostki świadomości kosmicznego pyłu.

Sieć Kaduceusza i fałszywy wąż Kundalini

Odkąd na linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu została przywrócona struktura Słonecznego Logosu, osoby będące na misji chrystusowej lub na ścieżce wznoszenia w warstwach monadycznych i poza nią, aby odzyskać i urzeczywistnić słoneczne aspekty awatara Chrystusa, przechodzą przez głębokie zmiany w nadialnej strukturze ciała świetlistego. Zmiany w paśmie nadialnym są trudne do opisania, ale jeśli spojrzymy na tradycyjne azjatyckie nauki jogiczne kundalini trzech głównych kanałów oddechowych, to w pierwszych siedmiu sferach energii czakr zauważymy fałszywy narząd w postaci węża kundalini. Możemy sobie wyobrazić, że działają one w wielowymiarowych warstwach energii, prany, esencji życiowych i subtelnych energii w kanałach wewnętrznych oraz w obwodach energetycznych. Te kanały energetyczne zasilają i łączą się ze wszystkimi wewnętrznymi systemami, narządami i gruczołami, gdzie każda funkcjonująca część ciała opiera się na informacjach otrzymywanych z układu nerwowego oraz mózgu, które komunikują się z ciałem duchowym ze struktury nadialnej. Od czasu instalacji sieci Kaduceusza, kanały te wykorzystywały energie sztucznych osi czasu utworzone z powtarzających się pętli czasowych AI, sił księżycowych i magnetycznych, odwróconych wzorców płci, a teraz muszą być stopniowo demontowane, rozpuszczane, następnie ponownie konfigurowane oraz przekierowane na ścieżkę słoneczną przygotowaną w tym czasie przez krystaliczne struktury Diamentowego Słońca.

Podczas styczniowych transmisji dzięki prawu cykli Koziorożca, dostrzegliśmy kolejny etap paliadoriańskich aktywacji, w którym ciało planetarne przechodzi systematyczny demontaż sieci Kaduceuszów. Ta sieć NAA wymuszała fałszywe światło oraz księżycowe ścieżki na planecie, a zatem i w naszych własnych ciałach poprzez połaczenie ciała świetlistego z architekturą planetarną. Chociaż niektórzy z nas zdemontowali Kaduceusz fałszywego węża kundalini, teraz przekształcił się on w makrokosmos jako projekt siatki planetarnej strażników Kryształowej Gwiazdy. Systematyczny demontaż tych sieci rozproszonych na całym świecie daje efekty w skali od makro po mikro, wpływającna funkcjonowanie bioneurologii, jako że struktura nadialna również doświadcza szeregu zmian i rekonfiguracji. Wiele z tych oczyszczeń i zmian jest związanych z osobistą historią każdej jednostki z zachodnim systemem medycznym, dzięki któremu sieć Kaduceuszów jest wzmocniona przez standardową interakcję i procedury, takie jak implanty chorób wszczepiane podczas hospitalizacji.

Aby móc połączyć kropki, przypomnijmy sobie formę Kaduceusza, który symbolicznie reprezentuje filar kontrolny korporacji medycznych i farmaceutycznych, a także to, co jest promowane jako systemy opieki zdrowotnej. Kaduceusz jest tradycyjnym symbolem Hermesa i przedstawia dwa węże wijące się wokół uskrzydlonego kija. Jest często mylnie używany jako symbol medycyny zamiast laski Asklepiosa (Eskulapa), oplecionego wężem kija greckiego boga Asklepiosa, bóstwa związanego z leczeniem i medycyną. Oba te wężowe symbole są wciąż używane w czasach nowożytnych, gdzie są związane z medycyną i opieką zdrowotną.

Sieć Kaduceusza działa na odwróconym prądzie promieniowania fioletowego 7D i została pomieszana z symboliką węża, która jest powszechnie używana do opisu pola energii ludzkiej poprzez system czakr. Odwrócona plazma wytworzona przez tę obcą maszynerię jest przeznaczona do zasilania tych przepływów, aby wykiełkować nasienie demonów w ciele cienia ludzkości. Geometria Kaduceusza była przedłużeniem wykorzystywanym do zakotwiczenia ludzkiego ciała świetlnego dla wyrównania z systemami odwróconymi łączącymi się z czarną gwiazdą Abaddon i związaniem z implantami ukrzyżowania 7D oraz odpowiednimi sieciami NAA. W ten sposób wykorzystano również prądy Kelipot Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie nadpisywać organiczną architekturę 12-elementowej siatki Drzewa i instalować sztuczne maszyny oraz fałszywe wspomnienia w liniach czasu Ziemi. Podczas egipskich linii czasu niebieski rdzeń pionowy Tary został wykorzystany do dematerializowania części pól 2D powodujących pęknięcie świata podziemnego lub rozerwanie w czasie. Geometria Kaduceusza była fałszywą wkładką świetlną, która została zainstalowana, aby wykorzystać szczelinę świata podziemnego na polach 2D i kontrolować strumień czarnej energii w celu generowania kreacji w odwrotnej architekturze mrocznej Matki, w tak zwanych światach Łona.

Sieć Kaduceusza była instalacją, która powstała w celu uzyskania dostępu i kontrolowania gwiezdnych wrót ósmego wymiaru w efekcie szkód zadanych podczas Wojen Oriona, i późniejszych szkód generowanych przez zbiorowy umysł monadyczny 8D w uniwersalnej matrycy czasu. To wydarzenie spowodowało rozłączenie między wyższej wymiarowymi aspektami Jaźni, które istnieją w wymiarach prematerii powyżej 8D, i tożsamościami w liniach czasowych, które istniały poniżej. Wraz z odbudową monadycznej swiadomości umysłu galaktycznego 8D, trwającym oczyszczaniem metatronicznych odwróceń i związanej z nimi architektury, która ma na to wpływ, trwają prace strażników nad odzyskaniem i ponownym złożeniem duchowych esencji ciał monadycznych, wyrównaniem oraz zmianą położenia wewnątrz ludzkich ciał świetistych.

Kaduceusz jest jednym z symboli używanych w świecie codziennym do reprezentowania i egzekwowania technologii maszynerii Bestii oraz sieci ograniczających częstotliwość. Kaduceusz został zaprojektowany, aby dzielić pola płci i je odwracać, ponieważ rzutuje sekwencje odwrócone na Ziemię, skutecznie mieszając oryginalny wzór ludzkiego DNA i ognistych liter. Te wzorce odwrócenia pomagają utrzymać w miejscu obszary matrycy widmowej stref hibernacji, których NAA używają, aby pozostać w ukryciu przed tymi, którzy żyją na powierzchni planety. Sieć Kaduceusza ma za zadanie uszkadzać i wyłączać rdzeń poziomy Ziemi. Większe sieci Kaduceusza można znaleźć w niektórych większych miastach, w których osoby pracujące w sieci mogą wyczuć dużą liczbę węży pełzających po liniach lub wirach mocy, wiele razy w pobliżu głównych instytucji medycznych, w tym korporacji biotechnologicznych czy farmaceutycznych. Są one używane do zasysania lokalnych energii z siatki Ziemi i przekazywania ich przez sieć Kaduceusza, która z kolei zasila obszary fantomowe lub strefy hibernacji. Każda firma medyczna zajmująca się lekami lub szpital, który posługuje się symbolem Kaduceusza, ma związek z celowym niszczeniem układu gruczołów i uszkadzaniem ludzkiego DNA, ostatecznie zbierając energię przeznaczoną do zasilenia maszynerii Bestii. Właśnie dlatego u człowieka przyjmującego wiele leków na receptę lub innych specyfików jest tendencja do uzewnętrzniania pasożytów wyglądających na węża, które przyczepiają się do aury. Gdy o tym wiemy, możemy je usunąć, a jeśli absolutnie koniecznie musimy przyjąć takie farmaceutyki, należy je pobłogosławić i oczyścić, aby działały w harmonii z wyższą świadomością.

Teraz zdajemy sobie sprawę, że sieć Kaduceusza uruchamia specyficzne widmo częstotliwości, ale opiera się głównie na odwróconej energii fioletowego promienia 7D. Duża część tej masy energii jest uruchamiana tak, aby mogła cyrkulowac i łączyć się z galaktycznymi wrotami do Saturna jako nadajnik 7D i ma interfejsy w warstwach atomowych 1D. Jest to obszar, który NAA kontroluje w znaczacym stopniu, co ma związek z transmisją czerwonej fali 1D ofiara/kat i programowaniem myślokształtów przetrwania/strachu w całej sieci planetarnej. Wiemy również, że generowane w tych sieciach odwrócone strumienie plazmy przyczyniają się do rozwoju wszelkich form odwróconej czarnej plazmy przeznaczonej dla grup śmiertelnych demonów i mają powiązania z kiełkowaniem nasion demonów powodując czarne kwitnienie. Czarne kwitnienie to energie metatronicznego odwrócenia, które zapadają w wewnętrzny kanał pionowy, przejmują centralną kolumnę zainfekowanej, nieświadomej lub opętanej osoby i umieszczają w kompleksie serca czarne słońce - tam, gdzie powinien znajdować się szablon kryształowego serca. Oczywiście, celem Czarnych Słońc jest genetyczne zmutowanie ludzkiego DNA, aby ciała fizyczne mogły być wykorzystywane jako naczynia przechowujące świadomość czarnej plazmy.

Zmiana architektury w strukturze nadialnej

Jeśli chodzi o strukturę nadialną, Kaduceusz ma nakładkę na systemach nadialnych w kilku warstwach ludzkiego ciała świetlnego, w tym w warstwach eterycznych i matrycy duszy, a także w wierzchniej warstwie osiowych linii tonalnych, dzięki którym zakłóca prawidłowe działanie wewnętrznych kanałów pionowych. W pewnym sensie wydaje się, że sieć nadialna Kaduceusza nakłada się na podstawowe nadialne warstwy duszy ludzkiego ciała świetlnego. Ta fałszywa nakładka przekierowywała kanały energetyczne do prądu odwracającego, czyli sił księżycowych, używanych do przejęcia energii duszy. Zasadniczo nadialna sieć Kaduceusza narzucona na ludzkie ciało tworzy ścieżkę wznoszącą dla form księżycowych, czyli wspomaga zasilanie energii duszy księżycową świadomością i powiązanymi formami księżycowego łańcucha.

Niezależnie od tego, nakładka konfiguracji Kaduceusza na prąd tchnienia Ida-Pingala jest określana jako prowadzenie fałszywego światła i światła księżycowego przez jego nakładkę nadialną. Nadszedł czas, aby wyewoluować poza tę księżycową strukturę i przenieść się do nadialnych transmisji Słonecznego Logosu, płynących z tęczowych włókien plazmy łączących się z rozległą siecią Słońc Gwiazd, które mogą być również określane jako Galaktyczne lub Kosmiczne Słońca, a są to Paliadorianie ze światów Boga. Jest to długofalowy projekt ewolucji. Jak można sobie wyobrazić, rekonfiguracja i modernizacja ludzkiej struktury nadialnej ciała świetlistego i centralnego układu nerwowego nie jest na ogół czymś, co może zdarzyć się bardzo szybko, chyba że potwierdza to umowa przedurodzeniowa. Jako ludzie żyjący w świecie materialnym, musimy funkcjonować w określonym środowisku, odziedziczonym w wyniku inkarnacji na planecie Ziemi. Jednak obecna faza wydaje się być kamieniem milowym w ulepszaniu struktury nadialnej i rekonfiguracji ośrodkowego układu nerwowego, przez co możemy doświadczyć zupełnie innych, niezwykłych objawów, takich jak zmiany metaboliczne i części ciała przechodzące tymczasowo w tryb pasywny.

Ponieważ ludzka struktura nadialna traci kanały księżycowe, wpływa to na komunikację fizycznego centralnego układu nerwowego. W szczególności na nadi, które biegną od środkowej kolumny przez stożki czakr, w dół do każdej kończyny - ręki, i palca dłoni, stopy i palca stóp. Pojawia się mrowienie, które zaczyna się od stawu, na przykład od kolana w dół przez goleń do palców stóp, i od stawu łokciowego do palców dłoni. Ponieważ nowa neurologia nadialna już się przejawia i jest kalibrowana w kryształowym ciele, występuje mrowienie, gorączka, kołatanie serca i czasowe drętwienie części ciała. Energia nadialna kompleksu serca jest wysyłana bezpośrednio z ramion, spływa do każdej dłoni, po czym rozprzestrzenia się na palce – aż po ich koniuszki. Pierwotne struktury nadialne odpowiedzialne za poruszanie się w wewnętrznych sił duchowych górę po całym ciele w celu aktywacji wyższych częstotliwości znajdują się w okolicy środka gardła, wiele łączników nadialnych - od odbytnicy po usta i gardło, łączy się ze wszystkimi otworami twarzy. Centrum gardła 5D jest głównym ośrodkiem, który popycha i przesuwa aktywację kundalini, aby krążyła we wszystkich częściach ciała.

Dzieci gwiazd posiadają pewne częstotliwości, architekturę holograficzną lub określone wzorce, które powinny być aktywowane w siatce Ziemi, i dlatego, gdy następują poważne zdarzenia, takie jak demontaż sieci Kaduceusza, niektórzy z nas, jako pracownicy sieci, mogą doświadczać bardziej bezpośrednich i ostrych objawów. Problem ten nabiera tempa, dlatego warto poświęcić mu więcej uwagi i uczestniczyć w nim tak świadomie, jak to możliwe, aby wspierać zmiany zachodzące w strukturze nadalnej i ośrodkowym układzie nerwowym. To pomoże nam zredukować stres i zadbać o ciało, ponieważ w procesie bioneurologicznej kalibracji do szablonu ciała kryształowego mogą wystąpić nagłe, dziwne i niezwykłe objawy neurologiczne. Zwykle wtedy potrzebujemy więcej odpoczynku i wyluzowania. Musimy się posuwać naprzód i oceniać zapasy energii, uważając na zbyt duży wysiłek. Jednak podczas intensywnych faz kundalini możemy potrzebować rozciągać ciało i poruszać nim, aby zwiększyć cyrkulację oraz ruch energii.

Błędne postrzeganie dekonstrukcji

Większość z nas całkowicie błędnie rozumie to, co widzimy lub interpretujemy jako naturę rzeczywistości. Zmieniająca się architektura i aktywacje częstotliwości plazmy zwiększają wzmocnione polaryzacje w zewnętrznym krajobrazie, które dekonstruują części paradygmatu 3D. Jeśli spojrzymy tylko na fragmentaryczne wydarzenia planu fizycznego, brakuje nam sporej części ogólnego obrazu, w którym rozwija się inteligentny plan wznoszenia się planety. Identyfikowanie się z płaszczyzną materialną może spowodować, że tworzymy błędne wyobrażenia o tym, co jest dobre a co złe, co zwiększa podział między grupami ludzi. Gdy nabywamy więcej wiedzy na temat naturalnych cykli życia, wiemy, że aby powstało coś nowego, trzeba zdekonstruować obecną formę i jej fundament. Ten fakt dobrze obrazuje koncepcja i ewentualne doświadczenie zmartwychwstania. Aby alchemia sił zadziałała, pojawia się cud, który jest produktem ubocznym naturalnych praw Boga, dlatego chcąc się odrodzić, musimy uśmiercić ego. U wielu osób dzieje się to szybko. Śmierć ego jest śmiercią fantomową, której doświadczamy, gdy stajemy w obliczu desperacji - wewnętrznej lub zewnętrznej ciemności, a gdy stajemy w obliczu ciemności, musimy pamiętać, że ten cień nie jest prawdziwa duchową Jaźnią. Etapy śmierci ego mogą nas katapultować w ciemną noc duszy lub nawet na poziom psycho-duchowego kryzysu.

Jeśli do postrzegania rzeczywistości wykorzystujemy negatywne ego, bardzo cierpimy, a więc byłoby dobrze pozwolić temu wszystkiemu odejść. Musimy kochać i akceptować siebie za to, kim jesteśmy teraz, a nie za to, kim powinniśmy być. Jest to znaczący postęp na linii czasu wzniesienia planety, a to, co znosimy, jest bardzo złożone, ponieważ odnosi się do przekształcania wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy jako Ziemianie.

Bądź na tym świecie, lecz nie z tego. Zajmij się swoim ciałem. Praktykuj miłującą dobroć, która jest duchową kryształową zasadą dostępną w tym życiu i wiedz, że jesteś pod ochroną tej miłości. Nie bój się. Wielu da się zwieść przez to, co się dzieje, tak, jakby ciemność rozwijała kontrolę nad światem. Niektórzy ludzie ulegają tej mrocznej iluzji. Jednak to, co zawsze było ukryte, musi zostać ujawnione, rozliczone a także oczyszczone i usunięte. Ludzkość dostrzeże te znaki w świecie materialnym - każdy poprzez własny poziom rozwiniętej świadomości duchowej lub poprzez kontrolowaną zbiorową narrację, która w znacznej większości ogranicza się do negatywnej retoryki ego. Podczas tej duchowej podróży trzymaj blisko serca ducha cierpliwości, wytrwaj w zbieraniu pereł prawdy i nigdy nie pozwól, aby twoje spojrzenie odchylało się od siły Miłości, którą jest Bóg.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną niezalezną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa.

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA – LISA RENEE kwiecień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, rozpoczęło się przejście od epoki mroku do nowych czasów. Planeta przekracza znaczący kamień milowy w rozwidleniu czasu, co będzie miało ogromny wpływ na ludzkość. To makrokosmiczne zdarzenie planetarne zmienia wszystko na poziomie podstawowym. Skutkiem będzie morfogeneza zbiorowej świadomości, trwała zmiana zestawu instrukcji siatki planetarnej, co przekształci sposób, w jaki energia świadomości staje się materią na tej płaszczyźnie. Te zmiany w architekturze planetarnej zmuszają ludzkość do przejścia przez zintensyfikowaną fazę transformacji i przeistoczenia świadomości osobistej.

Planetarna architektura kosmicznego zegara jest teraz zabezpieczona przez Paliadorian i strażników Kryształowej Gwiazdy, którzy przywracają Prawa Naturalne w światach Boga za pomocą kodów Krist-Krystallah. Obecne ustawienie Diamentowego Słońca przesyła się do tych, którzy pracują na chrystusowych misjach i stopniowo rozpuszcza oraz dokonuje implozji technologii sztucznej inteligencji, która była wcześniej wykorzystywana przez NAA w planetarnym systemie gwiezdnych wrót.

Ci, którzy na Ziemi wybierają ujemną polaryzację i uwłaczające duchowo zachowania, będą kontynuować spiralę zstępującą, aby doświadczyć tego, co współstworzyli na poziomie widmowym, podczas gdy ci, którzy wybierają dodatnią polaryzację i duchowo zdrowe zachowania, będą nadal wznosić się zgodnie z naturalną fizyką energii, która istnieje wewnątrz spirali wznoszącej. Pomiędzy zakresami ujemnej i dodatniej biegunowości w tych bańkach rzeczywistości, zmieniająca się struktura poszerza punkty rozbieżności między grupami ludzi, którzy współistnieją w podobnej wibracji danej linii czasu. Kiedy przepaść energetyczna między ludźmi w dowolnej grupie lub związku staje się zbyt szeroka, osiąga próg, który może nagle zapaść się i przekierować osie czasu do pustej przestrzeni. Dlatego niektórzy ludzie mogą się obudzić, czując, że nagle są oddzieleni od innych. Ktoś może zacząć odczuwać coraz większą dystans do czegoś, z czym był blisko, jakby nie mówił już tym samym językiem. To odczucie jest jak wstrzymana animacja, kiedy czujemy, że czekamy na pewne informacje lub ruch naprzód do innego miejsca, aby działać zgodnie z bieżącymi wyborami życiowymi.

To, co postrzegamy jako jednostki, jest zdeterminowane przez nasze stacje tożsamości lub pozycje w czasie, tam gdzie istniejemy w polu wymiarowym. Poziom aktywacji DNA, który wcieliliśmy, pozwala nam postrzegać zwymiarowaną energię jako zestaloną materię. Jednostki postrzegają materię stałą i rzeczy z substancji energetycznej, która znajduje się w wymiarze poniżej ich obecnej stacji tożsamości. Aby postrzegać materię i rzeczy z wymiaru 3-5, większość ludzi patrzy na połączone treści energetyczne, które istnieją pod spodem w wymiarze 2-5. Ci, którzy postrzegają rzeczy w płaszczyźnie astralnej czwartego wymiaru, stacjonują w strukturze ciała świetlnego piątego wymiaru, i tak dalej, po stopniach schodów stworzenia. Każda indywidualna stacja ciała świetlistego przesuwa strukturę na inny stopień tych schodów i w rezultacie zmienia się jej postrzeganie świadomości. Kiedy uświadomimy sobie, w jaki sposób postrzeganie materii może być kontrolowane przez osoby znajdujące się na wyższym stopniu schodów pola zunifikowanego, zaczynamu rozumieć, że istoty kontrolujące dostęp do wyższych wymiarów manipulują ludzkim DNA w celu ograniczenia świadomości i postrzegania tych, nad którymi mają kontrolę.

Tak więc ci, którzy wznoszą się po spirali, przechodząc do następnego wszechświata harmonicznego, zobaczą i dostrzegą więcej obiektów na znacznie większym polu wymiarowej percepcji niż osoby znajdujace się na zstępującej linii czasu, którzy nie będą w stanie wyczuć tego samego pola postrzegania. Kontrola umysłów dokonywana przez Obcych ma coraz większe trudności z panowaniem nad budzącymi się ludźmi, którzy odzyskują wolność świadomości, ponieważ mogą postrzegać więcej niż ci, którzy wciąż śpią. Wybór wolnej woli w określaniu przyszłego kierunku wymiarowania w zmieniającej się strukturze wynika z konsekwencji osobistych działań, które są skutkiem postrzegania, motywacji i interpretacji własnej rzeczywistości. Podczas fizycznego przejścia z ciała 3D, dusza z ujemną polaryzacją rezydująca w szablonie upadłego Drzewa będzie nadal kształcona w zakresie wyborów dostępnych dla duchowej odnowy i o naturze rzeczywistości świadomości poprzez przegląd życia.

Zmiana pola gry

Pola energii świadomości zbiorowej przechodzą do innych zestawów instrukcji, przekształcające się struktury zmieniają sposób, w jaki każda jednostka przejawia osobistą rzeczywistość. Główny szablon zestawu instrukcji w mózgu planetarnym zaktualizowł się do formatów trójfalowych, które pozwalają mózgowi planetarnemu uruchomić energię punktu zerowego we wznoszących się obszarach sieci, takich jak wrota węzłów Łuku Matki. Ludzie, którzy dostosowują się do przejawiania inteligencji serca i do Praw Naturalnych, będą mieli bardziej otwarty dostęp do energii punktu zerowego, aby urzeczywistniać się w sposób, który nie jest dostepny dla pasożytniczej energii negatywnego ego. To, co przynosiło rezultaty w materii w poprzednim cyklu, przestanie działać w ten sam sposób, powodując zamieszanie i frustrację tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że plansza gry została zmieniona. Manifestacja jest wynikiem osobistych systemów wierzeń i tego, jak stacja tożsamości przejawi nagromadzenie przekonań podczas przebywania w hologramie świadomości lub bańce rzeczywistości. Ważne jest, aby zrozumieć, że w naszym świecie i całym stworzeniu wszystkie systemy energii są połączone z większymi systemami energii, które pomagają zorganizować i zdefiniować, czym w rzeczywistości stanie się energia świadomości. Możemy przejawiać ujemną, dodatnią biegunowość lub punkt neutralny energii, a jakość manifestowanej rzeczy będzie odzwierciedlać wibrację w punkcie tworzenia jej struktury.

Systemy energii świadomości są kierowane przez strukturę, która została zaprojektowana i zbudowana na koncepcjach, ideach i myślach, opierających się na prawach świadomości jednostki określonych przez precesję astrologiczną lub wieczność. Ludzkość przetrwała epokę mroku poprzedniego okresu i została poddana działaniu sztucznej maszynerii oraz kontroli umysłu narzuconej przez kontrolerów, co teraz dobiega końca. Większośc grup Dusz ludzi podlega sytrukturze większego systemu energii ich myślokształtów świadomości zbiorowej i nałożonej przez NAA kontroli umysłu. Tak będzie dopóty, dopóki nie obudzą się i nie poszukają wewnętrznej prawdy we własnych myślach i przekonaniach. Kiedy szukamy duchowej prawdy wewnątrz siebie, zaczynamy odsuwać się od strumieni nieświadomości większych systemów energii i zaczynamy kierować świadomość ku budowaniu struktury wyższej duchowej ekspresji oraz osobistej autonomii. Myśli stają się substancjami krystalizującymi manifestacje, a substancja krystaliczna składa się z wzorców częstotliwości, które wyświetlają z punktu tworzenia hologram własnego doświadczenia. Aby zmienić doświadczenie świadomości w punkcie tworzenia i żyć w radości wyższej ekspresji, musimy zmienić wewnętrzną strukturę, stając się duchowo zdrowym miejscem, które honoruje i mieści wewnętrznego ducha.

Unifikacja płci tworzy energię punktu zerowego

Makrokosmiczna struktura na planecie, poziomach galaktycznych i wszechświatowych przechodzą przez radykalne zmiany, aby przygotować się do nowego okresu, następnej astrologicznej precesji, co uwydatnia korekty wynikające z przywrócenia Prawa Płci, które przekazuje Słoneczny Logos. Regeneracja ciała Słonecznego Logosu, 10D-11D-12D w systemie naszego wszechświata, jest równoznaczna z odzyskiwaniem Prawa Naturalnego, co wiąże się z przesyłaniem krystalicznego kodu do wszystkich rzeczy z procesu nieprzejawionego do przejawionego, w którym energia staje się materią. Te nowe energie będą widoczne z czasem, ujawnią duchowa moc stwórczą i wolność świadomości, która powstaje z unifikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej zasady płci, generując pętlę sprzężenia zwrotnego nieograniczonej energii punktu zerowego. Bóg Stwórca pobudza wieczną miłość płynącą w świat poprzez akt świętego małżeństwa, który zachodzi między zasadą męską a żeńską, od poziomów kwantowych do istot ludzkich, rozciągając się na ciała planetarne, gwiezdne i kosmiczne. To z kolei powoduje reakcję łańcuchową, która głęboko zmienia konfigurację ludzkiego pola energetycznego i ciała świetlnego. Mówimy o zmianach na poziomie planu przechowującego informacje o tym, jak wszystkie iskry świadomości urzeczywistniają się w nowo skorygowanych wzorcach struktur zasady płci, które aktywują potencjały energetyczne punktu zerowego.

W rezultacie ta zmieniająca się architektura spływa do zbiorowej świadomości rasy ludzkiej, otwierając pętlę sprzężenia zwrotnego do punktu zerowego, która bezpośrednio wpływa na funkcje świadomości ludzkiego ciała świetlistego, stacji tożsamości i wszystkich przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych linii czasu. Zdarzenia te głęboko zmieniają nasze pole energetyczne i powodują zmiany – od subtelnych po radykalne - w naszym stylu życia oraz relacjach, co wymusza transformację, dzięki czemu uczymy się robić rzeczy inaczej. Metody przejawiające ujemną biegunowość, pasożytnictwo i entropię używane do manifestacji w trójwymiarowym paradygmacie negatywnego ego w ostatnim mrocznym eonie, są coraz mniej skutecznie, a konsekwencje tych działań będą o wiele bardziej bezpośrednie.

Głęboka rekonfiguracja, która zachodzi w holograficznej architekturze planety, wpływa na działanie potężnych struktur rządzących rozległymi systemami prądów energetycznych, które działają w formach trójfalowych poprzez wrota, wiry mocy, linie geomantyczne, a także inne przejawy międzygalaktycznych promieni tęczowej plazmy. Podczas obecnych przyspieszonych zmian zachodzących we wzorach pola magnetycznego pojawiają się schizmy wibracyjne, które mogą szybko generować punkty rozbieżności w polu zbiorowym, co może mieć destabilizujący wpływ na wielu obszarach sieci. W niektóre dni możemy czuć się głęboko połączeni i skoncentrowani, a w inne dni – zdezorientowani, odłączeni, wyczuwający pustkę w przestrzeni. Odwrotne struktury energii dwufalowej wykorzystywane do projekcji sztucznych matryc holograficznych i ogrodzeń częstotliwości w zamkniętym systemie entropii, konsekwentnie rozpuszczają się i implodują. Jest to bardziej widoczne na niektórych obszarach siatki planetarnej, które znajdowały się w ukrytej historycznej osi czasu, utrzymującej strukturę Złotego Miasta, a także obszary, na które bezpośrednio wpływa tęcza plazmy, takie jak trasa podróży naddźwiękowych prądów strumienia plazmy birkelandów. Naddźwiękowa plazma i Aurora osłabiają sztuczną technologię stosowaną jako wkładki holograficzne, które zmieniają postrzeganie górnej atmosfery z niższej atmosfery - z pozycji na Ziemi. Kontrolerzy są zdesperowani, ponieważ chcą utrzymać kontrolę nad zbiorową percepcją, agresywnie wypychając różne formy broni technologicznej lub biochemicznej, aby ludzkość mogła powtórzyć te same linie czasu 3D. Strategia archonckich oszustów polega na przywróceniu tego samego programu, który był z powodzeniem wykorzystywany do kontrolowania globalnej populacji od czasów II wojny światowej.

Czym jest ta architektura?

Pojęcie architektury jest w świecie 3D definiowane w bardzo ograniczony oraz sprzeczny sposób, co utrudnia opisanie szerokiego zakresu jej głębszego znaczenia, oddziaływania na świadomość i jak to wpływa na mentalne ramy wierzeń, o których myśleliśmy jako o naturze rzeczywistości. Wszystko, co przejawiło się w formie fizycznej, ma również zestaw instrukcji w warstwach niezamanifestowanych, i jest to forma utrzymująca plan - przechowująca informacje o tym, jak ta energia świadomości się zmaterializuje. Jest to definicja struktury energetycznej, która składa się z szablonów świadomego światła i dźwięku, służących jako plan projektu dla intencji, koncepcji lub żywego kryształu myśli. Żywe kryształy myślowe są złożonymi intencjami tworzenia, zawierającymi warstwy projektu, który rzutuje hologramy dla zwrócenia uwagi, w celu doświadczenia świadomości w punkcie tworzenia. Nagromadzone osobiste myśli są rejestrowane i informują kryształ myślowy o projekcji osobistego hologramu, który informuje o doświadczeniu w materii. Istnieją również Prawa Powszechne rządzące żywymi kryształami myśli, które utrzymują projekt strukturalny we wszystkich formach istniejących na poziomach energetycznych jako formy pramaterii i na poziomach fizycznych w sferze materii. Prawo Struktury informuje, w jaki sposób rządzą systemy energetyczne, aby działały na poziomie wymiarowym. Wymiary to pełne pasma częstotliwości wibrujących fal energii wbudowanych w warstwy szablonów manifestacji, odzwierciedlające projekt struktury energetycznej. Kiedy lepiej zrozumiemy Prawo Struktury, możemy współpracować z tymi prawami, które pomagają nam uniknąć nadmiernej ciemnej ingerencji w nasze manifestacje i współtworzyć bardziej dopasowane oraz pozytywne rzeczy.

Ta struktura istnieje w sferach przejawionych i nieprzejawionych dla każdej fizycznej rzeczy w sferze materialnej, która została zaprojektowana przez architekta, twórcę projektu. Taki zestaw instrukcji rozciąga się na wszystkie punkty kreacji, na wszystkie dziedziny życia w naturalnych królestwach Ziemi, obejmując wszystkie wymiary i gatunki, a także informowanie świadomości minerałów, roślin, zwierząt i ludzkości.

Jak już wspomniałam, NAA próbowała przejąć zestaw instrukcji planetarnych w celu ich użycia, aby stać się nadrzędnym stwórcą poprzez programy Antychrysta, takie jak hybrydyzacja przez Obcych i eksperymenty z inżynierią genetyczną. Postanowili zdobyć kontrolę, przedstawiając się jako architekci Ziemi, projektując genetycznie zmodyfikowaną ludzkość. Przez to, kontrolując umysły ludzkości i wszczepiając myśli, pozbawili nas władzy, samostanowienia i świadomego współtworzenia. Ich pogarda wiąże się z pragnieniem uśmiercenia każdej istoty ludzkiej, która mogłaby reprezentować Chrystusa-Sofię. Jedną z głównych metod można opisać jako wystawienie Ziemi na masowe praktyki rytuałów satanistycznych. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że istnieje struktura Antychrysta, utrwalająca i rozpowszechniająca satanistyczną kulturę śmierci, a Krist-Krystallah ma strukturę, która uwiecznia wolność świadomości i otwiera bezpośrednie duchowe połączenie z całym życiem oraz wiecznym boskim Źródłem.

W świecie materialnym 3D architektura jest ogólnym terminem używanym do opisania modelu projektu zawartego w planie, który jest warstwa po warstwie wbudowywany w struktury fizyczne, które widzimy wokół nas, takie jak budynki i infrastruktura. Widoczny wytwór architektoniczny w sferze materialnej wiąże się z wiedzą o projektowaniu i procesie budowy budynków oraz podobnych struktur, które stają się symbolami kulturowymi wspomagającymi utrwalanie systemu wartości i sposobu życia.

Jest to produkt końcowy projektu architektonicznego, który ukształtował struktury fizyczne, mieszkania i sztukę współczesną, powiadamiając społeczeństwo kulturowe, społeczności, miasta i sposób życia - współdziałając ze sobą i z Ziemią. Budynki i budowle to konstrukcje z fundamentem, ścianami oraz dachem, które mają wiele form, rozmiarów i funkcji. Zostały przystosowane do celów zaspokojenia obecnych potrzeb społecznych, są zaprojektowane jako schronienie i siedliska ludzkie w oparciu o obecne wartości kulturowe. Kultura ludzka lub wartości, które przyjęliśmy jako społeczeństwo, są odzwierciedlone w projekcie architektonicznym i strukturach fizycznych, którymi jesteśmy otoczeni, co dodatkowo kształtuje naszą mentalność oraz postawy, współtworząc naturę rzeczywistości, której doświadczamy. Architektura jest zarówno nauką, jak i sztuką, jest wyrazem świadomości w koncepcji, zamiarze i myślokształcie, który jest wbudowany w strukturę. Jest wyrazem myśli zawartej w budynku lub w jakiejkolwiek fizycznej rzeczy. Kiedy patrzymy na jakąkolwiek strukturę, a chcemy rozpoznać motywacje i świadomość architekta lub projektanta, powinniśmy również spojrzeć na architekturę energetyczną, która współistnieje za strukturą. Jeśli pomyślimy o wszystkich strukturach jak o architekturze energetycznej, jesteśmy w stanie wyczuć uczucia i wrażenia, zrozumieć głębsze motywacje i rzeczywiste cele tych fizycznych struktur.

Zastanów się przez chwilę nad środowiskiem, w którym żyjesz oraz nad projektem architektonicznym miasta, takim jak budynki, rezydencje i struktury, sposób życia wokół ciebie. Co odczuwasz, gdy patrzysz na jakiś budynek, rezydencję, infrastrukturę, a nawet publiczną instalację artystyczną? Jak się czujesz, gdy jesteś w budynku lub obszarze, w którym pracujesz każdego dnia? Jak to możliwe, że stworzyliśmy cierpiące społeczeństwo z tysiącami bezdomnych, głodnych i niekochanych dzieci? Jak to jest wiedzieć, że to cierpienie wynika z celowo zaprojektowanej architektury Antychrysta, używanej do zniewalania i szerzenia satanizmu na Ziemi, a ta świadomość jest celowo utrwalana przez kontrolerów? Następnie wyobraź sobie, jak by to wyglądało i jak mieszkałoby się w środowisku proludzkiej architektury kryształowej i Złotego Miasta. W środowisku, które szanowałoby ducha każdej osoby, wspierało rozwój świadomości, kreatywność, zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty, pozwalając ludziom wyrazić siebie prawdziwie. Traktowanie każdej osoby jako ważnej, wyjątkowej i cenionej jednostki w całej społeczności, z poczuciem przynależności i dobrych relacji. Jak wyglądałaby taka architektura, jakbyśmy się pośród niej czuli, kim musielibyśmy się stać, aby współtworzyć ten nowy świat?

Architektura obliczeniowa w rzeczywistości holograficznej

Aby lepiej zrozumieć naturę holograficznej rzeczywistości, pomocne może być poznanie kilku podstawowych pojęć związanych z architekturą komputerową, taką jak osprzęt czy oprogramowanie. Architektura komputera ma zestaw reguł i metod opisujących funkcjonalność, organizację i implementację systemów komputerowych, a także definiuje dostępne dla użytkownika możliwości oprogramowania. System komputerowy składa się z wielu części, w tym fizycznego sprzętu, systemu operacyjnego i aplikacji. Sprzęt składa się z materialnych elementów systemu, który realizuje zainstalowane programy komputerowe, takie jak interfejs gier wideo. Architektura planetarna również ma konkretny osprzęt z zestawem instrukcji, przetwarzającym wszystkie dane, które się w nim znajdują, i przechowuje wszystkie zgromadzone informacje o gatunkach w pamięci komórkowej, tworząc linie czasu.

