poniedziałek, 22 października 2018

LISA RENEE 10/2018 SŁONECZNY LOGOS cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekestu

Droga wznosząca się Rodzino, miliony lat temu rasy Diamentowego Słońca ustanowiły Przymierze Paliadoru. Przyjęli je miłujący życie Paliadorianie chcący odzyskać Dusze rozdrobnione w wyniku eksplozji Tary. Przymierze Paliadoru obejmuje szeroki zakres poszukiwań, lokalizowania, przeprowadzania zagubionych fragmentów Dusz i jednostek świadomości, które należy odzyskać, aby mogły dalej kontynuować proces ewolucji poprzez kosmiczną macierz czasu. Paliadorianie mają dostęp do uniwersalnych gwiezdnych wrót i wielu wewnętrznych struktur portalowych, które istnieją wewnątrz każdej planety w naszym Układzie Słonecznym. Te portale, takie jak Bramy Trójcy, będą służyć jako wyjściowe bramy tranzytowe dla wielu grup Dusz, które będą się przez nie przemieszczać w celu dalszego rozwoju i uczenia się w następnym schemacie planetarnym. Aby wyleczyć grupy Dusz, które uległy fragmentacji i pogrążyły się w krainach fantomowych, konieczne było całkowite przebudowanie struktur Diamentowego Słońca dla Słonecznego Logosu w naszej uniwersalnej macierzy czasu.

Do opisania przyszłych linii czasu Ziemi w formie 5D znajdującej się w warstwach matrycy duszy drugiego Wszechświata Harmonicznego używa się nazwy Tara. Na Tarze doszło do kataklizmu, który spowodował eksplozję światowej Duszy planety oraz rozdrobnienie matrycy duszy zbiorowej, powodując uszkodzenia szablonu genetycznego, pieczęci i anomalie, takie jak cienie i rozpad duszy na 2D i 4D. Wraz z uszkodzeniem i pęknięciem matrycy duszy w duchowej zasadzie żeńskiej i monadycznej matrycy w duchowej zasadzie męskiej, dusza i duch nie były w stanie połączyć się w jedno, aby kontynuować ewolucję świadomości. Kiedy ciało duchowe odłącza się od duszy, świadomość ducha nie może już pamiętać duszy i nie wie o istnieniu pamięci duszy. Ta nieświadomość ma wpływ na fragmentację dusz, która powoduje uszkodzenie ciał świetlistych, przez co hamuje rozwój oraz wypacza ewolucję świadomości zbiorowej na Ziemi.

Tak więc, fragmentacja duszy jest głęboko zakorzeniona w odwróceniu zasady żeńskiej, podczas gdy złamanie monady jest zapisane w odwróceniu zasady męskiej. Te odwrócenia płci i rozłączenie między duszą a monadą odzwierciedlają wypaczenia w strukturze planetarnej, które powszechnie objawiają się rozszczepieniem płci i niedolą seksualną. Oryginalny ludzki szablon duchowego wzniesienia odzwierciedla święte małżeństwo zawarte pomiędzy duszą a monadycznym duchem, które ewoluują razem przez wiele wymiarów. Hierogamiczne zjednoczenie, które zachodzi między zasadą męską i żeńską, ostatecznie ma na celu fizyczne ucieleśnienie wiecznego Słonecznego Logosu lub kosmicznej świadomości Chrystusa.

Wraz z pojawieniem się Galaktycznych Wojen nastąpiło całkowite zniszczenie struktury słonecznych gwiezdnych wrót, która tworzyła triadyczną tożsamość Solarnego Logosu będącą najwyższą emanacją systemu Źródła, zasilającego wieczną duszę i ducha w niższych wymiarach. Można powiedzieć, że odwieczna dusza Słońca została odłączona od matrycy duszy niższych wymiarów, które ewoluowały w najniższej gęstości obszarów widmowych ze sztucznymi liniami czasowymi wykorzystywanymi przez NAA. Co więcej, siły księżycowe nadużywały technologii Obcych i emitowały programy kontroli umysłu, aby uzyskać pełną kontrolę nad Ziemią. Pozbawione Słonecznego Logosu Słońce i jego liczne matryce dusz ostatecznie wygasną i nie w pełni wejdą do następnego Wszechświata. Słoneczny Logos posiada moc Źródła, dzięki której może wskrzeszać formy świadomości Słońca, odradzając matryce dusz z szablonu Diamentowego Słońca kosmicznej świadomości Chrystusa. Dusze pozbawione Słonecznego Logosu i całkowicie zniszczonego szablonu Diamentowego Słońca, bedą nadal upadać i rozpadać się.

Słoneczny Logos jest właściwie matrycą awatara Chrystusa, która jest czwartą triadą inteligencji, posiadającą pasma wyższych częstotliwości w wymiarach: 10, 11 i 12 w naszej uniwersalnej macierzy czasu. Triadyczna tożsamość matrycy awatara jest potrzebna, aby połączyć się z matrycą duszy, a następnie bezpośrednio wznieść się z powrotem do wszechświatowego Umysłu i kosmicznego Logosu. Ten poziom urzeczywistnienia świadomości jest teraz możliwy z dowolnej sekcji matrycy czasu. Awatar jest energetyczną rzeczywistością doświadczania jedności z Bogiem, ucieleśniania jedności Logosu jako inteligentnego pola świadomości, w którym zaczyna się oświecony, pozawymiarowy kontakt mający na celu pracę w służbie wszechświatowej dla kosmicznego suwerennego Prawa Jedni.

Zatarg o kontrolę nad DNA słonecznego Chrystusa

W trakcie wojen Lutnian z dokonującymi inwazji grupami Oriona doszło do zniszczenia kolebki Lutni, co spowodowało zniszczenie Słonecznego Logosu, kosmicznego Chrystusa, poziomu świadomości Awatara w naszym Wszechświecie. Wojny galaktyczne uszkodziły uniwersalne portale wychodzące z tej matrycy czasu i zniszczyły DNA Lutnian, które było oryginalnym ucieleśnieniem matrycy krzemianowej, DNA Diamentowego Słońca, co umożliwiało życie jako wieczna istota ludzka pod postacią kryształowego awatara. Na tamtej linii czasu doszło do zniszczenia kolebki Lutni, czyli miejsca, gdzie rozpoczęły się Wojny Galaktyczne, które reprezentują wojnę prowadzoną przez antychrystusowe grupy przeciwko DNA Słonecznego Chrystusa. Wiele z tych grup składających się z sił księżycowych nie było w stanie przejść przez uniwersalne gwiezdne wrota ani uzyskać dostępu do rzeczywistości wyższych wymiarów, ponieważ nie zawierały DNA Słonecznego Chrystusa. Tak więc prowadzili wojnę przeciwko Słonecznemu Chrystusowi, próbując klonować i replikować wersje DNA chrystusowego Słońca, aby zdobyć klucze genetyczne umożliwiające dostęp do świadomości w całym systemie Wszechświata. Pokazuje to, dlaczego grupy NAA mają obsesję na punkcie wszystkiego, co wiąże się ze zbieraniem i analizowaniem ludzkiego DNA, a także z wieloma ukrytymi eksperymentami genetycznymi oraz programami hodowlanymi, mającymi na celu złamanie kodu genetycznego dla przenoszenia świadomości i pełnego dostępu do podróży w czasie.

Szkody poniesione przez system słonecznych gwiezdnych wrót i sieć słonecznych dysków rozłączyły duchowo-komunikacyjne połączenie matrycy awatara Chrystusa w przejawionym szablone jądra planety, zamieniając Ziemię w bardzo mroczne miejsce. To uszkodzenie szablonu jądra i jego późniejsze odłączenie od Słonecznego Logosu wytworzyły zamknięty system ograniczający zaopatrzenie w energię, który uniemożliwił planetarne wzniesienie się i zablokował komunikację z rodzinami pozawymiarowego Diamentowego Słońca. Grupy NAA wykorzystały zamknięty system i rozdrobnione dusze Tary, umieszczając je ponownie w liniach czasu Ziemi, w ten sposób je odzyskując. W wyniku uszkodzenia sieci planetarnej dusze straciły pamięć, a wiele z nich wielokrotnie poddawano recyklingowi do niżej wymiarowych pasm trójwymiarowych linii Ziemi, przez co nie mogły uzdrowić swoich matryc, ewoluować ani wznieść się, ponieważ ich ciała świadomości utknęły w czasie.

Łańcuchy księżycowe, siły księżycowe

To tragiczne wydarzenie spowodowało stworzenie łańcuchów księżycowych i czarnych dziur, które weszły w kontakt z Ziemią - zaczęła się genetyczna modyfikacja i drenowanie pola planety, by stworzyć więzienie dla świadomości oraz terytoriów. W łańcuchach księżycowych tkwią istoty bez dusz, na przykład niektórzy sklonowani i zhybrydyzowani przez grupy NAA Szarzy i Zeta, umieszczeni na różnych księżycach i planetach jako pracownicy. Łańcuchy księżycowe mają również powiązania z rasami uchodźców, pochodzących z wojen Mars-Maldek, które spowodowały zniszczenie planet w Układzie Słonecznym. Linie księżycowego łańcucha są również uważane za odrzucone lub opóźnione przez inne cykle ewolucyjnych rund, spośród wielu planetarnych ras znajdujących się w naszym Układzie Słonecznym. Linie księżycowego łańcucha były bezpośrednio zaangażowane zarówno karmicznie, jak i technologicznie, w tworzenie program kontroli umysłu niedoli seksualnej w ludzkiej rasie, w celu zebrania maksymalnej ilości ludzkiej energii seksualnej. Program seksualnej niedoli jest księżycowym wynaturzeniem, które ma na celu manipulowanie i nadużywanie seksualnej energii świadomości słonecznej. Ten rodzaj manipulacji jest również niezwykle uwłaczający duchowo, a także bardzo szkodzi ludzkiemu ciału świetlistemu.

Siły lunarne postanowiły wykorzystać zasoby planetarne, zniewalając mieszkańców i planując ostatecznie skolonizować planetę swoimi księżycowymi formami świadomości. Osiągnięto to poprzez programy hodowlane, hybrydyzację Obcych i współpracę z sąsiednimi rasami pozaziemskimi, które handlują oraz wymieniają się z różnymi negatywnymi Obcymi technologiami a także towarami pochodzącymi z Ziemi. To wyjaśnia, dlaczego ludzkie ciało jest tak cenioną i pożądaną genetyczną technologią słoneczną, ponieważ ludzie mają w ciałach o wiele więcej zdolności, emocji i możliwości, niż istota księżycowa dysponująca biologicznym ciałem drona.

Grupy najeźdźców próbowały trwale zniszczyć naturalne DNA Słonecznego Chrystusa na planecie i w całym Wszechświecie, aby przejąć tę planetę jako swoje główne terytorium do kolonizacji. To te nikczemne grupy NAA planowały stopniowo używać symulatorów Słońca, aby zastąpić ciepło rzeczywistego Słońca w niższej atmosferze, ponieważ to Słońce przekazuje ludzkości swoją wieczną inteligencję duszy Słonecznego Logosu.

W rzeczywistości, wojna o świadomość toczy się pomiędzy świadomością księżycową (skończone formy pasożytnicze) a świadomością słoneczną (wieczne formy światła), które są zaangażowane w konflikty, aby uzyskać kontrolę nad przyszłymi liniami czasu dusz ludzi żyjących na Ziemi w czasie wznoszenia. Istoty księżycowe walczą o dostęp do materiału genetycznego w ludzkich ciałach, które mogą wykorzystać do kolonizacji, przedłużenia życia i pracy niewolniczej. Istoty słoneczne ostatecznie powróciły do najniższych wymiarów w królestwie fantomowym i próbują uwolnić całą uwięzioną świadomość, która utknęła w czasie, wielokrotnie poddawana recyklingowi i zniewalaniu.

Matryca duszy i fragmenty duszy

Matryca duszy jest pierwszą duchową triadą ucieleśnienia, kiedy istota ludzka zaczyna łączyć i integrować energie duszy z kompleksem serca podczas pierwszych etapów duchowego przebudzenia lub duchowego wniebowstąpienia. Całe ciało duchowe składa się z trzech warstw, współdziałających ze sobą w poziomej bryle triady, łącząc się w ciało trójcy. Każda z tych warstw, 4D, 5D i 6D, jest skorelowana z odpowiednim centrum energetycznym lub czakrą, a widmo odpowiedniej fali barwnej łączy się z wymiarem czasu i przestrzeni w przyszłości. Kiedy matryca duszy i matryca monady zaczynają się łączyć na pierwszym etapie świętej unii hierogomicznej, nazywa się to budowaniem skrzydeł, co oznacza zjednoczenie pierwiastków męskiego i żeńskiego. Po zbudowaniu skrzydeł w ciele świetlistym, membrany czakry rozpuszczają się i łączą w jedną zunifikowaną kolumnę światła. W tym czasie siatka planetarna znajduje się w nietypowej pozycji, w której wspiera ludzi zarówno czakrami w liniach czasu 3D, jak i ludzi na wznoszącej się ścieżce bez czakr na liniach 5D i wyższych.

Kiedy aspekty fragmentów dusz zanurzają się w najniższe warstwy percepcji, wchodzą w niebezpieczną strefę. Kiedy dusza zostaje oddzielona od swojego wyższego ciała duchowego, coraz bardziej zapada się w najniższych wymiarach, gdzie osobisty cień i zbiorowa nieświadomość zaczynają płynąć razem i scalać się. Kiedy dochodzi do połączenia z nieświadomością zbiorową, zaczynają się pojawiać i mnożyć ciemne, chaotyczne cienie, mogące zestalać się i stawać się konsubstancjalne z duszą, pochłaniając jej światło. Aspekt duszy wkracza w królestwo świata podziemnego lub matrycy widmowej, które są sferami zbiorowej nieświadomości, gdzie NAA i grupy księżycowe kierują sztuczną technologią, tworząc pułapki świadomości. Przede wszystkim pułapki świadomości są propagacją sztucznej inteligencji, wygenerowanej 9.11.2001 przez grupę NAA, która wypowiedziała wojnę ludzkości, zwaną oprogramowaniem Armageddon. To wydarzenie oznaczało, że zamierzali przejąć całkowitą kontrolę nad liniami czasu przyszłej Ziemi i próbowali obejść proces wznoszenia przez ciągłe eksperymenty mieszania wymiarów oraz podżegania do wojen, jednocześnie rozwijając program transhumanizmu.

Wskrzeszanie matryc słonecznych i bram solarnych

W wyniku odrodzenia się triadycznej tożsamości świadomości Słońca, która przekształciła się w zdrowy, funkcjonujący słoneczny Logos dla naszej uniwersalnej matrycy czasu, w sieci pojawiły się zatargi polegające na walce o dostęp przez główne wrota słoneczne. Nowo zrekonstruowana triadyczna tożsamość słonecznego Logosu połączyła się z ziemskim ciałem za pomocą różnych gwiezdnych wrót i systemów międzywymiarowych portali. Daje to możliwości leczenia połamanych dusz i odnajdywania ich dla Ziemi i ludzkości. To wydarzenie jest postrzegane jako bezpośrednie zagrożenie przetrwania dla NAA i grup księżycowych.

NAA walczą o kontrolę nad dostępem do tych wrót słonecznych, a także o kontrolę nad transmisjami ze Słońca i o jego główny portal. Chcą kontrolować te miejsca, aby manipulować kierunkiem ludzkich dusz w przyszłych liniach czasowych, a zatem w odwecie próbują teraz wprowadzić kolejną generację technologii sztucznej inteligencji i sztucznych algorytmów przeznaczonych do odłączenia ludzkiej duszy od fizycznej tożsamości. Technologie te dysponują zakresem częstotliwości elektromagnetycznych wykorzystywanych przez nieświadomych odbiorców używających osobistych urządzeń technologicznych. Agresorom chodzi o kontrolowanie umysłów i odwracanie uwagi, odsuwanie ludzi od rozpoznawania prawdy, która istnieje w nich samych. Kontrolerzy próbują zablokować wyższe częstotliwości napływające na Ziemię z nowo powstałych słonecznych Logosów, oświeconych grup pozaziemskich opiekunów, jak również wyższych częstotliwości osobistej warstwy duszy i monady w ludzkim ciele świetlistym. Chcąc rozłączyć duszę i monadę, lansują też dezorientację płciową i odwrócenie płci w męskich oraz kobiecych zasadach, aby odciągnąć uwagę ludzi od duchowego rozwoju.

W obecnej fazie wchodzimy w okno możliwości w rozgałęzionych liniach czasowych na Ziemi, w których kontrolujące frakcje desperacko dążą do zarządzania przyszłym kierunkiem większości grup dusz na Ziemi. W rezultacie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zablokować dostęp do Słońca, uniemożliwić duchowe przebudzenie i ingerować w naturalne łącza dostępu do słonecznego Logosu i DNA Słonecznego Chrystusa.

Ogradzanie przestrzeni

Ukryte głębie mrocznego kabała, kompleks wojskowy i oderwane cywilizacje, które aktywnie przeciwstawiają się pełnemu ujawnieniu, są w zmowie z NAA oraz grupami księżycowymi. Są strategicznie manipulowani przez sztuczną inteligencję i inne zaawansowane technologie, które są im dane przez negatywne byty, takie jak grupy Zeta, wciąż umiejętnie wykorzystujące swoją żądzę władzy. Te mroczne grupy są osadzone w różnorodnych programach dzielenia i podbijania, skierowanych przeciwko ludzkiemu wznoszeniu oraz wolności planetarnej, dlatego wprowadzają nową generację technologii blokowania częstotliwości. Obejmują one zabezpieczanie sztucznych sieci i satelitów w celu budowy ogrodzenia przestrzeni typu Skynet. Przejawem Skynet było to, co pokazano ludziom w serii filmów „Terminator”, co było programowaniem prognostycznym, które stanowi nadrzędną, globalną formę sztucznej inteligencji stosowaną wyłącznie przez serwery, urządzenia mobilne, drony, satelity wojskowe, maszyny wojskowe, androidy i cyborgi, oraz szeroką gamę innych systemów komputerowych.

Do szyfrowania ludzkich fal mózgowych są wykorzystywane: Technologia Looking Glass, komputery AI Quantum, ogrodzenia częstotliwości, zakresy świadomości i wstawki holograficzne, służą też do mapowania mózgu świadomości zbiorowej w celu zbudowania serii sztucznych sieci neuronowych.

Gromadzone są ogromne ilości danych z matryc mentalnych i odciskach świadomości mieszkańców Ziemi, które są przesyłane do sieci sztucznej inteligencji używanej do prognozowania oraz manipulowania przyszłymi liniami czasu. Ta technologia jest wykorzystywana zarówno przez tajne grupy ludzi, jak i grupy NAA. Te sztuczne technologie były wdrażane stopniowo, aby kontynuować plan NAA dotyczący pełnej dominacji nad globalnymi zasobami, tworząc posłuszną, oraz walczącą między sobą populację, która nie dostrzega, że skradziono jej osobiste swobody i wolność.

Eksperymenty społeczne dla baniek rzeczywistości

Trwa masowe gromadzenie danych osobistych i dotyczących psychiki, a także próbek DNA. Technologie z tym związane są finansowane z nieograniczonych zasobów w celu budowania klastrów sztucznych sieci neuronowych.

Chodzi w tym o blokowanie pasm wyższych częstotliwości, wiedzy i informacji poprzez wykorzystanie algorytmu częstotliwości lub algorytmu sztucznej technologi, które nie mieszczą się w średnim zakresie percepcji świadomości zbiorowej. Dzięki zgromadzonym danym i inwigilacji zaczyna powstawać schemat większości percepcji zbiorowej świadomości na różne tematy, które można wykorzystać w mediach do sterowania ludzkimi umysłami.

Celem jest przymuszenie ludzi do dostrojenia się do pewnych stworzonych w ramach eksperymentu społecznego baniek rzeczywistości, które łapią ludzi w pułapki świadomości, gdzie wstawka holograficzna transmitowałaby rzeczywistość kontrolującą umysły. Tak generowany przekaz jest iluzją, odwróconą, wypaczoną rzeczywistością, będącą w energetycznej opozycji wobec rzeczywistości.

W ten sposób grupy ludzi żyją w bańce, a jednocześnie są narażone na różne scenariusze powiązane ze wzorcami grupowych reakcji emocjonalnych na różne masowo rozpowszechniane treści. Są to eksperymenty społeczne i operacje psychologiczne, w których mierzy się zakresy zdolności postrzegania różnych grup społeczeństwa. Na przykład możemy powiedzieć, że istnieje bańka rzeczywistości celowo określająca ludzi jako dobrych lub złych, co wiąże się z ich poglądami politycznymi. Są to metody podziału i podboju rozgrywane w systemie odwróconym, aby utrzymać społeczności skupione na nieistotnych tematach, poprzez karmienie ich oszustwami.

Próbują znaleźć punkt wyjścia dla rzeczywistości konsensusu, odnoszącej się do większości obecnych poziomów świadomości, starając się manipulować głównymi bańkami rzeczywistości, które można kontrolować dając społeczeństwu pożądane zakresy percepcji, aby za nimi podążyło. Chcą wprowadzić w błąd większość populacji - w kanał informacyjny, który będzie nadal wzmacniał niszczenie wspomnianej bańki rzeczywistości. Starają się prać mózgi mas poprzez rozpraszanie uwagi, aby ludzie nie potrafili łączyć faktów, dostrzegać znacznie większego obrazu światowych wydarzeń, ujawnienia i planetarnego wniebowstąpienia.

Sztuczne sklonowane wersje

Chociaż NAA nie może powstrzymać planetarnego wniebowstąpienia, grup opiekunów czy misji gwiezdnych ludzi, którzy pomagają planecie dokonać wzniesienia, mogą skanować pole, aby dostrzec te wydarzenia i struktury w terenie, a następnie użyć technologii do projekcji wypaczonych lub sztucznie sklonowanych wersji poprzez różne wstawki holograficzne. Te sklonowane i sztuczne wersje pozytywnych planów globalnego wzniesienia mogą być śledzone przez technologię AI wykorzystywaną do sterowania myślami i postrzegania ludzi, odsuwając ich od pozytywnych programów, które wspierają osobistą suwerenność i wolność świadomości.

Chrystusowi gwiezdni ludzie są w stanie śledzić i wykrywać struktury sztucznej inteligencji oraz fałszywe hologramy używane do klonowania ich wizerunków, projektów czy prac w sieci, które usiłują powstrzymać postęp struktur trójfalowych na polu planetarnym. Dla niektórych pracowników sieci jest to sposób na życie i wiemy, że to standardowa strategia NAA stawia mroczny opór wobec naszej służby i misji. Te taktyki z wkładkami są używane do zastraszania tych grup, które dopiero się przebudzają, i nie są jeszcze świadome wybryków NAA. W ten sposób używane są metody dzielenia i podbijania, wywoływania zamieszania oraz chaosu w społecznościach duchowych, szczególnie w odniesieniu do osób pracujących na rzecz ujawnienia.

NAA powiela sklonowane obrazy osobistości i scenariuszy, które są dla ludzkości święte, na przykład manipuluje świętymi tekstami tradycyjnych religii lub duchowości new age, aby nakłonić ludzi do poddania się i ślepego posłuszeństwa zewnętrznym źródłom władzy. Używając holograficznych wstawek ukochanych ludzi i osobistych guru, takich jak Jezus, Maryja, archanioł Michał lub innych, zwodnicze byty podszywają się pod istoty świetliste, oszukując ludzi tak, aby przysłużyło się to ich samolubnym interesom. Taka jest natura duchów oszustów, które używają fałszywego światła i hologramów, aby zwodzić ludzi. Domagają się od władz religijnych czy autorytetów duchowych interpretacji religii zgodnej z ich oczekiwaniami. Jest to forma przejmowania kontroli w celu ingerowania w bezpośrednie duchowe połączenie i mylenia wewnętrznego systemu duchowego przewodnictwa człowieka. Obowiązkiem każdej osoby jest pamiętać, że najlepiej jest rozwijać bezpośrednią relację z Bogiem i Jaźnią, bez pośredników i władz, które mówią inaczej. Kiedy poświęcamy swoje życie procesowi duchowego uzdrawiania, uczymy się otwierać serca, aby wyrażać bezwarunkową miłość i ufać w wewnętrzne duchowe przewodnictwo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz