czwartek, 10 grudnia 2015

PIEŚŃ CHRYSTUSA SOFII - LISA RENEE luty 2014 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Dlaczego Bafomet istnieje do dzisiaj?

Symbol jest często używany przez satanistów i czarowników w rytuale zaklinania mocy. Tradycyjnie czarownicy wierzą, że jego symbolizm jest reprezentacją harmonii pomiędzy dwoma biegunami. Jest to poniekąd przeinaczona półprawda, aż wreszcie pozna się całą energetyczny krajobraz NAA i co ta zbiorowa sataniczna siła wywołuje w materialnej rzeczywistości. Z perspektywy opiekunów Bafomet jest szatańskim polem w Ziemi, które weszło w stan tworzenia przez demoniczną istotę Baala, taką jak Baal Zebub. Bafomet jest wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do królestw elementali 2D w celu kontrolowania sił w fizycznej rzeczywistości 3D za pomocą magicznych rytuałów. Na ogól te rytuały są przeprowadzane w formie przymuszania jednostki do służenia czyjemuś samolubnemu ego lub jako ciemne nawiedzenie. Podczas wywoływania jednostki Bafometa szerzy się wampiryzm, uzależnienia i siły szatańskie, aby zająć ciało żyjącej na Ziemi ludzkiej istoty.

W 1856 Eliphas Levi stworzył powszechnie stosowane pieczęcie Bafometa w wielu ukrytych warstwach magicznej symboliki. Po nim pojawił się Alistair Crowley wspierany przez NAA, aby popularyzować czarną magię w celu udostępnienia satanizmu. Ten nurt jest związany z siłami żywiołów w ciele Ziemi – z czterema żywiołami: ZIEMIA, POWIETRZE, OGIEŃ i WODA. Jest pozbawiony świętego Ducha i składa się z kompozycji martwej energii, astralnych odpadów i elementów materialnych. Bafomet ma również związek z energiami księżycowymi i fazami Księżyca – chodzi o księżycowe rytuały związane z dziećmi. Gdy spogląda się na zbiorowe pole, widać to jako aborcje wielu groteskowych i wynaturzonych stworów zmieszanych z ludzko – zwierzęcymi astralnymi śmieciami. To pole można ożywić, kiedy przywołuje się je przez ciało mentalne ludzkiej istoty - w celu rytualnym lub innym. Ci, którzy są uzależnieni od źródła mocy, przeważnie mają je przyłączone na poziomie narządów płciowych w obszarach 2D, jak seksualny dewiant - Alistair Crowley.

Symbolizm w pieczęciach Bafometa sprawia, że ona rządzi czterema niższymi światami żywiołów – królestwami roślin, zwierząt, stworzeń wodnych oraz istot ludzko-zwierzęcych żyjących na Ziemi.

Istnieje pięć symboli znajdujących się w każdym punkcie odwróconej gwiazdy. Te symbole to hebrajskie litery Lamed (L), Vau (V), YOD (Y), Tau (Th) i Nun (N). Te litery tworzą hebrajskie słowo Leviathan (LVYThN). Rasa lewiatanów to istoty szatańskie, które zostały stworzone przez wymuszone zapłodnienie Achamot do istnienia w ciele fantomowym Tiamat. Celem było przetrzymywanie jako zakładnika Chrystusa Sofii i zajęcia wnętrza Gwiezdnych Wrót świętego Graila na Ziemi. Chodziło o kontrolowanie wrót z Wyspy Wielkanocnej i połączonych z nimi wrót na wzgórzu Jerozolimskim (Wzgórze Świątynne Salomona), które są dostępne z Sarasota.

Bafomet reprezentuje sumę wszystkich cielesnych pragnień, uzależnień, i dzikich instynktów zwierzęcych zebranych z Ziemi. Bafomet jest również znany jako kozioł z Mendes, który jest uznawany za symbol rogatego bożka Pana. Założyciel kultu Baala, Nimrod, jest często przedstawiany w nakryciu głowy z rogami. Kult Baala w Egipcie jest związany z nazwą „kozioł z Mendes”. Mendes to miejsce w Egipcie, gdzie czczono Baala, któremu ofiarowano krew kozła, tak jak dla Molocha oddawano ofiary z dzieci.

Należy zauważyć, że satanizm nie jest jedynie religią, w której pojawia się jakaś forma Bafometa. Jest także jasne, że wszelkie zadania związane z ofiarą krwi, są wykonywane przy udziale sił żywiołów bezpośrednio podłączonych do tego zbiorowego pola sił szatańskich Bafometa. Satanizm, czary, santeria, voodoo lub inne pokrewne rytuały z udziałem narkotyków, gdzie jest umożliwiane opętanie ciała przez duchy niższe prowadzi do kontrolowania, uzależniania albo zasilania i rozprzestrzenia pola tych szatańskich sił. To jest jak infekcja wirusowa.

Jego symbole i pieczęcie są powszechnie stosowanie w dzisiejszych mediach masowych wraz z symbolami i gestami przekazywanymi za pomocą dłoni. Większość ludzi nie ma pojęcia, co jest wzywane za pomocą tych symboli. Ci, którzy dokonali gwałtu i zagrabienia Ziemi, roszcząc sobie prawa do osobistych sukcesów dzięki korzystaniu z mocy Bafometa, zaprzedali swoje dusze, aby uzyskać dostęp do szatańskich mocy. Akt zasilania tych sił jest przeznaczony do wzmacniania ludzi działających na Ziemi i uprawiających satanizm oraz do utrzymania zniewolenia żeńskiego Chrystusa Sofii z zawłaszczeniem jej części ciała.

Satanizm jest związany z kultem ziemskich sił i przywoływania ziemskich bogów dla osobistych materialnych korzyści. Wielu jego praktyków jest odłączonych od swoich dusz / serc i nie jest w stanie rozpoznać rodzaju sił, jakie tworzą. Satanizm tworzy narcystycznych psychopatów. Zasadniczo sataniści wzywają siły, które należą do wszystkich i wykorzystują je dla własnych egoistycznych celów, bez względu na koszty, jakie mogą ponieść. Jest to forma pasożytnictwa i wampiryzmu. Ceną jest zaprzedanie duszy dla doraźnego zysku - moc oparta o materię lub pochodząca z ciemnej ignorancji.

Zakon chrystusowych templariuszy

Prawdziwi templariusze należeli do Zakonu Chrystusa, pochodzili z linii esseńskich gnostyków oraz Katarów i poświęcili się ochronie mądrości, wiedzy oraz częstotliwości So/Phi/A na tej Ziemi. Watykan agresywnie wytępił prawdziwych templariuszy starając się ukryć wszelkie dokumenty dotyczące Chrystusa Sofii jako świętego Ducha i równorzędną role zasady żeńskiej umożliwiającej dostępowanie prawdziwej mądrości i wiedzy.

Program zniszczenia chrystusowych templariuszy na tej Ziemi (z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości) należy do NAA, a polegał na obwinianiu ich oraz łączeniu z szatańskimi siłami Bafometa. Ci Rycerze Templariuszy tacy jak illuminaci, są tymi którzy dziś zasilają szatańskie siły Bafometa. Te grupy nie mają nic wspólnego z templariuszami Chrystusa. Oni nadużywają struktur władzy na Ziemi aby służyć szatańskim fiksacjom materialnym promowanym przez fałszywych królów tyranii.

Wiedza chrystusowych templariuszy na temat ziemskich sieci oraz gwiezdnych wrót została wykradziona i pozostała w rękach tajnych stowarzyszeń w celu dalszego nadużywania mocy, wypaczając jej pierwotny zamiar i cel. Dlatego mądrość templariuszy jest ekstremalnie nadużywana przez tych, którzy korzystają z wiedzy na temat linii „mocy smoka” dla własnych korzyści materialnych oraz tyranii. NAA pielęgnowali swoją preferencyjną linię krwi ludzi – reptilian, aby wspierać jej dominację w celu kontynuacji programu zniewalania poprzez programy armagedonu wojen, ubóstwa, zaraz i terroryzmu. Realizują ten program zniewalania wykorzystując wiedzę templariuszy dotyczącą ziemskich linii mocy. Ta wiedza jest utrzymywana w tajemnicy, aby ludzie trwali w dezorientacji, zniewoleniu i aby utrwalać nadużycia. Ponieważ wiedza templariuszy jest nadużywana przez elity władzy i ludzką chciwość, negatywne ego, czarną niefrasobliwość, prawdziwa wiedza chrystusowych templariuszy ucieleśniająca prawdziwą mądrość mocno się zdegradowała.

Jednak na Ziemi inkarnowało się wiele starożytnych istot chrystusowych, które miały się postarać powstrzymać duchowych oszustów, którzy ożywiają siły lucyferiańskie i sataniczne w celu trwałego uszkodzenia wiedzy chrystusowych templariuszy. Istoty wyższe są w pełni świadome, że te dwie siły celowo nadużywają władzy, aby poprzez swoje oszustwa zaszkodzić planecie oraz istotom ludzkim, a tym samym nadal defragmentować duszę świata.

Te starożytne istoty wcielały się na Ziemi dzięki rozkazowi Chrystusa i były znane w historii wielu linii czasu jako gnostycy, starożytni Egipcjanie, kapłani Melchizedeka, rycerze Świątyni Salomona, Esseńczycy, Katarzy, oraz templariusze Chrystusa i powiązane z nimi sekty ezoteryczne. To byli i są oddani ludzie, którzy poświęcili się służbie dla Boga oraz chronili duchową wiedzę i mądrość.

Ich mądrość była wiedzą o tym, jak przemienić ludzką istotę w ucieleśnionego Chrystusa żyjącego na Ziemi. Ponieważ posiadali wiedzę na temat przejawiania Chrystusa na Ziemi, czcili ją i chronili. Wiedzieli, że mądrość stawania się Chrystusem jest zawarta w w ciele świętej Matki Katara i świętej Róży Serca, znana jako Chrystus Sofia. Gdy zeszli na Ziemię, aby chronić Chrystusa i Sofię, byli mocno prześladowani, fałszywie przedstawiani, torturowani - mieli być całkowicie wyniszczeni przez tych, których źródło mocy pochodzi od fałszywych bogów, fałszywego światła oraz sił żywiołów materii.

Ich wiedza duchowa została sprofanowana a następnie zreplikowana do fałszu, żeby dokarmić drapieżną mocą głodnych ludzi, których łatwo wykorzystać do szybkiego rozprzestrzenienia sił satanizmu na Ziemi. Zmasowany holokaust esseńczyków powtórzył się podczas historycznych zdarzeń za czasów Lemurii, Atlantydy oraz w średniowieczu, pamiętnego dnia w piątek 13-go października 1307 roku. Ta linia czasu była ważna w masowym rozprzestrzenieniu sił szatańskich mających wypełnić ziemską sieć zmasowanym wykorzystaniem satanistycznych rytuałów kultowych przeprowadzanych przez podobno sprawiedliwych religijnych mężczyzn. Wykonywano sataniczne rytuały i przymierza krwi do wiązania dusz, podczas których torturowano tysiące templariuszy / esseńczyków, żeby wyrzucili ze swoich serc poświęcenie dla Chrystusa Sofii przez wymuszenie na nich wezwania Bafometa. Bafomet jest kreacją Baala, figurki bożka sił szatańskich, który promuje ofiarowanie dzieci w celu ładowani akumulatorów Molocha, który karmi te same siły.

Z wielkim rozmachem zaczęła się epoka wielkiego symulanta udającego Chrystusa, co miało ukryć wiedzę chrystusowych templariuszy, splugawić esseńskie nauki, a w związku z tym nauki Chrystusa. Te zostały zreplikowane w postaci pokrętnych groteskowych mutacji, w których w zbiorowej świadomości ludzkiej promowane było poczucie winy, wstydu, mizoginia, rasowa nienawiść, ludobójstwo i seksualna niedola. Kiedy te elementarne myślokształty umocniły się w świecie sił, na przykład w religijnych prześladowaniach, siły te otrzymały więcej mocy i zawładnęły wieloma słabiej myślącymi ludźmi, którzy byli wykorzystywani przez ciemiężców, aby mieć stały dostęp do pożywki.

Celem, dla którego chrystusowi templariusze znosili ukrzyżowanie i prześladowania, było zapewnienie w przyszłości eonicznej parze świadomości Chrystusa i Sofii ponownego zjednoczenia i dokończenia alchemii hierogamicznej unii podczas cyklu wznoszenia. Kluczem do przywrócenia Chrystusa jest ucieleśniona przez trójcę świętego małżeństwa idealna równowaga płci żeńskiej i męskiej. To wskrzeszenie przywraca królestwo na Ziemi dostrajając je do naturalnych praw Boga.

Dopóki jednostka w pełni nie ucieleśni oddania dla Chrystusa Sofii, żeńskiej zasady aspektu Boskiej Trójcy, dopóty nie może dostąpić Domu Boga, nie może używać mocy w Domu Boga, nie może go widzieć. Aby wejść do Domu Boga absolutnie i całkowicie, trzeba być oddanym wszystkim aspektom całej Boskie Trójcy, inaczej cała konstrukcja będzie niewidoczna. Fałszywi bogowie mają zreplikowaną podobną konstrukcję stworzoną w fizycznym wyobrażeniu na Ziemi w celu kontrolowania jej przez fałszywego króla tyranii. Taki jest też porządek organizacji papiestwa / Watykanu.

Przez postawę zborowej mizoginii, nienawiści i seksualnego uprzedmiotowienia wiele kobiet może czuć zdeprecjonowanie ich potencjału umożliwiającego utrzymywanie aspektu Sofii. Mężczyźni muszą nauczyć się czcić wewnętrzną Chrystusa Sofię jako zjednoczoną część Boga, a to na ziemskim poziomie z archoncką kontrolą umysłów jest nie lada wyzwaniem – to zresztą dotyczy obu płci.

Aby zniweczyć potencjał magnetycznego działania częstotliwości dźwięku So/Phi/A, musieliśmy doświadczać dramatów, które są wykorzystywane do konfiguracji w celu odtwarzania holokaustu linii czasu chrystusowych templariuszy. Te linie czasu miały związek z ważnymi wydarzeniami mającymi na celu zniszczenie Chrystusa Sofii i odwrócenie jej do negatywnej formy Bafometa, ciemnej szatańskiej matki ukrytej we wnętrzu Ziemi.

Już czas, aby wprowadzić dźwięk serca So/Phi/A tam, gdzie jej części zostały ukryte w Ziemi przez Zakon Chrystusa. Każdy z nas, kto jest w stanie utrzymać ten ton serca, jest uważany za ogromne zagrożenie. Mroczne jednostki wyciągają takich ukrzyżowanych templariuszy i linie czasu holokaustu, ich wspomnienia, z których wielu z nas będący częścią chrystusowej rodziny, może pobierać nauki i widzieć je z większą klarownością.

Aby wejść przez otwierające się sofianiczne drzwi do Domu Boga, lub choćby je dostrzec, musimy magnetycznie dostroić serca do doskonałego oddania świętemu Duchowi w Chrystusie Sofii. Chrystus Sofia jest przewodnikiem do poznania Boga, bez tego nikt nie wejdzie do Domu Boga, ani w nim nie zamieszka.

Chrystusowi templariusze w owym czasie w Jerozolimie wiedzieli o tym i własnym życiem chronili tę wiedzę oraz So/Phi/A.

To jest przesunięcie świadomości w celu wsparcia zmian zachodzących w makrokosmosie mających na celu zatrzymanie despotycznych kontrolerów nadużywających dobrej woli innych i ich czyste serca z niewidocznych powodów oraz zwodniczych zachowań. To jest Chrystus Sofia, która ujawnia prawdę i archonckie oszustwa. Musimy to rozpoznać w mikrokosmosie, aby móc dokonać wyboru i nie zostać zakładnikiem małostkowych potrzeb archontów w makrokosmosie – tych który gardzą innymi blokując dostęp do mądrości i wiedzy. Mądrość może być przyjmowana tylko przez pełne pokory oddanie Chrystusowi Sofii.

Kochajcie swoich braci i siostry, lecz przestańcie zezwalać na okradanie się bez wyrzutów sumienia czy przeprosin przez zewnętrznych psychopatów, chorych z uzależnienia od kontroli, wymuszania mizoginii i tyranii – od żądzy rządzenia światem.

Holograficzne Drzewo Życia przechodzi transformację i zmiany w pod kierownictwem chrystusowej rasy strażników założycieli. Gdy Matka powraca do warstw 3D, Chrystus Sofia wzrasta, a my musimy spojrzeć w twarz naszym wewnętrznym demonom i zewnętrznym archontom. Musimy zdecydować, czy chcemy ich wyrugować, odmówić im dostępu i samodzielnie kontrolować własne serca, dusze, umysły oraz ciała.

Wszystkim nam mocy doda modlitwa z całego serca, umysłu, ciała - z całego ducha – poświęcenie życiowej siły służbie wiecznemu Światłu Boga w boskim i doskonałym porządku i modlitwa o ochronę serca Boga, którego aspektem jest Chrystus Sofia w nas.

Korzystanie z danych poniżej może być pomocne w celu identyfikacji rekonfiguracji transpirujących w centrach splotu słonecznego i wewnętrznych czakrach kosmicznych. Proś akwamarynowy promień świętej Matki o pomoc w wyleczeniu wszystkich negatywnych myślokształtów ego w osobowości 3D. Jest szansa, by wnieść do obszaru splotu słonecznego równowagę i harmonię z wzorcami wewnętrznego świętego małżeństwa opartymi na płynącej z serca miłości, co ucieleśni silny moralnie charakter oraz przejawi etyczne zachowanie wiarygodności.

Drzewo gałęzi życia - 3cie drzewo i czakra splotu słonecznego

Ugruntowanie promienia świętego Związku (HG) – połączenie z 13D łukiem Matki i 9D srebrnym promieniem.

Równoważenie archetypu świętego Małżeństwa – duchowy adept z duchowym wojownikiem

Negatywne archetypy – blokada czakry splotu słonecznego - niewolnictwo, popychadło, bumelanctwo, wycofanie, uwięzienie.

Negatywne archetypy – zbyt otwarta czakra splotu słonecznego – agresja, narcyzm, głód mocy/statusu, materializm.

Zjednoczony wzór trzech fal – zrównoważona energia osobista, poczucie własnej wartości, samokontrola.

Myślokształty związane z lękiem / negatywna polaryzacja - bezsilność, samowola, uprawnienia, złość, bojaźń, niepewność.

Myślokształty miłości / pozytywna polaryzacja - skromność, wdzięczność, skuteczność, zdecydowanie, solidność.

3D nieświadomy ból/myślokształty strachu ego – siedem głównych dziedzin:

1.uzależnienie/żądza
2.gniew/wściekłość/mściwość.
3.zachłanność/skąpstwo.
4.zawiść/zazdrość.
5.obżarstwo/marnotrawstwo.
6.gnuśność/zniechęcenie.
7.duma/nadawanie sobie znaczenia (+/-).

Do kolejnego spotkania, z miłującym sercem, Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz