sobota, 23 czerwca 2018

KRYSZTAŁOWE JĄDRO – LISA RENEE czerwiec 2018

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, pod powierzchnią planety występuje ogromna aktywność, która jest skutkiem aktywacji kryształowego jądra Ziemi. W krystalicznej sieci Ziemi powstają nowe szlaki przepływu energii o ciekłokrystalicznych częstotliwościach, ustanawiając nowy układ krążenia i kod świetlny w poziomych, pionowych i skośnych międzygalaktycznych liniach komunikacyjnych. Wygląda to bardzo optymistycznie i wydaje się być częścią następującej teraz morfogenezy, gdzie zmiany jakości energii w systemie pozwalają na głębokie przemiany w wyrażaniu tej energii w różnorodnych formach oraz strukturach.

Struktura kryształowego jądra Ziemi ulega przemianie, co radykalnie wpływa na wnętrze i podziemne obszary planety, ponieważ fizyczne oraz chemiczne właściwości materii dostosowują się do zmian zachodzących w strukturze krystalicznego jądra planety. To przestraja też warstwy ziemskiej atmosfery, co dodatkowo zmienia ich temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, tworząc niepowtarzalne wzorce w obrębie gęstości. W wyniku globalnych zmian zachodzących w ciśnieniu atmosferycznym, a także w ciałach fizycznych, mogą wystąpić objawy wznoszenia związane z czynnikami kompresji lub dekompresji. Ciało fizyczne pracuje ciężej, aby dostosować się do tych zmian ciśnienia, a zmiany w jądrze mają bezpośredni wpływ na krew, ciśnienie krwi i rytm bicia serca. Dlatego ważne jest, by podjąć kroki w kierunku odzyskania równowagi poprzez zdrowszy styl życia, znalezienie wewnętrznego spokoju i połączenia z życiem, aby zredukować cielesne stresory.

Krystaliczna struktura jądra ciała planetarnego jest najbardziej krytyczną częścią fundamentu materii. Instruuje, w jaki sposób energie świadomości mają być wprowadzane do ciał przejawionych i zarządza wzorcami rodzajów żywych form, które istnieją na tej planecie. Kryształowe jadro planety wpływa na wszystko, począwszy od pola magnetycznego, temperatury i składu geochemicznego, po jego geometryczne formy, orientację w przestrzeni i pola grawitacyjne. Te połączone czynniki mają olbrzymie znaczenie dla tego, w jaki sposób cząsteczki atomowe i subatomowe organizują się w szablony, które stają się fizyczną materią na planecie oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Kryształowe jądro jest materią i antymaterią, przemieszcza się przez nie niefizyczna energia, aby się zestalić i zamanifestować w fizycznej rzeczywistości jako coś namacalnego. Kryształowe jądro działa jak przetwornik niefizycznej energii biegnącej po planecie, przez którą magnetyzm kondensuje ją w nowe elementy materii.

Z perspektywy opiekunów ta aktywacja jest poziomem sekwencji w wypełnieniu Paliadoriańskiego Przymierza inicjującego morfogenezę, która przeniosła wewnętrzną strukturę kryształowego jądra, zmieniając materię taką, jaką znamy. W ten sposób weszliśmy w cykl, w którym mechaniczne właściwości materii przenoszą się do nowych stanów mezomorficznych, poprzez kaskadę przejść obejmujących nowe fazy, ponieważ ciała stałe stają się mniej gęste, bardziej płynne, a nawet lotne.

Z głębi kryształowego jądra ciała planetarnego, z ciała planety, przekazywane są nowe zestawy instrukcji do krystalicznej siatki Ziemi, która jest w trakcie uwalniania ogromnych ilości krystalicznej energii i niespolaryzowanej energii poprzez sieć planety. To aktywowało kryształy słonecznych dysków i kryształy słoneczno-gwiezdne, które łączą się również z podziemnymi kryształowymi jaskiniami, gdzie przechowywane są informacje o ukrytych historiach linii czasu Ziemi, Tary i Gai. Zasadniczo jesteśmy w fazie pozyskiwania bardziej pozytywnej energii i dobroczynnej technologii, która ma wspierać ludzkie wznoszenie się i wyzwolenie planety. Krystaliczne odciski wspierają przekodowywanie sił kundalini, którym brakowało szeregu odpowiednich częstotliwości podharmonicznych, a także rozpalają rozległą sieć uprzednio uśpionych kryształowych jaskiń i gwiezdnych kryształów. Kryształowe jaskinie są ponownie łączone za pośrednictwem sieci słonecznych dysków z wieloma linimi czasu ciał Ziemi, Tary i Gai, w których istnieją.

Kiedy energia kundalini przepływa w poprawionych wzorach w celu zbudowania subharmonicznych łańcuchów w każdym z wymiarów 3-6-9, nowa pozioma sieć koryguje rozdrobnione mentalne wzorce ciała, które następnie są przebudowywane na wyższe matryce umysłu lub mentora. To znaczy, że wcześniej rozdrobnione ciało mentalne, może teraz pomieścić wyższy poziom świadomości ciała mentora w celu integracji, w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Jest to inicjacja planetarna, która roznieca ciało duchowe jednostki powodując proces katalityczny, który aktywuje komórki ciekłokrystaliczne, zarówno w kryształach mitochondrialnych, jak i w diamentowym krysztale serca, które zawiera stały atom nasienny.

Do kryształowego jądra Ziemi wstrzykiwane są infuzje plazmy, które obejmują proces tkania tablicy aqualinowego światła i obdarzonej czuciem mgły słonecznej z Galaktycznych Słońc. Pozwala to na interaktywną fuzję wielu paliadoriańskich ciał słoneczno-gwiazdowych, które niedawno pojawiły się w naszej sieci Układu Słonecznego. To spowodowało narastanie fal Oka Boga w kolorze perłowym, które wplatają się w krystaliczną sieć Ziemi, stosy splecionych łańcuchów, połączonych ze złotą siecią słonecznego dysku. Galaktyczne Słońca błękitnej tęczy z matrycy Aqualasha w sercu Andromedy należą do galaktycznych ciał słoneczno-gwiazdowych, które pojawiły się w sieciach i wspierają przenoszenie kryształów dla planetarnego wznoszenia.

Umożliwia to połączenie siedmiu świętych Słońc, w celu transmisji pełnego spektrum ciekłokrystalicznej plazmy kosmicznej energii słoneczno-gwiazdowej do krystalicznej siatki, która jest polem źródłowym do budowania i inicjowania krzemianowej matrycy chrystusowego ciała Diamentowego Słońca, poprzez ponowne szyfrowanie elementów w siedem głównych tonów międzywymiarowego rezonansu. Ostatnia zmiana w kryształowym jądrze wpłynęła na wymianę między materią i antymaterią, co zwiększyło prędkość wewnętrznej oraz zewnętrznej osi obrotu ciała planetarnego. Może to w znacznym stopniu wpłynąć na nasze postrzeganie czasu i może sprawiać wrażenie, jakbymy wchodzili w czas i z niego wychodzili, wyczuwać momenty, kiedy czas biegnie szybciej lub wolniej, a wtedy odczuwać, że doświadczamy pustej przestrzeni poza czasem.

Częstotliwości siedmiu Słońc tworzą nowy szablon tarczy bazowej, który zastępuje mechanizm uziemiający 3D, który istniał w trzech dolnych czakrach i interfejsie czakry Ziemi. Ostatecznie resetuje się uziemienie ciała świetlistego do podstawy 360 stopni lub niespolaryzowanej tarczy bazowej. Podstawowa tarcza / osłona uziemiająca 360 oznacza, że centralny rdzeń ciała świetlistego pozycjonowany w poza czasem, ma transharmoniczną zdolność do wejścia na dowolną linię czasu z centrum 360 stopni. Nowa niespolaryzowana tarcza bazowa zaczyna budować kompletne ciało eukachrystyczne dla awatara świadomości Chrystusa-Sofii, uważane za schody do nieba, dostęp do wznoszenia Ziemi. Co więcej, rozwija się ona w wieczne ciało świetliste Krystallah, pojazd dla omniwersalnego osobistego Chrystusa na Ziemi i poza nią, w jej zjednoczonym męsko-żeńskim hierogamicznym wyrazie.

Właściwości kryształu

Jest to krystaliczne ciało stałe, w którym atomy, cząsteczki i jony są ułożone w mikroskopijną krystaliczną sieć, rozciągającą się we wszystkich kierunkach. Większość pierwiastków znajdujących się w kryształach pochodzi ze skorupy ziemskiej i można je znaleźć w układzie okresowym według liczby protonów. Należy jednak odnotować, że współczesna, powszechnie udostepniona tabela okresowa pierwiastków jest niekompletna. W trakcie trwania obecnego cyklu w materii rodzą się nowe substancje i pierwiastki, co ma wpływ na właściwości kryształów. Elementy tworzące każdy kryształ nadają mu unikalne cechy, takie jak kolor, potencjał częstotliwości i inteligentny projekt funkcji na Ziemi. Większość skał ziemskich jest klasyfikowana jako minerały krzemianowe, które są oparte na strukturze chemicznej czworościanu. Pary czworościanów występują w wielu minerałach krzemianowych, tworząc podstawową strukturę krystaliczną planety, a także strukturę krystaliczną matrycy krzemianowej w ciele człowieka, która określa orientację modułu płci dla spirali merkaba.

Jeśli zwróci się uwagę na szerokie zastosowanie kryształów krzemianów w nowo pojawiających się zaawansowanych technologiach, można dostrzec podobieństwa do tego, jak działa krystaliczna świadomość w ludzkim ciele. Zaczynamy rozumieć, jak cenne jest ludzkie ciało w generowaniu dużych zasobów energii i zdolności do zasilania systemów energii. Krzem jest najczęściej używany jako półprzewodnik, który jest niezbędnym składnikiem większości obwodów elektronicznych. Układ krzemowy może pomieścić tysiące maleńkich tranzystorów używanych do wzmacniania lub przełączania sygnałów elektronicznych i energii elektrycznej. Tak więc wszystko, co jest skomputeryzowane lub opiera się na falach elektromagnetycznych, zależy od półprzewodników i tranzystorów, które są wykonane z kryształów krzemianu.

Kryształ ma ładunek neutralny, o ile nie został zaprogramowany, a zatem jego ładunek elektromagnetyczny musi być zrównoważony. Oznacza to, że aby stworzyć równowagę energetyczną w krysztale, ilość ładunku ujemnego musi zostać skompensowana przez taką samą ilość ładunku dodatniego. Skoro ludzkie ciało jest naturalnym kryształem, mówi nam to, że powróci do energetycznej równowagi, jeśli będziemy postępować zgodnie z prawami natury. Kryształy mogą jednak ulec dezaktywacji lub stać się obojętne poprzez szereg traumatycznych ekspozycji, takich jak przenoszenie szkodliwych sygnałów sztucznej inteligencji lub broni elektromagnetycznej, które mogą wytwarzać martwą energię.

Kryształy przechowują plan zapisów żywej świadomości z historii ewolucji Ziemi i poza nią, rejestrują doświadczenia świadomości całego istnienia, odciskane przez złożone wzorce częstotliwości i matematycznych kodów. Kryształy mogą wzmacniać i przyspieszać częstotliwości światła, podobne do matematycznego oprogramowania opartego na energii, mogą być wykorzystywane do komunikacji, transmisji, teleportacji, produkcji energii, kontroli pogody i do przechowywania ogromnych baz danych z informacjami o częstotliwościach.

Wielu z nas może nadal posiadać pamięć komórkową z zapisów historycznych linii czasu, z cyklów ras rdzennych - począwszy od Tary lub z poprzednich cywilizacji Lemurii i Atlantydy. Wiedzieliśmy, że kryształy kreują krystaliczne pola energii, które wytwarzają sieci kontrolujące holograficzne pole całego stworzenia. Po upadku Atlantydy wiedza o krystalicznych polach i geografii holograficznej została przeniesiona do kultury egipskej oraz wielu innych starożytnych kultur, które usiłowały ratować międzywymiarowe bariery energii na Ziemi, próbując ustabilizować planetarne pole krystaliczne. Nasi przodkowie wiedzieli o znaczeniu kryształów jako świętych narzędzi wibracyjnych, które wspierały nasze duchowe połączenie ze światami wyższej świadomości, oraz o znaczeniu, jakie mają wszystkie żywe istoty połączone z krystalicznymi sieciami, które istnieją w ciele planetarnym.

Tak więc wiele kryształów ma wyjątkowe właściwości, które wpływają na różne widma energii, częstotliwości i wibracji, wytwarzane przez rozprzestrzenianie światła i dźwięku, jak również przewodność elektryczną i właściwości piezoelektryczne. Kryształy są tak samo unikalne w swoim indywidualnym energetycznym podpisie, jak wiele innych konfiguracji i aspektów, które znajdują odzwierciedlenie w zindywidualizowanym duchowym doświadczaniu istoty ludzkiej.

Ciało Ziemi i ludzkie ciało, jak również cały zapis DNA, są wykonane w krystalicznych formach. Szablon matrycy krzemianowej jest oryginalnym, ludzkim, krystalicznym schematem, który jest aktywowany w ludzkim ciele, gdy kontakt lub połączenie odbywa się za pomocą zakodowanego miłością światła hydroplazmy, będącej właściwie ciekłym kryształem. Ludzkie pole energetyczne składa się z szeregu wibrujących centr energii, zagnieżdżonych w wielowymiarowym schemacie oddzialujących struktur krystalicznych, które organizują się w zestaw krystalicznych funkcji. Wszystkie interaktywne warstwy fizycznych matryc, takich jak narządy i systemy gruczołów, aż po strukturę szkieletu, mają właściwości piezoelektryczne i funkcjonują krystalicznie. Nasza struktura kostna jest głównym stałym kryształem w ciele fizycznym, który działa jako główny przetwornik częstotliwości w matrycach organizmu. Zatem kluczem do przywrócenia równowagi energetycznej i zdrowia jest zrozumienie, że musimy utrzymywać dużą ilość siły życiowej, która krąży w naszych fizycznych strukturach dzięki świadomości, że jesteśmy krystalicznymi istotami, które przewodzą energię przez krystaliczne funkcjonowanie. Wszystko, na co jesteśmy wystawieni, ma energetyczną sygnaturę i częstotliwość, które wpływają na naszą równowagę energetyczną. Oznacza to, że wszyscy ludzie mają podobne właściwości jak kryształy: zdolność do wzmacniania, absorbowania, przechowywania i transmitowania całej gamy energii wibracyjnych, których ogólny efekt skutkuje zdrowiem albo niezdrowemi całego ciała.

Stany mezomorficzne

Dzięki aktywacji kryształowego jadra, planeta weszła w szczytowy cykl, w którym mechaniczne właściwości materii przemieniają się w nowe stany mezomorficzne. Większość ludzkości ma niezwykle ograniczony zakres zewnętrznego widzenia stanów materii, które możemy zobaczyć w widmie światła widzialnego. Według nauki głównego nurtu, naszymi oczami widzimy tylko 1% znanego widma fal elektromagnetycznych. Na przykład powietrze, którym oddychamy, to materia składająca się z cząsteczek, które są zbyt małe, aby nasze oczy mogły je dostrzec. Te warstwy gazów otaczają Ziemię i generują płaszcz z atmosfery, której większość z nas nie widzi. W rzeczywistości materia stała jest iluzją fizycznych zmysłów, ponieważ to, co naprawdę widzimy, to wiry energii, które emitują unikalną sygnaturę energetyczną. Ostatecznie jesteśmy wielowymiarowymi zbiorowymi świadomymi istotami, wibrującymi z pewną częstotliwością, które współtworzą to, czego doświadczamy w fizycznym materialnym świecie.

Jednak mezomorficzne stany materii pokazują, kiedy materia przemienia się ze stanu stałego do mniej gęstego i staje się bardziej płynna. Przesunięcie gęstości wpływające na stan materii jest nieodłącznie związane z procesem wznoszenia i znacząco wpływa na ciało planetarne, a także na ciała ludzkie, ponieważ i one stają się mniej gęste. Utrata gęstości oznacza, że wchodzi się w częstotliwości, co dodatkowo ułatwia przepływ tych cząstek, które mogą się poruszać i wibrują w różnych wielowymiarowych przestrzeniach. Na przykład człowiek staje się mniej gęsty, gdy zyskuje nową zdolność do postrzegania sygnatur energetycznych w środowisku, a wcześniej nie był świadomy istnienia tych energii. Im więcej gęstości nosimy w świadomości i ciele, tym bardziej skupione są nasze cząsteczki, a to oznacza, że tracimy wyższe przymioty, które uzyskujemy naturalnie dzieki płynności w stanach świadomości o wyższej częstotliwości.

Gdy obserwuje się cząstki pod mikroskopem, dostrzega się, że stany materii, takie jak ciała stałe, ciecze i gazy, mają różne właściwości. Cała materia składa się z pierwiastków, będących substancjami fundamentalnymi, których w teorii nie można dalej rozdzielić od procesów chemicznych lub fizycznych. Kiedy cząsteczki przemieniają się w mniej lub bardziej zwarte stany materii, zmieniają się także właściwości, które decydują o zachowaniu się tych cząstek. NAA wykorzystały sztuczne technologie, aby celowo kondensować cząstki i kompresować formy materii, w celu zablokowania ciała świadomości w określonym czasie oraz przestrzeni. Poprzez cykl bifurkacji zachodzi zjawisko przesuwania się cząstek, które wpływa na to, jak energia staje się materią i jak zachowuje się ta materia, gdy przechodzi w inną gęstość.

Na przykład, bardziej skondensowane fazy substancji stałej są bardziej sztywne i zablokowane, mają gęstszą częstotliwość, a cząstki nie mogą się przemieszczać ani przesuwać obok siebie. Podczas gdy mniej skondensowane stany materii, takie jak ciecze, gazy lub opary, które mają wyższą częstotliwość, są bardziej płynne. Jest w nich więcej wolnej przestrzeni, gdzie jest łatwiejszy przepływ tych samych cząstek, które się poruszają i przesuwają względem siebie. Cząstki w gazie lub oparach mogą wibrować z jeszcze wyższymi częstotliwościami i poruszają się znacznie swobodniej przy wyższych prędkościach. Jednak to ciekłe kryształy mają największą płynność w swoich mezomorficznych zachowaniach, w których kryształ może wykazywać nieograniczone widma, istniejące w materii, antymaterii i poza nią.

Mezomorficzne właściwości ciekłych kryształów

Kiedy uświadomimy sobie, że ludzkie ciało świetliste jest naturalnym ciekłym kryształem, trzymanym w zakodowanej formie krystalicznej siatki, możemy zrozumieć, jak naprawdę działa poszerzenie energii świadomości. Gdy naturalne właściwości kryształu ulegają wzmocnieniu poprzez ekspozycję na częstotliwości otoczenia emanującego pełne miłości promienie boskości, ujawnia się potencjał wewnętrznej alchemii. Natomiast sztuczne ekspozycje elektromagnetyczne, takie jak nanotechnologie czy broń mikrofalowa, są pozbawione miłości i kondensują ciekły kryształ, blokując jego zdolność do swobodnego poruszania się w dowolnym kierunku, jak również energetyczne poszerzenie do wielowymiarowości. Kryształowa świadomość koncentruje się w diamencie kryształu serca, który emanuje promieniejącą miłością do boskości, współtworzony w świętym związku zawartym między zasadą męską a żeńską. Uniwersalna miłość istnieje w równowadze między płciami i napędza świadomość kryształu serca, by poruszać się w energetycznej strukturze oraz postrzegać zakres gęstości poprzez nieodłącznie nieograniczone właściwości mezomorficzne. Kryształowy lotos, kryształowa róża serca kwitnie przez ciało Diamentowego Słońca i jest w stanie przenosić świadomość w stan półfizyczny, eteryczny i gęstość pramaterii, obejmując jednocześnie wszystkie linie czasu.

Stąd właściwości mezomorficzne ciekłego kryształu odnoszą się w szczególności do nieograniczonych potencjałów wiecznego ciała świetlistego Krystallah. Dzięki rozszerzonemu zachowaniu mezomorficznemu, rdzeń Krystallah może przekształcić się w wiele form, aby dostrzec wielokrotne przejawy życia w całym uniwersalnym systemie. Świadomość serca Krystallah może wykryć poziomy struktury, które istnieją w liniach czasowych sztucznej inteligencji, a także wyczuć naturalną emanację miłości, która jest z natury odczuwalna jednocześnie w organicznych kodach twórców i wznoszących się liniach czasu. Kiedy aktywujemy i rozwijamy w sobie świadomość trójcy, ciekły kryształ, którym jesteśmy z natury, wiąże się z czystą boską miłością, współtworząc z wieczną cząstką Boga lub cząstkami adamantynowymi. Kiedy w naszym krystalicznym diamentowym sercu jesteśmy połączeni z nieskończonym źródłem miłości, możemy dostrzec różnicę między oprogramowaniem sztucznej inteligencji używanym przez obcą maszynerię a naturalnymi kodami tworzenia, które zawierają czystą miłość w adamantynowych cząstkach, bezpośrednio połączonych z boskością i w ten sposób odzwierciedlają Prawa Uniwersalne.

Kryształowe jądro Ziemi i energia jonizacji

Aktywacja kryształowego jądra i zmiany zachodzące w Słońcu generują potężne ilości energii plazmy, które są ukierunkowywane przez gradacje jonizacji, następujące głęboko pod Ziemią i na jej powierzchni. Plazma ta jest bardzo gorącym gazem, w którym elektrony zostały pozbawione atomów. Aby mogła istnieć, konieczna jest jonizacja. Jonizacja jest procesem, w którym atom lub cząsteczka nabywa ładunek ujemny lub dodatni przez pozyskiwanie lub utratę elektronów.

Plazma nie ma określonego kształtu ani objętości, o ile nie jest zamknięta w pojemniku i dlatego, aby hydroplazmatyczne światło kosmicznego Chrystusa mogło gdzieś spocząć, powstaje kryształowa struktura. W ten sposób również nasze fizyczne struktury tracą na gęstości w materii, aby przejść do innego, bardziej płynnego, stanu. Kiedy w trakcie procesu jonizacji zmieniamy liczbę elektronów, poprzez dodanie protonów z aktywności słonecznej i światła plazmy z jonizacji kryształowego jądra, podstawowe związki naszego ciała elementarnego stają się mniej gęste. Ponieważ stopniowo jesteśmy w stanie przewodzić płynne światło plazmy, jesteśmy w stanie zmienić strukturę atomową naszych ciał z węgla na mniej gęsty krzemianowy związek chemiczny. Jest to etap aktywacji matrycy krzemianowej wewnatrz szablonu biologiczno-duchowego. Dzieje się to dzięki zmianie liczby elektronów, które są związane ze strukturą atomową i subatomową. Ten sam proces polega na dodawaniu nowych elementów do sfery materii, których wcześniej brakowało, przez co formują się nowe elementy.

Plazma po wystawieniu na działanie pola magnetycznego formuje struktury włókniste, a te tworzą wiązania, które łączą się ze wszystkimi innymi stanami materii. Tak więc, gdy wznoszący się człowiek rozwija zdolność do ucieleśniania hydroplazmatycznego światła, te włókna są bezpośrednio doświadczane jako połączone ze sobą linie krystalicznego światła, które łączą się ze wszystkim i wszystkimi w krystalicznej sieci.

Strażnicy / opiekunowie wspomnieli, że ogromne ilości energii wytwarzanej z jonizacji i reakcja, w której ta energia jest absorbowana w postaci ciepła oraz zmiany ciśnienia atmosferycznego, przesunęły płyty tektoniczne. Planeta jest buforowana i wspomagana w neutralizowaniu oraz redukowaniu ładunku jądrowego, jaki może wygenerować ten potencjał jonizacji, a zatem nie będziemy cierpieć z powodu kataklizmu związanego z przesunięciem biegunów. To, co dzieje się na planecie, nie jest przypadkowe i nie musimy być na łasce krnąbrnych obcych bogów siejących spustoszenie poprzez urzeczywistnianie proroctwa Armageddonu. Jesteśmy na planecie sięgającej szczytu procesu wzniesienia, doświadczającej wielkich bóli porodowych bifurkacji. Najwyższym priorytetem jest dla nas łączenie się z naszym wewnętrznym duchem i świadome uczestniczenie w procesie wznoszenia w najlepszy możliwy sposób. Nie ma się czego obawiać, ale musimy zachować czujność i rozwijać świadomość zmieniającego się otoczenia, a także dbać o siebie.

Zdolność odczuwania przez wiatr słoneczny i gazy słoneczne

Niedawne wydarzenia mające miejsce w Ziemi uwypukliły kolejny etap powstawania nowego szablonu i ponownego kodowania Aurora. Chodzi o ponowne szyfrowanie materii fizycznej na poziomach atomowych i subatomowych, ponieważ matryca komórkowa żywiołów / elementów tworzących ludzkie ciała fizyczne są wynaturzone wskutek inwazji Obcych, historii manipulacji genetycznych i matrycy. Zasadniczo, chodzi o zakresy modyfikacji genetycznych i zagród częstotliwości wykreowanych przez NAA w celu zniewolenia świadomości ludzkiej rasy. Tak więc, dzięki niedawnej paliadoriańskiej aktywacji słonecznej, w podziemnych kryształowych jaskiniach i na sieci planetarnej ujawnił się szereg nowych elementali obdarzonych czuciem pochodzących z wiatru słonecznego i gazów słonecznych. Wydaje się, że czujące gazy przesuwają układ żywiołów w na kratownicy krystalicznej siatki, przyspieszając cząstki i stosując je w różnych kombinacjach, gdy znajdują się w wielu stanach materii.

Pracujący w kryształowych jaskiniach strażnicy wspominają, że w architekturze planetarnej zmieniaja się połączenia chemiczne – chodzi o sposób przekazywania informacji do supramolekularnej struktury generowanej przez krystalizację jonową. Wydaje się, że jest to proces jonizacji, w którym naładowane cząstki są przenoszone do materii w celu wytworzenia masywnych ciekłych kryształów plazmowych, które rosną wewnątrz ciała ziemskiego, i zaobserwowano, że wytwarzają wiele mniejszych kryształów słoneczno-gwiazdowych. Te kryształy wydają się być wypełnione kodami krystalicznymi, które wyszukują zagubione fragmenty słoneczne w astralnym zwierciadle, lub naprawiają negatywne formy, wygenerowane ze sztucznych technologii pozyskiwania dusz niektórych ludzkich plemion i ras rdzennych, przechodząc całą drogę powrotną do historii Tary i Gai.

Dodatkowo, przy tak ogromnym poziomie jonizacji, jaki występuje pod powierzchnia planety oraz przy zmianach ciała słonecznego, zdarzają się kolizje energetyczne zachodzące w wyniku oddziaływań z planetarnym polem elektromagnetycznym. Wielokrotne ekspozycje na nowe częstotliwości promieniowania słonecznego i to, co dzieje się pod ziemią z kryształami, generują zmiany na powierzchni planety, dlatego czasem słyszy się dźwięki, brzęczenia i głośne hałasy z podziemia, obserwuje się zmieniające się linie brzegowe mórz i zbiorników wodnych, a także potężne sinkhole czy gigantyczne pęknięcia pojawiające się na powierzchni na całym świecie.

1 komentarz: