środa, 3 sierpnia 2016

ISA RENEE. PRZESUNIĘCIE LINII CZASU. Lipiec 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Upadające linie czasu 3D

W strukturze Wszechświata harmonicznego na pasmo częstotliwości wymiarowej przypadają dwie linie czasu. Kiedy planeta przenosi się na następną skalę wyższej struktury harmonicznej, sześć linii czasu, które istniały w niższych trzech wymiarach, przetacza się do następnej harmoniki, a więc przestaje istnieć na tym samym pasmie częstotliwości. To stwarza szereg nowych doświadczeń świadomości dla ludzi żyjących na Ziemi, które wpłyną na wspomnienia, inną tożsamość linii czasu i inne zapisy historyczne, które zostały wprowadzone do przeszłych lub przyszłych linii czasu.

Wielu różnych ludzi na Ziemi żyje na różnych poziomach skali duchowego rozwoju, gdzie ich bazowa częstotliwość stabilizuje ich ciała świetliste przesądzając o linii czasu i przyszłym duchowym kierunku, niezależnie od tego czy są tego świadomi czy nie. Jeśli ludzie, którzy nie są jeszcze na Ścieżce wznoszenia lecz są duchowo zestrojeni z przesunięciem zbiorowej świadomości, pozostaną wcieleni na Ziemi, przejście do następnego wszechświata harmonicznego pogłębi więź ich dusz z ciałami fizycznymi, dlatego też znajdą się na swoich duchowych liniach czasu. To odnosi się do większości aktualnego pola zbiorowej świadomości. Jednak metamorfoza, która zachodzi przy pierwszej inicjacji duszy i otwiera serce, gdy istnieje tam nierozwiązany ból, może być bardzo dezorientująca dla tych, którzy nie mają emocjonalnych narzędzi leczniczych ani duchowego kontekstu wznoszenia. Wczesne stadia tej przemiany mogą być przez nich odczuwane jako chaotyczne i ciemne, ponieważ doświadczą ciemnej nocy duszy. Wiele osób nagle bezwiednie wejdzie w obcowanie z wyższymi częstotliwościami i będzie zmuszone do oczyszczenia się z bolesnych niższych wibracji.

Ci, którzy są już zintegrowani z duszą i opierają się na nowym fundamencie, będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do wyższych częstotliwości monadycznych, dużo łatwiej będą mogli pogłębić monadyczne więzi wewnątrz ciała fizycznego i umieszczą je na swojej monadycznej linii czasu tożsamości. W chwili pełnej integracji ciała monadycznego, membrany czakr się rozpuszczą, a struktura ciała świetlistego zacznie się zmieniać do formy w postaci kuli, co spowoduje akrecję pola źródłowego lub fal plazmowych.

Kiedy rozwijamy się energetycznie i przenosimy w pasmach częstotliwości wymiarowych, jesteśmy wystawieni na więcej wymiarowych oktaw, a zatem więcej potencjalnych linii czasu. Jednak w przedziale polaryzacji, w którym można potencjalnie doświadczać świadomości, istnieje tylko jedna linia czasu, która jest najwyższym wyrazem naszej duchowej tożsamości i przejawia spełnienie naszego heroicznego prawdopodobieństwa. W przyszłych liniach czasu są stacje tożsamości powszechnie nazywane duszami, monadami lub chrystusową Jaźnią. Te duchowe tożsamości zawierają części ciała świetlistego lub całe ciała duchowe naszych zostawionych przyszłych Jaźni. Są to duchowe ciała energetyczne posiadające matryce naszej świadomej inteligencji, matryce umysłu, które tworzą duchową tożsamość. Jesteśmy zaprojektowani tak, aby podczas cyklu wznoszenia odzyskać te duchowo – energetyczne kawałki. Dlatego właśnie będący na duchowej ścieżce wznoszenia stale zbierają komórkowe wspomnienia wypływające na powierzchnię z różnych etapów ewolucji i różnych linii czasu, żeby przyjrzeć się im ze współczuciem i doświadczyć energetycznego uleczenia.

Kiedy przemieszczamy się po serii różnych linii czasu w oktawie każdego wymiaru, możemy odzyskać naszą duchową tożsamość odtwarzając lub zmieniając sztuczną lub fałszywą rzeczywistość, która mogłaby zakłócać dalsze poszerzanie naszej świadomości. Łącząc się z tymi liniami czasu, możemy odzyskać i ponownie zebrać ciała duchowe, czyste negatywne formy, klony i sztuczną inteligencję. Kiedy oczyścimy fałszywe tożsamości i nieorganiczne struktury, które tłumiły i osłabiały naszą świadomość, wydobędziemy zniewalające oprogramowanie Obcych oraz usuniemy implanty, wtedy ucieleśnimy prawdziwego wewnętrznego ducha chrystusowego.

Przetwarzanie zbiorowej świadomości

Ponieważ większość zbiorowej ziemskiej świadomości utkwiła na liniach czasu niższych wymiarów, niektórzy ludzie z gwiazd i indygo odczuli jej przetwarzanie lub czyszczenia miazmy planety bardziej niż inni. Aby mogło dojść do dostrojenia planety pod koniec 2017 roku, zanieczyszczone rejony muszą się przesunąć na nowe linie czasu. Jak wielu z nas wie, obszary, które tworzą widmo fal niższego trzeciego wymiaru, emitują do zbiorowego pola nieświadomości bazowe częstotliwości kontroli umysłu i implantów Obcych. Stare linie czasu krzyżują się z przyszłymi liniami potencjalnie je uszkadzając. Obce częstotliwości uszkadzają pola i mogą gwałtownie zmienić kierunek prawdopodobnych przyszłych linii czasu. Wiele istot ludzkich wciąż posiada fałszywe tożsamości uzależnione od fałszywych struktur Obcych. Takie struktury kontrolowania umysłów naruszają ich niższe centra energetyczne, co sprawia, że trudno jest im podnieść wewnętrzne wibracje.

Ci, którym wszczepiono implanty związane z programami ET, które pracowały tak, aby uszkodzić te przyszłe linie czasu, są poddawani kontroli przez szmaragdowych strażników (Emerald Guardians). Obecnie kończone są pewne formy rehabilitacji i hostingu umów dla tych, którzy nadal odmawiają współpracy i poddania się przesunięciu w 2017 roku. Jednostki, które przyczepiły się do gwiezdnych ludzi i indygo, są systematycznie wzywane w celu przeglądu ich poczynań oraz ich konsekwencji. Umowy hostingowe z różnymi rasami spoza planety są anulowane, co przejawia się jako nagłe zakończenie współpracy pomiędzy grupami ludzi i nieludzi. Najwyraźniej istnieje konieczność podniesienia ogólnej częstotliwości sieci zbiorowej świadomości i udzielenia pomocy grupom gwiezdnych ludzi, którzy mają wysoką częstotliwość wewnętrzną, lecz zostali obciążeni energetycznym balastem. Zadaniem grup ludzi gwiezdnych i indygo jest wsparcie rehabilitacji uszkodzonych kodów na sieci Ziemi. Wydaje się, że wiele istot z grup ET spoza planety będzie zmuszonych do porzucenia kontinuum czasu, które tutaj zasiedlali – będą zmuszeni do bezwzględnego wyniesienia się z tego systemu. Aktualne linie czasu są rozpuszczane i upadają, co jest konieczne ze względu na szkody, jakie przejawiają w ogólnym systemie świadomości. Zanik tych linii, które nie ewoluowały i są zasymilowane z przyszłością AI, powoduje zanik kodu genetycznego istot z tych grup - zaangażowanych w biologiczne hakerstwo. Tracą ciała w taki sposób, gdyż powstały wskutek hybrydyzacji z DNA sklonowanych ludzi, wykorzystywanych do tworzenia form tymczasowych, aby utrzymać istnienie ich linii czasu. Bez formy cielesnej potrzebnej do poruszania się w czasoprzestrzeni, stają się całkowicie uzależnieni od łaski zarządzających strażników, którzy mają im znaleźć nowe ciała do zasiedlenia.

Kiedy jesteśmy przesuwani do kontinuum innej czasoprzestrzeni i przenosimy się do względnej równowagi - do częstotliwości wyższego wyrazu światła i plazmy, mamy miejsce spotkań z polaryzacją istniejącą w tym polu energii. Niektóre polaryzacje, z którymi musimy się poznać, istnieją w formach struktur Obcych lub grup ET. Kiedy napotkamy tę nową częstotliwość światła w paśmie wymiarowym umieszczonym na danej linii czasu, musimy oczyścić zatory lub ciemne energie, również z jednostek, które tam istniały. Niektóre z tych jednostek były do nas przyczepione, mogły uważać, że są naszymi właścicielami lub z jakichkolwiek przyczyn rościć sobie do nas prawa. Zatem trzeba się mocno starać, by uleczyć wypaczenia zbiorowej świadomości w liniach czasu 3D, które były uszkodzone przez struktury Obcych, a w ostatnich miesiącach zostały uwydatnione. Żeby linie czasu zbiorowej świadomości mogły bez przeszkód przesuwać się na duchowe linie czasu piątego wymiaru, potrzebnych jest wielu działających w sieci pracowników, którzy muszą wspomagać oczyszczanie bazowych kodów używanych do zasilania satanistycznych struktur i ciemnej matki na planecie. Te kody - kody metatroniczne, odwrócone kody 55 i pisane odwrócone kody w sieciach czarnej magii - są wykorzystywane do odwracania elektronów. Kody metatroniczne wykorzystują matematykę piątek i dziesiątek, która jest stosowana do manipulowania siecią czarnej magii, czyli tam, gdzie te ciemne jednostki i kosmici zebrali mnóstwo energetycznej mocy. Takie pola czarnej substancji są używane przez czarnych magów – ludzi, a także nieludzi, do przywoływania energii sił subtelnych oraz ciemnych mocy poprzez przekleństwa, klątwy, jednostki i negatywizmy w stosunku do ludzi. Tego rodzaju negatywizmy kierowane są do ludzi, ponieważ siły ciemności chcą wykraść z nich coś wartościowego, zazwyczaj są to części ciała, siła życiowa lub próbki DNA.

Kiedy przechodzimy do wyżej wymiarowych pól na planecie, możemy doświadczać standardowych ataków psychicznych ze strony negatywnych sił i oszukańczych sił duchowych. Są to uderzenia energii i porwania, bandyckie ataki oraz zachowania przypominające działania mafii. Oni tracą kontrolę nad kluczowymi osobami, które mieli na swojej liście płac. Z tego powodu ich możliwości kontrolowania struktur ogólnej świadomości planetarnej słabną, więc skupiają się na porywaniu słabych, straumatyzowanych osób w celu przeprowadzania destrukcyjnych aktów takich jak zabójstwa, w których leje się krew i są ofiary. Ponieważ jesteśmy w trakcie tego przejścia na kolejną platformę, musimy obserwować i oczyszczać wypaczenia kodu pewnego poziomu piątego wymiaru, który nadal istnieje w odwróconej sieci. Odwrócenie sieci działa jako ciemne więzi pomiędzy liniami czasu 3D przekazujące zepsucie do linii czasu i sieci następnego wszechświata harmonicznego.

Odwracanie sieci

Odwrócona sieć odbiera siły życiowe ze zbiorowych pól wszystkich mieszkańców Ziemi i tworzy więcej czarnych sił oraz miazmy w/na planecie wysyłając strumienie energii do odwróconych wzorców sieci całej planety. Możemy odnieść się do tego odwróconego wzorca jak do wzorca anty-życia, który oznacza również wzorzec antychrysta. Gdy zbiorowa siła życiowa porusza się w odwróconych wzorcach, tworzy zatory, które odłączają osobę od organicznej podaży wiecznej energii dostępnej w obrębie własnego ciała duchowego. Zamiast tego, energia siły życiowej jest zbierana i przekazywana pewnym żyjącym na Ziemi uprzywilejowanym grupom NAA, które strzegą tych odwróconych sieci. Na przykład siatka NRG jest stacją zbioru globalnej siły życiowej, i istnieje w centrum Wielkiej Brytanii. Kiedy budzi się ciało Albionu, zaczyna zakłócać działanie tej osobliwej odwróconej siatki, i stopniowo załamuje fragmenty jej operacyjnej struktury. Dodatkowo, istnieje wiele odwróconych sieci czarnych serc rozproszonych po głównych miastach, są to na ogół większe miasta na całej planecie. Odwrócone sieci czarnych serc wykorzystane są też w innych typach obcych struktur, na przykład przeznaczonych do utrzymywania implantów planetarnego ukrzyżowania w geometrycznych wzorach zwanych różokrzyżem, których zadaniem jest uciskanie zbiorowej świadomości. Odwrócona sieć jest przechowywana na sieci planetarnej przez systemy geometrii bi-falowej, które działają na energiach o niskich częstotliwościach generowanych w szerokich rzeszach.

W dzisiejszym świecie istnieją struktury geometryczne bazujące na geometrii bi-falowej, które zostały zainstalowane w mózgu planety do tworzenia statycznych sieci i odwróconych pól. Struktury sztucznej inteligencji przechwytują i gromadzą energię, a następnie wysyłają ją do źródeł poza planetą lub do uprzywilejowanych ludzi na Ziemi, którzy realizują program kontrolujący. Więc te energie są zbierane i w zasadzie oddawane do ludzi lub nieludzi, którzy służą sterowaniu oraz utrzymywaniu zniewolenia. Kiedy odwrócone sieci stopniowo przestaną działać, przestanie również działać linia zasilająca pasożytniczą energię w całym łańcuchu pokarmowym, odmawiając im dostępu do zbiorowego źródła zasilania energią ludzkiej zbiorowości. Chociaż jest to bardzo pozytywne dla dla naszej planety i zbiorowej ludzkiej świadomości, zdesperowane jednostki spowodują nasilenie się sił chaosu w polu.

Oczyszczanie osobistych linii czasu

Chociaż czas nie istnieje i jest wytworem usytuowanym w warstwach pasm częstotliwości wymiarów, które tworzą wszechświatową matrycę czasu, zgromadzone przez nas wspomnienia są zapisywane w naszych ciałach mentalnych, a ich zawartość działa w przestrzeni jako linia czasu. Dlatego wspomnienia zgromadzone w naszej świadomości są holograficznymi obrazami świetlnymi pojawiającymi się na paśmie częstotliwości wymiarowej, na którym istnieje nasza tożsamość, i są przywoływane w sekwencji liniowej - jak oglądanie filmu. Struktura linii czasu w całym strumieniu świadomości jest zorganizowana w postaci tych holograficznych obrazów stanowiących zapis wspomnień. Obrazy z naszej pamięci będą wyjątkowe na sposób, w jaki każdy z nas ich doświadczył – zależnie od uczuć, doznań i postrzegania tego momentu w czasie. Tak więc linie czasu odnoszą się do zrozumienia, że wydarzenia będące przyczyną ich zapisania w pamięci, mogą wyzwalać poszerzanie lub kurczenie ciał świadomości, które można zmodyfikować albo zmienić linię czasu, na której się znajdujemy.

Ziemia ma problem z ciemnymi jednostkami wszczepiającymi fałszywe wspomnienia w linie czasu ludzi w celu sprawowania kontroli nad systemami wierzeń, oraz w celu emocjonalnego manipulowania. Nazywamy to zjawisko implantowaniem fałszywych wspomnień i fałszywych obrazów – holograficzną wkładką. Takie wkładki mogą być łatwo usunięte z zapisu świadomości, kiedy są rozpoznane jako fałszywy zapis.

Przemieszczamy się po serii linii czasu w każdej oktawie wymiarowej, aby odzyskać tożsamość własnej świadomości, odtwarzając i zmieniając uczucie bólu, nieaktualne lub fałszywe rzeczywistości zakłócające dalszy rozwój duchowy. Jeśli nie wyczyścimy przeszłych kwestii z pamięci linii czasu, będziemy powtarzać te same wzorce, aż nauczymy się duchowej lekcji lub wyczyścimy traumę dotyczącą minionego zdarzenia. Wszystko powtarza się samo na linii czasu osoby dopóty, aż jej duch nie rozwiąże energetycznego konfliktu, problemu lub traumy, które są zapisane we wspomnieniach świadomości. Aby uzyskać oczyszczenie osobistych linii czasu, musimy skomunikować się i współpracować z naszą wyższą duchową świadomością. Nie chodzi tu o umiejętność ego, lecz o funkcję wyższej jaźni duchowej. Kiedy usuniemy, a tym samym zmienimy, pamięć przeszłych linii czasu, dopóki jesteśmy tu i teraz, możemy zmienić bieżącą linię czasu, którą przemierzaliśmy ostatnio. To pozwala na stworzenie nowej linii czasu i poprawę przyszłego kierunku podróżowania strumienia życia. Kiedy usuniemy przeszłe wspomnienia, przekroczymy granice gromadzenia minionej traumy na linii czasu, a to zmieni przyszłą linię czasu w chwili obecnej i pomoże dostroić się do znacznie wyższej duchowej ekspresji rzeczywistości.

Linia czasu jest sekwencją liniową, dzięki której została zgromadzona cała aktywność świadomości, która może dać potencjał dla możliwych przyszłych rzeczywistości i zdarzeń. Gdy na tej planecie mamy do czynienia ze strukturami linii czasu, mamy do czynienia z mentalnymi polami horyzontalnymi, które kontrolują to, co odczuwamy jako płynący do przodu czas, co daje złudzenie poruszania się od punktu A do punktu B. Dla każdej osoby i każdej grupy ciał istnieje szereg zarejestrowanych punktów spustowych, które odkładają się w przestrzeni linii czasu wielokrotnych doświadczeń świadomości. Wszystkie one łączą się i tworzą prawdopodobieństwa rzeczywistości lub rzeczywistości, które mogą zaistnieć na osobistej linii czasu. Jeśli rozpoznamy moment / punkt spustowy na osobistej linii czasu, na przykład osobistą traumę, która miała na nas negatywny wpływ, możemy wrócić do tego zdarzenia w czasie z intencją jego uleczenia i usunięcia oraz pozbyć się traumy. To oczyszczenie jednocześnie zmienia obecną i przyszłą linię czasu, dzięki czemu w przyszłości możemy osiągnąć bardziej pozytywny wynik dotyczący rzeczywistości. Chodzi tu o zrozumienie, że mamy uprawnienia do edytowania własnych wspomnień w osobistym hologramie jak w filmie.

Aby pojąć oczyszczanie osobistych linii czasu, należy pomyśleć o nagromadzonych emocjach, które świadomość zapisała w duchowej odbitce ciała, co przekłada się na obecny przejaw tożsamości i życiowe doświadczenia. Wszystkie zgromadzone wspomnienia, które składają się z doświadczeń naszej świadomości, są następnie organizowane w liniowej sekwencji czasu, a te tworzą sumę naszych osobistych linii czasu i tożsamości. To, czego obecnie doświadczamy, jest wynikiem wszelkich naszych wspomnień zgromadzonych w całym okresie i nadaje formę wszystkiemu, czego doświadczamy w tej chwili.

Chociaż wspomnienia ze wszystkich tożsamości zostały już zapisane w naszym osobistym planie przez wszechświatową linię czasu, kiedy świadomie jesteśmy w chwili obecnej, możemy zmienić każde wydarzenie lub spust w tej osobistej linii czasu, kasując ich negatywny wpływ na świadomość. Wykasowanie z pamięci negatywnego zdarzenia spowoduje zmianę planu. Negatywny wpływ powstał, kiedy zostaliśmy złamani przez ból i uszkodzenia duszy. Aby się uzdrowić, musimy znaleźć i ponownie połączyć swoje duchowe kawałki, które były rozrzucone na tej linii czasu. Te duchowe kawałki można odnaleźć i odzyskać podczas emocjonalnego uzdrawiania za pomocą bezwarunkowej miłości oraz przebaczeniu. W każdej chwili „teraz” mamy moc zmiany jakiegokolwiek ze wspomnień zapisanych z biegiem czasu – dotyczy to przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Aby pozbyć się wszelkich negatywnych skutków, musimy dostrzec prawdę odnośnie tego, co faktycznie spowodowało wyzwolenie bólu, strachu lub traumy, a następnie zobaczyć, jak to wpłynęło na nasze myśli i zachowanie w obecnym czasie.

Kiedy możemy dostrzec prawdę o tym, co faktycznie się wydarzyło, wtedy możemy prawdziwie wybaczyć sobie te epizody. Przez odpuszczenie sobie i innym możemy odzyskać nasze spękane kawałki, a następnie całkowicie puścić ból. Aby uzdrowić duchowe połamanie, którego skutkiem jest skrajna trauma, możemy potrzebować kilku sesji przywołujących zdarzenia z warstw traumy, co w końcu umożliwi przesunięcie na osobistej linii czasu. Czasem tak bywa, że aby wyodrębnić obszary bólu, blokady lub podczepienia, trzeba brzemię oddać Bogu. Po ekstrakcji negatywnych warstw otwieramy w polu energetycznym nową przestrzeń, którą należy wypełnić wewnętrznym duchowym światłem, co pomoże wreszcie uleczyć rejony, które doświadczyły bólu i krzywdy.

Na całej osobistej linii czasu istnieją różne wydarzenia, które miały miejsce w czasie i które miały wpływ na nasze wersje prawdopodobieństw doświadczania rzeczywistości – przeszłe, obecne oraz przyszłe. Wiele z tych wydarzeń wywołało zmiany kierunku życia. Czasem trzeba będzie ponownie zmierzyć się z przeszłym bólem oraz emocjami opartymi na strachu, które powstały na naszej linii czasu i mają wpływ na przyszłość. Mogą one objawić się jako najważniejsze wydarzenia, jakie zostały zapisane na linii czasu zbiorowej świadomości, które mają wpływ na całą ludzkość. A zatem dola ludzkości, która doświadczyła tego samego bólu co ty, jest zapisana we wspomnieniach planety. Istoty ludzkie są aktualnie podróżnikami w czasie, a kiedy rozwijamy nasze umiejętności medytacyjne i koncentrację, naprawdę możemy wpływać na czas oraz zbiorową świadomość oraz je kształtować. Możemy wrócić na linię czasu, którą chcemy oczyścić z destrukcyjnych zapisów i z negatywnych skutków pewnych zdarzeń oraz innych tożsamości. Możemy przenieść jednostki, które znajdziemy tkwiące w jakimś konkretnym miejscu w czasie, wraz z częściami siebie, które mają być odzyskane przez źródło światła. Gdy ta negatywność jest usuwana, gdy pozbywamy się dawnego bólu, zmianie ulega czas przyszły i kierunek osoby lub grupy. Gdy wiele osób z grupy oczyści swoje linie czasu, będzie to miało wpływ na linie czasu zbiorowej świadomości zapisane w historii.

Kiedy już będziemy czyści i pewni, że to rozumiemy, posiądziemy wewnętrzne przekonanie, że gdy ofiarujemy się służyć naszej najwyższej świadomości, będziemy w stanie dokonać przemożnych zmian dla najwyższego dobra wszystkich ludzi. Tak naprawdę uzdrowienie siebie jest też uzdrowieniem innych ludzi. Aby móc doświadczyć jeszcze silniejszego ucieleśnienia światła, możemy jeszcze wiele razy być zmuszeni odnaleźć ukrytą w nas ciemność. Kiedy zaangażujemy się i będziemy czynni na ścieżce duchowej jedności, nauczymy się, jak właściwie równoważyć wzrastającą wewnętrzną energetyczną moc, i jak jej używać nie nadużywając tej duchowej władzy. Stale jesteśmy testowani pod względem moralnej prawości, a potem dostajemy jeszcze więcej duchowej mocy. Władza nad innymi, która przejawia się w formie manipulacji, nadużyć i brutalnej siły na Ziemi, nie jest duchowa mocą. Gdy przechodzimy przez proces duchowych inicjacji, jesteśmy prowadzeni tak, aby rozwijać wewnętrzne mistrzostwo, a w rezultacie utrzymać etykę moralną i duchową, która staje się nieodłączną częścią nas. Te cnoty i zalety etyczne stają się nierozdzielne ze ścieżką, która kieruje energię na linie czasu świadomych doświadczeń. Aby rozwinąć wyższe duchowe umiejętności wewnętrznego mistrza i aby nadal kroczyć ścieżką ku przesuwającym się liniom czasu trzeba będzie na pewnym etapie przyswoić kolejne duchowe lekcje.

Wiele elementów tego tekstu można uzupełnić czytając poprzednie artykuły. Na przykład: Złote wrota, Przebudzenie Albionu, Plazma.

Weź proszę z powyższego tekstu tylko to, co przyda ci się do duchowego rozwoju, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękujemy za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy
Jestem boską, suwerenna, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie łaskawi dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF.

Z kochającym sercem, Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz