sobota, 22 sierpnia 2015

OKALECZANIE MĘSKOŚCI. LISA RENEE. LIPIEC 2015 cz II

oryginalny tekst
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Uzdrowienie męskości

Droga do uzdrowienia męskości wiedzie najpierw przez zrozumienie, że wszyscy ludzie są formami energii o zasadzie męskiej lub żeńskiej. Nie ma sposobu, aby zatrzymać podstawową przejawioną energię świadomości, lecz kiedy jesteśmy zdezorientowani, łatwo odrzucić zasadę, co powoduje najsilniejsze wewnętrzne cierpienia. Istoty w męskim ciele mają widoczną zasadę męską, a ciało jest odzwierciedleniem tej energetycznej zasady. Jednak wewnątrz męskiego ciała jest ukryta zasada żeńska. Tak więc mężczyzna musi znaleźć mniej widoczny składnik siebie i nauczyć się komunikować z wewnętrzną kobietą. Jeśli nie rozumie tej żeńskiej wewnętrznej zasady, nie może się z nią wyraźnie komunikować, odczuwa ból i cierpi wewnętrznie. Zasada żeńska jest potrzebna do komunikowania się z uczuciami, zdolnością odczuwania, świadomością i wspiera pionowe połączenie z siłami duchowymi. Bez zrozumienia roli męskiej i żeńskiej oraz traktowania ich jako równych sobie, nie da się być duchową pełnią

Ten brak zrozumienia jest przyczyną szerokiego rozłamu / separacji pomiędzy płciami. Oto co agenda NAA osiągnęła przez wepchnięcie archetypu fałszywego króla tyranii do umysłów, które są wykorzystywane do egzekwowania patriarchalnej dominacji „dziel i rządź” na Ziemi. Jeśli wierzymy w definicję męskiej zasady i w to że fałszywy król tyranii jest prawdziwy, zasilamy archetyp płci oraz reguły panujące w systemach społecznych, które zostały ukształtowane kulturowo przez umysł drapieżcy z NAA akceptowalny jako normalny standard dla mężczyzn. Aby zmienić męski archetyp, trzeba zrozumieć, że przyjęliśmy i egzekwowaliśmy w naszym stylu życia archetyp fałszywego króla tyranii. A wtedy dążymy do zastopowania zasilania i nagradzania tych zachowań u mężczyzn i kobiet. Zaczynamy modelować różne zachowania i współczujące style komunikacji, które kultywują otwarte dzielenie się emocjami. Zaczynamy uwalniać wszystkie poziomy oczekiwań wobec ról każdej z płci.

Ponieważ zasada męska została uwarunkowana społecznie i jest kontrolowana w kierunku przejawiania zbyt umysłowego lub intelektualnego stanu istnienia, często się zdarza, że mężczyźni odrzucają doświadczanie wewnętrznej traumy i uczuć. Są społecznie zaprogramowani do odrzucania wewnętrznej traumy oraz wyłączania głębokich uczuć i przetwarzania emocji. Są karani, jeśli wykazują zbyt wiele emocji lub jeśli nie chcą być zahipnotyzowani w uzależniających stanach posiadających moc samców alfa. Tak więc, wielu mężczyzn nie wie, jak uzyskać dostęp do uczuć płynących z głębi serca, a choćby zacząć opisywać, co czują. Mogą być całkowicie nieświadomi tego, co można odczuwać poza podstawowymi potrzebami przetrwania i instynktownymi reakcjami jak gniew, pożądanie, głód i przemoc.

Wyłączanie serca tworzy przemoc

Program fałszywego króla tyranii służy całkowitemu wyłączeniu serca, a tym samym blokowaniu dostępu do wyrażania głębokich uczuć u chłopców i mężczyzn. Kiedy wyłączymy odczuwanie emocji i zdolności zmysłowe, które nie są uważane za cechy męskie, kultywujemy u chłopców korzystanie z przemocy, co w wieku dorosłym zaowocuje brutalnością. To jest owocny grunt zasiewany przez fałszywego króla tyranii, a tym samym przez siły szatańskie na Ziemi. Jeśli nie pomoże się chłopcom szanować i akceptować ich wewnętrznej zasady żeńskiej respektując ich emocje i intuicyjne zdolności sensoryczne, wtedy jak dorosną, staną się odłączonymi brutalnymi mężczyznami. Przemoc może być odgrywana i wyrażana wewnętrznie oraz na zewnątrz. Jednak celowe zamykanie nienormalnych nagromadzonych emocji oraz nie pozwalanie sobie na ich wyrażanie w końcu przejawia się jako perwersja i przemoc.

Mężczyźni nie potrafiący przetwarzać negatywnych emocji lub nie mogący znaleźć ujścia dla uzdrawiającego wewnętrznego napięcia czy traumy, angażują się w nałogi i destrukcyjne związki. To utrwala destrukcyjny cykl, który systematycznie tłumi napięcia emocjonalne i gromadzi coraz większe ilości nieprawidłowej emocjonalnej energii tworząc punkt zapalny, którego temperatura w końcu grozi wewnętrzną eksplozją. Gdy u mężczyzny następuje wybuch emocjonalnego napięcia, może go to popychać do bardzo destrukcyjnych, szkodliwych działań, w trakcie których traci kontrolę nad własnym ciałem i umysłem. Gdy emocjonalne odchylenia przeważają, ciemne siły mogą nim łatwo nim manipulować i go wykorzystywać. Gdy mężczyzna przez lata kumuluje w ciele złość i agresję, które nie mają ujścia, traci kontrolę nad umysłem i emocjami, łatwo stając się automatem. Odzwierciedla to większość tragicznych wydarzeń, podczas których mężczyzna wykorzystuje broń zabijając grupę przypadkowych ludzi lub członków własnej rodziny. Statystyki wskazują na mężczyzn, którzy nie radzą sobie ze stresem i ciśnieniem, w końcu znajdują ulgę w wybuchach napięcia. Nie potrafią poradzić sobie z rozproszeniem emocjonalnego napięcia czy stresu w inny sposób. To skutek tego, że ciągle byli narażani na traumatyczne doświadczenia, które nie miały potencjału, aby przejść przez proces związany z rozładowaniem emocji. Wszystkie traumatyczne doświadczenia są przechowywane w ciele emocjonalnym, aż się je rozwiąże lub uwolni. To jest umyślne tworzenie w mężczyznach tykających bomb zegarowych, w których bezpieczniki w końcu są gotowe, aby wybuchnąć przy najmniejszym prowokacji. Celem NAA jest doprowadzenie mężczyzn do absolutnych granic wytrzymałości, aby podejmowali gwałtowne działania, które obejmują zabijanie i krzywdzenie tak wielu ludzi, jak to możliwe bez odczuwania wyrzutów sumienia czy empatii oraz desperackie zabijanie siebie (myśli samobójcze). Kiedy mężczyzna przez całe swoje życie był tak torturowany i nie znalazł ujścia lub uzdrowienia dzięki zasadzie żeńskiej, ma udręczoną oraz porozrywaną duszę.

Gdy nie chcemy robić emocjonalnego przetwarzania lub głębiej spojrzeć w uczucia, ignorujemy treść naszej podświadomości. Gdy jesteśmy w emocjonalnym punkcie zwrotnym nagromadzonych napięć, zawartość podświadomości eksploduje przedostając się do świadomości powierzchniowej i może przejąć kontrolę nad umysłem świadomym i ciałem. Czasem możemy zaobserwować osobnika, który był przy zdrowych zmysłach i funkcjonował normalnie, aż pewnego dnia coś się w nim przełączyło i wpadł w szał zabijania. Ktoś może powiedzieć: „Co się z nim stało, był takim miłym i rozsądnym człowiekiem”. Kiedy ktoś przekroczy punkt krytyczny, łatwo może dojść do drastycznej eksplozji emocji. To jest dokładnie to, czego oczekuje od mężczyzn fałszywy król tyranii i zachodnie standardy socjalne. Mężczyźni są wykorzystywani do tworzenia chaosu, zniszczeń oraz przemocy w chwili załamania i emocjonalnego rozdzielenia. Od mężczyzn oczekuje się, aby dokarmiali system mocy i kontroli lub dokonywali całkowitej autodestrukcji w aktach przemocy. Kobiety są wykorzystywane w inny sposób - wymuszają system nagradzania poprzez seks z mężczyznami, którzy są posłuszni systemowi władzy i kontroli.

Profil fałszywego króla tyranii

W systemie społecznym opartym na władzy i kontroli, gdzie nie ma szacunku dla życia, metody egzekwowania tego systemu są stosowane poprzez groźby, zastraszanie i przemoc. Tacy ludzie wchodząc w role ofiar i ich katów, przyjmują archetyp fałszywego króla tyranii - szczególnie mężczyźni, którzy chcą być na pozycji alfa, a nie chcą być upokarzanymi przez innych ofiarami. Więc przyjmują postawy, w których muszą prześladować innych. To jest archoncki sposób na kontrolowanie mężczyzn na planecie, żeby świadomie i podświadomie byli tyranami. Ta gra toczy się na każdym poziomie społecznym, w relacjach osobistych, w rodzinach, strukturach społecznych, organizacjach i na niwie zawodowej. Ważne jest, aby zrozumieć, że to jest program Obcych przeniesiony na naszą planetę i jest egzekwowany przez patriarchalną dominującą kontrolę umysłu służącą temu, aby podbijać Ziemię i dzielić się jej zasobami. Myślokształty fałszywego króla tyranii i jego wytwory w postaci umysłu drapieżcy, nie pochodzą z tej planety (są nieorganiczne dla ludzkiej rasy, i zostały tutaj zainstalowane podczas buntu Lucyfera. Co oznacza profil fałszywego króla tyranii dla przeciętnego mężczyzny żyjącego na tej planecie?
 • Moc i kontrola – egoistyczne zachowania służące temu, aby uniknąć osobistej wiktymizacji, prześladowań lub upokorzeń społecznych, zawodowych czy w związkach. Inaczej nazywa się to umysłem drapieżcy.
 • Wyłączanie uczuć bazujących na sercu, zaprzeczanie traumie i emocjonalnym procesom przetwarzania doświadczeń w celu realizowania władzy i kontroli lub męskiego programu samca alfa. To są okaleczenia narcystyczne.
 • Bezwzględna taktyka manipulacji, kontroli lub dominacji w środowisku zawodowym lub rodzinnym, aby wyegzekwować potrzeby i pragnienia ego osiągane w oparciu o role związane z oczekiwaniami wobec płci lub osobistej narracji (czyli to co robi prawdziwy mężczyzna). To jest służenie sobie.
 • Negowanie lub minimalizowanie uczuć, intuicji lub obaw kobiet czy innych osób, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności. Odrzucanie osobistej inteligencji lub wyższej percepcji sensorycznej jako śmiesznej i głupiej.
 • Korzystanie z męskich przywilejów do definiowania ról męskich i kobiecych, poziom zapewniający egzekwowanie mizoginii, zachowywanie się jak „pan na zamku”. Nienawiść generowana poprzez odrzucenie wewnętrznej kobiecości, mizoginii.
 • Niemożność sterowania napięciami emocjonalnymi lub otwartego komunikowania się z osobistymi odczuciami, niemożność uczestniczenia w dialogach. Fałszywy król tyranii nie pozwala sobie na rozmawianie z ludźmi, mówi do nich (lub odwrotnie). Jest niezdolny do bliskiego współdziałania, unika dialogów z obawy przed zranieniem.
 • Skłonność do zewnętrznej i wewnętrznej przemocy, kiedy pojawia się wybuch napięcia, a także gierki związane z umysłową lub emocjonalna przemocą. To prowadzi do potencjalnej przemocy seksualnej i fizycznej. Objawy głębokiej niepewności, wymuszanie kontroli i przewagi nad innymi. 
 • Techniki zastraszania, gróźb i prześladowań, aby ludzie się bali. Wywołanie lęku przed potencjalną krzywdą lub użyciem brutalnej siły, jeśli ktoś działa nie po myśli. Męski wzorzec samca alfa, który zastrasza psychicznie innych.
 • Traktowanie niektórych grup ludzi jak osób z niższej klasy, kobiet jak służki niezdolne do samodzielnego myślenia. Taka osoba wierzy, że jest mądrzejsza lub lepsza niż większość ludzi w pomieszczeniu. System rang i kast to reptiliański hierarchiczny system przekonań.
 • Izolowanie, oszukiwanie oraz wykorzystywanie techniki „dziel i rządź”, aby wyeliminować osoby, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osobistej władzy lub kontroli nad sytuacją. Bezwzględne przekonanie o potrzebie wygrywania, nie zaś bycia nieudacznikiem, przywiązanie do idei poczucia własnej wartości.


Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli mężczyzna z takim problemem czuje się niepewnie w swojej makrokosmicznej pozycji na niwie zawodowej lub szerszej, ma tendencje do przejawiania tych zachowań w domu i rodzinie. Wielu mężczyzn czując się bezsilnie w jakiejś dziedzinie życia, chcąc poczuć się bardziej męskimi, uprawia pozamałżeński seks. Inni mężczyźni wierzą, że aby być silnym człowiekiem, trzeba mieć harem lub uprawiać seks. To są zachowania wymuszane przez kontrolę umysłu króla tyranii wspierające program seksualnej niedoli.

To jest tak przemyślane, żeby rozdzielić zasadę męską od żeńskiej, więc te zasady wewnętrznie i zewnętrznie nie mogą być doprowadzone do energetycznej równowagi i prawdziwego zjednoczenia. Z im większą liczbą ludzi mamy seks w tym samym czasie, tym trudniej jest nam zjednoczyć wewnętrznie zasady męską i żeńską, i znaleźć jej zrównoważone wyrażenie. Gdy skupiamy się na naszym partnerze lub współmałżonku jako odbiciu nas samych – lustrzanym przeciwieństwie, możemy wybrać kochanie siebie i swego lustrzanego odbicia. Ta intencja pomaga nam zjednoczyć się z naszym prawdziwym duchowym odpowiednikiem. Ta ścieżka świętego mariażu musi pojawić się wewnętrznie w naszej własnej kobiecie i mężczyźnie, zanim będziemy mogli w pełni wyrazić to na zewnątrz.

Mężczyźni – co powinni wiedzieć

Twój umysł może być najlepszym atutem lub najgorszym wrogiem. Nie każda twoja myśl jest ważna. Skup uwagę na tym, co robisz w danej chwili. Naucz się obserwować myśli bez ich oceniania, potrzeby kontrolowania czy rozwiązywania problemu. Nie musisz rozwiązywać problemu, masz dokonać właściwego wyboru celu. Kiedy podejmujesz właściwą decyzję dla siebie, podejmujesz właściwą decyzję dla innych. Skąd wiesz, które myśli mają na coś wpływ? Zwróć uwagę i obserwuj, gdzie jesteś teraz. Zamiast wpływać na myśli, lub próbować przewidywać co może się stać, dokonaj wyboru, aby dostroić się do najlepszej części siebie - teraz. Umocnij się w tym, że wiara w najlepsze części swoich możliwości, to wiara w najlepsze części siebie. Jeśli raz dokonasz wyboru, aby ignorować głośne transmisje ego, wtedy łatwiej uda ci się to następnym razem. Pozwól sobie na pogłębienie zdolności sensorycznych i pozwól na to, co jest możliwe bez potrzeby działania lub rozwiązywania problemu. Gdy twój umysł skacze od tematu do tematu, a myśli bardzo szybko wędrują od przeszłości do przyszłości, masz słabą koncentrację, słabą pamięć i nie skupiasz świadomości na chwili obecnej. Tak marnujesz swoją cenną życiową siłę i brniesz w ślepy zaułek. Energia kontroli wyczerpie cię i odniesiesz skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ to cię odwiedzie od rzeczywistego miejsca i uczucia spokoju.

Naucz się sztuki poddawania się

Poddanie się jest tym, co umożliwia naturalny przepływ wyrażany w celu rozwiązania życiowych problemów. Zadaniem ego nie jest rozwiązywanie problemów światowych. Problemy możemy rozwiązywać, gdy rezygnujemy z walki z naturalnym biegiem życia. Poddanie oznacza zaprzestanie walki ze sobą. Przestańcie walczyć ze wszechświatem i naturalnym biegiem rzeczy, przecząc rzeczywistości. Poddanie się nie oznacza bezczynności. To uczenie się, kiedy trzeba coś zrobić, a kiedy poddać się naturalnemu biegowi życia.
 • Czego się boisz, co mogłoby się stać, gdy zrezygnujesz z kontroli i poddasz się? Określ lęk napędzający reakcję kontrolną i sprawdź, czy jest on naprawdę ważny. Spójrz w twarz temu lękowi, znajdź sposób na jego wyrażenie i pozwól mu odejść, niech popłynie wraz ze strumieniem życia. * Jeśli kontrolujesz coś lub kogoś poza sobą, to nie będzie prowadzić do niczego dobrego.
 • Poddanie się da lepsze rezultaty, bo poczujesz znacznie mniejsze napięcie, zmęczenie i niepokój.
 • Zaakceptuj siebie, innych i świat takimi, jakimi są teraz. Poddanie się nie znaczy wygranej czy przegranej, to jest przyjmowanie tego co jest. * Jakość skupienia utrzymuje w chwili obecnej, a nie w skutkach przyszłych wydarzeń.
 • Gdy teraźniejszość jest jasna, najbardziej naturalny przepływ świadomości będzie miał dostęp do okoliczności. Jeśli nie dążysz do podpowiedzi, poczekaj, posłuchaj i zauważ, kiedy masz podjąć działania. Medytuj.
 • Kiedy łapiesz się na myśleniu o przeszłości lub przyszłości, twój umysł może być kontrolowany i odbiega od prawdziwego przeznaczenia. Nie podejmiesz dobrej decyzji pod wpływem lęku lub kontrolując sytuację.
 • Czasami nie dostaniesz żadnego impulsu do działania przed upływem 11 godzin. Okaż cierpliwość, to oszczędzi twoją energię i pozwoli ufać w przepływ życia.
 • Dołącz do procesu decyzyjnego aspekt żeński i partnerstwo.
 • Bądź świadom archetypów fałszywego króla tyranii i zatrzymaj wpływ tych sił na twoje zachowanie oraz poczucie własnej wartości. Twoja wartość nie równa się twojej wartości materialnej.

Kobiety – co powinny wiedzieć

Twoje emocje mogą cię przytłoczyć złożonością lub poprowadzić do najwyższej intuicji. Przyjmij, że twoja intuicja jest niesłychanie dokładna i naturalna. To zupełnie normalne zjawisko. W naturalny sposób wiesz więcej, niż kiedykolwiek myślałaś że wiesz. Naucz się ufać tym wewnętrznym uczuciom nie reagując na nie ani nie myśląc, co inni na to powiedzą. Jeśli na nie reagujesz, możesz czytać pomiędzy wierszami i subtelnymi energiami, kierując myśli i zachowanie do najlepszego wyniku. Pokornie wiedz, że jesteś kluczem do odblokowania samoświadomości i świadomości. Wyrażanie emocji pozwala nam tworzyć bliskie, wyraziste i uzdrawiające więzi, które rozwijają nas duchowo. Uczucia są sposobem świadomości i ducha na komunikowanie się z nami, więc są drzwiami do komunikowania się z duszą, duchem i Bogiem. Kiedy uczymy się komunikować z boskim duchem z poziomu serca, jesteśmy wiecznie chronieni. Bądź otwarta i chętna do rozpoczęcia dialogu z wewnętrzną męskością, aby wyrazić swoje autentyczne uczucia. Porozmawiaj ze swoim prawdziwym sercem i nigdy nie karz szczerości, kiedy jej używasz.
 • Aby zwiększyć świadomość siebie i swoją empatię, zwróć uwagę na to co czujesz i na uczucia innych.
 • Nie dopuść, aby twoim życiem rządziły emocje, zestrój się ze stanem emocji, wykorzystaj te informacje i pomyśl, zanim coś zrobisz. Naucz się regulować i zarządzać silnymi emocjami bez ich tłumienia.
 • Nie przerzucaj lęków na swoją męskość w celu rozwiązania, sama nimi rozporządzaj i je klaruj.
 • Bądź odpowiedzialna za duchową i emocjonalną moc, jaką posiadasz, nie manipuluj tą mocą.
 • Zauważaj napięcia u siebie i innych, pomagając im bezpiecznie wyrażać uczucia, aby się otworzyli i uwolnili od stresu. Nie bierz wszystkiego do siebie.
 • Naucz się wyrażać emocje swobodnie oraz pozwól na to innym.
 • Nazwij po imieniu programy umysłowe, dramaty lub oszustwa, kiedy są wykorzystywane do manipulowania i zapobiegaj im w swoim życiu.
 • Używaj formy otwartego wyrażania uczuć i pokaż swemu męskiemu partnerowi, że wyrażanie głębokich emocji jest dobre. Pozwól, aby emocje twojego partnera różniły się od twoich.
 • Bądź świadoma programu ziemskiej kontroli umysłowej związanej z mizoginią i nie przyswajaj tej nienawiści.
 • Zrozum, że z powodu mizoginii każdy na tej Ziemi rozpaczliwie chce znaleźć swą duchową matkę. Jesteś zmuszona do poruszania się po tych ranach i projekcjach. Seksualność jest miejscem, gdzie te rany są powtórnie inscenizowane.

Doskonała równowaga = unia hierogamiczna

Zarówno mężczyźni jak i kobiety, obie płcie żyjące na tej Ziemi, są pod wpływem tych sił i archetypów. Szukając wewnętrznej równowagi poprzez idealne zjednoczenie siły męskiej z żeńską, świadomość upodabnia się do Boga przez hierogamiczną jedność wewnętrznego Chrystusa – Sofii. To jest przedstawiane w duchowej alchemii połączonych biegunów, hierogamicznego związku boga i bogini, istoty doskonałej. Naszym prawdziwym przeznaczeniem jest doprowadzenie siebie do stanu idealnej równowagi i połączenie / zjednoczenie zasady męskiej z żeńską. Gdy wchodzimy w akt seksualny, naśladujemy ten proces w różnym stopniu świadomości. Wkraczamy do świątyni, unii polaryzacji, aby utworzyć jedność. Ponieważ jesteśmy ignorantami i jesteśmy poddawani programowi NAA związanemu z wykorzystywaniem seksualnym na Ziemi, jesteśmy zredukowani do archetypu znajdującego się pod umysłową kontrolą pewnej formy fałszywego króla tyranii (mężczyźni) oraz do kodu księżniczki (kobiety). Właśnie dlatego doskonała wewnętrzna równowaga jest zaburzona przez energie pożądliwości, zazdrości, dumy, arogancji, samolubstwa, pożądanie zwierząt lub inne żądania ego. Kiedy myślimy o negatywnym umyśle egocentrycznym, pozwalamy mieszkać w nas duchowi – oszustowi i nie jesteśmy już czystymi świątyniami do obcowania z siłami boskimi. Nasze wewnętrzne świątynie są zdeprawowane do poziomu burdelu. NAA stworzyła systemy, w których mężczyźni i kobiety na Ziemi są ograniczani do prostytuowania się - prostytucja dla pieniędzy, prostytucja dla seksu, dla rzeczy materialnych oraz dla władzy i kontroli. Przez to wszystko jesteśmy oszukiwani i sprzedajemy swoje dusze. Mężczyźni i kobiety na Ziemi są jedyna siłą, która może powstrzymać kontynuowanie tego oszustwa, a zacząć trzeba od prawdziwego pokochania siebie. Mamy niepowtarzalną okazję do tego, aby pozytywnie wpłynąć na przyszłe linie czasu, jakie mogą się przejawić na Ziemi, kiedy staramy się leczyć, harmonizować i jednoczyć zasady płci w sobie samych i w ludzkości w tych obecnych czasach.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym. Jestem boska, niezawisła, wolna!

Do następnego spotkania na ścieżce oświecenia serca awatara Chrystus - Sofia.

Z miłością w sercu Lisa

wtorek, 18 sierpnia 2015

OKALECZANIE MĘSKOŚCI. LISA RENEE. LIPIEC 2015 cz I

oryginalny tekst
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w trakcie zachodzącego obecnie naturalnego i organicznego rozszerzenia świadomości, napotykamy na próby jego sztucznego blokowania. Okno 2012 – 2017 oferuje unikalną szansę na uzyskanie dostępu do wielu linii czasu równocześnie. Właśnie przeszliśmy przez fale transmisji, które otworzyły linie czasu dojrzałe do uzdrowienia męskości. Jak wielu z nas zdaje sobie sprawę, NAA (Negatywna Agenda Obcych) również próbuje wykorzystać te fale. Teraz omówimy starania NAA dotyczące prób dalszego zniewalania męskich energii. Dla osób nieobeznanych z tematem niektóre informacje związane z kontrolą umysłu i holograficznymi wstawkami mogą wydawać się zniechęcające. Proszę jednak, abyście nie poddawali się lękom w związku z nimi. Bądźcie neutralni tu i teraz, nie dajcie się złapać w żadne dramaty.

Ostatnio nasza planeta otrzymała bezprecedensowy zastrzyk transmisji pulsującego przez planetarną sieć płynnego światła, które wniknęło w naszą atmosferę przez Arktykę i Antarktydę. W efekcie zaabsorbowania naładowanych cząstek z emisji światła, która była wynikiem interakcji pomiędzy promieniami kosmicznymi, wiatrem słonecznym i plazmą magnetosfery, posunęliśmy się do przodu na linii czasu wznoszenia. Interakcje pomiędzy tymi kosmicznymi siłami radykalnie zwiększyły w atmosferze planety aktywność protonów, które wytwarzają niesamowite ilości potencjału energii i świadomości dostępnej dla Ziemi oraz ludzkości. Przyspieszona infuzja protonowej aktywności powoduje przekształcanie magnetosfery Ziemi, tworząc fluktuacje prędkości, gęstości i kierunku pola magnetycznego, które mają silny wpływ na lokalne środowiska pewnych miejsc na Ziemi.

Magnetyczne przesunięcia znacznie wzmacniają polaryzację sił i zwiększają energetyczną schizmę, która pojawia się pomiędzy widmami częstotliwości istniejących w środowisku. Kiedy energetyczna schizma się powiększa, ekstremalna polaryzacja połączonych sił, które współistnieją ze sobą w polu zbiorowej energii, ulega rozpadowi. W miejscu rozbieżności, w ciągu rozszczepiania częstotliwości, na wielu równocześnie liniach czasu otwierają się komunikacyjne łącza, a wtedy można uzyskać dostęp oraz odczytać zestawy wskazówek i pamięć zachowaną w komórkach. To umożliwia bezpośrednie rzutowanie świadomości na te rejony, w celu korekty oraz przeniknięcia do wielu różnych linii czasowych rzeczywistości, podróże w przeszłość i przyszłość równocześnie.

Niedawna transmisja przesilenia stworzyła w mózgu planety punkt rozbieżności, który łączy się z przyczynowymi liniami czasu połączonymi z lucyferiańskim buntem, liniami Aldebarana, Seraphim i Nefilim, jak również z galaktycznymi wojnami w rodzinie Michała. Obszary planety, na które te traumatyczne wspomnienia mają największy wpływ, wychodzą teraz na widok publiczny i są epicentrami wojskowych ośrodków badawczych. Te ukryte traumatyczne wspomnienia służą do chwytania dusz oraz kontrolowania ludzkich mężczyzn na Ziemi, stając się głównymi egzekutorami militaryzacji i programów związanych z wojną. Podczas lucyferiańskiej rebelii mężczyźni z tej planety byli torturowani i kontrolowani umysłowo w celu energetyzowania struktury fałszywego króla tyranii, w celu wspierania kontynuacji inwazji Obcych i hybrydyzacji ludzkich rodów w przyszłych liniach czasu.

Ten związek przyczynowy zdarzeń spowodował rozpad ciał mentalnych, które zasilają sztuczną maszynerię i przejawiają umysł drapieżnika lub konstrukty negatywnego ego na planecie. To jest nasienie męskich ran, które trzeba uleczyć. Podświadomy ból tych męskich ran z naszej przeszłości jest obecnie wykorzystywany jako paliwo dla agresywnych ukrytych programów wojskowych. Nasi chłopcy stali się mężczyznami, którzy są kulturowo zmuszani przez fałszywego króla tyranii do uczestnictwa w wojnie psychotronicznej. Są poddawani zniewalaniu pod pretekstem oczekiwań wobec ich płci, wewnętrznej i zewnętrznej przemocy w celu utrzymania władzy i kontroli. Mężczyźni są nagradzani materialnie i wmawia się im, że są skuteczni, kiedy działają gwałtownie. Walczą, aby chronić nas przed wrogami, walczą aby zarabiać pieniądze dla swoich rodzin, a naprawdę pełzają po trupach, aby znaleźć się na szczycie łańcucha pokarmowego. Mężczyźni i kobiety na tej planecie powinni się jednoczyć, aby zatrzymać karmienie archetypów pozaziemskich fałszywych królów tyranii. Wspólnie musimy zacząć leczyć rozdrobnienie ciał mentalnych wpisujące się w ramy męskich ran. Jako społeczeństwo musimy pozbawić tyranię wartości władzy, przemocy i kontroli zachowań gloryfikowane przez samców alfa, którzy ponadto pogłębiają narcystyczne i psychopatyczne zranienia w ludzkiej kulturze. Męskie rany oddzielają zasadę męską od pełnego zjednoczenia z zasadą żeńską. Wspólnie musimy uzdrowić rany, ponieważ droga do scalenia i spełnienia wiedzie poprzez zjednoczenie pomiędzy płciami.

Kosmiczna energia podnosi świadomość

Kiedy transmisje podczas przesilenia przywrócą szablon DNA Diamentowego Słońca świadomości Chrystusa – Sofii pakietom instrukcji ziemskiej sieci, archetyp kontroli umysłu fałszywego króla tyranii będzie zagrożony. Aby utrzymać ucisk patriarchalnej dominacji i archoncką kontrolę umysłową nad ludźmi, przeważnie będzie realizowana strategia polegająca na tworzeniu największej możliwej traumy związanej z programami Armagedonu lub wojen. To są podprogramy karmiące oprogramowanie Armagedonu, realizowane przez mężczyzn uwikłanych w przemysł wojenny i niektóre z elit władzy, które chcą wprowadzić globalną dyktaturę faszystowską.

Zawsze, gdy nasza planeta odbiera ogromne ilości kosmicznego potencjału energetycznego, ten potencjał energii wzmacnia potencjał ewolucji świadomości w całej ludzkiej populacji. W celu przeciwdziałania i zwalczania potencjału świadomości u ludzkości w obecnej fazie napływu energii, NAA i elity władzy uruchamiają bezpośrednie działania wojskowe na i poza planetą, aby odwrócić, odessać lub stłumić ten potencjał, który ma się przejawić w przyszłych liniach czasu.

Ów wysiłek w tłumieniu ma związek z obecną fazą zwiększonej ilości wojen toczonych podczas napływania nowych strumieni plazmatycznego światła. Na tym temacie skupia się zaostrzona globalna strategia wojskowa NAA realizowana w okresie lata, a kumulacja nastąpi we wrześniu.

Ten wrzesień to czternasta rocznica linii czasu 911 programu. NAA chce sparować linię czasu zamachu, jakiego dokonano na wschodnim wybrzeżu (USA) - World Trade Center w New York, z dopasowanymi do niego wibracjami kataklizmu przewidywanego na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W ten sposób chcą ustabilizować stan podżegania terroru i strachu w ludzkiej zbiorowości, oraz popchnąć programy terroryzmu w kierunku przejawienia na płaszczyźnie fizycznej. Do tego będą im przydatne ćwiczenia Jade Helm.

Tak więc NAA sprowadziła spoza planety zaawansowane technologie, aby kilka pracujących dla nich frakcji wojskowych mogło je przetestować na Ziemi. Te frakcje uczestniczą w szkoleniach gier wojennych, które są powiązane z technologiami Obcych i powinny być skoncentrowane na zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ta skomputeryzowana holograficzna technologia jest przeznaczona do łączenia wielu sieci neuronowych, stworzenia sieci złożonej z kilku sztucznych inteligentnych mózgów bazujących na rygorystycznie zgromadzonych danych o ludziach i przetworzonym obrazie płaszczyzny planety. Międzynarodowe korporacje z wielomiliardowymi portfelami zostały zmuszone do stworzenia i dostarczenia rządowi Stanów Zjednoczonych bazy profilowych danych dla projektu nadzorującego w celu stworzenia mapy informacyjnej (mózgu). NAA nie chcąc przegrać wojny o kontrolę nad przyszłymi liniami czasu wykorzystuje Jade Helm do połączenia oprogramowania Obcych z Czarnego Słońca z programami holokaustu 911, aby ponownie wprowadzić w czyn własny hologram. Za pośrednictwem militarnych frakcji Stanów Zjednoczonych dokładają wszelkich starań, aby używając technologii mapowania mózgów stworzyć szereg sztucznych sieci wywiadu, które mogą być dostępne zdalnie oraz dzięki którym łatwo przewidzieć oraz wyświetlić szczegóły ułatwiające nadzór i kontrolę nad powierzchnią Ziemi. Ta sieć sztucznej inteligencji narzuca przekazy dające impulsy do mózgu każdego człowieka, przez co każdy może być zdalnie sterowany przez sztuczny globalny mózg, który łączy się bezpośrednio z bazami i statkami NAA znajdującymi się poza planetą. Technologia sztucznej inteligencji buduje sieci neuronowe, które mogą emitować fałszywe hologramy do zestawu instrukcji na Ziemi, przejawiając sztuczne linie czasu, które następnie mogą kontrolować. Zasadniczo strategia NAA ma zamiar programować skomputeryzowane sieci neuronowe, które ostatecznie stworzą jeden umysł dla całej zbiorowej rasy ludzkiej, tak że na Ziemi nikt nie będzie myślał samodzielnie. Większość ludzi uczestniczących w tych wojskowych operacjach ma dostęp tylko do części informacji i wierzy, że te wojskowe ćwiczenia są konieczne, aby chronić bezpieczeństwo narodowe od zewnętrznych zagrożeń terrorystycznych na Ziemi.

Kontrolerzy chcą przetestować swoją technologię i oprogramowanie na terenie planety, dlatego manipulując ludźmi związanymi z wojskowością planują z nimi szereg programów szkoleniowych stworzonych w celu sekwencjonowania procesu łączenia komunikacji poprzez działające w określonych współrzędnych sygnały umieszczone w sieci. Te sygnały konfigurują na sieci Ziemi połączenia komunikacyjne, które mogą być uruchamiane zdalnie. Gry wojenne są prowadzone w celu testowania i wdrażania oprogramowania związanego z mapowaniem mózgu przez sztuczne programy wywiadowcze, które są połączone z ich centralami kontrolnymi i satelitami. Cały proces ma ostatecznie na celu połączenie ścieżek neuronowych ludzkich mózgów i ciała planety, aby zasilać większe sieci neuronowe, które następnie łączą się z większym sztucznym inteligentnym mózgiem istniejącym w centrum sterowania i kontroli planety. To w efekcie udostępni następny poziom zaawansowanej technologii Obcych spoza planety przeznaczonej do wdrożenia na szeroką skalę, aby kontrolować umysły ludów Ziemi. Ta technologia może odtwarzać i replikować projekcje świadomości przez hologram mapowania mózgu, który może być używany na planecie i poza nią do linkowania ludzi, aby zasilać programy związane z oprogramowaniem tej obcej inteligencji. Zadaniem jest utrudnienie człowiekowi samodzielnego myślenia i wyrażenia własnych myśli, hologramy lub projekcje są wytwarzane sztucznie w umysłach, gdy ludzie są w ciałach lub poza nimi. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia NAA, i nie jest przygotowana na odróżnienie tego, co sami wytwarzają organicznie od tego, co jest sztucznie produkowane i umieszczane w umysłach w formie holograficznych wstawek podczas symulacji oprogramowania.

System sztucznej inteligencji jest połączony w scentralizowane systemy operacyjne znajdujące się poza planetą, które są w pełni kontrolowane przez NAA. Wydaje się, że większość wojskowych nie jest świadoma tych powiązań. Te ukierunkowane zmilitaryzowane archonckie strategie są teraz wdrażane, aby przeciwdziałać wzmacnianiu świadomości, które jest procesem całkowicie naturalnym. Nasz obecny potencjał przyjmowania dużych dawek darmowej energii, technologii świadomości i równego dostępu do wiedzy dla wszystkich mieszkańców Ziemi, to tylko kilka przykładów. Oni nie chcą, aby mieszkańcy Ziemi myśleli swobodnie i niezależnie. Kontrolerzy i elity rządzące najbardziej obawiają się utraty kontroli nad konsumpcyjnym modelem życia, zniewoleniem przez zadłużenie i utraty żelaznego uścisku nad ukrytymi miliardami, które są kontrolowane przez ich kartelowe systemy bankowe.

Mapowanie mózgu. Co to jest?

Mapowanie mózgu to zestaw technik neurofizjologicznych (neuronaukowych) bazujących na odwzorowywaniu biologicznych właściwości obrazów pojawiających się w ludzkim lub nie-ludzkim mózgu, które prowadzą do odwzorowania (mapowania) informacji. Mapowanie mózgu jest ponadto zdefiniowane jako badanie anatomii i funkcji mózgu oraz rdzenia kręgowego przez wykorzystanie technologii obrazowania. Obejmuje to również neurologiczne przetwarzanie obrazu, które kopiuje struktury neurologiczne, funkcje i wpływ farmakologii lub toksyn na układ nerwowy. Funkcjonalne obrazowanie systemu neurologicznego i mózgu umożliwia przetwarzanie oraz kopiowanie informacji zawartych w mózgu bezpośrednio jako obrazów. Mapowanie mózgu może być odczytywane i analizowane bezpośrednio przez systemy komputerowe oraz personel pozaziemski lub wojskowy, który może zobaczyć, jakie obszary mózgu są aktywowane i które ośrodki na „skanie” są zapalane. Czytanie mapy mózgu i neurologiczne obrazowanie umożliwia analizowanie danych załadowanych do komputera przez jakikolwiek podmiot, który ma dostęp do identyfikacji myśli lub czytania z umysłu innej osoby. To może się zdarzyć w czasie rzeczywistym, w tej chwili i natychmiast, jeśli program ma dostęp do mózgu i systemu neurologicznego danej osoby. Analizowane mogą być obie funkcje i struktury oraz wszystkie dane zawarte w mózgu oraz układzie nerwowym. Ta technologia może być używana w celach pozytywnych jak i w celach negatywnych. Obecny rozwój technologii mapowania mózgu jest o wiele bardziej zaawansowany niż dopuszcza to system medyczny i nauka, co zostało jednoznacznie zastrzeżone dla wojskowych programów wywiadowczych.

Zapoznaj się z grą, lecz w nią nie graj

Oni teraz biorą odwet przez podkładanie świni na falach nośnych lucyferiańskiego buntu i ważne jest, aby zrozumieć, w jaką grają grę. Musimy pozostać skoncentrowani, sklarowani, świadomi i nieulękli, ponieważ oni wciąż przyspieszają bieżące działania wojenne rozsiewając strach, gniew i militarną kontrolę nad każdym aspektem naszego życia. Wpychają nam nowatorskie rozwiązania aby zobaczyć, czego mogą bezkarnie dokonać podczas tego cyklu. Nie graj w tę grę. Nie daj im tego, czego chcą, ponieważ świadomość jest twoją siłą, a drżenie ze strachu wynika z taktyki zastraszania. Oszukańcza strategia archontów wyciąga z zanadrza wszystkie swoje zaawansowane technologie panowania nad świadomością i zabawki do toczenia ukrytej wojny przeciwko mieszkańcom tej planety. Chcą odwzorować faszystowskie państwo lub nazistowski plan nordyckiego Czarnego Słońca, ulubioną grę drakonian. Jeśli to wyraźnie zaobserwujemy, powinniśmy pamiętać, aby nie karmić ich strategii związanej z dominacją, tyranią, kontrolowaniem myśli i zniewoleniem. Kiedy ten program się pojawia, możemy go obserwować, a dzięki użyciu naszych narzędzi, możemy przyjrzeć się tej grze bez oddawania mocy świadomości. W ten sposób jesteśmy w stanie utrzymać naszą planetę i zatrzymać ważne klucze, które mogłyby przesunąć tę linię czasu w 2017 roku.

Alert do linii czasu 2017 roku

Głównym celem NAA podczas tego cyklu czasowego do 2017 roku jest pochwycić sieć neuronową mózgu każdego człowieka na tej Ziemi, zmapować jego mózg i obrazy z jego świadomości, przyłączając go do scentralizowanego komputerowego centrum dowodzonego przez sztuczną inteligencję. Okno do przyszłych linii czasu zamyka się w 2017 roku, dlatego tak agresywnie próbują kontrolować dane tego pomiaru na swoją korzyść. To dlatego rząd po cichu przy użyciu technologii monitorujących gromadzi szeroki wachlarz danych osobowych i zbiorowych z każdej sieci społecznej, ze środków komunikacji i miejsc zakupów przez Internet. Nie tylko chcą mieć niekończący się strumień konsumentów na pokrycie kosztów linii produkcyjnych ich masowych produktów i usług, chcą pełnej kontroli nad naszymi myślami, ciałami i świadomością, podłączając nas do scentralizowanego systemu oprogramowania sztucznej inteligencji spoza planety. Jeśli będziemy oglądać ich telewizję, jeść ich żywność GMO, poddawać się ich szczepieniom, połykać lekarstwa, wdychać chemitrails, odcinać się od seksu, palić zalegalizowaną trawkę i wydawać ostatni grosz, jesteśmy idealnymi małymi sługusami, które służą systemowi zniewolenia. Kiedy nie będzie można wykorzystywać głównej formy wymiany pieniądza związanej z zadłużaniem zniewalającym ludzkość poprzez sprzedawanie i kupowanie towarów konsumpcyjnych, kolejnym towarem wykorzystywanym do handlu wymiennego pomiędzy kontrolerami planety a innymi cywilizacjami będzie ludzkie DNA i zmapowany mózg.

Sieć neuronowa

Nasze ciała posiadają częstotliwość, a w tym czasie będziemy mieć naturalną skłonność do tego, aby szukać sposobów na komunikację z miejscowymi energiami, które odczuwamy jako bardziej naturalne, prawdziwe i z nami rezonujące. Osoby na ścieżce wznoszenia poczują pulsujące na niższych poziomach pola obce energie mechaniczne lub z nimi niewspółgrające, pochodzące z tego programu. Wielu z nas będzie się przeprowadzać w miejsca mniej zaludnione, w których poczują się bardziej komfortowo. Najbardziej zaludnione obszary wydaja się być epicentrami militarnych technologii - miejscami, w których testuje się kontrolę umysłów. Skoro magnetyczne przesunięcie w znacznym stopniu zmienia poziom częstotliwości myślokształtów, a ciało mentalne funkcjonuje w zbiorowości, ma to również wpływ na funkcjonowanie naszych mózgów i sieci neuronowych. Chcemy utrzymać kontrolę i niezależność mózgu i sieci neuronowych, oraz zachować świadomość chwili obecnej, pracując nad oczyszczaniem z negatywizmów ego i obcych myślokształtow. Kiedy opanujemy negatywne ego i przesuniemy świadomość do poziomu obserwatora, nasza sieć neuronowa stanie się dla nich niedostępna. W ten sposób możemy zachować kontrolę nad własnymi falami mózgowymi i myślami. Trzeba to rozumieć, ponieważ w tym czasie to jest naszym celem.

Sieć neuronowa jest strukturą układu nerwowego, który komunikuje z mózgiem wiele skomplikowanych wzorów związanych z magazynowaniem wspomnień, procesów i funkcji organizmu, części ciała oraz świadomości. Mózgowa sieć neuronowa przechowuje dane i wspomnienia tworząc szereg połączonych ze sobą neuronów przez ścieżki neuronowe. Ten neuronowy szlak określa rozpoznawalna ścieżkę liniową wiodącą przez wiele punktów łączących w mózgu. Kiedy sieć neuronowa jest pod wpływem lub zmieniona przez magnetyczne przesunięcie, mogą się pojawić radykalne zmiany w sposobie myślenia i postrzegania. Kiedy jesteśmy poza parametrami kontroli umysłu niższych częstotliwości ego, wspomnienia i świadomość wracają do nas jako świadomość obserwatora i w stanach medytacyjnych. To jest naturalna funkcja aktywowanej sieci neuronowej będącej w kontakcie z wielowymiarowymi częstotliwościami w innych liniach czasu, poprzez magnetyczne przesunięcia. Aby odbierać sygnały o wyższej częstotliwości wielowymiarowej, musimy dostroić się do częstotliwości poza strachem.

Informacje z impulsów sieci neuronowej mózgu planety dotrą do komórek nerwowych każdego człowieka na długości impulsów fal zdolnych do komunikacji z ludzkim mózgiem. Odbiornik mózgu każdego człowieka otrzyma również impulsy częstotliwości, które są dostrojone do programowania myśli zbiorowej świadomości. Połączenie elementów kontroli umysłu i systemu przekonań przesądzi o tym, jak każdy człowiek przetworzy tę transmisję zbiorowych danych na swoim poziomie świadomości. To oznacza, że poziom częstotliwości, na którym funkcjonuje dana osoba, i procesy w centrum odbiorczym jej mózgu zadecydują, jak ta osoba zareaguje lub odczyta bodźce z planetarnej sieci neuronowej. W zależności od mózgu, układu nerwowego i poziomu rozwoju człowieka, jakość myśli będzie reprezentowana przez częstotliwość, jaką on posiada. Albo będą to negatywne emocje o niższej gęstości, które są promowane przez programy wojskowe NAA do karmienia chaosu, bólu i zaburzeń, albo możliwość podniesienia świadomości jednostki utrzymującej spokojny, wypełniony miłością i neutralny poziom obserwatora. To czas, aby boska męskość wynurzyła się na powierzchnię i pomogła pokazać drogę mężczyzn na tej Ziemi!

środa, 12 sierpnia 2015

W UKŁADZIE SŁONECZNYM DZIEJĄ SIĘ DZIWNE RZECZY opublikowane 1 sierpnia 2015 przez Taygeta

oryginalny tekst 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

W opublikowanej wczoraj pierwszej części wywiadu Wilcock-Corey zwrócono uwagę na duże zmiany, jakie zachodzą w całym Układzie Słonecznym. Oto więcej szczegółów:

Naukowe fakty zaobserwowane przez astrofizyków

W ostatnich tygodniach na wielu alternatywnych stronach internetowych pisano, że jesienią tego roku na Ziemi zajdą decydujące i rewolucyjne zdarzenia, jakich ludzie jeszcze nigdy nie widzieli. Wielu pracowników Światła ma nadzieję, że to będzie wreszcie ta chwila, w której pojawią się silne wielowymiarowe impulsy energii z Centralnego Galaktycznego Słońca, o których od dłuższego czasu mówi Cobra, lub fale X zapowiadane przez Atkinsa, albo nastąpi wejście Ziemi w krąg fotonów czy podobne zdarzenie. Prawdopodobnie nie ma duchowego źródła, które by nie podkreślało, że żyjemy w wyjątkowych czasach, w których Ziemia oraz ludzie w bardzo bliskiej przyszłości doświadczą dużej transformacji - przemiany, którą przeważnie nazywa się wzniesieniem lub skokiem do 5-go wymiaru i powyżej. Nie ma też wątpliwości, że poziom energii na Ziemi rośnie – nie tak szybko jak to konieczne i pożądane według jednych źródeł, lub według drugich – niewyobrażalnie szybko i z coraz większa prędkością, na przykład na podstawie pomiarów wartości w skali Bovisa osiągających ponad astronomiczne liczby.

To, że rzeczywiście zachodzą ogromne zmiany globalne i solarne, widzi również wielu naukowców głównego nurtu. W szczególności zwracają na to uwagę astrofizycy, z powodu tego, że mierzą rejestry tych wartości (odczytują), którzy przyznają, że wiele liczb różni się od wartości z poprzednich lat.

Poniżej jest dostępny film, w którym widać zaskakująco dużo ekstremalnych zmian mogących wskazywać na to, że dotyczą one całego Układu Słonecznego aż po najodleglejsze rejony. Wideo zawiera piękne zdjęcia naszego Układu Słonecznego ze zbliżeniami wszystkich planet. To znów daje nam możliwość nawiązania bliższej znajomości z astronomicznym rodzeństwem naszej planety, które być może będziemy mogli sami odwiedzić za życia, przynajmniej jeśli ufać pewnym źródłom zapowiadającym przełom w wieku międzyplanetarnych podróży. To może oznaczać, że wkrótce zwiedzanie dalekich światów będzie udostępnione również szerokiej publiczności, a nie tylko ograniczone dla grupy kilku uczestników tajnych programów kosmicznych (można o tym przeczytać we wcześniejszych postach).

Jednak, niestety, film jest w języku angielskim, i częściowo jest przetłumaczony ja język niemiecki. Dlatego poniżej są zamieszczone zmiany dla każdej planety.

Jeśliby się dokładniej przyjrzeć danym podanym w tabelach porównawczych, można zauważyć, że najczęściej chodzi o większe okresy czasu, w których zaobserwowano zmiany. To znaczy, że zmiany zaczęły się wiele lat temu i że nie zakończą się jutro. Przy tej okazji należy sobie również uświadomić, że w procesach astronomicznych rolę odgrywają bardzo odmienne skale czasowe od tych, które są związane z naszymi krótkimi okresami życia. Zrozumienie tego może być również nieco tłumione przez naszą niecierpliwość i oczekiwania, chociaż wielu z nas ma nadzieję, że wielkie zmiany mogą zajść w krótkiej chwili lub przynajmniej z dnia na dzień.

Ta odczuwalna w środowisku pracowników światła niecierpliwość może być również rozumiana jako niewypowiedziane cierpienie i poczucie niesprawiedliwości tego, co dzieje się powszechnie na tej planecie. Wgląd w to co wielkie – w czasie i przestrzeni – powinien nam jednak przypomnieć, że jesteśmy nieśmiertelnymi istotami z nieograniczonym potencjałem, a ten trudny etap w ewolucji Układu Słonecznego jest tylko krótkim, choć bardzo ważnym przerywnikiem w życiu duchowym i obrazuje ogólny plan Stwórcy.

LINK

Naukowcy odkryli, że nasz Układ Słoneczny, Słońce i życie zmienia się w bezprecedensowy sposób.

Informują, że zaobserwowali zmiany w przestrzeni kosmicznej, jakich nigdy nie widziano.

Badania wykazują, że Słońce i planety są w coraz szybszym tempie poddawane zmianom fizycznym. Zwłaszcza ich atmosfery są zmieniane w coraz większym stopniu.

Zacznijmy od Słońca. Słońce jest w centrum naszego Układu Słonecznego, a wszelkie życie istnieje na Ziemi dzięki Słońcu. Gdyby nie było Słońca, nie byłoby i nas. Jest to prosty fakt naukowy. I dlatego wszystkie zmiany, jakie zachodzą na Słońcu, w końcu wpłyną na każdą żyjącą istotę.

Wiemy, że pole magnetyczne Słońca zmieniło się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Doktor Mike Lockwood z Rutherford Appleton National Laboratories w Kaliforni, którego zadaniem jest prowadzenie badań nad Słońcem, zauważył w swoim raporcie, że od roku 1901 całkowite pole magnetyczne Słońca stało się o 230% silniejsze.

(Coraz częściej również inni uznani naukowcy stwierdzają, że zwiększona aktywność Słońca powoduje zmiany klimatu na Ziemi, na przykład w artykule zamieszczonym w magazynie "WELT" LINK)

Księżyc: Na ziemskim Księżycu powstaje atmosfera. Istnieje tam warstwa sodu o głębokości 6000 km, której tam wcześniej nie było.

Merkury: Jest planetą najbliżej Słońca, a niespodziewanie odkryto na jego biegunach warstwy lodu wraz z nieodłącznym, zaskakująco silnym polem magnetycznym.

Wenus: 2500% wzrost jasności zorzy i istotne zmiany globalne w atmosferze w okresie mniejszym niż 40 lat.

Mars: Globalne ocieplenie, potężne burze, zanik pokrywy lodowej na biegunach.

Jowisz: Ponad 200% wzrost jasności otaczającej planetę warstwy chmur plazmy. Wielkie pasy w atmosferze olbrzymiej planety zmieniły barwę. Promieniowania od źródeł ciepła ustąpiły a następnie znowu się pojawiły, zaś grubość chmur wzrosła i ponownie zmalała, głazy z Kosmosu wbiły się w gazowego giganta.

Saturn: Duże zmniejszenie prędkości w strefie równikowej na przestrzeni 30 lat, któremu towarzyszy zaskakujący wzrost promieniowania rentgenowskiego przy równiku.

Uran: Duże zmiany jasności, globalny wzrost aktywności chmur. Ta planeta wcześniej miała bardzo spokojna atmosferę.

Neptun: 40% wzrost jasności atmosfery.

Pluton: Zwiększenie ciśnienia atmosferycznego o 300 %, chociaż planeta oddala się od Słońca.

Ziemia: Znaczące i widoczne zmiany geofizyczne i dotyczące pogody. Zmieniła się oś Ziemi. Ekstremalne zjawiska pogodowe. Dramatyczny wzrost częstotliwości trzęsień Ziemi. Częstsze wybuchy wulkanów. Osuwiska mas gleby. Według doktora Dimitrowa, który porównał to co dzieje się teraz z latami 1963 – 1993, ogólna liczba katastrof naturalnych (huragany, tajfuny, osuwiska błota, tsunami) wzrosła o 410%. Od 1875 do 1975 aktywność wulkanów na Ziemi wzrosła o 500%, zaś od 1973 roku aktywność sejsmiczna przybrała na sile o 400%.
Pole magnetyczne Ziemi uległo zmniejszeniu. Spadek zaczął się już przed 2000 laty, jednak 500 lat temu dodatkowo nagle przyspieszył. W ciągu ostatnich 20 lat pole magnetyczne stało się bardzo niestabilne (i nadal się zmniejsza).

Świecąca plazma na krawędzi naszego Układu Słonecznego wzrosła ostatnio o 1000%.

Naukowcy doszli do wniosku, że przemieszczamy się w obszar przestrzeni kosmicznej, w której poziom energii jest inny i ma wyższe parametry. Zgłaszają zmiany, które występują w przestrzeni kosmicznej, jakich nigdy dotąd nie widzieli.

Wszystkie te planetarne zmiany zachodzą na wszystkich poziomach równocześnie (zmiany fizyczne, mentalne i duchowe).

Wzrost promieniowania energii w Układzie Słonecznym całkowicie zmieni strukturę materii.

Autor filmu skorzystał z danych zawartych w poniższych artykułach. Materiały na ten temat można znaleźć również w języku polskim.

news.berkeley.edu
nature.com
wikipedia.org
mpg.de
springer.com
awaken.cc
wikipedia.org