Jeśli zastosujemy ten model do globalnego mózgu Ziemi, możemy powiedzieć, że główny procesor, który przyłącza komputer holograficzny w celu projekcji rzeczywistości 3D Ziemi na linie czasu, jest w rzeczywistości połączoną energią kwantową zbiorowej świadomości duszy. Wszyscy na Ziemi tworzą procesor energii i przechowują dane pamięci zbiorowej, które są rejestrowane w mózgu planetarnym. Jeśli istota ludzka przyjrzy się organicznej architekturze mózgu planetarnego, ujrzy zapisy 12-to niciowego DNA ludzkich aniołów stanowiące pierwotny plan gatunku z planety Tara, a nie dinozaury. Nie Annunaki, nie Drakonianie, ani żaden inny z inwazyjnych 22 nieziemskich gatunków lub hybryd, ale tylko oryginalne ludzkie DNA, które pochodzi z kodu DNA Kosmicznego Chrysusa. Informuje nas o tym, skąd pochodzimy.

Następną warstwą nad dyskiem twardym i procesorem jest oprogramowanie układowe, które jest trwale przechowywane w pamięci komputera i działa jako pośrednik między fizycznym sprzętem a oprogramowaniem. Oprogramowanie układowe umożliwia kontrolę znormalizowanego środowiska operacyjnego, takiego jak instrukcje procesora i funkcje dysku twardego. Nasza zbiorowa świadomość działa jak procesor energii, który włącza holograficzny szablon ziemskiego DNA, a nasze ciała są oprogramowaniem układowym do sterowania komputerem holograficznym, do definiowania tego szablonu i sposobu jego przejawiania. Oprogramowanie układowe jest głęboko powiązane z fizycznym sprzętem i połączone ze wszystkimi elementami Ziemi, więc tę strukturę trudniej jest zmienić lub zmodyfikować.

Ponad oprogramowaniem jest system operacyjny, który działa jako pośrednik do sterowania działaniem sprzętu i uruchamiania wszystkich programów komputerowych dla całej architektury holograficznego komputera. NAA zainstalowało system operacyjny obcych urządzeń, wykorzystany do uzyskania dostępu, pośredniczenia i kontrolowania holograficznej rzeczywistości poprzez kilka antyludzkich programów. W mózgu planetarnym umieścili programy, które służą ich własnemu programowi, takie jak hybrydy inżynierii genetycznej, gdzie uruchamiają te zniekształcone aplikacje jako główne oprogramowanie systemu, zastępując nimi oryginalne programy. To jest główny problem, jaki mieliśmy na Ziemi. Zastępując pierwotne ludzkie programowanie, wymazali naszą prawdziwą historię, zmodyfikowali nasze DNA, wytarli umysły, a następnie zastąpili fałszywą narracją, która w rzeczywistości jest serią programów. To oprogramowanie systemowe - jak wirtualne rzeczywistości ofiara-kat, seksualna niedola, odwrócenie płci i programy Armageddonu - jest sztuczną inteligencją, i jest przeznaczone do zastosowania w inżynierii społecznej i kontroli umysłu w celu zniewolenia planety, Są to kwantowe urządzenia obliczeniowe z aplikacjami, które uruchamiają sztuczną inteligencję mającą kontrolować ziemskich ludzi, wszczepiać myśli i systemy przekonań do masowej świadomości oraz tłumić zakresy myśli, które może mieć ludność, aby nie ewoluowała ani nie wznosiła się.

System operacyjny stosuje się do zarządzania szablonami holograficznymi, które są tworzone przez ogromne ilości zestawów instrukcji, w matrycach zagnieżdżonych i warstwowych nazywanych polami morfogenetycznymi. Te macierze instrukcji zawierają ogromne ilości danych zapisanych z pamięci komórkowej w polach świadomości zbiorowej oraz wszystkie te dane, które są przechowywane w zestawach liczb i kodów, które wyświetlają obrazy holograficzne, widma fal, figury geomantyczne i matryce. Istnieją złożone programy matematyczne, które pojawiają się jako potężne mandale kodu świadomości, zakodowane w siatkach macierzy, które uczą rzeczywistości holograficznej. Komputer holograficzny manipuluje wszystkimi tymi ogromnymi ilościami danych i kodów, jak dane zgromadzone i zapisane w energii ludzkiej świadomości zawartej w wielu liniach czasowych. Kontrolując system operacyjny, kontrolerzy NAA przeprowadzili operacje i działania w ramach zbioru danych tych sekwencji liczb oraz programów matematycznych, aby kontrolować percepcję, przesuwać linie czasu i próbować kierować zbiorową świadomość w pożądanym kierunku. Obecnie próbują nas zepchnąć do pętli czasu AI, która miała miejsce podczas II wojny światowej, ponieważ chcą, abyśmy powtórzyli tę linię czasu. Ta ukierunkowana nakładka pojawi się nieświadomie, kiedy jednostka pewnego dnia obudzi się i zdecyduje na dostosowanie się do zaprogramowanego wcześniej programu kontroli umysłu oraz szalonych myślkoształtów niewolnictwa. Badając własne przekonania i poszukujac natury prawdy o tej rzeczywistości, dochodzimy do mrocznej nocy duszy, a wtedy wreszcie jesteśmy gotowi, by uczciwie głębiej wejrzeć w odpowiedzi, które znajdują się w nas samych.

Krótki wzorzec wspierający porównanie architektury planetarnej z architekturą obliczeniową:

*Elementy konstrukcyjne - 1D atomowe i subatomowe warstwy ciała ziemskiego, surowce, minerały i krystaliczna struktura żywej ziemi.
*Procesor - 2D zbiorowa świadomość duszy i wbudowane układy pamięci całego ludzkiego DNA.
*Oprogramowanie układowe - trójwymiarowe ciało fizyczne i żywe istoty, które kierują i uruchamiają funkcje procesora oraz kierują programy energetyczne do ogólnej sieci świadomości w koordynacji z żywą Ziemią.
*System operacyjny - wielowymiarowe ludzkie ciało świetliste, wraz z planetarnym interfejsem zbiorów instrukcji w polach morfogenetycznych, zarówno organicznych, jak i sztucznych, w zależności od stanu świadomości.
*Oprogramowanie programowe - używane do wielowymiarowych systemów kontroli umysłu, kierujących i wszczepiających myśli oraz kształtujących wartości kulturowe, gromadzące się w wymiarach przestrzeni oraz czasu, które rzutują na kontrolowane linie czasu.

Użytkownik, który ma odpowiednią wiedzę i hasło (oryginalne ludzkie 12-niciowe DNA, chrystusowa świadomość) może mieć wykonawczy dostęp do programów w aplikacjach, na przykład do danych i pamięci na osi czasu, może także dokonywać zmian jego wydajności. Aby jednak skutecznie programować i korzystać z systemu komputerowego, trzeba wiedzieć, jak on działa i to, że architektura systemu łączy się bezpośrednio z każdą osobą wcieloną na Ziemi z oryginalnym ludzkim DNA. Te koncepcje odnoszą się do naszej rzeczywistości, ponieważ jest to złożony holograficzny system obliczeniowy, którego możemy nauczyć się używać i komunikować, ponieważ jest to naturalna funkcja ludzkiego DNA – pod warunkiem, ze obudzimy się i przypomnimy sobie, że wszystko wokół nas jest żywe, świadome i inteligentne. Może to pomóc nam zmaksymalizować i wesprzeć nasze wyższe urzeczywistnienie, a wtedy możemy świadomie zdecydować się na wzięcie udziału w ukrytym aspekcie hologramu żywej świadomej inteligencji, duszy świata i wiecznym świetle Boga, które w nim istnieje.

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

LISA RENEE - INDYWIDUALIZM, AUTONOMIA I SAMOSTANOWIENIE marzec 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Szybkie podsumowanie wytycznych dotyczących samostanowienia

Świadomość siebie: Stań się świadomy własnych mocnych i słabych stron poprzez obserwację i postrzeganie wyzwalaczy, unikaj reakcji opartych na strachu i pracuj nad usuwaniem wyzwalaczy oraz negatywnych impulsów spowodowanych brakiem rozeznania i błędnego podejmowania decyzji. Zwróć uwagę na wyraźne obawy dotyczące przeżycia. Gdy rozwijamy samoświadomość, rozwijamy odpowiedni stosunek do siebie. Nie możemy znać najwyższego wyrazu naszej natury, dopóki nie poznamy najgłębszej wewnętrznej treści własnej istoty.

Osobisty system wartości: Wybierz, kim chcesz być i osobisty system wartości. Następnie dopasuj swoje myślenie i mowę, aby były spójne z tym osobistym systemem wartości, jednocześnie równoważąc to zrozumienie tak, aby dbać o potrzeby emocjonalne. Poprowadź życie w kierunku budowania stylu, który odzwierciedla twój osobisty system wartości. Staraj się okazywać sobie duże ilości miłości własnej, akceptacji siebie i szacunku dla siebie, ponieważ tak przywrócisz godność osobistą. Nie słuchaj krytykantów.

Jakość intencji: Rozważ intencje oraz motywacje stojące za twoim sposobem myślenia i życia, którym powinien urzeczywistniać twój najwyższy wyraz. Gdy zauważysz niespójność, dokonaj poprawek, które bardziej odpowiadają ideałom. Wszystkie osobiste intencje dopasuj do najwyższego urzeczywistnienia w służbie Bogu / Wyższej Jaźni.

Zgoda: Zastanów się na jaką jakość intencji wyrażasz zgodę i jakie siły mogą być zaangażowane w interakcje z innymi, i odpowiednio do zgody dostosuj działania lub decyzje. Posłuchaj wewnętrznych wskazówek dotyczących kierunku i kiedy podjąć działanie. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z zachowaniem prawa człowieka do samostanowienia, autonomii i zapobiegania nadużyciom. Jeśli jesteśmy zmuszeni do wyrażenia zgody poprzez uczestnictwo w instrumencie prawnym 3D, stwierdzamy: Nakazuję, aby prawdziwe prawo duchowe unieważniło wszystkie zmanipulowane zgody i karmiczne konsekwencje.

Sfera wpływów: Zwróć uwagę na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko energetyczne. Zastanów się, w jaki sposób twoje decyzje i działania mogą wpływać na innych wokół ciebie, a także rozważ przyszłe konsekwencje podjętych decyzji. Zwróć uwagę na reakcję, jaką możesz uzyskać od ludzi, miejsc oraz rzeczy, i potraktuj to jako informację zwrotną ze środowiska wysyłającego inteligentne wiadomości. Wykorzystaj te subtelne informacje, aby odpowiednio dostosować bieżące zmiany.

Pewność siebie: Zaufanie pochodzi z głębokiej znajomości siebie i podążania za osobistym systemem wartości. Bądź wierny sobie we wszystkich interakcjach z innymi. Ucz się na lekcjach lub błędach, wiedząc, że gdy podejmujemy decyzje i działania, zdobywamy doświadczenie, które rozwija zaufanie do naszych umiejętności pokonywania czegokolwiek. Wiedz, że żadne doświadczenie nie jest marnowane, wszystko jest cenną nauką, która może jeszcze bardziej zwiększyć pewność siebie. Uwierz w siebie.

Odpowiedzialność: Samostanowienie rozwija autonomię, co wiąże się z przejmowaniem odpowiedzialności za wybory, a to prowadzi do jeszcze większej odpowiedzialności. Biorąc odpowiedzialność za własne uczucia i działania, nie oczekuj, że inni rozwiążą twoje problemy. Utrzymuj zdrowe granice bez naruszania granic innych. Odpowiedzialność obejmuje postępowanie etyczne niezbędne do tworzenia spójności poprzez bycie odpowiedzialnym za konsekwencje własnych wyborów i działań, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na innych, na grupę, organizację lub na zasoby planetarne.

Samostanowienie jest właściwie ciągłym procesem wewnętrznej autorefleksji, emocjonalnej samoregulacji i zewnętrznej obserwacji, co pozwala naprawdę poznać siebie, a proces uczenia się głębszego zrozumienia motywacji i zachowań osób wokół nas, kształtuje dokładniejszą ocenę środowiska. Samostanowienie jest pokornym procesem wzrastania lub dojrzewania, w którym stajemy się odpowiedzialni za siebie, a tym samym przestajemy ślepo dawać uprawnienia innym i oddawać im moc. Samostanowienie polega na odzyskaniu świadomości i przebudzeniu.

Kiedy jesteśmy dziećmi lub brakuje nam przywództwa, naturalną reakcją jest oddawanie autorytetu innym ludziom, grupom, organizacjom i rządom, które chcą odebrać nam władzę. W tym nierozwiniętym lub niedojrzałym stanie patrzymy na te zewnętrzne wpływy, które promują dominację władzy, a następnie wykorzystujemy je do ukształtowania osobistych systemów wierzeń, które ustanawiają nasze poczucie kodeksu moralnego i postępowania. W naszej społeczności oddawanie autorytetu komuś, kt czyni nam szkode lub krzywdę, nazywamy archetypem fałszywego rodzica. Fałszywy rodzic to program kontroli umysłu, który jest używany do cofania dorosłych do stanu niedojrzałości, w oparciu o traumę z dzieciństwa, której doświadczyli ze strony biologicznych rodziców, przez co w dorosłym życiu oddają całą swoją moc i zgodę kontrolerom. Natomiast samostanowienie skupia się na obserwacji i zarządzaniu sobą oraz wiedzie do najwyższego spełnienia, zaś przywództwo koncentruje się bardziej na tym, jak wpływa się na innych wokół siebie.

Przywództwo domyślne podczas kryzysu planetarnego

Doświadczamy ogromnych zmian paradygmatu na planecie, a tymczasem wojna o świadomość osiąga szczyty, co może powodować nagłe zmiany w sposobie życia. Wszystko, co wiemy i co powiedziano nam o naturze rzeczywistości, stopniowo okazuje się oszustwem zainicjowanym na masową skalę. Ludzkość stoi na skraju wielkich przemian i zmian ewolucyjnych, które podsycają duchowy kryzys - presja z tym związana będzie się ujawniała w formie globalnych kryzysów humanitarnych.

Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nie tylko w celu pokonywania stresu i panowania nad sobą, ale także w celu rozwijania pozytywnej i skutecznej pracy zespołowej, profesjonalnych, strategicznych modeli przywództwa, które będą potrzebne do przejścia przez tę zmianę paradygmatu. Potrzebni są nam demaskatorzy, niezależni dziennikarze, zespoły ujawniające, przebudzeni duchowo ludzie działający jako główne platformy rozpowszechniania aktualnych wydarzeń planetarnych, lecz ważne jest też samostanowienie. Coraz więcej osób decyduje się być osobami publicznymi, które pomagają w zmianie paradygmatu, lecz one powinny uświadomić sobi, że mają wpływy i uznać, że domyślnie stały się przywódcami. Jeśli w ten sposób wpływamy na innych, ważne staje się zwiększenie poziomu integralności osobistej i wiarygodności, z czego wszyscy mogliby czerpać korzyści. Społeczności duchowo-ujawniające-wznoszące się są nękane przez wojny psychologiczne, bezsensowne dramaty, które dezorientują i wykolejają tych, którzy domyślnie pchają się do przywództwa. Zatem rozwijanie ulepszonych umiejętności przywódczych może odeprzeć większość psychologicznych oddziaływań i ukierunkowanych ataków elektromagnetycznych, które są specjalnie zaprojektowane, aby dzielić i podbijać wspólnoty duchowe lub grupy ujawniające.

W systemie odwróconym większość przywódców stanowią ludzie, którzy nie potrafią sobie radzić, są pozbawieni samokontroli i przepełnieni negatywnymi zachowaniami ego, demoralizują swoje zespoły, nadużywają władzy i wyraźnie nie są w stanie ustalać priorytetów ani mądrze wykorzystywać zasobów. Większość tych słabych przywódców cechuje się brakiem samoświadomości połączonej z niekompetencją emocjonalną i osobistą niepewnością.

Kompetencja emocjonalna odnosi się do zdolności wyrażania lub wyzwalania wewnętrznych uczuć i emocji w pozytywny albo produktywny sposób. Pozwala na łatwą komunikację z innymi ludźmi, umiejętność stawienia czoła stresującym wyzwaniom bez angażowania się w destrukcyjne zachowania i określa zdolność do skutecznego prowadzenia oraz komunikowania się w sytuacjach społecznych. Kompetencja emocjonalna jest niezbędną umiejętnością społeczną potrzebną do rozpoznawania i interpretowania, w tym zdolności do pozytywnego reagowania na emocje – własne i cudze. Kiedy wielu ludzi znajduje się w rozpaczliwym stanie emocjonalnego i duchowego kryzysu, domyślny przywódca chcący działać w środowiskach grupowych musi posiadać dostateczne poziomy współczucia i kompetencji emocjonalnych.

Prawdziwe przywództwo opiera się na głębokim docenieniu ludzkiego potencjału, ludzkiej godności oraz interpretacji, uznaje i pielęgnuje najwyższy wyraz boskości każdej osoby. Kiedy osoba jest silnym przywódcą, te wewnętrzne cechy są rozszerzone na innych, którzy docenią wyjątkową ekspresję, kreatywne potencjały, godność i szacunek wobec otoczenia.

Tak więc, w tym chaotycznym współpracującym środowisku należy szkolić ludzi, tak, by stali się samowładni, aby pomagali wspierać członków grupy, którzy są świadomi siebie, mogą wyznaczyć jasną przestrzeń oraz podjąć inicjatywę, są uprzejmi i mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów w dowolnej organizacji lub grupie, ponieważ teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ludzkość ewoluuje w kierunku uczenia się, jak lepiej funkcjonować w świadomości grupowej. W ten sposób wielu z nas jest celowo wprowadzanych w sytuacje, które obejmują nawigację po świadomości grupowej, w społeczności, organizacji, w sferze zawodowej i wielu innych rodzajach związków grupowych. Wielu ludzi na ścieżce wznoszenia jest kierowanych do jakiejś formy duchowej wspólnoty lub świadomości. Nie chodzi tylko o to, by uczyć się i rozwijać duchowo, ale także aby uzyskać wiedzę o sobie, jak dajemy sobie radę w dynamice grupy, jak rozwiązywać konflikty i umiejętnie się komunikować bez wywoływania negatywnych skutków. Musimy nauczyć się, jak porozumieć się ze sobą nawzajem spokojnie i harmonijnie, a wielu z nas będzie teraz musiało stawić czoła takim wyzwaniom społecznym. W obliczu szeregu wyzwań społecznych będziemy mierzyć wydajność energetyczną i wkład jako formy dostępnej energii, aby określić, jakie czynności pochłaniają zbyt dużo energii oraz kiedy musimy tę energię oszczędzać. Ewolucja do świadomości grupowej nie oznacza, że łączymy się w całość jako rasa, oznacza, że porzucamy wewnętrzny egoizm i uczymy się, jak zachować indywidualizm, autonomię i służyć ogółowi, szanując innych i pozwalając im być odzwierciedleniem naszej prawdziwej więzi. To jest połączona współpraca.

Przywództwo kontra tyrania

Zostaliśmy celowo zmanipulowani, aby cechy przywództwa i autorytatywny wpływ na innych określać przez agresywne egocentryczne zachowania, które prowadzą do ucisku, kontroli i tyranii. A przecież chcemy być wolni od karmienia przywódcy tyrana lub oddawania mu władzy. Tyrania nie zastępuje przywództwa i nigdy nie należy jej mylić z przywództwem. Jednakże, byliśmy uwarunkowani, by oddać moc psychopatom, więc aby zmienić strukturę władzy, musimy uświadomić sobie, jak oddaliśmy osobistą moc ludziom i strukturom, które nadużywają władzy.

Kiedy jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osobę zorientowaną na kontrolę i tyranię opartą na negatywnych cechach ego, jesteśmy bardziej przygotowani do dostrzegania właściwych wzorców autorytetu, gdy jesteśmy zaangażowani w jakikolwiek scenariusz przywództwa. Gdziekolwiek istnieje organizacja lub grupa, tam musi być jakaś forma zarządzania lub odpowiedzialności, służąca interesom organizacji. Chcemy nauczyć się prowadzić innych w zdrowy i zrównoważony sposób, dlatego musimy mieć silny charakter moralny i godne zaufania cechy, które powinny być odwzorowywane przez społeczność lub organizację, do której należymy. W ten sposób, ucząc się samodoskonalenia lub umiejętności panowania nad sobą, budujemy zaufanie do swobodnego myślenia i wyrażania siebie, uosabiając etyczne postępowanie, niezbędne, by stać się duchowo niezależnym. Jest to dalszy ciąg osobistego rozwoju indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, a jednocześnie uczestnictwa we wszelkiego rodzaju grupowym ustawianiu świadomości.

W przeciwnym razie jesteśmy kontrolowanymi przez umysł marionetkami rozgrywającymi dramatyczne archetypowe cykle, i jak chomik w kole, biegamy w kręgach karmicznych pętli i powtarzających się niszczycielskich linii czasu. Kiedy rozwijamy ulepszone umiejętności dostrzegania wiarygodności i kompetencji w nas samych oraz w innych, rozwijamy silniejsze cechy samowładztwa. Pomaga nam to zapobiegać wspieraniu destrukcyjnych zachowań u innych i uniemożliwia oddawanie władzy w jakikolwiek sposób tym, którzy wykazują zachowania narcystyczne i psychopatyczne.

Rozpoznanie kontrolerów, despotów i fałszywych królów tyranii

NAA i elity władzy nie chcą duchowo uzdrawiać, a tym samym integrować się z ludźmi jako równymi sobie. Chcą dokuczyć pięknu ludzkiego ducha i rządzić ludźmi na Ziemi żelazną pięścią poprzez archetyp kontrolera i fałszywego króla tyranii. Ta siła, która powoduje destrukcyjną nierównowagę między zasadami płci, nazywana jest również patriarchalną dominacją. Elita władzy to grupa ludzi, którym przekazano kontrolę nad większością zasobów planety, w celu realizacji strategii archonckich oszustów, którą NAA wprowadziła w celu zapewnienia sobie dalszej możliwości programowej kontroli umysłu według strategii dzielenia i podbijania ludzkiej populacji na Ziemi. Jest to samowzmacniający się system kontroli umysłu promowany przez wszystkie organizacje światowe, kształtujący ideologie i wartości oparte na zachowaniach archonckich oszustów, umysłu drapieżnika negatywnych Obcych. Poprzez archetypiczną nakładkę wszczepioną w mózg planetarny za pomocą mechanizmu sztucznej inteligencji, ludzkość została zmuszona do poddania się i czczenia fałszywego reptiliańskiego boga ojca poprzez przemoc religijną, oszustwo ateistyczne i teologię zbawienia.

Przywódcy versus tyrani

Poniższe informacje mają pomóc lepiej rozpoznać cechy przywództwa oraz tyrani na tle świadomości zbiorowej, w jakimkolwiek rodzaju lub strukturze organizacyjnej.


Przywódca
Tyran
Wizjoner; posiada jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję przyszłości. Koncentruje się na zachowaniu szerokiej perspektywy.
Wizjoner, ale skupiony na wąskim obrazie. Wąskie skupienie. Sukces lub porażka projektu odzwierciedla poczucie własnej wartości.
Zdeterminowany uparcie dąży do celu i nie zraża się przeszkodami oraz niepowodzeniami.
Bezlitosny, czepliwy, nieustępliwy, sztywny, dogmatyczny i zacięty, ma zawężony zakres myślenia.
Wpływający na innych; komunikuje się z pasją, aby zaangażować ludzi.
Wpływający na innych, charyzmatyczny, urzekający, wciągający, uwodzicielski.
Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu z sercem i duszą.
Owłądnięty obsesją; najważniejszy jest cel. Należy go osiągnąć za wszelką cenę.
Stara się zwiększyć zaufanie. Zwolennicy są wewnętrznie zmotywowani i zapewniają trwałe wsparcie.
Zwiększa strach. Zwolennicy mają motywację zewnętrzną, a wsparcie kończy się, gdy skończy się przymus. Często pojawia się uraza.
Entuzjastyczny i pozytywny.
Nadgorliwy, obłudny.
Połączony z innymi. Doceniający zasługi.
Odseparowany od innych. Izolujący się, kroczy samotnie i osobno. Elitarystyczny.
Empatyczny wobec innych. Pokorny.
Apatyczny wobec innych. Arogancki.
Zdrowa samoocena. Dokładna i realistyczna samoocena. Szuka i akceptuje opinie oraz krytykę. Posiada umiejętności samodzielnego kierowania.
Niska lub krucha, wysoka samoocena. Egotyzm, narcyzm, a nawet psychopatia. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę i wszystkie, ale zdecydowanie pozytywne opinie.
Przede wszystkim zajmuje się sprawą, organizacją i prowadzeniem ludzi. Słuzy innym.
Dba tylko o siebie. Służy sobie.
Szerokie zasady etyczne. Uczciwy i hojny.
Bez zasad lub wąskie zasady. Samolubny.
Odpowiada za działania.
Nieodpowiedzialny. Obwinia innych.
Kontroluje własne wnętrze.
Kontroluje to, co na zewnątrz.
Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dostosowany i stabilny emocjonalnie
Zmienny, szalony, rozdrażniony, niestabilny emocjonalnie.
Realistyczny.
Optymistyczny ale nierealistyczny.
Słucha i rozmawia.
Toczy monologi, wykłady, nauczanie i angażuje się w tyrady.
Szanuje wzajemność i symetrię.
Silnie asymetryczny.
Otwarty, komunikatywny, uczciwy.
Tajemniczy, rozdrobniony, nieuczciwy.
Troszczy się o treść i jakość.
Troszczy się o wizerunek i wygląd.
Opiera się na dowodach.
Opiera się na dominacji i strachu.
Rozważny i miły.
Atakujący, natrętny i nieprzyjemny.
Silny, działa zgodnie z zasadami, spójny, osiąga standardy wydajności.
Perfekcjonista, wymagający, niespójny.
Zapewnia pomocne i zrównoważone informacje zwrotne
Krytyczne i wymagające. Bagatelizuje innych.
Rozumie granice i szanuje energię seksualną.
Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną.Rozpoznanie kompetencji

Kompetentni przywódcy z powodzeniem spełniają wyzwanie w środowisku grupowym, przy zachowaniu zdrowej osobistej samokontroli i samodyscypliny. Zanim możliwe będzie osiągnięcie kompetencji przywódczych w dowolnym środowisku grupowym, trzeba nauczyć się panowania nad sobą. Można nauczyć się umiejętności oceny warunków grupowych, a zatem poprawić rozeznanie, lecz trzeba przy tym umieć rozpoznać zachowanie innych i formy negatywnego ego, przejawy tyranii, objawy ze strony ciała bolesnego, brak empatii i inne archonckie zachowania. Przywódcy są pokornymi sługami ludzi. Kiedy zapomni się o takiej postawie, droga prowadząca do tyranii jest tuż za rogiem.

Tyrani i kontrolerzy przejawiają niezrównoważone i potencjalnie destrukcyjne postrzeganie oraz przekonania.

Błędne przekonanie, że to, co możemy w pełni kontrolować, nie może nas skrzywdzić, napędza negatywne zachowanie ego wielu kontrolujących dziwaków i tyranów. Inni kierują się wewnętrznym strachem, boją się utraty kontroli nad sytuacją i zaangażowanymi ludźmi. Ich niepokój wynika z luk, które maniak kontroli próbuje wyeliminować kontrolując każdy aspekt środowiska oraz ludzi w nim przebywających. Starają się kontrolować każde postrzegane zagrożenie, czy jest ono rzeczywiste, czy urojone. Tracą świadomość tego, co mogą zmienić a czego nie mogą zmienić, jeszcze bardziej schodząc w destrukcyjne zachowania i patologie. Wybierają nieefektywne podejście do radzenia sobie z lękiem, próbują kontrolować i manipulować innymi wokół siebie, wielokrotnie kłamiąc i oszukując, aby uzyskać to, czego pragną.

Modelowanie wampiryzmu energetycznego poprzez osobę, która robi, co w jej mocy, aby sprawować kontrolę nad innymi manipulując scenariuszami, jest wyjątkowo wyczerpujące. Niekontrolowane niepożądane zdarzenia mogą często prowadzić do poczucia bezradności i skrajnego złego zarządzania stresem. Maniacy kontroli sprawują władzę nad innymi, aby uniknąć bezradności i bezsilności. Tyrani próbują zmniejszyć własne lęki, usuwając każdego i wszystko, co może stanowić zagrożenie dla ich osobistych potrzeb, systemów wierzeń lub czegokolwiek innego.

Prawdziwe przywództwo nie polega na kontrolowaniu ludzi, lecz na opiece nad nimi i jest użytecznym źródłem pomocy w kierowaniu ludźmi oraz ich rozwijaniu, tak aby mogli dotrzeć do ich najwyższych Jaźni. Najlepsi liderzy pomagają ludziom harmonijnie współpracować i starają się zainspirować grupę do osiągnięcia ważnego celu. Ich działania koncentrują się na osiągnięciu celów poprzez połączoną współpracę, jako wysiłek zespołowy, ponieważ wspólna praca w grupie dokonuje znacznie więcej niż może zrobić jedna osoba. Przywództwo nie polega na gloryfikowaniu przywódcy a na pomaganiu ludziom w odnalezieniu ich najwyższego wyrazu przy jednoczesnym osiąganiu celu. Tyrani nie służą innym, a pokorni słudzy nie kontrolują.

Dlaczego samostanowienie jest takie ważne?

Rozumienie przywództwa i dostrzeganie prawdziwych cech przywódczych są ważnymi czynnikami w prowadzeniu oraz kierowaniu własnym życiem, ustalaniu kursu, kultywowaniu osobistego spełnienia i radości poprzez znalezienie duchowego celu. Niektórzy ludzie rodzą się z planem, który pomaga im stać się naturalnymi przywódcami, podczas gdy inni mogą rozwijać te cechy, pragnąc poprawić siebie i swoje życie poprzez wyrażanie większej radości, znaczenia i celu. Samowładztwo jest bezpośrednio związane z osobistym rozwojem duchowym, poznaniem samego siebie. Dzięki większej samoświadomości, osobistym wartościom i pewności siebie lepiej rozeznasz inne głębsze motywacje i nie będziesz ślepo podążał za innymi ludźmi czy organizacjami, które nadużywają władzy i autorytetu. Poprzez zrozumienie unikalnych darów, bycie szczerym w kwestii osobistych mocnych i słabych stron oraz gotowość do nauki lekcji przez codzienne doświadczenia, zyskujemy ogromną jasność oraz wiedzę na temat interakcji, które mamy w każdej dziedzinie życia. Ta przejrzystość pozwala nam ustalić priorytety i skoncentrować się na rzeczach, które naprawdę cenimy, a dzięki bezpośredniemu skupieniu i uwadze chcemy kreować bardziej satysfakcjonujący styl życia.

Obecne wojny kulturowe wykorzystują agresywną taktykę kontroli umysłu, celowo atakując indywidualizm, autonomię i samostanowienie, aby stworzyć pokolenie bezkrytycznych myślicieli, którzy automatycznie podążają za kolektywizmem, heteronomią (przymusem) i są ślepo posłuszni innemu poziomowi globalnej tyranii. Ta wojna kulturowa jest wprowadzana za sprawą akceptowalnego satanizmu, ponieważ wielu nie wie, że korzenie tych ideologii niewolnictwa są rzeczywiście szatańskie. Mając to na uwadze, warto zastanowić się nad aktualnym makrokosmosem wydarzeń na świecie i dostrzec, jak te liczne wpływy głównego nurtu mogą działać na twoje życie osobiste.

* W co wierzę i co cenię w moim życiu?
* Jakie są moje mocne i słabe strony, co mogę poprawić?
* Dokąd zmierzam?
* Czy jestem w stanie wytrzymać dyskomfort, aby wprowadzić zmiany, które mają przejawiac mój najwyższy potencjał?

Podczas trwania okresu wielkiego zamieszania, które może działać jako katalizator duchowy, przechodzimy testy charakteru moralnego, testy samoświadomości, abyśmy mogli się udoskonalić i wyczyścić wewnętrzną duchową esencję. W tych trudnych czasach możemy spotkać się ze zwiększonym odczuciem ataków mrocznych bytów, zjawisk związanych z astralem, programowaniem ofiar, wstawkami wewnętrznych dialogów zwątpienia - wszystko to związane z utrwalaniem masowych programów opartych na strachu. Intensywność tych doświadczeń może pomóc nam lepiej zrozumieć istotę panowania nad sobą, które musimy rozwinąć pokonując ukryte aspekty cienia, wznosząc się ponad lęk, krocząc naprzód ku kolejnemu etapowi duchowego przebudzenia, aby osiągnąć wewnętrzną klarowność.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się w duchowym rozwoju, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

sobota, 23 marca 2019

LISA RENEE - INDYWIDUALIZM, AUTONOMIA I SAMOSTANOWIENIE marzec 2019 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecne wojny kulturowe wykorzystują agresywną taktykę kontroli umysłu, aby zredukować indywidualizm, autonomię i samostanowienie, a jednoczesnie stworzyć pokolenie bezkrytycznych, niemyślących ludzi, którzy automatycznie podążają za zbiorowością, przymusem i są ślepo posłuszni globalnej tyranii. Stwarza się problem, reakcję, formę rozwiązania, popycha ku kolejnej rundzie kulturowego marksizmu lub socjalizmu zapoczątkowanego w czasach wojen światowych, zaprojektowanego w celu wypełnienia koszmaru Nowego Porządku Świata. Ponieważ coraz więcej ludzi budzi się i oficjalnie stara sę pomóc w zmianach paradygmatu, muszą uświadomić sobie własną strefę wpływów oraz uznać, że domyślnie stali się przywódcami. Stając się demaskatorami, niezależnymi dziennikarzami, zespołami ujawniającymi, doświadczającymi i budzącymi się duchowo – ci ludzie działają jako główne platformy właściwego rozpowszechniania aktualnych wydarzeń planetarnych, dlatego powinni dbać o samostanowienie. Społeczności duchowe, które zajmuja się ujawnianiem, są nękane z pomocą wojny psychologicznej, by doświadczali bezsensownych dramatów, które dezorientują i wykolejają tych, którzy domyślnie pchają się do przywództwa. Biorąc pod uwagę obecną eskalację wojny o świadomość, warto się zastanowić, w jaki sposób głębiej rozumiemy indywidualizm, autonomię i samostanowienie? Jak możemy rozpoznać strategię NAA i wywierane naciski, a jednocześnie skupić się na pełnym ucieleśnieniu duchowości, umożliwiającym swobodne podróżowanie po wielowymiarowych płaszczyznach, gdzie autonomia i wolność są naturalnym stanem istnienia wiecznego żywego ducha?

Ludzkość przeżywa obecnie silnie transformującą fazę planetarnej ciemnej nocy duszy, która spowodowała głębokie podziały między wieloma grupami społecznymi będące efektem zaplanowanych wojen kulturowych. Wojny kulturowe to taktyka walki psychologicznej przeciwko ludności w celu blokowania indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, aby demoralizować społeczeństwa poprzez walki klasowe, które generują więcej ofiar i katów. Taktyki demoralizacji atakują ciało mentalne i zniekształcają mapę mentalną, abyśmy zrzekli się autonomii oraz możliwości decydowania o sobie, abyśmy nie wierzyli we własne wrodzone zdolności do współtworzenia satysfakcjonującego, dobrego życia. Taktyki dehumanizacji to ataki skierowane przeciwko esencji duszy, wypaczające umysły, wiodące do przekonania, że ludzie nie są godni humanitarnego traktowania, co prowadzi do narastania przemocy, zbrodni wojennych i ludobójstwa. W rezultacie wielu ludzi zostało uwarunkowanych do dehumanizacji siebie, wierząc, że są bezwartościowi, a zatem łatwo rezygnują z osobistego prawa do wyrażania indywidualizmu i autonomii. Są to chronione przez prawa naturalne prawa człowieka, a kiedy żyjemy w zgodzie z prawami naturalnymi, budzimy się duchowo, nasze boskie prawo do wyrażania własnej autentycznej duchowej natury i prawdziwej Jaźni staje się coraz bardziej widoczne.

Nasilenie wojen kulturowych odzwierciedla również globalną wojnę o świadomość, która występuje w makrokosmosie na poziomach: planetarnym, galaktycznym i uniwersalnym. Wzmagające się wojny kulturowe przejawiające się w zewnętrznej rzeczywistości fizycznej są bezpośrednim odbiciem wydarzeń związanych z wojną o świadomość, duchową wojną, która toczy się w wewnętrznej niefizycznej rzeczywistości i w wielu niewidzialnych wymiarach. Duchowa wojna toczy się pod koniec cyklu wniebowstąpienia, aby zniewolić ludzkie ciało, umysł i duszę, aby pozbawić jednostki ich boskich praw osobistej autonomii oraz aby oddali własną wolę kontrolerowi lub fałszywym obcym bogom, którzy następnie mają pełną władzę nad świadomością tej jednostki.

W tej chaotycznej walce o pełną dominację, głównym celem kontrolerów jest kontynuowanie nacisku na centralizację ich globalnych starań poprzez manipulowanie wojnami kulturowymi rozdrobnionymi na szereg walk klasowych. Wojny kulturowe bazują na problemie, reakcji i rozwiązaniu, masowym marketingu oraz wysiłkach propagandowych na rzecz sprzedaży ludziom pożądanej struktury społeczeństwa. W tym przypadku, chcą przekonać, że elity władzy pragną uchwalić światowy rząd scentralizowany, który zamierza w równym stopniu służyć wszystkim klasom całej globalnej populacji. Zasadniczo jest to ten sam posmak ideologii satanistycznej Czarnego Słońca, która pochodziła od niemieckich filozofów z końca XIX wieku, doprowadzając do wojen światowych, wskutek których wymordowano niezliczone miliony ludzi. Te ideologie walki klasowej są podstawą kolektywizmu i teorii eugenicznych, które zasadniczo tworzą ateistyczne formy socjalizmu oraz komunizmu. Są to skorumpowane struktury rządowe, które wspierają zarówno ofiary jak i ich oprawców, gdzie absolutnie nie ma wolności osobistej ani jej ochrony. Jedna scentralizowana władza rządząca globalnie kontrolowanym społeczeństwem nie jest zainteresowana indywidualizmem, autonomią, ani ludźmi, którzy sami chcą o sobie decydować. Zgodnie z ideologiami kolektywizmu, takimi jak komunizm, życie jednostki nie jest jej życiem, jednostka należy do grupy społecznej i nie ma żadnych praw poza tymi, którymi pozwala się cieszyć społeczeństwu.

Aby grupy ludzi utożsamiały się z ideologiami walki klasowej i zachowywały się jak ofiary, nie wolno traktować ludzi jako jednostek ani osób odpowiedzialnych za własne zachowania, ale trzeba wrzucić ich w zmarginalizowane grupy o podobnym systemie wierzeń, z którymi mogliby się zidentyfikować. Zatem osoba utożsamiająca się z uciskaną grupą mniejszości toczącą walkę klasową, niezdolna do myślenia poza klasyfikacjami ani do dostrzegania indywidualizmu, który istnieje w każdym człowieku, szuka takiej grupy. Ta krótkowzroczna strategia działa również jako przykrywka dla globalnego programu zniewolenia, ponieważ ta osoba nie jest w stanie połączyć kropek, zrozumieć szerszego obrazu globalnego niewolnictwa wymuszanego przez kontrolerów. Samo skupienie się na szczegółach tej bańki rzeczywistości grupowej i konflikcie związanym ze spersonalizowanymi systemami przekonań, służy programowi kontrolera, ponieważ te grupy najczęściej przypisują winę innym.

Kontrolerzy stanowią niewielką mniejszość globalnej populacji. Kiedy tak mała grupa chce kontrolować resztę populacji, wszystkie decyzje i polityka muszą zostać scentralizowane. Jest to główna ideologia elity władzy, która systematycznie niszczy autonomię istniejącą w narodach i ludziach, aby stworzyć kolektywizm nieodłączny dla Nowego Porządku Świata. Opracowane wojny kulturowe są wykorzystywane do podsycania intensywnych konfliktów między grupami społecznymi, w których ludzie identyfikują się z różnymi ideałami, przekonaniami oraz filozofiami. Aby osłabić potężną grupę lub naród, należy zinfiltrować kultury, zniszczyć tradycje i zapisy historyczne oraz szerzyć dzielące ludzi konflikty w celu stałgo rozprzestrzeniania zamieszania i prowadzenia ku przemocy. Tę tyrańską strategię bardzo wyraźnie ujawnia inwazja mająca miejsce w Europie w celu zniszczenia zapisów historycznych i istniejącej kultury potężnych miast oraz narodów. Gdy celujesz w przeciwnika, który jest potężny, ponieważ jest duży i zjednoczony przez wspólną ideologię, łatwiej pokonać i kontrolować całą grupę przez jej rozdzielenie na mniejsze jednostki. Rozdział na coraz mniejsze jednostki grupowe uzyskuje się poprzez klasyfikację na rasy, kolory, partie polityczne, orientacje seksualne, ateistów lub wyznawców religii i tak dalej. Gdy podział grup na mniejsze jednostki powiedzie się, atak jest następnie kierowany na ich więzi jedności. Ma to na celu rozdzielenie samej grupy w celu dalszego podziału, a następnie przejęcia jej w celu scentralizowania poziomu kontroli. Następnie zasiewa się w grupie strach i dezinformację, aby jej członkowie nie wiedzieli, w którą stronę się obrócić, czego oczekiwać lub komu ufać, wtedy grupa upada od wewnątrz, a tym samym niszczeje jej moc i wpływ.

Im więcej różnorodności istnieje w mniejszych grupach, które zyskały siłę finansową i wpływ na podejmowanie decyzji, na przykład mniejsze kraje, które mają pełną siłę ekonomiczną do wprowadzania i egzekwowania własnej polityki, tym mniej kontroli elita władzy ma nad tą konkretną grupą lub obszarem. Aby zabezpieczyć swoją scentralizowaną globalną potęgę, kontroler musi zgromadzić większość globalnego bogactwa i zasobów. Mogą one być w pełni wykorzystane do zdobycia kontroli poprzez lobbing, przekupstwo oraz szantaż, zaś międzynarodowe korporacje czy organizacje rządowe są infiltrowane, aby służyły ich najwyższemu interesowi w programach dzielenia i rządzenia. Dostęp do nieograniczonej władzy i nadużywanie władzy szerzej definiuje globalną tyranię. Struktura rządowa, korporacyjna lub totalitarna dyktatura bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i ograniczeń sprawuje pełną władzę oraz egzekwuje prawo do kontrolowania sposobu, w jaki mogą żyć jednostki. Tak więc zalążki wojen kulturowych naciskają na kolejną rundę kulturowego marksizmu lub socjalizmu zainicjowanego w czasach wojny światowej i mają na celu manipulowanie oraz kierowanie rozmaitymi przywódcami narodowymi, a także światową populacją ku globalnej tyranii w celu wypełnienia szatańskiego koszmaru Nowego Porządku Świata. Jest to program kontrolera wspierany przez NAA. Ta opresyjna struktura rządów tyranii nigdy nie potraktuje jednostek jako jednostek, nigdy nie uzna boskiego prawa wcielonej duszy do swobodnego istnienia na żywej Ziemi. Planeta Ziemia jest makrokosmosem naszego ludzkiego ciała i należymy do siebie nawzajem.

Antyludzki program neguje istnienie indywidualizmu i indywidualnej duszy oraz odmawia traktowania ludzi jako wyjątkowych jednostek zdolnych do autonomii oraz samodzielności. Aby zjednoczyć się jako gatunek, musimy pozbyć się wielu etykiet społecznych i sztucznie stworzonych klasyfikacji oraz umożliwić postrzeganie ludzi jako wyjątkowych jednostek, z których każda zachowuje się po swojemu w oparciu o unikalny plan duszy. Jednostki powinny być uważane za kompetentne – według przejawianego zachowania i osobistych zasług. Wszystkie wyjątkowe dusze żyjące na Ziemi należą do rodzaju ludzkiego i są godne szacunku, godności i możliwości. Jednocześnie barbarzyńskie i okrutne zachowania, które zostały zaakceptowane przez dotkniętych ubóstwem, zorientowane na przetrwanie, a także brutalne kultury, muszą zostać skorygowane poprzez reedukację. Ponadto, w oświeconym społeczeństwie, które chroni wolność i ceni ludzkie życie, należy egzekwować konsekwencje gwałtownego zachowania i tego, co kieruje umyślnym czynieniem krzywdy.

Indywidualizm

Indywidualizm to wiedza jednostki, że jej życie należy w pełni do niej. Że ma niezaprzeczalne prawo do życia zgodnie z własnym przekonaniem, do działania na podstawie własnego osądu, do zachowania i wykorzystywania skutków własnych starań oraz do realizacji wybranego przez siebie systemu wartości. Obejmuje to pogląd, że jednostka jest suwerenna, jest celem samym w sobie i ma prawo decydowania o osobistych wartościach etycznych oraz moralnych. Jest to ideał, który postanowili przedstawić i realizować założyciele Ameryki, kiedy opracowywali deklarację i konstytucję, tworząc kraj, w którym miały być uznane i chronione prawa jednostki do życia, wolności, własności oraz dążenia do szczęścia. Kiedy mamy szerszą wiedzę na temat energetycznego dopasowania między amerykańską konstytucją a Uniwersalnymi Prawami Naturalnymi, wtedy staje się jasne, dlaczego tajny zespół kontrolerów miał plan infiltracji, potajemnego zepsucia i zniszczenia go przez ostatnie 240 lat. Ponieważ jest to ostatni ślad legalnych instrumentów rządowych, wspierających strukturę społeczeństwa, która jest rzeczywiście zaprojektowana do ochrony wolności człowieka.

Pojęcie indywidualizmu obejmuje filozofię lub perspektywę społeczną, która podkreśla wartość każdej osoby, to, że wszyscy ludzie zasługują na traktowanie ze współczuciem, godnością i szacunkiem. Indywidualizm traktuje jednostki jako jednostki, nadając równą wartość każdej osobie dążąc do wolności wypowiedzi i samorealizacji, które są kluczowymi elementami, umożliwiającymi wszystkim ludziom doświadczanie osobistego szczęścia oraz duchowego spełnienia. Zasadniczo zarówno indywidualizm, jak i humanizm, zachowują wartość oraz szacunek dla ludzkości i życia, nawet jeśli nie uznają istnienia duszy. Niemożność osobistego poznania istnienia duszy jest ślepą plamą podatną na negatywne manipulacje ego. Jednak klasyczny indywidualizm i humanizm przeciwstawiają się zewnętrznym metodom ingerencji, takim jak przymus kontroli umysłu wpływający na wybory jednostki, dokonywane przez społeczeństwo, grupy, instytucje rządowe, dogmaty religijne, a nawet gatunki inne niż ludzkie. Jasne jest, że ludzkość nie może w pełni odnieść się do prawdziwego znaczenia indywidualizmu i humanizmu, dopóki nie rozpozna oraz nie zrozumie, że planeta została poddana ukrytym wpływom pozaziemskiej, wojskowej kontroli umysłu globalnego skierowanej w jej mieszkańców, i że ta ingerencja oddziałuje na naturalne myśli, przekonania i stan świadomości jednostki.

Nie możemy wiedzieć, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem, kiedy nasza planeta jest poddawana agresywnemu i nieustającemu programowi hybrydyzacji z kosmitami, kształtowaniu ludzkiej kultury tak, aby stała się bardziej przyjazna dla narracji mistrz-niewolnik narzuconej przez zarządców. W jaki sposób ludzkość może realizować koncepcje indywidualizmu lub humanizmu, gdy jest potajemnie wystawiana na sygnały elektromagnetyczne i chemikalia przeznaczone do kontrolowania populacji w destrukcyjny, niszczycielski i zmieniający stan świadomości sposób? Zatem częścią naszego prawdziwego duchowego przebudzenia musi być pełne ujawnienie, ponieważ nie możemy poznać naszego wrodzonego człowieczeństwa, dopóki nie zobaczymy, że byliśmy poddani kulturze śmierci, która opiera się na niewolnictwie i kontroli nad ludźmi.

Aby zachować zdrowie psychiczne, musimy znaleźć równowagę energetyczną istniejącą między wolnością jednostki, wymaganiami innych i dostosowaniem społecznym, które istnieje jako świadomość zbiorowa wraz z ukrytymi formami kontroli umysłu. Globalna kontrola umysłu ma na celu całkowite pozbawienie ludzkości indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, więc są to cechy, które musimy ocenić, zrozumieć i skupić się na sobie. Aby wzmocnić siebie, aby nieustannie poszerzać świadomość i zwiększać częstotliwość osobistego ciała świetlnego podczas procesu duchowego wznoszenia, trzeba rozpoznać ten program i rozwinąć te cechy w sobie.

Klasyczne koncepcje indywidualizmu są przesiąknięte wypaczonymi błędnymi wyobrażeniami negatywnego ego, generującymi klasycznych egoistów w służbie sobie, którzy nie zdają sobie sprawy z anatomii duszy i konsekwencji działań związanych z faktem, że wszystko jest energią, wszystko jest świadome. Wiele kultów satanistycznych i lucyferycznych przedstawia siebie jako zwolenników indywidualizmu, ale albo potajemnie go lekceważy, albo całkowicie ignoruje istnienie świadomości i inteligentnej energii. Jednak, aby osiągnąć równowagę energetyczną między naturalnymi funkcjami ciała, umysłu i ducha, trzeba połaczyć pojęcia indywidualizmu z wiedzą, że wszystko rządzone jest przez plany inteligentnej energii i świadomości, oraz że każde działanie przynosi konsekwencje.

Indywidualizm i gnoza

Wszystkie osoby mają zewnętrzne narządy percepcji, a także wewnętrzne wyższe zdolności sensoryczne, które umożliwiają postrzeganie i odczuwanie środowiska - fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo, a podczas procesu integracji doświadczeń życiowych stale zdobywają głębszą wiedzę na temat jaźni i natury rzeczywistości. dobywanie wiedzy poprzez szereg doświadczeń życiowych i świadome uczestnictwo w ścieżce rozwoju duchowego poprzez te bezpośrednie doświadczenia, nazywamy gnozą. Gnoza jest praktyczną, opartą na faktach wiedzą świadomości, która prowadzi nas do urzeczywistnienia najwyższego potencjału i bezpośredniego doświadczenia duchowego związku z Życiem. Pozwala nam poznać cel i odczuwać źródło wrodzonego szczęścia, które jest związane z sercem i duszą.

Wszystkie osoby mają zdolność korzystania z umysłu, ale w kulturze kontrolera nie byliśmy wykształceni ani wyszkoleni, aby używać umysłu do większego celu związanego z pozytywnym rozwojem, zdobywaniem wiedzy i samorealizacją. Wiedza jest produktem ubocznym obserwacji, integracji mentalnej i stanu świadomości jednostki ukształtowanej przez jej postrzeganie rzeczywistości oraz samoświadomości, która została zdobyta podczas doświadczeń życiowych.

Pojęcie indywidualizmu w życiu każdego człowieka jest jego własne, jest kluczowe dla zrozumienia i kultywowania wiedzy wewnętrznej oraz samoświadomości, które uzyskuje się dzięki gnozie. Po zniesieniu indywidualizmu i praw do osobistej autonomii, niezależne i krytyczne myślenie zastępuje się autorytarną społecznie narzuconą myślą grupy, która tworzy umysł ula oparty na kolektywizmie. Zapobiega to zdobywaniu bezpośredniej wiedzy przez gnozę, dlatego kontrolerzy nieustannie naciskają na kontrolę umysłu i wykorzystują propagandę, aby promować struktury społeczne oparte na ideologii kolektywizmu. Aby być na ścieżce gnozy, aby zdobyć większą wiedzę o sobie, każda jednostka musi najpierw całkowicie przejąć panowanie nad sobą i postarać się zbudować większą autonomię osobistą oraz umiejętności samodzielnego zarządzania własnym życiem.

Autonomia osobista

Autonomia osobista to zdolność do podejmowania świadomej, nie przymusowej decyzji i do prowadzenia tej formy działania w życiu, do swobodnego wyrażania siebie, o ile nie narusza się swobód i wolności innych. Autonomia wiąże się z prawem każdej osoby do rozwijania własnego, niepowtarzalnego „ja”, dająca jej swobodę wypowiedzi, o ile nie generuje szkody u innych. Autonomia pozwala ludziom wybrać dla siebie to, co jest zgodne z ich zainteresowaniami, oraz powstrzymywanie się struktur społecznych od naruszania tych praw, chyba że osoby są niezdolne do dokonywania wyborów na mocy świadomej zgody. Kiedy jednostki posiadają osobistą autonomię, same podejmują działania i mają możliwość życia zgodnie z osobistą prawdą, która buduje zaufanie, krytyczne myślenie i siłę. Jednakże, gdy podejmujemy świadome decyzje z myślą o sobie, w niektórych przypadkach musimy rozważyć współpracę lub rozsądne interakcje, potrzebne do osiągnięcia równowagi, co pozwala rozwijać się i korzystać z prawa do życia w autonomii a jednocześnie życia na świecie z innymi.

Pojęcie autonomii osobistej przyjmuje wielowymiarową orientację, gdy uznaje istnienie świadomości jako inteligentnej energii, wraz ze strukturalmi świadomości duszy, monady i awatara. W tym kontekście, osobista autonomia jest definiowana jako najbardziej spójnie zharmonizowana i duchowo ucieleśniona forma, jako stacja tożsamości podróżująca swobodnie po wielowymiarowych płaszczyznach, ponieważ autonomia i wolność są naturalnym stanem istnienia dla wiecznego żywego ducha. Całe ciało dusza-duch jest natchnione osobowością, dostosowuje się do praw naturalnych poprzez synchroniczne zestrojenie i naturalne samostanowienie, żyjąc w prawdzie, takiej jaka jest. Kiedy jesteśmy obecni wprawdziwej formie Jaźni, nasz naturalny stan bycia dostosowuje nas do boskich praw, a wtedy sztuczne prawa nas nie dotyczą i nwiązujemy bezpośrednie połączenie z naszym Źródłem. Oznacza to, że usunęliśmy autorytet ego lub prawa stworzone przez człowieka, i zamiast tego dostosowujemy się do wyższego autorytetu służenia naszej duchowej ekspresji oraz wewnętrznej prawdzie opartej na boskich prawach.

Samourzeczywistnienie i stawanie się prawdziwą istotą ludzką, znającą wyższą tożsamość i boski cel niepowtarzalnej ekspresji, wiedzie prosto do duchowego wniebowstąpienia. Przebudzenie, by uosabiać własną duszę i ducha, ma ostatecznie osiągnąć samospełnienie prowadzące do pełnej osobistej autonomii rządzonej przez wyższą świadomość, która daje nam duchową wolność i kosmiczne obywatelstwo poza kajdanami czasu. Aby osiągnąć poczucie panowania nad sobą, należy podjąć wysiłek poznania najgłębszych jaźni, zrozumieć, jak działa ciało oraz świadomość, i uzmysłowić sobie osobiste motywacje oraz postrzeganie, które wpływają na decyzje życiowe i jakość stylu życia. Aby stać się panem siebie na płaszczyźnie Ziemi, należy być w pełni panem siebie, co jest procesem, w którym człowiek może mieć swobodę kontroli nad własnym życiem, ciałem, umysłem i duchem. Aby zaakceptować osobistą autonomię lub suwerenność, osoba musi zaakceptować odpowiedzialność za siebie bez względu na to, co się z nią dzieje. Kiedy lepiej używasz wolnej woli, zwiększasz również odpowiedzialność za własne działania i reakcje, przejmujesz odpowiedzialność za swoje życie i kierunek świadomości.

Samostanowienie

Każda osoba, która ma sferę wpływów czyli wpływ na innych, jest domyślnie liderem. Niezależnie od tego, czy chcemy być liderem, czy nie, wielu przebudzonych ludzi, ludzi z gwiezdnego plemienia lub indygo, którzy są przebudzeni duchowo, jest domyślnie przywódcami, ponieważ aktywowane ciało świetlne powoduje efekt falowania, który ma ogromny wpływ na innych ludzi i energie środowiska. Kiedy mamy wpływ energetyczny na innych, musimy uznać, że ponosimy większą odpowiedzialność podczas kontaktów, ponieważ osoba nieświadoma ma mniejszy wpływ na przyczynę i skutek niż osoba, która jest aktywowana i przebudzona. Osoba, która poczyniła wysiłki na rzecz poprawy umiejętności samostanowienia, nie może być kompetentnym i spójnym przywódcą. Ponadto zestawy umiejętności takiej osoby dają pewność i siłę do radzenia sobie ze stresem oraz poprawy życia na wiele sposobów, co ostatecznie wzmacnia ją duchowo. Kiedy jesteśmy silni, pewni siebie i mamy silne duchowe połączenie, wiemy, kim jesteśmy, a wtedy siły ludzkie lub nieludzkie nie mogą łatwo nas kontrolować ani nami manipulować.

Właściwie samostanowienie jest połączonym zestawem umiejętności, który powstaje w wyniku głębokiego dociekania siebie i refleksji, gdzie osoba stara się wiedzieć, kim naprawdę jest, jakie są jej mocne i słabe strony. Pracuje nad tym, aby uczciwie komunikować się ze sobą i innymi, a następnie kultywuje osobiste zachowania, które dostosowuje do tego, kim naprawdę chce być, co jest jej najwyższym wyrazem. Każda osoba ma unikalny duchowy plan, który tworzy podstawę tego, co jest bardziej naturalne i dostosowane do jej duchowej ekspresji. Kiedy jesteśmy w stanie twórczo łączyć się i wyrażać nasz duchowy plan, jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, doświadczamy przyjaznych relacji i błogiej radości. Wyrażanie duchowego celu czyni nas naprawdę spełnionymi i szczęśliwymi, bez względu na to, co dzieje się na arenie świata, w którym współistniejemy.

Jednocześnie musimy obudzić się, aby rozpoznać, że istniejemy w kontrolowanej rzeczywistości, w której każdy człowiek jest uciskany, traumatyzowany i ma trudności z wyrażaniem swojego prawdziwego duchowego planu, ponieważ kontrolerzy próbują zapobiec masowemu przebudzeniu i duchowemu wznoszeniu się na Ziemi. Aby uciskać i uniemożliwiać duchowe przebudzenie oraz wyższy cel każdego człowieka, poprzez główne techniki wojny psychologicznej starają się wzbudzać myśli oparte na lęku, które niszczą koncepcje indywidualizmu, autonomii i samostanowienia w umysłach istot ludzkich.

Aby wzmocnić się duchowo i rozwijać najlepsze cechy, musimy zaakceptować fakt, że życie jest pełne nieustannych wyzwań, które dają nam lekcje wzrastania, i że nie możemy bać się zmian lub nieznanego. Możemy podjąć te wyzwania i rozważyć ich możliwości poszerzania samoświadomości, pewności siebie i poczucia własnej skuteczności w rozwijaniu umiejętności, abyśmy mogli w pełni urzeczywistnić najwyższą duchową ekspresję. Wszystkie wydarzenia mają na celu pomóc nam wzrastać i ewoluować, abyśmy urzeczywistnili nasz duchowy plan, i musimy pamiętać, że nic nie idzie na marne, wszystko jest nam dane, abyśmy skorzystali z okazji, abyśmy mogli stać się panami siebie, wieść szczęśliwe życie i urzeczywistnić cel.

Pierwszą przeszkodą przed przejściem do stanu samostanowienia jest strach i mentalne oraz emocjonalne wyzwalacze, które wywołują automatyczne negatywne reakcje. Dzieje się tak wtedy, kiedy ciągle jesteśmy atakowani przez ból, strach lub traumę, których nie usunęliśmy z siebie, przez co nie możemy być panami siebie lub kompetentnymi przywódcami dla innych. Wyzwalacze zawsze przejmą kontrolę nad umysłem i emocjami, będą zamazywać i dezorientować, zaburzając podejmowanie decyzji. Wyzwalacze są również powszechnie używane lub grane przez manipulujące ciemne siły. Wzmacniają chaos i blokady energetyczne, wprowadzając więcej problemów do sytuacji, a jednoczesnie tworząc energetyczne podczepienia do energetycznej kuli bólu, która wzmacnia pamięć traumy.

Kiedy uzmysłowimy sobie nasze czynniki wyzwalające, następnym krokiem jest uświadomienie sobie, gdzie lokujemy intencje, zgodę i autorytet. Aby działać uczciwie i prawdziwie, chcemy mieć jasność co do osobistego systemu wartości, chcemy utrzymać nasze intencje w kreowanym przez nas życiu. Kiedy kierujemy energię świadomości na pojedynczy cel, to wydarzenie wytwarza potężną i znaczącą siłę zwaną intencją. Kiedy zwracamy uwagę na kultywowanie połączenia z wyższą świadomością, aby rozwinąć głębszą jasność odnośnie prawdziwych intencji, ten akt w kierunku samospełnienia prowadzi do przekształcenia naszych energii w przejaw tego, czego chcieliśmy. Zgoda jest aktem siły umysłu do myślenia, rozumienia, rozumowania i starannego rozważenia uczestnictwa w czymś, oraz do refleksji nad konsekwencjami tego uczestnictwa. Osoba, która posiada wystarczającą zdolność umysłową do podjęcia inteligentnej decyzji, wykazuje się poprzez prawdziwą gotowość działania, wyraża zgodę we właściwy sposób. Nasza zgoda umacnia siły, z którymi współdziałamy we współtworzeniu, tak więc rozpoznanie jakości tych sił wokół nas jest ważne, dlatego nie wchodzimy tam, gdzie bylibyśmy niczego nieświadomi i śpiący na wojnie o świadomość.