wtorek, 28 lipca 2015

PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI. LISA RENEE czerwiec 2015 cz I

oryginalny tekst
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nasza planeta wchłonęła strumień Boskiej wody ognistej, plazmowego płynnego światła z Wszechświata przesłanego przez wszechświatowe Złote Wrota, które otworzyły się w trakcie przecięcia linii Słońca z linią konstelacji Wężownika. Wielu z nas odbierało tę transmisję jako ciśnienie, żeby rozwiązać osobistą i planetarną dysharmonię. Niektórzy mogli czuć, jakby pozbyli się wszystkiego tylko po to, aby w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odkryć, że istnieje kolejny poziom do ujawnienia. Odkrycia zdarzają się też na innych poziomach, na których odessano wam energię, a teraz macie tam dojścia. Pojawiło się więcej możliwości na poszukiwania, dzięki którym można będzie uleczyć niezabliźnione rany i przywrócić równowagę energetyczną w tym czasie, kiedy nastaje nowa epoka.

Ponieważ jesteśmy na końcu cyklu precesji, otwiera się Złota Brama do życia wiecznego, z której zaczyna się wylewać eliksir Wszechświata ożywiający wiele wymiarów, aż ostatecznie światy materii nasycą się żywą świadomością. Kryształowe wody to tryskające z pierwszego wiecznego Stworzenia wiecznie żywe wody, które spływają z niebiańskiego Ducha w celu ucieleśnienia w fizycznej materii. Podczas dziewiątego etapu galaktycznego Zodiaku, w czasie duchowego wznoszenia ludzkości, ten przekaz z Wężownika wpływa na archetyp świętych ran uzdrowiciela. To oznacza, że wszystkie rany wewnętrzne związane z płcią, seksualnością i energetyczną dysharmonią wypłyną na powierzchnię i trzeba będzie się im przyjrzeć. W świadomości pojawią się nierozwiązane konflikty emocjonalne lub kwestie związane z bólem cielesnym dotyczące świętych ran, odzwierciedlając się też we wzorcach świadomości zbiorowej. W celu przywrócenia energetycznej równowagi w naszych fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych Jaźniach, musimy dojrzeć te energetyczne dysharmonie, zarówno na poziomie makrokosmosu jak i mikrokosmosu. To działa jak katalizator zwiększający nasze starania i intencje w kierunku uzdrowienia tych zaburzeń w nas samych. To się na ogół dzieje, gdy nie chcemy już odczuwać bólu. Wtedy rozpoznajemy charakter tego bólu i podejmujemy kroki, aby uzdrowić cierpiące ciało.

Wielu z nas może zauważyć nierównowagę powstałą od ostatnich cykli do obecnego stanu świadomości, związaną z problemami rodzinnymi lub ludźmi z naszej przeszłości kontaktującymi się z nami w celu podjęcia decyzji i zakończenia spraw. To jest linia czasu wzajemnego przesiąkania wielu przecięć w punkcie osobliwości. Tkwimy w cyklach zakończeń i początków, etapy wyraźnie pokazują niedawne wydarzenia, które uległy zmianie i dostosowały nas do nowego potencjału dla naszej przyszłości na Ziemi. Teraz, kiedy podłączamy się do tej osobliwości, kluczowym tematem staje się przywrócenie energetycznej równowagi w życiu podstawowym i relacjach z innymi, z którymi mamy do czynienia. W tym czasie możemy uzyskać pozytywne lub negatywne energetyczne żniwo z działań i zachowań zgromadzonych w poprzedniej linii czasu. Jeśli nie zwrócimy uwagi na wewnętrzne zmiany, jakich musimy dokonać, aby stale wzrastać i móc przejść do następnego etapu naszej progresywnej linii czasu, to może się pokazać jako statyczna lub martwa energia, która przejawi się w ciele w postaci wzorców chorobowych.

Niektórzy ludzie mogą mieć wyzwania nie mające konkretnego związku ze wznoszeniem, które mogą się przejawić w formie problemów fizycznych opisywanych przez nurt medyczny w świecie trzeciego wymiaru jako choroby lub schorzenia. Większość z nich to elementy wychodzące z obszarów świadomości, które nie chcą się rozwijać, odmawiają zmian i adaptacji. Umysł medyczny trzeciego wymiaru będzie skłonny do natychmiastowego leczenia tych objawów wznoszenia czy emocjonalnych blokad za pomocą leków paraliżujących zmysły lub operacji. Emocjonalne rany, duchowe uciemiężenie i blokady energetyczne rzeczywiście są przyczyną wielu chorób. Aby siebie uzdrowić, musimy wykorzystać nasz ból oraz nierozwiązane problemy emocjonalne i zwrócić uwagę na te odczuwane w ciele blokady. Będą się przejawiać jako obszary w organizmie, w których ciągle coś doskwiera, boli lub symuluje wzorzec choroby. Takie blokady energii znajdziemy, kiedy będziemy się zajmowali doprowadzeniem do równowagi ciała fizycznego, mentalnego, emocjonalnego oraz duchowego. Musimy zmienić nasz sposób myślenia, a także sposób korygowania wewnętrznego bólu do neutralnego zakresu częstotliwości i akceptacji. Jeśli kroczyliśmy niewłaściwą ścieżką życia, zmuszaliśmy się do bycia kimś, kim nie chcieliśmy być i działaliśmy wbrew duchowemu celowi, wtedy często tworzyliśmy energetyczną nierównowagę. Kiedy opieramy się zmianom, wtedy czujemy się ofiarami, a kiedy porównujemy naszą ścieżkę ze ścieżką innych, porównujemy co powinno a co nie powinno być, czujemy się nieszczęśliwi. Aby się uzdrowić, musimy poznać własną prawdziwą naturę i podjąć kroki w celu dostosowania naszego życia do sytuacji, w której możemy poczuć wybaczenie i akceptację, co doprowadzi nas do większego spokoju i radości. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy teraz, akceptujmy naszą obecną sytuację jaka by ona nie była i wciąż skupiajmy się na wyższych zaletach, a wtedy możemy przezwyciężyć wszystko. Życie w pokoju i radości, znalezienie neutralnego punktu, nawet gdy jesteśmy narażeni na chaos i ból, wnosi w nasze życie pozytywne energie generujące energetyczną harmonię. Znalezienie wewnętrznej równowagi energetycznej leczy ciało, ponieważ pozwala na lepsze rozprowadzanie energii duchowej po częściach ciała i na usuwanie ciemnych wytworów. Kluczem do optymalnego zdrowia fizycznego i psychicznego jest przywrócenie energetycznej równowagi w świadomości wszystkich wielowymiarowych części ciała (ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym). Żadna inna osoba nie może zrobić tego za nas, musimy być gotowi nauczyć się, jak wykorzystywać osobiste starania, aby to dla siebie osiągnąć.

Ta zasada odnosi się do wszystkich typów ciał. Przywracanie energetycznej równowagi jest procesem, który przynosi poprawę zdrowia, witalności, obfitości, inteligencji i energetycznego przepływu zasilającego wszystkie rzeczy. Myśląc o ciele energetycznym, możemy brać pod uwagę pojedyncze osoby lub grupy takie jak: wspólnota, organizacja, miasto, region, kraj, naród czy cała planeta. Zasady regulujące uniwersalne prawa równowagi energetycznej zawsze będą miały zastosowanie, i w związku z tym działają na każdej warstwie ciała, czy to jest osoba fizyczna, grupa czy ciało planety. Wszystkie one są ze sobą powiązane i współzależne. Możemy uznać to za nieodłączną zasadę energetycznej równowagi. To jest część ucieleśnionej kryształowej świadomości i kosmicznego suwerennego Prawa Jedni. Aby przywrócić naturalny porządek biologicznego i duchowego poszerzania świadomości, musimy nauczyć się żyć zgodnie z zasadami energetycznej równowagi. Nie ma znaczenia, jak chaotyczny czy szaleńczy jest świat wokół, możemy osiągnąć tę wewnętrzną równowagę nawet w najbardziej rozpaczliwych okolicznościach.

Zasada energetycznej równowagi musi zawierać pogodzenie par przeciwieństw, zasad płci męskiej i żeńskiej, które są aspektami tworzenia. Aby powrócić do energetycznej równowagi, musimy zrozumieć, że święte małżeństwo między zasadami płci istnieje w każdej żywej rzeczy, i nie może być ignorowane ani odrzucane. Jeśli odrzucisz, nadużyjesz lub zignorujesz zasadę energetycznej równowagi, tworzysz więcej chorób, zamieszania, mutacji, miazmy, zakłóceń, demonicznych wpływów, a ostatecznie śmierć i zagładę. Ta energetyczna dysharmonia objawia się jako zdarzenie, związek przyczynowy wszystkich głównych problemów dręczących ludzkość takich jak: wojna, choroba, ubóstwo, ignorancja, dyskryminacja, niewola i zawładnięcie. To wszystko są narzędzia archonckiego zniewolenia przeznaczone do promowania sfery wojny pomiędzy katem a ofiarą, szerzącej się na Ziemi i powodującej nieszczęścia oraz choroby.

Chcąc przerwać błędne koło dokarmiania nienawiści, która istnieje w archetypach ofiary lub kata, musimy zdobyć się na odwagę, aby przywrócić energetyczną równowagę w nas samych. Poszukując osobistej mocy trzeba sięgać głęboko i prosić o pomoc ducha Boga Chrystusa każdego dnia, aż do zwycięstwa, bez względu na okoliczności. Wszystko zaczyna się od zmiany siebie. Ponieważ każdy z nas posiada wartości na całe życie, przy jednoczesnym rozwoju poczucia własnej wartości i miłości własnej jesteśmy uprawnieni, aby być pozytywną siłą duchowej transcendencji, która przywraca energetyczną równowagę. Ilość jest siłą, która przywraca równowagę i harmonię.

Rozwijająca się ludzkość interpretując Prawo Jedni pod kątem przywrócenia równowagi tworzy egalitarną filozofię, zgodnie z którą świadomie decyduje się na to, aby działać humanitarnie. Główny nacisk położony jest na wewnętrzną duchową naukę, refleksję i osobiste zaangażowanie w poszerzenie własnej świadomości oraz życzliwości dla życia, nawet gdy obecne jest pole nienawiści. Gdy chcemy rozwijać się w obecnym ciele, stale musimy wybierać. Kiedy poszerzamy świadomość, zmieniamy perspektywę i czujemy wzajemne połączenie z całym życiem. Przesuwamy orientację na służbę dla innych, odzwierciedlając wewnętrzną prawdę i energetyczną równowagę. Kiedy doświadczamy tego wszechogarniającego duchowo – energetycznego połączenia, w naturalny sposób pragniemy praktykować życzliwość do ludzi i staramy się współpracować rozwijając wyższe struktury uznające wartość wszystkich ludzi. Poszukujemy systemu wartości światowego humanizmu.

Kiedy przywracamy energetyczną równowagę i ustanawiamy wartości dla światowego humanizmu, zaczynamy apostolski wiek Prawa Jedni. Ten wiek zaczyna się od przywrócenia planetarnych energii i struktury planetarnej sieci, które mają być regulowane przez te same uniwersalne prawa. Gdy Niebo spotyka Ziemię, możemy ustanawiać nowe prawa, a one się objawią za pośrednictwem naszego fizycznego ciała, które jest wielowymiarowym aspektem uniwersalnej świadomości. Dla każdego i dla wszystkich.

Apostolski wiek Prawa Jedni

Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, uczniowie posiadający świadomość chrystusowo – sofianiczną przechodzą przez poziomy jednoczące święte małżeństwo w duchowym wtajemniczeniu, co uosabia kolejny etap szafowania Boskimi Prawami. Na planecie ten nowy cykl już się zaczyna i jest on definiowany jako apostolski wiek Prawa Jedni. Boskie siły Kryształowej Gwiazdy prowadzą nadzór nad kosmiczną inicjacją ludzi o czystych sercach, których namaszczają na ziemskich przedstawicieli zwanych Apostołami Prawa Jedni lub tych którzy działają w charakterze studentów i uczniów chrystusowej świadomości, zjednoczonej świadomości. Nie ma sposobu na sfałszowanie tej duchowej inicjacji czy udawanie, że ten tytuł został nadany. Przydział takiego tytułu będzie ukryty przed wzrokiem innych ludzi, a jednostka czy grupa, która nadużywa takiego tytułu na Ziemi, będzie po cichu energetycznie eksmitowana ze swojej pozycji, nawet o tym nie wiedząc. To jest początkowy etap odbierania mocy wielkim pretendentom, uzurpatorom, handlarzom mocą i oszustom żyjącym na Ziemi, którzy wykorzystywali tytuły związane z mocą, aby nadużywać i wykradać energię od innych.

Weszliśmy na linię czasu, gdzie cisi odziedziczą Ziemię, a nastąpi to dzięki Boskiemu udzielnemu prawu łaskawych królów przywracanemu przez powracającą na Ziemię chrystusową świadomość. Tytuł ten oznacza władzę bez odniesienia do płci czy rasy, ponieważ jest androgynicznym ucieleśnieniem Chrystusa – Sofii. (Termin „król” jest używany do określenia autorytetu kosmicznego suwerennego prawa objawionego na Ziemi przez każdego mężczyznę czy kobietę, ucieleśniających pełnię obojnaczego Chrystusa - Sofii i służących Prawu Jedni.) Ci, którzy mają już naleciałości wyższych praw istniejących w wymiarach Boskich światów na Ziemi, przychodzą na Ziemię w pełni świadomi (dając świadectwo). Są obszary, gdzie został nadużyty porządek ludzki, a negatywne ego nadużyło praw wprowadzonych dla dobra wszystkich ludzi. Budzą się ciemne uśpione miejsca zbiorowej nieświadomości istniejące w wielu wymiarach, aby ludzie mogli sobie dokładnie uświadomić to, co działo się z Ziemią i ludzkością. Te zdarzenia są całkowicie ukryte przed zbiorowością, a większość ludzi będzie miała tylko niewielką świadomość tego, co się dzieje.

Człowiek o czystym sercu, po zatwierdzeniu przez Kryształową Gwiazdę i Boskie Siły, podejmuje się zobowiązania, aby służyć Prawu Jedni, a wtedy jest przygotowywany do przypisania mu nowego tytułu, a następnie do nowych zadań i wypełnienia apostolskiej misji.

Prawo Jedni to święta nauka opowiadająca o mechanice chrystusowej świadomości, która jest naturalnym prawem rządzącym naszym wszechświatowym stworzeniem. Jest przyznaniem, że odwieczna prawda jest odwieczną miłością, a odwieczna miłość jest organiczną świadomością nieskończonego Stwórcy / Boga. Świadomość wiecznej miłości ucieleśniona w formie jest zunifikowaną inteligencją, a równocześnie jest uznana za wewnętrzne światło Chrystusa – Sofii. Gdy to wewnętrzne światło urzeczywistnia się w formie, uosabia wiecznego Boga - człowieka, który urzeczywistnia bezpośredni związek z sercem, umysłem i ciałem sił Boga.

Ludzie gwiezdni i indygo, którzy poddawali się falom wznoszenia, byli przeprowadzani przez wiele testów i prób panowania nad sobą potrzebnych dla wzmocnienia ich energetycznej integralności oraz cech, w celu udowodnienia ich poświęcenia i zestrojenia z chrystusową świadomością. Tu nie chodzi o osądzanie, lecz o energetyczne brzemię służby dla innych, gdzie zbadane zostały cechy związane z władzą i odpowiedzialnością. Nadużywając mocy, cierpimy. Chrystus – Sofia podtrzymuje i przywraca naturalne prawa, kiedy przedstawiciele są przygotowani, aby służyć innym na mocy suwerenności przewidzianej w Prawie Jedni. Jedyna prawdziwa ścieżka suwerenności pozwala być w pełni zestrojonym i posłusznym niezawisłemu kosmicznemu Prawu Jedni, które prowadzi ludzką duszę do oświecenia i ma bezpośrednie połączenie oraz związek z uniwersalnym umysłem Boga.

Nowy poziom świętego mariażu w tej duchowej inicjacji przychodzi wraz z odpowiedzialnością związaną z nowym tytułem. Jest to pierwsze spotkanie awatarów wznoszenia, którymi są ludzie inicjowani jako grupa nowych apostołów dla misji związanej z chrystusową świadomością na Ziemi. Zostanie wybranych więcej uczniów, którzy będą integrować chrystusową świadomość w przyszłych cyklach, ponieważ proces dotyczący siły Chrystus – Sofia, powracającej na Ziemię przy końcu cyklu wznoszenia, jest w toku. W tę misję nie jest włączony Kościół, struktura Kościoła zostanie zburzona i powróci do pobożności oraz miłości każdej istoty do Bożej Matki. Miejscem kultu będą ołtarze naszych serc i bezpośrednie duchowo – energetyczne relacje nawiązane z Boginią Matką i Bogiem Ojcem. Dokonają tego ludzie kroczący Ścieżką lub przepełnieni cnotami chrystusowego ducha. Poświęcają się wyłącznie służbie Bogu zgodnie z Prawem Jedni i są inspirowani przez miłującą dobroć w celu przywrócenia ludzkich walorów oraz ochrony praw wszystkich istot ludzkich, a także innych stworzeń - na równi.

Ważne jest, aby nie utożsamiać tego tytułu z kompleksem wyższości ani nie wpadać w pułapki negatywnego ego, które jest niewłaściwie używane do opisania tego tytułu w tekstach religijnych. Regenci apostolskiego zakonu Chrystus – Sofia nie będą nikogo nawracać i nigdy nie naruszą wolnej woli jakiejkolwiek istoty ani jej nie osądzą. Nie wymuszą niczego. Ich zadanie polega na przywracaniu harmonii i pokoju, tworzeniu energetycznej równowagi oraz platformy jedności pomiędzy siłami ziemskimi i duchowymi. Są czystymi, życzliwymi ludźmi napełnionymi Duchem Świętym i służącymi z przykładną pokorą. Komunikują się z królestwem Natury i chronią żywe stworzenia tej Ziemi pod kierownictwem nadanym przez Boskiego Ojca i Boską Matkę.

Uhonorowani nowym tytułem z wielką odpowiedzialnością służą wskrzeszeniu Prawa Jedni kierowanego przez Boską wolę - dla celów humanitarnych i przywróceniu równowagi energetycznej Ziemi oraz jej królestwom. Tytuł może rozciągać się na obejmowanie zadań z gospodarowania sektorami Ziemi, siecią planetarną, a nawet miastami, regionami, narodami oraz grupami ludzi, roślinami, drzewami i zwierzętami. Przypisanie władzy takiemu autorytetowi zastąpi autorytet ładu ludzkiego i obecnych rządów, które uzurpowały sobie prawo do władzy nad ludźmi i nadużywali tych uprawnień. Kontrolerzy, którzy przywłaszczyli sobie władzę i udawali, że przestrzegają praw dotyczących umów społecznych popełniając przy tym ciężkie zbrodnie przeciw ludzkości, będą poddawani systematycznemu izolowaniu od panowania nad innymi. To najpierw zadzieje się za kulisami struktury planu, a wielu ludzi u władzy będzie się starało zachować pozory, że nadal mają kontrolę. To będzie bardzo mylące dla wszystkich, zarówno dla ludzi jak i dla jednostek upadłych, które działają w roli wielkiego pretendenta lub zwodziciela innych. Oni nie rozumieją, dlaczego coś nie działa na ich korzyść albo dlaczego tracą władzę nad działami ich źródeł energetycznej mocy.

Pierwszy etap przydziałów tytułów będzie następował u przedstawicieli Chrystusa – Sofii w rejonach wznoszenia sieci Ziemi, gdzie odbudowa naturalnych praw rozpocznie się w formie prototypów demografii. To jest wyreżyserowane przez Kryształową Gwiazdę i rodziny chrystusowej świadomości, gdzie namaszczona osoba działa jako ciche i niewidzialne naczynie do ukierunkowywania tych praw w imieniu zjednoczonej inteligencji. Jednym z celów przyjęcia tych przepisów na ziemskiej sieci jest ochrona królestwa natury, planetarnej sieci oraz ludzkich dusz, które zamieszkują te miejsca.

Prawo do odzyskania mienia

Na niektórych obszarach Ziemi, osłabionych przez uszkodzenia lub rozwidlenia linii czasu, będzie równocześnie pojawiał się energetyczny chaos, który wzmocni schodzące pakiety energii. W tym czasie wielu z nas może być ponownie przypisanych do nowej grupy lub nowego miejsca zamieszkania, ponieważ misja naszej linii czasu w niektórych rejonach wygasa. Zakończyliśmy jakiś cykl na linii czasu, a nasze nowe miejsce zamieszkania będzie odzwierciedlać wyższy poziom wymiany wartości i równowagę energetyczną, abyśmy mogli dać wsparcie fundamentom następnego etapu naszej duchowej misji. To oznacza, że niektórzy z nas będą rzeczywiście kierowani, aby stabilizować energię danego obszaru, a etap koczowniczy mają zakończony. Będą musieli się fizycznie przemieścić i będą musieli zamieszkać w takich obszarach planety, gdzie będą mogli zharmonizować środowisko oraz pracować z tymi konkretnymi polami i współrzędnymi.

Usuwane z ziemskiej sieci elementy będą przyciągać liczne upadłe anioły i jednostki NAA, które aktualnie odmawiają eksmisji z pewnych miejsc lub nie chcą alternatywnej rehabilitacji. Obecnie upadłe jednostki działające w poszczególnych obszarach (głównie obszary upadku – descendencji) są wyłapywane i wyrzucane z planetarnej sieci. Lecz wciąż odmawiają eksmisji, opętują ludzkie ciała i je przejmują. To się dzieje najczęściej w rejonach descendencji i na problematycznych odcinkach sieci. Upadłe anioły i negatywni Obcy, którzy posiadają pewne kompetencje związane z miastami, regionami, narodami i liniami geomantycznymi planety, fałszują swoją tożsamość chcąc udowodnić prawo do istnienia oraz usprawiedliwić się z wykorzystywania energii odbieranej Ziemi i tym, którzy żyją w danych rejonach.

Jednostki, które nie zgadzają się z Prawem, są eksmitowane po odczytaniu im ich praw w ramach kosmicznego prawa suwerenności, a jednocześnie ich imiona są zapisywane w Księdze Praw.

Podczas inwokacji kosmicznego prawa suwerenności jednostka przywołuje świętego Ojca przez Chrystusa, aby za nią poświadczył i jej przewodził. Święty Bóg Ojciec czuwa nad Księgami Praw, tak że wszelkie działania i wykroczenia każdej istoty na Ziemi są przez jego świadomość w pełni zauważalne. Kiedy nasze ciała stają się jasnymi i czystymi naczyniami, udowadniają że są zdolne do służby. Święty Ojciec zna imiona i prawdziwe tożsamości wszystkich jednostek, a kiedy nazywa je po imieniu, muszą odpowiedzieć. Jednak święty Ojciec nie osądza, następstwa działań każdego bytu ludzkiego lub innego równoważy kosmiczna sprawiedliwość. Pod koniec cyklu każdy z nas wreszcie spotka swojego prawdziwego stwórcę, i ma jemu (i sobie) powiedzieć, czego dokonał w życiu oraz dlaczego zdecydował się zrobić rzeczy, które czynił. Podczas przeglądu życia nie można ukryć niczego, co mogło się wydarzyć, kiedy byliśmy w ciele fizycznym lub gdy przechodziliśmy z ciałem na inny plan. Każdy z nas przechodzi przez przegląd życia, a wtedy widzimy każdy jego szczegół - nasze wybory, ból jaki wywołaliśmy, ile miłości uwolniliśmy i co spowodowały nasze działania na Ziemi. Nikt nie jest zwolniony z przeglądu życia, wszystkie jednostki we Wszechświecie muszą przejść przez ten proces przy końcu cyklu.

Gospodarz Kryształowej Gwiazdy izoluje obszary problematyczne, które mają bardzo niskie częstotliwości wojen, szerzącej się biedy oraz przemocy, i zaczyna przygotowywać rejony powierzchni Ziemi, których pole elektromagnetyczne jest na tyle stałe i stabilne, że można z nich usunąć siły używające przemocy. Obecnie potęguje się rozwidlenie częstotliwości, ponieważ sieć Ziemi jest podzielona na części stabilne i niestabilne. Regulacja musi zachodzić systematycznie i zgodnie z tym, co pole elektromagnetyczne Ziemi, włączając zbiorową ludzką świadomość w tym miejscu, jest w stanie utrzymać w tej sieci, aby uniknąć kataklizmu. Gospodarz Kryształowej Gwiazdy zyskuje na sile w planetarnej sieci, jednak problematyczne rejony, które są miejscami descendencji, wzmagają powielanie energetycznego chaosu. Wielu upadłych aniołów, którzy nie zechcą dać się wyeksmitować lub zaakceptować rehabilitacji czy przeniesienia pod opiekę duchów opiekuńczych, jest usuwanych i kierowanych do tych obszarów. Przypomina to izolowanie obszarów skażonych przez proces zatrzymywania ich w wyznaczonych rejonach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz