piątek, 31 lipca 2015

PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI. LISA RENEE czerwiec 2015 cz II

oryginalny tekst
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Boskie prawo królów bazujące na dyskryminacji

Podczas ostatnich zmian, w trakcie których w Ziemi kotwiczyły się uniwersalne prawa świętego Ojca, uwaga została zwrócona na te linie krwi, które historycznie przywoływały „boskie prawa królów” w celu popełniania zbrodni przeciw ludzkości i rozprzestrzeniania form dyskryminacji w całej światowej populacji. Niektóre linie Nefilim znajdujące się pośród elit władzy były szczególnie płodne w rozprzestrzenianiu genetycznej dyskryminacji poprzez kontrolę umysłów, ponieważ wraz z drakonianami uważały, że ich linie krwi i genetyka są lepsze. Ten myślokształt i dzisiaj wciskają do umysłów swoich ludzkich hybryd. Myślokształty dotyczące genetycznej wyższości i eugeniki wywodziły się od agend akceptujących holokaust z grupy Oriona. Na Ziemi stosuje się różnorodne technologie do zaaranżowanej przez kontrolerów kontroli umysłów po to, aby wpływać na myślokształy dotyczące rasowej i genetycznej dyskryminacji w ludzkiej rasie. To jest oszukańcza strategia archontów wykorzystywana do „dzielenia i rządzenia” całą światową populacją, stanowiąc pierwszy etap wojny, podczas której siły inwazyjne chcą przejąc zasoby planety i zniewolić tubylców.

Niedawno Kryształowa Gwiazda ujawniła wiele z tych myślokształtów emitowanych przez ich agendę. Chcieli dowieść swojej wyższości uwalniając pustosłowia i kontrolowane manipulacje na temat rasowych uprzedzeń. Niektóre z frakcji Annunaki i Nefilim należący do agend roboczych utrzymują, jakoby byli dyskryminowani przez grupy opiekunów i przekazują te informacje przez swoich planetarnych reprezentantów. Te jednostki są w większości pozbawione skrupułów, zrobią i powiedzą wszystko, aby przejąć władzę oraz kontrolę nad innymi na planecie pokazując, że nie mają absolutnie żadnego interesu w tym, żeby żyć pokojowo i na równi z jakąkolwiek częścią ludzkiej rasy. Uważają, że są władcami Ziemi, a wszyscy inni to ich niewolnicy. Jeśli uniemożliwia się im prowadzenie ich działalności związanej z dominacją, szerzą dezinformację jakoby byli dyskryminowani. Prawdą jest, że jeśli jednostka wprowadza programy wiodące do umyślnego szkodzenia i naruszania praw innych osób, zgodnie z kosmicznym niezawisłym prawem Jedni zaprzepaszcza swoje osobiste prawa. Naturalne prawa mają na celu przywrócenie energetycznej równowagi na tej Ziemi. W odwecie pojawia się manipulacja ze strony hybryd Nefilim wykorzystywanych do channelingów szerzących dezinformację, że są istotami dyskryminowanymi i że opiekunowie są białymi rasistami. Jest to oszukańcza technika stosowana, aby odwrócić uwagę od ich własnej elitarnej wiary w „boskie prawa do rządzenia” innymi. Są usuwani z niektórych pozycji mocy i odcinani od źródeł zasilania, dlatego wielu z nich jest bardzo rozzłoszczonych.

Te pozawymiarowe siły wiedzą, że aby zniszczyć jedność i siłę między ludźmi na naszej planecie, koniecznie należy wszcząć wojnę i porozdzielać wszystkie planetarne plemiona. Wiedzą, że jeśli stworzą rozłamy lub inne formy dyskryminacji pomiędzy postrzeganiem ras, ludzie będą wymuszać wzajemne zniewolenie. Wojna, zabijanie i tyrania są utrzymywane poprzez stałe kontrolowanie umysłu dotkniętej ubóstwem populacji, promowanie dyskryminacji i prześladowań grup ludzi, nieświadomych prawdy. Jeśli ludzie są umysłowo kontrolowani, tak żeby wierzyć że inni ludzie z innego kraju są źródłem wszelkich problemów związanych z tyranią i ubóstwem, błędnie winią takie grupy ludzi za rzeczy, za które oni wcale nie są odpowiedzialni. Ludzie są manipulowani, aby dawać finansowe wsparcie w miliardach dolarów na zakup wojskowych maszyn do zabijania (docelowo ukrywając obecność NAA), które miałyby uchronić nas od tych rzekomych wrogów. Prawdziwi psychopatyczni architekci tyranizującej kontroli pozostają niewidoczni, a jednak publicznie prześladują i ciemiężą ludzi, którzy popadli w niełaskę, lub nie grają w ich grze dotyczącej dominacji i kontroli nad światem. To jest gra w chowanego „nie patrz tu, spójrz tam”. Masowe media związane z kontrolowaniem umysłów doskonale dają sobie radę z fabrykowaniem problemów ludzkości poprzez zrzucanie winy na jakiś inny kraj, kulturę, rasę czy światowego przywódcę, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Media zamiast skupiać się na ludzkim potencjale oraz jednoczyć wspólne przekonania, fabrykują cząstkowe wiadomości przekierowujące uwagę na to, że winę za wszystko ponosi jakiś anonimowy wróg z obcego kraju, o którym ludzie bardzo mało wiedzą.

To jest technika kontrolowania umysłów wykorzystywana do tworzenia katów i ofiar, ponieważ gdy ludzie czują się uciskani przez tyranię, są podatni na manipulacje i szybko znajdują oprawcę, którego media wytypowały jako wygodny wizerunek wroga. Jeśli ludzie zabijają się nawzajem z powodu czystej ignorancji, wierząc że inne kultury, języki lub kolory skóry sprawiają że różnimy się od siebie, NAA ma dużo mniej pracy i nie musi szukać sposobów zniewalania całej populacji. Ludzie wykonują pracę za nich i grają w ich archonckie oszustwa. Ta rozdzielająca ludzi gra jest odgrywana za pomocą zaawansowanych poziomów kontroli umysłów. Ludzkość wymusza własne zniewolenie wierząc w kłamstwa rozpowiadane przez media i tych, którzy jak papugi powtarzają wszystko, co usłyszeli - nie znając faktów.

Genetyczna dyskryminacja, i inne formy rasowej dyskryminacji, pochodzi od podmiotów spoza planety, które chcą przejąć planetę i sprowokować ludzi do pozabijania się nawzajem, co przysłuży się temu, że ostatecznie uda się im tego dokonać. Ważne jest, żeby wiedzieć iż genetyczna dyskryminacja nie wzięła się ze zbiorowego umysłu pierwotnej rasy ludzkiej, a została zaszczepiona tu przez NAA po ataku na planetarny Logos. Genetyczna dyskryminacja i iluzje na temat dyskryminacji są tworzone przez NAA w celu urzeczywistniania prawa „dziel i rządź”. Ci z NAA maja kompleks wyższości i taki system przekonań pomaga im zachować wiarę w to, że są istotami o czystej krwi z zaprojektowaną dla siebie matrycą DNA.

Co to jest boskie prawo królów?

Boskie prawo królów jest polityczną i religijną doktryną królewskich rodów i legitymizacji władzy, która została na Ziemi zakłócona z powodu powielania wyższych praw dotyczących stanu duchowej niezależności. Dowodzi ona, że monarchia (archetyp władzy) nie podlega ziemskiej władzy, a wynika z prawa do orzekania bezpośrednio z woli Boga. Król nie jest zatem uzależniony od woli swojego ludu, arystokracji czy innych ordynacji królestwa - włącznie z Kościołem. Według tej doktryny tylko Bóg może osądzić niesprawiedliwego króla. Doktryna zakłada, że każda próba obalenia króla lub ograniczenia jego uprawnień jest sprzeczna z wolą Boga i może stanowić akt świętokradztwa. Często jest to wyrażane w zdaniu „z bożej łaski”, dołączanym do tytułów panujących monarchów. Podstawy boskiego prawa królów pochodzą z czasów egipskich faraonów i pojawiają się w tekstach biblijnych, były przy tym silnie manipulowane historycznie przez wielu ambitnych despotów i politycznie zmotywowanych ludzi. Wielu z nich celowo używa tych religijnych tekstów do uzasadniania ich władzy oraz kontroli nad innymi poprzez narzucanie im swego statusu, poprzez wprowadzanie w życie tych religijnych przekonań.

Dziś dla wielu doktryna boskiego prawa królów jest ściśle związana z pismami króla Jakuba VI, pierwszego króla Wielkiej Brytanii. Boskie prawo królów zostało zapisane przez króla Szkocji Jakuba VI / Anglii I w latach 1597–1598, jako szczera próba przedstawienia odpowiedzialności publicznej służby (administracji), zanim ten wstąpił na tron angielski. Jednak to stało się sposobem na usprawiedliwianie monarchii w Europie i ostatecznie zostało wykorzystane do uzurpowania przez wiele królewskich rodów (manipulowanych przez NAA) najwyższego prawa do orzekania. Prawdziwe prawo wolnej monarchii jest traktatem o rządzeniu napisanym przez szkockiego króla Jakuba VI:

„Ustanowienie monarchii jest najważniejszą rzeczą na Ziemi, król jest nie tylko boskim porucznikiem na Ziemi zasiadającym na tronie Boga, lecz nawet sam Bóg nazywa go bogiem. Istnieją trzy najważniejsze punkty, które ilustrują status monarchy: jeden wyjęty ze słowa Bożego, a pozostałe z dziedziny polityki i filozofii. W Piśmie Świętym królowie są nazywani bogami, a więc ich moc pod pewnym względem jest porównywalna do mocy Boga. Królowie są również porównywalni do ojców rodzin: król jest naprawdę rodzicem kraju [parens patriae], politycznym ojcem tych ludzi. I wreszcie z perspektywy mikrokosmosu jakim jest ciało człowieka, król jest jego głową”.

Król Jakub opiera swoje teorie po części na swoim rozumieniu Biblii:

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego". (List do Rzymian, rozdział 13, św. Paweł).

Ta doktryna nadal tkwi w procesie myślowym wielu elitarnych rządzących dzisiaj rodów, jak również w wielu frakcjach NAA. Chodzi o to, że król ma prawo rządzić absolutnie, bez konieczności zatwierdzania jego decyzji przez ludzi czy rozliczania z jakimkolwiek organem przedstawicielskim. Jasne, że kiedy ta doktryna systemu przekonań jest nadużywana, tworzy globalne niewolnictwo, a ostatecznie dwie klasy ludzi – klasę królewską (mistrzowie) i klasę poddanych (niewolników). To głównie dlatego ci z NAA podstępnie zaplanowali i zaaranżowali zupełną zagładę klasy średniej.

Tak więc powracając do tego, co napisał apostoł Paweł: według Biblii ludzie podlegają dwom rodzajom autorytetu. Religie, nie bacząc na moralność czy etykę nakazują ciągłe egzekwowanie absolutnego posłuszeństwa wobec instytucji władzy. Pierwsza instancja, której podlegają to Bóg. Z drugiej strony są oni również związani obowiązkiem posłuszeństwa wobec królów i władców, dlatego są postrzegani jako istoty znajdujące się w tym położeniu za sprawą Boga.

Zasadniczo to, co jest jest tu opisane, dowodzi że królowie i władcy działają w charakterze autorytatywnych opiekunów baczących na dziecięcą publiczność. Nasz boski Rodzic przypisał królom prawa do troski o dobro publiczne i planetarne. Przekazał opiekę nad społecznością królom i władcom świata jak rodzicom, którzy trzymają swoje dzieci za ręce opiekując się nimi.

To jest bardzo dobry sposób na zrozumienie tego, w jaki sposób myśli NAA i elity u władzy oraz jak oni postrzegają swoje uprawnienia i prawo do rządzenia. W ten sam sposób król lub władca jest uważany za regenta Boga na Ziemi, a jego decyzje i działania nie mogą być dezaprobowane przez jego dzieci. Jednak ostatecznie opiekun odpowie za to przed Rodzicami. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że owi opiekunowie odpowiadali przed fałszywymi rodzicami, na przykład tymi z NAA, którzy uważają, że są bogami tego stworzenia. Ta doktryna głosi, że król w swoich działaniach jest odpowiedzialny za przestrzeganie dobrotliwej drogi Boga i ogólnej równowagi, a jego formalna polityka polega na ponoszeniu odpowiedzialności. W końcu, kiedy przychodzi czas na odpłacenie opiekunowi, prawdziwy Rodzic dokonuje rozrachunków i wymierza sprawiedliwość za konsekwencje skumulowanych czynów (przywraca równowagę energetyczną).

Elity rządzące przyjęły ten system wierzeń wraz z kompleksami wyższości, a przez chciwość i zbrodnie przeciwko ludzkości naruszyli prawa uniwersalne. Podczas przywoływania mocy praw uniwersalnych lub używania tej mocy i zdolności do wpływania na zbiorowość, osoba lub grupa ponosi większe konsekwencje w postaci przyczyny i skutku, oraz rozliczenia z działań wobec mieszkańców tej Ziemi jako całości. To oznacza, że elementy dotyczące nadużycia tego prawa mają uniwersalne konsekwencje, a skutki nadużyć stanowią dług wobec ludzkiej rasy i muszą zostać przywrócone do pierwotnego stanu. Ten proces rozpoczął się w ostatnim cyklu, i może potrwać jakiś czas, zaś ci którzy obudzili się teraz, mogą zacząć doświadczać naszego świata zupełnie inaczej. Zasady zarządzania uległy zmianie, a równowaga jest przywraca na wiele sposobów.

Święte gojenie ran

W tym miesiącu przejdziemy pod galaktyczny wpływ praw Bliźniąt, co umożliwi nam skupienie się na kontynuowaniu leczenia tego, co zaczęło się w grudniu ubiegłego roku podczas wpływów Wężownika. Święte gojenie ran jest największym wyzwaniem dla wszystkich istot ludzkich na tej Ziemi - chodzi o zagadnienia związane z płcią i seksualnością. Bliźnięta podkreślają nasz stosunek do wewnętrznej polaryzacji, która mogła wypaść z równowagi pod względem płci oraz do systemu przekonań związanych z tym tematem. Gojenie świętych ran oznacza ostateczne uzdrowienie seksualności, a gdy możemy stawić czoła naszemu systemowi przekonań związanych z seksualną traumą poprzez tworzenie bezpiecznego zbiornika tych energii i doświadczyć ich bezpiecznego rozpuszczenia, możemy zacząć się jednoczyć oraz leczyć energetyczną dysharmonię.

Szaleni archonccy oszuści opracowali strategię seksualnych nadużyć w formie syndromu, który ma wpływ na wszystkie nasze społeczności. Promując programy kat – ofiara mieszczące się w sferze seksualnych nadużyć, tworzą bolesną traumę w postaci zaszczepionego wstydu, a nasza kultura ma tendencję do tłumienia wszelkich informacji na ten temat. Dzieci są trzykrotnie bardziej narażone na ryzyko bycia ofiarami gwałtu niż dorośli, i jest bardzo prawdopodobne, że doświadczą seksualnego nadużycia z rąk członka rodziny lub innej zaufanej osoby dorosłej. Seksualna trauma z dzieciństwa może mieć katastrofalne skutki u danej osoby, kiedy dorośnie.

To natychmiast tworzy poważną traumę związaną z brakiem zaufania dziecka wobec żeńskiej roli matki oraz męskiej – ojca. Taka nieuleczona trauma wpłynie na to, jak rola związana z płcią będzie postrzegana, gdy ta osoba dorośnie, często taka osobo wewnętrznie odrzuca płciowość. To jest mniej widoczna wersja stresu pourazowego, z jakim wiele osób żyje na Ziemi każdego dnia. Taki zestaw bolesnych nadużyć powoduje wypaczenia związane z zafałszowaniem dotyczącym rodziców, i nawet jako osoba dorosła nadal utrzymuje traumatyczne przekonania odnośnie definiowania ról damskich oraz męskich i nie jest w stanie zaufać ani sobie ani innym. Ten nierozwiązany uraz płci będzie miał wpływ na wszystkie relacje i wzmocni problemy związane z płcią powodując dysharmonię.

Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy, że w ciele świetlistym posiadają zarówno energie męskie jak i żeńskie, a kiedy jedna lub obie płcie wypadają z równowagi, powstaje szereg zaburzeń energetycznych i potencjalnych wzorców chorobowych. Najbardziej rozpowszechnionym problemem jest to, że nie możemy stworzyć zdrowych, łączących, wypełnionych miłością i harmonijnych intymnych relacji z nikim, dopóki nie uzdrowimy wewnętrznych kwestii związanych z płcią. Samoakceptacja i akceptacja płci wychodząca poza nasze biologiczne wzorce rodzicielskie jest bardzo ważnym fundamentem do tworzenia spełnionych i wypełnionych miłością relacji.

Obszary definiowania wszystkich ról męskich i żeńskich jak również seksualnej natury, zależą od tego, w jaki sposób tych ról doświadczono, i mogą potrzebować energetycznego zrównoważenia oraz oczyszczenia bolesnych barier utrudniających duchowy wzrost. Ostatecznie, będzie trzeba przyjrzeć się tym bolesnym wypaczeniom umieszczonym tam przez programy kontrolne NAA. Trzeba wybaczyć rodzicom - pionkom w grze, przez których możemy odczuwać ból jako dzieci i jako dorośli. Wielu z tych ludzi nie miało pojęcia, że spowodowali ból oraz traumę, ponieważ byli wykorzystywani jako sterowane kukiełki i sami też mieli w sobie niezaleczony ból. Kiedy jesteśmy na tyle odważni, by uzdrowić swój ból i traumę, możemy zatrzymać cykl nadużyć. Takie nadużywające programy nie będą już miały wpływu na nas ani na nasze poczucie własnej wartości czy prawdziwy duchowy związek z prawdziwym boskim Rodzicem.

Jeśli przyglądasz się swojej seksualnej traumie, ważne jest aby robiąc, co konieczne, stworzyć sobie bezpieczną przestrzeń. Przyznaj, że potwierdzasz wszystkie te uczucia i emocje, oraz że bolesne, trudne i traumatyczne doświadczenia dotyczą również ciebie. Ważne jest, aby przyjąć do wiadomości, że to się zdarzyło i zaakceptować to takie jakie jest, bez wstydu i poczucia winy. To nie twoja wina - utwierdź się w przekonaniu, że to wydarzenie nie było z twojej winy i nie ma w tym niczego, czego możesz się wstydzić. Każdy potrzebuje czasu, aby rozpoznać własne emocjonalne potrzeby i nauczyć się stawiać odpowiednie granice. Pierwszy etap obejmuje nawiązanie kontaktu z własnymi głębszymi uczuciami.

Zapisanie wydarzenia związanego z seksualną traumą w dzienniczku / pamiętniku i sposób, w jaki to odmieniło twoją osobowość, może być pomocne w obserwacji większych wzorców, czego nauczyło cię to doświadczenie. Wspomnienia i emocje związane z seksualnym urazem są przechowywane w ciele. Aby wydobyć z niego stłumione lub ukryte odczucia, często przydatne jest właśnie swobodne przelewanie ich na papier. Dzięki temu świadomość daje świadectwo traumy z poziomu obserwatora wydarzenia.

Przydaje się też praktyka totalnego relaksu i medytacji z intencją uzdrowienia oraz przywrócenia energetycznej równowagi w systemach ciała. Podczas fazy Bliźniąt mamy dodatkową moc leczenia ran zadanych przez seksualne problemy. Wiele ofiar, które doświadczyły seksualnej traumy, czuje obrzydzenie a nawet nienawiść do swoich ciał. Wtedy trzeba powtarzać afirmacje w kierunku utwierdzenia siebie w poczuciu miłości do siebie i swojego ciała, skupiając się na afirmacji miłości na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy nauczysz się stawiać odpowiednie granice i ugruntujesz w poczuciu własnego bezpieczeństwa, możesz wreszcie odczuć wyzwolenie od tych bolesnych uczuć z przeszłości.

Sugerowane techniki:

Stwórz swoją 12D tarczę i osłoń nią osobistą przestrzeń!

* Całkowicie się zrelaksuj i wyraź chęć uzdrowienia, wzmocnienia oraz połączenia obszarów ciała, które zostały seksualnie wykorzystane – z intencją bycia bosko niezależną, wolną istotą.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry podstawy. Powiedz: Równoważę moją czakrę podstawy, wzmacniam moje granice i poczucie bezpieczeństwa, ugruntowanie oraz koncentrację na dniu bieżącym.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry sakralnej: Harmonizuję moją czakrę sakralną i wydobywam moje emocje i uczucia, aby umożliwić doskonałą harmonię w moich związkach.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry splotu słonecznego: Harmonizuję moją czakrę splotu słonecznego i wyrażam życzenie kierowania moją osobistą wolą i osobistą mocą, aby służyć własnej najwyższej duchowej ekspresji.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry serca: Harmonizuję moją czakrę serca, niech przepływa przez nią miłująca dobroć kierowana bezwarunkową miłością i wybaczeniem sobie i innym.
* Weź głęboki oddech równocześnie przesyłając jego strumień do czakry gardła: Równoważę moją czakrę gardła, aby mówić o sobie ze współczuciem i wyrażać autentyczność we wszystkim, co mówię.
* Weź głęboki oddech i prześlij jego strumień do czakry trzeciego oka: Równoważę moją czakrę trzeciego oka, aby uzyskać dostęp do wyższej mądrości, intuicji, prawdy oraz duchowego zrozumienia.
* Weź głęboki oddech równocześnie przesyłając jego strumień do czakry korony: Równoważę moją czakrę korony, aby połączyć się bezpośrednio z Umysłem Boga - w boskiej harmonii, pokoju i transcendencji.

Jeśli w pamięci swego ciała natkniesz się na pokłady uczuć gniewu lub strachu, najlepiej obserwuj je neutralnie, głęboko wdychając wewnętrzne światło z tarczy 12D, kierując do tej pamięci i uczuć bezwarunkowe przebaczenie, wyrażając życzenie zwolnienia blokady z tego obszaru skupienia. Utrzymuj wysyłanie oddechu światła do szczątkowego uczucia w tym miejscu, a jeśli zobaczysz zagęszczenie lub obciążenie emocji, rozpuść je światłem ze Źródła pochodzącym z tarczy.

To ćwiczenie może być bardzo pomocne w rozwiązywaniu skrystalizowanych wzorców zmagazynowanych w ciele, kiedy wyrazisz intencję i deklarację dotyczącą wybaczenia, uwolnienia i zakończenia tej konkretnej relacji, przez którą w pamięci komórkowej pola energetycznego został wgrany emocjonalny lęk, uraz lub inna negatywna energia. Za każdym razem, gdy doświadczamy szoku lub traumy, w naszym polu energetycznym pozostaje odcisk pamięci lub jakaś pozostałość. Aby w pełni rozwiązać, uzdrowić, oczyścić te kwestie zarejestrowane jako traumy w ciele fizycznym i ciałach energetycznych, musimy zdać sobie z tego urazu sprawę, wyciągnąć go na powierzchnię i wyrazić życzenie, aby został całkowicie uwolniony. Do tego ćwiczenia potrzebna jest kartka papieru i długopis lub ołówek. Pod koniec tego procesu pisania tworzy się wizualizację, w trakcie której tak długo odcina się przewód, aż nastąpi całkowite uwolnienie.

Proszę, weź z tego tekstu tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i za męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym przejawionym niezawisłym prawem. Jestem boska, niezależna, wolna!

Do następnego spotkania, z kochającym sercem Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz