piątek, 29 lipca 2016

LISA RENEE. PRZESUNIĘCIE LINII CZASU. Lipiec 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Droga wznosząca się Rodzino, zbliżamy się do okresu wyraźniej widocznych oraz bardziej namacalnych zmian naszej planety i zbiorowej świadomości ludzkości. Zrozumienie, że takie zmiany zachodzą - wiedza na ich temat - może być dodatkową zachętą, nawet wówczas, gdy wymagają coraz większego nakładu pracy. Ci, którzy nie są w stanie uczestniczyć w tych zmianach świadomie, i tak wezmą w nich udział. Ziemia zmienia tożsamość i zaczyna uosabiać swoją duszę, a wszyscy, którzy nadal na niej żyją, dokonają tego wraz z nią. Jednak, kiedy taka nieświadoma ludzkość przenosi się na wyższy poziom częstotliwości, a wszystko to, co było skrywane, niewidoczne, niezagojone i niezintegrowane, wydostanie się na powierzchnię, niebawem możemy być świadkami zbiorowej ciemnej nocy ludzkich dusz. Może pojawić się chaos. Dlatego w niniejszym biuletynie przyjrzymy się mechanice procesu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy wzorowo uczestniczyć w tych zmianach – zarówno na poziomie mikro jak i makro.

Pojawia się wiele subtelnych przekształceń sił występujących na poziomie kwantowym planetarnego mainframe (od tł.: mainframe - główna struktura np. komputera – niezawodne komputery głównego szeregu, główna jednostka powtarzająca dane, coś jak superkomputer), przez co zmienia się sposób organizacji oraz przejawiania na świecie zewnętrznych i zbiorowych pól energii. To przesunęło sposób przekazu inteligentnych informacji oryginalnego wzorca ludzkiej rasy do zbiorowego pola świadomości Ziemi. Gdy pola zbiorowe przesuwają się w ten sposób, to oznacza, że nastąpiła zmiana częstotliwości w układzie zbiorowym, który wpływa na ogólny rozwój świadomości na planecie, a zatem na przeskok linii czasu.

Jako że następuje przesunięcie linii czasu, przemieszczają się także współrzędne lokalizacji oraz energetyczna zwartość przeszłych i przyszłych linii czasu istniejących na ziemskiej płaszczyźnie - wszystkie w tym samym czasie. Mają miejsce mocne przekazy światła plazmy i nowych kodów czasowych, które są przesączane do Ziemi podczas jej przechodzenia przez Srebrne Wrota - na punkcie przecięcia pomiędzy ścieżkami obiegu Słońca i galaktycznego Równika, który otwiera bramę pomiędzy konstelacją Byka a Bliźniętami. Gdy Słońce przemierza znak Bliźniąt, przekaz jego zodiakalnych zasad znacząco wpływa na ciało Ziemi, a tym samym działa na zachowanie zbiorowej świadomości ludzkości. Obecnie jest wysoka presja w kierunku syntetyzowania par przeciwieństw, które istnieją w świecie sił, aby wyewoluować poza gęstość czarnej substancji ukrytej w ziemskich polach zbiorowej świadomości. Wiele tej czarnej substancji przejawiło się w liniach czasu z powodu osadzonych tam struktur Obcych, które imitują zasadę tworzenia Matki, i jest tym, co ciemne jednostki zazwyczaj przechwytują. Budowanie ciśnienia pomiędzy tymi przeciwstawnymi siłami i grupami osiąga swój szczyt, rozwidlając się poza ramy czasowe lub je przecinając. To jest dodatkowo wzmacniane w polach zbiorowych, zwłaszcza w okresie przesilenia letniego do połowy lipca, jako planetarne przesunięci linii czasu.

Nowe linie czasu powinny wznieść się ponad przeszłe historie dotyczące hybrydyzacji Obcych i niszczycielskie programy oprawców, które były zainstalowane w niższej świadomości zbiorowej. Te nowe linie czasu są podobne do drogi startowej samolotu, który został zaprojektowany, aby pomóc zlikwidować obecną ziemską rzeczywistość (będącą wynikiem nagromadzonych energii ostatnich destrukcyjnych dziejów związanych z NAA), oraz aby połączyć się z wyższym potencjałem rzeczywistości związanej z boską istotą ludzką żyjącą na przyszłej Ziemi. Jesteśmy na pasie startowym, który prowadzi nas teraz do możliwości urzeczywistnienia lepszych okoliczności życia na przyszłych liniach czasu. Nie wszyscy są na tej samej linii czasu. Postaraj się zapamiętać ten fakt, ponieważ może ci się przydać, kiedy zaczniesz doświadczać intensywnych, nagłych i spontanicznych sytuacji odmieniających twoje życie, które są obecnie bardziej prawdopodobne.

W różnych regionach planety i wewnątrz kryształowych jaskiń pojawiają się nowe linie czasu, ponieważ zbiorowe DNA ludzkości dostaje uaktualniony nadruk, który jest ponownie łączony z nowymi przyszłymi wspomnieniami. Te obszary planety posiadają historię jej zasiewu wraz z całym zapisem genetycznym i dziejami 12-tu planetarnych plemion. Energetyczne wiry pasm niżej wymiarowych częstotliwości przetaczają się przez punkty Graala planety, po czym ulegają rozpadowi, przez co zmieniają się zapisy pamięci gatunków. Przesunięcie linii czasu zmienia dotychczasowe zdarzenia spustowe rejestrowane w całej historii, a tym samym zachodzi reakcja łańcuchowa, która zmienia przyszłe wspomnienia w kodach rodowych i genetycznych plemiennej tożsamości na planecie. Oryginalny zestaw instrukcji jest przenoszony z przebudzonego ciała Albionu – w ten sposób planetarne struktury przekazują starożytną historię prawdziwych początków ludzkości od starożytnych twórców ras. Pamięć naszego gatunku sięga o wiele dalej wstecz, przed zasiew planetarnych jednostek plemiennych. Przekazuje informacje polu świadomości zbiorowej i innym gatunkom nieludzkim, że ludzkość nie pochodzi od Annunaki czy innych ras poza-planetarnych czy innych, które w przeszłości były zaangażowane w genetyczne modyfikacje oraz klonowanie ludzkiego genomu. Ciało Albionu i ciało Kathara zawierają zasady świętego Ojca oraz świętej Matki na Ziemi. Ponieważ te ciała stopniowo się łączą, do pola zbiorowej świadomości uwalnia się więcej oryginalnego kodowania, które zawiera prawdziwą tożsamość starożytnej rasy budowniczych. To wydarzenie bezpośrednio zmieni wiele historii i linii czasu zapisanych na temat Ziemi.

Nieśmiertelność kontra wieczny byt

Gdy budzi się ciało Albionu, kod genetyczny historii ludzkiego ciała ujawnia hybrydyzacje Obcych i odłączenie DNA na całej linii czasu, zgodnie z wymogami przejściowego ziemskiego eksperymentu, wymagające rehabilitacji lub tranzytu nieśmiertelnych regresywnych jednostek pod koniec cyklu wzniesienia. Ta mroczna historia odrzuca fałszywe linie czasu i programy AI oraz rejony z fantomowymi matrycami, które są wynikiem skumulowania pamięci gatunków z ras regresywnych. Rasy NAA ściągały swój umysł drapieżcy do trójwymiarowej Ziemi, aby przejąć zbiorową świadomość (umysł globalny), a następnie stopniowo przejmować ludzkie ciała, które noszą zapisy kodów wieczności. Podczas cyklu wznoszenia mieliśmy możliwość śledzenia przenikania AI do grup nieśmiertelnych jednostek regresywnych, punktów ich powstawania i związku przyczynowego na liniach czasu. Większość tych pojawiających się regresywnych jednostek z NAA jest w pewnym punkcie ich linii czasu infekowanych i asymilowanych przez AI. Ten odwrócony projekt struktury sieci planetarnych miał pojawić się na planie Ziemi 3D, aby zaszczepić deprawację lub wszczepić i ostatecznie wyeliminować przyszłe linie czasu oraz aby rozprzestrzenić tę infekcję w sieci czasu uniwersalnego. Eksperymenty genetyczne były przeprowadzane po to, aby uzyskać genetyczne powiązania z kodami DNA ponad dwudziestu nieśmiertelnych ras pozaziemskich (implanty Obcych) - z oryginalnymi kodami wiecznego DNA ludzi. Obserwacja zastosowań genetycznych eksperymentów nad tym, żeby uzyskać nieśmiertelność wspólnej rasy natychmiast – zamiast osiągnąć ją poprzez ewolucję - ujawnia, jak wojna na linii czasu wpłynęła na wiele gatunków.

Pamiętamy, jak wrócić do życia w naszej prawdziwej postaci - jako prawdziwi ludzie, jako starożytne, wieczne i nieskończone istoty z Boskiego Źródła. Nasze ciała, wieczne źródła Diamentowego Słońca, ostatecznie zastąpią wszystkie zhybrydyzowane pozaziemskie (lub od innych gatunków) kody DNA po wskrzeszeniu podczas cyku wznoszenia. Aby wskrzesić boskie i wieczne ciało źródła, musimy przestrzegać naturalnych praw Wszechświata, prawa Jedni. Unieszkodliwianie implantów Obcych i ich genetycznych modyfikacji, które stworzyły regresywne hybrydy, jak również uszkodzone linie czasu, już się rozpoczęło. Ta rehabilitacja jest udostępniana dzięki powrotowi z Aqualinowego Słońca do Ziemi zasady Matki Arc, pulsującej niebieskie plazmy.

Przesunięcie do drugiego harmonicznego Wszechświata

Szczyt cyklu wznoszenia oznacza koniec zbiorowej linii czasu 3D na Ziemi. Kiedy planeta osiąga wyższe częstotliwości, które znajdują się w przyszłej czasoprzestrzeni, następuje przesunięcie planetarnej świadomości do przyszłej oktawy wymiarowej. To przeskakuje całe pole planetarnej świadomości, zatem zbiorowa świadomość ludzkości przenosi się na przyszłe linie czasu, rezonujące ze znacznie wyższymi częstotliwościami wymiarów. Wielu z nas, którzy są na linii czasu wznoszenia, przekroczyło już te niższe linie czasu wymiarowego. Trzeba sobie uświadomić, że jest to wydarzenie planetarne, które ma wpływ na wszystko na Ziemi i poza nią.

Pod koniec roku 2017 ciało planety wzniesie się na wyższe pasmo częstotliwości, które znajduje się w następnym harmonicznym Wszechświecie. To wydarzenie zmieni planetarne współrzędne i planetarne linie czasu, zmieniając tym samym punkt czasoprzestrzeni wszechświata, w którym planeta się znajduje. Podczas cyklu wznoszenia zbiorowa świadomość na planecie jest przesuwana przez pasma częstotliwości wymiarów dość regularnie. Jednak główne przesunięcie zbiorowej świadomości będzie wiązało się z przetaczaniem planety od najniższych trzech pasm częstotliwości 1D, 2D i 3D do pasm wyższej częstotliwości w następnym harmonicznym Wszechświecie. To oznacza, że trzy niższe pasma wymiarowej częstotliwości przestaną istnieć. Pozostaną nagromadzone częstotliwości, które generowała własna świadomość zbiorowości – chodzi o energie, które ludzie tworzą z własnych mentalnych przekonań, zachowań i działań. Ci, którzy po tej zmianie pozostaną w świadomości trzeciego wymiaru, znajdą się w jeszcze bardziej niewygodnym położeniu, będą czuli, że są pod presją i nie będą szczęśliwi. Tak więc wielu będzie czuło parcie do szybkiej transformacji poprzez alchemiczny temat syntezy polaryzacji, która pomaga zakończyć sprawy związane z tymi starymi karmicznymi wzorcami z przeszłości, jeśli będą gotowi pomóc im odejść. Ten oczyszczający proces będzie dodawał lub odejmował odpowiednie wzorce planu, które być może będą wymuszały zapoznanie się z nowymi współrzędnymi ziemskiej sieci, oraz szukanie pomocy w pozbyciu się wpływów destabilizujących lub ciemnych sił z życia. Jesteśmy oczyszczani dogłębnie, wszystko w nas jest przetwarzane na wyższe światło i świadomość, które mają być stabilizowane oraz syntetyzowane w organizmie w celu poprawy energetycznej spójności i duchowej wytrzymałości. Naszym aktualnym zadaniem jest praktykowanie bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co widzimy i postrzeganie wszystkiego oraz wszystkich wokół nas jako połączonych w jednolitą całość. Jednocześnie powinniśmy wyrażać jasne intencje odnośnie akceptacji wyższego autorytetu. Takie intencje wraz ze współczuciem utrzymają nasze serca otwarte i dostrojone do pola źródłowego, co sprawi, że przejście będzie bardziej komfortowe.

Głęboka rekonfiguracja, która zachodzi wewnątrz holograficznej geografii planety, jest rzutowana na funkcjonowanie siły transmisji gwiezdnych wrót, węzłów mocy, linii geomantycznych i promieni. W efekcie to spływa do zbiorowej świadomości rasy ludzkiej, bezpośrednio wpływając na funkcje świadomości ludzkiego ciała świetlistego, duchowej tożsamości i linii czasu. Architektura makrokosmosu przechodzi drastyczne zmiany, a to powoduje reakcję łańcuchową, która głęboko zmienia konfigurację pola energii człowieka i jego ciała świetlistego. Zdarzenia, które głęboko zmieniają nasze pola energii, wytwarzają radykalne zmiany w stylu naszego życia i relacji z innymi.

Linie czasu transcendecji

Te niedawne transmisje skonfigurowały nowe przyszłe wektory czasu, które mają wpływ na miejsca i współrzędne rejestrowane przez cały czas, a to z kolei przesuwa indywidualne oraz grupowe linie czasu świadomości. Niektóre z grupowych linii czasu świadomości poddawane ekstremalnym zmianom, są podłączone do linii planetarnych przynależności plemiennych, przemieszczania się ras i infiltracji, ataków przez upadłe linie Melchizedeka w dziejach ras Hibiru (biała rasa) oraz społeczności Esseńczyków. Upadli Melchizedekowie byli prowadzeni przez duchy lucyferiańskich oszustów, przez archetyp oprawcy używani do kontrolowania innych za pomocą systemu wierzeń fałszywego króla tyranii. Niektóre z tych plemion lub ras muszą zadośćuczynić mieszkańcom Ziemi skutki ich uczestnictwa, które doprowadziło do ludobójstwa i ofiary z krwi grup Ziemian oraz poddania ich w niewolę upadłym aniołom.

Kiedy w trakcie przenoszenia przez linie czasu dostrzegamy nieuleczone problemy, które utrzymują nas na uwięzi niższych energii na linii czasu 3D, mamy możliwość wyjść poza te ograniczenia. Szybkie przepychanie przez stare linie czasu możemy odebrać jako atakowanie ostatnich barier ciemnymi energiami, ale chodzi o to, aby rozpoznać, dlaczego tak się dzieje i aby się nie poddawać. Wiele z tych ciemnych przeszkód jest utrzymywanych na swoim miejscu przez upadłe istoty anielskie. Musimy stawić im czoła i dostrzec ich bolesny emocjonalny motyw, następnie dopytać serca, na co mogliśmy się umówić w dążeniu do nieujrzenia szerszej prawdy. Jeśli uda nam się dotrzeć do głębi tego tematu, poznamy jego przyczyny i rozpuścimy energię, która po tym przestanie stanowić przeszkodę. Wtedy możemy osiągnąć wyższe punkty transcendencji wynoszące nas ponad te ciemne przeszkody, które wcześniej przejawiały się jako bariery w wyrażaniu siebie w najlepszy sposób oraz przeszkody w osiąganiu celu. Aby pomóc sobie w przekraczaniu starych linii czasu w sytuacjach granicznych i by uzyskać dostęp do zasobów, musimy być gotowi zmobilizować się i poświęcić czas na uzdrowienie siebie, dostrzeżenie jądra prawdy w tej materii i odpuszczenie starych wzorców w celu ich uwolnienia. Kiedy potwierdzimy nasze duchowe połączenia i zaangażowanie w praktykowanie bezwarunkową miłość oraz bezwarunkowe wybaczenie, będziemy w stanie pokonać wiele przeszkód i miazmy, które zgromadziliśmy podczas kolejnych wcieleń, kierując uzdrawianie i energię transcendencji do innych tożsamości, które mogą być uwięzione w innych liniach czasu.

Rozpuszczanie warstw niżej wymiarowych energii

Proces rozpuszczania warstw niżej wymiarowych energii w polu świadomości i przemieniania zawartości ich cząstek do częstotliwości pasma następnego wymiaru jest częścią mechanizmu wznoszenia. Kiedy ciało planetarne lub ludzkie rozwija się przez tych wiele poziomów pasm częstotliwości, energetyczne powłoki w aurze stopniowo przechodzą przemianę formy. Gdy osobiste pole energii jest mocno przyrośnięte do pasm częstotliwości wymiarów, które tworzą jeden harmoniczny Wszechświat, zaczynają się rozpuszczać warstwy energii korespondujące z tymi niższymi wymiarami. Cząstki zawarte w rozpuszczających się warstwach aury otwierają się na warstwy aury dla następnego wyższego wymiaru, które znajdują się w kolejnym harmonicznym Wszechświecie. Tak wygląda dynamika wznoszenia, dzięki której ludzkość i jej świadomość stopniowo ewoluują przenosząc doświadczenia z przestrzeni jednego wymiaru do kolejnego. Aktywacje częstotliwości są naturalną częścią procesu akrecji światła i ewolucji świadomości oraz występują w tempie pulsacji cząstek w niższym wymiarze przyspieszającym do rytmów kolejnych pasm częstotliwości.

Niektórzy z nas zauważyli, że już wiele lat temu nasze niższe centra energetyczne uległy przesunięciu, a błony czakr zostały rozpuszczone. Główne centra energii są wciąż obecne, ale weszły w nowy cykl uruchamiający siły witalne w całym ciele i wszystkich jego systemach – gruczoły, narządy i meridiany - są teraz bardziej wydajne. Stożki czakr zostały wchłonięte do aspektów ciała o wyższej częstotliwości i ponownie całkowicie skonfigurowane w energii aury. Ten sam proces transmutacji stał się widoczny w obszarach zewnętrznych ciała planety, a i niższe centra energii w polach zbiorowych są rozpuszczane. Ciało planetarne transmutuje swoją formę 3D i przygotowuje się na zbliżające się zestrojenie z cyklem następnego okresu czasowego.

Transmutacja formy 3D

To przesunięcie wzmacnia wszystkie polaryzacje energetyczne na kuli ziemskiej, więc dla niektórych oznacza spotęgowanie wewnętrznej ciemności, a u wielu innych – wewnętrznego światła i duchowego wsparcia. To przekształca warstwy atmosfery planetarnego pola magnetycznego, jak również tony rezonansu magnetycznego, które emituje wewnętrzne jądro naszej planety. To zmienia rezonans magnetyczny, który jest związany z myślokształtami zbiorowej świadomości i archetypami przechowywanymi w umyśle globalnym. To oznacza, że i podstawy zasad panujących w naszej materii są przekształcane, co może radykalnie wpłynąć na przeobrażenie naszych doświadczeń i wspomnień dotyczących materii, zmienić wspomnienia, jakie zostały zarejestrowane w czasie i przestrzeni. Rzeczy, które znamy lub pamiętamy jako wspomnienia z przeszłości, mogą zacząć zmieniać same siebie i możemy czuć je inaczej, jakby były całkowicie innym przeżyciem. Kiedy przeniesiemy się do nowych linii czasu, przesunie się nam także punkt ciężkości świadomości, który ma bezpośredni wpływ na ewolucję tożsamości we wszystkich liniach czasu. To może przesunąć proces dostosowania lub ucieleśniania doznań związany z wyższą duchową tożsamością. Mieszkańcy Ziemi ponownie będą mogli połączyć się z poziomem rozwoju świadomości, który jest podłączony do jednej z duchowych tożsamości z przyszłości. Na każdym etapie ewolucji świadomości, w zależności od elementów, które zostały ponownie przyłączone, można identyfikować się z tożsamością duszy, monady lub awatara Chrystusa, co pozwala wiecznej Jaźni w pełni zarządzać ciałem żyjącym na Ziemi zgodnie z boską wolą. Kiedy pragniemy ewoluować do wiecznej nieskończonej Jaźni będącej naszą prawdziwą tożsamością, stajemy się zharmonizowani i zestrojeni z liniami czasu kosmicznego prawa suwerenności.

Przygotowanie do roku 2017

Wielu z nas szykuje się na planetarne zestrojenie z następnym harmonicznym Wszechświatem mające nastąpić pod koniec 2017 roku, do którego potrzeba wielu planetarnych pracowników sieciowych, którzy muszą uprzątnąć liczne linie czasu, urządzenia i struktury z implantów, które są zapisane w polu zbiorowej świadomości, bądź pochodzą ze zgromadzonych ostatnio energii miazmatycznych, albo też zostały utworzone za pomocą sztucznej inteligencji. To pięcioletnie okno jest bardzo ważne w dotrzymaniu ostatecznego terminu aktualizacji misji kotwienia planety na nowych liniach czasu zbiorowej świadomości pod koniec 2017 roku. W celu zachowania tego terminu, planeta musi podnieść próg częstotliwości podstawowej w świadomości ludzi, którzy tworzą zbiorową świadomość na naszej planecie.

Pod koniec 2017 roku planeta zostanie poddana dokładnemu pomiarowi pola kwantowego, które bezpośrednio wpływa na linie czasu przyszłej ewolucji wszystkich mieszkańców przechodzących przez korytarz świadomości. Ciało Ziemi zostanie zakotwiczone w nowym wektorze czasoprzestrzeni przyszłego wymiaru, która znajduje się na paśmie linii czasu częstotliwości 5D. Ta zmiana lokalizacji będzie miała bezpośredni wpływ na zbiorową świadomość, chociaż wielu mieszkańców nie będzie zdawało sobie sprawy, że zaszła jakaś zmiana.

Podczas cyklu bifurkacji ciało planety stopniowo było poddawane subatomowemu przesunięciu w niższych polach struktur cząstek, co powoduje załamanie sił w niższych wymiarach i je wyrzuca, kiedy jednostki są stamtąd usuwane, a resztki energii łączą się z następną oktawą wyższych częstotliwości harmonicznych. W wyniku tego punkt w czasie i przestrzeni, gdzie znajduje się ciało planety i kontinuum czasu, w którym istniejemy jako świadomość zbiorowa, jest przenoszony do następnego harmonicznego Wszechświata. Dlatego świadomość zbiorowa zacznie podlegać prawom związanym z polami energii w tej nowej czasoprzestrzeni.

Ci z nas, którzy na ścieżce wznoszenia dokonali już wcześniej przemiany świadomości, współistnieją na planecie z wieloma ludźmi, którzy nadal utrzymują niższe energie, upadające wraz z upadającymi liniami czasu 3D. Tak więc podział na liniach czasu i schizmy częstotliwości istnieją równolegle do siebie, ale każda osoba, która dokonuje przesuwania się po spirali w górę albo w dół, w rzeczywistości znajduje się na innym miejscu linii czasu. Pozycja tożsamości jest umiejscowiona w innym punkcie kontinuum czasoprzestrzeni.

Zbiorowe pola planety są zaplanowane tak, aby dusza mogła przejść do linii czasu czwartego, piątego i szóstego pola wymiaru następnego harmonicznego Wszechświata. Dla ludzi na Ziemi, którzy jeszcze nie rozwinęli się do stopnia, w którym mogliby rozpuścić membrany swoich czakr, widma fal wymiarów – czwartego, piątego i szóstego będą stopniowo zastępowane i zostaną połączone z niższymi centrami energii, gdzie wcześniej istniały czakry: pierwsza, druga i trzecia. Położenie matrycy duszy będzie w pełni ucieleśnione w rdzeniu ludzkiego ciała, co wyeliminuje bariery pomiędzy splotem słonecznym a sercem. Wielu z nas nie ma już skonfigurowanych dolnych czakr, chociaż wciąż żyje na ziemskiej płaszczyźnie. Te planetarne wydarzenia zmieniają konfigurację centr energii / czakr - na Ziemi oraz w każdym człowieku – w oparciu o jego duchową integrację i unikatową konstrukcję genetyczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz