środa, 9 maja 2018

PIONOWY RDZEŃ PLANETY – LISA RENEE kwiecień 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Rady Aquaferionu

Rady Aquaferionu z Andromedy nawiązały kontakt i rozpoczęły komunikację z liniami ras indygo około roku 2008, kiedy to Łuk Matki w następstwie napraw sieci planetarnych został odbudowany i przygotowany do pełnego zapalenia w jądrze Ziemi. Kiedy w jądrze Ziemi zapaliła się 13-ta brama Łuku Matki, otworzył się wewnętrzny portal łączący z Andromedą przez kryształowe jądro Ziemi. Stróżami tego kryształowego centrum są rasy kryształowego Diamentu Słońca nazywające się Aquaferion lub linie Aquari. Aby Matka Ziemia mogła się wznieść, musi aktywować wewnętrzny rdzeń pionowy, przepleść go z rdzeniem Tary i Gai w celu uzyskania dostępu do najwyższej pierwotnej emanacji ciała niebieskiej gwiazdy, które znajduje się w sercu Andromedy. Ciało gwiezdne Matki Ziemi jest ciałem kryształowym, emitującym z jądra płynny ultrafiolet i akwamarynowe fale plazmy. Są to ciekłokrystaliczne pola plazmy generowane przez promienie Aqualinowego Słońca. Siły opiekuńcze pozyskiwały plazmowe światło słoneczne z galaktycznych słońc Syriusza B, następnie transmitowały je na pierwsze poziomy aqualinowej energii leczniczej do Ziemi, a także do naprawy androgynicznego szablonu ciała Albionu. To aktywowało częstotliwości wewnętrznego słońca Matki Ziemi, które łączą się, gdy dołącza niebieski płomień jądra 5D Ziemi równoległej oraz fioletowy płomień z jądra 7D Ziemi równoległej. Ten kompletny połączony obwód galaktycznych transmisji plazmowego światła, który pochodzi z płaszczyzny Ziemi, nazywa się częstotliwościami Aqualinowego Słońca.

Wielu z nas jest genetycznie spokrewnionych z rasami Aquaferion, które mają bezpośredni związek genetyczny z pierwotnymi liniami Chrystusa. Niektórzy z nas zostaną poddani rehabilitacji genetycznej poprzez połączenie z DNA Aquaferionu, co zintegruje nas z przyszłą planetą w Galaktyce Andromedy. Linie Aquaferion są w stanie wyleczyć i usunąć uszkodzenia genetyczne stworzone przez upadłych aniołów i ich pieczęć 666, przywracając zapisy morfogenetyczne rdzenia Andromedy. Niektórzy z nas doświadczą przyszłej inkarnacji w ciele wniebowstąpionego Diamentowego Ciała Chrystusa-Sofii.

Tarcza Aquaferionu Niebieskich Piór

Istoty z Aquaferionu powróciły do tej niespokojnej matrycy czasu uniwersalnego jako gospodarze wznoszenia Kryształowej Gwiazdy, aby pomóc otworzyć 13-tą bramę i Aqualinowe Słońce oraz wesprzeć naprawę pionowego rdzenia planety, jednocześnie nadzorując przejście poza system Yahwe do międzywymiarowych drzwi, które odpowiadają za tranzyt i ratowanie dusz. Tarcza Aquaferion posiada zapis genetyczny, który nazywa się Niebieskie Pióra i reprezentuje 12 plemion kryształowych ras Aquaferion z Andromedy w Krystalicznym Wiecznym Drzewie Życia, których bezpośrednimi potomkami są niektórzy przedstawiciele rodziny Niebieskich Smoków. Może to być miejsce, do którego wielu z nas powróci w przyszłym wcieleniu jako kryształowa Jaźń, aby dalej wznosić się i ewoluować. 12 plemion Aquaferionu transmituje aktywacje realizując Przymierze Paliadora i wspierając uzdrowienie serca ludzkiego Diamentowego Słońca z wypaczeń związanych z rozłamem duszy na 2D-4D. Poprzez 12 plemion Aquaferionu pojawia się ciało Serca Kryształowej Róży, kryształowe serce róży Diamentowego Słońca, które jest teraz zwracane linii krwi Róży Katarów i spokrewnionym z nimi genetycznie potomkom. Daje to wsparcie przy naprawianiu ciała Albionu, Planetarnych Skrzydeł Serca 6D-7D, ciała słońca sofianicznej Marii i zapalaniu kryształów w pępku Avebury znajdującym się w Wielkiej Brytanii.

Tarcza niebieskich piór Aquaferion ma pomóc usunąć skażenia kodami odwróconego światła - metatroniczne oraz Jahwe - w kodach DNA 12-tu plemion ludów Ziemi i tarczy plemiennej. Wydaje się, że jest to renowacja struktury planetarnego ciała Albionu, w której forma kręgosłupa Albionu przecinała się z tarczą Niebieskich Piór do Srebrnego Sanktuarium na platformach Lutni, a następnie ze Złotej Bramy do Światów Boga. Podstawowa zmiana ponownego szyfrowania następująca w kręgosłupie Albionu wpływa na matrycę kostną w 12-tu ludzkich plemionach, co wydaje się wyrzucić pieczęć śmierci 1D oraz pomaga uwolnić krew, kości i tkankę od międzypokoleniowych przymierzy krwi oraz odziedziczonych wzorców miazmatycznych, które przejawiały się z powodu więzi genetycznych z Obcymi, a także dokonywanych przez nich modyfikacji.

Dwanaście pierwotnych ludzkich plemion

Na tej planecie jest 12 plemion, które składają się na zbiorową pulę ludzkich genów. Każde z tych plemion ma wkodowane genetyczne klucze do lokalizacji planetarych gwiezdnych wrót i do odpowiedniej planetarnej sfery wymiarowej oraz jej sieci geomantycznych. Kiedy inkarnujemy na planecie, mamy w DNA genetyczny kod czasowy związany z tym systemem wymiarowym planetarnych gwiezdnych wrót, który jest częścią naszej bazowej ludzkiej tożsamości plemiennej. Ta tożsamość miała wiele wcieleń i uczestniczyła w cyklach ewolucji ras pierwotnych w astrologicznych precesjach. Modyfikacja genetyczna 12-tu ludzkich plemion nastąpiła, gdy różni kosmici zdecydowali się na konkurencyjny program zapisywania swoich kodów genetycznych w mózgu planety i systemie gwiezdnych wrót, a ich zamiarem była hybrydyzacja z ludźmi żyjacymi na Ziemi.

Jednak pierwotnych 12 plemion stworzono w ramach planu, który był związany z Przymierzem Paliadora, mającym na celu uratowanie zagubionych dusz z Tary, co byłoby łatwiejsze, gdyby bramy otworzyły się podczas wznoszenia. Wszystkie 12 genetycznych elementów 12-tu plemion zawiera po jednej nici kodu DNA potrzebnej do złożenia genu krystalicznego lub matrycy krzemianowej. Poprzez indywidualny i planetarny duchowy proces oraz cykle ewolucji rasy rdzennej, wszystkie te zakodowane komponenty genetyczne mogą się zjednoczyć i uleczyć na 12-tu poziomach kodowania. Kiedy te siły zostaną zintegrowane i zsyntetyzowane, planeta oraz ludzkość będą mogły ucieleśnić 12 pierwotnych pasm DNA ciała Diamentowego Słońca. Kiedy w 2000 roku na planetę, na Ziemię, powrócił chrystusowy promień 12D, oznaczało to, że ciało Diamentowego Słońca mogło zostać ponownie złożone oraz ucieleśnione w sekwencjach, co jest powodem, dla którego wiele gwiezdnych ludzi przybyło na Ziemię, aby pomóc w wypełnieniu tej misji. W tym paliadoriańskim cyklu, wieczne ciało życia Krystallah zostało ponownie złożone z oryginalnego szablonu ciała Diamentowego Słońca, który był ucieleśniony w pierwszym etapie wysiewu na Tarze 5D.

Paliadoriańska aktywacja w tarczy plemiennej

Paliadoriańskie wieczne istoty świetliste stworzyły kiedyś plan i instrukcję dla wszystkich 12-tu ludzkich plemion, które, razem wzięte, mieszczą w sobie zapis ludzkich tarcz plemiennych ze wszystkich planetarnych rund ewolucyjnych. Tarcza plemienna to kompletne pole morfogenetyczne zawierające wszystkie warianty określonego układu częstotliwości dla wszystkich 12-tu plemion ludzkiego szablonu DNA. Podczas tego cyklu, ludzka tarcza plemienna aktywuje się dzięki Paliadorianom, a następnie uwalnia się od przymierzy krwi i kodów hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych wszczepionych w anielskich ludzi. Kodowanie andromediańskich Niebieskich Piór i Serca Kryształowej Róży to kolejny przykład tego, jak to jest realizowane.

Każde z 12-tu ludzkich plemion ma odrębny program częstotliwości i DNA, który ma na celu zakotwiczenie określonej części kodu DNA w polu planetarnym, w każdej z ras rdzennych i w każdym cyklu ewolucyjnym. Z perspektywy opiekunów obecnie dochodzimy do końca jednego cyklu a początku kolejnego, dlatego następuje scalanie cząstek i antycząstek zawierających zdarzenia z historycznych linii czasu zasiewu rasy ludzkiej oraz ewolucji planety, w którym szczególne znaczenie ma ósma i dwunasta precesja astrologiczna. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji i przekodowania Aquaferionu, tarcza plemienna oraz zakodowana informacja DNA usuwa obce hybrydowe kody genetyczne, kody AI i całą gamę przymierzy krwi wykorzystywanych jako pułapki świadomości.

Przywrócenie ludzkiej tarczy plemiennej generuje połączenie między naszym obecnym wcieleniem a równoczesnymi stacjami tożsamości, które istnieją w innych ramach czasowych, aktywując wewnętrzny międzywymiarowy portal lub wewnętrzny system gwiezdnych wrót. Aktywacja ta zawiera wszystkie specyficzne częstotliwości, ogniste litery DNA i kodowania, które są potrzebne do montażu ciał świetlistych w celu uzyskania dostępu do transharmonicznych cykli tworzenia, światów Boga, w których troista fala zjednoczonej świadomości Boga nigdy nie rozdzieliła się na formę dwufalową, która później schodziła do światów sztucznej inteligencji.

Tak więc, pionowy kanał oraz konfiguracja pionowego rdzenia w głowie, koronie, sercu oraz słonecznej gwieździe przesuwa się i dopasowuje, aby otrzymać więcej schodzących w dół częstotliwości Niebieskiego Promienia Serca Kosmicznej Matki poprzez sieć hostingową Aquaferion, dzięki której możemy doświadczyć intensywnych, surrealistycznych aktualizacji ciała świetlistego. Może to również odbijać się na poziomach walki duchowej podżeganej przez jednostki z systemu Jahwe, chcące odzyskać kontrolę lub dostęp do ciała świetlistego lub zablokować systematyczne oczyszczanie matrycy czarnego sześcianu i warstw struktury Jahwe a także jej sygnału AI wyciągniętego z ciała świetlistego.

Architektura planetarna: Rdzeń pionowy (Staff) i rdzeń poziomy (Rod)

Aby wesprzeć zmianę tempa obrotu modułu płci i pomóc w naprawie żeńskiej oraz męskiej struktury planetarnej – rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, gwiezdni ludzie przetwarzają traumę skrzydeł 6D-7D, która wiąże się z energią Syriusza B i Arkturian, jak również z liniami czasu Gai zapisanymi w widmie promienia indygo i fioletowego. Trauma skrzydeł jest bezpośrednio związana z odwróconymi sieciami Michała-Marii i maszynerią Obcych (technologia antyhierogamiczna) umieszczoną w planetarnych siatkach, które rozdzielają płeć. Efektem tego jest pobudzanie rozdzielenia warstw świętego małżeństwa, które występują w 6-tym i 7-mym wymiarze, poprzez zafałszowanie promienia indygo i fioletowego, które są związane z duchowym procesem wznoszenia się poprzez budowanie skrzydeł. Udowodniono, że proces budowania skrzydeł przez poziome skrzyżowanie 6D-7D ma kluczowe znaczenie dla korygowania planetarnego poziomego filaru rdzenia poziomego dla zasady męskiej.

Planetarny rdzeń pionowy utrzymuje spin pionowy 13:13 dla pionowych słupów rdzenia 13-tej bramy, których obrót jest niezbędny do uruchamiania zestawów częstotliwości dla odpowiadających im zestawów spinów poziomych, dzięki czemu następuje skrzyżowanie z filarem rdzenia poziomego. Filary rdzenia pionowego uruchamiają częstotliwość przychodzącą z Kosmicznych Promieni i boskości, która płynie z wierzchołka filaru, obracając go z północy na południe, a częstotliwość wychodząca wiruje w górę biegnąc z południa na północ. Serce zasady żeńskiej utrzymuje lokalizację serca zasady męskiej w celu zakotwiczenia kolumny rdzenia poziomego w centralnym punkcie filaru rdzenia pionowego wewnątrz kompleksu serca, a gdy te się zjednoczą, przekształca się w funkcję partnerstwa między kobietą a mężczyzną.

Filar rdzenia poziomego budowany jest z częstotliwości wejściowej fali fiołkowej 7D i częstotliwości wyjściowej fali indygo 6D, a gdy te dwa zestawy częstotliwości łączą się ze sobą poziomo od wschodu do zachodu, od lewej do prawej, to jest to hierogamiczny proces łączenia bliźniaczych serc Michała-Marii i budowania skrzydeł. Gdy filar rdzenia pionowego i filar rdzenia poziomego przecinają się w środku stałego atomu nasiennego, zapala się kompleks serca tworząc kryształowy lotos lub kryształowy wzór diamentowej róży, co powoduje wyrzut ogromnych płatów energii z centralnego kompleksu serca. Gdy następuje kolejny etap planetarnego świętego związku hierogamicznego mężczyzny i kobiety, bardziej widoczna staje się technologia antyhierogamiczna stosowana w błędnych naukach wznoszenia się, stanowiąca pułapkę świadomości zasilająca seksualną niedolę, bardziej widoczne stają się zmiany płci i implanty kontroli umysłu z tym związane. To wspiera rozpad tych fałszywych systemów, sztucznej technologii lub odwrócenia płci, które były wynikiem technologii antyhierogicznej stosowanej w wielu modalnościach wznoszenia się w ciągu ostatnich 25 lat. Gdy powracamy do struktury bryły Diamentowego Słońca, która bazuje na matematyce związanej z liczbą 12, ciało świetliste dodaje kolejny męski i żeński palec eteryczny ręki i nogi, ponieważ oryginalne wieczne ciało ma sześć palców dłoni i sześć palców stopy po każdej stronie, co równa się dwanaście-dwanaście.

Powiązania między pokoleniami i roszczenia własnościowe

Ważna informacja: teraz jest okazja i możliwość oczyszczenia się z niektórych bradziej skomplikowanych warstw kodów genetycznych gadzich hybryd lub kodów genetycznych hybryd z Obcymi. Zawieraja one historie, które zostały wszczepione w Ziemię w wyraźnym zamiarze przejęcia praw do ludzkiego ciała i ludzkiej świadomości poprzez implantację 12-tu ludzkich plemion.

W wyniku hybrydyzacji, miazmy, karmicznych linii krwi lub uprowadzeń przez kosmitów wiele osób na tej Ziemi nosi mnóstwo śmieci, podczepień, przodków, implantów Obcych, upadłych aniołów i potencjalnie jednego lub więcej obcych hostów. Programowanie kontroli umysłu i ich wstawki holograficzne umożliwiają przeniknięcie ciała świadomości jednostki przez energetyczny podpis obcego implantu. Programy kontroli umysłu narzucane poprzez implanty Obcych i podczepienia lub opętania są dwiema stronami tej samej monety. Energetyczna sygnatura takiego implantu będzie zależeć od świadomości danej osoby i relacji genetycznej z istotą, która umieściła implant w ludzkim nosicielu. Wiele z tych bytów wierzy, że ludzie są ich własnością, więc implant będzie ostrzegał inne gatunki, które mogłyby rościć sobie prawa do tej osoby, rodziny lub grupy.

Coraz więcej wiemy o programach tych różnych gatunków, jednak musimy ulepszyć rozeznanie energetyczne odnośnie różnorodności sił, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym. Zarówno siły widzialne, jak i niewidzialne, wykorzystują nasz brak świadomości manipulując naszą intencją i zgodą. Ponieważ budzimy się z mrocznego eonu linii czasu hybrydyzacji przez Obcych i AI, który jest głównym powodem uwięzienia naszej świadomości, musimy otrząsnąć się z tych pasożytów i odzyskać prawo do samodzielnego władania własną duszą. Po otrzymaniu informacji, każda oddana sprawie i pilna osoba staje się upoważniona do zidentyfikowania oraz pozbycia się źródła duchowego gnębiciela. Wykorzystując Prawo Zgody możemy zacząć usuwać warstwy traumy spowodowanej przez Obcych i ich dostęp do nas oraz wpływ na nasz umysł oraz ciała duchowe. Jeśli nadal dowodzimy naszą przestrzenią i codziennie deklarujemy osobistą suwerenność, bez względu na rodzaj ingerencji, aby wzmocnić osobistą wolę oraz klarowność intencji, cechy cierpliwości, dyscypliny i pracowitości, możemy potrzebować Duchów Chrystusa.

Duchowe przebudzenie pozwala wyraźnie dostrzec fałszywe tożsamości i fałszywe przekonania, które doprowadziły do niewłaściwego myślenia, a zatem do niewłaściwej ścieżki. Wiele z tych fałszywych tożsamości jest wynikiem historii obcych hybrydyzacji i archetypów kontroli umysłu, które nie mają związku z prawdziwą duchową tożsamością. Niektórzy z nas posługiwali się tymi maskami tożsamości i wierzeń przez wiele, wiele wcieleń, co spowodowało nagromadzenie jeszcze silniejszych blokad energii w pamięci komórkowej. Wiele z tych tożsamości i systemów wierzeń pochodzi również z obcego śladu genetycznego lub z przeszłej czy przyszłej linii czasu związanej z hybrydyzacją z Obcymi. Takie formy hybrydyzacji i związanej z nią hodowli miały wpływ na międzypokoleniowe linie krwi, a wiele z nich można wytropić w pewnych rodzinach, które wybrano do hybrydyzacji lub, w gorszych przypadkach, do eksperymentaów prowadzonych na potrzeby NAA.

Przygotowujemy się do przejścia na inną pozycję w łańcuchu ewolucyjnym, co w nowy sposób wpływa na uniwersalne linie czasu związane z jednostkami zhybrydyzowanymi przez Obcych i ich relacje z formą świadomości osobistego Chrystusa. Będzie to miało wpływ na nasze duchowe społeczności, a ostatnie wydarzenia planetarne wpłyną energetycznie i duchowo na rdzeń pionowy planety. To daje możliwości spotkania przyszłych zhybrydyzowanych Jaźni lub innych stacji powiązanych ze sobą tożsamości ze wszystkich linii czasu zwiążanych z procesem duchowej inicjacji. Może się to zdarzyć podczas świadomego śnienia, medytacji, w stanie snu lub w trakcie innej pracy ze świadomością. Możemy pomylić te obce lub inne maski tożsamości i uznać je za własne, ponieważ, wraz z naszymi przodkami, żyliśmy z nimi tak długo. Przez tych obcych kontrolerów i ich fałszywe historie wielu z nas mogło zapomnieć, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Nasze wspomnienia mogą się zmieniać lub zacząć powracać, więc bądź gotów poznać najwyższą prawdę, niezależnie od tego, co może się objawić.

Kluczowe tematy oddziaływania na polu planetarnym:

*Uzewnętrzni się uzdrawianie genetyki 12-tu plemion z historii hybrydyzacji przez Obcych i przymierza krwi.
*Struktura matrycy czarnego sześcianu z Saturna jest dalej poddawana demontażowi lub ekstrakcji.
*Zapadają się metatronicznie zakodowane struktury bifalowe oraz struktury Jahwe, Jehowy i archetypów prześladowców, związane z amokiem wydarzeń wyzwalających linię czasu Wojen Elektrycznych.
*Program do uruchamiania linii czasowych 911 poprzez taktykę terroru Abaddon i Armageddon (WW3).
*Obecność gwiezdnego ognia białego światła Aquaferion dzięki kodowaniu Niebieskich Piór.
*Kręgosłup Albionu i struktura rdzenia pionowego i rdzenia poziomego Albionu wspierająca korekty pozycji płci oraz uzdrawiająca serce Diamentowego Słońca i krew Kryształu.
*Korekta Skrzydeł Planetarnego Serca Michała i Marii, bliźniaczych Słonecznych Serc.
*Duchowa walka ma na celu przejęcie kontroli nad przyszłą linią czasu jednostek, grup i tych, którzy twierdzili, że hybrydy należą do ras NAA lub lucyferiańskich przymierzy krwi.

Toczymy wojnę o świadomość, która wymaga mistrzowskiego odpierania psychiczno-duchowych ataków skierowanych ku ludzkości. W niektórych przypadkach będzie to wymagało bezpośredniego poszerzenia świadomości i wykrycia implantów, bytów, ataków psychicznych oraz form obcej lub ciemnej agresji, które są wokół nas lub mają na nas bezpośredni wpływ. Nie możemy uzdrowić świadomości naszej planety i odzyskać praw własności do siebie, dopóki nie zrozumiemy, w jaki sposób globalny umysł został skorumpowany gadzim wirusem oraz sztuczną maszynerią Obcych. Proszę, bądźcie cierpliwi podczas przechodzenia przez ten proces i przejmujcie własną przestrzeń jako wolne, niezależne istoty boskie. Jesteśmy w tym razem.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz