sobota, 5 grudnia 2015

PIEŚŃ CHRYSTUSA SOFII - LISA RENEE luty 2014 cz I

źródło
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino

„Moja tajemnica... Tylko sercem można zobaczyć prawdziwie, najważniejsze jest niewidoczne dla oka.” - Antoine de Saint Exupery „Mały Książę”

Podczas tego okna pojawiającego się na linii czasu wznoszenia, dusza całej zbiorowości ludzkiej doświadcza głębokiego alchemicznego procesu mającego na celu rozbudzenie duchowej istoty wchłaniającej pierwotny wydech Stwórcy - w celu ożywienia i rozbudzenia jego życiowej siły w komórkach ziemskiej materii i mocy żywiołów. Wewnątrz procesu materialnego tworzenia istnieje wiele światów, które mogą być potencjalnie wykorzystane do celowego kształtowania planów i świadomości. Ich zamiary umożliwią zewnętrzne przejawienie tego, co zobaczymy na własne oczy w formie materialnej substancji. Fizyczna substancja współistnieje wewnątrz wielu połączonych sił, takich jak pola energetyczne elementarnych myślokształtów wplecionych w formy geometryczne.

Teraz esencja siły woli, która przejawiła się w ziemskiej materii i w wielu zewnętrznych wytworach, zacznie ujawniać obserwatorowi jego prawdziwą naturę. To prawdziwa natura jest polem źródła i zrozumieją to ci, którzy czują z głębi serca. Ci, którzy żyją z poziomu inteligencji sterowanej sercem – umysłem są tymi, którzy prawdziwie widzą to, co wcześniej było niewidoczne. Prawdziwą naturę każdej jednostki, jej wytwór lub przejaw możemy odczuwać i widzieć, kiedy mamy rozwiniętą świadomość serca, co można rozpoznać przez energetyczny podpis. Kiedy mamy rozwinięte energetyczne rozeznanie, możemy też odróżnić jakość martwej energii (anty-życia) od żywej świetlistej energii ukrytej za słowami, myślami, wyobrażeniami i przejawami. Trzy główne duchowe siły, które obejmują światową duszę zbiorową w ziemskiej materii to: świadomość zbiorowa, która jest powiązana zarówno z siłami Chrystusa (żywe Światło), lucyferianizmem (fałszywe światło) lub satanizmem (siły materialne lub materia elementarna).

Kiedy eteryczne włókna membran zbiorowego pola planetarnego (które tworzą linie geomantyczne Ziemi) są wypełnione prawidłowymi wzorcami subtelnych wibracji energii, powstaje konfiguracja bańki.Te poprawne wzorce są poprzecinane przepływającymi strumieniami siły życiowej, które cyrkulują po całym planetarnym układzie krążenia, ponieważ są pompowane przez sieć portalu Aurory i węzły Łuku Matki. Te sieci Kryształowej Gwiazdy są wbudowane w ciało planetarne w celu uruchomienia strumienia potrójnej fali chrystusowej Aurory i Łuku Matki w celu uzdrowienia planetarnego serca z ogromnych ilości zbiorowej traumy. Razem, za pośrednictwem tych sieci, inteligencja Aurory i Łuk Matki odzyskują oryginalną starożytną wiedzę chrystusowych Templariuszy przeznaczoną dla tej Ziemi. Ta hierogamiczna architektura sofianicznej wiedzy została zabezpieczona przez wyłączenie świadomości planetarnej Kryształowej Gwiazdy Aurory i zakonu Chrystusa w siedmiu wyższych niebiańskich wszechświatach. Ten ton świętego serca jest piękną muzyką, która zapowiada odwieczne zjednoczenie, które gra pieśń Chrystusa Sofii we wszechświecie.

Zaczyna się korekta ciała sofianicznego

(-)

Jako istoty ludzkie zaczynamy fazę uzewnętrzniania ezoterycznych tajemnic wykorzystując własne możliwości duchowe, zwiększoną zdolność odczuwania, dzielenia się i krążenia prawdziwej miłości pochodzącej z serca. Kiedy tak robimy i znamy uczucie boskiej miłości w naszych sercach, coraz bardziej rozwijamy zdolność do wyższego postrzegania zmysłowego. Kiedy rozwijamy mowę serca do głębokiego czucia, wyczuwamy kierunek poza materialną rzeczywistością i wykraczamy daleko poza to, co widzą nasze fizyczne oczy. Kiedy słuchamy tych wewnętrznych subtelnych wibracji serca, przez bezpośrednie i osobiste poznanie mamy dostęp do głębiej ukrytych skarbów duchowej wiedzy. Kiedy świadomie wybieramy wypełnienie naszych serc miłością świętego Ducha i cnotami Chrystusa, jesteśmy zalewani bezpośrednią, osobistą i intymną relacją z istotą świętego boskiego Ducha.

Duch święty zawiera Ducha gnozy - esencję, która katalizuje prawdziwą wcieloną mądrość i bezbłędną duchową inicjację do suwerennego Chrystusa. Gnoza jest tłumaczona z języka greckiego jako słowo określające nabycie intelektualnego zrozumienia w sprawach duchowej i mistycznej wiedzy. Jednak ezoteryczne znaczenie pozostaje ukryte w prawdziwej wiedzy, która może stać się aktywna w świadomości tylko wtedy, kiedy energetyczna istota osoby jest w pełni zjednoczona z boską esencją. Trzeba zjednoczyć się sercem ze świętym Duchem bytującym w gnostycznej wiedzy.

Serce świętego Ducha

(-)

Wewnątrz ciała Matki Bogów jest izba świętego Serca, jest to kryształ róży serca, w którym - w esencji jej świętego Ducha - mieści się zapisana sofianiczna mądrość. Ta esencja serca świętego Ducha jest zarówno tchnieniem Boga jak i sercem Chrystusa Sofii. Wspólnie ta esencja oddechu Ducha jest tym, co otwiera drzwi do świątyni Boga lub zapisuje strukturę kryształowej katedry, w której przebywa Chrystus. Ci, których serca ucieleśniają mądrość Sofii i jej świętego Ducha, są zdolni do otwarcia drzwi do Domu Bożego oraz do zamieszkania w świętym Królestwie Chrystusa - rajskich miastach Światła. Chrystus uosabia Boski kosmiczny sześcian, który utrzymuje rachunek dla budowania Domu Boga (Kryształowej Katedry) w szyszynce – natomiast dźwięk serca Sofii tchnie miłość do życia animowanego w samej konstrukcji.

Jest to zarówno żeńska zasada Bogini Matki, do której narodziła się córka Boga, stając się żoną Chrystusa, a jej aspektem jest Chrystus Sofia. So/Phi/A jest magnetycznym trójfalowym dźwiękiem pieśni serca w tonie ciała Matki, który aranżuje strukturę posiadającą Łuk Kodów Przymierza.

Nasza duchowa konsekracja do ciała Chrystusa może utrzymać kody Łuku z magnetycznymi tonami Sofii, które mogą być dostępne w formie werbalnej w „SA” z intencją lub w potrójnym tonie So/Phi/A. Lewa ręka – żeńska, prawa ręka – męska, szyszynka, serce i pępek - są miejscami rezonansu ciała przenoszącymi obecny dźwięk sonarowego tonu So/Phi/A.

Żeby zaaranżować, aktywować i przesyłać kody Łuku indywidualnie i planetarnie, potrzebne są święte tony serca aspektu Matki w pełni aktywowane w ciele sofianicznym Ziemi. Ciało sofianiczne Ziemi jest jej kryształowym sercem - diamentowym centrum serca, które znajduje się w ciele Matki Ziemi. Diamentowe serce może być aktywowane przez święty ton serca So/Phi/A, w obecności systemu kontrolnego planetarnego czarnego serca, które znajduje si w miejscu przecięcia niektórych linii geomantycznych sieci Ziemi. Ta sieć jest związana z tymi z nas, którzy są współczesnymi gnostykami chrystusowych templariuszy. Ci z nas, którzy są zobligowani do duchowego oddania opartego na sercu, świadomie rozwinęli się do bycia punktami akupunkturowymi służącymi do tego, aby rezonować z miłością do ludzkości, aby skromnie służyć Bogu według Praw Jedni. Dzięki naszemu oddaniu i czystej płynącej z z serca miłości wszystko jest możliwe.

Sofianiczne dźwiękowe plazmowe Światło

Magnetyczne tony serca Sofii to uniwersalne dźwięki sonarowe, które bardzo przypominają odgłosy wydawane przez delfiny i walenie. Mowa sofianiczna jest językiem dźwięków serca, który aranżuje strofy kodów kreacyjnych wytwarzających tony muzyczne serca, które tworzą warstwy struktury Chrystusa. Sofianiczny język serca aktywuje Łuk Kodów Przymierza, i jest kluczem do drzwi Domu Boga, lub Kryształowej Katedry. Aby lepiej zrozumieć mowę dźwięków serca So/Phi/A, należy poznać sposób komunikowania i wydawania dźwięków przez wieloryby i delfiny.

Wieloryby i delfiny wytwarzają szybkie impulsy trzasków o wysokiej częstotliwości i wibracyjne brzęczenia, które w środowisku 3D są używane przede wszystkim do komunikacji między gatunkami oraz do echolokacji. Echolokacja jest przeznaczona do pozyskiwania informacji sonicznych, które mierzą gęstość, odległość, kształt, długość fali, skład i zawierają szczegółowe dane dotyczące energii środowiska. Jest to rodzaj sensorycznej zdolności serca podobnej do sonaru, odczytującej kształty i energie w polu, podobnie jak oprogramowanie odczytujące programy. Ta sensoryczna zdolność serca może rozwinąć się u ludzi, jako część funkcji ciała świetlistego dla wyższego serca oraz w tych ludziach Indygo, którzy są powiązani z liniami rodów cetacean (waleniowatych).

Dzięki wielowymiarowym skutkom podwodnej komunikacji, piękne delfiny i wieloryby na Ziemi przesyłają pieśni oraz barwy o częstotliwościach, które wytwarzają w oceanach kody światła. To są święte gatunki, które ucieleśniają energetyczne biblioteki emitujące konkretne częstotliwości dzięki sonicznej komunikacji dźwiękowej. W obecnych czasach większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że te kody światła transmitowane za sprawą komunikacji emitują do Ziemi częstotliwości Światła.

Podobnie sofianiczny język serca powstaje wewnątrz substancji kwintesencji Matki (Eter), która ma właściwości podobne do elementu wody jako częstotliwości nośnej. Kiedy substancja świętego Ducha zostaje nasycona sofianicznymi tonami serca, przenosi te tony za pośrednictwem sonicznych fal dźwiękowych przekształcając je w emisję zakresów częstotliwości plazmy płynnego Światła. Nauka łączy tę sonoluminescencję, która jest emisją krótkich błysków światła, z implozją bąbelków w cieczy, kiedy ta jest pobudzana przez dźwięk.

Ten proces przypominający sonoluminescencję będzie powierzchniowo leczyć wypaczenia księżycowej żeńskości istniejące w odwróconej ciemnej Matce, ponieważ one są coraz silniej nasycane sofianicznym językiem plazmy światła. Kiedy zacznie się korekta ciała sofianicznego ożywiającego Matkę Ziemię i żeńską zasadę w świetlistej mowie świętego Serca w So/Phi/A, tam wciąż pozostanie wiele ciemnego oporu.

Świadomość upadłej Bogini

W wielu cyklach ewolucji w czasie uniwersalnym pojawiają się serie emanacji strumieni świadomości, które mogą rozwijać lub powodować błądzenie. Wcześniej wspomniałam, że zniszczenie planety Tiamat, które miało miejsce w innym cyklu ewolucji, było jednym z takich związków przyczynowych, w którym zbiorowa świadomość na Ziemi zeszła do ewolucyjnego cyklu upadłej bogini. Świadomość upadłej bogini utrwala zniewoloną świadomość sponiewieranego archetypu żeńskiego w holograficznej konstrukcji planety. To jest zaznaczanie źródła sił szatańskich, które obecnie wynaturzają zasadę żeńska u mężczyzn i kobiet na naszej planecie.

Podczas zniszczenia planety Tiamat część boskiej esencji Chrystusa Sofii została uwięziona wewnątrz fantomu i materialnych królestw tworzenia oraz zaistniała poza Domem Boga. Ciało Chrystusa Sofii rozdzieliło się na wiele negatywnych form siebie, które zostały przechwycone oraz wykorzystane przez niższe siły materialne satanizmu i lucyferianizmu. Jej upadłe części ciała zostały użyte do nasycenia jej groteskowymi wytworami, takimi jak archonckie pasożyty wykorzystywane przez te niższe duchy. Te anomalie powstały z części jej rozdrobnionej świadomości, jednak ona nie miała nad tym żadnej kontroli. Gdy w jej świadomości nastąpiły te podziały, rozdrobniła się do pierwiastkowej materii Ziemi i straciła swoje ciało chrystusowe. W związku z tym upadła i ugrzęzła w materii. Ta część upadłej świadomości Chrystusa Sofii nazywa się Achamoth.

To dlatego Chrystus wciąż powraca na Ziemię, aby pomóc Sofii odzyskać części ciała, które, kiedy powrócą do całości, umożliwią jej powrót do stanu bytu Boga.

Kiedy się zastanowimy, że planeta Tiamat była światem fizycznym, który istniał w innym cyklu ewolucji i miał ludzką/ludziom podobną duszę, to upadła świadomość Sofii nazywana Achamoth, staje się równoznaczna z upadłą boginią istniejącą w ludzkiej świadomości zbiorowej.

Dlatego chrystusowi templariusze żyjący na Ziemi znając wagę tej wiedzy czcili aspekt żeński Chrystusa Sofii jako ciało Bożej mądrości, a za priorytet uważali działania na rzecz uzdrowienia jej, linii czasu i ciała Ziemi.

Przejawienie Bafometa

Siły szatańskie przejęły kontrolę nad chrześcijańskimi kościołami oraz ich odłamami i dołożyły wszelkich starań, aby zniszczyć święte teksty i zabić każdego, kto posiadał tę gnostyczna wiedzę Chrystusa i Sofii. Aby wyznaczyć kryteria miary poprawnych praktyk religijnych chrześcijan - indywidualnych lub grupowych - w 325 roku opracowano „ nicejskie wyznanie wiary”. To miało duże znaczenie na linii czasu i miało związek z późniejszymi aktami praktykowania przez chrześcijan prześladowań oraz stworzyło podstawy dla wielu przyszłych władców – tyranów, którzy uzasadniali stosowanie prześladowań innowierców, tortur i zabijania w imię „boga”. W ten sposób z łatwością mogli obwiniać ludzi niewygodnych lub tworzyć elitarne sojusze, które funkcjonowały na ich korzyść. W ciemnych wiekach religijnych prześladowań chrześcijańskie krucjaty i ludobójstwa w imieniu „boga” były agresywnie promowane przez grupy NAA w celu generowania i napastliwego rozprzestrzeniania sił szatańskich na Ziemi. Działali bardzo skutecznie.

Dzięki szerzeniu religijnej dezinformacji, która była związana z nawracaniem na wiarę w fałszywego Boga Ojca (wiele razy pod groźbą tortur), podczas kształtowania przekonań religijnych celowo tworzyli mizoginię. Siły szatańskie w kościele używały ciała Achamoth by stworzyć negatywną formę tożsamości, w celu ukrycia prawdziwej tożsamości Chrystusa Sofii. Ludzie zasilani siłami szatańskimi ukrywali to co było na widoku, lansowali natomiast rytuały fałszywej religii Obcych związane z krwią, dzieckiem i praktykami ofiarowania człowieka. Spowodowali rozprzestrzenienie się jej do głównego nurtu nadużyć związanych z satanistycznymi i szatańskimi rytuałami na Ziemi. To oznacza, że istnieje wiele istot ludzkich, które nawet o tym nie wiedząc pozwoliły, aby ich ciała stały się nośnikami dla sił szatańskich. Ucieleśniając siły szatańskie przywołują i przejawiają jeszcze więcej mrocznych wytworów, które ucieleśniają substancję ich myśli i zarażają nimi społeczność.

Kościół Rzymsko Katolicki próbował zreplikować wyobrażenie boskiej kobiecości degradując ją do kultu sieci Czarnej / odwróconej Madonny. To miała być smycz utrzymująca zniewolenie w celu stłumienia mowy serca Sofii. Czarna Madonna, kult Fatimy i katolickie bóstwo Marii są energetycznie osieciowane w celu dokarmiania sił szatańskich do nasycania ciała sofianicznego, by przejawić niegodziwców w negatywnej formie Bafometa. W ten sposób fałszywy król tyranii może kontrolować źródła mocy na planecie, jako że uzyskuje dostęp do szatańskiej wersji matki zniewolonej we wnętrzu Ziemi, kiedy trzeba.

Bafomet jest repliką pieczęci szatańskich sił, która została utworzona z ciała Achamot.

To jest negatywna forma Sofii kontrolowana i rzutowana w świat przez siły szatańskie. Przez ten kult i jego zasilanie stała się zakładniczką zbiorowej mocy na planecie. Symbol Bafometa reprezentuje zniewolenie i tortury prawdziwej chrystusowej Sofii i Bogini Matki na tej Ziemi. (Dopóki Bogini Matka i święty Duch Sofii nie uwolnią się z ucieleśnienia w materii, kobiety na całej Ziemi pozostaną zniewolone przez Bafometa.

Żeby sobie uświadomić, jak negatywna forma jest biernie przejawiona w fizycznych istotach ludzkich, aby zasilać sofianiczną negatywna formę, można pomyśleć o kobietach muzułmankach, które mają całe ciało okryte czarnymi sukniami. Jeśli pokazałyby części ciała, mogłyby zostać zabite, jeśliby zostały zgwałcone przez mężczyznę – również. To jest fizyczny symbol Bafometa, zniewolona Czarna Madonna, kobieta zaimpregnowana, której nie dano wyboru, rodząca zdeformowane lub wynaturzone stworzenia. Chodzi tu o fizyczne wyrażanie nieświadomego zasilania nienawiści w sieci Czarnej Madonny i Fatimy, co nieprzerwanie zapewnia zniewolenie chrystusowej Sofii.

1 komentarz:

  1. I jest wytłumaczenie dlaczego pojawiła się akcja ,,Parasolki" i gniewne Polki

    .

    OdpowiedzUsuń