wtorek, 10 marca 2015

LISA RENEE: ZŁOTE WROTA grudzień 2014 (CZĘŚĆ II)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Położenie Ezechiela

Prorok Ezechiel jest uważany za autora Księgi Ezechiela, która ujawnia ciąg przepowiedni dotyczących odrodzenia Izraela (Królestwa Bożego) i zbudowania Trzeciej Świątyni. Ezechiel bardzo szczegółowo omówił swoje spotkanie z Bogiem i czworgiem żywych istot czy cherubinów z czterema kołami. Najnowsze udostępnione doniesienia o Ezechielu dają głębszą wiedzę na temat wpływu zmian transpirujących w naszej sieci planetarnej mających związek z czterema żywymi istotami. Najwyraźniej Ezechiel miał nadane przy narodzinach inne imię i był mistrzem nauczającym Pitagorasa. Kiedy przez transmisję z Wężownika została objawiona konstrukcja świętej dekady, człowiek znany jako Ezechiel potrzebował pomocy w wyzwoleniu się od zniewolenia. Jego oryginalne nauki zostały znacząco wypaczone w niecnych celach.

Na Bliskim Wschodzie, na terenie Iraku / Iranu pracowały grupy opiekunów - przy 10-tych wrotach i na grobie Ezechiela. Grób Ezechiela znajduje się dziś na terenie południowego Iraku i uważa się go za miejsce spoczynku ciała proroka. Było to miejsce pielgrzymek zarówno dla muzułmanów jak i dla Żydów. Wyższe ciało monadyczne Ezechiela zostało tam uwięzione w ziemi i nie mogło ewoluować. Wewnątrz pola tetra-morficznego widzieliśmy zbiorcze chaotyczne pole składające się z powypaczanych części ludzkiego ciała, żywiołów, stworzeń i monadycznych figur. Ciało tej istoty doświadczyło ogromnego bólu i cierpienia, było wielokrotnie przebijana, ma ślady ukrzyżowania i tortur zadawanych podczas trwającej ciągle w tej strefie wojny.

*To zbiorowe pole jest monadą człowieka / mężczyzny, który doznał konsubstancjalności z żywiołami na terenie Iraku / Iranu w 10-tych gwiezdnych wrotach. Ciało jest w stanie dysharmonii i jakby wplątane w stan wojny. Jest używane przez siły NAA.
*To ciało jest ogromnym poczerniałym szarym polem, nabitym na sieć Złotego Orła i ją odżywia. To jest struktura poległych żywiołaków i fałszywe pole tetramorficzne, w którym ciało mężczyzny zostało zmieszane z wynaturzonymi żywiołakami / żywiołami.
*Ta maszyneria ma coś wspólnego z wojskiem, zabijając i przejawiając strefy wojenne w mężczyznach na planecie oraz przekazując kontrolę umysłów w polach GEG, które transmitują je do planety.
*To jest sieć islamskiej maszynerii Obcych przy grobie Ezechiela na Bliskim Wschodzie, która jest źródłem kontroli umysłów emitując energie terroryzmu, dżihadyzmu i nienawiści.

Z tym wytworem, który kiedyś był mężczyzną związane jest, przez linię rodu Melchizedeka, plemię Hibiru. Plemiona Manassesa, Józefa i Beniamina zostały tu szczególnie wyróżnione.

To jest fragment miejsca identyfikacji człowieka znanego jako Ezechiel, który oddzielił się od tego ciała i istnieje gdzieś w monadycznych liniach czasu. Księgi Ezechiela zawierają makabryczne relacje z wojen Goga i Magoga. Ma to związek z oprogramowaniem Armagedonu, mocno wszczepionego w większość ludności w regionie.

Ezechiel tak długo nie będzie mógł przejść w inne miejsce, jak długo to pole nie zostanie oczyszczone w kontekście relacji ze zbiorową świadomością męską, zwłaszcza tą, która jest związana z linią Hibiru. Sytuacja niedawno się pogorszyła, ponieważ kości i groby ludzi prominentnych jak Ezechiel, zostały obrabowane przez NAA. Użyli oni niektórych morfogenetycznych pól pewnych kluczowych postaci, jak bohaterów religijnych lub innych osób związanych z Jehowiańskimi kultami fałszywego boga ojca na Ziemi. Chodzi o przypadki osób zmumifikowanych lub pochowanych w ziemi, chociaż powinny być w pełni skremowane.

Ma to również związek z linią czasu masakr Masada i Heroda w 1. wieku, które Ezechiel przepowiedział wiele lat wcześniej. Herod był odpowiedzialny za budowę Wzgórza Świątynnego i Drugiej Świątyni (Heroda) w Jerozolimie.

Z Ezechielem i z matrycą sekstansu, która została użyta, aby skrócić długość ludzkiego życia i uśmiercać ciało, jest związana „Klątwa Jahwe”. Kości zostały zebrane po śmierci ciała, aby stworzyć bardziej złowrogi sposób łapania ludzkiej świadomości w pułapki. Tak więc, świadomość schwytano poprzez zakopane w ziemi kości martwego ciała. Właśnie to przytrafiło się Ezechielowi, który jest więziony przez własne religijne proroctwa – zainstalowane teraz na Ziemi przez Obcych. Stanowi to bardzo istotną deformację linii czasu dokonaną za pomocą ciała. Z degradacją żywiołów / pierwiastków ciała i deformacją zakodowaną w mitochondriach i w DNA jako miazma jest równoznaczna matryca sekstansu.

Stopniowo jest aktywowane przymierze z królem Salomonem (i jego tarcza miłosierdzia) w celu uruchomienia przemiany z obecnej zinfiltrowanej strukturze szkół misteriów - przez przeprogramowywanie tych uszkodzonych horyzontalnych struktur energetycznych. To zostało nazwane przez naszą społeczność programem „budowania różdżki”. Większość nauk esseńskich chrześcijan i Templariuszy została bardzo wypaczona i przekręcona, a następnie wykorzystana jako mechanizm reptiliańskiej kontroli ukrzyżowania. Ezechiel również został skażony tym wynaturzającym ukrzyżowaniem ciała i świadomości.

Modlitwy dla Ezechiela

Jeśli czujesz współbrzmienie z tą akcją, proszę módl się za to zbiorowe pole i za Ezechiela, aby został uleczony, odzyskał wolność i wrócił w ramiona świętej Matki oraz świętego Ojca. Można także oczyścić Ezechiela i wszystkie należące do niego części ciała zebrane w miejscu, w którym się znajdują, i wykorzystywane jako mechanizm oprogramowania Armagedonu przez proroctwo wojen Goga i Magoga. Jeśli taka Twoja wola, proszę, odszukaj 12-to wymiarowe kody oczyszczania i kalibracji, aby usunąć z Ezechiela implant ukrzyżowania.

Miejsce pochówku to Al Kifl w Iraku, ten grób jest uważany za miejsce pochówku islamskiego świętego człowieka o imieniu Dhul-Kifl, co do którego się uważa, że był biblijnym prorokiem Ezechielem. Potwierdzamy, że chodzi o Ezechiela i innych. Jeśli więc czujesz się na siłach, aby zakończyć wojnę sterowaną przez oprogramowanie Armagedonu, aby wspomóc przejawienie na Ziemi pokoju, możesz się o to modlić. W naszej bibliotece mamy modlitwę o pokój na świecie.

Kiedy przechodzimy przez kolejne etapy opus magnum, może to wspierać niektórych z nas w stawianie kropki nad „i” w naszym osobistym uzdrawianiu lub uzdrawiania naszej planety i pracy w sieci. Jest bardzo ważne, aby zbierać kawałki informacji i upewniać się, że są bezpieczne. Jesteśmy tutaj, aby poświadczać te informacje i udostępniać je ludzkości. Naszą rolą jest pamiętać, że każdy z nas ma zapis w pamięci komórkowej. Im więcej z nas będzie poświadczać informacje, które zostały usunięte z pamięci zbiorowej rasy ludzkiej, tym skuteczniej przywrócimy je do świadomości i zapisu dla całej ludzkości. Podstawowym prawem człowieka jest dostęp do wiedzy naszych prawdziwych historii i kim jesteśmy oraz skąd pochodzimy. To jest nasze wielkie dzieło na Ziemi, obok wznoszenia własnej świadomości. Przez nasz proces być może kształcimy ludzi i inne czujące istoty, i może zaprosimy je do połączenia z osobistą suwerennością zgodnie z prawem uniwersalnym.

Wypytywanie siebie

Dostajemy nową Jaźń, która wyłania się teraz. To jest ścieżka transformacji duchowej esencji ciała fizycznego ucieleśniającego coraz wyższe poziomy energetycznej spójności oraz zestrojenia z Boskim Źródłem. Kiedy dojdziemy do końca bieżącego roku, nadejdzie czas na przeprowadzenie pewnego rodzaju śledztwa. W stanie pełnej czujności i świadomości zwracamy wtedy uwagę na wewnętrzne odczucia osobistej Jaźni. Kto teraz identyfikuje się z moim „ja”. Jest to inny sposób na pracę ze sobą, możliwość skupiania świadomości na sobie, na tym jak się w danej chwili przejawiasz. Celem jest bycie w stanie ciągłej świadomości swojego „ja”, które przejmuje odpowiedzialność za wszystkie aktywacje w ciele, emocjach i umyśle. W tej wewnętrznej pracy mogą być pomocne te proste pytania:

Kim jestem?
Skąd pochodzę?
Dlaczego / po co tu jestem?
Co mam robić ze swoim życiem?

Pamiętaj, że w ten sposób nie da się zrobić czegoś niewłaściwie. Głębsza świadomość siebie jest pomocna, kiedy przechodzi się przez głębokie, gwałtowne przemiany. Puść wszystko, poczuj swoje wnętrze i wraz z oddechem podążaj za głosem intuicji. Odczucia zapisuj w dzienniku, wtedy w późniejszym czasie możesz przejrzeć swoje wrażenia.

We wcześniejszych etapach przebudzania może trzeba bardziej się starać, ćwiczyć głębsze zapytania, aby lepiej rozwinąć relacje łączące Cię z ciałami mającymi dostęp do uczuć. Później proces zachodzi samoistnie w naturalny sposób, bez wysiłku i konieczności silniejszej koncentracji. Zwiększenie umiejętności do takiej pracy ze sobą daje dostęp do coraz głębszych poziomów świadomości i jest kluczem do dostosowywania się do zmian bez stresu i zmieszania.

W tym czasie poczucie „ja” może być również odzwierciedleniem w relacjach z innymi, których mamy wokół siebie. Znajduje to odbicie w członkach naszej biologicznej rodziny, którzy mogą potrzebować innego poziomu naszego osobistego uczestnictwa. Kiedy mamy głębszą jasność w nas samych, nasze relacje również są klarowane. Ważne jest, aby być nieustraszonym i naprawdę widzieć możliwości współpracy. Zwiększenie zdolności do współczującej komunikacji i współczującej obserwacji jest doskonaleniem zalet.

Uzdrawianie psycho – emocjonalne

Zaangażowanie się w uzdrawianie psycho – emocjonalne jest możliwe tylko wtedy, kiedy osiągnęliśmy wyższy poziom świadomości, który jest owocem samodzielnego dochodzenia. Psycho - emocjonalność opisuje każdą interakcję psychologiczną, jaka może mieć związek z wewnętrznymi odczuciami lub wyrażonymi emocjami. Większość ludzi czuje emocje, które są generowane zgodnie z jakością ich myśli. Kontekst i wartość myśli przechowywanych jako osobisty system przekonań przesądzi o emocjach i zachowaniu. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, jaki rodzaj emocji czujemy, gdy o czymś myślimy. Kiedy jesteśmy zdolni, aby obserwować psychologiczną grę w emocjonalną relację z każdą formą bodźca, wtedy zaczynamy dostrzegać związek pomiędzy naszymi myślami a uczuciami. To pozwala nam zyskać kolejny fragment świadomości siebie, która jest źródłem myśli i decydować, jaką wartość lub kontekst chcemy do niego przypisać. Właśnie to stanowi podstawę naszych wierzeń i jest odpowiedzialne za wewnętrzną motywację, która kształtuje nasze zachowania i działania.

Kiedy rozwijamy i doskonalimy naszą psycho – emocjonalną świadomość, wtedy jesteśmy w stanie dokonywać zmian mentalnych i w umyśle nieświadomym. Zmiany mentalności wpływają na zachowanie, czyny i reakcje na środowisko oraz wszystko, co dzieje się w kontekście społecznym.

Teraz wyobraź sobie, że czujesz emocje bez świadomości ich pochodzenia, lub skąd pochodzą myśli. Pojawiają się spontaniczne uczucia, emocje, które wdzierają się do świadomości - dlatego należy zachować uważność. Czasem można to czuć jak falę emocji, która pojawia się znikąd i wypełnia ciało. Są dni, kiedy możemy się budzić z uczuciem smutku lub ciężkości bez powodu, albo czujemy się lekko i radośnie. Kiedy mamy bardziej rozwinięty system wykrywania, możemy wyczuć energię za słowami i emocjami odczuwanymi przez innych. Na przykład negatywne emocje możemy postrzegać jak ostrość, ciężkość, mozół, tłuczone szkło, szlam, wymiociny lub uzbrojenie. Pozytywne emocje można odczuwać jako żywotność, prostotę, spokój, ekspansywność i harmonię. Wszystko to jest wyczuwane w umyśle instynktownym znanym również jako ciało bolesne.

Często czujemy zbiorowe ciało emocjonalne Ziemi lub jego ruchy czy przejścia w cyklu wznoszącym. Dalej możemy czasem odbierać transmisję kontroli umysłu, która jest nadawana na falach radiowych ELF. Ciało będzie reagować na te neurologiczne formy kontroli umysłu automatycznie, nawet kiedy nie ma tam żadnej formy myślowej. Kiedy tylko jesteśmy zdolni rozwinąć w tym względzie głęboką świadomość tego, co czujemy i jak te myśli czy uczucia są tworzone oraz skąd pochodzą, dużo łatwiej możemy je identyfikować. Kiedy je zidentyfikujemy, możemy je usunąć, naprawić i uwolnić się od ich negatywnego wpływu. Nie jesteśmy zdolni do sklarowania negatywizmów czy kontroli umysłu, dopóki nie rozpoznajemy, co to jest i dopóki nie przypiszemy ich jakości do uczucia lub wibracji energii.

Inżynieria zgody

To dlatego wspomnienia ludzkości zostały skasowane i dlatego przekazano fałszywe dane na temat historii inwazji sumeryjsko – egipskiej. Jeśli nie mamy odniesienia do naszych wewnętrznych lub ukrytych uczuć, ani rozeznania w myślach, ani skąd one pochodzą, nie możemy się rozwijać poza nimi. To jest pułapka świadomości kontroli umysłu na Ziemi. Dopóki nie możemy tego zobaczyć i nie wiemy, co to jest, nie możemy się od tego uwolnić.

To się dzieje na Ziemi teraz, kiedy linia czasu inwazji Oriona przecina się z Wężownikiem i starożytne wspomnienia są odczuwane zbiorczo w ludzkiej rasie. Wiele osób czuje intensywność zmian komórkowych i wewnętrznie wie, co się dzieje. Wielu z nich nie ma punktu odniesienia do wzniesienia lub do zapisu dokładnej historii ludzkości. Jeśli nie pamiętasz, kim jesteś i co się z Tobą stało, nie możesz uleczyć swoich relacji psychologicznych czy emocjonalnych. To, w co wierzymy, i co myślimy na temat, kim jesteśmy, daje nam formę i kontekst tego, jak kształtują się nasze relacje ze światem.

Aby zilustrować kontrolę umysłu dokonywaną na ludzkości przytaczam poniższy cytat Edwarda L. Bernaysa, pioniera w dziedzinie propagandy i ojca Public Relations:

„Świadome i inteligentne manipulowanie zorganizowanymi zwyczajami i opiniami zbiorowymi jest ważnym elementem życia w demokratycznym społeczeństwie. Ci, którzy manipulują tym niewidzialnym mechanizmem, jakim jest społeczeństwo, stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą siłą rządzącą w naszym kraju. Jesteśmy zarządzani, nasze umysły są formowane, nasze gusta tworzone, nasze idee sugerowane, głównie przez ludzi, których nigdy nie znaliśmy. To jest logiczny efekt sposobu, w jaki jest organizowane nasze demokratyczne społeczeństwo. Jeśli ludzie mają żyć razem jako sprawnie funkcjonujące społeczeństwo, ogromna liczba osób musi ze sobą w ten sposób współpracować. W prawie każdym aspekcie naszego codziennego życia, zarówno w sferze polityki jak i biznesu, w zasadach społecznego porządku lub etycznego myślenia, jesteśmy zdominowani przez stosunkową niewielką liczbę osób, które rozumieją procesy psychiczne i społeczne wzorce grup. To oni pociągają za linki, które kontrolują publiczne umysły.”

To stwierdzenie jest próbką inżynierii dokonywanej na ludziach, manipulacji bez ich świadomej zgody. To jest dobry moment, aby zapytać, czy się na to zgadzam i usunąć wszystko, co mogłoby uzurpować sobie to prawo w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Propozycje ćwiczeń:

Z wnętrza mojego serca, umysłu i ciała, proszę teraz moją wyższą boską Jaźń o identyfikację niektórych lub wszystkich z poniższych elementów w celu całkowitego i trwałego usunięcia ich ze wszystkich obszarów i poziomów mojej świadomości i mojej istoty. Proszę o zidentyfikowanie, zlokalizowanie, usunięcie i naprawienie wszystkiego, co przywróci mi pełną wolność niezależnego bytu.

Skalibrowanie z 12-to wymiarową tarczą i wyrecytowanie przysięgi jedności (standardowa praktyka ES).

Zadaj pytanie o boską Jaźń: Czy mam załadowane skrypty kontroli umysłu, które trzeba usunąć z mojego ciała? JEŚLI TAK, KONTYNUUJ.

Ukochana święta Obecności Boga, ochraniająca rodzino Kryształowej Gwiazdy, proszę zidentyfikuj, zlokalizuj, usuń i napraw, co następuje:

* Usuń programy kontroli umysłu i załadowane związane z nimi skrypty. Usuń wszystkie systemy wierzeń, które blokują moją wewnętrzną prawdę i niezależność.
* Usuń post-hipnotyczne komendy i sugestie z każdego poziomu mojej istoty.
* Usuń ograniczające programy REM z moich niezbędnych dla optymalnego działania programów snu.
* Usuń ze wszystkich poziomów mojej istoty identyfikator skryptu, usuń lokalizator skryptu, usuń spust skryptu i usuń zawartość skryptu.
* Usuń skrypt kodu czasu lub kody trwania z każdego poziomu mojej istoty.
* Usuń całą karmę, wszystkie umowy lub zobowiązania karmiczne, które zaakceptowałam lub za które wzięłam odpowiedzialność albo na które zgodziłam się w dowolnym czasie lub z jakiegokolwiek powodu.
* Proszę, napraw wszystkie systemy i ponownie uruchom moje ciało diamentowego słońca dla wzniesienia i sekwencji strażniczych kodów Aurora. Skoryguj mój kręgosłup i wzmocnij moją kość ogonową oraz mój rdzeń kręgowy prowadzący do mojego mózgu. Jestem istotą boską. Jestem istotą suwerenną. Jestem wolna.
* Proszę, wyczyść wszystkie wiążące mnie wspomnienia i ich wpływy w moim centralnym układzie nerwowym, mózgu, w poziomach wewnętrznych, między poziomami i na zewnętrznych poziomach przestrzeni (celem jest usunięcie tych odcisków pamięci i ich pozostałości z systemu nerwowego - tam, gdzie to się zaczęło).
* Oczyść i odnów wszystkie systemy, wzmocnij lub wymień moje połączenia z doskonałością mojej wyższej boskiej Jaźni i moim kontraktem z tym i wszystkimi wcieleniami.

Zakończ swoją sesję oczyszczającą i odpowiednio podziękuj grupie wzniesienia.

Proszę, weź tylko to, co będzie przydatne dla Twojego duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję Ci za odwagę i męstwo, za bycie poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym prawem przejawionym. Jestem istotą boską, niezależną i wolną!

Z kochającym sercem, Lisa

1 komentarz: