środa, 28 lutego 2018

BIO-DUCHOWE ŻNIWA – LISA RENEE LUTY 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Genetyczny katalog DNA Ziemi

Dodatkowo, aby lepiej zrozumieć historię naszej planety, warto wiedzieć o kontrolerach ludzkości i pozaziemskim zainteresowaniu zyskaniem kontroli nad biblioteką genetyczną, która znajduje się na planecie Ziemia oraz w DNA wszystkich jej mieszkańców. Przeszczepianie tkanek, klonowanie części ciała i eksperymenty związane z mieszaniem materiału genetycznego są związane ze szczególnym planem grup Czarnego Słońca, które stoją za antyduchową filozofią eugenicznych, ludobójczych i kontrolowanych teorii ewolucji. Istnieje wiele nie pochodzących z Ziemi grup zaangażowanych w modyfikacje genetyczne i eksperymenty testowe na mieszkańcach Ziemi, które realizują ten plan, aby uzyskać dostęp do ogromnego katalogu materiału genetycznego. Głównym powodem uprowadzeń było uzyskanie kontroli nad genetyką tej Ziemi i wykorzystanie jej do otwarcia gwiezdnych wrót oraz gromadzenia katalogu genetycznego, który mógłby zostać przeniesiony na inne układy planetarne.

Materiał genetyczny wcielony i odnaleziony na Ziemi przetrwa długoterminowo oraz będzie się rozmnażał tylko na linii czasu Ziemi, ponieważ wszystkie żywe istoty, które tu się urodziły, są zakodowane genetycznymi kluczami w duszy zbiorowej tego ciała planetarnego. Grupy Obcych próbują złamać kod, aby uzyskać dostęp do nieśmiertelności i chcą przywłaszczyć ziemskie kody genetyczne, aby hybrydyzować i klonować je w dowolnym miejscu Wszechświata. Nie potrafią wymyślić, jak utrzymać to DNA przy życiu przez dłuższy czas w innym miejscu, z wyjątkiem zasad transplantacji, hybrydyzacji i klonowania, które osłabiają oraz wypaczają ludzkie DNA. To, co dzieje się na powierzchni Ziemi, co ma związek z pobieraniem organów i przeszczepianiem narządów, to tylko niewielki fragment aktywności odzwierciedlający to, co dzieje się w podziemnych bazach i poza planetą. Szaleńcze eksperymenty naukowe z czasów Atlantydy, podczas których miesza się i dopasowuje międzygatunkowe DNA, wielokrotnie z potwornymi wynikami i bez brania pod uwagę bolesnego wpływu na ciało świadomości.

Kiedy lepiej zrozumiemy program bio-duchowych żniw NAA, który duchowo nadużywa ludzi w celu zwiększenia ich udręki na tej Ziemi, oczywiste jest, że praktyki te nie tylko łamią prawa natury, ale naruszają duchową konstytucję wszystkich ludzi. Teraz przyjrzyjmy się czynnikom duchowym i niewidocznym konsekwencjom, które są generowane przez te szkodliwe praktyki, demonstrując naruszenie praw naturalnych.

Duchowe wykorzystywanie dawców narządów i tkanek

Każda istota ludzka ma unikalną kombinację sił duchowych oraz sił fizycznych, które składają się na całą jej konstytucję, a dane na ten temat tkwią w materiale komórkowym i są zarejestrowane w każdej części jej ciała. Tkanki fizyczne są nasycone inteligencją duszy, mają duchowe odciski, które są u każdego niepowtarzalne. Jeśli wycinasz narząd i przeszczepiasz tę tkankę w inne ciało, odciski duszy i ducha przenoszone w przeszczepionych tkankach, są teraz wplecione w ciało innej, równie wyjątkowej duszy. Fizyczne i duchowe warstwy dawcy oraz biorcy przeszczepu są na zawsze splecione ze wszystkimi energetycznymi konsekwencjami działań, które stały za wydarzeniem, oraz z wszystkimi zaangażowanymi osobami.

Jeśli narząd został przejęty od dawcy, który nie wyraził na to zgody lub został zamordowany dla pozyskania narządów, to jego niewyobrażalny ból i niszczące elementy pozostaną zarówno w duszy dawcy, jak i w fizycznym ciele biorcy. Skutki dla wszystkich zaangażowanych są wyjątkowo niszczące, szczególnie gdy przeszczepy odbywają się bez uznania duszy i świadomości, która jest zaangażowana w ten proces. W takich destrukcyjnych sytuacjach przeszczepione części ciała mogą być wykorzystane jako domy demoniczne, które tworzą w samym przeszczepionym organie różne duchowe podczepienia, śmietniki, demoniczne i szkodliwe portale.

Informacje komórkowe w przeszczepionych tkankach będą próbowały komunikować się ze świadomością i ciałem zaangażowanych osób, co może stworzyć wiele duchowych czy fizycznych problemów. Każdy narząd ma w ciele swój odpowiednik, w którym poszukuje równowagi, a w zdrowych, funkcjonujących ciałach te narządy komunikują się ze sobą. Przeszczepione narządy nie znajdą takich samych odcisków urodzeniowych lub unikalnych komunikatów DNA w biorcy, co może siać spustoszenie w wewnętrznych obwodach organizmu, czyniąc je jeszcze bardziej zależnymi od systemu medycznego i od przyjmowania medykamentów.

Niezwykle szkodliwe, a nawet bolesne jest, gdy ciało duchowe czuje, że jego fizyczny odpowiednik jest rozcięty i użyty na części, w wielu przypadkach wywołuje to przerażającą duchową traumę w świadomości. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ciało jeszcze żyje, a osoba zostaje uznana za martwą, zaś dusza nie opuściła jeszcze ciała. Jeśli ciało pozostaje żywe, ale mózg osoby już obumarł, wycinane narządy oraz części ciała przyczepiają się do fizycznego ciała. Mogą być w szoku, gdy patrzą, jak ich ciało jest pocięte na części, podczas gdy oni nie byli w stanie mówić i bronić swojego ciała. Może to w rezultacie spowodować zmianę osobowości i stworzyć problem w postaci wielu podczepień duszy połączonych z jednym ludzkim ciałem.

Obecne praktyki medyczne związane z przeszczepianiem narządów dostarczanych w ramach handlu ludzkimi ciałami ma bardzo poważne konsekwencje dla duchowej świadomości, co ogólnie powoduje u ludzi jeszcze więcej chorób i cierpienia, nie wspominając już o naruszaniu praw naturalnych.

* W ciała fizyczne z przeszczepionymi narządami zostają wplatane duchowe podczepienia, aby te ciała nie mogły opuścić Ziemi. *Niedopasowane części ciała generują duchowe blokady z powodu niekompatybilności unikalnych układów sił duchowych, które składają się na anatomię duchową.
*Fragmentacja duszy w wyniku szoku lub traumy doświadczanej przez destrukcyjne elementy zachodzących zdarzeń.
*Zmiana odcisków i zapisów krwi, które mogą zmienić duchowy cel tej osoby w fizycznym ciele, w którym zamieszkują.
*Kiedy po przeszczepieniu narządów filtrujących zmienia się zapis krwi, ma to wpływ na rozwój świadomości i stacje tożsamości tej osoby.
*Podczepienie do duszy mrocznych istot, które wykorzystują ból i cierpienie zaangażowanych ludzi, aby zebrać ich energię.
*Sataniści są w stanie zdobyć części ciała, które są wykorzystywane do różnych celów rytualnych, ponieważ wiedzą, że w ludzkiej tkance ukryty jest zapis duszy, a część ciała może być uwiązana lub zabrana dla głodnych szatańskich bytów.

Kiedy lepiej rozumiemy, w jaki sposób nasza świadomość i fizyczne ciała funkcjonują w zgodzie z zasadami praw natury, jesteśmy w stanie lepiej rozpoznawać pogwałcenia, które są bezpośrednio związane z wywoływaniem światowego cierpienia, deprywacji i chorób u wszystkich ludzi.

Uniwersalne ciało ludzkie

Ciało ludzkie jest kompletnym układem żywej energii, który odzwierciedla mikrokosmos w makrokosmosie, i który składa się z mniejszych systemów świadomości odzwierciedlających te same zasady w prawach struktury, którymi – za pomocą Praw Uniwersalnych, rządzi się cały Kosmos. Każda istota ludzka ma niedoścignioną wartość, która jest święta dla Praw Uniwersalnych, Prawa Jedni, ponieważ każda osoba jest wyjątkowa, i nigdy nie będzie miała dokładnej kopii świadomości.

Każda warstwa fizycznych matryc w ludzkim ciele ma energetyczny wzorzec i odpowiednik świadomości, który jest unikalny dla tej osoby i który działa jako brama do świata duchowego. Wszystkie części ciała, narządy, gruczoły i tkanki fizyczne przeplatają się z funkcjami świadomości duchowej anatomii, dlatego wszystkie te systemy są zależne od rządzących siłami metafizycznymi odcisków urodzeniowych, które składają się na unikalny plan jednostki. Ponieważ do budowania struktury materialnej służą surowce fizyczne, istnieją surowce metafizyczne do budowania ciała świadomości lub struktury duchowej. Chociaż nie widzimy tych metafizycznych surowców składających się na duchowe siły obecne w fizycznym ciele, te elementy tkwią w każdej komórce ciała.

Każda osoba jest istotą duchową złożoną z różnych metafizycznych surowców, które tworzą unikalny układ sił duchowych, co daje każdemu człowiekowi unikalny plan, a także wyjątkową naturę. Duchowa natura każdej osoby jest określona przez metafizyczne siły stworzenia w połączeniu z wzorcami opartymi na matematycznych zasadach, które można badać za pomocą skali muzycznej i chromatycznej, a także poprzez badanie wydarzeń astronomicznych, które informują nas o położeniach ciał niebieskich odciśniętych przy narodzinach.

Astrologia jest ważną nauką badającą unikalne układy sił metafizycznych występujących w obrębie anatomii duchowej, która utraciła pozycję akademicką wiarygodnej nauki z powodu infiltracji NAA w kierunku przyjęcia na całym świecie metod naukowych. Studia nad naukami astrologicznymi były tradycyjnie uważane przez uczonych za zaawansowane i były powszechne w kręgach akademickich aż do XX wieku. Astrologia w dzisiejszych czasach nazywana jest pseudonauką, co służy zdyskredytowaniu jej słuszności i celu w badaniu praw struktury, aby ludzkość nie znała wzorców astronomicznych, które informują nas o osobowości i wpływach różnych sił na świadomość. Kiedy badamy wzorce astrologiczne, badamy odciski magnetyczne, które są istotne dla funkcji naszych warstw cielesnych, możemy określić te wzorce, które wpływają na naszą wyższą lub niższą duchową naturę, a następnie decydować o wprowadzeniu poprawek. Tak więc, właściwe wykorzystanie nauki o astrologii pozwala nam lepiej określić, czy żyjemy zgodnie z naszą prawdziwą duchową naturą i czy wykorzystujemy potencjał, informuje o czekających nas lekcjach i wyzwaniach, a także o tym, po co przyszliśmy na Ziemię, co mamy rozwiązać i co przekroczyć. Bez głębszej wiedzy i świadomości tego, w jaki sposób te astronomiczne wzorce na nas wpływają, ludzka świadomość 3D funkcjonuje na auto-pilocie, nieświadoma ogromnych sił i wpływów, na które jest narażona na co dzień. Duchowy rozwój w kierunku transcendencji tych archetypowych i niebiańskich sił polarności, w celu przywrócenia im neutralności, staje się jeszcze ważniejszy podczas cyklu wznoszenia.

Kosmobiologia i astrologia medyczna

Wiele starożytnych nauk mądrości rozumiało matematyczne koncepcje łączenia uniwersalnego ciała ludzkiego i jego powiązań z kosmobiologią. Korelacje matematyczne i astrologiczne zostały stworzone między zasadami w kosmosie a ich znaczeniem dla organicznych form życia, a także z konieczności zbadania skutków tych sił kosmicznych, jak również ruchów gwiezdnych i połączeń astronomicznych, które wpływają na świat sił na Ziemi. Pitagorejskie szkoły tajemnic nauczały, że Układ Słoneczny jest jednym potężnym instrumentem muzycznym, a dwanaście znaków Zodiaku można porównać do półtonów w skali chromatycznej. Skala chromatyczna jest skalą muzyczną z dwunastoma wysokościami lub tonami częstotliwości, z których każdy jest pół tonu nad lub pod tonem obok. Ta sama struktura istnieje również w skali wymiarowej rzeczywistości holograficznej. Dwanaście planet stanowi białe klawisze kosmicznej klawiatury muzycznej. Każdy gwiazdozbiór jest inteligentnym ciałem świadomości, które transmituje spektrum częstotliwości kolorowych fal i matematycznych kodowanych wzorów związanych z przemienianiem struktur metafizycznych w formę. Każdy reprezentuje znak astrologiczny, który reaguje na określony ton częstotliwości i kolor. Niektóre z tych tonów mieszają się ze sobą i są harmonijne, podczas gdy inne ze sobą kolidują, tworząc wzajemne dysonanse i spaczenia. Kiedy wyczuwamy dysharmonię i konflikt między niektórymi nutami fortepianu lub odczuwamy fałsz w muzyce głównego nurtu, to te same efekty występują w obrębie sił metafizycznych. Podobne akcenty harmonii lub niezgodności pojawiają się między alchemią sił, która występuje w różnych gwiazdozbiorach Zodiaku, dwunastu planetach i różnych ciałach niebieskich, które mają wielki wpływ na ludzi. Te zestawy instrukcji są z natury zapisane w duchowym wzorcu i modelu każdego człowieka na Ziemi.

Kiedy inkarnujemy się w fizyczną ludzką postać, ewoluujemy przez etapy precesji równonocy, a ta progresja przenosi nas przez wszystkie dwanaście warstw archetypowych sił, które utrzymują zestawy instrukcji dla struktury uniwersalnego ciała ludzkiego, jak również poziomy transmisji DNA. Gdy Słońce przechodzi przez kolejny gwiazdozbiór, odbieramy zmiany częstotliwości inteligentnych zestawów instrukcji, które są przeznaczone dla ludzkiego ciała - aby ewoluowało w kierunku zwiększenia aktywacji DNA i duchowego wzniesienia - które są siłami alchemicznymi przenoszonymi do pola Ziemi. Kiedy w głównych połączeniach między ciałami planetarnymi i gwiazdowymi zachodzą wyrównania astrologiczne, pojawiają się siły alchemii, które zmieniają częstotliwość prądu i manifestują nowe twory, które pomagają poszerzyć świadomość na poziomie planetarnym i osobistym. Oprócz wojny o świadomość ludzkość poddawana jest psychologicznym operacjom, które uniemożliwiają uczestnictwo w odbieraniu energii przenoszonych przez te gwiezdne siły na Ziemię w celu bio-duchowej ewolucji.

Szkoły misteriów rozwinęły dziedzinę jatromatematyki, czyli astrologię medyczną, w której cała matryca ludzkiego ciała została podzielona z pomocą zasad astronomicznych i astrologicznych, a także bio-mechaniki. Dwanaście znaków astrologicznych stanowi specyficzne prawo struktury, które jest włączone w każdą część ludzkiego ciała od stóp do głów, wewnątrz i na zewnątrz. Co więcej, planety i istniejąca przestrzeń są bezpośrednio skorelowane z pewnymi częściami ciała, które zostały zaprojektowane w celu ogólnego zjednoczenia warstw struktur świadomości. Poprzez badanie chwili porodu, jatromatematycy określali wzorce odcisków urodzin jako ciała gwiazdowego (duszy) i byli w stanie określić różne kombinacje sił energetycznych oraz to, jak te siły oddziaływały na ludzkie ciało oraz świadomość. Obserwując profil zachowania, który ukazywałby ogólne tendencje w konstytucji i usposobieniu, poznawali konkretne wzorce w jednostce, aby pomóc jej w dostosowaniu się do najwyższego potencjału i osiągnięciu stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Każdy może studiować własne schematy astrologiczne, aby zdobyć wiedzę o wewnętrznych działaniach Jaźni.

Astrologia medyczna odzwierciedla prawo zasad w każdej z dwunastu konstelacji, które mają związek z utrzymaniem struktury w częściach ludzkiego ciała. Z punktu widzenia opiekuna, Zodiak Galaktyczny zawiera kolejną ważną konstelację zwaną Wężownik, która jest brakującą trzynastą konstelacją, działającą podczas cyklu wznoszenia jako siła jednocząca i trynitarna dla wszystkich pozostałych dwunastu gwiazdozbiorów. Tak więc, w naszym modelu, siły są reprezentowane przez trzynaście znaków Zodiaku Galaktycznego, które rządzą częściami ciała - od głowy (Baran) do palców u nóg (Ryby), jak następuje:

Fizjologia skorelowana ze znakiem Zodiaku Galaktycznego

Baran - mózg, półkule mózgowe, czaszka, oczy, twarz, górna szczęka, wewnętrzne tętnice szyjne, wzgórze, nadnercza.

Byk - szyja, gardło, podniebienie, krtań, migdałki, dolna szczęka, uszy, obszar potyliczny, móżdżek, atlas, oś, zewnętrzne tętnice szyjne, żyły szyjne, gardło, tarczyca, kręgi szyjne.

Bliźnięta – kark, ramiona, ręce, górne żebra, płuca, tchawica, oskrzela, naczynia włosowate, oddech, dotlenienie krwi.

Rak - żołądek, przełyk, przepona, piersi, sutki, gruczoły mlekowe, górne płaty wątroby, przewód klatki piersiowej, trzustka, surowica krwi, perystaltyka żołądka, płyn żołądkowy, przysadka mózgowa.

Lew - serce, grzbietowy obszar kręgosłupa, rdzeń kręgowy, aorta, górna i dolna żyła główna, grasica.

Panna - region brzuszny, jelito grube i cienkie, dolny płat wątroby, śledziona, dwunastnica, wydzielina grasicy, perystaltyka jelit, trzustka.

Waga - nerki, nadnercza, odcinek lędźwiowy, skóra, moczowody, układ naczynioruchowy, rdzeń kręgowy, jajniki.

Skorpion - pęcherz moczowy, cewka moczowa, narządy płciowe, zstępująca okrężnica, gruczoł krokowy, jądra, okrężnica esicy, kość nosowa, kość łonowa, czerwona substancja barwiąca we krwi.

Wężownik - komórki płodu, kość ogonowa, oś krzyżowa czaszki, kość krzyżowa słoneczna, kundalini, amrita, gruczoł lydowy (leyden), podstawa mózgu (złoty kielich), transfiguracja od księżyca do słońca.

Strzelec - biodra, uda, kość udowa, jelito kręte, kręgosłup, obszar krzyża, nerwy kulszowe, nerwy kulszowe miednicy.

Koziorożec - skóra, włosy, kolana, stawy, układ kostny.

Wodnik - kostki, kończyny dolne, układ krwionośny.

Ryby - stopy, palce u nóg, układ limfatyczny, tkanka tłuszczowa, fibryna we krwi, trzustka.

Forma ludzkiego ciała reprezentuje ruch, który dokonuje się przez precesję równonocy, każda zasada astronomiczna i astrologiczna ma bezpośrednie znaczenie dla naszej anatomii fizycznej i duchowej. Kiedy usuwamy lub przeszczepiamy części ciała, usuwamy z naszej struktury cielesnej odciski i określone zasady, co zmienia wpływy świadomości oraz ma wpływ na rozwój duchowy. Nie wspominając o potencjalnych problemach w ogólnym funkcjonowaniu biologicznym, takich jak wewnętrzne rozłączenie obwodów między przeszczepionymi narządami, które mogą blokować integrujące i holistyczne uzdrowienie ciała, umysłu oraz ducha.

Wężownik jest połączeniem trynitarnym

Ponadto przekazy z Wężownika, boski element wody i ognia działa jako łącznik pomiędzy kwadraturami składającymi się na znaki kardynalne, stałe oraz zmienne. W poprzednich cyklach duchowy plan ludzkości zawierał wiele kwadratur i opozycji w odciskach narodzin z pewnych połączeń planetarnych lub gwiazdozbiorów, które generowały dysharmonię, dysonans oraz cierpienie. Te siły opozycyjne nakładały ograniczenia na ducha i doprowadziły do duchowego ucisku, miazmatycznych wzorców, a także karmicznych obciążeń. Podobnie jest z kwadraturami, opozycjami oraz innymi ograniczeniami, które są zapisane w duchowym wzorcu, i które można zrozumieć analizując wykres narodzin. Są one konsekwencją działań, nieprzerobionych lekcji, celów duchowych oraz długów karmicznych, które były przenoszone przez wiele wcieleń. Ciało ziemskie ma również swój własny plan, który składa się z zapisów zbiorowej świadomości ludzkości, więc kiedy inkarnujemy się na danej osi czasu na Ziemi, mamy również odciśnięte karmiczne ciężary odcisku świadomości zbiorowej z chwili inkarnacji.

Trafne jest również stwierdzenie, że NAA miała kontrolę nad aspektami dwunastu przekazów z konstelacji, co doprowadziło do skrajnie negatywnych biegunów w świecie sił, w celu kontroli form materii. Zamierzali radykalnie wzmocnić czarne subtelne siły, filtrując negatywne aspekty polaryzacyjne archetypów konstelacji, aby wpłynąć na ludzkość w celu wywołania ujemnej polaryzacji i wykorzystania planetarnej ciemnej materii do sterowania maszynerią AI. Przykładem jest obserwacja akumulacji ujemnej polarności w zasadach konstelacji Wagi w masach, które reprezentują równowagę energetyczną w świecie sił i zaobserwować, że kiedy niszczą równowagę energetyczną poprzez naruszanie praw naturalnych, pojawiają się choroby. Waga rządzi nerkami, a kiedy widzimy tempo szerzenia się chorób nerek, za potencjalny czynnik możemy uznać tę nierównowagę w Wadze.

Te nieharmonijne częstotliwości w odciskach chwili narodzin można opisać jako błędne koło, prowokujące opozycyjne wzorce, które powodują intensywne konflikty między osobowością a wyższą Jaźnią. W 2013 r. z Wężownika zaczęto nadawać transmisje, które mają być po prostu rozumiane jako przepływ harmonii i boskiej łaski ku ludzkości podczas cyklu wznoszenia. Pozwala to na wiele uwolnień od intensywnych kwadratur i opozycji zapisanych w oryginalnym schemacie narodzin oraz pomaga przywrócić karmiczny wzór z łagodniejszym strumieniem harmonijnych i wyrównanych częstotliwości.

Przekazy z Wężownika mogą być świadomie wykorzystywane w każdym cyklu, aby uwolnić opozycyjne odciski magnetyczne na wykresie urodzenia, chociaż stanie się to naturalnie, kiedy poddasz się procesowi. Ostatni cykl takich przekazów dotyczył tematów uwalniania i oczyszczania ze szkodliwych przymierzy krwi w międzypokoleniowych związkach linii rodowych. Istnieją trzy główne obszary aktywacji w ciele, które działają jako unifikator wszystkich centr czakr i części ciała. Najpierw jest kość ogonowa i obszar krzyżowy, drugi to kompleks wyższego serca, a trzeci jest w centrum mózgu i kości klinowej. Boski ogień i woda z transmisji Wężownika mają na celu harmonizację żywiołów w ciele, poprzez uwalnianie i oczyszczanie niezgodnych wzorców opozycji przywracając pole trynitarne, jedność lub to, co nazywa się modelem pokoju.

Ostatnio niektóre fale osób wznoszących się uległy zmianom w sekwencji transdukcji, i zostały zdefiniowane w ich oryginalnym wzorcu urodzeniowym na Ziemi, aby wyczyścić zapisy o przymierzu krwi. To wzniesienie się z inkarnowanych karmicznych wzorców urodzeń 3D podczas bifurkacji, było rezultatem wspieranym przez trynitarne połączenia transmisji Wężownika osiągające masę krytyczną w grudniu ubiegłego roku.

Jednak czytając ten biuletyn pamiętaj, aby wykorzystywać zdrowy rozsądek i nie oceniać nikogo - żadnej istoty ludzkiej, która skorzystała z przeszczepu narządu lub została nakłoniona do zostania dawcą narządów. Żyjemy w czasach wielkich oszustw i fałszu, w kontrolowanym systemie inwersji, gdzie system medyczny i podobne instytucje, są wielce dochodowymi przedsięwzięciami, które faktycznie działają wbrew temu, co reprezentują. Temat został przedstawiony dla głębszej edukacji, dla rozwijania jasności o uniwersalnym ciele człowieka, rzeczywistości anatomii duchowej i po to, aby pogłębić wiedzę o naturze rzeczywistości, w której się dzisiaj znajdujemy. Problemy, które mamy na Ziemi, są niezwykle złożone i nie zostaną rozwiązane z dnia na dzień. Pierwszym krokiem jest zrozumienie sposobów, w jakie nasze społeczeństwo narusza prawa natury, przed naszymi nosami, abyśmy dostrzegli, w jaki sposób możemy przyczynić się do tych naruszeń bez naszej świadomości lub zgody. Kiedy jesteśmy poinformowani i świadomi tego, przed czym stoimy, automatycznie mamy osobistą moc wyboru i zgody, która pozwala nam dostosować się do praw naturalnych.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz