czwartek, 28 czerwca 2018

KRYSZTAŁOWE JĄDRO – LISA RENEE czerwiec 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Konspiracyjny program antychrystusowy

Na szczycie cyklu elektrycznego, podziemna działalność kryształowego jądra wywołała walki o panowanie nad terytorium w wewnętrznej Ziemi i ziemskiej linii czasu, w którym miały miejsce eksmisje i ukryte operacje wojskowe. Po utracie kontroli terytorialnej przez przesunięcie linii czasu, niezadowolone frakcje kontrolerów próbowały zwabić pewne linie wznoszących się ziemskich ludzi z powierzchni jako kartę przetargową, stawiając ich w sytuacji zakładników. Te frakcje próbują dogłębnie zbadać wspomnienia pojawiające się u gwiezdnych ludzi, którzy są związani z misją regeneracji Chrystusa, która wiąże się z wypełnieniem Paliadoriańskiego Przymierza. Odczytują sygnaturę ludzi z gwiezdnego plemienia, którzy się budzą, by wypełnić owo przymierze, odtwarzając wspomnienia zapisane w czasie, tak jak są przechowywane w DNA każdej osoby. Chodzi o wykorzystanie wszystkich słabych punktów w celu manipulowania martwymi punktami, w których mogą wyświetlać sklonowane wersje lub fałszywe rzeczywistości, które osoba lub grupa uważa za prawdziwe. Zamierzeniem jest wyrzucenie lub kontrolowanie wspomnień świadomości, szczególnie tych, które znajdują się w liniach wznoszenia związanych z misją chrystusowej rodziny. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kontroli nad wspomnieniami osoby udaje się, gdy ta nie jest w stanie dostrzec różnicy między zranieniem lub bólem, który dźwiga, a te bolesne wspomnienia wiążą ją z pewną fałszywą postacią lub fałszywą linią czasu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli na tyle świadomi siebie, aby dostrzegać własne słabości, które mogą stać się martwymi punktami i abyśmy byli gotowi do uzdrawiania emocji poprzez oczyszczanie ciała bolesnego lub cienia.

Kontrola wprowadzana do społeczności nowej ery stanowi formę manipulowania ludźmi na powierzchni planety, aby wierzyli, że jeśli są na ścieżce wznoszącej, o wiele bardziej korzystne będzie dla nich zejście do podziemia, opuszczenie planety lub przejście z eskortą na linię czasu wewnętrznej Ziemi. Jest to próba użycia negatywnych frakcji w celu wykorzystania zakładników do opuszczenia międzywymiarowych portali dostępu poprzez uprowadzenie linii ludzi indygo lub gwiezdnych, jak również próba przejęcia kontroli nad liniami czasu. Negatywy promują strach, że powierzchnia Ziemi zostanie zniszczona, a ludzkość wyginie, czyli kłamstwa i oszustwa wykorzystywane do psychologicznego terroryzowania ludzi, aby uwierzyli, że to prawda. Oryginalne anielskie ludzkie DNA posiada zapis świadomości w naturalnym bioduchowym Internecie i jest wymiarowym kluczem do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu. Ważne jest, aby zrozumieć, że przebudzenie i człowiek wznoszący się o wyższym aktywowanym DNA, ma niezwykłe znaczenie dla tych frakcji NAA.

Opiekunowie ostrzegają wszystkich wznoszących się ludzi, aby byli uważni i świadomi, troszczyli się o siebie i nie przyjmowali ukrytych lub tajnych ofert, które są nagradzane jako osobiste bilety do Ziemi Obiecanej dla specjalnych ludzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o ofertę dostania się na Marsa, czy o tajne programy kosmiczne, czy też podróż podziemną, należy pamiętać, że dobrowolne i niezależne siły działające na rzecz uwolnienia ludzkości nie są zaangażowane w te programy rekrutacji, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiążą się z handlem galaktycznym.

Ci z nas, którzy biorą udział w chrystusowej misji, mogli doświadczyć bardziej agresywnych prób złapania w pułapki antychrystusowej świadomości, ustawiane przez te same frakcje, które próbują uzyskać kontrolę nad tymi obszarami poprzez manipulację sztucznymi liniami czasowymi, klony i wstawki holograficzne. Grupy opiekunów pracowały w kryształowych jaskiniach i brały udział w potajemnym ratowaniu podziemnych zakładników.

Dla tych z nas, którzy są związani z odtworzeniem chrystusowej misji, ramy czasowe z udziałem stróży Echnatona i Jeszui są niezwykle ważne dla wypełnienia Paliadoriańskiego Przymierza oraz utrzymania kontinuum osi czasu, które reprezentuje planetarne wzniesienie i ludzką wolność. Tak więc, walka psychologiczna oraz duchowa skierowana na tę misję jest strategią dzielenia i podbijania, która ma na celu zniszczenie projektów linii czasu członków grup opiekunów, które są kierowane przez bieżące kalibrujące paliadoriańskie aktywacje kryształowego jądra. Kiedy regenerujemy organiczną strukturę w szablonie diamentowego słońca całego ciała planetarnego, NAA traci kontrolę nad terytorium. To stopniowo niszczy ich sztuczną maszynerię i wersję linii czasu AI, redukując te, które pozostają pod ich kontrolą na Ziemi.

Obecna strategia NAA polega na wszczepianiu tysiącom ludzi na Ziemi sztucznej technologii, która wprowadza fałszywe tożsamości z fałszywymi wspomnieniami, związanymi z liniami czasu Echnanatona i Yeshui, aby zmylić, wykoleić i usidlić ludzi w sztucznie wszczepionych historiach linii czasu. Oczywiście, jest to psychologiczny program wojenny wykorzystujący różne sztuczne technologie do przejęcia kontroli nad liniami wznoszenia się, powracania do krytycznych wydarzeń, które miały miejsce w tych historycznych zdarzeniach wyzwalających linii czasu związanych z misją chrystusowych opiekunów / wojowników Chrystusa.

Dlatego też, ci z nas, którzy są oddani chrystusowej misji, koniecznie muszą się w tym orientować oraz natężać świadomość, aby nie pozwolić sobie na wykorzystywanie słabości lub wrażliwości do niszczenia postępu i do ciemnej manipulacji.

Platynowe kryształy i słoneczne dyski / tarcze

Od roku 2000 na Ziemię zaczęli przybywać platynowi indygo i ci, którzy maja do wypełnienia chrystusową misję. Ich zadaniem jest zakotwiczyć w ziemskim ciele kryształy platynowo-białe i diamentowe oraz łagodnie ucieleśniać krystaliczne energie platynowego promienia, aby zasiewać plan planetarnego wznoszenia. Platynowa krystaliczna sieć i platynowy promień działają jak harmoniczne stabilizatory sieci planetarnej, wspomagające łączenie się z równoległymi rzeczywistościami oraz dopasowywanie sfery materii do królestw antymaterii. Tak więc, technika tarczy 12D za pomocą platynowego promienia zapewnia wytrzymałą ochronę biologicznemu kryształowi człowieka i jądru kryształu planety umożliwiając uruchomienie najwyższego osiągalnego, spójnego strumienia energii, który harmonizuje siatkę poprzez połączenie cząstek oraz antycząstek. Biały kryształ platyny znajduje się w ludzkim ciele świetistym na szczycie tarczy 12D, w 14 czakrze. Kiedy ten biologiczny kryształ jest tam aktywowany, łączy ludzką świadomość z zapisami platynowej energii kryształu w ciele Ziemi. Dzięki temu interfejs biologiczny może ucieleśniać światło hydroplazmy krystalicznego źródła platynowego promienia, które następnie rozciąga się na całe widmo opalizującej i perlistej tęczy kryształowego światła.

Platynowy kryształ w ciele Ziemi jest kryształem mistrzowskim zawierającym dostęp do rezonansu częstotliwości, który łączy się bezpośrednio z Prawem Jedni, siatką krystalicznej jedności lub kosmiczną świadomością Chrystusa. Dostarcza kod częstotliwości, który doprowadza do ujednolicenia aspektów męsko-żeńskich w krystalicznej formie DNA. W wyniku idealnej równowagi między stanami polaryzacji, które istnieją w platynowym krysztale oraz jego krystalicznej strukturze promienia - zarówno w materii, jak i antymaterii, zachodzi najwyższa możliwa spójność umożliwiająca osiągnięcie zunifikowanego stanu, który istnieje pomiędzy wielowymiarowymi energiami. Pierwsze etapy ucieleśnienia platynowego promienia będą stopniowo aktywować wewnętrzne kryształy: złoty, platynowobiały i diamentowy, co zrównoważy oraz wyleczy pierwiastek kobiecy ciała świetlistego w celu zainicjowania kompleksu wyższego serca i matrycy krzemianowej.

Platynowy kryształ znajdujący się w ziemi jest połączony z siecią słonecznych dysków, co aktywuje etapy równoważenia zasady kobiecej-męskiej i ciał mentalnych. Połączenie z tymi krystalicznymi częstotliwościami zacznie leczyć odwracający strumień antyżycia, odwrócenie metatroniczne i sztuczne sygnały kontroli umysłu. W indywidualnym ciele świetlistym cały obszar splotu słonecznego ponownie konfiguruje warstwy ciała mentalnego tworząc wir energetyczny złotych słonecznych wrót, który nazywa się centrum RA.

Strumień platynowego promienia i platynowy kryształ aktywują dyski słoneczne, które są organicznymi spiralami ze złotą krystaliczną technologią, osadzone w sieci planetarnej, i rozciągające się w kierunku holograficznych wzorców częstotliwości światła. Sieć planetarna jest inteligentnie zorganizowana w warstwy geomantycznych planów utrzymujących żywą świadomość kryształów, które pełnią określone funkcje w określonych warstwach krystalicznej kratownicy. Tak więc, kiedy w ciele Ziemi doszło do aktywacji platynowego kryształu, technologia słonecznych dysków, która była uśpiona od czasu atlantydzkiego kataklizmu, również zaczęła działać. Złote spirale słonecznych dysków generują krystaliczną kratownicę, która łączy się bezpośrednio z kryształowym jądrem, biegnie po całym ciele Ziemi i do niebiańskiej mapy słoneczno-gwiezdnej sieci znajdującej się w płaszczyźnie galaktycznej i uniwersalnej. Siatka planetarna jest żywym, starożytnym systemem mapowania wielu widm energetycznych o świadomości gwiazdowej i krystalicznej, wypełnionych inteligentnymi geometrycznymi wzorcami kodu uniwersalnego tworzenia. Słoneczne dyski to wiry znajdujące się na ziemskiej siatce, które łączą się z tymi gwiazdowymi sieciami na wielu płaszczyznach rzeczywistości, co przypomina oglądanie holograficznej projekcji kosmicznej mapy ciał niebieskich i gwiazd. Zasadniczo poprzez połączenie z dyskami słonecznymi na siatce ziemi możliwe jest podróżowanie międzygalaktycznymi drogami spójnego krystalicznego światła słonecznego, które pozwala na transport świadomości do innych wymiarów. Słoneczne dyski są sekwencyjnie aktywowane poprzez zmiany, które następują w planetarnym rdzeniu pionowym, przesunięcia w przechyleniu osi planety, zmianę prędkości wirowania, skupienie materii i antymaterii oraz transmisje szeregu krystalicznych częstotliwości.

Ostatnio sieć słonecznych dysków została uwydatniona podczas aktywacji słonecznej na to letnie przesilenie, jako że nowa uniwersalna warstwa paliadoriańskich ciał słonecznych została niedawno połączona z planetarną siecią słonecznych dysków. Paliadoriańskie słońca zostały również określone jako słońca-gwiazdy, ponieważ wydają się przenosić gwiezdne kryształy i ciała, a także pewien zakres gwiezdnych częstotliwości. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji, z plazmowej aktywności światła hodowane są nowe formy kryształów. Dzieje się to w kryształowych jaskiniach, w jądrze Ziemi i ciele Albionu. Wydaje się, że jest to transmisja uzdrawiających kryształowych częstotliwości dla ludzkich plemion i linii ras w tworzeniu nowych gwiezdnych kryształów, przeznaczonych do uzdrawiania ciał słonecznych, przy czym ci na Ziemi, którzy mają rozdrobnione dusze, otrzymują te kryształy w pewnym punkcie na osi czasu. aby wyleczyć ciało świadomości.

Ostatnie prace na sieciach włączające projekty opiekunów dotyczące aktywacji kryształowego jądra uwidoczniły, że sieci podziemnych pokładów kryształów są aktywowane poprzez Wyspę Wielkanocną, w celu połączenia z krystalicznymi energiami, które są połączone z wirami słonecznych dysków w Minas Gerais w Brazylii; Jeziorze Titicaca - Boliwia; Rosslyn Chapel - Szkocja; Gizie -- Egipt i Uluru - Australia.

Techniczne nadużywanie kryształowych jaskiń

Przez wiele ukrytych historycznych linii czasu ludzie uważali kryształy za święte i mieli świadomość, że ziemskie podziemne kryształowe jaskinie funkcjonują w makrokosmosie jako wewnętrzne krystaliczne generatory mocy, które działają bardzo podobnie do współczesnych komputerów. Technologia krystaliczna może być skierowana na powierzchnię w celu uzyskania darmowej energii i bezprzewodowych źródeł zasilania, a kryształy przechowują inteligentne instrukcje oraz pamięć danych preznaczonych do funkcjonowania całego mózgu planetarnego. Ostatecznie, wiele z tych skupisk jest pozostałością po kryształowych sieciach, które eksplodowanły z powodu nadużycia technologii, gdy siły intruzów próbowały przejąć kontrolę nad kryształowym jądrem pod koniec atlantydzkiego cyklu czasu.

Wiele kryształowych sieci eksplodowało pod ziemią, co wywołało destrukcyjne kataklizmy na powierzchni planety, opisywane w wielu starożytnych tekstach jako potop. To te rozbite resztki zostały użyte w sieci planetarnej jako część konstrukcji matrycy szachownicy do uruchomienia odwróconej sieci NET, związanej ze sztucznym programowaniem NAA, która transmituje odwrócone strumienie energii oraz kontrolę umysłu w całej skorupie ziemskiej. Inwazja NAA doprowadziła do zawładnięcia kryształową technologią planety, jednocześnie rekwirując krystaliczne sieci, aby wykorzystać je przeciwko ludziom na Ziemi jako broń psychologiczną i zagrody częstotliwości. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, posiadającymi funkcję przechowywania pamięci, zawierającej naszą prawdziwą historię i pochodzenie, a od czasu eksplozji i późniejszego załamania się naturalnego pola magnetycznego są zakładnikami NAA.

Pomieszanie języków gatunków planetarnych

Podczas inwazji NAA 5500 lat temu, załamanie się pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, które usunęło nasz naturalny język i zdolność komunikowania się z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to sekwencję ognistych liter i ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci oraz języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał nasze języki, ponieważ ludzkość została uznana za grzeszną i to nazywane jest implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują awarie na ścieżce wzrostu kundalini, wpływając na odbiorniki mózgu, podwzgórze, wzgórze, szyszynkę, tarczycę i grasicę. Kiedy nasz system hormonalny został zaburzony, w naszej krwi zmieniły się wydzieliny hormonalne, co znacznie wpłynęło na odporność, starzenie się i uniemożliwiło tworzenie się w mózgu połączeń komunikacyjnych świadomości, co zablokowało wielowymiarową percepcję.

Jako produkt uboczny aktywacji kryształowego jądra, pojawiły się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które obecnie wpływają na wskazania bioneurologii wprowadzone do układu hormonalnego i płynu mózgowo-rdzeniowego. Strażnicy zauważają, że te obecne zmiany w zestawach instrukcji planetarnych powodują ważne zmiany we wzgórzu, co jest związane ze zdolnością wzgórza do właściwego filtrowania krystalicznej inteligencji i prawidłowego jej rozszyfrowania w aktywności neuronów synaps mózgowych. Wzgórze stanowi ważną część naszej anatomii, która istnieje jako struktura fizyczna i energetyczny schemat przekazywania oraz rozszyfrowywania inteligentnej informacji przesyłanej z kryształowej technologii na Ziemi. Wzgórze łączy się z włóknami nerwowymi i układem limbicznym, który jest związany z przeżyciami emocjonalnymi, i to właśnie nasze emocje są największym kluczem do odblokowania wyższej percepcji zmysłowej oraz systemu kierowania duchowego.

Podczas ostatnich wydarzeń pojawiła się możliwość odzyskania sekcji podziemnych kryształowych jaskiń do kierowania krystalicznymi transmisjami dla dobroczynnego uzdrawiania ludzkości, jak również do załamania się maszynerii Obcych i zagród częstotliwości. W tym czasie aktywacja wzgórza w celu przekazywania impulsów krystalicznego światła do centrum mózgu jest uważana za objaw wznoszenia.

Planetarna Amygdala – Planetarne ciało migdałowate

Dzięki aktywacji kryształowego jądra w poziomej siatce ujawniają się krystaliczne energie wraz z podświadomym strachem upadłych aniołów i zaaranżowaną przez NAA kontrolą umysłu, która jest osadzona w mózgu planety. Indywidualna zdolność funkcjonowania mózgu jest mikrokosmosem planetarnej aktywności mózgu, która działa w zbiorowości na poziomie makrokosmosu. Kiedy zrozumiemy, że ludzki mózg działa jako odbiornik energii i tuner częstotliwości środowiskowych, a także filtr doświadczeń emocjonalnych, możemy dostrzec, że mózg planetarny działa w ten sam sposób. Mózg planetarny posiada ciało migdałowate, a jego funkcje pełnią potężne pokłady kryształu kwarcu rozmieszczone po całym ciele planetarnym.

Ciało migdałowate bierze udział w reakcjach autonomicznych, które po stymulacji wiążą się ze strachem, pamięcią, reakcjami emocjonalnymi i wydzielinami hormonalnymi. Ujemna stymulacja ciała migdałowatego jest odpowiedzialna za autonomiczne warunkowanie strachu, w którym obwody mózgu zmieniają się i tworzą nowe skojarzenia pamięciowe. Nadaktywność ciała migdałowatego wiąże się z wyniszczającym strachem, paniką i zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i stres pourazowy. Obserwując dziś globalny pejzaż widzimy, że mamy epidemię strachu i zaburzeń lękowych, które doprowadziły społeczeństwo do nadużywania farmaceutyków i do depresji. Warto zauważyć specyficzną funkcję autonomicznych reakcji lękowych związanych z negatywną stymulacją funkcji ciała migdałowatego, gdyż jaki jest lepszy sposób na kondycjonowanie populacji Ziemi niż poprzez przejęcie funkcji ciała migdałowatego w kryształowych jaskiniach i kryształowych warstwach kwarcowych Ziemi. Zawładnięcie ciałem migdałowatym wywołuje u ludzi natychmiastowe i przytłaczające reakcje emocjonalne, ponieważ ich mózg widzi poważne emocjonalne zagrożenie w czymś, co jest widziane lub niewidzialne. Wprowadzanie wrażeń, które stymulują percepcję zagrożeń poprzez przejęcie ciała migdałowatego, szerzy w świadomości zbiorowej negatywną energię emocjonalną, którą można wygodnie zebrać jako cenny lusz pożądany przez NAA.

Aby uzyskać kontrolę nad ludzkimi myślami i mózgiem, NAA wykorzystywała różne elektromagnetyczne technologie, za pomocą których przesyła niezwykle niskie częstotliwości w celu kontrolowania mózgu planetarnego. Za pomocą ujemnych i sztucznych częstotliwości zaprogramowane zostały kryształy oraz krystaliczne sieci w Ziemi. Odpowiednie implanty i negatywna stymulacja w kierunku drapieżnego pasożytnictwa, także ukierunkowuje na wywoływanie negatywnych reakcji emocjonalnych i atakowanie ciała migdałowatego, blokując mózgowi dostęp do wyższych emocji oraz poszerzonej świadomości.

Osoby pracujące w sieci łączą się z kryształowymi jaskiniami w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mózgu planetarnego oraz ciała migdałowatego. Funkcja ciała migdałowatego znajduje się w układzie limbicznym i jest związana z funkcjami emocjonalnymi oraz instynktownymi. Niektóre osoby mogą mieć niewielką inteligencję emocjonalną, mogą być niezdolni do kontrolowania instynktownych impulsów i mogą być pozbawieni empatii, ale na te impulsy mogą wpływać również pewne czynniki środowiskowe przekazujące sztuczne sygnały z mózgu planetarnego,. Kiedy badamy stany emocjonalne i zauważamy, że emocjonalna trauma ma bezpośredni związek z defragmentacją duszy, to znaczy, że aby zmienić ludzką świadomość, trzeba wspomóc naprawę mózgu planetarnego poprzez naprawę sieci krystalicznych.

Po połączeniu się z pokładami kryształu kwarcu, które działają jako planetarny przekaźnik energii ciała migdałowatego, wiemy, że tę specyficzną funkcję planetarnego mózgu kontroluje część formacji kryształów. Odzyskanie krystalicznych sieci jest korzystne dla ludzkości i ma pomóc zresetować mózg planetarny, który wspiera poszczególne komórki nerwowe świadomości zbiorowej w osiąganiu bardziej harmonijnej pracy mózgu. Łącząc się z kryształami Ziemi, możemy pomóc zrównoważyć i uzdrowić naszą chemię mózgu. Kryształy kwarcu na planecie pełnią dla mózgu planetarnego funkcję ciała migdałowatego, ponadto istnieją pewne minerały, które są również przekaźnikami częstotliwości generowanych przez te kryształy. Naturalna funkcja krystaliczna Ziemi wiąże się z dostarczaniem minerałów, które są niezbędne do prawidłowej pracy neuroprzekaźników w mózgu. Kwarc krystaliczny znajdujący się na planecie reprezentuje wyższe bioplazmatyczne światło, stanowiące część niefizycznej i fizycznej substancji naszego Kosmosu. Chodzi o część substancji gwiazd oraz część substancji naszej świadomości, która ma zdolność przekazywania zestawów instrukcji częstotliwości ustawionej do wyzwalania neurotransmiterów mózgu, które komunikują się z jednej komórki do drugiej.

Planetarne neurotransmitery

Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które umożliwiają transmisję sygnałów z jednego neuronu do drugiego przez synapsy. W układzie nerwowym synapsa jest strukturą, która pozwala neuronowi przekazać sygnał elektryczny lub chemiczny do innego neuronu. Aby neurony mogły wysyłać wiadomości do interakcji w całym ciele, muszą być w stanie komunikować się ze sobą. Neuroprzekaźniki i synapsy są niezbędne dla mózgu oraz układu nerwowego - są tym, co pozwala komórkom nerwowym kontaktować się ze sobą, wchodzić w interakcje i tworzyć większe sieci neuronowe. Jeśli nasze synapsy są blokowane i nie mogą wysyłać sygnału elektrycznego w neuroprzekaźniku do innej komórki, komunikacja między komórkami psuje się, skutecznie rozłączając komunikaty w sieci neuronowej mózgu.

Skoro istnieje plan zakłócania naturalnej komunikacji pomiędzy komórkami w celu pomieszania języka gatunku ludzkiego, sensowne jest osłabienie funkcji synapsy poprzez zniekształcenie sygnałów i zapobieganie tworzeniu się sieci neuronowych. Synapsy są wtedy kierowane do wiązania ze sztucznymi sieciami neuronowymi za pomocą leków lub ekspozycji na sztuczne sygnały. W związku z tym, w celu zakłócania synaps, mamy do czynienia z kontrolą za pomocą leków, aby odwieśc je od tworzenia naturalnych biologicznych sieci neuronowych. Za pomocą kontroli elektromagnetycznej przejmuje się ciało migdałowate, by wywołać w społeczeństwie wysoki poziom lęku i negatywnych stanów emocjonalnych.

Stany emocjonalne, których doświadczamy, są związane z neuroprzekaźnikami, które w naszych mózgach są niszczone, szczególnie glutaminiany, GABA, dopamina, serotonina i melatonina. Neuroprzekaźniki wpływają również na przepływ jonów do komórki odpowiedzialnej za biologiczne potencjały jonizacji, które wytwarzają więcej energii w komórkach i w ciele świetlistym.

Planeta produkuje dolomit powiązany ze związkami magnezu, które są związane z transmisją częstotliwości dopaminy z neuroprzekaźnika, co jest bardzo ważne z punktu widzenia utrzymywania dobrego samopoczucia i pozytywnych emocji. Kiedy nasz mózg jest pozbawiony dopaminy, osoba może odczuwać depresję, czuć apatię i uzależniać się od substancji, próbując zastąpić niedobór.

Obserwując obecny stan naszej planety, możemy zobaczyć, w jaki sposób ludzkie funkcje mózgu zostały zakłócone przez kontrolę bioneurologiczną i że neuroprzekaźniki oraz funkcje hormonalne również są poważnie zakłócane. Oczywiście, wiele z tych czynników jest manipulowanych, aby kontrolować i utrzymywać tłumienie sposobów myślenia, czucia i zachowania.

Różne inne naturalnie występujące kamienie szlachetne i minerały na planecie, takie jak złoża dolomitu, są typowe dla tych samych właściwości neuroprzekaźników, których potrzebujemy do zdrowego funkcjonowania mózgu. Mózg planetarny wymaga złóż minerałów, kamieni szlachetnych i kryształów, aby zachować równowagę planetarnych przekaźników nerwowych, w taki sam sposób, w jaki ludzki mózg potrzebuje zrównoważonych neuroprzekaźników, aby stworzyć zrównoważoną chemię mózgu. Kiedy planetarna chemia mózgu jest niezrównoważona, zaczynamy cierpieć z powodu szeregu niedoborów, które wpływają na indywidualną chemię mózgu. Jeśli nie jesteśmy w stanie skupić uwagi lub jesteśmy skłonni do obsesji i kompulsji umysłowych, ciągle czujemy się drażliwi, to znaczy, że nie mamy odpowiednich neurotransmiterów, a to sprawia, że trudniej jest zebrać energię, której potrzebujemy, aby pozostać czujnym i świadomym. Przykładowo, bez odpowiedniego poziomu serotoniny, zaczniemy doświadczać obsesji i zachowań kompulsywnych. Bez odpowiedniego poziomu dopaminy możemy wykazywać ADHD, ciężką depresję lub stany uzależniające, co sprawia, że bardzo trudno jest zachować umysłowa dyscyplinę i kontrolę poznawczą, potrzebną, aby być silną i stabilną osobą. Przejęcie mózgu planetarnego miało ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i jest ważnym tematem dla nas wszystkich, a jeśli to wreszcie zrozumiemy, przypomnimy sobie, co naprawdę stało się z ludzkością.

Uzdrawianie kryształów, uzdrawianie planetarnego mózgu

Z tego powodu aktywacja kryształowego jądra i kryształowych jaskiń na naszej planecie jest niezwykle ważna dla zrozumienia bioplazmatycznego światła, które jest krystalizowane w nowe substancje materii podczas fazy morfogenezy. A to ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem planetarnego mózgu, który wpływa na ludzki mózg i ludzką świadomość w skali globalnej. To wspiera więcej ludzi, w zdrowej aktywności mózgu poprzez wyrównaną energetyczną spójność, poprzez otrzymywanie właściwej równowagi neuroprzekaźników i aktywności neurotransmisji, pamiętając, że układ nerwowy planety jest siecią krystaliczną. Pracownicy sieciowi pracujący nad siatką, teraz pracują nad systemem neurologicznym i mózgiem planety. To wpływa na nas na poziomie mikrokosmicznym, ponieważ wszyscy jesteśmy przedłużeniami komórek nerwowych tej samej sieci neuronowej, a kiedy łączymy się razem we współpracy, budujemy siłę i potencjał tej sieci, by leczyć ludzkość.

Jeśli zamierzamy uzdrawiać kryształy planetarne, jeśli jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć, pomagamy ciału planetarnemu przywrócić równowagę w sieci krystalicznej i transmitować dobroczynne częstotliwości kryształów. Kryształy planety utrzymują wszystkie elementy stworzenia w jej krystalicznej siatce, jest to bezpośredni kanał łączenia międzygalaktycznego - super-drogi w krystalicznym świetle, dzięki której możemy komunikować się we wszystkich kierunkach czasu i przestrzeni, a nawet z gwiazdami.

Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania w cyklu ewolucji planetarnej, każdy z nas ma wybór, każdy może przyjąć bezwarunkową miłość jako prawo, ponieważ uczymy się, jak stać się odpowiedzialnymi współtwórcami naszej rzeczywistości.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

2 komentarze: