środa, 12 sierpnia 2015

W UKŁADZIE SŁONECZNYM DZIEJĄ SIĘ DZIWNE RZECZY opublikowane 1 sierpnia 2015 przez Taygeta

oryginalny tekst 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

W opublikowanej wczoraj pierwszej części wywiadu Wilcock-Corey zwrócono uwagę na duże zmiany, jakie zachodzą w całym Układzie Słonecznym. Oto więcej szczegółów:

Naukowe fakty zaobserwowane przez astrofizyków

W ostatnich tygodniach na wielu alternatywnych stronach internetowych pisano, że jesienią tego roku na Ziemi zajdą decydujące i rewolucyjne zdarzenia, jakich ludzie jeszcze nigdy nie widzieli. Wielu pracowników Światła ma nadzieję, że to będzie wreszcie ta chwila, w której pojawią się silne wielowymiarowe impulsy energii z Centralnego Galaktycznego Słońca, o których od dłuższego czasu mówi Cobra, lub fale X zapowiadane przez Atkinsa, albo nastąpi wejście Ziemi w krąg fotonów czy podobne zdarzenie. Prawdopodobnie nie ma duchowego źródła, które by nie podkreślało, że żyjemy w wyjątkowych czasach, w których Ziemia oraz ludzie w bardzo bliskiej przyszłości doświadczą dużej transformacji - przemiany, którą przeważnie nazywa się wzniesieniem lub skokiem do 5-go wymiaru i powyżej. Nie ma też wątpliwości, że poziom energii na Ziemi rośnie – nie tak szybko jak to konieczne i pożądane według jednych źródeł, lub według drugich – niewyobrażalnie szybko i z coraz większa prędkością, na przykład na podstawie pomiarów wartości w skali Bovisa osiągających ponad astronomiczne liczby.

To, że rzeczywiście zachodzą ogromne zmiany globalne i solarne, widzi również wielu naukowców głównego nurtu. W szczególności zwracają na to uwagę astrofizycy, z powodu tego, że mierzą rejestry tych wartości (odczytują), którzy przyznają, że wiele liczb różni się od wartości z poprzednich lat.

Poniżej jest dostępny film, w którym widać zaskakująco dużo ekstremalnych zmian mogących wskazywać na to, że dotyczą one całego Układu Słonecznego aż po najodleglejsze rejony. Wideo zawiera piękne zdjęcia naszego Układu Słonecznego ze zbliżeniami wszystkich planet. To znów daje nam możliwość nawiązania bliższej znajomości z astronomicznym rodzeństwem naszej planety, które być może będziemy mogli sami odwiedzić za życia, przynajmniej jeśli ufać pewnym źródłom zapowiadającym przełom w wieku międzyplanetarnych podróży. To może oznaczać, że wkrótce zwiedzanie dalekich światów będzie udostępnione również szerokiej publiczności, a nie tylko ograniczone dla grupy kilku uczestników tajnych programów kosmicznych (można o tym przeczytać we wcześniejszych postach).

Jednak, niestety, film jest w języku angielskim, i częściowo jest przetłumaczony ja język niemiecki. Dlatego poniżej są zamieszczone zmiany dla każdej planety.

Jeśliby się dokładniej przyjrzeć danym podanym w tabelach porównawczych, można zauważyć, że najczęściej chodzi o większe okresy czasu, w których zaobserwowano zmiany. To znaczy, że zmiany zaczęły się wiele lat temu i że nie zakończą się jutro. Przy tej okazji należy sobie również uświadomić, że w procesach astronomicznych rolę odgrywają bardzo odmienne skale czasowe od tych, które są związane z naszymi krótkimi okresami życia. Zrozumienie tego może być również nieco tłumione przez naszą niecierpliwość i oczekiwania, chociaż wielu z nas ma nadzieję, że wielkie zmiany mogą zajść w krótkiej chwili lub przynajmniej z dnia na dzień.

Ta odczuwalna w środowisku pracowników światła niecierpliwość może być również rozumiana jako niewypowiedziane cierpienie i poczucie niesprawiedliwości tego, co dzieje się powszechnie na tej planecie. Wgląd w to co wielkie – w czasie i przestrzeni – powinien nam jednak przypomnieć, że jesteśmy nieśmiertelnymi istotami z nieograniczonym potencjałem, a ten trudny etap w ewolucji Układu Słonecznego jest tylko krótkim, choć bardzo ważnym przerywnikiem w życiu duchowym i obrazuje ogólny plan Stwórcy.

LINK

Naukowcy odkryli, że nasz Układ Słoneczny, Słońce i życie zmienia się w bezprecedensowy sposób.

Informują, że zaobserwowali zmiany w przestrzeni kosmicznej, jakich nigdy nie widziano.

Badania wykazują, że Słońce i planety są w coraz szybszym tempie poddawane zmianom fizycznym. Zwłaszcza ich atmosfery są zmieniane w coraz większym stopniu.

Zacznijmy od Słońca. Słońce jest w centrum naszego Układu Słonecznego, a wszelkie życie istnieje na Ziemi dzięki Słońcu. Gdyby nie było Słońca, nie byłoby i nas. Jest to prosty fakt naukowy. I dlatego wszystkie zmiany, jakie zachodzą na Słońcu, w końcu wpłyną na każdą żyjącą istotę.

Wiemy, że pole magnetyczne Słońca zmieniło się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Doktor Mike Lockwood z Rutherford Appleton National Laboratories w Kaliforni, którego zadaniem jest prowadzenie badań nad Słońcem, zauważył w swoim raporcie, że od roku 1901 całkowite pole magnetyczne Słońca stało się o 230% silniejsze.

(Coraz częściej również inni uznani naukowcy stwierdzają, że zwiększona aktywność Słońca powoduje zmiany klimatu na Ziemi, na przykład w artykule zamieszczonym w magazynie "WELT" LINK)

Księżyc: Na ziemskim Księżycu powstaje atmosfera. Istnieje tam warstwa sodu o głębokości 6000 km, której tam wcześniej nie było.

Merkury: Jest planetą najbliżej Słońca, a niespodziewanie odkryto na jego biegunach warstwy lodu wraz z nieodłącznym, zaskakująco silnym polem magnetycznym.

Wenus: 2500% wzrost jasności zorzy i istotne zmiany globalne w atmosferze w okresie mniejszym niż 40 lat.

Mars: Globalne ocieplenie, potężne burze, zanik pokrywy lodowej na biegunach.

Jowisz: Ponad 200% wzrost jasności otaczającej planetę warstwy chmur plazmy. Wielkie pasy w atmosferze olbrzymiej planety zmieniły barwę. Promieniowania od źródeł ciepła ustąpiły a następnie znowu się pojawiły, zaś grubość chmur wzrosła i ponownie zmalała, głazy z Kosmosu wbiły się w gazowego giganta.

Saturn: Duże zmniejszenie prędkości w strefie równikowej na przestrzeni 30 lat, któremu towarzyszy zaskakujący wzrost promieniowania rentgenowskiego przy równiku.

Uran: Duże zmiany jasności, globalny wzrost aktywności chmur. Ta planeta wcześniej miała bardzo spokojna atmosferę.

Neptun: 40% wzrost jasności atmosfery.

Pluton: Zwiększenie ciśnienia atmosferycznego o 300 %, chociaż planeta oddala się od Słońca.

Ziemia: Znaczące i widoczne zmiany geofizyczne i dotyczące pogody. Zmieniła się oś Ziemi. Ekstremalne zjawiska pogodowe. Dramatyczny wzrost częstotliwości trzęsień Ziemi. Częstsze wybuchy wulkanów. Osuwiska mas gleby. Według doktora Dimitrowa, który porównał to co dzieje się teraz z latami 1963 – 1993, ogólna liczba katastrof naturalnych (huragany, tajfuny, osuwiska błota, tsunami) wzrosła o 410%. Od 1875 do 1975 aktywność wulkanów na Ziemi wzrosła o 500%, zaś od 1973 roku aktywność sejsmiczna przybrała na sile o 400%.
Pole magnetyczne Ziemi uległo zmniejszeniu. Spadek zaczął się już przed 2000 laty, jednak 500 lat temu dodatkowo nagle przyspieszył. W ciągu ostatnich 20 lat pole magnetyczne stało się bardzo niestabilne (i nadal się zmniejsza).

Świecąca plazma na krawędzi naszego Układu Słonecznego wzrosła ostatnio o 1000%.

Naukowcy doszli do wniosku, że przemieszczamy się w obszar przestrzeni kosmicznej, w której poziom energii jest inny i ma wyższe parametry. Zgłaszają zmiany, które występują w przestrzeni kosmicznej, jakich nigdy dotąd nie widzieli.

Wszystkie te planetarne zmiany zachodzą na wszystkich poziomach równocześnie (zmiany fizyczne, mentalne i duchowe).

Wzrost promieniowania energii w Układzie Słonecznym całkowicie zmieni strukturę materii.

Autor filmu skorzystał z danych zawartych w poniższych artykułach. Materiały na ten temat można znaleźć również w języku polskim.

news.berkeley.edu
nature.com
wikipedia.org
mpg.de
springer.com
awaken.cc
wikipedia.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz