sobota, 29 września 2018

PROPAGANDA – LISA RENEE wrzesień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Szatańska ideologia

Sataniści szukają wyznawców pośród ateistów i społeczności naukowych. Manipulują tymi, którzy nie rozumieją świadomości istniejącej bez ciała fizycznego, lub konsekwencji udzielenia energetycznej zgody i władzy nad sobą siłom satanistycznym. W naszym społeczeństwie działa wielu ludzi, których przekonania ideologiczne są równoznaczne z satanizmem, ale nie są uważani za przestępców, natomiast są szanowani jako potężni przywódcy działający w biznesie, nauce i technologiach. Właściwie nasze społeczeństwo zostało tak skonstruowane, że przygotowano nas do korzystania z trzech warstw filtru ego i psychologicznie zmanipulowano do współtworzenia materialistycznej kultury śmierci, która jest programem niszczącym duszę. Główne filozofie, które łączą się w różnych gałęziach satanizmu, obejmują:

* Służenie sobie - każda osoba powinna robić wszystko, co w jej mocy, aby rozwijać osobistą moc i wpływy w świecie, bez względu na koszt, bez względu na rodzaj szkody. Tylko ty albo oni.
* Nihilizm moralny - nie ma czegoś takiego jak etyka lub standardy dobrych czy złych zachowań, dlatego jako istoty ludzkie mamy prawo działać zgodnie z naszymi kaprysami i na tym opierać działania.
* Społeczny darwinizm - wiara, że najwazniejsze jest przetrwanie najzdolniejszych i najsilniejszych, a koncentracja na osobistych potrzebach oraz przetrwaniu w celu zdobycia władzy jest forsowana wszelkimi niezbędnymi środkami.
* Eugenika - ci, którzy najlepiej nadają się do rządzenia, są najważniejszymi okazami genetycznymi, a zatem orzekają, jak rozszerzać przyszłą pulę genów ludzkich, decydując, kto ma żyć a kto umrzeć.

Kontrolujący, zarówno ludzcy, jak i nieludzcy, którzy wyznają satanistyczną ideologię w jakimkolwiek wariancie, chcą poprowadzić nieświadome rzesze ku samozniszczeniu i duchowej słabości, dzieląc i podbijając tych, których uważają za genetycznie gorszych, nieświadomych oraz niegodnych. Tutaj możemy zobaczyć wzorzec pana-niewolnika w działaniu. Dlatego ludzkość jest indoktrynowana szatańską ideologią poprzez różnorodne formy kontroli i propagandy, ponieważ ludzie nie rozumieją, że opowiada im się fałszywe historie, pokazuje fałszywą wersję satanizmu, promowaną przez media głównego nurtu i kulturę popularną.

Ideologia satanistyczna w połączeniu z ateistycznymi naukami głosi, że ludzie są tylko zwierzętami, u których etyka, moralność, współczucie i empatia są po prostu ludzkimi wynalazkami, dlatego słuszna jest wyłącznie wola oraz siła sprawowania władzy. W tym pokrętnym sposobie myślenia nie ma Boga ani uporządkowanej mocy stwórczej w naszym Wszechświecie, natomiast pojawia się twierdzenie, że źródło Boga jest religijnym złudzeniem i żyjemy w systemie entropii. Tak więc osoba pogrążona w tym ideologicznym sposobie myślenia, przedkładająca własne egoistyczne interesy ponad cudze, nie dbająca o krzywdę, jaką wyrządza innym, może być uzależnionym, sadystycznym manipulatorem, mordercą lub może należeć do elit władzy, czyli we wszystkich swoich celach i zamiarach jest pośrednikiem do szerzenia satanizmu, agentem służącym NAA.

Kiedy zaczynamy budzić się na głębszą wiedzę o środowisku, w którym się znajdujemy na Ziemi 3D, może nam być trudno zweryfikować rzeczywistość. Jednak wiedza nas wzmocni, ponieważ wiedząc możemy zaakceptować i zrozumieć, jak ta siła działa przez innych. W tej sytuacji możemy przejąć odpowiedzialność za własne działania i podjąć kroki, aby zmienić swój sposób myślenia. Kiedy już zobaczymy, w jaki sposób satanistyczne światopoglądy zostały podświadomie zaprogramowane w naszym umyśle nieświadomym, możemy obserwować swoje myśli i przekonania świadomie, odkrywając na nowo nasze prawdziwe Jaźnie.

Głównym zadaniem jest dezinformacja

Zadaniem kontrolowanych mediów głównego nurtu nie jest informowanie, ale dezinformowanie społeczeństwa, co utrudnia ludziom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rzeczy, które mają wpływ na życie ich i ich rodzin. Środki masowego przekazu są wykorzystywane do odwrócenia uwagi społeczeństwa od ważnych kwestii i zmian, o których decydują elity polityczne oraz gospodarcze, poprzez technikę przeinaczania ważnych faktów lub informacji poprzez nieustanną falę rozrywki, bezrozumnych zbytków i nieistotnych informacji. Kontrolowane media i prasa mają upoważnienia do tego, aby wszystkie przedstawiane wiadomości oraz treści były pisane lub prezentowane na poziomie nie wyższym niż to, co może zrozumieć 12-letnie dziecko (lub młodsze). Jeśli wszystko, do czego mamy dostęp w głównym nurcie wiadomości i rozrywki, powstaje na poziomie dziecka, jaki wpływ ma to na znaczne obniżenie poziomu umiejętności czytania i inteligencji?

Wszystkie formy mediów są wykorzystywane w różnych ukierunkowanych strategiach propagandowych, które mają na celu manipulowanie sposobem przekazywania informacji społeczeństwu, a zatem manipulowanie oraz kontrolowanie popularnego publicznego postrzegania. Musimy wiedzieć, w jaki sposób monikerzy, memy, ośmieszanie, publiczne zawstydzanie i etykietowanie, które zostały ukute przez media, są wykorzystywane, by odciągnąć ludzi od dostępu do prawdy lub faktów, a także do pobudzania gniewu, strachu i podziału. Chodzi o tworzenie rozłamów pomiędzy stronami, o tworzenie archetypów ofiary postrzegającej innych jako wrogów, natomiast unika się inteligentnego lub owocnego dialogu lub uszanowania różnorodności opinii. Nikt nie stara się patrzeć z szerszej perspektywy, tylko osądza stanowisko osoby, z którą się nie zgadza, mimo iż często nie zna faktów. Media głównego nurtu otrzymują wysokie profity za podżeganie do podziałów, agresji, niszczenie osobowości, atakowanie wolności słowa oraz generowanie zaciemnień i chaosu na każdym kroku.

Umiejętność korzystania z mediów

Aby bardziej świadomie korzystać z mediów, musimy potrafić wyłuskiwać wiadomości i szukać ich motywacji, aby zrozumieć, na co naprawdę patrzymy, kiedy coś czytamy lub się o czymś dowiadujemy. Musimy również umieć dostrzec bodźce, z których korzystają media, nie przyjmować wszystkiego dosłownie i nie akceptować na ślepo wszystkiego, co jest przedstawiane. Zdolność rozeznania, jak również pojmowanie, w jaki sposób negatywne ego funkcjonuje u ludzi i w nas samych, są umiejętnościami niezbędnymi do rozwijania sposobów korzystania z mediów. We wszystkich kontrolowanych mediach i prasie, niezdyscyplinowane negatywne ego oraz niezaleczone ciało bolesne są atakowane przez cichą broń używaną do kontrolowania społeczeństwa. Właśnie dlatego równie ważne jest zachowanie neutralności i rozwijanie wewnętrznej emocjonalnej klarowności, gdy jesteśmy atakowani przez różne formy mediów, które są używane do wpływania na percepcję lub do jej kontrolowania. Kiedy uzyskujemy dostęp do informacji meldowanych lub prezentowanych w mediach i chcemy uzyskać szerszą perspektywę, powinniśmy rozważyć poniższe pytania.

W umiejętnym korzystaniu z mediów może nam pomóc:

* Rozwijanie zdolności krytycznego myślenia.
* Poznanie, w jaki sposób przekaz medialny kształtuje współczesną kulturę i społeczeństwo.
* Zidentyfikowanie celu strategii marketingowych.
* Rozpoznanie, co twórcy mediów chcą, abyśmy uwierzyli lub zrobili.
* Określenie stosowanych technik perswazji.
* Rozpoznanie programu kontrolerów, używanego do podporządkowania publiczności.
* Dostrzeganie fałszu, dezinformacji i kłamstw.
* Odkrywanie fragmentów historii, które nie są opowiadane.
* Ocenianie przekazów medialnych na podstawie własnych doświadczeń, umiejętności, przekonań i wartości.
* Tworzenie i rozpowszechnianie własnych wiadomości multimedialnych.
* Opowiadanie się za sprawiedliwością medialną, mówieniem prawdy, przekazywaniem pełnej informacji.

Przez wiele lat wykorzystywano wiele różnych określeń, aby uchwycić umiejętności, kompetencje, wiedzę i przyzwyczajenia umysłu potrzebne do dawania sobie rady w społeczeństwach nasyconych mediami. Chodzi o rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i analizy w odniesieniu do mass mediów, kultury popularnej oraz mediów cyfrowych. Edukacja medialna jest procesem, a wynikiem tego jest umiejętność korzystania z mediów. Kiedy ludzie lepiej rozumieją, jak faktycznie działają media i technologia mająca wpływać na myśli oraz kształtować narracje, są w stanie uzyskać dostęp, analizować, oceniać oraz rozróżniać prezentowane informacje.

Aby lepiej zrozumieć najczęstsze formy manipulacji medialnej, powróćmy do listy Noama Chomsky'ego, która dobrze opisuje tę taktykę. Zrozumienie tych taktyk pomoże rozwinąć rozeznanie dotyczące umiejętności korzystania z mediów oraz dostrzec rażącą propagandę kontroli umysłu, która jest stosowana wobec ludzkich rzesz.

10 metod manipulacji medialnej

1.Strategia rozpraszania

Podstawowym elementem kontroli społecznej jest odwracanie uwagi opinii publicznej od ważnych kwestii i zmian wyznaczanych przez elity polityczne oraz gospodarcze, z pomocą różnych rozpraszaczy i nieistotnych informacji. Strategia rozpraszania jest również potrzebna, aby utrudnić szerszej publiczności dostęp do niezbędnej wiedzy z zakresów nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. "Utrzymywanie uwagi publicznej odwróconej od rzeczywistych problemów społecznych, zniewolenie tematami nie mającymi znaczenia. Utrzymuj publiczność zajętą, zajętą, zajętą, wtedy nie ma czasu na myślenie, wyślij ją z powrotem na farmę do innych zwierząt"(cytat: Silent Weapons for Quiet War).

2.Twórz problemy, a następnie proponuj rozwiązania

Ta metoda jest również nazywana problem-reakcja-rozwiązanie. Stwarzają problem, sytuację, która jest potrzebna do wywołania określonej reakcji u publiczności, tak aby ten problem był głównym tematem, który chcą, abyś zaakceptował. Na przykład: pozwól, aby jakiś problem bardziej się rozwinął i zintensyfikował przemoc w mieście lub poskutkował krwawymi atakami, wtedy społeczeństwo zaakceptuje prawa oraz zasady bezpieczeństwa, które ograniczają wolność osobistą. Lub wywołaj kryzys gospodarczy i spowoduj, aby został zaakceptowany jako zło konieczne, a następnie ograniczaj prawa społeczne i prawa człowieka, oraz likwiduj służby publiczne.

3.Strategia stopniowania lub znieczulania

Aby ludzie przestali zajmować się głównymi problemami i je akceptowali do skrajnego stopnia, po prostu stopniowo, stopniowo, stopniowo - przez wiele kolejnych lat - wprowadzaj zmiany. W taki sposób w latach 80. i 90. XX wieku wprowadzono nowe socjoekonomiczne warunki neoliberalizmu: minimalne świadczenia, prywatyzacja, niestabilność, masowe bezrobocie i niskie płace, które nie gwarantowały przyzwoitych dochodów. Gdyby zmiany te zostały wprowadzone od razu, część z nich spowodowałoby rewolucję. Zastosuj te zmiany stopniowo, rozpraszając uwagę, aby odczulić i przyzwyczaić ludzi, wtedy łatwo je zaakceptują.

4. Strategia odraczania

Innym sposobem na przyjęcie niepopularnej decyzji jest przedstawienie jej jako bolesnej i koniecznej, uzyskanie publicznej akceptacji na czas, gdy zostanie wykorzystana. Łatwiej jest pogodzić się z koniecznością przyszłej ofiary niż natychmiastowego pogromu. Na początku wprowadzania pomysłu do wiadomości publicznej ludzie go akceptują, ponieważ nie jest wykorzystywany natychmiast. Następnie, ponieważ ludzie mają tendencję do naiwnego oczekiwania, że jutro wszystko będzie lepsze, wierzą, że w przyszłości można uniknąć poświęcenia. Wpływanie na nadzieję i optymizm ludzi, zmuszając ich do zaakceptowania czegoś nieprzyjemnego, co wydarzy się w przyszłości. Daje to społeczeństwu więcej czasu na przyzwyczajenie się do idei bolesnych zmian i zaakceptowanie ich z rezygnacją, gdy nadejdzie czas.

5.Traktuj społeczeństwo jak małe dziecko

Większość reklam skierowanych do ogółu społeczeństwa wykorzystuje mowę, argumentację, a zwłaszcza intonację dzieci, często bliską emocjonalnej słabości, tak jakby widz był małym dzieckiem lub miał niedorozwój umysłowy. Im trudniej oszukać widza, tym bardziej przyjmuje się ton infantylizujący. Czemu? "Jeśli ktoś podchodzi do osoby tak, jakby miała 12 lat lub mniej, wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że z powodu sugestii jej reakcja lub odpowiedź również będzie pozbawiona krytycyzmu, jakby osoba miała 12 lat lub mniej" (cytat: Silent Weapons for Quiet War).

6.Wykorzystaj reakcje emocjonalną, unikaj refleksji

Wykorzystanie aspektu emocjonalnego jest klasyczną techniką powodującą zwarcie w racjonalnej analizie i krytycznym myśleniu jednostki, a wreszcie pozbawienie jej zdrowego rozsądku. Co więcej, wykorzystanie stanu emocjonalnego, by otworzyć drzwi nieświadomemu umysłowi na wszczepienie koncepcji, zasianie podświadomego pragnienia, obaw i lęków, uzależnienia lub wywoływanie określonego zachowania.

7.Utrzymuj społeczeństwo w stanie niewiedzy i przeciętności

Uczynienie społeczeństwa niezdolnym do zrozumienia technologii i metod używanych do kontrolowania umysłu oraz zniewalania. "Jakość nauczania przekazywana niższym klasom społecznym musi być tak słaba i przeciętna, jak to możliwe, aby luka ignorancji, która panuje między klasami niższymi a wyższymi, była i pozostawała niemożliwa do osiągnięcia dla klas niższych" (Cytat: Silent Weapons for Quiet War).

8.Wspieranie opinii publicznej w stanie zadowolenia z przeciętności

Traktuj opinię publiczną tak, aby uwierzyła, że modne jest bycie głupim, wulgarnym i niewykształconym. Osoba może stać się znana w mediach społecznościowych, kiedy zachowuje się jak wulgarny idiota lub publikuje nagie zdjęcia.

9.Wzmacnianie obwiniania siebie i depresji

Niech osoby obwiniają innych za swoje nieszczęścia, porażki lub brak inteligencji, zdolności lub niepowodzenia. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu lub starać się o dostęp do edukacji albo wiedzy, jednostka automatycznie akceptuje swoją winę i niegodność, co powoduje depresję. Działanie depresji hamuje każdy rodzaj zewnętrznego czynnika i wywołuje apatię. Kiedy brak jest działań, a ludzie są apatyczni, nie ma chęci do zmian!

10.Poznawanie ludzi lepiej niż oni znają siebie

W ciągu ostatnich 50 lat postęp w nauce i wiedzy spowodował rosnącą przepaść między wiedzą publiczną a posiadaną i zarządzaną przez dominujące elity władzy. Dzięki biologii, neurobiologii oraz stosowanej psychologii dowiedziano się, co motywuje człowieka, zarówno fizycznie jak i psychicznie, a następnie udoskonalono techniki propagandowego sterowania umysłem. System lepiej poznał zwykłego człowieka, niż on sam poznał siebie. Oznacza to, że w większości przypadków system ma większą kontrolę i większą władzę nad jednostkami, ponieważ ma znacznie więcej wiedzy, dzięki której może manipulować innymi. Dzięki temu zna jednostki bardziej niż one same znają siebie.

Należy pamiętać, że świat telewizji i mediów cyfrowych ogranicza rozwój i stał się narzędziem propagandy oraz kontroli społecznej. Wykorzystano ogromne środki, aby nauczyć się manipulować ludzką psychiką za pomocą telewizji i innych form środków masowego przekazu. Dziś mamy do czynienia z coraz bardziej wyrafinowanym atakiem na wolną wolę i dobrostan psychiczny wszystkich ludzi. Doszliśmy do punktu, w którym instytucje medialne nie muszą nawet ukrywać rażącego manipulowania opinią publiczną, zgodą na kreowanie zwycięzców i przegranych w kontrolowanych umysłach publiczności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o marketing, czy o inne rzeczy, przemysł medialny jest winny stosowania subtelnych i mniej subtelnych taktyk, aby wpływać na nasze świadome i podświadome umysły, na nasze opinie i zachowania. Istnieje niezliczona ilość przykładów takich praktyk, i byłoby dobrze, gdyby roztropni, świadomi ludzie byli wyczuleni na korzystanie z nowoczesnych mediów w jakiejkolwiek formie. Jako poinformowani ludzie musimy przyznać, że jesteśmy okłamywani i że instytucje, na których powinniśmy polegać, które winny zapewnić nam obiektywny obraz świata, nie są rzetelne, są płatnymi sponsorami programów elit władzy. Dlatego w czasach wielkich zawirowań oraz potężnych przemian zwracaj uwagę, orientuj się w temacie, przeprowadzaj własne badania, pozostań czujny i świadomy.

Potrzebujemy dzielnych, walecznych, empatycznych, godnych zaufania ludzi oddanych prawdzie i miłości do życia, aby powstali, by wypełnili pustkę, przekazywali wiadomości dalej. Bądź uważny i nie daj się wciągnąć w obłęd psychologicznych działań podejmowanych przeciwko społeczeństwu. Zachowaj spokój, neutralność, kontynuuj mówienie prawdy, żyj z poziomu serca i nigdy nie porzucaj wytyczonego celu oraz misji.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa


Teksty źródłowe:
*Noam Chomsky, 10 Strategies of Media Manipulation, Examples of Media Manipulation, Media Literacy Now
*Controlled Chaos as a tool for geopolitical struggle
*Mark Passio – Anarchy and Occult

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz