wtorek, 24 lipca 2018

PROGRAMOWANIE PODŚWIADOMOŚCI - LISA RENEE lipiec 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło strony

Droga wznosząca się Rodzino, prawdopodobnie wielu z was doświadcza przejścia do następnego wszechświata harmonicznego, co skutkuje powolnymi lecz trwałymi zmianami. Nastał czas na bycie elastycznym i zrelaksowanym, bez oczekiwań czy potrzeb. Przy tak dużych zmianach jedyną rzeczą, nad którą sprawujemy kontrolę, jest kierunek i jakość naszej świadomości. W ludzkich ciałach świetlistych odzwierciedlają się progresywne przesunięcia planet, katalizujące konkretne wyzwania dla całej ludzkiej rodziny. Kontrolerzy próbują udaremnić zmiany w świadomości wdrażając nowe formy sztucznej inteligencji. Dla niektórych będzie to czas osobistego rozwoju, przełamywania starych wzorców, zdobywania kawałków siebie, do których wcześniej nie mieli dostępu, dla innych czas ekspansji i przyswajania nowych, nieznanych wzorców oraz potencjałów urzeczywistnienia. W tym czasie zmian wszyscy powinniśmy zachować szczególną uważność, spokój i klarowność, ponieważ poprzez szczeliny rozgałęzionych rzeczywistości wypływają tak zwane bańki chaosu.

Niedawne poważne zmiany zainicjowały kolejny etap planetarnej bifurkacji, co znacznie wpłynęło na treść zbiorowej nieświadomości w niższych polach, które tworzą indywidualne warstwy podświadomości w polu energii ludzkiej. Zbiorowe podświadome lub planetarne podświadome ciało rozdzieliło się na różne części, co spowodowało ukierunkowanie świadomości zbiorowej na ruch w różnych kierunkach. W rezultacie w świecie zewnętrznym powszechne stały się nagłe zjawiska, sytuacje i wypadki. Następuje przesiewanie ziaren od plew, rozpad przestarzałego programowania podświadomości 3D, zaś niewidzialna ręka, która mocno nas popycha, przesuwa nas w kierunku przyszłej ścieżki przeznaczenia. W niektórych przypadkach ludzie mogą obudzić się pewnego dnia, czując nieoczekiwane oddalenie lub klin umieszczony między nimi a innymi, emocjonalną płaskość, która może wydawać się nagła, niewygodna i tajemnicza. Zwierciadło zawartości umysłu podświadomego odbija się w nas wszędzie.

Energetyczną substancją, która wpływa na nasze postrzeganie wierzeń i tożsamości są myśli, ponieważ od nich zaczyna się każde nasze zachowanie i działanie. Podświadomy poziom ciała mentalnego ma większą kontrolę nad myślami, impulsami i aktywnością mózgu niż poziom umysłu świadomego. Jest to szczególnie istotne, gdyż powinnismy wiedzieć, jak działa umysł, gdy kontrolę przejmuje podświadomość, a my pozostajemy nieświadomi myśli oraz wewnętrznego dialogu, jaki toczymy ze sobą i z innymi. Na ścieżce budzenia świadomości i poprzez baczne obserwowanie, w jaki sposób działa umysł oraz rejestrowanie tego, co odczuwa serce, a także czego doświadcza ciało, zdobywamy kolejne elementy rozwoju osobistego oraz duchowego. Każda istota ludzka ma umysł podświadomy, tworzący pole energii w ciele świetlistym, które również łączy się z całą zbiorową warstwą nieświadomości, istniejącą w najniższych wymiarach płaszczyzny Ziemi. Dopóki człowiek nie przebudzi się do doświadczania wyższych stanów obserwacji ze świadomością siebie i poczuciem odpowiedzialności za siebie, jest marionetką podświadomego programowania, impulsów i instynktownych reakcji, które cechują zachowania najbardziej prymitywne oraz zwierzęce.

Umysł podświadomy lub nieświadomy jest nie tylko skarbnicą instynktownych i prymitywnych impulsów, jest dyskiem twardym, który organizuje wszystkie nasze doświadczenia oraz wspomnienia w złożone procesy umysłowe, bazujące na ukrytych motywacjach, spostrzeżeniach, przekonaniach oraz uczuciach. Dla ludzi, którzy pozostają skupieni tylko na zewnętrznym postrzeganiu umysłu świadomego, tworzącego ego, ich wewnętrzny krajobraz ma ukryty świat podświadomych osądów, uprzedzeń oraz przekonań, które nie ujawniają się świadomemu widzeniu i nie są znane nawet im. Nie możemy poznać umysłu podświadomego i programowania podświadomości bez zwracania się do wewnątrz, bez przechodzenia w spokojne, zrelaksowane stany, obserwacji najgłębszych stanów Jaźni.

NAA nie chce, aby cała ludzkość wzniosła się i osiągnęła wyzwolenie świadomości, a zatem wykorzystuje klasyczne uwarunkowania skierowane na warstwy podświadomości, wpływając na ta, aby myślenie oraz zachowanie ludzi przejawiało się na najniższych częstotliwościach. Jeśli spoglądamy na spektrum fal czerwonych o ekstremalnie niskich częstotliwościach używanych do programowania podświadomości w płaszczyźnie 1D, możemy dostrzec, że jego główną negatywną polaryzacją jest generowanie ofiar, wiktymizacja, zastraszanie, groźby, walka o przetrwanie, świadomość ubóstwa, przemoc, zniszczenie, niedola seksualna i pomieszanie płci - wszystkie programy oparte na strachu. Niepokojącym ogólnym trendem w populacji jest wzrost odczłowieczenia poprzez zadawanie przemocy i niszczenie innych. Osiąga się to za pomocą brzydkich słów, negatywnych intencji lub środków fizycznych, które stają się coraz powszechniejsze w typowym środowisku 3D, gdy pojawiają się spory. Dlaczego ludzie traktują tak źle siebie nawzajem? Wszystko to jest zaaranżowane celowo.

Programowanie podświadomości służy do kreacji drapieżników i niestabilnych umysłów poprzez celowanie w jej warstwy za pomocą niezwykle niskich częstotliwości, co stanowi atak na ludzkie zmysły prowadząc do strachu i przemocy. To powoduje, że niektórzy ludzie wybuchają, czują się obrażani przez prawie wszystko, co może zagrażać ich egoistycznemu poczuciu siebie.

Kontrolujący zdali sobie sprawę, że aby kontrolować świadomy umysł mas, najłatwiej zacząć od kontroli podświadomości. Kierując różne techniki walki psychologicznej zaprojektowane dla masowego programowania podświadomości, kształtują negatywne systemy wierzeń, które pasują do ich narracji na linii czasu 3D. Miejcie świadomość, że nie chcą, aby ludzie ewoluowali poza linię czasu 3D, dlatego kontrolują za pomocą technologii sztucznej inteligencji i różnych programów kontroli umysłu skierowanych na trzy warstwy ego: na poziom umysłu podświadomego, instynktownego i świadomego. Podczas cyklu bifurkacji mamy do czynienia z atakiem sztucznej inteligencji i programowaniem podświadomości nastawionym na duchowe uciskanie i blokowanie wznoszenia się ludzkości, skierowane przede wszystkim na warstwy podświadome i cienie.

Atak na ludzki umysł

Metoda dzielenia i rządzenia działa dzięki podżeganiu do podziałów i separacji, celowo prowokuje konflikty między zbiorowymi interesami narodów, wzmacniając nieufność, wrogość oraz nienawiść, zachęcając do przemocy lub wojny pomiędzy silnymi ludźmi albo grupami, które mogą stanowić zagrożenie dla kontrolerów. W wojnie wiele taktyk jest realizowanych poziomie psychologicznym, gdzie proces jest nastawiony na dehumanizację, demoralizację, dezorientację i terroryzowanie przeciwnika, tak aby bitwa została wygrana przy użyciu mniejszych zasobów fizycznych. Ta duchowa wojna ma na celu zaatakowanie ludzkiego umysłu poprzez niewiarygodnie wyrafinowane metody programowania podświadomości, które mają na celu odczłowieczenie szerokich rzesz, tak aby popadały w stan gorszy niż zezwierzęcony, w upadły cień istoty ludzkiej, która straciła kontakt z własnym umysłem, ze światłem duszy. Program antyduchowy kreuje ludzi pozbawionych związku z własnym duchem, zagubionych i zaplątanych, których łatwo wykorzystać, tak aby generowali więcej ciemnych cieni, aby urzeczywistniali program zniewolenia. Dlatego tak ważne jest, aby podjąć wysiłek w kierunku skupienia na kultywowaniu dobroci wobec innych, na płynącym z serca związku z wyższą duchową świadomością. Poprzeczka została podniesiona, a konsekwencje niepohamowanego i niezdyscyplinowanego negatywnego zachowania, które również uwłacza ludzkiej duszy, mogą być tragiczne.

Wiele systemów wierzeń, które formują ego, jest podświadomie programowanych podczas wczesnego dzieciństwa, zanim mózgi będą miały wystarczająco dużo czasu, aby w pełni rozwinąć się w poziomy inteligencji, które obejmują logikę, język, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Ludzki mózg i układ nerwowy przechodzą od dzieciństwa przez całe dorosłe życie (w wieku 12-22-33-44) kilka bio-duchowych faz rozwojowych, związanych z poziomem ekspansji świadomości, który jest przypisany na całe życie. Tak więc ludzie zostali podświadomie zaprogramowani, aby odepchnąć i odrzucić ten naturalny etap wzrostu świadomości, który pozwoliłby na etapową integrację ze świadomością duszy w wieku 12 lat. Kontrolowane media głównego nurtu utrzymują rozrywkę i wiadomości na poziomie mentalnym 10-12 lat, wykorzystując programowanie podświadomości, które powstrzymuje dorosłych przed dalszą integracją duszy. To powoduje, że ludzie żyją, jakby byli zahipnotyzowani przez media głównego nurtu, emocjonalnie hamujący rozwój ciał świetlistych, zamrożeni w czasie na etapie rozwoju dziecka.

NAA w dużej mierze opiera się na taktykach sterowania podświadomością, poprzez wykorzystanie różnych technologii elektromagnetycznych, nanotechnologii i chemikaliów, które mają na celu zakłócać oraz zaburzać ewolucję bio-duchową lub planetarne wniebowstąpienie ludzkości. Strategia jest bezpośrednio skierowana do zbiorowej podświadomości, która ma odrzucić wszystkie niepożądane tematy, nie pasujące do narracji 3D. Dlatego pragną zamknąć wszelkie inteligentne, otwarte dialogi, aby całkowicie zdominować i kontrolować postrzeganie mas we wszystkich niezatwierdzonych tematach związanych ze wznoszeniem się i ujawnianiem, które przekształciłyby kolektyw w stany wyższej świadomości, co ostatecznie dałoby dostęp do prawdy. Niedawne działania mające na celu kontrolowanie wolnego społeczeństwa informacyjnego i otwartego źródła podlegające rządowym ograniczeniom w zakresie przepisów dotyczących Internetu i prywatności ujawniają, jak bardzo boją się udostępniania informacji związanych z niepożądanymi tematami lub slajdami umysłu.

W rzeczy samej, programowanie podświadomości stwarza zamknięte, sztywne i dogmatyczne umysły, które rozumują w kategoriach czerni lub bieli / wszystko albo nic. Główne niepożądane tematy to: wielowymiarowość, uprowadzenie przez Obychc, handel ludźmi, NAA, lucyferianizm, rytuały satanistyczne, implanty kontroli umysłu, MILABS, zaawansowane technologie kwantowe i wiedza, że istnieją różne inteligentne świadomości nieludzkie o zdolnościach psionicznych, które nie mają materialnej formy ciała - wszystkie te tematy mają pozostać zakazane.

Funkcjonowanie sieci neuronowej ludzkości, aktywność fal mózgowych, wypalanie synaptyczne, równowaga hemisferyczna i ogólna symetria mózgu są współzależne od jakości inteligencji świadomości oraz częstotliwości, która została stworzona z nagromadzonych wspomnień, pochodzących z życiowych doświadczeń. Tak więc, sygnały sztucznej inteligencji, które transmitują podświadome programy, mają na celu zniekształcenie i zablokowanie dostępu do osobistych wspomnień świadomości zapisanych w warstwach duchowych, pochodzących z obecnej tożsamości oraz z innych wcieleń. Ma to na celu przejęcie bioneurologii, aby automatycznie uruchamiały się niższe częstotliwości, takie jak częstotliwości odwrócone lub przeciwdziałające życiu połączone w sferze podświadomości z falą czerwoną. Zostało to ostatnio zaobserwowane w terenie jako sztuczne widmo fal czerwonych, wykorzystywane do atakowania bioneurologii w ludzkim ciele. Ta wersja AI zaczęła pulsować, kiedy warstwy 1D w ciele Ziemi zaczęły rozpuszczać membrany i zwijały się w wyższy wymiar.

Wyjście z warstw podświadomych i najniższej częstotliwości na płaszczyźnie Ziemi jest możliwe, ale zależy to od postarania się, aby uzyskać kontrolę nad własnymi myślami, a jako sposób na życie wybranie nieagresywne myśli oraz pokojowego zachowania. Kiedy istota ludzka chce zmienić schematy myślowe i spowalnia częstotliwość fal mózgowych poprzez medytację, może usunąć blokady energetyczne w podświadomości oraz radykalnie podnieść ogólną częstotliwość. To przesunięcie częstotliwości występuje podczas medytacji i technik relaksacyjnych, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu oraz układu nerwowego, a także na mentalną mapę, która została utworzona z myśli automatycznych, wygenerowanych z programowania podświadomości. Aby zmienić chemię mózgu i aktywność fal mózgowych, by osiągnąć zdrowszą równowagę, która wpaja pokojowy dobrostan, trzeba najpierw nauczyć się, jak zmieniać negatywne myślokształty i podświadome systemy wierzeń, aby odzwierciedlić bardziej pozytywny osobisty obraz siebie i spokojny wewnętrzny krajobraz. Znalezienie ukojenia, wewnętrznego spokoju i całkowitego relaksu podczas stanów medytacyjnych, aby skutecznie odeprzeć i oczyścić podświadome transmisje programowania, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ochrona dzieci przed programowaniem

Dzieci są wyjątkowo wrażliwe na energię otoczenia od wieku niemowlęcego do około szóstego roku życia, jednak i później, kiedy uczęszczają do szkół, są podatne na programowanie. We wczesnych fazach rozwojowych neurony lustrzane dziecka rozwijają właściwości lustrzane poprzez naśladowanie powtarzających się zachowań rodziców. Neuron lustrzany jest komórką nerwową, która zapala się, gdy ktoś obserwuje działanie wykonywane przez inną osobę. Oznacza to, że dziecko obserwujące zachowanie rodzica lub opiekuna, faktycznie rejestruje ten neuronowy wzorzec działania, a informacje o nim są przenoszone w impulsach nerwowych. Tak więc, podczas fazy fizycznego rozwoju dziecka, powstaje fundament wierzeń i zachowań, które w przyszłości będą przez nie odwzorowywane.

Niemowlęta i dzieci mają naturalnie znacznie wolniejszą falę mózgową niż dorośli, dlatego najpierw rozwija się u nich prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz zdolności związane ze zmysłami, które wypalają neurony lustrzane i poczucie empatii. Istnieje program, który zakłóca więź matka / dziecko - od chwili narodzin do sześciu lat, co wygląda, jakby dziecko było odseparowane od matki i w efekcie przeszkadza zdrowej więzi, kształtowaniu empatii, uczuć. ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Kochająca i troskliwa osoba dorosła jest najważniejszym czynnikiem pomagającym dziecku zbudować odporność na przeciwności losu i stanie się dobrze przystosowaną oraz zdrową jednostką w społeczeństwie.

Dzieci są bardziej otwarte dzięki naturalnej wyższej zdolności zmysłowej, intuicji, kreatywności i wyobraźni, zanim zaczną być społecznie uwarunkowane przez zachowania 3D powtarzane w szkole, rodzinie oraz mediach, a także wpływy pochodzące z szeregu chemicznych oraz toksycznych czynników środowiskowych. Wiele dzieci wyłączyło intuicyjne zdolności empatii, gdy po raz pierwszy zostały wprowadzone do szkoły i zdały sobie sprawę, że umiejętności te nie są akceptowane przez dorosłych. Dlatego musimy wiedzieć, że wyuczone przekonania są podświadomie programowane zanim mózg rozwinie się prawidłowo, co utrudnia dzieciom krytyczne myślenie oraz kwestionowanie programów mentalnych.

Programowanie podświadomości zaczyna się w najwcześniejszym dzieciństwie, kiedy mózgi nie są w pełni rozwinięte, ale jednak są wysoce podatne na sugestię inżynierii społecznej kultury śmierci, dodatkowo podkreślającej negatywne warunki, które wytwarzają stres toksyczny i nieszczęśliwych ludzi. NAA są w pełni świadomi mocy podświadomego programowania młodych, nierozwiniętych mózgów, a dzieci są atakowane tak wcześnie, jak to możliwe, aby pozostawały pod kontrolą na całe życie. Pracują nad tym osoby dorosłe, które mają władzę w społeczeństwie i środkach masowego przekazu, wliczając w to uwodzenie małych dzieci. Dzieci są wysoce podatne na programowanie podprogowe umieszczane w kreskówkach, książkach, filmach i innych mediach dla dzieci dostarczanych przez dorosłych lub w materiałach edukacyjnych. Opieka nad dziećmi wiążąca się z programowaniem podświadomości jest wykorzystywana z myślą o zmniejszeniu zahamowań dziecka w dziedzinie zachowań seksualnych, a te taktyki są powszechnie stosowane przez drapieżców w celu normalizacji wykorzystywania seksualnego oraz wabienia nieletnich do prostytucji i pornografii.

Kiedy dzieci są świadkami traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc, strzelanina, znęcanie się czy śmierć - czy to w telewizji, czy na ulicach - łatwo wpadają w poziomy stresu traumatycznego, zaburzającego rozwój mózgu i programującego negatywne podświadome przekonania, które można wykorzystać później. Kiedy dzieci lub dorośli są narażeni na powtarzające się obrazy seksu lub przemocy, w mózgu powstają połączenia neuronalne, które powodują automatyczne reagowanie strachem, niepokojem, impulsywnością i szeregiem zaburzeń fizjologicznych oraz psychicznych, które za każdym razem jeszcze bardziej się pogłębiają.

Tego rodzaju negatywne skojarzenia są związane z systemami wierzeń, działających jako podświadome programowanie, które kontroluje życie i jest głównym powodem, dla którego wielu dorosłych stale sabotuje samych siebie, uzależnia się lub gra destrukcyjne archetypy wiktymizacji i uczy się bezradności. Dopóki podświadome programowanie miesza w umyśle świadomym negatywnymi myślami lub fałszywymi systemami wierzeń, skutecznie blokuje przebudzenie i hamuje ekspansję świadomości, co wyrażałoby bardziej spójne i pozytywne zachowania. Dzieci, które są przygotowane do negatywnego postrzegania siebie i niskiej samooceny, uzależniającej osobowości ofiar i prześladowców, wierzą, że są bezradne, nie mogą niczego zmienić, ponieważ nie mają znaczenia, dorastają do słabych dorosłych, któych łatwo zniewolić i kontrolować. Tak więc te grupy nieświadomych ludzi kierują się impulsami podświadomości, w dalszym ciągu zasilającymi zbiorowe programy podświadomości, przeznaczone do zniewalania świadomości zbiorowej.

Kontroler wie, że możemy innych wokół nas obwiniać za zachowanie i wskazywanie palcem. Jest to nieświadome zachowanie, ukryty cień i reaktywne impulsy, których nie oczyściliśmy, i dlatego starają się agresywnie wykorzystywać te lęki ukryte w umyśle podświadomym. Dopóki nie będziemy chcieli spojrzeć na niszczące zachowania spowodowane przez własne ukryte lęki, możemy łatwo rzutować lub przenosić je na innych ludzi, szczególnie poprzez nieświadome impulsy lub negatywne wybuchy ego. Powoduje to błędne koło umysłowej i emocjonalnej stagnacji, co utrudnia zmianę, transformację i wyjście poza osobiste ograniczenia.

Rodzice i nauczyciele, którzy kontaktują się z dorosłymi i opiekunami, pomagając prowadzić dzieci, mogą potrzebować informacji, że ich emocjonalne oraz społeczne umiejętności będą przykładem dla młodych, rozwijających się umysłów. Dzieci będą naśladować ich zachowanie. Aby dzieci mogły radzić sobie z konfliktami i podejmować bardziej pozytywne wybory dotyczące ich osobistych i społecznych zachowań, rozpoznawać własne uczucia oraz emocje, muszą już w dzieciństwie nauczyć się emocjonalnej samokontroli. Dzieci obdarzone rodzicami, którzy uczą je emocjonalnej inteligencji, będą jako dorośli znacznie mniej zmanipulowane przez masowe podświadome programy. Dziecko w łonie, noworodki i małe dzieci przejmują wibracje wszystkich ludzi i ponoszą energetyczne konsekwencje wydarzeń, na które są narażone. Mitem jest wierzyć, że dzieci nie pamiętają traumatycznych wydarzeń, wszystkie doświadczenia dziecka od chwili, gdy rozwija się w macicy, są zapisane w jego podświadomości, a ich treść będzie z nim przez całe życie.

Wymiatanie świadomości

Kiedy niektóre obszary planety wznoszą się, a częstotliwości ulegają podwyższeniu, NAA stara się przesyłać tam niskie poziomy energii w celu pobudzenia podświadomego programowania strachu i utrwalenia najniższej możliwej częstotliwości. Zwróć uwagę na pojawianie się u ciebie uprzedzeń lub osądu, ponieważ są one emitowane przez szalejące media lub szeroko omawiane tematy. Postaraj się pozostać neutralnym i nie podawaj się tej retoryce, która pobudza mroczne siły lub podburza zbiorową świadomość na tym obszarze lub w tej sytuacji.

Programowanie świadomości jest na planecie włączane i wyłączane za pomocą technologii broni psychotronicznej NAA przenoszonej przez wyjątkowo niską częstotliwość (ELF), GWEN, chemtrails i fale radiowe, które są kierowane do powierzchni oraz głębi planety za pomocą całego szeregu mediów, na przykład urządzeń domowych, w celu wpływania na podświadomość, system bio-neurologiczny i fale mózgowe umysłu zbiorowego ludzkości.

Archetypy kata są głównymi archetypami kontroli umysłu wykorzystywanymi do wpływania na ekstremalną polaryzację podświadomego programowania ofiary i jej oprawcy w celu kontrolowania oraz manipulowania umysłem podświadomym świadomości zbiorowej istot ludzkich na planecie. Przeznaczone są do przekazywania sygnałów AI opartej na strachu świadomości przetrwania na całej planecie w celu utrzymania ludzi spolaryzowania w niższych trzech centrach energetycznych i najniższej częstotliwości bazowej, co odpowiada sztucznym falom czerwonym skierowanym do pasma 1D. Jest to jeden z programów kontrolujących, który uderza w podświadomość i wprowadza programy odrzucające wszelką bezpośrednią relację duchową z boskim Źródłem, tematy wniebowstąpienia oraz ujawnienia, i przenosi uwagę na akceptację fałszywych bogów Obcych a także na ich programy transhumanizmu i odwrócenia płci. Specyficzne impulsy ELF celują w podświadomy umysł ludzi, aby zachować chęć przetrwania na poziomie 1D i programowanie ofiar, które jest kierowane do ciała planetarnego. Jest to szczególnie nasilone w instytucjach akademickich, edukacyjnych i medycznych, nauczających dzieci oraz młodych dorosłych, którzy mają być przyszłymi liderami.

Wymiatanie świadomości może być również wykorzystywane do śledzenia lub monitorowania poziomów fal częstotliwości oraz wstawiania slajdów umysłu w terenie, aby odwrócić uwagę publiczną od ważnego wydarzenia czy okoliczności, takich jak obserwacje zjawisk paranormalnych. Jest to taktyka wykolejenia używana do odwrócenia uwagi, a i tak empaci często mogą poczuć wibracje nakładki czarnej magii.

Slajdy umysłowe to program umieszczony w podświadomosci, dzięki któremu osoba całkowicie ignoruje niepożądane słowa, koncepcje lub problemy, więc nie może ich zobaczyć, nawet jeśli spotka się z nimi twarzą w twarz. Może to przeszkadzać wielu budzącym się ludziom, którzy mogą rozpoznać coś mimo, iż tego nie widzą, kiedy osoba z zaprogramowaną podświadomością naprawdę nie może tego zobaczyć. Staje się to coraz bardziej widoczne podczas przejścia do następnej harmonicznej, przy kolejnym etapie bifurkacji. Slajdy umysłu mogą kontrolować percepcję, a gdy obserwujemy ich działanie, może to wyglądać surrealistycznie. Slajdy umysłu są formą kontroli umysłu, a przesuwanie świadomości czasem służy do wymazywania wspomnień lub wprowadzania fałszywych wspomnień w celu kontrolowania zachowań. Zachowania są kontrolowane poprzez sterowanie percepcją i u każdej osoby może to wyglądać inaczej. Mogą być wysyłane za pomocą fal radiowych, które tworzą częstotliwości przenoszące wzorce na podświadome warstwy pola bioenergetycznego, aby skłonić osobę do odrzucenia lub zaakceptowania pewnych form myślenia. Te ukryte technologie można mierzyć za pomocą mierników pola elektromagnetycznego, badając, czy w danym przypadku faktycznie jest emitowane sztuczne pole wokół części ciała, zazwyczaj w okolicy głowy i szyi osoby docelowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz