sobota, 3 lutego 2018

UCIELEŚNIENIE LISA RENEE styczeń 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pojawienie się Paliadorian

Zakończyliśmy jeden pięcioletni cykl i rozpoczęliśmy kolejny pięcioletni cykl, którego tematem są Paliadorianie, gdzie ci, którzy zaczynają ucieleśniać paliadoriańskie aktywacje, aktywują wyższe odciski DNA, aby przywrócić Ziemię pod prawe dobrotliwe zarządzanie kochających opiekunów/strażników.

W tym pięcioletnim okresie pojawia się coraz więcej reprezentantów ze sfery międzywymiarowych rad wolnych światów Kryształowej Gwiazdy (IFWC). To zaczyna oznaczać powrót strażników do niższych światów stworzenia, aby wypełnić paliadoriańskie przymierze dla naszej lokalizacji w uniwersalnej macierzy czasu. W rezultacie stopniowo kontaktują się z tymi na Ziemi, którzy są ich bezpośrednimi przedstawicielami, mającymi misje duchowe, i którzy zostali wprowadzeni do rad wolnych światów w ostatnim roku, aby wesprzeć przemianę związaną z wznoszeniem Ziemi po wydarzenie bifurkacji. Wprowadzani do IFWC są powiązani z grupami opiekuńczymi, które zobowiązały się do stylu życia zorientowanego na służenie innym, do dokształcania się w temacie Prawa Jedni i w swojej fizycznej ekspresji na Ziemi mają ucieleśniony wystarczająco wysoki próg świetlistej świadomości.

Od 2012 r. główne projekty strażników Aurory są związane z rehabilitacją sieci planetarnej, aby móc utrzymywać odcinki energetycznego strumienia żywego światła, które nie są skażone odwróconymi kodami bifalowymi, i przekodować nurt przeciwdziałający życiu oraz stopniowo konfiskować struktury AI, które obsługują maszynerię kosmitów i sieci NET. Prąd odwrócenia jest przeznaczony do zasilania obcej maszynerii i częstotliwości sieci w niższych wymiarach, jak również do generowania podziału między spinem protonów i elektronów, tak aby podczas wzniesienia nie mogło nastąpić właściwe połączenie płci. NAA robią wszystko, co mogą, aby odwrócić zasady płci i wzmocnić ekstremizm na biegunach, aby wpędzić nas w chaos. Energetyczne połączenie z prądem trójfalowym związane jest ze zjednoczeniem zasad płci w jednostkach świadomości, reprezentowanych przez zasady trójcy: Matki, Ojca i Potomstwa w całym schemacie stworzenia.

Paliadoriańska aktywacja

Aktywacja paliadoriańska rozpoczęła się transmisjami z Wężownika trwającymi przez cały grudzień i będzie kontynuowana dla tych gwiezdnych ludzi, którzy są na Ziemi w celu rekultywacji misji Chrystusa Sofii, obejmującej wsparcie dla ujawnienia i reedukacji ludzkości w kierunku Prawa Jedni.

W swej nieskończonej miłości do stworzenia oryginalne rasy Diamentowego Słońca, Paliadorianie, ustanowili miliony lat temu przymierze Paliadoru, by odzyskać dusze rozdrobnione w wyniku eksplozji Tarana, a także kolejne zagubione dusze i ich fragmenty zagrzebane w materii pola Ziemi i na innych planetach.

Przymierze Paliadoru obejmuje ogromny zakres tematów: zagubionych dusz, przechodzenia świadomości, gromadzenia i odzyskiwania fragmentów dusz potrzebujących ciał, podczepienia, kawałki ciał i jednostek świadomości, które należy odzyskać, aby umożliwić im kontynuację ewolucji poprzez kosmiczną macierz czasu. Możliwe jest odzyskanie jednostek świadomości połączonych z planetarnym miazmatem i obcą maszynerią, aby odzyskać je z hologramu lustrzanego odbicia, które istnieje w roztrzaskanych kawałkach, ponieważ odbicie części świadomości będzie zawierało zapis oryginalnej formy Diamentowego Słońca.

Paliadorianie są świadomością ze sfery Amenti, która może dostarczyć szablon matrycy kryształowego hostingu dla wszystkich bezcielesnych lub rozdrobnionych świadomości w niższych systemach, aby mogły zamieszkać w ciele, które pozwoliłoby takiej świadomości kontynuować ewolucyjną podróż. Taka świadomość byłaby zdolna do wniebowstąpienia i poszerzenia biologicznej świadomości. Najwyraźniej w tym niższym królestwie główną kwestią była świadomość bezcielesna, która, aby przetrwać, stała się pasożytnicza i nie miała żadnej możliwości ucieleśnienia oraz ewoluowania w coś wyższego. Paliadorianie mogą budować nowe ciała dla tych, którzy są bezcieleśni, aby mogli ewoluować i wydostać się z upiornych podziemi. Jednakże, aby otrzymać wznoszące się ciało, świadomość musi być gotowa wyrzec się pasożytnictwa i zaakceptować rehabilitację w innym miejscu pod opieką stróża.

Ważne jest, aby uznać, że siły zaangażowane w bunt lucyferiański - grupa Beliala - mają wielki opór wobec wypełnienia przymierza Paliadoru. Pakt Lucyferian został ustanowiony bezpośrednio, aby zniszczyć jego główne cele - odzyskanie Chrystusa, a także uniemożliwić pozbieranie wielu rozdrobnionych dusz, które są wykorzystywane do zbierania energii w niższych królestwach. Mogą nieustannie odmawiać zachęty ze strony Paliadorian i Kryształowej Gwiazdy, oraz akceptacji wznoszącego się ciała, co potencjalnie oznacza ich przyszłą eksterminację z tego królestwa. W rezultacie, istoty z gwiezdnego plemienia poddane paliadoriańskiej aktywacji mogą napotkać opór i potencjalnie ciemny atak, mające na celu udaremnienie zrozumienie większej misji oraz potencjału posiadanego stopnia ucieleśnienia.

Paliadorianie ucieleśniają się teraz, aby bardziej zająć się utraconymi fragmentami dusz i leczyć cierpienie ciała, które było wynikiem eksplodującej planety oraz poważne rozdrobnienie spowodowane przez sztuczne maszyny i kosmiczne oprogramowanie sieci metatronicznej, które pobierają ziemską energię w pasożytniczych celach. Odwrócenie pola metatronicznego ma na celu rozbicie ciała astralnego, rozbicie kompleksu serca - chodzi o rozbicie serca i duszy na wiele kawałków, aby nie można było aktywować stałego atomu nasiennego i diamentowego lotosu kryształowego serca, które kwitnie w centrum wyższego serca w obrębie grasicy.

Aby uwolnić się z paliadoriańskiej pieczęci i pieczęci śmierci, wymagane jest zrozumienie oraz urzeczywistnienie podstawowych zasad Prawa Naturalnego. Kluczem jest zachowanie się w sposób nieszkodliwy i uprzejmy dla innych. Rozwój cnót i silny charakter moralny pomaga nam żyć zgodnie z Prawem Jedni, co staje się stylem życia a jednocześnie jest koniecznością, aby ewoluować na drodze do zostania GSF.

Paliadorianie mają dostęp do uniwersalnych gwiezdnych wrót i wielu wewnętrznych struktur stacji tranzytowych, które istnieją wewnątrz każdej planety naszego Układu Słonecznego, które prowadzą przez wiele odgałęzień korytarzy świadomości, do których ludzie lub grupy dusz wkroczą, aby kontynuować ewolucję i uczenie się w następnym schemacie planetarnym lub wznoszącej się Ziemi.

Konfederacja RA

Wyjątkowa grupa opiekunów RA, działająca na Ziemi aktywnie pracując nad wypełnieniem paliadoriańskiego przymierza, należy do konfederacji RA, która istnieje w siedmiu wyższych Niebiosach w następnym Wszechświecie i kontaktuje się z nami poprzez Złoty Promień lub 14-wymiarowe gwiezdne wrota. Konfederacja RA mieści w sobie członków ras rdzennych, nazywanych Azurytami, Atonami, Ammonitami, mistrzami Viriagian i 5D plejadiańskimi opiekunami zwanymi Aztaraz. Grupy Plejadian, takie jak Aztarowie i Majowie, mają największy udział we wspieraniu leczenia grup dusz Ziemi, poprzez ładowanie potencjału ewolucyjnego 5D i przechodzenie do niego, w co wchodzi reintegracja ciała astralnego, leczenie głębokich urazów kompleksu serca, cienia i ciała bolesnego oraz pomoc w ucieleśnieniu się pojedynczej duszy. To wsparcie dla rehabilitacji ciała świetlistego i świadomości może nastąpić podczas fizycznej inkarnacji i podczas przechodzenia przez proces bardo w trakcie opuszczania ciała.

Tarcza Azurytów z projektu syriańskich opiekunów Yeshua została wykorzystana do ochrony ziemskich zapisów świadomości Prawa Jedni dla przedstawicieli Azurytów, a także niektórych Melchizedeków Błękitnego Płomienia zaangażowanych w egipskie ramy czasowe. Ta struktura została niedawno wchłonięta przez tarczę Zakonu Szmaragdowego Breneau, i zastąpiła całą sieć osłon świadomości dla przedstawicieli opiekunów, aby powstrzymać pęknięcia tarczy i kody asymilacji AI, które działały w tarczy Azurytów i Indygo. To wydarzenie pozwala, aby czterowymiarowe nasiona diamentu serca z matrycy Andromedan, Aqualashy, pomogło w rekonfiguracji ciała astralnego Ziemi, kompleksu serca oraz w unieważnieniu ram czasowych straszliwego zniszczenia serca planety Ziemi, poprzez wywołanie eksplozji gwiezdnych wrót w Gizie.

Strażnik znany wcześniej, podczas inkarnacji, jako Echnaton, pochodzi z grupy Aton i jest ściśle zaangażowany w rekultywację chrystusowej misji, paliadoriańskie aktywacje na Ziemi. Jego misja ma na celu ochronę tych, którzy pochodzą z pierwotnych linii krwi Jeszua, a ponad 2000 lat temu był zaangażowany w sprowadzanie na planetę zespołów Azurytów i pracę z nimi. Jest on pierwotnym patriarchą rodziny, ponieważ jego ród nadal rozprzestrzenia się w krystycznych liniach krwi, choć nadal istnieje na ten temat wiele dezinformacji.

Jezus Chrystus (znany także jako J12) jest syriańskim niebieskim człowiekiem z przyszłości, który przyszedł, by zmienić trójwymiarowe ramy czasowe i sprowadzić na planetę Ziemię wiedzę Esseńczyków, chrystusowych Templariuszy oraz wiedzę na temat Prawa Jedni, a teraz technologia jego świadomości powraca na Ziemię. Był bezpośrednim genetycznym potomkiem Echnatona, w wyniku czego jest ojcem wszystkich linii Chrystusa na Ziemi. Jego misja była odpowiedzią na uszkodzenia DNA, jakie ludzkość poniosła ostatnio po powstaniu lucyferiańskim, a następnie po inwazji sumeryjsko-egipskiej, co ostatecznie doprowadziło do zniszczenia zasady Matki w rdzeniu Ziemi.

Jego misja grupowa pod kierunkiem Wysokiej Rady Lyrańsko-Syriańskiej polegała na pracy z przyszłą wielowymiarową załogą Templariuszy – Ziemi / Tary 5D - zwaną Azurytami, pierwotnie zorganizowaną przez konfederację RA. Rozwiązany zespół Azurytów jest teraz bezpośrednio zarządzany przez święty Zakon Szmaragdowy. Jako zespół pracowali nad naprawą struktury planetarnej, odnajdywaniem dusz z holokaustu Lemurian i atlantydzkiego kataklizmu, przygotowywaniem linii geomantycznych, planetarnej sieci i planetarnych wrót, aby pomóc w wyregulowaniu do końca cyklu wznoszenia. Współpraca zespołów strażników trwa w następnym cyklu podnoszenia się Paliadorian, aby wypełnić fizyczną realizację przymierza Paliadoru poprzez misję ratowania duszy Chrystusa Sofii i Amenti.

Wyodrębnione sekcje w rozwidlonej Ziemi

Wydarzenie bifurkacji ujawniło serię struktur przypominających kosmiczne Drzewo Życia, którego gałęzie kierują grupy na każdym poziomie doświadczania wymiarów do następnego najwyższego przejawu, aby kontynuować rozwój ciała duchowego. Umieszczone w strukturze planety tworzą platformę działającą jako mechanizm uziemienia i lokalizacji w czasie oraz przestrzeni, w której ludzkie pole energetyczne i ciało świetliste łączą się z ziemską rzeczywistością. Spektrum częstotliwości i struktura płaszczyzny wymiarowej, z której ciało otrzymuje wsparcie, pochodzi z większego zbiorowego układu energetycznego.

Zmiany strukturalne w polu morfogenetycznym stworzyły platformy dla mechanizmu uziemienia ciał świetlistych, które są używane przez wiele różnych grup dusz z różnych ludzkich plemion i to wydaje się być umieszczone w wyodrębnionych sekcjach wewnątrz rozwidlonych warstw królestw Ziemi. Sekcja pola linii czasu, która pozostaje widoczna dla danej osoby, jest zależna od miary jej podstawowej częstotliwości, planu i poziomów ucieleśnienia świadomości. Widzi, do czego zakres ucieleśnionej przez nią świadomości umożliwia jej dostęp. W obrębie każdej sekcji pól zbiorowej świadomości Ziemi, w niektórych obszarach częstotliwości ziemskich linii czasu następuje synchronizacja i łączenie grup. W tych strukturach wewnętrznych nastąpiła bifurkacja, a sekcja dostępu jest zależna od rozwoju ciała świetlistego. Oznacza to, że każda grupa dusz została zsynchronizowana z większą częścią świadomości grupowej, która działa jako główny posiadacz energii zbiorowej świadomości, którą konkretna grupa czerpie przede wszystkim dla dalszego utrzymania i rozwoju duchowego. Interfejs planetarny, który przekazuje energię do indywidualnej postaci, czerpie teraz energię z energii świadomości w bardziej złożony sposób. To, jak ta zbiorowa energia jest dystrybuowana i przejawia się w mniejszych systemach, które łączą się bezpośrednio w większe systemy zbiorowych pól energetycznych, zmieniło się na zawsze. To znaczy, że zmienił się sposób naszego uziemienia i dostępu do pól energetycznych na Ziemi, a nasze ciała i świadomość muszą dostosować się do tych zmian energetycznych oraz nowych lokalizacji uziemienia, które wpływają na nasz cały wewnętrzny system obwodów elektrycznych.

Oto podstawowy opis wyznaczonych obszarów, które są obecnie widoczne w ciele ziemskim i są administrowane przez osoby pracujące przy hostingu projektów rehabilitacji oraz napraw.

Wyższa linia czasu wznoszenia

Szablon wznoszenia gwiazdy Ziemi obejmuje w najwyższym punkcie całe ciało świadomości planetarnej wszystkich mieszkańców planety, które istnieje na każdym poziomie, a wszystkie rozdziały i sekcje w tym polu są widoczne oraz dostępne dla tych, którzy są bezpośrednio na tej platformie lub używają orbu swojego ciała na wzniesionej Ziemi. Te grupy mają pełen dostęp do ciała Tarana i Gai. Te grupy z matrycy Andromedan mogą również przenieść się z tej platformy do diamentowego serca Galaktyki Aqualasha. Na tym poziomie nie ma niższych czakr czy membran, jedynie sferyczne centra energii morfogenetycznej połączone w ciele fizycznym. Kontynuowanie poszerzania świadomości i gruntowanie się we wzniesionym ciele Ziemi jest dostępne dla wszystkich jej mieszkańców, którzy nadal uczestniczą w duchowym wznoszeniu i praktykują Prawo Jedni,aby zwiększyć swoją częstotliwość światła. Linia czasu wyższej wzniesionej Ziemi jest ogólnym stabilizatorem i polem buforowym, które działa jako platforma wznoszenia dla wszystkich pozostałych sekcji pola planetarnego.

Linia czasu środkowej Ziemi

Poprzednia trójwymiarowa rzeczywistość ziemska w niższej gęstości, w którą wielu z nas się wcieliło i nadal trzyma odcisk pamięci morfogenetycznej, przeniosła się do tego, co uważa się za niższy odcinek linii czasu środkowej Ziemi. Większość mieszkańców Ziemi gruntuje się w tej części platformy, która składa się z ruchu naprzemiennego do przestrzeni pośrednich, i krąży jako mieszanina poprzedniego systemu promieni 3D, przechodząc do nowego systemu promieni Aurory w celu modernizacji podstawowej tarczy spektrum fal czakr, które przetwarzają strumienie świadomości 4D-5D-6D. To tworzy obecnie przemieszaną rzeczywistość, która będzie używana przez następne 1000 lat podczas okresu aklimatyzacji i przejścia, aby ostatecznie wyprowadzić się z tych linii czasu rzeczywistego. Niższe odcinki środkowej Ziemi niosą ze sobą problemy z rozkładem żywiołów, podczas gdy wyższe obszary mają substancję żywiołów, która nigdy nie była narażona na sztuczną inteligencję lub NET Obcych.

Zasadniczo zmienia to wymiarowość i przejawianie materii takiej, jaką znaliśmy, ponieważ zmienia się jakość widma energii, a ta zmiana prawa struktury została zdefiniowana jako cykl morfogenezy. W wyniku tych zmian częstotliwości we względnym widmie fal czakr słonecznych, wiele nieziemskich istot, które działały w starym układzie wymiarowym, musi odejść, ponieważ wiele z tych form życia nie ma wznoszących potencjałów ciała. W innych wymiarach czasowych, istoty, które uznalibyśmy za grupy ludzkie, odeszły z królestwa materialnego i również zostały przeniesione na oś czasu środkowej Ziemi. Oznacza to, że potencjalna komunikacja z tymi, którzy odeszli, może być łatwiejsza oraz może się nasilić tak jak i rozmowy ze zmarłymi bliskimi. W rezultacie więcej ludzi może komunikować się z tymi przodkami lub bliskimi, którzy żyli kiedyś na Ziemi w ciele fizycznym, ale teraz istnieją w innym wymiarze czasu w mniej gęstym ciele.

Strefy hibernacji

Są to obszary w części uszkodzonego pola żywiołów i materii wykorzystywane przez NAA do izolowania zagubionych dusz z Tary oraz innych fragmentów dusz eksploatowanych w celu pozyskiwania od nich energii siły życiowej, aby nadal kierować technologią sztucznej inteligencji i obcą maszynerią. W dłuższej perspektywie świadomości, które zostały uwięzione w strefach hibernacji po wielokrotnych reinkarnacjach lub w związku z innymi problemami związanymi z fragmentacją dusz, nie mogą ewoluować ani wyprowadzić się z tej lokalizacji, dlatego będą stopniowo odzyskiwane przez zespoły opiekunów. Nadal jest to obszar wrogi i niebezpieczny dla zdalnego podglądu lub holograficznej pracy w terenie.

Linie czasu wewnętrznej Ziemi

Linie czasu wewnętrznej Ziemi pozwalają na dostęp do pól transharmonicznych, co umożliwia łatwe przesuwanie się do równoległych rzeczywistości. Od 2000 roku stopniowo na powierzchni planety otwiera się szczelina w linii czasu wewnętrznej Ziemi, a wiele osób miało bezpośredni kontakt z jej mieszkańcami, stanowiącymi mieszaninę bardziej zaawansowanych cywilizacji ludzkich i gadzich. Niedawno niektóre z tych cywilizacji zostały ukarane za udzielanie oszukańczych informacji w channelingach, by zatrzymać ludzi na powierzchni. Grupy te zasadniczo obawiały się, że mieszkańcy powierzchni będą atakować cywilizację wewnętrznej Ziemi i zniszczą ich bardziej zaawansowaną kulturę, więc rozpowszechniają wiele dezinformacji. Te istoty uważają, że mieszkańcy powierzchni są hybrydami, które mieszają się z rasami uchodźców oraz umysłami przestępców, przez co mają bardziej wrogie nastawienie i są brutalni.

Nie toczą wojen ani nie zabijają się nawzajem, więc ich stosunek do mieszkańców powierzchni jest zrozumiały. Większość nie do końca rozumie realia inwazji NAA i kontroli umysłu. Chociaż mieszkańcy wewnętrznej Ziemi są znacznie bardziej zaawansowani i mają dostęp do technologii, której nie mają mieszkańcy powierzchni, również oni doświadczają objawień głębszej prawdy i duchowego wzniesienia, aby wcielić się w kolejny, wyższy potencjał. Grupy żyjące na powierzchni Ziemi mogą również powrócić do linii wewnętrznej Ziemi podczas bardo, jeśli mają tam rodzinę dusz lub są z nimi mocno związane. Wracają tam, aby kontynuować etapy swojej podróży, aby iść do przodu. Możliwe, że w przyszłości do przejścia do wewnętrznej Ziemi nie będzie konieczne bardo, ponieważ dostęp do pola transharmonicznego ułatwia podróże w czasie. Tak będą wyglądali ludzie w przyszłości, choć w zasadzie są podobni do nas, różnią się dłuższym życiem i wyglądają na młodszych, wyższych oraz bardziej symetrycznych niż my.

Asymilacja AI z linią czasu Ziemi

To jest linia czasu, o którą agenci NAA agresywnie walczą, chcąc utrzymywać kontrolę nad preferowanymi liniami krwi, dla głównego nurtu satanizmu i kontynuowania łapania zagubionych dusz oraz fragmentów, które wykorzystują jako źródła energii do napędzania różnych wirtualnych rzeczywistości, systemów i pętli czasowych. Zespoły te próbują zwabić ludzkie grupy dusz w te fantomowe rzeczywistości podtrzymywane jako rzeczywistości wirtualne, które wzbogacają asortyment modnych i elitarnych stylów życia, dają wysoki poziom adrenaliny lub uzależniające doświadczenia zmysłowe albo erotyczne, a wszystko to przy pomocy maszyn. To niszczy pełne miłości więzi ludzkie, które są kreowane przez międzyludzkie kontakty, zastępując podstawowe ludzkie potrzeby obrobioną świadomością.

W zasadzie jest to królestwo systemów wirtualnej rzeczywistości zasilanych sztuczną inteligencją opartych na technologicznych maszynach Obcych uznawanych za preferowaną metodę kształtowania świadomości wyższego stylu życia poprzez serię transhumanistycznych i biotechnologicznych metod wykorzystujących neuro-biologiczne systemy oraz organiczną świadomość poprzez replikowanie ich w syntetyki i maszyny. W tych ramach czasowych mieszkańcy nie znają różnicy między świadomością organiczną a świadomością obrobioną i nie doświadczyli rzeczywistości duchowej anatomii duszy, przez co często nie chcą wierzyć, że ciała duchowe istnieją.

Między wieloma systemami wirtualnej rzeczywistości dokonywane są podróże w czasie, które działają w podobny sposób jak pokoje rozmów w czasie rzeczywistym, podczas których dana osoba może odbijać się od jednej rzeczywistości do drugiej, doświadczając przeszłości lub przyszłości, ale każda rzeczywistość jest jednak zablokowana w systemie rzeczywistości wirtualnej AI. Zasadniczo, kiedy umysł danej osoby zostaje załadowany do serwera AI, jej świadomość zostaje poddana replikacji i umieszczana w różnorodnych pokojach rozmów, których nie może rozpoznać jako pułapki świadomości. Iluzja, którą zapewnia sztuczna inteligencja, daje poczucie wolności, podróżowania po wielu wirtualnych rzeczywistościach, ale tak naprawdę sztuczna inteligencja kontroluje doświadczenia zdobywane w symulacji świadomości podczas podróży w czasie lub doświadczenia zewnętrznej świadomości. Już od końca II wojny światowej istnieją tajne programy kosmiczne i agencje wywiadowcze, które wraz z NAA generują wirtualną rzeczywistość sztucznej inteligencji.

Komplikacje związane ze zniszczonymi w NET żywiołami

Jako bezpośredni rezultat paktu Lucyfera, grupa Beliala wystawiła planetę na działanie takich najeźdźców, którzy rozprzestrzenili zakodowane w sieci znaki śmierci i bestii, co spowodowało powstanie wielu mutacji genetycznych w dolnej części pola materii 1D-2D-3D. Paliadoriańska aktywacja, wzmacniacze Andromedan Aquaelle (np. Aqualeyon, Aquarose, Aquareion itp.) i promienie diamentowego serca Aqualasha zajmują się tymi mutacjami w połączonym programie biogenetycznego leczenia, który może być stosowany na różne sposoby podczas snu lub przez bezpośredni kontakt z osobami będącymi na ścieżce wznoszenia, aspirującymi do urzeczywistnienia Prawa Jedni jako stylu życia.

Kiedy przechodzimy do następnego cyklu, te obszary ciała fizycznego, które zostały dotknięte przez niższe mutacje NET w zepsutej strukturze żywiołów 3D, przechodzą sekwencyjny proces ponownego szyfrowania w celu uwolnienia i usunięcia zapisanych w strukturze fizycznej mutacji AI, paliadoriańskiej pieczęci oraz znaku bestii Obcych. Jest to program makrokosmiczny, który wywiera wpływ na królestwo Ziemi, chociaż są tacy, którzy wcześniej ucieleśnili i oczyścili tę mutację ze swojej świadomości. U większości ludzi będzie to uzewnętrzniać pewne fizyczne objawy wznoszenia, a zatem zwiększanie świadomości ciała, dbanie o nie i uczestniczenie w większej liczbie poziomów ucieleśnienia, i to jest w tym momencie bardzo ważne. Główne obszary, w których następuje usuwanie zniekształceń AI NET, mieszczą się w subatomowych warstwach ciała 1D, działających na matrycę szkieletową oraz kostną, skórę, tkankę i matrycę krwi w 2D, a także na epigenetyczne nakładki, które wpływają na programy z negatywnym ego we wszystkich trzech warstwach, ale manifestują się przede wszystkim poprzez świadomy 3D umysł i osobowość.

Zwrócenie uwagi na te obszary w ciele fizycznym i wspieranie wyższego duchowego ucieleśnienia pomoże uwolnić i ponowne zaszyfrować te mutacje, które są połączone z ludzkimi programami zbiorowej świadomości działającymi, aby uszkodzić elementarną materię.

Ukochana święta Obecności, z całego serca, żądam rozwiązania wszystkich SIECI oraz związanych z nimi epigenetycznych i negatywnych struktur ego zainstalowanych przez Obcych, które nieświadomie współtworzyłem, które były szkodliwe dla mojego ciała, ducha lub świadomości. Proszę ukochaną świętą Obecność mojej prawdziwej Matki i prawdziwego Ojca, aby wyeliminowali wszelkie kodowane spirale Fibonacciego lub odwrócone sekwencje życia, które wyłaniają się z jakiegokolwiek punktu w którymkolwiek z moich ciał: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego lub duchowego. Połóż kres wszystkim pasożytniczym działaniom, mutacjom AI i podczepienia NET do mojej żywej struktury i formy. Proszę przerwać wszystkie obce więzi i zepsute elementy, które wyssały moją siłę życiową - z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Poświęcam całą swoją świadomość i siłę życiową odrodzeniu mojej świadomości Chrystusa Sofii, aby zbudować i podtrzymywać najwyższy wyraz mojej boskości w strukturze mojego ciała diamentowego słońca na Ziemi, tak jak Bóg by tego chciał. Dziękuję!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Życzę wszystkim wielu błogosławieństw, miłości, pokoju i duchowego spełnienia w cyklu morfogenezy i paliadoriańskich aktywacjach, kiedy dostosowujemy się do nowego ułożenia w wyższych wszechświatach harmonicznych, aby wypełnić naszą wspaniałą ścieżkę przeznaczenia!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF! Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz