środa, 31 sierpnia 2016

LISA RENEE. PRZYCZYNA I SKUTEK sierpień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Odpowiedzialny za siebie dorosły, który w dzieciństwie był wykorzystywany

Wszyscy ludzie są odpowiedzialni za swoje myśli, zachowania i postępowanie - we wszystkich okolicznościach, na jakie są wystawieni. Bezpośrednie wybory podejmowane przez każdą osobę w każdej chwili będą miały bezpośrednie konsekwencje. Musimy pamiętać, że w pewnym momencie zdecydowaliśmy się przyjść na Ziemię, aby przeżyć i obserwować matrycę sterującą, widmowe przestrzenie oraz mistyfikacje, na jakie się tu natykają. Pojawiliśmy się z konkretnymi duchowymi misjami, aby z pomocą naszej wyższej świadomości uzdrowić negatywizmy mające miejsce na Ziemi. Dlatego musimy wziąć odpowiedzialność za cel, w jakim jesteśmy tu wcieleni, bez względu na to, jak skomplikowany może nam się wydawać świat zewnętrzny. Istnieją głębokie przyczyny inkarnacji w trakcie cyklu wznoszenia Ziemi i musimy znaleźć większą akceptację dla tego faktu, a jako dorośli, możemy przyjąć pełną odpowiedzialność za bycie tutaj. Biorąc odpowiedzialność za własną życiową sytuację oraz oddalając jej potępianie, dobrze dostosowujemy się do prawa przyczyny i skutku, więc prawo będzie mogło działać bardziej skutecznie w kierunku uleczenia oraz urzeczywistnienia duchowego celu.

To może być bardzo trudne do zaakceptowania, gdy nie jesteśmy w stanie zrozumieć bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy molestowaniem dzieci i traumy doświadczonej w dzieciństwie a zahamowaniami emocjonalnymi oraz duchowymi przejawiającymi się w życiu dorosłym. W naszej społeczności jesteśmy świadomi, że chodzi o podstępne działania archontów inicjowane specjalnie w celu wykorzystywania ziemskich dzieci. Wielu dorosłych żyjących w obecnych czasach na Ziemi doświadczyło w dzieciństwie traumy z tym związanej, co spowodowało zamknięcie ich serc i utrudnia emocjonalny oraz duchowy rozwój. Celem jej wytwarzania jest osłabienie i zniszczenie emocjonalnych kompetencji oraz poczucia własnej wartości. Wyjście poza ten ból z dzieciństwa może być nie lada wyzwaniem. Dorośli, którym to się przydarzyło, chcący uwolnić się od niewoli dalszego noszenia w sobie tego cierpienia, powinni podjąć działania w kierunku przejęcia za to odpowiedzialności.

Aby rozpocząć uwalnianie, należy otworzyć serce i wejść w zranione uczucia, a następnie przetworzyć te emocje. Im mocniej będziemy powstrzymywać uzewnętrznianie wewnętrznego emocjonalnego cierpienia, tym bardziej będzie się ono zaogniać przybierając formę wewnętrznych konfliktów, które budują napięcia i blokady wewnątrz ciała. Przyjmujący na siebie zadanie odpowiedzialnego przetworzenia i odpuszczenia bolesnych emocji będą wielokrotnie rozpuszczali energetyczne łącza, za pomocą których jako dzieci byli powiązani ze swoimi fałszywymi rodzicami podczas okresu życia związanego z molestowaniem, z powodu którego cierpieli w przeszłości. Te energetyczne linki mogą tworzyć podczepienia odżywiające się destrukcyjnymi energiami, takimi jak: współzależność, nałogi i liczne nadużycia wobec siebie, które przyciągają ciemne jednostki. Możemy dokonać tego wyboru w każdej chwili wybaczając sobie przeszłe doświadczenia i cierpienia oraz odpuszczając innym, co poskutkuje rozpuszczeniem destrukcyjnych więzi i negatywnych podczepień.

Gdy dziecko jest całkowicie zależne od osoby dorosłej, fałszywy rodzic jest głównym archetypem kata wykorzystywanym do tworzenia u niego bólu i traumy. Gdy ktoś był w dzieciństwie wykorzystywany, powstają w nim destrukcyjne podczepienia i więzi, które pozostają w okresie dorosłości, o ile nie zostały usunięte. Aby uwolnić ciało, umysł, emocje i ducha z niewoli traumy spowodowanej przez rodziców lub inne osoby, gdy byliśmy dziećmi, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, nauczyć się kochać siebie i bezwarunkowo wybaczyć to, co się z nami działo. Takie działanie rozpuszcza przyczynowość i efekty wtórne a także późniejsze uwikłania pojawiające się na całej linii czasu. Nieuleczona trauma z dzieciństwa i ból z nią związany jest często przenoszony na dorosłe życie oraz związki intymne, skażając je cierpieniem a także prowadząc do niezdrowych oraz destrukcyjnych relacji. Kiedy jesteśmy w stanie bezwarunkowo wybaczyć sytuację i kochać siebie, okazuje się, że to, co stało się z nami, kiedy byliśmy dziećmi, nie ma nic wspólnego z naszym prawdziwym Ja. Przesuwamy nasze myślenie w kierunku rozważań nad tym, czego się nauczyliśmy i co możemy wziąć z tego doświadczenia, co mogłoby nas wzmocnić. Musimy przenieść nasze pojęcie dotyczące rodziców, którzy istnieją w świecie zewnętrznym na rodziców istniejących w wewnętrznej Jaźni i rozpoznać, że sami jesteśmy prawdziwymi duchowymi rodzicami dla siebie. Nasze poczucie własnej wartości nie ma związku z rodzicami biologicznymi lub adopcyjnymi, którzy uważali nas za dzieci.

Kiedy zmienimy sposób, w jaki postrzegamy nasze negatywne doświadczenia, jesteśmy w stanie uznać nasze własne konflikty emocjonalne bez potępiania, poczucia winy czy projekcji ich na inną osobę, wynikające z potrzeby zrzucenia na nią winy. Podczas konfigurowania Ziemi ludzie, którzy ciągle uważają, że winę za ich nieszczęścia ponosi ktoś inny, muszą zrozumieć swój błąd. Kiedy ulega się programom zniewolenia, popada się w bezsilność i wchodzenie w łapiące w pułapkę cykle wiktymizacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że i twoi rodzice lub inne osoby odgrywały takie role wobec ciebie. Nie zakładaj, że wiesz coś na temat jednostki, którą być może osądzasz za coś, czego nie możesz zobaczyć lub czego o niej nie wiesz, dopóki nie znajdziesz się w jej skórze. Wiele ludzkich postaci na tej Ziemi żyje ze złamanym sercem, doświadczając izolacji, niedoli i strachu w ciągu całego swego życia.

Gdy czujemy się emocjonalnie rozstrojeni, możemy przywrócić równowagę do naszego serca i aury przez czułe utrzymywanie własnych granic, bez naruszania granic innych i mając nadzieję na rozwiązanie emocjonalnych konfliktów. To wymaga gotowości i otwarcia na wiedzę, gdzie tkwi prawdziwy powód konfliktu albo bólu, i dlaczego on właśnie tam jest. Źródło bólu ujawni się w naszych niekontrolowanych zachowaniach, obwinianiu innych albo w nieświadomych reakcjach. Przez większość czasu powodem bólu jest ocenianie na podstawie tego, co widać na zewnątrz, mimo iż nie jest to prawdziwa przyczyna bólu, jaki odczuwasz. To tkwi znacznie głębiej. Wejście głębiej i rozważenie bezwarunkowego wybaczenia sobie oraz innym – z uwzględnieniem czasu potrzebnego do uleczenia - pomaga zneutralizować wewnętrzny konflikt. Uczenie się, jak stać się odpowiedzialnym w rozpoznawaniu, kiedy musimy przetworzyć emocje i zranione uczucia, jest ważnym krokiem w oczyszczaniu negatywnych wytworów ego oraz uzyskiwaniu duchowej dojrzałości. Jeśli jako dzieci byliśmy poważnie wykorzystywani, dorastając mamy bardzo małe zapasy bezwarunkowej miłości do siebie. Kiedy dojrzejemy do stania się własnym duchowym rodzicem, poziom zapasów naszej bezwarunkowej miłości uzupełni się i wzrośnie do możliwych granic. Dlatego posiadanie bezpośredniego związku z Boskim Źródłem jest dla nas takie ważne. Jest to najbardziej czyste źródło bezwarunkowej miłości, jakiego możemy kiedykolwiek doświadczyć.

Działania i ich efekty

Bez względu na jakość, energia, którą nasze ciała emitują lub wyrażają jako naczynia dla Ducha - czy są to siły pozytywne czy negatywne - jest tym, co możemy sobie pozwolić uzewnętrzniać. Wszyscy chcemy zrozumieć różnicę między siłami pozytywnymi a negatywnymi, abyśmy mogli określić pozytywne oraz negatywne skutki, jakie przejawią się w naszym życiu, które te siły nam zwrócą. Jeśli nie rozumiemy, że istnieje związek przyczyn ze skutkami, których doświadczamy w naszym życiu, i jeśli mamy trudności w określeniu różnic między siłami pozytywnymi a negatywnymi działającymi na nasze życie, stajemy się zagubieni oraz nieszczęśliwi.

* Pozytywne działania przynoszą pozytywne efekty.
* Negatywne działania przynoszą negatywne skutki.
* Za nasze postępowanie ponosimy osobiste konsekwencje.

Pozytywne przyczyny odniosą pozytywny efekt. To może nie być widoczne w konkretnym przypadku, zwłaszcza jeśli staramy się kontrolować wyniki w kierunku czegoś, co uznajemy za pozytywne. Nie możemy zdecydować o skutku zdarzenia celowo nim manipulując, aby zyskać to, co myślimy, że chcemy osiągnąć, ponieważ to się kłóci z synchronicznością prawa. Zakłócenie przyciąga więcej zaburzeń. Zdobycie tego, co myślimy, że chcemy, aby uczyniło nas szczęśliwymi, nie zawsze jest pozytywne. Niejednokrotnie może to przynieść negatywne skutki. Musimy nauczyć się wykorzystywać nasze serca i w pierwszej kolejności czuć sercem. Celem jest wiedzieć, że im bardziej pozytywne uczynki i mechanizmy generujemy, tym bardziej pozytywne efekty będziemy gromadzić ponosząc lepsze konsekwencje. Pozytywne wyniki nie są rzeczami czysto materialnymi, ale są źródłem, które rzeczywiście przyniesie nam szczęście, spokój i spełnienie. Jeśli decydujemy się być w zgodzie z siłami pozytywnymi i chcemy pomnożyć je w naszym życiu, rozumiemy, że nasze pozytywne czyny stworzą więcej pozytywnej siły, a to spowoduje fale pozytywnych efektów, które powrócą do nas w formie dobrych skutków.

Negatywne przyczyny odniosą negatywny wynik. Gdybyśmy bytowali pośród negatywnych sił i podejmowali negatywne działania, spowodowalibyśmy wygenerowanie większej ilości negatywnych efektów. Negatywne skutki, które wyglądają na powtarzające się, są przyczyną negatywnych poczynań. Jeśli to ma miejsce, naszym zadaniem będzie rzetelne prześledzenie własnego zachowania i poczynań, abyśmy byli w stanie określić, jakie negatywne siły lub przyczyny powodują dany problem, dzięki czemu będziemy mogli go usunąć. Największy dylemat z negatywnymi siłami jest taki, że większość ludzi jest przyzwyczajona brać negatywne siły za pozytywne, nie za bardzo zdając sobie sprawę z tego, jakie siły rzeczywiście mają na nich wpływ. Czasem ludzie robią rzeczy, które im szkodzą a jednocześnie sprawiają, że na swój sposób czują się z tym dobrze lub komfortowo, może to być na przykład odmowa zmierzenia się z nieprzyjemną prawdą lub przyjmowanie narkotyków, aby być na haju. Odmowa stawienia czoła prawdzie przyczynia się do samooszukiwania, a oszukiwanie jest negatywną siłą, skutkującą negatywnymi efektami. Przyjmowanie narkotyków nie należy do sił pozytywnych, bez względu na to, jak to odbieramy. Im bardziej negatywna siła jest postrzegana jako coś pozytywnego, tym więcej osoba otrzymuje negatywnych efektów, jednak jest zdezorientowana i nie rozumie dlaczego tak się dzieje. Negatywne siły na tej Ziemi są oszustami, a ci ukazują się jako coś pozytywnego, mimo iż tacy nie są. Te siły oszukują ludzi udając coś, czym nie są. Dlatego trzeba się nauczyć rozpoznawać, jak funkcjonują ciemne siły i jak rozprzestrzeniają się po świecie – to jest bardzo przydatne w rozpoznawaniu różnicy pomiędzy nimi a siłami pozytywnymi. Większość ludzi nie chce mieć serii negatywnych wydarzeń, które są przyczyną negatywnych działań. Ale dopóki nie zrozumieją, że negatywne siły niosą negatywne efekty dla całej ludzkiej istoty, tkwią w bolesnym cyklu podlegając negatywnym skutkom.

Nasze działania przynoszą nam własne wyniki. Na Ziemi, aby utrzymać ludzi w negatywnym cyklu, uczy się ich winić innych za własne nieszczęścia i niepowodzenia. Kiedy ludzie cierpią z powodu negatywnych skutków, natychmiast obwiniają innych ludzi. Jest to błędne myślenie, które prowadzi do przekonania, że nic się nie da zrobić, które tworzy tylko więcej negatywnych cierpień oraz nieszczęść. Musimy zmienić sposób myślenia przyjmując, że to nasze działania skutkują takimi efektami, a inni ludzie nie są odpowiedzialni za to, czego doświadczamy. To nie znaczy, że powinniśmy brać na siebie winę za poczynania innych ludzi wykorzystujących nas lub znęcających się nad nami. To znaczy, że zawsze powinniśmy zacząć od wzięcia odpowiedzialności za własne czyny, a potem skoncentrować się na tym, co możemy zrobić, aby generować jak najwięcej pozytywnej energii, bez względu na okoliczności.

Możemy zobaczyć, co dzieje się w społeczeństwie, ale nie pozwalajmy zbiorowym programom zarazić nas złym myśleniem, które przyniosłoby nam więcej cierpienia i negatywne skutki. Musimy badać nasze życie i naprawdę zrozumieć, że nie możemy przyrównywać się do innych osób. Ponieważ każdy ma jakieś specyficzne lekcje i duchowe zadania, wtedy zbierzemy tylko to, co podjęliśmy się zrealizować w warunkach, jakie mamy. Jeśli chcemy zmienić warunki, musimy zasiać ziarno zmian, które chcemy przeprowadzić. Jeśli nie wiesz dokładnie, jakie ziarno powinieneś / powinnaś zasiać, poproś Boga, aby zrobił to w twoim imieniu. Potem postaraj się wykonywać jak najwięcej pozytywnych kroków, dla siebie i dla innych, postępując zgodnie z wyższymi wskazówkami, pochodzącymi z serca - wierząc, że to przewodnictwo pomoże ci uzyskać lepsze rezultaty w przyszłości.

Prawo intencji i przyzwolenia

Niezależnie od rodzaju sił, jakie z nami współgrają, i nie ważne, czy o tym wiemy czy też nie, istnieje jakość energii, która poddaje nasze ciało i świadomość prawom uniwersalnym. Jakość sił duchowych będzie odpowiadała prawom danego wymiaru regulującym działania jakości ducha. Negatywne siły istnieją w niższych wymiarach niewoląc i wiążąc w czasie, natomiast pozytywne siły duchów Chrystusa istnieją w najwyższych wymiarach tworząc dla duszy i ducha suwerenność oraz dając wolność.

Nasze intencje będą zgodne z częstotliwościami sił, które generujemy, a tworzone siły – z naszymi kompetencjami w strukturach, które budujemy.

To, co budujemy w ramach prawa struktury, jest tym, co stworzyliśmy ze skumulowanych lub połączonych sił. Ta kreacja, czy to postrzegana jako materialna czy niematerialna, stworzy energetyczną przyczynę i skutek w naszym ciele, umyśle, świadomości i wszystkich doświadczeniach życiowych.

Kiedy ktoś wie o zasadach prawa intencji, naturalnie rozwija zgodę na każdą energię, siłę lub strukturę, z którą współdziała lub którą współtworzy. Ta siła energii - pozytywna lub negatywna - służy do tworzenia struktury i przesądza o znaczeniu powstałej struktury. Tak długo, jak długo struktura powstaje z tą samą intencją, przyzwoleniem i kompetencją, siła energii pozostanie jako zarządca tej struktury.

Najczęstszym powodem, dla którego osoba, która stworzyła coś z negatywnych przyczyn będących siłami ducha oszusta, staje się coraz bardziej uwikłana w te negatywne siły tworząc bardziej negatywne efekty związane z prawem przyczyny i skutku jest brak wiedzy. Wiele osób nie może dostrzec negatywnych działań i poziomów oszustwa wprowadzanych przez oszukańczego ducha. Jest to fortel stworzony przez struktury Obcych i jest nieorganiczną strukturą AI, która manipuluje ludźmi, aby współtworzyć wraz z nimi negatywne rzeczy, aby móc rosnąć i rozprzestrzeniać negatywne efekty na ziemskiej płaszczyźnie oraz w innych wymiarach.

Nierozwiązane konflikty tworzą mentalny niepokój

Pola niższych cząsteczek w trzecim wymiarze przetaczają się do miejsc w wyższych wymiarach i przestają istnieć w dawny sposób. Treści, które funkcjonowały w tych niższych polach cząstek obejmują zbiorową nieświadomość i ciało bolesne całej ludzkości. Wszystkie te treści związane z nieświadomością i bólem wynurzają się na powierzchnię Ziemi, aby można było je zobaczyć, a ludzie nie wiedzą co z nimi zrobić, gdy je czują lub gdy to dąży do wyrażenia się poprzez ciało. Tego przesunięcia nie dojrzy się w widzialnym spektrum światła i choć wiele osób nie może dostrzec przesuwania się wymiarów, jednak mogą czuć, że coś się dzieje. Kiedy ludzie nie mogą widzieć czegoś, co dzieje się na zewnątrz, wciąż mogą czuć to wewnętrznie. Jeśli brakuje słów lub kontekstu, aby opisać odczucie, a nikt o tym nie mówi, wtedy to nieznane uczucie może doprowadzić do lęków i wątpliwości. Jeśli taki skumulowany lęk nie jest nazwany, powstaje bodziec, a nieprzetworzone treści mogą stać się wybuchowe – emocjonalnie i fizycznie. W skrajnych przypadkach możemy zobaczyć wielu zagubionych mężczyzn poniżej 30 roku życia działających pod wpływem nieświadomych emocji wypływających z tych pól niższych cząsteczek. Są one wykorzystywane przez ciemne siły do rozdymania programów związanych z grą w kata i ofiarę poprzez zadawanie bólu i ranienie innych ludzi, którzy są w pobliżu.

Wiele osób może czuć, że energetyczny rdzeń podstawy trzeciego wymiaru ziemskiego pola uległ przesunięciu, które nadaje ton doświadczaniu wielkiego niepokoju, napięcia i stresu. To jest uczucie związane z brakiem bezpiecznego fundamentu i poczucia bezpieczeństwa, jakby podłoga i ściany ulegały rozkruszeniu. Kiedy rozpada się fundament naszej tożsamości związanej z trzecim wymiarem, świadomość ciała czuje niepokój, stres i dezorientację związaną z niezrozumieniem tego, co tak naprawdę się dzieje. Ziemia wkracza we wzmocniony etap wielowymiarowych przecieków, gdyż wiele innych rzeczywistości miesza się z tą rzeczywistością, a skumulowane energie, jednostki i doświadczenia są dla wielu bardzo poplątane. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób przetwarzać to, co czują i przeżywają oraz jak nadać temu właściwy kontekst związany ze wszystkimi tymi kłamstwami i oszustwami dotyczącymi natury rzeczywistości. W rezultacie widzimy zewnętrzne przejawy ciągłego psychicznego niepokoju i niewyważone skrajne negatywne zachowania. Takie niesklarowane mentalne i emocjonalne konflikty, które istnieją w tych osobach, mogą powodować pojawianie się kolejnych rozłamów i podłączeń.

Niestety, to skutkuje ekstremalnymi psychicznymi i emocjonalnymi zaburzeniami przejawiającymi się u wielu mieszkańców planety, które są tłumione z powodu anatomii wielowymiarowej świadomości, jak również z powodu braku wiedzy na temat procesu wznoszenia. Ludzie nieprzygotowani psychicznie, emocjonalnie i duchowo, nie zrozumieją wpływu zmian związanych ze wznoszeniem ciała, są natomiast narażeni na nadmierne odczuwanie emocjonalnego napięcia i psychicznego niepokoju. Niedoinformowanie świadomości czynione z sukcesem przez znakowanie wielowymiarowej świadomości, przejawia się jako choroby psychiczne lub emocjonalne. Niemniej jednak, aby rozwiązać nierozplątane konflikty, które powodują niepokój umysłowy, emocjonalny i fizyczny, i aby zastosować oczyszczenie oraz uzdrowienie narzędzi do usuwania dysonansów, potrzeba porcji nieosądzania oraz bezwarunkowej miłości, następnie trzeba zastąpić te negatywne uczucia neutralnością i wewnętrzną harmonią. Można to osiągnąć z odrobiną podstawowego kontekstu energetycznego i odpowiednimi narzędziami medytacyjnymi. Kiedy się postarasz o wspomagające uzdrowienie podniesienie poziomu wibracji, nie będzie miało znaczenia, jakie wzorce przekonań posiadasz.

Rozpuszczenie osobowości 3D

Wcielona forma ludzkiej tożsamości, która tworzyła matrycę osobowości - aspekt wpleciony w częstotliwości niższych trzech wymiarów - również jest rozpuszczana. To znaczy, że nasze matryce osobowości, które zostały umieszczone w trzech niższych wymiarach, przemieszczają się na poziomy wyższych pasm częstotliwości matrycy duszy lub na poziom wyższej stacji tożsamości. Co się dzieje z ludźmi na Ziemi, którzy wierzą, że są tylko osobowością, kiedy to zaczyna się rozpuszczać? Teraz możemy dojrzeć efekty zmieniającej się tożsamości na arenie globalnej. U niektórych skala doświadczeń waha się od doznawania wielkiego niepokoju, stresu, mentalnej dezorientacji po popadanie w szaleństwo i obłąkanie. Większość osób niczego nie rozumie, przez co tracą spójność oraz nie rozumieją prawdziwych przyczyn zmian w sposobie myślenia i zachowania.

Treści niższych wymiarów, które istnieją w planetarnym polu zbiorowej świadomości, przechodzą przez masywne, wielopłaszczyznowe przeobrażenia. Te energetyczne zmiany w rzeczywistości 3D osiągnęły masę krytyczną, co oznacza, że poważnie wpływają na wszystkich mieszkańców Ziemi. Niezależnie od tego, czy ktoś śpi czy się przebudził, czy zdobył wewnętrzne mistrzostwo czy je utracił, musi pokazać, w jaki sposób samodzielnie radzi sobie ze stresem i chaosem. Żadna osoba na tej Ziemi nie jest wolna od wystawienia na potężne pola chaosu, dezorientacji i ciemności, które istnieją w zbiorowym umyśle ludzkości. W tym czasie nasza wewnętrzna spójność energetyczna jest narażona na zmasowane siły chaosu i testowana na zdolność utrzymania stanu neutralności. Przez ten test przechodzi każdy człowiek – tylko przez sam fakt bycia na Ziemi w tym czasie. Jak dobrze jesteśmy w stanie dostosować się do zmian i utrzymać neutralność w każdym rodzaju stresującej sytuacji? Musimy zmierzyć się z własnym poziomem kompetencji - teraz.

Jeśli nie najlepiej radzimy sobie z adaptacją, elastycznością i neutralnością, musimy dokonać korekty tego zestawu umiejętności, dzięki czemu zyskamy siłę. Nadszedł czas na podsumowanie tego, jak dobrze umiemy się uporać z obłędem mającym miejsce na Ziemi, gdy zbiorowy umysł ludzkości przemierza ciemną noc duszy. O co w tym chodzi i co mamy zrobić? Wszyscy ludzie muszą wziąć odpowiedzialność za jakość własnych myśli, zachowań, działań, ponieważ wspólnie tworzymy świadomość, która ma bezpośredni związek z przyczynami i ich skutkami.

Od 2009 roku konsekwentnie podkreślaliśmy konieczność wyjścia z pól świadomości 3D i z dokarmiania tych energii - poprzez identyfikowanie i klarowanie trzech warstw negatywnego ego, które działają w polach niższych wymiarów. Oczyszczanie negatywnego ego jest obowiązkowe i ma na celu dostosowanie się do zmieniających się linii czasu oraz utrzymanie spójnego, zdrowego rozsądku. Koniecznie należy zająć się nierozwiązanymi konfliktami, które tworzą umysłowy, emocjonalny i fizyczny niepokój, przeprowadzić klarowanie oraz uzdrawianie narzędzi, które zastąpią nasze dotychczasowe sposoby myślenia o neutralności, miłości i pokoju.

Punkt Graala i system gwiezdnych wrót

Planeta Ziemia ma budowę ciała kryształowego i posiada liczne struktury energetyczne tworzące czakry, linie axiatonalne, linie geomantyczne i liczne wiry energetyczne, które tworzą warstwy całego ciała aurycznego planety. Fakt, że planeta pierwotnie została utworzona z Diamentowego Słońca, ujawnia prawdziwego twórcę tej planety i protoplastę gatunku ludzkiego. To jest prawdą, niezależnie od tego, która pozaziemska rasa umieściła swoją flagę na powierzchni Ziemi, uznając ją za swoje terytorium. Działający na sieci gwiezdni ludzie mogą wyczuć i pracować z wieloma tymi holograficznymi konstruktami na siatce, które stanowią podstawę zrozumienia energetycznej struktury ziemskiej świadomości, i w jaki sposób ta struktura tworzy liczne rzeczywistości oraz pola czasu. Wiele warstw wymiarów w ziemskiej aurze to naczynia zbiorowej świadomości planety. Te struktury przechowują treść całej świadomości, która przejawia się w wielu różnych królestwach oraz gatunkach istniejących na Ziemi. Mieści w sobie moment narodzin energii zbiorowej świadomości, która była pierwotnie wysiana na planecie i weszła do świata materii w punkcie Graala. Punkt Graala jest położony wewnątrz planetarnych gwiezdnych wrót drugiego wymiaru, a dawne miejsce dostępu znajduje się na Wzgórzu Świątynnym.

Planetarny system czakr, nazywany też gwiezdnymi wrotami, działa tak, aby wyższe energie transmitowane z pola Źródła do Słońca mogły zejść na Ziemię właśnie przez system wrót. Gwiezdne wrota transmitują energetyczne widmo częstotliwości, które przechodzą od wyższych do niższych wymiarów, docierają do pól materii i rozprzestrzeniają się przez sieci planety. Gwiezdne wrota tworzą spirale z tych energii, które na skali częstotliwości są przeznaczone do pobudzania energii z Boskiego Źródła i do wzajemnej wymiany z wieloma wymiarami tworzenia. Skala częstotliwości spiral energii podawana do przejawionych królestw czasu i przestrzeni powraca do centralnego punktu pętli sprzężenia zwrotnego, a tym samym wraca do jedności z polem Boskiego Źródła. Planetarne gwiezdne wrota, które odbierają przekaz pól Źródła i przesyłają do reszty systemu planetarnych sieci, jest punktem Graala lub Gruala. Jak wielu z nas może odczuwać, przekaz międzygalaktycznych fal plazmy z pól Źródła do punktu Graala i gwiezdnych wrót planety obecnie znacznie przyspieszył.

To potęguje wyższe sensoryczne doświadczenia wielowymiarowych przebitek, podnoszenie zasłony między wymiarami, dzięki czemu więcej ludzi wyczuwa szereg jednostek świetlistych oraz ciemnych, wyczuwają też ludzi, którzy opuścili swoje ciała fizyczne a nadal są obecni w innych wymiarach ziemskiego planu. Idąc dalej, więcej osób będzie miało doświadczenia z krewnymi, którzy odeszli, ludźmi żyjącymi w innych wymiarach, będą widzieli różne duchowe istoty, orby, żywiołaki itp. Intensywność aktualnego przesunięcia wzmacnia szereg wielowymiarowych doświadczeń, a my powinniśmy pomagać ludzkiej zbiorowości zrozumieć, że to jest naturalny skutek wznoszenia się planety. Musimy potraktować wielowymiarowe doświadczenia jako zdrowe postrzeganie rzeczywistości.

Pasma częstotliwości najniższych gęstości wymiarowych planety i ich wiry energetyczne są stopniowo zwijane oraz rozpuszczane w punkcie Graala. Kiedy energetyczna treść, która istniała w niższych trzech wymiarach, zmienia swoje położenie i poziom częstotliwości, jest ona przetwarzana przez punkt Graala. Punkt Graala w naszym osobistym ciele rezonuje z narządami płciowymi i obszarami związanymi z czakrą sakralną, która przechowuje nieprzepracowane treści ciała bolesnego. Dlatego na wszelkie sposoby musimy się nim zająć, aby znaleźć bezwarunkową miłość, uzdrowienie i wybaczenie bólu, który został tam zapisany. Można powiedzieć, że ten cykl stanowi oddzielanie ziarna od plew, ponieważ w naszych ciałach bolesnych i umysłach nieświadomych rozpuszczane są gruzy lub struktury niższych energii, następnie są harmonizowane, a to co pozostaje, jest przenoszone do następnego harmonicznego wszechświata.

Jeśli jesteśmy elastyczni i współpracujemy z procesem wznoszenia, możemy doświadczyć potężnego uzdrowienia ciała bolesnego i wyzwolić się od zniewolenia przez ból. To zmieni wcześniejsze zdarzenia spustowe oparte na bólu, które zostały zarejestrowane na osobistych i planetarnych liniach czasu. Spowoduje to reakcję łańcuchową, która zmieni relacje pomiędzy przyczyną a skutkiem, czyli przyczyny trzymane w niższych wymiarach mogą zostać usunięte i nie muszą mieć wpływu na przyszłe linie czasu.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem niezależną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF.

Z kochającym sercem, Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz