piątek, 8 czerwca 2018

NADUŻYCIA WŁADZY – LISA RENEE maj 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Mentalność posiadacza niewolnika, kontrolera lub istoty z NAA

Chociaż pochodzenie cytowanego poniżej dokumentu pozostaje nieznane, wiele z przedstawionych w nim pojęć związanych jest ze strategią NAA i ujawnia bezpośrednie techniki manipulacji społecznością, które są wykorzystywane do tworzenia masowego niewolnictwa. Poniższe przykłady są cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z dokumentu „The Silent Weapons for Quiet Wars”, jako mocne studium przypadku, które pozwala zrozumieć sposób działania właściciela niewolnika, kontrolera lub NAA, wykorzystywany do dzielenia i podbijania ludzkości.

"Ludzie są zwierzętami obarczonymi brzemieniem według własnego wyboru i zgody. Ludzie, którzy nie wykorzystają swojej inteligencji, nie są lepsi od zwierząt. Tak więc, gdy przyjmiesz pojawienie się władzy, ludzie wkrótce ci ją dadzą. Elementy społeczeństwa z niższych klas muszą zostać wytresowane i nauczone porządku, aby pozostać pod całkowitą kontrolą. Jakość edukacji nadawanej niższej klasie musi być tak ograniczona, aby generowała schizmę ignorancji, tak aby klasa niższa nie była w stanie zrozumieć struktury władzy i wiedzy klasy wyższej. Jednostka rodzinna niższej klasy musi zostać rozproszona poprzez proces wzmożonego pochłonięcia rodziców pracą i ustanowienia państwowych dziennych ośrodków opieki dla ich opuszczonych dzieci. Utrzymaj rozrywkę publiczną poniżej poziomu szóstej klasy. Używaj trudnych do wykrycia broni, takich jak zaawansowana technologia, manipulacja ekonomiczna, niszczenie rodziny i celowo gorszy system edukacyjny. Doświadczenie dowiodło, że najprostszym sposobem zabezpieczenia tajnej broni i zdobycia kontroli nad społeczeństwem jest trzymanie społeczeństwa niezdyscyplinowanego i nieświadomego podstawowych zasad systemu z jednej strony, przy jednoczesnym ich zdezorientowaniu, dezorganizacji i rozproszeniu sprawami nieistniejącymi. Aby przenieść zasoby energii i ekonomiczną kontrolę w ręce niewielu tego godnych, kontynuuj promowanie prywatnych cichych wojen przeciwko nieświadomym masom. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna, aby zachować pewną miarę porządku społecznego, pokoju i spokoju panującej wyższej klasy. Inżynieria społeczna wymaga korelacji ogromnych ilości stale zmieniających się informacji gospodarczych i danych osobowych, więc skomputeryzowane systemy przetwarzania danych do gromadzenia profili są niezbędne do przewidywania, kiedy i jak społeczeństwo skapituluje. Ostatecznie każdy poszczególny element struktury powinien podlegać komputerowej kontroli dzięki znajomości osobistych preferencji. Taką wiedzę gwarantują komputerowe powiązania preferencji konsumentów poprzez skojarzenie z użyciem karty kredytowej, a następnie stały wytatuowany numer identyfikacyjny. Opinia publiczna nie chce poprawić własnej mentalności i wiary w bliźniego. Ludzkość stała się stadem mnożących się barbarzyńców i zarazy. Dlatego cicha broń jest rodzajem biologicznej wojny. Atakuje witalność, możliwości i mobilność jednostek społecznych poprzez poznanie, zrozumienie, manipulowanie oraz atakowanie ich źródeł energii naturalnej i społecznej, a także ich mocnych i słabych stron: fizycznych, mentalnych i emocjonalnych. Dywersja utrzymuje ludzi w stanie uległości i uniemożliwia im obserwowanie tego, co naprawdę się dzieje".

Rozważ te informacje, aby głębiej zrozumieć mentalność przeciwnika. To dlatego kontrolerzy zamierzają propagować i kontrolować mentalność mistrza-niewolnika poprzez ciągłe stosowanie inżynierii społecznej, masowych przekazów myśli opartych na strachu, ponieważ to, kogo i czego się boicie, jest ostatecznie tym, co wami włada. Jest to kolejny głęboki powód, dla którego musimy oczyścić się z lęków, a zamiast nich wybrać miłość, która prowadzi nas z powrotem do wiecznego Źródła.

Dopasuj się do człowieczeństwa

Jeśli zwrócimy większą uwagę na naturę nadużyć władzy, które zdarzają się wszędzie wokół nas, jeśli zechcemy spojrzeć na nie z szerszej perspektywy, będziemy mogli osobiście potwierdzić to, czego doświadczyliśmy lub odkryliśmy dzięki obserwacji. Wojna o świadomość toczona przeciwko ludzkości z pomocą cichej broni trwa i jest prowadzona przez instytucje społeczne. Ten diabelski plan jest sterowany za pomocą inżynierii społecznej oraz kontroli umysłu, i ostatecznie ma doprowadzić do całkowitego przejęcia kontroli nad ludzkością w czasie planetarnego wznoszenia.

Aby powstrzymać manipulowanie ludźmi i ich wykorzystywanie oraz rozprzestrzenianie antyludzkiej kontroli za pomocą mentalności niewolnika, która jest nieodłączna w wojnie o świadomość, musimy lepiej poznać system kontroli i zobaczyć program do nadużywania władzy. Badając samolubną i bezwzględną naturę psychopatycznych drapieżników oraz szafarzy ludzką niedolą, warto zrozumieć, w jaki sposób myślą kontrolerzy i NAA. Dostrzegamy przyczyny ich motywacji, dążenie do globalnej dominacji i uzyskania całkowitej kontroli nad ludzkim DNA, do dostępu do świadomości jako genetycznej waluty.

Kiedy wyraźnie dostrzegamy korupcję w strukturach systemu, możemy dokonać świadomego wyboru, że nie będziemy z własnej woli w niej uczestniczyć, nie dając jej naszej zgody. Bądź w pełni obecny i świadomy wszystkiego, o co jesteś proszony, o podpisy online lub w inny sposób, ponieważ jest to pogwałcenie prawa, a celem jest odebranie twojego prawa do prywatności. Chociaż czasem możesz być zmuszony do robienia pewnych rzeczy z dowolnego powodu, nadal nie wyrażaj zgody na wszelkie prawne manipulacje słowne lub w nieczystych intencjach, za którymi kryją się różne podstępy. Pamiętaj, że wszystkie darmowe usługi służą do gromadzenia danych osobowych, i są częścią strategii NAA dotyczącej inżynierii społecznej. Kiedy rejestrujesz się w bezpłatnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, w zasadzie przekazujesz im wszystkie swoje dane osobowe, które mogą być gromadzone i w przyszłości wykorzystywane przeciwko tobie oraz innym osobom. Kontrolerzy manipulują i fałszują dane, aby realizować własne programy, a informacje te są przekazywane do mediów głównego nurtu w celu dalszego manipulowania opinią publiczną. Niektórzy z najbogatszych ludzi na świecie są dostawcami danych online od mas, więc zastanów się, dlaczego ci ludzie należą do najbogatszych na świecie.

Nie oddawaj władzy nad sobą tym, którzy obłudnie rządzą i kontrolują, i nie słuchaj nikogo ani niczego, co twierdzi, że ma nad tobą władzę.

Przywództwo kontra tyrania

W każdym typie organizacji lub świadomości grupowej mogą znaleźć się osoby fałszywe i egotyczne, dlatego mogą być trudne kontakty z nimi oraz określenie, jakie zachowania są charakterystyczne dla przywódcy a jakie dla tyrana. Negatywne zachowania są zazwyczaj splecione z niskim poziomem etyki, co niszczy zaufanie między ludźmi. Załamanie się komunikacji niszczy zaufanie i relacje.

Wiele osób zostało umyślnie wprowadzonych w błąd, by sądzili, że cechy przywództwa i autorytatywny wpływ są definiowane przez samolubnych egoistów z zachowaniem typu alfa, które skupia się na generowaniu pochodzącej z zewnątrz władzy opartej na kontroli. Wszyscy chcemy uniknąć karmienia tyrana jako przywódcy lub autorytetu. Kiedy mamy jasność, potrafimy zidentyfikować władzę nastawioną na kontrolę, opartą na negatywnych profilach ego przedstawionych poniżej, jesteśmy bardziej przygotowani do rozpoznawania właściwych wzorców władzy, kiedy jesteśmy zaangażowani w jakiś rodzaj scenariusza przywództwa. Wszędzie gdzie jest organizacja lub grupa, istnieje odpowiedzialność za zarządzanie lub przywództwo, które przejmie władzę wymaganą do obsługi tej organizacji.

PRZYWÓDCA TYRAN
Wizjoner; utrzymuje jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję na przyszłość. Koncentruje się na zachowaniu szerokiej perspektywy


Wizjoner, ale skupiony w wąskim polu widzenia. Zawężony zakres skupienia


Zdeterminowany; wytrwale dąży do celu i jest nieugięty w pokonywaniu przeszkód oraz niepowodzeń


Bezwzględny, czepliwy, nieprzejednany, sztywny, dogmatyczny, uparty
Wpływowy; komunikuje się z pasją, by zaangażować ludzi


Wpływowy, charyzmatyczny, zniewalający, wciągający


Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu z sercem i duszą


Obsesyjny; najważniejszy jest cel. Musi zostać osiągnięty za wszelką cenę


Zwiększa poziom zaufania. Obserwatorzy są zmotywowani wewnętrznie i zapewniają trwałe wsparcie


Zwiększa poziom strachu. Obserwatorzy są zmotywowani zewnętrznie, a wsparcie kończy się wraz z końcem przymusu. Często pojawiają się pretensje.


Entuzjastyczny


Gorliwiec
Połączony z innymi


Oddzielony od innych. Odizolowany, samotny i stojący na uboczu


Empatyczny dla innych. Pokorny


Apatyczny dla innych. Arogancki


Zdrowy szacunek do siebie. Dokładna i realistyczna samoocena. Przyjmuje opinie i krytykę


Niski lub kruchy szacunek do siebie. Egoizm, narcyzm, a nawet psychopatyczny. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę oraz wszystko oprócz przeważającej pozytywnej opinii


Zajmuje się przede wszystkim działaniem, organizacją i prowadzeniem ludzi


Skupiony tylko na sobie
Prostolinijny i etyczny. Uczciwy i hojny.


Pozbawiony skrupułów lub bez zasad. Samolubny


Odpowiedzialny


Nieodpowiedzialny
Wewnętrzne umiejscowienie kontroli Zewnętrzne umiejscowienie kontroli
Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dostosowany i stabilny emocjonalnie


Niestabilnayzwariowany, drażliwy


Realistyczny


Optymistyczny
Słucha i toczy dialogi


Monologi, wykłady, nauczanie i angażuje się w tyrady
Szanuje wzajemność i symetrię


Silnie asymetryczny
Otwarty, komunikatywny


Skryty
Skupiony na istocie sprawy Skupiony na wizerunku
Opiera się na dowodach


Opiera się na dominacji
Rozważny
Wtrącający się, uciążliwy i niemiły


Wysokie, odpowiednie, spójne i osiągalne standardy wydajności


Perfekcjonista, wymagający, niekonsekwentny


Zapewnia pomocną i zrównoważoną informację zwrotną


Krytyczny i wymagający


Rozumie granice i szanuje energię seksualną


Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną
Chcąc wyrażać siebie w najlepszy możliwy sposób powinnismy nauczyć się żyć w zdrowy i zrównoważony sposób, rozwijać silny charakter moralny i godne zaufania cechy, wzorowane przez społeczność, pośród któej żyjemy. W ten sposób uczymy się panowania nad sobą i zarządzania własnym zyciem, budujemy wiarę w swobodne myślenie i wyrażanie siebie, jednocześnie ucieleśniając etyczne postępowanie niezbędne do budowania wewnętrznej siły i osobistej mocy. W przeciwnym razie jesteśmy lalkami kontrolowanymi przez umysł, odtwarzającymi powtarzające się archetypy dramatu i jak chomik na kole, biegającymi po kręgach karmicznych pętli. Mam nadzieję, że te informacje okażą się pomocne, ponieważ rozwijamy umiejętności rozpoznawania wiarygodności w nas samych i innych, a także staramy się zapobiegać zasilania, nagradzania i oddawania władzy narcystycznym i psychopatycznym osobowościom. Tyrani nie zastępują przywódców i nigdy nie należy ich mylić z prawdziwym przywództwem.

Spolaryzowane archetypowe myślokształty przeznaczone dla mentalności niewolników

Często obawiamy się ukrytych w innych ludziach nieświadomych zachowań i impulsów, których nie oczyściliśmy z naszych najgłębszych Jaźni. Dopóki nie będziemy gotowi spojrzeć na ukryte lęki lub podświadome przekonania, możemy łatwo projektować lub przenosić nasze przekonania na innych ludzi, szczególnie z naszymi nieświadomymi impulsami lub ciałem bolesnym.

Poniższa lista najpopularniejszych archetypowych myślokształtów używanych do tworzenia mentalności niewolników w masach pomoże wam rozpoznać implanty kontroli umysłu lub negatywne przekonania podświadomych warstw umysłu. Kiedy odkryjesz, że jestś pod kontrolą strachu i negatywnie spolaryzowanych myślokształtów, zastąp je miłością do siebie, akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości. Postaraj się zidentyfikować, zlokalizować, usunąć i naprawić te archetypowe formy myślowe w umyśle nieświadomym, instynktownym i świadomym:

* Ofiara - kat
* Drapieżnik - zdobycz
* Mistrz - niewolnik
* Bogaty tyran - biedny sługa
* Władca - poddany
* Sławny jest ważny - nieznany jest nieistotny
* Piękny - brzydal
* Akceptacja nadużyć i socjopatii
* Akceptacja nędznych warunków / odbieranie czegoś
* Apatia / brak zainteresowania
* Bycie widzialnym ale niesłyszalnym
* Realizowanie poleceń / posłuszeństwo
* Nie pytanie autorytetu
* Egzekwuj prawo
* Strach przed karą / ból
* Kobiety służą do rozmnażania / przedmioty
* Zabij niewiernego lub nonkonformistę
* Bezsilność / bezradność
* Zatwierdź zewnętrzną władzę
* Niegodność / niska pozycja
* Kobiety i dzieci podporządkowują się męskiej przyjemności
* Wojna i zabijanie są konieczne

Elektroniczne formy kontroli umysłu są dla większości niewidoczne, a mimo to mogą być osadzone praktycznie w dowolnym miejscu w naszym otoczeniu, emitując określone systemy wierzeń do naszej najgłębszej psychiki. Najczęściej są kierowane do podświadomości podczas oglądania filmów lub interakcji z jakimkolwiek medium, które ma negatywne przesłanie, przedstawiające ludzkość w odstraszających i zdeprawowanych obrazach. Uważaj na te archetypy kontroli i to, jak może to wpłynąć na twoje poczuciu tożsamości, na narracje rozgrywające się w twoim umyśle. Konieczne jest wyeliminowanie tych negatywnych oznak asocjacji i przeformułowanie poczucia tożsamości za pomocą czegoś, co wypływa z serca i ma dla ciebie znaczenie. Zasadniczo musimy opuścić tę przestrzeń i stworzyć nową, która bezwarunkowo kocha siebie. Sugerujemy połączenie się z wieczną boską Jaźnią, z tym, co przekracza wszelką biegunowość i narracje, stanowi czysto miłującą dobroć oraz współczucie.

Afirmuj: JESTEM Wieczną Jaźnią i wiem, kim JESTEM!

Podstawowe lekcje uniwersalne

Społeczeństwo akceptujące antyżycie nie nadaje wartości ani celu ludzkiej egzystencji, z wyjątkiem zarabiania pieniędzy i wykorzystywania ich do natychmiastowego samozadowolenia. Osoby stojące za programem bez skrupułów nadużywają władzy, co powoduje głębokie cierpienie ludzkości. Chociaż żyjemy w trudnych czasach, musimy zdecydować, kim chcemy być i zrozumieć, że rozwijanie osobistej integralności, która dostosowuje się do systemu pozytywnych wartości, jest niezbędne, aby stać się osobą stabilną, klarowną oraz godną zaufania. Nie musimy bezwiednie odgrywać roli niewolników, którą zaprojektowali i wszczepili nam kontrolerzy, powinniśmy obudzić się i zobaczyć, co naprawdę dzieje się w naszym świecie. Proces wznoszenia zasadniczo związany jest z poszerzaniem perspektywy, praktyki światowego humanizmu, która obejmuje całe spektrum życia, wszystkich mieszkańców świata, bez względu na rasę, religię, wiarę czy wyznanie - wszyscy w równym stopniu zasługują na życzliwość, empatię i współczucie. Możemy pracować nad ucieleśnieniem tych wyższych celów, które kierują naszym zachowaniem i osobistą sferą wpływów, która następnie rozprzestrzenia się na innych.

Istnieją podstawowe zasady moralne reprezentujące ludzką mądrość, tak powszechne, że można je uważać za zasady uniwersalne, które można teraz zastosować do wszystkich, wszędzie. Kiedy przestrzegamy tych zasad traktując je jako moralne wytyczne, którymi kierujemy się w życiu, chronią nas tak samo, jak innych wokół nas. W ten sposób najpierw dostosowujemy się do człowieczeństwa, tak abyśmy nie byli manipulowani i nie zrzucali winy na innych, wiedząc, że wszyscy byliśmy poddani formom zniewolenia świadomości. Wszyscy wiele razy byliśmy okłamywani. Pamiętając o tym, możemy mieć więcej współczucia dla naszych cierpiących braci oraz sióstr, gdy działają nieświadomie i są wykorzystywani jako mroczne portale.

Staraj się czynić dobro, unikaj zła i wyrządzania krzywdy.

Aby rozwinąć moc duchowych cnót, stale angażuj się w czynienie dobra w świecie poprzez zachowania i działania. Wszystkie inne zasady moralne wypływają z tego podstawowego pojęcia. Większość z nas skrywa to w sercu, a wypływa, jeśli chcemy słuchać tego, co jest dobre, zaś jeśli słuchamy tego, co złe, czynimy sobie i innym wielką szkodę.

Złota reguła: zrób coś dla innych.

Złota reguła jest najistotniejszą podstawą nowoczesnej koncepcji praw człowieka, w której każda osoba ma prawo do sprawiedliwego traktowania i obustronnej odpowiedzialności za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota reguła jest kodeksem etycznym lub prawdą moralną, która w istocie stwierdza, że należy traktować innych tak, jakbyśmy chcieli być traktowani przez innych. Koncepcja ta opisuje dwukierunkową relację między sobą a innymi, która obie strony traktuje jednakowo i z wzajemną korzyścią lub według modelu, w którym każdy wygrywa.

Cel nie uświęca środków

Zasadniczo oznacza to, że nie można popełnić szeregu świadomie oszukańczych i nieuczciwych działań, nawet jeśli miało to rzekomo wynikać z honorowej przyczyny. Nie można wyrządzić krzywdy lub zła, myśląc, że w końcu z tych szkodliwych działań może wynikać dobro. Oznacza to, że musimy szukać fundamentalnych zasad w strukturach, które mają na celu promowanie dobrych dzieł i dostosowanie się do działań niezbędnych do stworzenia tych warunków. Nie można usprawiedliwić łamania podstawowych zasad pierwotnej intencji, ponieważ wierzysz, że wynik doprowadzi do jakiegoś wyobrażonego pozytywnego celu.

Kiedy kompromisujemy naszą osobistą integralność, pozwalamy na osłabianie tylnych drzwi, na manipulacje przez ciemne siły, które wielokrotnie z jeszcze większą ciemnością i chaosem zstępują w sytuację, w której poszliśmy na kompromis.

Postępuj zgodnie z prawami natury

Obserwując naturę i podejmując decyzje zgodne z poszanowaniem natury wszelkiego stworzenia, uczymy się respektować jej prawa. Kiedy żyjemy w harmonii z prawami natury, żyjemy w harmonii ze sobą. Jeśli naruszamy prawa natury, bardzo cierpimy. Nauka prawego życia na najbardziej podstawowym poziomie jest rozumiana w ten sposób: kiedy żyjemy w harmonii ze sobą i z innymi, żyjemy w harmonii z Prawami Uniwersalnymi i to drastycznie podnosi jakość życia wszystkiego oraz wszystkich. Na przykład, praktykowanie Prawa Jedni jest tym samym co przekazana ludziom nauka prawego życia. Aby otrzymać więcej miłości, musimy stać się bardziej kochający.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz