sobota, 25 sierpnia 2018

MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ (PUNNETTA) - LISA RENEE sierpień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, jesteśmy świadkami pewnych pozytywnych punktów zwrotnych w wojnie o świadomość, ponieważ Ziemia w sposób naturalny zmniejsza gęstość, co oznacza wyjście poza wpływ maszynerii Obcych używanej w sieciach ziemskich. Planeta przechodzi przez proces budowania skrzydeł 6D-7D, czyli wchodzi na pierwszy poziom unii hierogamicznej, dzięki czemu ten poziom świadomości jest teraz bardziej dostępny dla ludzkości. Ma to szczególne znaczenie dla spełnienia Paliadoriańskiego Przymierza i rehabilitacji Michała-Chrystusa oraz Złotego Promienia Serafim. Wielka Brytania była ostatnio przedmiotem zainteresowania w kwestii ukierunkowania i zmanipulowania energii seksualnej jako źródła energii. Pod Stonehenge nastąpiła aktualizacja diodycznego kryształu Nibiru (Nibiru Diodic Crystal - NDC), głównie kontrolowanego przez zespół z Nibiru -Tota, Enkiego i Enlila, oraz związane z nimi główne centrum gromadzenia danych na temat pobierania energii z seksualnego zniewalania zwanej odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid). W miarę, jak NAA tracą grunt, a jednak dalej chcą zasilać te odwrócone siatki, usiłują rozwinąć formy seksualnej niedoli i zamieszania, które działają w celu odwrócenia, podzielenia oraz zablokowania zasad płci, uniemożliwiając zjednoczenie. Przyjrzymy się zasadom płci w kodach DNA, wpływowi odłączania lub mieszania DNA, które zawiera genetyczne kody czasowe, wpływające na stany tożsamości i kontrolę nad liniami czasowymi Ziemi. Jeśli masz ostatnio wrażenie, że przesuwasz się do innego czasu i przestrzeni, mam nadzieję, że ta informacja przyda ci się w łączeniu kropek.

Przejście do następnego wszechświata harmonicznego skorygowało proporcje cząstek i antycząstek w ciele planetarnym, a także w ludzkich ciałach, zmieniając planetarną i indywidualną szybkość wirowania Merkaby. Spin, który aktywuje połączenie między cząstkami a antycząstkami w najniższych warstwach wymiarowych, wtapia się w warstwy z wyższych wymiarów, co wywołuje efekt depolaryzacji na odcinkach sieci planetarnej. Kiedy pewne polaryzacje syntetyzują się do stanu neutralnego, zmienia się spin i rotacja dostępnego potencjału energii oraz ruch energetyczny prądu na liniach geomantycznych. Zmiany spinu planetarnej Merkaby uwalniają pewne efekty w postaci impulsów dźwiękowych na odcinkach sieci planetarnej. Kilka połączonych zdarzeń astrologicznych - trzy zaćmienia i fala szczytu magnetycznego - aktywowało ogromne ilości prądu plazmowego w całej sieci ziemskiej oraz wcześniej uśpione odcinki na Ziemi i pod jej powierzchnią. W tej chwili pojawiły się lejkowate fontanny energii plazmy generujące uderzenia depolaryzacji, które działają w kilku ważnych ośrodkach mocy na Ziemi, takich jak piramidy w Gizie, Stonehenge czy Wzgórze Świątynne. Otwarcie tych planetarnych bram na ich galaktyczne i wszechświatowe odpowiedniki jest szczególnie ważne dla regeneracji genetycznych kodów czasowych, alfabetu komórkowego oraz naturalnego sekwencjonowania pierwotnego ludzkiego DNA posiadającego 12 nici.

Gdy ciało planetarne aktywuje się do wyższych stacji harmonicznych, NAA usiłuje przeciwdziałać i blokować dostęp do tych wyższych częstotliwości za pomocą sztucznych technologii oraz wstawek holograficznych, atakując Ziemię za pomocą różnych metod elektromagnetycznych. Odkryliśmy kilka rodzajów technologii sonaru sztucznej inteligencji ukierunkowanych na punkty mocy w celu wywołania krążenia o najniższym spektrum częstotliwości i stałego zwiększania zagęszczenia oraz polaryzacji w polu. NAA eksperymentuje z mieszaniem wymiarów i obcą technologią w celu kontrolowania fizycznej matrycy 3D ludzkiej percepcji. Ma to na celu utrzymanie ekstremalnego zagęszczenia płaszczyzny materii 3D, wymaganego do utrzymywania na siatce planetarnej mutacji szachownicy i jej odwróconych sieci. Za odwrócenie sieci odpowiadają różnorodne kosmiczne urządzenia, które używają sztucznej inteligencji do symulowania, replikowania i naśladowania naturalnych sił kreacji w celu zbierania, przesyłu oraz przekierowywania energii świadomości ludzkości do bifalowych odwróceń. Te antyżyciowe odwrócenia zostały zaprogramowane w zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, która umożliwia NAA łatwe odsysanie i wykradanie energii świadomości planety oraz ludzkości. Ich celem jest powstrzymanie ludzkości od wzniesienia i utrzymanie jej w stanie walki oraz podziału. Po to stworzono systemy wierzeń drapieżników, na przykład ukrzyżowanie Chrystusa, które kontynuuje zasilanie odwróconych stanów zbiorowej świadomości poprzez wspieranie krwawych ofiar i kultury śmierci.

W następnym cyklu morfogenezy stany materii jeszcze bardziej się rozrzedzą, co przestawi formy materii w warstwach wielu wymiarów. Stworzy to zmiany w czasie, reorganizując wydarzenia z przeszłości, przenosząc je w różne obszary przyszłych linii czasowych. Ta mutacja zagęszczania pól materii dodatkowo zmieni szybkość wirowania na planetarnych polach Merkaba, co naturalnie skoryguje sekcje poziomych linii geomantycznych, które zasilały różne obce maszyny generujące mutacje szachownicy. Mutacja szachownicy jest potrzebna do wymuszenia działania implantów planetarnego ukrzyżowania, które są w istocie pieczęciami śmierci, zasilającymi sieci poświęcania krwi, takie jak zbiorniki akumulatorów Molocha. Te implanty ukrzyżowania blokują 7-wymiarowe linie aksjonalne i wszystkie systemy energii 7D połączone z zasadą kobiecego ducha po lewej stronie ciała, co upośledziło ludzkie ucieleśnienie zasady Matki-Sofii. Kiedy mutacje szachownicy będą podnoszone lub rozpuszczane w materiale o wyższej częstotliwości, pojawi się efekt depolaryzacji, wiele z pieczęci śmierci również rozpuści się lub uwolni.

Brama Stonehenge w Zjednoczonym Królestwie jest kluczowym elementem umożliwiającym działanie mutacji szachownicy, który pozostaje aktywny we wszystkich globalnych sieciach kontrolowanych przez NAA. Obecnie w sieci toczą się wojny o epicentrum globalnej kontroli, które mają związek z wydarzeniami zachodzącymi w Wielkiej Brytanii. W centrum tego konfliktu znajduje się rodzina Michała, ponieważ jest potrzebna jako zwierzęta domowe dla elity Lucyfera. Konflikt podkreśla agresywne ukierunkowanie na męską zasadę Chrystusa-Michała, w celu uzyskania całkowitej kontroli nad zmieniającą się strukturą rdzeni poziomych na Ziemi.

Zasadniczo mutacja szachownicy jest generowana przez wiele systemów i urządzeń Obcych, które odwracają strumień energii w sieciach planetarnych, aby podzielić je na częstotliwości dwufalowe. Świadomość dwufalowa pozwala na krańcowe wzmocnienie polaryzacji w energiach zbiorowej świadomości i rozszczepienie między biegunami w celu wygenerowania ekstremalnego zagęszczenia. To także powoduje odwrócenie płci w ludzkim ciele świetlistym i rozszczepienie płci. Te zmiany mają na celu utrzymanie na płaszczyźnie Ziemi sieci odwróconych, które utrzymują odłączenie ludzkiego DNA, i kontrolowanie linii czasu na sieciach ziemskich przez NAA.

W tym czasie realizowane są projekty hostingowe strażników, do matrycy szachownicy wprowadzane są poprawki, co oznacza, że jesteśmy w trakcie odzyskiwania wyższych monadycznych tożsamości oraz potencjału umożliwiającego regenerację oraz adaptację DNA, a także genetycznych kodów czasowych zawartych w instrukcji naszego prawdziwego alfabetu komórkowego. Podczas ostatnich serii aktywacji paliadoriańskich skupiono się na gojeniu męskiego rdzenia w warstwach 2D, poprzez odzyskanie autentycznego szablonu manifestacji dla rodzin Chrystusa-Michała. Epicentrum niedawno wskrzeszonego szablonu ciała Złotego Promienia znajduje się w Wielkiej Brytanii i jest prowadzone na liniach Michała-Marii, aby aktywować kody genetyczne chrystusowego Avalonu związane z rodowodem króla Artura. Król Artur jest obrońcą struktur Albionu i jest świadomością kryształowego strażnika Avalon, która znajdowała się w stanie zastoju, dopóki nie powróci świadomość trójfalowa. Genetyka rodziny Michała otrzymała dostęp za pośrednictwem hostingu Kryształowej Gwiazdy, aby przywrócić do życia złoty rdzeń ciała przeznaczony dla linii rodu Złotego Promienia Serafim. To spowodowało, że linie hybrydowe upadłych Annunaki i upadłych Serafim szaleją pragnąc odwetu chcąc odzyskać kontrolę nad tymi obszarami Wielkiej Brytanii - szczególnie zespoły Tota, Enkiego oraz Enlila.

Obecne globalne formy materialne na Ziemi przechodzą przez proces tracenia gęstości, który uwalnia przesunięcie energii siły życiowej, wcześniej zaprzężonej, zagęszczonej lub tkwiącej w ekstremalnej gęstości materii. Stwarza to możliwość przejścia do innego stanu świadomości przy zachowaniu obecnej fizyczności. W pewnych warstwach populacji to tracenie gęstości w naturalny sposób uwalnia implanty Obcych, takie jak implanty ukrzyżowania, które działają jako pieczęcie śmierci. Kiedy materia staje się mniej gęsta, przy pewnym progu zmienia swoje położenie w polu czasu i przestrzeni oraz przegrupowuje się. Nasze ciała fizyczne również przechodzą przez proces tracenia zagęszczenia, ponieważ podstawowe związki naszych ciał elementarnych stają się mniej gęste, zaś świadomość przechodzi w inną rzeczywistość. Ludzkie ciało musi gwałtownie obniżyć gęstość, aby móc się przystosować fizycznie, a fazy ogromnego uwalniania gęstości dają objawy wznoszenia. Powoduje to efekt falowy w sieci planetarnej i systemie gwiezdnych wrót, które również przestawiają się, aby funkcjonować przy znacznie mniejszym stanie gęstości. Stanowi to poważne problemy dla grup NAA, które tracą kontrolę nad sekcjami swoich odwróconych sieci, potrzebnych do prawidłowego działania mutacji szachownicy.

Odwrócenia powodują zagęszczenie materii

Po rebelii Lucyferian, upadłe anielskie frakcje Annunaki, które sympatyzują z programami Nibiru, wszczepiły w Ziemię obce urządzenia, aby utworzyć sieci prądów odwróconych, które wymusiły sztuczne zagęszczenie płaszczyzny 3D i zmiany w zosiowaniu z Nibiru. Obca maszyneria miała zmusić planetę Ziemię do przepuszczania przez planetarne sieci prądów odwróconych, co wymuszało nienaturalne odwrócenie obrotu Merkaby, znacznie zwiększając zagęszczenie materii. Sztuczne odwrócenia działające na planetarnym polu Merkaba zmusiły wewnętrzny spin Merkab indywidualnych do dokonania odwróceń, powodując odwrócenie płci i rozległe mutacje DNA w oryginalnym ciele ludzkim. To skutecznie zniszczyło proces duchowego wznoszenia, zjednoczenia płci i potencjał aktywacji 12 nici DNA, potrzebne do pełnego wzniesienia oraz przejścia przez system gwiezdnych wrót.

Kiedy planetarne pola Merkaba zostały nastawione na bieg odwrotny, każde kolejne pokolenie dostawało do ciała wkładkę powodującą jeszcze silniejsze zatopienie się w najgęstsze obszary ziemskich warstw. Obszar w ciele ludzkim, dzięki któremu następuje zwiększanie gęstości, wiąże się z problemami seksualnej niedoli lansowanej w celu rozdzielenia warstw 2D-4D. Gdy główny szablon manifestacji ludzkiego ciała zszedł w głębsze pola wymiarowe, ciało fizyczne stało się o 66,66 procent gęstsze niż przewidywał pierwotny naturalny plan. Na skutek ogromnego zagęszczenia zniszczeniu uległa genetyczna integralność form życia na Ziemi i właśnie to nazywa się mutacją szachownicy. Na planecie i w ludziach zostały umieszczone różne implanty oraz pieczęcie śmierci, mające utrzymać zagęszczoną formę materii, aby łatwiej dały się wciągnąć do obszarów fantomowych. Aby szybko zwiększyć lub utrzymać gęstość, przesyłane są wyjątkowo niskie częstotliwości, co skutkuje promowaniem prymitywnych i destrukcyjnych zachowań. Jest to wojenna strategia podziału i podboju, mająca automatycznie połączyć ludzką bioneurologię z globalną transmisją kontroli umysłu, która wymusza zniewolenie Ziemi przez NAA, zasilając mutację szachownicy.

Kiedy pod ziemią eksplodowały kryształowe sieci, ich roztrzaskane resztki były również używane w sieci planetarnej jako części konstrukcji matrycy szachownicy do uruchamiania odwróconej sieci NET, które są sekcjami sztucznego programowania, emitującymi prąd zwrotny przez skorupę ziemską. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, zawierających funkcję pamięci zbiorowej z genetycznymi kodami czasowymi i alfabetem komórkowym naszego DNA, który został odłączony podczas inwazji NAA, czasu załamania się naturalnego pola magnetycznego. Bez funkcjonujących genetycznych kodów czasu ciało świadomości jest zablokowane w swoim miejscu przebywania w przestrzeni lub właściwie uwięzione w czasie. Wraz z ostatnimi miesiącami aktywacji kryształowego jądra, te genetyczne kody czasowe są teraz uwalniane w sekwencjach organicznych.

Zasada płci w aktywacji DNA

Kiedy ludzkie pole Merkaba działa w prawidłowych proporcjach, zarówno męskie jak i żeńskie ciało ma ten sam androgeniczny spin Merkaby - dzięki zunifikowanej zasadzie aktywacji ludzkiego DNA. W oryginalnym 12-niciowym szablonie DNA zawarte jest uniwersalne prawo struktury, zgodnie z którym mężczyzna i kobieta są imperatywami biologicznymi oraz duchowymi, które nie mogą istnieć bez siebie nawzajem. Oryginalne ludzkie DNA, nazywane również matrycą krzemianową, jest zbudowane na bazie matrycy rdzenia manifestacji, która zawiera 12 męskich antycząstkowych kodów przyspieszenia DNA i 12 kodów bazowych żeńskich cząstek DNA. Kiedy męskie kody DNA i żeńskie kody DNA łączą się w celu zespolenia nici DNA, tworzą również kody wektora czasu, powstałe z par zasad nukleotydowych, które tworzą nici DNA. Kiedy żeńskie i męskie kody DNA łączą się ze sobą, przejawiają krystaliczne struktury we krwi, które powodują zmiany molekularne w celu przygotowania do transmutacji komórek. Każda z nici DNA reprezentuje sekwencję programów kodu ognistej litery odpowiadającą jednowymiarowemu pasmu częstotliwości świadomości, które są zasadniczo funkcjonującymi kodami czasowymi lub kodami wektorowymi. Te kody czasowe łączą się z naszymi stacjami tożsamości, które składają się na naszą duchową inteligencję ciała, w ten sposób uzyskujemy dostęp do duszy, monady i świadomości awatara w innych przyszłych liniach czasowych. Jeśli te kody czasowe w naszym DNA są uśpione, pozostają odłączone lub uszkodzone, koliduje to z naszą zdolnością do poddania się biologicznemu wzniesieniu, które następuje wtedy, gdy łączymy się i ucieleśniamy te duchowo-energetyczne aspekty nas samych.

W skorygowanej ludzkiej matrycy DNA, 12 kodów wektorowych ludzkiego genomu urzeczywistnia się jako 12 nukleotydów tworzących pary zasad nukleotydowych, które składają się na wszystkie 12 nici DNA. Ze względu na mutację szachownicy, wynik sztucznego dźwiękowego programu kontroli i zagrody częstotliwości zainstalowanej w polu planetarnym w celu wygenerowania tych odwróconych sieci, tylko cztery z tych kodów wektorowych były aktywne w biologicznym życiu Ziemi. W celu blokowania i odwracania polaryzacji w niektórych ziemskich siatkach linii aksjonalnych oraz geomantycznych do sieci odwróconych są kierowane impulsy fotoniczne, tworząc kratkę alternatywnych aktywnych i uśpionych częstotliwości, które przejawiają się w matrycy szachownicy NAA. Ta obca maszyneria stworzyła potężną mutację szachownicy w całym życiu na Ziemi, znacznie zwiększając gęstość materii i rozprzestrzeniając planetarną miazmę, co spowodowało odłączenie wyższych nici ludzkiego DNA, obecnie określanych jako śmieciowe DNA.
   Odłączone DNA

Wchodzimy w fazę, w której ludzkie odwrócone kody DNA umieszczone we wrotach Stonehenge, Gizy i Wzgórza Świątynnego, wcześniej używane do rozrywania ognistych liter oraz alfabetu komórkowego, mogą zostać odzyskane i mogą powrócić do naturalnego sekwencjonowania. Alfabet komórkowy to mechanizm wykorzystywany przez komórkę do wysyłania wiadomości wewnętrznych, takich jak określanie użycia konkretnych białek do naprawy uszkodzeń wyrządzonych genom. Z tego powodu ponownie analizujemy historyczne zdarzenie wyzwalające linię czasu, gdy ludzkie DNA zostało odłączone od Ziemi, co uszkodziło wewnętrzne komunikaty chemiczne w naszych komórkach.

Punktem odniesienia w naszej obecnej historii jest inwazja sumeryjsko-egipska, podczas której ludzkie DNA zostało odłączone od Ziemi. Kiedy to nastąpiło, z naszych świadomych wspomnień została usunięta cała pamięć dotycząca wojny galaktycznej oraz naszych prawdziwych korzeni. Ludzkie DNA i dygresje wibracyjne spowodowały stopniowe zejście populacji grupy Oriona przybywającej do naszego Układu Słonecznego 208 000 lat temu w wyniku Wojen Oriona. Kiedy rozpoczęła się inwazja sumeryjsko-egipska, nastąpiło odłączenie ludzkiego DNA i wymieszanie ognistych liter oraz geometrycznych kodów na planetarnych polach morfogenetycznych, co zablokowało wyższą percepcję zmysłową, a tym samym uniemożliwiło wielowymiarowe postrzeganie innych linii czasu i ras pozawymiarowych. Przejęcie gwiezdnych wrót w Egipcie w czasie buntu Lucyferian pozwoliło hybrydom Annunaki z upadłymi aniołami i grupom NAA na wymazanie zbiorowej pamięci ludzkości w warstwie astralnej oraz warstwach matrycy duszy, w których stworzyli fałszywą matrycę wzniesienia w celu zniewolenia ludzkości i jej wielokrotnej reinkarnacji – w celu recyklingu ludzkich dusz.

W momencie inwazji NAA zablokowali 8-my portal i 12-ty portal planetarnych wrót, blokując w ten sposób 8-mą czakrę i 12-tą czakrę oraz powiązane z nimi centra energetyczne w ciałach ludzkich oraz planetarnych. Załamanie pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, co wywołało skasowanie naszego naturalnego języka i zdolności komunikacji z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to kolejność ognistych liter, ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci i języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał języki gatunków, ponieważ ludzkość została uznana za grzesznicę, co jest nazywane implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują dysfunkcje na ścieżce wzrostu Kundalini, wpływają na odbiorniki mózgu i przekazy hormonalne w podwzgórzu, wzgórzu, szyszynce, tarczycy oraz grasicy. Było to im potrzebne, aby skrócić okres życia ludzi, ponieważ zostaliśmy przeznaczeni do recyklingu na poziom astralny i kierowani do pozaziemskich programów handlowych.

Hybrydy upadłych aniołów z Annunaki

Annunaki pochodzą z Nibiru - dwunastej planety w naszym trójwymiarowym Układzie Słonecznym. Nibiru jest sumeryjską wersją ciała planetarnego zwanego przez starożytnych Babilończyków Marduk. Około 3600 lat trwa obrót Nibiru po skrajnej eliptycznej orbicie, a grupy upadłych aniołów z Annunaki, które wymusiły tę trajektorię, spowodowały przesunięcie siatki Ziemi za pomocą kosmicznej maszynerii używanej teraz do kontrolowania Stonehenge, gdzie są umiejscowione 11-te gwiezdne wrota. Otworzyli te gwiezdne wrota na poziomy galaktyczne, aby dostać się do Nibiru, poza tym zbudowali sztucznego satelitę Piołun (Wormwood), który był używany do otwierania tuneli czasoprzestrzennych, przez co mieli bezpośredni dostęp do i z Syriusza. Piołun pierwotnie powstał z eksplodujących części Maldek i jego księżyców. Obecnie to, co z niego pozostało, jest w istocie pasem asteroid, który strażnicy zabezpieczyli, tak aby nie wszedł w kolizję z orbitą Ziemi, w celu uniknięcia zniszczeń powierzchni naszej planety. Nibiru znajduje się pod kontrolą NAA i działa na odwróconej orbicie oraz odwróconej Merkabie. Odkrycie Nibiru zostało utajnione przez naukę głównego nurtu, ponieważ jest ona kontrolowana przez NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że Nibiru nie spowoduje uszkodzenia Ziemi, ponieważ istnieją zabezpieczenia, które mają złagodzić jej potencjalny wpływ.

Od czasu Lucyferiańskiego Przymierza, upadłe linie Lucyferian Annunaki angażują się w utrwalanie kłamstw dotyczących pochodzenia ludzkości, ponieważ ukradli pierwotny ludzki 12-niciowy szablon DNA oraz zmodyfikowali niektóre ludzkie plemiona za pomocą programów genetycznej hybrydyzacji, aby odebrać im fragmenty DNA. Miało to tak zmodyfikować ludzkie ciała, żeby były kompatybilne z ich liniami rasowymi, oraz żeby mogli przejąć proces inkarnacji i kontrolować ewolucję ludzi w kierunku obsługi ich programów. Podczas masakry Esseńczyków kobiety i członkowie rady wyższej rangi, którzy mieli wyższe kody DNA, zostali zabrani do Nibiru przez hybrydy Tota i Annunaki w celu wymuszonej hodowli. Było to w czasie, gdy Tot złamał umowę Szmaragdowego Przymierza zawartą ze strażnikami i ukradł jedną z holograficznych płyt historycznych, zwanych płytami CDT. Przetłumaczył płytę CDT, po czym napisał znaną zniekształconą wersję Szmaragdowych Tablic z perspektywy nibiruańskich Annunaki.

Wersja historii upadłych Annunaki głosi, że ludzkość wywodzi się od zwierząt i małp, którzy ewoluowali w okresie neandertalskim, przez co bardziej si e rozwinęliśmy, dlatego są naszymi obcymi bogami. Neandertalczycy wymarli, ponieważ nie mieli ludzkiego DNA, byli eksperymentem Annunaki, który się nie powiódł. Aby kontynuować programy hodowlane i eksperymentować z ludzką pulą genową, przedstawia się ich jako przodków gatunku ludzkiego, wstawiając ich w miejsce naszych praprzodków Lutnian.

Hybrydy Annunaki z upadłymi aniołami zostały stworzone, aby zneutralizować i zniszczyć rasę kryształowych ludzi w celu kontrolowania oraz zdominowania tej linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu. Byty te nazywane są także Synami Beliala lub grupą Beliala.

Grupy upadłych aniołów i Annunaki:

* Alfa Omega zakon Templariuszy Melchizedeków, upadli Serafim.
* Annunaki Samjase z Plejad, Alkyone.
* Jehoviańscy Annunaki z Syriusza A, projektanci sieci implantów ukrzyżowania na Ziemi.
* Zespoły Tota, Enkiego, Enlila z Nibiru i Syriusza A.
* Nekromitoni z Marduka, sojusz Enlila Odedikrona z Nibiru.
* Hybrydy Nefilim z rodzin Michała, sklonowane ciała Michała zhybrydyzowane z Annunaki z Oriona, Syriusza, Andromedy, co było skutkiem Wojen Michała na Aldebaranie.

Wszystkie te grupy mają poważne korzyści z zajmowania Wielkiej Brytanii jako centrali globalnej dominacji i kontroli. Zespoły Tota, Enkiego oraz Enlila to hybrydy upadłych aniołów z Annunaki, które pochodzą z Nibiru i tworzą w NAA sojusze z Nekromitonami, Odedikronami, którzy służą nibiruańskim interesom w zdobywaniu terytorium na Ziemi i w tym Układzie Słonecznym. Większość z ich głównych sieci zbiorów znajduje się w Wielkiej Brytanii, a zatem mają interes w posiadaniu terytorium, które jest znane jako centrala gadów. W ostatnich miesiącach zwrócono mi uwagę na technikę rekrutacji i uwodzenia hybrydowych grup Tota, Enkiego i Enlila. Grupy te kontaktują się z preferowanymi liniami krwi na Ziemi w celu stworzenia programu kontroli umysłu następnej generacji, który opiekunowie określają jako budowanie armii Enkiego, z jego kultem New Age.

Centrala kontrolerów FA

Stonehenge zostało zbudowane według specjalnej geometrii na szczycie kryształu diodycznego Nibiru lub Nibiru Diodic Crystal - NDC, w celu przeciwdziałania zdolności NDC do mutowania DNA poprzez odwrócenie planetarnej Merkaby, zmianę jej szybkości wirowania i odwrócenie kodów DNA w systemie sieci Ziemi. NDC powoduje mutację szachownicy, która odwraca sekwencje ognistych liter i tworzy zaśmiecone DNA w oryginalnym ludzkim szablonie. Jest to specjalnie zaprogramowany, wielopiętrowy kryształ. Jest pod kontrolą zespołu Tota, Enkiego oraz Enlila z Nibiru, i działa jako stacja przekaźnikowa dla skalarnych wiązek dźwiękowych, które są pozyskiwane z Nibiru i kierowane do sieci planetarnej.

Siedziba centrali w rejonie Stonehenge działa jako punkt zbioru energii elektromagnetycznej z wielu oddziałów na całym świecie i z linii siatki planetarnej, która pochodzi ze skradzionej siły życiowej. Główne centrum gromadzenia energii z cierpienia na tle seksualnym nazywane jest odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid), która obsługuje centralę w połączeniu z NDC. NRG ma na celu rozbicie hybrydyzowanej genetyki poprzez odwrócenie jakiejkolwiek alchemicznej syntezy, która mogłaby zaistnieć w naturalny sposób między zasadą męską a żeńską poprzez manipulację równowagą elektronowo-protonową. Ma również na celu odrzucanie wszelkich form odbudowy DNA wiązań par odwróconych, które są połączone z DNA Nefilim lub tym, co zostało zhybrydyzowane z genami Reptilian. Jego zadaniem jest stworzenie na Ziemi psychopatów i seksualnych drapieżników, podlegających kontroli umysłu przez seks, aby kontynuować antyżyciowe odwrócenia oraz stosować strategię archonckich oszustów. Przy każdych planetarnych gwiezdnych wrotach istnieją sieci pomocnicze – we wrotach Iranu, odwróceniach Michała-Marii w Calgary, liniach geomantycznych Katarów, w sieciach Smoczej Ćmy i Węża w Azji. Cała gromadzona tam energia jest kierowana na obszary Wielkiej Brytanii w celu dystrybucji poza planetę, dla grup Oriona i Annunaki z Nibiru w celu przekazania grupom NAA.

Siatka NDC jest częścią większej kanadyjskiej sieci kontrolnej – matrycy obrotnicy Michała-Marii, dzięki której w Ameryce Północnej działa kilka mniejszych centr. Odwrócone sieci Michała-Marii są obcą maszynerią, zaprogramowaną siecią planetarną, która dzieli zasadę płci, a przez to powoduje generowanie unii antyhierogamicznej. Skutkiem istnienia tej sieci jest promowanie rozdzielenia warstw duchowych małżeństw, które są przypisane do wymiarów 6 i 7 w ciele świetlistym, wiążą się też z duchowym procesem budowania skrzydeł. Jednak pomimo tej obcej maszynerii udało nam się ostatnio zjednoczyć podpory 6D i 7D w celu wsparcia budowy nowego filaru rdzenia poziomego dla naszej planety. Te odwrócone siatki zasilają również sterowane za pomocą kontroli umysłu systemy przekonań, które promują niedolę seksualną w ludzkiej rasie, a także nienawiść, dezorientację oraz separację między płciami. Celem NAA było podzielenie, odwrócenie i pomieszanie płci w każdy możliwy sposób, tak aby wewnętrzne święte małżeństwo, hierogamiczne zjednoczenie wewnętrznego mężczyzny oraz kobiety, nie mogło zaistnieć w ludzkim ciele.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz