poniedziałek, 26 listopada 2018

LISA RENEE 11/2018 – TELEPATIA cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
zródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, większość gatunków istot międzywymiarowych lub Obcych, jak również innych, bardziej zaawansowanych technologicznie cywilizacji ludzkich, powszechnie komunikuje się za pomocą telepatii. Nasze słowne porozumiewanie się jest uważane za prymitywne i jest pretekstem do uzasadnienia wykorzystywania ziemskich ludzi jako klasy robotniczo-niewolniczej. Właśnie dlatego zajmiemy się naturalną zdolnością ludzi do telepatii i metodami jej rozwijania. NAA doskonale zdaje sobie sprawę z tej zdolności i wykorzystuje ją dla własnych celów za pomocą programów MKUltra oraz Milab, aby blokować rozwój telepatii u ludzkości. Czym więc jest telepatia?

Telepatia to termin określający zdolność do mentalnego odbierania i przekazywania informacji z jednego umysłu do drugiego lub do komunikowania się bez używania słów. Telepatia to transfer informacji między jednostkami lub grupami poprzez inteligentne oddziaływanie energii między świadomością a ciałami mentalnymi, które chcą się komunikować. Wymiana informacji między stronami nie jest ograniczona czasem, przestrzenią lub lokalizacją, a w wielu przypadkach wykracza poza języki stanowiąc jedną uniwersalną formę komunikacji. Rodzajem telepatycznej komunikacji jest również szczera, płynąca z serca modlitwa, na którą pojawia się odpowiedź – w postaci przekazanych na różne sposoby informacji lub ukazanej ścieżki. Jaka inteligentna siła może słyszeć ciche modlitwy? To nie może być zbieg okoliczności.

Aby zrozumieć różne formy telepatii, warto wiedzieć, że cała energia jest inteligentna oraz świadoma, że wszystko i każdy ma energetyczny podpis złożony z częstotliwości ułożonych w zestawy instrukcji. Ludzkie ciało składa się z wibrującej energii z poruszającymi się atomami, które pojawiają się w materii czasoprzestrzeni. Informacja zawarta w energetycznej sygnaturze myśli, rzeczy lub świadomości jest odciskiem substancji lub zapisu komórkowego w zestawie instrukcji większego systemu zunifikowanych pól energii. Te pola energii mogą być interpretowane przez telepatę na wiele sposobów, które mogą obejmować czytanie, rzutowanie, komunikację, a nawet manipulowanie myślami poprzez przekazy lub wszczepiane myśli. Komunikacja telepatyczna może odbywać się w dowolnym stanie świadomości, podczas czuwania, snu, snucia marzeń i hipnozy.

Dodatkowym oknem duszy są oczy, stąd wiele osób ma naturalną zdolność odczytywania wibracji myśli poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego lub bezpośredni kontakt z osobą. Ile razy słyszysz, jak ktoś mówi, że patrzy w czyjeś oczy i dostrzega w nich tylko pustkę, albo nawet z dużej odległości widzi, że osoba wygląda na wyłączoną lub przerażoną. Identyfikacja pustki w oczach to szybki sposób na rozpoznanie stanu szoku, traumy, złamanej duszy, a nawet opętania przez nieludzką siłę. Jest to podstawowa forma telepatii, w której myśli są substancjami energetycznymi dającymi się odczytać lub odczuć, a ta percepcja zmysłowa nie ogranicza się do funkcjonowania fizycznego mózgu.

Fizyczny mózg zawiera neurony lustrzane, które działają jak zwierciadła percepcji i reakcji innych. Czytają informacje energetyczne przekazywane przez czyjś umysł, a następnie przekazują kopię tej informacji w komórkach ośrodkowego układu nerwowego obserwatora, które generują odczucia empatii. Jednak, gdy ktoś jest odłączony od serca i duszy, traci zdolność do empatii, co może przerodzić się w klasyczną psychopatię. Dzięki empatii doświadczamy emocji i odczuwamy intencje innych, co w naturalny sposób prowadzi do telepatii. Wiele osób doświadcza telepatii każdego dnia, a ponieważ są kontrolowane umysłowo, negują istnienie telepatycznej komunikacji uważając ją za pseudonaukę. Komunikacja telepatyczna nie ogranicza się tylko do ciała fizycznego, jest nieodłączną funkcją ciała świetlistego lub subtelnej energii świadomości, aktywowanej poprzez wyższe funkcje percepcji zmysłowej, które pojawiają się wraz z rozwojem wyższych ciał duchowych.

Zakres percepcji telepatycznej

Telepatia może być jednostronnym oddziaływaniem na daną istotę lub wzajemną reakcją, w której obie strony świadomie komunikują się telepatycznie i dzielą się wrażeniami. Jeśli masz zdolności telepatyczne, postaraj się odbierać różne zakresy informacji, ruch energii, kolory, kodowania, symbole, obrazy, uczucia i mnóstwo innych wrażeń, które są doświadczane na ekranie umysłu oraz w ciele. Podczas niektórych telepatycznych form porozumiewania możesz słyszeć słowa lub dialog o określonym tonie i jakości głosu, a jednocześnie odczuwać te słowa jako emocje odbierane w umyśle. Telepatia w formie jasnosłyszenia przypomina fizyczne wypowiadanie słów. Można wyczuć kierunek, z którego płyną te słowa, czy wypowiada je mężczyzna czy kobieta, nawet rodzaj osobowości lub umysłu - czy nadawca jest spokojny i opiekuńczy, czy natrętny.

Każdy rodzaj komunikacji między ludźmi lub istotami, niezależnie od tego, czy komunikacja jest telepatyczna, werbalna czy pisemna, bez względu na kontekst, poziom świadomości i znaczenie okoliczności, w których się odbywa, daje wiele warstw złożoności. W chwili obecnej wiele cech komunikacji może ewoluować, ponieważ zmieniają się stany psychiczne i emocjonalne, a także czynniki środowiskowe oraz kulturowe. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do nieporozumień, szczególnie w przypadku, kiedy komunikacja odbywa się za pomocą języka, którym nie mówimy, więc nie rozumiemy kontekstu kulturowego i znaczeń przypisanych słowom.

Zwracając uwagę na wzorce wewnętrznego dialogu podczas zaistnienia komunikacji, można zauważyć myśli napływające do umysłu z różnych stron. Dobry obserwator uważający na wypowiadane słowa, dostrzeże, że wymiana informacji odbywa się w przedniej części głowy, podczas gdy aktywne myśli płyną do górnej warstwy. Można to nazwać powierzchownym mówieniem świadomego umysłu. Istnieje wyraźna różnica między telepatycznymi komunikatami z innych źródeł, a rozmową z samym sobą lub osobistymi myślami w umyśle świadomym. Aby dostrzec różnicę między myślami przychodzącymi z zewnątrz a wewnętrznym dialogiem, należy zdyscyplinować umysł poprzez skupienie się w punkcie obserwatora i zwrócenie uwagi na wewnętrzne działania umysłu. Dzięki badaniu samoświadomości i prawdziwym poznaniu siebie, coraz lepiej rozumiemy, co wypływa z naszej głębi oraz jakie mamy zewnętrzne nakładki czy uwarunkowania, umieszczone, aby stłumić Jaźń. Jeśli jesteś duchowo silny i potrafisz ześrodkować Jaźń, szybko wyczujesz wszystkie zewnętrzne telepatyczne przekazy, które nie są naturalne, łatwo rozpoznasz różnicę, gdy coś lub ktoś z zewnątrz przekazuje ci coś lub się z tobą komunikuje.

Życie pośród cywilizacji, która komunikuje się przede wszystkim telepatycznie, nie oznacza automatycznego odczytywania każdej myśli lub czegoś, co ktoś wolałby zachować dla siebie. Jednak podczas komunikowania się z innymi osobami, które są również telepatyczne, można dostrzec ogólne motywacje. Telepatia w społeczeństwie utrudnia przestępcom wykorzystywanie kłamstw i oszustw w celu ukrycia zbrodni. Mroczne istoty, używające sztucznej technologii do nadzoru, wykorzystują psioniczne zdolności do wydobywania informacji, które ktoś wolałby ukryć, lub do psychicznego atakowania innych w celu ich osłabienia - jest to przewidywalny model nadużywania telepatii przez NAA. Ludzie intuicyjni i empatyczni, a także rozwijający się duchowo, wykazują naturalnie wyższe zdolności telepatyczne niż inni, z wyjątkiem tych, którzy korzystają ze sztucznie generowanej telepatii lub zdolności psionicznych.

Prymitywne kultury porozumiewają się za pomocą słów

Jak już wspomniałam, większość gatunków powszechnie porozumiewa się za pomocą telepatii. Ta forma jest bardziej naturalna dla spiralnego przepływu energii świadomości i pól elektromagnetycznych, jest także dokładniejsza, szybsza i bardziej zaawansowana w przekazywaniu sensu strumienia informacji. Mowa zewnętrzna jest ograniczona przez konieczność rozumienia języków różnych narodów, liniowego czasu potrzebnego do przekazu werbalnego, konieczności fizycznej interakcji. Poza tym z czasem zapomina się to, co zostało wcześniej przekazane, do tego dochodzi ograniczenie percepcji wymiarowej znaczenia i głębi wypowiadanych słów, za pomocą których usiłujemy zdefiniować złożone pojęcia czy możliwe konteksty. Większość wszystkich gatunków ET jest wysoce telepatyczna w przekazywaniu i otrzymywaniu informacji, ale wszystkie mają różne zakresy zdolności telepatycznych, kompetencji oraz etyki, które wyrażają wchodząc w kontakty z gatunkami, które mogą się mocno między sobą różnić.

Istnieją jednak różne poziomy, na których gatunki ET uznają osobistą odpowiedzialność, jaką ponoszą w związku z telepatycznymi interakcjami z innymi gatunkami, takie jak możliwość pośredniego oddziaływania na linie czasu w destrukcyjny sposób. Ich odpowiedzialność wiąże się z prawami naturalnymi rządzącymi liniami czasu, które formują się w wielowymiarowe poziomy, gdzie działają jako strażnicy między wszechświatami harmonicznymi i równoległymi. Na ogół są to ci, którzy kontaktują się telepatycznie z gwiezdnymi ludźmi, pochodzą z tej samej duchowej rodziny i mają ten sam wzorzec DNA, albo ci, którzy wierzą, że mają do tych ludzi prawo, na przykład przez ich hybrydyzację z Obcymi. Byty, które istnieją na osi czasu niższej gęstości, poniżej reprezentacji głównej rodziny duchowej, nie skontaktują się z tobą bezpośrednio, chyba że sprawują nad tobą kontrolę lub mają wpływ na twój umysł.

Kiedy kroczymy duchową ścieżką wznoszenia, możemy mieć kontakt z różnymi życzliwymi ET, ponieważ dostrajamy się do stanu świadomości konkretnej rzeczywistości wymiarowej, a kontakt ten zatrzyma się, kiedy przeniesiemy świadomość do niższych wymiarów. Kontakt można przywrócić, ale raczej wtedy, gdy zadamy bezpośrednie pytanie i wyrazimy prośbę o ponowną komunikację. Jeśli te istoty są życzliwe, muszą kontaktować się zgodnie z protokołem dla istot z wyższych wymiarów, aby zapobiec interferencji na linii czasu, chyba że są oszustami, takimi jak NAA. Ci, którzy są bardziej wrażliwi, decydują się chronić wolną wolę poprzez politykę nieingerencji, aby uszanować proces ewolucji gatunków mniej rozwiniętych. Inni, tacy jak NAA, wiedzą, że ludzie są dobrymi przekaźnikami telepatycznymi, które nadają myśli i impulsy bez panowania nad nimi, a jednak nie potrafią odróżnić tego, co telepatycznie odbierają. Tak więc złe istoty postępują jak czarni magowie, decydując się dominować i nadużywać ziemskich ludzi poprzez telepatyczną kontrolę umysłu, wszczepianie myśli i dokonywanie ataków psychicznych. Walka psychologiczna prowadzona za pomocą telepatycznych ataków psychicznych jest najłatwiejszym sposobem na realizowanie planów dominacji w celu kontrolowania gatunków mniej telepatycznych.

Tak więc, bazowanie tylko na wypowiadanych słowach jest uważane za bardzo prymitywną formę porozumiewania nierozwiniętego gatunku, zaś NAA wykorzystuje to jako usprawiedliwienie dla wykorzystywania ziemskich ludzi jako klasy robotniczo-niewolniczej. Formy komunikacji werbalnej, które są wspólne dla mieszkańców Ziemi, są przez wielu naszych bardziej zaawansowanych sąsiadów i starożytnych przodków uważane za prymitywne, ponieważ ich mózgi przetwarzają myśli znacznie szybciej oraz przechowują informacje z dużo głębszą wielowymiarową percepcją. Tak więc, podczas interakcji z nieziemianami, którzy nie inkarnowali na Ziemi, komunikacja zawsze stanowi telepatyczną transmisję pojęć, idei i obrazów, odbywa się także poprzez doświadczenia emocjonalne oraz zmysłowe. Czasem,dzięki wszechwiedzy, potrafią tłumaczyć przekazy na rodzimy język gatunków przesyłając myślokształty, ale ta umiejętność przekazywania pola na dowolny język mówiony lub pisany jest mistrzostwem zarezerwowanym dla niewiarygodnie zaawansowanych jednostek.

Telepatia jest dla ludzkości naturalną rzeczą

Telepatia jest naturalnym i powszechnym sposobem komunikacji oraz interakcji między ludźmi, jest też naturalnie dostępna dla wielu innych gatunków, a ziemscy ludzie zostali jej pozbawieni specjalnie, aby utrzymać ich w stanie zniewolonej świadomości. Gdy pozbawia się ludzi wrodzonych zdolności telepatycznych, pojawia się mentalną zaciemnienie i zaciera percepcja, uniemożliwiając większości ludzi rozpoznanie jakości energii ich otaczających oraz zdolność do szybkiego przetwarzania informacji zmysłowych w celu dokładnej oceny otoczenia. Jeśli wszystko, co pozostało, aby postrzegać nasze fizyczne środowisko, to pięć fizycznych zmysłów, to te zmysły nie wystarczą do zrozumienia obserwowanych interakcji, co ma również poważne skutki w polu energetycznym. Są to złożone i warstwowe cechy energii oraz świadomości, które kreują nasze życie, ale pozostają nierozpoznane przez fizyczne zmysły.

Obca maszyneria służąca do budowania ogrodzeń częstotliwości i serwująca nam terapię elektrowstrząsową w stanie snu, miała na celu wyczyszczenie świadomości, co miało być skutecznym środkiem do wyeliminowania lub zmniejszenia możliwości spontanicznego i naturalnego telepatycznego połączenia otwierającego się między sygnałami DNA ludzi. Kiedy ludzie integrujący duszę odzyskują naturalną zdolność telepatyczną, mogą łatwiej dostrzegać i postrzegać nieludzkie inteligencje. Istoty, które nie są połączone z tym samym sygnałem DNA, co ziemscy ludzie, mogą być dostrzegalne dla ludzi, którzy odzyskują zdolności telepatyczne. Tak więc, programy kontroli umysłu są wraz z molestowaniem elektronicznym wykorzystywane do blokowania wiedzy o telepatii oraz o inteligentnych gatunkach ją wykorzystujących, a także do nieustannego ośmieszania i szerzenia dezinformacji w celu wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Telepatia jest całkowicie naturalnym bioduchowym mechanizmem rozwoju zmysłowego w aktywnym DNA człowieka, a także nieodłącznym elementem wielu innych gatunków, w przypadku których DNA gatunku może obejmować wiele różnych zdolności i możliwości telepatycznych. Ludzie mający silne więzi emocjonalne, intymne więzi opiekuńcze, czujący się bardzo powiązani, nawet gdy się oddalają, mają bardzo silne więzi telepatyczne. Zdolności telepatyczne są również naturalnie silniejsze w przypadku tych, którzy mają powiązane sygnały DNA lub podobne szablony DNA.

Na przykład: telepatyczni ludzie mogą mieć silniejsze powiązania świadomości z członkami wspólnej rodziny DNA, jak również z gatunkami tubylczymi według planetarnej lokalizacji oraz linii czasu ich inkarnacji. Ziemscy ludzie mają wyjątkowy związek z powiązaną z wcieleniem biblioteką genetyczną, która ma szczepy DNA występujące w populacjach całego Kosmosu, z wyraźnym zwierzęcym lub żywiołakowym reprezentantem na powierzchni Ziemi, co zwiększa zasięg umiejętności telepatycznego kontaktu ze zwierzętami i wieloma innymi nieziemskimi gatunkami. Hybrydyzacja z Obcymi i genetyczna modyfikacja przerwały tę naturalną telepatyczną komunikację z sygnałem DNA ludzkości, a to sprawia, że niektórzy ludzie są lepiej zaznajomieni z sygnałami Obcych z NAA, na przykład sygnałami Jahwe lub Jehowy, z pomocą których kontaktują się z tymi siłami wierząc, że ci oszuści są ich bogami.

Telepatia komórkowa

Poszerzanie świadomości wykracza poza zdobywanie wiedzy umysłowej poprzez myślenie liniowe i wkracza do sfery wiedzy bezpośredniej oraz telepatii komórkowej, które są naturalnymi funkcjami duchowej ludzkiej biologii. Telepatia jest zwykle opisywana jako komunikacja umysłu z umysłem na odległość, bez użycia pozostałych pięciu zmysłów. Każda komórka w ciele jest żywa i inteligentna, a zatem mózg i umysł nie są potrzebne do przesyłania wiadomości, myśli lub informacji od jednej osoby do drugiej. Informacje telepatyczne mogą być odbierane i przesyłane między komórkami, gdyż wszystkie żywe komórki mają zestaw instrukcji potrzebny do tej wymiany informacji, która jest formą telepatii komórkowej.

Kiedy istota ludzka zawiesza liniowe myślenie i poddawanie się mentalnemu gadulstwu, może być w pełni obecna w chwili teraz, może obserwować i odczuwać energie otoczenia, a komórki jej ciała mogą bezpośrednio postrzegać więcej wrażeń oraz informacji. To jest odczuwanie wiedzy bezpośredniej, oddychanie chwilą, odczuwanie i słuchanie sygnatur energii nas otaczających. Pozwalając sobie na aktywację wyższych zmysłów, pozwalamy inteligentnym energiom przesyłać naszym komórkom odczucia i informacje bez słów. Dzieje się tak, kiedy prostu stoimy samotnie, długo i cicho pośród natury, po prostu oddychamy i obserwujemy chwilę obecną w ciszy, z zamiarem połączenia się z energiami obecnymi na Ziemi. Wtedy świadomość jest zalewana mnóstwem wrażeń z otoczenia, a im bardziej otworzymy się umysł i serce, tym łatwiej dostrzegamy te przekazy.

Wielu artystów i muzyków zauważyło, że zdarza im się obudzić z intensywnego snu wypełnionego muzycznymi lub artystycznymi inspiracjami, po którym czują potrzebę ich urzeczywistnienia, chociaż nie rozumieją, skąd się to bierze i dlaczego. Ta forma telepatycznego przekazu nie ma charakteru mentalnego, jest za to doświadczeniem emocjonalnym, przekazanym komórkom za pomocą fal dźwiękowych i fal barw, które następnie przekształciły się współtworząc piękny obraz lub utwór muzyczny.

Gdy w ciele fizycznym bytują uleczone, zjednoczone i połączone warstwy duszy lub gdy następuje pełne wcielenie się duszy, pojawia się telepatia komórkowa, która jest naturalną cechą aktywnego oraz silnego ludzkiego ciała świetlistego. Matryca duszy jest pierwszą duchową triadą, w której istota ludzka rozpoczyna proces duchowego przebudzenia, a te trzy warstwy współdziałają ze sobą, tworząc platformę do syntezy inteligencji umysłowej, która jest określana jako horyzontalne ciało triady. Kiedy te trzy ciała są zintegrowane i scalone poziomo poprzez aktywację ciała świetlistego, mentalne aspekty triady aktywują nowe funkcje percepcji zmysłowej. Kiedy te ciała się jednoczą, wzrasta poziom telepatii komórkowej i zdolności czytania sygnatur energii, aktywując nadrzędne struktury oraz odbiorniki energii, które działają jako główny plan dla naszego centralnego układu nerwowego a także sieci neuronowych. Jednym ze sposobów ingerowania w sygnały DNA i uszkadzania naturalnej telepatii komórkowej w ludzkim ciele jest atakowanie obszaru splotu słonecznego i układu trawiennego, który działa jak drugi mózg przetwarzający energię ciała.

Kiedy nasze sieci neuronowe są uszkodzone, zaatakowane przez ELF, zatrute toksynami lub kontrolowane przez syntetyczne substancje chemiczne, zakłócają telepatię komórkową i bezpośrednie zdolności poznawcze. Układ nerwowy jelit (ang. Enteric Nervous System - ENS) jest zbiorem wielu milionów neuronów, które tworzą elektryczną siatkę odbiorczą w środkowej sekcji i istnieją w całym przewodzie pokarmowym, żołądku oraz wyściółce jelit. Ta elektryczna siatka jest wypełniona neuronami, działającymi jako nasz drugi mózg - zbiera sygnały, umożliwiające przetwarzanie i filtrowanie energii, na które jesteśmy narażeni w otoczeniu, pozwala także intuicyjnie czuć emocje i przetwarzać doświadczenia zmysłowe pomocne w ich ocenie. Kiedy ENS działa dobrze, wspiera prawidłowe połączenia i dystrybucję neuroprzekaźników, które wstrzeliwują się w ten sam obwód, co sieć neuronowa mózgu. Kiedy obwody mózgu są prawidłowo podłączone do obwodów jelita i funkcjonują w zdrowy sposób fale mózgowe są bardziej spójne, a odpowiednie funkcje neuroprzekaźników stabilizują nastroje, dzięki czemu mamy dobre samopoczucie. ENS jest tym, co wywołuje te odczucia i uczucia emocjonalne w jelitach, dając intuicję, świadomość, a nawet tzw. motyle (w brzuchu), które zdają się być stymulowane podczas przetwarzania wydarzeń z zewnętrznej rzeczywistości. Zwracanie uwagi na instynktowne informacje, które napływają niewerbalnie dzięki reakcji w jelitach, jest formą telepatii komórkowej.

NAA próbuje kontrolować ludzką bioneurologię na każdym poziomie, jaki można sobie wyobrazić, dzięki wielu społecznie akceptowanym metodom wykorzystywanym do eliminacji odbiorników energii oraz komunikatów w komórkach, w których podczas integracji duszy i biologiczno-duchowego uzdrawiania pojawia naturalna telepatia oraz empatia. Większość ludzi poddaje się praniu mózgu, i zaczyna wierzyć, że telepatia jest tylko wymysłem, a ludzie ją odczuwający, słyszący głosy, są szaleńcami. Telepatia komórkowa jest wrodzoną naturalną formą komunikacji świadomości i to informacja zawarta w świadomości kieruje tym, w jaki sposób nasze komórki organizują się w planie, aby urzeczywistnić to, co widzimy oraz tworzymy w świecie zewnętrznym.

Rozwijanie telepatii

Najważniejsze kwestie dotyczące budzenia naturalnych zdolności telepatycznych polegają na wierze w istnienie telepatii a także w to, że jesteśmy z natury telepatyczni. Powinniśmy też umieć oczyszczać i wyciszać umysł poprzez medytację oraz wchodzić w głęboki relaks fizyczny i umysłowy. Jeśli odrzucimy istnienie telepatii, ponieważ jest to sprzeczne z naszym systemem wierzeń, możemy skutecznie zablokować to zjawisko. Rozwijanie umiejętności skupiania się i wizualizacji, aby tworzyć wyraźne obrazy w umyśle, a także stworzenie przestrzeni do bezpośredniego telepatycznego łączenia się z umysłem lub obiektem, ustanawia energetyczny związek między zaangażowanymi stronami. Pamiętajcie, że w wyższych wymiarach duchowych, gdzie istnieje wolność duchowa, proces przenoszenia świadomości i podróże w czasie lub łączenie się z czymś albo kimś zachodzi właśnie poprzez skupienie uwagi na tym miejscu, osobie czy rzeczy. Następuje to bez stresu i napięcia psychicznego, jest naturalnym produktem ubocznym świadomości kierującym energię do skupionych myśli. Usprawnianie umiejętności telepatycznych może nastąpić poprzez regularne ćwiczenie - samodzielnie lub z innymi chętnymi. Należy jednak pamiętać o ustawianiu tarczy 12D – jest to ważna część praktyk telepatycznych. Trzeba również szanować prawo do cudzej prywatności, nie sondować innych telepatycznie, gdy o to nie poproszą.