poniedziałek, 24 września 2018

PROPAGANDA – LISA RENEE wrzesień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecnie doświadczamy coraz bardziej wyrafinowanych ataków na wolną wolę i psychologiczny dobrostan wszystkich ludzi. Jesteśmy w stanie wojny o świadomość, dlatego powinniśmy zwracać na to uwagę i wypracować osobiste sposoby kontrolowania chaosu generowanego w przestrzeni publicznej. Wprowadzane są pewne ciężkie programy bazujące na kłamstwach i oszustwach. Wszystko po to, aby społeczeństwo je stopniowo, z biegiem czasu, zaakceptowało. Z tego powodu badamy naturę propagandy i sposób, w jaki manipulacja psychologiczna jest powszechnie wykorzystywana do kontrolowania postrzegania poprzez zwodnicze i podstępne, uwłaczające taktyki służące rozwijaniu programu kontroli i samolubnym interesom manipulatorów oraz socjopatów.

Aby zrozumieć liczne powiązane ze sobą przyczyny wojny o świadomość, o wolną energię, a także poważne konflikty występujące we frakcjach, które opierają się pełnemu ujawnieniu, musimy rozpoznać krytyczne znaczenie obecnej narracji 3D, która wymusza fałszywe poglądy na temat rzeczywistości. Wojna psychologiczna przeciwko ludzkości jest toczona za pomocą naukowo opracowanej propagandy, kierowanej przez wojskowe strategie technologicznej kontroli umysłu, które produkują konsensusowe bańki rzeczywistości używane do programowania społeczeństwa.

Kiedy wyraźnie dostrzeżemy sposoby manipulowania naszą zgodą, wtedy zaczniemy dostrzegać większą strukturę kontroli, która układa się w złożoną formę zaciemniania. Osiąga się to poprzez wykorzystywanie tego, czego nie znamy, ponieważ okłamywano nas przez podziały i stosowanie hierarchii. Większość tych organizacji jest ściśle związana ze środowiskami akademicko-naukowo-wywiadowczymi i gałęziami przemysłu opartymi na militaryzacji, które bezpośrednio wspierają spekulantów wojennych oraz motywacje NAA. Aby się chronić i izolować, są prezentowane społeczeństwu za różnymi branżowymi fasadami, osadzonymi w systemie odwróconym, ukrytymi w mechanizmach kontrolerów pracujących nad osiągnięciem pełnej dominacji.

Choć te programy są ukryte, to jednak można je dostrzec, więc dodatkowo stosowana jest manipulacja psychologiczna, propaganda i ignorowanie tych, którzy grzebią w labiryncie biurokracji. Rozprzestrzenianie się dezinformacji w połączeniu z przygniatającą i wyczerpującą taktyką służy zapewnieniu ciągłości istnienia planu kontrolerów bez względu na koszty, a także ogólnie, aby nadal wyłudzać ogromne zyski, które są przekazywane kilku wybrańcom.

Czytając ten tekst należy wziąć pod uwagę, że są to strategiczne psychologiczne metody manipulacji służące interesom zarówno ludzkim jak i nieludzkim, które dążą do uzyskania przewagi nad innymi poprzez wywieranie dominującej kontroli nad fizyczną rzeczywistością. Ci, którzy zajmują najwyższe pozycje w grze o władzę i kontrolę, zrobią wszystko, powiedzą wszystko oraz skłamią o wszystkim, aby utrzymać nadzór lub wzmocnić swoją pozycję. Tak to właśnie jest. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest to również przewidywalny profil sił szatana, ideologia, która zinfiltrowała i zainfekowała korporacyjne miejsca pracy, a także kontrolne filary społeczeństwa.

Manipulacja psychiczna

Propaganda służy do manipulacji psychologicznej, do wytwarzania kreacji mentalnych i reakcji emocjonalnych, które mają służyć przejęciu kontroli, władzy i korzyści na koszt ofiary. Propaganda jest umieszczana w wielu formach public relations, kampaniach marketingowych, reklamach i mediach społecznościowych, a jej zadaniem jest kuszenie oraz przekonywanie ludzi poprzez manipulowanie ich umysłem nieświadomym, instynktownymi pragnieniami, a także impulsami. Obecnie ta sama taktyka propagandowa wkroczyła w erę cyfrową, i jest jeszcze skuteczniejszym środkiem kontroli umysłu poprzez rozpowszechnianie dezinformacji w skali globalnej. Wykorzystuje się do tego różnorodny spam, algorytmy i sztuczną inteligencję.

Ludzie podejmują decyzje w oparciu o informacje, do których mają dostęp w swoim otoczeniu. Mogą przyjmować założenia lub decyzje oparte na fałszywych informacjach, zaś ciągłe narażenie na fałszywe informacje kształtuje ich rzeczywistość i wpływa na kulturę popularną. Ci, którzy starają się kontrolować lub zniewalać innych, wiedzą, że takie działania stają się absolutnie kluczowe w kontrolowaniu grup ludzi, w kierunku kreowania pożądanego zachowania i popychania tam, gdzie kontroler chce, aby szli.

Strategiczną przewagę będą mieli ci, którzy posiadają największą wiedzę, inteligencję i świadomość odnośnie tego, co naprawdę dzieje się na świecie. Ci, którzy nie mają dostępu do dokładnych informacji, którzy mają niewielką świadomość odnośnie ważniejszych wydarzeń lub prawdziwej wiedzy o rzeczywistości, są zmanipulowani i oszukani, w efekcie czego wierzą w fałszywe wrażenia oraz fikcję i będą w gorszej sytuacji. Wiedza i świadomość prawdy jest osobistą mocą. Lucyferianie znają wartość i znaczenie dostępu do wiedzy, dlatego postanowili zachować ją dla siebie, pozostawiając resztę populacji w ciemnej ignorancji.

Zarządzanie inteligencją i kontrolowanie dostępu do informacji obejmuje dostarczanie wrogowi lub przeciwnikowi dezinformacji, w celu skłonienia go do podejmowania błędnych decyzji. W obecnym klimacie wojny psychologicznej, ograniczanie dostępu do wiedzy o otwartym kodzie źródłowym i wprowadzanie ograniczeń w swobodnym dzieleniu się informacjami w globalnej społeczności, prowadzi do tworzenia nierównowagi sił. Dorosły z nierozwiniętym i niedoinformowanym ciałem mentalnym, w połączeniu ze zepsutym ciałem emocjonalnym zranionego dziecka, nie będzie mógł dorównywać skrajnie rozwiniętej umysłowo istocie, która wie, że myśli tworzą rzeczywistość.

Fałszywe wiadomości wywołują nierównowagę mocy

Tak więc ci, którzy manipulują informacjami, szerząc dezinformację lub regularnie kierując uwagę w kierunku określonych programów, to ludzie, którzy mieszczą się w archetypie kontrolerów. Mogą to być osoby żądne władzy, goniące za zyskami, należące do organizacji rządowych, formy niefizyczne lub diałające w szeregach elit władzy, kierujące wielonarodową siecią korporacji i ukryte za licznymi fasadami połączonymi z filarem kontrolerów. Kontrolujący używają propagandy w celu psychologicznej manipulacji, aby stworzyć nierównowagę sił, wykorzystać swoją docelową publiczność i zdobyć moc potrzebną, by zmusić innych do realizowania ich celów. Jesteśmy coraz bardziej narażeni na archetypy kontrolerów używające propagandowych wiadomości i obrazów, za pomocą których dokonują psychologicznych oraz emocjonalnych manipulacji. Wszystkie formy taktyk psychologicznej manipulacji są agresywnie wykorzystywane przez te same ciemne siły, które próbując kontrolować innych, reprezentują cechy oszustów. Oszuści to ludzie i jednosti, które przedstawiają się jako coś, czym nie są, wykorzystują oszustwa i fikcyjne informacje, aby kontrolować percepcję, w celu wywierania wpływu na innych.

W wyniku dominującego wpływu ukształtowanego przez kulturę kontrolerów NAA, wielu ludzi w społeczeństwie i w miejscu pracy również dąży do realizacji własnych celów i zysków wykorzystując innych. Ogólnie rzecz biorąc, przychodzi to z pragnieniem sprawowania władzy i kontroli nad innymi, co daje poczucie wyższości, jednocześnie podnosząc poczucie własnej wartości. Kultura kontrolera nagradza ludzi używających propagandy i psychologicznej manipulacji, w celu uzyskania przewagi nad innymi za pomocą skrajnie negatywnego, pozbawionego empatii zachowania, przenikając też do życia osobistego. Opisywaliśmy to jako celowe kreowanie w miejscu pracy psychopatów, którzy za wyjątkowo negatywne i szkodliwe zachowanie są nagradzani przez pracodawców.

Propaganda jest bezpośrednio związana z klasyczną taktyką kontroli umysłu, która służy mentalnemu i emocjonalnemu manipulowaniu ludźmi, w celu sprawowania nad nimi kontroli oraz wykorzystywania ich słabości. Propaganda jest skutecznie stosowana w wielu mediach masowych, w tym w mediach cyfrowych, które przekazują wiadomości i obrazy przeznaczone do kontroli umysłu oraz szerzenia fałszywych informacji. Propagandę można dostrzec w agresywnych promocjach marketingowych wprowadzonych za pomocą metod inżynierii społecznej, które mają na celu wpłynąć na rzesze ludzi, aby wesprzeć antyludzki program. Poprzez celowe używanie podświadomych impulsów, wartości społeczeństwa zachodniego kształtuje drapieżny konsumpcjonizm i nihilizm moralny, który służy promowaniu oraz szerzeniu kultury śmierci na całym świecie. Kiedy możemy zidentyfikować ten system drapieżnych zachowań, rodzący najniższe wibracje sił satanistycznych, które potęgują ludzką nędzę, możemy zaobserwować, że działa on w strukturach kontrolnych i systemach konsumenckich wszędzie na rynku globalnym.

Dlatego ważne jest, aby poznać te metody manipulacji i zadać sobie pytanie, co na ten temat wiemy. W jaki sposób wykorzystuje się propagandę i co możemy zrobić, aby się ochronić, aby zapobiec jej niszczycielskim skutkom w naszej psychice i nieświadomych impulsach? Powinniśmy być w stanie lepiej rozróżnić między zdobywaniem wiedzy poprzez bycie wykształconym i poinformowanym w tematach, w przeciwieństwie do informacji, które są celowo zmanipulowane, i mają wpłynąć na odbiorców tak, aby realizowali określony program, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. Tam, gdzie inwestujemy nasz czas i energię, powinniśmy postarać się o własne rozeznanie i zastanowić się, dzięki czemu będziemy bardziej odpowiedzialni.

Formy propagandy

Tajne wspólnoty wywiadowcze lub kliki państwowe współpracują z organizacjami medialnymi od dziesięcioleci i można napisać całą serię książek o celowym używaniu psychologicznej manipulacji w celu kształtowania społeczności oraz kontroli umysłu zbiorowego. Aby manipulować masami, tajne organizacje elit władzy przeniknęły do korporacji medialnych głównego nurtu i utworzyły prywatne sztaby ekspertów od szerzenia dezinformacji i tworzenia historyjek udostępnianych w większości kanałów informacyjnych po to, aby uzyskać pełną kontrolę nad mediami. Duża część dezinformacji jest produktem ubocznym eksperymentów wywiadu rządowego prowadzonych we współpracy z instytucjami akademickimi i naukowymi na całym świecie, ponieważ środowisko akademickie jest uważane za najbardziej płodną glebę dla różnych form kontroli ludzkich umysłów i eksperymentów behawioralnych, takich jak MKUltra.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy tworzone są sztaby lub zespoły ekspertów mających badać temat kontrowersyjnych wiadomości pojawiających się w głównym nurcie, dużo się o tym mówi, aby uniknąć społecznego sprzeciwu i wszelkich dalszych pytań ze strony niezależnych badaczy. Wyznaczając grupę rzekomych ekspertów wyselekcjonowanych przez społeczność wywiadowczą, którzy osiągnęli niejednoznaczne wyniki końcowe w eksploracji niepożądanych tematów, oczekuje się odpowiedzi, że: autorytet stwierdził, iż "nie ma tu nic do szukania". Jest to metoda używana do zamknięcia dyskusji i wymuszenia milczenia opozycji, podobnie jak termin "teoretyk spiskowy" jest uznawany za oszczerstwo, aby zdyskredytować uzasadnione pytania zadawane przez naukowców wykorzystujących umiejętność krytycznego myślenia.

Przede wszystkim ta strategia została zaprojektowana do blokowania informacji w celu ochrony interesów korporacyjnych i ukrywania się za fasadami oraz w celu osiągnięcia zamierzeń kontrolerów i NAA dla pełnej dominacji. Wracając do przeszłości, musimy uznać, że po II wojnie światowej zaczęła się agresywna infiltracja społeczeństwa przez NAA. Wpływ Czarnego Słońca na filary kontrolerów był obcym wirusem wstrzykniętym do akademickich finansowo-medyczno-religijnych struktur władzy, mającym spowodować akceptację kultury śmierci czczonej przez satanizm. Organizacja czarnych operacji i tajnych agencji wywiadowczych z czasów Eisenhowera ujawnia prawdziwe motywacje tajnych oddziałów wojskowego pozaziemskiego kompleksu przemysłowego, który od pierwszego dnia był fasadą działań NAA.

Kontroler rozumie, że manipulacja psychologiczna wykorzystywana do podsycania podświadomych pragnień ludzi to nie tylko sposób, w jaki mogą kształtować fałszywe narracje, ale także zmusić masy do ciągłego kupowania produktów i kojarzenia pozytywnych systemów przekonań z tymi produktami. Reklamowanie produktów przez gwiazdy, przedstawiane na tle wspaniałych obrazów, które wywołują impulsywne reakcje, rozpoczęło się sto lat temu i ma dziś rozmiary epidemii. W epoce cyfrowej aby dostać się do treści, którą naprawdę chce się przeczytać, praktycznie nie można uciec od bycia publicznością uwięzioną w szeregu reklam, zmuszaną do ich oglądania.

W rezultacie strumienie przychodów z reklam i promocji marketingowych stały się podstawą korporacyjnej kultury medialnej 3D, z niekończącą się promocją produktów oraz usług, które zapewniają większość zysków środkom masowego przekazu: radiu, telewizji i internetowym mediom społecznościowym wszystkich branż. Filtr wiadomości jest pakowany w reklamy komercyjne za pośrednictwem płatnych reklam, dostarczanych odbiorcom docelowym. Reklamodawcy to zazwyczaj korporacje płacące za formę konkretnych programów, które przynoszą im bezpośrednie korzyści, a informacje te są wyświetlane przez media jako codzienne wiadomości. Chodzi o to, że obiektywne wiadomości i dziennikarstwo śledcze zniknęły wiele lat temu na korzyść korporacji sprzedającej się za pomocą wiadomości propagandowych. Niepodzielną uwagę mas otrzymują ci, którzy płacą najwięcej za reklamy i krzyczą najgłośniej. Niestety, ten model propagandy działa dobrze na tych, którzy promują duchowy konsumpcjonizm, sponsorując reklamy duchowych tematów, takich jak wniebowstąpienie, świadomość i ujawnianie, które są sprzedawane dla zysku jako treść czysto rozrywkowa.

W erze cyfrowej coraz bardziej oczywiste staje się nowe zjawisko generowania baniek rzeczywistości oparte na filtrze kodowanych komputerowo algorytmów, które są stosowane przez potężne internetowe korporacje medialne. Algorytmy te są wykorzystywane w kanałach informacyjnych i opcjach wyszukiwania, a następnie zwykle potwierdzają informacje, które już znamy, rodzaj potwierdzenia rzeczywistości, z którą czujemy się najbardziej komfortowo. Bańki rzeczywistości są generowane, gdy podczas wyszukiwania wiadomości lub informacji tworzona jest określona bańka, która jest małym nadrukiem większej całości. Stwarza to ograniczony punkt widzenia, w którym otrzymujemy bardzo małą część informacji, dostosowanej do naszych filtrów, zgodnie z bańką rzeczywistości, która jest wynikiem działania sztucznej inteligencji i algorytmów używanych do śledzenia naszych preferencji. Aby uzyskać kontrolę nad informacjami, do których chcemy mieć dostęp, te internetowe korporacje medialne znajdują ukryte sposoby zbierania o nas danych, a następnie potajemnie przekierowują ruch internetowy tak, aby uniemożliwić nam dostęp do niezależnych witryn informacyjnych przenoszących informacje zawierające tematy niepożądane. Wielu alternatywnych i niezależnych dziennikarzy mówiących o wielu takich tematach dotyczących ujawnienia, procesu wznoszenia czy planie inwazji trzeciego świata na Europę, korzysta z platform takich jak YouTube i naraża się na nagłe, tajemnicze zawieszenie i ograniczenia na podstawie rzekomego naruszenia przepisów. Jednak nie ma informacji, która treść była źródłem naruszenia.

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy ofiarami narastającej cenzury poprzez kontrolę algorytmiczną, która opiera się na gromadzeniu danych osobowych. Oczywiście niepokojące jest to, że administratorzy i NAA chcą zbierać dane oraz profilowanie genetyczne od nas wszystkich. W miarę gromadzenia bardziej intymnych informacji na temat naszych powiązań i preferencji, zbierane informacje mogą być faktycznie wykorzystywane do cenzurowania lub blokowania pewnych poziomów informacji. Uświadomienie sobie stosowania algorytmów sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie w zrozumieniu wojny psychologicznej, której celem jest także wpływanie i manipulowanie zachowaniem, a dzieje się to poprzez cenzurowanie lub ograniczanie dostępu do informacji.

Ponadto są wykorzystywane fałszywe tożsamości do celów manipulacji psychologicznej, rozpowszechniania dezinformacyjnych i propagandy w różnych sieciach i społecznościach internetowych. Osobę udającą kogoś innego, w celu infiltracji lub manipulowania społeczności internetowej nazywa się marionetką. Wykorzystują je ukryte programy do trollowania społeczności internetowych, aby określony punkt widzenia wydawał się szalony, aby zdyskredytować dyskusje i wygenerować jak najwięcej chaosu oraz zakłóceń, jak to możliwe. Podobnie jak troll, taka marionetka ma szerzyć strach, niepewność i wątpliwości w grupie w celu podzielenia i podbicia. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że marionetki są uznawane za prawomocny zawód, by pełnić tę rolę zatrudniani i opłacani są wyspecjalizowani hakerzy. Zarabiają na celowym oszukiwaniu innych, pisaniu fałszywych skarg lub szerzeniu mowy nienawiści i koncepcji, które pomogą zniszczyć biznesową konkurencję.

Strach, niepewność i wątpliwość

Planowane sianie strachu, niepewności i wątpliwości (FUD) jest strategią dezinformacji stosowaną w sprzedaży, marketingu, public relations, polityce, kultach oraz propagandzie. Jest to strategia kontrolowania percepcji poprzez rozpowszechnianie negatywnych, wątpliwych lub nieprawdziwych informacji za pomocą metod, które przemawiają do strachu. Aby wykorzystać strach, troll używa zmyślonego błędu lub stawia fałszywy dylemat, a następnie próbuje stworzyć jego rozwiązanie, jeszcze bardziej nasilając strach, niepewność i wątpliwości co do alternatywy. Manipulatorzy wykorzystują zawoalowane groźby i niepewność, usiłując zasiewać nasiona wątpliwości, które mogą prowadzić do zmiany stanu mentalnego człowieka i jego pójścia w innym kierunku. Aby wywrzeć nacisk, manipulator oferuje wybór, określając go jako jedyne rozwiązanie. Osoba owładnięta strachem i będąca pod presją innych, jest na tyle rozproszona, że w danej sytuacji nie widzi wielu innych możliwych wyborów. Podstawą błędnego rozumowania jest proste kłamstwo - ktoś celowo mówi coś, co jest nieprawdziwe, wierząc lub mając nadzieję, że oszukiwana osoba tego nie zauważy.

Sianie strachu za pomocą niejednoznacznych wypowiedzi przesyconych taktyką FUD to podstawowe sztuczki używane przez skorumpowaną osobę próbującą sprzedać fabułę, pomysł lub produkt, aby zyskać poparcie. Największe nagłówki wiadomości są to taktyka FUD. Reklama korporacyjna to taktyka FUD. Taka sytuacja może dotyczyć polityka próbującego sprzedać opinii publicznej informację, że trzeba pójść na wojnę, a treść informacji będzie wypełniona skojarzeniami z niebezpiecznymi skutkami lub przestępcami, z przesadzonymi statystykami, które podkreślają niebezpieczeństwo nierobienia niczego, nawet gdy nie ma zagrożenia.

Kiedy dostrzegamy motywacje kontrolera, coraz lepiej widzimy jego chęć utrzymania i nasilenia władzy oraz kontroli, aby zdominować światowe gospodarki oraz dalej snuć wątek o panie-niewolniku, koncepcji przeprowadzania ukrytych operacji wojskowych lub operacji fałszywej flagi w celu realizacji tych programów. Operacje fałszywej flagi mają na celu stworzenie fałszywej narracji mającej oszukać społeczeństwo, jednocześnie ukrywając faktyczne źródło odpowiedzialności, prawdziwą organizację stojącą za atakiem lub operacją. Podczas działań fałszywej flagi można oszukać wroga i uzyskać przewagę strategiczną. Operacje fałszywej flagi to metoda wojny psychologicznej, w której publiczna reakcja jest prowadzona po śladach okruchów, aby jeszcze bardziej wspierać rząd i siły wojskowe, zwłaszcza jeśli za operację są obwiniane osoby postronne.

Jednak bez pełnego ujawnienia, większość ogółu społeczeństwa nie rozumie, że wiele lat temu mała grupa elitarnych rodzin przygotowała plan wypowiedzenia wojny reszcie populacji Ziemi, przy większej pomocy nieziemskich bytów wykorzystujących ich moc i chciwość. Ziemscy ludzie zostali sprzedani przez małą elitarną grupę psychopatów. Obecnie nasze rządy światowe są uwikłane w ukrytą wojnę pomiędzy tymi frakcjami kabała, które obejmują grupy z planety i spoza niej. Aby zdobyć pełną dominację nad liniami czasu przyszłości wykorzystują przeciwko społeczeństwu każdą formę manipulacji psychologicznej i wyzysku emocjonalnego.

Gdy zdobędziemy większą wiedzę na temat modelu propagandy oraz sposobu, w jaki jest on wykorzystywany do manipulowania czy wymuszania zgody, możemy uniknąć pułapek i otworzyć się na szczere dyskusje oraz świadomą debatę na wiele tematów, które w głównym nurcie są etykietowane jako niepożądane lub teorie spiskowe. Konspiracja na planecie Ziemia jest faktem, istnieje wiele rzeczywistych dowodów, które przedstawiają historyczne spiski, które są w pełni udokumentowane przez agencje rządowe – czarno na białym. Wielu despotycznych przywódców i strategów wojskowych wykorzystywało operacje fałszywej flagi jako broni psychologicznej przeciwko własnemu krajowi. Najprostszym sposobem na przejęcie kontroli nad populacją jest przeprowadzanie aktów terroru, a NAA dobrze ich używa. Aby zrozumieć, na co faktycznie patrzymy, musimy najpierw odkodować metody wykorzystywane w wojnie psychologicznej, oraz zobaczyć, jak głęboko w króliczej norze tkwi manipulacja psychologiczna i wyzysk ludzkości, oraz główne powody, dla których tak się dzieje.

Media społecznościowe i warunkowanie

Wiele osób, zwłaszcza młodszych, uzależniło się od internetowych platform mediów społecznościowych, co powoduje zmiany w chemii ich mózgów. W mózgu uwalniają się cząstki – neurochemikalia, które wywołują pozytywne wzmocnienie. Jest to podobne do uderzeniowej dawki dopaminy, po której mózg zaczyna kojarzyć szlaki dopaminy z pewną aktywnością online, ludźmi, produktami lub propagandą. Takie warunkowanie jest wynikiem zachowania wyuczonego z pozytywnego lub negatywnego wzmocnienia, gdzie osoba kojarzy coś przychodzącego online pozytywnie lub negatywnie, a informacje zmieniają oczekiwania lub kontrolują jej zachowanie.

W internetowych strategiach marketingowych istnieją ogromne sekcje przeznaczone do gromadzenia danych i sprzedawania naszej uwagi za pośrednictwem mediów społecznościowych z pomocą psychologicznej manipulacji, mającej zwabić publiczność i zachęcić do działania na ich korzyść. Aby nazbierać dużo odwiedzających ich witryny lub sprzedać jak najwięcej produktów, zwykle używają taktyk wykorzystujących luki w ludzkiej psychice i stanie emocjonalnym. Najczęstszym emocjonalnym oszustwem jest wywołanie pragnienia przynależności, akceptacji i uzyskania statusu społecznego w pożądanej grupie. Szczególnie podatni na takie manipulacje są nastolatkowie, gdyż nie rozpoznają wyrafinowanych oszustw, które się za tym kryją. W rezultacie, im większe jest instynktowne pragnienie i potrzeba przynależności, bycia akceptowanym oraz popularnym, tym silniejsza reakcja mózgu tam, gdzie wzmacnia się ten konkretny system przekonań. W związku z tym nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych może prowadzić do objawów uzależnienia, wykorzystywania mediów społecznościowych do poprawy nastroju a nawet do odczuwania skutków wycofania. Niektórzy ludzie mogą mieć obsesję na punkcie tych pozytywnie wzmacniających doświadczeń i wykazują zachowania kompulsywne, takie jak konieczność ciągłego grania w gry online lub sprawdzania poczty elektronicznej. Trzeba przejąć nad tym kontrolę, wzmocnić siebie i dzieci sięgając do internetowych informacji edukacyjnych, ale z zachowaniem umiaru, abyśmy nie dali się skonsumować ani zmanipulować przez marketingowe taktyki ludzi pozbawionych skrupułów.

Jeśli nie wykażemy samodyscypliny i samoświadomości, te metody manipulacji mogą tworzyć w naszych mózgach pozytywne skojarzenia wiążące się z produktami lub ludźmi, którzy reklamują siebie jako coś, czym nie są. W społeczeństwie konsumpcyjnym zostaliśmy uwarunkowani reagowaniem na powierzchowne fasady, pozory i obietnice, że produkt da nam lepsze lub bardziej czarowne życie. Ale zazwyczaj jest to pole sprzedaży oszusta wypełnione manipulacjami psychologicznymi, pomagającymi przyciągnąć nas do sieci społecznościowych.

Kontrolowany chaos

Skorumpowani liderzy i decydenci wykorzystując dobre serca ludzi próbują pokrętnie wyjaśnić rozpad zachodniej kultury w największych miastach, a w rzeczywistości realizują program kontrolowanego chaosu. Systematyczne i metodyczne niszczenie zasobów naturalnych i cywilizowanych środowisk kulturowych, dewastowanie lub ukrywanie pięknych arcydzieł sztuki i literatury oraz zamierzone dziesiątkowanie artefaktów i antyków ukazujących dawne oświecone epoki ludzkiej kultury, nie jest przypadkiem. Kontrolowany chaos polega na poddawaniu ludzi wyrafinowanym metodom globalnej manipulacji psychologicznej, zaprojektowanej w celu zreformowania i stłumienia zbiorowej świadomości, poprzez kształtowanie fałszywych historii, które niszczą jedność i empatię w ludzkości. Strategie dzielenia i zdobywania zachęcają do powstawania rozłamów, konfliktów oraz chaosu między przeciwnymi grupami, co ma zapobiec tworzeniu silnych sojuszy i unifikacji, które mogłyby rzucić wyzwanie potędze kontrolera lub władcy. Dotyczy to negatywnych bytów, takich jak grupy lucyferyczne lub satanistyczne, sprawujące dodatkową kontrolę nad swoimi ludzkimi przedstawicielami, którzy pracuja nad realizacją programu podziału i podbijania ludzkości.

Zrozumienie motywacji cenzorującej elity władzy oznacza zrozumienie ich duchowych i ideologicznych przekonań dotyczących kontrolowanego chaosu wobec przeciwników, co w gruncie rzeczy jest ciągłym prowokowaniem anarchii i podziałów w celu kontrolowania reszty mieszkańców Ziemi. Kontrolowany chaos jest wykorzystywany w podejmowaniu decyzji z udziałem wojska, jak i w planowaniu taktyki dzielenia i podbijania skierowanej przeciwko dowolnej grupie ludzi lub dowolnemu narodowi. Kontrolowany chaos jest wykorzystywany jako duchowa strategia wojenna na froncie metafizycznym przez niefizyczne siły ciemności, a także jako propagandowe narzędzie dezinformacji oraz taktyka osłabiania rzesz ludzkich w świecie fizycznym. Jest to globalna strategia prowadząca do pelnej dominacji nad Ziemią realizowana przez siły NAA, które wykorzystują ludzkich kontrolerów mających dostęp do nieograniczonego bogactwa i zasobów naszej planety, aby zarządzać resztą ludzi w kontrolowanym chaosie.

Za pomocą metodycznego niszczenia spójności i jedności każdej docelowej grupy, organizacji, państwa lub narodu, następuje ich osłabianie przez wewnętrzny podział i anarchię, w wyniku czego zorganizowane siły wykorzystując kontrolowaną taktykę chaosu, mogą przechwytywać i kontrolować zasoby grupy. Jeśli międzynarodowe korporacje, syndykaty przestępcze i instytucje chciałyby uzyskać przeważającą kontrolę nad globalnymi zasobami finansowymi, wojskowymi i informacyjnymi jakiegoś państwa, nawet silnego, mogą tego dokonać za pomocą strategii przesycenia populacji propagandą kultury śmierci, wzmocnienia destrukcyjnych zachowań, spowodowania nędzy i bezdomności, rozdawania darmowych dawek heroiny, szerzenia seksualnej niedoli w celu zmniejszenia liczby urodzeń oraz zwiększenia śmiertelności. Gdy pojawia się obojętność na cierpienie, niedolę czy nędzę innych, ludzie stają się samobójcami i tracą wolę życia. Działa to jako ogólny mechanizm eutanazji mający ułatwić strategię eugeniki lub zabijania w atakowanej społeczności.

Ciągłe prowokowanie i rozsiewanie chaosu, szczególnie poprzez klęski żywiołowe lub sytuacje kryzysowe, hamuje zdolność do zrównoważonego życia oraz zakłóca stabilność, a także spójność niezbędną do przywrócenia porządku. Wyciąganie ludzi z domów, tworzenie uchodźców i masowe migracje to narzędzia wykorzystywane do destabilizacji oraz wojny psychologicznej, prowadzące do kontroli nad tymi obszarami poprzez wywoływanie chaosu przy jednoczesnym niszczeniu lokalnej kultury. Kiedy środowisko naturalne i piękno Ziemi, takie jak drzewa, rośliny czy zwierzęta, są niszczone, takie dziesiątkowanie wywołuje u żyjących tam ludzi efekt dehumanizacji i demoralizacji. Życie na jałowym terenie, na pustkowiu, w skrajnej nędzy, pośród wojen i kataklizmów, nie pomaga w rozwoju świadomości i lokalnej kultury, stwarza prymitywne wartości i barbarzyństwo. Propaganda ciągłego kontrolowanego chaosu jako sposobu na życie wysiewanego jako globalna kultura śmierci, realizuje cele kontrolerów na różne sposoby:

*Kreuje życie w warunkach wojny psychologicznej, globalnie kontrolowanego chaosu, hamując rozwój ludzkiej świadomości, wspierając narastanie prymitywnych negatywnych emocji i neutralizując wewnętrzne dążenie do tworzenia oraz dalszego rozwoju w pozytywny sposób, co przyczyniłoby się do rozwoju społeczeństwa (wywołaj strach, podziały i dezorientację).
*Niszczy komunikację między ludźmi, zwiększając podział i uniemożliwiając dostrzeganie szerszej perspektywy, usuwając dostęp do informacji, co dałoby ludziom i grupom dostęp do całego obrazu sytuacji (ignorancja kontra inteligencja, podział powodujący dezorientację).
*Zmniejsza zdolność zwykłych ludzi do wpływania na wydarzenia zachodzące w strukturach władzy i kontroli, promując barbarzyńskie i prymitywne wartości jako akceptowalne, jednocześnie zamykając niezależne i alternatywne media (dehumanizacja i demoralizacja, ignorancja a inteligencja).
*Zwiększa biurokrację, rozprasza ogląd poprzez fałszywe narracje, sieje fałszywe przekonanie, że potrzeba więcej pieniędzy, aby rozwiązać wszystko, zwiększa zniewolenie poprzez tworzenie długów, promuje korupcję i zachowania przestępcze (przytłoczenia i zdeptanie, demoralizacja).
*Niszczy postępy w szkolnictwie wyższym i udaremnia prawdziwe odkrycia naukowe, eliminuje możliwość dążenia do większego rozwoju ludzkości w kierunku wolnych i otwartych technologii, które wykluczyłyby wojny, przemysł paliwowy i czerpanie zysków z katastrof (ignorancja kontra inteligencja, podział powodujacy dezorientację).
*Ukrywa duchowe ukierunkowanie i prześladowania, które są zorientowane na hamowanie poszerzania świadomości, bombarduje negatywnością, jednocześnie tłumiąc prawdę i kryształowe cechy w budzących się ludziach, ponieważ wszystkie media i kontrolne filary w społeczeństwie są wykorzystywane do podporządkowania nas duchowo (wywoływać strach, podział powodujący zamieszanie, demoralizacja).

Kontrolowanie chaosu i celowe podżeganie sił chaosu na całym świecie są również powiązane z ogólną satanistyczną ideologią i jej najwyższymi zasadami. Osoby, które są albo umiarkowanymi, albo skrajnymi okultystami - w zależności od gałęzi satanistycznego systemu wierzeń, również praktykują tę samą strategię dzielenia i zdobywania, aby zyskać przewagę oraz gnębić społeczeństwo przez brak empatii i współczucia dla innych. Satanizm promuje mistrzów manipulacji i socjopatyczne osobowości, aby wykorzystać wszystkie ludzkie słabości psychiczne oraz emocjonalne dla osobistych korzyści. Satanistyczny okultysta stosuje ataki psychiczne i czarną magię, aby wykradać duchową energię, wytwarzać duchową słabość. Korzysta też z premedytacją ze złożonych strategii, które mają za zadanie zniszczyć oponentów za wszelką cenę. Stąd wielu satanistów jest mistrzami propagandy używającymi skomplikowanych oszustw do psychologicznej manipulacji, próbując wpoić opinii publicznej różne formy umiarkowanej do skrajnej satanistycznej ideologii w kontrolowanych mediach głównego nurtu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz