wtorek, 30 stycznia 2018

UCIELEŚNIENIE LISA RENEE styczeń 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w tym roku w ciele planetarnym następują zmiany dotyczące prawa struktury, zwane morfogenezą, dlatego zbadamy, w jaki sposób te strukturalne zmiany energii przejawią się w nas samych i w materii. Ciało fizyczne jest niezwykle ważne na tym etapie, ponieważ to, po co tutaj jesteśmy, może się zdarzyć tylko wtedy, gdy pozostajemy w wznoszącym się ludzkim ciele. Przyjrzymy się programowi stojącemu za transhumanizmem, który ingeruje w proces poszerzania świadomości. Omówimy wiele zagadnień dotyczących bifurkacji, zmiany w grupach opiekunów i pojawienie się Paliadorian, z których niektórzy zaczną ucieleśniać wyższe znamiona DNA, aby przywrócić Ziemi właściwe dobroczynne zarządzanie.

Proces morfogenezy cyklu wznoszenia będzie postępował w ciągu kolejnych pięciu lat, na i w planecie nastąpi drastyczna rekalibracja geomagnetyczna i zmiany strukturalne, które zainicjują nowe etapy przejawiania wyższej świadomości na poziomie fizycznym. Będą się łączyć dotychczas rozdzielone wielowymiarowe warstwy umysłu, w ten sposób potencjalnie zmieniając percepcyjne doświadczenia każdej osoby, która zaczyna ucieleśniać bardziej unikalne wymiary osobistej świadomości. Co się stanie, gdy nieświadomy umysł, ciało bolesne i astralne strumienie umysłu zaczną się łączyć i będziemy postrzegać świadomie?

Teoretycznie w efekcie zacznie się integracja duszy i fizyczne jej wyrażanie, co nazywamy ucieleśnieniem. Już niedługo, w tym pięcioletnim cyklu, zobaczymy, jak to wygląda na masową skalę. Ta treść, która istniała w niższych zbiorowych strumieniach nieświadomości lub świadomości w stanie zastoju/snu, budzi się teraz i staje się bardziej świadoma, wynurzając się na poziomach globalnych. Podniesiono poprzeczkę, co oznacza, że wszyscy musimy podnieść jakość naszej gry, gdyż jesteśmy spychani na kolejny poziom duchowego rozwoju - musimy to ucieleśnić bez względu na to, w jakim jesteśmy stadium. Dostosowujemy się do życia w niewygodzie pustki, wkraczamy w stan nicości, a ponieważ gęstość mocno się rozrzedza, możemy zakotwiczać w naszej nowej lokalizacji na osi czasu. W rezultacie w tym roku zmianom mogą ulec nasze biorytmy i styl życia. Albo to ucieleśnimy albo poniesiemy klęskę!

Kiedy przyswajamy i uosabiamy więcej aspektów wielowymiarowej wyższej Jaźni, uzyskujemy dostęp do wyższych wymiarów świadomości, wskutek czego nasze doświadczenie i postrzeganie sfery fizycznej ulegają znacznym przeobrażeniom. Kiedy przyzwyczajamy się do obecnych zmian planetarnych, możemy odczuwać niewiarygodną dezorientację i fizyczną niewygodę, a czasami możemy doświadczać silnego energetycznego ucisku wewnątrz ciała, co może wydawać się przytłaczające. Wrażenia potężnego nacisku wywieranego na ciało fizyczne zostały opisane jako oscylacje związane z wibracyjnymi niedopasowaniami, które stanowią kolejny symptom dokonującego się wznoszenia. Dzieje się tak podczas procesu ucieleśniania, gdy doświadczamy elektromagnetycznej rekalibracji między cząstkowymi warstwami wibracji materii i oscylacjami o wyższej częstotliwości na poziomach planów zbiorowej świadomości.

Niezależnie od tego, na jakim poziomie świadomości i osobistego planu dana osoba wcieliła się na Ziemi, to i tak zostaje przepchnięta na kolejny poziom osobistego procesu ucieleśnienia, aby dopełnić wyższy potencjał duchowej tożsamości. Dla każdego proces ucieleśniania jest odrębny, a jednak większość zbiorowej świadomości na Ziemi przechodzi przez etapy łączenia się triad dusz przeplatane względnymi fazami integracji, aby ostatecznie uosabiać te warstwy dusz. Parcie na ucieleśnienie będzie przez wielu ludzi 3D odczuwane inaczej, ponieważ oni mogą doświadczać tego jako intensywnego wewnętrznego lęku lub symptomów fizycznych, które mogą być łatwo sklasyfikowane jako problemy medyczne, mimo iż nikt nie będzie w stanie dotrzeć do ich przyczyn. Ta faza będzie najtrudniejsza dla tych ludzi, którzy są spolaryzowani w wewnętrznej męskości i wyłączyli uczucia zmysłowe, przez co są odłączeni od ogólnej świadomości ciała. Na tym etapie niezwykle ważne jest ciało fizyczne, ponieważ to, po co tutaj jesteśmy, może się zdarzyć tylko wtedy, gdy w nim pozostajemy i gdy kroczymy ścieżką wznoszącą.

Gdy trwa presja na wcielenie wyższej Jaźni, wiele osób będzie musiało skutecznie spowolnić, zrelaksować się, uprościć życie i po prostu odetchnąć, a nawet odizolować się od innych. W pierwszych etapach ucieleśniania trzeba będzie zwolnić i chronić się w celu uwolnienia bloków energetycznych w ciele fizycznym, które powstały wskutek kumulacji szkodliwych nawyków w społeczeństwie 3D, takich jak wzorce emocjonalnego bólu lub lęku spowodowane przez ciągłe wpychanie się w stresujące sytuacje. Aby pomyślnie przejść ucieleśnienie, nie narażając się na stres i presję, musimy poddać się relaksacji oraz nauczyć się rozwijać świadomość ciała, doświadczać odczuć i uczuć, które zachodzą w różnych jego częściach.

Ucieleśnianie otwiera ludzi na odczuwanie własnych wzorców biologicznych, ich źródeł i możliwości takiego ich przepracowania, aby je oczyścić oraz uleczyć. Jak mądrość ciała komunikuje się z nami teraz? Kiedy słuchamy potrzeb ciała i pragniemy rozwijać świadomość chwili bieżącej, otwieramy serca, aby zarejestrować głębokie odczucia i wrażenia. Świadomość ciała otwiera możliwość bezpośredniej komunikacji komórkowej, która przekazuje inteligentne komunikaty. Uczymy się także, jak ważna jest dbałość o siebie i miłość do siebie – są to niezbędne podstawowe elementy kultywowania wyższego duchowego i emocjonalnego rozwoju, które ostatecznie pozwalają nam doświadczyć autentycznego ucieleśnienia.

Kiedy jesteśmy w trakcie procesu ucieleśniania, łączymy się z najbardziej autentyczną częścią nas samych, pozwalając na uczciwą obserwację wrażeń, emocji i uczuć, które dzieją się w naszym ciele - bez osądzania i tłumienia. Kiedy pozwalamy sobie na ucieleśnienie, możemy w pełni uczestniczyć w naszych życiowych doświadczeniach, dzięki czemu czujemy się bardziej ugruntowani, skoncentrowani i połączeni z własnym życiem oraz z innymi. Ciało fizyczne posiada inteligencję i uczucia, które dają nam mapę, aby odblokować prawdziwą Jaźń poprzez odrywanie warstw bolesnych lub negatywnych wzorców, jeśli chcemy obserwować samych siebie i działać.

W tym roku w ciele planetarnym zmieniają się prawa struktury, co wpływa na jakość budulca, jakość używanej energii świadomości, wraz z jakością intencji, która przejawia się w człowieku w sferze fizycznej. Dzisiaj zbadamy ucieleśnianie w całym Stworzeniu, dostarczanie czystych surowców, czystej świadomości i ducha do materii, które pozostały zabezpieczone przed zepsuciem przez sztuczną inteligencję. W tym roku mamy okazję sprawdzić, w jaki sposób te strukturalne zmiany energii w materii wpływają na nasze przejawianie siebie oraz w jaki sposób nasze projekty dotyczące pracy ze światłem są chronione przed negatywnym atakiem poprzez praktykowanie Prawa Jedni.

Dyskusje wokół ucieleśnienia

Obecnie istnieją znaczne różnice zdań pomiędzy wieloma różnymi filozofiami dotyczącymi anty-duszy, takimi jak nauki kognitywne, które próbują zdefiniować znaczenie ucieleśnienia. Co znaczy stwierdzenie, że ucieleśniony jest wyższy umysł? Ogólnie rzecz biorąc, nauki opisują rolę, jaką pełni mózg w przetwarzaniu obliczeniowym, a także cel, w jakim następuje połączenie środowiska zewnętrznego z biologią wewnętrzną, które generują losowe, ale znaczące symboliczne obrazowania dla tej osoby. Ciało ludzkie w tej akademickiej definicji sprowadza się do bezdusznej, inteligentnej maszyny biologicznej pobierającej dane z fizycznego wszechświata za pomocą zautomatyzowanego mózgu obliczeniowego. Głębsze znaczenie ucieleśnienia nie jest w pełni zrozumiałe dla niewtajemniczonych i nieświadomych, pojawia się tylko podczas integracji duszy, co prowadzi do zmysłowych doświadczeń wielowymiarowej świadomości.

Tak więc, mówiąc o jakimkolwiek poziomie ucieleśnienia, musimy zacząć od rozumienia rzeczywistości duchowej anatomii i istnienia Duszy, która jest wewnątrz każdej żywej istoty. Osoba nie zrozumie głęboko natury autentycznego wcielenia, dopóki nie doświadczy poziomu integracji duszy z duchem w swoim fizycznym ciele. Niestety, wiele osób mogło przejść wcześniejszą fazę ucieleśnienia bez zrozumienia, że jest to wyraźna funkcja warstw duchowych, które następnie zmieniają ich postrzeganie, wierzenia i życiowe doświadczenia. Kiedy ludzie autentycznie ucieleśniają swoje duchowe warstwy, bardzo się zmieniają, następują zmiany w karierze, miejscu zamieszkania i relacjach z innymi, które są zazwyczaj wynikiem pewnego poziomu procesu duchowego ucieleśnienia.

W większości kręgów termin ten jest błędnie interpretowany, ponieważ nie rozumie się konieczności włączenia anatomii duszy/ducha jako nieodłącznie definiującej głębsze znaczenie inteligentnej świadomości wchodzącej w fizyczne ucieleśnienie. Inteligentna świadomość, która tworzy duszę/ducha, jest w pełni odpowiedzialna za ożywianie ludzkiego ciała i mózgu za pomocą poziomów inteligencji, które sekwencyjnie stają się coraz bardziej ucieleśniane przez mechanikę biologicznego procesu duchowego wznoszenia.

AI ingeruje w ucieleśnienie

Zwolennicy transhumanizmu starają się nam wmówić, że ciało i mózg funkcjonują jak czysto obliczeniowa maszyna, która jest odpowiedzialna za zdolności poznawcze oraz przetwarzanie informacji. Uważają, że właśnie takie połączenie technologii sztucznej inteligencji z ludzkim ciałem stanowi pozytywny postęp technologiczny w kierunku ewolucji ludzkości. Nic nie jest dalsze od prawdy.

Prawdziwym celem transhumanizmu jest ingerowanie w proces rozwoju wyższej świadomości podczas cyklu wznoszenia przez przenikanie w wyższe formy świadomości, zastępując je sztucznymi inteligentnymi maszynami i wirtualną rzeczywistością.

Czarne Słońca chcą dokonać technologicznej fuzji z ludzką matrycą bio-neurologiczną poprzez szereg zaawansowanych technologicznie działań, na przykład poprzez tworzenie pliku danych pamięci w celu osiągnięcia nieśmiertelności, zanim ludzie obudzą się z powodu szkodliwych skutków, jakie to wywiera na wyższą świadomość i translokację. Ładowanie plików do pamięci skutecznie blokuje ludzką świadomość w kontrolowanych systemach wirtualnej rzeczywistości, której nie można opuścić - to przytrafiło się niektórym ludziom w przyszłych liniach czasowych. Urządzenia sztucznej inteligencji i maszyny technologiczne, które łączą się z wcielonym ludzkim ciałem oraz z mózgiem, odpychają wyższe matryce duchowej świadomości, uniemożliwiając wyższej świadomości wejście w fizyczne ucieleśnienie. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat nasili się globalne dążenie do integracji transhumanizmu w pomieszanych ziemskich rzeczywistościach. Będzie to wdrażane poprzez biotechnologię i farmaceutyki oraz programy AI wprowadzane do zaawansowanych produktów konsumenckich sprzedawanych grupom niszowym w różnych sektorach społecznych. Ma to na celu dalsze blokowanie potencjału wyższej świadomości i zapobieganie możliwościom translokacji w społeczeństwie ludzi. Translokacja może odbywać się w stanie uśpienia, wtedy może też nastąpić integracja duszy, niezależnie od tego, czy osoba chce, aby to się stało.

Do rozprzestrzeniania szkodliwie warunkujących ewolucję programów transhumanizmu i programów prania mózgu przeprowadzanych są wykorzystywane ogromne globalne platformy internetowe z bezpłatnym dostępem do masowych mediów społecznościowych. Zachowajcie bezwzględną czujność i rozeznanie w kwestii kierowania energii i uwagi do każdej z tych platform społecznościowych i środków masowego przekazu.

Program Prawa Jedni nauczany na poziomie astralnym podczas snu

Aby wesprzeć Ziemię w tych chaotycznych czasach, wybrani mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na pomoc w uwolnieniu się od kontroli umysłu NAA, na płaszczyźnie astralnej i podczas snu rozpoczną globalną reedukację w temacie wartości humanitarnych, której celem jest poznanie i zbadanie zasad Prawa Jedni. Dzięki ostatnim zmianom, które wpłynęły na podstawowe wzorce morfogenetyczne i pionowe wyrównanie na planecie Ziemi, mamy - przez okno neutronów - bezpośredni dostęp do różnych grup opiekunów / strażników z międzywymiarowych wolnych światowych rad ( Interdimensional Free World Councils - IFWC). Te grupy strażników pochodzą ze światów Boga i przeciwstawiają się oszustwom, kontroli umysłu oraz niewolnictwu wszystkich form życia, a tym samym chronią wolność duchową. Niedawno planeta przyjęła zmiany w wyznaczaniu większej liczby opiekunów obrońców i animatorów z IFWC na każdym poziomie wymiaru oraz dostępu. Są odpowiedzialni za platformę ratunkową, która służy rehabilitacji i edukacji w kierunku służby innym, poza tym uczą podstaw mechaniki wznoszenia.

Ci krystyczni opiekunowie są mistrzami nauczania oraz uzdrawiania. Zgodzili się przyjść na Ziemię, by pomóc upowszechniać zapis Prawa Jedni pośród ludzkości, żeby ludzkość mogła odzyskać swoją historię i genealogię. Astralny program reedukacji ma pomóc w przygotowaniu się do ostatecznego ujawnienia dokładnych wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi, takich jak masowa kontrola przez siły szatańskie, handel ludźmi i pedofilia, oraz że to było włączone do globalnego przestępczego systemu gospodarczego, który nie służy interesom mieszkańców Ziemi. Astralny program reedukacji umysłu podczas snu ma pomóc w zwiększeniu stabilizacji i spójności w procesie fizycznej rehabilitacji 3D, i kieruje grupy dusz w kierunku ich osobistego wyższego potencjału. Gdy grupy dusz przechodzą edukację w stanie snu w królestwach astralnych, z biegiem czasu ich wiedza zacznie uwidaczniać się w umyśle świadomym. Jednak oni sami mogą nie zdawać sobie sprawy tego, że w czasie snu byli nauczani.

Prawo Jedni zawiera zasady zachowania, praktyk i systemów wierzeń, których ludzkość musi się nauczyć, aby osiągnąć duchową wolność oraz suwerenność, zobowiązując się do stałego kształcenia się w celu poszerzania świadomości w rzeczywistościach o wyższych częstotliwościach, co pozwoli im wstępować w przyszłe linie czasowe GSF, podczas cyklu wznoszenia. W tym roku rozpoczynają się kompletne programy reedukacji odbywające się w stanie uśpienia.

Ucieleśnienie zaczyna się od świadomości ciała

Ucieleśnienie następuje tylko wtedy, gdy wyższe ciało świadomości jest w stanie wejść do sfery fizycznej, co oznacza pełne zestrojenie, uosobienie i posadowienie w ciele fizycznym. Obecnie zmiany strukturalne w wyniku bifurkacji w przeszłych, obecnych i przyszłych królestwach planety, wpływają na wszystkie ludzkie istoty podnosząc poziom duchowy, monadyczny oraz wyższych warstw duchowych.

Ucieleśnienie powoduje, że stajemy się bardziej świadomi własnego ciała i umysłu, oraz tego, że naprawdę funkcjonują razem zgodnie z naszym poziomem świadomości. Kiedy się wznosimy, stajemy się bardziej świadomi siebie i dostrzegamy, co faktycznie dzieje się w naszym ciele oraz umyśle, a jednocześnie doświadczamy świadomości grupowej. Poprzez tego rodzaju samoobserwację możemy zwrócić uwagę na wiele różnych warstw wzorców świadomości, reakcji i bodźców, które występują jednocześnie w ciałach fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i/lub duchowych. Wcześniejsze gradacje poziomów ucieleśnień zależą od rozwijania samoświadomości, ponieważ im głębiej znamy siebie, swoje ciało i jego funkcje, tym głębiej możemy wejść w etapy duchowego ucieleśnienia. Jeśli nie zauważamy swoich najgłębszych motywacji i nie zwracamy uwagi na reakcje cielesne, nie możemy prawdziwie poznać siebie, a to powoduje wewnętrzne rozłączenie, które blokuje proces ucieleśniania.

Ten proces zaczyna następować w warstwach świadomości, gdy człowiek lepiej rozumie to, co robi ciało w różnych życiowych sytuacjach. Są to sytuacje, doświadczenia, związki, nasze wspomnienia i historia, społeczne oraz kulturowe pryzmaty, które filtrujemy przez osobowość, aby nadać sens światu. Przechodząc przez te warstwy, zbieramy wspomnienia i przekonania, które zapisują się w ciele fizycznym oraz systemie nerwowym, jak i wrażenia z nimi powiązane.

Ucieleśnienie idzie w parze ze świadomością siebie i zobowiązaniem do obserwowania oraz słuchania ciała i umysłu, a także zwracania uwagi na to, co robi i czuje w danej chwili. Dowiadujemy się, że treści i przekonania umysłu odzwierciedlą się w naszych nieświadomych lub automatycznych reakcjach na bodźce zewnętrzne, a zatem obserwujemy te reakcje, ponieważ chcemy poznać siebie głębiej, aby uwolnić się od nieświadomych blokad, które uniemożliwiają ucieleśnienie.

Pierwszy etap ucieleśnienia rozpoczyna się w chwil skupienia na chwili obecnej, na świadomości odczuć ciała, przy czym rozpoznawanie języka ciała, uczuć i reakcji jest sumą odbicia ukrytej treści umysłu. Automatyczne reakcje ciała mogą powiadomić nas o głębszym kontekście i wierze, które są przenoszone w pewien obszar umysłu i ta treść w jakiś sposób nabiera kształtu w formie postawy ciała, gestów lub ruchów. Większość ludzi jest pozbawiona więzi, która powinna istnieć pomiędzy ciałem a warstwami umysłu, a więc kultywowanie głębszej świadomości odczuć i ruchów ciała przy jednoczesnym dostrzeganiu powstawania głębszych uczuć, pomaga w rozwijaniu samoświadomości, jak również w przechodzeniu do wyższych etapów ucieleśnienia.

Kiedy udoskonalamy świadomość ciała w ten sposób, możemy dokonywać pozytywnych zmian w nas samych, ponieważ obserwacja uświadamia nam, co musimy zmienić, aby odzyskać zdrowie lub harmonię. Niemożliwe jest dokonanie pozytywnych zmian w życiu, gdy nie jesteśmy świadomi tego, co trzeba zmienić, ponieważ jesteśmy nieświadomi obszarów wymagających poprawy. Jeśli dana osoba ma niewielką świadomość ciała, w połączeniu z małą samoświadomością konsekwencji swoich myśli i działań, zazwyczaj pozostaje nieświadoma tego, co musi zrobić, aby uwolnić się od bólu lub lepiej sobie pomóc.

W związku z tym, w chwili obecnej, rozwijanie samoświadomości poprzez zwracanie uwagi na ciało jest kluczem do pozytywnych zmian, które znacznie poprawiają jakość naszego życia. Gdy mamy większą świadomość ciała, zaczynamy doświadczać ciała fizycznego, i rozumiemy że jest to wehikuł dla naszego umysłu, świadomości oraz ducha, dzięki któremu możemy podróżować w czasie. Wszystko, czego doświadczamy, pomaga w przerabianiu lekcji i zdobywaniu wiedzy o wewnętrznym duchu podróżującym po świecie materialnym. Kiedy zaczynamy doświadczać tej wewnętrznej wiedzy jako rzeczywistości w naszym codziennym życiu, stajemy się bardziej ucieleśnieni, a jednocześnie łączymy się z wyższymi aspektami, które zaczynamy przejawiać. Ciągle się rozwijamy, coraz więcej wiemy o sobie i dokonujemy zmian, przez co stajemy się bardziej autentyczni.

* Ucieleśnienie oznacza czucie, jak to jest być we własnym ciele i uświadomienie sobie tych uczuć, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na powtarzające się wzorce, które mogą pozbawiać mocy i ograniczać. Tylko wtedy, gdy widzimy te wzorce i to, jak one na nas wpływają, możemy je zmienić.

* Poświęć się badaniu świadomości ciała poprzez obserwację wrażeń, uczuć i doznań, które mają miejsce w twoim ciele z chwili na chwilę. Zwracaj uwagę na wrażenia, które odczuwasz w ruchach i reakcjach ciała, gdzie twoje ciało jest napięte i zduszone? Gdzie w twoim ciele czujesz się bardziej zrelaksowany i otwarty? Co możesz zrobić, aby głębiej połączyć się ze świadomością ciała?

* Zwolnij i wykorzystaj pozytywne i radosne sposoby poruszania swoim ciałem, takie jak taniec, pływanie, głęboki oddech, łączenie się z naturą i pozwalanie, aby coś bezpiecznego dawało przyjemność oraz zadowolenie.

* Ćwicz i badaj, co to znaczy być wcielonym, będąc wiernym swoim doświadczeniom w dowolnym kontekście, który możesz znaleźć. Doświadczenia są ważne dla procesu ucieleśniania. Kiedy zaprzeczamy uczuciom i doświadczeniom, zaprzeczamy prawdzie, która blokuje ucieleśnienie.

* Podejmij zobowiązanie, aby stać się w pełni ucieleśnionym poprzez bycie tak autentycznym i prawdziwym, jak to tylko możliwe w każdych okolicznościach. Wraz z rozwojem i zmianami, twoja wersja autentycznej ekspresji będzie nadal się poszerzać i zmieniać. Zaakceptuj zmianę, jeśli to konieczne, aby zapewnić ciągłą autentyczność.

* Pomiń etykiety akceptowalnych lub niedopuszczalnych tematów, które opisują terminy związane z duchowością, świadomością lub przebudzeniem, w sensie pozytywnym czy negatywnym. Zamiast tego skup się całkowicie na tym, co czujesz w danym momencie i znajdź dla tego najbardziej autentyczny i współczujący przejaw.

* Zwróć uwagę na reakcje swego ciała, ponieważ one ujawniają miejsca, w których nadal ukrywasz coś przed sobą i innymi, gdyż się boisz. Bądź gotów zmierzyć się z tym, co ukrywasz i spróbuj to opisać, abyś mógł nauczyć się przezwyciężać strach, który to karmi.

* Kiedy ludzie nam bliscy, tacy jak przyjaciele lub członkowie rodziny, odnoszą się do ciebie w nieautentyczny sposób, delikatnie zaproś ich do poznania prawdziwego ciebie, podziel się czymś, co może ciebie wyrazić, a następnie poproś, aby byli z tobą szczerzy. W procesie ucieleśnienia chcemy mieć dobre relacje z tymi, którzy cenią autentyczność i wspierają tę ścieżkę.

* Uczestnicz w aktywnościach skoncentrowanych na świadomości ciała. Badania naukowe i materiały edukacyjne online mogą być teraz bardzo pomocne. Znajdź tematy, które cię interesują, takie jak praca z ciałem, uwalnianie powięzi i tkanek, terapia somatyczna, metody, które koncentrują się na ucieleśnieniu poprzez uziemienie, oddychanie, postawę, świadomość percepcyjną, hydroterapię, umysł neutralny i medytację.

Kiedy pozwalamy sobie być całkowicie szczerymi wobec tego, jak czujemy się we własnym ciele, możemy uczestniczyć w procesie ucieleśniania, a następnie możemy zacząć obserwować miejsca, które do uleczenia i odzyskania potrzebują naszej miłości oraz uwagi. Gdy coś w naszym ciele lub życiu musi się zmienić albo jest chore i gdy chcemy przywrócić równowagę, powinniśmy słuchać ciała. Dlatego, aby zachować równowagę, zdrowie i ucieleśnienie, musimy nauczyć się łączyć się z naszym ciałem, słuchać jego komunikatów, dostosowując się do tego, czego ono potrzebuje.

Zmiana grup opiekunów

Wraz ze zmianami, które zaszły w strukturach planety, a także z falowaniem w Układzie Słonecznym, od końca ubiegłego roku nastąpiły poważne zmiany na poziomach opiekunów. Zmiana warty odzwierciedla nową kosmiczną strukturę zarządzania, która została zaprojektowana, aby służyć zmieniającym się potrzebom różnych grup ludzkich i nieludzkich, które wymagają różnych etapów duchowej rehabilitacji i przejścia podczas tej fazy ucieleśnienia. W rezultacie, pewne grupy opiekunów, które były związane z niektórymi protokołami misji, są obecnie wycofywane z zajmowanego stanowiska i zastępowane przez reprezentantów grup z międzywymiarowych rad wolnego świata. W naszym Układzie Słonecznym odnotowano przypadki łamania zasad: przeprowadzano programy modyfikacji genetycznych i wykorzystywano ludzi w celu zniewalania i eksperymentowania. Pod koniec zeszłego lata odbyła się narada, podczas której ujawniono niektóre pozaziemskie i ludzkie grupy zajmujące się handlem ludźmi oraz wymianą zasobów na planecie a także poza nią. Na naradzie pojawili się też ziemscy przedstawiciele gwiezdnej rasy, aby złożyć zeznania przed trybunałem, udowadniając narzucone na ludzką rasę niewolnictwo, eksperymenty dotyczące genetycznych modyfikacji przeprowadzane bez wiedzy i zgody zainteresowanych. W konsekwencji nasza planeta przechodzi stopniowe oczyszczanie sieci używanych w galaktycznym handlu niewolnikami - jako na górze, tak i na dole.

2 komentarze: