sobota, 1 września 2018

MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ (PUNNETTA) - LISA RENEE sierpień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Siódmy etap cyklu Przymierza Chrystusowo – Paliadoriańskiego

Dochodzimy do fazy ucieleśnienia, która ma związek z siódmym etapem cyklu powrotu misji Chrystusa, zgodnie z planem Paliadoriańskiego Przymierza. Wymagało to uosobienia warstw chrystusowej świadomości poprzez kosmiczne zasady siedmiu świętych Słońc Uniwersalnego Stwórcy.

Podczas trwania linii czasu strażnika Yeshuy, a później króla Artura, zespół Esseńczyków i chrystusowych Templariuszy próbował ochronić gwiezdne wrota w Gizie i udać się do Stonehenge, gdzie są ukierunkowane na Nibiru 11-te gwiezdne wrota, w celu uwolnienia ich spod kontroli NDC nad siecią planetarną Ziemi. Oba zespoły nie zakończyły tej misji z sukcesem. W ten sposób misja związana z uwolnieniem wrót Stonehenge i Gizy spod kontroli Nibiru oraz uniknięciem zamiany biegunów, została przeniesiona na chrystusowe gwiezdne plemię i przedstawicieli indygo obecnie wcielonych na Ziemi, na bieżący cykl wznoszenia, w którym w końcu się to udało. Po wyzwoleniu spod nibiruańskiej kontroli nad planetą, hosting strażników i ekipa naziemna mogą skorygować mutację szachownicy oraz odzyskać sekwencje ognistych liter, a także genetyczne kody czasu, które zostały użyte do ustanowienia odwróceń w sieci planetarnej.

Ciało planetarne przechodzi przez proces połączenia bliźniaczych serc Michała-Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej, które reprezentuje widmo częstotliwości 6D indygo -7D fiolet, przecinające się ze strukturą, która buduje skrzydła. Oznacza to budowę spirali planetarnej Merkaby poza sieciami odwróconymi, aby wygenerować skorygowane scalenie w zasadzie płci, ponieważ jest reprezentowane poziomo i pionowo. Filary rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, zasada męska i żeńska, równoważą płcie i przecinają się w stałym atomie nasiennym, otwierając szablon diamentowego słońca, by stworzyć kryształowe serce lotosu i serce kryształowej róży. Jest to planetarne wydarzenie, które dotyczy zmartwychwstania świadomości słonecznego ciała Michała-Marii, uzdrowienia kryształowego serca i rozpoznania pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, w którym wszyscy jesteśmy połączeni. Jest to odzyskanie przez rasę ludzką zbiorowej świadomości słonecznej, światowej duszy lub tarczy plemiennej, która reprezentuje całość 12 ludzkich plemion na Ziemi. Niesie to możliwość uzdrawiania fragmentów dusz na skalę zbiorową, którą wielu śpiących ludzi otrzyma podczas przejścia ciała fizycznego na inną płaszczyznę. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady Siedmiu Świętych Słońc, która wcieliła się w najniższą gęstość Układu Słonecznego i została zhybrydyzowana z gadzimi genami Nefilim.

Świadomość Chrystusa istnieje poza tym Układem Słonecznym i poza systemem uniwersalnym. Jednak boskość planetarnego słonecznego Chrystusa pochodzi z rodziny Michała, przez którą cała świadomość światowej duszy upadła i została ukrzyżowana podczas Buntu Lucyfera. Chrystusowa świadomość Michała 9D przeszła kilka dyspensacji w procesie inkarnowania się na Ziemi podczas cykli rasy rdzennej, dzięki jego nieskończonej miłości do stworzenia. Próbował poznać wszystkie aspekty ciemności w stworzeniu i ostatecznie wyzwolić je z antyżyciowych odwróceń oraz wzorców śmierci, które istniały wewnątrz. Nie było sposobu, aby wskrzesić materialne stworzenie bez uprzedniego wcielenia wszystkich jego aspektów, w tym wszystkich upadłych aspektów. W tej ostatniej i siódmej dyspensacji Paliadoriańskiego Przymierza lub asygnowania Chrystusa, zostało to zaprojektowane, aby wskrzesić ziemskie ciało poprzez cykl wniebowstąpienia. Podczas siódmej precesji astrologicznej od czasu inwazji NAA, proces ucieleśniania polegał na wprowadzeniu wszystkich aspektów świadomości kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio w procesie inkarnacji Chrystusa Michała, i na kompletnym wcieleniu całego ciała Złotego Promienia, w którym może zostać wskrzeszona genetyka upadłych Serafim.

Ujęcie tego aspektu ciała Serafim było konieczne, aby oczyścić je z mutacji DNA nagromadzonych w wyniku hybrydyzacji przez Obcych i klonowania wojen. Upadli aniołowie to w dużej mierze mutacje Serafim - mrocznych aniołów ucieleśniających dwufalową świadomość sił Lucyfera. Bliźniacze serce Michała-Marii jest wypełnieniem siódmego cyklu ucieleśnienia chrystusowego Michała dla szablonu Złotego Promienia Serafim, aby wskrzesić upadłych Serafim, upadłą anielską świadomość.

Tak więc, w siódmym cyklu misji odzyskiwania Chrystusa, poziom misji rehabilitacyjnej hosta stróża dla szablonu manifestacji Złotego Promienia spotkał się ze zwycięstwem. Aby zapewnić uzdrowienie męskiego rdzenia dla zniekształconego szablonu 10 nici DNA Serafim, dla ich linii został wygenerowany czysty szablon rdzenia 12 nici Złotego Promienia jako potencjał do ucieleśnienia diamentowego słońca dla całej linii skrzydlatych (Avian) Chrystusa-Michała. Hybrydy upadłych aniołów i Annunaki nie są z tego zadowolone, ponieważ to pozbawia ich pozycji genetycznej wyższości nad upadłymi aspektami rodziny Michała, a zatem w ramach odwetu atakują tych z nas, którzy służą tej konkretnej misji.

Targetowanie centrum 2D związane z seksualnym wykorzystywaniem

Siły NAA, chcąc nadal korzystać z odwróconej Merkaby oraz zapobiegać przebudzeniu Kundalini i wspomagać odwrócone energie sieci planetarnej, atakują oraz wykorzystują centra seksualne ludzkich ciał. Największy wpływ na kontynuowanie wojny psychologicznej przeciwko ludziom uzyskują poprzez atak na narządy płciowe oraz wymuszanie traumy seksualnej i pomieszania płci przy jednoczesnym promowaniu destrukcyjnych zachowań, które powodują skrajnie uwłaczające godności związki. Jeśli obserwujemy kulturę, w której żyjemy, widzimy, że większość ludzi jest bardzo zdezorientowana w sprawach seksu i miłości, a także znaczenia płci w odniesieniu do biologii. Większość ludzi nie ma wzorców zdrowych oraz pełnych miłości związków i nigdy nie była w stanie stworzyć zrównoważonych, bezwarunkowych relacji intymnych. Kontrola umysłu, która wzbudza zamieszanie odnośnie związków, płci i seksu, zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Jest to strategia stosowana wobec dzieci w celu zainicjowania trwającego całe życie wzorca seksualnej traumy i dezorientacji co do płci, co ostatecznie prowadzi do wielu form uzależnienia, narcyzmu oraz destrukcyjnych zachowań. Wszystko to tworzy antyżyciowe odwrócenia, które zasilają środowisko odwróconymi energiami.

Formuła stosowana w kulturze śmierci polega na podżeganiu do tworzenia traumy, która pozostaje nierozpoznana, ponieważ destrukcyjne zachowania, takie jak brak empatii, czy poczucia skruchy za celowe powodowanie bólu i krzywdy u innych, jest uważane za normalne. W końcu ten emocjonalny lub mentalny ból spowodowany nierozwiązaną traumą prowadzi do tego, że ego generuje chorobliwe mechanizmy, takie jak uzależnienia, narcyzm i powiązane z tym fetysze seksualne, które maja złagodzić wewnętrzny niepokój. Następnie kontrolę nad układem nerwowym przejmują nałogi i złe nawyki, powodując sprzężenie zwrotne oraz przeprogramowanie mózgu, a powtarzające się destrukcyjne zachowania zasilają wiele pasożytniczych nosicieli, co konsekwentnie osłabia ludzkie ciało i wysysa duchową energię oraz siłę życiową. Wszystkie te zachowania oparte na traumie, takie jak uzależnienia, niszczą centrum energii 2D w ciele, co czyni nas niewolnikami instynktownych popędów oraz impulsów, niezdolnymi do kontrolowania apetytów i, czasami, niezdolnych do kontrolowania funkcji własnego ciała.

Dezorientacja związana z płcią skierowana do dzieci

Ponieważ obecnie kwestie dotyczące transpłciowości i orientacji seksualnej włącza się do programów edukacyjnych, niektóre na szczeblu państwowym, dzieci są atakowane programem, który ma na celu wywołanie jak największego zamieszania związanego z płcią. W wielu przypadkach jest to bardzo wcześnie prezentowane bardzo małym dzieciom, które nie potrafią myśleć krytycznie, nie umieją kontrolować emocji, zaś rodzice nie są o tym poinformowani ani nie są przygotowani, aby pomóc swoim dzieciom poprzez rozmowy na temat seksualności. NAA stara się jak najwcześniej gmatwać tematy związane z płcią lub traumatyzować dzieci, ponieważ w ten sposób tworzy niewolników, których umysły są pod kontrolą, wymuszając w ten sposób programy antyżyciowe w całej kulturze.

Konstrukcja ludzkiej seksualności jest binarna, ponieważ ludzkie ciało jest genetycznie zaprojektowane do angażowania się w rozmnażanie płciowe mężczyzn i kobiet w oparciu o naturalne uniwersalne zasady dotyczące płci oraz prawo biegunowości, które są widoczne w całym stworzeniu. Pierwszą dyrektywą stosunku płciowego jest rozmnażanie. Jednak tożsamość płciowa, jak również każda inna tożsamość, którą chcemy być, powstaje z naszych myśli, przekonań i sposobu, w jaki myślimy w związku z wartościami umieszczonymi w ciele fizycznym - męskim lub żeńskim. Jednak niezależnie od tego, czy jesteśmy inkarnowani w ciele męskim czy żeńskim, które posiada specyficzne markery genetyczne do definiowania płci męskiej lub żeńskiej, na pewnym poziomie energetycznym mamy w sobie obie zasady działające jednocześnie, oparte na prawach płci, które są integralną częścią naszego ludzkiego wzorca. Nasz nieodłączny model poszerzania świadomości ma na celu doprowadzenie do energetycznej równowagi oraz uzdrowienia zarówno męskich, jak i kobiecych aspektów zasady płci, która istnieje wewnątrz nas.

Kiedy ludzie mylą tożsamość transpłciową z przebywaniem w ciele, które według nich jest niewłaściwe pod względem płci, mylą uczucia dotyczące tożsamości, nie rozpoznając, że są one jednocześnie męskie i kobiece, podczas gdy zamieszkują ciało z genetycznym znacznikiem bycia biologiczną kobietą. lub biologicznym mężczyzną. Role płci i tożsamość płciowa to myślokształty i systemy wierzeń, które nie są związane z genetycznym znacznikiem naszej biologii. Są one głównie tym, co społeczeństwo uznało za role płci, co pod wieloma względami ma na celu zmylić nas lub zniewolić. Istnieje wiele powodów dla odczucia odwrócenia płci w ludzkim ciele, z których wiele opiera się na kontroli umysłu opartej na traumie, nadużyciach i braku wiedzy o tym, jak ciała - świetliste oraz fizyczne - są ze sobą połączone i funkcjonują razem.

Tu tkwi niebezpieczeństwo pułapek świadomości generowanych przez odwrócenie płci za pomocą agresywnego programu upolitycznienia ruchu transpłciowego, ponieważ kiedy odrzucamy lub odpychamy nasz naturalny stan biologii lub przekręcamy postrzeganie płci męskiej czy żeńskiej, odrzucamy esencję duchowej istoty nas samych. Kiedy żyjemy poza prawami natury, bardzo cierpimy.

Wiele dzieci i osób dorosłych, które cierpią z powodu psychicznego załamania oraz bolesnej traumy seksualnej związanej z dezorientacją płciową, nie rozpoznawanej przez otoczenie, chociaż bardzo potrzebują współczującego duchowego wsparcia, uzdrowienia emocjonalnego i wyjaśnień dotyczących ról płci. Trauma tworzy wzorce w mózgu oraz układzie nerwowym, które skrzywiają spójną i jasną percepcję, a także zamykają serce przed otrzymywaniem bezwarunkowych częstotliwości miłości. Tak więc, wielu straumatyzowanych ludzi, których kontrolerzy wykorzystują do okaleczania swoich ciał, lansują takie same seksualne zamieszanie poprzez ideologie transpłciowe. Zszokowani ludzie są podatni na bycie pionkami w dalszym rozpowszechnianiu tych programów, szczególnie w młodym pokoleniu. Ideologia transpłciowa to specyficzna taktyka wojny psychologicznej prowadzona przez kontrolerów w połączeniu z transhumanizmem, aby przeciwdziałać i zapobiegać duchowemu wniebowstąpieniu. Te satanistyczne programy mają na celu skłonić ludzi do odrzucenia własnego ciała oraz do kreowania złudzeń, które mogą ich mentalnie utożsamiać z czymkolwiek innym, ale w rzeczywistości są ludźmi i bezwarunkowo kochają własne ciało. Poprzez usuwanie części ciała ludzie zniekształcają swoje ciała fizyczne w sposób, który niszczy integralność energetyczną, przez co nie może dojść do wcielenia duszy, monady i awatara, czego właśnie pożądają źli Obcy. To zostało zaaranżowane dla odrzucenia duchowej Jaźni i praw naturalnych - nieodłącznych dla istoty ludzkiej, która, jeśli zostanie właściwie zestrojona, w naturalny sposób obudzi świadomość.

Oczywiście, program wykorzystania kwestii transseksualistów do wzmocnienia programów politycznych za pomocą metod gaslightingu w celu zmylenia i manipulowania opinii publicznej, bagatelizuje niewiarygodny ból, dezorientację i frustrację, których doświadcza wielu orędowników transseksualizmu. Wszyscy ludzie zasługują na współczującą komunikację, troskę i zrozumienie trudnej sytuacji oraz cierpienia. Musimy jednak mieć świadomość, że istnieje ogólnoświatowy program normalizacji chorób psychicznych, emocjonalnych i duchowych jako sposobu na życie. Ludzie, którzy są pogrążeni w traumatycznych urojeniach i historii autodestrukcyjnych nadużyć, wpasowują się we wzorce niewolnika – władcy lansowane przez kontrolerów w celu umacniania ludzkiego zniewolenia. Obserwując zdumiewające statystyki samobójstw u osób transpłciowych, w tym po operacji zmiany płci, możemy zauważyć, że wymiana narządów płciowych poprzez operacje czy odcięcie części ciała, nie rozwiązuje skrajnego załamania umysłowego, emocjonalnego i duchowego.

Program pedofilii

Prowadzi nas to do najważniejszego tematu programu pedofilskiego, który jest częścią głównego nurtu programu satanizmu, agresywnie ujawniającego się w zachodniej kulturze. Ta ideologia jest dodatkowo wzmacniana przez prymitywne przekonania w krajach trzeciego świata dotkniętych ubóstwem z rozdartych wojną lub zniszczonych gospodarczo krajów, w których morderstwa, gwałty, małżeństwa z dziećmi i skrajna przemoc są widoczne na co dzień. Najbardziej traumatycznym i szkodliwym wydarzeniem, które może dotknąć duszę rozwijającego się dziecka lub młodej osoby, jest wykorzystywanie seksualne przez osobę dorosłą. Właśnie dlatego wykorzystywanie seksualne dzieci jest priorytetem tych, którzy dla władzy i kontroli w materialnym świecie dopuszczają się wykorzystywania seksualnego dzieci podczas satanistycznych rytuałów. Także pedofile są kontrolowani przez NAA, ponieważ mają szerzyć akceptację tej deprawacji. Pozyskiwanie energii seksualnej od dzieci jest świętym graalem NAA, a wykorzystują ją w zbiornikach Molocha, które zasilają sieci czarnej magii.

Seksualne wykorzystanie dziecka, które następuje podczas stosunku pochwowego lub odbytniczego, może łatwo uszkodzić komórki płodowe w kości ogonowej, co powoduje wybuch wewnętrznego obwodu w kroczu, a następnie rozdarcia i dziury w aurze ofiary. Czasami komórki płodowe na kości ogonowej eksplodują od mocnego i brutalnego uderzenia, a przecież ta komórka zawiera zwinięty prąd Kundalini, który wysadza układ obwodów ciała świetlistego oraz układu nerwowego, powodując niezwykle niszczycielską traumę fizyczną i ból emocjonalny. Jeśli wpływ seksualny jest gwałtowny, komórka Kundalini może natychmiast wybuchnąć w kanale centralnym, wznosząc się do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego, co może uszkodzić układ neurologiczny oraz wywołać stany dysocjacyjne, psychiczne i emocjonalne załamanie, rozbicie psychotyczne, a później podczepienia bytów. Jest to preferowana metoda generowania kontrolowanych niewolników, powszechnie rozumiana jako szatańskie rytualne wykorzystywanie używane w programach MKUltra lub Monarch, które wciąż szerzą się wśród hollywoodzkich sław lub kulturze seksualnych niewolników. Zostało to przywiezione do Stanów Zjednoczonych przez nazistów wysokiego szczebla pod koniec II wojny światowej, a polega na używaniu technik, które zostały im dane przez Czarne Słońca. Oczywiście, dziecko dysponujące znacznie mniejszym ciałem niż osoba dorosła, może być przez atak seksualny poważnie uszkodzone na wiele sposobów, może doświadczyć potężnej bolesnej traumy, strachu i emocjonalnych dysfunkcji, które niesie ze sobą przez całe życie. Wielokrotnie tak wykorzystane osoby stają się sprawcami przemocy, a cykle powtarzają się bez końca przez pokolenia.

Niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko, wewnętrzna cyrkulacja poprzez główne meridiany ciała krzyżuje się w kroczu, skąd energia chi zaczyna krążyć po całym ciele. Aby przerwać obwody wewnętrzne, blokując przemieszczanie się w górę energii lub uszkodzić komórki płodowe na kości ogonowej, w tym obszarze krocza są stosowane obrażenia i uszkodzenia, a zatem energie seksualne są spuszczane w przeciwnym kierunku - w dół ku ziemi. Otwór 2D w warstwach matrycy duszy ciała świetlistego znajduje się w narządach płciowych, w szyjce macicy u kobiet, a w obszarze gruczołu prostaty u mężczyzn. Podczas stosunku, gdy narusza się portale świadomości w narządach płciowych, może dojść do infiltracji, implantacji i podczepienia bytów. Wykorzystywanie seksualne, gwałty lub przypadkowy seks mogą spowodować ich przeniknięcie do narządów płciowych za pomocą implantów i podczepień, które są używane do odwrócenia zasady płci poprzez odwrócenie wewnętrznych energii seksualnych, co może odwrócić tarczę podstawy i całkowicie zablokować obwód krocza za pomocą implantu kości ogonowej. Nazywa się to konfiguracją antyseksualną, gdy energia seksualna działa z odwróceniem z obszaru krocza lub korzenia. Odwrotna konfiguracja - antyseksualna - przyciągnie byty uzależnione od seksu, stąd uzależnienie seksualne jest bardzo powszechne wśród osób nadużywających swojej seksualnej energii. Takie osoby ciągle są wyczerpane i pragną orgazmu, by nakarmić głodne podczepione byty lub uzależniające reakcje, które pobudzają ich głód seksualny.

Szkody wyrządzone w systemach energii 2D wpływają na narządy płciowe, uruchamiają odwróconą energię, generują blokady, które uniemożliwiają duchowe wzniesienie, wielokrotnie zapobiegając otwieraniu się i przemieszczaniu Kundalini w górę wzdłuż centralnego kanału pionowego. Jeśli energie Kundalini są uruchomione, mogą działać w odwrotnym kierunku, wewnętrzna spirala Merkaba schodzi i zasila odwrócone energie Ziemi. Taka jest strategia NAA, która atakuje seksualne energie ludzkości, aby zmusić tak wielu ludzi do nadużywania energii seksualnej i prowadzenia możliwie jak najbardziej odwróconych tarcz Merkaby, aby zasilić mutację szachownicy. Najbardziej narażone są tu dzieci żyjące na tej Ziemi, są pożądanymi obiektami seksualnymi, które mogą być wykorzystywane, przy czym wmawia się, że to nadużycie jest utożsamiane z miłością.

Osoby, które doświadczyły SRA, mogą odczuwać wielki wstyd, gdy uzależnienie seksualne jest wynikiem przerażającego wcześniejszego wykorzystywania, jednak ważne jest, aby uświadomić sobie, że w ten sposób te jednostki przejmują ciało. Musimy starać się odzyskać kontrolę nad funkcjami własnego ciała fizycznego, a to zaczyna się od przejęcia kontroli nad własnymi myślami i systemami wierzeń. Oni celowo naruszają granice seksualne, więc osoba poszkodowana nie wie, jak przywrócić godność i czystość narządów płciowych lub jak z miłością zadbać o swoje ciało fizyczne. Aby odzyskać energie seksualne, skorygować ich wzorzec przesuwając je w górę do serca, musimy bezwarunkowo kochać siebie i nasze narządy płciowe, praktykując zdrową higienę seksualną.

Jedno jest pewne, ludzie są wykorzystywani jako pionki w mutacji szachownicy, która powoduje odwrócenia w grze SRA prowadzonej przez NAA, a społeczność nie jest świadoma rzeczywistości duchowej, w której żyjemy. Brak empatii i współczucia wobec siebie, a także wobec wielu poważnych nadużyć popełnianych przeciwko innym, jest przyczyną pojawiania się narcyzów, socjopatów i psychopatów sprzyjających kulturze śmierci szerzonej przez kontrolerów. Kiedy ludzkie serce jest złamane, a dusza odłączona, pojawiają się ekstremalne wynaturzenia w postaci chorób psychicznych i bólu, które ujawniają chore zachowania, pozostające niezauważone, a następnie zaczyna to być postrzegane jako coś normalnego, tak jakby to było prawo do wyboru nadużyć i autodestrukcyjnych wzorców. Są to główne cele stojące za psychologiczną walką rozprzestrzeniającą na całym świecie satanistyczne rytualne nadużycia poprzez program pedofilski, którą zawdzięczamy żądnym władzy kontrolerom i NAA.

Filtr transpozycji

Celem wywoływania u ludzi cierpienia na tle seksualnym jest umieszczenie w środowisku filtrów transpozycji, aby generować odwrócenia i wprowadzać je do centr energetycznych 2D, a następnie kontrolować poprzez pomieszanie płci oraz seksualność. NAA zaprogramowała serię dwunastościennych pól, które mają być ułożone w odwróconych polach statycznych NET, aby uruchomić odwrotne polaryzacje w celu zasilania mutacji szachownicy. Jeśli używamy umysłu drapieżnika i filtrujemy programy seksualnej niedoli poprzez ciała mentalne, może to odwrócić moduł płci, wzorzec płci oraz mylić doznania ciała fizycznego, które wyraża się w męskiej i żeńskiej zasadzie energetycznej.

Istnieją dwunastościenne struktury działające jak filtry transpozycji, które odwracają obrazy holograficzne i prąd energii w niższych liniach czasowych, aby odwrócić planetarną tarczę Merkaba. Ta sztuczna struktura odwraca naturalną polaryzację w systemach energetycznych ciała planetarnego i energetykę świadomości, w celu fragmentacji lub odwrócenia naszej energii osobistej. Dwunastościenna siatka jest połączona z poziomami antycząstek miazmy pola, które pozostają w dużej mierze niewidoczne nawet dla wprawionych obserwatorów. Struktury te układają się w pięcioboczną siatkę formującą masywny dwunastościenny kryształ transmisyjny w Wielkiej Brytanii, który ma za zadanie przenosić i odwracać całą energię, jaka dociera do planety i jaka z niej wypływa. Podczas niedawnych wojen o sieci szczególne walki toczone były o te systemy dwunastościanów.

To sztuczne pole generowane przez filtr transpozycji ma odwrócić kod życia i siłę życiową w ludzkich ciałach. Pracują nad tym siły przeciwdziałające życiu, które próbują wytworzyć więcej miazmatu lub martwej energii poprzez wpływanie na narządy płciowe. Rozumiem, że poprzez odwrócenie płci i jej deprawację, co generuje więcej upadłych antyżyciowych sił lub sił Antychrysta, chcą wymusić odwrócenie kodów życia na planecie za pomocą specjalnych matryc stworzonych przez Obcych.

Najważniejsze w temacie jest to, że ten filtr transpozycji działa w programach drapieżników lub STS, co zdarza się tylko na poziomie ciała mentalnego, kiedy osoba niszczy swój potencjał płci i skazuje się na seksualną niedolę. Filtr transpozycji generuje odwrócenia w polu, ukryte w myślokształtach, które wpływają na poziomą kontrolę umysłu zbiorowych ludzkich ciał mentalnych. Przykładem transmisji i sterowania umysłem mogą być transmisje seksu z dziećmi do środowiska, w celu normalizacji tych duchowo uwłaczających zachowań w ludzkiej kulturze. To całkowicie zależy od zasady ciała mentalnego, chce przetrwać i stworzyć energetyczne odwrócenia w polu. Czyli przetrwanie negatywnych struktur ego w niższych trzech wymiarach ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Nie tylko przenoszą siłę życiową generowaną na planecie, aby zasilać NAA, ale są częścią programów stworzonych dla kontroli umysłu w niższych trzech warstwach negatywnego ego. Są częścią programu sztucznej inteligencji i częścią globalnych transmisji kontroli umysłu. Jeśli ktoś działa z poziomu serca, nie odbiera tych transmisji w pożądany przez nich sposób.

Aby uniknąć tych ataków, musimy zmienić sposób, w jaki myślimy. Musimy zmienić system wartości, zacząć odzwierciedlać honor i szacunek dla całego życia, praktykując miłującą dobroć, empatię oraz współczucie, które utrzymują nasze ludzkie serce otwarte. Musimy jednak wyznaczyć zdrowe granice, wiedząc, że to, na co faktycznie patrzymy, wywołuje destrukcyjną ciemność i choroby psychiczne, które celowo szkodzą ludziom dorosłym oraz dzieciom. Pedofilia niszczy życie dzieci, niszczy ludzkie serca i niszczy więzi między ludźmi, uczucie miłości oraz empatii, tworząc świat pełen autodestrukcyjnych socjopatów. Toczymy duchową walkę, aby na tym świecie mogli żyć ludzie z otwartymi sercami.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz