piątek, 26 sierpnia 2016

LISA RENEE. PRZYCZYNA I SKUTEK sierpień 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, podczas bifurkacji testowana jest nasza wewnętrzna spójność energetyczna. Jest to okres sprawdzania, jak dobrze radzimy sobie z szaleństwami mającymi miejsce na Ziemi, gdy zbiorowy umysł ludzkości przemierza ciemną noc. Nie ważne, czy ktoś śpi czy się przebudził, miarą naszego wewnętrznego mistrzostwa jest wykazanie, że dajemy sobie radę ze stresem i chaosem. Żadna osoba na Ziemi nie uniknie konfrontacji z potężnymi dawkami zamętu i ciemności istniejących w zbiorowym umyśle ludzkości.

Jeśli mamy trudności z adaptacją, elastycznością i neutralnością w naszej sytuacji życiowej, musimy wprowadzić zmiany, które pomogą nam zyskać stosowną siłę. Wszyscy ludzie muszą brać odpowiedzialność za jakość ich myśli, zachowań i poczynań. W tym miesiącu zapoznamy się z prawami przyczyny i skutku.

Kiedy podczas cyklu wznoszenia przechodzimy przez rozwidlenie czasu, może nam się przydać zrozumienie tego, że strumień przesunięcia planetarnej świadomości radykalnie się poszerza, przyspieszając pęd energii regulowanej przez uniwersalne prawo przyczyny i skutku. Kiedy przechodzimy do następnego harmonicznego wszechświata, prawo przyczyny i skutku przejawia się na materialnej płaszczyźnie Ziemi o wiele szybciej, bardziej precyzyjnie, z wyższą częstotliwością, a także z większą intensywnością niż kiedykolwiek przedtem. W każdej dziedzinie życia związanej z systemem przekonań, myślami, zachowaniami, emocjami i działaniami, istnieje energetyczna treść, która łączy się z odpowiednimi wibracyjnie polami świadomości, znajdującymi się w otoczeniu. Idąc dalej, energetyczne treści, które wysyłamy, powracają do nas z coraz większą bezpośredniością, a nawet natychmiast. Bez względu na jakość energii, którą emitujemy na zewnątrz do wszechświata, to wprawia w ruch kumulujące się częstotliwości z energetyczną zawartością, która do nas powraca. Dlatego takie ważne jest, aby umieć znaleźć wewnętrzny spokój w medytacji, wysyłać do wszechświata możliwie najczystszą energię bezwarunkowej miłości, przebaczenia, spokoju i wdzięczności.

Linia czasu trzeciego wymiaru, do której się przyzwyczailiśmy, jest o wiele bardziej gęsta oraz skażona warstwami sztucznej inteligencji, podświadomych fragmentów umysłu, fantomowymi przestrzeniami i mrocznymi bytami. W wyniku tego zagęszczenia powrót odpowiednich energii zwrotnych związanych z procesem przyczyny i skutku jest w niższej gęstości spowolniony, skupia w sobie mniej energii oraz dłużej trwa, zanim przejawi się w sekwencji osobistej linii czasu. To utrudnia połączenie punktów pomiędzy zdarzeniem a rzeczywistym efektem myślokształtów i emocji wpływających na środowisko, a ponieważ trwa to znacznie dłużej, potrzebuje więcej energii oraz siły woli, aby móc się przejawić.

Podczas cyklu wznoszenia dzieci gwiezdne i indygo zostały specjalnie obarczone karmicznymi obciążeniami a także implantami mającymi je spowolnić oraz ściągnąć w dół, dlatego potrzeba niezwykłej siły duchowej, aby zestroić się z prawem przyczyny i skutku w sposób pozytywny. W tym zbiorowym wyścigu karmicznych reakcji sterowanym przez mroczne jednostki usiłujące ściągnąć nas w dół i uwięzić w niższej gęstości doświadczamy efektu bumerangu związanego z miazmą planety. Tendencja do doświadczania większej liczby ingerencji w Ścieżkę zakłóca naszą misję, co zmusza do jeszcze szybszego nauczenia się konieczności utrzymywania klarownych i krystalicznie czystych energii - poprzez duchowe sprzątanie. Natomiast zdolności mrocznych sił do obejścia prawa przyczyny i skutku na ich korzyść ulegają teraz radykalnej zmianie, co daje nam ogromne wsparcie. Na nowej, zmienionej linii czasu, osoby karmiące struktury niższych ciał mentalnych szybko ponoszą konsekwencje związane z omawianym prawem, podczas gdy ci budzący się ludzie, którzy pracują, aby otworzyć swe serca i emanować miłością, znacznie szybciej czerpią pozytywne energetyczne korzyści.

Systemy AI umożliwiające obejście naturalnych praw

Planetarni pracownicy sieci rozumieją, że rzeczywistość trzeciego wymiaru została sfałszowana poprzez umieszczenie holograficznych wstawek, implantów, kontrolę umysłów i sztuczne linie czasu wykorzystywane w programach nadzorczych. W poprzednich cyklach grupy osób aktywnie dokarmiające sztuczne linie czasu NAA, implanty i mroczne jednostki, były masowo nagradzane władzą oraz bogactwami. Te grupy skutecznie unikały podporządkowywania się prawu przyczyny i skutku. Stosowali uniki, co oznacza, że kradli energię świadomości innych ludzi wykorzystując maszynerię Obcych i technologię związaną z AI. Umieszczali na linii czasu fałszywe hologramy do tworzenia zależności przyczynowej dla pożądanych przez nich efektów, a następnie zbierali żniwo z ciężkiej pracy oraz energii świadomości innych. Oni sami nie generowali tej energii świadomości. Alb kradli ją od innych albo dostawali od wyższych form. Obejmowało to kradzież przez ofiarę z krwi, wojen i astralnych więzi. Byli nagradzani, o ile było to zgodne z planem NAA związanym z programem kontrolnym.

Niektórzy ludzie nie wiedzą, że energia posiada świadomość, więc nie zdają sobie sprawy z istnienia tych ciemnych sił. Dlatego pasożytowanie na ludziach mogło rozwijać się swobodnie. Natomiast osoby, które doświadczają wznoszenia i działają na rzecz uwolnienia planetarnej świadomości od technologii AI, są psychicznie atakowane. Napotykają na przeszkody powodujące zakłócenia i nawarstwianie się karmicznych obciążeń, które te grupy kontrolujące stworzyły jako produkt odpadowy. Sztuczna inteligencja (AI) i siły szatańskie generują ogromne ilości takich produktów. Owe zanieczyszczenia uszkadzają i infekują świadomość – energetyczną matrycę struktury. Te zbiorowe karmiczne wyziewy powracają do ludzi na Ziemi, aby mogli to przepracować, nawet kiedy sami tego nie stworzyli. Systemy AI są wykorzystywane do omijania naturalnych praw świadomości i są jedną z metod tworzenia na Ziemi niewolników świadomości. Osoby wybrane na niewolników są wykorzystywane do energetycznego przetwarzania zbiorowych produktów odpadowych tracąc przywilej dostępu do świadomości, ponieważ została im wykradziona. Rządzący używają zbiorowej energii, aby utrzymać swoją siłę i rangę, podczas gdy sami generują odpady, nawet bardziej zanieczyszczone, poprzez tworzenie systemów anty-życia, które są przeciwieństwem sił natury, uzyskując w tym czasie dostęp do niewolników, których uważają za kretynów i zjadaczy zasobów.

Prawo przyczyny i skutku w naturalnym systemie świadomości, bez kontroli umysłu przez AI, działa w zgodzie z energiami świadomości każdego człowieka, a nasze osobiste czyny i działania przynoszą nam własne efekty. W poprzednich cyklach z powodu nadużywania technologii i maszynerii AI przeznaczonej do tworzenia niewolnictwa, w wielu przypadkach trwało to dłużej. Ta technologia Obcych przeznaczona dla budzących się ludzi bardzo utrudniała możliwość wspierania odzyskiwania wolności. W poprzednim cyklu czasowym, aby ominąć system zniewalania, mieliśmy pracować znacznie ciężej, ponieważ pola niższych wymiarów ziemskich są zaopatrzone w wiele odmian technologii AI.

Większość ludzi nie rozumie i nie potrafi dostrzec energetycznej sygnatury AI ani wyczuć różnicy między sztuczną inteligencją, która odwraca prawa natury, a naturalnym stanem struktury świadomości, która funkcjonuje zgodnie z prawami natury. Te regresywne jednostki i znaczna część ludzkości ciągle przeczą prawom natury, co przejawia się jako groteskowe, wadliwe i chore wytwory tkwiące w ciele Ziemi. Jednak przesunięcie struktur Ziemi zaczyna już zachodzić - za pośrednictwem strażników opiekunów - i są jej przywracane naturalne prawa, co oznacza, że na koniec cyklu czasowego będzie rozliczone każde działanie. Ostatecznie nikt nie ucieknie od odpowiedzialności, to tylko kwestia czasu.

Prawa na Ziemi już ulegają zmianie

Aby być w zgodzie z uniwersalnym prawem przyczyny i skutku oraz mieć prawo działać w kierunku odbierania mnóstwa pozytywnej, miłującej energii, trzeba zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenie. Musimy kierować się cechami wypływającymi z serca i musimy być gotowi wysyłać prawdziwe współczucie oraz empatię do wszystkich, wkopywać się w głąb siebie nawet w najciemniejszych chwilach. Trzeba praktykować miłosierdzie i przebaczenie w każdej możliwej chwili. Każda podejmowana decyzja, każdy obierany kierunek, musi wychodzić z uczuć wypływających z serca, wyższego duchowego przewodnictwa oraz musi dostrajać się do służby bazującej na prawach uniwersalnych. Kiedy jesteśmy zharmonizowani z tymi prawami, jesteśmy w zgodzie ze Stworzeniem, a nasze życie nabiera lekkości, wdzięku, komfortu i spełnienia w sposób, jaki wcześniej nie był możliwy. Kiedy nasze duchowo zainicjowane serce dostraja się do boskich praw, również metody podejmowania decyzji w świecie zewnętrznym ulegają zmianie na zawsze. Taki związek z boskim Źródłem chroni aurę od wytrzymałych form silnie skondensowanych ciemnych ingerencji, jakich niektórzy z nas doświadczali na linii czasu 3D. Możemy kontynuować zrzucanie brzemienia przemocy emocjonalnej typu „gaslighting” (klik!), wykorzystywanej przez ciemne siły, aby zabić nasz moralny i duchowy charakter, ale prawda zawsze wypłynie na jaw i ujawni się w miarę upływu czasu. Można przewidzieć poczynania ciemnych sił i osób będących ciemnymi portalami – zbirów, oprawców i maniaków kontroli. Oni starają się używać metod zastraszania, podstępów i manipulacji poprzez oparte o strach fałszywe narracje mające na celu utrzymanie kontroli nad rzeczywistością, ponieważ tylko takie sztuczki im pozostały.

Gdybyśmy trwali w potrzebie korzystania z metod kontroli lub manipulacji w naszym codziennym życiu, doświadczylibyśmy reakcji z wiązanej z prawem przyczyny i skutku lub karmicznego powrotu umysłowej niewoli oraz starych destrukcyjnych wzorców egoistycznego zachowania. Wiele osób żyjących na Ziemi odbiera teraz odpowiedź / skutki ich zachowań, ponieważ powraca do nich energia, która była wielokrotnie wysyłana do pola planety z ich fałszywą tożsamością. Im częściej niektórzy ludzie rozmyślnie okłamywali innych, z tym silniejszymi energiami samooszukiwania i dezorientacji przyjdzie im się zmierzyć. Na nowej linii czasu nie działają już metody, które wykorzystywali i które bardzo dobrze sprawdzały się w świecie materialnym dając im władzę oraz duże ilości pieniędzy. Oni nie zdają sobie sprawy, że w tej zmienionej rzeczywistości prawa opierają się na sile miłości, dlatego przekonania, zachowania i działania muszą być czyste oraz uczciwe – dostosowane do tej zmiany. Reakcja odbierania negatywnej energii, którą osoba wysłała w świat, następuje w szybszym tempie i z większą intensywnością. Ciemne jednostki skakały po tej negatywnej energii, kiedy była generowana, i do możliwie największego stopnia wzmacniały ją na polach zbiorowych. Teraz jej wpływ się potęguje, co może być postrzegane jako przejawiające się siły chaosu, zamęt i szaleństwa, ponieważ pola zbiorowe oddają ją z powrotem. Ludzie rezonujący z negatywnymi siłami pól zbiorowych stają się negatywnymi kanałami lub zbiornikami chaotycznej ekspresji. Ponieważ nie wiedzą, co zrobić z ogromną ilością napływających ku nich negatywnościom, są zdezorientowani, zagubieni i działają w sposób autodestrukcyjny.

Koniecznie trzeba zrozumieć, że każda przyczyna ma swój skutek, każdy efekt ma swoją przyczynę, i nie ma czegoś takiego jak szczęście lub przypadek losowy. Wszyscy musimy głęboko zanurzyć się w sobie, w sercu i badać swoją prawdziwą Jaźń, aby poznać ogniwa przyczynowości duchowych celów, a kiedy zrozumiemy lekcję, musimy doprowadzić ją do mistrzostwa w życiu. Aby znaleźć głębsze przyczyny inkarnacji na Ziemi w tym czasie, zacznijmy obserwować wzorce, które najczęściej pojawiają się jako lekcje. Jeśli spojrzymy na wzorce przyczynowe obecne w życiu od urodzenia, ujrzymy łuk ich oddziaływań na całej naszej osobistej linii czasu. Te punkty wskażą nam lekcje, jakie mamy do opanowania w życiu dorosłym, abyśmy mogli wyjść poza ból i przeszkody, których doświadczaliśmy, a które prowadzą do stanu znajomości rzeczy i ostatecznie pomogą zyskać energetyczną równowagę i wolność świadomości. Wszystko, czego doświadczamy w życiu to wzmacniające nas skarby, zaś ukryte za nimi cnoty mają nas nauczyć, jak stać się lepszymi i silniejszymi osobami, dzięki czemu możemy stopniowo pokonać wszystkie lęki oraz konflikty. To są zasady stania się panem / panią siebie, nieodłączne w procesie duchowej inicjacji, który jest uzyskiwany w czasie nauki rozwijania cnót i zdobywania większej duchowej wiedzy. Bez względu na to, co dzieje się w świecie zewnętrznym, musimy dojść do harmonii i pokoju wewnątrz siebie oraz żyć w takiej samej harmonii i pokoju z całym światem, nawet, gdy na zewnątrz wszystko jest fałszywe i chaotyczne.

Przyczynowość

Przyczynowość jest powszechną zasadą, w której wszystko, co się dzieje, ma swoją przyczynę. Chodzi o aktywny związek pomiędzy przyczyną a skutkiem, przez co powstaje nowe życie, nowe dzieło i przejawia się coś, co zmienia możliwości w rzeczywistość. Przyczynowość jest trwałym łącznikiem pomiędzy przyczyną a skutkiem, istnieje na linii czasu, jest łańcuchem powiązań przyczynowych nie mających ani początku ani końca. Konsekwencje efektów powstających z tego niekończącego się przyczynowego łańcucha powiązań falują jednocześnie w czasie do przodu i do tyłu. Gdy połączymy się świadomie z określonymi przyczynami, które spowodowały różne skutki w czasie, możemy je modyfikować w punkcie energetycznego związku - możemy przekształcać lub intensyfikować siły, które współdziałają ze wszystkimi takimi samymi efektami w czasie. Podczas bifurkacji mamy wyjątkową możliwość wpływania na te łańcuchy przyczynowe.

Zostaliśmy zaprojektowani tak, aby w trakcie podróży związanej z duchowym wznoszeniem rozwijać się i poszerzać świadomość. Wszystkie istniejące w czasie połączenia, które mamy za pośrednictwem stacji tożsamości to skumulowane doświadczenia przejawiające się jako zapamiętane linki połączeń, które coraz częściej prowadzą do samorealizacji. Ciągły postęp w uzyskiwaniu głębszej samorealizacji doświadczeń związanych ze świadomością powoduje, że nieświadomość staje się świadomością i jest tym, co pozwala nam ucieleśnić więcej inteligencji wyższej świadomości w świecie fizycznym. Duchowe linki, z którymi ponownie się łączymy w celu ciągłego pamiętania, są doświadczane jako energetyczne animacje, bezpośrednie poznawanie doświadczeń zmysłowych istniejących poza pięcioma zmysłami. Przez to zdobywamy głębszą wiedzę komórkową, która ujawnia informacje o naszych prawdziwych jaźniach. Proces łączenia doświadczeń świadomości z alchemią sił, które powstają z łańcucha przyczyn i skutków, jest relatywny do bieżącego poziomu samoświadomości oraz potencjałów, które istnieją w wynurzającej się świadomości osoby, miejsca lub przedmiotu.

Wszystkie te połączone interakcje będące wynikiem łańcucha przyczyn i skutków, pociągają za sobą zmiany i transformacje stanu świadomości, popychając do rozwoju osoby, miejsca oraz rzeczy. Dla wielu rzeczy na Ziemi kombinacje łańcuchów przyczyn i skutków pozostawały statyczne oraz niezmienne z powodu nadmiernych negatywnych blokad energetycznych. Jednak, kiedy wyniki tych wielu wzajemnych oddziaływań powodują powstawanie skutków i przejawiają się znaczące zmiany, które modyfikują lub przesuwają linie czasu osoby, miejsca lub rzeczy, punkt w czasie, gdy następuje przesunięcie świadomości, nazywany jest wyzwalaczem zdarzenia. Ten może się przejawiać w sposób negatywny lub pozytywny. Jeśli oddamy się obserwacji wyzwalacza zdarzenia na osobistej lub planetarnej linii czasu - w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości - możemy potencjalnie zmodyfikować albo zmienić przyczynowość - efekt fali (jak kamień wrzucony w wodę i fala się rozchodzi wkoło) przyczyniający się do serii interakcji i sił, które zostały energetycznie powiązane, aby przejawiać efekty zdarzenia.

Wszędzie na świecie, gdzie coś się wydarzy, efekty i konsekwencje tego są powodowane również przez powiązane z incydentem wcześniejsze zdarzenia, które następowały w wyniku jeszcze wcześniejszych – na linii czasu - aby przejawić to wydarzenie w przyszłości. Zdarzenie jest też połączone z przyczynowością zbiorową, która jest stanem świadomości istniejącym wewnątrz osoby, miejsca lub rzeczy danej chwili. Wszystkie te przyczyny, ich skutki i warunki wzajemnych oddziaływań wiążą się na swój sposób z takimi samymi energiami w celu urzeczywistnienia danego wydarzenia. Przyczynowość na jednej linii czasu, która może powodować skutki kiedyś w przyszłości, jest mieszaniną wyższej świadomości oraz sił oddziaływania, które są połączone z tą samą przyczynowością wielu innych równocześnie istniejących linii czasu. Teraz warunki zaangażowane w nieskończony łańcuch przyczynowo–skutkowy na linii całego czasu ulegają zmianie.

W warunkach, które istniały w poprzednim cyklu czasu 3D możemy sobie wyobrazić przyczynowość działającą bardziej liniowo - jako łańcuch wydarzeń tworzących skutki. Obecnie przyczynowość ewoluuje do systemu czysto sferycznego, który łączy się z łańcuchem przyczynowości istniejącym w przeszłości, teraz lub w przyszłości i przez całą drogę powrotną do Źródła. Podczas wznoszenia się Ziemia doświadcza wielowymiarowej mieszanki wszystkich istniejących równocześnie linii czasu, które działają w kierunku łączenia się z szeregami przyczyn oraz ich efektów w całym cyklu wszechświatowym. Tak łączą się energie w celu zmiany warunków, które kompletują wcześniejsze cykle czasowe świadomości, niezależnie od tego, czy chcemy brać w tym udział czy też nie. Doświadczany stan świadomości jest również relatywny do warunków, jakie istnieją w czasie doświadczanego cyklu. Planeta zbliża się do końca cyklu związanego ze świadomością 3D, więc fakt ten przesunie nam świadomość tak, byśmy mogli dostrzec coś innego. Jeśli ktoś ma problem z energetycznym niezrównoważeniem lub odmawia dostosowania się i utrzymuje stare sposoby działania, może doznać autodestrukcyjnego bólu. Teraz mamy sposobność uzupełnienia starych cykli czasu i nie musimy ich już powtarzać, powracając do ogniw przyczynowości, które odnoszą się do zmieniających się warunków wytwarzanych przez mieszaninę wielu wymiarów. Kiedy występuje ta wielowymiarowa mieszanina, to mimo iż ciało pozostaje w polach niższych gęstości, jesteśmy zdolni do duchowego połączenia ze świadomością bezkresnego Źródła. To domknięcie cyklów czasowych zachodzi teraz, kiedy jesteśmy w stanie odzyskać najstarsze i wieczne aspekty własnej istoty dzięki połączeniu z łańcuchem przyczynowości w czasie i poza nim – przez całą drogę powrotną do Boskiego Źródła.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, w jaki sposób prawo przyczyny i skutku wpływa na naszą świadomość, postaramy się być bardziej odpowiedzialni za nasze myśli oraz zachowania, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jakie cechy istoty są przyczyną, a jakie cechy mogą być skutkiem. Gdy przenosimy świadomość na zwracanie uwagi na ów łańcuch przyczynowego oddziaływania, które zachodzi pomiędzy siłami istniejącymi na naszym świecie, możemy zmienić jakość oddziaływania tych sił, jednak musimy rozumieć, jak to prawo powszechne działa w naszym życiu. Wtedy możemy odpowiedzialnie współtworzyć ze światem sił i Boskim Źródłem. Nasza zdolność do świadomego wyboru pomiędzy różnymi możliwymi sposobami działania z chwili na chwilę jest tym, jak praktykujemy zasady samostanowienia niezbędne do rozwijania duchowej dojrzałości, która uosabia się w formie realnej władzy duchowej. To prowadzi nas do wzięcia odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ponieważ wiemy, jak działa prawo, nawet wtedy, gdy matryca rzeczywistości jest kontrolowana przez szkodliwe programy, które mają wpływ na świadomość zbiorową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz