poniedziałek, 20 lipca 2015

LISA RENEE - PRZEBUDZENIE ALBIONU 12 maj 2015 cz II

oryginalny tekst
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Albion i król Artur

Korzenie Albionu mają związek z fabułą historii o królu Arturze. Esencja Albionu i Artura, przyszłego „mesjańskiego” króla nadal jest głęboko odczuwalna i jest reprezentowana na miliony sposobów przez kulturę Zjednoczonego Królestwa. Tintagel w Kornwalii jest uznanym miejscem narodzin króla Artura, a Glastonbury jest miejscem, w którym odkryto ciało w czasach średniowiecznych. Jednym ze stale powtarzających się tematów w literaturze arturiańskiej jest to, że pewnego dnia powróci w roli Mesjasza, aby uratować swój lud. Ta sama siła wyrażana jako świadomość chrystusowa powróci na Ziemię przynosząc krainie pokój, dostatek i szczęście.

Studiowanie tych starożytnych mitologii może być ważne i może się przyczynić do ujawnienia świadomości, która jest zapisana w masach lądowych, przechowując uniwersalne i odwieczne prawdy o duchowym przebudzeniu ludzkości. Nasza świadomość może powrócić do przemienienia lub dopełnienia tych archetypów, ponieważ są one głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice, która łączy się z aspektami świadomości Ziemi.

Okrągły Stół jest słynnym stołem, wokół którego król Artur zbierał się ze swoimi rycerzami. Jak sama nazwa wskazuje, nie ma tam przywódcy, ponieważ każdy kto przy nim siedzi, ma taki sam status. Symbolika okrągłego stołu rozwinęła się z upływem czasu do reprezentowania kodeksu etycznego i cnót powiązanych z dworem Artura oraz rycerzami Okrągłego Stołu.

Ezoterycznie „okrągły stół” oznacza uruchomienie strumienia tęczy Diamentowego Słońca w ziemskiej sieci. Templariusze wiedzieli, że aby chronić Ziemię i jej mieszkańców, rycerze będą bronić planetę przed najeźdźcami uruchamiając tęczowy okrągły stół. Chcąc chronić Ziemię rycerze Templariuszy udadzą się do planetarnych gwiezdnych wrót, aby skomunikować się z odpowiednimi siłami i aktywować okrągły stół. To odnosi się do Templariuszy - w ilości od trzech do dwunastu - zebranych u gwiezdnych wrót, by uruchomić tęczowy strumień i chronić przez intruzami.

Król Artur reprezentuje Słoneczną Anielskość lub aspekt chrystusowej świadomości, z którym można się połączyć przez ten archetyp na Ziemi. Miejsce narodzin Artura reprezentuje narodziny Złotego Dziecka, gdzie wrażliwy poszukiwacz może obcować ze Słoneczną Anielskością. Ta słoneczna obecność może być umyślnie kierowana w taki sposób, aby ożywić i pobudzić przebudzenie ciała Albionu.

NRG hamuje przebudzenie Albionu

NRG to maszyneria Obcych w UK, która okrywa konstrukcję Albionu i jest wykorzystywana w ciele Albionu. Albion i tak generuje siły świadomości DNA Diamentowego Słońca, jednak kody Katharów są odłączone. Kody Albionu i kody Katharów muszą być ponownie podłączone, ponownie sparowane i ponownie spięte w celu wymiany energii między sobą oraz tworzenia nici DNA. Główne obwody dla połączenia ciał Kathara i Albionu znajdują się w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Węzeł głównej kwatery NRG w okolicach Stonehenge działa jako punkt końcowego odbioru sterujący ogromnymi ilościami mocy elektromagnetycznej, ogromnymi ilościami siły życiowej skradzionej ze wszystkich linii planetarnej siatki. Zadaniem NRG jest przełamanie poza-hybrydowej genetyki przez odwrócenie jakiejkolwiek syntezy alchemii, która zachodzi organicznie pomiędzy zasadą męską a żeńską (równowaga elektron – proton). W efekcie to odpycha wszelkie uzdrowienie odwróconych par wiązań DNA, które są oparte na gadziej genetyce. Ludzkimi reprezentantami gadów są zhybrydyzowani Nefilim (genetyczne hybrydy pomiędzy Oraphim i reptilianami), którzy są łatwi do opanowania i umysłowego kontrolowania przez negatywną agendę Obcych.

Obca instalacja NRG zbiera energię ze źródła Albionu w celu stłumienia świadomości ludzi i zahamowania postępu w montowaniu DNA. Odkryliśmy, że ta maszyneria Obcych jest odpowiedzialna za tłumienie ciała Albionu. Albion ma zostać obudzony w Ziemi, a to wymuszało wiele aktualizacji, jakie miały następować od 2001 roku. Siły NGR tworzyły elektroniczne struktury do zakłóceń współczynnika wirowania powodujące rozbijanie protonów. Wyraźny program do rozbijania protonów i tworzenia czarnych dziur to stworzony za miliardy dolarów projekt CERN. Ta technologia ma zatrzymać generowanie neutronów i neutrin oraz zablokować równoważenie elektronów i protonów.

Gdy pracujemy z polem planetarnym, może nastąpić uruchomienie przewodów i geometrii, która odwróci szeroki wachlarz zaburzeń w polu. Grupy modlitewne zajmujące się tymi obszarami Ziemi mogą skutecznie neutralizować szkody spowodowane przez czarne dziury i uruchamiać koła strumieni tęczy, aby wspierać pracę sieci.

Kiedy staniemy się bardziej zaawansowani w naszej pracy związanej z ochroną Ziemi, możemy używać podstawowych elementów geometrii sieci - brył platońskich, aby wzmocnić bilans energetyczny wzorców sieci. Na przykład można po prostu pracować z jednym elementem lub większą ilością takich, które kontaktują się z duchami żywiołów. Na przykład przez geometrię wody (dwudziestościan) możesz wyrazić intencję i wizualizować, że Ziemia posiada czyste i przejrzyste wody, w tym samym czasie modląc się do duchów żywiołów oraz wysyłając formy dwudziestościanów do oceanów, jezior lub rzek.

Bryły platońskie

Pitagorejskie szkoły misteriów, Platon i starożytni Grecy nauczali, że tych pięć brył stanowi podstawowe wzory odpowiedzialne za fizyczne tworzenie. To była starożytna wiedza znana od zarania dziejów. Cztery bryły platońskie stanowią archetypowe wzorce dla czterech żywiołów całego stworzenia – Ziemi, Ognia, Powietrza i Wody. Piąty wzorzec został uznany za uniwersalną substancję stworzenia i w niektórych szkołach misteriów był uważany za piąty element – Eter. Piąta bryła to dwunastościan, a jego wykorzystanie w świecie materialnym było ściśle strzeżone, ponieważ uznano, że gdyby został użyty niezgodnie z przeznaczeniem, mógłby okazać się niebezpieczny. Jesteśmy w pełni świadomi, że NAA i wiele tajnych stowarzyszeń oraz linie illuminatich używali tych podstawowych form dziesięciu odwróconych brył w niecnych celach, umieszczając je na Ziemi jako matryce do kontrolowania umysłów.

Są to tak zwane odwrócone siatki 55 i pojawiają się jako liczne kształty dwunastościanów, a wiele z nich jest połączonych z odwróconą matrycą wykorzystywaną przez służby dla własnych celów. Dlatego w naszym modelu uważamy dwunastościan za elementarną matrycę lub substancję używaną do tworzenia czasu i przestrzeni. Matryca ta może być programowana w różnych proporcjach i refrakcjach światła, które można wyginać w czasie i nieorganicznej przestrzeni. Poprzez Hieros Gamos pojawiła się aktualizacja w postaci gwiazdy Azoth, z Kryształowej Gwiazdy, siedmiu świętych słońc, które posiadają komponent kosmicznego Eteru. Ten piąty element aktualizowany do szóstego elementu wspiera nasze połączenie i komunikację, która jest w pełni regulowana przez kosmiczne prawo suwerenności i gospodarza Kryształowej Gwiazdy. Kosmiczny Eter lub Kwintesencja Matki przejawia się w każdym wzorcu geometrycznej fali i tchnieniu życia w formę. Tworzy potomstwo, kiedy liczne fraktalne wzorce spirali rodzą się do formy i materii. Bryły platońskie układają się we fraktalne wzory splatające pole morfogenetyczne przejawiające macierz w przestrzeni, która łączy atomy z gwiazdami zgodnie z ich niebiańskimi wzorcami. Mimo, że skale figur wielościanów foremnych są różne, stosunki pomiędzy nimi są takie same, stworzone przy użyciu tej samej geometrii i zgodnie z tym samym holograficznym wzornictwem. To jest zgodne z hermetyczną zasadą „Jak na górze, tak i na dole”.

Te niebiańskie wzorce są w rocznym ruchu naszego Słońca na eliptycznej drodze przez gwiazdozbiory przemieszczając się przez tysiąclecia w ewolucyjnym cyklu zwanym precesją równonocy. Wszechświat porusza się i ewoluuje spiralnie. Wszystkie przeciwstawne bieguny zamieniają się spiralnie tworząc równowagę. Równowaga pomiędzy biegunami jest widoczna w ruchu spiralnym. Spiralny ruch energii ma środkowy rdzeń, który jest nazywany okiem, zaś w oku spirali znajduje się absolutne zero, punkt neutralny lub środek ciszy. Ten środek rdzenia w spirali świadomości istnieje we wszystkich żywych rzeczach.

Pięć brył platońskich tworzy świadome składniki budulcowe świętej geometrii, które mają te same właściwości:

* wszystkie powierzchnie mają tę samą wielkość,
* wszystkie krawędzie są tej samej długości,
* w całej bryle są takie same kąty,
* wszystkie punkty idealnie dotykają krawędzi.

Czworościan foremny (tetraedr) - pierwsza bryła platońska składa się z czterech trójkątów i reprezentuje żywioł Ognia. Ma związek ze skrzyżowaniem planet - Jowisza i Marsa, a po raz pierwszy zostało to udokumentowane przez Jana Keplera.

Sześcian (heksaedr) – druga bryła platońska składa się z sześciu kwadratów i reprezentuje żywioł Ziemi. Jest to związane z drogami przecięcia Saturna i Jowisza, a po raz pierwszy dowiódł tego Jan Kepler.

Ośmiościan foremny (oktaedr) – trzeci wielościan foremny jest zbudowana z ośmiu trójkątów i reprezentuje żywioł powietrza. Ma związek z drogami przecięcia Marsa i ziemi, co również wiemy dzięki Janowi Keplerowi.

Dwunastościan foremny (dodekaedr) tworzy dwanaście pięciokątów regularnych reprezentując elementy czasu i przestrzeni – substancje budujące matryce. Jest to związane z drogami przecięcia Ziemi i Wenus, co jako pierwszy udokumentował Jan Kepler.

Dwudziestościan foremny (ikosaedr) – piąta bryła platońska zbudowana z dwudziestu trójkątów i reprezentuje żywioł Wody. Jest związana z drogami przecięcia Wenus oraz Merkurego, tę wiedzę również zawdzięczamy Janowi Keplerowi.

Zunifikowane pole siatki

Bryły platońskie są geometrycznymi kompozytami rozmieszczonymi w różnych grupach tworząc formy kodowania na podstawowej strukturze siatki. Siatka to termin ogólny używany w celu wyjaśnienia wielu warstw pól morfogenetycznych, które budują zunifikowane pola żywej substancji, przez które są ze sobą połączone wszystkie rzeczy we wszechświecie. Sieć przedstawia tkaninę, w której warstwy krystalicznych wzorców są wplecione w plany urzeczywistniania, aby wspierać formę i świadomość. Sieć energetyczna jest zarówno esencją jak i tkaniną Wszechświata.

Formy geometryczne mają naturę krystaliczną, która buduje wielowymiarowe warstwy – zarówno świadomości jak i materii. Działają jako cegiełki budulcowe częstotliwości i dźwięków, które są podstawą przejawiania budowy szablonu ciała. Geometryczne formy są tym, co stanowi projekt oraz rozwinięcie formy świadomości w czasie i przestrzeni, jak również kontrakt i powrót ciała świadomości do centralnego rdzenia. Określają one geometryczny fundament dla całej materii, struktury i biologii, która doświadcza postrzegania czasu i przestrzeni w całym Kosmosie. Ten podstawowy zestaw geometrii powoduje kształtowanie pól elektromagnetycznych, poruszanie się po wielu wymiarach równocześnie i bezpośrednio to, jak te pola będą się przejawiać oraz budować formy materii. W formach brył platońskich tworzy krystaliczną matrycę pól elektromagnetycznych i świadomości, które przebiegają przez wszystkie rzeczy i łączą wszystkie rzeczy we Wszechświecie.

Święta geometria

Bazy geometrycznych form brył platońskich są rozmieszczone w grupach, które tworzą bardziej złożone zestawy instrukcji i kodów geometrycznych. Wszystkie formy materii i energia świadomości bazują na tych podstawowych grupach oraz zestawach geometrycznych kodów. To określa podstawową strukturę atomową, genetyczne układy form i cechy osobowości, jakie przybierze forma. Aby pracować ze świętą geometrią, trzeba się odnieść do grup geometrycznych wzorów przechowywanych w bryłach platońskich. Te geometryczne kody trzymają razem szablon przejawienia głównego rdzenia we wszystkich poszczególnych formach. Posiadają one także podstawową strukturę, która porządkuje inteligencję świadomości we wszystkich rzeczach we Wszechświecie. Cechy przejawienia czegoś w danej postaci mogą być zmienione lub skorygowane przez przestawienie tych podstawowych kodów geometrycznych.

Święta geometria posiada zestawy instrukcji i elementy budulcowe szablonów dla wszystkiego, co jest stwarzane, od światów nieprzejawionych po przejawione i stanowi podstawę wszystkich form oraz świadomości. Święta geometria jest wzorcem świadomości. Na każdej skali – od kwantowej po masywne ciała niebieskie i planetarne – każdy wzorzec wzrostu, zmiany lub ruchu będzie zgodny z matematyczną precyzją jednego lub kilku geometrycznych figur. Święta geometria to starożytna nauka badająca matematyczne wzorce, które są nierozerwalnie związane z tworzeniem i pokazuje dokładny sposób, w jaki organizuje siebie Wszechświat. Święta geometria ujawnia podstawowy związek między wszystkimi rzeczami w postaci form matematycznych, liczb i geometrii, co dowodzi ukryty za tworzeniem porządek w boskim rachunku nieskończoności. Kiedy lepiej rozumiemy, że Bóg jest matematyką, a święta geometria jest językiem Wszechświata stojącym za wszystkimi formami stworzenia, tworzymy kosmologię jedności zamiast postrzegania rozdzielenia.

Doświadczanie świętej geometrii poprzez medytację lub kontemplację jest niezbędne dla ukazania natury, celu i potrzeby edukacji duszy – ducha. Nasz unikalny wzorzec duszy posiada wzory matematyczne i geometryczne formy, które dyktują wzorzec naszej świadomości. Kiedy badamy te struktury świadomości, możemy uzyskać lepszy wgląd w te matematyczne wzory i kody, które ujawniają symboliczną naturę naszych relacji ze sobą, naszych relacji ze światem i z Bogiem.

Wszystko ma wzorzec będący podstawą planu i stanowi klucz do tworzenia konkretnych doświadczeń oraz efektów w naszej świadomości lub postrzeganiu. Gdy badamy naturalną zmianę i ruch królestw przyrody, gdy badamy naturalną geometrię przyrody, dostajemy informację jak działa natura. Wszystkie formy wywodzą się ze stwórczej zasady płci. Zasada matki i zasada ojca wspólnie - przez połączenie - tworzą wszystko.

Kody świetlanych symboli

Kody świetlanych symboli tworzą częstotliwości światła oraz dźwięku i składają się z konfiguracji energii elektromagnetycznych. Taka konfiguracja energii światła i dźwięków jest zaprogramowana w podstawowych wzorach geometrycznych i ukierunkowuje kąt, prędkość oraz obrót jednostek świadomości, a także sposób załamywania czy replikacji światła. Kody świetlanych symboli przesądzają o tym, w jaki sposób energia świadomości będzie się poruszać w formie i montować program geometryczny, który łączy różne kombinacje geometrycznych form (brył platońskich). Podczas regulacji lub zamiany symboli kodów światła, zmienia się rdzeń wzoru geometrycznego, a to inicjuje zmiany, jakie mają się dokonać w ciele krystalicznym. Duchowe wznoszenie lub ewolucja ludzkości przez poszerzenie świadomości może być przyspieszona i wspierana dzięki aktywacji kodów świetlanych symboli, które z natury są częścią rdzenia struktury geometrycznej ciała krystalicznego. Kody symboli światła kierują wzorce częstotliwości do DNA, co aktywuje uśpione (nieaktywne) poziomy DNA do trybu online i funkcjonowania na wyższych poziomach. Umysł może być używany do kierowania kodami świetlanych symboli, a rdzeń geometrii do kierowania częstotliwości do ciała w celu uzdrowienia, odnowy biologicznej i różnych celów wzmacniających świadomość.

Kody symboli światła działają na poziomie umysłu nieświadomego i kierują wzorce rdzenia do ciała kryształowego w celu zmiany krystalicznych kodów bazowych materii. Podczas korzystania z kodów świetlanych symboli w pracy na sieci, programuje się i ukierunkowuje kąty załamania światła w geometrycznych formach, które zmieniają sposób pulsowania energii elektromagnetycznej oraz ruchy w hologramie. Podczas korzystania z kodów świetlanych symboli w jednym wymiarze, jednocześnie zmienia się pole dźwięków w wymiarze powyżej. Geometria rdzenia brył platońskich musi być zaprogramowana na sieci w wymiarze powyżej, gdzie one są umieszczone. Osiąga się to poprzez dostęp do pola widma światła w jednym wymiarze, w celu skierowania częstotliwości dźwięku i jego pola w wymiarze powyżej.

Fraktale

Fraktale są powtarzalnymi geometrycznymi wzorcami, które mogą być skalowane do dowolnej wielkości, od bardzo małych do bardzo dużych. Skala może się zmieniać, lecz stosunek pozostaje stały. Fraktale to te same powtarzalne wzory, które można znaleźć w bryłach platońskich, a które mieszczą się w sobie nawzajem. Ten fraktalny wzór właśnie kształtuje atom, najmniejszą jednostkę materii, determinującą pierwiastki chemiczne. Ta sama struktura atomowa kryjąca się za wzorem fraktalnym jest tym, co nadaje kształt naszym planetom, gwiazdom i Wszechświatowi. Wewnętrzna struktura fraktala odbija się w strukturze zewnętrznej jako ten sam powtarzalny wzór. Fraktal to element będący składnikiem wszystkiego. Każdy kawałek zawiera odbicie części całości. Fraktale energii pola elektromagnetycznego łączą się ze wszystkim przez liczne warstwy pól morfogenetycznych. Powtarzają swój wzór fraktalny w wielu wymiarach w całym wszechświecie i są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w holograficznym wszechświecie.

Linie geomantyczne

Linie geomantyczne (ley lines) są meridianami linii axiatonalnych lub systemem sieci przeprowadzających i przekazujących częstotliwości w naszych ciałach oraz w planecie. Stanowią dokładne lustro, gdyż istnieją w naszym osobistym holograficznym szablonie i odzwierciedlają się od wewnątrz w większym lustrze meridianów własnych planety oraz jej systemu szablonów. To jeden ze sposobów, aby opisać system holograficznych szablonów energii lub sieci Drzewa Życia zagnieżdżonych w skali mikro i makro, które wytwarzają ciąg spirali nieskończoności z wciąż poszerzającym się i obracającym się fraktalem.

Linie axiatonalne tworzą sieć energetyczną makrosystemu w ciele świetlistym, tam gdzie wszystkie częstotliwości wymiarowe transdukują do meridianów, czakr i eterycznej struktury nadialnej. Linie geomantyczne uruchamiają tę samą sieć energii w mniejszej skali w mikrosystemie. Można to przyrównać do różnicy pomiędzy tętnicami a żyłami działającymi w tym samym układzie krążenia u ludzi. Ta sama sieć energii linii axiatonalnych, która jest obecna w osobistym ciele świetlistym i kabalistycznym Drzewie Życia, ma odniesienie również do większych planetarnych linii axiatonalnych. Większe ciało planetarne posiada sieć energetyczną będącą dokładną repliką naszej osobistej sieci energetycznej. To rozszerza się poprzez zunifikowane pole warstw energetycznych obejmujących system energetyczny świadomości planetarnej, galaktycznej i wszechświatowej. Ta połączona sieć jest zunifikowanym polem energii i świadomości, które wspólnie składają się na pole całej przestrzeni i czasu wielu wymiarów, jak i na poszczególne formy i świadomości znajdujące się w całej strukturze Kosmosu.

Kiedy wiemy więcej o tym, jak faktycznie działa nasza planeta, uczymy się jak być strażnikami Ziemi. Możemy wspomagać i wspierać rozwijającą się ludzką świadomość w celu przebudzenia Albionu przez połączenie z tymi podstawowymi zasadami, które rządzą energiami i geometrią oraz są nieodłącznie związane z mechaniką czasu i przestrzeni. Ci, którzy naprawdę kochają i szanują Ziemię oraz mają czyste i kochające serca, uszanują i potraktują tę wiedzę poważnie.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym. Jestem boska, niezawisła, wolna!

Do następnego spotkania na ścieżce oświecenia serca awatara Christos - Sophia.

Z miłością w sercu Lisa

1 komentarz: