poniedziałek, 4 czerwca 2018

NADUŻYCIA WŁADZY – LISA RENEE maj 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tych burzliwych i trudnych dla ludzkości czasach wielkiego przejścia często możemy zauważyć, w jaki sposób wartości i zasady organizacyjne obecnej kultury ludzkiej wypaczają prawa naturalne i podważają ludzkie wartości. Główne filary społeczeństwa zostały zbudowane, aby zniewolić masy i wydobyć zasoby dla istot znajdujących się na szczycie oraz ich skorumpowanych sługusów. Jeśli spojrzymy na główne problemy tego świata, to zobaczymy, że zostały one zbudowane na odwróconych wartościach, narzuconych przez kontrolujący archetyp fałszywego króla tyranii.

Media lansują wyidealizowany archetyp mężczyzny, który wspina się po drabinie korporacyjnej lub społecznej, aby uzyskać absolutną władzę w swojej dziedzinie, o ile gra w piłkę z wyższą klasą rządzącą. Aby zachować swój status i bogactwo, jest on przyzwyczajony do ciągłego popełniania rażących nadużyć władzy, które są celowo wymierzone przeciwko bliźnim w celu promowania zniewalającego konsumpcjonizmu i nieustannego czerpania korzyści z cudzej niedoli. Za tą grą związaną z kontrola umysłu stoi NAA, chociaż ludzie błędnie uważają, że problemy świata wynikają z ludzkiej niekompetencji i chciwości. Te struktury są zgodne z projektem.

Jednak wielu tego nie rozumie i wciąż chowa się pod skrzydła przypominającego postać ojca fałszywego króla tyranii, w nadziei, że użyje on swojej wszechmocy, aby uodpornić ich na szerzące się wokół zło. Zachowują się jak straumatyzowane dziecko, które było wielokrotnie wykorzystywane przez własnych rodziców, wciąż trzymające się pozorów władzy i nie będące w stanie dostrzec, że to rodzic je wykorzystuje. Wiele z tych nadużyć szerzonych poprzez archetyp kontrolera możemy dostrzec wokół nas w ludziach, u których rządy sprawuje szerzące strach negatywne ego. Z powodu utraty władzy w ziemskiej domenie przez kontrolerów, ich desperacja i lęk nasilają się, dlatego stają się jeszcze bardziej agresywni, chętniej zabijają i okaleczają, by pozostać na szczycie. Wykorzystywanie osób osłabionych podczas procesu przemiany świadomości przejawia się jako fizyczne, emocjonalne, seksualne, duchowe, psychiczne i społeczne nadużycia, które nie tylko wywołują ogromne szkody oraz zniszczenia pośród ofiar, ale także powodują długotrwałe straty w społeczności - w na wiele sposobów.

Aby wyraźnie zobaczyć, że nadużycia władzy są podstawowym składnikiem skorumpowanej struktury kształtującej społeczeństwo, w którym żyjemy, musimy najpierw przyznać, że nadużywanie władzy przejawia się na poziomie epidemii. Tylko wtedy, gdy widzimy nadużycia władzy z perspektywy czasu, możemy zrozumieć prawdziwe cele, które leżą u ich podstaw. Jednym z największych zadań, przed jakimi stoi ludzkość, jest zlikwidowanie programów kontroli umysłu, które zostały stworzone przez NAA, aby oddawać cześć władzy absolutnej jako autorytetowi, co przejawia się na przykład w formie uwielbiania bogatych osobistości, znanych z mediów społecznościowych. W jakiś sposób byliśmy społecznie uwarunkowani, aby sądzić, że znani ludzie są mistrzami. Dostali dużo pieniędzy, aby udawać autorytety w celu reprezentowania swoich marek. Dlaczego większość ludzi nie zwraca uwagi ani nie zauważa oczywistych, samolubnych motywacji i konfliktów interesów, promowanych przez konsumpcjonizm oraz popularną opinię? Ludzie wielbią pozorne objawy władzy z niewłaściwych powodów i starają się naśladować jej wizerunek, reprezentowany w reklamie konsumenckiej.

Władza, która nie ma nic wspólnego z etyką czy moralnością, jest systematycznie nadużywana, została sprzeniewierzona, a ludzie ponoszą koszmarne koszty. Jak taka osoba osiągnęła swoje bogactwa i sławę? Czy warunkiem tego było gwałcenie, plądrowanie lub przeprowadzanie haniebnych rytuałów? Obsesja na punkcie bogactwa i sławy na scenie światowej daje narcyzom oraz psychopatom dostęp do innych zasobów, a dodatkowo absolutną władzę i status nietykalności. Ludzkość jest winna stworzenia piedestału dla elit władzy w zamian otrzymując pogardę i wykorzystywanie przez władzę. Nadszedł czas, w którym musimy zatrzymać się i przedefiniować własny stosunek do władzy i przeprojektować jej znaczenie w życiu osobistym, a także w społeczeństwie.

W tym miejscu każda osoba powinna rozważyć podjęcie pewnych świadomych decyzji co do tego, jak poprzez włąsne zachowanie wyraża osobistą zgodę na nadużycia władzy. Dominujący despoci na szczycie zawsze manipulowali wiedzą, a pozory i marketingowe iluzje służą kontrolowaniu ich narracji. Niektórzy ludzie nie cenią duchowej platformy, która jest dostosowana do całej ludzkości, gdzie ustalonymi celami dla osiągnięcia wewnętrznej spójności przy jednoczesnym ćwiczeniu wyższych standardów etycznego postępowania są: bezwarunkowa miłość, przebaczenie, współczucie i pokój.

Zamiast tego wolą wierzyć, że są to cechy osób słabych i nieświadomych, a jedyną drogą do sukcesu jest bezwzględny interes własny. Każdy musi zdecydować sam, czy chce dospasować się do celów duchowego rozwoju i wzrastać w poczuciu empatii dla żywych istot, ponieważ jest to nieodłączne ze stawaniem się autentycznym i zrównoważonym człowiekiem podczas cyklu wznoszenia. Kiedy podejmujemy wyzwanie, któremu wszyscy stawiamy czoła na Ziemi, gdy wychodzimy z mrocznej epoki inwazji istot nieludzkich, dostaniemy wsparcie w podnoszeniu osobistych kompetencji i zdobywaniu wiedzy o sobie, w przejawianiu najwyższego duchowego potencjału oraz prawdziwej. dobroczynnej mocy. Jeśli odrzucamy życiowe wyzwania czyli lekcje oraz możliwości duchowego wzrostu, i nie przyjmujemy wartościowej mądrości z bezpośredniej gnozy wyższych prawd, brakuje nam najważniejszego przesłania naszych czasów na Ziemi.

Struktury instytucjonalne służą mentalności typu mistrz - niewolnik

Kontrolujący kierowali się strukturami instytucjonalnymi, które modelują nadużycia władzy, lansują oparte na zysku zachęty i materialistyczny konsumpcjonizm, a nie dobrobyt ludzi, a są zepsute, skorumpowane i mają służyć tym, którzy mają mentalność mistrza - niewolnika. Musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, że długofalowa intencja tych potężnych instytucji polega na masowym przystosowaniu do mentalności niewolników, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu metod miękkiego zabijania - zaplanowanego i kontrolowanego ludobójstwa. Promowanie ubóstwa, wojny, chorób i niedoli człowieka służy mentalności wspieranej przez Obcych.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że skorumpowane systemy, z pomocą których rządzi się i kontroluje ludzką kulturę, zostały socjotechniczne przygotowane przez NAA i elity władzy w celu zniewolenia świadomości. Wszyscy byliśmy zmanipulowani, aby zaakceptować filary kontrolerów 3D i nadużycia władzy jako standardowe ludzkie zachowanie wymuszane przez samozwańczych mistrzów. Nadużycia władzy wbudowane w system nie są jedynie przypadkowym działaniem lub zwykłym błędem popełnianym przez chciwych i skorumpowanych ludzi posadowionych na pozycjach władzy. Chociaż jest to silny czynnik, ponieważ większość ludzi na wyższych szczeblach władzy została tam umieszczona ze względu na ich niską etykę lub w celu infiltracji przez jakiś większy program. Jest to projekt zamierzony w taki sposób, aby struktury społeczne powstawały za pomocą tajnych środków, oraz aby przejąć kontrolę nad ludzkością i stworzyć z niej niewolników, a także aby zawładnąć myślami ludzi i wywierać na nich wpływ w kierunku, w jakim kontrolujący chcą, aby podążali.

Nadużycia władzy były istotnym aspektem, celowo zaaranżowanym w instytucjach i organizacjach, które powstały przed wiekami, aby zalegalizować ludziek cierpienie i zarabiać na nim oraz na światowym niewolnictwie - dla korzyści nielicznych. Oznacza to, że musimy zdecydować, ile jesteśmy gotowi wiedzieć o tych nieprzyjemnych prawdach, które zostały wbudowane w fundament filarów naszego społeczeństwa. W jakim stopniu możemy rozpoznać, że zostaliśmy świadomie zaprogramowani, aby całkowicie na nich polegać, aby poddać się ich absolutnej władzy - nieważne, jak są nieludzcy lub okrutni. Tajne dokunenty i umowy o nieujawnianiu pod groźbą całkowitej zagłady życia oraz egzystencji, każą milczeć wielu potencjalnym informatorom. Ta głębsza wiedza z natury zmienia nasze postrzeganie świata i systemy przekonań, pozwalając nam porzucić mentalność niewolników i zacząć krytycznie myśleć oraz stać się produktywnym przyczynkiem do poprawy życia ludzi na całym świecie.

Początki nadużywania władzy

NAA na przestrzeni stuleci rozwijała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne poprzez odwrócone kody kreacyjne i inżynierię społeczną w celu kontroli umysłu, aby zebrać od mieszkańców planety Ziemi negatywną energię emocjonalną lub energetyczny lusz. Wiele z tych okultystycznych praktyk można zaklasyfikować jako rytualne praktyki satanistyczne oraz czarną magię i są one bezpośrednio wykorzystywane przez NAA a także wszystkich, którzy używają tych metod do zdobywania władzy czy kontroli nad innymi. Eksploatacja planety Ziemi jako źródła energii dla ukrytych, pozawymiarowych, istot nieludzkich, stworzyła warunki zniewolenia świadomości, które doprowadziły do rażącego nadużycia władzy wobec gatunku ludzkiego, bez jego zgody i świadomości. Energia jest uznawana za klucz do wszelkiej działalności na Ziemi. Kto kontroluje światowe zasoby energii, sprawuje absolutną kontrolę nad tymi, którzy wykorzystali ją do swoich celów światowego niewolnictwa. Jeśli metody rabowania energii i rzeczywiste programy są utrzymywane w tajemnicy, ludzie z tym związani łatwo stają się kontrolerami jakiejś branży lub domeny i są w stanie wykorzystać tę moc, aby utrzymać w masach stan mentalności niewolników.

Bardzo pożądana energia duchowa na naszej planecie zawarta jest w wielowymiarowych warstwach pól świadomości, które składają się na całe jej ciało energetyczne lub ciało świetliste. Każdy mieszkaniec Ziemi ma energetyczny interfejs, w którym jego duchowe ciała łączą się z tymi samymi wielowymiarowymi warstwami, które składają się na systemy pól elektromagnetycznych planety. Ciało ludzkie funkcjonuje jak komórka nerwowa planety, połączona z wszystkimi innymi komórkami nerwowymi, które istnieją razem w ciele planetarnym. Komórka nerwowa to elektrycznie pobudzana komórka, która odbiera, przetwarza i przesyła informacje do sieci neuronowych za pośrednictwem sygnałów elektrycznych i chemicznych. Podobnie jak pakiety komórek nerwowych w ciele jednostki, tak i wszystkie ludzkie ciała są połączone ze sobą tworząc potężne sieci neuronowe, które przepuszczają ogromną ilość energii elektromagnetycznej i inteligentnej informacji do ciała Ziemi. Ta energia świadomości jest inteligentną informacją zapisaną w mózgu planetarnym i jego złożonym systemie neurologicznym, który jest siecią planetarną zwaną liniami geomantycznymi i liniami aksjalnymi.

Tak więc, gdy do kradzenia energii i inteligentnych zestawów instrukcji z sieci planety jest wykorzystywana ukryta technologia, wytwarzana z indywidualnych warstw duszy-ducha energia zbiorowa, jest również drenowana z ludzkich ciał wraz z kwantami energii, które istnieją w samym ciele planetarnym. Wszystkie królestwa natury są żywymi istotami, które również wytwarzają ogromne ilości energii na planecie, one również są kontrolowane i ukrywane przed szerokimi rzeszami. Energia elektromagnetyczna jest pochłaniana lub emitowana w odrębnych pakietach, które zawierają inteligentne informacje lub są dystrybuowane przez kwanty energii na Ziemi. Utrata dostępnej energii świadomości na planecie objawia się jako system entropii u wszystkich mieszkańców, odbierając im twórczą siłę życiową i zabierając ją gdzie indziej. To sprawia, że system zapada się, rozpada, wywołuje chaos, płodzi choroby i funkcjonuje znacznie mniej skutecznie, co jest kolejną strategiczną metodą ustalania warunków światowego niewolnictwa. Dodatkowo, systemy entropowe są nieustannie propagowane przez NAA, aby wykraść wytwarzaną przez jednostki naturalną energię, która ma być rozprowadzana w większych strukturach. Struktury te kierują ją do wyraźnego wykorzystania przez inne jednostki kontrolujące, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie, działające w ramach długoterminowych programów niewolnictwa. Podobnie jak piramidalna hierarchia, w której wszystkie zasoby energii są przekazywane z najniższych poziomów do najwyższych - dla osobistej korzyści tych będących na górze, energia jest wydobywana od tych na dole, którzy i tak nie rozumieją, ile osobistej energii odbierają im ci będący na szczycie.

Genetyka to waluta

Wykradziony materiał genetyczny i energia świadomości to najcenniejszy rodzaj waluty, wykorzystywanej jako środek wymienny stosowany przez kultury bardziej zaawansowane niż te, odziedziczone po ciemnej epoce NAA. Warto wiedzieć, że na wielu innych planetach nie istnieją systemy monetarne takie jak nasze.Inne, inwazyjne gatunki chcąc nadal mieć swobodny dostęp do energii planetarnej, zmanipulowały ludzkość, aby ta ignorowała temat genetyki oraz świadomości jako cennej waluty i skupiła się tylko na wyimaginowanej podaży pieniądza, który jest całkowicie kontrolowany i manipulowany. Ludzie nauczyli się czcić pieniądze jako sposób na osiągnięcie materialnego sukcesu i osobistego spełnienienia, a związany z nim program kontroli umysłu został wyraźnie zaprojektowany przez kontrolerów jako ukryte narzędzie zniewolenia.

Poza planetą dostęp do energii świadomości i inteligencji czującej jest walutą wysoko cenioną przez wiele pozawymiarowych gatunków. Służy za środek do wymiany i do generowania inteligencji w systemach wirtualnej rzeczywistości. Tak więc, kontrolujące byty mające swobodny dostęp do ogromnych ilości materiału genetycznego i energii świadomości wytworzonej przez kogoś lub coś, czerpią korzyści i moc z pobierania tej energii.

Model ten pojawia się w głównym nurcie dzięki reklamie popularnych osobistych kampanii genomicznych, które używają genotypowania do testów DNA, oferowanych konsumentom, którzy chcą mieć wiedzę na temat swoich przodków. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych miliardów dolarów, które te firmy zarabiają na katalogach DNA ludzi biorących w nich udział. Współpracują z dużymi firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, aby zarabiać na ludzkim DNA pod etykietką badawczo-rozwojową, wykorzystywaną przeważnie w nikczemnych celach. Cyfrowe firmy, które oferują konsumentom możliwość sekwencjonowania własnego DNA za pomocą testów genetycznych, mogą na tym zarabiać sprzedając informacje do grupy nabywców danych za pośrednictwem krypto-walut. Jeśli uda nam się sprzedać własne zsekwencjonowane DNA, by zyskać entuzjastycznego nabywcę krypto-waluty, powinniśmy zastanowić się nad prawdziwym celem tego programu.

Dlaczego mieliby wymieniać szczegóły historii naszej świadomości zapisane w zsekwencjonowanym DNA na kryptowalutę, a następnie przekazywać anonimowej korporacji, aby ją kontrolować? Sekwencjonowanie ludzkich genomów jest obszarem niewyobrażalnie ogromnych zysków, możliwych do przełożenia na dowolną walutę. Chodzi tu również o uzyskanie kontroli nad energią świadomości i wyeksponowanie kolejnej warstwy programom i bytom z czarnej dziury, które chcą mieć bezpośredni dostęp do zsekwencjonowanych genomów populacji. Pamiętaj, że typ sekwencji DNA człowieka odpowiada za poziom świadomości, jaki ten posiada, a także za poziom dostępu potrzebny do przejścia przez gwiezdne wrota i systemy portalowe na Ziemi. DNA zawiera zapis świadomości w naturalnym, bioduchowym Internecie i mieści w sobie klucze wymiarowe do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu.

Zwycięzcy wojny napisali nową historię świata

Planeta Ziemia była powoli atakowana za pomocą szeregu wydarzeń związanych z historycznymi wyzwalaczami linii czasu, a zwycięzcy ostatniej wojny nie byli istotami ludzkimi. Z ich pomocą NAA zyskała swobodny dostęp do kwantów energii Ziemi i jej mieszkańców, ponieważ świadomość tego faktu była metodycznie wymazywana z historycznych zapisów oraz informacji. To powodowało zniewalanie ludzi i kontrolę zbiorowej świadomości na Ziemi. Wcielający się na Ziemi człowiek nie był już w stanie w naturalny sposób uzyskać dostępu do inteligentnej świadomości własnego ciała duchowego bez stosowania wyrafinowanych praktyk ezoterycznych, które wymagały długoterminowych starań na rzecz odbudowy świadomości. Techniki budowania ciała świetlistego były nauczane w szkołach misteriów różnych rodów, a informacje na ten temat były ściśle tajne, przekazywane jedynie mnichom, elitom lub klasom rządzącym.

Zdarzenie na linii czasu, którego historia została przerobiona, miało miejsce podczas sumeryjsko-egipskiej inwazji, która rozerwałą oryginalne ludzkie DNA, tworząc coś, co nauka nazywa teraz śmieciowym, czyli odłączonym lub nieaktywnym DNA. Wtedy utraciliśmy dostęp do naszych prawdziwych historycznych zapisów, w tym do Prawa Jedni. Właśnie w tym momencie na linii czasu inwazji zwycięzcy wojny ponownie napisali historię świata, która jest nam opowiadana dziś poprzez standardowe programy edukacyjne. Około 5500 lat temu zaczęto metodycznie tworzyć programy inżynierii genetycznej i społecznej, które kształtowały światopoglądy odpowiednie do aktualnego poziomu zbiorowej świadomości. Rozprzestrzeniają kulturę śmierci i mentalność niewolników za pomocą taktyki dzielenia i podbijania/rządzenia w zorganizowanej i systematycznej infiltracji ludzkiej kultury. Poprzez ciągłe wdrażanie umysłu drapieżnika do ludzkiej kultury, stworzyli wspaniałe warunki dla systemów odwróconych. Systemy, które są zorganizowane tak, aby nadawać wyższą wartość społeczną zachowaniom drapieżników, na przykład całkowitej dominacji nad światem, używanie brutalnej siły, przetrwanie najsilniejszych, wojna i wiktymizacja dla wymuszania samoobrony.

Stworzyło to scenę dla społecznego warunkowania nadużywania władzy jako znormalizowanego sposobu życia, skutecznie produkując ofiary i archetypy ofiar w umysłach ludzi w celu rozprzestrzeniania wrogich wzorców reptiliańskiego wirusa na całym świecie. Od inwazji ludzkość była przygotowywana i nieustannie uwarunkowywana, aby zachowywać się zgodnie z niskimi standardami moralności oraz etyki, które kultura śmierci ustaliła jako dominującą strukturę społeczną, aby stworzyć warunki do nadużywania władzy, co jednak pozostało raczej niezauważone przez masy.

Opowiadanie o mistrzu i niewolniku to kontrola umysłu

Aby ludzie nie stawiali oporu podczas długofalowego planu przejęcia planety, tysiące lat temu rozpoczęli potajemną infiltrację rdzennych struktur społecznych i organizacyjnych. Cicho i metodycznie wprowadzali systemy odwrócone do przejmowanych struktur rządzących - w systemach monarchicznych, wojskowych, politycznych, religijnych, medycznych, finansowych i prawnych. W sposób idealny kształtowali systemy wartości, które generują pawlowiański styl modyfikacji zachowania w rzeczywistości materialnej, którą starają się kontrolować. Poprzez zaaranżowanie labiryntu narzuconych sobie zasad niewolnictwa opartych na strachu i zniewalaniu, aby kontrolować umysły mieszkańców Ziemi, użyli minimalnej ilości zasobów planety, a przy tym pozostali niewidzialni jako klasa rządząca. Ludzie na Ziemi skutecznie egzekwują własne zniewolenie, a także zniewolą swoją globalną ludzką rodzinę, zrzekając się swoich praw, dostępu do wiedzy i zasobów. Jest to bardzo skuteczne w przypadku przejęcia i inwazji z minimalnym oporem lub buntem mieszkańców, którzy nie wiedzą, że zostali zaatakowani przez niewidzialnego wroga i że przeciwko nim toczona jest cicha wojna.

NAA i kontrolerzy używają ukrytej gry kontroli umysłu, aby zagrać w opowieść o mistrzu i niewolniku przeciw innemu gatunkowi, ziemskiemu człowiekowi, który powinien podporządkować się brutalnej władzy jako autorytetowi i zaakceptować nadużycia władzy jako coś naturalnego, co pomoże zapewnić środki do osobistego przetrwania. Indoktrynowali elity władzy, które zamiast popierać ludzkość, działają jako reprezentujący ich strażnicy, dostosowujący się do programu zniewalającej inwazji Obcych. Aby lepiej zrozumieć przepis na opowieść o mistrzu i niewolniku oraz sposób, w jaki szerzy on świadomość strachu i przetrwania, spójrzmy na niewolnictwo w Ameryce i tryb myślenia właścicieli niewolników w czasie, który to motywował. Pomyśl o sposobie myślenia właścicieli niewolników jakby byli członkami NAA, a także o warunkach, które są tworzone dla niewolnictwa: umysłowego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, które są narzucane ludzkości na całym świecie, bez względu na pochodzenie, płeć czy kolor skóry. Możemy myśleć jedynie o niewolnictwie jako czymś fizycznym, gdzie ciało fizyczne zostało uwięzione za pomocą kuli, łańcucha lub czterech ścian. Niewolnictwo rozciąga się jednak na umysł, emocje i ducha. Aby zrozumieć skutki niewolnictwa na świecie i to, do jakiego stopnia wpłynęło to na nas wszystkich indywidualnie i zbiorowo, musimy zacząć myśleć o niewolnictwie na wszystkich poziomach, na których ma ono miejsce: fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo.

Poziom narracji kulturowej, demografii i dobrobytu narodu pokazuje nam to, w jaki sposób narracja mistrz-niewolnik jest wykorzystywana do generowania wyuczonej bezradności i zależności od skorumpowanych odwróconych systemów, w celu umocnienia zniewolenia danej populacji. I stopień, w jakim zwykli ludzie będą naśladować ten stan umysłu zniewolenia wymuszając ten sam rodzaj ucisku na braciach lub siostrach. Zniewolony umysł, który został uwarunkowany, aby czuć się bezpiecznie w roli mistrza-niewolnika, będzie wymuszał te same warunki niewolnictwa na innych, z powodu własnych głębokich podświadomych lęków.

Pierwsi Afrykanie zostali sprowadzeni do Ameryki na początku XVII wieku. Proceder doprowadził do koszmaru przemocy i okrucieństwa, co ostatecznie podzieliło ludzi oraz spowodowało bolesne konflikty, które w dużej mierze do dzisiaj pozostają w ludzkiej psychice niezagojone. Obecne niewolnictwo we wszystkich jego postaciach jest globalną epidemią i skutkiem mrocznego okresu zniewolenia świadomości. Grupy holenderskie i germańskie porywały całe rodziny, wyrywały je z ojczyzny, wysyłały na inny kontynent, pokazywały i sprzedawały jako własność oraz narzędzie do pracy w gospodarstwach i na plantacjach w nowych koloniach. Nowi właściciele niewolników, cieszący się z ogromnych zysków i statusu ludzi bogatych dzięki tej sile roboczej, zaczęli metodycznie planować sposoby, w jakie niewolnicy byliby całkowicie od nich zależni, aby stworzyć idealną niewolniczą mentalność oraz poddanie się uwłaczającym zachowaniom. Za pomocą taktyki dehumanizacji i przez rozwój ograniczeń odebrali im godność oraz niezależność, a także uniemożliwili naturalny rozwój. Niewolnikom nie przyznano praw człowieka, nie wolno im było się kształcić, czytać i pisać, a ich swoboda czy podróże były skrajnie ograniczone pod presją kary lub śmierci. Wielu właścicieli niewolników gwałciło kobiety-niewolnice do woli, na co patrzyły ich partnerki lub dzieci, lecz to nie miało znaczenia, bo niewolnica była tylko rzeczą. Właściciele niewolników na południu stali się dominującą potęgą na świecie w dziedzinie produkcji bawełny, a wszystko to z powodu wielkich zysków, jakie przynosiła niedola niewolniczej pracy. Kiedy coraz więcej ludzi stawało się właścicielami niewolników, otrzymywali jeszcze więcej korzyści. Tak oto stworzyli dogodne systemy wierzeń, które pasowały do ich własnego negatywnego ego i osobistych poglądów, takich jak przekonanie, że Bóg w ich Biblii faktycznie popiera niewolnictwo.

Ponieważ ich działania obejmowały brutalne nadużycia władzy, które z natury karmiły antyżyciowe oraz antyludzkie ideologie, stopniowo tracili cechy ludzkie, tracili zdolność odczuwania empatii i współczucia dla innych, którzy musieli to znosić. Wierząc, że inna żywa istota ludzka była częścią majątku i ułomnym stworzeniem do tego celu przeznaczonym, zaczęli usprawiedliwiać okrucieństwo i brutalność jako akceptowalne traktowanie i warunki, które pasowały do ich skorumpowanych, samolubnych systemów wierzeń. Kiedy grupy ludzi zaczynają klasyfikować inne grupy ludzi jako podludzi, tworzą bezpośrednią receptę na generowanie aktów przemocy, które prowadzą do ludobójstwa. Ludobójstwo, zabijanie własnego gatunku własnymi rękami, jest ulubionym programem NAA. Całe to bogacenie się i zarabianie pieniędzy na pracy niewolniczej oraz ekonomiczny wpływ tego faktu na cały świat, rozpoczął wśród wielu ludzi z Południa ruch społeczno-polityczny tworzący ideologię proniewolniczą. Propaganda głosiła, że niektóre grupy ludzi są niepełnowartościowe, niewolnictwo nie jest złem, lecz czymś pozytywnym i moralnym, co pomaga wzmocnić cywilizację chrześcijańską. To przekonanie było postulowane wśród osób czerpiących najwięcej korzyści z niewolnictwa.

Chociaż zmieniła się linia czasu a władza przesunęła się w ręce bardziej zaawansowanych technologicznie psychopatów, sama formuła do tworzenia niewolnictwa wciąż obowiązuje. Umysł czerpiący zyski z niedoli innych i osiągania dominacji nad światem poprzez kontrolę zasobów poprzez ogólnoświatowe niewolnictwo, jest dokładnie tym, czego chce kontroler ludzki i nieludzki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz