sobota, 8 września 2018

NADZIEJA NADEJDZIE Z ROSJI

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Tekst napisany przez Alison Ray - Copyright © 2018, rozesłany przez Jamesa Tyberonna

Edgar Cayce udzielił w latach 1921-1944 29 odczytów, które zostały zebrane jako "World Affairs Readings", ponieważ pojawiały się pytania o lepsze wytłumaczenie sytuacji z perspektywy globalnej (Series 3976). W tych odczytach dwukrotnie wspominająa się, że nadzieja dla świata nadejdzie z Rosji. Niedawno zauważylismy, , że ta nadzieja jest związana z konkretną osobą. Ale odczyty zdają się wskazywać na ducha narodu. Pierwszy komunikat, wydany w 1932 r., wyraźnie wspomina o stopniowym rozwoju religijnym Rosji. Drugi, z 1944 r., zdaje się sugerować, że to właśnie troska narodu rosyjskiego o bliźniego jest podstawą tej nadziei. Pojawiła się również sugestia, że sprawiedliwe partnerstwo między Rosją a Stanami Zjednoczonymi może przynieść korzyści zarówno Rosji, która posiada więcej surowców niż jakikolwiek inny naród, jak i USA - mającym większe możliwości na zagospodarowanie tych zasobów.

W czytaniu 3976-10, udzielonym 8 lutego 1932 r., do śpiącego Cayce wystosowano prośbę o plan ustanowienia pokoju na Ziemi i dobrej woli między ludźmi.

(Q) Jaka powinna być postawa tak zwanych narodów kapitalistycznych wobec Rosji?

(A) W sprawie rozwoju religijnego Rosji przyjdzie większa nadzieja dla świata. Wtedy osoba lub grupa, która ma bliższe relacje, może lepiej sobie radzić w stopniowych zmianach i ostatecznym rozwiązaniu warunków co do rządów świata.

(Q) Czy Stany Zjednoczone powinny uznać obecny rząd w Rosji?

A) Należy wziąć pod uwagę wiele uwarunkowań, czy odpowiedź zostanie udzielona prawidłowo. Można powiedzieć "tak" oraz "nie", i obie pdpowiedzi będą prawidłowe. Obecna postawa obu narodów jako nacji jest niewłaściwa, bo nadejdzie, nadejdzie zupełna zmiana nastawienia obu narodów jako mocarstw w świecie finansowym i ekonomicznym. Jeśli chodzi o zasoby surowców, Rosja przewyższa wszystkie inne narody. Jeśli chodzi o umiejętności rozwoju, to te w Stanach Zjednoczonych są najkorzystniejsze. Wtedy te się połączą lub zaczną bazować na sprawiedliwych podstawach - lub mogą stać się mocami; ale te przedsięwzięcia które są przedmiotem pytań, zajmą wiele lat, mimo wtrącania się z zewnątrz.

Sugestia podana przez przewodnika, Gertrude Cayce, do czytania 3976-29 w dniu 22 czerwca 1944 r., zapewnia ramy dla zrozumienia i interpretacji głębszego znaczenia komentarzy na temat poszczególnych narodów:

Ten kanał wskazał, że wiele można powiedzieć o tym, co mogą oznaczać wibracje narodów, jako jednostek. Przekażcie rodzinie ludzkiej informacje dotyczące tych wibracji i ich relacji duchowi różnych narodów, szczególnie w związku z siedmioma grzechami i dwunastoma cnotami, które będą pomocne dla organizacji i dla jednostek, ponieważ chcemy wspomóc naszych bliźnich. Następnie odpowiesz na pytania, które mogą zostać przesłane, gdy o to poproszę.

Podczas transu, Edgar Cayce odpowiedział:

Cóż więc z narodów? Z Rosji nadchodzi nadzieja dla świata, choć nie takiej, jak czasem określana jako komunistyczna, bolszewicka. Nie. Ale wolność, wolność! Wolność, każdy człowiek będzie żył w zgodzie ze swym bliźnim! Narodziła się zasada. Minie wiele lat, zanim zostanie skrystalizowana, ale z Rosji znów pojawia się nadzieja dla świata. Czym się pokieruje? Ta przyjaźń z narodem, który założył obecną monetarną jednostkę "In God We Trust". Czy używasz tego w swoim własnym sercu, kiedy spłacasz swoje sprawiedliwe długi? Czy używasz tego w swojej modlitwie, kiedy wysyłasz swoich misjonarzy do innych krajów? "Daję to, bo ufam Bogu"? Nie za pozostałe pięćdziesiąt centów! (3976-29)

Edgar Cayce przewidział II wojnę światową, ale odczyty nie sugerują, że nastąpi trzecia wojna światowa. W 1935 r. ostrzegł 29-letniego agenta ds. ładunków o katastrofalnych wydarzeniach, które narastały w społeczności międzynarodowej:
Czytanie Cayce ... chyba że wtrąca się to, co można nazwać siłami i wpływami nadprzyrodzonymi, które są aktywne w sprawach narodów i ludzi, cały świat - jak gdyby - zostanie podpalony przez militarystyczne grupy i tych, którzy stoją za władzą i ekspansją w takich stowarzyszeniach ... (416-7)

Odczyty rzadko przewidywały konkretne przyszłe zdarzenia, ponieważ były podawane w odpowiedzi na konkretne pytania. Dodatkowe informacje zwykle nie były zgłaszane przez śpiącego proroka. Przyszłość wciąż się zmienia. Podczas gdy prognozy Cayce'a opierały się na obecnych warunkach, poszczególne osoby mogły wyrazić swoją wolę i zmienić to, co może się wydarzyć. Odczyty, w których mowa jest o Rosji, nie mówią o osobach, o ostatecznym wyniku ani o czasie. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy razem, razem poprzez nasze myśli i działania, tworzymy przyszłość. I jak powiedział Cayce: pokój zaczyna się od jednostki.

Jeśli znacie pokój i harmonię, przynieście pokój i harmonię do doświadczenia innej duszy. (262-87)

Napisane przez Alison Ray Copyright 2018


Alison Ray działa jako kierownik ds. marketingu Edgar Cayce's A.R.E. gdzie jest odpowiedzialna za członkostwo, informacje publiczne i Venture Inward. Przed przeniesieniem się z Chicago do Virginia Beach była asystentką wiceprezesa prywatnego programu hipotecznego. Od dawna entuzjastka Egiptu, regularnie ćwiczy medytację, Tai Chi i tworzy biżuterię.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz